BMagazine kwartaal 4 2019

Page 1

BMagazine kwartaal 4, 2019

STREVEN NAAR GOED, BETER, BEST IN DEZE EDITIE O.A.:

LOES EN ORIETTA STRIJDEN VOOR SENSORVERGOEDING DIABETES & HUIDVERZORGING

VIJF KEER : UITWAAIEN AAN DE KUST

JDRF : DROMEN VAN EEN WERELD ZONDER TYPE 1


STREVEN NAAR GOED, BETER, BEST Geloven en dromen. Woorden die inhoud krijgen op het moment dat je hier als mens dagelijks of op gezette tijden mee bezig bent. Woorden die een diepere betekenis krijgen als je ergens naar streeft. Voor mij is dit streven de ambitie om kwaliteit van leven voor mensen die zorg nodig hebben beter te maken. Met advies en een passend aanbod. Daar geloof ik in. Dit streven is mijn werk, waar ik voor ga en sta. Maar in de avond na het werk rij ik naar huis, naar mijn gezin. Waar ontspanning en vaak ook hele andere onderwerpen dan diabetes en zorg aan bod komen. Diep respect heb ik dan ook voor mensen die zowel op het werk als thuis met zorg bezig zijn. Zoals Jacqueline, moeder van een zoon met type 1 diabetes. Door deze ontdekking op zijn dertiende raakte zij ook in haar werk volledig betrokken bij het verbeteren van de levens van mensen. Met onderzoek voor mensen met type 1 diabetes. Actief zamelt zij met de stichting waar ze sindsdien voor werkt geld in voor onderzoek. En hoopt en droomt zij dat haar baan, liefst zo snel mogelijk, overbodig wordt. Omdat ze voornemens is om type 1 diabetes de wereld uit te helpen. Zeg nou zelf, wat een geweldig streven naar het aller- allerbeste!

Pieter-Jan Jongeling Directeur OneMed

Colofon Opmaak: zoetzout Redactie: OneMed Oplage: 25.000

Boeren Medical Dillenburgstraat 22, 5605 SH Eindhoven

T. 0800 099 66 40 www.boerenmedical.nl

De inhoud van deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. OneMed kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledigheden en onjuistheden. OneMed sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het opvolgen van vermelde tips en adviezen. Alle rechten en prijswijzigingen voorbehouden.


Blz.

4

Loes en Orietta strijden voor sensorvergoeding

Blz.

9

Woordzoeker

Blz

10

Diabetes & huidverzorging

Blz.

14

Diabetes feels good

Blz.

16

Puzzelen

Blz.

18

Interview JDRF - Jacqueline

Blz.

22

Maagverkleining en diabetes type 2

Blz.

24

5 keer uitwaaien aan de kust

Blz.

26

Bestelformulier & kwartaalattentie

Blz.

28

Recepten

Blz

32

Update Kiara

4

10

18

24

32


STRIJ LOES EN ORIETTA

VOOR

Interview: Mariëlle Seegers


JDEN SENSORVERGOEDING ‘We zijn er nog niet, maar ze zijn nog niet van ons af’ | De glucosesensor is een essentieel hulpmiddel voor mensen met diabetes type 1. Helaas wordt die lang niet altijd vergoed. Daar moet verandering in komen, vinden Orietta Koster en Loes Heijmans-Beek. Begin dit jaar startten ze samen een petitie. 50.000 handtekeningen verder maken we de balans op. BMagazine | 5


Lang leve Facebook. Als Loes geen bericht had geplaatst dat ze vond dat er werk gemaakt moest worden van sensorvergoeding, dan had Orietta het niet gelezen. Loes spreekt en schijft over diabetes type 1 en heeft veel contacten in de diabeteswereld, Orietta werkt bij het JDRF en houdt zich bezig met de wetenschappelijke kant en de politiek. Samen hebben ze een missie: de glucosesensor moet in het basispakket voor iedereen met type 1. LOES: “Het wel of niet krijgen van een sensor is nu heel

oneerlijk geregeld. Een zwangerschapswens bijvoorbeeld is een indicatie, maar toch krijgen sommige vrouwen ‘m niet. Of je krijgt ‘m wel maar moet ‘m na een aantal maanden weer inleveren. Ik heb zelf gemerkt hoe erg de sensor mij heeft geholpen, dus ik vond: dit moet voor iedereen beschikbaar komen. Ik plaatste een berichtje in een Facebook-groep en Orietta reageerde meteen.” ORIETTA: “Ook ik vond dat sensorvergoeding gewoon goed

geregeld moet worden. Ik was al brieven aan het schrijven naar kamerleden, maar in je eentje bereik je niet veel. Toen ik Loes’ oproep zag dacht ik direct: dit moeten we samen gaan doen. Een sensor geeft je meer inzicht in en meer grip op je diabetes. Dat maakt het verschil tussen aanmodderen en een gewoon leven hebben.” Waren jullie verrast door de grote hoeveelheid handtekeningen? ORIETTA: “Ons doel was 20.000 handtekeningen ophalen. Dat

leek ons ambitieus maar haalbaar. Op dinsdagavond 2 april kwam de petitie online. Toen ik de volgende ochtend wakker werd hadden al 5.000 mensen getekend. Na 2 dagen stond de teller op 10.000, en op zondag op 25.000. Echt bizar.” LOES: “We waren compleet overweldigd. Uiteindelijk hebben

we op 4 juni 50.000 handtekeningen aangeboden aan de

‘HET WEL OF NIET KRIJGEN VAN EEN SENSOR IS NU HEEL ONEERLIJK GEREGELD’

Tweede Kamer.”

6 | BMagazine

ORIETTA (LINKS) LOES (RECHTS)


Hoe was het om de petitie in Den Haag te overhandigen?

Balen jullie niet dat telkens gezegd wordt dat sensor zo

ORIETTA: “Heel bijzonder. Eén keer per week is er een moment

duur is, terwijl de andere opties meer geld kosten?

dat de petities worden aangeboden in de Statenpassage.

ORIETTA: “De sensor is duur als je hem zelf moet kopen.

Er was veel interesse, maar liefst negen partijen waren

4.000 euro per jaar is heel veel. Maar kijk je naar grotere

aanwezig. Je krijgt een kwartier de tijd: je mag kort je

plaatje, dan levert het voor de zorgverzekeraar geld op.

verhaal doen, de voorzitter neemt de petitie in ontvangst en

Mensen die liever een sensor willen, prikken meestal

dan heb je nog vijf minuten om de kamerleden te spreken.”

heel vaak dus je bespaart op strips en lancetten. En dan nog komen zij vaker in het ziekenhuis terecht vanwege

LOES: “Ze waren allemaal enthousiast en onder de indruk

een hypo of ketoacidose. In het beste geval ben je een

van de petitie, waarin we zowel de menselijke als de

paar uur op eerste hulp - dat is heel duur. Alleen de hypo-

financiële kant van sensorvergoeding beargumenteren.

opnames kosten jaarlijks al 40 miljoen. In België, waar

Verschillende kamerleden stelden ook heel specifieke

alle sensoren vergoed worden, zie je dat 75% minder

vragen, ze hadden zich goed voorbereid.”

mensen in het ziekenhuis belanden. In Nederland zou dat dus een besparing zijn van 30 miljoen. Dat is al meer

En wat gebeurde er daarna…?

dan investeren in een sensor.

LOES: “In eerste instantie? Hypo’s! De spanning van de

dag en daarna die enorme ontlading, dat doet wat met

Kijk je naar arbeidsuitval, dan kost dat 65 miljoen per

je bloedsuiker. Maar daarna was het afwachten. Op 26

jaar. De sensor halveert dat ruim. En dan heb je het

juni was er een algemeen overleg over het basispakket

nog niet eens over de complicaties op langere termijn.

voor 2020. Daarin zou onze petitie besproken worden.

Glucosesensoren betalen zichzelf dus meer dan terug.”

In de tussentijd zijn we de kamerleden steeds blijven informeren en hebben we ze aangespoord om

En kwaliteit van leven, dat telt toch ook mee?

kamervragen te stellen. Wij werden hun persoonlijke

LOES: “Het Zorginstituut kijkt alleen naar de cijfertjes,

adviseur op het dossier ‘glucosesensorvergoeding’.”

maar in acht van de tien gevallen verbetert de kwaliteit

BMagazine | 7


van leven enorm. Dat is niet uit te drukken in getallen,

legden we de bode uit dat dat voor ons noodzaak

maar zoveel belangrijker. Dat is ook wat ik pittig vond

was. Waarop de bode vroeg: maar hebben jullie dan

aan dit traject. We vroegen anderen om hun verhaal

allemáál diabetes?! Ja dus.”

met ons te delen. Als je al die heftige verhalen dagelijks hoort, dan weet je: ik doe dit niet voor niets.”

‘ALS JE AL DIE HEFTIGE VERHALEN HOORT, WEET JE:

IK DOE HET NIET VOOR NIKS’

LOES: “Acht van de negen partijen hadden de sensor-

vergoeding op de agenda staan. Zij stelden allemaal vragen aan minister Bruins. In eerste instantie verliep dat moeizaam; de kamerleden waren beter voorbereid dan de minister die het verschil tussen FGM en CGM niet

ORIETTA: “En het zijn er zóveel. Van een vrouw die graag

goed begreep. Maar uiteindelijk kwam de minister met

zwanger wilde worden, maar van de arts te horen kreeg

een toezegging. Hij gaat het Zorginstituut vragen om te

dat de sensoren op waren. ‘Probeert u het volgend jaar

onderzoeken of CGM vaker vergoed moet worden.”

nog maar eens.’ Of de moeder die plotseling een heftige hypo kreeg toen ze met haar kindjes aan het fietsen was. Ze viel, mét fiets en kleintjes. De meneer die geen vingerafdrukken kan geven voor een paspoort, want hij heeft niks meer over. De man die niet goed kon prikken vanwege neuropathie. Hij werd daar zo angstig van dat de wijkverpleging vier keer per dag langs moest komen. In al die gevallen zou een sensor een perfecte oplossing zijn. Een betere gezondheid, minder angst, een beter leven én kostenbesparing. Onbegrijpelijk…” In juni zijn jullie opnieuw naar Den Haag vertrokken.

En is dat inmiddels ook gebeurd?

ORIETTA: “We wilden graag met zoveel mogelijk mensen

ORIETTA: “Helaas. Op 11 juli liet de minister weten dat hij

bij het algemeen overleg aanwezig zijn. Op de publieke

het Zorginstituut heeft gevraagd om CGM te betrekken

tribune mag geen spandoek of zelfs een logo zichtbaar

bij het lopende onderzoek naar FGM. En dat gaat niet

zijn, maar we waren met een flinke groep allemaal in

gebeuren, omdat het onderzoek naar FGM al bijna

diabetesblauw. We waren dus zeker wel zichtbaar!

is afgerond. Hij heeft dus niet gedaan wat hij heeft

Eten en drinken meenemen was niet toegestaan, dus

toegezegd, een flinke tegenvaller…” LOES: “Maar we laten het er niet bij zitten! Het is gewoon

geen optie om te zeggen: het is niet gelukt. We zijn er nog niet, maar ze zijn nog niet van ons af. We zijn manieren aan het zoeken om sensorvergoeding toch op de agenda te houden. We hebben al verschillende ideeën om op een andere manier aandacht voor dit onderwerp te blijven vragen. En het móet ook in de media blijven komen. Dus, meneer Pauw en mevrouw Jinek: als u nog een plekje aan uw tafel heeft?”


WOORDZOEKER

DE WOORDEN ZITTEN HORIZONTAAL, VERTICAAL EN DIAGONAAL IN ALLE RICHTINGEN IN DE PUZZEL VERSTOPT. ZE KUNNEN ELKAAR OOK OVERLAPPEN. ZOEK ZE OP EN STREEP ZE AF. DE OVERBLIJVENDE LETTERS VORMEN ACHTER ELKAAR GELEZEN DE OPLOSSING. ASTER

EIKEL

KLEURENPRACHT

PADDENSTOEL

VOCHT

BLAD

GRIEP

KNUS

PARAPLU

VOEDERPLANK

BRUIN

GUUR

MIST

ROOD

WAAIEN

BUIIG

HAARD

MODDER

SEPTEMBER

WEB

DAHLIA

HEKSENKRING

MYCELIUM

SJAAL

WINTERVOORRAAD

DAUW

HERFSTWANDELING NAJAAR

SLAGREGEN

ZADEN

DEPRESSIE

KAAL

NEVEL

SPIN

ZWAM

EGEL

KACHEL

ORANJE

TUIN BMagazine | 9


Huidproblemen komen vaker voor bij mensen met diabetes dan bij mensen die geen diabetes hebben. Daarom is een goede huidverzorging extra belangrijk om klachten te verminderen en waar mogelijk te voorkomen.

10 | BMagazine


In dit artikel geven we uitgebreide informatie over de functie van uw huid en mogelijke huidproblemen wanneer u diabetes heeft. Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met uw huisarts of diabetesverpleegkundige.

DROGE OF JEUKENDE HUID Huidproblemen zijn niet altijd te voorkomen, maar wanneer je gevoelig bent voor een droge huid raden wij je aan om tijdens het douchen zo min mogelijk gebruik te maken van zeepproducten. Deze drogen de huid namelijk uit en maken je huid kwetsbaarder. Wel is een goede lichaamsverzorging in de vorm van een goede bodymilk of crème voor een droge huid van belang. Deze kunt je het beste gebruiken na het baden of douchen

SPUITPLEKKEN Spuitplekken zijn te herkennen aan verdikkingen, bulten, deuken of harde plekken op en in de huid en worden veroorzaakt door een stoornis in de vethuishouding van het lichaam. Dit komt vooral door het te vaak toedienen van insuline op dezelfde plaats van je lichaam, waardoor de huid en het weefsel niet genoeg kans krijgen om te herstellen. Je kunt spuitplekken voorkomen door de plaats waar je insuline injecteert regelmatig af te wisselen (minstens 1 cm afstand van de vorige plek).

BMagazine | 11


SUIKERPLEKKEN Suikerplekken zijn kleine ovale rode plekken die vooral op de scheenbenen ontstaan. Na enkele dagen ontstaat er een lichte schilfering op de huid en uiteindelijk blijft er soms een bruine vlek over. Suikerplekken zijn het best te voorkomen door je bloedglucosespiegel stabiel te houden. Daarnaast kun je de droge en schilferige huid veroorzaakt door de suikerplekken behandelen met een goed lichaamsverzorgingsproduct, Dit kan

NAAR SCHATTING HEEFT DE HELFT VAN DE DIABETESPATIËNTEN LAST VAN SUIKERPLEKKEN.

bijvoorbeeld met een bodylotion die niet alleen de droge en schilferige huid behandelt maar ook helpt te voorkomen.

WAT IS DE FUNCTIE VAN DE HUID? HUIDINFECTIES De huidinfectie die het meeste voorkomt bij diabetes is

De huid beschermt u tegen allerlei invloeden van buitenaf, zoals infecties en UV-straling.

een infectie met de gist Candida albicans die zich kan manifesteren in de mond, huidplooien, nagelriemen

Als één van uw zintuigen waarschuwt de huid

en in en rond de vagina. De infectie komt het vaakst

voor gevaar (bijvoorbeeld: hitte, koude en pijn).

voor tussen de middelvinger en de ringvinger van de handen. Waarschijnlijk zorgt het dragen van een ring ervoor dat water, zeepresten en andere stoffen die

De huid voorkomt uitdroging, door het verliezen van vocht te beperken.

kunnen irriteren op de huid achterblijven en daarmee de groei van bacteriën bevordert.

De bloedvaten die door uw huid heen lopen zorgen voor afkoeling.

Gisten en schimmels houden vooral van vochtige plaatsen, dus het is van belang de huid goed droog

De haren en het vet van uw huid houden

te houden en zo min mogelijk gebruik te maken van

warmte vast en zorgen dus voor isolatie.

zeepproducten en irriterende stoffen. Doe je ringen af als je je handen gaat wassen en droog je handen daarna goed af (vooral tussen de vingers). Gebruik

De huid beschermt de onderliggende delen van uw lichaam.

verzorgingsproducten die schadelijke bacteriën neutraliseren en een ontsteking of infectie kan voorkomen en behandelen.

12 | BMagazine

Met behulp van zonlicht produceert de huid vitamine-D, dat een rol speelt bij botvorming.


WAARUIT BESTAAT DE HUID? OPPERHUID (EPIDERMIS) De opperhuid is de buitenste huidlaag. Deze is normaal

belangrijke rol bij het regelen van de lichaamstemperatuur.

slechts enkele tienden van een millimeter dik, waarbij de

Hoe ouder de huid, des te minder stevig en rekbaar deze is.

hoornlaag niet meer is dan een dun vliesje. Op plaatsen waar de huid veel eelt bevat, zoals de handpalmen en

ONDERHUIDS BINDWEEFSEL (SUBCUTIS)

de voetzolen, is de hoornlaag extra dik. De opperhuid

Deze laag scheidt de huid van de spieren en pezen.

vernieuwt zich ongeveer één keer per maand, waarbij de

Het onderhuids bindweefsel bestaat vooral uit vet. Het

huid geleidelijk afschilfert en van binnenuit weer aangevuld

heeft een belangrijke functie als warmte-isolerende

wordt. Het vermogen tot aanmaak van nieuwe cellen,

laag, opslagplaats voor energie (voedselvoorraad) en

maakt dat de huid bij een verwonding vrij snel dichtgroeit.

stootkussen.

In de opperhuid bevinden zich ook pigmentcellen, die o.a. de kleur van de huid bepalen en beschermen tegen

TALGKLIEREN, ZWEETKLIEREN EN HAREN

zonlicht. Hoe meer pigmentcellen, hoe donkerder de huid.

De talgklieren zijn verspreid over het gehele lichaam, met uitzondering van de handpalmen en voetzolen. Talg

LEDERHUID (CORIUM OF DERMIS)

bestaat uit een mengsel van vette stoffen die de huid

De lederhuid ligt onder de opperhuid en is 1 tot 3 mm dik.

soepel houden en beschermen tegen uitdroging. Ook

Deze bestaat uit bindweefsel en bevat bloedvaten (voor

zweetklieren komen op het gehele lichaam voor. De

voedsel en zuurstofvoorziening), lymfevaten (voor afvoer

meeste zweetklieren bevinden zich op het voorhoofd,

van afvalstoffen) en zenuwen (voor tastgevoel, pijngevoel

het gezicht, de handpalmen, de voetzolen, de liezen en

en temperatuurgevoel). De bloedvaten in de lederhuid

de oksels. Zweetklieren spelen een belangrijke rol bij

voeden de bovenliggende opperhuid en spelen een

het regelen van de lichaamstemperatuur.

DE HUIDLAGEN

HAREN

ZWEETKLIER OPPERHUID (EPIDERMIS) TALGKLIER LEDERHUID (CORIUM OF DERMIS)

ONDERHUIDS BINDWEEFSEL (SUBCUTIS)

BMagazine | 13


DIABETES GO DOOR NIENKE NIJHOF

Nienke

14 | BMagazine

Lieke


FEELS OD!?

PIMP JE POMP Het begon dus met die pomp (een Omnipod). Ik vond dat het uiterlijk van deze saaie witte pomp wel een beetje gepimpt kon worden. Na verschillende experimenten met kapjes en vacuümvormen in mijn eigen oven, bleek toch dat herbruikbare stickers de beste en mooiste oplossing waren. Nu kon ik vol trots mijn bij-mijn-bikini-passende-pompje showen op het strand. En ineens vond ik het niet erg, maar zelfs leuk, als mensen vroegen wat ik op mijn buik had geplakt!

Nee, natuurlijk niet! Diabetes is niet leuk. Dat hoef ik

FEEL GOOD MOMENTJE

je waarschijnlijk niet te vertellen. Toch doe ik inmid-

Helemaal leuk vind ik het als ik voor anderen ook iets

dels al bijna 5 jaar mijn best om diabetes een heel

positiefs kan doen. Ik word er zo blij van als ik hoor

klein beetje leuker te maken. Dat doe ik samen met

dat we anderen ook dat trotse gevoel hebben kunnen

Lieke door Diabetes Feel Goods, een webshop (én

geven. Als ik hoor dat een meisje vol trots haar nieuwe

community) met allerlei leuke diabetes accessoires.

tasje op school heeft laten zien; of een jongen op Instagram zijn nieuwe gepimpte sensor met oog en

KAN HET NIET WAT MOOIER?

monstertape aan de camera showt. Of als ik al die

Toen ik 6 jaar geleden mijn insulinepomp kreeg

positieve reacties lees op onze review pagina, dan weet

verbaasde ik me erover dat zo’n fantastisch apparaat er

ik waar we het voor doen.

zo ontzettend lelijk uitzag. Een apparaat wat nota bene óp je lichaam zit (of aan je lichaam hangt). Iets dat 24

De naam Diabetes Feel Goods is dan ook niet voor niets

uur per dag bij je is en dan zo lelijk, niet passend bij je

gekozen. We proberen ook echt een feel good moment

kleding en uiterlijk; Dat kan natuurlijk niet! En dan ook

mee te geven, we pakken alles leuk in en zorgen voor

nog dat vod! Dat tasje wat je bij je apparaat geleverd

een persoonlijk kaartje. We willen heel graag het gevoel

krijgt. Een tasje dat je continu bij je draagt, nog meer

meegeven dat je een keer iets positiefs kan ervaren voor

dan je portemonnee. Waarom kan dat niet wat meer

of door je diabetes. Je een cadeautje geven omdat je zo je

kwaliteit en uitstraling hebben? Een beetje trendy,

best doet om je diabetes in goede banen te leiden. Alles om

modieus en handig graag.

het een beetje leuker te kunnen maken, want: “diabetes

isn’t fun, but we can have some fun with it!” Dat is de reden dat ik Diabetes Feel Goods ben gestart. Als industrieel ontwerper vond ik dat deze producten op de markt moesten komen; leuke en handige diabetesproducten waar je blij van wordt.

MEER INFORMATIE OF PRODUCTEN BESTELLEN? GA NAAR: WWW.DIABETESFEELGOODS.COM


KRUISWOORDPUZZEL

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. Horizontaal: 1 aangeslibd land 6 rangtelwoord 12 zonder inhoud 13 plechtige gelofte 14 deel van een fiets 15 pl. in Gelderland 17 emeritus 18 vloermat 20 braspartij 22 of dergelijke 23 Ierland 24 lofdicht 26 als eerder genoemd 28 rivier in Oostenrijk 30 armholte 32 deel v.e. geweer 34 gemalin 36 pl. in BelgiĂŤ 37 windvrij 39 mouwloze damesmantel 40 aanstellerig mens 41 honingbij 42 windrichting 44 boogbal 46 vogeleigenschap 47 hard klinkend 50 Engels bier 52 avondeten 55 bladgroente 56 manier van lopen 59 tot he den 60 rekening 62 errore excepto 64 prak 66 siersteen 68 centigram 69 vreemde munt 71 mager 72 moerasvogel 73 waterdier 74 soort aap 75 aanbouw. Verticaal: 1 vaatwerk 2 westerlengte 3 bloem 4 ScandinaviĂŤr 5 plaats in Gelderland 7 glorie 8 onbebouwd land 9 tandglazuur 10 lidwoord 11 dopingmiddel 12 erg 16 man van adel 18 kroon 19 donkere kamer 20 kleur 21 gouden tientje 23 computertoets 25 dominee 27 grootvader 29 spijker 30 hogere bieding 31 kinderdoek 33 grasmaand 35 Europeaan 36 zangnoot 38 zoek 39 kerker 42 deel van Engeland 43 deel v.e. tennispartij 45 stoer persoon 46 speelgoedsteentjes 48 Amerika (afk.) 49 dagelijks 51 opgestelde rij 53 numero 54 buidelbeer 57 rooms-katholiek 58 beest 60 in de richting van 61 buislamp 63 water in Utrecht 65 Bijbelse priester 67 pluspunt 68 Amerikaanse inlichtingendienst 70 voorzetsel 73 van de.

16 | BMagazine


ZWEEDSE PUZZEL

BMagazine | 17


Interview: MariĂŤlle Seegers


JACQUELINE GESINK-BLICKMAN, PROJECTMANAGER JDRF:

WIJ DROMEN VAN EEN WERELD

ZONDER TYPE 1 Jacqueline GesinkBlickman is project- en communicatiemanager en fondsenwerver voor JDRF, maar ook moeder van een zoon (19) met type 1 diabetes. “Ik hoop eigenlijk dat mijn baan heel snel niet meer nodig zal zijn - nog liever gisteren dan vandaag.” Diabetes genezen, dat klinkt heel ambitieus. Wat doet JDRF? Jacqueline: “JDRF droomt van een wereld zonder type 1 diabetes (t1d). Daarom financieren wij onderzoek om genezing mogelijk te maken en om levens van mensen met type 1 diabetes te verbeteren. We zamelen geld in voor wetenschappelijk onderzoek en betere behandelmethoden. Wereldwijd haalt JDRF elk jaar miljoenen op; er is geen onderzoek naar type 1 diabetes of JDRF is erbij betrokken.”

BMagazine | 19


Diabetes genezen, dat klinkt heel ambitieus.

onlangs deed, waarbij duidelijk werd dat de bètacellen ook

“Van type 1 naar type géén, daar gaan we voor. In de

jaren na de diagnose nog insuline kunnen produceren, is

afgelopen jaren zijn er wat dat betreft al ongelooflijke

daar een voorbeeld van. Al het geld dat wereldwijd wordt

sprongen gemaakt. Lang geleden moesten diabetes-

opgehaald wordt door een onafhankelijke groep artsen

patiënten hun eigen naalden en spuiten uitkoken en

in Amerika toegewezen aan onderzoek dat kan bijdragen

konden ze hun glucosewaarden alleen via hun urine

aan genezing, behandeling en preventie. Dit kan overal ter

testen. Dat kun je je nu nauwelijks meer voorstellen. Er is

wereld zijn.”

veel veranderd in de afgelopen jaren op dit gebied. Denk maar aan pompen, teststrips, insulinepennen etc. Hoewel er al veel onderzoek gedaan is, hebben we nog een lange weg te gaan om t1d de wereld uit te helpen Ik denk en

‘80% VAN DE NEDERLANDERS WEET NIET DAT TYPE 1 BESTAAT’

heb de hoop dat het ervan gaat komen dat we diabetes op langere termijn kunnen genezen.

JDRF richt zich uitsluitend op type 1 diabetes. Waarom is die focus zo belangrijk?

Maar dat is niet het enige wat we kunnen doen op dit

“80% van de Nederlanders weet niet dat type 1 bestaat.

moment. Daarom financieren we ook onderzoek dat het

Het is heel gek dat ze allebei dezelfde naam hebben, want

leven van mensen met type 1 verbetert, dat complicaties

het is een feit dat diabetes type 1 en type 2 ongelooflijk

kan voorkomen of het ontstaan van diabetes kan

verschillen. Het leven van iemand met type 1 is totaal

tegengaan. Wereldwijd is JDRF de leidende charitatieve

anders dan van een type 2 patiënt. Wij willen graag breder

t1d-organisatie, we steunen wereldwijd meer dan 500

uitdragen en vertellen wat de verschillen zijn. Iemand

onderzoeken.”

met type 2 kan zijn ziekte soms nog even uitschakelen en er zelfs van genezen, bij type 1 is dat (nog) onmogelijk.

Hoe ben jij met JDRF in aanraking gekomen?

Vandaar.”

“Mijn zoon kreeg op zijn dertiende type 1 diabetes. Wij wisten niets van deze ziekte. Ik ontdekte dat er in Nederland

Hoe kun jij in jouw functie van projectmanager en

zo’n 120.000 mensen zijn met type 1 en wereldwijd gaat

fondsenwerver het verschil maken?

het om enorme aantallen. Maar het medische onderzoek

“Helaas weet ik uit ervaring hoe groot de impact van t1d

naar deze ziekte staat nog in de kinderschoenen. Zoals

kan zijn. Mijn zoon is heel moeilijk in te stellen. Hij is nu

elke ouder ging ik op zoek naar informatie en zo raakte

19 en heeft het moeilijk met de acceptatie van een 24/7

ik betrokken bij JDRF Nederland. Het was voor mij een

aandoening. Het is voor mij dus niet zo moeilijk om me

logische stap om me aan te sluiten en als projectmanager

hard te maken voor de zaak. Ik hoop eigenlijk dat mijn baan

en fondsenwerver aan de slag te gaan.”

heel snel niet meer nodig zal zijn, liever nog gisteren dan pas over een paar jaar.”

Het JDRF is een internationale organisatie, Nederland is maar een klein landje. Kunnen wij toch een

Dat je zelf dagelijks ziet wat diabetes type 1 betekent,

bijdrage van belang leveren?

is dat in je werk een voordeel of juist een handicap?

“Absoluut! In Nederland worden op dit moment vijf

“Het is af en toe wel lastig dat privé en werk elkaar zo raken.

onderzoeken gedaan die door JDRF Internationaal worden

Omdat ik bij JDRF werk hoor ik veel meer, ook dingen die

gesteund. De belangrijke ontdekking die prof. dr. Bart Roep

andere mensen meemaken. Diabetes staat nog altijd op de

20 | BMagazine


PEAK: DIABETES & SPORT

lijst van dodelijke ziektes, dat is soms wel confronterend. De ene patiënt is ook niet de andere, er is geen standaard draaiboek dat vertelt hoe het zal gaan. Terwijl sommigen

JDRF organiseert op 14 november het PEAK congres.

het best goed onder controle hebben, gaat het bij anderen

Tijdens de informatieavond praten vooraanstaande

regelmatig mis. Zo hebben wij zelf bijvoorbeeld vaak

wetenschappers je bij over de laatste ontwikkelingen in

meegemaakt dat de ambulance moest komen. Toch is mijn

onderzoeksland. Het thema voor dit jaar is t1d, bewegen

persoonlijke betrokkenheid ook een pre. Ik weet waar ik

en sport. Er zijn veel dingen om rekening mee te houden:

over praat en in gesprekken met donateurs kan dat zeker

angst voor hypo’s, vragen over wat wel of niet te eten,

helpen. En ik haal er heel veel voldoening uit.”

de invloed van cardio of krachttraining en met welke bloedglucosewaarde te starten met sporten. Tijdens

Wat is er nodig om jullie doel te bereiken?

deze avond krijg je info en praktische tips. Aanmelden

“Daarvoor is geld nodig. Zo ben ik in juli in Amerika

kan via jdrf.nl, deelname is gratis. .

geweest bij JDRF international die een Children’s Congress organiseren met 160 kinderen uit de hele wereld om de

FACTS & FIGURES

Amerikaanse senaat te vertellen hoe belangrijk het is dat we onderzoek blijven doen naar genezing, behandeling en preventie. JDRF International krijgt van de Amerikaanse

JDRF is in 1970 opgericht in Amerika door ouders van

staat veel geld voor onderzoek. Dat is in Nederland anders,

kinderen met type 1 diabetes. Inmiddels is er voor 2 miljard

wij varen uitsluitend op giften van particulieren en bedrijven.

euro aan onderzoek gefinancierd in zo’n 27 landen. Sinds 2010 bestaat stichting JDRF Nederland. In ons eigen land

Om geld binnen te halen zetten we allerlei evenementen

is al voor 25 miljoen euro aan baanbrekend onderzoek

op touw. Onze jaarlijkse JDRF Walk bijvoorbeeld heeft in

gefinancierd. Op dit moment wordt er in Nederland op vijf

totaal al een miljoen euro opgebracht. Daarnaast gaan

plekken onderzoek gedaan dat mogelijk wordt gemaakt

we samenwerkingen aan. Zo kun je geld doneren via een

door JDRF.

speciale donatiesite bij topbloemen.nl, booking.com, door je cartridges in te leveren bij 123 inkt of voor JDRF mee te spelen in de Vriendenloterij. Makkelijk toch? We zijn met een klein team en proberen zo efficiënt mogelijk te werken. En we sluizen zoveel mogelijk geld door naar onderzoek. Bij ons hoef je dus geen koekje bij de koffie te verwachten of een drankje als afsluiter van een event. Dat geld geven we liever uit aan onderzoek!”

HET IS AF EN TOE WEL LASTIG DAT PRIVÉ EN WERK ELKAAR ZO RAKEN’


BESTELL I J S T 1

Naam:

Indien u gebruikt maakt van onze herhaalservice hoeft u deze bestellijst niet te retourneren Voor uw volgende bestelmoment ontvangt u vanzelf een e-mail waarmee u uw bestelling kunt controleren en accorderen.

Straat + huisnummer: Postcode + plaats:

Wilt u ook gebruik gaan maken van deze periodieke bestelservice? Bel ons dan via 0800 099 66 40.

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

2

MM

YYYY

Vul hieronder de door u gewenste diabetes hulpmiddelen in voor de komende drie maanden en ontvang het attentiepakket van dit kwartaal gratis. (Vraag naar de voorwaarden)

Aantal

3

DD

Artikelnr.

Artikelomschrijving

U kunt kiezen uit één van de volgende GRATIS producten. (Aankruisen wat van toepassing is)

EEN TUBE VOETCRÈME

Nadat u stap 1 tot en met 3 ingevuld hebt kunt u de bestellijst in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:

EEN DEXTRO VERPAKKING

Boeren Medical Antwoordnummer 13049 5600 VE Eindhoven


TELEFONISCH / O NLI N E Naast de bestellijst op de linkerpagina, kunt u uw bestelling ook plaatsen via onze online bestelomgeving, de periodieke bestelservice of telefonisch.

www.mijnboerenmedical.nl Om gebruik te maken van MijnBoerenMedical dient u eenmalig uw gegevens te registreren. Ga hiervoor naar www.mijnboerenmedical.nl en klik op de knop ‘Registreren’. Na registratie controleren wij uw account binnen 2 werkdagen en ontvangt u een e-mail zodra deze klaar is voor gebruik en kunt u direct starten met winkelen.

Periodieke bestelservice Met deze service bestelt u nooit meer te laat en hoeft u niet meer te bellen. Een week voor uw volgende levering ontvangt u een e-mail met een link naar uw bestelling. U hoeft deze slechts te controleren. U kunt zich voor deze service aanmelden via info@ boerenmedical.nl. Wij nemen vervolgens eenmalig telefonisch contact met u op om de periodieke service voor u in te stellen.

Telefonisch U kunt uw bestelling ook telefonisch doorgeven via het telefoonnummer : 0800 099 66 40

KWARTAAL ATT EN TI E Wij waarderen het dat u klant bij ons bent. Daarom ontvangt u dit kwartaal bij uw bestelling de Boeren Medical jaarkalender met handige weetjes en bestelmomenten.


MAAG VERKLEINING DIABETES, OBESITAS & EEN

Het aantal operaties voor een maagverkleining

ernstig overgewicht. Zij hebben veel baat bij een

neemt de laatste jaren flink toe in Nederland. In

maagverkleining: gemiddeld verliest men 25 tot

2008 werden nog 340 mensen geopereerd, in

30% van het totale lichaamsgewicht. Op langere

2015 waren dit er al 7.546. In 2018 werden ruim

termijn heeft maar liefst 80% van geen last meer

10.000 maagverkleiningen gedaan! Binnen deze

van diabetes. In bijna alle gevallen is het niet

aantallen vallen ook de mensen met diabetes ĂŠn

meer nodig om tabletten of insuline te gebruiken.

22 | BMagazine


BODY MASS INDEX (BMI)

LEEFSTIJLADVIES

Bij gewicht spreekt men over BMI, dit is de verhouding tussen

In de periode daarna gaat u aan de slag met de adviezen

lengte en gewicht. Via internet kunt u via de BMI calculator

die gericht zijn op verandering van leefstijl. Denk

makkelijk zien welk BMI u heeft. Dit is onder andere te vinden

bijvoorbeeld aan bewegen en voeding. Het is verstandig

op de site van de Nederlandse Obesitas Kliniek.

om in deze periode regelmatig contact te houden met uw diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner

CATEGORIE

GRENSWAARDEN

Ondergewicht

<18,5

aan het moment van de operatie wordt deze leefstijl

Gezond gewicht

18,50 – 24,99

regelmatig geëvalueerd om vooral de voortgang vast

Overgewicht

>25,0

te houden. Het zal soms best lastig zijn om alles vol te

Matig overgewicht

25,0 – 29,99

houden en gemotiveerd te blijven.

Ernstig overgewicht (obesitas)

>30,0

vanwege de invloed op uw bloedglucosewaarden. Tot

Uiteindelijk wordt met u en het team besloten welke

VOORWAARDEN OPERATIE

operatie wordt gedaan. In de voorbereiding op de ingreep

Er zijn verschillende mogelijkheden bij een maag-

gebruikt u 2 weken Modifast. Dit heeft invloed op uw

verkleining: een gastric bypass, gastric sleeve of een

bloedglucosewaarden. Vergeet niet om contact op te nemen

gastric band. De gastric band wordt in Nederland

met uw diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner

in principe niet meer gedaan. Om in aanmerking te

als u medicatie/insuline gebruikt. De opname voor de

komen voor een maagverkleining moet men aan een

operatie is tegenwoordig maar kort, 1 tot 2 dagen.

aantal voorwaarden voldoen: Uw Body Mass Index (BMI) is hoger dan 40. Of uw

EETPATROON

BMI is hoger dan 35 én u heeft gezondheidsproblemen

En dan begint het echte werk; Uw eetpatroon zal nu

die het gevolg zijn van uw overgewicht. Denk hierbij

flink veranderen en u moet 6 kleine maaltijden per

aan suikerziekte, hoge bloeddruk, slaapapneu of

dag gebruiken. U begrijpt dat dit invloed heeft op uw

ernstige gewrichtsklachten.

bloedglucosewaarden. Hierbij geldt; Meten is weten!

U wilt graag uw gedrag veranderen.

Natuurlijk is nazorg een belangrijk onderdeel van het

U heeft serieus geprobeerd af te vallen. Hiervoor

succes. U wordt gedurende tot 5 jaar na de ingreep

heeft u in de afgelopen vijf jaar minimaal zes

begeleid. Na de operatie krijgt u mogelijk tijdelijk

maanden professionele hulp gekregen.

medicijnen en zult u blijvend vitaminepreparaten en

U bent tussen de 18 en 65 jaar oud.

calciumtabletten in moeten nemen omdat deze stoffen

U heeft al minstens vijf jaar ernstig overgewicht.

niet voldoende opgenomen kunnen worden via uw voeding.

HOE VERLOOPT ZO’N TRAJECT? Wanneer u in aanmerking komt voor een maagverkleining

Zoals bij alle operaties zijn ook aan een maagverkleining

wordt u verwezen door uw internist. U krijgt uitleg over

risico’s verbonden. Bespreek deze altijd goed met uw

de ingreep, meestal in de vorm van groepsvoorlichting.

behandelend arts.

Daarna volgt een multidisciplinaire screening en kijkt het team van deskundigen naar uw situatie. Het team bestaat

Bronnen Nederlandse Obesitas Kliniek, Nederlandse Zorgautoriteit, Centraal

onder andere uit een internist, psycholoog, chirurg, arts,

Bureau voor de Statistiek (CBS), gezondheidsenquête, WHO World Health

diëtist en bewegingsdeskundige.

Organization.

BMagazine | 23


VIJF KEER:

UITWAAIEN AAN DE KUST

Witte schuimkoppen op de Noordzee, schitterende wolkenluchten en eindeloze stranden; wandelen langs de Nederlandse kust is bijzonder mooi. Met zo’n 250 kilometer prachtige kust en duinen heeft u in Nederland de stranden voor het uitkiezen.

24 | BMagazine

Bron: www.holland.com


1. ZANDVOORT

4. WADDENEILANDEN

Op een half uur rijden van Amsterdam ligt de ‘parel

De Waddeneilanden zijn een uniek natuurgebied in

aan zee’: Zandvoort. Deze badplaats heeft 9 kilometer

de wereld en worden geregeerd door eb en vloed. Het

mooi schoon strand en ligt tussen twee prachtige

is een paradijs van mooie open gebieden, stranden,

natuurgebieden,

Zuid-

duinen en rijke flora en fauna. U kunt er heerlijk

Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen

wandelen en ‘wadhoppen’ van eiland naar eiland.

met rijke flora en fauna waar u heerlijk kunt wandelen.

Bent u in Texel dan zijn deze strandpaviljoens het hele

namelijk

Nationaal

Park

jaar open: Paal 9, Kaap Noord, Paal 17 en Paal 21. Op Ook heeft Zandvoort heerlijke strandpaviljoens die

Ameland kunt u genieten van de warmte en lekker eten

het hele jaar open zijn, zoals: Tijn Akersloot, Parnassia

bij The Sunset en Sjoerd.

aan Zee, Thalassa, Beachclub No5 en De Haven. Een echte aanrader is Park Zandvoort. Geniet van prachtige uitzichten op het water, proef de Zeeuwse cuisine en

5. ZEELAND

beleef spannende avonturen met het gezin.

De regio Zeeland is gemaakt door het water, de wind en de stoere Zeeuwen. De prachtige ruige natuurgebieden en gezellige boulevards maken Zeeland bij uitstek een

2. NOORDWIJK

heerlijke locatie om uit te waaien! En, voor wie na

Het 13 kilometer lange strand van Noordwijk is heerlijk

het wandelen wil genieten van al het lekkers uit de

voor de recreatieve en sportieve strandbezoeker.

Zeeuwse wateren, zijn er vele strandpaviljoens met

Zo kunt u hier heerlijk wandelen door de duinen

een fantastische heerlijke keuken. Proef de Zeeuwse

bij Langeveldeslag en ook geweldig kitesurfen en

oesters, mosselen en kreeften en ontdek waar Zeeland

blokarten. Noordwijk heeft heerlijke strandpaviljoens

de unieke culinaire reputatie aan te danken heeft! In

om uzelf lekker op te warmen. Beachclub O, Alexander

Zeeland zijn daarnaast prachtige vakantieparken waar

en de Zeemeeuw zijn onder meer het hele jaar open.

u kunt uitwaaien en spannende activiteiten kunt ondernemen, waaronder watersporten.

3. SCHEVENINGEN De

gezellige

badplaats

Scheveningen,

naast

de

bekende stad Den Haag, is de meest populaire badplaats van Nederland. Deze badplaats heeft heerlijke lange zandstranden met prachtige duinen en strandpaviljoens, zoals De Waterreus, voor een heerlijke dag uitwaaien aan het strand deze herfst. Bent u met kinderen dan is de onderwaterwereld van Sea Life ook erg leuk om te bezoeken!

BMagazine | 25


Voedingswaarde (per persoon): Energie 90 kcal Eiwit 2g Koolhydraten 5g Waarvan suikers 4g Vet 6g Verzadigd vet 1g Vezels 2g Zout 1g

RAUWKOST MET ANSJOVISDIP Bereidingstijd: 15 minuten Ingrediënten voor 2 personen: • 3 ansjovisfiletjes in olie (blikje of potje) • 1 teentje knoflook • 1 eetlepel olijfolie • gedroogd chilipepertje • 2 eetlepels halfvolle yoghurt • 1 paprika • 1 dunne winterwortel • stuk komkommer

Laat de ansjovis uitlekken en snijd ze in stukjes. Pel de knoflook en snijd het teentje in plakjes. Verwarm de olie in een klein pannetje en voeg de knoflook, de ansjovis en het verkruimelde pepertje toe. Verwarm dit al roerend tot de ansjovis is gesmolten. Laat het mengsel afkoelen en roer de yoghurt er door. Maak de groente schoon. Snijd de paprika in repen, de wortel in plakken en schaaf het stuk komkommer in de lengte in repen. Schik de groente op 2 bordjes en geef de saus er bij.

28 | BMagazine


Voedingswaarde (per persoon) Energie 40 kcal Eiwit 2g Koolhydraten 2g Waarvan suikers 0g Vet 2g Verzadigd vet 0g Vezels 1g Zout <0,1 g

HELDERE CHAMPIGNONSOEP Bereidingstijd: 15 minuten Ingrediënten voor 2 personen: • 1 sjalot • 100 gram (kastanje)champignons • ½ eetlepel vloeibare margarine • ¼ groentebouillontablet met minder zout • nootmuskaat • 3 takjes peterselie

Pel het sjalotje en snijd hem klein. Maak de champignons schoon en snijd ze in plakken. Verwarm de margarine en fruit hierin de sjalot glazig. Bak de plakjes champignon kort mee. Giet er 300 ml water met het stukje bouillontablet bij en kook de soep enkele minuten. Maak de soep op smaak met peper en wat nootmuskaat. Strooi er kleingesneden peterselie over.

BMagazine | 29


Voedingswaarde (per persoon) Energie 450 kcal Eiwit 30 g Koolhydraten 45 g Waarvan suikers 13 g Vet 15 g Verzadigd vet 3g Vezels 15 g Zout 0,2 g

RIBKARBONADE MET RODE UIENSAUS Bereidingstijd: 15-30 minuten Ingrediënten voor 2 personen: • 6 aardappelen • 2 rode uien • 2 eetlepels vloeibare margarine • 2 ribkarbonades • peper • 400 gram snijbonen • 1/2 eetlepel tomatenpuree

Schil de aardappelen en kook ze in weinig water in ca. 20 minuten gaar. Pel de uien en snijd ze klein. Bak de uien in 1 eetlepel margarine 10 minuten op zacht vuur. Bestrooi de karbonades met peper. Bak het vlees in de rest van de margarine in 15 minuten gaar en bruin. Maak de snijbonen schoon en snijd ze in ruiten. Kook de snijbonen in een bodempje water in 10 minuten gaar. Bak de tomatenpuree kort met de uien mee. Voeg 100 ml water toe en warm de saus goed door. Leg de karbonades in de saus en geef er de aardappelen en snijbonen bij.

30 | BMagazine


Voedingswaarde (per persoon) Energie 480 kcal Eiwit 30 g Koolhydraten 50 g Waarvan suikers 15 g Vet 15 g Verzadigd vet 4g Vezels 15 g Zout 1,6 g

SINAASAPPELKWARKPUDDING Bereidingstijd: 30 minuten Ingrediënten voor 2 personen: • 2 blaadjes gelatine • 2 sinaasappels • 2 eetlepels (sinaasappel)jam zonder suiker • 200 gram magere kwark • olie • 1 sinaasappel

Week de gelatine 10 minuten in ruim koud water. Pers de sinaasappels uit. Verwarm de helft van het sinaasappelsap. Knijp de gelatine goed uit en los de blaadjes op in het hete sap. Voeg de rest van het sinaasappelsap toe. Roer het gelatine-sapmengsel en de jam door de kwark. Bestrijk een puddingvorm of kom dun met olie. Meng alles luchtig door elkaar en schep het mengsel in de vorm. Laat de pudding op een koele plaats opstijven. Snijd de andere sinaasappel in dunne plakken en halveer ze. Stort de pudding op een schaal en garneer met de plakken sinaasappel.

BMagazine | 31


DOOR PASCAL WAGEMANS (VADER KIARA) Hallo allemaal, hier weer een update van Kiara. Na een lange winterstop is het BMX-seizoen in april weer van start gegaan. In het vorige BMagazine was al te lezen dat Kiara bij haar neef Dean in de sportschool in de winter keihard getraind heeft om haar conditie en kracht op peil te houden. En zelfs nog beter te maken. Dit was ook goed te merken tijdens de eerste wedstrijden

opgeleverd. Natuurlijk was Kiara superblij en wij als

van 2019. Kiara heeft elke finale behaald en zelfs enkele

ouders supertrots. Nu hebben we net de zomerstop

podiumplekken weten te bemachtigen! Dit waren de

achter de rug en gaan de wedstijden in september weer

wedstrijden om te kwalificeren voor het Nederlands

van start. We hebben er alle vertrouwen in dat dit seizoen

kampioenschap.

weer mooi afgesloten gaat worden. Maar vooral het plezier

Het

kwalificeren

was

geen

enkel

probleem, bovendien was de wedstrijd dit jaar voor ons

wat Kiara in het fietsen heeft, is nog veel mooier.

dicht bij huis.

NK BMX Op 10 juni was de grote dag voor Kiara ‘Het Nederlands

ALS KIARA MET EEN LACH IN HAAR HELM OVER DE FINISH KOMT, DAT IS WAAR HET OM GAAT!

kampioenschap BMX’. Hier heeft ze keihard voor getraind en gestreden. En ik kan al verklappen; het

NIEUWE INUSLINEPOMP

werd een hele mooie dag. Kiara reed in de klasse

Iin het vorige magazine hebben we geschreven dat

meisjes 12-13, en Kiara is 12, dus de jongste van de

Kiara ging starten met haar nieuw Insulinepomp;

groep. Haar bloedsuikers waren mooi op peil, mede

de Minimed 670G. Kiara en wij als ouders zijn erg

door haar nieuwe Minimed 670G pomp. De dag verliep

tevreden over deze nieuwe pomp, al blijft het nog

zeer goed. Uiteindelijk heeft ze na zware manche’s de

steeds veel nadenken voor en na het eten en tijdens

finale van deze belangrijke fietscrosswedstrijd weten

en na het sporten. De insulinepomp zou veel zelf

te behalen. Dus ze zat bij de beste acht meiden van

bij moeten regelen, maar dit is niet altijd het geval.

Nederland. Een prestatie op zich, zeker omdat ze bij de

Kiara zit natuurlijk in haar puberteit, en dan is het al

jongsten hoort. Ook de finale was super. Ze is zesde van

lastig genoeg om je bloedsuikers op peil te houden.

Nederland geworden. Echt een topdag! Gelukkig heeft

Over het algemeen zijn we tevreden, zeker omdat

het vele trainen afgelopen winter haar deze prestatie

deze insulinepomp de hoge pieken (hypers) wel echt opvangt. Ook bij te lage bloedsuikers reageert de pomp snel en stopt de insulinetoevoer, waardoor een ‘echte’ hypo nauwelijks meer voorkomt.

NIEUW SCHOOLJAAR Verder is Kiara net gestart in het nieuwe schooljaar in havo 2. De eerste weken waren weer erg zwaar, twee nieuwe vakken er bij, maar ze begint het ritme weer te vinden. Als ze het net zo goed doet als in havo 1, dan komt dat zeker goed!

32 | BMagazine


KIARA WAGEMANS U

P

D

A

T

E


ZOEK DE 10 VERSCHILLEN


REBUS


Voedingswaarde: per handje (10 gram) Energie 70 Kcal Eiwit 2g Koolhydraten 10 g Waarvan suikers 5g Vet 3g Verzadigd vet 0g Vezels 1g Zout < 0.1 g

BLUEBERRY MUFFINS Ingrediënten (voor 12 kleine muffins) • 100 gram bosbessen of blauwe bessen • 100 gram volkorenmeel • 1 theelepel bakpoeder • 3 eetlepels suiker • mespunt geraspte citroenschil • 1 ei • 3 eetlepels vloeibare margarine • ca. 4 eetlepels halfvolle melk • 12 kleine papieren cakevormpjes (caisses)

Verwarm de oven voor op 200° C. Maak de bessen schoon en dep ze droog. Meng het volkorenmeel met het bakpoeder, de suiker en de geraspte citroenschil in een kom. Voeg dan het ei, de margarine en de melk toe en klop dit tot een glad deeg. Als laatste schep je voorzichtig de bessen door het deeg. Verdeel het mengsel over de papieren bakvormpjes. Bak de muffins in het midden van de hete oven in ca. 12 minuten gaar en goudgeel. Als de bovenkant stevig aanvoelt, zijn ze klaar. Eet smakelijk!


WOORDZOEKER

De woorden hieronder zitten in alle richtingen in de puzzel verstopt. Van boven naar beneden, van links naar rechts en ook nog eens schuin! Let op: sommige letters worden vaker gebruikt. Zoek ze op en streep ze af. De letters die overblijven vormen de oplossing.

BESSEN BLAD BRUIN DAHLIA DAUW EGEL EIKEL

GEEL GUUR HAARD HEKSENKRING KLEUR KNUS MIST

NATUUR NEVEL REGEN ROOD SPARAPPEL SPIN SPOREN

WEB WIND WOLKEN ZADEN ZWAM


KLEURPLAAT


EGEL KNUTSELEN Benodigdheden • Schaar • Lijm • Kleurpotloden of stiften

Werkwijze: Knip de egel uit. Knip de stekels uit en beplak de egel met de stekels. Als laatste kun je de egel nog mooi versieren met kleurpotloden of stiften.


BMagazine kwartaal 4, 2019

REBUS

RECEPTEN

WOORD ZOEKER

KLEUR PLAAT