Page 1

agape

EMK Pärnu Agape Kogudus Männi 2, 80010 Pärnu Kantselei avatud E-N kell 10-14 Koguduse kantselei üldnumber: 445 9888 Faks: 445 9899 E-post: parnu@metodistikirik.ee Annetused: konto nr. 10902000834005 (SEB Pank) KONTO NR. 1120145747 (SWEDBANK)

MÄRTS – 2010

www.metodistikirik.ee/parnu www.agapekeskus.ee VÄRSKE AGAPE INFOLEHT KODULEHEL: www.agapekeskus.ee

PASTOR: TÕNU KUUSEMAA, TEL. 53 498 749 ABIPASTOR: MAIRE IVANOVA, TEL. 51 51 047 KOGUDUSE KANTSELEI: E-N 10-14: NELLI JAANIMÄGI, TEL. 44 59 882, 53 431 620 LASTETÖÖ: KÜLLI KUUSEMAA, TEL. 53 402 001 NOORTETÖÖ: MARETA NÕMME, TEL. 51 22 762

AGAPE TEAB, KUHU LÄHEB. TULE KAASA!

Kristlased masu ajal Eesti majandus pidavat eeloleval suvel august välja saama, väidavad analüütikud. Masu ehk majandussurutis peaks seega oma haaret lõdvemale laskma. Kas võime lootusrikkast statistikast kergendust tunda? Tõepoolest, numbritel on oma kaalukas tähendus. Mäletan, kui uhkena ma aastaid tagasi välismaa sõpradele Eesti eduloost jutustasin. Tööpuuduse protsent Eestis ja Pärnumaal jäi omal ajal 2 ja 4 protsendi vahele. Need olid numbrid, millega võis kiidelda. Praegune ametlik tööpuuduse protsent 15 on aga juba eestpalvete teema. Ja mitte ainult. See on teema ka teoloogiliseks arutluseks. Inimesed on inimesed ja mitte statistika. Piibel ei kasuta sõnu nagu tööpuudus, tööhõive või töötukassa. Aga Piibel räägib meile otse ja keerutamata vaestest. “Vaeseid on teie juures ju alati,” ütles kord Jeesus, “ning kui te tahate, võite teha neile head” (Mk 14:7). Kui te tahate… Mitmed meist ehk sildistaksid oma olukorda kahe tähega: “OK” (loe: “pole viga”). Kuidas see teema meid puudutab? Piiblist loen ma välja seda, et iga inimene (olenemata sissetulekutest või investeeringutest) peaks suutma Jumala ees esmalt oma vaesust (teisisõnu: sõltuvust armust) tunnetada. Ja veel. Jeesuse sõna võis olla viide Vana Testamendi tekstile, mis samuti ei

piirdunud tõsiasja sedastamisega: “Sest vaeseid ei puudu maal kunagi”, vaid tegi sellest loomuliku järelduse: “Seepärast ma käsin sind ja ütlen: Ava heldesti oma käsi oma vennale, hädalisele ja vaesele oma maal!” (5Ms 15:11) Vaesus ei ole karistus. Vaesus ei ole patt. Vaesus ei ole märk Jumala ebasoosingust. Vaestel on Jumala silmis just seesama väärikus nagu igal teisel inimesel. Selles mõttes ongi ka masu mitte pelgalt sotsiaalne või majanduslik teema. See on ka teoloogiline küsimus – küsimus sellest, milline on Jumal, kellesse me usume. See omakorda nõuab vastust, kas meie käitumine ja suhtumine seda tõde Jumalast peegeldab. Üllas Tankler

Koguduse statistika Info

2 3-4

Näitus

5

Õnnitleme/teatame

5


2

Mis oli ...

03/2010

03/2010

Informatsioon

3

2009. aasta statistika peeglis Koguliikmeskonna kasv oli seega 4 inimest. Palvetagem, et meie uued koguduseliikmed võiksid usus kasvada. Alljärgnev diagramm iseloomustab muutusi tunnistavate liikmete arvus alates aastast 1990:

Möödunud aastal liitus kogudusega 2 uut liiget. Aasta jooksul lahkus omal soovil 1 liige, 3 liiget kutsuti igavikku. Seega koguduse tunnistavate liikmete arv kahanes 2 võrra ja uut aastat alustasime 115 täisealise liikmega. Samas ristitud liikmete hulk suurenes 6 lapse võrra.

JUMALATEENISTUSED PÜHAPÄEVITI KELL

11

MÄRTSIKUU MOTO: JUMAL ÜTLEB: “ARMASTA OMA LIGIMEST NAGU ISEENNAST! MINA OLEN ISSAND!” (3MS 19:18)

Liik me sk onna düna am ik a 1 99 0-2 01 0 150

115

112 99

92

100

P 07.03 KELL 11: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA JUTLUS: TÕNU KUUSEMAA P 14.03 KELL 11: JUMALATEENISTUS JUTLUS: MEELI TANKLER

73 50

P 21.03 KELL 11: JUMALATEENISTUS JUTLUS: MAIRE IVANOVA

0

1990

1995

Meeste osakaal koguduses on läbi aastate tasapisi kasvanud ja ületas 25% piiri. Koguduseliikme keskmine vanus on praegu 47 aastat. Kuivõrd mitmed tähistasid 50. juubelisünnipäeva, vähenes nende arvelt noorema keskea vanuserühm. Järgnevad diagrammid näitavad eri vanuserühmade osakaalu koguduses käesoleva aasta alguses võrrelduna eelmise aastaga. Väärib märkimist, et suurem pool kogudusest õpib või elab ja töötab Pärnust

2000

2005

2010

eemal. See asjaolu kajastub ka jumalateenistustest osavõtus. Palvetagem jätkuvalt eemalolijate pärast, et nende osadus Jumalaga jääks püsima. Kuna meie vaimulik tervis on otseselt seotud regulaarse vaimuliku toitumisega, tahan innustada kõiki koguduseliikmeid, kelle pere, töö ja tervis vähegi lubavad, osalema aktiivselt koguduse iganädalases elus. See on õnnistuseks teile ja teie kaudu teistelegi. Tõnu Kuusemaa

P 28.03 KELL 11: PALMIPUUDEPÜHA JUMALATEENISTUS JUTLUS: ÜLLAS TANKLER

LEER KEVADINE LEERIKURSUS See on kõigile, kel on avatud süda ja meel ning huvi Jumala ja usuteemade vastu. See on hea võimalus saada vastuseid oma sellelaadsetele küsimustele. Samuti on leerikursus vajalik neile, kelle südames on küpsemas igatsus kogudusega liituda. Huvilistel palun endast teada anda pastor Tõnu Kuusemaale.

Liikmeskonna vanuseline jaotus 01.01.2010

01.01.2009 70-99 a. 15%

KOGUDUSE KONVERENTS

70 - 99a kuni 29 a. 24%

15%

kuni 29a 24%

50-69 a. 26%

50 - 69a 30-49 a. 35%

30%

30 - 49a 31%

reedel, 19.03 kell 18. Konverentsi juhatab Taavi Hollman, kuuleme aruandeid, toimuvad valimised. Konverents on avatud kõigile koguduseliikmetele, koguduseliikmetele kindlasti on oluline nende kohalolek, kel on ülesanded mõnes kogudusetöö valdkonnas.


4

Informatsioon

03/2010

KÕIGILE INFO- JA PALVETUND Pühapäeval, 7. märtsil kell 10 on kogudus oodatud info– ja palvetundi. HOMMIKUOSADUS Pühapäeva hommikuti kell 10 hommikuosadus piiblimõtetega. PEALELÕUNA PALVE Kolmapäeviti kell 14 koguneb palvegrupp. KODUGRUPID Reedeti kell 19 kodune palvegrupp noortele täiskasvanutele Külli ja Tõnu Kuusemaa juures. Esmaspäeviti kell 11 kodune palvegrupp Ingrid Sõber’i juures.

NAISTELE RAHVUSVAHELINE OIKUMEENILINE NAISTE PALVEPÄEV Sel aastal tähistame naiste palvepäeva ühiselt 5. märtsil kell 18 EKEK Pärnu püha Barnabase koguduse ruumides, Lõuna 2, III korrusel. Teema: “Kõik elav kiitku Jumalat”. Palvepäeva liturgia on sel aastal ette valmistanud Kameruni naiste poolt. Muusikaga teenib kaasa Pärnu oikumeeniline naiskoor.

03/2010

Info / Õnnitlused

Südamlikke kunstielamusi! Viimastel nädalatel on Agape kiriku külastaja küllap juba uksest sisse astudes märganud, et kogu fuajee seinad on täis riputatud suuri, lapse käega joonistatud pilte – üks ilusam kui teine. 2009. aasta märtsis-aprillis korraldati Lo o tuse festivali raames laste kunstikonkurss teemal „USK. LOOTUS. ARMASTUS“ (1Kr 13:13). Konkursil osalesid lapsed ja noored vanuses 4–15 aastat. Konkursi teemast lähtudes pidid lapsed väljendama seda, mida tähendavad need mõisted neile; kuidas ja kus kogevad nemad usku, lootust ja armastust; kuidas nad ühte või teist ise väljendavad. Lisaks piltidele võisid autorid jagada kommentaare ja selgitusi selle kohta, mida

nad oma pildil kujutasid. Neid tasub ka näituse vaatajal joonistustelt otsida, et paremini kujutatust aimu saada. Eesti Laste Misjoni ja tublide pühapäevakooli õpetajate kaasabil koguti üle Eesti kokku kümneid suurepäraseid töid, ka Agape koguduse pühapäevakooli lapsed saatsid oma tööd konkursile. Kuni 1. novembrini 2009 asus konkursitööde näitus Oleviste kirikus, nüüd on näitus hakanud liikuma mööda Eestit ning veebruari algusest alates on see üles seatud meie kirikus. Loodetavasti saavad Agape kirikulised laste ja noorte südamlikke kunstiteoseid enne suve veel pikalt nautida. Külli Pilv

NOORTELE NOORTE FILMIKAS laupäeval, 06.03 kell 15 filmiõhtu noortele. Võta kaasa natuke näksimist. NOORTEKAS laupäeval, 13.03 kell 15. Täpsemat infot küsi Maretalt. EMK NOORTE KEVADLAAGER toimub 25.-28. märtsil. Täpsemat infot oskab anda Mareta.

Kogudus tervitab märtsikuu sünnipäevalapsi ! “Teie südameis valitsegu Kristuse rahu. Ja olge tänulikud!” (Kl 3:15)

LASTELE PÜHAPÄEVAKOOL Märtsikuus saame jälle kokku 14.03 kell 14. Pühapäevakoolis räägime Jumalast, mängime, laulame, meisterdame. Tere tulemast! LASTEJUTLUS Igal pühapäeval on jumalateenistusel ka lastejutlus.

MUUSIKA KOGUDUSE KOOR harjutab ülestõusmispühadeks alates 8. märtsist esmaspäeviti kell 18. MUUSIKAKLUBI tuleb kokku neljapäeviti, 04. ja 18.03 kell 20. Kaasaegse muusika kuulamine.

5

01 Roman Sillastu 03 Viive Joonet 10 Tõnu Laidla 10 Erlyn Palberg 12 Elis Tunder 12 Aivo Selge – 50 13 Aili Pokk 14 Karin Lindma

18 Sten Haasma – 20 20 Tarvi Kunder 21 Urmas Treumuth 22 Lilli Raudsepp 24 Gerdo Tunder – 1 24 Ivar Uustal 29 Annika Eller

AGAPE Infoleht - Märts 2010  

AGAPE Infoleht - Märts 2010