Page 1


Érdekel a videózás? vagy a videóvágás? egy remek társaság?

Akkor a

csak rád vár!

Jelöltfelvétel egész évben, találkozzunk g yűlésünkön minden kedden 18:30tól a B 118-ban!

Adásainkér t és friss videóinkér t, kövessetek minket a facebook .hu/VasarhelyiVideoStudio oldalunkon!


IMPRESSZUM //

HDS, UAV, MMS

Kivehető 2. féléves építős naptár

11–12 Interjú dr. Laky Dórával

4

6 -20°C around the world 14

Olimpia itthon?

15

Tartalomjegyzék 2 3 4 6

Hallgatói percek Építőmérnöki percek „Nagyon megszerettem a tanítást” Interjú a Leica Geosystems munkatársával 8 Vízerőmű-bővítéshez kapcsolódó vágatok tervezési folyamata 10 Az öt legszebb várkastély 11 Két vizsga története a 60-as évekből 12 2016/17 II. féléves naptár 14 -20 °C around the world 15 Magyar olimpia 2024-ben! 16 Vívni a Műegyetemen 18 AIESEC – gyakorlat külföldön 19 Tudtad-e? 20 Tanulmányút a Szigetközben 21 Zeneajánló 22 Programajánló 23 Rejtvények 24 Viccek

AIESEC 18

A szerkesztőség

Impresszum

Baráz Cs. Dömötör (Döme)

Bólya Barbara

Tördelőszerkesztő

Tördelőszerkesztő

Czitrovszky Balázs (CzB)

Füstös Vivien

Cikkíró, fényképek

Főszerk., olv.szerk., törd.szerk.

Grivalszki Péter (Griva)

Kiri Balázs

Cikkíró

Designer

Lajkó Rebeka

Molnár Tamás

Olvasószerkesztő

Cikkíró

Szabó Evelin

Szolnoki Roxána (Roxi)

Cikkíró

Főszerk.-hely. cikkíró, olv.szerk.

Karima A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Tanácsának lapja Főszerkesztő: Füstös Vivien Felelős kiadó: Kovács Klementina (KHT) A Kari Lap bizottság delegáltja: Németh Péter (EHK) Jelöltek: Gulyás Gabriella, Smudla Eszter Fényképek: Képítő Fotókör, a szerzők és a világháló sötét bugyrai E-mail: karima@vpk.bme.hu fustos.vivien@vpk.bme.hu Honlap: karima.vpk.bme.hu Archívum: issuu.com/bmekarima Facebook: facebook.com/karimavpk Nyomdai munkák: Multiszolg Bt. Megjelenik ingyenesen, 800 példányban.

2017 FEBRUÁR //

1


// HÍRMORZSÁK

Hallgatói percek Oktatás

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj

 KHT  Az aktuális mintatanterv szerinti zh

 KHT  Olyan rendkívüli eseménynél lehet

naptárak az alábbiakban lesznek elérhe-

igényelni, melyek a család anyagi helyze-

kedd 18:00, B718

tőek a második oktatási hét végétől:

tét várhatóan jelentősen befolyásolják. A

āā Vízépítő Tagozat:

pályázati kiírást és a kitöltendő adatlapot

krm.hu/17

¢¢

szerda 19:00, A219 āā Kör-Vas-Út Tagozat:

hétfő 19:00, B718 āā Szerkezetépítő tagozat:

az EHK honlapján, a Juttatás menüpont alatt találod:

Fontosabb oktatást érintő időpontok: āā február 12.: pótbeiratkozás ha-

tárideje aktív félévre āā február 13.: utólagos tárgymódo-

sítási kérelmek leadása āā február 19.: kérelem leadása utó-

¢¢

krm.hu/18

szerda 19:00, B718 Kérdés esetén, vag y ha külsősként érkezel a kollégiumba, keresd Ferenczi Andreát

Kifizetési időpontok a tavaszi félévben

¢¢

krm.hu/1b

meg az ösztöndíjainkat:

lagos aktívvá tételre

āā 2017. 03. 10. péntek

āā március 14.: félév utólagos pas�-

és Facebook-oldalunkat:

āā 2017. 04. 10. hétfő

sziválásának határideje, amen�-

āā 2017. 05. 10. szerda

nyiben az nem rendkívüli eset

āā 2017. 06. 09. péntek

miatt történik

āā 2017. 07. 10. hétfő

¢¢

krm.hu/1c Kulthét!

Amennyiben problémád, kérdésed adódik az egyetemmel kapcsolatban vagy

Tölts OHV-t!

 KHT  A szokottnál eg y hónappal ko-

érdekel a KHT munkája, keress minket

rábban, február 14. és 17. között

 KHT  Újra eljött az idő, hogy hangot adj

bátran, elérhetőségeinket a honlapunkon

rendezik meg a 2017-es Kulthetet.

véleményednek! Nálad jobban senki sem

megtalálod:

A kollégium falai között lezajló ese-

tudja elmondani, hogy milyen problémákkal, vagy pozitív élményekkel szem-

¢¢

ményen a főszerep hag yományosan

krm.hu/19

a köröké, ak ik változatos progra-

besültél az elmúlt félévben.

mok kal ig yekeznek megfogni az ér-

Véleményezése

Bajnoki címért játszik a BME Futsal

dek lődőket. Ismét lesz Köri Expo is,

(OHV) kérdőívét a Neptun rendszerben

 BME FC  Egyetemünk futsal csapata re-

mely g yakorlatilag a köri élet nyílt

találhatod meg az Ügyintézés / Kérdőívek

mek idényt produkál az NBII Nyugati

napja: bárk i, bármelyik kör mun-

menüjében.

csoportjában. Az alapszakasz utolsó

kájával

hazai mérkőzését február 27-én 20:30-

hat az aulába vag y a Nag y terembe

tól játsszák a Gabányi László sportcsar-

k itelepült körtagoktól. Gyertek el,

nokban, a Tihany ellen, ahol a tét a baj-

érdemes!

Az

¢¢

Oktatás

Hallgatói

krm.hu/ohv

Rendszeres szociális támogatás  KHT  Az elmúlt hetekben lezajlottak a

kapcsolatban

tudakozód-

noki cím!

A Zielinski Szilárd Szakkollégium tagfelvételt hirdet

A BME-n marad a GTK

kihirdetésének időpontja: február 17., a KHT honlapján tekinthetitek meg:

 Szakkoli  Érdekel az építőmérnöki szak-

Felelős Államtitkárság egyértelmű nyi-

ma? Szeretnél többet tudni, mint az egye-

latkozatban leszögezte, hogy az egyez-

temi tananyag? Szeretnél építkezésekre,

tetések és a kompromisszumos megoldá-

különleges helyszínekre bejutni?

sok következtében a kar és az egyetem

Lehetőségetek van felszólalni az ered-

Akkor nem is kell mást tenned, mint fel-

közötti feszültség rendeződött, így a Gaz-

mény ellen február 18-21-ig az Egységes

keresni minket az alábbi időpontokban!

daságtudományi Kar a továbbiakban is

Szociális Rendszerben:

Gyűlések ideje és helye (a VPK-ban):

a BME-n marad.

személyes bemutatások. Az eredmények

¢¢

¢¢

krm.hu/19

krm.hu/1a

// 2017 FEBRUÁR

 kormany.hu  A fenntartó EMMI Oktatásért

āā Földmérő Tagozat:

hétfő 18:00, B718 āā Mérnökműhely Tagozat:

2

frncz.andrea@gmail.com

punkat:

 KHT  A tavaszi félév során előreláthatólag a következő időpontokban kaphatjuk

a

e-mailcímen, vag y keresd fel a honla-

¢¢

krm.hu/1r


HÍRMORZSÁK //

Építőmérnöki percek Magyar találmány a hőszigetelésben

A „modern kori Machu Picchu”

a tudósok tüzet gyújtottak a kráterben,

 Index  A Lasselsberger-Knauf magyar cég

 Érdekes Világ  A limai műszaki egyetem

hogy „pár óra alatt” kiégessék a kráter

dobta piacra új, beltéri, „hőfaló” vakola-

egy kampuszát illetik ezzel a névvel,

tartalmát. Még ma is ég, turisták sokasá-

tát, amibe olyan kapszulákat kevertek,

mely nemrég Zaha Hadid és David Chip-

gát csábítva a sivatag közepére.

amiknek az anyaga (vagyis annak hal-

perfield neves építészek alkotásait meg-

mazállapot-változása) stabilizálja a szo-

előzve nyerte el a Brit Építészek Királyi

ba hőmérsékletét.

Intézetének új, nemzetközi díját.

¢¢

krm.hu/1e

¢¢

krm.hu/1j

¢¢

krm.hu/1k

Elismerés a magyar szobornak  Szeretlek Magyarország  Az Architectural Digest c. építészeti magazin a második helyet

A mesterséges intelligencia újabb dobása

Kicsit a látszóbetonról

ítélte a budapesti holokauszt-emlékműnek

 Magyar Idők  A szóról talán legtöbbünknek a

(Cipők a Duna-parton) a világ 13 legfonto-

 Index  Bár a go, 4000 éves kínai játék bo-

4-es metró állomásai juthatnak eszünkbe,

sabb közterületi szobrának rangsorában.

nyolultabb, összetettebb, és több lépés-

de a Várkert Bazárban és a fonódó villa-

kombinációt rejt magában annál, mint

moshálózat mellett felújított tereken is al-

amit egy számítógépnek be lehetne prog-

kalmazták, továbbá még akár (utca)bútor

ramozni, a logika és a tapasztalat útján

is készülhet belőle. A hazai gyártásban és

fejlődő MI-játékosnak mégis sikerült sor-

forgalmazásban egy békési kisvállalkozás

Téli forgatókönyv

ra vernie a világ legjobb go játékosait.

jár az élen.

Regional Bahn  Avagy milyen az, ha va-

¢¢

krm.hu/1f

Miért nem fagy be többé a Duna?

¢¢

 NaturePage  Az angolul feliratozott videóból kiderül, hogy a fény hatására aktivizálódó

de olvashatunk a régi idők teleiről is.

anyag majd’ egy évig képes meggátolni a

krm.hu/1p

Mindenből a legnagyobbat: igen, megint Dubai

tat, hogy esik a hó. Jelentés Svájcból.

Fertőtlenítő spray a közösségi közlekedésben

tozás is szerepel, kiderülnek a cikkből,

krm.hu/1l

lahol nem éri meglepetésként a vasu-

krm.hu/1m

 Index  Az okok, melyek közt a klímavál-

¢¢

¢¢

¢¢

krm.hu/1s

mikroorganizmusok káros elszaporodását

Tervezhetik az M2-H8 összekötést

a bevont felületen. Már használják a ma-

 iho.hu  A FŐMTERV tervezi a 2-es metró

gyar közösségi közlekedésben is.

és a gödöllői HÉV összeköttetését, a HÉV

¢¢

krm.hu/1n

vonal átalakítását és felújítását, az eddigi terveket felülvizsgálva.

krm.hu/1t

 Érdekes Világ  A tervezett jachtkikötő

Új halmazállapot?

„csak” a Közel-Kelet és Észak-Afrika,

 Quartz  Az International Journal of Nano­

azonban a világítótorony a világ élére he-

technology c. tudományos lapban olvas-

Kötélpálya a Mura felett

lyezkedne, ha megépül.

ható a felfedezés, amit kutatók tettek

 iho.hu  2017-ben dönthet a grazi városve-

nemrég: a víz számos tulajdonsága, azok

zetés a folyó fölé tervezett új kötöttpályás

viselkedése megváltozik 50-60°C között,

tömegközlekedési megoldásról: a hosszú

és ez akár egy második folyékony halmaz-

távú tervek szerint reptérig tartó kötél-

állapot létére is utalhat.

pályáról.

¢¢

krm.hu/1h

A San Francisco-i ferde torony  Érdekes Világ  Dőlése mellett süllyed is San Francisco egyik felhőkarcolója, ráadásul

¢¢

krm.hu/1o

¢¢

¢¢

krm.hu/1v

nagyobb ütemben, mint azt eddig feltételezték. Megépítése óta több mint 40 cm-t

Hogy képzelnéd el a pokol kapuját?

süllyedt, a kivitelező a várost hibáztatja,

 The Huffington Post  1971-ben szovjet tu-

a városvezetés a kivitelezőt.

dósok földgáz reményében akartak a

¢¢

krm.hu/1i

türkmén sivatagba fúrni. A fúróállvány összedőlt, és metánszivárgástól tartva,

2017 FEBRUÁR //

3


// ÉPÍTŐ JELLEGŰ OLDALAK

„Nagyon megszerettem a tanítást” TANÁRINTERJÚ VIVIEN // Dr. Laky Dóra tanárnő családjában rengeteg építőmérnök van, nem csoda, hogy ő is e szakmában kötött ki. Hallgatóként is nagy világjáró volt, a szélrózsa szinte minden irányában eltöltött pár hónapot egy-egy országban, és jelenleg is sokat utazik, kirándul.

4

Mikor és minek hatására döntötte el,

tanárnő volt a konzulensem. A diploma-

hogy ami válaszokat írnak a hallgatók,

hogy ezt a pályát választja?

munkámat külföldön írtam, az itthoni

arra én tanítottam meg őket. Szintén jó,

A középiskolában emelt óraszámban ta-

témavezetőm Licskó tanár úr volt. Mind a

hogy sok diplomatervező hallgatóm van,

nultunk matematikát, és az igen szigorú,

kettő munka kapcsán nagyon megtetszett

és jelentős részük nagyon lelkes, érdeklő-

de nagyon jó matematikatanárom hatá-

a kutatás folyamata, izgalmas volt bele-

dik a téma iránt, és ez is hajt: megszeret-

sára megkedveltem a tárgyat. Emellett

mélyedni, beleásni magam egy témába.

tetni egy olyan témát, az ivóvízkezelést,

fizika fakultációra jártam, és ez a reál

Miután hazajöttem, valamikor a védés

ami nem egy klasszikusan építőmérnöki

irány végül a Műszaki Egyetemre veze-

környékén kérdezte meg Licskó tanár úr,

terület.

tett. Szüleim építőmérnökök, édesapám

mik a terveim a jövőre nézve, s mivel ak-

Az Általános és Felsőgeodézia Tanszé-

vízépítő mérnökként végzett, anyukám

kor még nem volt kristálytiszta tervem,

ken oktató Laky tanárnő csak névro-

földmérőként, és több közeli családtag is

javasolta, hogy próbálkozzam meg a dok-

kon, vagy van esetleg rokoni kapcsolat

építőmérnök: az öcsém, a férjem, a sógor-

torandusz-felvételivel. Sikerült, felvet-

Önök között?

nőm, az apósom… A nővérem és a férje

tek, így alakult, hogy oktató lettem, s idő-

Van, ő a sógornőm. Ráadásul férje, az

jogász, ők a kivételek.

közben nagyon megszerettem a tanítást,

öcsém is évekig dolgozott az AGT-n, szin-

Az oktatói pályára nem készültem tuda-

nagyon tetszik.

tén doktori fokozatot szerzett.

tosan, de örülök, hogy végül így alakult.

Mit szeret legjobban benne?

Már szóba is került, hogy a diploma-

2000-ben készítettem TDK-dolgozatot a

Jó érzés átadni a tudást. Amikor az első

munkáját

tiszai cianidszennyezésről, ahol Clement

zh-n felügyeltem, nagyon jó volt látni,

egyébként is sok országban töltött el

// 2017 FEBRUÁR

külföldön

készítette,

de


ÉPÍTŐ JELLEGŰ OLDALAK //

pár hónapot. Milyen tapasztalatokat

is egy kicsit szűkebb szegmensébe (ivóvíz-

A publikációi nyomán sokat foglalko-

szerzett odakint?

kezelés) kellett jobban belemélyedni, mint

zik az ivóvizek arzénmentesítésével.

Mindenhol nagyon jól éreztem magam,

az USA-ban. Az elején ez is nehézkes volt,

Meséljen róla röviden!

egyik ösztöndíj-lehetőséget sem bántam

de a végére belejöttem, rengeteg szakcik-

Ez volt a doktori témám, s anno kifejezet-

meg, örülök, hogy elutaztam. Eleinte prob-

ket dolgoztam fel, és a labormunkába is

ten aktuális is volt, mert az Unióhoz való

lémáim voltak az angol nyelvvel, és tud-

ott kóstolhattam bele egy külföldi hallga-

csatlakozás

tam, hogy muszáj a mélyvízbe ugranom:

tóknak szóló kurzus keretében.

szigorodott többek között az arzénhatár-

külföldi környezet kell, lehetőleg magya-

Milyen hallgató volt?

érték: korábban 50 μg/l, most már csak

rok nélkül. Az első ösztöndíjam egy IAES-

Azt gondolom, hogy szorgalmas hallgató

10 μg/l. Ez sok feladatot rótt az országra,

TE-s nyári szakmai gyakorlat volt, Görög-

voltam, de főleg az első egy évben azért

uniós forrásokra lehetett pályázni arzén-

országba mentem, és óriási élmény volt.

sokat szórakoztunk is. Bár nem voltam

mentesítő technológiák kiépítésére. Az

Az igaz, hogy a szakmai gyakorlat közben

kollégista, sokat jártam be oda, a Vásár-

ezzel kapcsolatos technológiákat kutat-

csak kevés munkát tudtak adni, de nyelv­

helyi Napok alatt bent is laktam, a csütör-

tam, illetve volt egy, amivel részletesen

gyakorlás szempontjából nagyon jó volt,

töki bulikon sokszor ott voltam. Az első

foglalkoztam. Ennek a gyakorlati hasz-

nagyon kedvesek voltak a kinti kollégák.

év így elég nehéz volt, mert tanulni is

na is nagy jelentőségű volt, és a kutatás

Az angol nyelvvel náluk még nagyobb

kellett nagyon sokat, a mechanika – ma-

szempontjából is érdekes kérdésekre ke-

problémák voltak időnként, mint nálam,

tematika – ábrázoló geometria hármasa

restük a választ.

így a közös munka nem ment gördüléke-

eléggé lefoglalta az időnket, mellette vi-

Mit csinál szabadidejében?

nyen, de megtapasztalhattam, milyen kül-

szont új közeg, új barátok, bulik: túl so-

Rengeteget utazunk a férjemmel, mind-

földi közegben dolgozni, kommunikálni.

kat nem aludtam abban az időben. Egy

kettőnk oldaláról élnek közeli családta-

A rákövetkező őszi félévben (2001 őszén)

nagyon jó társaság alakult ki az elsőéves

gok külföldön, hozzájuk megyünk rend-

mentem el az Egyesült Államokba az ISEP

barátságokból (volt, akit már középisko-

szeresen, illetve ők is jönnek hozzánk.

ösztöndíjjal, amelyet egy felsőbbéves

lából ismertem), akikkel sokat jártunk

Nyaranta is eljárunk, rövidebb időre

ismerősöm ajánlott nekem. Kaliforniá-

össze, kirándultunk, találkoztunk estén-

néha a félév közben is, kirándulni is so-

ba, San José-ba kerültem. Ez volt az iga-

ként. De tényleg rengeteget kellett tanul-

kat megyünk, ősszel, tavasszal rendsze-

zi mélyvíz, mert itt már kellett az angol

ni is, visszaemlékezve a kevés alvás, sok

resen, nagyon szeretünk világot látni.

szaknyelv, az első két hónap nagyon ne-

éjszakai tanulás maradt meg. Az utolsó

Sportolok is: futni járok (ilyenkor nem,

héz volt, de utána jobb lett, valószínűleg

év viszont már enyhébb volt: már a szak-

de jobb időben), illetve tollasozom lassan

ennyi idő kellett a nyelvhez. Ez is nagyon

irányon tanultunk, kevesebb volt a nagy

10 éve, egyetemi barátokból alakult egy

hasznos volt: egy teljesen más kultúrá-

tervfeladat, addigra már bele is rázód-

tollascsapat. A tagok némileg már cse-

nak lehettem része, (szak)nyelvet tanul-

tunk, így már sokkal egyszerűbb volt.

rélődtek, de még mindig nagyrészt építő-

tam, nemzetközi kollégiumban éltem.

Hogyan látja a mostani hallgatókat?

mérnökök, velük (régen még sűrűbben,

Ezután hazajöttem és a következő félév-

Abból a szempontból nehéz erre a kér-

most már csak) hetente egyszer játszunk.

ben, a diplomamunka-tervezésre pedig

désre válaszolni, hogy most már csak

Továbbá nagyon szeretek kézművesked-

elmentem Finnországba, a Tampere-i

specializációs

ni, pár éve rákaptam, s azóta már sokszor

egyetemre. Európában elmenni valahová,

alapképzésben. Régebben tanítottam a

készítettem ajándékba ékszereket.

úgy, hogy előtte eltöltöttem az USA-ban fél

Közművek c. tárgyat, akkor olyan hall-

Legutóbb…

évet, olyan, mint hazajönni, ilyen szem-

gatókkal is találkoztam, akik még nem

pontból ott nagy kulturális különbségek

köteleződtek el egyik-másik terület iránt,

nem voltak, nagyon otthon éreztem ma-

most már BSc-n csak a specializáción ta-

gam. Továbbá nagy szerencsém volt, mert

lálkozom velük. Vannak nagyon lelkes

a megérkezésem estéjén a szingapúri lakó-

hallgatók, akiken látszik, hogy megfogja

társamról kiderült, hogy pont azon a tan-

őket a téma, de vannak kevésbé lelkesek

āā hallgatott zene: Tegnap este egy

széken dolgozik, ahova a diplomamunkát

is. Tudni kell azt is, hogy az általam ta-

Youtube-os lejátszási listán a Passen-

készíteni jöttem, ő egyéves, én féléves

nított ivóvízkezelés területe kifejezetten

gyakorlat keretében, és egyből felkarolt,

határterület: kicsit vegyészmérnöki, ki-

āā látott mozifilm: Az unokaöcséim-

illetve bent a tanszéken is nagyon ked-

csit környezetmérnöki, kicsit építőmér-

mel néztük utoljára A kis kedvencek

vesen fogadtak. Mondják, hogy az északi

nöki, és gépészmérnöki vonatkozása is

emberek zárkózottabbak; nekem egyál-

van. Tapasztalatom szerint ez valakinek

āā megtett túra: Ősz végén mentünk a

talán nem ez volt a tapasztalatom. Az egy

vagy nagyon tetszik, mert még nem sokat

Nagy-Hideg-hegyre, és egyébként pont

kemény félév volt már önmagában a dip-

hallott erről azelőtt, vagy éppen a kémiai

aznap nagy hideg is volt, meg nagy

lomatervezés miatt is, de a szaknyelvnek

ismeretek riasztják meg.

köd, úgyhogy nem sokat láttunk. ■

tárgyaim

vannak

az

következtében

jelentősen

āā olvasott könyv: Káépület!

Nagyon

jó élmény olvasás közben ráismerni a szereplőkre. āā nézett színdarab: A Szentivánéji

álom a Nemzeti Színházban.

gertől a Let Her Go.

titkos életét.

2017 FEBRUÁR //

5


// ÉPÍTŐKOCKA

Interjú a Leica Geosystems munkatársával

MÉRNÖKÉLET INTERJÚ

ROXI // „Óriási kihívást jelent, hogy a munkaterületem Közép- és Kelet-Európa több mint 20 országára is kiterjed, Észtországtól egészen Izraelig.” - ebben a hónapban Sáfár Tamástól volt szerencsém kérdezni, aki kiemelkedő eredményeket ért el a geodézia területén. Mutatkozz be, kérlek! Sáfár Tamás vagyok, 2005-ben kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat az Építőmérnöki Kar első bolognai rendszer alapú évfolyamán. Az építőipari geodézia és a térinformatikai szakirányokat elvégezve a Paksi Atomerőműnél helyezkedtem el, ahol az üzemeltetéshez szükséges geodéziai feladatokért feleltem. Hamar beláttam, hogy az innovációt előtérbe helyező nagyvállalatok világában szükségem lesz a mesterdiplomára, ezért egy év elteltével visszatértem a Műegyetemre. Az MSc-s tanulmányokat követően 2013-ban Németországban vállaltam munkát, három éven keresztül a világ legnagyobb vegyipari komplexumában építésirányítási és

6

ipari geodéziai projekteket vezettem. 2016

éljek, a földmérők ősi feladata a Föld alak-

Hol dolgozol, és mivel foglalkozol je-

tavaszán végül sikerült megtalálnom azt

jának meghatározása. Ennek legegysze-

lenleg?

a fajta munkát idehaza is, amelynél a be-

rűbb matematikai modellje egy adott su-

A Leica Geosystems Hungary vállalatnál

fektetett szellemi tőke nem csupán anyagi

garú gömb - képzelj el egy labda nagyságú

vagyok felelős a 3D pontfelhő alapú méré-

javakban mért kamattal profitál, hanem

gyurmát! Valójában viszont le sem írható

si megoldások műszaki támogatásáért és

önmaga is hatványozottan gyarapszik.

zárt matematikai képlettel, mivel minden

üzletfejlesztéséért. Ebbe beletartoznak a

Kérlek, mesélj egy kicsit egyetemi ta-

egyes irányban teljesen más a sugarának a

csúcstechnológiás lézerszkennerek, pilóta

nulmányaidról!

hossza, ráadásul még az időben is változik.

nélküli légi térképező rendszerek – azaz

A családom nagy része humán területen

Azt azonban le tudjuk írni, hogy a gyur-

drónok –, továbbá a mobil térképező meg-

lelt rá hivatására, így semmiféle „hagyo-

mánk melyik oldalát hányszor és milyen

oldások (röviden HDS, UAV és MMS). Óriási

mányból” eredő nyomásnak nem kellett

szögben kell odavágni a falhoz, hogy aztán

kihívást jelent, hogy a munkaterületem Kö-

megfelelnem, amikor ezt a pályát válasz-

legjobban közelítse a tényleges alakot. Eh-

zép- és Kelet-Európa több mint 20 országára

tottam. Már a gimnázium elején tudatosult

hez rengeteg megfigyelést kell végeznünk,

is kiterjed, Észtországtól egészen Izraelig.

bennem, hogy matematikára, fizikára és

majd statisztikai alapon kiértékelnünk.

Általában hogy néznek ki a napjaid, mi-

informatikára épülő tanulmányokat sze-

Erre nyilván azt mondanád: „Hűhh, ez

lyen feladataid vannak?

retnék majd folytatni. Az egyetemen a leg-

nagyon szép... És mégis mire jó?” Az egyik

A hétköznapok teljes mértékben változóak

nagyobb kihívást számomra az jelentette,

válasz pedig ott lapul a zsebedben, és úgy

a feladatok függvényében, amelyek szokat-

hogy a mérnöki problémákat teljesen más

hívják, hogy GPS! Az egyetemi tanulmá-

lanul sokszínűek. Legfőbb feladatom, hogy

gondolkodásmóddal kell megközelíteni,

nyok számomra ezt jelentették: megis-

műszaki támogatást nyújtsak a fent megne-

mint ahogyan arra a középiskolában fel-

mertetettek számos mérnöki problémával,

vezett technológiákkal rendelkező ügyfele-

készítenek: a tiszta logikával levezethető

megmutattak különböző megoldásokat és

inknek és az ezek iránt érdeklődő potenciá-

és egzakt matematikai képletek helyett

az azokhoz vezető utat. A megoldásokkal,

lis ügyfeleknek egyaránt. Ez nem merül ki

sokkal inkább szükséges a tapasztalati-sta-

azok alkalmazásaival és társadalomfor-

egy-egy telefonos vagy e-mailben történő

tisztikai alapú megközelítés. Hogy egy

máló hatásaival pedig a nap minden percé-

válaszadásban, amelyre a felhasználói ké-

könnyen emészthető szakmabeli példával

ben, mindenhol találkozom.

zikönyvből kell kikeresni a megoldást. Tel-

// 2017 FEBRUÁR


ÉPÍTŐKOCKA //

jes mélységében el kell sajátítanom az adott

alapján a környezetünk digitális háromdi-

kád során – hogy mennyi lesz a maximá-

mérési technológiát, olykor az ügyfél egyedi

menziós modelljét képes előállítani, kiegé-

lis terhelhetősége az adott szerkezetnek –,

igényeire megoldást nyújtani, szaktanácsot

szítve olyan extra információkkal, amelyek

hanem olyan nyílt kérdések, ahol sokszor

adni, olykor több napos traininget, vagy

a platformra szerelt hőkamerák, gázszen-

az ösztöneidre kell hagyatkoznod: „Meg-

műszeres bemutatót tartani, esetleg aktí-

zorok, radarok és egyéb érzékelők mérése-

vegyük-e ezt az eszközt? Fogadjam el ezt

van segíteni egy-egy speciálisabb projekt-

iből erednek. Ezek alkalmazására csak az

az ajánlatot? Melyik a fontosabb feladat,

jében. A felhasználási területek rendkívül

emberi képzelőerő szab határt. Hazánkban

A vagy B? És melyik a sürgősebb?” Ezekre

szerteágazóak, a bűnügyi helyszíneléstől

a légijármű-közlekedésére vonatkozó teljes

a válaszok kontextusfüggőek, és fejben le

kezdve az olajiparig mindenhol használ-

értékű jogi szabályozás azonban még to-

kell pörgetned az összes végkimenetelt,

ják egy-egy megoldásunkat. Ez persze sok

vábbra is kiépítés alatt áll.

hogy a legjobb döntést meghozd. Általá-

utazással jár, még több kapcsolatteremtés-

Mik a legszembetűnőbb különbségek

ban AZONNAL. Vagy tegnapra.

sel, így nagyon élvezem. Marketing anya-

az iskolapadban tanultak és a valós épí-

A szabadidődben mivel szoktál/sze-

gok szerkesztésében is segédkezem, szóval

tőmérnöki tevékenység között?

retsz foglalkozni?

igazán sokrétű a feladatkör. Éppen néhány

Nem emelnék ki kizárólagosan szakmai

Néha azon veszem észre magam, hogy

hete tartottam a 3D pontfelhő technológia

pontokat, mert rengeteg mindenre alapo-

kezd elmosódni a határvonal a munka

térhódításáról szóló előadást és műszeres

san felkészít az egyetem. A valós életben

és a szabadidős tevékenység között. Ez

bemutatót a Zielinski Szilárd Építőmérnöki

azonban pont nem azok a jól bejáratott

persze abból adódik, hogy igazán foglal-

Szakkollégium részére a Műegyetemen - ez-

módszerek lesznek a leghatékonyabbak,

koztat az, amit hivatásszerűen végzek,

úton is köszönjük a meghívást!

amelyeket tanulmányi vagy előző szak-

emiatt szerencsésnek is érzem magam. A

Hallottam, hogy drónokkal foglalkoz-

mai életünkből hozunk, merítünk, ha-

zenélés, gitározás tud igazán kikapcsol-

tál külföldön. Mesélj erről, kérlek!

nem magunknak kell kitalálni. Nekem

ni és a sport.

Valójában a drónokkal már itthon kezdtem

éppen ez a fajta szabadság tetszik a szak-

Valami jó tanács, amit megosztanál a fi-

el foglalkozni a Leica Geosystems által. A

mában, hogy ha egy adott problémára a

atalabb generációval, akár munkával,

„Azt azonban le tudjuk írni, hogy a gyurmánk melyik oldalát hányszor és milyen szögben kell odavágni a falhoz…”

akár az egyetemmel kapcsolatban? Az idegen nyelvek folyamatos tanulása! Ne a papírokért és a diploma megszerzéséért tegyétek, hanem magatokért. Közhely ugyan, de „ahány nyelven beszélsz, annyi ember vagy”. Hasonlóan, tanuljatok tárgyalástechnikát, üzleti kommu-

külföldi vonatkozása esetlegesen onnan

kiskönyved három megoldást kínál, Te

nikációt: hiába találod fel a perpetuum

jön, hogy az említett régió valamely orszá-

akkor is előállhatsz egy negyedikkel.

mobile-t, ha nem tudod meggyőzni az

gában kellett bemutatnom a technológiát,

Amit viszont az egyetemen egyáltalán

ügyfeled vagy a főnököd arról, hogy mű-

előadást és repülést tartani a célközönség

nem nevelnek belénk, az a gyors és kö-

ködik, és neki szüksége van rá!

számára. Alapvetően itt a dolog érdekeseb-

vetkezetes döntéshozás képessége: nem a

A legfontosabb azonban: „think out of the

bik része nem is a drón – mint hordozóesz-

zárt feladványok lesz-

box”. Kérdőjelezz meg mindent, amit hal-

köz – hanem az általa előállított térinformá-

nek a legfontosabbak

lasz, és tanulsz, mert ez a fejlődés legfőbb

ciós adathalmaz. A megfelelő légifelvételek

a mindennapi mun-

mozgatórugója! ■

2017 FEBRUÁR //

7


// ÉPÍTŐKOCKA

Vízerőmű-bővítéshez kapcsolódó vágatok tervezési folyamata BORBÉLY DÁNIEL // Mérnöki számításaink egyik legalapvetőbb, legáltalánosabb közelítése, hogy az építőanyagaink folytonos, homogén, izotóp, ideális anyagok. A mérnöki gyakorlatban gyakran alkalmazott közelítés ez kőzetek, tagolt kőzettestek leírására. Azonban ez a közelítés nem minden esetben elfogadható, bizonyos esetekben nem alkalmazható. Doktori tanulmányaim során a nem folytonos, nem homogén, tagolt kőzettestek modellezésére alkalmas módszereket kutatom. Ebben a cikkben egy vízerőmű-bővítéshez kapcsolódó tervezési folyamat kerül bemutatásra, ahol a kőzet blokkos jellegét közvetlen módon figyelembe vettük.

1. Bevezetés

támogatta egy gazdaságosabb terv ki-

A kanadai Brit Columbia tartomány-

alakításában. Ezek közül 4 elem kerül

ban létesített vízerőmű két fő – már

bemutatásra:

létező – üzemvíz-csatornájába egy-egy

āā Új vágatok tervezése

tartalék csővezetéket kötöttek be fú-

āā Pillérszélesség igazolása

rásos-robbantásos módszerrel kiala-

āā A nyomócső üzembe helyezése

kított vágatokon keresztül. Különböző

āā Ékstabilitás vizsgálata

gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok miatt a tervezés során ki-

3.1. Új vágatok tervezése

emelten fontos irányelv volt a nyomó-

A megközelítő vágatok tervezése általá-

csövek leállási idejének minimalizálá-

nosan elterjedt, a mérnöki gyakorlatban

sa. Az ütemterv a leállásra összesen egy

gyakran

rövid, 6 hetes időszakot engedélyezett.

lyozási rendszerek segítségével történt,

alkalmazott

kőzettest-osztá-

illetve több, előzetes 2 dimenziós modell

1. ÁBRA: A 3D modell elemei

2. A bővítés menete – alkalmazott technológia, építési sorrend

is készült.

A nyomócsövek egészen addig üzemben

3.2. A pillérszélesség igazolása

maradnak, amíg a megközelítő-vágatokat,

A 4 m-es pillérszélesség igazolására a

illetve egy keskeny kőzetpillér kivételével

Mott MacDonald budapesti irodájában

a megközelítő-kamrákat ki nem fejtik.

készült a valós geometriát hűen tükrö-

A 4 méteres pillérszélesség elérésekor

ző, háromdimenziós FLAC3D-modell (1.

a nyomócsövet víztelenítik, majd el-

ÁBRA ), mely alkalmas volt arra is, hogy

bontják a kőzetpillért. Amikor a meg-

a vízszintes síkban történő átboltozódás

lévő nyomócsövet teljesen feltárták,

hatását is figyelembe vegye. A nyomócső

bekötik az új nyomócsövet. Ez után

és a kőzet közötti tehereloszlás jó egye-

a csöveket újra nyomás alá helyezik,

zést mutatott a helyszíni mérésekkel.

majd a vágatokat több rétegben vis�-

A részletes modelleken jól nyomon kö-

szatömedékelik. Az acélcső teherbírá-

vethető volt, hogy a pillér szélességének

sához a környező kőzettest, illetve a

csökkentésével a megtámasztó hatás is

tömedékelés hozzájárul, megtámasztja

csökkent. Kiegészítő laboratóriumi kő-

az acélcsövet, így a megtámasztás nél-

zetszilárdság-mérés és a modellek pon-

küli csővezeték megfelelőségét külön

tosítását célzó optimalizálás után meg-

igazolni kellett.

állapították, hogy 2-3 méter széles pillér elfogadható megtámasztást jelent.

3. A tervezési folyamat elemei 2. ÁBRA: Membránfeszültségek az acélcsőben – üzembehelyezés az utolsó réteg tömedékbeton elhelyezése után

8

// 2017 FEBRUÁR

A vágatok bonyolult geometriája és a

3.3. A nyomócső üzembe helyezése

komplex építési ütemterv miatt a biz-

Következő lépéseként kiértékelésre ke-

tosítástervezést 3D numerikus model-

rült, hogy lehetséges-e a visszatömedé-

lek és egy sor kiegészítő tanulmány is

kelés megkezdése előtt üzembe helyez-


ÉPÍTŐKOCKA //

ni a nyomócsövet. A számítás igazolta,

A modellezés eredménye jó egyezést

hogy a visszatömedékelés közben is

mutatott a korábbi vizsgálatokkal. Meg-

nyomás alá helyezhető az acélcső, ha

állapítható volt, hogy 1-2 méter vastag

nincsenek szabadon hagyott hegesztési

blokkok mozgása várható, azonban a

varratok. (2. ÁBRA )

homlok mögött 3 méterrel elhelyezkedő csővezeték mozgása nem jelentős.

3.4. Ékstabilitás-vizsgálat A 3.3 fejezetben leírtaknak megfelelően

4. Összefoglalás

2-3 méter vastag kőzetpillér is vélhető-

A több lépcsőben végrehajtott tervezési,

en megfelelő megtámasztást biztosít.

illetve modellezési program eredmé-

Azonban ebben a mérettartományban

nyeként az új csővezeték bekötéséhez

feltételezhető, hogy a tagoltságok men-

szükséges idő csökkenthető volt. Így a

tén megcsúszó kőzetblokkok jelentős

megrendelő által támasztott kritériu-

hatással lehetnek a csővezetékre. Így

moknak sikerült megfelelni. Mint az

a megcsúszó ék alakú kőzetblokkok (3.

bemutatásra került, a kőzet tagolt jellege

ÁBRA ) stabilitása is ellenőrzésre került.

figyelembe vettük. Fontos megjegyezni,

Alapvetően két eset vehető figyelembe.

hogy a blokkos viselkedést figyelembe

Az első az önsúly hatására történő tönk-

vevő számítások valójában felhívták a

remenetel, azaz a blokk megcsúszása,

figyelmet egy lehetséges problémára. A

majd kiesése. A második módszer az

kőzetnyomás hatására megmozduló ék

alagút körüli kőzetnyomást is figyelem-

alakú blokkok csökkentik az effektív

be veszi. Ha a kőzetnyomás hatására

pillérméretet. Ez jelentős különbség a

megy végbe a stabilitásvesztés, akkor

pusztán folytonosnak tekintett kőzetre

a vágat körül átrendeződött feszültsé-

épülő modellekhez képest. Ez a projekt

geket nem képes fenntartani a blokk, a

mindenképpen bátorított engem arra,

tagoltságok mentén megcsúszik a kőzet.

hogy a tagolt kőzettestek kutatásának

Némi mozgás után ezek a blokkok rend-

van relevanciája, és adhat a napi mérnö-

szerint stabilizálódnak. Mivel a csőve-

ki gyakorlat számára is hasznos eredmé-

zeték érzékeny a mozgásokra, így meg

nyeket. Fontos kiemelni továbbá, hogy

kellett követelni, hogy a kőzetfeszültsé-

a fentiek nem csupán az én eredménye-

get is fenn tudja tartani az esetlegesen

im, az alább felsorolt cikkek szerzőinek

kialakuló ék alakú blokk.

munkája került bemutatásra. ■

3. ÁBRA: Két példa a vizsgált ékekre – 5.2 m és 12.4 m mélységig terjedő stabil ékek.

A vizsgálat azt jelzi, hogy néhány kőzettömb a fejtés közben kiszakadhat, de ezek mérete viszonylag kicsi (kisebb, mint 0.3 m), és a jelenség elhanyagolható a nyomócső és a kőzetpillér globális stabilitása szempontjából. Az előzőeken túl még 1-2 méter széles blokkok moz-

5. Források

gása várható. Ezek alapján megállapít-

Benő B, Young D, Szántó V, Borbély D

ható, hogy az effektív pillérszélesség 1

(2014) Sophisticated design meth-

méterrel kisebb lesz, mint a tényleges,

ods for tunnelling in the vicinity of

azaz 3 méter vastag pillér megfelelő

highly sensitive hydroelectric struc-

megtámasztást jelent.

tures in Vancouver TAC 2014: Tun-

Doktori kutatásaim részeként egy, a

nelling in a Resource Driven World.

kőzet blokkos jellegét közvetlenül figyelembe vevő diszkrét elemes modell

Paper 128. 8 p. Szántó V, Borbély D, Bicskei D (2013)

(DEM) is készült ITASCA 3DEC program-

Vízerőmű-bővítéshez

mal. A megközelítőleg 1-2 méter széles,

üregképzés kőzetmechanikai vonat-

kapcsolódó

megmozduló, majd stabilizálódó ék ala-

kozásai In: Török Á, Görög P, Vásár-

kú blokkok a DEM-ben is megfigyelhető-

helyi B (ed.) Mérnökgeológia-Kőzet-

ek. (4. ÁBRA )

mechanika 2013. 366 p.

4. ÁBRA: Megmozduló, majd stabilizálódó kőzetblokk.

2017 FEBRUÁR //

9


// ÉPÍTŐKOCKA

Az öt legszebb várkastély

Ashford kastély

1

Cong, Galway, Írország, 1228

Himedzsi várkastély

2

Himedzsi, Japán, 1333

Chateau de Chenonceau

3

Chenonceaux, Franciaország, 1411

Miramare-kastély

4

Trieszt, Olaszország, 1850

Château Frontenac

5 10

LEGEK

Québec, Kanada, 1893

// 2017 FEBRUÁR


ÉPÍTŐKOCKA //

Két vizsga története a 60-as évekből NOSZTALGIA PERCEK GRIVA // Korábbi felmérésünk eredményeinek eleget téve igyekszünk a közeljövőben korábban végzett mérnökök műegyetemi történeteit megírni. Ezen törekvés első fejezete az életét a Tisza-tónak szentelő, arany-okleveles vízépítő mérnök, Kerekes László története: A történetekhez hozzátartozik, hogy

másnap reggel bementünk a vizsgára.

ekkoriban persze még nem volt ismert

Én, óriási szerencsével a kaptalista

az

gazdasági alakulatok felsorolását és

egyetemi

oktatás

mai,

bolognai

rendszere, mivel a 240 fős Mérnöki Kar

ismertetését kaptam, amelyekről hal-

hallgatóinak összesen 10 félévet kellett

lottam, íg y felsoroltam (Tröszt, Kar-

teljesíteni az egyetemi diploma meg-

tell, Szindikátus és Konszern) ezeket!

szerzéséig! A geodéták kivételével, az

A szövegelés során említettem néhány

első nyolc félévben azonos tantárgyak-

„k italált” konkrétumot is (pl. „az USA

ból kellett kollokviumot tenni minden-

éves acél-termelésének 27.8 %-át a

kinek, a 9.-ben a választott szak (szer-

United States Steel Corporation, 48,7

kezetépítő, út- és vasútépítő, vízépítő,

%-át pedig a Bethlehem Steel Corpora-

stb.) tárgyaiból, majd a 10. félévben a

tion adja!”). A vizsgáztató hölg y meg-

szakirányú diplomatervezés és -védés

kérdezte, hog y honnan veszem ezeket?

időszaka következett.

Szerényen megjeg yeztem, hog y szoktam olvasgatni a „Közgazdasági Szem-

A pozitív „élmény”

lét”. „Köszönöm, jeles!” – mondta, íg y

Túl az első két évben teljesített sikeres

nem csak a kollokviumot teljesítettem,

alapszigorlatokon, 1963 januárjában,

de kerestem eg y 100 -ast is. A sors keze,

immár

mérnök hallga-

hog y a Barátom is jelest kapott. Azt

tóként politikai gazdaságtanból kel-

harmadéves

már nem írom le, hog yan minősítette a

lett kollokválnom. Ez a tantárg y nem

„teljesítmény ünket” az Édesapja.

elfoglaltam volna a helyemet, tőlem kb.

tartozott különösebben a kedvence-

Nos, mi az esetből a tanulság?!

8 méterre, a padsor szélén beraktam

im közé, de persze ezen is túl kellett

āā A vizsgákhoz (és az élethez!), nagyon

a padba a magammal vitt tankönyvet

esni! Mivel kollégista voltam, eg y,

sokszor a szerencse is szükséges, de

és jegyzeteimet. Megkaptuk az írásos

a mai napig is nag yon kedves Bará-

az nem helyettesítheti a tanulást!

feladatot, amelyet mindenki elkezdett

tommal úg y döntöttünk, hog y Náluk,

āā A vizsgákon (és az életben is!) rend-

készíteni. A vizsgáztató adjunktus (az-

eg y ütt készülünk fel a másnapi vizs-

kívül fontos a magabiztosság és a ha-

óta már elhunyt, nagy tudású, kiváló

gára. Egész nap húztuk az időt, végül

tározott fellépés!

szakember volt. Nyugodjék békében!),

valamikor délután elővettük a vastag,

āā Non scholae sed vitae discimus! (Nem

ez idő alatt sétálgatott a teremben,

közel 700 oldalas köny vet! Édesapja,

az iskolának, hanem az életnek tanu-

majd észrevette a padsorban lévő jegy-

ak i közben hazaérkezett érdek lődött,

lunk! – a szerk.)

zeteket és megkérdezte, hogy ez kié? Je-

hog y mit csinálunk? Mondtuk, hog y

lentkeztem, hogy az enyém! „Köszönöm

holnap vizsga lesz, és arra készülünk!

A negatív „élmény”

– mondta –, de mivel felmerül a gyanú,

„Lehetetlen feladat! – mondta –, de ha

Az eset a IV. évfolyam I. féléves „Acél-

hogy puskázott, ezért elégtelen és hagy-

sikeresen levizsgáztok, 100 -100 Ft-ot

és fémszerkezetek” vizsgámon, 1964.

ja el a termet!” Hiába győzködtem, hogy

kaptok!” Ez ak koriban igen jelentős

januárjában történt. Emlékeim szerint

el sem mozdultam a helyemről, beírta

összeg volt! Vacsora után nek iálltunk

– szokásomtól eltérően –, erre a vizs-

az elégtelen kollokviumi eredményt az

a köny v olvasásának. Az elején még

gára alaposan felkészültem és három

indexembe, ami azóta is ott „virít”!

a tartalomjeg yzéket is elolvastuk, de

napig forgattam a tankönyveket, így vi-

éjfél körül már 20 -30 oldalt lapoztunk

szonylag nyugodtam ültem be a széles

Mi ebből a tanulság?

eg yszerre! Ek korra már álmosak és

terem első padsorának közepére. Min-

Az, hogy nem elég tanulni és tudni, a

fáradtak is lettünk, ezért aztán ledűl-

den padsorban ült egy-egy vizsgázó, így

vizsgákhoz (de az élethez is!) nagyon

tünk aludni! Lesz, ami lesz alapon,

még szomszédjaim sem voltak! Mielőtt

sokszor szükséges a szerencse! ■

2017 FEBRUÁR //

11


Év hete

+

#

+

#

+

#

+

#

+

2

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

15

Oktatási hét

1

Páros (#) / páratlan (+)

7

6

Időszak

reghét

szorgalmi

március 7.

március 6.

április 10.

április 3.

április 11.

április 4.

március 28.

március 21.

március 20.

március 27.

március 14.

március 13.

→ Várostervezési Napok

február 28.

február 27.

Kulthét →

február 21.

február 14.

február 13.

február 20.

február 15.

február 7.

február 6.

április 12.

április 5.

március 29.

március 22.

Nemzeti ünnep

március 15.

március 8.

március 1.

február 22.

február 8.

február 1.

január 31.

január 30.

Szerda

Kedd

Hétfő

április 14.

Vásárhelyi Napok →

Áprilisi Karima!

március 31.

március 24.

március 17.

március 10.

Márciusi Karima!

április 7.

április 13.

március 4.

február 25.

február 18.

február 11.

február 4.

Szombat

április 15.

→ Vásárhelyi Napok

április 8.

április 1.

március 25.

március 18.

március 11.

Várostervezési Napok → →

március 3.

február 24.

→ Kulthét

február 17.

február 10.

Februári Karima!

február 3.

Péntek

április 6.

március 30.

március 23.

március 16.

március 9.

március 2.

február 23.

február 16.

február 9.

február 2.

Csütörtök

Építős Naptár 2016/2017 II. félév

április 16.

április 9.

április 2.

március 26.

március 19.

március 12.

március 5.

február 26.

február 19.

február 12.

február 5.

Vasárnap

by


+

#

+

#

11

12

13

14

17

18

19

20

27

26

25

24

23

22

21

#

10

16

póthét

vizsga

május 2.

május 1.

május 23.

május 30.

június 6.

május 22.

május 29.

június 5.

június 27. →

Vakáció! →

június 20.

június 26.

június 19.

június 12.

június 13.

május 16.

május 15.

→ Pünkösd

május 9.

május 8.

A munka ünnepe

április 25.

április 18.

április 24.

→ Húsvét

április 17.

június 22.

június 15.

június 8.

június 1.

június 23.

június 16.

június 9.

június 2.

május 26.

május 19.

május 12.

május 5.

Májusi Karima!

április 28.

április 21.

június 4.

június 3.

június 24.

június 17.

június 10.

május 28.

május 27.

2017/2018 I. félév regisztrációs hete: 2017. aug. 28. – szept. 1.

június 25.

június 18.

június 11.

Pünkösd →

május 21.

május 14.

május 7.

április 30.

április 23.

május 20.

május 13.

május 6.

április 29.

április 22.

Nyitások (az időpontok évközben változhatnak!) Kiadja a Karima, az Építőkar hallgatói lapja Keresd a havonta megjelenő újságainkat a VPK Drönk WhiteFül aulájában vagy K épület tartóiban. Vásárhelyi Klub Palibácsi facebook.com/karimavpk · karima.vpk.bme.hu

június 21.

június 14.

június 7.

május 31.

május 25.

május 18.

május 17.

május 24.

május 11.

május 4.

április 27.

április 20.

május 10.

május 3.

április 26.

április 19.

Húsvét →


// LIGHT

-20 °C around the world

ENGLISH CORNER

ESZTER // As we are (hopefully) over the worst part of this winter, many people think we had a rough and painful time this year. But instead of complaining about the weather we should rather look around the world, how people act in -20 °C.

HUNGARY

as road excavators. So if you forget to go

As January started, our weather began

shopping before the extreme weather,

getting colder and colder until the ­r oads

then you can only hope to have a good

turned icy and slippery and people be-

relationship with your neighbours, oth­

came more worried every day. Accord­

erwise you will have an extreme diet

ing to the Hungarian mentality peop-

added to the extreme weather.

le decided that they are in a need to ­c hange their summer tires and as usual,

RUSSIA

car mechanics had problems with dea-

If we think about Russia, snow and

ling angry and also worried costumers,

cold come up as the first things to our

as it became urgent for everyone. Not to

minds, so it might not surprise anyone

mention, that with the first snow, it be-

that they are used to -20°C, nobody pan­

came normal to wait for 60 minutes for

ics. The next thing that you may think

a train. Then the issue of the homeless

of is vodka, which is obviously the solu-

came up, so coats appeared around Bu-

tion for them to handle the cold, it is in

dapest originally meant for the poor,

their blood. During the years they have

and many civil organizations offered

developed various equipment to get rid

their help with many volunteers. Good

of the snow on the roads and railway

things also happened last month, the

tracks quickly.

world focused on our beautiful city because of the amazing ice drifting on the

USA

Danube. It can be said that as the tem-

All news were filled with the extreme

-20°C, people often choose southern citi-

perature went under -15 °C, we all felt

weather conditions in the USA last year.

es as a holiday destination in December

comfortable inside the heated house.

We can say that Americans are not to-

and January. However, the North and

tally used to snow or at least not in this

even the West part of the country is free-

ENGLAND

amount of it. To be honest, they weren’t

zing and snowy during winter time. Alt-

Even though -20 °C is not an everyday

fully prepared to snowstorms and many

hough sights can be visited even in snow,

thing in England, it can happen some­

people lost their lives during this time.

houses are not heated, so if you are not

times and they don’t handle it easily.

Hopefully, next year they will make

an Eskimo, maybe you wouldn’t prefer

With the first millimetre of snow all

some preparations for the winter time.

visiting Beijing this time of the year.

to go outside, not even for a second. Not

CHINA

JAMAICA

to say that all schools are closed during

There are two places in China during

If it is -20 °C in Jamaica then some­t hing

snow and people can’t get to work, be-

winter time: South – where you want to

is wrong with your thermometer or hu-

cause there can’t be found such things

be and North – where you DON’T want

manity went extinct around the world. ■

Szószedet

ice drifting - jégzajlás

rough - kemény

road excavator - hókotró

to complain - panaszkodni

obviously - nyilvánvalóan

tire - autógumi

various - változatos

costumer - vásárló

preparation - előkészület

urgent - sürgős

sight - látnivaló

volunteer - önkéntes

thermometer - hőmérő

to be. In the South it never goes under

traffic is stopped, nobody feels the need

14

// 2017 FEBRUÁR


LIGHT //

Magyar olimpia 2024-ben!

SPORT

GABI // Az elmúlt hetekben többször is szalagcímként közölték az újságok és híradók a 2024-ben esetlegesen Budapesten tartandó XXXIII. nyári olimpiai játékok tényét. Hogy mennyi esély van egy magyarországi olimpia megrendezésére? Nézzünk kicsit a dolgok után!

Az olimpiákról röviden

volna, azonban a pályázat szerint

Az újkori olimpiai játékokat először

ez az olimpia (az eddigiektől

1896-ban, Athénban rendezték meg.

eltérve) nem az ország egyet-

építenék fel. A magyar olimpiai

Azóta minden negyedik esztendőben

len

logó már elkészült, és az egyes

két héten keresztül a világ erre a ha-

megrendezésre.

talmas sporteseményre fókuszál. Ma-

zött Debrecen, Győr, Miskolc,

gyarország a kezdetektől résztvevő

Székesfehérvár, Szeged és a Ba-

információkat találhatunk az

ország. Az 1920-as nyári olimpiai játé-

laton is tervezett helyszínként

interneten.

kok helyszínéül eredetileg Budapestet

van megjelölve. A magyar

jelölték ki. Az I. világháborút elvesztő

koncepció célja, hogy az ide-

Magyarország azonban nemcsak a ren-

érkezők

dezés jogától esett el, hanem résztvevő-

Magyarország történelmi, kulturális és

meg, akkor a 2028-as olimpiára is pályá-

ként sem szerepelhetett a versenyeken

természeti gazdagságát. A tervek szerint

zunk. Ez azonban még a jövő kérdése.

(a vesztes országokat egyszerűen nem

Budapest két fő zónára lenne felosztva. A

Azt, hogy mennyi esélyünk van nyerni,

hívták meg az olimpiai játékokra). Eb-

két zóna: Hősök Zónája, mely körbeöleli

pontosan senki sem tudja, mindenesetre

ben az évben a rendező végül Antwer-

a történelmi városmagot, illetve a Dunai

a fogadóirodák sokat fizetnek magyar

pen volt. Később az 1984-es, Los Ange-

Zóna, amely a szigeteket, városi partsza-

győzelem esetén… ■

nagyvárosában

kerülne

Többek

kö-

megismerhessék

kaszokat foglalja magába. A legtöbb sportlétesítményt

versenyek

ideiglenesen

lebonyolításának

terveiről is nagyon részletes

Az is szóba került már, hogy ha a 2024-es olimpia rendezési jogát nem kapjuk

lesben tartott nyári olimpiai játékokon az akkor fennálló politikai viszonyok miatt magyar színekben nem indult versenyző. Ezen történelmi morzsákból kiindulva láthatjuk, hogy már hosszú ideje érik a „magyar olimpia” gondolata.

A 2024-es magyar olimpiai pályázat A Magyar Olimpiai Bizottság 2015 februárjában döntött a rendező ország szerepének megpályázása mellett. A világ több országában szóba került az olimpia megrendezésének lehetősége (többek között: Németország (Hamburg), Olaszország

(Róma),

Azerbajdzsán,

Dél-afrikai Köztársaság). A jelenlegi pillanatban Magyarország mellett még két pályázó van versenyben. Az egyik Észak-Amerika (Los Angeles), míg a másik Franciaország (Párizs). A pályázat győztesét a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2017. szeptember 15-én, a perui Limában hirdeti ki. Ilyen vetélytársak mellett igazán nehéz lesz nyerni. A „magyar olimpia” központja Budapest

2017 FEBRUÁR //

15


// LIGHT

Vívni a Műegyetemen

INTERJÚ

TOMI // Ebben a hónapban lehetőségem volt Gajdán Zsófiával beszélgetni, a Műegyetemi Vívókör vezetőjével. Megtudhattam tőle a kör múltját, jelenét és jövőjét.

16

Mutatkozz be, kérlek!

ben kaptuk meg a hivatalos engedélyt

KHT-ban kezdtem: megkérdeztem, hogy

Gajdán Zsófia vagyok, végzős építőmérnök

az alakulásra. Az ötletnek voltak már

hogyan is lehetne ennek nekiállni. Ezek

hallgató, a Műegyetemi Vívókör vezetője.

előzményei, de az előkészületek a tava-

után végig kellett járni az EHK felelősö-

Mióta vívsz? Milyen eredményeket

lyi MEFOB-on kezdődtek meg, hogy le-

ket, és Működési Szabályzatot írni, gyű-

értél el eddig?

hessen hivatalos formánk.

léseket tartani. Szerencsére minden fo-

Tizenkét éve vívok. Egyéni szinten a 3.

Mióta terveztétek?

lyamathoz rengeteg segítséget kaptunk.

helyezés volt a legjobb, amit elértem, de

Személy szerint én négy éve csatlakoz-

Hány tagot számlál jelenleg a kör?

néhány más versenyen is értem már el

tam a MEFOB-on résztvevő népes BME-s

Jelenleg 15-en vagyunk, ezek közül 12

dobogós helyezést. Csapatban, a közép-

táborhoz. A körünk magját az ezen részt

alapító tag. A Szabályzatunk szerint kör-

iskolában 2. helyezést is sikerült sze-

vevő hallgatók adták. Időközben még

tag csak az lehet, aki indult a BME színe-

reznünk. A Magyar Egyetemi-Főiskolai

csatlakoztak hozzánk mások is, és re-

iben MEFOB-on. Vannak olyan emberek,

Országos Bajnokságon (MEFOB) három-

méljük, a jövőben is fognak.

akik még nem indultak, de aktívan részt

szor nyertünk csapatban.

Mennyire volt nehéz elfogadtatni a hi-

vesznek a kör életében. Remélhetőleg

Térjünk át a Vívókörre! Mikor alapult

vatalos formát?

a tavaszi bajnokság után ismét bővül a

a Műegyetemi Vívókör?

Nem volt annyira nehéz, inkább sok

tagok száma. Nem BME-s személyek is

A kör viszonylag fiatal, 2016 októberé-

elintéznivalót jelentett. Az építőkari

segítenek, akik edzésekre jönnek így tá-

// 2017 FEBRUÁR


LIGHT //

mogatva azt, amit csinálunk. Milyen nehézségekkel jár egy kör vezetése? Mint körvezető, nekem kell a legaktívabbnak lennem, olykor noszogatni a többieket, hogy ne feledjék a gyűlés és edzés időpontokat. Az edzés idejét és helyét is nekem kell intéznem, valamint a gyűlés helyét és a megbeszélni kívánt pontok kigondolása is az én feladatom. Hol és mennyi edzésetek van? Jelenleg nincs külön termünk, eddigi összes edzésünk az MTK-ban (Magyar Testgyakorlók Köre) volt, havi egy alkalommal. A víváshoz olyan technikai eszközök kellenek, amik itt helyben jelenleg nem állnak rendelkezésünkre. A jövőben szeretnénk külön termet bérelni, havi két-három alkalommal edzést tartani. Hogy zajlanak a gyűlések? A gyűléseink viszonylag kötetlenek, mi szavazunk az időpontról és a helyről. Első gyűléseinket a Kármán Klubban tartottuk, azóta már tartottunk gyűlést a Martos Csocsó klubban, illetve a VPKban is. A gyűléseink általában jó hangulatúak, témája általában a feladatok kiosztása, a jövőbeli tervek megbeszélése.

nyáron egy edzőtábort tartani, amely

letekbe, ahol szakértő segítség mellett

Hogyan zajlanak az edzések?

keretein belül sokkal intenzívebben

megtanulhatják a vívást.

Mint említettem jelenleg havi egy al-

edzhetünk. Mindenképpen meg szeret-

Ha megengedsz pénzkérdést, mennyi-

kalommal edzünk, ezeken irányított

nénk rendezni egy karácsonyi kupát az

be kerül ez a sport?

bemelegítés nincs, mindenki magának

őszi félévben, ahol egyetemi illetve más

Az emberek jogosan gondolják, hogy

„...az edzéseken fegyvernemtől függetlenül mindenki mindenkivel vív.” versenyzőivel

ez egy drága sport. A régebb óta sportolóknak már akár több emberre való felszerelése is van. Egy kezdőnek nem érdemes a legújabb felszerelést megvennie így akár 50-60 ezer Ft-ból már

melegít. A körben minden fegyvernem

egyetemek

szeretnénk

megoldható. Mi köri szinten szeretnénk

megtalálható, de az edzéseken fegyver-

barátságos keretek között megvívni.

felszerelést beszerezni, hogy az érdek-

nemtől függetlenül mindenki minden-

Szeretnénk továbbá jól szerepelni a ta-

lődő hallgatóknak ne kelljen megvennie

kivel vív. Ennek is csapatépítő hatása

vaszi MEFOB-on. Egészen távoli terv

azokat, csak ha már biztos benne, hogy

van, mert mindenki megismeri kicsit a

még, a debreceni vívókkal egyeztetve

el szeretné kezdeni a sportot.

sajátjától eltérő fegyvernemeket is. Az

egy egyetemi ligát szervezni, ahol lehe-

Hogyan érhetnek el téged az érdeklő-

azonos fegyvernembe tartozók olykor

tőség lenne más egyetemek versenyzői-

dő hallgatók?

vérkomoly csatákat vívnak egymással.

vel megvívni. Ez sokkal több szervezést

Facebookon

Az edzések végeztével közösen szok-

és egyeztetést igényel, de ez hosszútávú

Műegyetemi Vívókör néven, valamint

tunk sörözni.

törekvéseinkben szerepel. Az új, ér-

nyugodtan kereshetnek engem szemé-

Hogyan képzeled el a kör jövőjét?

deklődő hallgatókat is meg szeretnénk

lyesen vagy a közösségi oldalon.

Rengeteg tervünk van a körrel kapcso-

célozni, megismertetni velük a sport

További sok sikert és eredményes sze-

latban. Kérdéses még, de szeretnénk

szépségét és beintegrálni őket egyesü-

replést kívánok Nektek! ■

megtalálhatók

vagyunk,

2017 FEBRUÁR //

17


// LIGHT

AIESEC – gyakorlat külföldön KOSZA BARBARA // Új félév, új kihívások és újabb érdekes és kevésbé érdekes előadások várnak ránk. Azonban az új szemeszter számos új lehetőséget is kínál a hallgatóknak. Számos diákszervezethez lehet csatlakozni ilyenkor, melyek színes és változatos programok széles palettáját kínálják a diákoknak, lehetőséget teremtve arra, hogy a maximumot hozzák ki az egyetemi évekből. Most ezek egyikét, az AIESEC-et szeretném bemutatni, amelyhez egész február folyamán tudtok csatlakozni! Na de mi is az az AIESEC? Nos, az AI-

és megtapasztalni, milyen egy igazi

kiléphetnek a komfortzónájukból. A

ESEC a világ legnagyobb, fiatalok által

csapatban dolgozni, egy projektet ve-

program célja, hogy segítsük a motivált,

vezetett nemzetközi szervezete, amely

zetni, mások életét megváltoztatni.

tettre kész és kíváncsi egyetemistá-

1948 óta segít a fiataloknak a képessé-

Számos tréningen és workshopon ve-

kat abban, hogy 6-8 hetet tölthessenek

geik fejlesztésében. Ma már 126 ország-

hetsz részt, szervezhetsz táborokat,

külföldön, amely során kipróbálhatják

ban van jelen és több mint 86 000 taggal

nemzetközi konferenciákat, építheted

magukat egy idegen környezetben.

rendelkezik. A szervezet fő tevékenysé-

a kapcsolataidat, tárgyalhatsz, inno-

program során olyan különböző témá-

ge, hogy külföldi önkéntes és szakmai

válhatsz,

önmagad

jú projektekben vehetnek részt, mint a

gyakorlatokat szervez világszerte, ez-

és mindeközben egy olyan támogató

gyerektáborok szervezése, a nyelvtaní-

által biztosítva az egyedülálló tapaszta-

közösségbe csöppenhetsz, ahol életre

tás, a környezetvédelem, vagy az embe-

latszerzést valamennyi hallgatónak. Bi-

szóló barátságokat is köthetsz! Kétel-

ri jogok védelme.

zony, akár Neked is, itt a Műegyetemen!

kedsz? Akkor tegyél egy próbát és csat-

megvalósíthatod

lakozz hozzánk most februárban!

Csatlakozz hozzánk!

A

Szerezz nemzetközi szakmai tapasztalatot!

többszáz fős konferenciák, táborok,

Vegyél részt az önkéntes programunkban!

támogató közösség és felejthetetlen

A Global Volunteer nevű önkéntes kultú-

fizetett szakmai gyakorlatok hosszabb

élmények. Mindezek várnak rád, ha

raközi csereprogramunk során a fiata-

időtartamra, 6-18 hónap intervallum-

csatlakozol hozzánk most februárban.

lok olyan tapasztalatokat szerezhetnek,

ra szólnak. Ez idő alatt a gyakornokok

Az AIESEC tagjaként lehetőséged nyí-

amelyek kielégítik kíváncsiságukat, és

különböző szervezeteknél olyan válto-

lik kipróbálni magad a gyakorlatban

amely során megismerhetik magukat,

zatos területeken dolgozhatnak, mint

Csapatvezetés,

projektmenedzsment,

A külföldi szakmai gyakorlati programunk a Global Talent névre hallgat. A

például az oktatás, management, adminisztráció, pénzügy, számvitel, marketing, project management, HR vagy éppen a web- illetve a szoftverfejlesztés, de ezenkívül mérnöki tanulmányokhoz kapcsolódó programok közül is válogathatnak. Bármelyik programunkat is választod – vagy akár mindegyiket, hiszen ezek nem zárják ki egymást – garantáljuk, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodsz majd! ■

További információért látogass el honlapunkra: w w w.aiesec.hu vagy keresd fel Facebook-oldalunkat: facebook.com/AIESECBME

18

// 2017 FEBRUÁR


LIGHT //

Tudtad-e? TörökGörögország ba n és ny ország ba n a hagyomá szerint mi nd ig a leg idősebb kap először kávét .

rü l m hajózta kö Magel lá n ne ,a en ivel út közb a vi lágot, m lt. A eken meg ha Fü löp- sz iget Del an Sebast ia n helyet tese, Ju té ze ve , ak inek Ca no volt az z A . at zték az ut sével befeje ak ló flottából cs öt hajóból ál zel 3 tért ha za a kö eg yetlen eg y után. év ig ta rtó út

Izlandon nemcsak földrengések, hanem jégrengések is előfordulnak.

Az aszta lterítőt a vik tor iánu s korban kezdték alk alma zn i, mivel féltek , hogy a csupasz aszta llá b lát vá nya a fér fia kat sze xu áli sa n izgathatja.

zzáob b pi g nag y le g olt lá i Av érőjű v t e r át m é m 0 ja 4

ha eg y vödörnyi mennyiség hez eg y csésze sót töltü nk .

ergi atak aréA delfi nek en rá lnak ki a kosság ból ug a levegőben ví zből , m ivel könnyebb ha a ladn i, m int ví zben.

enc osz cá r kedv Nag y Péter or ot t oz rt közé ta szórakozásai r be M inden em a foghúzás. rá é vá lt az udva kegy vesz tett a cá rs fogát nem ba n, ak i fájó váer ét . Szentp ra l hú zatta ki r cá a ki nt hetők ron meg is te t. ot ik kel dolgoz eszközei , am

A fel mosó víz hatékonya bb lesz,

mek , ha A z űrben a fé intkez nek, eg ymássa l ér . Ez t a fo eg gyé vá lnak vezi k hideg lyamatot ne k. forrasztásna

A víz alatt tíz méter

es mélység ben a vörö s dolgok elveszti k szí nü ket.

Ha előbb szeretn

él végezn i a bevásá rlássa l, ak kor menj olyan kassz ához, am i ba l kéz felé esik. Az em be rek nagy része job bkezes, és refle xből olyan kasszát vá laszta na k, am i jobb kéz felé esik.

l 200 0 A Fekete Sárká nyha ben , a m mélyen él a tenger ssz úra nőstények 45 cm ho néz ki, y úg is megnőnek, és ben az mi nt az Alien c. film űrlény.

2017 FEBRUÁR //

19


// LIGHT

Tanulmányút a Szigetközben

SZAKKOLI

EVELIN // November végén a Szakkollégium Vízépítő köre a Szigetközbe és környékére látogatott el. Öreg vízépítő körös lévén nem ez volt az első utam errefelé, de ide mindig érdemes visszatérni, mert a Szigetköz mindig rejt valami, még felfedezetlen csodát (ami nálunk sokszor egy műtárgyat jelent). Hogy ez az út mennyire különleges, azt az is jelzi, hogy a csapatunkhoz még egy kör-vas-utas kolléga is csatlakozott. nek megtekintésével töltöttük, melyeket volt vízépítő körös tagunk, jelenleg az ÉDIVIZIG

munkatársa,

Krizsán

Zsolt

mutatott meg nekünk. Meglátogattuk az ipari parknál található árvízkaput, a Rába torkolatát és még egy kis városnézésre is maradt időnk, ezért megnéztük a bazilikát és néhány bátor jelentkezővel a Toronykilátóba is felmásztunk, ahonnan a város gyönyörű panorámája tárult a szemünk elé. Ezután elköszöntünk Zsoltitól, a gyors ebéd után pedig Nick felé indultunk. A nicki duzzasztóműnél már várt minket Tóni bácsi, aki még házassági évfordulójának ünneplése közben is tudott ránk időt szakítani. Megismerkedtünk a duzzasztómű Maszat, Migráns és még ki tudja hány névre hallgató tacskójával, azonban agresszív barátkozási próbálkozásai miatt a duzzasztóműhöz már nélküle sétáltunk ki, miután meghallgattuk a régi nyerges gát történetét, melyet

20

Első napunkon a Dunakiliti duzzasztó felé

be és szembesülhettünk - kis víz ide vagy

ma már tömlős gátakra cseréltek. Tóni

vettük az irányt, ahol már Láng Mercé-

oda - a szegmenstáblákon átzúduló víz

bácsi humoros megjegyzésekkel fűsze-

desz várt ránk. Ahogy csökken a kinti hő-

erejével. Lépcsők hosszú során lementünk

rezve mutatta be nekünk a gátat, a hozzá

mérséklet, úgy csökken a fizikai kisminta

az egyik pillérbe is, ahol megnéztük üre-

tartozó erőművet és hallépcsőt. A korán

modellek körüli munka is, ezért Láng

sen tátongó belsejét, amely régóta várja

érkező naplementében megköszöntük az

Mercédesz egy előadással kárpótolt min-

– a talán most már hamarosan megérke-

idegenvezetést és elbúcsúztunk a Rábától

ket, amiben kiemelte a kisminta modellek

ző – turbináit, hogy hasznosíthassa a víz

is. Hiába maradtunk volna még szívesen,

fontosságát, illetve azt, hogy milyen fontos

energiáját. Megnéztük a közelben lévő fe-

a közelgő 13. hét mindenkinek eszébe ju-

ezeket összehangolni a numerikus model-

nékküszöböt is majd a vízpótló-rendszer

tott, így Pest felé vettük az irányt. ■

lezéssel. Szitás Sándor szakaszmérnök-he-

többi eleme felé vettük az irányt. Rövid

lyettes vette át a szót, aki a Bős-Nagyma-

utunk során a hatalmas rendszer rengeteg

rosi vízlépcsőrendszerről és a Dunakiliti

műtárgyának csak töredékét tudtuk meg-

duzzasztómű szerepéről beszélt nekünk.

tekinteni, köztük a híres denkpáli hallép-

Az előadások után megtekintettük az

csővel vagy a még újnak mondható árvai

irányítótermet is, ahonnan a szigetközi

elzárással. Itt elbúcsúztunk Sándortól és

vízpótló-rendszer szakaszmérnökséghez

győri szálláshelyünk felé vettük az irányt.

tartozó műtárgyait vezérlik, majd a duz-

Győrött még egy kis esti városnézésre is

zasztómű felé indultunk. A tériszonyosok

szakítottunk időt és megnéztük a korán

legnagyobb örömére végigmentünk a

elkezdődött karácsonyi vásárokat is.

szervizalagúton, ahol a lábunk alatt lévő

A második nap délelőttjét a Győrben ta-

rácson keresztül letekinthettünk a mély-

lálható árvízvédelmi művek egy részé-

// 2017 FEBRUÁR


LIGHT //

Zeneajánló GRIVA // A 2016-os év a zenevilágban sok veszteséget hozott. David Bowie, Leonard Cohen, Prince, Frank Sinatra Jr., Glenn Frey az Eagles-ből, Maurice White az Earth, Wind & Fire alapítója vagy az év vége sokkoló vesztesége, George Michael halála sokak szerint azt jelenti, hogy a könnyűzene ikonikus alakjai lassan mind elmennek. De ez csak akkor van így, ha hagyjuk. Korunk legnagyobb problémája a zenei kultúrában a muzikális zárkózottság, értem ez alatt azt, hogy nem vagyunk hajlandóak olyan stílusú zenéket meghallgatni, ami alapvetően nem tartozik az érdeklődési körünkbe. Az alábbiakban három teljesen különböző, az elmúlt évből származó felfedezésemet mutatom be Nektek:

Iwan Rheon

Wolfmother

Sokaknak ismerősen csenghet a név.

A banda nevét sosem hallottam még

Igen, ő az a Ramsay Bolton a Trónok

azelőtt, így a találkozás igen felemelő-

Harcában, aki élve nyúz meg embere-

re sikeredett. Sokak szerint a rockzene

ket, vagy eteti meg őket épp kutyákkal.

haldoklik. A 2000-es évek elején a Wolf­

Talán páran a Misfits-ben való zseni-

mother volt az a banda, akik erre már

ális alakításáért is ismerik, de az tuti,

majdnem sikeresen rácáfoltak, de az

hogy mindössze egy-két ember van, aki

alapító-frontember Andrew Stockdale

tudja, hogy zenészként is aktív. Nem is

olyan ütemben cseréli a tagokat, mint

akármilyen

zenészként!

Akusztikus

VIII. Henrik a feleségeket. Ez aztán a

folk muzsikát játszik, de olyan könnye-

Tom Waits

karrierjükre is rányomta a bélyegét.

den, mintha egy simogató kéz játszana

Na, ő az az ember, akit igazán nehéz

Zenei alapjuk pedig nagyszerű: a Wolf-

a lelkünkön. Hangszerelése legtöbbször

stílusilag kategorizálni. Jazz? Blues?

mother zenéje a 60-as – 70-es évek rock-

egyszerű, csupán egy szál gitár és az

Alternatív? Esélytelen. A sokoldalú

zenéjéhez nyúl vissza, modern elemek-

énekhang. Hiányérzet mégsem alakul

zenészt azonban legtöbben mégis

kel megtűzdelve. A legjobban az tetszik,

ki szerintem senkiben, mert a kön�-

utánozhatatlan hangjáról ismerik fel.

hogy az ő zenéjükben, a napjainkban

nyedség talán ebből az egyszerűségből

Egy kritikus egyszer úgy jellemezte

annyira jellemző düh nincs meg. Töké-

gyökeredzik. Rheon zenéje megnyugtat,

a hangját „mintha Bourbon-whiskys

letes példái annak, hogy nem feltétlen

felemel, kizökkent a hétköznap gond-

tartályban áztatták volna, majd a

kell szidni valamit, lázadni valami el-

jaiból. Szenvedélyes, őszinte és igaz.

füstölőben lógatták volna néhány hó-

len, beszólni valakinek vagy leírni egy

Ajánlom kezdésnek a „Bang!Bang!”-et,

napig, és végül a füstölőből kihozván

rendszert, csak azért, hogy rock and

a „Dinard”-ot és a „Your Soul”-t. Ezek a

áthajtottak volna rajta autóval.” Én

roll legyen a zenénk stílus-megneve-

személyes kedvenceim.

meg sem próbálkozom más leírással,

zése. Annak ellenére ráadásul, hogy

mert ez így tökéletes. Hallgatva Waits

nosztalgikus zeneiségre épít a zenéjük,

zenéjét olyan érzés kerít hatalmába,

megvan benne a modern groove és a

mintha egy füstös, de mégis elegáns

bulik stílusa. Talán a nem véletlenül

kocsmában kortyolnám az italomat,

legnépszerűbb „Joker And The Thief”

szívnám a cigarettámat és úgy tennék,

című számot ajánlanám elsőnek. Ezen

mintha semmi gondom nem lenne. Hi-

kívül a „California Queen”, vagy a líri-

szen ott van az emelvényen Tom Waits,

kusabb „Pretty Peggy” is elég jó. A töb-

részegen, büdösen, és neki sincs sem-

bit Rátok bízom! ■

mi gondja. Tegyetek egy próbát vele Ti is! Én a „Heartattack And Wine”-nal ismertem meg, amire nem találok jobb szót, mint hogy „mocskos jazz”. Javaslom még a „Big In Japan”-t (nem, ez nem AZ, nyugi…), a „Chicago”-t, a „Get Behind The Mule”-t vagy a sokoldalúságra bizonyítékként szolgáló „I Hope That I Don’t Fall In Love With You”-t.

2017 FEBRUÁR //

21


// LIGHT

Programajánló CZB // A következő hetek is számos izgalmas programot tartogatnak azoknak, akik szeretnének kimozdulni szabadidejükben. Lássunk ezek közül néhányat! Február a tenisz jegyében fog zajlani Bu-

Ugyanezen

dapesten: 4. és 12. közt a top 100 férfi játé-

február 10-12. közt a gaszt-

dik alkalommal zajlik a hazai

kos lesz látható a WHB Hungarian Open

ronómia szerelmesei a ha-

kávé- és bárvilág meghatáro-

keretein belül, míg a Hungarian Ladies

lételek

élmények-

zó eseménye, a KávéBár Ba-

Openen e hó 20. és 26. között a top 100

nek hódolhatnak. Idén már

zár, melynek idén új helyszín,

női játékos lép pályára. Mindkét esemény

ötödik alkalommal rendezik

helyszíne a BOK (volt SYMA) csarnok lesz.

meg a Budapesti Halfesztivált

a

hétvégén,

kínálta

azaz

a Városligetben. A rendezvényen

* * *

Február 18-19-én immár nyolca-

a belvárosi Tesla Budapest ad otthont. Itt kerül megrendezésre a Magyar Barista Bajnokság két ver-

Február 10-én 9 és 18 óra között a Pest-

megkóstolható lesz az ország minden

senyszáma, a Magyar Sommelier Bajnok-

újhelyi Közösségi Házban lesz látható a

tájáról érkező halászleveinktől kezdve,

ság, valamint a Magyar Koktél- és Flair

LEGO-város. A kockákból épített települést

az egzotikus sushin, a pad thai tésztán,

Bajnokság is, de ezeken kívül is rengeteg

vasúthálózat is kiegészíti: többek közt vil-

az orosz kaviáron, a francia hallevesen,

fortélyt is el lehet lesni e két nap alatt a

lamos, magasvasút, óriáskerék modellek

az olasz branzinon át egészen az angol

baristáktól, sommelierektől, mixerektől.

teszik teljessé a kicsinyített városképet.

­fi sh&chipsig mindenféle halas finomság.

* * *

Ideje elkezdeni edzeni az idei futóver-

Másnap, illetve az után Happy Cat Nem-

* * *

Több hazai nagyvárosban, így például

senyekre: ezt igen exkluzív helyszínen

zetközi

a

Győrben, Szegeden, Székesfehérváron és

teheted, ha február 25-én a Rottenbiller

Lurdy Házban, ahol a cicákon kívül tör-

természetesen a fővárosban is lehetőség

Parkba (Budapest, X. Előd utca 1.) láto-

pe- és óriásnyulak, vadászgörények, tör-

lesz meghallgatni a Hans Zimmer estet

gatsz a BBU földalatti futásra. A nevezés

pesünök és kisrágcsálók is képviseltetik

Lisa Gerrarddal az év második hónapjá-

3 nappal a verseny előtt zárul, addig

magukat. Állattartóknak mindenképp

ban, 12-e és 20-a között. A zeneszerző ne-

dönthetsz, hogy az alábbi kategóriák

érdemes kilátogatniuk, hiszen számos

véhez professzionális film­zenék fűződnek,

közül melyiken indulnál: alagút kör 4

táp- és felszerelésgyártó lesz jelen, akik

amelyek megszólaltatásáról a karmesteren

km (14 év felett), alagút minimaraton (7

egyrészt kedvezményes áron kínálják

kívül a 60 fős zenekar fog gondoskodni, a

km), alagút félmaraton, alagút túra (14

termékeiket, másrészt szaktanácsokkal

szemünket pedig led falak és csodálatos-

év felett), családi futam (700 m), alagút

is ellátják az érdeklődőket.

nak ígért látványvilág fogja kényeztetni.

félmaraton váltó. ■

* * *

Macskakiállítást

tartanak

ajánló A Szkéné Színházban február 19-én és március 13-án is látható lesz a Forte Társulat és a Szkéné Színház koprodukciója, Gerhart Hauptmann: Patkányok című darabja. A darab – Parti Nagy Lajos szövegének segítségével – arra keresi a választ, hogy a színpad a nagy emberek nagy cselekedeteinek színtere vagy a színháznak az életet kell-e mintáznia? – szól az elméleti vita a Nobel-díjas Hauptmann tragikomédiájának két szereplője között. w w w.szkene.hu

22

// 2017 FEBRUÁR


JOKE CORNER //

Rejtvények Hidak A körök a számokkal a szigetek, ezeket kell hidakkal összekötni. Minden szám azt jelöli, hogy az adott szigetről összesen hány híd indul. A hidak csak egyenes vonalban húzódhatnak függőlegesen vagy vízszintesen, nem törhetnek meg útközben, nem keresztezhetik egymást. Két szigetet maximum két híd köthet össze.

KÖNNYŰ

KÖZEPES

NEHÉZ

KÖZEPES

NEHÉZ

Sudoku Van bárki, aki nem ismeri? :)

KÖNNYŰ

Szókereső A bal oldali betűmezőben a jobb oldalon felsorolt szavak mind a nyolc irányban elhelyezkedhetnek.

AUTOCAD, AGT, ALAPRAJZ, BME, CSATORNA, EM, ÉMK, FEBRUÁR, FEDÉLSZÉK, FMT, GMT, GPS, HSZ, KARIMA, KERESZTMETSZET, LIBELLA, NYOMATÉK, STATIKA, TEODOLIT, TMT, UVT, VASBETON, VIT, VÍZERŐMŰ, VÍZUGRÁS, VKKT

2017 FEBRUÁR //

23


// JOKE CORNER

Viccek Az öreg nénihez vendég jön, leülteti, be-

nak...

kézen fogott az utcán és azt kérdezte:

szélgetnek, közben a vendég az asztalon

Egyszer csak megszólal a medve:

„Öcsi, akarsz egy ingyen hajvágást?”

lévő tálból eszegeti a mogyorót. Lassan

– Ha még egyszer észreveszem, hogy va-

elfogy az összes mogyoró, a vendég men-

laki csalni próbál, annak beverem azt

Egy férfi áll a Balaton-parton, mellette

tegetőzni kezd:

ronda a vörös pofáját!

egy tábla: „Vadkacsa eladó”. Odamegy

– Ne tessék haragudni, hogy az összes

* * *

egy német turista, és megkérdezi:

mogyorót megeszegettem.

Egy kisállat kereskedésben járunk...

– Mennyi a vadkacsa?

– Nem baj, én úgysem tudtam megrágni,

– Uram, ajánlom ezt a szép papagájt!

– Háromezer forint.

csak a csokit szopogattam le róla!

– Drága?

A turista odaad kilencezret:

– Nem. Ráadásul nagyon okos, egy hó-

– Hármat kérek!

Két pasi ül egy asztalnál az étteremben,

nap alatt megtanulja a felesége nevét,

A férfi rámutat a tó közepére:

és egy kétszemélyes haltálat rendelnek.

kedvenc mondásait...

– Rendben, az a szélső három mostantól

10 percen belül hozza is a pincér a tálat,

– Akkor inkább egy aranyhalat kérnék!

a magáé.

* * *

rajta egy kisebb és egy nagyobb hallal.

* * *

* * *

Az egyikük előzékenyen kínálja a má-

Szabót egy hónap után minden mun-

– Attól tartok, a feleségem meg fog sü-

siknak:

kahelyről kirúgják. Végül elmegy taxi-

ketülni – mondja Józsi bácsi az orvo-

– Vegyél előbb te!

sofőrnek. Kap egy autót, de rögtön az

suknak.

A másik kiveszi a tálról a nagyobb ha-

első munkanapon felszalad vele a jár-

– Tegye próbára a felesége hallását, mielőtt

lat.

dára, és behajt egy telefonüzlet kiraka-

elhozza a rendelőbe – mondja az orvos.

Az udvarias megköszörüli a torkát, az-

tába. A főnöke őrjöng:

Aznap este a feleség a vacsorát készíti,

tán így szól:

– Meg fogja téríteni a kárt, amit okozott!

Józsi bácsi pedig megáll mögötte három

– Barátom, ha én szedtem volna első-

Érti?! Levonjuk a fizetéséből!

méterre, és azt kérdezi:

ként, én biztos, hogy a kisebbet válasz-

– És mekkora az okozott kár? – kérdezi

– Mi lesz a vacsora, drágám?

tottam volna.

Szabó.

Semmi válasz. Józsi bácsi közelebb lép,

Mire a másik:

– Több, mint egymillió forint.

és megpróbálja két méterről, de ekkor

– Akkor ne panaszkodj! Így is azt kaptad.

– Hű, de jó! Akkor végre van egy fix ál-

sem kap választ. Végül egészen közelről

lásom!

újra megkérdezi:

* * *

Egy pasi folyton arról prédikál a felesé-

* * *

– Drágám, mi lesz a vacsora?

gének, hogy ha jobban szervezné a házi-

– Anyu, adhatok egy kis pénzt annak a

– Most mondom harmadszor, hogy sült-

munkát, mindenre jutna ideje.

bácsinak, amelyik odakint az utcán ki-

csirke!

Egy délután egyedül marad otthon, és

abál?

gondolja, hogy majd ő bebizonyítja, mi-

– És mit kiabál?

Az Egyház embereket bíz meg, hogy mi-

lyen gyorsan lehet egy süteményt sütni.

– Azt, hogy „Fagylalt, itt a finom fagy-

nél több Bibliát adjanak el. Két hét múl-

Pár óra múlva becsönget a szomszéd:

lalt!”

va a gyűlésen beszámolót tartanak.

– Mi újság, csak nem süteményt sütöt-

* * *

* * *

Valaki eladott ötöt, valaki tízet, de a

tél?

Egy pasi és egy kisfiú bemennek a fod-

legnagyobb eredményt a dadogós érte

– De, igen, aztán még megpucoltam a

rászüzletbe. Miután a felnőtt túl van egy

el, aki több, mint húsz Bibliát adott el.

konyhaablakot, elmosogattam, lemos-

manikűrön, borotváláson, hajmosáson és

Kérdezik tőle, hogy csinálta?

tam a falakat, kimostam a függönyt, és

hajvágáson, azt mondta a gyereknek:

– A-A-A-Azt mo-mo-mo-mondtam, ha nem

még le is zuhanyoztam. – válaszolja a

– Na, kisfiam, most te jössz. Amíg elké-

ve-ve-ve-veszik meg, fe-fe-fe-felolvasom.

férj kimerülten.

szülsz, elugrom ide a közeli ruhaüzlet-

– És hogyhogy ilyen nagy munkába fog-

be egy nyakkendőt venni. Nemsokára

A színházban éppen egy dögunalmas da-

tál? – kérdi a szomszédja.

visszajövök.

rabot játszanak. A műsor felénél az egyik

– Hát tudod, az úgy kezdődött, hogy

A fiúnak levágják a haját, már rég kész

néző hangosan felkiált:

a süti alapanyagokat beraktam a tur-

van, az apa még mindig nem jön vissza.

– Hé, valaki oltsa már le a villanyt, lega-

mixgépbe, és véletlenül elfelejtettem

A fodrász megjegyzi:

lább akkor alszom egyet!

rátenni a tetejét...

– Úgy látszik, apukád elfeledkezett rólad.

A hátsó sorból:

Mire a gyerek:

– Nehogy leoltsák már! Még nem olvas-

– Nem az apukám, csak egy bácsi, aki

tam el az újságomat!

* * *

A medve, a róka és a nyuszika kártyáz-

24

* * *

// 2017 FEBRUÁR

* * *


Zielinski Szilárd Szakkollégium tagfelvételt hirdet! Érdekel az építőmérnöki szakma? Szeretnél többet tudni, mint az egyetemi tananyag? Szeretnél építkezésekre, különleges helyszínekre bejutni? Akkor nem is kell mást tenned, mint felkeresni minket az alábbi időpontokban! Gyűlések ideje és helye (a VPK-ban): Földmérő Tagozat: hétfő 18:00 B718 Mérnökműhely Tagozat: szerda 19:00 A219 Kör-Vas-Út Tagozat: kedd 18:00 B718 Vízépítő Tagozat: hétfő 19:00 B718 Szerkezetépítő Tagozat: szerda 19:00 B718

Tanulj!

HÍVÁS!

Ismerkedj!

Láss világot!

Kérdés esetén keresd Ferenczi Andreát a frncz.andrea@gmail.com elérhetőségen, vagy keresd fel a http://szakkollegium.vpk.bme.hu/ honlapot, illetve Facebookon a „Zielinski Szilárd Szakkollégium”-ot!

Várostervezési Napok

ÁL M O DJ ~ TERVE Z Z ~ AL KOS S

Komplex, négynapos várostervezési műhelyverseny építőmérnök-, közlekedésmérnök-, építész- és tájépítész-hallgatóknak.

március 3–6.

(4. hét)

Jelentkezési határidő: február 26. 23:59 A rendezvényről és a jelentkezésről bővebb információk a honlapunkon és a Facebook-oldalunkon találhatóak.

w w w .v a r o s t e r v e ze s i n a p o k . h u SZERVEZŐK

FŐTÁMOGATÓ

~ csapatmunka ~ kreativitás ~ kihívás ~ közlekedés ~ urbanisztika ~ infrastruktúra ~ tájépítészet ~ konzultációk ~ szakmai elbírálás ~ közösségi élmény ~ nyeremények

KörVasÚt tagozat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány

Karima 2017 február  
Karima 2017 február  
Advertisement