Page 1


Gondolom, már sokan köszöntöttek az egyetemisták büszke sorai között, de kivételesen szeretném átlépni ezen formalitásokat, hisz hallani, olvasni fogod még eleget. Jelenleg csak egy tanácsot szeretnék adni: Ne bízd el magad! Az egyetemre bekerülni könnyű, de bennmaradni már nem ilyen egyszerű. Fontos, hogy odafigyelj, főleg az elején, hallgasd meg a tapasztaltabbak jótanácsait és igen is foglalkozz eleget a tanulmányaiddal, tedd a prioritásaid közé és akkor nem fog meglepetés érni. Ne hagyd magad becsapni az első hetek látszat lazaságával! Ha a következő néhány félévben az időd megfelelő használatával és szorgalmaddal megalapozod a tudást, amire a későbbiekben igen is szükséged lesz, bőven lesz időd kihasználni az egyetemista lét összes kellemes oldalát is, mint bulizás, közösségi élet, szabadidő és még sorolhatnám. Fontos időszak áll előtted, ugyanis ezen évek készítenek fel igazán a való életre. A legfontosabb: soha, de soha ne add fel! Mindig létezik jó megoldás, akard megkeresni a válaszokat és sikeresen veheted az eléd kerülő akadályokat! A következő néhány évre kitartást és sikereket kívánva: Szabó Klára Káté Főszerkesztő

Főszerkesztő: Szabó Klára Főszerkesztő helyettes: Takács Borbála

Felelős kiadó: Völgyesi Gábor Felelős szerkesztő: Hoffer Dávid

Tördelő: Szabó Klára Olvasószerkesztő: Poller Gyöngyvér

Cikkírók: Hangyás István Atanáz Káldi Tamás Poller Gyöngyvér Rédey Zoltán Szabó Klára Takács Borbála Wilde József

Térkép: Sejbenné Rieth Ágnes

Belső borító: Nagy Szabolcs

Címlap: Fülöp Edina

Rajzok: Földesi Bernát Kruppa Gergely Layout: Földesi Bernát

KÁTÉ iroda 1111 Budapest, Irinyi J. u. 9-11. HÖK tömb Kármán Tódor Kollégium Web: www.kate.hu E-mail: katepress@gmail.com Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének Lapja Megjelenik 700 példányban az Egyetemi Hallgatói Képviselet támogatásával


M

4

indenekelőtt gratulálok, hogy felvételt nyertek Országosan a lega Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi több (355 pont) kellett Egyetem (rövidítve BME, vagy, ahogy hagyománya- a BME Gépészmérnöki ink szerint büszkén nevezzük: Műegyetem) Gépész- Kar Ipari termék- és mérnöki Karára. Büszkék vagyunk Önökre, hogy az formatervező szakára ország legjobb műszaki hallgatóival kezdhetjük meg való bekerüléshez, ahol a közös munkát szeptemberben. Az Önök által elért a felvettek átlagpontfelvételi pontszámok kimagaslanak a többi felsőok- száma 401 volt (a többi tatási intézmény hasonló alapszakjainak felvételi képzési hely minimumpontjai közül. pontszáma: ÓE – 316 Idén először Magyarországon a legnépszerűbb alap- pont; míg ME, PTE és szak a gépészmérnöki volt, első helyen 5202 fő jelölte NYME – 240 pont). meg. A BME Gépészmérnöki Karára bejutni minimálisan Összességében 758 391 ponttal lehetett (lásd ábra), ugyanakkor a felvettek alapszakos elsőéves átlagpontszáma ennél lényegesen magasabb, 423 volt. kezdi meg tanulmányaDr. Czigány Tibor it a BME Gépészmérnödékán ki Karán, melyből 452 gépészmérnöki, 131 mechatronikai mérnöki, 114 energetikai mérnöki, 61 pedig ipari termék- és formatervező mérnöki hallgató. Az adatok adjanak Önöknek önbizalmat, erőt és kitartást a munkájukhoz, hiszen a tanulásban a kar oktatói nagyon magas követelményeket fognak támasztani, aminek oka az, hogy az itteni képzés a vezető nemzetközi, európai színvonalat tekinti mértékadónak. Így a legerősebb hazai és az ide települt legjobb nemzetközi cégeknél is meg tudják majd állni a helyüket – vagy ha saját vállalkozásba kezdenek, ezekkel a cégekkel együtt tudnak majd működni, másokkal versenyezni fognak, megint másoknál hazai leányvállalatokat alapítanak, visznek Nagyon nehéz volt bekerülni a BME Gépészmérnöki sikerre. Önöknek nem munkát keresni kell majd, hanem Kar Mechatronika szakára, amihez minimálisan 451 pont munkát adni, munkahelyet teremteni másoknak, az orvolt szükséges (lásd ábra), s ez egyben országosan a leg- szág gazdaságának. magasabb műszaki pontszám. A felvettek átlagpontszáHogy mindez mennyire így van, azt jól mutatják a ma 467 volt. Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara (MKIK) Gazdaságés Vállalkozáselemző Intézet (GVI) 2008 óta készített jelentései, amelyben minden évben a BME Gépészmérnöki Kara volt a legnagyobb presztízzsel rendelkező műszaki felsőoktatási intézmény Magyarországon. A HVG „Diploma” különszáma is minden évben közöl rangsorokat, amelyekből szintén kitűnik a BME Gépészmérnöki Kar országos vezető szerepe. A BME Gépészmérnöki Karán végzettek jóval az átlag feletti alapbérrel helyezkednek el, és a bérnövekedésük üteme is átlag feletti. A Gépészmérnöki Karon végzettek igen keresettek hazánk valamennyi régiójában, végzett hallgatóinknak a magyar ipar szempontjából meghatározó szerepét mutatja a GVI Szintén nehéz volt bekerülni a BME Gépészmérnöki jelentés regionális vonzások hatásait feltérképező gráfja Kar Energetika szakára, mert kizárólag matematika és is, ahol a BME Gépészmérnöki Kar (itt BME-GM rövidítésfi zika tárgyakból lehetett felvételizni, és legalább az sel) van a középpontban (lásd ábra). egyikből emelt szinten tett érettségi kellett, ami a műMindez azt is jelenti, hogy a BME Gépészmérnöki Kar szaki képzési területen egyedülálló. A minimális felvételi hallgatóit úgy tekintjük az első perctől kezdve, mint akik pontszám 424 volt, a felvettek átlagpontszáma pedig nem fognak megelégedni az alapképzési diplomával, és 448 (míg a Miskolci Egyetem Energetika alapszakára már az első évtől kezdve úgy tanulnak, hogy majd mester csak 240 pont kellett a bekerüléshez). diplomát is fognak itt szerezni, hogy a hagyományos mű-


egyetemi mérnöki diploma értékének megfelelő, sőt, azt megtalálni a helyes arányokat munka, pihenés, tanulás és meghaladó tudással hagyják el az egyetemet. Hiszem és szórakozás között. Mivel leendő szakmájuk – majd látják vallom, hogy a tanulás a legjobb befektetés, amelyet bi- – teljes mértékben nemzetközi, maguknak kell választazonyít az, hogy a 2012 első félévi magyarországi bruttó ni, milyen nyelvet és mekkora időbefektetéssel, hogyan átlagjövedelmeket tekintve a BSc oklevéllel rendelkezők tanuljanak, utazzanak-e hosszabb időre külföldre (felátlagban 300 eFt, az MSc diplomával rendelkezők 353 tétlenül!), ha igen, hova és mikor. Sok segítséget kapnak eFt, míg a posztgraduális képzésen (pl. doktori képzés) majd ehhez oktatóiktól is, a pályázatok kínálta lehetősérészt vettek 407 eFt-ot kerestek. A Műegyetemen, és gek pedig szinte beláthatatlanok; a döntés azonban, az ezen belül a Gépészmérnöki Karon szerzett diploma ér- utána járás, a szükséges munkabefektetés csak magukon téke jóval meghaladja az átlagot. múlik. A Gépészmérnöki Kar múltjáról és jelenéről sokat megtudhatnak a folyamatosan megújuló kari honlapról (www.gpk.bme.hu). Bízom benne, hogy örökösei lesznek karunk nagy elődeinek (a teljesség igénye nélkül: Bánki Donát, Zipernowsky Károly, Kármán Tódor, Kandó Kálmán, Jendrassik György, Gábor Dénes) és büszkén fogják a BME Gépészmérnöki Karán végzett kiváló mérnökök táborát gyarapítani. Hiszem, hogy olyan mérnökké válnak, akik mindenben eleget tesznek Pattantyús Ábrahám Géza, néhai műegyetemi gépészmérnök professzor által megfogalmazott elvárásoknak: „A mérnöki hivatás felelősségteljes gyakorlásához az alapos szaktudáson felül széles látókörre, erkölcsi értékkel párosult jellemerőre és felelősségtudatra van szükség.” Miközben egyetemistaként diákok maradtak a középiskola elvégzése után is, azért hamar látni fogják, az egyetem nem csak egy újabb iskola. A tanulás, a követelmények itt egészen mást jelentenek; tanulmányaikat sokkal önállóbban kell végezniük, mint a középiskolákban. Egyedül kell dönteniük, saját magukért egyedül Önök lesznek felelősek. Maguknak kell vigyázniuk egészségükre, gazdálkodni erejükkel, sportot választani és azt rendszeresen gyakorolni, művelődni (olvasni, színházba járni),

Végezetül szeretném biztosítani Önöket, hogy mindig számíthatnak a Gépészmérnöki Kar munkatársainak segítségére és tanácsaira, forduljanak bizalommal kérdéseikkel és problémáikkal oktatóikhoz és a kar vezetéséhez. Együtt mindig minden problémát megoldunk, legyen az szakmai, erkölcsi, vagy emberi. Tanulmányaikhoz sok sikert, kitartást, akaraterőt és hitet kívánva: Dr. Czigány Tibor

5


dékán

A

mérnökképzés növekvő igényére való tekintettel, akkori királyunk, II. József, 1782-ben megalapította az Institum Geometrico-Hydrotechnicumot, mely a hazai mérnökképzés első intézménye lett. Kezdetben még földmérést és vízépítést oktattak a szakma akkori nagymesterei. A következő században az ország vezetőinek iparfejlesztő törekvései kapcsán felmerült egy olyan oktatási intézmény gondolata, mely szakemberképzést biztosít az ipar számára. 1844-ben V. Ferdinánd aláírta azt a rendeletet, mely biztosította az Ipartanoda felállításának feltételeit. Két év múlva, 1846. november 1-én megindult az oktatás az akkori intézményben. 1850-ben felsőbb vezetői döntés hatására összevonták a két intézményt, mely hat évre rá Politechnikummá nőtte ki magát és József nádor nevét vette fel. A kiegyezést követően Ferenc József engedélyével az intézmény önálló egyetemmé vált, és felvehette a műszaki egyetem nevet. Az egyetem rektori székébe Stoczek József került ekkor. Az első doktori címet elnyerő diák 1902-ben végzett tanulmányaival az egyetemen. A különböző képzési formák szakosztályokba (karokba) csoportosultak. Kezdetben csak mérnöki (később építőmérnöki), gépészmérnöki és egyetemes, majd vegyész és építész szakosztályokkal bővítve folyt az oktatás. Az első mérnöki szaktudást igazoló okmányt 1873-ban, az első gépészmérnökit 1877-ben, az első építészmérnökit 1880-ban, az első vegyészmérnökit 1884-ben adták ki. A hallgatók számát tekintve Európa harmadik legnagyobb egyetemeként volt számon tartva a Műszaki Egyetem. 1934-ben újabb átalakításon esett át az egyetem, bekebelezte a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolát, az Állatorvosi Főiskolát, valamint a Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karát. Az egyetem, mint a magyar felsőoktatás központja, 98 tanszékével két és félezer diákot

tudhatott magáénak. A második világháborút követően kivált a Mezőgazdasági (Mezelygazdasági) és Állatorvosi kar is, mely elhagyta az anyaintézmény és Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem néven folytatta azon jellegű mérnökképzést, mely hírnevet szerzett a magyaroknak a szakemberképzés területén. 1949-ben keltezett törvény alapján indult meg a Villamosmérnöki kar működése, melyet a Gépészmérnöki Kar elektrotechnikai tagozatából alapítottak meg. Ezt követően, az Elnöki Tanács rendeletével 1951-ben Közlekedési Műszaki Egyetem létesült Szegeden, mely 1955-től az Építőipari Műszaki Egyetem kara lett. A kar 1952-ben vált ketté, mikor is létrejött az Építőipari Műszaki Egyetem és 1955-ben felvette az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem nevet. 1967-ben került sor ezen egyetem és a BME összevonására, mely összevonással létrejött a mai Budapesti Műszaki Egyetem. Az addig hat karral működő egyetemünk 1987ben a Természet- és Társadalomtudományi karral bővült, 1992-ben a Villamosmérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Karrá szerveződött. 1998. július 1-én a Természet- és Társadalomtudományi Kart kettéválasztották, mint annak idején Mózes a Vörös tengert. Az idők során számos híres tudós került ki intézményünkből. A Műegyetemen szerezte diplomáját Kármán Tódor, az aerodinamika, és Stodola Aurél, a hőerőgépek kiemelkedő tudósa, Mihály Dénes a televízió egyik feltalálója, Petzval József, a fotográfiai optika elméleti megalapozója, Rubik Ernő a bűvös kocka megalkotója. Itt kezdte meg tanulmányait az atomkorszak világhírű nagyjai közül Wigner Jenő fizika Nobel-díjas, Szilárd Leó és Teller Ede, valamint Gábor Dénes fizika Nobel-díjas, a holográfia feltalálója. Oláh György kémikus, aki 1994-ben kapott Nobel-díjat, szintén a Műegyetemen tanult, dolgozott.

Értünk minden kislány szíve megremeg És magában így sóhajt. Fényesebb a Nap sugára, Hogyha rátekint e tájra, Hol e büszke nóta járja És a szigma b az úr. Mert a Dunán túl és innen, Nálunk faszább gyerek nincsen, Vizsgán értünk szurkol Isten, És a menza értünk főz.

6

Mert: Gépészek vagyunk mi, fasza gyerekek, Járnak helyettünk a fogaskerekek,

Hogy: Glóri glóri hallelúja, Glóri glóri hallelúja, Glóri glóri hallelúja, A gépésznél nincsen jobb, jobb, jobb. Mert: Gépészek vagyunk mi, fasza gyerekek, Járnak helyettünk a fogaskerekek, Dolgozik a fűrész, dolgozik a gép, Mert a gépész gép és ész és kész.


A sikeres felvételi eljárás után most gondtalanul telik a szünidő, szeptembertől azonban új kihívásokkal nézhettek majd szembe. A következő években, egyetemi életetek során rengeteg megoldandó feladat vár rátok, ezeknek egy részéhez nyújt segítséget a Gépészkari Hallgatói Képviselet (GHK).

M

inden beiratkozott gépészkari hallTermészetesen az egyetemi tanulmányokon túlmutató, kigató a Gépészkari Hallgatói Ön- emelkedő szakmai teljesítményeket is jutalmazzuk: pályázkormányzat (HÖK) tagja, így szeptembertől már Te is. A hatsz Kari BME, vagy szakmai és sport ösztöndíjakra egyHÖK jogait az általa megválasztott, hallgatókból álló testü- aránt. Megítélésünk szerint fontos, hogy a tanuláson kívül let, a GHK gyakorolja, melynek feladata a hallgatói érde- foglalkozz más közéleti vagy közösségi tevékenységgel is. kek képviselete mind kari, mind egyetemi szinten. Ezt értékelendően a tanulmányi ösztöndíjakon kívül lehetőTevékenységünk nagyon széleskörű, bármilyen, az egye- séged van közösségi ösztöndíj elnyerésére is. temmel kapcsolatos problémáddal bizalommal fordulhatsz Egyetemi életed során nem csak a hivatalos ügyek inhozzánk, legyen szó ösztöndíjakról, kollégiumi elhelyezés- tézésekor találkozhatsz velünk. Mi szervezzük a Gólyabált, ről vagy akár tanulmányi problémákról. A legtöbb kérdés- tanulmányaitok előrehaladtával a Harmadoló Esten, majd re gyorsan, pontosan kapsz tőlünk választ, hiszen vannak diplomátok kézhezvétele után a Gyűrűavató Bálon ünneolyan területek, amelyekért mi felelünk. Ilyenek a szociális pelhettek. Ezen rendezvényeken kívül számos más esemény támogatások rendszere, amivel sokan már találkoztatok/ta- is a nevünkhöz fűződik: Kármán Nap, Kulturális hét, Kollégislálkozni fogtok, hiszen ezen keresztül kell jelentkezni az első taavató, főzőversenyek. A legnagyobb kari rendezvényünkféléves kollégiumra és a szociális támogatásra is. Ez utóbbi höz, a SLIP-hez is mi biztosítjuk a háttértámogatást. elnyeréséhez a szükséges igazolásokat az irodánkban kell Ha felkeltettük az érdeklődésedet és szeretnél részt bemutatni, ami a kollégium épületében található. venni a hallgatói élet segítésében, valamint szeretnél egy Apropó kollégium, ez is egy olyan terület, ahol velünk jó csapat tagja lenni, akkor keress meg minket az alábbi kerülsz kapcsolatba, ha kollégista szeretnél lenni. A gépész- elérhetőségeken vagy a gólyatáborban. karos hallgatók többsége évek óta a Kármán Tódor Kollégiumban kerül elhelyezésre, ahol számos közösségi önteElérhetőségeink: vékeny csoport, szakmai kör működik. Ezekről a csoportokCímünk: Kármán Tódor Kollégium, HÖK Tömb, ról (pl. KÁTÉ, Senior Gárda, Old’s Club, Szakosztályok…) 1111 Budapest, Irinyi J. u. 9-11. részletesebben tájékozódhatsz a honlapunkon, vagy jelen E-mail: hk@ktk.bme.hu kiadványban. A körök és szakosztályok működésének támoWeb: http://ghk.ktk.bme.hu gatása is a mi feladatunk.

Aláírás: Azon tantárgyaidból, amelyek a félév végén ted majd el a jó jegyzeteket, ha épp nem vagy túl kompevizsgával zárulnak, többnyire aláírást kell szerezni, ez azt tens az irogálásra. Erősen ajánlott a legtöbb tantárgyból jelenti, hogy teljesítetted a követelményeket a tantárgyból bejárni, mert a netre feltöltött diákból nem derül ki minden, ahhoz, hogy vizsgázhass, például megvannak legalább ket- és ami az előadáson elhangzik, azt mind számon kérhetik tesre a zh-id, elfogadták a jegyzőkönyveidet, vagy akár (!). Egyes tantárgyakból pedig kötelező bejárni, amit olykor egyéb paraméter is szóba jöhet az aláírás kiérdemléséhez. szúrópróba szerűen katalógussal ellenőriznek, és a tantárgy Ha van aláírás, akkor nagyon örülünk, mert ha ezután csúfo- teljesítésének feltétele, hogy legalább az előadások 70%san elbuknád a tárgyat, akkor az előkövetelményeket nem án bent legyél! Súgó: ha diavetítés van (és általában az kell már újra teljesíteni. van) akkor ne azt írd le, ami a kivetítőn van, hanem amit a Előadás: Ez az elméleti oktatás része a tantárgynak, tanár elmond! ami azt jelenti, hogy bemész az előadóba, leülsz szépen Katalógus: Kicsit szebb szóval: jelenléti ív. Erre általáés végighallgatod, miféle okosságokat regél a tanár, és ban szépen rá kell tintázni a neved, a Neptun kódodat és az közben igyekszel minél többet levésni a füzetkédbe, vagy aláírásodat. Van katalógus gyakorlaton, laboron, és a már megjegyezni azokat, vagy megjegyezni, hogy kitől kérhe- említett tantárgyakból az előadáson is időnként, ezt előre

7


kor még nincs oktatás, ekkor kell felvenni a tantárgyaidat a elmondják az adott tantárgyat oktatók az első előadáson. Félévközi jegy: Egyes tantárgyakból nincs vizsga, ekkor NEPTUN-ban, bár különeljárási díjjal karöltve az első héten félévközi jegyet kapsz, amely a tárgyból a zh-id eredmé- is lehet még a tárgylistán módosítani. Ekkor be kell állítani magadat a következő félévre aktívnak, különben passzívon nyeként adódik ki. Megajánlott jegy: Na ezért érdemes pedálozni (általá- leszel, és nem teljesítheted a tárgyakat. Ez nagyon fontos, ban). Egyes vizsgával záruló tantárgyakból lehet ilyet be- ne felejtsd el! Szorgalmi időszak: Az a csodálatos 15 hét a félévben, szerezni, és ez a vizsgázást fakultatívvá teszi, el lehet menni, de nem kötelező, csak ha javítani szeretnél a jegyeden. amikor az előadások, a laborok és a gyakorlatok vannak, Általában keményen meg kell küzdeni érte. A megajánlott zh-kkal és mérésekkel körítve. Ekkor szerzel aláírást, megajánlott és félévközi jegyet is. Ezt követi a póthét, ami már a jegy hármastól kezdődik. (felfele). Javító vizsga: Ha egy tantárgyból a vizsgád nem si- vizsgaidőszak előszobája, mert már ekkor is vannak vizsgák, került, vagy nem mosolyog rád eléggé az a jegy, minden de az elsődleges cél, hogy az elbukott zh-kat és jegyzőtantárgyból elmehetsz díjmentesen egyszer ismétlő/pót- könyveket bepótold az aláíráshoz/félévközi jegyhez. vizsgázni. Mindkét jegyet bevésik a leckekönyvedbe, de a Tárgyfelvétel: Na, ez mindig izgalmas órákat (napopótvizsga jegye lesz az érvényes. Ha javítani szeretnél, jól kat) fog jelenteni az életedben. Első félévben még csak a gondold meg, olyan is volt, hogy valaki elment javítani a regisztrációs héten vehetsz fel órákat, a Senior vezetőid erkettest és képes volt megbukni! (oké, én voltam) ről majd részletesen tájékoztatnak, sokszor együtt veszitek Ismétlő javító vizsga: Más néven pótpótvizsga. A fűfel az óráitokat. Attól izgalmas, hogy mivel mindenki ráül a szeres gyroshoz hasonlóan ez is legalább kétszer csíp: egyNeptunra, a szervernek ez nem tetszik és így gyakran ki fog részt fizetni kell különeljárási díjat (ez 3000 Ft), másrészt dobni, nem tudod felvenni a tantárgyakat csak kemény és erre már tényleg tanulni fogsz, és rendesen izgulni, mivel kitartó küzdelem során, és mire végre eljutsz idáig, gyakran ha ez bukó, akkor ez a tárgy csúnyán kigáncsolt téged, és a jó időpontokat és a jó tanárokat már behúzták. Igen fonlesz szerencséd újra belevágni az elejétől. És mellesleg hab tos megemlíteni, hogy egy tantárgyból több előadás, gyaa tortán, hogy csak egyetlen tantárgyból mehetsz ismétlő korlat és labor van, különböző időpontokban, tehát ez nem javító vizsgázni egy félévben. Bár többnyire a végén már olyan kötött, mint a középsuliban! Magadnak csinálod igyekeznek kedvesek lenni. NEPTUN: Ez az interneten elérhető számítógépes rendszer, ezen keresztül veszed fel a tantárgyaidat, fizeted be a tartozásokat, jelentkezel vizsgára, és intézed egyéb ügyeidet. Hogy miért a tenger istenéről lett elnevezve, arról dunsztom sincs, de hogy a tárgyfelvételkor hatalmas vihart kever az állóvízen, az fix. Regisztrációs hét: A szorgalmi időszak első hete, ek-

Hogyan készítsük el a pulykát? 1. Vegyünk egy pulykát! 2. Egy pohár unicum. 3. Tegyük a pulykát a sütőbe! 4. Még két unicum. 5. Állítsuk a hőfokot 190 sütőre! 6. 3 unicum további. 7. Süssük a kapcsot be! 8. Most még tovum 4 univáb. 9. Pulykázzuk meg a zsírt! 10 Unicumot a másik palackot még. 11. Dugjunk pulykákat a homérumba! 12. Poharazzunk egy unicumot az öntbe!

8

13. Süssük az unicumot még egy óráig! 13+1. Gyöngyvirágos kék ibolya-a-a-a!... 14. Pulykáljuk meg az puha unicumját! 15. Vegyük ki a pulyákot az unicumból! 16. Édes anyám, sírhalmomra-a-a-a!... 17. Kiskút, kerekes kút... 18. Szeletum a pulyák darabbal többe! 19. Pusztuljunk tásztátum! 20. Palackoljunk még egy unicum vevétet! 21. Nyílára uccásik a krocsmrasumity!... 22. Állítsuk meg a teritumot és pulykoljunk még egy terítéket! 23. Leterít az unipulyák, és fogyjunk el!


Először is meg kell említeni, hogy alap esetben csak egy ösztöndíjat kapsz, ez pedig a tanulmányi. Minden más ösztöndíjra pályáznod kell, aminek határideje és feltételei vannak. Tehát érdemes ezeknek jól utánajárni, és fi gyelni a részletekre is, mert nincs apelláta: lemaradsz, kimaradsz. Vegyük őket akkor sorra, csak a rend kedvéért. Tanulmányi ösztöndíj: ezt a tanulmányi átlagod után kapod, nincs is vele semmi dolgod. Minden hónapban vannak kifi zetési időpontok, amiket a Neptun rendszerben találhatsz meg, innen tudod, hogy mikor utalják át a bankszámládra. Ennek az ösztöndíjnak az alapküszöbe és mértéke minden félév elején kerül meghatározásra az elmúlt szemeszter eredményei alapján. Kari BME ösztöndíj: ezt a jó tanulmányi átlagod mellett második nyelvvizsgára, TDK munkára, vagy egyéb szakmai tevékenységre kaphatod. Amolyan jutalom azért, hogy jól tanulsz és még mellé többlet szakmai tevékenységet is folytatsz. Közösségi ösztöndíj: ehhez az ösztöndíjhoz kari közösségi munkára van szükséged. Ezt számos módon megteheted, hiszen a karon számtalan szakmai- és hobbikörbe van lehetőséged belépni, illetve különböző kari rendezvények szervezésében vehetsz részt. Egyetemi BME ösztöndíj: azok részesülhetnek benne, akik kiemelkedő tanulmányaik mellett valamilyen munkájukkal az egyetem hírnevét öregbítették. Olyanokra kell itt gondolni, mint kiemelkedő TDK munkák, szabadalmak, olimpiai szereplés, vagy nagyobb versenyeken való sikeres helytállás. Köztársasági ösztöndíj: a legjobbak kapják, akik tanulmányilag és más munkájukkal is kitűnnek a többi egyetemi polgár közül. Nehéz megkapni ezt az ösztöndíjat, de azt talán mondani sem kell, hogy a legnagyobb elismerés, ha részesülsz benne. A kari vezetés külön üdvözli a tehetséges diákokat egy díjátadó keretében, és az is biztos, hogy szakmai szempontból is jól mutat az önéletrajzban. Igényléséhez sok papírt és igazolást kell beszerezned, ebben nagy segítséget nyújthat a Támpont Iroda. Rendszeres szociális ösztöndíj: ha bármilyen okból hátrányos anyagi helyzetetek van otthon, akkor érdemes megpályázni ezt az ösztöndíjat, hiszen minden anyagi segítség jól jöhet. A szükséges papírok és regisztrációk mibenlétét most nem részletezném, mert azzal még ezt az újságot is meg lehetne tölteni. Azt tanácsolom, fi gyeljétek a pályázati felhívásokat és a szoc.sc.bme.hu és a ghk.ktk. bme.hu honlapokat. Rendkívüli szociális támogatás: Szintén nem rendszeres támogatás, ahogy ezt a neve is mutatja. Nagy szükség esetén segítséget jelenthet. Indok sokféle lehet, pl.: árvízkár, gondviselő halála stb.

Demján Sándor kiegészítő ösztöndíj: szintén egy szociális alapon juttatott ösztöndíj, melyre ugyancsak pályázni kell. Igen nagy segítség azoknak, akik tényleg rászorulók. Ehhez is be kell szerezned a szükséges papírokat, amelyeket a GHK kér be tőled. (A szükséges dokumentumok nagyjából fedik a rendszeres szociális támogatáshoz szükségeseket.) Az egyetemen 900 diák kapja meg ezt a juttatást, ami egy éven keresztül havi 10 000 Ft támogatást jelent. Bursa Hungarica ösztöndíj: ez az ösztöndíj az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat útján nyerhető el. A legjobban rászoruló hallgatókat támogatja, amelyhez a szükséges igazolásokról és a leadási határidőkről a helyi önkormányzatnál érdeklődhetsz, azonban nem minden településen érhető el ez a fajta támogatás! ERASMUS ösztöndíj: A kétlépcsős képzési rendszernek köszönhetően elvileg az egész EU-ban átjárható az oktatási rendszer. Nos, ez az ösztöndíj lehetővé teszi, hogy mindezt ki is próbálhasd. Sok egyetem közül válogathatsz, ahol egy-két szemesztert tölthetsz el. Akiket ez jobban érdekel, azok olvassanak utána! Fontos azt is tudni mellé, hogy sok tárgyat nem tudsz elfogadtatni itthon (mert gyakran nem egyeznek), vagy pont ott nincs olyan tárgy, ami neked itthon megfelelne. Magyarán az is előfordulhat, hogy csúszni fogsz egy félévet, vagy éppen csak pár tárgyat tudsz elfogadtatni. Vannak, akik felvesznek mellé itthon is tárgyakat, hogy amikor hazaérnek gyorsan levizsgázzanak. Ha éppen szeretnél egy félévet külföldön tanulni, akkor ez jó választás lehet. Érdemes még megkérdezni olyan diákokat, akik már voltak kint ezzel az ösztöndíjjal, hogy mi a véleményük. Fontos megjegyezni, hogy ezen kívül még rengeteg külföldi ösztöndíj-lehetőség található egyetemünkön, ezekről az Interneten, vagy a Támpont Irodában szerezhetsz bővebb információt.

9


A Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem átfogó szervezeti egysége.

A

10

KTH fő feladata az alapképzésben résztvevő hallgatók tanulmányi adminisztrációjának intézése. Ezen belül a vonatkozó szabályzatok és ügyrendek alapján a felvételre jelentkezők, a hallgatók és a végzettek személyi adatainak kezelése, felvételi és tanulmányi eredményeinek nyilvántartása, az egyetem által kiadott igazolványok és igazolások elkészítése, eljuttatása a kérelmezőhöz, adatszolgáltatás az egyetem szervezetei, valamint más, jogszabályban erre feljogosított szervezet számára, közreműködés a hallgatói juttatások és térítések ügyintézésében, valamint az egyetem tanulmányi adminisztrációjával kapcsolatos oktatási és ellenőrzési tevékenységben. A KTH emellett nyilvántartja az egyetemen kiadott valamennyi oklevelet. A KTH az R épület hosszabbik szárnyának földszintjén helyezkedik el. Megközelíthető az épület aulájából és a D épület felől is, ugyanis az R és D közötti átjáró alatt egy bejárat található. A fő cél a hallgatók egységes, gyors, a minőségbiztosítás követelményeit is kielégítő kiszolgálása. Ha véglegesen ki-

épül, korszerű informatikai háttér teszi lehetővé majd, hogy a hallgatók szolgáltatásokat rendelhessenek meg az interneten ,vagy telefonon keresztül, s az ügyeiket az interneten is nyomon követhessék. A szolgáltatások nagy része már elintézhető/megrendelhető a Neptun rendszeren keresztül, de vannak még olyan esetek, amikor személyesen kell bemenni a KTH-ba. Ezek az alábbiak: - Diákigazolvány : érvényesítés, ideiglenes igazolvány igénylés, végleges igazolvány igénylés, átvétel - Személyes adattal kapcsolatos bejelentés: eredeti nyelvvizsga bizonyítvány bemutatás, okmánnyal igazolt adatváltozás (pl. névváltozás) - Igazolás "hozott" űrlapra - Valaminek az átvétele: igazolás; leckekönyv (ha megszűnt a hallgatói jogviszony) - Neptun jelszócsere Fogadási idő: A www.kth.bme.hu honlapon megtekinthető, ez az idő változó, más a regisztrációs héten, más a szorgalmi- és más a vizsgaidőszakban is Bővebb tájékoztatás következő címeken: - KTH honlapján: www.kth.bme.hu(GYIK) - Neptun honlapján: neptun.bme.hu - Diákközpont honlapján: www.sc.bme.hu

Szervezetek, körök: KTH- Központi Tanulmányi Hivatal: itt bizonyosan feledhetetlen órákat fogtok várakozással tölteni GHK: Gépészkari Hallgatói Képviselet EHK: Egyetemi Hallgatói Képviselet HSZK: Hallgatói Számítógép Központ KTK: Kármán Tódor Kollégium Karok ÉMK: Építőmérnöki Kar GPK: Gépészmérnöki Kar ÉPK: Építészmérnöki Kar VBK: Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar VIK: Villamosmérnöki és Informatikai Kar KSK: Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar TTK: Természettudományi Kar GTK: Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Tanszékek ATT: Anyagtudomány és Technológia Tanszék EGR: Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék GT3: Gép- és Terméktervezés Tanszék HDS: Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék NTI: Nukleáris Technikai Intézet MM: Műszaki Mechanika Tanszék MOGI: Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék PT: Polimertechnika Tanszék Szabályzatok és egyéb fontos rövidítések TJSZ: Térítési és Juttatási Szabályzat (fontos olvasmány) TVSZ: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (ez is fontos) RU: Rektori Utasítás PÜ: Pénzügyi Ügyrend TDK: Tudományos Diákköri Konferencia KKI: Korrigált Kredit Index


Friss egyetemistaként bizonyára rengeteg kérdésed van, melyek nagy részére ebben a füzetben remélhetőleg megtalálod majd a választ, azonban mi a teendőd, ha valamiben bizonytalan lennél? Nos, ez a rövid írás ehhez próbál némi segítséget nyújtani. Először is bontsuk csoportokra a kérdéseket, azok természete szerint. Szakmai kérdéseiddel elsőként az évfolyamtársaidhoz, illetve mindenki barátjához, a Google-höz fordulj. Ha itt nem sikerült rálelned az áhított válaszra, akkor keress meg egy felsőbb éves kollégát, ő valószínű, hogy tud segíteni, illetve tudni fogja, hol keresd a megoldást. Évfolyamtársaidat legegyszerűbben levelezőlistákon fogod tudni elérni, de a felsőbb éves évfolyamok levelezőlistáinak címét is könnyen meg lehet szerezni. Ha itt is kudarcba fullad a dolog, akkor se csüggedj, hiszen erre vannak a tanárok, akiknek van fogadóórájuk. Ezt a felsőoktatásban konzultációnak nevezik. Arról, hogy mikor van egy tanárnak konzultációja, az adott személy weboldalán, illetve személyesen az oktatónál érdeklődhetsz. Szép is lenne azonban az élet, ha csak szakmai kérdések gyötörnének téged majd az egyetemi éveid során. Talán már megtapasztalhattad, hogy milyen csodákra képes a bürokrácia, és hogyan lehet elbonyolítani a legegyszerűbb dolgokat is. Nos, ez kedves egyetemünkre olykor hatványozottan is igaz. Ha nem találod az utat a kérvények és kitöltendő nyomtatványok labirintusában, akkor keresd fel a Támpont Irodát. Ha szerencséd van, akkor már itt sikerülhet kibogozni a dolgokat, de ha mégsem, akkor is segíthetnek, hogy hol kérdezhetnél utána a keresett információnak. Vannak viszont esetek, amikor nem is érdemes a Támpontba betérni. Ha például konkrét tanulmányi problémád van (mondjuk, tárgyfelvételkor betelik az a kurzus, amit neked kötelező lenne felvenni), akkor elsőként a felelős tanszékre javasolt ellátogatnod. A tanszéki adminisztrációk helyeit egy kis 

lapozgatás után ebben a kiadványban meg is találhatod. Ha más jellegű tanulmányi kérdésed van, ami nem tanszékspecifikus, akkor a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatala lehet a megoldás. Nagyon komolyan hangzik, de ott is ugyanolyan halandók vannak, mint te, és ha butaságot kérdezel, attól még nem törölnek egyből a NEPTUN-ból. A Dékáni fogadóidejét és helyét szintén megtalálhatod, ha máshol nem, akkor a gpk.bme.hu oldalon. Általános tanulmányi ügyintézéssel kapcsolatban, mint például a hallgatói jogviszony igazolása vagy diákigazolvány érvényesítése, a KTH-ba (R ép. földszint) kell menned, és ott a pultoknál kiválasztani a megfelelő kategóriát, majd a sorszámoddal várni egy kicsit. A fogadóidőről a kth.bme.hu oldalon értesülhetsz. Ösztöndíjakkal, kollégiummal kapcsolatos kérdésekben fordulhatsz a Gépészkari Hallgatói Képviselethez. Ha esetleg a GHK-val szemben jogorvoslati problémád merülne fel, akkor pedig az őket felügyelő szervet, az Egyetemi Hallgatói Képviseletet keresheted fel. Teljesen más jellegű dolog, de előfordulhat, hogy olyan magánjellegű problémákkal kell szembenézned, melyekhez segítségre van szükséged. Ilyen esetekben a BME-n igénybe vehetsz pszichológiai tanácsadást is. Ezek alapján elvileg meg kellene találnod azt, aki tudja a választ a kérdésedre. Ha mégsem, akkor kövesd a józan eszedet, és kérj tanácsokat a nálad tapasztaltabbaktól, vagy akiknek hasonló problémáik voltak/vannak. Végül remélhetőleg megtalálod a megoldást.

Mostantól még többet beszélgethetsz! Készülj fel rá, hogy mostantól sokkal többet használod majd a mobilodat. De ez nem jelenti azt, hogy többet is kellene költened rá, sőt! Friss egyetemistaként komoly előnyben vagy, mert a Vodafone-nál olyan ajánlatokkal várunk, amiket rád szabtunk. A Vodafone Kredit tarifával alacsony havidíjért kedvező perc és SMS díjak várnak, és a havidíjadat is teljes egészében lebeszélheted, így nem kell többé aggódnod a számlád miatt. Ha szuperokos telefont szeretnél verhetetlen áron és folyton a neten lógnál, akkor kérd a Vodafone Matrix-ot, ráadásul 26 év alattiként két bónuszt is választhatsz mellé. Be sem áll a

szád, és 0 Ft-ért szeretnéd hívni a barátaidat? Két fagyi áráért (500 Ft) mindenkit díjmentesen hívhatsz Percdíj Nullázó Opcióval, aki szintén megrendeli ezt az opciót. Ha még nem szeretnéd elkötelezni magad, akkor válassz feltöltöltőkártyás tarifát: VitaMAX Tuninggal minél több pénzt töltesz az egyenlegedre, annál kevesebbért beszélhetsz és SMS-ezhetsz. Ha regisztrálsz, minden feltöltés után jutalom internetet adunk! Ha érdekelnek ajánlataink, nézd meg ezt az oldalt: www.vodafone.hu/fiataloknak

11


12


Mivel hamarosan Te is budapesti lakos leszel (vagy legalábbis időd nagy részét itt fogod tölteni), nem árt, ha kicsit felkészülsz e megpróbáltatásra. Továbbolvasva tippeket kaphatsz, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy a következő években ne egy unalmas és barátságtalan betonrengetegben érezd magad. Akár a messzi vidékről, akár a főváros közeléből ér- a buszok általában nem egyenletesen járnak, hanem „bankeztél, bizonyára találkoztál már a sztereotípiával: a pes- dáznak”: negyed óráig egy sem jön, aztán egyszerre jön tiek bunkók és nagyképűek. Ennek bár van valóságalapja, négy. Szóval, ha csak pár megállót mennél, várakozás hemégsem rosszabb a helyzet, mint az ország bármely más lyett inkább sétálj… Az éjszakai közlekedés viszont a belpontján (főleg azért, mert a pestiek nagy része egy ember- városban nagyon jól megoldott, egyrészt a körúti villamos öltővel ezelőtt még vidéki volt). Budapesten nagyon sokan is egész éjjel közlekedik, másrészt a fő csomópontok közti élnek (majdnem kétmillió), és ebből az embermennyiségből éjszakai buszjáratok is 10-20 percenként járnak egészen fakadóan az emberek óvatosabbak, senki sem beszélget reggelig. Egy jó tanács: soha, de soha ne aludj el éjszakain szívesen egy vadidegennel az utcán vagy a villamoson – és vagy közterületen! A közbiztonság a híresztelések ellenéezt a magatartást jobb, ha te is felveszed. A „nincs egy kis re sokat javult, és Budapest sok nagyvárossal ellentétben apród/cigid/piád, nem-tudod-mennyi-az-idő” embereknek nem tartozik a zsebtolvajok fellegvárai közé, de ha óvatlan jobb, ha nem is válaszolsz és továbbmész, vagy ha várako- vagy, könnyen eltűnhetnek dolgok – egy ismerősömnek pélzol, villámgyorsan elhajtod őket. dául a füléből lopták ki a fülhallgatóját alvás közben. A másik nyugtalanító dolog az anyatermészet hiApropó éjszaka. Budapesten az éjszakai élet igen aktív ánya lehet. Ha koliban/albérletben laksz, valóannak ellenére, hogy mindenféle rendeletekkel próbálszínűleg a belvárosban vagy annak köják ezt visszafogni. Az este 10 óra utáni alkoholvásárzelében leszel, és sajnos Budapest nem lás például néha meglepően nagy gondot tud a hatalmas parkjairól ismert. De azért okozni a sok éjjel-nappali bolt ellenére. A vannak üdítő foltok a betondzsungellegtöbb helyen nem adnak, de van, ahol ben. Ha ki akarsz kapcsolódni, vagy a adnak pult alatt, és van, ahol teljesen természet közelében akarsz tanulni, azt nyíltan vásárolhatsz – ez még kerüleaz egyetem közelében is megteheted: ten belül is változhat. Legjobb, ha előre ott a Gellért-hegy, amin viszonylag kevés bevásárolsz. hegymászás után is találhatsz már nyugalAz egyetemi klubok és kocsmák nagyon mas ligeteket. A közelben van még a Fenejók, de ha esetleg kicsit tágabb körökben is moketlen-tó, és a budai egyetemváros is egy zogni akarsz, akkor is sok szórakozóhely áll a renparkos terület tulajdonképpen. Ha az egész delkezésedre. Nem bocsátkozom felsorolásokba a várost nézzük, akkor pedig ott a Városliget, a Népliget, né- remek kocsmákat és a bulihelyeket illetően, a legismertebhány kisebb park és persze a Margit-sziget. Kétségtelenül bekről valószínűleg már úgy is hallottál, vagy már rögtön év a Margit-sziget a legjobb választás, nem csak a nagysá- elején hallani fogsz. Érdemes kipróbálni ezeket, mert sosem ga, hanem a tisztasága és a fekvése miatt is. Ott biztosan tudhatod, melyik hely lesz a kedvenced, vagy hol ismersz találsz megfelelő helyet akár olvasni, akár sportolni, akár meg egy jó társaságot. De a bulizáson kívül is rengeteg sétálni mész – érdemes tehát akkor is odamenni, ha nincs dolgot csinálhatsz: mozi, színház, kiállítás vagy csak szimpla olyan közel. ivászat a haverokkal a Gellért-hegyen; ajánlom figyelmedKözlekedés. Sajnos a város az elmúlt években leginkább be a www.est.hu portált, a Pesti Műsort (PM) vagy az Exit egy katasztrófa sújtotta övezethez hasonlít, de szerencsére ingyenes programmagazint, amikből szinte akármilyen teott a vaskerekű közlekedés: a villamos és a metró. 4-es met- vékenységet kinézhetsz magadnak estére. róról egyelőre még álmodni sem merünk, de a meglévő voTovábbá azt is javaslom, hogy járj nyitott szemmel, és nalak teljesen megbízhatóak és gyorsak. Jobban jársz, ha fedezd fel a várost, ha teheted – vagy legalább azt a ezeket és a fő villamosvonalakat használod (körúti 4-es/6- környéket, ahol laksz. Sokan esnek abba a hibába, hogy os villamos, 47, 49, 18, 61 stb.), mert a buszokkal a reggeli elzárkóznak a főváros kínálta rengeteg lehetőség elől, de és délutáni csúcsforgalomban csak az idegösszeomlást koc- ha nyitott vagy, hamar rájössz, hogy itt is ugyanúgy otthon káztatod. Kivételt képeznek a piros expresszbuszok (7 és érezheted magad. Sok sikert a rázós kezdetekhez, remélem, 173), de a sok busztábla egy megállóban ne tévesszen meg: Te is megszereted ezt a várost!

13


Legyél Angyal Te is! - BME Önkéntes Nap – Szeptember 7.

E

zzel a felszólítással hívta életre 2011-ben a BME Önkéntes Nap A BME egyik kari lapja így jellemezte a festési munkálatokat: szervezőgárdája a Műegyetem angyalait. A tavalyi évben, jú- „Az első Önkéntes Nap egyik állomása az Ortopéd Klinika Gyernius 10-én több mint 1000 hallgató döntött úgy, hogy kesztyűt húz, mekosztálya volt, ahol több mint százötven egyetemista munkálkoszemeteszsákot, valamint ecsetet ragad és részt vesz ezen a külön- dott a falak barátságosabbá tételén. A hosszú kórházi folyosó, a leges programon. Önzetlen segítségükkel számtalan köztér tisztult fürdőszobák és a kórtermek az itt gyógyuló gyermekek nagy örömeg, eltűnt a szemét a XI. kerület utcáiról, valamint megújult a Karo- mére csodás mesevilággá alakultak. A szobák mind más témát kaplina úti Ortopéd Klinika Gyermekosztálya is. Az önkéntes angyalok tak, egyikben például a dzsungel jellegzetes állatait és növényeit már készülnek a szeptemberi 7-i rendezvényre. festették meg a hallgatók. Másutt nagyszirmú virágokat és rájuk „Mivel 2011 az Önkéntesség éve, az Egyetemi Hallgatói Képvi- szálló méheket alkottak a diákok, de született egy úgynevezett Csiselet is gondolkodott egy kisebb, az önkéntességgel kapcsolatban gaszoba is, tele díszes csigafigurával.” álló projekten. Miközben a Műegyetem csatlakozott a TeSzedd! 2011-ben kényszerhelyzet volt a rendezvényt a júniusi vizsgaidőÖnkéntesen a tiszta Magyarországért hulladékgyűjtő akcióhoz, szak közepére tenni, emiatt azonban sokan nem jöttek el. A 2012-es úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy saját rendezvényt is. Olyat, ami ÖN a nyugodtabb és kevésbé stresszes, szeptember 7-i napra kekifejezetten a XI. kerületben élőkről szól. Be akartuk bizonyítani, rül, amikor még nincsenek zárthelyi dolgozatok, számonkérések. A hogy van jó oldala is annak, hogy 20-30 ezer egyetemista éli itt a szervezőcsapat idén is hasonló festési, parkosítási, szemétszedési és mindennapjait” – mondta el tavaly szeptemberben Králik Attila, a takarítási munkálatokat tervez az angyaloknak, akiknek a felada2011-es és a 2012-es BME Önkéntes Nap főszervezője. tokhoz közös angyalpólót, szendvicseket és üdítőt biztosítanak. Lehet Az Egyetem és a XI. kerület valóban elválaszthatatlanok egy- majd fákat és virágokat ültetni, parkot rendezni, tisztító és egyéb mástól. Hiszen nemcsak maga az intézmény, de a kollégiumok, a festéseket végezni, vagy éppen graffitiket eltávolítani. Minden segíhallgatók által kedvelt kocsmák, szórakozóhelyek és parkok is tő kézbe jut majd ecset, vagy éppen lapát. Egész biztosan mindenki mind-mind itt találhatók. Így a túl jól sikerült kolibulik, valamint a meg fogja találni azt a helyet, ahol társaival együtt segíteni tud. A hangosabb rendezvények rendszeresen megzavarhatják a kerületi tervek szerint a munkát egy, az egyetemi kampusz közelében meglakosok nyugalmát. Az Egyetemi Hallgatói Képviselet tudta, hogy rendezett nagyszabású koncert és egy közös buli zárja majd. eljött az ideje annak, hogy végre a műegyetemisták is adjanak vaAzok az angyalok, akik részt vesznek az idei Önkéntes Napon, lamit a kerületnek. Hogy fejfájás helyett végre örömet okozzanak. A Egyetemi Napok bérletekkel, műegyetemi ajándékokkal, kartól rendezvényt követő sajtótájékoztatón Dr. Hoffmann Tamás polgár- függően közösségi és kollégiumi pontokkal, valamint egytől-egyig mester biztosította az Egyetem képviselőit arról, hogy június 10-e fantasztikus élményekkel gazdagodhatnak. Csatlakozz hozzájuk valóban nem csak a környezetet tette szebbé, de a BME és a kerület szeptember 7-én és légy angyal te is! kapcsolatán is rengeteget javított.

14

es hallgatók segítése első egyetemi/főiskolai tan- sabb feladata, hogy felkészítse a mentorált hallgatót se Elsőéves segítség nélévükben küli egyetemi életre. Egy mentor több hallgatót is segíthet. A mentori A HÖOK Mentorprogram a EMMI felsőoktatási esélyegyenlő- munka kortárssegítés, sikeressége a személyességben rejlik, ugyanis ségi stratégiájának része, amelynek legfontosabb célja a felsőokta- a mentori munka során lehetőség van rengeteg olyan tapasztalat tási rendszerben tapasztalható esélyegyenlőtlenségek csökkentése. megszerzésére, amelyek a munkaerőpiacon előnyt jelenthetnek. Ebben szerepel, hogy azoknak a fiataloknak, akik valamilyen szemA HÖOK Mentorprogram rendszeresen szervez közösségépípontból hátránnyal (pl: akik középiskolai tanulmányai alatt rendsze- tő rendezvényéket régióiban mentoráltjainak és mentorainak. A res gyermekvédelmi támogatásban, vagy rendszeres gyermekvé- 2011/2012-es tanév őszi félévében országosan 47 rendezvény delmi kedvezményben részesültek; akiket a jegyző védelembe vett, volt, melyeken összesen körülbelül 1600 hallgató vett részt. A progvagy állami gondozottak voltak; akiket tartós nevelésbe vettek), ramok között volt gasztronómiai est, bográcsozás, korcsolyázás, érkeznek a felsőoktatásba, nagyobb esélyük legyen tehetségük bowling, teke bajnokság, palacsintasütés, borkóstoló, túrázás, mikukibontakoztatására. lás est, disznóvágás. A Mentorprogram rendezvényei ingyenesek a A Mentorprogram a 2012/2013-as tanévben azokat a hát- programban résztvevők számára! rányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatókat segíti, akik A 2009/2010-es tanévtől kezdődően folyamatosan emelkedik jelezték a felsőoktatási jelentkezési lapon, hogy sikeres felsőokta- a programban résztvevők száma. A 2011/0212 őszi szemeszterétási felvételijük esetén a HÖOK Mentorprogram segítségére igényt ben közel 330 mentor kezdte meg munkáját, és segítette a progtartanak. Ők így válnak mentorált hallgatóvá. A mentorált első éves ramba bekerült közel 1200 szociálisan hátrányos helyzetű hallgatót. hallgatókat egy személyes segítő, mentor, egy tanéven keresztül A programról bővebb információt találsz itt: http:/ támogatja. A mentor azonos intézményben és szakterületen tanuló /www.hook.hu/hu/web/mentor felsőbb éves, aki segíti a rá bízott hallgató intézményi és társasági Kövess minket Facebookon: beilleszkedését: tanácsokat ad tanulmányi és oktatási ügyekben, inhttp://www.facebook.com/hookmentorprogram formálja az aktuális pályázatokról, hallgatói juttatásokról, és ösztönAmennyiben kérdésed van: díjakról; segít jegyzeteket szerezni, tantárgyakat felvenni. LegfontoCsuhaj Andrea Programvezető - csuhaj.andrea@hook.hu


Anyagtudomány és Technológia Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Dévényi László http://www.mtt.bme.hu matsci@eik.bme.hu 1111 Budapest, Bertalan L. u. 7. MT épület

Áramlástan Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Vad János http://www.ara.bme.hu nemenyi@ara.bme.hu 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6. AE épület

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Gróf Gyula http://www.energia.bme.hu tanai@energia.bme.hu 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6. D épület 208.

Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Láng Péter http://host.epgep.bme.hu info@vegyelgep.bme.hu 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2-4. D épület 105.

Gép- és Terméktervezés Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Váradi Károly http://gt3.bme.hu gt3@gt3.bme.hu 1111 Budapest, Bertalan L. u. 1. MG épület I./10

Gyártástudomány és -technológia Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Mátyási Gyula http://www.manuf.bme.hu info@manuf.bme.hu, miakits@manuf.bme.hu 1111. Budapest, Egry József u. 1. T épület 4. emelet

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Paál György http://www.hds.bme.hu info@hds.bme.hu 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. D épület 3. emelet

Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Ábrahám György http://mogi.bme.hu info@mogi.bme.hu 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. D épület 4. emelet

Műszaki Mechanikai Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Stépán Gábor http://www.mm.bme.hu mechanics@mm.bme.hu 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 5. MM épület

Polimertechnika Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Czigány Tibor http://pt.bme.hu pt@pt.bme.hu 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. T épület 3. emelet

15


Noha mind a Gépészkaron fogtok tanulni, de minden szakon egy kicsit máshogy fog ez kinézni. Ezért a következő cikkekben külön a szakokhoz szedtünk össze pár gondolatot, hogy ezzel is elősegítsük a sikeres kezdést. Bár minden szaknak van saját leírása, azért javasoljuk, hogy olvasd el más szakokét is, mert mindegyikben találhatsz fontos, vagy érdekes információkat!

E

lőször is had gratuláljak a felvételedhez. A Műegyetemen csak a többségükön nem ellenőrzi senki, hogy ott vagy-e, az ország legszínvonalasabb mérnökképzésében vehetsz másrészt azt az időt, amit ezen megspórolsz később ugyanrészt és bár sokszor fogják okkal vagy ok nélkül az eddigi úgy az adott tárgyra kell fordítanod. Rosszabb esetben akár teljesítményedet semminek titulálni, nyugodtan büszke lehetsz többszörösen is. Az ott készített jegyzettel a számonkérések arra, hogy bejutottál ide. Fontos azonban már itt két dolgot előtt rengeteg időt lehet megspórolni, ezért ha úgy érzed, megjegyezni. Egyrészt a felvételi pontszámokat a bekerülés hogy a tanár rovásírással vési a táblára a tananyagot, akkor után nyugodtan elfelejtheted. Sok év tapasztalata, hogy e is próbálj jegyzetelni. Már az első félévben is lesznek olyan között és a gépész szakon elért eredmény közt még csak előadók, akiknek a poénjai, sztorijai az egyetemi történetek gyenge összefüggés sincs. Vannak olyanok az évfolyamelsők magját képezik, ezek ismerete szinte kötelező. A gyakorlaközt, akik alig ugrották meg a lécet és természetesen olyanok tokkal még jobban kell vigyázni, az ezekről való hiányzás is, akik a magas felvételi pontszámuk ellenére már az elején ugyanis akkor is a tárgy bukását jelentheti, ha egyébként elvéreztek. Az, hogy okos vagy önmagában nem sokat ér, hi- sikeresen teljesíted a zárthelyiket és egyéb kritériumokat. A szen a körülötted lévő hallgatók is azok. A jó eredményekhez gyakorlatokra azért is különösen fontos bejárni, mert ha az rengeteg szorgalom és egy kis érzék szükséges az itt tanult ott megoldott feladatokat érted, akkor a zárthelyiken sem tárgyakhoz. A másik fontos dolog, hogy bár a középiskolából lesz probléma a számolásos példákkal. Különösen igaz ez magaddal hozott matematika- és fizikatudásod (és az okta- a Statikára és a Gépészmérnöki alapismeretekre, illetve az tás maga is) rengeteg kritikát fog kapni, ez egyáltalán nem Ábrázoló geometria rajzaira. Arra azonban vigyázz, hogy azt jelenti, hogy az ott tanultak ne lennének fontosak. Éppen az, hogy tudod követni egy feladat megoldását, önmagában ellenkezőleg, a további ismeretek elsajátításához nélkülözhe- még nem jelenti azt, hogy magát a feladatot is meg tudod tetlenek és ezért átismétlésük igencsak ajánlott. oldani. Kérdezni pedig nem szégyen, valószínű a körülötted Szintén sokat említett tény, hogy az egyetemi és közép- ülők is elvesztik egy-egy ponton a fonalat. A laborokon a iskolai élet teljesen különböző. Azt azonban kevesen teszik jelenléten túl már legtöbbször beugró zárthelyikkel is ellenhozzá, hogy helyes időbeosztással ez épp úgy a javadra őrizni fogják, hogy felkészültél-e és ha nem, senkit sem fog válhat, ahogy az egyetemről való kiesésedet is okozhatja. Ha érdekelni az oka, pótolnod kell, ez pedig minden esetben talpraesett vagy, akkor hamar találkozni fogsz a rengeteg körülményes. Később lesznek olyan tárgyak, ahol nincsen szakmai és szórakozási lehetőséggel. Az egyetem időben beugró, azonban itt is érdemes elolvasni egyszer a kiadott történő elvégzéséhez azonban az aranyszabály az, hogy a anyagokat. A laboron elvégzett mérésekből legtöbbször ott tanulás legyen mindig a legfontosabb. Ez önmagában elég a helyszínen vagy otthon jegyzőkönyvet kell készíteni, ami borzalmasan hangzik és valószínűleg csak a stréberek nyál- nagyon nehéz, ha nem vagy tisztában azzal, hogy mit miért termelését indítja be, az viszont enyhít a helyzeten, hogy mértél. Arról nem is beszélve, hogy egy gyors és érdekes méez nem kőkemény magolást jelent, hanem a tanulás mellett rés is lehet másfél órás szenvedés, ha nem tudod, mit csinálsz. eleinte kézi, majd számítógépes rajzolást, laborra való fel- Ezeknél és a házi feladatoknál is igyekezz mindig betartani a készülést, jegyzőkönyvírást, tervezést, vagy éppen „csak” az leadási határidőket, mert a félév hátralévő részében sem lesz órákra való bejárást. több időd, mint addig. A pótlási lehetőségek igen hasznosak Az óráid előadásokból, gyakorlatokból és laborokból tudnak lenni, de legtöbbször több utánajárást igényelnek, fognak állni. Senkit ne tévesszen meg az, hogy az előadá- sokszor kevesebb pontot érnek és ráadásul ezeknél már senki sok látogatása nem kötelező. Egyrészt ez nincs is teljesen így, sem garantálja, hogy nincs ütközés két tárgy közt, így mindig

16


az legyen a célod, hogy időben teljesíts mindent. indítani, hogy szükséged lesz-e valaha az itt tanultakra, a Fontos kiemelni, hogy a tárgyak kreditértéke és nehézsé- lényeg az, hogy ha a diplomádat meg szeretnéd szerezni, ge nem mindig arányos. Egy tárgy fontosságát a tanulmánya- ezeket is teljesítened kell. id elején inkább a rá épülő tárgyak határozzák meg, ezért a Az egyetemi élet rengeteg lehetőséget nyújt majd száMatematika A1-re és a Statikára különösen ügyelj az első fél- modra, ezek közül fontos kiemelni a kollégiumi öntevékeny évben. A kreditrendszer bevezetése óta 1-2 tárgy elbukása köröket. Az aktív közösségi élet mellett lényeges szempont, látszólag már nem tűnik vészesnek, mivel azonban nem indul hogy gyorsan ismeretséget tudsz kötni felsőbb évesekkel, minden tárgyból keresztfélév és bizonyos tárgyak egymásra akiknek a tapasztalata sokat segíthet a tanulásban is. Ennek épülnek, könnyedén bele lehet szaladni pár féléves csúszás- ellenére az első félévben ne akarj túl sok mindenben részt ba. Ez pedig azért veszélyes, mert ma már nem a bennmara- venni. Bőven elég, ha egy körben kipróbálod magad és ha dás okozza a legfőbb problémát, hanem az, hogy gyorsan később úgy ítéled meg, hogy ez és a tanulás mellett még más elfogynak az államilag finanszírozott félévek. Érdemes ezért is belefér az idődbe, nyugodtan csatlakozhatsz máshova is. a mintatanterv szerint haladni. Ha ezt teszed, rengeteg kelA sikeres egyetemi tanulmányokhoz a legnagyobb selemetlenségtől kíméled meg magad. Biztosan hallani fogsz gítség az, ha minél több információt szerzel. Igaz ez a mi sok hírhedt szabadon választható tárgyról, amely könnyű kiadványunkra is, így azt tanácsolom, ha az idei Gólyatáalternatívát nyújt az átlagod emelésére. Érdemes ezekből is borban pont te leszel az, aki papucs helyett használja egy inkább a szakmai jellegűeket választani, amelyek valóban jól vagy rosszul sikerült estén, azért igyekezz szerezni még hasznosítható tudást nyújtanak. A gazdasági tárgyak a gé- egy példányt belőle. A Gólyatábor után átböngészve biztopészek örök ellenségének számítanak, azonban ha ezekre san rengeteg hasznos információt találsz majd benne, amely is kellő időt fordítasz, akkor elvégezhetőek. Felesleges vitát nagyban megkönnyíti az egyetemi éveid kezdetét.

A

gólyatábor hevében nyilván eszedbe jut, hogy mi lesz szeptemberben, meg hogy mégis mire számíts majd az egyetemen. Kételyeidet viszont igyekszem eloszlatni, és néhány hasznos tanáccsal ellátni Téged a következő évekre! Persze először is fogadd gratulációmat, amiért nem csak sikeresen leérettségiztél, hanem felvettek a Műegyetem legmagasabb pontszámú szakára, ráadásul túlélted a gólyatáborba vezető utat! Ezek nagyszerű teljesítmények, de amint ezzel hamarosan szembesülni fogsz, jóval többre lesz majd szükség. Nemsokára megismered a tárgyfelvétel nehézségeit (ami elsőre kis könnyítéssel megy, hiszen csak a gólyák veszik fel a tárgyakat – második félévben viszont már találkozni fogsz a Neptun túlterheltségi borzalmaival). Rádöbbensz, hogy mivel jár, ha magadnak alakítod az órarendedet, és azzal is szembesülsz majd, hogy milyenek a másfél órás előadások, laborok és gyakorlatok a 45 perces órák helyett. Azt is megtapasztalod, hogy milyen, amikor a szüneteid nagy része azzal telik, hogy odatalálj a következő órádra – és akkor a Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) bürokrata útvesztőiről még nem is írtam. Miután pedig épphogy csak túltetted magad a beilleszkedésen és a kezdeti nehézségeken, rögtön jön az első félévközi zárthelyi (ZH) időszak, majd nem sokkal utána

a félév végi házileadási- és ZH-pánik, végül a vizsgaidőszak. Ijesztően hangzik, mi? Meglepően gyorsan elmegy majd az a 14+1 hét. Nem lesz könnyű, de nagyon fontos, hogy az első évben helyt állj, mert ha már az elején lemaradsz, könynyen éveket csúszhatsz a végére (és ha államin vagy, átsorolnak fizetősre). Nagy szerencse, hogy mechatronika szakon az első félév jellemzően könnyebb, így ezt a célt aránylag könnyű lesz teljesítened. És akkor térjünk át a pozitív oldalra, ami szerencsére (szerintem) sokkal több, mint a negatívumok. Elképesztő szabadságot kapsz (ezzel sokan hirtelen nem is tudnak mit kezdeni, és emiatt teljesítenek rosszul), amit ha okosan használsz ki, az egyetem végére egy teljesen önálló ember lehet belőled. Szabadon osztatod be az idődet, érdeklődési körödnek megfelelő tárgyakat választhatsz a kötelezőeken túl, sőt, nyelveket tanulhatsz és a legkülönfélébb sportokat űzheted, és mindezt – többnyire – ingyen és a számodra legmegfelelőbb módon illesztheted az órarendedbe. Továbbá egyetemen már nem nézik annyira rossz szemmel a hallgatók közti együttműködést (én pedig határozottan ajánlom, mert nem lehet mindenből pengének lenni), ezért nyugodtan kérhetsz segítséget másoktól a házik befejezéséhez, vagy egy-egy zh-ra való felkészüléshez. A BME több tízezer tagot

17


18


Készítette: Sejbenné Rieth Ágnes

19


20

számláló hallgatóságában pedig könnyedén megtalálhatod a számodra megfelelő közösséget: túrakörök, nemzetközi diákszervezetek és egy regimentnyi egyéb szakmai vagy szabadidős öntevékeny kör vár Rád. Határozottan javaslom, hogy még első évben csatlakozz egyhez (például a Kátéhoz), mert így hamar közvetlen kapcsolatba kerülhetsz felsőbb évesekkel, akik nagyon nagy segítséget nyújthatnak az első kanyarokban. Itt kell megemlíteni, hogy bármilyen tanulmányi vagy egyéb gondod van, a Senior gárda oltalommal fog kísérni téged a rögös úton, de súlyosabb esetben fordulhatsz a Gépészkari Hallgató Önkormányzat (GHK) tagjaihoz is. Mechatronika szakon pedig van egy különleges lehetőség: a Mechatronika Szakosztály (MSZO), ami egyfajta elegye a szakmai öntevékeny körnek és a gólyákat támogató szervezetnek. Itt javarészt – meglepő módon – mechatronikai mérnök hallgatók vannak, úgyhogy ha belépsz, speciálisan a szakodnak

megfelelő segítséget fogsz kapni a felsőbb éves tagoktól: segíthetnek a tanulmányaidban, a beilleszkedésben, az adminisztrációs gondjaidban vagy később a szakirány-választásban is. Erről a szervezetről bővebben a saját leírásukban tájékozódhatsz. Végezetül szeretnélek Téged megerősíteni abban, hogy jól választottál, hiszen a mechatronika egy nagyon sokrétű és dinamikusan fejlődő tudományág, és bár a villamosmérnökök és a gépészek néha kicsit ferde szemmel néznek ránk, azért mégiscsak erősebb, összetartóbb közösség alakul ki 120, mint 3-400 ember között. A tanszékünk is az egyik legemberközelibb a gépészkaron, úgyhogy aggodalomra semmi ok – csak kérdezz bátran, dolgozz csapatban, legyél bátor és élj a lehetőségeiddel (ingyenes nyelvtanulás, külföldi szemeszterek stb.). Isten hozott az egyetemen, és sok sikert az első évedhez és a folytatáshoz!

E

lást, memorizálást. A gyakorlati feladaton pedig érdemes folyamatosan dolgozni. A következő félévekben majd az Integrált terméktervezés keretein belül már elő is kell állítanotok a termékeket, és hasonlóan a dokumentációjukat elkészíteni 3-4 fős csapatokban. Meg kell birkóznotok majd a Munkavédelem nevű tárgygyal is, amire érdemes kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen a termékeseknek tárgyuk épül rá. Ez egy olyan kurzus, amiből nem tartanak órát, csak kiadják a 200 oldal körüli tananyagot, és november tájékán íratnak belőle egy zh-t. Ha nem pár nappal a zh előtt kapsz észbe, és kezded el olvasni az anyagot, akkor ez sem teljesíthetetlen. Első félévben mumus szokott még lenni a matematika. Sokaknak hátrány, hogy nem olyan középiskolából érkeztek, ahol erős lett volna ennek a tárgynak az oktatása. Ez a kezdeti különbség már elsimítható egy szintre hozó matematika kurzussal. Továbbá, ha rendszeresen nézed a gyakorlatok példáit, és a konzultációkra is eljársz, akkor nem lehet gondod. Az első féléves tárgyak között szerepel még a Kémia, Informatikai rendszerek, Anyagismeret, Mechanika, Szabadkézi rajz és Testnevelés. Ha a kötelező kurzusok mellett szeretnél még mást is tanulni, szabadon megteheted. Ám ezt sem érdemes túlzásba vinni, mert a nem teljesített kreditekért fizetni kell. Még egyvalamire hívnám fel a figyelmedet: ez alapvetően mérnökképzés, nem pedig formatervező-képzés. Ebből az apró félreértésből adódóan sokak számára nagy csalódás az első, és még nagyobb a második félév, amikor még hangsúlyosabb szerepet kapnak a műszaki tervezés alapját szolgáló ismeretek. De ha van némi affinitásod ezekhez a dolgokhoz, és ésszel tanulsz, (lányként is) boldogulni fogsz. Meg kell szokni a követelményeket, felvenni a ritmust. Ha ez sikerült, és örömöd is leled abban, amit tanulsz, nem fogsz csalódni. A tanulás mellett pedig a maradék energiáidat és idődet közösségi, vagy szabadidős tevékenységekre fordíthatod. Műegyetemi tanulmányaidhoz sok sikert kívánok!

lőször is szeretnék gratulálni ahhoz, hogy felvettek a Műegyetemre. Talán nem is a ponthatár, hanem a rajz alkalmassági vizsga jelentette a nagyobb nehézséget erre a szakra való bejutáskor. Valószínűleg sok új dologgal fogsz itt találkozni. Ha lányként jössz ide, eleinte biztosan furcsa lesz a nemek aránya, habár ez a szakon éppen fordított, mint a karon, vagy az egyetemen általában. Ez azonban nem feltétlenül jelent hátrányt, sőt! A gólyatábor izgalmai után belecsöppentek majd az egyetemi életbe. Külön meg kell szokni az újfajta életmódot és bánásmódot a tanárok részéről. Sokszor (főleg az első hetekben) az információk nem akkor hangzanak el, amikor kellőképpen hasznukat tudja venni az ember, hanem előbb, amikor még fogalma sincs a dolgokról. Ezért érdemes lejegyzetelni a fontosabb tudnivalókat, hogy később is utánuk lehessen nézni. Az első félévben sokféle órán veszel majd részt. Ezek egy része közös más szakokkal, mások viszont csak terméktervezőknek szólnak. A tantárgyak közül néhány a középiskolai anyagra támaszkodik (például Matematika A1, Mechanika, Informatikai rendszerek), mások viszont teljesen új ismereteket adnak (mint mondjuk az Anyagismeret). Persze az, hogy mennyi újat hallasz, némileg attól is függ, hogy milyen középiskolából jöttél. Az előadásokra mindig nagyon érdemes bejárni, de főleg zh vagy vizsga előtt, mert a tananyagon kívül sok más hasznos információ is elhangzik. A terméktervezők tanulmányaiban első félévben fontos szerepet kap a Terméktervezés módszertana nevű tárgy. Ebből majd zh-t kell írnotok, és egy féléves, gyakorlati feladat dokumentációját leadni. A zh teljesítése nem lehetetlen, bár igényel némi figyelmes tanu-


G

ratulálok! Jó döntés volt, hogy eljöttél a gólyatáborba, nem lesz nehéz teljesíteni a tárgyat. A vizsgára való készühiszen a sok magasan képzett és különleges szociális léshez sok jegyzetet és minta feladatsort találhatsz az interérzékkel megáldott Senior egész nyáron éjt nappallá téve neten. Az előadáson hallottak eleinte unalmasnak tűnhetnek, azért dolgozott, hogy Te jól érezd itt magad, és hogy a de rá fogsz jönni, hogy nem szimplán érdekes, hanem nalehető legtöbbet megtudj az egyetemi életről. Most én is gyon hasznos is, amit tanítanak. igyekszek kicsit bevezetni téged az energetika szak rejtelSzerkezettan 1: Nagyon kevesen jönnek szakközépiskomeibe. lából ezért a műszaki rajzok mindenkinek újdonságot fogAz egyetem jó hely! A gépészkar még jobb! Az energe- nak jelenteni. Ha nem jó a térlátásod, sűrűn kell majd fortikai mérnöki szak pedig nagyon király! Viszont ezzel együtt gatnod a tárgyhoz tartozó feladatgyűjteményt, megijedni is nehéz. Biztosan hallottad már, hogy a középiskolában viszont nem kell. Ha időben nekiállsz a házi feladatoknak és könnyen megszerzett jó jegyek után az egyetemen más lesz rendesen gyakorolsz nem lesz problémád. Fontos, hogy ne a helyzet. Ez igaz. És emiatt problémák merülhetnek fel. Ez csak órán találkozz a gyakorlatvezetőddel, hanem konzulazonban, ahogy mondani szokás; fejben dől el. Rajtad mú- táción is. E nélkül nem sok esélye van annak, hogy le tudd lik, mihez kezdesz. Esetleg többet tanulsz, mint eddig, vagy adni a házidat. beéred a kevésbé jó jegyekkel, gyakran mindkettőre szükInformatikai rendszerek: Az előadásokat általában ség lehet. Van úgy, hogy tanulsz, tanulsz, tanulsz, aztán pe- csak azok értik, akik már korábban is foglalkoztak informadig megszerzel egy kettest. És akkor még az is előfordulhat, tikával. Az elmélet zárthelyin előre megadott közel 400 kérhogy az lesz számodra a legjobb jegy a világon. désből tesznek fel 4-et. A gyakorlaton programozás a téma No, persze nem akarok ünneprontó lenni, még kevés- és az ott megírt programok nagyban hasonlítanak a számonbé bárkinek a kedvét elvenni még mielőtt hozzákezdene kérés gyakorlataira, ezért fontos, hogy ne hagyd ki őket. csodás éveinek az egyetemen. Lehetőségek végtelen sora Mechanika: Ez az a tárgy, ami azért van, mert mégiscsak kínálkozik ugyanis, hogy jól érezd magad. Az öntevékeny gépészkaron vagyunk, tanuljunk hát mechanikát. Egy félév körökön kívül „öntevékeny” baráti társaságok, és rengeteg alatt, azonban nagyjából annyira futja, hogy rájöjjünk, léteszervezet létezik, melyek segítenek abban, hogy jól érezd zik olyan, hogy statika, dinamika, és kinematika. Előadás és magad, és egyszerűbben vedd az akadályokat. Ezeket nyu- gyakorlat is tartozik hozzá. Kellemes számolgatós és könnyen godtan használd ki, hiszen nagyon sokat számít, hogy ott megérthető tárgy. vannak körülötted mások, akikre számíthatsz, segítenek, ha Műszaki kémia: Sokak szívétől távol áll a kémia, ez problémád akad, és akikkel jól szórakozhatsz. azonban más. Az előadásokon Bajnóczy tanár úr igen csak Nagyon fontos az is, hogy rendszeresen látogasd az kitesz magáért, és a kémiát új oldaláról ismerteti meg a diórákat. Az előadásokra bejárni nem kötelező, azonban ákokkal. Érdemes bejárni az óráira, hiszen amellett, hogy erősen ajánlott, könnyen le lehet ugyanis maradni, és sokat szórakoztató, nagyon sokat jelent, hogy ott vagy és saját számít, hogy legalább nagy vonalakban tudod, miről van jegyzetet készítesz. A tárgyhoz tartozik labor is, ami mindig szó, még ha úgy is érzed, nem túl sokat értesz. Illetve itt beugróval kezdődik. Ezekre érdemes készülni, mert ha nincs hangoznak el időnként olyan információk, melyeket sehol meg, nem vehetsz részt az aznapi foglalkozáson. Labort kimáshol nem lehet fellelni, a számonkérésen viszont biztosan hagyni nem lehet, nagyon indokolt esetben pótolhatod. Ha kérdezik. Az előadásokon kívül vannak még gyakorlatok és ezekre odafigyelsz, nem lesz baj. Komolyabb erőfeszítés néllaborok is. Ezeken kötelező a jelenlét, és ezt rendszeresen kül is szerezhetsz jó jegyet. ellenőrzik is. A tárgyak pontos követelményeit az első óráMatematika A1: Általában nagyon sok gyakorlás kell kon mindig el fogják mondani, ahogyan a zárthelyi dolgo- hozzá, de egyáltalán nem lehetetlen egy jobb jegyet összezatok időpontjait is közlik veletek, így előre tudni lehet az hozni belőle. Eleinte talán nem teljesen érthető miről van szó egész félév időbeosztását. előadáson, viszont ha odafigyelsz, előbb utóbb megérted. Itt Most pedig az első szemeszter tárgyainak szubjektív tényleg a szorgalmadon múlik minden. bemutatása következik: Nos, ennyit a tárgyakról. Amennyiben ezen kimerítő beEnergetikai anyagismeret: Félév közben nincs szá- számoló után kérdéseid merülnek, felkérdezd nyugodtan monkérés, ezért hajlamosak páran elhanyagolni az órákat. Seniorjaidat vagy a KÁTÉ tagjait, akik aktívan részt vesznek A tárgyhoz tartozó labor viszont mindenkinek kötelező és a Gólyatáborban, valamit megtalálhattok majd minket a kéemellett hasznos is. Ha rendesen bejársz és odafigyelsz, sőbbi közösségi eseményeken is.

21


A Petőfi híd budai hídfőjénél magasodik a maga kilenc emeletével a gyönyörűen felújított Kármán Tódor Kollégium, a Gépészmérnöki Kar kollégiuma és sok gépész otthona, 1969 óta. Régi beceneve az „ezres kollégium”, mivel közel 1000 ember elszállásolására alkalmas. Közvetlenül az egyetem mellett található az Irinyi József utcában, könnyen megközelíthető. 2007-ben a PPP keretein belül a Hérosz ZRt. felújította, és jelenleg ők üzemeltetik a kollégiumot. A kollégiumba az első félévben szociális alapon vagy kellően magas felvételi ponttal lehet bejutni, mivel tanulmányi átlagod még nincsen. A második félévtől már a tanulmányi eredményeddel, szociális alapon, és közösségekben végzett munkával is bekerülhetsz/bennmaradhatsz. A jelentkezésről a GHK oldalán kapsz információkat. A férőhelyeket egy félévre kapják a hallgatók, tehát folyamatosan hoznod kell egy szintet, hogy bent is maradhass a kollégiumban. A beköltözésben a Senior Gárda segít majd nektek, velük már a gólyatáborban megismerkedhettek. Beköltözéseddel elfogadod a házirendet, melynek betartása nagyon ajánlott, hiszen egy új lakóközösség tagja leszel. A bentlakás díja 11 500 Ft/hónap, ami nagyon jutányos a budapesti albérleti árakhoz képest. Ha szociális helyzeted mégis megkívánja, lehetőséged van a kollégiumi díj csökkentését kérvényezni. A befizetések a Neptun rendszerben történnek, ahol a határidő betartása ajánlott, mivel késedelmi díjat számolnak fel (kollégiumi díj esetében ez 1200Ft). Ha valami kárt okozol a berendezésben, azt kiszámlázzák neked egy eléggé magas áron, úgyhogy ezzel jobb vigyázni. Magáról az épületről szinte csak jókat lehet mondani: minden szép, igényes és tiszta. Minden bútor új, ahogy a nyílászárók és a vezetékek is cserélve lettek. Az embernek néha az az érzése, hogy nem is kollégiumban, hanem inkább kórházban jár. További furcsaság még az, hogy az épület nagy része be van kamerázva, illetve hogy a beléptetés proxy kártyás kapukkal történik. A koliban minden szoba kétágyas, és az összes ugyanúgy van berendezve. Található benne két ágy, egy asztal, székek, fiókos szekrény, ruhásszekrény, polcok, konyhaasztal, hűtő, mosdókagyló, tükör, kislámpa, olvasólámpa, asztali lámpa. Fontos tudni, hogy rezsó és hasonló hőfejlesztő berendezések nem üzemeltethetők a szobákban. Azokat a konyhában kell használni, ahol található két tűzhely és egy mikrohullámú sütő is. Amennyiben igényled, kaphatsz egy zárható kisszekrényt a konyhában. Ezt a szintfelelősödtől kérheted. Mivel sokan laknak egy szinten, így könnyen lehet, hogy másokkal is osztoznod kell majd rajta. A szobák alapvetően csak annyiban különböznek, hogy az épület melyik oldalán vannak, mivel a híd felé néző oldal szobái valamivel melegebbek, és - az úttest közelsége miatt - hangosab-

22

bak is. Az asztalok elég kicsik, ami azt jelenti, hogy egy CRT monitor nagyjából az egészet elfoglalja. A kis méret a későbbi rajzolások során sem könnyíti meg a gépész dolgát, viszont a párkány erre, illetve a monitor tárolására is alkalmas lehet. A szobák átrendezése azonban megengedett, de szólnod kell a portán, hogy melyik bútort honnan hova szeretnéd áthelyezni. Ekkor általában felmegy valamelyik portás vagy karbantartó és végignézi és/vagy segít átrendezni a szobát, ügyelve arra, hogy egyik bútor se sérüljön meg. Fontos még az is, hogy a rögzített bútorokat (pl. a két ágy közötti fiókos „éjjeliszekrényt”, mely a falhoz van csavarozva) csak az arra jogosult karbantartó helyezheti át! Tény, hogy a szobával járó székekkel jobb megbarátkozni, ugyanis – bár saját széket hozhatsz be – a meglevőt nem adhatod le a raktárba. Alapból kapsz ágyneműt is a szobához, valamint felmosó felszerelést is. Az ágyneműhuzatok cseréje (amennyiben igényelted) kéthetente történik, erről a felvonókban elhelyezett plakátról értesülsz majd, valamint ilyenkor veheted fel a csodás minőségű (nem, nem olyan jó az) két tekercs WC papírodat is. Ha esetleg porszívóznál, vagy vasalni támadna kedved, akkor a portán kérhetsz ehhez eszközöket, amiket a kollégiumi igazolványodért cserébe felvehetsz. A Héroszról tudni kell még, hogy a szervezésben elég csekély jártasságot mutatnak, így például egy be- vagy kiköltözés akár egy egész napos program is lehet, és bár évről évre fejlődik a brigád, jobb előre a napirendbe kalkulálni a csúszást. Ha már a beköltözést megemlítettük: ekkor nagyon kell figyelni! A procedúra folyamán kaptok majd egy papírt, melyre a szobában észlelt hibákat kell felírni. Ezt töltsétek ki a legszigorúbb körültekintéssel, mert kiköltözéskor az összes általatok nem említett hibát a nyakatokba fogják varrni, méghozzá igen borsos áron! Aprócska hajszálrepedés a csapon, hiányzó csavar a szekrényben, megkarcolt hűtőajtó, lötyögő széktámla, esetleg kiégett izzó? – még ezeket az apróságokat is gondosan fel kell vezetni! (Jó hír, hogy cserébe még ilyen apró problémáid sem lesznek a szobádban, mert ha jelezted beköltözéskor, hamarosan javítják.) A kollégiumba való belépéshez proxy kártya szükséges, melyet a beköltözéskor lehet megkapni, és kiköltözéskor kell leadni. Vendéget fogadni lehet. Ilyenkor a portán egy vendégkártyát kell kérni neki. Nappali vendéget reggel 7-től


hajnali 1-ig ingyen lehet fogadni, a nappali vendég a belépőkártyával hajnali 4-ig maradhat bent. Éjszakai vendég egész nap fogadható, a vendégfogadás díja 800 Ft éjszakánként, de hajnali 1 után történő bejelentkezéskor ez az összeg kicsit magasabb. Fontos továbbá az is, hogy nem fogadhatsz minden nap éjszakai vendéget, mert van egy heti korlát, így nem megoldható barátok/barátnők hosszú távú elszállásolása. Ha valaki úgy marad bent a kollégiumban éjszakára, hogy nem fizette ki a pénzt, akkor reggel kilépéskor nem csak bevasalják rajta a tartozását, de még egy ideiglenes kitiltás boldog tulajdonosa is lesz, mely néhány napig tart. Mondanom sem kell, hogy a proxy kártyák, vagy a szobához tartozó kulcs pótlása szintén nem két fillér (zárcsere élből), szóval ha kemény buliba mész, akkor tedd jó helyre, vagy ragaszd magadra. A szobákhoz jár majd egy felszereléslista, minden cikkhez árral. Látni fogjátok, hogy ezek az árak finoman szólva is el vannak szállva (nagyjából 4-5-szörösei a kereskedelmi árnak). Ezért nagyon kell figyelni. Ha például rongálás történik (akár véletlenül is), az legyen az első dolgotok, hogy utánanéztek, ti mennyiből tudnátok pótolni a megrongálódott eszközt. Csak példaként említem, hogy a szobákban lévő partvis nyeléért a Hérosz kb. 1200 forintot számláz ki a szerencsétlen hallgatónak, ám az élelmes kollégista már 300 forintért hozzájuthat az említett eszközhöz. Figyeljünk azonban arra, hogy az ágyat ne próbáljuk meg magunktól „meghegeszteni”, ha véletlen leszakad, és a szekrénybe sem lesz jó a „majdnem ugyanolyan” csavar meg a „kábé” ugyanolyan vastag „deszka”, mert ezeket észreveszik kiköltözéskor, és borsos számlával lepnek meg minket nyárkezdésre. A h o gy egy jó kollégiumban illik, a Kármánban sem csak aludni lehet, ugyanis a lakószobák mellett sok egyéb helyiség áll a hallgatók

rendelkezésére: az alagsorban található a konditerem és a kardio szoba. A földszinten nincsenek lakószobák, viszont itt találhatod meg a kollégiumi vezetés irodáit, a stúdiót és a könyvtárat, mely – ha minden jól megy – idén már üzemel. Minden emeleten van konyha, WC és zuhanyzó. Az épületben elszórva találhatók még társalgók és dohányzók, ugyanis a szobákban és a folyosókon tilos a dohányozás (még a konyhában is). A dohányzó mellett az erkélyeken van lehetőség füstölni. Az aulában néha előadásokat láthat az érdeklődő. Ezek lehetnek ismeretterjesztő, reklám, illetve szórakoztató, vagy művészeti előadások is. A Fotókör is minden félévben megrendezi a kiállítását, melynek szintén az aula ad helyet, illetve a kihelyezett TV-n együtt lehet nézni a fontosabb sportműsorokat. Továbbá minden héten elszabadul a party és kifulladásig bulizhat mindenki kedvére az Old’s Clubban vagy a Bassmentben! A kollégium aljában található Kármán Klub pedig hangulatos, nemdohányzó asztalaival várja az éhező vagy szomjazó fiatalokat, kedvező áraival és projektorral a sporteseményekhez! (A Kármán Klub további előnye, hogy a beléptető kapukon kívül van, így nem kolis emberek is könnyen bemehetnek.) Internet elérhetőséget is kérhetsz, ezt a Számítástechnikai Szakosztály szolgáltatja, és az ára 8000 Ft/ félév. Érdemes rá befizetni, hiszen ilyen olcsón sehol nem kapsz ilyen jó netszolgáltatást, ráadásul az egyetemen ez szinte nélkülözhetetlen. Van még konditerem is, erre külön kell regisztrálni. Amennyiben többet szeretnél erről tudni, a gólyatáborban ott lesznek ennek a körnek a képviselői is (Body kör). Ha mosni szeretnél, arra is van lehetőség. Minden mosdóhelyiségben található egy mosógép és egy szárítógép is. Egészen más egy kollégiumban lakni, majd te is meglátod. Itt közösségekbe tömörülnek a lakók, akik általában az épület egyes részeire gyűlnek. Vannak olyan közösségek, amelyek pusztán baráti társaságok, mások pedig részt vesznek a kari életben és munkájukkal segítenek a diákoknak. Utóbbira jó példa a Fotókör, a Stúdió, a KÁTÉ gépészkari lap és még sokan mások. Másik előnye egy kollégiumnak az, hogy ha elakadsz valamiben a tanulmányaid során, akkor biztosan találsz itt valakit, aki tud segíteni. A nyár folyamán is bent lehet maradni a kollégiumban, ez több pénzbe kerül ugyan, mint a tanév közben, de még így is olcsóbb, mint egy albérlet. A Kármán Tódor Kollégium címe: 1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17. http://www.ktk.bme.hu/

23


E

gyik első jutalmad, miután felvettek a BME Gépészkarra, tóra. A Senior Gárdának egy háromlépcsős felvételi rendhogy eme remek társaság, a Senior Gárda egy felejt- szere van. A Gólyabál után lejöttök egy válogatóra, itt elhetetlen gólyatábort szervez neked. Fogadd mélyen szántó dől, hogy első benyomás alapján beleillesz-e a Gárda proüdvözletünket, reméljük mély nyomot fog benned hagyni ez filjába. Ha igen, vár rád néhány hónap munka a Seniorok a pár nap. Ezekben az új élményekkel és kalandokkal teli között. Ezen hónapok után jutalmul lejöhetsz velünk egy időkben jó, ha vannak, akik kicsit adják alád a lovat vagy fergeteges Senior hétvégére a tavasz elején. Mi megismekissé visszább fognak. Nos, ezek lennénk mi: Seniorok rünk téged, és céljaidat, te pedig alaposabban megismered A Senior Gárda 1968-ban alakult a BME Gépészmérnö- a Senior Gárda munkáját. Ha tetszik a továbbiakban is a ki Karára bekerülő elsősök segítésére és a gólyatábor szer- Senior élet és nekünk is tetszik a hozzáállásod, akkor már vezésére, lebonyolítására, azóta pedig töretlen jókedvvel a következő gólyatábor szervezésében TE is részt vehetsz, és összetartással működik. ami alatt bizonyíthatod rátermettségedet. A Gólyabál után A definíció: „A Senior Gárda a BME Gépészmérnöki ka- pedig novemberben, vagy decemberben végül eldől a jörának egy felsőbbévesekből álló közössége, melynek célja vőd és a Gárda közös kapcsolata… a gólyákat segíteni az egyetemre való beilleszkedésben, és A Senior Gárdának megvan a saját hierarchiája. bármilyen felmerülő probléma esetén segítségnyújtás.” Ezen belül vannak Próbások, Aktív- és Öreg Seniorok: DE! Mi nem azért vagyunk, hogy helyetted mindent elinAz Aktív Seniorok, akik egy éven át bizonyították rátézzünk, hanem, hogy tanácsokat, segítséget és ösztönzést termettségüket, bekerültek a Gárdába és minden feladatnyújtsunk a probléma megoldása felé. Meg kell tanulnotok körben részt vesznek. Velük találkozhatsz főleg a Gólyatáazt, hogy saját magatok tudjátok megoldani a felmerülő borban. problémákat, de ehhez a kezdeti időszakban egy kis segítAz Öreg Seniorok azok a mély tiszteletben álló szeméségre lesz szükségetek. Sok elsős azonban azt hiszi, hogy lyek, akik már legalább 2 évet ledolgoztak Aktív Seniorként „mit foglalkozzak vele, majd a Seniorom megoldja” de ők és elbúcsúztak, de még mindig visszajárnak és segítenek, általában nem érik amiben tudnak. el céljaikat az egyeA Kapitány: A temen… Senior Gárda vezeA gólyatábor tője (Ő is egy aktív, után, az egész félév a csapat vezetője) során folyamatosan Mindenkit szererendezünk majd nektettel várunk magunk tek mindenféle progközé, akiben megramokat (sport, kultuvan az ambíció, a rális, szakmai, antimunka és a bulizás sport, anti-kulturális, szeretete! anti-szakmai). VeM i nde n képpe n lünk már a Gólyaérdemes lesz a féltáborban felveheted év során nézegetni a a kapcsolatot, ahol Senior honlapot, mimegismerheted a vel itt lesznek olvasGárdát, amely kizáhatóak a programok rólag jól szituált, csinos, rendkívül vonzó lányokból és fiúkból részletes információi. A felvételi lehetőségekről is időben áll, akik megpróbálják emlékezetessé tenni e három-négy tájékoztatunk mindenkit a félév során. napot. Mindenkinek sok sikert és szerencsét a tanulmányaitokA Senior Gárdába bárki jelentkezhet, ha megtetszik hoz! neki a feladat és a társaság. Ha van ambíciód, akkor te is lejöhetsz a Senior válogahttp://www.senior.ktk.bme.hu

24


A

Káté a maga 38 éves múltjával az egyik legidősebb és az egyik legtöbb tagot számláló öntevékeny kör. A szerkesztőség tagjainak feladata és felelőssége alapvetően a Káté, a gépészkar hivatalos lapjának írása, kiadása, ám a kör tevékenysége nem merül ki a szolgáltatói szinten, ugyanis az újságíráson jóval túlmutat. Az utóbbi évek gyakorlata szerint, a Káté a kar valamennyi rendezvényén aktívan és eredménnyel képviseltette magát. Egy igazán öszszetartó és családias közösség tagja lehet az, aki úgy dönt, hogy jelentkezik az újság szerkesztőségébe! Az újság havonta jelenik meg nyomtatásban, de a blogunkon folyamatosan közöljük a legfrissebb híreket és érdekességeket. A cikkek igen széles skálán mozoghatnak: a puszta szórakoztatástól az egyetemet érintő informatív cikkeken át egészen a komolyabb hangvételű szakmai, illetve tudományos jellegű írásokig. A cikkek mellett riportok és interjúk is szerepelnek a lap hasábjain, melyek kiváló lehetőséget biztosítanak kapcsolatok építésére, mind a karon oktató tanárokkal, mind az ipar szereplőivel. A cikkírók mellett az újság elkészülése még rengeteg egyéb erőforrást igényel. Szükség van grafikusokra, akik nem csak a cikkekhez készíthetnek apróbb kedvcsináló grafikákat, hanem ahogy jelenleg is, lehetőségük van megalkotni az újság címlapját, melyet aztán több mint ezer ember fog megcsodálni. Kiadványkészítés, illetve arculattervezés terén jobb referenciát találni sem lehetne, mint azt, hogy valaki már valódi, relatíve nagy példányszámban megjelenő újság borítóján megjelent grafikát tudhat magáénak. A lehetőségek pedig még mindig nem merültek ki, ugyanis a laphoz elengedhetetlenül szükségesek még tördelők, akik munkájuk során nagyon hasznos tapasztalatokra tehetnek szert szintén a kiadványtervezés- és szerkesztés terén, illetve kiváló szoftverekkel ismerkedhetnek meg, melyek mindmind jól mutatnak majd az önéletrajzban. Egy másik pillér

továbbá a hirdetésszervezés. Ezen tevékenység során komoly kapcsolatokat lehet kiépíteni és nagymértékben fejleszteni a tárgyalási készséget, melyre a későbiekben feltehetőleg nagy szüksége lesz az ambiciózus hallgatóknak. A rengeteg hasznos tapasztalatszerzési lehetőség és a kiváló közösségen túl meg kell, hogy említsük a nemrégiben megváltozott kollégiumi rendszert, mely nagymértékben veszi figyelembe az öntevékeny körökben végzett munkát. Ezek közé tartozik a Káté is, méghozzá igen előkelő helyen áll a pontozásban! Továbbá a kollégisták, és a nem kollégisták számára is megnyit egy sokak által kevéssé ismert ajtót, méghozzá a Kari BME és Közösségi ösztöndíjra való pályázás lehetőségét. Azonban minden itt felsorolt érv eltörpül amellett, hogy a Kátésok nem csak munkatársak, hanem barátok is! Az újság készítői egy összetartó, és családias társaság. Kátés társadhoz bizalommal fordulhatsz segítségért, vagy egy felesleges sörrel. Ő örömmel segít majd neked, hiszen már vele is így bántak az „Öregek”. Ha kedvet kaptál arra, hogy kipróbáld magad egy ilyen új feladatban, és nem bánod, ha sok új barátod lesz, akkor szeretettel várunk Téged is a Káté tagjai közé! Jelentkezni lehet e-mailben, a katepress@gmail.com címen, illetve személyesen, a gólyatáborban. Honlap: www.kate.hu

A

Médiakör pár éve vált seltetjük magunkat (pop, rock, metál, elektronikus tánczene, ki a stúdióból. A tagok stb.) a hét majdnem minden estéjén. fő feladata a Kármán RáA gyűléseinket hétfőn 19:00-kor a 019-es teremben tartdió műsorainak a vezetése, juk a Kármán Tódor Kollégiumban. Ha szeretnél csatlakozni, de szívesen várjuk azoknak vagy csak egy remek társaságot megismerni, akkor gyere el a jelentkezését, akik a hát- személyesen (például egy gyűlésre), írjál a kör email címére. térmunkákban segítenének (szponzorokkal való tárgyaE-mail: karmanradio@gmail.com lás, információgyűjtés, stb.). Web: media.ktk.bme.hu Mindenféle stílusban képvi-

25


A

Kármán Tódor Kollégiumban működik egy nagy múlttal büszkélkedő hang- és videóstúdió. Helyileg a 019-ben található a süketszoba, a 021-ben pedig a stúdiót kiszolgáló műhely. Működésünk több dolgot is magába foglal: kollégiumi rendezvények hangosítása, videófelvételek készítése és vágása, a Kármán Rádió technikai hátterének biztosítása, valamint az eszközeink karbantartása és javítása. Terveink közt szerepel még minőségi hangfelvételek készítése zenekarokkal, videó-/ filmprojektek elkészítése, közös tárhely üzemeltetése. A gépészkar szinte minden rendezvényén jelen vagyunk, hogy megpróbáljuk a hallgatóság számára élvezhetővé és

zökkenőmentessé tenni az eseményeket, valamint képi és hanganyagot létrehozni, amit évek múltán boldogan nézhet majd vissza a sok diák vagy diplomás mérnök. Akit érdekel a hangosítás vagy a videózás világa, biztosan jól jár, ha felkeres minket a félévek elején esedékes próbásfelvételinken. Kellő érdeklődéssel sok hasznos dolgot meg lehet nálunk tanulni. Nem egy öreg tagunk van, aki a hangtechnikánál maradt és a mai napig visszajár bölcs tanácsaival ellátni minket. Mindezek mellett egy jó csapat tagja lehet, aki hozzánk csatlakozik. E-mail: dobrovitzistvan1991@gmail.com

A

BME Kármán Tódor Kollégium Fotókör azzal a céllal vakuval, két softbox-al, méhsejtráccsal, hátterekkel és egyéb alakult, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo- kisebb kiegészítőkkel rendelkezünk. Amivel a legtöbbet dolmányi Egyetem Gépészmérnöki Karán tanuló, fotózás iránt gozunk egy Canon EOS 50D váz illetve objektívek Sigma érdeklődő hallgatókat egy közösségbe fogja össze. Legfőbb 10-20mm f/4-5.6-tól kezdve Canon 70-200mm f/4L-ig. A tevékenységünk a kari események fotózása (Gólyatábor, Gó- tapasztalat- és tudáscsere mellett fontos szempont, hogy taglyabál, Felezőbál, Gyűrűavató, kollégiumi bulik, stb.), emel- jaink egy jó hangulatú csapathoz is tartozzanak. Ezt a heti lett vállaljuk egyéb események fotózását is. Minden félévben rendszerességgel tartott gyűléseink mellett a hagyományoskiállítást rendezünk tagjaink fotóiból, ezzel is színesítve a nak mondható félévzáró vacsora, a szintén félévente megrenkollégiumi életet. A Kármán Tódor Kollégiumban lévő fotó- dezésre kerülő fotóstúra és természetesen a spontán közös laborunkban minden megtalálható, ami a kisfilmes, roll és fotózások is segítik. 4x5” méretű fekete-fehér filmek hívásához és nagyításához Ha csak most szeretnél megismerkedni a fotózással, seszükséges. Az ugyanitt található műtermünk biztosítja, hogy gítünk, hogy megtanuld az alapokat, ha pedig komolyabb tagjaink megtanul-hassák a stúdióvilágítás alapjait. Ennek ismereteid vannak, a kör által nyújtott lehetőségek és a tárberendezését folyamatosan bővítjük, jelenleg két 300 Ws-os saság miatt érdemes csatlakoznod hozzánk. Minden műegyetemi hallgatót szeretettel várunk körünkben. E-mail: fotokor@ktk.bme.hu Web: http://fotokor.ktk.bme.hu/ Blog: http://ktkfotokor.blogspot.com/

A

26

Kollégiumi szerepjátékos kört 2006-ban alapította há- készletre tett szert, ezek a félév során a körtagok illetve a rom – akkor elsőéves – gépészkaros hallgató. A közös- kollégisták számára elérhetőek, kölcsönözhetőek is. ség elsődleges célja az alapításkor az volt, hogy összefogja Tevékenységünk persze nem áll meg az egyetem keretein a Gépészmérnöki Karon tanuló, a szerepjátékokat kedvelő belül, tartjuk a kapcsolatot az ország legnagyobb szervezőhallgatókat, összehozza a csapat nélküli mesélőket a mesélő- csapataival Debrecentől Szombathelyig. A kör tagjai között hiányban szenvedő játékosokkal. más karon tanulók is jelen vannak, így tagjaink között tudhaA kör profilja sok szempontból bővült és változott azóta. tunk építő-, villamos-, vegyész-, közlekedésmérnök és műszaki A KSZK elsődleges tevékenysége a játékalkalmak szerve- menedzser kollégákat is, de tagunk például a Kármán Kollézéséről áttevődött a szerepjáték versenyek, társasjáték al- gium egyik portása, Csabi is. Mindig nyitottak vagyunk szekalmak szervezésére. 2007-ben szerveztük meg első alka- repjátékok vagy társasjátékok kedvelői számára, érdeklődlommal a Szárnyatlan Pegazus Szerepjáték Versenyt, mely jön az illető akár a versenyszervezés, akár az egyszerű tárazóta már öt fordulót megélt, és országos ismertségnek és sasjátékozás után. Ha szeretnél a kör tevékenységében részt elismertségnek örvend szerepjátékos körökben. venni, gyere el egyik gyűlésünkre, vagy írj nekünk e-mailt. A különböző szerepjátékok mellett megjelent a kör profiljában a társasjátékozás is. Számos fantasy és egyéb tárE-mail: kszk@ktk.bme.hu sasjátékkal rendelkezik a KSZK, melyeknek kipróbálására Web: http://kszk.ktk.bme.hu lehetőség van a heti rendszerességgel szervezett társasjáték délutánokon. A kör az évek alatt jelentős könyv és társasjáték


A

B-terv egy fiatal, 2010-ben alakult kör, melynek fő célja a tervezési metódusok művészeti szemléleten alapuló folyamatainak gyakorlása. Lényegében az egyetemen a terméktervező szakon erősen túlzásba vitt műszaki szemlélettel szemben szeretnénk olyan lehetőségeket és programokat találni, amelyek ezen túlmutatva fejlesztik az intuitív és kreatív képességeket. Fontosnak tartjuk, hogy a kör tagjai szorosabb szakmai kapcsolatot alakíthassanak ki, ezért kötetlen formában, külső helyszínen tartjuk a gyűléseket. A kör fórumként is működik, iskolán kívüli szakmai tevékenységekben (pl. az egyes tagok pályázatokat hoznak, és találnak ma-guknak projekt társa-

kat) és a tanulmányokban is segítjük egymást (minden évfolyamról van körtagunk). Elsősorban szervezésben gondolkozunk, de a saját rendezvényeinknek résztvevői is akarunk lenni. A félév során előre megbeszélt tematikájú workshop-jainkat dokumentáljuk, melyek eredményét a nagyközönség elé tárjuk. Párbeszédet akarunk fenntartani a más egyetemeken, hasonló szakon tanuló hallgatókkal, egyetemi csoportokkal. A kör nyílt mindenki számára, aki érdeklődik a design iránt. E-mail: bterv.bme@gmail.com Web: http://flavors.me/b_terv

A

Kármán Vízipipa Kör alapvető célja a Gépészkar, de kipróbálási lehetőséggel, valamint a körnek és a kör tagjaiemellett az egész egyetem vízipipázásra vágyó hall- nak kedvezmények elérése vízipipázáshoz kapcsolódó eszkögatóinak a lehetőséget biztosítani kellemes hangulatú közös zöket forgalmazó üzleteknél. pipázáshoz. Programok és előadások szervezése, nagyobb Ha érdekel a vízipipázás, szeretnél többet megtudni a egyetemi programokon betekintési lehetőség a kör és egy- vízipipa történetéről, hagyományairól, eszközeiről, használati ben a pipázó közösség tevékenységébe, továbbá az érdek- módjairól, vagy csak egyszerűen szeretnél egy jó társaságlődőkkel a pipázási hagyományok megismertetése. gal, heti rendszerességgel részt venni egy közös pipázáson, Hetente előadásokkal egybekötött kollektív pípázás egy akkor köztünk a helyed! jó közösségben, gyakorlott pipázók jelenlétével és vezetéA tagfelvétel az egész félév során folyamatos, jelentkesével történik. Ismert praktikák kipróbálása, saját élmények zésre a heti rendszerességgel tartott gyűléseken van lehemegbeszélése, szükség esetén tanácsok adása és segítség- tőség. nyújtás a kezdőknek a jellemző a gyűléseinkre. E-mail: kvk.bme@gmail.com Célunk a kari és egyetemi rendezvényeken való részvétel a kör bemutatásával és vízipipa-használat népszerűsítésével,

A

Kör azért jött létre, hogy összehozza szakunk hallgatóit tudnál megtenni. egy kreatív, érdeklődő, a világ felé nyitott, programoTovábbi érdekes programjaink közé tartozik a gyárlákat szívesen szervező kis csapatba. togatás. E téren is a téma a karhoz szorosan kapcsolódó Rendszeres tevékenységeink közé tartozik a mindenki létesítmények megtekintése, tehát autó-, motor-, csaptelep által kedvelt palacsintázás, melynek nem titkolt célja az új készítő gyár, öntöde, stb. tagok toborzása. Elsősorban a terméktervező gólyákat inEzen felül célul tűztük ki, hogy megismertessük a karral vitáljuk, de természetesen a kar többi tagját is szeretettel és az egyetem többi hallgatójával a terméktervezők csodávárjuk. latos világát, munkáját kiállításokkal, előadásokkal A kiállítás-látogatásaink alkalmával a legnevesebb renMinden félévben megrendezésre kerül a Gépész Jeges dezvényekre hívjuk meg az érdeklődőket, mint pl. a Lakás- Est, ahol egy teljes estére kibéreljük a WestEnd Jégteraszt, trend vagy a Nemzeti Múzeum kiállításai. Ezeken kívül szer- és a korcsolyázás és bulizás egészen hajnalig tart. vezünk galériákba, design fesztiválokra és még sok más Amennyiben úgy érzed, hogy szívesen színesítenéd a érdekes rendezvényre látogatást. Ezeket a TÖK minden tevékenységeinket, segítenéd további programjaink szervealkalommal előre meghirdeti, és aki csatlakozik hozzánk, zését és munkánkat, vagy csak érdekelnek a Terméktervező annak a belépőjegyét támogatjuk! Öntevékeny Kör programjai, akkor keress meg minket élőKurzusokkal, workshop-okkal igyekszünk olyan terüle- ben, vagy írj az e-mail címünkre egy bemutatkozó levelet. tek elsajátítására lehetőséget adni, melyekkel megfelelően E-mail: tok.ajanlo@gmail.com kiegészíthetjük egyetemi tanulmányainkat, és gyakorlatiasabb tudást szerezhetünk meg. Előadásokat is szoktunk szervezni, melyekre meghívunk neves és elismert előadókat, akik a szakmához kapcsolódó témában beszélnek egy-egy érdekes kérdésről. Ezen alkalmak különlegessége a teaház, ahol az előadás után beszélgethetsz a meghívott vendégünkkel, amit máskor csak ritkán

27


28

A

z egyetemi klubok születésének története régi időkre nyúlik vissza. Ez a Gépészmérnöki Karon megtalálható Old’s Clubbal sincs másképp. 1988 környékén kezdte meg a működését és azóta a hallgatók kikapcsolódásáért dolgozik. A fiatal gólyák ideérkezésekor ezen a helyen még szorosabbá tehetik a kapcsolatokat más gépészmérnök hallgatókkal, sőt életre szóló barátságok is köttethetnek – akár más karokon vagy egyetemeken tanuló lányokkal, srácokkal. Itt bárki szabadjára engedheti a felgyülemlett feszültséget, hogy új lendületet vehessen és könnyebben vegye az akadályokat egyetemi pályafutása során. Minden második héten, csütörtökönként kerül megrende-

zésre ez a vidám hangulatú buli, ahova mindenkit szeretettel vár egy baráti társaság! Látogassátok Facebook oldalunkat, találhattok képeket a Clubról és a bulikról. Ha érdekel a buliszervezés és szeretnél a több mint 20 éves múltú csapathoz tartozni, bulikat rendezni, pultozni, koktélozni, zenélni (DJ), jelentkezhetsz közénk próbásnak. Ha bármi kérdésed lenne, nyugodtan kérdezd az egyetemen, kollégiumban fellelhető Old’s Club feliratú ruhában lévőket, vagy akár e-mail-ben is érdeklődhettek. E-mail: oldsclub@oldsclub.hu. Facebook: http://www.facebook.com/oldsclub

B

udapest első egyetemi bass music partysorozata vagyunk. Pár évvel ezelőtt alakultunk egy kisebb baráti társaságból. A közös az volt bennünk, hogy mindannyian szerettük volna bővíteni a zenei kínálatot az egyetemi bulikat illetően, teret akartunk adni az elektronikus zenék kedvelőinek egy olyan helyen, ahol a legfrissebb zenék hallhatóak a legizgalmasabb aktuális stílusokból. Electro, dubstep, drumstep, glitch, hip-hop, drumnbass, moombah. Csak néhány irányzat a rendszeresen feltett muzsikákból, ezek mellett sok minden mással is kísérleteztünk már. Rengeteg fiatal feltörekvő lemezlovasnak adtunk már lehetőséget a bemutatkozásra, de nemzetközi hírnévvel bíró Dj-ket is láttunk már bőven vendégül. Palotai, Wondawulf, Ludmilla, Cadik, Firedog, de a Dublic ikerfivérek is megfordultak már nálunk. Két hetente csütörtökön tartunk partykat a Kármán Kollégium alagsorában, de szerencsére növekvő táborunknak köszönhetően másfelé is előfordulunk már: az építészek rendszeres buliján a Gödör Klubban minden félévben fellelhetőek vagyunk, a gépész illetve építész kari napokon is pult mögé szoktunk állni, sőt, idén már az EFOTT-on is megmutathattuk mit is tudunk. A 2012-es tavaszi szezonban rövid történetünk alatt először egy workshop-ot is tartottunk, ahol az országban egyedülálló elektronikus hangszerek kerültek bemutatásra. Az előadó Banyek volt, a deep dubtechno legnagyobb hazai harcosa. Az előadás után egy live show

következett, ahol először szólaltak meg közönség előtt ezek a különleges kütyük. A jövőben több hasonló workshop-ot szeretnénk tartani, mindenféle, az elektronikus zenéhez és a mai partykultúrához kapcsolódó témában. Természetesen mindezt a bulik mellett, nem helyett. :) Apropó bulik. A zene változatosságán túl rengeteg olyan látványelemmel is színesítjük az eseményeinket, melyek korábban nem voltak jellemzőek karunkon, de amennyire tudjuk, az egyetemen máshol sem: rendszeres visual-lal, egyedi lámpákkal és fényekkel, saját lasershow-val és írásvetítőkkel megfestett falakkal alakítjuk át a kolesz pincéjét. A belépés mindig INGYENES, az árak alacsonyak, valamint különböző nyereményjátékokkal is folyamatosan jelentkezünk. Ha szeretnél többet tudni a partyszervezés világáról, pultozni egy egyetemi buliban, képben lenni az underground zenékkel, egy összeszokott csapat és egy kiváló baráti társaság tagja lenni, akkor tedd magad próbára nálunk! Figyeld a hirdetéseinket vagy a facebook oldalunkat és gyere el valamelyik tagtoborzó gyűlésünkre! Ha csak bulizni szeretnél olcsón, de mégis igényes környezetben, akkor látogass el hozzánk minden második csütörtökön!

A

A kör feladata továbbá a félév során a testnevelés aláírások összesítése és ellenőrzése. Nem tartunk rendszeresen gyűléseket, csak rendezvények előtt.

kör a felújított Kármánba való visszaköltözés óta működik jelenlegi formájában. A fő feladataink a kardio- és konditerem üzemeltetése, a Kármán Aerobic szervezése és lebonyolítása, kondibérletek gyártása, osztása és ellenőrzése. Részt veszünk több kari és egyetemi rendezvényen: • BME egyetemi sportnap erőversenyének szervezése és lebonyolítása • Egyetemi fekvenyomó- és szkanderbajnokság lebonyolítása • Gépész Jeges Est biztosítása

E-mail: bassmentklub@gmail.com Web: bassment.hu Facebook: facebook.com/bassmentklub

E-mail: bodykarman@gmail.com karmanbody@ktk.bme.hu Web: bodykor.ktk.bme.hu


A

Diák Sport Kör története régre nyúlik vissza, azonban erről sajnos nincsenek adataim. Ezért inkább a feladatáról írnék. Hivatalosan az számít tagnak, aki igazolt játékos, hivatalos bajnokságban indul valamilyen sportágban. A KDSK-nak három sportág bajnokságában indulnak a sportolói: röplabda, kosárlabda és foci. A focicsapat azonban külön körként működik már egy jó ideje, ezért őket nem taglalnám tovább. Ezen felül vannak nem hivatalos tagok, akik a kollégiumon belüli rendhagyó rendezvények (pl.: Fekvenyomó- és szkanderverseny, Emeletek Közötti Sportrendezvény (EKS)) lebonyolításában segítik az aktuális Elnököt.

A kör feladata a kollégiumi, egyetemi szintű versenyek lebonyolításában való részvétel, kapcsolattartás a MAFC-cal, EHK-val és a GHK-val is. A kört a DSK Elnök vezeti, feladata a csapatok nevezési, bírói díjainak intézése, részvétel a sporttal kapcsolatos rendezvényeken, gyűléseken, testnevelés aláírások egyeztetése a tanszékkel. A kör tagjai a mindenkori elnököt segítik a munkájában, ezért a munkáért közösségi pontokat szerezhetnek, amit felhasználhatnak a kollégiumi jelentkezésben illetve kari BME vagy BME ösztöndíj igényléséhez. E-mail: norbi0308@gmail.com

zakosztályunk 15 éve alakult a Kármán Tódor Kollégium lakóiból. Azóta minden évben lehetőséget ad minden gépészhallgatónak, hogy versenyszinten űzze a nagypályás labdarúgást. A csapat két éve jutott fel a Budapest II. osztályba. Mivel korábban kötelező volt utánpótlás csapatot indítani II. osztályban ezért a jó szereplés ellenére is maradt a csapat III. osztályú. Ezen kívül az Egyetemet szoktuk képviselni évente egy

S

hollandiai műszaki tornán. Most, hogy magasabb szinten folynak az edzések és mérkőzések várunk mindenkit, aki szeretné kipróbálni nálunk magát, vagy vidékről Pestre kerülve egyetemi évei alatt az otthoni csapatától kölcsönbe igazolna hozzánk, hogy edzésben maradjon, vagy csak van kedve egy jó csapatba és jó társaságba tartozni. Edzéseket hetente kétszer tartunk. Találkozzunk mihamarabb! E-mail: karmanfoci@googlegroups.com

A

Gépészmérnöki Karon tevékenykedő szakmai öntevékeny körök összefogásával megalakuló szakkollégium összefüggő, széleskörű szakmai tevékenységek végzésére biztosít lehetőséget, amely így a lehetséges támogatók szemében is egy szervezett, a jövő műszaki értelmiségéből álló szakmai közösséget mutat be. A GSZK tagjai számára az egyetemi képzés mellett magas szintű, aktuális ismeretek megszerzésére és fokozott szakmai fejlődésre biztosít lehetőséget. Feladata szakmai előadások, üzemlátogatások, önálló és külsős mérnöki munkák, szakmai

tanfolyamok szervezése. Ha szeretnél a szakkollégium tagja lenni, nincs más dolgod, mint csatlakozni az alább felsorolt körök bármelyikéhez. Egyszerre több kör tagja is lehetsz. Ha nem tudsz választani, nyugodtan keress fel minket és segítünk!

A

A foglalkozások időpontja változhat, de mindig az esti órákban kerülnek megtartásra, hogy biztosan elkerüljük az órarendi ütközéseket. Az Alakítástechnikai Szakosztály ugyanakkor nem egy szigorúan szakmai kör, sokkal inkább egy olyan keret, amely igyekszik összefogni a téma iránt érdeklődőket, és megfelelő hátteret biztosít egyaránt a szakmai és a szociális kapcsolatépítésre.

Szakosztály egy néhány éve alapult, dinamikusan fejlődő csoport, melynek fő célja az alakítástechnika elsőre ridegnek tűnő tárgykörének közelebb hozása a hallgatókhoz. Az oktatás kombinált elméleti és gyakorlati foglalkozásokon történik, de a hangsúly a gyakorlati tudás megszerzésén van. A gyakorlati tudás átadásának részeként a foglalkozások fő eleme a kézi kovácsolás, ahol a hallgatók a díszműkovácsolás egyes alapvető elemeit sajátíthatják el. Előző félévben indult a lemezalakítás oktatása, ahol a hallgatók a kézi lemezalakítás egyes fogásaival ismerkedhettek meg.

Elérhetőség: www.facebook.com/bmeGSZK

E-mail: rodoren@gmail.com, peppone316@gmail.com vagy david.vincze@freemail.hu

29


A

z Áramlástan Szakosztály 2010. szeptemberében indult el tógépes és laboratóriumi gyakorlatok felépítésénél igyekszünk néhány lelkes BSc és doktorandusz hallgató szerveződése az elsős évfolyamokat is figyelembe venni, és a számukra is révén. A legfőbb ok, amiért ez a Szakosztály elindult, annak könnyen érthető módon, előadni az adott témákat. Célunk a bemutatása, és igazolása, hogy a légnemű és a cseppfo- nem képletek további bemutatása, hanem hogy az embereklyós közegek részletes áramlástani vizsgálata, és ismerete a nek kedvet adjunk ezen széleskörű tudomány megismerésére. gépészetben is nélkülözhetetlen. A gépészkarra járó hallgatók Foglalkozunk járműaerodinamikával (autó, repülő), és épületek tanulmányaik során az Áramlástan című tantárgy keretein be- szélteher vizsgálatával, meteorológiával, szivattyúk és ventilálül számos alapozó ismertre tehetnek szert. A Szakosztály célja torok tervezésével, illetve emberi véráramlás modellezésével. ezen megszerzett ismeretek fejlesztése, bővítése, továbbá a A Szakosztály lehetőséget biztosit azon hallgatók számára is, foglalkozásokkal bemutatni az akik saját hobbijukkal szeretnének foglalkozni. Példaként leheáramlástannak azokat az oldalait, amiket az előadások és tőség adunk vitorlázó gépek, makettek áramlástani tulajdonsálaborok alkalmával gainak meghatározására szélcsatornában vagy szimulációval. nem sikerült megismerni. Tehát gyakorlatban is láthatjuk, A soron következő félévben, vagyis ősszel a 2.-ik oktatási héttől hogyan működnek a berendezések, milyen programok segíte- kezdve várunk mindenkit kéthetente az Áramlástan Tanszéken. nek a tervezésben, és hogyan lehet vizualizáció Szakosztály elérhetőségek: segítségével szép és hasznos ábrákat készíteni áramlástani Honlap: http://www.facebook.com/aramlastanszakosztaly jelenségekről. A foglalkozásokat nemcsak az áramlástan tuElnök: dással rendelkező hallgatóknak ajánljuk. Az előadások, számíGulyás András - gulyas@ara.bme.hu

A

Design Szakosztály a Budapesti Műszaki és Gazdaság- és kapcsolattartás tudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának hallgatói - Célirányos gyakorlati jellegű design események, által 2012-ben alapított öntevékeny kör, melynek célja a gép- workshop-ok és központok közös látogatása és terméktervezés iránt érdeklődő hallgatók szakmai tevé- Szakmai kiállításokon való részvétel látogatóként vagy kenységének támogatása, látókörének és ismeretanyagának kiállítóként bővítése, valamint a Gépészmérnöki Kar hagyományőrző te- Szakmai versenyeken való részvétel vékenységének művelése. - Géptervező és Terméktervező hallgatók ösztönzése a A Design Szakosztály fő tevékenységei: közös munkára, szociális kapcsolatépítésre - Szakmai fórum biztosítása, ahol társakat találhat az - Tervezés iránt érdeklődő hallgatók összefogása egyén az egyetemi vagy akár egyéni pályázatok, tervezési projektek megvalósítására A Design Szakosztály által szervezett programok minden- Az egyetemen folyó szakmai munka kibővítése, kutatások ki számára nyitottak, azonban csoporton belüli szakmai teelvégzése, tréningek, tanulmányutak, gyárlátogatások, elő- vékenység folytatása tagságot igényel, melynek feltétele az adások, versenyek és konferenciák szervezése aktív közösségi munka és a rendszeres részvétel. - A tagok számára készség- és önfejlesztés lehetőségének Kör elérhetőségei: biztosítása designszakosztaly@gmail.com - A szakma szereplőivel való folyamatos együttműködés facebook.com/Design.Szakosztaly

30

A Gyártás Szakosztály 2009 februárjában indult néhány gépgyártástechnológia különböző területeibe nyújtottak behallgató összefogásával. A félév során még csak éledeztünk, tekintést. Az elmúlt félévben indult esztergályos, marós, pneegyes csoportok nehézkesen indultak, azonban a félév végére umatika, koordináta-mérő, szerszámgép-építő és robot-épímár kikristályosodott a szakosztály fejében, hogy a követke- tő, PLC csoport. Az egyes „köröket” a területet mélyebben ző szemeszterben milyen foglalkozásokra van igény, milyen ismerő hallgatók vezetik, így kollegiális viszonyban, vidám programokat kellene szerveznünk, így Ti már érdekesebb és hangulatban nyílik lehetőség a szerszámgépek használatára. izgalmasabb foglalkozásokon vehettek részt. A szakosztályunk Szerencsére, egyre többen segítenek szervezni a szakosztály céljai között elsősorban az szerepel, hogy a hallgatóságot kö- foglalkozásait, így várhatóan több időpontban is tudunk tazelebb hozzuk a megmunkáló gépek világához, de minden lálkozni. A Gyártás Szakosztálynak bármely BME gépészegyéb tevékenységet támogatunk, amely a Ti mérnöki gya- mérnök hallgató tagja lehet, amennyiben elfogadja a Szerkorlatszerzéseteket, továbbképzéseteket és nem utolsó sorban vezeti és Működési Szabályzatot. A tagság – természetesen – hasznos időtöltéseteket elősegíti. A csapat részt vehetett már – ingyenes. Ha további kérdésetek, óhajotok lenne, írjatok a hazai és nemzetközi gyárlátogatáson, valamint érdekes szak- szakosztály levelezőlistájára és mi igyekszünk válaszolni. mai előadásokon. Az előző félév során több csoportot indítottunk a jeVárunk sok szeretettel a Gyártás Szakosztályba! lentkezők nagy létszáma miatt. Ezek a csoportok a E-mail: ggso@lev-lista.hu


A

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gé- sős előadókat hívunk, valamint belföldi és külföldi gyárakat, pészmérnöki Karán belül működő Hegesztési Szakosztály illetve kiállításokat látogatunk meg. a Kármán Tódor Kollégium öntevékeny köre, amely 1979-ben A Szakosztály programjai nyitottak, bárki tag lehet és alakult. A Szakosztály munkáját az Anyagtudomány és Tech- bárki eljöhet a rendezvényeinkre. A növekvő létszám mellett nológia Tanszék oktatói segítik. próbáljuk a programok számának és minőségének növeléA Hegesztési Szakosztály céljául tűzte ki, hogy a leendő sével kielégíteni az érdeklődök igényeit. A színvonalas meggépészmérnökök az egyetemen tanult, illetve a tananyagból mozdulásoknak köszönhetően a tagok jól összekovácsolódtak, kimaradt hegesztési és az ezzel kapcsolatos eljárásokat, be- igazi közösséget alkotunk, ahol a programokat közösen szerrendezéseket, eszközöket, korszerű gyártási technológiákat a vezzük. mindennapos gépészmérnöki gyakorlatban is megismerhessék, s ezáltal a hegesztés tudományának fortélyait könnyebE-mail: bmeheginfo@gmail.com ben tegyék magukévá mind gyakorlati, mind elméleti síkon. Web: http://hegesztes.ktk.bme.hu Ennek kapcsán szakmai bemutatókat szervezünk, melyre kül-

A

Mechatronika Szakosztály célja, hogy a mechatronikai mérnök képzés hiányosságait pótolja és lehetőséget biztosítson különféle programok, és a szakmához kapcsolódó tevékenységek lebonyolítására. Ha szereted a kreatív feladatokat, több tudásra vágysz, mint amit a képzés adhat, ha szeretnéd megszerzett tudásod a gyakorlatban is hasznosítani, akkor itt a helyed! • Előadásokat szervezünk izgalmasabbnál izgalmasabb szakmai témákban a kognitív robotikától az űrkutatásig, melyeket neves, általunk meghívott előadók tartanak. • Konzultációkat tartunk a nehezebb tárgyakból, ezzel segítve a felkészülést. • Gyár-, külső labor- és céglátogatások során megismerhetitek az ipar szereplőit. • Segítünk a tanterv javításában és a felmerülő problémák orvoslásában. A Szakosztály mechatronikai mérnök gólyáknak szervezi szakmai jellegű táborát, ahol a leendő hallgatók megismerhetik egy-

mást és az egyetemet. A résztvevők számos hasznos információhoz és tanácshoz juthatnak hozzá a tapasztalt felsőbb évesektől, ezért számukra sokkal könnyebb az egyetemkezdés. Természetesen nem maradhatnak ki a jó bulik, átbeszélgetett esték, csapatjátékok sem, a szórakozás garantált! A Szakosztály több kisebb csoportból áll. Mindenki részt vesz a szervezésben és tesz valamit a közösségért, így áll össze a fent leírt tevékenységek köre. Néhány ok, hogy miért érdemes csatlakozni: remek társaság, kiváló légkör, számítógépes tanfolyamokon való részvételi lehetőség (Blender, Open GL), robotépítés, mikrokontroller programozás, belső programokon való részvétel (reaktorlátogatás, előadások, gyárlátogatások), közösségi programok és még sok más! Jelentkezés e-mailen vagy személyesen MSZO-sokon keresztül.

A

rendszerek közötti különbségeket és ezek korrekt beállításának módját. A jó csapatmunka elengedhetetlen része a jó közösség, ennek érdekében rendezzük közösségépítő programjainkat. A hatékony munkavégzés érdekében több kisebb csoportot hoztunk létre, amelyeknek Te is tagja lehetsz. Különválogattuk a fontosabb feladatokat: szerverek karbantartását végzők, a felhasználók segítéséért felelős tagok, a webfejlesztők, közösségi szerverek és ftp-k működtetői és a PR feladatokat végzők alkotnak egy-egy csoportot. Habár tagjaink többsége gépészmérnök hallgató, sokan már az egyetem alatt informatikai területen tevékenykednek tovább. Az itt tanultakkal akár rendszergazdaként, webfejlesztőként, programozóként is elhelyezkedhettek, több tagunk lépett ilyen pályára már, de az a tudás, amit itt elsajátíthattok, a saját pályátokon is hasznosnak bizonyulhat. Egy nagyobb kört igazgatni nem kis feladat! Ha jó vagy a rendezvények szervezésében, és szeretnél részt venni a munkák kiosztásában, feladatok nyilvántartásában és a kollégiumi hivatalos szervekkel való tárgyalásban, akkor is nálunk a helyed! Ha kérdésed van, vagy jelentkezni szeretnél, e-mail címünk: pr@ktk.bme.hu

Számítástechnikai Szakkollégium 1993-ban alakult és alakulásunk óta feladatunk a Kármán Tódor Kollégiumban Internet hozzáférést biztosítani az itt lakók számára. Manapság az egyetemen is egyre inkább fontos, hogy stabil Internet kapcsolatot építsünk ki, ugyanis a legtöbb tananyagot ezúton szerezhetitek be. Az infrastruktúra kiépítése, karbantartása korántsem olyan egyszerű és hétköznapi feladat, mint ahogy azt a legtöbb ember gondolja. A BME-s kollégiumokban az egyetemtől csak egy végpontot kapunk az egyetemi hálózathoz, és a mi feladatunk, hogy eszközeinkkel szétosszuk és eljuttassuk az Internetet a felhasználókhoz. Annak érdekében, hogy ezt megtegyük, rengeteg switchet és szervert üzemeltetünk, ezeken sokféle operációs rendszer fut, főképp Linuxos, FreeBSD-s, Solarisos gépeink vannak. Sok szolgáltatást működtetünk, ilyen a levelezés, webszerverek, FTP, de van CS, Quake és IRC szerverünk is, nem is beszélve a még megvalósításra váró feladatainkról, mint például a Wifi kiépítése az épület egyes területein. A kollégiumban lakók csatlakozási problémáinak megoldása is a mindennapos feladataink közé tartozik, ebből tudjuk a legtöbb tudást elsajátítani, megérteni a protokollokat, a rendszer működését. Oktatásokat tartunk tagjainknak, ahol bemutatjuk és elmagyarázzuk a hálózat felépítését, a switchek használatát, a különböző operációs

E-mail: info@bmechatronika.hu Web: www.bmechatronika.hu

31


A

HKT a Műegyetemen működő nemzetközi tevékenységekkel foglalA HKT a Külügyi Börze mellett minden szemeszterben egy alkalomkozó diákszervezetek ernyőszervezete, mindemellett a külföldi egye- mal jótékonysági eseményt is szervez, ezek decemberben a Cipősdoboz temek hallgatóival és diákszervezeteivel kapcsolatot tartó szervezet és Akció és tavasszal a BME Tavaszi Zsongás karitatív adománygyűjtési protöbb műegyetemi esemény főszervezője. jektek. Egy-két héten keresztül ilyenkor lehetőség nyílik civil adománygyűjA HKT négy nemzetközi diákszervezetet tömörít jelenleg, melyek az: tésre gyerekeknek és rászorultaknak egyaránt az egyetemen. ESN BME, ESTIEM Budapest BME, AIESEC BME és az IAESTE BME. A HKT az idei évtől több új nemzetközi programot indít útjára, de a Ezek a szervezetek a HKT által nyújtott lehetőségek által különleges félév során ezek mellett a közös képzésekre- szórakozásra is marad idő, lehetőségeket nyújtanak számotokra, melyekről lennebb a szervezetek amikor mind a négy szervezet tagjai és azok külföldi vendégeik, gyakorbemutatkozójában olvashattok bővebben. nokaik, ösztöndíjasaik együtt töltik az időt, hogy ez a nagy külügyi közösA HKT a BME Külügyi Börze főszervezője, mely hazánk legnagyobb ség ne csak a lelkes önkéntes munka, hanem a kikapcsolódás és tovább külügyi lehetőségeket bemutató eseménye, mely már több mint fél éve képzés révén is erősödjön, és fenntartható legyen. a Műegyetemi Állásbörzével együtt a K épületben kerül megrendezésre, Amennyiben részese szeretnél lenni egy nemzetközi csapatnak jelentminden félévben. kezz szervezeteinkbe, vagy jelentkezz nemsokára induló központi progA Külügyi Börze célja, hogy összegyűjtse és bemutassa a külföldi ku- ramjaink egyikébe! tatói- és tanulmányi ösztöndíjakat, pályázati-, szakmai gyakorlati-, nyári Itt a helyed, a nemzetköziség az egyenesen vezető út a sikerhez! munka-, és utazási lehetőségeket, tavaszi, nyári, őszi és téli egyetemi nemTovábbi infók a facebookon a www.facebook.com/BME.HKT vagy zetközi programokat, önkéntes lehetőségeket és nyelvtanfolyamokat a oldalainkon www.hkt.bme.hu; www.kulugyiborze.bme.hu BME és más felsőoktatási intézmények hallgatói számára. Közvetlenül e-mailben: igaz.mate@sc.bme.hu

A

z ESTIEM nem más, mint az európai műszaki-menedzser hallgatók szervezete (European Students of Industrial Engineering and Management), amely 1990-ben azzal a céllal alakult, hogy elősegítse a kontinens műszaki menedzser hallgatói és ipari intézményei közötti kommunikációt és együttműködést. Mára az egyik legnagyobb európai szervezetté vált, amely 66 helyi képviseletén (Local Group) keresztül 25 ország 50 ezer hallgatóját egyesíti. Fedezd fel Európát: Sok módja van az utazásnak, de amit az ESTIEM kínál, az az országok és városok kultúrájának megismerése, egy teljesen új szemszögből, mindezt minimális részvételi díjért. Fejleszd szakmai készségeid: ESTIEM tagként rengeteg élményben lesz részed, melyek azon felül, hogy bármikor hasznosítható tapasztalatot adnak a kezedbe, felejthetetlenné teszik egyetemista éveid. Jobbnál jobb rendezvé-

nyeken vehetsz részt, többek között a TIMES nemzetközi esettanulmányi versenyen, melyet 2012-ben Stockholmban a budapesti csapat nyert meg. Ezen események nemzetközi színtéren zajlanak, lehetőséged nyílik más kultúrák gondolkodásmódjának megismerésére, emellett a magabiztos angol nyelvhasználat garantált. Bővebb információt a programjainkról az estiem.bme.hu oldalon találsz. Köss életre szóló barátságokat: Légy nyitott másokra, és tiéd lehet az egész világ! Manapság a legnagyobb érték a jó kapcsolatrendszer. Külföldi kapcsolataid kitárják előtted a világ lehetőségeit, mely sikerességed kulcsa lehet. Vedd fel velünk a kapcsolatot! - BME K ép. 1 71 HKT Iroda estiem.bme.hu

Mi is az IAESTE? - Az IAESTE BME egy nemzetközi diákszervezet Helyi Mert tanulhatsz valami többet. - Belső képzési programjaink során Bizottsága. Fő profilunk a Nemzetközi Szakmai Gyakorlatcsere Program, olyan tapasztalatokkal gazdagodhatsz, ami később sokat segíthet. Pl: tármelynek köszönhetően idén közel 40 BME-s hallgató végezhet külföldön gyalástechnikai ismeretek, kommunikációs készségek, vezetési kompetenszakmai gyakorlatot. ciák, szervezési és projektmenedzselési rutin, csapatmunka és csapatjáték:) Miért legyek tag? - Mert érdekel a nemzetköziség. Kamatoztasd a megszerzett tudást eredményesen, és szerezz komoly Szeretsz külföldiekkel ismerkedni? Csatlakozz nyári fogadóprogra- szakmai tapasztalatot valós körülmények között, jóval a diploma előtt! munkhoz, ismerkedj meg a világ különböző helyeiről érkező fiataljainak Ne habozz, ismerkedj meg velünk és tapasztalj meg valami újat! kultúrájával, itt Magyarországon! Megtalálhatsz minket a HKT irodában: BME K 1.71. Emellett sok egyéb külföldi lehetőséggel is találkozhatsz, nyelvet tanulElérhetőségeink: hatsz, és nemzetközi rendezvényeink részese lehetsz. web: bme.iaeste.hu; facebook: facebook.com/iaestebme

A 32

z ESN BME rövidítés az Erasmus Student Network nemzetközi diákszer- gítünk Nekik megismerni a kulturánkat, és egy életre szóló élménnyel gazdavezet egyetemünkhöz tartozó szekcióját jelöli. gítani Őket. Milyen pluszt ad Nekünk, szervezeti tagoknak az ESN? Nekünk Mi itt az ESN BME-nél azt a célt tűztük ki, hogy az ide látogató külföldi a segítség örömén felül nagyon jó lehetőség gyakorolni idegen nyelveket, diákok minél jobban érezzék magukat kis hazánkban. Mivel is foglalkozunk külföldi barátokat szerezni, és egy nagyon jó társaságban dolgozni. Ha szevalójában? Ide érkezésükkor segítünk az albérletkeresésben, a beilleszke- retnél minél több külföldi barátot szerezni, segíteni másoknak és rendkívüli désben és az egyemi ügyeikben, év közben pedig programokat szervezünk élményekkel gazdagodni, bátran csatlakozz hozzánk!!! Keressetek minket a Nekik, múzeumlátogatásokat, városnézést és persze fergeteges bulikat. Se- csatlakozz@esn.bme.hu címen!


G

ratulálunk a sikeres felvételidhez, és örömmel köszöntünk a BME kornokok érkeznek hozzánk a világ minden kontinenséről, így lehetőséged hallgatói között! Azzal, hogy bekerültél az ország egyik legjobb van megélni a nemzetköziséget és fejleszteni nyelvtudásodat azáltal, hogy (és legnehezebb) műszaki egyetemére, máris nagyon sokat tettél a jövőd az ide érkező fiatalokat kalauzolod a magyar mindennapokban, megisérdekében. De gondolkoztál már azon, hogy mi tesz majd téged igazán merteted velük országunkat, kultúránkat. különlegessé? Nálunk egy támogató, lelkes egyetemistákból álló csapat részévé Ha nem szeretnéd, hogy egyetemi éveid csak a zárthelyikkel és be- válhatsz, s így a gyakorlati tapasztalatszerzés mellett igazi közösségi éladandókkal való küzdelemmel teljen el, csatlakozz az egyetemen 2007 ményre tehetsz szert. óta jelenlévő AIESEC BME-hez, és szerezz értékes tapasztalatot a meSzeretettel várunk az októberi bevonótáborunkban, nedzsment világában már elsőévesként! Csapataink tagjaként kipróbál- addig is további információért látogasd meg honhatod magad rendezvényszervezőként, marketingesként valamint akár a lapunkat (bme.aisec.hu) vagy facebook oldalunkat HR és a céges kapcsolattartás területén is. Sőt, mivel egy olyan nemzetközi (facebook.com/aiesecBME). szervezet vagyunk, ami 111 országban van jelen, ezért egész évben gyaReméljük, hamarosan találkozunk!

A

BME Gépészmérnöki Karára felvételt nyert hallgatóknak lehetőségük van bekerülni azok népes és vidám táborába, akik elmehetnek a méltán nagyhírű gépész Gólyatáborba. A Seniorok, egy felsőbbévesekből álló kis csapat, akik sok egyéb mellett szervezik e feledhetetlen emlékeket ígérő Gólyatábort. A tábor időpontja általában augusztus végén van. Jó néhány érv szól amellett, hogy ezt a rendezvényt is bezsúfold életed talán utolsó felhőtlen nyarának programjába: • első kézből kaphatsz fontos információt az Egyetemről és a Kollégiumról (tandíj, kolidíj, kreditrendszer, különböző tanulmányi kérdések); ezáltal sokkal könnyebben el fogsz igazodni a „nehéz kezdetek ” idején; • találkozhatsz a Kar állami-, illetve diákvezetésével (dékán, dékánhelyettesek, Hallgatói Képviselet elnöke stb.), akik hivatalos tájékoztató keretében informálnak, így legkülönbözőbb kérdéseidre a legmegbízhatóbb forrásból kaphatsz válaszokat; • oldottabb légkörben ismerkedhetsz leendő tankör-, illetve évfolyamtársaiddal, ami nagyban elősegíti az egyetemi környezetbe való beilleszkedésedet; • megismerkedhetsz a Senior Gárdával, akik tapasztalatukkal, rengeteg információval tudnak szolgálni a kreditrendszer buktatóiról, az egyetemi követelményekről, szemléletről, és akikhez a jövőben is

bizton fordulhatsz ügyes-bajos dolgaiddal; • nagyszerű lehetőséged nyílik a szórakozásra, hiszen a szervezők mindent megtesznek, hogy a nagy hajtás előtt még egyszer igazán kitombolhasd magad. Ennek érdekében számtalan, különböző programot állítottak össze, melyek közt mindenki megtalálhatja a neki legmegfelelőbbet: • sportvetélkedők (labdarúgás, röplabda, kosárlabda, Toldi-próba, sorversenyek, sakk, Gólya-Senior focirangadó; • fesztiválprogramok: napon heverészés jó zenére, társasjátékok (esetleg alkohol bevonásával), véradás édi plüssállatokért, játékbarlang: főleg póker, rengeteg kötetlen beszélgetés a leendő szaktársakkal; • minden este fergeteges „egyetemi” buli. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a Gólyatáborban részt vett elsőévesek sokkal könnyebben küzdötték le a kezdeti nehézségeket, sikeresebben álltak át az egyetemi életformára. Hatalmas pörgés, ne hagyd ki! A „megszivatós” gólyatáborokról hallott történeteket pedig felejtsd el. A Műszaki Egyetem jó híre közismert, és ez a gólyatábor színvonalán is meg fog látszani. Itt biztos nem fogod kényelmetlenül érezni magad. A gólyatábor szigorúan egymás megismeréséről, informálódásról és felejthetetlen bulikról szól.

A

Kollégiumi Bizottság Szakmai Reszortja 1996-ban döntött úgy, sze hozzá kell tennem, hogy a jó munkának megvan az eredménye: hogy egy tudományos vetélkedőt rendez a fiataloknak, ezzel minden csapat kap valami hasznos ajándékot (a helyezés arányáis érdekesebbé téve az egyetemi életet. Nevét Kármán Tódorról ban), illetve a győztes csapat a trófeát: a Tudás Fáját. kapta, aki itt végzett az egyetem gépészmérnöki karán. Bárki részt vehet ezen a versenyen, de azért jó, ha van a csaA vetélkedő alatt nem egy unalmas, tesztkitöltős versenyre kell patban egy-két idősebb diák is, mivel nem minden tanszékkel találgondolni. Kezdetben persze a verseny többet foglalkozott Kármán kozik rögtön az első évben a hallgató, így nem minden feladathoz Tódor életével, illetve a technika történetével, mára azonban kicsit lesz meg a kellő tudása. Ugyanakkor a nevezhető csapatok száma átformálódott. A versenyen résztvevő csapatok - általában hat-hét véges, így hamar betelik a létszám. Én mindenkit csak biztatni tudok, fővel indul egy-egy – a tanszékek képviselőitől kapják a feladato- hogy amint érzi magában az erőt, mé-rettesse meg magát, mert aki kat, amik között a tárgyi tudást, a gyakorlati ismereteket és a kre- benevez – mindegy hányadik lesz –, egy felejthetetlen élménnyel ativitást tesztelők is megtalálhatók. Bizonyos időtartamon belül kell lesz gazdagabb. őket megoldani, így a csapatok aktív agymunkát végeznek a délA vetélkedőt Kultúrhét keretében szokták megrendezni. Kiegéután alatt. Nem kell megijedni, ez nem olyan nehéz, mint amilyennek szül néhány szakmai előadással is a hét folyamán, valamint ekkor elsőre hangzik. Gondolkodtatóak ugyan a feladatok, de egyrészt tarják a Harmadoló Estet is, amely a Felező Bál utódja (a kétszintű megmutatják, miért is tanuljuk azt a sok mindent, másrészt elég sok képzés hozta magával a névváltozást, de az est tartalma hasonló érdekeset láthatunk, és egyben új tudásra is szert tehetünk. És per- maradt.)

33


2

012. szeptember 11. és 13. között immár hatodik alkalommal kerül a rendezvényen, a 90-es évek egyik meghatározó dj-je és producere, megrendezésre a BME Egyetemi Napok. Több zenei helyszínen a Sash! felejthetetlen bulit ígér a BME-sek és mindenki számára. Olyan legnevesebb magyar előadók mellett, külföldi fellépők ismét érkeznek klasszikus slágerek fognak dübörögni, mint az Ecuador, Raindrops vagy hozzánk. Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét az Infoparkban kerül meg- az Encore Un Fois. A szervezők augusztus elejére ígérik az újabb világrendezésre a hagyományőrző rendezvény. sztár bejelentést, de ígérik, hogy nem fognak csalódni a BME-s hallgaA magyar fellépők egész sorát felvonultató rendezvényen első al- tók! kalommal lép fel napjaink egyik legjobb zenekara, a Brains, a teljesség A napijegyek ára minden diáknak változatlanul 1500 Ft, a három igénye nélkül az Tankcsapda és az egyre nagyobb népszerűségnek napos diák bérleté pedig 3500 Ft lesz. örvendő Soerii & Poolek is egy teljes élő showos koreográfiával készül.. További információkért és részletes programokért látogasd meg A koncertek mellett a legismertebb hazai dj-kel, valamint a BME-s szó- a www.egyeteminapok.bme.hu weboldalt és csatlakozz a www. rakozóhelyek rezidenseivel is találkozhatsz. facebook.com/egyeteminapok klubhoz is! Tavalyi fesztivál után újabb német dance fellépő ad nagykoncertet BME Egyetemi Napok – az egyetemi és a fesztiválérzés közös ereje!

E

z bizony az őszi félév egyik nagyszabású rendezvénye, amely az elsősökre vár, a HK szervezésében. A program (koncertek, cigányzene, dizsi…) általában évről évre változik, mint ahogy néha a bál nagysága is. Egy, és csak egy program biztos minden Gólyabál alkalmával, és ez nem más, mint a Senior-műsor (amelyik gólyát ez sem dobja fel, az lehet, hogy rossz kart választott). A helyszín is erősen változó az elmúlt évek tükrében: például nemrég a Duna Palotában, illetve az Almássy téri Szabadidőközpontban került megrendezésre e rangos esemény. Néha más egyetemmel, főiskolával is

közösködünk, a jobb hangulat és az ivararány javítása végett. Felbukkannak itt tanárok és felsőbbévesek is, akik az egyetemi élet nem kis részét képezik. Itt kerül a sok kis gólyára a fogadalomtétel sora, mikor is mindenki leteszi az esküt és iszik az avatóitalból. Természetesen ez sem kötelező, de mivel (általában) egyszer gólya a gólya, ez egyszer ez a Te bulid. Érdemes viszszalátogatni is a későbbi évek folyamán, hiszen egy nagyon hangulatos rendezvényről van szó, ahol kulturáltan szórakozhatsz és ismerkedhetsz.

A

Külön öröm látni megújuló régi, és elsőévesekből álló csapatokat is. A nagyközönségnek meg ott vannak a koncertek, bulik és látványnak a versenyzők megmérettetései. Persze ezért a rendezvényért sem kell a szomszéd faluba menni, mert a Kármánban rendezik meg, immáron (2013-ban) 32. alkalommal. Tavaly előtt még a Slip Faktor is helyet kapott a programok között. Ezen bemutatkozhattak a karon működő együttesek, vagy bátor, egyéni énekes jelöltek. Annyi biztos, hogy Budapest nagy része tudja, hol van a legnagyobb pörgés áprilisban.

z év legnagyobb eseménye egy gépész szemében (a reggeli ébredés után), a minden évben megrendezésre kerülő Slip, azaz a Gépészkari Napok. Áprilisban szokás eme nemes rendezvényt végiginni és szórakozni. Sok csapat alkotja ezt az egy héten át tartó versengést, melynek a végén a legrátermettebb gárda vezetője megkapja a kitüntető Miapánk címet kerek egy évig. Persze a többi csapat is nagyon jól szokott szórakozni, vidámságból nincs hiány. A megszokott feladatok mellett (kocsmafutás, járőrverseny, nagyvetélkedő) egyéb kihívások is felbukkannak, amik kezelése néha igen frappáns megoldásokat szül.

34

Hozzávalók: épp a másik csapat ételéből mazsolázgathatsz – ha nem veszi észre Egy csapat (vagy ha megengedi). Általában mire elkészülnek a kaják, eléggé Valami alapanyag megfogyatkozik a táplálék minden asztalnál. De azért nagy nehezen Főzőalkalmatosság (pl.: rezsó, lábas, ilyesmi) sikerül kihúzni az eredményhirdetésig úgy, hogy minden egyes fogásItal (sör, bor, stb…) ból maradjon, és be lehessen mutatni. A szervezőknek: A szervezőknek: Végy egy helyszínt. Hirdesd meg a főzőcskézést előre, hogy Az előre meghívott zsűrit ültesd egy asztalhoz. Hívd fel a csapatok nevezhessenek a csapatok. A régi Kármánban ezt a Kultúr Reszort figyelmét, hogy a zsűritagok már nagyon éhesek, és lassan legyen végezte, azonban a Terminusban szükség volt a Senior gárda és a kész mindenki. Berugókar önfeláldozására – közöttük is főleg Faggyas Sándoréra -, Ezután a csapatok egyenként feltálalják gusztusos ételeiket, a hogy megvalósulhasson maga a főzőverseny. Utána szerezz áramot zsűri pontozza a kinézetet, az ízt, meg ki tudja még mit. Ekkor egy – ami hozzáteszem nem kis feladat – és adj mindenkinek egy asztalt, picit elszabadul a pokol és mindenki tömi magába azt, amit ér. A zsűri ahol összekutyulhat valamit. eközben kitalálja, kinek a kajája volt ehetőbb, mint a többi, és utána A versenyzőknek: eredményt hirdet, az okleveleket és az ajándékokat kiosztva. MindenNevezz be egy csapattal. Gondolj ki valami tuti receptet. Az ki nagyon örül, maradék után vadászik. Utána jön a mosogatás, ami anyagiakhoz kapsz egy kis támogatást is. Vegyél egy pár sört, hogy a kevésbé jó dolgok közé tartozik, majd végre a jól megérdemelt ne legyen unalmas krumplit pucolni, vagy az edény fölött állni. A kez- pihenés teli hassal – és az elhatározás, hogy „egy hétig nem eszem”. dés után lesz kb. négy órád, hogy alkoss valamit. Több esélyed van, ha komplett menüt készítesz. Ez alatt az idő alatt serénykedhetsz a Jó étvágyat kívánok hozzá! saját asztalodnál, iszogathatsz és beszélgethetsz mindenhol, vagy 2011/4 szeptember


Az ajánlat 2012. július 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. A készülékár 5000 Ft-os feltöltés esetén érvényes. Az eredeti készülékár VitaMAX csomaggal történő vásárlás esetén érvényes. A VitaMAX Tuning tarifa 14 - 26 éves kor közötti magánszemélyek számára elérhető. 14-18 év között az Előfizetői Szerződés megkötéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. Egy magánszemély maximum egy VitaMAX Tuning csomagot vásárolhat. A VitaMAX Tuning tarifa kedvezmény esetén mindig az utolsó feltöltés összege határozza meg a díjakat, 30 napon belüli többszöri feltöltés esetén a felhasználási idők nem adódnak össze. A 28,5 Ft-os perc és SMS díj 30 napig, vagy 30 napon belüli újabb 5000 Ft-tal történő feltöltés esetén érvényes. Amennyiben a feltöltés 3000 Ft alatti összeggel történik, a kedvezmény elveszik, az Ügyfél perc-és SMS díja 46,5 Ft lesz. A percdíjak normál díjas belföldi hívásokra érvényesek, a számlázás egy perces egységekben történik. A VitaMAX Tuning tarifát használó Ügyfeleinknek a VitaMAX Jutalom (a Jutalom SMS és a Jutalom Perc) valamint az 5 Szám Féláron és a Románia Kedvezmény szolgáltatások nem érhetőek el. A Jutalom Net előzetes regisztráció után, belföldi adatforgalomra használható fel, az aktiválástól számított 7, illetve 30 napig. Regisztrálni díjmentesen, a 1270-re küldött Jutalomnet szó elküldésével lehet. Amennyiben az Ügyfél a felhasználási időn belül ismét feltölti egyenlegét, az addig fel nem használt adatforgalom elveszik és az új feltöltési összeghez kapcsolódó Jutalom Net adatmennyiség kerül aktiválásra. A felhasználási idő újra kezdődik az új Jutalom Net aktiválásától számítva. A 3G lefedettségi terület naprakészen megtekinthető a www.vodafone.hu/lefedettség weblapon. Hálózati lefedettségünket megtekintheted a www.vodafone.hu weboldalon. A 3G/HSDPA/HSUPA-technológiával lefedett területeken az internet szolgáltatás általánosan elvárható le- és feltöltési sebessége 2/1 Mbit/s; a garantált sebesség az új szabályozásnak megfelelően az esetek 100%-ára vonatkozóan adandó meg, ennek értéke 0/0 Mbit/s. A VitaMAX Tuning tarifa egyéb szolgáltatásaira a VitaMAX Standard tarifa díjszabása érvényes. 28 évesen átváltjuk az ügyfelet VitaMAX Standard tarifára. A képen látható fotók illusztrációk. A Vodafone a nyomdahibákért nem vállal felelősséget. További feltételek és információk az üzletekben, a belföldi hálózaton belül díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, valamint a www.vodafone.hu/tuning weboldalon.


KÁTÉ 2012 gólyaszám  

KÁTÉ 2012 gólyaszám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you