Page 1


Felelős kiadó: Felelős szerkesztő:

Kedves Olvasó! Elérkeztünk a félév utolsó számához. Közeleg a sokadik világvége, a Karácsony, az Új Év és a vizsgaidőszak. Nem találgatok a felől, hogy ki melyiket várja a leginkább. De ennek fényében készültünk e havi számunk tartalmaival, hogy mindegyik neves esemény várója megtalálja a neki való olvasnivalót mostani számunkban. Bónuszként ajándék a hangulatokhoz igazítható poszter illetve a hangulat gyáros „Gépészedj okosan!” következő része, mely ezúttal a CH labirintusába visz mindenkit. Szó szerint és képletesen is. Akiknek még megvan tavalyi decemberi számunk „Gépészedj okosan!”-ja, kombinálhatják is a pályákat, a feledhetetlen vagy éppen feledhető emlékek kedvéért. Mostani számunkhoz jó szórakozást kívánok, a neves eseményekhez meg izgalmakkal teli várakozást! Szabó Klára

Főszerkesztő: Főszerkesztő-helyettes:

Szabó Klára Takács Borbála

Tördelők:

Faragó Dénes Hergovits Dávid

Olvasószerkesztők:

Cikkírók:

KÁTÉ Főszerkesztő

Tartalom GHK hírek.......................................................4 Superman – a BME szuperszámítógépe...............4 Interjú dr. Bihari Péterrel..................................5 BME Gépész Szakkollégium interjú.....................8 Teszt: e-book vagy tablet?.................................10 Drónok harca...................................................12 Formavilág Ineke Hans.....................................13 Hennessey Black..............................................15 Elmaradt világvégék.........................................18 Zabagép Christmas Edition – Sugar!...................20 …mert a hülyeség, az bezzeg megy!..................21 Az Art Market és a „Kolozsvári iskola”...............22 Így zenélnek a gépészek...................................24 Szemeszter végi vizsga.....................................25 Mozigépész – Szesztolvajok...............................26 Gyere bringázni!..............................................27 Versek............................................................27 R-hely.............................................................29

A hirdetések tartalmáért és minőségéért felelősséget nem vállalalunk.

Vígh Miklós Molnár László

Címlap: Interjú fotók: Poszter: Gépészedj okosan: Grafika: Layout:

Ébert Dávid Hangyás István Atanáz Poller Gyöngyvér Berki Lilla Fülöp Edina Gyebrószki Gergely Hadzsi Ákos Káldi Tamás Nagy Dávid Márk Peidl Tamás Podolyák Éva Poller Gyöngyvér Rovács Péter Takács Borbála Wilde József Podolyák Éva

Baki Mihály Kruppa Gergely Sejbenné Rieth Ágnes Benyovszky Zsuzsanna Podolyák Éva Földesi Bernát Podolyák Éva

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének Lapja http://www.kate.hu Megjelenik 1000 példányban az Egyetemi Hallgatói Képviselet támogatásával. KÁTÉ-szerkesztőség 1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. HÖK-tömb A33 E-mail: katepress@gmail.com Honlap: www.kate.hu Nyomda: Multiszolg Termeltető és Szolgáltató Bt.


GHK hírek Kedves Hallgatók!

orvoslásának érdekében a Hallgatói mely tárgyakból lenne szükség szerinKépviselet elindítja a Jegyzetkészítési tetek összefoglaló jegyzetre. A BME Gépészmérnöki Kar felkerült Programot. Kollégiumi felvétel alapelvei az NTU World University Ranking listáA Hallgatói Képviselet honlapján 2012/13 tavasz jára (korábbi nevén HEEACT Ranking). található űrlapon tudjátok jelezni, Felkerültek a GHK holnapra a A Mechanical Engineering kategóriá2012/13. tanév tavaszi félban a 198. helyen végeztünk, évére szóló kollégiumi felvételi olyan egyetemeket megelőzve, pályázat alapelvei. Kérjük olmint pl. Bécsi Műszaki Egyetem, vassátok el figyelmesen, mert vagy Kaiserslauterni Műszaki több helyen is történt változás! Egyetem, vagy a Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem. A lisSporttámogatási pályázat tát az MIT vezeti, őt a Stanford A GHK sporttámogatási University követi, de az első tízpályázat keretein belül támoben van még Cambridge, vagy gatta a MAFC Kármán röpaz Imperial College is. labdacsapatot, a FIKESZ BME Jegyzetkészítési Program kézilabdacsapatot és a GéBiztos sokatoknak volt már pészmérnöki Kar teniszcsapaolyan tantárgya, amiből a tát. zárthelyi megírása előtt több helyről kellett összevadászni a GHK tanulnivalót, nem volt sehol ös�szefoglalva megfelelő módon a tananyag. Ezen probléma

Superman – a BME szuperszámítógépe Megkezdte működését egyetemünk új szuperszámítógépe, mely közel 6 teraflops számítási teljesítményével új távlatokat nyit az erőforrás igényes kutatások terén.

4

Mindenekelőtt lépjünk túl a névválaszáson, és tisztázzuk, mi is az a teraflops. A flops (FLoating-point OPeration per second) a gép által egy másodperc alatt elvégzett lebegőpontos műveletek száma, ennek megfelelően 1 teraflops 1012 számítás egy másodperc alatt. A lebegőpontos számábrázolás lényege, hogy az értékes számjegyek közt a tizedesvessző (az angol terminológiában tizedespont) lebeg, azaz nincs fix helyre rögzítve. Az egyetemi szupergép teljesítményét 30 csomópont adja, egyenként felszerelve két 6 magos Intel Xeon X5660-as processzorral valamint 48 GB memóriával. Emellett két csomópontban 2-2 db Nvidia Tesla M2070 GPGPU gyorsítóval, aminek célja, hogy a cpu igényes műveletekhez a grafikus gyorsítók extra teljesítményét is fel lehessen használni (azaz az ös�szesen 1792 CUDA magot és 24 GB 2011/4 2012/7szeptember december

memóriát). Valamint csomópontonként még 500 GB lemezterület is rendelkezésre áll az ideiglenes adattároláshoz, a fejgépen mindehhez 34 TB kapcsolódik, amit minden egység elér. Összehasonlításként egy átlagos 2,5 Ghz-es processzor 10 gigaflops teljesítményt képes leadni, míg a világ leggyorsabb szuperszámítógépe jelenleg 16,32 petaflops (16,32*1015 flop/s) teljesítményre képes. Ehhez a brutális számítási teljesítményhez persze egyedi szoftverkörnyezet is tartozik. Minden projekt és program futtatása előtt definiálni kell a szükséges rendszerkövetelményeket, és ezek, valamint a prioritások és szabad erőforrások alapján kapnak a folyamatok gépidőt. Erről a fejgép és a Condor ütemező gondoskodik. A különböző projektekhez egyedi azonosí-

tóval csatlakozhat minden tag, ezután a közös munkatérben dolgozhatnak. Projekteket jelenleg leginkább a VBK és a TTK futtat, de a gépészkari projektekkel is megkezdték a munkát, többek között városi szellőzés vizsgálata és hornyolt hőcserélő csövek thermodinamikai elemzése folyik. További információk: superman.eik.bme.hu

Rovács


Interjú dr. Bihari Péterrel Az előző lapszámunkban Dr. Czigány Tibor dékán úrral készítettünk interjút, most a szintén frissen kinevezett oktatási dékán helyettest kérdeztük múltjáról, terveiről, véleményéről. KáTé- Meséljen nekünk magáról! Hol tanult, milyen végzettségei vannak? B.P.- Műszaki középiskolába jártam, úgyhogy az már ott eleve eldőlt, hogy mérnök leszek.1990-ben kezdtem itt a Műegyetemen egy úttörő vállalkozásnak számító képzésben az energetikai üzemmérnöki szakon, akkor így hívták. Az a mostani BSc-MSc páros, kétciklusú képzésnek az elődje volt, mert egy főiskolai alapképzést adott. Pakson volt ez a kihelyezett képzés és akik ott jó eredménnyel végeztek, legalább jeles vagy jó záróvizsgát tettek, azok továbbtanulhattak a kar nappali kiegészítő képzésén. Az akkor egy költségtérítéses képzésnek számított. 1993-1994-ben 100.000 Ft/félév volt a térítési díj, amikor a minimálbér 16.000 Ft/hó volt. De pályázat alapján egy alapítvány ezt kifizette. Akkor a gépészmérnöki karon kiegészítő képzésben két év alatt, úgy mint most a mesterszakon, egyetemi szintű oklevelet szerezhetett az ember. Utána doktori képzés következett, majd egy éves kitérő a Paksi Atomerőműben, majd, 1999-ben lettem az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék munkatársa. KáTé- A kutatással, vagy a tanítással foglalkozik inkább szívesebben? B.P.- Mind a kettővel, de elsősorban inkább az oktatással. Oktatás, oktatásmódszertan, oktatásszervezés, tananyagfejlesztés, ezek sokkal közelebb állnak hozzám. Ugyanakkor a tanszék kutatási, ipari megbízási munkáiban is a lehetőségekhez képest részt veszek, amennyit az oktatás megenged, de az oktatás a fő része az itteni tevékenységemnek.

sen támogatta ezt a kihelyezett képB.P.- Az első és legfontosabb felzést, és az ott közreműködő oktatók adat, ami most közvetlenül előttünk jelentős részét az atomerőmű foglal- áll, az a mesterképzések felülvizsgákoztatta, tehát ez egy ilyen kitérő volt. lata, a mesterképzések tantervének átdolgozása, tartalmi csiszolása, hogy vonzóbbá tegyük ezeket szakjainkat. Egyetemi szinten így is kiemelkedően jó a továbbtanulási arány a BSc és MSc szakok között -80% körüli- de szeretnénk ezt még magasabb szintre emelni. Másrészt pedig az elmúlt időszakban elég jelentősen csökkent a tanulmányi okból való elbocsátások aránya itt a karon. Ezt szeretnénk megtartani, illetve még tovább csökkenteni oktatásszervezési módszerekkel, tananyagfejlesztéssel a hallgatók tanulmányi munkájának segítésével.

KáTé- Miért vállalta el a dékán helyettesi pozíciót? Milyen feladatokkal jár ez? B.P.- Egy érdekes kihívásokkal teli feladat az oktatás megszervezése, hiszen a Gépészmérnöki Kar presztízse az elmúlt időszakban felfele ívelt az előző kari vezetés tevékenységének köszönhetően. Ezt megtartani már eleve egy komoly kihívás, ezen még tovább csiszolni és fejleszteni pedig még nagyobb kihívás. Az embert mindig motiválják a kihívások, hogy valaminek megfeleljen, valamit hozzátegyen az elődök munkájához, tehát ezért is. Másrészt amiatt, hogy a tanszéken oktatási felelősként dolgozva kellő tapasztalatot és rálátást szereztem az oktatásszervezési tevékenységre.

KáTé- Említette, hogy egy évet töltött Pakson, megtudhatnánk, hogy mit csinált ott, vagy hogy ez milyen típusú munka volt? B.P.- Paksi Atomerőmű annak ideKáTé- Min szeretne változtatni vagy jén a 90-es évek végén még erőtelje- javítani a hivatali ideje alatt? 2012/7 december

KáTé- Kicsit konkrétabban mik a terveik az MSc-vel? B.P.- Egyrészt a népszerűsítés. Fontos a megfelelő tájékozottság. Az előző kari vezetés is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hallgatókat megfelelően tájékoztassa a mesterképzéssel kapcsolatos lehetőségekről, megszerezhető végzettségekről, ezen szeretnénk még egy kicsit javítani és csiszolni megfelelő fórumokkal, írásos népszerűsítő anyagokkal, honlapon elhelyezett egyéb tájékoztató anyagokkal. Másrészt pedig az MSc-t úgy is lehet javítani, hogy a BSc képzés során nagy hangsúlyt helyezzünk arra, hogy a képzés itt nem záródik le, hanem egy újabb szint következik, és elválasztjuk egymástól a BSc és MSc tananyagokat. Ne érje az a vád az MSc képzést, hogy túl sokat ismétel a BSc-hez képes, és ezért nem érdemes idejönni. Tehát egy tartalmi szétválasztást kell csinálni a kétfajta képzés között. Ehhez az eddigi idő nem biztos, hogy elegendő volt, hiszen az egyetem évtizedekig egy osztatlan ötéves képzésben dolgozott, és a BScből első körben egy kis ötéves képzést csináltak. Mostanra már nagyjából ki-

5


kristályosodott az a helyzet, hogy mi BSc és mi MSc, de még mindig vannak kismértékű átfedések, ezeket szeretnénk a minimálisra csökkenteni. KáTé- Mi a véleménye a felsőoktatásban végbement változásokkal kapcsolatban? Gondolok itt az államilag finanszírozott hallgatók szerződéskötelezettségére és a plusz kreditekért való fizetésre. B.P.- Az új törvény nagyon sokat módosított vagy változtatott a hallgatók helyzetén az előzőhöz képest. A hallgatói ösztöndíjszerződésben szerepel, hogy másfélszeres képzési idő alatt meg kell szerezni az oklevelet vagy különben vissza kell fizetni az addigi támogatás 50%-át. Új elem a 6 elégtelen utáni elbocsátás, szintén új szabály, ha valaki nem halad megfelelő sebességgel a tanulmányai során, akkor költségtérítéses képzésbe kell átsorolni. Ezek mind abba az irányba mutatnak, hogy nagyon kell igyekezniük a hallgatóknak. A gépészkaron eddig sem volt ez különösebb gond, hiszen a tanulmányi eredmények is az elmúlt időszakban emelkedtek. A tanulmányi okból történő elbocsátások száma elég jelentősen csökkent, a BSc képzés indulásánál körülbelül 35-40% volt az elbocsátási ráta, ez az elmúlt egy-két évben 25% körüli értékre csökkent. Most az új törvény ezekkel az idézőjeles motivációs eszközökkel valószínűleg még nagyobb teljesítményre fogja sarkallni a rendszerbe belépő és már ott lévő hallgatókat is. Egyfajta motivációs eszközként értelmezhető a jogalkotónak az a szándéka, hogy ilyen eszközöket vetett be a felsőoktatási törvényben.

6

tási lehetősége az kevésbé, hiszen az önköltségi díj meglehetősen magas. A választás nyilván úgy merült fel, hogy vagy aláírja a szerződést, vagy nem itt tanul. Az előírt vállalások pedig az én meglátásom szerint nem jelentenek olyan komoly kötelezettséget, amit ne lehetne teljesíteni. Ha pedig valaki más országbeli munkát vállal nyilván lényegesen magasabb jövedelemért, akkor nem fog nehézséget okozni az összeg visszafizetése, amit a törvény előír. Én nem látom ezt olyan rettenetes dolognak, mint amilyennek ezt a sajtóban időnként beállítva látni lehet.

KáTé- Mi a véleménye a Bolognai rendszerről? B.P.- Én úgy látom, hogy a kétciklusú képzés beváltotta a hozzá fűzött reményeket és sikerült itt a karon is és az egyetemen is egy jól működő rendszert kialakítani. Én magam is egy ilyen, kétciklusú, kísérleti rendszerben végeztem. Tehát van tapasztalatom testközelből is. Én jónak tartom ezt a rendszert. Azok számára, akik esetleg a mesterképzés emelt szintű követelményeit nem tudják teljesíteni vagy nem akarják, mert közben elhelyezkedtek, azok diplomásként tudnak kiszállni a rendszerből. Míg az előző, egy ívű, osztatlan rendszerben erre nem volt KáTé- És a röghöz kötés pontjával, lehetőségük. Ilyen szempontból a hallhogy a képzési idő után itthon kell dolgatók képességei szerint ez a rendszer gozni adott éveket, ezzel mennyire ért tud differenciálni. Mindenki a képesegyet? ségének megfelelő szinten diplomával B.P.- Ennek a megítélése nem az el tudja hagyni. Ilyen szempontból én én tisztem, hanem azé, aki aláírja a ezt jónak és megtartandónak tartom. szerződést. Nyilván aki aláírja a szerződést, az vállalja a szerződésben KáTé- Azzal a nézettel, hogy a Bsc előírt feltételeket. Mindenkinek volt diploma nem éri el a korábbi főiskolai mérlegelési lehetősége, bár válasz- végzettség szintjét, mennyire ért egyet?

2011/4 2012/7szeptember december

B.P.- Én vitatkoznék ezzel. A korábbi főiskolai oklevél egy három éves képzésre épült. Kevesebb tantárggyal, esetleg kisebb óraszámokkal. A mostani Bsc képzés mindenképpen magasabb követelményeket támaszt a régi főiskolai képzéssel szemben és a tananyaga is bővebb. Amin lehet változtatni, az a gyakorlatorientáltság. A Műegyetem elsősorban egy akadémiai vonalat képviselt korábban és talán sokkal inkább az elméleti megalapozásra helyezte a hangsúlyt. A kétlépcsős képzés ilyen szempontból bizonyos területeken újdonságként hatott. Míg más főiskolák, akik eleve főiskolai szintű képzésre voltak berendezkedve, sokkal közelebb álltak a Bsc képzés elképzeléseihez, a gyakorlatorientáltsághoz. Ott lehet, hogy megtartották a korábbi főiskolai rendszer jól működő elemeit, míg itt a Műegyetemen ezt ki kellett alakítani. Ezt a Bsc képzést meg kellett tanulnunk. De három évvel ezelőtt volt egy átfogó felülvizsgálat a Bsc képzésben, ahol sokat csiszoltunk a hallgatói vélemények alapján is a tanterveken. KáTé- Az Oktatók Hallgatói Véleményezésére (OHV) szolgáló kérdőíveket mennyire veszik figyelembe? B.P.- Az előző kari vezetés bizonyos tekintetben figyelembe vette ezeket az OHV rangsorokat. Elsősorban a dobogós helyeknél. Jutalmazta azokat a kollégákat, akik jó helyezéseket, jó hallgatói véleményezéseket kaptak ezen a megmérettetésen. A lista másik részéről, a végéről nem esett szó. A jövőben alaposan meg kell vizsgálni, hogy ki az, aki végén van? Tartósan van-e ott vagy csak átmenetileg került oda? Mi az oka ennek? Ezeket is fel kell tárni, hiszen az oktatás minőségbiztosításához hozzá tartozik, hogy a képzésben résztvevő hallgatók elégedettek legyenek az oktatóikkal és megfelelő minőségű képzést kapjanak, ne csak mennyiségit. KáTé- A Gépészkari Hallgatói Képviselet oktatási referensével hogyan tudnak együttműködni?


B.P.-A GHK oktatási referensével napi kapcsolatban vagyunk. A hallgatói kérelmek elbírálása is heti rendszerességgel történik. A problémás eseteket mindig közösen vizsgáljuk meg és közösen próbálunk meg olyan megoldást keresni, ami minden fél számára megfelelő. Így eljutnak hozzám a napi szintű ügyek is. Ezért mondtam, hogy sok időt visz el, mert sok hallgató van, sok problémás üggyel. Most, hogy a törvény életbe lépett és elkezd működni úgy, ahogy kell, akkor valószínűleg még több probléma fog generálódni.

B.P.- Azt még itt a tanszéken belül meg szoktuk nézni. Páran összeülünk, elolvassuk, hogy ki milyen bejegyzéseket kapott, mi az ami tényleg elfogadható és valós, mi az ami légből kapott és csak egyszeri eset volt és emiatt került oda egy bejegyzés. Az ilyen különféle fórumokkal azért érdemes vigyázni, mert nem biztos, hogy olyan csoportból származik a minta, hogy valóban leképezi a teljes hallgatói közösséget. Lehet, hogy csak egyegy hallgató írt hirtelen felindulásból egy bejegyzést. Hiszen azért az OHV az, ami nagy kitöltöttséggel működik, KáTé- Mi a véleménye a Gépészami elfogadható, mint releváns vélekaron belül működő öntevékeny kömény a hallgatóktól, de más ilyen fórökről? Gondolok itt az Energetikai rumokon, ahol egyszeri bejegyzések Szakkollégiumra(ESZK) vagy a Mechavannak, azokat azért érdemes fenntronikai Szakosztályra és hasonlókra. tartással kezelni. Akkor is, ha pozitív, B.P.- Én nagyon hasznosnak és akkor is ha negatív. támogatandónak tartom ezeket a kezdeményezéseket. Egyrészt szerveKáTé- Kapnak olyan képzést az zik a hallgatói életet, másrészt közre egyetemi oktatók, ami az előadásmódtudnak működni akár abban is, hogy juk javításában, jó prezentációk elkészía középiskolák felé népszerűsítő te- tésében segíti őket? vékenységet fejtsenek ki a kar vonatB.P.- Nem olyan régen a Műszakozásában. Ezáltal a szokásos infor- ki Pedagógia tanszék egy „képzők mációáramlási csatornákon kívül egy képzése” programot hirdetett, ahol újabbat működtetnek a középiskolás külföldről és más egyetemekről érpályaválasztók, felvételizők felé. Az kezett előadók tartottak tanfolyami elmúlt időszakban ez nagyon sokat foglalkozásokat. Az ottani pszicholósegített az energetika szakon, hogy gusok és pedagógusok segítségével az ESZK magas szintű munkát végzett egy komoly, egész féléves felkészítő annak érdekében, hogy a középisko- kurzust tartottak egyetemi oktatóklásokat a felvételi előtt, a pályavá- nak. Oktatásmódszertani, előadás lasztás előtt motiválja ebbe az irány- szervezési és kis mértékben tananyag ba. Ez meg is látszik a létszámokon és fejlesztési kérdésekről. Én nem vettem a felvételi pontszámokon. Én bízom ezen részt, mert más elfoglaltságaim benne, hogy a többi szakkollégium is voltak, de van pár kollégám, aki igen, hasonlóan fog tudni működni és hasz- és ez látszott is utána az OHV erednos tevékenységet fog végezni.

ményeken. Sokat javultak, tehát ez hasznos. Az oktatók leginkább egymás között beszélik meg a módszertani kérdéseket, problémákat és megpróbálnak egymásnak tanácsot adni. Nézzük egymás OHV eredményeit is és megpróbálunk egymásnak segíteni, hogy ki mit miért csinál? Miért olyan az eredménye, amilyen? Hogy tud azon még javítani? Ez egy ilyen kölcsönös segítségnyújtás és vitafórum is működik, legalábbis itt a tanszékünkön belül, hogy az eredmények javuljanak. KáTé- Ön személyesen részt vett valamilyen képzésen? B.P.- Nem. Én igyekszem megfelelni a hallgatói elvárásoknak, hiszen azért vagyunk itt az egyetemen oktatók, hogy a tudásunkat átadjuk a hallgatóknak lehetőleg minél jobban és minél színvonalasabban. Engem ez motivál, hogy ez így történjen a jövőben is. Ezért fejlesztem a tananyagokat, az előadásmódot és hasonlókat, de az alapszemélyisége ettől az embernek nem fog megváltozni. Az marad olyan, amilyen, legfeljebb a módszereken tud csiszolni. A beszélgetés során bővebben kitértünk az egyes témákra. Akit érdekel a teljes interjú, elolvashatja a www.kate.hu oldalon.

Borszun & Mazsola

KáTé- Önhöz személyesen mennyire jutnak el a saját oktatói tevékenységéről a hallgatói vélemények? B.P.- Az OHV kérdőíveknél el szoktam olvasni a szöveges bejegyzéseket, de más fórumokon nem szoktam különösebben nyomozni ezek után. Akinek van valamilyen problémája, akkor meg tud keresni személyesen és el tudja mondani a véleményét. Mi tetszett, mi nem. Ilyen szempontból én nyitott vagyok a hallgatók felé. KáTé- Van pár külön erre szakosodott honlap, mint például a markmyprofessor. com. Az ilyeneket sem? 2012/7 december

7


BME Gépész Szakkollégium interjú Régóta húzódó pont a gépészkar életében egy szakkollégium létrejötte. Bár a nevet nem egy kör már magára vette, ez azonban megtévesztő, mert az igazi szakkollégium komoly feltételeknek kell, hogy megfeleljen. A Gépész Szakkollégium megalakulása kapcsán kerestük fel az elnökség három tagját (Karácsony Gábor – elnök, Bebesi Ádám – Gazdasági-PR Bizottság vezető, Pfeiffer Norbert - Szakmai Ellenőrző Bizottság vezető), akikkel a megalakuláshoz vezető útról valamint a jelenlegi feladatokról és a jövőbeli célokról beszélgettünk. KáTé- A szakkollégium megalakulásához hosszú út vezetett, rengeteg munka előzte meg, mik voltak konkrétan ezek? Karácsony Gábor- A legnagyobb feladat a szakosztályokkal való egyeztetés volt, miért jó ez az egész, miért előnyös ez a szakosztályoknak, illetve mennyire befolyásolja ez a működésüket. Közben felvettük a kapcsolatot az előző, illetve a mostani dékáni vezetéssel, a tanszékekkel, és a Műegyetemi Szakkollégiumok Közösségével (MŰSZAK). A szakmai öntevékeny körökkel karöltve kidolgoztuk a szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát, a vezetőség felépítését és a tagsági rendszert. A GSZK-hoz csatlakozott szakosztályok alkotják a szakkollégium egyes tagozatait. A tagozataink jelenleg az Alakítástechnika, Áramlástan, Épületgépész, Gyártás, Hegesztési, Polimer, Mechatronika, Számítástechnika, Tervező(Design).

8

KáTé- Mi konkrétan a szakkollégium? Miben különbözik egy szakkollégium egy szakosztálytól? K.G.- A szakkollégium nagyobb szervezet, mint a szakosztály, a kari hallgatói képviselet befogadó nyilatkozatán kívül a MŰSZAK-nak, és az Egyetemi Hallgatói Képviseletnek is el kell fogadnia azt. Megnyilvánul a különbség a pályázati lehetőségeket illetően is, gondolok itt kimondottan a szakkollégiumoknak kiírt pályázatokra mind egyetemen belül, mind országos szinten. Továbbá országos 2011/4 2012/7szeptember december

szinten a Szakkollégiumi Charta által megfogalmazott irányelveknek is meg kell felelni, az együttéléstől a magas színvonalú szakmaiságon át az önkormányzatiságig.

gi-PR Bizottságból(GBPR), valamint a Szakmai Ellenőrző Bizottságból(SZEB) áll, melynek vezetői egyben az alelnökök. Alapvetően a működés alapját ez a két csoport adja és a globális szakkollégiumi feladatokat ők látják KáTé- Miért jó, ha van szakkollégiel a tagozatokkal egyeztetve. um? Miért volt erre szükség? Bebesi Ádám- Egyrészt korábban KáTé- Volt olyan a tagozatok között, említettük a pályázatokat. Másrészt amely elérte a szakkollégiumi besorolást? más a kiállása a cégekkel szemben Pfeiffer Norbert- Már csak azért egy olyan szervezetnek, mely tagoza- sem volt ilyen, hogy valamelyik szakosztály szakkollégiummá lépett volna elő, mert ezt igényelni kell. Ehhez szükséges az, hogy a szervezeti és működési szabályzat elfogadásán kívül a kari hallgatói képviselet befogadja a szakkollégiumot. A befogadó nyilatkozatot megelőzően először a MŰSZAKnak, majd az EHKnak egyaránt el kell fogadnia a szabályzatot. Egyetemi szinten így szerveződik tai révén ilyen széles körű szakmai te- meg a szakkollégium. Volt olyan, hogy vékenységet végez. A tagozatok egy- szakkollégiumnak neveztek egy-egy sége jött létre, ennek köszönhetően szakosztályt, de ez helytelen. komplexebb feladatok elvégzésére KáTé- A tagozatok tehát beléptek vagyunk képesek, jobb a kommunikáés működnek ugyanúgy tovább, vagy ció a tagozatok között. A szakkollégivan valami átszerveződés? um saját szakterületeit lefedve előseP.N.- A tagozatok belépése sogíti a kommunikációt a tanszékek és a rán különösebb átszerveződés nem hallgatóság között. történt, az autonómiájukat, a mindenKáTé- Milyen a szervezeti felépítés? napi életüket, és eddigi támogatóikat Hogyan tud egy ennyire szerteágazó tekintve megmaradtak. Azonban a szervezet összedolgozni és működni? szakmai bizottság minden tagozattól K.G.- Alapvetően a szakkollégium megkövetel egy bizonyos színvonalat. a szakosztályokból áll, ezeket hívjuk Ez kiterjed a szakosztályokon belüli mi tagozatoknak. A vezetőség a szak- oktatási rendszerre, laborfoglalkozáosztályok vezetőiből, vagy delegáltja- sokra, üzemlátogatások és előadások iból áll. Ez a vezetőség a Gazdasá- szervezésére, stb…


KáTé- A konkrét személyek milyen viszonyban lesznek a szakkollégiummal? A tagozatok tagjai rendes tagokká válnak a szakkollégiumban, vagy van valami megfeleltetési rendszer, ami nélkül nem léphetnek be? B.Á.- A tagozatok tagjai automatikusan érdeklődő tagok lesznek, azonban rendes taggá csak azok válhatnak, akik megfelelő színvonalú szakmai tevékenységet végeznek. Ennek megállapítása a Szakmai Ellenőrző Bizottság feladata. Erre egy pontrendszer van előkészületben, reményeink szerint a következő félévtől már szakkollégiumi szinten is be lehet vezetni. Egyébként ezt több szakosztály is teszteli pillanatnyilag. P.N.- A pontozási rendszer feladata, hogy a szakkollégium tagjai a munkájuk által értékelve legyenek. Ez alapján kerülnek besorolásra a rendes tagok, valamint ez alapján történik a szakmai ösztöndíj osztás, melyre majd később térnék ki. Ehhez saját regisztrációs rendszert tervezünk. Ez egy RFID-s mobil beléptető rendszer lesz, aminek az a lényege, hogy a hallgatók munkáját, az előadásokon való részvételüket, a projektekre ráfordított munkájukat tudjuk figyelni, és ez által korrigálhatjuk is a pontozási rendszerünket. KáTé- Milyen projektek valósultak meg eddig, illetve milyenek vannak most folyamatban? P.N.- Mivel most alakultunk, így megvalósult programokról nem tudunk beszélni, de folyamatban levőkről igen. Van, amit tanszékekkel közösen a tagozataink fejlesztenek, például egy nyomott rendszerű szélcsatorna, illetve vannak olyan önálló projektjeink is, amik jelenleg a tervezési fázisban vannak, úgy mint a korábban említett RFID-s beléptető rendszer. További folyamatban lévő munkáink is vannak, melyekre nem térnék még ki, ezeket a következő félév végén kiadásra kerülő szakkollégiumi beszámolóban részletesen bemutatjuk. KáTé- Mik a távlati terveitek? Milyen lesz a szakkollégium pár év múlva? P.N.- A távlati tervekről rengeteget tudnék beszélni, néhány dolgot emelek csak ki. A jövőben szeretnénk minél 2012/7 december

több szakmai versenyen megjelenni, ehhez biztosítani az induló csoportok, személyek felkészülését, technikai hátterét. Ösztönözni szeretnénk a hallgatókat az egyetemen való továbbtanulásra (Msc, Phd), és tudományos munkára illetve kutatásra. (pl.: TDK). Szakmai vonatkozású dolgokról nem beszélnék többet, erre konkrét ütemtervet készítünk, amit igen sokfelé kell egyeztetnünk. Szóval inkább a közösség, a szakmai közösség fontosságát emelném ki. Szeretnénk, ha a jövőben a szakkoli végzett hallgatói, öregtagjai törődnének az utánuk következő generációkkal. Lehetőségükhöz mérten segítenék majd közösségünk életét, támogatnák a mérnökpalántákat. Cél, hogy az emberek büszkék lehessenek a GSZK-ban végzett munkájukra. B.Á.- Az egyetem mellett végzett szakmai tevékenységhez szeretnénk különböző ösztöndíjakat biztosítani. Ehhez a forrást egyrészt a cégektől beérkező támogatásokból teremtjük elő, másrést gyűjtjük a különböző ösztöndíj lehetőségeket. A beérkező támogatások másik részét a tagozataink fejlesztésére szeretnénk felhasználni, ezzel további lehetőségeket biztosítva. Ebből kifolyólag egyik fontos feladatunk a cégek megkeresése támogatásokért. Ezen kívül különböző pályázati lehetőségeket keresünk, ahol a fejlesztéseinkhez tudunk hátteret biztosítani. Szeretnénk a cégtől feladatokat, projekteket, illetve az ehhez szükséges eszközöket támogatásként kapni.

Terveink közt szerepel egy szakmai lap megjelentetése félévente, amiben összefoglaljuk, hogy milyen projekteken dolgoztunk és milyen eredményekkel. Ez tájékoztatásul szolgál a többi hallgató, és a támogatóink felé, hogy milyen lehetőségek vannak a szakkollégiumban. Az elkészült projektek bemutatására szakmai estet fogunk szervezni, ahova a tagjainkon kívül támogatóinkat is meghívjuk. Lesz egy félév eleji bemutatkozó est, ahol lehetősége adódik mindenkinek megtekinteni mit is tud kínálni a szakkollégium, milyen folyamatban levő projektjei vannak. Egyszóval egy ismerkedős este lesz. Az este során lehetőség nyílik megtekinteni a szakosztályok laborjait és műhelyeit is, ahol az érdeklődők betekintést nyerhetnek a tagozatok munkájába. Az ez utáni napokban tartják majd a szakosztályok a tagfelvételüket, melynek során egyúttal a szakkollégiumba is bekerülhetnek az emberek. KáTé- Hol lehet elérni a szakkollégiumot, ha valaki kedvet kap hozzá és csatlakozni szeretne? K.G.- Honlapunk jelenleg fejlesztés alatt áll, addig is a facebookon illetve az alábbi e-mail címen vagyunk elérhetőek. http://www.facebook.com/bmeGSZK gepeszszakkollegium@gmail.com

Hadzsi Ákos Hage

9


Teszt: e-book vagy tablet? Egyre nagyobb teret hódítanak a tabletek és az e-book olvasók. Gyakran lehet találkozni a villamosokon, buszokon olyan emberekkel, akik gépükre meredve olvasnak éppen valamit. Így gondolom egyre többen elgondolkodnak azon, vajon mire használnának egy táblagépet leginkább, egyáltalán kell-e ilyen a számukra. Nos, ezen én is sokat törtem a fejem, míg arra jutottam, hogy kipróbálom az ismerősök gépeit, hátha akad köztük olyan, ami megtetszik. A teszt igen hamar összeállt és meglepően sokféle gépet sikerült kipróbálni, így valamennyire talán rálátást tudunk adni a piacra ezzel az összefoglalóval. Természetesen tudom, hogy nem fedtünk le minden gyártót és lehetőséget, de nekünk ennyire volt kapacitásunk.

A

10

tesztben természetesen külön szerepelnek a tabletek és az e-book olvasók, a saját kategóriájukban hasonlítottuk őket össze, de azonos szempontok alapján. Az árat, a kijelzőt, a tárhely kapacitását, kibővíthetőségét, valamint az akkumulátor életttrartamát is figyelembe vettük, ahogyan a felhasználói élményt és az operációs rendszert is. Lássuk akkor a versenyzőket. E-book olvasók WayTeq xBook-60w Elsőnek jöjjenek az e-book olvasók, köztük is a WayTeq xBook-60w-je került először kézbe. Kinézetre semmi extra, egyszerű, és a navigációhoz kellő mennyiségű gombbal van ellátva, ami elsőre soknak is tűnt, de ezt hamar meg lehetett szokni. A 16 szürke színárnyalat megjelenítésére képes kijelző igen meggyőző ahhoz képest, hogy több színt nem kezel. A képeket ennek megfelelően megjeleníti, valamint zenét és hangoskönyvet is tárolhatunk rajta, amit egy 3,5 mm-es jack kimeneten is meghallgathatunk. Az e-ink technológia miatt hosszú élettartamot képes produkálni, mivel energiát csak akkor fogyaszt, ha lapozunk a könyvekben, vagy éppen a menüben mászkálunk. A leírás alapján 6000 oldalbetöltést bír ki egy töltéssel, ami nagyságrendben megfelel kb. 4 hétnek (legalábbis szerintünk). Külön előnye, hogy egy bőrtokot is adnak hozzá, tehát erre nem kell költeni, valamint sok-sok magyar klasszikus már alapból megtalálható a frissen kicsomagolt gépen, így akár rögtön használatba is vehetjük. Az sem utolsó szempont, hogy alapból 4 GB van benne, ami egy e-book méreteit tekintve eléggé soknak elég tárhely, de ezt még tovább bővíthetjük. Egyedül az operációs rendszere 2012/7 december

volt érezhetően lassú. A könyvek megnyitása és a tartalomban való lapozás akár több időt is igénybe vehet, de ettől eltekintve rendben találtuk a készüléket. Összességében elmondható, hogy a 30 000 Ft körüli árával egy korrekt olvasónak számít. Kindle Vele szemben a Kindle nyújt még kategórián belül hasonló ellenfelet. Annyira hasonlót, hogy a kijelzőben nem látható semmi különbség, mérete és felbontása is megegyezik, ahogyan az e-ink technológia is. Az üzemideje is 4 hétre van ígérve, tehát ebben is majdnem megegyeznek, viszont a tárhely az utóbbinál 2 GB, ami az előzőnek pont a fele. Így két megoldás marad a tisztelt olvasó előtt: 69 USD áron (15-16E Ft) megveszi a reklámokkal tarkított verziót -ami csak akkor megy, ha nem használjuk a készüléket olvasásra- így megspórolva a teljes ár felét; vagy kifizetünk 89 USD-t (kb. 20E Ft) és a reklámmentes verziót kapjuk. A Kindle előnye az, hogy az Amazon felhőben annyi könyvet tárolhatunk ingyen, amennyit akarunk. Természetesen ezek eléréséhez Wi-Fi kell, de akinek nagyon fontos a mindenkori elérhetőség, annak ott van a 3G-s verzió jóval többért, amihez az Amazon korlátlan hozzáférést biztosít havidíj nélkül. Kindle Paperwhite Van még a Kindle tarsolyában egy másik olvasó is, amit ugyan nem teszteltünk, de mindenképpen említésre méltó. A neve Kindle Paperwhite, és 119 USD a reklámos, 139 USD a reklámmentes verziója. Amiben lényegesen különbözik az előbbiektől, hogy ennek van háttérvilágítása, így sötétben is lehet olvasni,

lámpa nélkül; valamint érintőképernyős a kijelző, és ugyan a képátló itt is 6”, de a keret már jóval kisebb és praktikusabb tárolást kínál. Az üzemidőre pedig ennél már 8 hetet írnak. Ugyan a neten található pár negatív kritika a háttérvilágítást illetően (konkrétan 4 db LED világít az alsó keretből felfelé, így vannak sötét foltok a képernyőn), de erről nem tudtunk személyesen meggyőződni. Mindenesetre érdemes elgondolkodni ezen is. Tabletek Ez a mezőny jóval kiélezettebb. Előző kategóriánkban a könyvek olvasása dominál, így bátran merem ajánlani arra valamelyik e-book olvasót, de ha elkalandozunk a színes magazinok vagy éppen az interaktív tartalmak világába, akkor változik a kép. A tesztre hozott gépek tulajdonosai egybehangzóan azt mondták, hogy főleg netezésre és játékra használják a tabletet. Kevesen olvasnak rajta, bár szerintük nem rossz arra használni, de egy metrón vagy villamoson félnek elővenni, nehogy valaki másnak is megtetszen. Úgy fest, hogy ha másra is lehet használni valamit, mint olvasásra, akkor a tulajdonosa inkább másra fogja használni. Végül is láttunk már olyat, aki könyvvel támasztja ki a billegő ágyat. Asus Transformer Elsőnek vegyük az Asus Transformert. Kinézetre semmi kirívó, letisztult, egyszerű és szolid. Viszont akad több olyan tulajdonsága is, amiben kiemelkedik. Rögtön azon akad meg az ember szeme, hogy mennyire nagy a képernyője: a mezőnyben ez a 10,1”-os képátló a legnagyobb. Ehhez tartozik egy eléggé magas ár is, ami 150 000 Ft. A hozzá csatlakoztatható billentyűzet pedig már plusz költség hozzá (eredetlieg alapból


járt hozzá), ezzel együtt viszont már olyan árat kapunk, amire én személy szerint azt mondtam, nem éri meg. Az érintésekre eléggé jól reagál, a háttérben futó Android 4.1.1 szépen muzsikál, illik a hardverhez, és a hozzá tartozó boltban nagyon sok programot kínál. A leginkább ez hasonlított egy laptophoz, bár igaz, hogy nem annak van szánva, de mégis felépítésében és kinézetében is arra hajaz valahol. A tárhellyel is szépen felszerelt modell 32 GB-on gazdálkodik, ami még SD kártyával tovább bővíthető. Ennél már csak az iPadnek nagyobb a kapacitása, de ahhoz persze rá kell még fizetni. Üzemideje nagyjából 10 órára tehető, visszafogott használat mellett 16 órát ígérnek. Következő tesztalanyunk egy iPad 2 volt. A legújabbat nem tudtuk beszerezni, így ezzel békültünk ki. A design terén nincs kivetni való, a fémes borítás mas�szív benyomást kelt, ehhez képest nem nehéz és nem is vastag. A kijelző nagyon szép képet ad, éles, és az érintésekre is jól reagál. Képátlója 9,6”, tehát nem sokkal marad el az Asus Transformer-től, de azért látható a különbség. Igazából nem tudom mit lehetne elmondani erről a gépről még, szerintem mindenki unalomig ismeri. Egyik nagy előnye, hogy Apple termékekkel (iPhone és társai) könnyedén szinkronizálható, minden adatunkat átmenthetjük és tárolhatjuk az iCloud rendszerben, ezzel is helyet takarítva meg. Létezik belőle 3G-s verzió, de nekünk a Wi-Fis jutott, amire nem volt panaszunk. Hátránynak említeném a magas árat, egy ilyen készülék ma 80-120E Ft környékén mozog, attól függően, hogy melyik változatot is szeretnénk és milyen nagy tárhellyel. Az App Store választéka szintén nagy, gyakorlatilag mindenféle programot megvehetünk, amire kedvünk szottyan. Az üzemidő papíron 10 óra, de ha elkezdünk játszani és filmezni, akkor ez inkább max. 8-9 órát bír ki. WayTeq xPAD-70 A WayTeq ebben a kategóriában is indított egy készüléket, nevezetesen az xPAD-70-est. Szintén Android, de a 4.0.3-as verzió muzsikál benne, így inkább a fő különbség a hardverben mutatkozott meg. Először is az érintő képernyő volt kicsit „darabosabb” a 2012/7 december

többihez képest, de egy tollal jól kezelhető. A képernyő mérete összesen 7”-os, ez még pont az a méret, ami egy tabletnek kell. A 4 GB tárhely viszont eléggé kevésnek bizonyult, főleg, hogy a rendszer is ebből kanyarít le magának egy tisztességes területet. Ide már nem pakolunk fel olyan sok tartalmat, inkább a netezésre kell fektetni a hangsúlyt. Az USB csatlakozó segítségével viszont lehet hozzá kötni külsö tárhelyet, de az már kicsit bután néz ki, nem is beszélve arról, hogy így kevésbé tudom elképzelni azt, hogy a villamoson olvasok vele. Tehát összességében alulmarad az előbb említett tabletekhez képest, de ezt bőven kompenzálja az ára, ami 35E Ft-ra tehető, így az egyik legolcsóbb tablet a tesztünkben. A kínai valami A legérdekesebb darab egy kínai tablet volt, aminek se márkája, se fantázianeve, semmi. Ténylegesen azért érdemes írni róla, mert könnyen lehet, hogy beleszaladunk egy ilyenbe, és az első pillanatra még akár vonzó is lehet a szemünk számára. Figyeljünk tehát oda, mert akadhat olyan, ami külsőre hasonlít, de közel sem ad olyan élményt. A miénk egy kicsit az iPad-re hajazott, de szinte semmi egyezést nem találtunk. Alakra is vastagabb, és a képernyő is jóval lassabban reagált. Kamera is van, de nem tudjuk mennyi megapixeles lehet. Az biztos, hogy nem sok. A A programok is amolyan iOS féle designt akartak megütni, teljesen sikertelenül. Hosszas küzdelmek árán sem sikerült kideríteni az operációs rendszer nevét valamint, a tárhely kapacitását. Az üzemideje állítólag 4-5 óra között van, tehát ebben is jóval az elvárás alatt teljesített. Végülis próbálgattuk a gépet, de kb. arra jöttünk rá, hogy ilyet semmi esetre sem szeretnénk. Asus Nexus 7

keretbe csomagolni, hogy mégis kellemes érzés kézbe venni, használni. A kép tűéles, nagyon gyorsan reagál az érintésekre -talán még ebben veri az iPad-et is-, viszont érezhető a 40%-os méretbeli kisebbség. 8-10 óra üzemidővel hozza az elvárt átlagot, valamint a tárhelye is 8 GB (amiből lejön a rendszernek majdnem 2), amit tovább nem tudunk sajnos bővíteni. Egyedül a kamera volt, amiben nem tört élre; hátlapi kamera nincs, az előlapi kamera pedig 2 megapixeles, ami inkább nevezhető átlagosnak. Az Android 4.1.2-es rendszerrel nem lehet kivetni valónk, vélhetően a Google erre a tabletre még tartogat meglepetéseket a szoftverfejlesztés terén. A vásárlás terén tehát érdemes eldönteni, hogy mire is akarjuk majdani gépünket használni. Ha a könyvek szerelmesei vagyunk, akkor egy e-book olvasó a mi befutó jelöltünk, amihez már viszonylag olcsón hozzá lehet jutni. Viszont ha netezni, e-mail-t olvasni, talán éppen játszani van kedvünk a legtöbbször, akkor már a tablet a jó választás. Ezen belül pedig tényleg rengeteg lehetőség van, szerintem az általunk felsorakoztatott modellek mindegyike lehet jó választás, a kínait leszámítva. Az érték/tudás nagyjából párhuzamban van az árakkal, így ha megvan men�nyit is szánunk egy tabetre, akkor nagyjából meg is van, mit kapunk annyiból. Annyit még érdemes megjegyezni, hogy a karácsonyi dömping közeledtével érdemes előre megrendelni a kiválasztott terméket, mert akár 4-6 hét is lehet a Zárás képpen a befutó érkezik, az kiszálítás (főleg ha fennakad a vámon). Asus Nexus 7. A Google tablete elég- Ha pedig a szülőknek veszünk egy ilyen gé hamar elnyerte mindenki tetszését. terméket, lehet nem gond, ha mi maÁrban 80 000 Ft, ami a mezőnyben a gunk is kipróbáljuk karácsonyig. közepesnek felel meg. A képernyő csuHadzsi Ákos Hage pán 7”, de ezt olyan jól sikerült kompakt

11


Drónok harca Igen nagy számban olvashatunk a drónokról, azaz a pilóta nélküli légi járművekről. Ma már nemcsak a hadászati felhasználásukról, hanem a civil emberek által épített és valamilyen vállalkozás vagy gazdaság fontos elemévé vált gépekről is hallani. Magyarországon még nem annyira elterjedt, de hozzáférhető. Viszont vannak korlátok is, amik nemcsak itthon, de külföldön is korlátozzák ezen repülőgépek használatát. Tehát akkor milyen drónok is léteznek? És mire használhatjuk őket, ha veszünk vagy építünk egyet?

L

12

eginkább a katonai felhasználásról hallani, elsősorban az USA és a CIA raptor drónjai vettek részt több bevetésen a közel-keleti térségben, de Boszniában is használtak már ilyeneket. A pilóta nélküli repülőgépek régóta foglalkoztatják a katonaságot, első bevetésükre 1995-ben került sor, ahol hadgyakorlaton tesztelték őket. Ennek a terepen aratott sikernek köszönhetően indult meg a komolyabb fejlesztés. Míg kezdetben megfigyelési feladatokat láttak el, később már felszerelték őket többféle fegyverzettel, leggyakrabban két Hellfire rakétával. Elsősorban az esetleges balesetek és járulékos veszteségek -melyek a pilóta halálával vagy súlyos sérülésével járhattak- miatt kerestek egy megoldást a hadseregnél. A vagyoni kár persze így is jelentős mértéket ölthet, hiszen nem kevés pénzbe kerül egy predátor; viszont egy pilóta kiképzése nem rövid idő, elveszíteni pedig nagy felháborodást válthat ki, amely tűzre olajat dobhat még a média visszhangja. Ma már ott tart a fejlesztés, hogy a pilóták akár egy fotelből is irányíthatnak harci drónokat, amik fontos bevetéseket végeznek akár a világ túlsó felén. Ekkor az irányítás élő kamerás kép közvetítésén keresztül történik, amikor is egy műhold küldi tovább a jelet mindkét irányba. A drón egyrészt a képet és az adatokat küldi vissza, míg a repülési utasításokat fogadja a távkapcsolat révén. A drónok elvesztése így sem lett ritka: 2007-ben egy jelentés szerint 70 harci drón szenvedett légikatasztrófát, 55 elvesztése a rossz felszerelés, a pilóta hibája vagy az időjárás miatt történt, négyet biztosan lelőttek, tizenegynek pedig bevetés 2012/7 december

közben nyoma veszett. A mérleg másik oldalán viszont ott van a hatékonyság is: 244-szer lőttek rakétát ki Irakban és Afganisztánban, és legutóbb arról lehetett olvasni, hogy az Al-Kaida egyik emberét iktatták ki egy ilyen harci drónnal. Ebből azért már érezni, hogy a drónok olyan szintre jutottak, ahol minimális hanggal, gyorsan, kockázatmentesen és pontosan hatolnak be védett területekre, ahol akár képesek fegyvert is használni. De mi van a hadseregen kívül?

A katonai fejlesztések és az utóbbi években intenzíven versenyző mobilipar tette lehetővé az ezen gépekhez szükséges alkatrészek és szenzorok megvásárlását egyre olcsóbbá, a méreteiket pedig egyre kisebbé. A fejlesztésekre költött sok dollár eredménye nemcsak a telefon, de a hobbielektronika területén is keresetté. Természetesen a civil lakosság is hozzájuthat hasonló drónokhoz. Lehetőségünk van persze építeni magunknak egyet az alapoktól, hiszen gyakorlatilag már minden alkatrész hozzáférhető külön-külön a webes áruházakban. Minden szenzor, amire egy drónhoz szükségünk lesz: giroszkóp, amely a forgási sebességet méri; magnetométer, ami digitális iránytűként szolgál; nyomásérzékelő a légköri nyomás méréséhez és a magasság kiszámí-

tásához; gyorsulásmérő a gravitációs erő méréséhez - mind hozzáférhetőek egy zseton méretű lapba beágyazva. Néhány újabb szenzor egyesíti a háromtengelyes gyorsulásmérőket, a giroszkópokat, magnetométereket; plusz hőmérsékletmérőt és a proces�szort mindössze egy pici csomagban 17 dollárért. Az autópilóta vezérlés is olcsónak számít és az interneten megtalálható többféle program is hozzá, amelyek szabadon felhasználhatóak. Mindössze elég egy mikroprocesszor, ami veszi az összes szenzortól a bejövő jelet és ennek függvényében kormányozza a gépet. Általában előre eltervezett útvonalon reptetik ezeket a gépeket, amikbe egy hazatérés funkció is integrálva van, ha esetleg a gép megsérül, vagy éppen az időjárás nem megfelelő. Bár az USA-ban ezeknek az alkatrészeknek a beszerzése és használata nem ütközik különösen szigorú szabályokba, mégis korlátolt a felhasználhatóságuk. Lássunk rá néhány példát: Nemrégiben feltűnt egy hír, miszerint egy Star Simpson nevű nő vállalkozást akar indítani, aminek keretében taco szendvicsek rendelését és lebonyolítását tenné lehetővé gyorsan az okostelefonok segítségével. Ez eddig nem is lenne nagyon különös, itthon is elértünk már oda, hogy jópár dolgot megvehetünk a telefonunk segítségével, de ebben az esetben a kiszállítást egy drónra bízták volna, ami a rendelés pillanatában rögzített GPS koordinátánkra szállítja a terméket, majd visszatér az étterembe, ahol felveszi az újabb rakományt. A fizetéssel nem kell bajlódnia, hiszen az is elektronikusan történik, a kiszállítás


pedig tényleg házhoz megy -vagy jobban mondva ablakhoz. Az ötlet nem annyira bonyolult, de elég sok támogatót talált; többen pénzzel is támogatták volna a kezdeményezést. Végül a városvezetés és a kormány is amellett foglalt állást, hogy nem tenne jót a sok ide-oda szállingó drón a városnak, egyeseket zavarhat, és az sem biztos, hogy nem zuhannak le akárhova, vagy mennek neki egy madárnak. Így a projekt jelenleg jegelve van, de a http://tacocopter.com-on tájékozódhatunk az újdonságokról, és így elnézve mintha éppen állást ajánlanának. Második történetünk főhőse egy farmer, nevezetesen Robert Blair, aki 2004-ben meg kívánta tekinteni a terményei betakaríthatósági állapotát a levegőből, amiért 9000 dollárt kellett fizetnie. A Cessna géppel készített képeket három hétig tartott mire megkapta, így joggal lett mérges. Eldöntötte, hogy inkább maga épít egy önjáró drónt, aminek a segítségével ellenőrizheti a földjein a termést. Azt azért hozzá kell tenni, hogy Robert nem egy hétköznapi farmer. A gazdaságában előszeretettel alkalmazza a modern technika vívmányait, amolyan igazi tech-farmer. A kombájnjai volumetrikus szenzorokkal vannak felszerelve, a traktorjai önjáróak a GPS

segítségével. Tekintve, hogy több mint 1500 hold földdel rendelkezik, amik vegyes terepeken nyugszanak, nem csoda, hogy a technikához nyúlt. Hetente, kéthetente kiküldi a 4,5 kg-os drónját, és az elkészített képek alapján meghatározza, hogy mikor kell permeteznie, mely területek igényelnek trágyázást. New York utcáin ma már köröznek rendőrségi megfigyelő drónok. Ugyan semmi olyat nem tudnak, amit a rendőrségi helikopterek ne tudnának, de

a fenntartási költségük sokkal alacsonyabb. Jelenleg kétféle drónt is használnak, az egyik hosszútávú repülésekre jó, a másik pedig épületek megfigyelésére. A lakosság körében nem maradéktalan az öröm, New York több buszmegállójában is elhelyeztek álhírdetéseket, melyekben a rendőrségi drónok a lakosságot bombázzák éppen. Valahol értelemszerű, hogy megosztja az embereket, hiszen egy megfigyelő drón bármikor beleshet a lakásunk ablakán „véletlenül” egy akció során. Ennek kapcsán többen a bíróságokon még nincs kialakult egyez-

ményes vélemény. A hőkamerák használata tiltott, hiszen lehetséges, hogy a lakókat akkor kapják filmre, amikor éppen zuhanyoznak vagy szaunáznak, így ezen eszköz nem használható. Feltételezhető, hogy ugyanez érvényes a drónokra is, bár utóbbi egyre nagyobb elterjedése folytán lehet, hogy a jövőben a bíróság inkább azt tanácsolja, hogy húzzák be a függönyt. Magyarország viszont jogilag egyáltalán nincs felkészülve ezekre az eszközökre. Itthon az automata repülőgépek reptetéséhez minden alkalommal külön engedély kell, tehát ezért körülményes kicsit a röptetés. A kézi irányítás is korlátozott, mert a légteret nem lehet zavarni, valamint sűrűn lakott környezetben sem ajánlatos a reptetés. Jó hír viszont, hogy vannak kutatási és felhasználási területei is a hazai drónoknak. Amiről nemrégiben lehetett hallani, az az ásatások légi feltérképezése drónok segítségével. Források: Wired magazine July 2012 Index Wikipedia

Hadzsi Ákos Hage

Formavilág Ineke Hans Rovatunk mostani részében egy holland tervezőnőt mutatunk be. Ineke Hans az idei Design Hét vendége volt Budapesten. Leginkább bútorokat tervez, de munkái között más jellegű termékek, pl. ékszerek vagy kisebb tárgyak is megtalálhatóak.

F

őiskolai tanulmányait Hollandiában végezte, majd 1995-ben szerezte meg MA diplomáját a londoni Royal College of Art-on. Korai munkái a kilencvenes évek elején leginkább archetípusokra épültek: tárgyain keresztül sokféle formában öltöttek alakot. Ilyen archetípusba való átültetésre volt példa az 1993ban készült Seven Chairs sorozata. A hét darab szék hét nap alatt készült

2012/7 december

el, és a napok neveit kapta minden egyes darab. Kísérletezésnek indult, hogy hogyan tudják a szék hagyományos formáját megőrizve piktogramok egyszerűségéig visszavezetni a témát. Aztán amikor 1996-ban kiállították ezeket a munkákat egy amszterdami múzeumban, az jelentette az áttörést a tervezőnő számára. A következő érdekes bútora 1995ben „látta meg a napvilágot”. Johan-

na névre keresztelték el az ülőalkalmatosságot. Először kárpitozott formában készítették el, majd a folytatásaként fémjelzett „Johanna II” már műanyag lábakon állt. A háromlábú szék még mindig a bútorok piktogramokká absztrahálását célozta meg, az első korszak termékei közé sorolható. 1998-ban alapította meg stúdióját Inekehans/ Arnhem néven. Ez a szervezeti forma már komolyabb keretfel-

13


14

tételt teremtett meg számára ahhoz, hogy tervei megvalósuljanak. Előnye volt, hogy megtarthatta függetlenségét, nem kellett mereven ragaszkodnia pl. egy adott gyártó cég technológiájához. A kilencvenes évek után (és nyilván ebbe a saját stúdió megalapítása és az első szakmai elismerés elnyerése is szerepet játszott-ez 1997-ben történt meg), némileg változott a stílusa. Ám ezzel a változással nemhogy elvesztette volna, hanem még magasabb szintre emelte az elvont objektumokkal és fogalmakkal való játékot. Remek példa a fentebb összefoglalt fejlődésre a 2001-es holland fapapucs kollekciója, ami tulajdonképpen öt variáció a hagyományos nemzeti lábbelire. Hímzett virágokkal díszítették őket. Van csizma a kollekcióban (különféle kötött és filc szárral) és papucs is kétféle béléssel. Izgalmas, ahogyan a hagyományos formájú lábbelit új anyagokból készíti el, vagy az eredeti fa formát egészíti ki hozzá illeszkedő csizmaszárral, más anyagból hozzáadva. A holland nemzeti témához kapcsolódik még egy 2003-as készlet: homokfúvott, fehér kerámiák tulipánváza formáját mintázva. Ezt a kollekciót egyébként egy rendezvény keretein belül tervezte Ineke, melyre neves holland művészek voltak meghívva, hogy népszerűsítsék a hazai szuveníreket. A kétezres évek közepén munkái között megjelentek a kisebb tárgyak, mint például evőeszközök-, és konyhai eszközök is. 2012/7 december

Termékein látszik, hogy a dolgok pszichológiai gyökereihez nyúl vissza, miközben játszik az emberek, tárgyak és terek közti interakcióval. A régi és új technológiát intelligens módon alkalmazza, de emellett mégsem hagyományos, ami végül eredményként létrejön. Az anyagokban és technológiákban rejlő innováció, a létező emberi értékek és szokások újragondolása teszi játékossá és sokrétűvé az általa létrehozott tárgyakat. Ő abban hisz, hogy a kapcsolatok érzékelése az emberek és tárgyak között az alapja egy bútortervező munkájának. Ezért aztán arra koncentrál leginkább, hogy milyen képet idéz elő az emberek fejében alkotásaival. Mélységeiben átlátja, hogy egy-egy tárgyban mi fog(hatna) meg minket, aztán pedig ennek az irányelvnek megfelelően tervezi meg a saját verzióját. A tárgyak mellett enteriőrök is szép számmal szerepelnek munkái között, például kiállítások belső terei. Nagyon szeret gyerekek és tinédzserek által használt terekhez bútort és kiegészítőket tervezni. Egy iskola udvarára készített ülőke kollekciója remek példa erre. Azt mondja, hogy a gyerekek keresik magukat, kísérleteznek az évek alatt, amíg felnőnek. Közben sok időt töltenek például az iskolában, mint közösségi területen. Ezért tervezett számukra az udvarra olyan bútort, ami menedékként szolgálhat nekik, és ahol megélhetik ezeket a mindennapos változásokat, mint közösségi élményt. A bútorok mellett a kisebb eszközök is szerepelnek munkái között: legismertebb talán a Met fokhagyma-összenyomó. Ez az eszköz teljesen szakít azzal, ahogyan egy hagyományos fokhagymanyomó az emberek fejében él, mégis hatékony és ergonomikus. (Egyik képünkön is ezzel az eszközzel látható.) A 2000-es évek második felétől napjainkig egyre inkább megjelennek munkái között a „kitekintgetések”, mint például a Geo Soundpanel (díjnyertes

hangelnyelő tégla), vagy a Mind Setek. Ez utóbbiak tulajdonképpen az ő munkáinak egységbe foglalásai egy adott vezérfonal mentén. Szakmai elismerésekben, díjakban részesült már pályája kezdete óta. Többek között a Red Dot Design díjat (három alkalommal is,), a Design Plus Díjat vagy a Dutch Design Award díját nyerte el. 2009-ben „Guest of Honour”-ként jelenhetett meg a stockholmi Furniture Fair vásáron. Műveit szerte a világban múzeumokban csodálhatják meg az érdeklődők. A Design Héten a Slow Design keretében láthattuk néhány alkotását: egy kerti széket, valamint hitelkártya méretű, kihajtható, műanyag evőeszközöket. Ezekből is ugyanúgy visszatükröződik a funkcionalitás és a játékosság, mint többi termékéből. Tárgyai megfelelő arányban egyesítik magukban a kedvességet, igényességet, modernitást és a már említett lényeglátást, amivel az emberek és tárgyak közti interakciót szemléli.

Források: http://www.picassomio.com/ineke-hans.html http://www.offecct.se/en/designers/ineke-hans http://www.inekehans.com/studio/work/

Gyömbér


Hennessey Black Kicsit félrevezető lehet a cím, most nem a híres konyakmárkáról lesz szó a cikkemben. De a párhuzam nem is rossz, ugyanis a tuning Hennessey Cadillac VR1200 is méreg erős lett.

A

Hennessey Performance ismét egy hatalmas dobással öregbítette eddig sem kis hírnevét. Teljes nevén nevezve a gyermeket: 2013 Hennessey VR1200 Twin Turbo Coupe. Elég sokat sejtető már maga a név is: VR1200 kódjel, hmm ez bizony ugyanazt a hétliteres, ikerturbós V8-ast jelenti, amit a Venom GT-be is szereltek, de itt 1226 lóerőt teljesít. Az első meglepődés után taglalhatjuk, hogy az eredeti CTS-V bizony puhánynak tűnik mellette, sőt sok más sportkocsi is. A Hennessey mérnökei több mint kétszeresére növelték a gyári coupe teljesítményét. Akinek nem mondanak olyan sokat a számok, biztos felkapják a fejüket, ha összehasonlításként leírom: Ez a Cadillac bizony lehagyja a Bugatti Veyront! 1991-ben alapították a Hennessey Performance-ot Houstonban, azóta sorban valósítják meg John Hennessey teljesítményhajhász álmait. Hűen tartják magukat a mottójukhoz: „Making fast cars faster since 1991”. Rengeteg nagy márka sportkocsijával nyitottak már új távlatokat, legyen az Ferrari, Porsche, McLaren, Dodge, Merci vagy Lexus-, stb. (a teljesség igénye nélkül, legyen az teljes átépítés vagy csak tuningcsomag). Nyilván az Amerikában forgalmazott modellekről van itt szó, a tökös texasi cowboyok igényeihez szabva. Európába nem sok modelljük jut el, mondjuk nem is a magyar utakra valók ezek. De egy versenypályán persze fel lehetne velük tépni az aszfaltot, abban a kör2012/7 december

nyezetben érzik igazán otthon magukat. De kanyarodjunk is vissza címszereplő fekete démonunkhoz. Ahogy azt már fent említettem, a CTS-V amúgy is erős 6,2 literes V8-as motorját egy az egyben kikukázták, és helyére a Venom-ból ismerős 7 literes duplaturbós V8-as motort szerelték. De még ezen motoron is sokat dolgozott a csapat: kovácsolt alumíniumból készült dugattyúkat, acél főtengelyt, új hengerfejeket, és vezérműtengelyt, módosított befecskendezőket és két turbófeltöltőt építettek be. Az új alkatrészekkel és paraméterek összecsiszolásával végül igen kecsegtető teljesítményt sikerült elérni a motorfékpadon. 6400-as fordulatszámon 1226 lóerőt teljesít, 4000-en pedig 1503 newtonméter a maximális forgatónyomaték. A sofőr szabályozni tudja a turbónyomást, ezzel elkerülhető a motor túlterhelése, legtöbb esetben 800 vagy 1000 lóerős opció is bőven elegendő. Azért megnyugtató, hogy 3 év vagy 36 000 mérföld (kb. 58 000 km) garanciát vállalnak a motorra. Johnékat külön kihívás elé állította, hogy ezt a bődületes teljesítményt továbbítani tudják. A duplakuplungos váltót a Centerforce cég szállította. Alapból hatfokozatú manuális váltóval szerelik, de az amerikaiakra gondolva automata váltóval is lehet rendelni, persze felár ellenében. A Cadillac külsejét is át kellett alakítani. Itt nem egyszerű optikai tuningról beszélünk, a motorháztető hatalmas légbeömlőire mindenképp szükség van, hogy a motor megfelelő mennyiségű levegőhöz jusson. A karosszéria hátsó része szélesítést kapott, elöl és hátul új szénszálas

légterelőkkel együtt. A kasztnit 2,5 centivel ültették lejjebb, megváltoztatták a futóművek beállításait. Ilyen teljesítmény mellé elengedhetetlen a megfelelő fékerő. Nem meglepő módon a Brembo szállította a fékeket, elöl nyolc - hátul hat dugattyús nyergekkel, 15,1 colos karbon-kerámia tárcsákkal. Michelin 345/30-20 méretű abroncsok és 20x13-as felnik teszik teljessé a képet. Az erős fékek mellett megerősített karosszéria és hatpontos biztonsági övek gondoskodnak a sofőr és utasa biztonságáról. Most pedig következzenek gyermekkorunk autós kártyáink kedvenc rovatai: a gépsárkány 0-ról 100km/h sebességre - a tiszteletre méltó- 2,9 másodperc alatt gyorsul fel, a végsebesség pedig 390 km/h-ra rúg. Ez éppen háromszorosa az itthon megengedettnek, szóval már megint kereshetjük a német autópályák egyre ritkábban fellelhető korlátozás nélküli szakaszait, vagy marad a már említett pályaautózás. Azt biztosra vehetjük, hogy ez az élmény megéri a keresgélést. Mivel közelednek az ünnepek, felhívnám az unatkozó milliomos Káté-rajongókat, hogy egyértelműen ideális karácsonyi ajándék lenne ez nekünk. Ugyanis ennek az autónak mindössze az ára a gyenge pontja, sajnos alulról közelíti 300 000 dollárt. Nem egy tömegtermékről beszélünk, csak egy tucatot gyártanak belőle, szóval ne késlekedjetek! Forrás: hennesseyperformance.com SportAuto

khraal

15


Google Nexus4

[OKOSTELEFON / TABLET ] Bővült a Nexus termékpaletta November elejétől megvásárolható (sajnos egyelőre Európában csak Német-, Francia- és Spanyolországban, valamint az Egyesült Királyságban) a Google Nexus termékpaletta két legújabb tagja: a Nexus 4 és a Nexus 10. Az LG gyártósorairól legördülő Nexus 4 előlapján – nevéből sejthetően – 4,7”-os, 1280x768 pixeles (320 ppi) IPS kijelzőre bukkanunk, melyet Gorilla Glass 2 véd. Hardveres gombok nincsenek, a készülék letisztult formatervvel rendelkezik. A hátlap anyaga az LG készülékeiből már ismert holografikus mintázatú üveg. A rendszert a jelenlegi legerősebb Qualcomm Snapdragon S4 Pro lapka hajta meg, a RAM mérete 2 GB, a nem bővíthető belső tárhely 8 vagy 16 GB. A csúcskategóriás hardver ráadásul rendkívül jó árat kapott, a Play Store-ban mindössze 300 dollárt (kb. 65 ezer Ft) kell

16 Google Nexus 10 2012/7 december

kifizetnünk a 8 GB-os modellért. (Bár egyelőre csak a fent említett európai országokban vásárolhatjuk meg.) A Nexus 10 is igen magasra teszi a lécet, a Samsung által készített tablet legkiemelkedőbb tulajdonsága a 10,05”-os 2560x1600 képpontos True RGB Real Stripe PLS panel, mely rögtön el is bitorolta a legtöbb pixelt tartalmazó tabletnek járó koronát. A Nexus 10 egyébként kétmagos 1,7 GHz-es Samsung Exynos 5250 SoCvel rendelkezik (melyben egy négymagos Mali-T604 chip végzi a grafikus feladatokat). Hasonlóan a Nexus 4-hez, itt is 2 GB RAM áll rendelkezésre, a 16 vagy 32 GB-os belső tárhely szintén nem bővíthető SD kártyával, végezetül az árcédula ugyancsak igen kellemes meglepetés, a 16 GB-os modellt 399 dolláros áron adják. Mindkét készülék az Android 4.2 verziójú rendszerével rendelkezik, melyben számos újdonság (gömbpanoráma, folytonos kézmozdulattal való bevitel – „gesture typing”) kapott helyet. Az első 1080p-s okostelefon Az okostelefonok és tabletek piacán óriási küzdelmek folynak, számos csatatér közül az egyik legérdekesebb a pixelsűrűség harcmezeje. Sokáig utolérhetetlen volt az Apple Retina Display-e (264 pixel per inch a legújabb iPadben, 326 ppi az iPhone 5-ben), de idén már-már átlagosnak számítanak a 300 ppi körüli pixelsűrűségű kijelzők, illetve nem számít újdonságnak a 720p, azaz 1280x720 pixeles sem. A tajvani HTC azonban most minden eddiginél több pixelt sűrített be egy 5”-os kijelzővel rendelkező

HTC Droid DNA okostelefonba. Az amerikai Verizon kínálatában HTC Droid DNA néven megvásárolható telefon (mely Európában Droid Deluxe néven érkezik) nem kevesebb mint 1920x1080 pixel segítségével operáló 5”-os Super LCD3 IPS típusú megjelenítővel kápráztatja el szemünket. Ez bizony azt jelenti, hogy egy colon 440 pixel helyezkedik el (kb. 100-zal több, mint a konkurens gyártók kijelzőin), így szabad szemmel nézve nem különülnek el egymástól a pixelek. A telefon egyébként 8 MP-es fő és 2,1 MP-es előlapi kamerával, 1,5 GHz-es Qualcomm Snapdragon S4 Pro processzorral, Adreno 320-as grafikus chippel és 2 GB RAM-mal rendelkezik, melyen vígan fut az Android 4.1.1 (Jelly Bean) a HTC saját Sense 4+ felhasználói felületével fűszerezve. Az európai változatot (Droid Deluxe) december elején mutatják be.

[ PC / NOTEBOOK ] Optikai meghajtó helyére HDD/SSD Amennyiben nem használjuk notebookunk optikai meghajtóját, viszont szűkösen férünk el merevlemezünkön


Az irodai feladatokra kiváló, ámbár nem éppen mai Dell Inspiron N5040, mely 15,6 hüvelykes képernyővel, Pentium Dual-Core P6200as (2,13 GHz-es) processzorral, 4 GB memóriával, integrált grafikus chippel és 500 GB-os merevlemezzel rendelkezik, operációs rendszer nélkül, 3 év garanciával már 110 000 Ft körüli összegért a miénk lehet. A kompaktabb és erősebb 14”os Asus U40SD (melyben Core i52450 2,5-3,1 GHz-es processzor, GeForce GT 520M lapul), mellyel a kijelző natív felbontásán (1366x768 px) még játszani is egész élvezhetően lehet, operációs rendszer nélkül már 155 000 Ft-ért megvásárolható. A 4 GB RAM-mal, 500 GB-os merevlemezzel ellátott gép 8 cellás akkumulátorának köszönhetően az átlagosnál nagyobb üzemidővel rendelkezik.

(vagy esetleg SSD-vel szeretnénk bővíteni gépünket), érdemes elgondolkoznunk azon, hogy az optikai meghajtó helyére merevlemezt tegyünk. A DeLock Slim SATA 5.25 illesztő-keret segítségével könnyedén hasznosíthatjuk a „porosodó” DVD-meghajtó által elfoglalt helyet, és egy 2,5”-os SATA HDD-t (vagy SSD-t) csatolhatunk hordozható számítógépünkhöz. A DeLock megoldása ráadásul kevesebb mint 5000 Ft-ért a miénk lehet, így a tár[ APP AJÁNLÓ ] hely illesztésének lehetősége semmiképp sem mondható rossz vételnek. Angry Birds Star Wars Karácsonyi áresések Megjelent a mérges madarak időÉrdemes körülnézni a notebook pi- temető játéksorozatának legújabb acon, ugyanis megkezdődött a kará- epizódja. Bár kicsit félve próbáltam ki csonyi „jóárasítás”. az Angry Birds Star Wars-t („sokadik

bőrt húzzák le ugyanarról a rókáról”), de pozitívan csalódtam a Csillagok Háborúja szereplőit alakító madarakban és a játékmenethez hozzáadott plusz funkciókban (például: suhinthatunk fénykarddal vagy használhatjuk az erőt). Azt kell, hogy mondjam; igen, a Rovio ismét megcsinálta, az iOSre, Androidra, Windows Phone-ra és asztali Windowsra elérhető ingyenes játék kötelező darab minden Angry Birds vagy Star Wars rajongónak! Forrás: prohardver.hu, mobilarena.hu, engadget.com, phonearena.com

Gyebró

17 2012/7 december


Elmaradt világvégék Ha azt mondom 2012 december 21. mi jut eszetekbe? Gondolom nem az, hogy ekkor lesz 75 éve, hogy a Walt Disney Productions bemutatta a Hófehérke és a hét törpe című rajzfilmet, a filmtörténet első egész estés, színes animációs filmjét. Mindenki hallott már a maja naptáras mizériáról, ismertetnem gyakorlatilag felesleges, de tömören összefoglalva világvége jövendölésről van szó.

18

Mind meghalunk? És ha világvége, akkor hogyan valósulhat meg? A felsorolás gyakorlatilag végtelen lehetőségek tárháza: járvány, özönvíz, földrengés, vulkánkitörés, földönkívüliek támadása, gépek lázadása, zombiapokalipszis, egy feketelyuk mely bekebelez, atomrobbanás, egy aszteroida / üstökös / meteor becsapódása és ezernyi más veszély leselkedik ránk. Mindezt végiggondolva az a meglepő, hogy még egyik se következett be, és még a vallási eredetű riogatásokról szó sem esett. Mostani létezésünk csak a véletlen műve és meg vannak számlálva a napjaink? Csak ajánlani tudom, hogy nézzétek a National Geographicot december 16.-án 14.00-kor, amikor a Tíz lehetőség a világvégére című vidám műsort fogják adni. A már említett 2012 december 21. a jelenleg legfelkapottabb világvége jóslat és tömegeket tart lázban. A magukat maják utódainak tartók nem győzik cáfolni, az ezotéria már továbbgondolta és a negyedik dimenzióba lépésről beszél, és minden egyes médiacsatorna foglalkozik a témával valamennyire. Emlékezhetünk a korábbiakból is kisebb világvége rohamokra, viszont a múltba tekintve nem először fordul elő ekkora méretű hisztéria. Időszámításunk óta nem kevesebb mint 49 világvége dátumot tartanak nyilván. Az első ilyen jellegű jövendölések még az időszámításunk kezdete előtti időkből származnak. Az apokalipszis időpontjait először vallási alapon, később pedig tudományos megfigyelések alapján határozták meg. Történelmünk során mindig találhattunk egy-egy szektát, vagy vallási csoportot akiknek valahogy sikerül a Biblia alapján furmányos számításokkal kiszámolniuk egy dátumot, amit a világvége dátumának tekintettek. Ha ez nem jött be, rájöttek, hogy elfelejtették Krisztus életkorát, a Bibliában szereplő könyvek számát, Krisztus unokatestvéreinek számát vagy éppen a négy evangélista 2012/7 december

életkorának átlagát hozzáadni a képlethez, de eddig a korrigált számítás alapján várva várt pusztulás is elmaradt (eddig). A számításokat gyakorlatilag a végtelenségig lehet variálni, így biztosítva a híveknek az örök rettegést. Csemegézzünk kicsit a legdrámaibbak között: 1000. január 1. A világvége jóslatok legegyszerűbb formája egy kerek számhoz köti a különleges dátumot, ez történt Kr. u. 1000-ben is. Mivel már Krisztus halála után sokan számítottak arra, hogy a Megváltó még életükben visszatér, és hadseregével legyőzi az elnyomó rómaiakat, az idő teltével a világvége közelségének érzése nem csökkent, míg az 1000-dik esztendő eljövetelét jelölték ki, így 999-ben az egyház közvetítésével kisebb tömeghisztéria tört ki az emberek között. A pánikhangulatot csak tetézte az akkori aszály, éhínség és magas élelmiszerárak. Az oklevelek jellemzően így kezdődtek: „Termino mundi appropinquante...”, vagyis: „Közeledvén a világvége...” és még II. Szilveszter pápa és III. Ottó császár is felfüggesztette véleménykülönbségét tekintettel az elkövetkezendőkre. Állítólag mindez az emberek között az alábbi megnyilvánulásokban fejeződött ki: a hitelezők elengedték adósaik tartozását, a házastársak bevallották egymásnak botlásaikat, a gazdagok a koldusoknak adományozták ruháikat, az épületeket sem renoválták, valamint a szántóföldek bevetetlenül maradtak, mivel a terményre úgysem lesz szükség. 999 december 31én este II. Szilveszter pápa celebrált misét a római Szent Péter-bazilikában, de a várva várt esemény elmaradt. Mindez 1033-ban megismétlődött, hiszen az újabb jóslatban Jézus halálától számították az évezredet.

a Temze által Londont éri először a csapás. A hír hatására több mint húszezer ember menekült el otthonából, a Saint Bartholomew főapátja erődöt építtetett magának, amelyben két hónapra elegendő élelmet és ivóvizet halmozott fel. A várt napon még csak zápor sem volt, és a csalódott asztrológusok egyszerűen bejelentették, hogy ellenőrizve számításaikat száz évet tévedtek, így az újabb csalódást ők már nem élték meg. A fő bolygók együttállását valamelyik csillagképen folyamatosan kísérte apokaliptikus hangulat, hála az asztrológusok folyamatos tevékenykedéseinek. 1524-ben a fő bolygók a Halak csillagképben álltak együtt, ez erősítette az özönvíz elméletet az egész évre vonatkozóan. A bécsi egyetemen Georg Tannstetter asztrológus azon kevés emberek közé tartozott akik nem hittek a jóslatban, abból az elméletből kiindulva, hogy a saját horoszkópját elkészítve azt találta, hogy ő 1524 után is élni fog. Egyes európai kikötővárosokban a lakosság a kikötőben horgonyozó hajókon keresett menedéket. A nagy tolongásban százakat tapostak halálra, majd ámokfutásba kezdtek és egy az árvizet oly nagyon promotáló grófot agyonköveztek többek között. Egy asztrológus, aki túlélte a tömeg haragját, egy új dátummal, 1528-cal állott elő. Ezúttal a jóslat már nem váltott ki semmiféle reakciót. Néha az embereknek megjön az esze. Mellesleg az Encyclopaedia Britannica 1878-as kiadása az 1524-et mint „ a rendkívüli szárazságról emlékezetes évet” említi. 1532. Frederick Nausea bécsi püspök kijelentette, hogy nagy katasztrófa kö1524. február 1. zeledik, amikor furcsa eseményekről Ez volt a következő nagyszabású vi- kapott jelentést: elmondták neki, hogy lágvége-jóslat. Ekkor brit asztrológusok egy üstökös mellett több véres kereszelőző év júniusában jósolták meg, hogy tet láttak az égbolton, fekete kenyér a világ özönvíz által fog elpusztulni és


hullott, valamint három Napot és egy lángokban álló kastélyt is láttak az égen, ez meggyőzte a tudós püspököt, hogy közeleg a világ vége, és ezt a hírt közölte is a hívőkkel. 1533. október, reggel 8 óra Michael Stiffel (Stifelius) matematikus és bibliakutató a Jelenések Könyvének tudományos vizsgálatából kiszámolta a Végítélet pontos dátumát. Amikor az esemény nem következett be, egy német kisvárosban, ahol a bejelentést tette, a furcsa módon hálátlan lakosok alapos megkorbácsolással jutalmazták, sőt egyházi megélhetését is elvesztette a be nem teljesült jóslat következtében. 1736. október 13. „A vég kezdetének” ismét London a célpontja szintén vízözönnel, ezúttal William Whiston a jós. A Temze folyót ellepték az ijedt polgárok csónakjai, azonban még csak nem is esett. Most komolyan… még egyszer? Lehetnének kreatívabbak. 1757. Emanuel Swedenborg, misztikus/ teológus/spiritiszta, aki mindent elkövetett, hogy a figyelem középpontjába kerülhessen, az angyalokkal folytatott gyakori konzultációjának egyikén azt az információt szerezte, hogy a világ végének dátuma 1757. Nagy bánatára azonban senki sem vette őt komolyan. 1874, 1914, 1975 Jehova Tanúinak világvége dátumai. Azóta is riogatnak minket azzal, hogy meg fogunk semmisülni, és csak ők, az igaz hittel rendelkezők fogják túlélni Isten haragját. 1881. A Gizai Nagy Piramis, Kheopsz fáraó sírja méreteinek méricskélésével foglalkozók, számmisztikát folytattak és kiszámították, hogy mindennek vége lesz 1881-ben. „Mert azt mondják a számok.” Mivel nem lett, az adatok pontosabb újramérése után jobb dátumként 1936-ot jelölték meg. Miután ekkor sem történt semmi, ezen az értéken is tovább javítottak a szakemberek és végül 1953-at jelölték meg végső dátumként. Mivel már 2012-t írunk, úgy tűnik a méréstechnika és a jóslás módszerei tökéletesítésre szorulnak. 2012/7 december

1910. május 18. Tudósok úgy vélték, hogy Föld közelében elhaladó Halley üstökös csóváját körülvevő mérges gázfelhő veszélyt jelenthet a földlakók számára. A világ végét hozó üstökös képe ettől kezdve rendre feltűnt a sajtóban. De amikor a Föld május 18-án áthaladt az üstökös csóváján, mindössze néhány, az északi fényhez hasonló villanást lehetett látni. 1980. Egy nagyon régi arab világvégejóslat kimondta, hogy amikor a Szaturnusz és a Jupiter a Mérleg jegyében együtt áll, búcsút mondhatunk mindennek, a mecseteknek, a tevéknek, az egész mindenségnek. Nem jött be.

ge várható 2038-ban, 2190-ben stb. is. Egy rossdorfi tudós azonban rámutatott: mivel Nostradamus jóslatai a 3797-ig szólnak, így az azt megelőző világvégére így felesleges számítani. Szó ami szó rengeteg világvégét túléltünk. Ez a teljes indukció elvéhez hasonló optimizmus, mi szerint ha eddig nem történt semmi valószínűleg ezután sem fog meglehet, hogy téves. Bár a történelmünket tekintve elmondható, hogy ha apokalipszisről van szó az emberiség hajlamos kissé naivan túlreagálni a helyzetet. Zárszóként Douglas Adams egyik könyvéből idéznék: „Kezdetben volt az Univerzum teremtése. Ez sokak rosszallását kiváltotta, s elterjedt vélemény szerint nem tartozott a legjobb húzások közé. Sok faj véli úgy, hogy a teremtésért valamiféle isten volna okolható, ám a Viltvodle VI jatravartidjai arra a nézetre hajlanak, hogy a Mindenség valójában a Nagy Zöld Trüs�szentő orrlikából esett ki eredetileg. A jatravartidok örök rettegésben félik le életüket a Nagy fehér papír zsebkendő eljövetelére várva.”

2000 A kétezredik évhez közeledve a jövendőmondók szinte megőrültek: sorra jöttek vadabbnál vadabb elméleteikkel. Volt, aki azt jósolta, hogy Japán elsüllyed a tengerben, informatikusok által jósolt Y2K-ról nem is beszélve. Amiket kihagytam: ezernyi asztrológus, akik rémhírkovácsként tevékenykednek és milliónyi öntevékeny szektavezető, akik párszáz hívővel el- Forrásjegyzék: hitették, hogy közeleg a vég. Császár Ottó (2000): Ezerarcú világvége. És ezzel még közel sincs vége. Már most kezdenek napvilágra kerülni a 2012 utáni világvége jóslatok, az egyik ilyen 2040-re teszi a Sarkköri óceán jégpáncéljának teljes felolvadását, és ezáltal az emberiség végét. Én azt hozzátenném, hogy Tibetet a 4900 méter magasságával például nem fenyegeti ez a veszély. Egy jóslatokról szóló cikkből nem lehet kihagyni Nostradamust. Egyes értelmezés szerint akkor lesz a világ vége, amikor húsvét Márk napjára, úrnapja pedig János napra esik – ez volt 1666-ban, 1737-ben, 1886ban, 1939-ben, 1943-ban is, és eszerint világvé-

Budapest: Accordia Kiadó Scott, Walter G. (2010): Világvége jóslatok és próféciák. Kaposvár: Vagabund Kiadó http://hu.wikipedia.org/wiki/Világvégével_ kapcsolatos_jóslatok James Randi: Negyvenkilenc be nem teljesült jóslat a világ végéről http://mindennapi.hu/cikk/tudomany/ezek-avilagvegek-maradtak-el/2011-12-29/11322

Mazsola

19


Zabagép Christmas Edition – Sugar! Egyszer talán mindenki eljátszott már a gondolattal, hogy milyen lenne a meséből ismert mézeskalácsházikó a való életben. Karácsonykor viszont a szokásosnál is jobban felmegy az édességek iránti kereslet – hölgy társaink egyenesen kóros tüneteket mutatnak –, úgyhogy kipróbáltam a mézeskalács ház nagyvárosi megfelelőjét, a Sugar!-t.

J

20

ó kérdés, hogy miután a cukrászda nyitása hazánkban az egyik legbiztosabb módja a sikeres vállalkozásnak, mit lehet még belevinni, hogy ne az a tipikus krémesező-fagyizó-kávézó váljék belőle, amit már amúgy is szeret mindenki. Terméktervező kollegák persze visszakézből dobják a választ: különleges dizájn kell ide, belsőépítészetileg és gasztronómiailag egyaránt. A Sugar! ebbe az irányba ment el, és amint látni fogjuk, a nagy lendülettel át is esett a ló túloldalára. Már a megtalálhatósággal gondok akadtak, ugyanis a belvárosi üzlet egy szűk kis zsákutcában található, ahol mit sem ér, hogy három méterre egymástól vannak elhelyezve a szép színes betűk a homlokzaton. Ennek eredményeként néhány házszámnyira a helytől erősen elbizonytalanodtam, hiszen anyukájukat rángató, elborult tekintetű kisgyerekekre és visítozó tinédzserlányokra számítottam, de csak egy-két ember szállingózott a szürke őszi időben kifejezéstelen arccal. Betérve három rész különül ez az üzletben, úgyhogy sorra megyek végig rajta: először is van egy önkiszolgáló cukrászda rész rögtön a bejárat előtt, ami a menzák stílusát tükrözi, csak itt paradicsomleves meg tükörtojásos spenótfőzelék helyett változatos, látványos desszertek sorakoztak az 2012/7 december

üvegek mögött. Egyébként később felvilágosítottak, hogy bár itt teljesen korrektül összeválogathatná magának az ember az édességeket és egy tálcára téve leülhetne megenni őket (mint egy rendes cukrászdában), az önkiszolgáló rész csak elvitelre üzemel. Aki helyben akar fogyasztani, az menjen az emeletre és ott majd kiszolgálják. Tekintve, hogy tíz percig mérlegeltük a választást (nagy a választék), majd mehettünk föl várni a pincérre, ez elég lelombozó volt. A második rész a Sugar Shop a bejárattól balra, amit igazán nehéz szavakkal leírni. El tudjátok képzelni milyen, amikor Marilyn Monroe-nak gyermeke születik Gombóc Artúrtól? Én nem, viszont egy ilyesmi teremtménynek a delíriumos lázálmát hivatott ábrázolni az egész hely berendezése és azok az ajándéktárgyak, amiket ott meg lehet venni rengeteg pénzért. Cukormázas, retro-50-es évek stílusban lehet kapni mindenféle bóvlit, amit egy ajándékboltban csak el tudunk képzelni, például hamburger- vagy szájtelefont. Az egyetlen dolog, ami miatt tátva maradt a szám – és nem negatív értelemben –, az a különböző színű cukorkák palettája. Az egész színskálát a hófehértől az ébenfeketéig lefedi a készlet, és minden árnyalatnak egy hatalmas plexitartálya van, amiből egy szintén plexi nyelv lóg ki alul, és ott lehet venni belőle kilóra. Meg kell még említeni a hasonló nagyságú tartályokban tárolt m&m’s drazsékat is, mert abból bizony még én is vettem volna, ha nem kerülne majdnem annyiba, mintha a mozi büféjében venném.

Tehát a Sugar Shop konklúziója: még ha nem is fintorognék a lollypoptól, akkor is drága és ízléstelen, de turisztikai szempontból érdemes megnézni. Akkor rákanyarodok végre a beülős desszert-bárra, vagy mire, mert cukrászdának túl éttermes, étteremnek túl cukrászdás. A berendezésre ugyanaz érvényes, mint az ajándékboltra, azzal a plusszal, hogy az ember itt kénytelen sokáig egy helyben maradni, sőt, még enni is. Az asztalok széle olvadó fagyit szimulál, és csöpög lefelé, az ülések burkolata csillámporos nylon. Még az asztalok közepén levő étlap-tartó is egy tölcséres fagylalt, ami egyébként úgy néz ki, mintha valaki dühében odacsapta volna, mert annyira rossz volt; mellesleg ez elég rég történhetett, mert elkezdett olvadni és szétfolyik az asztalon. Mindezt műanyagból persze, lásd a képen, ami sajnos a takonyzöld színt nem adja vissza. A falakon hatalmas, Marvelképregényekre hajazó karakterek díszelegnek, ami nem egészen értem, hogyan illeszkedik az édesszájúak fellegvárának imidzsébe, de legalább nem ízléstelen. Mármint maga az ötlet nem az, de a tapétára ragasztott matrica, aminek a széle kicsit már kezd piszkosodni és elengedni, az már határozottan. A pincérlányok az ’50-es évek dinereit idéző, elvetemülten rózsaszín köténybe vannak öltöztetve, de erről inkább nem mondok véleményt, mert egy formás lányon ez még egész szexire is kijöhet. Ha már a pincéreknél tartunk, akkor túlteszem magam a külsőségek okozta sokkon, és elkezdem a pozitívumokat: a kiszolgálás kedves és figyelmes, bár kicsit sokat kellett várni annak ellenére, hogy az elviteles cukrászda rész miatt elvileg majdnem minden előre elkészített. Azt már az önkiszolgálóban is láttam, hogy nagyon változatos a felhozatal, az étlapon azonban erre rádobtak még egy lapáttal. Ez már híven tükrözte, hogy a Sugar! nem csak a vércukorszint


minél gyorsabb felemelésére jött létre, hanem valóban különleges desszert-élményt akar nyújtani (ami az enteriőrrel egyelőre eléggé félresikerült), úgyhogy bár határozott választással ültem le, mégis nekiálltam kicsit nézelődni, ami megérte. A csokoládékülönlegességektől kezdve a macaronokon és extrém süteményeken át egészen a tejberizsekig rengeteg dologgal elégíthetjük ki édes igényeinket, és akkor a shake-ekről és joghurtkrémekről még nem is beszéltem. Az étlap egyébként ugyanúgy Marvel világát idézi, ami itt is furcsa, de leg-

K

alább nem matricából vannak a figurák. Én végül egy csokoládés tányérdes�szertet kértem, amely öt különböző csokis édességből ad egy kis ízelítőt, partnerem pedig egy szintén csokis tejberiz�zsel próbálkozott meg, m&m’s feltéttel. A kiérkező adag egy kicsit kisebb volt, mint amire számítottam (tényleg csak egy kóstoló gyakorlatilag), viszont bőven elég volt ahhoz, hogy a Sugar! jóvátegye minden bűnét. Az öt csokis összetevő egy macaron, egy muffin, egy créme brülée, egy hideg shake és egy salon du chocolat volt. Ez utóbbit nem találjátok meg a neten: ez egy brownie szeletre épített emeletes desszert-különlegesség, amin az emeleteket tejcsokoládé lapok és köztük tejcsokoládés tejszínkrém alkotja. Pontosan olyan fantasztikusan néz ki, ahogyan hangzik és olyan finom, ahogyan kinéz. Már ezért az egy dologért megérte jönni (bár kicsit nehézkes evőeszközzel megenni), de a shake és a créme brülée is egy korrekt étterem színvonalát hozta, nem azt, amire átlagos cukrászdánál számítani lehetne. A muffin felejthető volt, macaront meg bevallom most ettem életemben először,

úgyhogy sokat nem mondhatok róla, de rossznak nem volt rossz. A tejberizs is remek volt, úgyhogy gasztro szempontból teljesen megfelelt a „sütibár”. De legyünk őszinték: Budapesten, a kávézók és cukrászdák egyik fellegvárában enélkül pillanatok alatt tönkre is mennének, hiába a különleges dizájn. Persze megint az ár a mi kis dealbreakerünk: ezért a csokis kóstolóért 1250 forintot kértek, a tejberizs pedig szintén jócskán felül volt árazva, még m&m’s feltéttel együtt is. Nem fogtok minden nap itt reggelizni, de talán így karácsony előtt, esetleg szülinapra vagy évfordulóra el lehet vinni az asszonyt egyszer ide, és ha okosan választunk, nem is járunk olyan rosszul. Ha nincs asszony, akkor is van pár borsos árú különlegesség (például a salon du chocolat), amit egyszer az életben érdemes kipróbálni, de azt inkább elvitelre tegyük, az otthon melegében fogyasztva. De hogy hova mennék inkább, ide vagy egy klasszikus pesti cukrászdába? Hát, ez nem kérdés.

Sztadi

…mert a hülyeség, az bezzeg megy!

isgyerekkorunktól kezdve útonútfélen hallunk a nagy és neves kutatókról, tudósokról, akik munkájuk eredményeként elérték a hőn áhított és nagy tiszteletnek örvendő Nobel-díjat. S hányszor halljuk, egyre többet, hogy bizony felmenőink közt is voltak világhírű koponyák, akik szintén részesültek ebben a megtiszteltetésben. De tudtátok azt, hogy létezik a díj inverze is? Úgy áll a dolog, hogy nagyon is létezik, mi több nagy népszerűségnek örvend, mivel az úgynevezett Ignobeldíjat olyan kutatási eredmények, szerzemények vagy megmozdulások miatt kapják mélyen tisztelt kiérdemlői, melyek vagy tökéletesen hasztalanok, vagy esztelenül kreatívak, vagy egyszerűen nevetségesek. A díjat 1991-ben alapította egy Marc Abrahams nevű amerikai úr, akit a humorérzéke indított arra, hogy a magukat ’el nem ismert zseninek’ titulált szuperagyak is hazavihessenek valamit munkájukat elismervén. Egyéb-

2012/7 december

ként az Ignobelt valódi Nobel-díjasok adják át, de ehhez nem jár pénzjutalom, sőt az utazási költséget is a díjazottnak kell fizetni. A név az angol ’ignoble’ szóból jön, melynek jelentése hitvány, nemtelen, és mellesleg a ’Nobel’ szót is ki lehet passzírozni belőle. De milyen nagyszerű szülemények is érdemelték ki a megtiszteltetést? Az eredetihez hasonlóan itt is különféle kategóriák vannak: az első béke Ignobel-díj például magyar vonatkozású, Teller Ede kapta a hidrogénbomba és a csillagháborús terv kitalálásáért, szintén ebben a kategóriában Őfelsége Haditengerészetét tüntették ki, azért a parancsért, hogy a lőszerspórolás érdekében ezentúl hangos „BANG”-et kiáltsanak. Biológia terén is le lehetünk nyűgözve: a sáskák agyi folyamatai Star Wars filmek nézése közben, a kutyákon ugráló bolhák emelkedési magassága, a kagylók életörömének fokozása antidepresszánsokkal.

Fizika kategóriát olyan találmányok érdemelték ki, mint a béka lebegtetése mágneses térben, a lepedők ráncolódásának kutatása, a sörhab exponenciális bomlástörvénynek való engedelmeskedése, annak a megválaszolása, hogy zuhanyzáskor miért befelé lebeg a műanyagfüggöny, háztartási hulladék elektromos úton való meggyújtása, és hasonló eszes remekművek. Végül a 2012-es díjazottak: a szónokokat összezavaró gép, ami kellemetlen nyüzsgést idéz elő, régi orosz töltények gyémánttá alakítása, és a döglött halak posztumusz agyi folyamatainak vizsgálata. Akinek felkeltette az érdeklődését a téma, az összes díjazottat megtalálja a neten. Jó szórakozást! Források: www.improbable.com wikipedia.org origo.hu

Jazzy

21


Az Art Market és a „Kolozsvári iskola” „Az Art Market Budapest egyedülálló eszköze annak, hogy Közép-Európa különleges és tartalmas képzőművészetét megmutassa a világnak”- nyilatkozta Nancy G. Brinker, az USA kormányának korábbi protokollfőnöke, egyben műgyűjtő és az Art Market Budapest védnöke. Elsődleges célja egy olyan kellemes találkozóhely kialakítása, ahol a nyugat számára elérhetővé válik Kelet- és Közép-Európa művészete.

22

Az első alkalommal 2011-ben létrejövő képzőművészeti vásárnak a Millenáris Park adott helyet. Összesen 65 kiállítási standon 7 ország közel 300 művésze szerepelt. Az akkor kiállító galériák egynegyede volt külföldi. 2012-re – a gazdasági válság ellenére – nagyságrendileg megduplázódott az esemény kiterjedése több vonatkozásban. Az idei, tehát második alkalommal a vásár látványosan tovább fejlődött. Az összesen 100 kiállítási stand összesen 12 országot képviselő közel 450 művésze mutatkozhatott be a parkban lévő épületegyüttes B csarnoka mellett immáron a D részre is kibővített területen. A teljes kiállítási terület 70%-kal nőtt meg. A külföldiek aránya területileg 50%-osra nőtt, a külföldi kiállítók száma pedig meg is haladta a hazaiakét. A 16 ezer látogató a vásár két kiemelt témájaként egyfelől a kolozsvári iskolát, másfelől a zsidó identitás kortárs képzőművészethez való viszonyát szemlélhette meg közelebbről. Az Art Marketről számtalan megközelítésből lehet értekezni a kiállítás és a művészek sokrétűsége révén. Cikkem szűkebb tárgyául azért választottam a kolozsvári vonatkozást, mert Magyarország képzőművészete számára példaértékűnek is tekinthető működé2012/7 december

sük. Külföldi mintára a kiállítás egyik nagy termében kereskedelmi galériák, a másik területen nonprofit szervezetek, alapítványok, alkotóházak művészeti projektjei láthatóak. A kolozsváriak mindkét kiállítótérben jelentős szerepet kaptak. Amellett, hogy a „kincses város” legfontosabb kereskedelmi galériáinak volt külön standja, mint pl. a „Kolozsvári iskola” legautentikusabb képviselőjeként aposztrofált „Plan B”-nek vagy a „Quadro”, illetve „Sabot” nevet viselő galériáknak, a másik épületben a helyi képzőművészeti élet egyik központjából, az Ecsetgyárból kiinduló két szervezet – a „Baril” és a Bázis – projektjei is megmutatkoznak. A kolozsváriak dominanciáját tetézik továbbá a „Crossing Cluj” vagyis „Kolozsváron át” művészeti projekt és a „WE LOVE” ARTISTS by EDGE” aktuális koncepciója, ami szerint a fiatal budapesti és kolozsvári művészek közötti párhuzamot kívánják prezentálni ahelyett, hogy elszigetelt nyelvezetként írnák le művészetüket. A Kolozsvár-központúságnak köszönhetően a legtöbb külföldi kiállító Romániából érkezett, a már említett intézmények mellett kiállított egy nagyváradi, két bukaresti galéria, valamint egy híres new yorki

román galéria is. Az Európa Kulturális Fővárosa címre is jó eséllyel pályázó Kolozsvárt a nemzetközi művészeti világ fokozott érdeklődése övezi az elmúlt években. Ennek nyomán a magyar kortárs művészeti élet egyik legkiemeltebb kiállítóhelyén, a Műcsarnokban is foglalkoztak a témával. Ez év április 19-én megnyitották az “Európai utasok, avagy kolozsvári képzőművészet az ezredforduló után” címet viselő tárlatot. Az akkori kultúráért felelős államtitkár Szőcs Géza megnyitóbeszédében azt mondta: „A kolozsvári kortárs művészet nemzetközi beágyazottságát már önmagában az is jól jelzi, hogy a művek számottevő részét nyugat-európai gyűjteményekből kölcsönözték.” A kiállító művészek Amszterdamtól a New York-i „MoMA”-ig (Museum of Modern Art) számos rangos helyen szerepeltek már. A 32 művész 10 évet felölelő munkáit felvonultató tárlat 17 művészeti intézmény segítségével jött létre, és volt hivatott reprezentálni a “kolozsvári szcénát”. Az említett „Plan B” galériáról Ledényi Attila, az Art Market igazgatója így szólt: „Ők meghatározóak


abban, hogy Kelet-Európa az elmúlt években képzőművészeti sikertörténetet tudott felmutatni. Számunkra külön érték, hogy ők itt vannak.” Hozzátette: „olyan kelet-európai sikertörténetről van szó, amely jelenleg messze túlszárnyalja azt, amit a magyar képzőművészet a nemzetközi színtéren eddig elért”. Sokan csodaként írják le azt a jelenséget, amely ritkaságszámba megy régiónkban. Nem titok azonban, hogy az eredményesség hátterében tudatos munka áll mind a művészek, mind a helyi művészeti intézmények részéről. Ez utóbbiak számottevő nemzetközi kapcsolathálózatuk mellett azzal segítik művészeik érvényesülését, hogy rendszeresen külföldi szakembereket hívnak meg. Nyugatra való nyitottságukat jelzik olyan művészeti párhuzamok, amelyek felfedezhetők főként a kortárs német, flamand valamint belga sztárművészekkel (Gerhard Richtertől Luc Tuymanson át Michael Borremansig). A magyar közönség már a Műcsarnokban is megtapasztalhatta, hogy ugyanolyan bátorsággal nyúlnak Vermeerhez, Leonardohoz vagy éppen egy modern klasszikushoz. Nem véletlen az “Európai utasok” cím sem. Gulyás Gábor, a Műcsarnok igazgatója annak idején hangsúlyozta, hogy ezt a címet egy magyar folyóirat is viseli. A századfordulón kialakult diskurzusban – ami a kelet és a nyugat felé mozdulás eseteit vitatta – gyakorta

használták az európai utas vagy utasok kifejezést mint a “nyugati mentalitás megjelenítőjét”- fogalmazott az igazgató. Mindezt a nyugati szellemiséget a kolozsváriak figuralitásban szerzett komoly szakmai felkészültségüknek köszönhetően bravúros kön�nyedséggel tudják átszűrni magukon. A Műcsarnok leírásának szavaival “tudatos önpozícionálással” világszinten piacképes műveket képesek létrehozni. Hozzáállásukban egy közös vonás objektív módon felismerhető, ami mindannyiójukat fogyaszthatóvá teszi egyben: a róluk kialakult sztereotípiákat vitatva vagy megerősítve, de mindenképpen a kelet-európai identitás témáját boncolgatva olyat mondanak magukról, amihez van kapcsolódási pontja egy észak-amerikai, nyugat-európai műélvezőnek. Még ha kokettál is adott esetben egy nyugati mesterrel, akkor is maga a hivatkozási alap a nyugati minta legfőbb etalonként kezelését erősíti. Véleményem szerint az egyetemes művészeti diskurzusba való sikeres beilleszkedésük okai tisztán láthatóak. Alexandra CROITORU: „The cabbage process”, 2012, videó 35’49”, „Plan B” Szabolcs VERES: „Gonorrhea a templomban”, 2010, olaj, vászon, 200x140 cm, „Bázis” Ciprian MURESAN: „Krumplihámozók”, 2009, videó 50’, „Kolozsváron át”- pro-

2012/7 december

jekt, „Plan B” Sorin NEAMTU: „Performance a majdnem székkel”, 2012, print, 72x55 cm/ kép, „Baril” Források: http://www.artmarketbudapest.hu/programok/ inside_art http://www.royalmagazin.hu/_kepek-2012/ ArtMarketBudapest_Kolozsvar_Intro.pdf http://hetivalasz.hu/kultura/artmarket-budapest-kiemelt-figyelmet-kapkolozsvar-56682 http://www.kronika.ro/index. php?action=open&res=68909 http://hdopen.hu/art_market_2012/kiallitoleirasa/?lang=hu&presenter_id=94 http://www.mucsarnok.hu/new_site/index. php?lang=hu&t=642 http://www.origo.hu/kultura/20120423europai-utasok-roman-ver-es-uj-kolozsvarikepzomuveszet-a-mucsarnokban.html http://multikult.transindex.ro/?cikk=17095

Fülöp „A kolozsvári alkotókat a nemzetközi művészeti világ olyan kelet-európai művészekként ismeri, akik festészetükben az elnyomó politikai rendszert és annak hagyatékát, a személyes és kollektív mítoszok lerombolásának témáját dolgozzák fel, konceptuális művészetükben társadalomkritikus üzeneteket fogalmaznak meg.” – írja az Art Market egyik sajtóanyagában (a „Crossing Cluj” bevezetőjében).

23


Így zenélnek a gépészek – interjú az Igor Mortis Vodka Klubbal A gépészkar negyedéves hallgatóiból álló Igor Mortis Vodka Klub debütáló első albuma kapcsán már szerepelt két hónapja a Kátéban, most viszont egy teljes interjúra sikerült elkapni a srácokat. A Kármán Klubban Barna Péter basszusgitáros, Mohácsi Bálint „Moha” szólógitáros, Pacseszák Dóri dobos és Zelena Zsombor énekes- ritmusgitáros válaszolt kérdéseimre, amik a technikai háttéren túl a zeneletöltésről alkotott véleményüket és a visszafogottan puritán szórakozási szokásaikat is érintették… Káté – Meséljetek a bandáról! Hogyan és miért indult, hogy alakult ki a mostani felállás? Moha- Az egész úgy kezdődött, hogy a 2009-es gólyatáborban borzasztóan berúgtak/tunk, és Dóri meg Zsombor kitalálták, hogy csinálnak egy rockbandát. Persze a gólyatábor hevében ebből a tervből nekem nem sok maradt meg, de egy évvel később, egy napon Zsombor odaszólt nekem – mivel tudta, hogy gitározom –, hogy nincs-e kedvem lejönni egy próbára, mert nekik volna egy zenekaruk. Másnap már mentem is, mert miért ne, és azóta itt ragadtam. Zsombor-Az évek alatt igazából megfordult pár arc a bandában, sőt volt olyan is, hogy én voltam a szólógitáros és az énekes egyben. Ez egy elég érdekes helyzet volt, de miután jött Moha, ez a probléma megoldódott. Ekkortájt jött Marci is, akivel így már egy működőképes együttesről lehetett beszélni. Ő egyébként egészen tavaly tavaszig volt a basszerosunk, majd a gyeplabda-karrierje miatt sajnos feladni kényszerült a zenélést. Ekkor jött Peti a képbe, aki 2011 nyara óta aktív tagunk. Káté – Első koncertetek hol és mikor volt? Zsombor- Rocktogonban, 2010. június 24-én. Moha- Arra emlékszem, hogy végre nyár volt, rohadtul meleg, és mindenki részeg volt. A koncert után pedig a sarokban egy ananászt szépen elfogyasztottunk, ami azóta is hagyomány nálunk.

24

Káté – Milyen nehézségeket jelent az egyetem mellett a banda működtetése? Moha- Hát volt olyan, hogy egy teljes napot késtem próbáról, utána Zsombor kicsit morcos volt… Hogy

2012/7 december

általánosságban válaszoljak, baromi nehéz, hogy egymással is ordítozunk meg verekszünk, de valahogy mégis jó együtt, és elviseljük egymást. Meg hát iszunk is azért eleget.

de sokat játszottunk együtt.

Moha- Rusty-ékkal (Crew from Hell) szoros kapcsolatunk van, hiszen ők vették fel az albumunkat. Rajtuk kívül még a Fatal Error, meg néhány Zsombor- Nehéz beosztani az időt szegedi banda. Az SZ4P-t (Szabadtéés az energiát, főleg, hogy mindenki- ri 4akkordos Performansz) is megemnek más-más dolgai és tanulnivalói líteném, mert ők a legelvetemültebb vannak az egyetemen, így egyeztetni arcok, akikkel valaha sikerült megisis elég nehéz az időpontokat. merkednünk, és nem mellesleg nagyon jó zenészek. Peti- Egyetértek, de a csillogó szemek meg az őrjöngő emberek a konPeti- Igen, és az egyszeri találkocerteken valahogy mégis kárpótolnak zás ellenére ők is elég jól emlékeznek mindenért. De a számok írása is össze- ránk, hiszen a Hegyalja Fesztiválon kistart minket, hiszen olyat alkotunk, ami sé megviselt állapotban újra találkozmindegyikünknek tetszik. tunk, és így is felismertek. És meggyőződésük volt, hogy jó zenét csinálunk. Káté – Vannak rivális vagy haver bandák? Dóri- Még talán a Dolmen. Moha- Csak haver bandák vanKáté – Mivel próbáltok kitűnni a nak, riválisok nincsenek. Példaként többi zenekar közül? említeném a Crew from Hell-t, ami egy Zsombor - Peti mosolyával, Moha Pantera-tribute zenekar. rasztáival és Dóri melleivel (nevet). Zsombor- Először talán a VasPeti- Meg a mellizmaiddal… macskákkal barátkoztunk össze, velük Moha- Egyelőre próbálunk „renkoncerteztünk először. Ők ELTÉ-sek, ilyen bölcsész-bluesos valamit játsza- des” banda lenni, és még az sem vilának (nevet). Sajnos ők már feloszlottak, gos, hogy mi mit akarunk csinálni. Az


Peti - Probléma még, hogy többnyire magyar nyelvűek a számaink, és ezeknek a magyarlakta területeken túl nincs nagy piaca. De Komárnoban, a magyar határtól 200 méterre már léptünk fel, ahol a legnagyobb különbség az volt, hogy lehetett a klubban dohányozni.

elején vagyunk még, próbálgatjuk az irányokat, és nem akarunk annyira kitűnni semerre. Zsombor- Komolyra fordítva a szót, ezt a két szinttel zúzósabb punk rockot aránylag kevesen nyomják nálunk, és még kevesebben használnak benne slap basszust, úgyhogy a zenénk mondhatni elég egyedi a magyarul éneklő bandák körében. Káté – Egyetem után is terveztek még együtt zenélni? Egybehangzóan- Hol van az még… Káté – Terveztek turnékat, fesztiválfellépéseket, külföldi utakat? Zsombor- Igazából már most is folyamatosan koncertezünk, amióta

Káté – Hogyan áll az első lemezetek? befejeztük az album felvételét. Most Zsombor - A számok már a télen lesz egy kis pihenő, amikor neki- masterelés alatt vannak, úgyhogy állunk újra számokat írni, meg a gyen- már tényleg majdnem kész, de eléggébbek vizsgázni is elmennek. gé maximalisták vagyunk. Belekötünk Moha- Fesztiválokra mindenkép- néha olyan apróságokba is, amitől a pen szeretnénk jelentkezni, de sajnos hangmérnök haja szála az égnek áll. ez nem ilyen egyszerű, hogy fogjuk De meg kell érteni, hogy fontos, hogy magunkat és megyünk. De van egy az egész a lehető legjobb legyen – hiper-szuper menedzserünk (Pelczéder ugyanez vonatkozik a klipre is –, hiTamás „Sámán”), aki azért igyekszik szen ha egy igazán jó anyagot tudunk leadni a különböző helyeknek, akkor elsikálni ezeket a dolgokat. sokkal nagyobb eséllyel kapunk leheDóri- Külföldi cél a Rock am Ring tőséget ott fellépni. Nürnburgban, de ez még egy elég táAz interjú folytatását megtaláljávoli álom. Sok felfedeznivaló van még tok a www.kate.hu oldalunkon! országon belül is, és először itthon kéne kiépíteni valamit, és utána menni A képek az Igor Mortis Vodka Klub Facebookoldaláról származnak. külföldre.

Sztadi

Szemeszter végi vizsga Ádám, Dávid, Máté, és Kötöny elmennek vásárolni a Sparba. A következő termékekkel pakolják meg kosarukat: 2 liter S-Budget asztali félédes vörösbor (499 Ft), 2 liter S-Budget kóla (99 Ft), egy üveg ukrán pezsgő (449 Ft), 0,5 liter Royal vodka (1799 Ft), 2x0,33 liter Sommersby (darabja 279 Ft), 7x0,5 liter sör (darabja 179 Ft). Közös a „pezsgő”, a „vodka”, a „bor”, és a „kóla”. Emellett Ádámé és Máté a hét sörből fejenként kettő, Dávidé egy Sommersby és két sör, Kötönyé pedig egy Sommersby és egy sör. Kötöny azonban – mielőtt beállnak a sorba – úgy dönt, hogy ő mégsem kér az S-Budget termékekből. Dávidnál kártya van, azzal szeretne fizetni, Máténál kétezer forint, Ádámnál ezerötszáz, Kötönynél pedig „nagypénz” (nagyobb, vagy egyenlő, mint ötezer forint). 1. a) Hogyan, és mit fizessenek a pénztárnál, hogy mindenki végül pontosan annyit költsön, mint amennyit fogyaszt? b) Az S-Budget bor és S-Budget kóla egymást kiegészítő termékek. Merre tolódik el mindkét termék keresleti görbéje, ha az S-Budget bor nettó ára 7,5%al nő? c) Ha az S-Budget bor ára 499 Ft, Ádám havonta 15 db-ot vesz, ha pedig 549 Ft, akkor beéri csupán 12 dbbal. Mennyi Ádám S-Budget bor iránti keresletének árrugalmassága abszolút értékben (ívrugalmasság!) ? 2. Rajzolja meg a 0,33 literes Sommersby és a 2 literes

2012/7 december

S-Budget asztali félédes vörösbor áthatását! A Sommersby alapköre első vetítősíkra illeszkedik. 3. Írjon meg „while-ciklusban” egy olyan programot, mely kiszámolja a feladatban előforduló személyek véralkoholszintjét egy adott időpillanatban! 4. Ünnepélyesen deriváljunk le mindent, ami a feladatban előfordul! 5. Számítsa ki az S-Budget vörösborba mártott cinklemez korróziósebességét! 6. Hogyan helyezzük el a kosárban a termékeket, hogy statikai egyensúlyban legyen? Számítsa ki, valamint léptékhelyes ábrában rajzolja meg a kosár fülében ébredő kényszereket! 7. A futószalag sebessége 0,35 m/s, a csúszási súrlódási együttható pedig minden esetben 0,15. a) Számítsa ki a mechanikai összhőveszteséget! b) Mekkora az összentalPIA változás a vásárolt termékekben, ha a külső hőmérséklet 18 Celsius-fokkal lecsökken? (A feladatban előforduló személyek és történetük fikció. Bármiféle egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.)

Dávid

25


Mozigépész – Szesztolvajok Mindannyian követünk el hibákat. Néhányan olyan hibákat is elkövetünk, amiket nem lehet jóvátenni, és amik örökké kísérteni fognak. Ilyenkor az egyetlen megoldás az alkohol, ami néha igenis segíthet – igaz, nem a hagyományos értelemben.

A

26

skót munkásosztály legaljáról származó Robbie (Paul Bannigan) visszaeső bűnözőként várja az ítéletet a bíróság előtt súlyos testi sértés miatt. Stabil párkapcsolatának és születendő gyermekének köszönhetően viszont megússza a börtönt, és 300 óra közmunkával elengedik. Környezete viszont nem ilyen elnéző Robbieval: bűnbandák üldözik, és egyetlen helyen talál csak nyugalmat: az ilyenolyan okokból közmunkára ítéltek társaságában, akik között akad piti tolvaj, angol szimbólumokat gyalázó skót melák és részeges, kétbalkezes gyógyegér is. A jóindulatú műszakvezető, Harry (John Henshaw) egy szabadnapon elviszi az egész bandát egy whiskylepárlóba lazítani, Robbie pedig ezen felbuzdulva kitanulja a szakma csínjátbínját. Az újonnan szerzett tudást azonban inkább a világ legdrágább whiskyjének meglovasítására használja, mintsem hogy flancos kóstolókat vezényeljen. Ken Loach egy mifelénk eléggé ismeretlen rendező, hiszen filmjeinek (pl. Vasutasok) fő témája a brit társadalom alsó rétegének mindennapi élete és problémái. Új filmjével viszont sikerült a Cannes-i Filmfesztivál zsűrijének fődíját elhoznia, nem véletlenül: egyszerre szembesülünk szegénységgel, bajtársiassággal, mérhetetlen ostobasággal és erőszakkal, ugyanakkor rengeteget tanulunk a világhírű whisky-készítésről, ami az előbbiekkel szemben egy szakértelmet és tőkét igénylő ipar. Gyakorlatilag észre sem vesszük, és lenyomnak egy komplett vezetett üzemtúrát a torkunkon. Talán ez a film legerősebb oldala: annyira hétköznapira és emberire sikeredett az egész, hogy szinte úgy éreztem, most szálltam le a vonatról Glasgow-ban. A színészek termé-

2012/7 december

szetesen sosem látott arcok, és mindannyian olyan ékes skót akcentussal beszélnek, hogy az első tíz percben már ettől fülig ér a néző szája. A karakterek pedig a viccesen primitív viselkedésükön túl is nagyon valódiak és szerethetőek, könnyű velük azonosulni. A filmnek persze kimondatlanul is a kilátástalan, munka nélkül maradt, húszas éveikben járó európai fiatalság a célközönsége, tehát annyira nem is kell csodálkozni, hogy könnyen fel lehet venni a sztori fonalát.

A mozi alatt két élesen elhatárolódó rész követi egymást: a játékidő első felében egy realista képet kapunk az Angliától egyébként egyre inkább szeparálódó skót társadalomról és az illuminált állapotban elkövetett bűncselekmények világáról (Budapesten élve sok párhuzamot találok a film és a saját valóságom között). A főhős fokozatosan néz szembe múltjával és rója le a tartozását; ez kissé lassabbá teszi a filmet az első 50 percben, ami a pörgős robbanásokhoz és szexjelenetekhez szokott nézőt lelombozhatja. Az ajánlóban leírt, jól ismert „utolsó nagy balhé” jelleg valahogy az istennek sem akar kibontakozni, és amikor már úgy érezzük, hogy most már igazán szó lehetne egy kis szesztolvajlásról is a sok dráma mel-

lett, akkor hirtelen teljesen feloldódik a hangulat, és négy jó barát kalandjává változik a film. Miközben az Így jártam anyátokkal című sorozatból is ismert Proclaimers - 500 miles című nótát hallgatva elénk tárul a skót felföld whisky-főzdéinek csodálatos világa, a feszültség megszűnik, és a sztori innentől kezdve a barátságról és a közös stikliről szól. A zene egyébként elég ritka a film alatt – ezért is örül meg nagyon az ember az ismerős dallamnak –, a csöndben zajló események viszont sokkal könnyebbé teszik a történtek átgondolását, és pont elegendő időt is kapunk a különböző fordulatok feldolgozására. Összefoglalva nehéz megállapítani a film kategóriáját; drámából és komédiából egyaránt kapunk, ahogyan züllött skótokból és művelt britekből, olcsó kannásborból és milliókat érő italokból is. Talán a happy end miatt mégis a vígjáték felé billen a mérleg nyelve, és bár egy jól kitervelt tolvajlásról szól, Blöff-szerű fordulatokra ne számítson senki: a történet lényege az egymáson való segítés és hogy hogyan jut valaki oda, hogy bűnöző lesz. Aki pedig szereti a jóféle skót whisky-t, annak kötelező eme remekmű megtekintése. Ők úgy fognak kijönni a moziból, ahogyan én: hogy akár 500 mérföldet gyalogolnának az „angyalok jussáért”.

Sztadi

Röviden Eredeti cím: Angel’s Share Kategória: dráma, vígjáték Játékidő: 101 perc Rendező: Ken Loach Főszereplők: Paul Brannigan, John Henshaw, Gary Maitland IMDb szerint: 7,1/10 Szerintem: 8/10


Gyere bringázni! Hazánkban egyre népszerűbb a kerékpározás, egyre több ember tekint erre a sportra nem csak mint hobbyra, hanem mint komoly versenyzési lehetőségre. Ezt is mutatja, hogy a maraton versenyeken évről évre egyre többen vesznek részt. Ez év szeptemberében gépészkari hallgatók kis csoportja elindított egy, főleg a hegyikerékpárosokat megcélzó kezdeményezést. „A csoport célja az, hogy megpróbáljuk népszerűsíteni a kerékpározást a hallgatók körében, valamint hogy jókat tekerjünk jó társaságban. De akár komoly edzésekről is szó lehet.”-nyilatkozta a kezdeményezés elindítója, Bálint Kötöny. – „Habár a kezdeményezés főleg a hegyikerékpározásról szól, szívesen fogadunk csatlakoznál kis csapatunkhoz, akkor keresd bátran Bálint minden jelentkezőt az összes szakágból.” Azok számára, Kötönyt, valamint facebook-on is megtalálsz minket, a csoakik jelentkezni szeretnének, célszerű, ha van saját kerék- port neve: BME-GPK12 MTB. Várunk szeretettel! párjuk és felszerelésük, valamint a közös gurulásokon kötelező bukósisak viselése. Ha megjött a kedved, és szívesen Dávid

SZALMASZÁL Jelentéktelen szalmaszál vagy, Melyet csak úgy sodor az élet. Amerre egyszer lehullsz, ott hagy, És lelked új életet élhet.

Versek

ZH HÉT Hát elkezdődött a zh hét, Sajnos az agyam még túl sötét, Egyre nehezebb az ébrenlét, Meg kéne tanulnom, de honnét?

ÁLARC

Állandóságra vágyakozok, De te mégsem arra születtél, Szíved magányosan gyalogol, Lásd be végre: egyedül lettél.

Álarcot viselsz, azért tűnsz másnak. Felöltöd nap, mint nap a világnak. Minden áron keménynek kell tűnnöd, Érzéseidtől elmenekülnöd.

Nyugalom, nem kell úgy izgulni, Akár meg is tudod csinálni, De akkor el kéne indulni, Nem a kolifalat bámulni.

A világ nem tudja, hogy létezel, Emlékeid félelmet keltenek. Mindenhol láthatatlan leszel, Bármerre mész, elfelejtenek.

Pedig az nem ciki, hogy van szíved, Az egész lelked elveszítheted. Tudom, hogy ért már sok csalódás, De nem mindenki bánt, aki más.

Most azt nézed, hogy hova ülhetsz, Még gyorsan el is menekülhetsz, Mély tudatlanságodban fürdesz, A kettesért egy imát küldesz.

Mikor bontod már le a falakat? Így nyithatatlan rajtad a lakat. Hol tartod a kulcsot a lelkedhez? Hidd el, van gyógyír a sebeidhez.

Bizony nem jók a körülmények, Tanulni kellett volna tényleg, Te csak reménykedsz a csodában, De mért jöttél alsógatyában?

LIKE Életed túlzottan nincsen, A facebook számodra minden, Nem érzed a külvilágot? Akkor nyomjál rá egy likeot! Jócsaj? Jelöld ismerősnek! Ez aztán bejön a nőknek. Teljesült a kívánságod? Akkor nyomjál rá egy likeot! Chaten húsz emberrel beszélsz, Élőben köszönni is félsz. Ha nem bírod az igazságot, Akkor nyomjál rá egy likeot! A legújabb posztod már kész, Net nélkül sehová se mész. Élnéd még az álomvilágod? Akkor nyomjál rá egy likeot!

2012/7 december

Akinek majd kinyílsz, az szerencsés. Lelked zenéje a legszebb csengés. Akkor légy bátor, vedd el a pajzsot, Anélkül is megvívhatod a harcot.

Lilla KARÁCSONY

Angyalszárnyon érkező boldogság, Amit a karácsony hoz szívedbe. Mindenhol ajándékukat bontják, Díszek fénye tükröződik szemedbe. Érezd át a szeretet ünnepét, Merítkezz egy őszinte mosolyból. Ne felejtsd el az ünnep lényegét, Ma minden a szeretteidről szól.

27


R-hely Miért ment át a csirke az úton? A Star Wars szereplők szavaival: YODA: Az úton való átkelés még nem tett egy csirkét sem naggyá. DARTH VADER: Mert nem tudott ellenállni a Sötét Oldal csábításának. LUKE: Átmenni az úton az egy dolog, ez itt most... valami egészen más. LEIA: Nem tudom… de szörnyű érzésem támadt. C3P0: Hatmillió különböző módon tudok átmenni az úton. R2D2: Beep beep be bop. CHEWIE: Gwrrroooooaaaarrrrrrlllllll! BEN: Menj át az úton, csirke. Indulj, csirke. Bízz bennem, csirke. BOBA FETT: De mi van, ha a csirke nem éli túl? Nagyon sokat ér nekem! WEDGE: A radarom mutatja ugyan a másik oldalt, de szerintem túl messze van, biztos vagy benne hogy át tudsz menni oda? JERJERROD: A csirke átment a túloldalra? Megkettőzni az őrséget! BIB: Die csirke wanga? BIGGS: Ezzel a tempóval időben át tudsz menni? OWEN: Mondtam már: felejtsd el. Csak egy dologra figyelj: át kell menni az úton. BERU: Nem tarthatod itt örökre. A legtöbb barátja már átment. Tudod milyen sokat jelent ez neki. ACKBAR ADMIRÁLIS: Az összes csirkének - ha megadom a jelet, átkelünk ! A CSÁSZÁR: Ifjú bolond. Csak most, elgázolva értetted meg... JABBA: Bo shuda csirke!

28

buszmegállóban vettem észre, hogy - Miért javította ki Micike az „e” betűt nincs rajtam alsógatya. „a” betűre? - Az semmi, én a munkahelyemen vet- Hát mi értelme van annak, hogy tem észre, hogy egy fogkefe lóg ki a „feszmérő”? fejemből. De nem is ez a félelmetes. - Hanem? A válóperes tárgyaláson a bírónő - Hanem például egy medve. megkérdi a férjet: - És miért akar elválni? Fiatal pár étterembe megy vacso- Mert a feleségem egy kurva. rázni. Beülnek, amikor a fiatalember - Ha jól értettem, durva? meglátja, hogy Korda György éppen - Nem, hanem kurva, „k”-val, mint „ke- megy a WC-re, utána megy és meggyed”! szólítja: - Elnézést, művész úr, de elhoztam a - Szóval miből élsz? menyasszonyomat vacsorázni és sze- Zombikat ölök. retnék előtte egy kicsit felvágni. - Zombik nem is léteznek... Megoldható lenne, hogy odajön az - Láttál már te egyáltalán zombit? asztalunkhoz és úgy köszöntene, mint - Nem. egy régi ismerőst? - Szívesen, te köcsög! - Persze, hogy hívják? - Ferenc. - Mi az? Kicsi pont a távolban, ami té- A férfi visszamegy az asztalhoz, majd ged figyel, és megkérdezi, hogy hogy nemsokára jön Korda. vagy? - Szevasz Ferikém, de régen találkoztunk! - ??? - Jaj, Gyuri menj már a faszomba, - Nézőpont kérdése... nem látod, hogy vacsorázunk?! - Miért volt szegény Petőfi? - Mert sokat költött. Az állatkert igazgatója büszkén mutogatja a vendégeknek a közös ketrecbe zárt nyulat és oroszlánt. - Íme egy szép példa a konszenzusra. - Csodálatos! És tényleg nincs velük semmi gond? - Az oroszlánnal semmi, de a nyulat időnként cserélni kell.

- Mondd, mit szeretsz rajtam jobban? A - Mi az, amikor mosolyog a hamburger? szépségemet, vagy az intelligenciámat? - Kaján vigyor. - A humorodat édes, a humorodat! - Merre támad az etióp hadsereg? - Amerre a szél fúj! Két óvodás beszélget: - Én egy kisautót kérek a születésnaAnyu, vegyél nekem fagyit!!! pomra. És te mit kérsz? -Aranyom, azért mert lefekszem az - Tampont. apáddal, még nem kell anyunak - Az mi? - Nem tudom, de lehet vele síelni, teni- szólítanod! -Akkor hogy szólítsalak??? szezni és úszni is. -Normálisan, mondd, hogy Józsi. - Drágám, ugye akkor is szeretnél, ha Két fickó beszélget: megtudnád, hogy szegény vagyok? - Hát persze, szívem... és nagyon hiá- Te, én napról napra szórakozottabb vagyok. Tegnap a nyoznál! 2012/7 december

Móricka és az édesanyja mennek a nőgyógyászhoz. Vizsgálat közben a nőgyógyász kérdezi: - Na, Móricka, most mit csinálok? - tapogatja a doki az anyuka melleit. - Most megnézi a doktorbácsi, hogy van-e az anyunak emlőrákja! - Helyes! És most mit csinálok? - kérdi megint a doki, mikor már csuklóig van Móricka anyukájában. - Most megnézi a doktorbácsi, hogy van-e az anyunak méhnyak-rákja! - Helyes! - csapja össze a kezét a doktor. Letolja a nadrágját és dugni kezdi Móricka anyukáját. - És most mit csinálok? - kérdi a doki vigyorogva. Móricka kaján vigyorral: - A doktorbácsi most kapja el a trippert, ami miatt jöttünk! - Apa, az ufók a barátaink vagy az ellenségeink? - Miért kérded, kisfiam? - Mert az előbb az udvaron leszállt egy csészealj és elvitték a nagymamát... - A barátaink.


Megnyílik egy új üzlet, ahol a nők férjet vásárolhatnak maguknak. A bejáratnál az alábbi utasítás olvasható: - Az üzletet csak EGYSZER látogathatják meg. - 6 emelet van, a férfiak tulajdonságai emeletenként javulnak. - Bármelyik férfit kiválaszthatják az adott emeleten, vagy felmehetnek a következő szintre. - Előző emeletre visszamenni nem lehet. Egy hölgy úgy dönt, hogy kipróbálja az üzletet, és partnert keres magának. Az első emelet ajtaján a következő felirat várja: „Ezeknek a férfiaknak van munkája” A nő úgy dönt, hogy megnézi a következő emeletet. A második emelet ajtaján ez áll: „Ezeknek a férfiaknak van munkája és szeretik a gyerekeket.” A nő továbbmegy. A harmadik emeleten: „Ezeknek a férfiaknak van munkája, szeretik a gyerekeket és félelmetesen jóképűek” Wow, gondolja a nő, és továbbmegy. A negyedik emeleten: „Ezeknek a férfiaknak van munkája, szeretik a gyerekeket, félelmetesen jóképűek és segítenek a házimunkában” Hihetetlen, gondolja a nő, nehezen áll ellen a kísértésnek, de valami arra készteti hogy továbbmenjen. Az ötödik emelet: „Ezeknek a férfiaknak van munkája, szeretik a gyerekeket, félelmetesen jóképűek, segítenek a házimunkában és romantikusak!” Úgy dönt, hogy benyit, de az utolsó pillantban megtorpan és felmegy a hatodikra. Az ajtó ezt találja: „Ön a 31.456.012-es számú látogató. Ezen a szinten nincsenek férfiak, csak azért van, hogy bebizonyítsuk, hogy a nők sosem elégedettek. Köszönjük a látogatást. Az utca szemközti oldalán egy hasonló üzlet nyílik, ahol a férfiak kereshetnek maguknak asszonyt. Az első emeleten vannak a nők akik szeretik a szexet. A másodikon a nők akik szeretik a szexet, és nem bánják ha a férjük időnként elmegy sörözni a cimbikkel. A harmadik, negyedig, ötödik, hatodik emeleten még SENKI sem járt...

2012/7 december

Egy fickó elmegy AIDS szűrésre. 2 hét múlva jelentkezik az eredmény - Uram, Ön homoszexuális? - kérdi az orvos. - Igen, az vagyok... - Nos, ebben az esetben várható volt: sajnos pozitív lett a teszt. Az ürge nagyon berezel: - Doktor úr, meg fogok halni? Nincs semmi orvosság? A doki gondolkodik, majd így szól: - Hát, létezik egy új gyógymód, még nem hozták nyilvánosságra, de biztos a gyógyulás. A következőket kell tennie: Tegyen ki 1 liter tejet 4 napra a napsütésre, azután igya meg, egyen hozzá 5 romlott nyers tojást és fél kiló rothadt savanyú káposztát rengeteg cseresznyepaprikával. Ezt csinálja 20 napon keresztül, meggyógyul. Miután a pasas hálálkodva elmegy, a nővérke odaford dokihoz: - Na de doktor úr, miért csinálta ezt, miért nem mondta meg neki, h negatív lett a tesztje? - Most legalább megtanulja a kis buzi, hogy mire való a segge... Dévényi Tibi bácsi kifogja az aranyhalat. Egy darabig nézik egymást, majd megszólal a hal: - ‚Oszt’ ilyenkor mi a fasz van??? - Mi az? Kicsi pont a távolban, ami téged figyel, és megkérdezi, hogy hogy vagy? - ??? - Nézőpont kérdése... A székely gyerek a szomszéd faluba jár udvarolni. A falu nincs túl közel, ezért egyik nap mondja az apjának: - Édösapám, oszt mi vóna, ha kőccsönadná nekem a biciglijét? Ígérem, hogy nem esik bántódása. - Jóvan fiam, viheted, de itt ez a doboz vazelin és ha meghallod, hogy megdördül az ég, akkor abban a pillanatban rohansz és bekened vele, mer ha egy rozsdafoltot meglátok rajta, a fejedet széjjelvágom! - Úgy lesz édesapám! El is megy a gyerek a bringával a lányhoz. Aztán telik-múlik az idő, be-

nyomják a vacsorát is a lány családjával. A kaja végeztével megszólal a lány apja: - No, akkor aki előbb megszólal, biz az fog mosogatni! Kemény játék, de senkinek nincs kedve azt a sok koszos tányért, meg zsíros fazekat simogatni így, hát ülnek csendben egy darabig. Egyszer csak a fiú gondol egyet, felkapja a csajszit, felcsapja az asztalra és irgalmatlanul elkezdi döngetni. A papa húzza a száját, vörösödik a feje, de nem szól semmit. Na megvolt a dolog visszaülnek szép csendben. Ülnek még vagy fél órát, mire a gyerek megint gondol egyet, felcsapja a mamát is az asztalra, megdöngeti rendesen azt is. A fater feje már majd szétmegy az idegtől, remeg mint a kocsonya, de meg nem szólal. Visszaülnek megint, egyszer csak megdördül az ég! A gyerek előkapja a vazelint, mire a papa: - Na jól van fiam, majd én mosogatok! - 5 kiló krumplit szeretnék, de attól félek nem bírom el - mondja egy idős asszony a zöldségesnek. - Dehogynem, majd ügyesen mérem meg! -Édes , mit szeretnél kapni szülinapodra? :) - iPhone 5 64GB - Nem tudnál választani valami olcsóbbat ?? - Nekem az is elég lenne ha nem innál folyton annyit a haverjaiddal :)) -Feketét vagy fehéret szeretnél ? A szőke nő vesz egy vibrátort. Otthon bekapcsolja, és így szól: - Ne remegj kicsim, nekem is ez az első alkalom! Nemi erőszak ügyében ítélkeznek egy rendőr fölött. - Nem értem - mondja a bíró -, hogy ha igaz, amit mond, hogy homoszexuális, miért támadta meg azt a szerencsétlen apácát? - Hmm... Hátulról úgy tűnt, mintha Zorró lenne...

29


30 2012/7 december


Profile for GDH BME

2012. decemberi szám  

2012. decemberi szám

2012. decemberi szám  

2012. decemberi szám

Advertisement