Page 1


Kedves Olvasó! Kiadványunkkal szeretnénk azoknak a hallgatóknak segíteni, akik még nem döntötték el, melyik Bsc. szakirányt választják. A szakirányok leírásait a tanszékektől kaptuk, melyeken sem tartalmilag, sem formailag nem változtattunk. Sok sikert a választáshoz! KÁTÉ szerkesztősége

Tartalom A szakirányválasztás menete.............................4 Gépészmérnöki Anyagtechnológia.............................................5 Épületgépész...................................................6 Folyamattechnika.............................................7 Gépészeti fejlesztő...........................................8 Géptervező......................................................9 Gépgyártástechnológia.....................................10 Mechatronikai mérnöki Mechatronikai berendezések tervezése...............11 Optomechatronika............................................12 Biomechatronika..............................................13 Integrated Engineering.....................................14 Gépészeti modellezés........................................16 Termelési rendszerek mechatronikája.................17 Energetikai mérnöki Atomenergetika...............................................18 Épületenergetika..............................................19 Hőenergetika...................................................20 Villamos energetika.........................................21 Vegyipari energetikus.......................................22

Felelős kiadó: Völgyesi Gábor Felelős szerkesztő: Hoffer Dávid Főszerkesztő: Szabó Klára Főszerkesztő helyettes: Sipos Annamária Tördelő: Bozzay Melinda Címlap: Poller Gyöngyvér Olvasószerkesztő: Káldi Tamás

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének Lapja http://www.kate.hu Megjelenik 500 példányban a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának támogatásával. KÁTÉ-szerkesztőség 1111 Budapest Irinyi J. u. 9-11., HÖK Tömb E-mail: katepress@gmail.com


SZAKIRÁNY VÁLASZTÁS A GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ALAPDIPLOMÁS KÉPZÉSEINÉL 2011/2012. tanév II. félév Az alapdiplomás képzésben részt vevő hallgatók szakirány választásának feltétele 90 kreditpont, eredményes matematika szigorlat, valamint a szakirányokhoz előírt tantárgyak teljesítése A szakirány választás során a hallgatóknak 1. és 2. helyet kell megjelölniük. A szakirányok minimum 10 fővel indulnak és korlátozott számban tudják fogadni a hallgatókat. Túljelentkezés esetén a szakirányra történő besorolás görgetett (kumulált) átlag alapján történik. A szakirányokhoz előírt tárgyak

Gépészmérnöki alapszak szakirányai Anyagtechnológia (Fém.tech BMEGEMTAGA2 és Polimerek anyag. BMEGEPTAG0P) Épületgépészet (Műszaki hőtan I. BMEGEENAEG1 vagy BMEGEENAETD) Folyamattechnika (Műszaki hőtan I. BMEGEENAEG1 vagy BMEGEENAETD) Gépészeti fejlesztő (Rezgéstan BMEGEMMAGM4) Géptervező (Gépelemek 2 BMEGEGEAGG2) Gépgyártástechnológia (Gépgyártástechnológia BMEGEGTAG01) Mechatronikai mérnöki alapszak szakirányai Mechatronikai berendezések tervezése (Dinamika BMEGEMMAGM3) Optomechatronika (Optika és látórendszerek BMEGEFOAMG3) Gépészeti modellezés (Dinamika BMEGEMMAGM3) Termelési rendszerek mechatronikája (Gépgyártástechnológia BMEGEGTAM01) Biomechatronika (Dinamika BMEGEMMAGM3) Integrated Engineering (angol nyelven) (Elektrotechnika alapjai BMEVIAUA007) Energetikai mérnöki alapszak szakirányai Atomenergetika (Műszaki hőtan II. BMEGEENAEG2 vagy BMEGEENAEHK) és Mag- és neutronfizika BMETE80AE00 Épületenergetika (Műszaki hőtan II. BMEGEENAEG2 vagy BMEGEENAEHK) Hőenergetika (Műszaki hőtan II. BMEGEENAEG2 vagy BMEGEENAEHK) Vegyipari energetika (Műszaki hőtan II. BMEGEENAEG2 vagy BMEGEENAEHK) Villamos energetika (Műszaki hőtan II. BMEGEENAEG2 vagy BMEGEENAEHK) és Elektrotechnika BMEVIVEA002)

A szakirány választás ütemezése KÁTÉ különszám megjelenése

2012. április 17.

Szakirányok bemutatkozása

2012. április 23 - május 7.

Jelentkezés (NEPTUN-on keresztül) 1. és 2. hely megjelöléssel

2012. május 9 - június 21. 16 00

Szakirányválasztás részeredményei

2012. június 27.

Átjelentkezés (csak a nem induló szakirányokról)

2012. június 28-29.

4

5 Különszám

Különszám


A B.Sc. ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKIRÁNY Az épületgépészet feladata az emberi komfortkövetelmények és a technológiai igények műszaki feltételeinek biztosítása a különböző rendeltetésű (lakó, köz- és ipari ) épületekben, az energiagazdálkodás és a környezetvédelem követelményeinek betartásával. Az épületgépészmérnökök által művelt szakterületek: családi házak, lakó- és középületek, ipari létesítmények hőenergia-, víz-, gázellátása, csatornázása, szellőztetése; épületek és ipari létesítmények légkondicionálása (kórházak, műtők, színházak, tiszta tér technológiát kiszolgáló légterek, járművek kondicionálása), ipari létesítmények technológiájának kiszolgálása; mosóvíz-, lágyvíz-, oxigénellátás, stb. Az épületgépész mérnökök szakmájukban tervezőként, épületgépészeti berendezések kivitelezőjeként, üzemeltetőjeként dolgozhatnak; végezhetnek kereskedelmi és tanácsadói tevékenységet; foglalkozhatnak műszaki fejlesztéssel, szakértéssel, oktatással vagy kutatással. A beruházások értékének folyamatosan növekvő hányadát teszik ki a gépészeti berendezések, ezért a végzett épületgépész mérnökök elhelyezkedési lehetőségei igen jók. Az Épületgépészet szakirányt az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék gondozza. A modul tárgyaival a hallgatók az 5. félévben találkoznak először. Az épületgépészeti képzés elsősorban az áramlástani és hőtani ismeretekre épít. A képzés során a hallgatók az előadásokon tanult ismereteiket számítási, mérési és tervezési gyakorlatokon mélyítik el. Az épületgépészeti képzés M.Sc. szinten az Épületgépészeti és gépészeti eljárástechnika mesterszak Komfort épületgépészet, illetve Technológiai épületgépészet szakirányain folytatható. Az ezen M.Sc. szakon való továbbtanuláshoz a BME B.Sc. Épületgépészeti szakirányán diplomát szerzetteknek nem kell különbözeti vizsgákat tenniük. Az M.Sc. szintű épületgépészeti végzettséggel rendelkezők az előírt gyakorlati idő letöltése után a Magyar Mérnöki Kamaránál teljeskörű épületgépészeti tervezői és szakértői jogosultságot szerezhetnek. A hallgatók számára lehetőség nyílik a Tanszék kutatási tevékenységében való részvételre is. A Tanszék fontosabb kutatási területei: komfortkutatások; teremáramlások és légvezetési rendszerek kutatása; fűtési rendszerek korszerűsítési kérdései; szellőztetett terek belső levegőminősége; épületgépészeti csőhálózatok hidraulikája; gázkészülékek légellátása és égéstermék-elvezetése, épületek és épületgépészeti rendszerek energetikai elemzése.

Gépészmérnöki alapszak(BSc) /

FOLYAMATTECHNIKA szakirány

Gondozza:Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék A szakirány oktatásában részt vesz: Áramlástan Tanszék Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék A Folyamattechnika szakirány az áramlástan, a hő- és anyagátadás, és a kalorikus gépészet folyamataival ismertet meg.

Kiknek ajánljuk a szakirányt?

Azoknak az újdonságokra nyitott Hallgatóknak, akik  érdeklődnek a folyamatok leírása, modellezése iránt,  kíváncsiak a korszerű áramlástechnikai és hőtani szimulációs szoftverekre és módszerekre,  érdeklődnek a dinamikus folyamatok modern méréstechnikája iránt.

Néhány tárgy a szakirány kínálatából:

Áramlások numerikus szimulációja Levegő- és víztisztaság-védelem, hulladékkezelés, Műszaki akusztika és zajcsökkentés  Energetikai folyamatok és berendezések, Energetikai és környezetvédelmi mérések  Vegyipari eljárások és berendezések, Vegyipari és környezetvédelmi mérések  Folyamattechnikai mérések, Átadási folyamatok, Áramlástechnikai rendszerek, Vegyipari és áramlástechnikai gépek  Önálló feladat (egyéni féléves projektmunka) A szakirány egyes tárgyait az angol nyelvű képzésben is előadjuk.  

Előtanulmányi követelmény a szakirány választáshoz: 

Műszaki Hőtan 1. (BMEGEENAEG1 vagy BMEGEENAETD)

Elhelyezkedési lehetőségek:

Energetikával, levegő- és víztechnológiával, járműfejlesztéssel, környezettechnikával, áramlástechnikai és épületgépészeti berendezések fejlesztésével, tervezésével ésgyártásával foglalkozó, közműveket üzemeltető, gépipari tervező, fejlesztő cégeknél.

A szakirány jó alapot nyújta gépészmérnöki tanulmányok mesterszintű (MSc) folytatásához! Ismerkedjen meg a szakirányt gondozó tanszékekkel! Áramlástan Tanszék www.ara.bme.hu Dr. Vad János, vad@ara.bme.hu, „AE” épület 1. emelet Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék www.energia.bme.hu Dr. Bihari Péter, bihari@energia.bme.hu, „D” ép. 202.

Az Épületgépészet szakirány tájékoztatóinak időpontja és helyszíne: április 24. kedd 1230 és május 7. hétfő 1415 az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék könyvtára, D.126.

Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék www.vegyelgep.bme.hu Bothné Dr. Fehér Kinga, feher@vegyelgep.bme.hu „D” ép. 110. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék www.hds.bme.hu Dr. Hős Csaba, csaba.hos@hds.bme.hu, „D” ép. 325. SZAKIRÁNY TÁJÉKOZTATÓK,LABORBEMUTATÓK: Általános tájékoztató: 2012. április 24. 1115 AudMax (Áramlástan előadás) Áramlástan Tanszék („AE” ép. Labor): 2012. április 24. 1800 Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék („DCs” ép. Labor):2012. május 2. 1800 Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tsz.(„D” ép. 113):2012. május 3. 1615 Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék („L” épület Labor): 2012. május 3. 1800

6 Különszám

Különszám

7


Tanszéki bemutató: Műszaki Mechanikai Tanszék, MM ép. I. 29. (Olvasó terem) Időpont: 2012. május 2. (szerda) 17.30 óra és május 3. (csütörtök) 18.15 óra

GÉPÉSZETI FEJLESZTŐ SZAKIRÁNY Tájékoztató a szakirányválasztáshoz

Mi a szakirány oktatási célja? Olyan gépészmérnökök képzése, akik képesek • • • • •

Géptervezés vagy üzemeltetés során felmerülő szilárdtest-mechanikai, áramlásés hőtechnikai problémák modellezésére; A modellek segítségével megfogalmazott feladatok analitikus vagy numerikus megoldására; Dinamikai ismereteket igénylő rezgéstani mérések végzésére; Áramlástechnikai folyamatok kísérleti és numerikus vizsgálatára; A hőtranszport problémák korszerű módszerekkel való megoldására.

Kiknek ajánljuk a szakirányt? Azoknak a hallgatóknak, akik • • • •

Többet szeretnének tudni a mechanika alkalmazási lehetőségeiről; Érteni és alkalmazni szeretnék a korszerű méréstechnika eszközeit; Érdeklődnek az áramlástan és áramlástechnikai gépek iránt; Érteni és megoldani szeretnék a hőterjedés komplex eseteit.

Fontosabb tárgyak: • • •

• •

Az a diák, aki a Géptervező szakirányt választja, olyan gépészmérnökké válik, aki az ipar bármely területén, ­ különösen az általános- és mezőgéptervezés, továbbá a műszerek tervezése feladatkörökben – képes a teljes innovációs folyamatot, az ötlettől a megvalósításig, a piacra jutásig, átfogni és eredményesen művelni. A Szakirányban tanulók átfogó ismereteket és készségeket szereznek a különféle gépek és berendezések működéséről, állapotelemzéséről. Megismerik a tervezéselmélet és módszertan gondolatvilágát, a számítógéppel segített tervezés, a szerkezetanalízis, az optimálás, a folyamatszimuláció alapjait. Tervezési projektjeinkben valós ipari feladatok megoldásával megismerik a csoportmunka módszereit, etikáját, képesek lesznek viszonylag önálló alkotó munkára. A szakirányon belül, a választható tárgykörök révén, megismerhetik a mezőgéptervezés és a műszertervezés sajátos ismereteit is. A mezőgéptervezős tárgykörben ismereteket szerezhetnek az élő-anyagokkal dolgozó intelligens mezőgépészeti és termelési rendszerekről, megismerhetik azok munkakörülményeinek sajátosságait, vizsgálati módszereit. A műszertervezés alapjait a műszertechnika, a szervopneumatika, az optikai és látórendszerek, az optikai- és a műszertechnikai laborban folytatott munka, továbbá a projektfeladatok révén sajátítják el, emelik tudásukat készség szintre.

Gépek dinamikája. Szilárdsági méretezés. Numerikus áramlástan. Hidrodinamikai rendszerek. Hőátvitel, Mechatronikai elemek hő és áramlástana.

A megszerzett tudás felhasználásának lehetőségei: • •

GÉPTERVEZŐ SZAKIRÁNY

Elhelyezkedés a gépészeti fejlesztés területén; Munkavégzés a piac igényeihez gyorsan alkalmazkodni képes, mechanikai számításokat ill. méréseket végző mérnöki irodákban; Az áramlás- és méréstechnika területén szakértői feladatok ellátása; Minden olyan területen ahol termikus problémákat kell megoldani.

A szakirány eredményes elvégzése jó alapot nyújt a gépészmérnöki tanulmányok mesterszintű (MSc) folytatásához. Előtanulmányi követelmény a szakirányválasztáshoz: Matematika szigorlat, Rezgéstan. A felvehető hallgató száma 32 fő. Túljelentkezés esetén elsődlegesen e két tárgy átlagosztályzata, másodsorban a görgetett átlag számít.

Az ismeretek és készségek ilyen sajátos kombinációja biztosítja, hogy az oklevél megszerzésével bárhol eredményes, alkotó mérnöki munkát végezhetnek, megtalálva munkájukban az örömöt és az egyéni boldogulást. Dönteni, főleg helyesen dönteni persze nem könnyű! Különösen így van ez napjaink gyors változásai közepette. Aki azonban nemcsak a jelen sikertörténeteire figyel, hanem tényleg hivatást – „életfogytáig” sikeresen művelhetőt – akar választani, és később magasabb szinten is (MSc) szeretné elsajátítani, az gondolkodjon ajánlatunkon és válassza a GÉPTERVEZŐ SZAKIRÁNYT. Szeretettel várjuk szakirány bemutatónkra és egy beszélgetésre, amelyet 2012. április 24-én (kedden) 18 órakor az R108-as előadóban rendezünk.

Nézze meg részletes tájékoztatónkat a tárgyakról és ismerkedjen meg a szakirányt gondozó tanszékkel:

http://www.mm.bme.hu/ További információk: Dr. Kovács Ádám., Műszaki Mechanikai Tanszék, MM ép. I. em. 31. (adamo@mm.bme.hu) Dr. Vad János, Áramlástan Tanszék, AE ép. I. em. 12. (vad@ara.bme.hu) Dr. Gróf Gyula, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, D. 221. (grof@energia.bme.hu)

8

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem G é p é s z m é r n ö k i Ka r Műszaki Mechanikai Tanszék

Különszám

További információ a Tanszék honlapján www.gt3.bme.hu található.

9

Műegyetem rkp. 3., Budapest, H-1111, Hungary Tel:+36 1 4631369 Fax:+36 1 4633471 http://www.mm.bme.hu

Különszám


GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA SZAKIRÁNY Szakirány felelős: Gyártástudomány és -technológia Tanszék A szakirány célja, hogy megismertesse a leendő mérnököket a legfontosabb gyártási, szerelési és méréstechnikai eljárásokkal, a hagyományos és korszerű gyártó- és szerelő berendezésekkel, alkalmazott ipari mechatronikai rendszerekkel (forgácsoló szerszámgépekkel, ipari robotokkal, CNC és CAD/CAM alkalmazásokkal), gyártóeszközökkel (forgácsoló szerszámokkal, készülékekkel), a legkorszerűbb irányítórendszerekkel és azok programozásával (CNC, PLC vezérlések), a gyártástervezés hagyományos és számítógépes módszereivel. A Gépgyártástechnológia szakirányt végzett mérnök képes:  az elvárásoknak legjobban megfelelő gyártási, szerelési módszerek meghatározására, technológiai ismeretekkel megalapozott felelős műszaki és gazdasági döntések meghozatalára.  a minőséget szolgáló tervezési- és menedzsment módszerek birtokában, korszerű mérőeszközök alkalmazásával olyan mérési eljárások megtervezésére és kivitelezésére, amelyekkel a gyártástól elvárt, egyre növekvő minőség biztosítható.  a szerszámgépek, ipari robotok, gyártócella, gyártórendszer berendezések működési elveinek, gyakorlati megvalósításának ismeretében, azok teljesítőképességének figyelembe vételével a gyártási feladathoz illeszkedő gyártó- és/vagy szerelő berendezések kiválasztására, azok üzemeltetésére.  a legkorszerűbb szerszám anyagok és élgeometriák, a legújabb mechanikus, hidraulikus, pneumatikus, elektromos munkadarab befogó készülék kiválasztására, megtervezésére, kivitelezésére.  a szerszámgépek, ipari robotok, gyártórendszerek vezérléseinek kézi és számítógéppel segített programozására, azoknak számítógéppel történő összekapcsolására, a korszerű információáramlás biztosítására.  az előző pontokban leírt ismeretek integrálásával komplett gyártási technológiák készítésére hagyományos módszerekkel és számítógépes technológiai tervezőrendszerek alkalmazásával. A fenti ismereteket, az elméleti megalapozást kiegészítő gyakorlat orientált tanterv segítségével biztosítjuk a hallgatók részére. A gyakorlati képzés óraszáma (gyakorlatok, laborok) a tanszékünk által oktatott tárgyak esetében eléri, vagy meghaladja az elméleti órák számát. A képzést szolgálja a jól felszerelt laboratóriumunk, amelyben hagyományos és a legkorszerűbb CNC gépek, rugalmas gyártórendszer, méréstechnikai, robottechnikai, ultraprecíziós, NC laboratóriumok, számítógépekkel felszerelt oktató termek állnak rendelkezésre a tanuláshoz, feladatok megoldásához, TDK munkákhoz, vagy egyéb, a tanszék kutatásaiba bekapcsolódó munkavégzéshez. A Gépgyártástechnológia szakirány felkészít gyártó, karbantartó üzemekben, mérnöki és tervező irodákban való munkavégzésre, gyártóberendezések, eszközök kereskedelmében való részvételre, és természetesen az MSc képzésben való továbbtanulásra. A tanulmányaikat a BSc képzés után befejezők a piacon keresett diplomát kapnak, a tanulást folytatóknak pedig a BSc képzésre épülő Gépgyártástechnológia szakirányos MSc képzésünket ajánljuk.

Mechatronikai berendezések tervezése szakirány MB Szakirány felelős: Dr. Huba Antal

A szakirány egyrészt a komplex mechatronikai rendszerek részegységeinek (szenzorok, aktuátorok, elektromechanikus elemek) tervezéséhez ad alapozást, másrészt bemutatja a korszerű szabályozástechnika eszköztárát. A mechatronikai részegységek tantárgyak: Finommechanikai szerkezetek Alkalmazott mágneses anyagok VEM mechatronikai alkalmazása Mechatronika projekt

kötelező

A szakirány tantárgyainak másik csoportja, a korszerű szabályozástechnikai ismeretek segítségével, a mechatronikai rendszerek működésébe ad betekintést, és egyszerűbb feladatok tervezésére ad módszertani útmutatást. Ilyen például a szenzorok és aktuátorok tervezése Ansys és Labview alkalmazásával. További kötelező tantárgyak a szabályozástechnika területéről: Digitális szabályozás Neurális hálók, fuzzy rendszerek Mozgásszabályozás Szervopneumatika A diplomatervhez célszerűen illeszthető, választható tantárgyak: Mesterséges intelligencia alapjai NC technológia és programozás Robotok programozása Számítógép perifériák ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK:

FESTO BOSCH TEMIC FLEXTRONICS GE TUNGSRAM PHILIPS

A szakirány bemutatása:

2012. április 25. (szerda) 1115, K. 155 2012. május 3. (csütörtök) 1300, D. 401.

A Szakiránnyal kapcsolatos további kérdéseivel kérjük, forduljon Kutrovácz Lajoshoz (email: kutrovac@manuf.bme.hu) Különszám

bemutató

A szakdolgozathoz célszerűen illeszthető, választható tantárgyak: Mikroelektromechanikai rendszerek Hajtásrendszerek Elektronikai technológia Műszertechnológia Alakítástechnológia Alkalmazott lézertechnika

Ha ez az ismertető, vagy a Gépgyártástechnológia tárgyban hallottak, látottak felkeltették érdeklődését a Gépgyártástechnológia szakirány iránt, várjuk Önt és kollégáit szakirányunk bemutatására, amit 2012.04.25. 18 órakor tartunk a KF 38 teremben.

10

tervezését

Különszám

11


Optomechatronika szakirány

Biomechatronika szakirány

Az optomechatronika a mechatronikai rendszerekben egyre gyakrabban előforduló optikai, érintésmentes megoldások tervezésére készít fel, az általános mechatronikai ismeretek mellett.

A biomechatronika a mechanikát, elektronikát és informatikát integráló mechatronikát a biológiával összekapcsoló interdiszciplináris tudományág.

OP Szakirány felelős: Dr. habil Ábrahám György

BM Szakirány felelős: Dr. Aradi Petra

Biológiai rendszerek támogatása műszaki megoldásokkal  biológiai funkciók kiváltása és pótlása

A gyakorlatban megvalósult optomechatronikai gyártmányok (mint például egy CD-DVD lejátszó) a következő elemeket alkalmazzák:    

Biológiai rendszerektől „tanuló” mechatronika (biomimetika)  biológia inspirálta robotok  természetből kölcsönvett anyagok, szenzorok, aktuátorok

speciális finommechanikai elemek miniatűr optikai elemek száloptikás jeladók lézerdiódák

Ízelítő a szakirány tárgyai közül:     

Ízelítő a szakirány tantárgyaiból:  Élettan és bionika I.-II.  Biomechatronika  Orvosi optikai műszerek  Biomechanika Orvostechnikai anyagok 

Optikai rendszerek tervezése Színtan Alkalmazott lézertechnika Fénytechnika Képfeldolgozás

Az optomechatronika szakirányos mechatronikai mérnökök keresett szakemberek az országhatáron belül és kívül is. A teljesség igénye nélkül, néhány vállalat ahol a jövőben elhelyezkedhetsz: PHILIPS SAMSUNG Közlekedési Műszergyár FLEXTRONICS LG ELECTRONICS GE TUNGSRAM ZEISS

12

A biomechatronikában elmélyült mérnökök sok terület közül választhatják ki jövendő munkahelyüket, ahol tervezéssel, fejlesztéssel, gyártással, modellezéssel, szimulációval, teszteléssel, üzemeltetéssel foglalkozhatnak:  orvosi műszerek  rehabilitációs eszközök  protézisek  ortézisek  egészségügyi informatikai rendszerek  robotika

A szakirány bemutatása:

A szakirány bemutatása:

2012. április 25. (szerda) 1115, K.155 2012. május 3. (csütörtök) 1300, D. 401.

15

2012. április 25. (szerda) 11 , K.155 2012. május 3. (csütörtök) 1300, D. 401. Különszám

Különszám

13


Department of Automation and Applied Informatics - Group of Electrical Engineering

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék - Elektrotechnika Csoport A Gépészmérnöki Kar Mechatronikai mérnöki BSc képzés 4. szemeszterében választható az angol nyelvű „Integrated

The Integrated Engineering Specialization can be selected in the Mechatronics Engineering BSc Course of the Mechanical

Engineering” (Integrált Mérnök) szakirány, amely a mechatronika képzés alapfilozófiájához jól illeszkedve, a hagyományos

Engineering Faculty during the 4th semester. This specialization fits well into the essential philosophy of Mechatronics

gépész szakismeretek mellett elektronikai és informatikai témakörök elsajátítását is kínálja. A szaktárgyakat korszerű

Engineering in the sense that beside the conventional mechanical engineering skills, the cognition of electronics and

menedzsment tárgy egészíti ki.

informatics topics are also offered and a modern management subject complements the technical subjects.

Kiknek érdemes a szakirányt választani?

The specialization is suggested for those

Akiknek az érdeklődési köre az átlagosnál szélesebb, és/vagy Outlet Gas

vezetői képességet éreznek magukban

Turbine-Generator Set

Who have wider than average field of interest and/or

AC-DC/DC-AC Converters

Akik kedvet éreznek a megújuló energiaforrások,

3-phase AC mains

a villamos autó, fedélzeti elektronika/informatika,

Remote Thin Client

robotok, mikrokontroller alkalmazások, web

Inlet Gas DC link

technológiák témáihoz

Turbine-Generator Set

AC-DC/DC-AC Converters

3-phase AC mains

Who feel like the topics of renewable energies, electric car, on-board electronics/informatics,

Remote Thin Client

robotics, microcontroller applications, web

Inlet Gas DC link

technologies Digital I/O

A szakirány választás feltételei:

Analog I/O

TTL, Relay, Counter

Mintatanterv szerint legalább 90 kreditpont Matematika szigorlat

INTERNET

RTD, mA, V

i-87015 i-8080

i-8048

i-8063

i-8064

i-8017HS

i-8024

Lincon

Programmable Automation Controller (PAC)

Az angol nyelvnek a tanulmányok megkezdéséhez szükséges szintű ismerete. Nyelvvizsga nem szükséges. Kötelezően választható tantárgyak:

Digital I/O

Minimum 90 credits according to the curriculum

INTERNET

RTD, mA, V

i-87015 i-8080

i-8048

i-8063

i-8064

i-8017HS

i-8024

Lincon

Basics of Electrical Engineering An adequate level of English is required to start the study.

Programmable Automation Controller (PAC)

No language certificate is needed. Kötelező tantárgyak:

Optomechatronics II

Fundamentals of FEM

Electrical Energy Supply of

Power Electronics

Mobile Devices

Production Management

Programmable Circuits

Numerical Modelling of Fluid Flows

Internet Laboratory

Laboratory

Design of Electronic

Motion Control

Elective Subjects:

Systems

Obligatory Subjects:

Optomechatronics II

Fundamentals of FEM

Electrical Energy Supply of

Power Electronics

Mobile Devices

Production Management

Programmable Circuits

Numerical Modelling of Fluid Flows

Internet Laboratory

Laboratory

Design of Electronic

Motion Control

Systems

Lehetőségek a végzés előtt:

Opportunities before graduation:

Demonstrátorként részvétel az oktatási tevékenységben

Participation in the educational activity as a demonstrator

Bekapcsolódás három kar több tanszékének hazai és

Joining to domestic and international research and

nemzetközi kutatás-fejlesztési munkáiba

developement works at a number of departments of three faculties

Szakdolgozat készítés külföldön

Final projects abroad

Lehetőségek a végzés után:

Opportunities after graduation:

A szélesebb szakmai háttérnek és a szakmai angolból szerzett gyakorlatnak köszönhetően:

Due to wider professional background and the practice in technical English: Increased number of outstanding Hungarian jobs

A kiváló hazai álláslehetőségek megsokszorozódnak

Job opportunities open in the EU and the Overseas

Megnyílnak az EU és a tengerentúli álláslehetőségek

Continuation of the Integrated Engineering studies at MSc level in English

Az angol nyelvű integrált mérnöki tanulmányok folytatása MSc szinten Megnövekedett esélyek PhD tanulmányok folytatására és a fokozat megszerzésére Szakirányfelelős: Dr. Sütő Zoltán

Analog I/O

TTL, Relay, Counter

Conditions to the entrance: Comprehensive exam from Mathematics

Elektrotechnika alapjai

További információk:

Increased chance for PhD studies and to obtain the degree Responsible: Dr. Zoltán Sütő

Further Informations:

tel.: 463-23-39, e-mail: suto@get.bme.hu,

Dr. Járdán R. Kálmán

phone: 463-23-39, e-mail: suto@get.bme.hu,

Dr. Rafael K. Járdán

Internet: http://www.get.bme.hu

tel.: 463-23-38

Internet: http://www.get.bme.hu

phone: 463-23-38

A szakirány bemutatása:

14

Outlet Gas

feel a talent for leadership

Helyszín: Q.B.128 (Q. ép. B. szárny 1. em.) 2012. április 26. (csütörtök) 10:15 2012. május 4. (péntek) 10:15

Különszám

e-mail: jrk@get.bme.hu Dr. Vad János tel.: 463-24-64 e-mail: vad@ara.bme.hu Áramlástan Tanszék

Open Day: Venue: Q.B.128 (Building Q, Wing B, 1st Floor) April 26, 2012 (Thursday) 10:15 May 4, 2012 (Friday) 10:15

Különszám

e-mail: jrk@get.bme.hu Dr. János Vad phone: 463-24-64 e-mail: vad@ara.bme.hu Dept. of Fluid Mechanics

15




                                                                                     

             

16

     

Különszám

MECHATRONIKA ALAPSZAK TERMELÉSI RENDSZEREK MECHATRONIKÁJA SZAKIRÁNY Szakirány felelős: Gyártástudomány és -technológia Tanszék A megújult tantervű szakirány célja, hogy megismertesse a leendő mérnököket a gyártó- és szerelő rendszerek legfontosabb mechatronikai elemeivel (szerszámgépek, robotok, szállítóeszközök), a rendszerekben alkalmazott gyártási és szerelési technológiákkal, valamint a rendszerek tervezését, megvalósítását és irányítását támogató informatikai módszerekkel és szoftver megoldásokkal. A szakirány hallgatói egységes és reális képet kapnak a termelésinformatika mai módszereinek lehetőségeiről, korlátairól és új, fejlődési irányairól is, beleértve a beszállítói láncok és termelési hálózatok szintjét is. A Termelési rendszerek mechatronikája szakirányt végzett mérnök ismeri:  a mechatronikai gyártóberendezésekkel megvalósítható forgácsolási technológiákat, folyamatokat.  a szerszámgépek, ipari robotok, gyártócellák és gyártórendszerek mechanikai és elektronikai működési elveit, gyakorlati megvalósításának módszereit, irányítástechnikai megoldásait.  a szerszámgépek, ipari robotok, gyártórendszerek vezérléseinek kézi és számítógéppel segített programozását, azoknak számítógéppel történő összekapcsolását a korszerű információáramlás biztosítására.  termelésinformatikai rendszerek szerepét, felépítését, valamint a specifikálásának, kiválasztásának és működtetésének megoldásait.  a korszerű termelési folyamatok tervezésében, megvalósításában alkalmazott mesterséges intelligencia módszereket.  a mechatronikai berendezések intelligens működtetéséhez szükséges információk, adatok számítógépes adatbázis-kezelését. A Termelési rendszerek mechatronikája szakirányt végzett mérnök képes:  a szerszámgépek, ipari robotok, gyártócellák és gyártórendszerek, illetve azok elemeinek a gyártási feladathoz illeszkedő tervezésére, kiválasztására, azok üzemeltetésére.  gépészeti, elektronikai, technológiai, irányítási, informatikai és menedzsment ismeretek ötvözésével megalapozott, felelős műszaki és gazdasági döntések meghozatalára.

A fenti ismereteket, az elméleti megalapozást kiegészítő gyakorlat orientált tanterv segítségével biztosítjuk a hallgatók részére. A képzést szolgálja jól felszerelt laboratóriumunk, amelyben gépmű-

hely (hagyományos és a legkorszerűbb CNC gépek), rugalmas gyártórendszer, mérés-technikai, robottechnikai, ultraprecíziós, NC berendezésekkel, illetve számító-gépekkel és a megfelelő szoftver rendszerekkel felszerelt oktató termek állnak rendelkezésre a feladatok megoldásához, TDK munkákhoz, vagy más, a tanszék kutatásaiba bekapcsolódó munkavégzéshez. A Termelési rendszerek mechatronikája szakirány felkészít akár nagy multinacionális, akár kisebb ipari vállalatnál, tervezőirodánál végezhető mérnöki munkára, az ipari gyártási feladatok mechatronikai eszközeinek tervezésére, karbantartási és kereskedelmi folyamatainak irányítására, technológiai folyamatok megvalósítására. A tanulmányaikat a BSC képzés után befejezők a piacon keresett diplomát kapnak. A tanulást folytatóknak a szakirány képzésére épülő Gyártórendszerek mechatronikája, illetve a Robotmechatronika szakirányos mechatronikai mérnöki MSc képzésünket, vagy a gépészmérnöki mester szak Gépgyártástechnológia szakirányát ajánljuk. Amennyiben a jelen ismertető, vagy a Gépgyártástechnológia tárgyban hallottak, látottak felkeltették érdeklődését a Termelési rendszerek mechatronikája szakirány iránt, várjuk Önt és kollégáit szakirányunk bemutatására, amit 2012.04.23. 18 órakor tartunk a T47-es teremben. A Szakiránnyal kapcsolatos további kérdéseivel kérjük, forduljon Kutrovácz Lajoshoz (email: kutrovac@manuf.bme.hu Különszám

17


NUKLEÁRIS TECHNIKAI INTÉZET

Atomenergetika

Szakiránybemutató és reaktor látogatás: Az Atomenergetikai alapismeretek című tárgy 2012. április 24-i előadásának (helye K150, kedd 10:15 ÷13:00) végén. A látogatásokról NEPTUN üzenetekben értesítjük a hallgatókat. Van-e világos jövőképe az Atomenergetika szakirányon végzőknek?

Itthon: Már ma is kiemelt szakember igény jelentkezik a paksi atomerőmű (PA ZRt) üzemeltetése kapcsán. Az elmúlt években elvégzett műszaki és gazdasági vizsgálatok azt mutatják, hogy az atomerőművi blokkok üzemideje az eredetileg tervezett 30 éven túl 20 évvel meghosszabbítható lesz. A munkaköri elemzések azt is kimutatták, hogy 2001 és 2015 között a PARt jelenlegi munkavállalóinak több mint harmada megy nyugdíjba, 2021-re ez az arány eléri a 70%-ot. Mérnöki munkakörben 2001 és 2015 között 150, míg a 2021-ig terjedő időszakban összesen 350 mérnök (gépész-, villa-mos-, vegyészmérnök, mérnök-fizikus) fog nyugdíjba vonulni. Az őket pótló személyzetnek az itthoni, magas színvonalú kiképzése elengedhetetlen az energiaellátás biztonságának fenntartása, illetve javítása érdekében. Továbbá, az Országgyűlés 2009. március 30-án elfogadta azt a határozati javaslatot, amely hozzájárulást ad új atomerőművi blokk vagy blokkok telepítésének előkészítéséhez a paksi atomerőmű telephelyén, ami ugyancsak jelentősen fokozhatja a szakemberigényt. A fukusimai reaktorbaleset sok országban visszavetette ugyan az atomenergetikát, de itthon a Nemzeti Energiastratégia továbbra is hosszútávon számít az atomenergiára. Világviszonylatban nemcsak a Távol-Keleten, de Európában is épülnek új atomerőművi blokkok (Finnországban, Franciaországban, Bulgáriában, Szlovákiában, Oroszországban), és egyre több helyről jeleznek ilyen terveket. Az AREVA cég (Franciaország) és a Westinghouse (USA) is évente több száz új nukleáris szakember felvételét prognosztizálja. A BME NTI az egyedüli a magyar felsőoktatásban, amely tagja az European Nuclear Education Network (ENEN) Association-nek, amely több mint 50 olyan európai egyetemet tömörít, ahol atomenergetikai oktatással foglalkoznak. Így a BME NTI benne van a nemzetközi atomenergetikai oktatás fő sodrásában, az itt szerzett mérnöki diplomáknak nemzetközi értéke van.

Kinek ajánljuk az Atomenergetika szakirányt? –

– – – –

Aki tudja, hogy az energia a mindennapi élet feltétele, de annak biztosításáért tenni kell, aki tisztább és élhetőbb világot szeretne és ezért tenni is akar, akinek a környezet védelme nem csak hangzatos szlogen, aki tudni szeretné, hogyan építhetők és üzemeltethetők igazán biztonságos atomerőművek, akit érdekel az atomenergetikai rendszerek működtetése és fejlesztése, aki részt szeretne venni az atomenergia fejlesztéséhez kapcsolódó mérnöki munkában és kutatás-fejlesztésben, aki biztosnak szereti tudni a jövőjét, és jó megélhetést jelentő szakmát szeretne tanulni.

Mire terjed ki a szakmai képzés a szakirányban? 5. szemeszter 6. szemeszter

Az atomenergia termelés fizikai és műszaki alapjai (Reaktorfizika mérnököknek, Atomerőművek termohidraulikája, Környezeti sugárvédelem)

Atomerőművek felépítése és működése (Atomerőművek, Reaktortechnika, Atomerőművek üzemtana, Nukleáris méréstechnika, Laboratóriumi mérések atomreaktoron)

Cserenkov sugárzás a BME oktatóreaktorának aktív zónájában

7. szemeszter

Speciális kérdések (Erőművek szabályozása, Atomerőművi anyagvizsgálatok, Nukleáris biztonság, Atomenergiarendszerek, stb.)

A B.Sc. ÉPÜLETENERGETIKA SZAKIRÁNY Az Épületenergetika szakirányt az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék gondozza. A modul tárgyaival a hallgatók az 5. félévben találkoznak először. Az épületenergetikai képzés elsősorban az áramlástani és hőtani ismeretekre épít. A képzés során a hallgatók az előadásokon tanult ismereteiket számítási, mérési és tervezési gyakorlatokon mélyítik el. Az épületenergetikus mérnökök feladata az épületekben üzemelő épületgépészeti és energetikai rendszerek energetikai folyamatainak követése és értékelése. Az energetikai alapképzés során ismereteket szereznek a hő- a villamos- és atomenergetikai rendszerek felélpítéséről és működéséről. Ezen alapismeretekre épülve a szakirány keretében elsajátítják az épületenergetika és az épületekben üzemelő épületgépészeti rendszerek alapvető ismereteit, azáltal képessé válnak az épületek energetikai értékelésére és gépészeti rendszereik optimalizására. A képzés során ismereteket szereznek a megújuló energiák felhasználásának lehetőségeiről is. Az Épületgépészeti rendszerekkel kapcsolatos ismeretek alapvetően ezen rendszerek energetikai jellemzőire és energiafelhasználására koncentrálnak. Fontosabb tárgyak: 5. félév Épületnergetika; Hőszállítás; Épületszerkezetek hőtechnikája; 6. félév : Épületgépészeti rendszerek; Klímarendszerek energetikája; Épületenergetikai mérések; Épületgépészeti tervezés 7. félév: Megújuló energiaforrások; Épületüzemeltetés.

Szellőzéstechnika;

Az épületenergetikai B.Sc. végzettséget szerzett hallgatók tanulmányaikat az Épületgépészeti és gépészeti eljárástechnika mesterszak Komfort épületgépészet, illetve Technológiai épületgépészet szakirányain folytathatják. Az ezen M.Sc. szakon való továbbtanuláshoz a BME B.Sc. Épületenergetikai szakirányán diplomát szerzetteknek nem kell különbözeti vizsgákat tenniük. Az M.Sc. szintű épületgépészeti végzettséggel rendelkezők az előírt gyakorlati idő letöltése után a Magyar Mérnöki Kamaránál teljeskörű épületgépészeti tervezői és szakértői, ezen belül épületenergetikai tanusítói jogosultságot szerezhetnek. A hallgatók számára lehetőség nyílik a Tanszék kutatási tevékenységében való részvételre is. A Tanszék fontosabb kutatási területei az épületenergetika szakterületén: épületenergetikai értékelés és optimalizáció, épületek energiaellátó rendszerei, megújuló energia felhasználása, valamint a további épületgépészeti kutatási területek. Az Épületenergetika szakirány tájékoztatóinak időpontja és helyszíne: április 23. hétfő 1415 és április 24. kedd 1415 Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Könyvtára, D.126.

Miért érdemes az Atomenergetika szakirányt választani? – – – –

18

hatékony ipari és tanszéki támogatás a tanulmányok alatt, speciális ösztöndíj-lehetőségek, széles látókör megszerzése az ipari technológiák területén, alapos szakmai felkészítés az atomenergetika és az ezzel összefüggő területeken, a nagy és tőkeerős atomenergetikai vállalatok – itthon és külföldön is – hosszú távon is biztos munkahelyet kínálnak.

A szakirányválasztás feltétel tárgya:

Különszám

Mag- és neutronfizika

19

(BMETE80AE00)

Különszám


ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK

HŐENERGETIKA

Szakiránybemutató, tájékoztató: általános tájékoztató: 2012. április 23. 930 R108. (Energetika II. ea.) Hőenergetika szakirány bemutatkozás: 2012. április 24. (kedd) 1600 D218 Mi az energetika és mi a Hőenergetika szakirány képzési célja? Az energetika az energiahordozók kitermelésével, szállításával, átalakításával és hatékony felhasználásával összefüggő műszaki, gazdasági, társadalmi és természeti folyamatok vizsgálatának szakterülete. Így tehát a szakirány célja olyan szakemberek képzése a gazdaság energetikai szektorai és a vállalati, ill. a nemzeti energiagazdálkodás számára, akik az energetikával kapcsolatos problémákat hatékonyan és megfelelő színvonalon képesek megoldani. Kinek ajánljuk a Hőenergetika szakirányt? – Aki tudja, hogy az energia a mindennapi élet feltétele, de annak biztosításáért tenni kell, – aki tisztább és élhetőbb világot szeretne és ezért tenni is akar, akinek a környezet védelme nem csak hangzatos szlogen, – aki nem téved el a T–s diagramban, – aki tudja mi a perpetuum mobile és nem kíván ilyet létrehozni, – akit érdekel az energetikai rendszerek tervezése, működtetése és irányítása, – aki fantáziát lát a megújuló energiaforrások hasznosításában, – aki szereti a kihívásokat és van alkotó fantáziája. Mire terjed ki a szakmai képzés a szakirányban? 5. szemeszter 6. szemeszter Az energiaátalakítás alapvető Energetikai technológiák, technológiái és gépei (Gőz és energia-átalakító rendszerek gázturbinák, Tüzeléstechnika) és folyamatok (Erőművek, Megújuló energiaforrások)

   

a piacnyitás, ezzel együtt növekvő igény a minőség, megbízhatóság, rugalmasság iránt a jelenlegi primer energiafüggőség csökkentése és az elosztott energiatermelés elterjedése az öregedő eszközállomány a kihívás: villamos energia nélkülözhetetlen, és annak biztosítása egyre nagyobb feladatot jelent!

Tárgyak: 

Kísérleti fluidizációs tüzelőberendezés 

7. szemeszter Energetikai rendszerek irányítása és szabályozása (Erőművek szabályozása), környezetvédelmi kérdések (Energia és környezet)

Az energetikai ágazatban a szellemi foglalkozású munkavállalók havi bruttó átlagkeresete 2011-ben 475500 Ft/hó, a harmadik legnagyobb a kőolaj és gyógyszeripar után.

Különszám

A szakirány a Villamos Energetika Tanszék alkalmazásorientált oktatási és kutatási tevékenységére támaszkodva lehetőséget teremt a villamosenergia-rendszer tervezésével, üzemeltetésével, szabályozási és irányítási rendszereivel, védelmi berendezéseivel, a hagyományos és megújuló energiák rendszerbe illesztésével kapcsolatos energetikai technológiák és vizsgálati módszerek modern ismeretanyagának elsajátítására és biztos alapot nyújt a jövő kihívásainak is megfelelni képes mérnöki tudás megszerzéséhez. Tárgyaink foglalkoznak továbbá a villamos gépek és hajtások, az alkalmazott kapcsolókészülékek, a szigeteléstechnika, diagnosztika és számítógépes analízis alapjaival, kitérünk a legújabb technológiák ismertetésére, mint pl. smart- és super-grid, smart mérés, e-mobility (villamos járműközlekedés) és elosztott intelligens energiatárolás hatása az energiaszolgáltatásban A villamosenergia ipar a reneszánszát éli. A következő években-évtizedekben várhatóan folytatódni fog a strukturális átalakulási folyamat, melynek fő hajtóerői:

Elhelyezkedési lehetőségek: Erőműtársaságok, tervezőirodák, áramszolgáltató társaságok, távhőszolgáltató nagy- és középvállalkozások, kommunális intézmények, helyi közigazgatás és államigazgatás. A magyarországi TOP500 (árbevétel alapján) cég közül 72, többségében a nagyobbak, az energetikai iparágban (termelés, szállítás, szolgáltatás) tevékenykednek.

A szakirányválasztás feltétel tárgya:

Villamos energetika szakirány

Miért válasszam ezt a szakirányt?

Miért érdemes a Hőenergetika szakirányt választani: – hatékony ipari és tanszéki támogatás a tanulmányok alatt, – széles látókör megszerzése az ipari technológiák területén, – alapos szakmai felkészítés az energia-menedzsment és energetikai-informatika területen, – a nagy és tőkeerős energetikai vállalatok – hosszú távon is biztos – munkahelyet kínálnak, akár külföldön is.

20

Villamos Energetika Tanszék

5. szemeszter: o Irányítástechnika eszközei o Minőségi energiaellátás o Villamos laboratórium 1. 6. szemeszter: o Diagnosztika és monitoring o Szabályozott villamos hajtások o Nagyfeszültségű technika és szigeteléstechnika o Környezetkímélő elektromágneses rendszerek o Villamos laboratórium 2. o Önálló labor 7. szemeszter: o Villamosenergia rendszer számítógépes analízise o Védelmek

„Csak Európában kb. 500 milliárd euró nagyságrendű befektetésre lesz szükség a villamosenergia átviteli és elosztó infrastruktúra korszerűsítéséhez.” Ennek a fejlődésnek Te is részese lehetsz! Nem igaz az a szóbeszéd, hogy az erősáramú villamosmérnökök miatt háttérbe szorulnátok. A szakirány célja épp az űr betöltése az erősáramú villamosmérnökök és a „gépészebb” energetikai mérnökök között. Erre bizonyíték, hogy a nálunk végzett diákok éppúgy könnyen elhelyezkednek, megállják a helyüket magyar és nemzetközi erőmű társaságoknál, áramszolgáltatóknál, a rendszerirányítónál és tervező irodákban egyaránt. További info: http://www.vet.bme.hu

és http://vm.vet.bme.hu

Szakirány bemutató: május 2.-án 12:15, a „Villamosenergia-rendszerek VIVEA005” előadáson.

Műszaki hőtan II. (BMEGEENAEHK) Különszám

21


Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Gépészmérnöki Kar

INDUL A VEGYIPARI ENERGETIKUS KÉPZÉS!

Biomassza energetikai hasznosítása

MUNKAhely lehetőségek: vegyipar; bioenergetika (bioetanol, biodízel, biomassza);

gyógyszeripar; iparági energiaracionalizálás, hővisszanyerés; petrolkémiai ipar; hűtőipar, élelmiszeripar.

Amit a Tanszék NYÚJT:

(vegyipar + élelmiszeripar + bioüzemanyagok + környezetvédelem + tervezés)

 Segítőkész oktatók, korrekt számonkérés;  Gyakorlati foglalkozások;  Kis csoportos foglalkoztatás → nagyobb figyelem;  Üzemlátogatások; CO2 abszorpció, a hőintegrációs eljárás modellje (szakdolgozat részlet)

 Családias légkör.

Nem téged választanak, hanem te válogathatsz a munkalehetőségekben.

22

Dr. Láng Péter Egyetemi tanár, tanszékvezető BME D. 105. lang@vegyelgep.bme.hu

Különszám

Dr. Örvös Mária Egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes BME D. 106. orvos@vegyelgep.bme.hu

Várjuk az érdeklődőket! 2012. május 3. 1600 D.113 Bothné Dr. Fehér Kinga Egyetemi adjunktus, oktatási felelős BME D. 110. feher@vegyelgep.bme.hu


KÁTÉ Szakirány tájékoztató 2012  

KÁTÉ Szakirány tájékoztató 2012