Page 1


Kedves Olvasó! Elmúlt a derűs, „napsütéses” március, a nyuszi hóban hozta a tojásokat, a fiúk pedig jéggel locsolhattak. Ennek fényében, sejtésem szerint, hasonlóan vidám módon telt az első ZH időszak is. Mostani számunkban is rengeteg hírt és érdekességet gyűjtöttünk össze számodra. A GHK hírekben a már megszokott hasznos, Téged is érintő információktól kezdve, az egyetemen történő eseményeken át, a szórakoztató és ismeretterjesztő írásokig mindenfélét megtalálhatsz. Ráadásként egy régi játékot is visszahoztunk, mely megoldásához sok sikert kívánok. Kíváncsian várom, Te vajon meg tudod-e oldani. Májusi duplaszámunkig tartson ki jelenlegi számunk és a jó idő. Ha mégis elfogyna idő előtt az olvasnivaló, látogasd honlapunkat, a www.kate.hu-t!

Felelős kiadó: Felelős szerkesztő: Főszerkesztő: Főszerkesztő-helyettes:

Szabó Klára Takács Borbála

Tördelőszerkesztő: Tördelők:

Faragó Dénes Hergovits Dávid Takács Rudolf

Olvasószerkesztők:

Ébert Dávid Hangyás István Atanáz Káldi Tamás Mucska Brigitta Poller Gyöngyvér Sándor Krisztián Bálint Kötöny Berki Lilla Fülöp Edina Hadzsi Ákos Hliva Viktor Káldi Tamás Mucska Brigitta Nagy Dávid Márk Peidl Tamás Poller Gyöngyvér Szabó Klára Takács Borbála Fazekas Máté Kapu Tibor

Cikkírók:

Szabó Klára KÁTÉ Főszerkesztő

Tartalom GHK Hírek.........................................................4 Masat-1 születésnap...........................................6 Slip 2013..........................................................7 III. Mérnökest....................................................8 3D nyomtatás, avagy ha eljön a tér ideje...............9 Hogyan… a hőszivattyú?.................................. 10 Zabagép – Mangalica Húspatika........................ 12 Orosz meteor................................................... 13 Hirdetés.......................................................... 14 Grafológia – Tudomány, vagy szimplán csalás?.... 15 Évfordulók....................................................... 16 Mennyi az annyi?............................................. 17 Fesztiválok 2013 I............................................ 18 Egy kreatív reggel Budapesten........................... 19 Duolingo - tanulj nyelveket ingyen!..................... 21 Mozigépész – Díjazott légy!............................... 22 Japán logikai játékok....................................... 24 Grafilogika...................................................... 25 R-hely............................................................. 26 A hirdetések tartalmáért és minőségéért felelősséget nem vállalalunk.

Vígh Miklós Szilágyi Attila

Vendég cikkírók: Címlap: Belső borító: Layout:

Sejbenné Rieth Ágnes Baki Mihály Földesi Bernát Podolyák Éva

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének Lapja http://www.kate.hu Megjelenik 1000 példányban az Egyetemi Hallgatói Képviselet támogatásával. KÁTÉ-szerkesztőség 1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. HÖK-tömb A33 E-mail: katepress@gmail.com Honlap: www.kate.hu Nyomda: Multiszolg Termeltető és Szolgáltató Bt.


GHK Hírek

egyetemi élet

Visszaélések a kondi Megalakult a Gépész bérletekkel Sport Szakosztály

4

Mint ahogy már értesülhettetek róla, a közelmúltban megszűnt a Kármán Body és a Kármán DSK is. A Body kör kapcsán több visszaélésre is fény derült az elmúlt félévben. A kör tagjai közül egyesek a fizetési rendszert megkerülve adtak bérletet, ezzel megkárosítva a kar hallgatóit és a sportéletet. Erre az előző félévben derült fény, egy ellenőrzés során. Az ügy kivizsgálása után kiderült, hogy számos esetben jogosulatlanul jutottak kártyához. Ezzel illetéktelen személyek belépését is lehetővé tették a kollégium területére. Az érintetteket szembesítettük tettük súlyával. Ez nem maradhatott következmények nélkül. Első körben a kiosztott kártyák utólagos díjrendezésére került sor. Azonban en�nyivel nem lehetett lezárni az ügyet, ezért az érintettek közösségi pontjai törölve lettek, amelyek például a kollégiumi felvételinél, vagy a Közösségi ösztöndíjaknál számítanak be, ezen felül kollégiumi fegyelmi eljárást kezdeményeztünk. A fegyelmi tárgyalások már le is folytak, a bizottság bizonyos esetekben a kiszabható legsúlyosabb büntetést rótta ki, azaz a BME összes kollégiumától való eltiltást 2 évre. A Body körön kívül egyesek a DSK-nak is tagjai voltak, ezért, részben emiatt, a GHK arra a döntésre jutott január végén, hogy a két kört megszünteti és tiszta alapokkal új kört hív életre. A DSK által üzemeltetett Sportszerkölcsönzővel is akadtak problémák. Sokan sajnos nem is tudjátok milyen kölcsönzési lehetőség van a kollégiumban. A szertár üzemeltetése, leltárazása nem volt elfogadható. Az utóbbi években a Kármán foci bajnokság is a Mentor gárdának volt köszönhető, pedig nem az ő feladatuk lett volna. Ez tovább erősítette azt a szándékot, hogy újjá kell szervezni a kari sportéletet. Amely egy pályázat formájában meg is történt, a menetét a következő cikkben részletesebben megismerhetitek. 2011/4 2013/2 szeptember április

A két kör megszűnése után sem maradhatott sportélet nélkül a kar, ezért pályázatot írtunk ki ennek az újjászervezésére, így alakult meg a Gépész Sport Szakosztály, új vezetőkkel és új körtagokkal. Nem kis meglepetésre közel 30 pályázat érkezett be a szakosztályi tagságra. Valami megmozdult sporttéren, sokan akartak tenni a sportért a kollégiumban. A kör vezetője Újvári Zoltán, a konditerem felelőse Bodnár Dávid, míg a sportszertár felelőse Jákli Balázs lett. A változásokat reméljük Ti is megtapasztaltátok már, ha esetleg még nem, tegyetek egy próbát. A Szakosztály jóvoltából zumba foglalkozások is vannak a Kármánban. Elkészült a kondi és kardió terem az állapot felmérése, a régi, elavult gépek, eszközök cseréje és felújítása is folyamatban van. Új ping pong asztal érkezett a kollégium aulájába és ez még bővülni fog reményeink szerint a közeljövőben. Ezzel együtt elindult a ping pong bajnokság is. A Sportszerkölcsönző heti 3 alkalommal tart ügyeletet az esti órákban, valamint interneten is kölcsönözhettek eszközöket, a http://sportszertar.ktk. bme.hu/ oldalon. A szertárban megtalálható többek között squashütő, labda, jég korcsolyák, futball-, kézi-, kosár- és röplabdák.

Jövőbeli tervek A következő félévben a Szakosztály elsődleges tervei között szerepel a szintek közötti bajnokság felélesztése a kollégium falai között. Valamint a kardio és kondi termekben, valamint a szertárban is további fejlesztések vannak napirenden, ami átalakításokat és új eszközöket is jelent, érdemes lesz figyelni az újdonságokat. Minden adott egy nagyon jó sportélet kialakítására a Gépész karon, ami kifejezetten fontos a hétköznapokban, hiszen a vizsgák és a zh-k okozta feszültséget a legkön�nyebben a sport által tudja levezetni a hallgató. A Szakosztállyal együtt pedig azon vagyunk, hogy a minél

többet és jó feltételekkel tudjatok sportolni, költségtakarékosan. Bízunk benne a változások előnyeit Te is megtapasztalod és ha eddig nem is nagyon vetted igénybe ezeket a lehetőségeket, most teszel egy próbát, hiszen itt a tavasz, jön a jó idő. Ha valamilyen további kérdésed lenne, keresd bátran a Szakosztály tagjait, vagy a GHK Sportreferensét, Mátics Zoltánt. Kellemes sportolást kívánunk!

MSc felülvizsgálat A felülvizsgálat ötlete még jóval nyár előttre nyúlik vissza. Már akkor elkezdtük megtervezni a kérdőívet, illetve a véleményfelmérés struktúráját. A 2010-es BSc felülvizsgálattal szemben nem papír, hanem webes felületen voltak elérhetőek a kérdések, ezzel nagyban leegyszerűsítve a kiértékelést. A tanszékekkel, a dékáni vezetéssel, illetve a fejlesztővel, Juhász Zoltánnal való folyamatos egyeztetés több, mint 3 hónapos munkát jelentettek. Szeptemberre végül egy sokszorosan leellenőrzött anyag állt a rendelkezésünkre, amelyben lehetősége volt a kitöltőnek értékelnie különböző szakok mintatanterveinek kötelező és szakirányos tárgyait, sőt még a szakirányokon elvégzett kötelezően választható tárgyakat is. A megkérdezettek az aktuálisan nálunk hallgató mesterképzésesek, valamint a karunkat MSc diplomával elhagyók voltak. A kérdőívek kitöltésére több hét állt rendelkezésre, végül a 620 megkérdezett közül 202 kitöltés érkezett be, ami egész jó aránynak mondható. A hallgatók körében végzett fel-


Szakonkénti elégedettség

egyetemi élet

mérés kérdései három nagy csoportra oszthatóak. Az első csoportba a képzés általános jellemzőivel, minőségével és a hallgatók elégedettségével kapcsolatos, a másodikba a tantárgyakkal, míg a harmadikba a kitöltő személyével kapcsolatos kérdések lettek feltéve. A kitöltések után rendelkezésünkre állt egy több mint 44000 soros excel, amiből a próbáltunk minél több lehetséges információt kinyerni. A diagrammok, függvények segítségével kiértékelhető adatokon felül több ezer egyedi véleményt is kaptunk. A Gépészkari Hallgatói Képviseletben minden szak minden szakirányának lett egy felelőse, aki kiértékelte ezeket a válaszokat is. Végül létrehozásra került egy több mint 40 oldalas anyag, amivel próbáljuk segíteni a dékáni vezetés munkáját. A rengeteg elkészült statisztikából láthattok itt most néhányat: Szakonkénti elégedettség: Szükség van-e változtatásokra, ha igen milyenre? A felülvizsgálatnak persze a kérdőívvel nincsen vége. A felmérés után levont következtetéseket a tanszéki, oktatói javaslatok felmérése és ös�szegyűjtése követi majd. A következő lépcső a szakbizottságok, szakfelelősök és szakirányfelelősök munkája, amelyet az oktatási dékánhelyettes úr, Bihari Péter vezet majd. Neki ezúton is szeretném megköszönni az eddigi segítő munkáját. A felülvizsgálat tapasztalatai utáni változások akár már a 2013 februárban kezdődő mesterképzéseken bevezetésre kerülhetnek. További információkért figyeljétek a GHK honlapját.

GHK A 2012/13. tanév tavaszi félévében rendszeres szociális támogatás 45 szociális ponttól jár. A Gépész Karon 559 hallgató adott le hiánytalan pályázatot, ebből 494-en kaptak támogatást. A támogatás minimális összege 11900 Ft/hó, maximális összege 34200 Ft/hó (100 ponttól jár a maximális összeg). Az első kategóriás hallgatók minimum 23 800 Ft, a második kategóriás hallgatók minimum 11 900 Ft támogatásra jogosultak. Alaptámogatásra BSc és osztatlan képzésen 59 500 Ft, MSc képzésen 89 250 Ft kaphat. 2013/2 április

5


Masat-1 születésnap 2013. február 13-án ünnepelte a Masat-1 365. űrben töltött napját. Ez idő alatt több rekodott megdöntve működött és működik azóta is sikeresen. Az alkalomból születésnapi sajtótájékoztatót tartottak, melyen beszámoltak az elmúlt egy év tapasztalatiról és a jövőbeni tervekről.

egyetemi élet

2012. február 13-án több évnyi munka eredményét tették fel az Európai Űrügynökségnél, az új építésű, főleg olasz fejlesztésű, Vega hordozórakéta tetejére, hogy pályára állíthassák az első teljes egészében magyar fejlesztésű, CubeSat szabványú picoműholdunkat, a Masat-1-et. A 71 perces fellövés sikerrel zárult, a műhold antennája kinyílt, letéve ezzel a magyar űrkutatás egy újabb jelentős mérföldkövét. A tervezett 3 hónapos kommunikációval töltött működési időből - melyből már 2-3 hétnek is nagyon örült volna a tervezőcsapat - végül több mint egy év lett, mellyel új lehetőségek tárháza nyílt meg a magyar űrkutatás területén. De nem szaladnék ennyire előre. Menjünk vissza kicsit az időben. Több mint 5 évvel ezelőtt indult el a projekt, mely igazi különlegességnek számít olyan szempontból, hogy nem ipari megkeresés eredményeként jött a világra, hanem az egyetem és a hallgatók oldaláról indított kezdeményezés. Többezer munkaóra befeketéssel, tesztelések és éjszakázások sorának eredményeként jött létre a Masat-1. Ezt az időt a készítőcsapat tagjai szabadidejükből áldoztak erre a feladatra, mindazzal a rengeteg tudásbeli, pénzbeli és eszközbeli támogatással, melyet az ipari és tudományos körök támgatói

6 2011/4 2013/2 szeptember április

bocsájtottak rendelkezésükre. Több évtized tudása került bele a projektbe, mellyel közel 5-600 főt mozgattak meg. A fellövés is egy támogatás formájában valósult meg, hisz az Űrügynökség ingyen lőtte fel a műholdat az űrbe (két másik CubeSat szabványű műholddal, a Robustával és a PW-Sattal egy silóban). A fellövést követően, a rövid időn belül működésbe lépett hold sikeres oda-vissza kommunikációt volt képes végrehajtani, hála a kinyílt antennának, mely valójában egy űrminősített horgászzsinórral rögzített mérőszalag. Ezt követően kéthétnyi tesztelés következett, majd elkészültek az első űrfotók is, amit egy 640x480 pixel felbontású kamera rögzít. Azóta egyedi 3D-s felvételek és 7 darabos képsorozatból álló, legyező formációban elhelyezkedő mozaikfelvételek is készültek. A vezérlést két földi YAGI antennával végzik, melyek egyike a BME E épület tetején található, a másik pedig, szó szerint, a fejlesztő csapat egyik tagjának hátsó kertjében, Érden. A rádióamatőrök által fogható 1 perces adatcsomagok, melyek telemetriai adatokat tartalmaznak, 625 bit/s sebességgel száguldoznak lefelé. Az elmúlt év alatt több mint 5 millió adatcsomagot továbbítottak a világ rádióamatőrei interneten át a központ-

Fotók: SPOT ba, összehozva ezzel több, mint 300 MB-nyi adatot. Egy-egy adatcsomagban kódolva van a műhold állapota, mely főként az akkumulátor feszültségét és hőmérsékletét foglalja magába. Ezen felül a Masat-1 rendelkezik egy üzenőfallal is, melyre 20 karakteres üzeneteket lehet küldeni. A pozícionálást a mágneses félaktív stabilizáló rendszer végzi, mely az egyetlen nem redundáns, vagyis tartalék áramkörrel nem rendelkező része a holdnak. Ezen egység tesztelése fontos részét képezte az elmúlt évnek. A jól működő rendszereknek hála a szenzorok rekalibrálására is lehetőség van, valamint a pozícionáló megfelelő működése esetén a Föld déli féltekéjéről is megfelelő képeket lehet készíteni. Az egy éves működés alatt egy napkitörés miatt elszállt egy beavatkozó, de ezt leszámítva minden egység jelenleg is az elsőleges áramkörével működik. Volt ok azonban az aggodalomra, mikor is 2012. október 4-én a régebben 965 darabra szakadt PENGYUN-1C-DEB kínai műhold egyik darabja közelítette meg a holdat. A műhold és a törmelék közötti elhaladás - mely szerencsére nem végződött ütközéssel - távolsá-


működésekre lehet számítani, melyek keretében tervbe van véve egy nagyobb méretű CubeSat szabványú Masat-2, valamint akár egy rendes méretű Masat-3 elnevezésű műhold is. A fejlesztő csapat folyamatos újdonságokkal jelentkezik, mint például az adatfigyelő szoftverük Android rendszerre, valamint egy új USB-s egység, rádióamatőrök és oktatási intézmények számára, mellyel elérhető áron akarnak, oktatási célzattal, olyan rádiós eszközt biztosítani, me-

lyet megvásárolva bárki –drága rádiós felszerelés nélkül is - kapcsolatba léphet a fenn keringő Masat-1-el. Nagy előrelépésnek tekinthető a projekt, mivel jól bizonyítja, hogy az ipar és az egyetem együttműködése gyümölcsöző, ez pedig további innovációkra és fellendülésre ad lehetőséget. Ennek reményében kívánok én is boldog születésnapot a Masat-1-nek és további szép sikereket a fejlesztőcsapatnak.

Bogár

egyetemi élet

ga 170 m volt, mely a számítások szerinti hibahatárba pont beleesett, így az elhaladás előtt nem tudták megmondani, hogy a Masat-1 épségben megússza-e a dolgot. Ha hasonló nyaktörő mutatványra nem kerül sor a következő időszakban, a műholdnak körülbelül 2,8 éve van még, mielőtt visszakering Földünk légkörébe jelenlegi 1450 km-es magasságú elliptikus pályájáról. Így még közel két születésnapját megülhetjük a műholdnak. A projekt hatására újabb együtt-

Slip 2013 A szó jelentése önmagában csúszást jelent, de jobb esetben nem ez jut róla eszünkbe, hanem a méltán híres eseménysorozat, a Gépészkari Napok, melyet 1979 óta rendeznek.

A

rendezvény elsősorban csapatok egymás közötti vetélkedéséről szól, amiben főként különböző egyetemi öntevékeny körök tagjai indulnak egymás ellen, pl. Senior Gárda, Old’s Club, Káté, és a lelkes, gyönyörű gépész lányokból álló csapat. A tavalyi győztes 7vége eleinte a Kármán Tódor Kollégium 7. emeletének lakóiból állt, akik célja mindig a 7. hely elérése volt, ám tavaly a 7. versenyükön nyerni jöttek, ami sikerült is nekik. Emellett még rengeteg koncertprogram is kínálkozik a szórakozni vágyó fiataloknak, idei fellépők a következők: DJ Forkmann, Firkin, DJ Juhász Laci, Kerozin, Dévényi Tibi bácsi, Compact Disco. A koncertek

2013/2 április

és a rendezvény egésze tejesen ingyenes! És hogy kik tálalják ki mindezt? A CB, azaz Ceremónia Bizottság tagjai, az örökös SLIP-szervező gárda. Ők találják ki a feladatokat, pontozzák a csapatokat, figyelnek rá, hogy minden szabályszerűen menjen, és persze ők is egy jól összeszokott csapat, amely kiveszi a részét a szórakozásból. Az idei főszervezők, Kapu Tibor (Senior, Bassment) és Kovalovszki Máté (GHK) garantálják a jó hangulatot! Ha tetszik a szervezés, a CB nyitott minden új érdeklődő iránt. Ugyan a különböző feladatok minden évben változnak, vannak hagyományos programpontok, amelyek évről évre visszatérnek. Az első napon történik a csapatok bevonulása, amelyet - mint minden más versenyszámot - CB tagokból álló zsűri pontoz. Ennek tükröznie kell a csapat által kiválasztott imágót, ami bármi lehet, a vikingtől a majákig. A nap további része idén a szakmaiság jegyében telik. A gondosan elkészített előfeladatok bemutatása után a szakmai vetélkedőn a különböző tárgyakból szerzett lexikális tudás érhet sok pontot. Sajnos a félév végén ezek egyike sem ér kreditet, ám a Dékáni Hivatal és a GHK jóvoltából ezen a napon 14:00tól dékáni szünet lesz. Ezúton is sok elmaradt labort kívánunk mindenkinek! Mielőtt még elkezdődne az esti „ereszd el a hajam”, egy teljesen új meglepetés - SLIP program is bemutatkozik a nagyérdeműnek!

A másnap meghatározó vetélkedője a kerületríkató Járőrverseny, amelyen a csapatokat a környéken elszórt különböző állomásokon várják a CBsek, hogy mindenféle ügyességi feladatot teljesíttessenek, helyszínről helyszínre haladva. A kemény fizikai erőpróbákkal járó program után az estét a csapatvideók bemutatása zárja, és természetesen a buli. A harmadik napon kerül sor a karunkon nagy hagyományokra visszatekintő Kolifoglalóra. Itt a csapatok legkiválóbb tagjai versengenek gyorsaságukkal egymást kiejtve, azért, hogy elfoglalhassák a teljes játékteret. A dobókocka elengedhetetlen kellék, valamint a csapattagok gyorsaságára is szükség lesz. Közben a csapatok gasztronómiai megszállottjai konyhai tudásukat csillogtatják meg a Főzőversenyen. A negyedik, azaz az utolsó napon dől el minden. A megfáradt versenyzők minden erejüket és motivációjukat egybegyűjtve készülnek a legnagyobb megmérettetésre: a Nagyvetélkedőre. Ezen a vetélkedőn elért pontok érnek a legtöbbet, itt kell a legjobban teljesíteni. Itt vár a csapattagokra a legtöbb és legnehezebb feladat, mind gyorsaság, mind ügyesség terén. A verseny végére mindenki garantáltan kimerül, a 4 napot hatalmas buli zárja.

Lilla & Kapu Tibi

7


III. Mérnökest

egyetemi élet

A mérnökest nem más, mint egy, a Mechatronika Szakosztály által megszervezett, kötetlen beszélgetés egy már végzett mérnökkel. Célja, hogy pontosabb képet kapjunk az egyetem utáni munkavégzésről, és megtudjuk mitől is mérnök egy mérnök.

tudomány és technika

A

8

2013. február 18-án tartott mérnökestre meghívott vendégünk Dr. Bacsárdi László, mérnök-informatikus, aki jelenleg is a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán tanít. Fő területei a kvantuminformatika és a híradástechni-ka. 2003 óta a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkára. Többször volt a NASA-nál, valamint számos alkalommal jelen volt űrkonferenciákon a világ különböző pontjain. Vendégünk egy rövid ppt-s előadással nyitotta az estet, ahol először szakmájáról, a kvantum-informatikáról beszélt. Magát a kvantuminformatikát egy érdekes idézettel mutatta be: „Nem értjük, hogy miért működik, de meg tudjuk mondani, hogyan működik”. A kvantumbiteket az informatikában ismert bit fejpénz hasonlattal vezette be nekünk. Azonban az általános informatikától eltérően egy kvantumbit egyszerre 2 értéket is felvehet, tehát olyan, mintha egy pénz egyszerre lenne fej és írás is. 500 ilyen pénzérmével az egész világot le lehetne modellezni. A kvantumszámítógépek és a „normál” számítógépek közti sebesség különbséget pedig egy facebook jelszó feltörési példáján keresztül ismerhettük meg. Míg a normál számítógépnek 152.000 év kellene egy jelszó feltöréséhez, addig a kvantumszámítógépnek mindössze 1 mp-be telne ez a művelet. Kérdés is irányult rá, hogy manapság mekkora teret nyerhet az iparban ez a terület. Jelenleg 4 cég foglalkozik ezzel, melyek közül egy kvantumprocesszorokat gyárt a többi pedig a 100%-ban lehallgathatatlan kulcsszétosztáson 2011/4 2013/2 szeptember április

alapuló információáramlást tanulmányozza. A megrendelők általában a hadiparból kerülnek ki. A folytatásban az előadó a közösségi tevékenységeiről mesélt pár szót. Gólyaként a Schönherzben lakott, rövid időn belül a kollégiumi vezetőség tagjává vált. Az informatika mellett az újságírás is nagyon érdekelte. Az Impulzus, majd a Műegyetemi Sajtó munkatársa volt. 2 év után, vélhetően a lányhiány miatt szobatársaival a Vá-

sárhelyibe költözött át, ahol rövid időn belül nevelőtanár lett. Szabadidejében szívesen foglalkozik az űrkutatással: a Magyar Asztronautikai Társaság tagja, később vezetője jelenleg pedig a titkára. A BME mellett a soproni Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársa, ahol kezdetben segédtanárként dolgozott, tavaly intézetigazgatóvá léptették elő. Szerinte nagyon fontos, hogy egy közösségbe be tudjunk illeszkedni, illetve hogy ne feledjük el; mi is csak „kisemberek” vagyunk. Az utazást szenvedélyének nevezte. A világ rengeteg helyén járt már. Mutatott fényképeket az USA-ból,

Kanadából, Dél-Afrikából, Japánból, Indiából, Baliról, de Hawaiion is megfordult már. Utazásaihoz támogatást kap a tanszéktől, mely minden évben kifizet néhány tanulmányutat. A rövid előadás után a kérdéseink kerültek előtérbe. Elsőként arra válaszolt előadónk, hogy szokott-e aludni. Szerinte a legfontosabb dolog az időbeosztás, több könyvet is olvasott az időmenedzsmentről. Fontosnak tartja, hogy inkább egy dologgal foglalkozzunk többet, mint többfélével kevesebbet. Az a tapasztalata, hogy az emberek elvesznek az azon való töprengésben, hogy mit kellene csinálni. Informatikusként határidőnaplónak a Microsoft Outlookot és a OneNote-t használja. A következő kérdés a tanszékvezetői munkájára irányult. Jelenleg az Informatikai és Gazdasági Intézet vezetője. Elmondása szerint rengeteg munka kell a sikerhez, de fontos a szerencse is, amit a felkészültség és a lehetőség találkozásának nevezett. Az ismeretségéről, kapcsolatairól is kérdeztük. Sokszor nulláról kezdte az ismerkedést például, amikor kollégiumot váltott. Kiemelte, hogy nagyon fontos a régi ismerősök megőrzése és a korábbi kapcsolatok ápolása. Munkájában éles ellentétet jelent a soproni illetve a BME-s állás, ugyanis Sopronban intézetvezető, de a BME-n „csak” egy segédtanár. Budapest, 2013. március 1.

Fazekas Máté


M

aga a 3D nyomtatás alapötlete 1955-ből, két MIT-s (Massachusetts Institute of Technology) doktorandusztól származik, akik egy tintasugaras nyomtatót alakítottak át úgy, hogy az ne tintát fecskendezzen, hanem anyagrétegeket olvasszon egymásra és így hozzon létre térbeli tárgyakat. Az ezt követő fejlesztések eredményeképpen a 90-es évekre megjelentek az első piacképes berendezések, de még nagyon drágán és helyigényesen. A nyomtatási folyamat egy digitális modell elkészítésével kezdődik, egy CAD program segítségével. A program ezek után egy úgynevezett STLfájlt készít, amiben a modell felületét a lehető legkisebb háromszögekre osztja fel, azért, hogy minél pontosabb legyen a méretvisszaadás. A nyomtatás még többnyire csak egy színben (egy anyagból, konkrétan valamilyen polimerből vagy gipszből) lehetséges, de már léteznek színes nyomtatók is, amelyek maximum három színt tudnak megjeleníteni. Na de miért is jó nekünk, gépészeknek és terméktervezőknek a 3D nyomtatás? Az iparban és a tervezés során nagyobb cégek már használják az új technológiát prototípusgyártásra. Erre nagyon jó példa a kerékpárgyártás, ahol a vázak először „nyomtatva” készülnek el, ezeken végzik például a szélcsatorna teszteket és

2013/2 április

majd ezután kerülnek a gyártásba. A 3D nyomtatás tehát egyszerűsíti és hatékonyabbá teszi a tervezést, illetve a tervező szinte azonnal kézbe veheti a prototípust, így gyorsabban meg is találhatja az esetlegesen fellépő hibákat. Meg merném kockáztatni, hogy a mi mérnöki generációnknak már mindennapi kelléke lesz a 3D nyomtató, ugyanis a technológia fejlődésének köszönhetően egyre kisebbek és olcsóbbak lesznek az eszközök, ami ugye a széleskörű elterjedés alapfeltétele. Feltételezések szerint az új technológia nem csak a prototípuskészítést és a tervezést fogja forradalmasítani, hanem magát a gyártást is, hiszen nem lenne szükség a gyártás közben anyagveszteséggel járó eljárásokra (pl.: forgácsolás), hanem elég lenne egyszerűen „kinyomtatni” az adott terméket pontosan annyi anyagból, amennyi szükséges hozzá. Vannak azonban olyan emberek, akik még ennél is tovább mennek. Egyesek szerint odáig is eljuthatunk, hogy ha a jövőben egy háztartási gépünk vagy bármi más használati tárgyunk egy alkatrésze elromlik, akkor egyszerűen letölthetjük az internetről a digitális modelljét, és kinyomtathatjuk otthon, majd pedig beszerelhetjük a hibás rész helyére. Habár a fent említett otthoni nyomtatásra még sokáig várni kell,

tudomány és technika

Bizonyos filmes ötletgazdák félelmetes erővel képesek ráérezni arra, hogy merre fog fejlődni a technológia, és akár már az adott fejlesztés megjelenése előtt 20-30 évvel filmvászonra viszik azt. Esetünkben sincs ez másképp, hiszen 3D nyomtatással (vagy ahhoz hasonlóval) már a Star Trekben és az Ötödik elemben is találkozhattunk, pedig az említett filmek készítésének korában még az internet is gyerekcipőben járt.

egyetemi élet

3D nyomtatás, avagy ha eljön a tér ideje

az újfajta technikát már alkalmazzák a gyógyászatban (pl.: művégtagok készítésére), és elég komoly kísérletek folynak egyéb területű felhasználását illetően is. Ilyen például a Pentagon kísérletsorozata, ahol a „festékanyagnak” őssejteket használnak, és élő szöveteket akarnak „nyomtatni” belőle. Mindemellett viszont azt is meg kell említenünk, hogy a lehetőségek széles tárháza ellenére a technológia még mindig gyerekcipőben jár, nagyon költséges és egyelőre csak modellezésre jó. Ettől függetlenül ne feledjük azt se, hogy ha az ilyen jellegű problémák mindig is visszatartották volna a mérnököket és fejlesztőket, nem lett volna még első ipari forradalom sem. Ezért tekintsünk csak bátran előre, és reménykedjünk mi is abban, hogy már tanulmányaink vagy a szakmai gyakorlat során találkozunk gyakorlati szinten 3D nyomtatóval. Források: HVG 2013. 02.05 Wikipedia, 3D nyomtatás Bikemag, Cube 2011 teszthétvége

Kötöny

9


Hogyan… a hőszivattyú? „A változás a levegőben van.”

Nagyanyáink hajdanán még a sparhelten melegítették a vizet mosdás előtt, manapság viszont teljesen természetesnek tűnik, hogy a zuhany alá állva azonnal meleg víz folyik a csapból.

É

tudomány és technika

letünket a különböző vízmelegítő gépek teszik kényelmessé, melyek már szinte mindenki számára elérhetőek. Leggyakrabban villanybojlert, gázbojlert vagy cirkót használunk. Viszont sokan egyre nagyobb figyelmet szentelünk a környezetbarát technikáknak és azt a fenntarthatóbb megoldást választjuk, amit még megengedhetünk magunknak. Fontos, hogy csökkentsük a károsanyag-kibocsátást és az energiafogyasztást. De egy átlagos pénz-központú embert, akit hidegen hagy a zöld duma, csak az fogja érdekelni, hogy mennyivel csökken a rezsije és mennyi idő alatt térül meg a befektetése. Nos, mindkét tábor számára érdekes lehet a hőszivattyú! A hőszivattyú arról kapta nevét, hogy képes hőt átadni egy alacsonyabb hőmérsékletű forrástól egy magasabb hőmérsékletű forrás felé, ezzel megfordítva a hő természetes áramlását. Működése azzal az előn�nyel jár, hogy hő formájában több energiát képes átadni, mint amennyi a működéséhez szükséges villamos energia. Felhasznált hőforrás alapján megkülönböztetünk földes, vizes, illetve levegős változatot. A továbbiakban a levegős hőszivattyú működé-

10 2013/2 április

sét részletezem, mivel szerintem ez a legelérhetőbb mindenki számára. Hatásfoka ugyan kisebb, de olcsóbb és egyszerűbb telepíteni, mint a többit. Nincs szükség ugyanis földmunkára, mélyfurásra, egyszerűen csak egy szoba vagy garázs falára kell felszerelni. Normál páratartalom esetén szükség lesz egy lefolyóra is a kondenzvíz számára, amiből óránként 0,2-0,6 liter keletkezhet. Továbbá egy légcsatorna is kell a használt hideg levegő elvezetéséhez, ugyanis ezt visszakeverve a szobába, rontanánk a hatásfokot. Megjegyzem, nyáron akár hűthetünk is ezzel a felfrissített - hűtött, párátlanított - levegővel egy másik helyiséget. A hőszivattyú a levegőben levő hőt, mint újrahasznosítandó energiaforrást használja fel a meleg víz előállítására. Ez a korszerű technológia akár 70%os energiamegtakarítást is lehetővé tesz egy hagyományos elektromos vízmelegítővel szemben. Ez évente körülbelül 50-60 ezer Ft megtakarítással jár. Sőt, az éves CO2 kibocsátása harmada a fűtőszálas társaihoz képest. A gép ára többszöröse a hagyományos melegítőknek, egy 120 literes típust megközelítőleg 200 ezer forintért le-

het megvásárolni. Egyes gyártók számításai szerint viszont már 4 év alatt megtérül a befektetés és kezdődik a „spórolás”. Ebből következik, hogy mivel akár 5 év garanciát is vállalnak a termékükre, még rosszul sem járhatunk a befektetéssel. Szigorúbban nézve a beszerzés, beszerelés költségei ráhúznak még egy évet a megtérülésre, de 15-20 éves élettartamot tekintve még így is kedvező az ajánlat. A hőszivattyú „energetikai kapacitása” hőátadáson alapul, amihez villamos energiára van szükség. Ez a kompresszor üzemeltetéséhez kell, de így is a vízmelegítők energia felvétele olyan alacsony [~300W], hogy nyugodtan használható a többi háztartási eszközzel egyszerre anélkül, hogy túlterhelnénk a háztartási elektromos hálózatot. A hűtőközeg egy zárt, hidraulikus körön halad keresztül, amelyben cseppfolyós vagy gáz halmazállapotúvá változik a hőmérséklet és nyomás függvényében. A hidraulikus kör fő alkotóelemei a következők: A kompresszor, amely a gáz halmazállapotú hűtőközeg nyomásának növelésével lehetővé teszi a ciklus lefutását. A vízmelegítő tartályban található az első hőcserélő, melynek felületén keresztül megy végbe a hőcsere a hűtőfolyadék és a melegítendő használati víz között. Mivel ebben a fázisban a meleg hűtőgáz halmazállapota megváltozik és folyadékká kondenzálódik, közben a hőjét átadja a víznek, így ezt a hőcserélőt kondenzátornak nevezzük. Az expanziós szelep olyan berendezés, amelyen keresztül a hűtőfolyadék áthalad, mihelyst a nyomása és a hőmérséklete lecsökken. Ez a szelep fölötti csőkeresztmetszet növelés eredménye. A vízmelegítő felső részében található második hőcserélő felülete bordákkal van


szivattyúk típusától és az üzemi körülményektől függően 3-5 között változik. Például a 3-as COP érték azt jelenti, hogy minden 1kWh felhasznált villamos energia után a hőszivattyú 3kWh hőt ad át a melegítendő anyagnak, amelyből 2kWh a szabad hőforrásból, a levegőből került kivonásra. Normál használati körülmények esetén körülbelül 55-60°C hőmérsékletű vizet tudunk előállítani, ami elég a víz háztartási alkalmazására. A vízmelegítőket azonban ellátják egy kiegészítő fűtőszállal is, ami további opciókat tesz lehetővé, mint például gyorsabb felfűtés vagy 65°C-os víz, amely az antibakteriális védőciklusok lefuttatása során alkalmazható. Ez a hőszivattyús és fűtőszálas üzem kombinációja azonban rontja a hatékonyságot. Ha nagy a család és mindig kifogy a meleg víz, vagy esetleg fűtésre is szeretnénk használni a hőszivattyút, van lehetőség plusz hőcserélővel egy nagyobb víztartály bekötésére. További alternatív megoldásokkal is kombinálhatjuk a rendszert, például napkollektorokkal.

A hőszivattyú további előnyei közé sorolhatjuk, hogy nincs szükség kéményre, így egy új ház építésénél megspórolhatjuk annak építési és karbantartási költségeit. Valamint működés közben csendesebb, mint egy klíma, szóval akár a lakószinten is felszerelhetjük. Szinte csak a kompresszor romolhat el, viszont épp ezért figyelnek ennek a minőségére a legjobban. A tapasztalatok szerint nagyon megbízhatóak. Karbantartásra nincs szükség!

tudomány és technika

megnövelve. Ez végzi a hűtőfolyadék és a szabad forrás vagy ventilátor által áramoltatott környezeti levegő közti hőcserét. Mivel a hűtőfolyadék ebben a fázisban elpárolog és hőt von el a környezeti levegőtől, ezt a hőcserélőt párologtatónak nevezzük. A párologtatóban levő hőmérsékletnek alacsonyabbnak kell lennie a környezeti levegőnél, ugyanakkor ahhoz, hogy hőt adhasson át, a kondenzátorban található hűtőközeg hőmérsékletének magasabbnak kell lennie a tartályban melegítendő víz hőmérsékleténél. A hőmérsékletkülönbséget a hőszivattyú-kör belsejében a párologtató és a kondenzátor között található kompresszor és expanziós szelep hozza létre a hűtőfolyadék fizikai tulajdonságainak köszönhetően. A gép minősége szempontjából fontos a hűtőfolyadék. Az 1990-es években az R-12 vegyületet használták, de ózonkárosító hatása miatt ezt betiltották. Az egyik széleskörűen használt helyettesítő anyag a R134A, mely kisebb hatékonyságú, de nem mérgező és nem gyúlékony. A komolyabb hőszivattyúkban viszont R600A (izobután) kering, amely szintén környezetbarát anyag. Körülbelül 0,3 kg hűtőfolyadék van egy átlagos gépben. A hőszivattyú ciklus hatásfoka a teljesítmény együtthatóval (COP) mérhető. A COP a melegítendő víznek átadott hő és a felhasznált villamos energia hányadosa. Az értéke a hő-

Ez mind szép és jó! Negatív kommenteket sem találni a neten, mégis nagyon kevesek használnak ilyen berendezést. Szerintem ez azért lehet, mert az emberek nem tudnak róla. Vagy pedig a hosszú távú befektetést jelentő ár riaszt el sokakat. Valamiért az ilyen gépeket nem reklámozzák rendesen, amit nem értek a gyártók részéről sem. Jó marketinggel viszont gyorsan elterjedne, mert ezzel tényleg mindenki csak jól járhat. Úgy néz ki, a nagy áttörés még várat magára. De remélem, ez hamarosan bekövetkezik. Forrás: wikipedia.hu, Ariston hőszivattyú kézikönyv

Viktor

2013/2 április

11


Zabagép – Mangalica Húspatika Annyi idegen ízeket kínáló gyorsétterem van a városban, mint égen a csillag. De mi van, ha valami magyarosra, ugyanakkor gyorsra vágyik az ember? Van alternatívája a hentesnél való talponálló, papírtányéros ebédelésnek?

A

nagyvilág

válasz egy igen is, meg nem is: van olyan hentes, ami beülős étteremként is funkcionál, méghozzá nem is messze, a Bartók Béla úton. De van egy rossz hírem is: itt csak a disznóhús körül forog a világ. De ez talán mégsem annyira rossz hír, hiszen a különleges mangalica sertésről van szó, ami az egyik legízletesebb és talán a legmagyarosabb fajta. Az üzlet maga is egy különlegesség, hiszen egyszerre hentes, delikátesz és galériás bisztró, amit, legyünk őszinték, kicsit nehéz elsőre elképzelni. Tovább színezi a képet a rengeteg preparált mangalica-testrész, amik vagy a plafonról lógnak le, vagy a pulton tetszelegnek; sőt, még egy igazi kitömött mangalica is illegeti magát a bolt előtt, szinte már röfögve köszönti a betérő vendégeket. Ha az Állatfarm gondolkozó és beszélő disznói megjelennének itt, számukra inkább brutális vesztőhelynek tűnne az üzlet. Állatvédő barátnőmmel sajnos nem is sikerült a küszöbnél beljebb kerülni a fenti okokból (nem szereti, ha ennyire szem előtt van evés közben, amit megeszik), úgyhogy csak második nekifutásra sikerült egy másik, férfi vállalkozóval a próbaevés.

Már korábban is megfigyeltem, hogy érdekes módon a hentesek az egyik legközvetlenebb népség a pesti életben. Ez itt is érvényesült: az étlapot nézegettük épp, mikor habozásunkat látva rögtön ajánlásokat kaptunk, hogy mik a legnépszerűbb ételek – szerencsére, akivel mentem, már nem először járt itt, úgyhogy igazolást is tudtam szerezni az elhangzottakról. Egyébként egytálételek, saláták és szendvicsek között lehet válogatni, de abban rejlik a hentes-bisztró kombináció nagy előnye, hogy – elmondásuk szerint – bármit összeválogathatunk a tányérunkra, amit a pultban megkívánunk. Gyorsétterem-kutatóként viszont inkább szendvicset választottunk; én személy szerint a bisztró nevét viselő Húspatika ajánlatot kértem joghurtos káposztával és grillezett mangalicahússal. A rendelést a pultnál kellett leadni, utána pedig percek múltán már hozták is az asztalhoz. A szendvics alatt itt rendes szendvicset (lásd Subway) értenek, nem hamburger-szendvicset, tehát egy 15

centi hosszú, hosszában elvágott kenyérben van a töltelék. Kinézetre teljesen jó, bár az ideális elképzelésem a szendvicsről az, hogy minden oldalról ömlenek ki belőle a zöldségek, és legalább 4-5 féle dolog van benne – ebben viszont diszkréten bujkált egy grillhús, alatta pedig a joghurtos lilakáposztán kívül semmi egyéb nem volt, ami kicsit csalódás volt számomra ezer forintért. Ennek ellenére a grillhús nagyon jó volt, a könnyebb fogyasztás érdekében még fel is volt csíkozva – arra viszont kénytelen voltam rájönni, hogy a joghurtos káposzta nem igazán passzol a képbe. Balázs barátom tarjás szendvicse viszont már sokkal jobb látványt keltett, és ízre is jobb a hatása, úgyhogy tanuljatok a káromon, és rendeljetek változatosabb tölteléket tartalmazó szendvicseket. Ebéd után a pénztárhoz vezetett az utunk, majd körülnéztünk a galéria alatt található delikátesz részlegen. A legkülönfélébb hungarikumokat vehetjük meg: van libamáj-pástétom szarvasgombával, illetve egyéb szarvasgombás paszták (pl. kaviár),

12 2013/2 április


hab a tortán: mangalican - tepertővel töltött csokoládé! Drazsé és táblás kivitelben egyaránt. Mindezek persze combos árakon kaphatók, de hogy a maximumot ki lehessen hozni ezekből a különleges csemegékből, receptkönyveket is árulnak, pálinkák, tokaji borkülönlegességek, valamint a magyar mangalica törtéelőrecsomagolt prémium húsok, és a netét bemutató képeskönyvet.

Visszatérve az egyetemista életbe, a számunkra releváns része a Mangalica Húspatikának leginkább a bisztró. Ez a hely különleges élményt nyújt annak, aki ki akarja próbálni végre, hogy mit lehet a magyar konyhakultúra és a gyorséttermi koncepció házasságából kihozni. Ár-érték viszonyban a Subway tökéletes hasonlatot képez, úgyhogy aki azt drágállja, az nem fog gyakran a Húspatikában ebédelni – de azért egy-két zsíros ösztöndíj-kifizetést meg lehet itt ünnepelni a szívünk választottjával. Persze csak ha nem állatvédő. Honlap: www.huspatika.hu

Sztadi

Orosz meteor

Az égitest 65.000 km/h sebességgel száguldott, majd darabokra hullott, 480 kilométeres csíkot hagyva maga után az égbolton. A NASA 17 méteresre és 10 tonnásra becsülte a nagyságát. Számítások szerint húszszor nagyobb erejű volt, mint a hirosimai atombomba. A hangrobbanást több száz kilométerre is hallani lehetett, még az Antarktiszon is észlelte egy kutatócsoport. A bolidának nevezett test (erős fényű, tűzszerű gömb) darabkáit már megvizsgálták orosz kutatók, akik megerősítették, hogy

rabkák kondritokból állnak; ez egy gyakori meteortípus, amely 10%-ban vasat tartalmaz. Szakértők szerint a Mars és Jupiter pályája közti aszteroidaövből vált le. 1908-as tunguszkai (Szibéria) eset óta nem volt példa hasonló volumenű meteoreseményre. Ilyen hatalmas méretű meteor 100 évente csak egyszer várható a Földön.

Károk, sérültek A lökéshullám miatt mintegy ötezer épület ablaka tört ki 1200 embert megsebesítve, közöttük 300 gyerek volt. Jelentős részben az üvegszilánkok

az átélt stressz miatt is kórházba kerültek. Egymilliárd rubelre becsülték a károkat, ez körülbelül hétmilliárd forintot jelent. A helyreállítási munkálatok még mindig tartanak.

nagyvilág

2013. február 15-én egy meteor robbant szét a Moszkvától 1500 kilométerre lévő Cseljabinszk felett, helyi idő szerint reggel 9:17-kor. Körülbelül fél percig tartott a robbanás, amit több videofelvétel is megörökített, ez által az eddig legjobban dokumentált meteoreseménynek tekinthető. Tények és hatások nem földi anyagból származik. A da- okozták a sérüléseket, de néhányan

Tudni lehetett volna előre? A meteorok érkezését még a mai modern technológiával is igen nehéz előre megjósolni. Jelen esetben a meteor éppen kelet felől, a felkelő Nap irányából érkezett, így elméletileg lehetetlen lett volna észlelni a legfejlettebb optikai rendszerrel is. Jelentettek aznap egy 2012 DA14 jelzésű aszteroidát, ami rekordközelségben 27 kilométerre haladt el a Föld mellett, de lényegesen más pályán, mint az a test, amelyik valóban becsapódott.

Emlékek Az önkormányzat emlékművet állítana a becsapódott meteornak, melyre pályázatot fognak kiírni. Az orosz kisvárosba látogató turisták még különböző szuveníreket is kaphatnak. Forrás: MTI

2013/2 április

Lilla

13


Hirdetés Felzárkóztatás kicsit másként Sokan fordultak már meg a Szent-Györgyi Albert Szakkollégium (SzASz) által szervezett táborban, még többen hallottak róla. De hogyan is valósul meg egy ilyen tanulós-ismerkedős rendezvény, ahol az oktatók nem sokkal idősebbek „diákjaiknál”? Erről a SzASz elnöke, egyben az idei Kémszámtábor egyik főszervezője, Nagy Balázs mesélt nekünk.

A

nagyvilág

Kémszámtábor megfelelő alapokat nyújt a leendő VBK hallgatóknak az első egyetemi évhez. Általános tapasztalat, hogy sokan nem megfelelő kémiatudással is bekerülnek az egyetemre, és így sokkal nehezebben veszik az előttük álló akadályokat. A tábor tematikája célirányosan a már felvetteknek szól, akiket szintfelmérő után különböző csoportokba osztunk.” – összegezte a tábor célját Nagy Balázs. A heti programok megszervezése során odafigyelnek, hogy a tanulás mellett legyen lehetőség szórakozásra kikapcsolódásra. „Ahogy haladunk előre az időben, egyre fáradtabbak a résztvevők és természetesen a szervezők is. Ezért az izgalmasabb prog-

ramokat, mint például a gyárlátogatások, vagy a margitszigeti játékok, a hét második felére tesszük. Természetesen nem maradhat el az utolsó nap estéjén a táborzáró buli sem, de azért hangsúlyozni kell, hogy ez egy tanulós tábor.” – mesélte a főszervező. Sokat változott a Kémszámtábor az elmúlt évek során. Az első években szinte csak céges felajánlásokra támaszkodhattak a szervezők, és kisebb volt a rendezvény mind az időtartamot, mind a részvevők számát tekintve. „Tavaly 88 jelentkezőnk volt, és 25 szervező, a tábor pedig mintegy kétmillió-háromszázezer forint költségvetéssel rendelkezett. Ennek egy jó részét pályázati pénzekből tudtuk finanszírozni, így a táborozóknak a rájuk

jutó költségnek kevesebb, mint a felét kellett befizetniük részvételi díjként. A szervezők ellátását díjmentesen tudjuk biztosítani. Ugyanakkor elég megterhelő egy ilyen egész hetes rendezvény lebonyolítása, meg kell tanulnunk beosztani minden csepp energiánkat, de összességében megéri az élményért, és hogy segíthessünk megugrani az egyetemi lécet elsős hallgatótársainknak.” – mondta el Nagy Balázs. A program az „Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben” TÁMOP - 4.2.2.B-10/1-20100009  című projekt támogatásával valósult meg.

Fekete Fanni

Superman, a BME hőse 2012 szeptemberében mutatták be a műegyetemi szuperhősök új generációját, Supermant. Ez esetben viszont nem a gyengék és ártatlanok, hanem a K+F+I-sek, a kutatók, a doktoranduszok és TDK-zók segítőjét tisztelhetjük benne.

A

14

furcsa elnevezés mögött nem egy hús-vér embert, hanem a BME első szuperszámítógépét találhatjuk. Az R épületben helyet kapó gép beszerzése az Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben (TÁMOP - 4.2.2.B-10/12010-0009) pályázat kertében valósult meg 70 millió forint értékben. Az átadott számítógép HP gyártmányú, klaszter rendszerű, mely 30 számítási csomópontból áll. Mindegyik csomópont 12 CPU magot és 48 Gigabyte memóriát tartalmaz. „A szeptemberi tesztüzem előtt a karoknak dönteniük kellett, hogy szeretnének-e élni a nagyjából 6 terraflop/s elméleti teljesítményű gép nyújtotta lehetőségekkel, s a BME karainak nagy többsége úgy nyilatkozott,

2013/2 április

hogy ez jelentősen előre mozdítaná a nagy számítási igényű projekteket” – tudtuk meg Szeberényi Imrétől, a BME IK K+F igazgatóhelyettesétől. A TÁMOP-os támogatásnak köszönhetően szeptember óta 38 projekt futott Supermanen, ezek közül januártól cikkünk elkészültéig (február 20.) 18 kutatás összesen 38 év 335 napnyi számításait végezte el a gép. Mint Szeberényi Imrétől megtudtuk, a kihasználtság közel 100%-os, a projektek sorban állnak a szabad kapacitásért, az elmúlt másfél hónapot nézve – karbantartásokkal, vizsgaidőszakkal és szilveszter másnapjával együtt is – 80 % feletti az átlagos kihasználtság. „A Superman beüzemelése óta felhasznált 1291072 számítási órát (147 év) leginkább a Vegyészmérnöki és

Biomérnöki Kar projektjei foglalták le, de mindegyik kar több jelentős kutatását is segítette a gép. Főként PhD hallgatók és kutatócsoportok kapcsolódtak a hálózathoz, s az EduID-s azonosítás alapján működő online rendszer segítségével akár több egyetem bevonásával folyó kutatások is futtathatnak nálunk” – tudtuk meg az igazgatóhelyettestől. Bár kiértékelésekkel és publikált eredményekkel büszkélkedő projektek még nem fejeződtek be, a május végére tervezett Tehetség-TÁMOP zárókonferencián már több, Superman segítségével elért eredmény is bemutatásra kerül majd.

Rajnai Tamás


Grafológia – Tudomány, vagy szimplán csalás?

A

grafológus stand egy regisztrációs asztalból, illetve négy, harmonika-ajtóval rendelkező kis fülkéből állt. Okkal gondolhatta magában az ember, hogy tényleg valami rejtélyes, nem hétköznapi esemény történik odabent, ugyanis a külvilág elől elzárva csak és kizárólag az ember lelki világa, legféltettebb titka kerül terítékre, mely közte és a grafológus között marad. A grafológiai vizsgálatra vinni kellett magammal egy 10-12 soros levelet, illetve egy kitöltött kérdőívet olyan adatokkal, hogy hány éves vagyok, melyik az ügyesebb kezem, és hogy melyik országban tanultam meg írni. Ezek a látszólag lényegtelen szempontok egyfajta kapcsolatot sugalltak, jelezve, hogy itt valójában minden összefügg mindennel (így az íráskép is a személyiséggel). Mikor megtudtam, hogy levelet is kell írni a vizsgálat előtt, egyből arra gondoltam, hogy a levél tartalma alapján (is) vonnak le következtetéseket valaki személyiségéről. Érdekelt, figyelembe veszik-e a szöveg tartalmát az íráskép vizsgálatánál, így odanyújtottam a grafológusnak 7,5-ös szabványírással írott levelem, mely egy ásványvíz összetevőinek leírását tartalmazta. Azonban csalt a megérzésem: meg sem nézte a szabványírást, elém rakott egy papírt, hogy írjak neki a saját írásommal valamit. Így hát leírtam az előttem lévő szendvics külalakját, gondoltam, egy leíró szövegből nem sokat tudhat meg előre a személyiségemről. Elkezdte elemezni az írásom, mire jött az első megállapítás: kreativitás. Erre nem lehetett nehéz „rájönni”, nem igazán hiszem, hogy rajtam kívül bárki vitt volna oda szabványírást. Ráadásul gyorsan kapcsoltam, és nagy pontossággal jellemeztem öt sorban egy teljesen átlagos szendvicset. A következő megállapítás szerint jó a kommunikációs készségem, precíz va2013/2 április

gyok és alapos. Úgy vélem, ez szintén kiderülhetett az írásom tartalmából, azonban nem az írásképemből. Ezt követően valóban az írásképem alapján vont le rólam következtetéseket, sejtésem szerint tankönyvi ismeretek alapján, amelyekben külön személyiségjegyek tartoznak különböző írási formákra és stílusokra. Én azonban inkább művészettudományi fejtegetésnek nevezném a grafológia írásképre vonatkoztatott állításait. Például az elemzés szerint távolságtartó vagyok az emberi kapcsolatokban, mert az írásomban az átlagosnál nagyobb távolságot hagyok két szó között; a keskeny margóm pedig arra utal, hogy szeretem kihasználni a rendelkezésemre álló teret. Úgy vélem, ha a grafológia művészetté nőné ki magát, rendkívül sikeres lenne, hiszen a különböző írásmódoknak egyedi jelentésük lenne. Olyan ez, mint a festészetben a szerelmet és életet kifejező vörös szín, irodalomban a melankóliát jelentő mély hangrendű magánhangzók sokasága, vagy például zenében a robosztusságot hangsúlyozó kürt. Mikor azonban megkérdeztem, hogy a szép betűim azt jelentik-e, hogy igényes vagyok, azt válaszolta a grafológus, hogy valójában az, aki szépen ír, igyekszik elfedni a hibáit és igénytelenségét az élet más területein, ellenben a trehány írás hordozza a legtöbb egyediséget. Erre a kijelentésre azért felkaptam a fejem. Ezután már egyáltalán nem foglalkozott az írásképemmel. Nem tudom, hogy vajon azért, mert csak ennyi grafológiai tény derült ki az írásképemből, vagy azért, mert ami még kiderült, az a viselkedésem alapján semmiképpen sem vonatkozhatott rám, így inkább nem is akarta mondani. Megfelelő bizonyság nélkül nem akartam tényként kezelni egyik feltevésem sem, a grafológusnak azonban nem voltak ilyesfajta aggályai:

- Éppenséggel nyitott vagy az új dolgok felé, azonban meg kell ismerned őket ahhoz, hogy elfogadd, valamint megállapítható, hogy racionális észérvekre hagyatkozol az élet legtöbb területén – mondta. A kérdezősködésem és a bizonytalan tekintetem utalhatott arra, hogy nehezen akarom elfogadni az elemzését, a racionális észérvek szükségessége pedig a pontos grafológiai tények iránti érdeklődésemből eredeztethetők – gondoltam magamban. - A konfliktusok kezelésében pedig a szópárbajok iránti vágyad jellemez a legjobban; amihez értesz, arról szeretsz vitatkozni, ezáltal pedig fejlődni – folytatta az elemzést a grafológus. Nem szóltam semmit, de magamban megjegyeztem azért, hogy az imént pont ilyen szópárbajra került sor, így nem lőhetett nagyon mellé ezzel a megállapítással. Mivel nem bővelkedett a rám illő dolgok megállapításában, így íráskép, vagy bármi más alapján szeretett volna olyan tulajdonságot mondani, melyre ellenvetés nélkül rábólintok. Jött is a következő megállapítás: - Azonban hajlamos vagy a kompromisszumokra, alapvetően vitakerülő jellem vagy, csupán tanulni szeretsz a vitákból. Ez igaz, nem ordibáltam vita közben, az érdeklődés jegyében zajlott le az eszmecsere köztünk, lerítt rólam, hogy nem vagyok agresszív. Így most elhallgattam, bólogatva vártam, hogy miközben az írásom teljes vizsgálatát végzi a grafológus, újabb személyiségjegyeket tudjak meg magamról. - Csak néhány embert avatsz be a magánéletedbe – közölte. - Ez igaz, ezt teljesen eltalálta – válaszoltam. Ez tényleg igaz volt rám. Ezután tovább folytatta az elemzésemet: - Olyan személy vagy, akinek célja, hogy minden problémát megold-

nagyvilág

A grafológia az a tudományág, amely az írásképet, ennek standardtól való eltérését hivatott vizsgálni, mely alapján részletes képet kaphatunk arról, kik is vagyunk valójában. De mennyi valóságalapja van, és mennyire tekinthető ez pontosnak? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestem a válaszokat, mikor az állásbörzén ellátogattam a grafológus standhoz. Látogatásom előtt sem igazán hittem a grafológia tudományos voltában, látogatásom pedig még inkább megerősítette a véleményemet róla. Ebben a cikkben leírom személyes tapasztalatomat a grafológiával kapcsolatban, és jó előre is elnézést kérek azoktól a személyektől, akik hisznek benne.

15


jon. Először a megtanult sablonokkal próbálod megoldani a kihívásokat, és ha mégsem válnak be, akkor keresel saját megoldásokat. - Ez az emberek nagy részére igaz – mondtam neki. Kissé közhelyesnek éreztem az előbbi állítását. - Nem mindenkire, vannak konvergens és divergens gondolkodók is, így sokan meg sem erőltetik magukat, hogy rátaláljanak a megoldásra – válaszolt azonnal. Véget is ért a közel negyedórás beszélgetésünk, ami egyáltalán nem győ-

zött meg arról, hogy bármennyi tudományos és igazságalapja lenne a grafológiának. Közöltem is vele, hogy azért sok dolgot mondott helytelenül rólam - gondoltam legjobb az őszinteség. Az egész szakma olyan, mint a horoszkóp, rengeteg személyiségjegyét megemlíti az embernek, de gondoljunk bele: majdhogynem minden tulajdonságból van bennünk egy kevés. Ha mondjuk azt mondanák ránk, hogy idegesek vagyunk, rábólintanánk, mert akármilyen nyugodt is a természetünk az életben, attól még vannak ideges pillanataink.

Az íráskép pedig egyáltalán nem tartalmaz annyi információt, amennyit mégis „lelepleznek” a grafológusok. Összegezve számomra a grafológia nem más, mint olyan áltudomány, amely ugyan levon bizonyos mértékű következtetést az írásképből, de nagyobbrészt a megjelenés, viselkedés és személyes kontaktus alapján mond ki triviális és közhelyes tényeket élve a semmitmondó, általánosságban igaz szavak eszköztárával.

Dávid

nagyvilág

Évfordulók

16

450 éves forradalmár Arthur Koestler (regény- és újságíró, 1905-1983) szerint Nikolausz Kopernikusz volt a legszíntelenebb figura, aki részt vett az emberiség sorsának alakításában, mégis vele kezdődött a tudományos forradalom. A heliocentrikus világkép megalkotója 1473. február 19-én, ötszáznegyven évvel ezelőtt született a lengyelországi Torunban. A feltételezés, miszerint a Föld a többi bolygóval együtt a Nap körül kering, már korábban, először az i.e. 3. században Arisztarkhosz, majd a 15. század első felében Nicolaus Cusanus által is felmerült, ám Kopernikusz volt az, aki az euklideszi geometria segítségével tökéletesen leírta és rendszerbe foglalta az addig megmagyarázhatatlan égi jelenségeket. Annak ellenére, hogy korához képest is primitív eszközökkel rendelkezett, egyetlen tévedése az volt, hogy a bolygók pályáját teljesen kör alakúnak vélte. Ezt később Johannes Kepler (1571-1630) korrigálta. 350 éves lenne a gőzgépgyártó Az első gyakorlatban is használható gőzgép megalkotója, Thomas Newcomen háromszázötven évvel ezelőtt, 1663. február 28-án született, Angliában. Az általa tervezett és épített himbás gőzszivattyúk percenként 15 ütemre voltak képesek. Segítségükkel néhány nap alatt víztelenítettek egy olyan bányát, amit korábban egyáltalán nem tudtak. A gépnek mindös�sze 1%-os volt a hatásfoka, ám ez nem okozott gondot, míg csak szénbányák közelében használták őket. Newcomen cége a feltaláló haláláig 75 gépet

2013/2 április

adott el vagy üzemeltetett. Később ez a szám 500-ra nőtt, és volt a szerkezetek között olyan is, ami 80 lóerővel bírt. Hírek Új repülési csúcs A NASA Super-TIGER (Super TransIron Galactic Element Recorder) névre hallgató héliummal töltött léggömbje 55 napot, 1 órát és 34 percet töltött 38,7 kilométeres magasságban a Déli-sarkvidék fölött. A hatalmas, 1,1 köbméteres ballont 2012. december 8-án indította útnak az amerikai Űrhajózási Hivatal. A szerkezet közel 2700 kilogrammnyi felszerelést vitt magával, mellyel a kozmikus sugárzással érkező, vasnál nehezebb, különleges elemeket vizsgálta. A begyűjtött adatok feldolgozása közel két évig fog tartani. A szakemberek azt próbálják kideríteni, hogy hol és hogyan keletkeztek ezek a nagy elemek. A legújabb prímszám A Közép-Missouri Egyetem tudósai egy számítógép-hálózat segítségével megtalálták a következő prímszámot, mely 17 425 170 számjegyből áll. A különlegessége, hogy nem egy egyszerű prím, hanem immár a 48. Mersenne-prím, melynek az a tulajdonsága, hogy felírható 2n-1 alakban, ahol az n is prímszám. A közel ezer számítógépből álló rendszernek 39 napig tartott bizonyítani, hogy valóban egy új prímszámot találtak. Érdekességek a nagyvilágból Félmillió egy bogárért Oscar Scheibel 1933-ban fedezte fel a Szlovénia párás barlangjaiban élő, fél centiméter hosszú, vak bogarat, mely rovarlárvákkal táplálkozik. És hogy miért

is adnak érte akár 500 000 forintot a feketepiacon? Mert a fasiszta érzelmű amatőr bogarász példaképéről, Adolf Hitlerről nevezte el. Az Anophthalmus hitleri, más néven Hitler-vakfutrinka nem tartott számot különösebb tudományos érdeklődésre a bogarászok körében, és a múzeumok sem szívesen állították ki a náci Németországhoz való kötődése miatt. Mára azonban a Scheibelhez hasonló gyűjtők a kihalás szélére sodorták a szerencsétlen állatot. Díjazott spermiumok A Nikon által megrendezett 2012. évi Small World In Motion („Mozgó mikrovilág”) videopályázat eredményét január 15-én jelentették be. A második helyezett, dr. Stefan Lüpod videóra vette amint egy nőstény ecetmuslica petevezetékében két, genetikailag módosított hím egyedből származó spermiumok versenyeznek. A beavatkozás következtében felismerhetjük, hogy melyik sperma melyik hím egyedhez tartozik, ugyanis az egyikhez tartozóknak zölden, a másikhoz pirosan fluoreszkál a feje. A díjazott videókon láthatók még többek között immunsejtek egy egér nyirokcsomójában, valamint fejlődő vese. A verseny honlapján az összes felvétel elérhető. http://www.nikonsmallworld.com/ galleries/swim/2012-small-world-inmotion-competition Források: www.ng.hu www.newscientist.com Interpress magazin

Borszun


Mennyi az annyi?

Atomerőmű-balesetek A láncreakció felfedezésének korában az atomenergia katonai és civil felhasználási módja teret hódított magának. Mint minden ipari létesítményben, egy atomreaktorban is történnek balesetek. Hogy pontosan mennyi, azt nem lehet megmondani, hiszen a nukleáris ipar az egyik legtitkosabb mind közül. Viszont a magas dózisú sugárterheléssel járó balesetek mindig napvilágra kerülnek, mert a környezetbe került radioaktív izotópokat gyakran más földrészeken is észlelni lehet. Cikkemben azokkal az eseményekkel foglalkozom, amik elérték a Nemzetközi Nukleáris Eseményskála baleset szintű minősítését. Ha időrendben haladunk, rögtön a sor elején találjuk a világ legkomolyabb szennyezésű területét. Érdemes lenne egy egész cikket szentelni ennek a helynek, de mi most csak az atomerőművekben történt balesetekkel foglalkozunk. Jöjjenek hát!

1957. október 10., Windscale A grafitmoderátoros, levegőhűtésű, brit reaktor nagyon jól bemutatta ennek a típusnak a veszélyeit, amikor részben kezelési, részben konstrukciós hiba miatt túlmelegedett, majd kigyulladt. Először folyékony szén-dioxiddal próbálták eloltani a lángokat. Miután ez nem segített, meglehetősen nagy kockázatot vállalva vízzel próbálkoztak. Ez a vállalkozás végül sikerrel járt, bár a levegővel némi szennyezőanyag is került a levegőbe. Végül 13-an haltak meg, és több mint 230an kaptak sugárfertőzést a baleset következtében.

2013/2 április

1961. január 3., Idaho Falls Az SL-1 kísérleti reaktorból a karácsonyi leállását követő újraindítása közben túl gyorsan emelték ki a központi szabályozórudat, aminek következtében a reaktor prompt kritikussá vált. A hirtelen keletkező hő elforralta a mag körüli vizet. A nagynyomású gőz szétrobbantotta a reaktort. Hárman haltak meg a balesetben, sugárszennyezés nem jutott ki a reaktorból.

volt, hogy mindössze 50 másodperce volt az irányítónak 80 kezelőszervet a megfelelő irányba állítania, és csak kettőt rontott el. A baleset a bonyolult konstrukció és emberi mulasztás következménye volt. A környéken egy valótlan hír miatt tömeghisztéria alakult ki, pedig az erőműből kijutó radioaktív szennyeződés a csernobilinak mindössze 40 000-ed része volt. A reaktorbalesetnek közvetlen halálos áldozata nem volt, de a kialakult pá1979. március 28., Three Miles Island nikban mindössze egy perc alatt 120 Az USA-beli Middletownban ta- baleset történt. lálható atomerőmű 2-es blokkjának 1986. április 26., Csernobil aktív zónája megsérült, és a reaktor nagy része megolvadt. Egy karbanAz ukrán atomerőmű történetét tartási hiba következtében víz került mindenki ismeri, hiszen fél Európát egy olyan csőbe, ami nem is szerepelt beszennyezte radioaktív izotópokkal. a tervdokumentációban. A vészle- 1957-ben a windscalei-balesetnél már állító rendszer érzékelte a víz elpá- kiderültek a grafitmoderátoros konstrolgásából következett nyomásnöve- rukció hibái, ennek ellenére az 1970kedést, és leeresztette a biztonsági es években mégis elkezdték megépíszabályozórudakat. Természetesen teni az RBMK-1000 típusú reaktorokat a reaktor még így is termelt hőt, és Csernobilban. Majd 1986. április 25szüksége volt hűtésre, ám a primer én egy kísérlet érdekében elkezdték köri nyomáskiegyenlítő tartály sze- leállítani a 4-es blokk reaktorát, ám lepe, amikor kiengedte a felesleges a váratlanul magas fogyasztói igény gőzt, beragadt és nyitva maradt, amit miatt újra növelni kellett a teljesíta vezérlőteremben nem érzékeltek, és ményt. Mikor a fogyasztás csökkent nem értették a nyomáscsökkenés okát, és 26-án megkapták az engedélyt a így leállították az automatikusan be- leállásra, hirtelen összeomlott a láncinduló üzemzavari zónahűtő rendszert. reakció. Ekkor kellett volna leállítani Ezzel teljesen megszűnt a hűtés. A víz a reaktort, ám ez nem így működött. elforrt és a fűtőelemek megolvadtak. Ha már egyszer be volt tervezve a kíAz urán elkezdte kivonni a vízgőzből sérlet, akkor el kellett végezni, ezért az oxigént, így hidrogén gáz képző- elkezdték növelni a teljesítményt. Midött, mely robbanásveszéllyel fenye- vel egy esetleges áramkimaradás migetett. Mikor rájöttek, hogy nyitva att kialakuló vészhelyzetet szerettek maradt az a bizonyos szelep, még volna szimulálni, kikapcsolták a vész10 órába telt, mire elhárították a hi- leállító rendszert (SCREAM), a teljebát. A vészhelyzet kezelése közben sítményeloszlás-szabályozót, valamint

nagyvilág

1957. szeptember 29., Majak 15 év telt el azóta, hogy 1942. december 2-án Chicagóban létrehozták az első önfenntartó láncreakciót, mikor az Urál keleti oldalán lévő Majak komplexumban vegyi robbanás történt, és közel kétmillió curie radioaktív anyag került a környezetbe. Ez kétszer annyi, mint a csernobili balesetnél. Pontosan mi is történt? A radioaktív hulladékot 250 m3-es, savas folyadékot tartalmazó tartályokban tárolták. Még 1956-ban meghibásodott az egyik tartály hűtőrendszere, aminek az lett a következménye, hogy a nukleáris bomlással termelődő hő szépen lassan elpárologtatta a folyadékot, így 80 tonna acetátokat és ammónium-nitrátot sót tartalmazó por maradt hátra, mely egy szikra következtében berobbant, és radioaktív porral szennyezte be a telep 15 000 km2-es körzetét. A területről 11 000 embert telepítettek ki, majd lezárták több ezer évre.

17


az üzemzavari védelmet is. Ezek után nem meglepő, hogy a szabályozhatatlanná vált reaktorban elszállt a láncreakció, majd a teljesítmény hirtelen növekedésének következtében elforrt a hűtővíz. Először a gőznyomás szétvetette a reaktort, majd a kémiai reakciók következtében keletkező hidrogén robbant be. Meggyulladt a grafitmoderátor, majd a fűtőanyag is megolvadt. A helyzet rossz kezelése és az információk visszatartása miatt közel 4000 halálos áldozata volt a balesetnek, valamint több százezer embert ért nagymértékű sugárterhelés, melynek következtében kialakuló rákos megbetegedések 200 000 ember halálát okozták.

talmas ereje megrongálta a Fukushima Dai-icsi atomerőmű hűtőrendszerét, melynek következtében több robbanás történt a reaktorokban, és nagy mennyiségű radioaktív anyag került a levegőbe és a tengervízbe, ezzel megfertőzve a területet és az élelmiszert. A cunami okozta károk és a kockázatok alábecsülése nehezítette és késleltette a mentési eljárásokat. Március 25-én rendelték el az erőmű 30 km-es körzetében a kiürítést. A balesetet a csernobilival összemérhető szintűvé nyilvánították. Ha megnézzük a fent említett 6 atomerőművet, közülük csak kettőre (Three Mile Island, Fukushima Dai-icsi) mondhatjuk, azt, hogy lakossági célú energiatermelés céljából épültek. A 2011. március 11., Fukushima másik négy feladata a hidegháború A Japánt megrázó 9-es erejű föld- során a nukleáris fegyverkezés kiszolrengést követő 15 méteres szökőár ha- gálása volt. A balesetek súlyossága

ellenére látnunk kell, hogy a mai reaktorok biztonsági rendszere nagyon jól kezeli a komoly üzemzavarokat is. A kockázat, amit az atomerőművek üzemeltetésével vállalunk, eltörpül ahhoz képest, hogy energiatermelés szempontjából mennyi pozitívumot tudunk felsorolni. Vegyük például, hogy a vízerőművek után a második legolcsóbb energiaforrás, vagy hogy a nap- és szélenergiával szemben állandó és megbízható termelést biztosít. De akár gondolhatunk arra is, hogy a tévhitekkel ellentétben a nukleáris ipar az évi sugárterhelésünknek mindössze 0,01%-át adja. Források: www.lemil.blog.hu www.zmne.hu www.atomeromu.hu

Borszun

Fesztiválok 2013 I.

– VOLT és Balaton Sound: a zenerajongók Kánaánja

kultúra és szórakozás

Ha nyár, akkor szabadság, ha szabadság, akkor szórakozás, ha szórakozás, akkor fesztivál! Azok számára, akik hasonlóan gondolkodnak a nyári szünidejüket illetően, azoknak már csak annyi a dolguk, hogy eldöntsék, melyik fesztiválra látogatnak el. A magyar fesztiválokat Európa legjobbjai között tartják számon, az idei felhozatal pedig még a legmerészebb álmokat is túlszárnyalja. A fellépők névsora nem végleges, tehát akik még nem találták meg a kedvencük nevét egy fesztiválon sem, azoknak sincs okuk szomorkodni. Nézzük most meg első körben, hogy a már majdnem teljes névsorral rendelkező VOLT és Balaton Sound milyen fellépőket kínál számunkra 2013-ban!

18

VOLT (Sopron, 2013. július 3-6.) A VOLT fesztivál alapvetően mind méretében, mind zenei felhozatalában kisebb fesztiválnak tekinthető, mint „nagytestvére”, a Sziget, azonban meglátva a fellépők névsorát, bizony elfelejthetjük a „kis fesztivál” megnevezést. Nehéz lenne választani, hogy ki a legnagyobb név a headlinerek közül, mint ahogy nehéz lenne eldönteni azt is, melyik napra látogassunk el. A legjobb, ha mindegyikre, hiszen így biztosan nem maradunk le Billy Talent fellépéséről, akiknek ugyan meghiúsult a februári, A38 hajóra szervezett koncertje, de most jóval nagyobb tömeg előtt bizonyíthat majd a magyar közönségnek. Papa Roach, a nu metal talán legjelesebb képviselője egyértelműen az egyik legnagyobb húzónévnek számít: a 18 millió 2013/2 április

eladott lemezzel és még ennél is több rajongóval rendelkező banda a ’Last Resort’-tal, a ’Hollywood Whore’-ral, és még megannyi slágerrel készül VOLT-os fellépésére. 2011-ben már járt Sopronban a Thirty Seconds To Mars, ahol olyan elképesztő hangulatú koncertet varázsoltak Jared Letóék a Nagyszínpadra, hogy azóta az egyik leginkább visszavárt bandává léptek elő. A reménykedő fesztiválozók fohászai meghallgatásra kerültek: idén július 3-án, az első napon ismét részese lehet minden kilátogató a felejthetetlen koncertélménynek. Hasonlóan meleg fogadtatásban részesült az a bejelentés, miszerint a Bullet For My Valentine is ellátogat idén a hűség városába. A brit metalcore banda legismertebb számát, a ’Tears Don’t Fall’-t eddig közel 50 millióan játszották le

a YouTube-on, így aligha fognak üres nézőtér előtt zenélni július 6-án. A VOLT-on természetesen a rockkedvelők mellett az elektronikus zene rajongói is kiemelt figyelmet kapnak. Erre jó példa, hogy idén olyan fellépők koncertjein tombolhatnak majd, mint Paul Kalkbrenner öccse, a mára egyedi stílust képviselő Fritz Kalkbrenner; a fiatalok körében rendkívül népszerű Example; a francia Martin Solveig, a közismert ’Hello’ című szám szerzője vagy éppen a feltörekvő DJ Fresh. A VOLT-ra emellett olyan közkedvelt, fesztiválokra specializálódott fellépők is ellátogatnak majd, mint az utcazene koronázatlan királya, az egyedi loopjaival utánozhatatlan Dub FX, illetve a magyar fesztiválok már-már elengedhetetlen kelléke, a Parov Stelar Band.


fellépői listájának; leírhatatlanul fantasztikus hangulatú koncertek jellemzik a brit formációt, mely új albummal és a tőlük megszokott profizmussal készül balatoni fellépésére. Az előbb említett ’DJ Mag’ zenei toplistáról nem van Buuren az egyetlen, aki tiszteletét teszi július közepén hazánkban. A top 20-ból további három fellépő is ellátogat majd a Soundra, mégpedig a 6. helyen található Hardwell, a 15. Steve Aoki, valamint a 20. helyezett Alesso is biztosan megtölti majd a Nagyszínpad előtti hatalmas teret.

Balaton Sound (Zamárdi, 2013. július 11-14.) A Balaton Soundot a 2012-es év legjobb közepes méretű fesztiváljának választották Európában, így nem csoda, ha a szervezők idén is alaposan kitesznek magukért. A zenészeknek megtiszteltetés fellépni a Soundon, a közönségnek részt venni pedig nem jelent mást, mint felejthetetlen koncertek tömkelegét az utánozhatatlan balatoni hangulatban. A ’DJ Mag’ internetes zenei portálon sorozatban másodszor a világ legjobb DJ-jének megválasztott Armin van Buuren a tavalyi évhez hasonlóan idén is megörvendezteti majd minden magyarországi rajongóját, és nem túlzás előre kijelenteni,

hogy a 2013-as Balaton Sound egyik legnagyobb bulija lesz Armin fellépése. A volt Swedish House Mafiás DJ-k immár közös fellépések nélkül, önállóan koncerteznek, közülük Axwell lesz az, aki ellátogat Zamárdiba hármójuk közül. A svéd DJ-formáció nagy rajongóinak nem kell elkeserednie: Axwell biztosan beveszi mixébe a Swedish House Mafia közismert számait. Napról napra egyre jobban terjeszkedik a zeneiparban Calvin Harris, aki hirtelen berobbanása után már olyan sztárokkal is dolgozott együtt, mint Ne-Yo, Example, vagy éppen Tinie Tempah. A hatalmas rajongótáborral rendelkező brit zenész is tiszteletét teszi a Sound Nagyszínpadán július 14-én. Az elektronikus zene egyik pillére, a ’90-es évek óta a zeneipar legnagyobbjai között jegyzett The Prodigy legnagyobb örömünkre tagja a Sound

További fellépők: Dixon, Dada Life, Crystal Castles, Jamie Jones, The Bloody Beetroots, Wu-Tang Clan. A következő számban a 2011-es év legjobb nagyméretű, európai fesztiváljának megválasztott Sziget, illetve a méretében és költségvetésében kisebbnek számító, de hangulatában mégis fantasztikus fesztiválok (Hegyalja, EFOTT, Campus, Rockmaraton, FEZEN, SZIN) kínálatából csemegézhetünk majd. Reméljük, hasonlóan nagy nevekkel találkozhatunk ezeken a fesztiválokon is, akárcsak a fent bemutatott két fesztiválóriás, a VOLT és a Sound esetében. Források: sziget.hu/volt sziget.hu/balatonsound

Dávid

Egy kreatív reggel Budapesten avagy gének, mémek és mónok Február 15-én Mérő László tartott előadást annak a rendezvénysorozatnak a részeként, ami immáron Magyarországon is meghonosodva „Creative Mornings Budapest”-ként ismeretes. A változatos témákra néhány példa az említett alkalommal feldolgozott „pénz”, máskor a „boldogság”, vagy éppen a tág értelemben vett „újrahasznosítás”, ami adott esetben érintheti a Gerbeaud Cukrászda újbóli felvirágoztatását. Ezek a meglehetősen összetett halmazokat érintő kifejezések kerülnek górcső alá 20 perces, gondolatébresztő előadások keretében olyan előadók tolmácsolásában, akik az adott területen – amellett, hogy kompetensek – ismertek is.

R

ég elmúltak a gimnazista évek, és ezt a tényt leginkább reggel fél 9-kor éli meg az ember lánya annak teljességében. Ekkor tapasztaltam meg, hogy még ha a regisztrációra fél órát is hagynak a látogató2013/2 április

val együtt érző szervezők, – mialatt kávé plusz valamilyen falatka is fogyasztható, és az ára csupán a sorban állás – minden segítség ellenére elég kábán foglal helyet a nézőtéren. Ellenben annál hatékonyabban

ráhangolódik, amikor kezdetét veszi az előadás. Életemben először gimnazistaként találkoztam Mérő Lászlóval, amikor sulinapon hasonló jelleggel jött előadni hozzánk, akkor az IQ-

kultúra és szórakozás

További fellépők: Hurts, Queens of the Stone Age, Parkway Drive, Sven Väth, Jamie Woon, Gusgus.

19


kultúra és szórakozás

20

val kapcsolatban. Azt mondhatom, hogy jelentősebb hatással volt rám, mert máig emlékszem, hogy hogyan definiálta az IQ-t, ami akkor nagyon újszerűnek tűnt számomra. Talán éppen ezért, akaratlanul egy olyan fajta kritikus szellem ébredt fel bennem az előadásra várva, ami sok más szituációban is tetten érhető, és arra ösztönöz, hogy a 15 éves kori önmagam ízlésében ne bízzak meg túlságosan. Ez főként olyan tapasztalatok alapján alakult ki bennem, amikor bizonyos, a látásmódomban új dimenziókat megnyitó filmeket mai fejjel újranéztem, és megdöbbenve néztem a darabokat, amikért rajongtam korábban. Különösen azért felkavaró az ilyen, mert az ember először megtudja, hogy nincs Télapó, aztán túlélve a kamaszkort rájön, hogy milyen festett hajszínek nem állnak neki jól, vagy milyen ízlésficama volt korábban az öltözködésben. A szellemiséget érintő témákban még húsbavágóbb az élmény. Szóval ezekkel a háttérgondolatokkal közelítettem meg az előadást, ami aztán, ha azt a tényleges 20 percet nézzük, ami a monologikus részt érinti, nem is cáfolta meg azt a prekoncepciómat, hogy itt valami a felületet kapirgáló, szórakoztató, népszerű, ám nem túl mélyre hatoló jelenet tárul majd elénk. De azt hiszem, itt kell egy kicsit az embernek észbe kapnia, és leszállni a magas lóról. Mit lehet 20 percben elmondani? Ráadásul vegyes közönségnek, fiataloknak a legkülönbözőbb érdeklődési területekről. Pontosan ennyit. Nem beszélve arról, hogy a reggel már csak reggel, és ez, ha tudományos témákat is feszegető, de nem tudományos igényű előadás, nem szakmai prezentáció. Az előadásnak megvoltak a maga tudományos berkekben „szexi” részei, mint ezek a furcsa szavak, a món, mém, pláne a génnel összefüggésben. Mindenképp beindítja a valamirevaló egyetemista agyat, próbál kapcsolatokat kialakítani, ha másból nem, nyelvi műveltségéből. Tulajdonképp azt mondhatnám, hogy ezt az értelmezési mechanizmust indította be nagyon sikeresen ez az esemény, 2013/2 április

különös tekintettel az előadást követő kérdés-válasz szekcióra. Véleményem szerint még érdekesebb volt ez, a második fele, mint maga a „lényeg”, ami azért alapvetően a Mérő-féle könyv promóciója volt, egy kis szerény önmenedzselés mellett. Na de még mindig nem szóltam a témáról. Tehát nagyon leegyszerűsítve a tanulság az volt, hogy a biológia mintájára jönnek létre élő szervezetek a gazdaságban. Ezzel kapcsolatban felmerültek bennem – természetesen utólag – olyan kételyek, amik ezt cáfolni látszanak, de többet és mélyebben kellene foglalkozni a témával, hogy az ember érdemben hozzá tudjon szólni. Például ez a séma nem foglalkozik azzal, hogy a gazdaság területén vannak olyan külső intézkedések, amik teljességgel, ha lehet így fogalmazni, a „természetes élet-halál törvényeknek” ellentmondva szabályoznak akár erkölcsi, akár más okból, de felügyeletet gyakorolva a játszótér felett (trösztök, kartellek kizárása stb.). Ám kiváló kiindulópontja lehet ez egy beszélgetésnek egy olyan estén, amikor az ember félkulturált stílusban, hatalmas lendülettel épp a világot szeretné megváltani. A kérdés-válasz részben igazából a legizgalmasabb számomra az volt, hogy megfigyeljem az adott kérdezőt, valamint erre hogyan reagál a sokat látott Mérő László. Volt, aki egy olyan állításból kiindulva kérdezett, ami alapjaiban téves volt. Leegyszerűsítve azt mondta, hogy a munkamorál tekintetében a magyarok jó csapatjátékosok ellentétben pl. a németekkel, akik egymást nyírják, és erre alapozva kérdezett valamit. Erre a válaszban Mérő jelezte, hogy pont fordítva van. Egy fiatal hölgy szimplán arra volt kíváncsi, hogy – az egyébként az üzleti életben tanácsadói pozícióban is működő – Mérő László szerint milyen irányba fog változni a gazdaság a maga teljességében. Egy fiatal vállalkozó pedig azt az univerzális kérdést tette fel, hogy mit tanácsolna egy fiatal vállalkozó-

nak. A legtöbb ilyen jellegű kérdésre azzal kezdődött a válasz, hogy egyfelől, ha Mérő mindre tudná a választ, nem ott és akkor, velünk beszélgetne, illetve, hogy „az attól függ”: az egyéntől, annak képességeitől, tulajdonságaitól, a választott területtől. Próbált azért adni valami kézzel foghatóbbat is, ami végülis levonható közös tanulságnak. Ez pedig a következő volt „a mai világban mire van szükség” típusú témában összefoglalva: legyünk jó szakemberek, de nyugodtak lehetünk afelől, hogy a többségünk későbbi pályaelhagyóként más kihívásoknak néz majd elébe, mint amikről ma szó szerint tanul. Így általánosságban törekedjünk arra, hogy a több terület által átfedett, összetett problémák esetén is tudjunk nagyon jól alkalmazkodni a változó környezethez, ami lehet, hogy csak nagyon érintőlegesen vagy egyáltalán nem ismert a tanulmányainkból. Azt mondta Mérő, hogy idő kérdése, amíg a már eddig is mérhető tudásanyagon túl az alkalmazkodás kompetenciája is kellően mérhetővé válik, és képesek lesznek a tanári oldalon oktatni és számon kérni mindezt. Így enyhén utópisztikus merengésünk során azon is elábrándoztunk, milyen lesz a jövő egyeteme, amit talán unokáink már meg is élhetnek. Összefoglalva minden hibájával együtt, számomra nagyon inspiráló felvetés maga a programsorozat, és jó szívvel ajánlom, ha valaki Gilmore Girls helyett egy picit épületesebb módon szeretne szórakozni — mindamellett, hogy egyáltalán nem szeretném elmarasztalni az említett sorozatot, illetve azt, aki eredeti nyelven élvezi azt. Forrás: Fotók: Gulyás Attila, hg.hu hg.hu/blog/15621-a-penz-evolucioja-aszunyogok-globalizacioja vimeo.com/budapestcm/videos

Fülöp

A program ingyenes, de előzetes - kb. kétperces - online regisztrációhoz kötött. Kövesd a facebook.com/CreativeMorningsBudapest -en!


Duolingo - tanulj nyelveket ingyen!

A

CAPTCHA-t a nem emberi felhasználók kiszűrésére használják, ezzel megakadályozva, hogy káros programok visszaéljenek a regisztrációkkal és egyéb lehetőségekkel az interneten. Nagyon népszerű lett a netes weboldalak körében annak ellenére, hogy a felhasználók rühellik ezeket. Talán az elterjedését az szemlélteti a legjobban, hogy naponta 200 millió ilyen generált rejtvényt fejtünk meg a böngészőnkben. Ez átlagosan 10 másodpercet vesz el az életünkből, ami nem is annyira sok, de ha összevetjük az előző adattal, akkor egy elképesztő, napi 500 000 óra elvesztegetett időt kapunk. A reCAPTCHA nevű cég ennek a szoftvernek a továbbfejlesztésével foglalkozott, hogy ez az idő ne vesszen kárba. Nem is csak az időről van szó, hanem arról, hogy az emberek olyat tesznek ekkor, amire a gép nem képes – és ebben van a lényeg! A régi könyvek digitalizálása folyamán kb. a szöveg 30%-át nem ismeri fel a gép. Tehát betettek még egy szót a CAPTCHA mellé, ami egy beszkennelt könyvből származik, a kettő teljesen hasonlít, nem mondják el melyik melyik. Ha a CAPTCHA-t jól írtuk be, akkor már elég valószínű, hogy a másik szót is helyesen próbáljuk meg beütni, és ha többen is ugyanazt írták ugyanarra a szóra, akkor már digitalizáltunk is egy szót. Ennek a szoftvernek a segítségével naponta kb. 100 millió szót olvasunk így be. Innen léptek tovább arra az ötletre, hogy ekkora embertömeggel akár az internet nagy részét is le lehetne fordítani. Ha csak a Wikipédiára gondolunk, akkor látjuk, hogy bizonyos szócikkek csak bizonyos nyelven léteznek, így ha azt a nyelvet nem ismerjük, akkor az a tudás nem jut el hozzánk. 2013/2 április

A net lefordításával viszont több baj is van. Az egyik, hogy kevesen ismernek egynél több idegen nyelvet. A másik, hogy mindezt nem csinálná senki ingyen. A megoldás viszont nagyon találó: egy nyelvoktató program, amivel ingyen tanulunk nyelvet, cserébe az időnkért, a mi fordításainkért. Ez a Duolingo modellje. A honlap ingyen elérhető, és benne már angol, francia, német, spanyol, olasz és portugál nyelvet lehet tanulni. A kiválasztott nyelvet ezután az alapoktól fogjuk tanulni, kezdve az egyszerűbb nyelvtani szabályokkal. Már ekkor is lehet mondatokat fordítani, ahol a forrás is szerepel, tehát látjuk, hogy konkrétan miben is segítünk éppen, és ezekért a segítségekért a rendszer jutalmaz is bennünket pontok formájában. Mindennap kapunk egy e-mailt, hogy ideje gyakorolni, és valóban hasznos, ha rászánjuk az időt. A tanult szavainkat is bármikor előkaphatjuk és gyakorolhatjuk, valamint láthatjuk, melyiket szoktuk elrontani, valamint azt is, hogy melyiket ismerjük már eléggé. A kiejtésre pedig külön beállítás tartozik, ha van mikrofonunk, akkor a felvételt rögtön ellenőrzi az oldal, és megállapítja, helyes volt-e vagy sem. A nyelvek száma folyamatosan nő, várhatóan a következő nyelv az orosz vagy a japán lesz. De nemcsak ebben javul az oldal, itt van például a remek mobil alkalmazásuk is. A honlapon nézelődve akadtam rá a Duolingo mobil változatára. Rákattintottam a hirdetésre, gyorsan letöltődött, de ami tán még fontosabb: teljesen ingyenes az applikáció. Persze internetelérésre lesz szükségünk, de ma már ez nem akkora kuriózum. Szemügyre véve az alkalmazást: tetszetős a kinézete, kényelmesen kezelhető. Androidra, iOS-re, sőt még Java platformra is elérhető. Jómagam az olasz és a német nyelveket gyakoroltam benne. Némettel gyorsan lép-

kedve csak a vizsgákat csináltam meg, a kipróbálás kedvéért. Mondjuk néha megviccelt: ha kihagytam egy szót vagy névelőt, az már bizony hibának számított. A szinonimákról ne is beszéljünk, meg kell nézni, hogy milyen szókinccsel dolgozik az adott lecke vagy fejezet, és azt is kéri vissza, mint egy következetes tanár. De akkor is jó választ tudunk adni, ha a lehető legegyszerűbben fejezzük ki magunkat. Különösen tetszett az olasztanulás közben, hogy minden nap kaptam értesítőt, ha elfelejtettem volna a napi betevőt abszolválni. Egyáltalán nem volt zavaró, hogy ilyeneket küld, bár nyilván ki lehet kapcsolni. Attól függ, mennyire van kedve az embernek az adott nyelvvel foglalkozni. Kezdő szintről indultam olaszból, és igazán használhatónak bizonyult, mondjuk ezt embere válogatja. Kiegészítésként egy hús-vér nyelvtanár nem árthat a siker érdekében. Érdemes egy fülhallgatót kéznél tartani, mert be lehet állítani, hogy felolvassa az adott, számunkra ismeretlen vagy csak érdekes szót. Kisebb bakinak éltem meg az applikáció használata közben, hogy a funkció minden beállítás ellenére is életre kelt. Ha le volt némítva a telefon, ha nem, még akkor is, ha a saját beállításainál kapcsoltam ki a hangot. De gondolom ezt a következő frissítések egyikében majd javítják. Örvendetes módon nem kell túl sokat várni az ilyen frissítésekre, látszik, hogy foglalkoznak vele a srácok. Szumma-szummárum teljesen pozitív véleménnyel vagyok a telefonos Duolingoról. Ha nem is lehet vele megtanulni a nyelvet, gyakorlásnak mindenképp megteszi. Mondhatni kötelező darab lett a „handymen”. A honlapon megszokott gyorsbillentyűk is működnek a tempósabb haladás érdekében, nagy piros pont a fejlesztőknek!

Hage & Khraal

kultúra és szórakozás

A Duolingóval még egy TED előadás alkalmával találkoztam. A lényegi elgondolás röviden az, hogy ingyenesen tanulhatunk egy nyelvet, cserébe pedig ezzel mi segítünk az interneten található írásokat lefordítani az adott nyelve. Például az egész Wikipédiát. Azért az nem rossz, mi?i?

21


Mozigépész – Díjazott légy! Bár nem vagyok Oscar-díj szakértő, és nem is különösebben érdekel, ahogy multimilliomos filmkészítők kitüntetik egymást nagy hűhóval, az eredményeket azért szeretem leellenőrizni.

A

2012-es szezonból hat film vitte a pálmát az angol nyelvű, egész estés játékfilm kategóriában: Az Argo-akció, a Django elszabadult, a Lincoln, A nyomorultak, a Napos oldal és a Pi élete. Ezek közül a kedvencemet, a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb férfi mellékszereplő díját besöprő Django elszabadul-t az előző számban már kiveséztem; rajta kívül két film tetszett még a felhozatalból, Az Argo-akció és a Napos oldal.

Az Argo-akció

kultúra és szórakozás

Díjak: Legjobb film, Legjobb adaptált forgatókönyv, Legjobb vágás Ben Affleck filmje a saját főszereplésével történelmi eseményt dolgoz fel, ráadásul a közel-keleti helyzet miatt igen aktuálisat: az 1979-től ’81-ig tartó iráni amerikai túszdráma egyik mellékszálát. Az iszlám forradalmat követően az amerikaiak menedéket adtak az elüldözött sahnak, mire iráni milicisták és diákok elfoglalták a teheráni amerikai nagykövetséget. Szerencsés módon hat dolgozó az invázió előtt kijutott az épületből, nekik a kanadai nagykövet saját rezidenciáján adott menedéket. A CIA ezt követően egy nemzeteken átívelő, titkos akció keretében kihozta őket az országból (az esemény „kanadai szöktetés” néven híresült el). Mint az amerikai történelmi-politikai filmeket általában, ezt

22 2013/2 április

is kétféleképpen érdemes nézni: mint játékfilm, és mint történelmi film. Mint játékfilm, megérdemelten kapott Oscart. Úgy mentem el rá, hogy ez gyakorlatilag egy dokumentumfilm lesz, hiszen alig 30 éve történt dologról van szó. Ennek ellenére a két órás játékidő izgalmasan, fordulatokkal telik el (állítólag tényleg ilyen fordulatos volt az akció), és az izgalmat humoros részekkel kiegészítve teszik fogyaszthatóvá – igaz, néhol eléggé olcsó módszerekkel pörgetik a hangulatot: például az utolsó pillanatban ér oda a szereplő a telefoncsörgésre, vagy az utolsó pillanatban száll fel a repülő, hogy csak néhányat említsek ezek közül. A korszak divatját és miliőjét remekül sikerült megvalósítani: az utolsó részletig minden egyes elem a 70-es évek végét járó világot idézi, a kocsiktól kezdve az épületeken át a hajviseletig és a szokásokig (például bagózás a repülőn). Sőt, a végefőcím alatt mutatott képekből ki is derül, hogy külön odafigyeltek a valódi, helyszíneken készült fényképekkel való hasonlóságra. A történet pikantériája, hogy filmstábnak álcázva hozták ki a hat túszt Iránból, úgyhogy a film rengeteg ponton szól magáról a hollywoodi filmkészítésről, és gyakorol kritikát önmagán. Ez remekül fűszerezi az egyébként is érdekes kémtörténetet, és ebből származik a történet laza, humoros szakaszainak többsége.

Röviden Eredeti cím: Argo (Tony Mendez könyve alapján) Kategória: akció, történelmi Játékidő: 120 perc Rendező: Ben Affleck Főszereplők: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman IMDb szerint: 8,0/10 Szerintem: 8/10 A szereplők szintúgy hibátlan alakítást hoznak, élen Ben Affleckkel, aki az elszánt titkos ügynök szerepében szemmel láthatóan nagyon jól érezte magát. A színészek többsége inkább sorozatokból ismert, de úgy látszik, jól sikerült összehozni őket egy egész estés filmre. És most jön egy hatalmas „de”. Mint történelmi film, nagyon durva ferdítés van az egészben (tegye fel a kezét, aki meglepődött). A mondanivaló gyakorlatilag teljesen le lett redukálva egy nárcisztikus „mennyire király nemzet az amerikai” töltetre, ami annak tekintetében nagyon vicces, hogy az amerikai történelem egyik számukra legmegalázóbb mozzanatáról van szó. Igaz, azzal kezdik a filmet, hogy az iráni nép által elzavart sah a nyugati nagyhatalmak által lett a helyére ültetve, de a végére csak kihozzák, hogy mennyire ügyesen ki lett találva ez az egész kiszabadítósdi, még ha nem is ment teljesen olajozottan, és még ha a kanadaiak is aratták le érte a babérokat. Amit teljesen elhallgatnak az az, hogy milyen erőfeszítéseket tett az amerikai kormány a maradék 52 túsz (ami kicsivel több, mint hat) kiszabadítására. Nem is csoda, hiszen a szervezett katonai akciók során 8 amerikai katona halt meg, négy megsérült és egy repülőt és több helikoptert is sikerült széttörni vagy elveszíteni, miközben se tűzharcba, se Teherán közelébe nem kerültek – Jimmy Carter elnök el is bukta a közvetlenül a történtek után tartott választást. Ennyit tehát a hitelességről. A történelem ferdítése valószínűleg nem volt szempont az Oscar-díj odaítélé-


Napos oldal Díj: Legjobb női főszereplő (Jennifer Lawrence) A Matthew Quick regényéből adaptált történet egy férfiről, Pattyről (Bradley Cooper) szól, aki idegileg kicsit instabil, majd neje hűtlenségének hatására 8 hónapra elmegyógyintézetbe kerül, onnan kikerülve pedig más sem jár a fejében, minthogy vis�szaszerezze feleségét. Pozitív gondolkodással próbál segíteni magán, az orvosok és a család (Robert De Niro és Jacki Weaver) pedig gyógyszerekkel, de a fájdalma sehogy sem enyhül, újra és újra visszazuhan. A távoltartási határozattal elválasztott feleségéért való küzdelme közben botlik a fiatalon megözvegyült Tiffanyba (Jennifer Lawrence), aki férje elvesztése miatt szintén mentális gondokkal küzd. Az életszerű, drámával kombinált vígjáték (vagy fordítva…), szaknevén dramedy műfaj már a Kaliforgia első évadjaiban is nagyon jól működött, most viszont filmvásznon is elvarázsolt; meg kell vallanom, nagyon kevés sztori van, aminek a főszereplőjével annyira jól tudok azonosulni, mint a Napos oldal Pattyjével. De nem is ez a fantasztikus, hanem hogy gyakorlatilag ugyanazt a romantikus, egymásra találós, csalódásokkal tarkított szerelmes maszlagot nyomják le a torkunkon, mint amit már ezerszer

2013/2 április

láttunk – és mégis működik, mégis tud újat mutatni ez a sztori a teljesen hibbant főszereplőivel. Érdekes egyébként, hogy szinte észrevétlenül, de a Napos oldal a Száll a kakukk a fészkére és a Dirty Dancing című filmek egy-egy jelenetét ki is parodizálja. A másik, hihetetlenül szerethető tulajdonsága a történetnek az, hogy senki sincs benne, akiről el lehetne mondani, hogy na, ő itt a jófiú, a mentor, aki mindenben támogatja a dühöngő főhőst, aki nélkül a boldogságra találás biztos nem sikerült volna (na jó, a Chris Tucker által alakított Danny talán ilyen, de csak kevésszer tűnik fel). Mindenkinek megvan a maga ördöge, és mindenki hátráltat kicsit, Pattynek pedig magának kell kiutat keresnie a tönkrement szerelem és a vele járó csalódott düh posványából. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy kicsit nehezen indul az egész, nagyon sok életszerűtlen helyzet van a filmben, még azzal együtt is, hogy elvégre idegösszeomlást kapott emberekről van szó. Sokszor elhangzanak olyan sértések egymás felé, amiket érző emberek – főleg felszínes ismeretség után – nem igazán nyelnének le csak úgy. Ennek ellenére a főhősök elszántan kitartanak egymás mellett, és bár a férfi részéről érdekbarátságnak indul a lánnyal való kapcsolat, sikerül egy közös táncprojekt alatt teljesen egymásba szeretniük.

Színészetileg nem mondanám kiemelkedőnek senki teljesítményét, de valószínűleg ez csak azért van, mert mindannyian nagyon jól csinálják a dolgukat. Mindenesetre a legjobb női főszereplő díj talán ment már izmosabb alakításokért is. Jennifer Lawrence viszont egyszerűen elbűvölő, és közben annyira természetes, hogy szerintem minden férfi néző kicsit beleszeret a film alatt – ha pedig valaki ekkora hatást vált ki, akkor az megérdemli a szobrocskát. Robert De Niro, Bradley Cooper (ők Oscar-jelölést is kaptak) és Chris Tucker pedig hozza azt a színvonalat, ami miatt megszerette őket a nagyérdemű. Mi mást is mondhatnék, minthogy mindenkinek a lehető legmelegebben ajánlom a filmet – főleg az idegileg instabilaknak és azoknak, akik úgy érzik, hogy ebből a romantikus műfajból már tényleg kipüföltek mindent az évtizedek alatt, amit lehetett. Röviden Eredeti cím: Silver Linings Playbook (Matthew Quick regénye alapján) Kategória: romantikus dramedy Játékidő: 122 perc Rendező: David O. Rossel Főszereplők: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver IMDb szerint: 8,0/10 Szerintem: 8/10

Sztadi

kultúra és szórakozás

sénél, de igazából egy olyan izgalmas filmet sikerült összehozni, hogy a végére az ember meg is bocsátja ezt a készítőknek. Akinek tetszenek a túszkiszabadítós, kémes mozik, annak mindenképpen kuriózum lesz ez a megtörtént eseményen alapuló történet, de mindenki másnak is bátran ajánlom, aki szeretne egy kétórás, jól megkomponált szórakozást, ahol egyszer sem ül le az izgalom.

23


Japán logikai játékok Ellentétben azzal, amit hinnénk, a sudoku és társai egyáltalán nem valamilyen ősi játékok, hanem egy Nikoli nevű vállalathoz köthetőek, ami rejtvényújság-készítéssel foglakozik 1980 óta. Maki Kaji, az alapító, egy amerikai útján látta meg a sudoku egy korai változatát egy keresztrejtvényújságban, ott nagyon megtetszett neki, így hát átdolgozta, és végül kiadta. A japán közönség körében hamar siker lett, és pár éve szivárgott be az európai és amerikai lapokba is. Habár a sudoku hatalmas népszerűségre tett szert (mostanra több mint 100 országban játszanak vele), nem tett szert belőle nagy vagyonra, mivel csak Japánban védette le. Sőt, még a mostani népszerűbb játékait is csak az USA-ban és Angliában védeti le, és ez nagyban hozzájárul a játékok gyors elterjedéséhez, ami többek között Maki Kaji célja.

kultúra és szórakozás

A

sudoku megjelenése óta már több mint 250 hasonló jellegű játék született, köztük talán a legismertebb a kakuro, ami a keresztrejtvény és a sudoku kereszteződése. Ezeknek a játékoknak a közös ismertetője, hogy csupán logika és türelem kell hozzá, ellentétben a keresztrejtvénnyel, amit köt az, hogy milyen nyelven készült. Így ezek a játékok minden gond nélkül terjedhetnek a világban. De természetesen a Nikoli keresztrejtvényeket is készít, ez a másik ágazatuk. Ezek közül a játékok közül sok nem eredeti kitaláció, hanem más játékok átdolgozása, mint például a Slitherlink, ami egy Slither nevű játék egyszemélyesített változata (a Slithert négyzethálós lapon játsszák ketten, és a cél az, hogy vonalakkal minél több területet zárjanak le). A játékok nagy száma azzal magyarázható, hogy bár a vállalat mindössze 25 alkalmazottal dolgozik, és nem is tervezi, hogy sokkal nagyobbá nője ki magát, különböző fórumokon kapcsolatot tart a rajongóival, akik-

nek lehetőségük van értékelni a játékokat, új ötleteket felvetni, és rejtvényeket beküldeni. A Nikoli ugyanúgy elbírálja őket, mintha a saját alkalmazottjai készítették volna őket, és a jobb ötleteket és rejtvényeket megjelentetik a lapjukban. Érdekességként említhető még az is, hogy minden rejtvény, amit a Nikoli kiad, kézzel készül és nem géppel, így Maki Kaji szerint a játékok kevésbé lesznek mechanikusak, és az alkotó személyiségét tükrözik. Ennek ellenére eléggé termelékenyek, havonta két lapot is megjelentettnek, amikben körülbelül 100-100 rejtvény található. Példának hoztam három játékfajtát, amik mellesleg egy magyar újságban is benne szoktak lenni (Japán logikai puzzle), de érdemes az interneten is keresgélni, mert bőven van választék. Az alább látható játékok mind közepes szintűek. Gokigen naname Ez a személyes kedvencem, mert szép és könnyed. Hátránya viszont, hogy legtöbbször elég könnyű, bár ebből is lehet nehezebbeket találni. Szabályok: - minden kockába kell egy átlót rajzolni - nem lehetnek benne elzárt területek - a számozott körökből csak annyi átló indulhat ki, amennyi a körben van Tents Ez a játék kivétel, mivel nem japán eredetű, de hasonló jellegű, és ér-

24 2013/2 április

dekes példa lehet a nem japán logikai játékokra. Többek között ez a másik nagy kedvencem, mivel bár dedukcióval meg lehet oldani, mégis sokat lehet rajta gondolkozni, mire megtalálod a megfelelő módszert a megoldás egy bizonyos részletéhez. A tent kitalálója Léon Balmaekers és először 1989-ben jelent meg egy holland lapban. Szabályok: - minden fához tartozik egy sátor, ami akár más fákkal is érintkezhet - a sátrak nem érintkezhetnek (a sarkukon sem) - annyi sátor lehet egy sorban/oszlopban, amennyi a sor elején/oszlop tetején a szám - ugyanannyi sátor van, mint fa Források: http://swaroopg92.blogspot.hu/ http://www.theedgemalaysia.com/ http://www.hammondmuseum.org/event_maki.html http://www.nytimes.com/ http://www.janko.at/

Brigi


Grafilogika A játék célja a megfelelő mezők kiszínezése, amelyek végül egy mintát adnak ki. A sorok elején és az oszlopok tetején számok találhatóak, annyi, ahány blokkot tartalmaz a sor/oszlop. Ezek a számok azt mutatják meg, hogy az adott sor vagy oszlop adott blokkjában hány mezőt kell kitölteni. Sok sikert!

0 0 0 0 1 4 5 2 2 1 4 2 4 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 5 4 4 5 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 1 2 3 5 2 1 1 4 4 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 5 5 1 2 2 2 3 3 4 1 1 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0 1 3 5 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 2 4 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 1 2 2 2 2 5 2 1 2 3 0 3 2 2 2 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 2 2 4 2 4 1 1 1 2 3 0

0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 2 3 0 0

0 1 2 1 1 1 2 2 3 4 4 3 4 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 3 2 0 2 3 0 0

0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 5 5 0 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 3 4 5 3 2 1 0 1 1 2 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0

. . .

. . . . .

0 3 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0

0 2 2 0 1 5 5 5 1 2 0 0

0 2 5 3 1 4 5 5 2 1 0 0

1 2 1 2 2 2 0 0 3 2 0 0

0 3 3 2 4 3 0 0 4 0 0 0

0 4 4 3 5 4 0 0 0 0 0 0

0 3 4 1 5 5 4 0 0 0 0 0

0 2 3 2 5 5 1 0 0 0 0 0

0 1 1 2 5 5 0 1 0 0 3 0

0 1 2 2 5 5 0 1 0 1 1 0

0 2 4 3 5 5 0 1 0 0 3 0

0 3 3 1 5 5 0 1 0 1 1 0

0 4 3 1 5 5 0 1 0 1 1 0

0 3 3 1 5 5 0 3 0 1 1 0

0 3 0 2 5 5 0 4 1 1 1 0

2 2 4 4 5 5 0 4 2 1 1 0

0 3 3 0 5 4 0 5 5 4 1 0

0 3 1 0 3 3 0 5 5 4 1 3

0 3 0 0 2 1 2 5 3 2 2 1

1 1 0 0 2 1 3 5 3 2 1 3

3 1 0 0 2 2 5 5 3 1 3 1

. .

. . . .

0 0 0 0 2 1 5 5 3 4 2 1

0 0 0 0 2 1 5 5 5 4 1 3

0 0 0 0 2 0 5 5 4 1 3 1

0 0 0 0 2 0 5 5 5 5 4 1

0 0 0 0 2 1 4 5 5 5 4 1

0 0 0 1 1 1 3 2 1 0 1 1

0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1

0 1 5 2 0 1 0 0 1 0 1 1

0 1 1 3 0 1 0 0 1 0 2 2

0 1 1 2 0 2 1 2 1 0 1 1

0 2 2 0 0 3 1 3 1 0 1 1

1 2 2 0 0 3 1 4 5 0 2 1

1 1 4 1 0 3 5 5 5 5 4 1

1 0 2 1 0 4 5 5 0 5 4 1

1 5 3 1 0 3 5 4 0 0 2 1

1 4 4 1 0 2 5 3 0 0 2 1

1 0 4 1 0 1 5 2 0 0 1 1

1 0 3 2 1 1 0 1 0 0 1 1

0 1 2 1 2 2 0 1 0 0 1 2

0 1 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0

0 1 2 1 2 4 2 0 0 0 0 0

0 1 2 0 1 5 2 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.

.

. .

. . . . .

. .

. .

.

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

.

.

. . . .

. . .

. .

.

.

. .

. . .

. . . .

. .

. .

. . . .

. . .

.

. . . . .

. . . .

. . . . . . . . . .

. .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . . . . . .

.

. . . . . . . . . . . .

. .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . .

. . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. .

. .

.

.

.

. . .

. . . .

. . . . .

. . . . . .

. . .

. . . .

.

.

.

. . . .

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . . .

.

. . .

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

.

.

. . . . . .

. . .

.

.

. .

.

. . . . . . . . . . . .

. .

.

.

.

. . .

. .

. .

.

.

. .

. . . .

. . .

.

. .

.

.

. . . . .

. . .

. . . .

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. . .

. .

. .

. .

. . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . .

. .

. .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. .

. .

.

.

.

.

. . . . .

. .

.

.

. . . . .

. . . .

.

. . . . . . . . . . . . . .

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

.

.

.

. . . . .

. .

. . .

. .

.

.

.

. .

. . . .

. .

.

.

. . . . . . . .

. .

. .

. . .

. . .

.

.

.

. . .

. .

.

. .

.

.

. .

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

.

.

.

. . . . . . . . . . . . .

. .

. . .

.

. . . . . . . . . . . . . . .

. .

. . . .

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

.

.

.

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . .

. .

.

.

.

.

. . . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. .

.

. . .

. .

. . . .

. .

. . . .

. .

.

. .

. .

.

.

.

kisnihil 2013/2 április

0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0

kultúra és szórakozás

0 0 1 2 2 4 3 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25


R-hely A „Nagy Szovjetunió” idején Moszkvából telefonálnak Volgyovába: - Itt Moszkva! A Richter-skála szerinti 8-as földalatti mozgás várható a térségükben! Azonnal tegyék meg a szükséges intézkedéseket! A jelentést természetesen mihamarabb várjuk! Vége! Eltelik egy nap, két nap, egy hét, két hét, egy hónap. Volgyova végre válaszol: - Itt Volgyova! Richtert és 8 társát végre elfogtuk, kivégeztük, így a földalatti mozgalmat megszüntettük! Elnézést, de azért nem szóltunk eddig, mert baromi nagy földrengés volt nálunk! Vége!

kultúra és szórakozás

Sztálin elvtársnak eltűnik a pipája. Keresik, majd letartóztatnak mindenkit, aki aznap az irodájában járt, és ellophatta. Másnap megtalálja a pipát a zubbonya zsebében, és behívatja a titkárát. - Megvan a pipám, engedje el a foglyokat. - Nem lehet, mert a fele belehalt a kínvallatásba. - Akkor a másik felét engedje el. - De hát ők meg bevallották.

26

- Fiam! Anyád már megint ugyanazt főzte! Menj, és mondd meg neki, hogy a szakácskönyvben több fejezet is van! - Megmondtam! - És mit mondott? - Azt, hogy a Káma-szútrában is! Testhez simuló hosszú szoknyában a buszra készül felszállni egy szőke bombázó, de mivel a szoknya nem engedi, hátranyúl, hogy a cipzárt megigazítsa. Újabb próbálkozás, de a szoknya nem enged, hátranyúlás, cipzár igazítás. Megint egy lépés felfelé, de a szoknya csak nem enged. A nő újra hátranyúl, cipzárt igazít, de erre a mögötte lévő férfi megfogja a nő formás fenekét, és feltolja a buszra, mire a nő felcsattan: - Mit képzel maga disznó, miért fogdos?! Erre a férfi: - De hölgyem, mivel a sliccemet már teljesen lehúzta, azt hittem, ennyit már igazán megengedhetek magamnak.

2013/2 április

Egyik szőke nő felhívja a másikat: - Te, nálatok sincs meleg víz? - De van, csak hideg.

Társkereső hirdetés: „22 éves nő lófarokkal megismerkedne hasonló adottságú férfival.”

Szőke nő ül a kocsiban, megáll egy kereszteződésnél, ahol behajol egy csöves: - Hölgyem, van egy cigije? - Igen. - feleli a szöszi, és átnyújtja a bagót. Megy tovább, majd megint megáll egy kereszteződésnél. Ugyanaz a csövi behajol: - Tüze is van? - kérdi a csöves. - Igen. - feleli a szöszi, és átnyújtja az öngyújtót. Megy tovább, majd megint megáll egy kereszteződésnél. Ugyanaz a csövi behajol: - Egy százasért megmondom - szól a csöves - hogyan kell kimenni a körforgalomból!

Két szöszi beszélget: - Te, én azt nem értem, hogy ha villámlik, előbb látom a fényt, és csak egy idő után hallom a hangját. Szerinted miért van ez így? - Te hülye! Hát nem tudod, hogy a füled hátrébb van, mint a szemed!?

Két szőke nő beszélget az előző napi áramszünetről. - Képzeld, tegnap egy órára beragadtam a liftbe! - Az semmi, én két órát álltam a mozgólépcsőn! A szöszi hazavisz egy tálat, és boldogan újságolja a férjének: - Nézd drágám, milyen törésálló tálat vettem! Ezután ledobja a földre, hogy bebizonyítsa, milyen jó vásárt csinált. A tál darabokra törik, mire a szöszi morfondírozva: - Vagy hőálló? A szőke nő meséli a szintén szőkének, hogy megbukott a KRESZ vizsgán. - Ez nem lehet igaz! Hogy történt? - Egy körforgalom előtt megláttam a 30-as táblát. Mentem 30 kört, és mikor kiszálltam a vizsgáztató közölte, hogy megbuktam. - Úristen! Nem lehet, hogy elszámoltad? Medvééknél vendégség van. Medvemama így szól a medvegyerekhez: - Nem szégyelled magad? Mutatkozz be a vendégeknek! Mire a medvegyerek: -Bocs...

Winnetou, Incsu Csunna és Old Shatterhand szótlanul állnak egy sziklahasadék előtt. Némán egymásra néznek, majd Winnetou csendesen belép. Bentről éles csattanás, majd fojtott káromkodás hallatszik. Kisvártatva kijön Winnetou, hatalmas kék monokli éktelenkedik a bal szeme alatt. Egymásra néznek, Incsu Csunna felsóhajt, majd némán belép a hasadékba. Bentről éles csattanás, fojtott káromkádás. Hamarosan kilép Incsu Csunna is a hasadékból, hatalmas lila monoklival a jobb szeme alatt. Ismét kérdőn néznek egymásra, Old Shatterhand megvonja a vállát, nagyot köp, majd határozott léptekkel eltűnik a hasadék mélyén. Bentről éles csattanás, fojtott káromkodás, majd újabb éles csattanás és szűnni nem akaró gyalázkodás, káromkodás hangja szűrődik ki. Kisvártatva a hasadék szájából előtűnik Old Shatterhand képe, mindkét szeme alatt szederjes zúzódásokkal. Winnetou hozzálép, jobbját barátja vállára helyezi, majd így szól: - Uff, uff! Sápadtarcú testvérem, vis�szafelé is rálépett a gereblyére? A szőke nő automata mosógépet kap a férjétől ajándékba. Nagyon boldog, alighogy beüzemel, már másnap mosni akar. Gyorsan levetkőzik, és nekilát berakni a ruhát. Hirtelen hazatér a férj, s döbbenten látja, hogy a felesége meztelenül áll a mosógép mellett és rakja a ruhát. - Na de drágám, te miért vagy meztelen? - Mert a használati utasítás szerint az első programot ruha nélkül kell indítani!


kultúra és szórakozás


Profile for GDH BME

2013. áprilisi szám  

2013. áprilisi szám

2013. áprilisi szám  

2013. áprilisi szám

Advertisement