Page 1


Kedves Gólya! Gondolom, már sokan köszöntöttek az egyetemisták büszke sorai között, de kivételesen szeretném átlépni ezen formalitásokat, hisz hallani, olvasni fogod még eleget. Jelenleg csak egy tanácsot szeretnék adni: Ne bízd el magad! Az egyetemre bekerülni könnyű, de bennmaradni már nem ilyen egyszerű. Fontos, hogy odafigyelj, főleg az elején, hallgasd meg a tapasztaltabbak jótanácsait és igen is foglalkozz eleget a tanulmányaiddal, tedd a prioritásaid közé és akkor nem fog meglepetés érni. Ne hagyd magad becsapni az első hetek látszat lazaságával! Ha a következő néhány félévben az időd megfelelő használatával és szorgalmaddal megalapozod a tudást, amire a későbbiekben igen is szükséged lesz, bőven lesz időd kihasználni az egyetemista lét összes kellemes oldalát is, mint bulizás, közösségi élet, szabadidő és még sorolhatnám. Fontos időszak áll előtted, ugyanis ezen évek készítenek fel igazán a való életre. A legfontosabb: soha, de soha ne add fel! Mindig létezik jó megoldás, akard megkeresni a válaszokat és sikeresen veheted az eléd kerülő akadályokat! A következő néhány évre kitartást és sikereket kívánva: Szabó Klára Káté Főszerkesztő Főszerkesztő : Szabó Klára

Felelős kiadó: Szabó Balázs

Főszerkesztő helyettes: Sipos Annamária

Felelős szerkesztő: Hoffer Dávid

Cikkírók: Arany László Bozzay Melinda Káldi Tamás Nagy Szabolcs Poller Gyöngyvér Sipos Annamária Sipos Petra Szabó Klára Fényképek: Nagy Szabolcs

Tördelőszerkesztők: Bozzay Melinda Károly Dóra Olvasószerkesztők: Arany László Bozzay Melinda Ébert Dávid Rajzok: Földesi Bernát Kruppa Gergely

KÁTÉ-iroda 1111 Budapest, Irinyi J. u. 9-11. Kármán Tódór Kollégium web: kateblog.blog.hu email: katepress@gmail.com

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének Lapja Megjelenik 700 példányban az Egyetemi Hallgatói Képviselet támogatásával

Layout: Földesi Bernát Címlap: Poller Gyöngyvér


Kedves Kollégák!

Dr. Stépán Gábor Dékán

4

A Műegyetem Gépészmérnöki Karán minden új évfolyamot szeretettel fogadunk, nagy várakozással nézünk a következő évek közös munkája elé. Hogy ez a várakozás az előző évekénél is nagyobb, az elsősorban az idén megszigorított felvételi rendszerben elért igen jó eredményeiknek köszönhető. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (rövidítve BME, vagy ahogy diákhagyományaink szerint büszkén nevezzük: Műegyetem) mindig is az ország elsőszámú felsőoktatási intézményei közé tartozott, az 5 legjobb hazai egyetemnek járó „Kutatóegyetem” cím birtokosa, a mérnökök vonatkozásában pedig az országban itt képezik a legjobbakat. Ezt jól számszerűsíthető értékelési szempontok is mutatják, mint az elhelyezkedési lehetőségek, a kezdőkeresetek, a vállaltoknál betöltött vezető beosztások. Ilyen adatok az egyetemek és főiskolák alapképzéseire felvettek minimális felvételi pontszámai is.

A diagramok, táblázatok mind alapképzési, mind mesterszakjainkon azt mutatják: a BME-re volt messze a legnehezebb bekerülni – és ez alól Energetikus képzésünk sem kivétel, ott 409 volt a ponthatár, az egyedüli versenytárs Miskolci Egyetem (ME) 284 pontjával szemben. Ha mindehhez azt is hozzátesszük, hogy miden eddiginél több hallgatót vehettünk fel szakjainkra, az eredmények még biztatóbbak: 445 gépészmérnök, 120 mechatronika, 118 energetika és 85 terméktervező szakos hallgató kezdi most ősszel tanulmányait a BME Gépészmérnöki Karán. Az adatok adjanak önbizalmat, erőt, de persze nehogy úgy olvassák azokat, hogy máshol nincsenek jó képességű hallgatók, nem fognak végezni jó mérnökök, hanem úgy, hogy az átlag nálunk jóval magasabb lesz.


Ez azt is jelenti, hogy Önök között nagyobb lesz a verseny, a tananyagokban az oktatók magasabb követelményeket fognak állítani, mert az itteni képzés a vezető nemzetközi, európai színvonalat tekinti mértékadónak. Így a legerősebb hazai és az ide települt legjobb nemzetközi cégeknél is meg tudják majd állni a helyüket, vagy ha saját vállalkozásokba kezdenek, ezekkel a cégekkel együtt tudnak majd működni, másokkal versenyezni fognak, megint másoknál hazai leányvállalatokat alapítanak, visznek sikerre. Maguknak nem munkát keresni kell majd, hanem munkát adni, munkahelyet teremteni másoknak, az ország gazdaságának. Hogy mindez mennyire így van, azt jól mutatják a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara (MKIK) Gazdaságés Vállalkozáselemző Intézet (GVI) 2008 óta készített jelentései. Ezek szerint 3 év óta a BME Gépészmérnöki Kara a legnagyobb presztízzsel rendelkező műszaki felsőoktatási intézmény Magyarországon. A műszaki karok legfrissebb presztízs rangsora az alábbi ábrán van összefoglalva, akit érdekelnek a részletes elemzések, akár a GVI honlapján http://www.gvi.hu/data/research/diploma_2010_kiadvany_110322_.pdf akár a HVG oldalain, akár a kari honlapon keresztül http://www.gpk.bme.hu/ beleolvashat a jelentésekbe.

5


A részletes elemzések között található például az alábbi megjegyzés a „7. Melyek a legjobban fizetett munkakörök?” fejezetben: „A kiemelkedők: a gépész-, és villamosmérnökök alkotják ezt a csoportot. Jellemzőjük, hogy átlag feletti alapbérrel helyezkednek el és a két év utáni bérnövekedésük is átlag feletti” – persze ne felejtsék, ennek eléréséhez még kemény 5-6 évnyi munka és tanulás áll maguk előtt. A regionális vonzások hatásait feltérképező gráf a jelentés 11. fejezetében szerepel, ami szintén a BME Gépészmérnöki Karának (itt BME-GM rövidítéssel) országosan központi, a magyar ipar szempontjából meghatározó szerepét mutatja.

6

Mindez azt is jelenti, hogy az egész évfolyamot úgy tekintjük az első perctől kezdve, mint akik nem fognak megelégedni az alapképzési diplomával, és már az első évtől kezdve úgy tanulnak, hogy majd mester diplomát is fognak itt szerezni, hogy a hagyományos műegyetemi mérnöki diploma értékének megfelelő, sőt, azt meghaladó tudással hagyják el az egyetemet. Miközben egyetemistaként kivételezett módon diákok maradnak 18 éves koruk után is, azért hamar látni fogják, az egyetem nem csak egy újabb iskola. A tanulás, a követelmények itt egészen mást jelentenek; tanulmányaikat sokkal kevesebb oktató tudja segíteni, mint a középiskolákban. Sok tekintetben magukra kell hagyatkozniuk, egymást kell, hogy segítsék, idősebb hallgatók támogatására lesz szükségük. Egyedül kell dönteniük, saját magukért egyedül Önök lesznek felelősek. Maguknak kell vigyázniuk egészségükre, gazdálkodni erejükkel, sportot választani és azt rendszeresen gyakorolni, megtalálni a helyes arányokat munka, pihenés, tanulás és szórakozás között. Mivel leendő szakmájuk – majd látják – teljes mértékben nemzetközi, maguknak kell választani, milyen nyelvet és mekkora időbefektetéssel, hogyan tanuljanak, utazzanak-e külföldre (feltétlenül!), hova utazzanak, mikor. Sok segítséget kapnak majd ezekhez tőlünk, a pályázatok kínálta lehetőségek szinte beláthatatlanok, de a döntés, utánajárás, a szükséges munkabefektetés csak magukon múlik. Végül kérem, miközben mi is minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy szakmai ismereteinket a legmagasabb szinten adjuk át Önöknek, Önök is tegyenek meg mindent ezek átvételéért. A munka során segítsék egymást, tanuljanak, dolgozzanak együtt, de soha ne nyúljanak olyan eszközhöz a vizsgák, zárthelyik, házi feladatok megoldása során, ami társaikkal szemben jogtalan, igazságtalan előnyt jelent. A Műegyetemen végzett mérnökök közössége meghatározó az ország gazdasági fejlődése, értelmiségének szellemisége szempontjából, és azt, hogy majd az iparban hogyan tudnak együtt dolgozni, egymást segítve és közben egymással szakmaiságban versenyezve eredményeket elérni, azt már itt, hallgatóként kezdjék gyakorolni.


Nemrég ünnepeltük Bánki Donát születésének 150. évfordulóját, aki a fúvókás benzinkarburátort (porlasztót) a világon elsőként szabadalmaztatta, és a később róla elnevezett turbina számos törpe vízerőmű építése előtt nyitotta meg az utat. Ő volt egyik első nemzetközi elismerést szerzett gépészmérnök professzorunk. Álljon itt két volt gépészmérnök hallgatónk példája is, akiket az egész világ ismer: Gábor Dénes, a hologram megalkotója, aki ezért Nobel díjat kapott 1971-ben, és Kármán Tódor, a „rocket-man”, Bánki tanítványa, a rakétahajtás egyik kidolgozója, 1945-től a NASA pasadenai űrközpontjának alapító igazgatója – ahol azóta is készülnek az USA űrprogramjának rakétái, űrrepülőgépei, műholdjai. Azokban a termekben fognak tanulni, melyekben Bánki és Kármán tanította gépészmérnökeinket a XX. század elején, vagy ahol Gábor Dénes is tanult.

Bánki Donát

Kármán Tódor

Gábor Dénes

Nagyon remélem, hogy hallgatónkként ennél többet van kedvük megtudni karunk múltjáról, világhírt szerzett gépészmérnökeinkről, tíz tanszékünk jelenéről, oktatási, kutatási munkájáról és terveiről. Ezért ajánlom, nézzenek bele a honlapunkon található jubileumi kiadványba, melyet a kar 140 évvel ezelőtti alapításának ünnepére állítottunk össze, amikortól egyetemi rangot kapott képzésünk és megszereztük a jogot, hogy doktori fokozatot is adhassunk ki tudományterületünkön. A kiadvány elérhető az alábbi címen: http://www.gpk.bme.hu/images/gepeszkar/doku/Egyebek/140_v9_javitott_web.pdf

7


BME História

A

mérnökképzés növekvő igényére való tekintettel akkori királyunk, II. József, 1782-ben megalapította az Institum Geometrico-Hydrotechnicumot, mely a hazai mérnökképzés első intézménye lett. Kezdetben még földmérést és vízépítést oktattak a szakma akkori nagymesterei. A következő században az ország vezetőinek iparfejlesztő törekvései kapcsán felmerült egy olyan oktatási intézmény gondolata, mely szakemberképzést biztosít az ipar számára. 1844-ben V. Ferdinánd aláírta azt a rendeletet, mely biztosította az Ipartanoda felállításának feltételeit. Két év múlva, 1846. november 1-jén megindult az oktatás az akkori intézményben. 1850-ben felsőbb vezetői döntés hatására összevonták a két intézményt, mely hat évre rá Politechnikummá nőtte ki magát és József nádor nevét vette fel. A kiegyezést követően Ferenc József engedélyével az intézmény önálló egyetemmé vált, és felvehette a műszaki egyetem nevet. Az egyetem rektori székébe Stoczek József került ekkor. Az első doktori címet elnyerő diák 1902-ben végzett tanulmányaival az egyetemen. A különböző képzési formák szakosztályokba (karokba) csoportosultak. Kezdetben csak mérnöki (később építőmérnöki), gépészmérnöki és egyetemes, majd vegyész és építész szakosztályokkal bővítve folyt az oktatás. Az első mérnöki szaktudást igazoló okmányt 1873-ban, az első gépészmérnökit 1877-ben, az első építészmérnökit 1880-ban, az első vegyészmérnökit 1884-ben adták ki. A hallgatók számát tekintve Európa harmadik legnagyobb egyetemeként volt számon tartva a Műszaki Egyetem. 1934-ben újabb átalakításon esett át az egyetem, bekebelezte a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolát, az Állatorvosi Főiskolát, valamint a Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karát. Az egyetem, mint

8

a magyar felsőoktatás központja, 98 tanszékével két és félezer diákot tudhatott magáénak. A második világháborút követően kivált a Mezőgazdasági (Mezelygazdasági) és Állatorvosi kar is, mely elhagyta az anyaintézményt és Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem néven folytatta azon jellegű mérnökképzést, mely hírnevet szerzett a magyaroknak a szakemberképzés területén. 1949-ben keltezett törvény alapján indult meg a Villamosmérnöki Kar működése, melyet a Gépészmérnöki Kar elektrotechnikai tagozatából alapítottak meg. Ezt követően, az Elnöki Tanács rendeletével 1951-ben Közlekedési Műszaki Egyetem létesült Szegeden, mely 1955-től az Építőipari Műszaki Egyetem kara lett. A kar 1952ben vált ketté, mikor is létrejött az Építőipari Műszaki Egyetem és 1955-ben felvette az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem nevet. 1967-ben került sor ezen egyetem és a BME összevonására, mely összevonással létrejött a mai Budapesti Műszaki Egyetem. Az addig hat karral működő egyetemünk 1987ben a Természet- és Társadalomtudományi Karral bővült, 1992-ben a Villamosmérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Karrá szerveződött. 1998. július 1-jén a Természet- és Társadalomtudományi Kart kettéválasztották, mint annak idején Mózes a Vörös-tengert. Az idők során számos híres tudós került ki intézményünkből. A Műegyetemen szerezte diplomáját Kármán Tódor, az aerodinamika, és Stodola Aurél, a hőerőgépek kiemelkedő tudósa; Mihály Dénes a televízió egyik feltalálója; Petzval József, a fotográfiai optika elméleti megalapozója; Rubik Ernő, a bűvös kocka megalkotója. Itt kezdte meg tanulmányait az atomkorszak világhírű nagyjai közül Wigner Jenő fizika Nobel-díjas, Szilárd Leó és Teller Ede, valamint Gábor Dénes fizika Nobel-díjas, a holográfia feltalálója. Oláh György kémikus, aki 1994-ben kapott Nobel-díjat, szintén a Műegyetemen tanult, dolgozott.


Gépészkari Hallgatói Képviselet A sikeres felvételi eljárás után most gondtalanul telik a szünidő, szeptembertől azonban új kihívásokkal nézhettek majd szembe. A következő években, egyetemi életetek során rengeteg megoldandó feladat vár rátok, ezeknek egy részéhez nyújt segítséget a Gépészkari Hallgatói Képviselet (GHK).

M

inden beiratkozott gépészkari hallgató a Gépészkari Hallgatói Önkormányzat (HÖK) tagja, így szeptembertől már Te is. A HÖK jogait az általa megválasztott, hallgatókból álló testület, a GHK gyakorolja, melynek feladata a hallgatói érdekek képviselete mind kari, mind egyetemi szinten.

Tevékenységünk nagyon széleskörű, bármilyen, az egyetemmel kapcsolatos problémáddal bizalommal fordulhatsz hozzánk, legyen szó ösztöndíjakról, kollégiumi elhelyezésről vagy akár tanulmányi problémákról. A legtöbb kérdésre gyorsan, pontosan kapsz tőlünk választ, hiszen vannak olyan területek, amelyekért mi felelünk. Ilyenek a szociális támogatások rendszere, amivel sokan már találkoztatok/találkozni fogtok, hiszen ezen keresztül kell jelentkezni az első féléves kollégiumra és a szociális támogatásra is. Ez utóbbi elnyeréséhez a szükséges igazolásokat az irodánkban kell bemutatni, ami a kollégium épületében található. Apropó kollégium, ez is egy olyan terület, ahol velünk kerülsz kapcsolatba, ha kollégista szeretnél lenni. A gépészkaros hallgatók többsége évek óta a Kármán Tódor Kollégiumban kerül elhelyezésre, ahol számos közösségi öntevékeny csoport, szakmai kör működik. Ezekről a csoportokról (pl. KÁTÉ, Senior Gárda, Old’s Club, Szakosztályok…) részletesebben tájékozódhatsz a honlapunkon, vagy ezen kiadványban. A körök és szakosztályok működésének támogatása is a mi feladatunk.

Természetesen az egyetemi tanulmányokon túlmutató, kiemelkedő szakmai teljesítményeket is jutalmazzuk: pályázhatsz Kari BME, vagy szakmai és sport ösztöndíjakra egyaránt. Megítélésünk szerint fontos, hogy a tanuláson kívül foglalkozz más közéleti vagy közösségi tevékenységgel is. Ezt értékelendően a tanulmányi ösztöndíjakon kívül lehetőséged van közösségi ösztöndíj elnyerésére is. Egyetemi életed során nem csak a hivatalos ügyek intézésekor találkozhatsz velünk. Mi szervezzük a Gólyabált, tanulmányaitok előrehaladtával a Harmadoló Esten, majd diplomátok kézhezvétele után a Gyűrűavató Bálon ünnepelhettek. Ezen rendezvényeken kívül számos más esemény is a nevünkhöz fűződik: Kármán Nap, Kulturális hét, Kollégistaavató, főzőversenyek. A legnagyobb kari rendezvényünkhöz, a SLIP-hez is mi biztosítjuk a háttértámogatást. Ha felkeltettük az érdeklődésedet és szeretnél részt venni a hallgatói élet segítésében, valamint szeretnél egy jó csapat tagja lenni, akkor keress meg minket az alábbi elérhetőségeken vagy a gólyatáborban. Elérhetőségeink: Címünk: Kármán Tódor Kollégium, HÖK Tömb, 1111 Budapest, Irinyi J. u. 9-11. E-mail: hk@ktk.bme.hu Web: http://ghk.ktk.bme.hu/

9


HK Story Talán sokatokban hasonló érzések kavarognak most, mint bennem, amikor először találkoztam a Hallgatói Képviselettel. Gólyaként úgy gondoltam, hogy ez biztosan egy nagyon zárt közösség, ide csak a kiválasztottak kerülhetnek be, akiknek vannak HK-s ismerőseik. De még ha be is kerülnék, ki tudja, mi vár rám a HK-ban? Egyesek szerint ott sokat kell dolgozni, mások szerint a HK-sok olyanok, mint a politikusok, csak kicsiben. Úgy tűnt, hogy a HK és én nagyon távol állunk egymástól. De ezt nem is bántam először annyira, hiszen a gólyatábor felejthetetlen élményei után nem is volt kérdés, hogy Senior szeretnék lenni, ahogyan sokan mások is. Jelentkeztem tehát a Gárdába, és furcsa módon pont itt kezdtem el jobban megismerni a HK-t is, miután sokat beszélgettem olyan Seniorokkal, akik HK-sok is voltak. Minél többet tudtam meg, annál jobban érdekelt a dolog, és következő ősszel el is indultam a választáson. Még most is emlékszem az első HK ülésemre, ahol szinte megszólalni sem mertem, hiszen úgy gondoltam, hogy egy másodéves újonc nem sokat tehet hozzá az elmondottakhoz. Ennek ellenére mégis megkérdezték a véleményemet, és nagyon jól esett, hogy az eddig olyan távolinak tűnő HK-sokat érdekli, hogy én mit gondolok. Ráadásul még egy posztot is kaptam, én lettem a HK irodavezetője, ami egy nagyon hangzatos név, valójában viszont a feladat nem volt annyira bonyolult: az irodaszerek beszerzését kellett megoldanom. Én ezt mégis nagy lelkesedéssel csináltam, ráadásul a következő hónapok során egyre több területét ismertem meg a HK-nak, és kezdett körvonalazódni bennem, hogy mi az, ami érdekel ezek közül. Innentől kezdve, mivel nagyon megkedveltem a „HK-zást”, nem volt megállás: egyszer csak azt vettem észre, hogy már egyetemi szinten csinálom mindazt, amit eddig csak a Gépészkaron, és a BME legfőbb döntéshozó szervében, a Szenátusban ülök egyetemünk legnevesebb professzoraival együtt. Most már elképzelni is nehezen tudom az életemet a Hallgatói Képviselet nélkül, hiszen a barátaim jelentős részét is itt ismertem meg, és számtalan felejthetetlen élményben volt részem. Ezen kívül olyan dolgokat tanulhattam meg „menet közben”, amiket a legtöbb cég elvár a pályakezdőktől: csapatmunka, problémamegoldó képesség, felelősségtudat. Ezek a képességek úgy ragadnak rá a legtöbb HK-sra, hogy szinte észre sem veszik: higgyétek el, számtalan képviselőt láttam, aki elég esetlenül került be hozzánk, és pár év alatt olyan érvelési technikát sajátított el, amivel úgy tudott meggyőzni másokat, hogy nem is tudták, hogy éppen meggyőzik őket. Ez azért elég hasznos dolog, ugye? Szerintem nektek is megér egy-két beszélgetést, hogy legalább jobban megismerjétek a Hallgatói Képviseletet. Nem azt tanácsolom ugyanis, hogy mindenképpen induljatok a mostani választáson, csupán annyit, hogy ha egy kicsit is érdeklődtök a dolog iránt, keressetek meg egy-két jelenlegi képviselőt, és beszélgessetek velük. Akár a gólyatáborban, akár később az egyetem alatt. Higgyétek el, szívesen fog válaszolni a kérdéseitekre, és így számotokra is tisztább lesz a kép a Hallgatói Képviselettel kapcsolatban. Kulcsár Bence (Có)

10

Minden korábbi tapasztalat nélkül az embernek fogalma sincs róla, hogy mibe vág bele, ha gólyaként jelentkezik a Hallgatói Képviseletbe. Jól jön egy kis közösségi múlt, de tudni kell, hogy a HÖK már jóval komolyabb és önállóbb, mint a középiskolai megfelelője a DÖK. Talán pont ez volt az, ami még jobban motivált, hogy már mindjárt elsőévesként jelentkezzek. Kezdetben póttagként kerültem be, és csak később váltam teljes jogú taggá, miután képviselőtársam, Marosi Csaba, sokéves munka után lemondott. Neki és még jó pár másik HK-snak köszönhetően hamar beilleszkedtem, és felkészítettek a rám váró feladatokra. Számomra elsősorban a Tanulmányi Bizottság volt szimpatikus, így sok időt töltöttem az akkori bizottságvezetővel, Csabival. Ha valaki elsőévesként csatlakozik, annak sokat kell pótolnia, de ez kamatostul megtérül, hiszen ezek után nem neked lesznek kérdéseid másokhoz, hanem fordítva. Nemcsak, hogy tisztában leszel az egyetem dolgaival, hanem rengeteg tapasztalatot szerzel. Megtanulod, hogyan működj együtt másokkal, hogyan kövesd az utasításokat, vagy éppen hogyan motiváld az embereket, hogy végrehajtsák az általad kiszabott munkát. Ezek olyan tapasztalatok, amikkel sokan az egész egyetemi pályafutásuk alatt nem találkoznak, nemhogy azonnal gólyaként. Ezért különösen szerencsésnek érzem magamat, hogy ilyen korán ennek a közösségnek a részévé válhattam. Tagadhatatlanul sok a munka és a tennivaló, de ha ezt egy olyan társaságában csinálod, akikkel jól érzed magadat, akkor mondhatni kész kikapcsolódás az egész. Sokan azért félnek csatlakozni, mert tartanak tőle, hogy az egyetem mellett nem lesz idejük másra. Ez persze bennem is felmerült, és tény, hogy a BME nem piskóta, de szerencsére végül nem okozott problémát összeegyeztetni a kettőt. Rajtad áll, hogy mennyire komolyan veszed a munkát. Szipka Károly (Kari)


Mint közületek sokan, én is a gólyatáborral kezdtem az egyetemi „pályafutásom”, ahol a hallgatói képviselők (röviden: HK-sok), mint kívülálló személyek maradtak meg bennem. Megfoghatatlan volt, hogy kik ők, és mit is csinálnak valójában. Néha kijöttek ellenőrizni, hogy minden rendben van-e, úgy képzeltem, hogy egy szupertitkos helyen egyfolytában koli-pályázatokat bírálnak el. A Kollégista Avatón találkoztam velük legközelebb, majd a szociális pályázatok elbírálásánál, később a Gólyabálon. Egy zárt közösségnek tűntek, akik teljesen összeszokva, egy csapatként munkálkodnak. Elsőéves fejjel rengeteg újdonsággal találtam szemben magam, így sok kérdés, bizonytalanság és kétség merült fel bennem, és ezt főként a tankörön belül, szaktársakkal együtt igyekeztünk megoldani, sokszor eredménytelenül. Ezek után fordultam kérdéseimmel a HK-hoz, ahonnan általában pontos választ kaptam, vagy megtudtam, hogy ki segíthet eligazodni az egyetemi útvesztőkön. Első évben annyi minden új és szokatlan dolog volt (vizsgák, zh-k, különböző tanárok rigolyái), így meg sem fordult a fejemben, hogy gólyaként induljak a választásokon. Majd mikor túlestem a második vizsgaidőszakon is, és beszélgettem egy-két HK-ssal, az elhangzottak alapján úgy gondoltam, hogy én is megpróbálom szeptembertől. Viszont arról fogalmam sem volt, hogy összesen mennyi munkával jár, igazából mit is kell csinálni, és mennyi időt vesz el a tanulástól vagy a magánéletből. Kérdéses volt, hogy a tanárok hogyan viszonyulnak a hallgatói képviselőkhöz, és jár-e akármilyen más hátránnyal. Sajnos (vagy nem sajnos) a kétségek elnyomták a lendületet, így a szeptemberi választáson újra csak szavazóként vettem részt. A tavaszi félév közepén a HK nyílt ülést hirdetett, és mivel a fantáziámat még mindig izgatta a dolog, én is lementem. Az ülés maga teljesen olyan volt, mint máskor szokott, azzal a különbséggel, hogy harmincan ültünk még rajtuk kívül. Ahogy hallgattam és néztem őket, egyre biztosabb lettem benne, hogy ezt én is szeretném csinálni. Ezek után lehetőségünk nyílt kicsit jobban belekóstolni a HK-s életbe. Lejárhattunk az ülésekre, a vasárnapi HK-s közösségépítő kidobósra, ami felettébb jó alkalomnak bizonyult egymás megismerésére és a szórakozásra. Folyamatosan tehettük fel a kérdéseinket, sőt, ezt el is várták tőlünk. Ami legjobban meglepett, hogy a mi véleményünket is kikérték egy-egy témában, és abszolút hozzászólhattunk akármihez. Lehetőségünk volt részt venni a HK szakmai hétvégéjén is, ahol olyan dolgok megvitatására és tisztázására volt idő, amire máskor nem. A hétvégén gyakorlatilag minden kérdésünkre választ kaptunk, valamint megismerkedtünk az egyetemi szervezetek működésével is. Ugyanakkor a HK felé is kinyílt a világ. Sokkal tisztábban láttam a rendszert, és meglepő volt számomra, hogy szinte minden mögött ők állnak, nem maguktól mennek a dolgok! A koliosztástól a rendezvényszervezésen át a gazdasági, tanulmányi és szociális ügyekig, tényleg minden rajtuk halad át. Jó volt látni, hogy mindenkinek megvan a dolga, minden feladatnak megvan a saját felelőse, és jó volt látni azt is, hogy az emberek külön-külön miként részesei a közösségnek, hogyan rendeződnek egységgé. Észrevettem, hogy mennyi téves feltevés kering mindenfelé a karon, és ha valaki valamit rossznak talál, általában a HK-t hibáztatja érte. Csak ekkor tűntek fel ezek a tévhitek, amik abból fakadnak, hogy a hallgatók nagy része egészen keveset tud a képviselet működéséről. Szó, mi szó, nagyon megtetszett a Hallgatói Képviselet munkája, és ezt legfőképp annak köszönhetem, hogy részese lehettem én is egy kicsit a közösségnek, élesben láthattam, hogy mi is történik igazából „odabent”, és remélem, hogy októbertől már én is ennek a csapatnak a tagjaként munkálkodhatok a hallgatók problémáinak megoldásában. Berta Kata (Katus)

11


Ösztöndíjak Először is meg kell említeni, hogy alapesetben csak egy ösztöndíjat kapsz, ez pedig a tanulmányi. Minden más ösztöndíjra pályáznod kell, aminek határideje és feltételei vannak. Tehát érdemes ezeknek jól utánajárni, és figyelni a részletekre is, mert nincs apelláta: lemaradsz, kimaradsz. Vegyük őket akkor sorra, csak a rend kedvéért. Tanulmányi ösztöndíj: ezt az előző féléves tanulmányi eredményed alapján kapod, nincs is vele semmi dolgod. Minden hónapban vannak kifizetési időpontok, amiket a Neptun rendszerben találhatsz meg, innen tudod, hogy mikor utalják át a bankszámládra. Ennek az ösztöndíjnak az alapküszöbe és mértéke minden félév elején kerül meghatározásra az elmúlt szemeszter eredményei alapján. Kari BME ösztöndíj: ezt a jó tanulmányi átlagod mellett második nyelvvizsgára, TDK munkára, vagy egyéb szakmai tevékenységre kaphatod. Amolyan jutalom azért, hogy jól tanulsz és még mellé többlet szakmai tevékenységet is folytatsz. Szakmai ösztöndíj: ez az ösztöndíj ugyanolyan, mint a Kari BME ösztöndíj, viszont ennél már nem nézik a tanulmányi átlagot, azok a hallgatók kaphatják meg, akik Kari BME ösztöndíjban nem részesülhettek. Közösségi ösztöndíj: ehhez az ösztöndíjhoz kari közösségi munkára van szükséged. Ezt számos módon megteheted, hiszen a karon számtalan szakmai- és hobbikörbe van lehetőséged belépni, illetve különböző kari rendezvények szervezésében vehetsz részt. Egyetemi BME ösztöndíj: azok részesülhetnek benne, akik kiemelkedő tanulmányaik mellett valamilyen munkájukkal az egyetem hírnevét öregbítették. Olyanokra kell itt gondolni, mint kiemelkedő OTDK munkák, szabadalmak, olimpiai szereplés, vagy nagyobb versenyeken való sikeres helytállás. Köztársasági ösztöndíj: a legjobbak kapják, akik tanulmányilag és más munkájukkal is kitűnnek a többi egyetemi polgár közül. Nehéz megkapni ezt az ösztöndíjat, de azt talán mondani sem kell, hogy a legnagyobb elismerés, ha részesülsz benne. A kari vezetés külön üdvözli a tehetséges diákokat egy díjátadó keretében, és az is biztos, hogy szakmai szempontból is jól mutat az önéletrajzban. Igényléséhez sok papírt és igazolást kell beszerezned, ebben nagy segítséget nyújthat a Támpont Iroda. Rendszeres szociális ösztöndíj: ha bármilyen okból hátrányos anyagi helyzetetek van otthon, akkor érdemes megpályázni ezt az ösztöndíjat, hiszen minden anyagi segítség jól jöhet. A szükséges papírok és re-

12

gisztrációk mibenlétét most nem részletezném, mert azzal még ezt az újságot is meg lehetne tölteni. Azt tanácsolom, figyeljétek a pályázati felhívásokat és a szoc.sc.bme.hu és a ghk.ktk.bme.hu honlapokat. Rendkívüli szociális támogatás: Nem rendszeres támogatás, ahogy ezt a neve is mutatja. Nagy szükség esetén segítséget jelenthet. Indok sokféle lehet, pl.: árvízkár, gondviselő halála stb. Demján Sándor kiegészítő ösztöndíj: szintén egy szociális alapon juttatott ösztöndíj, melyre ugyancsak pályázni kell. Igen nagy segítség azoknak, akik tényleg rászorulók. Ehhez is be kell szerezned a szükséges papírokat, amelyeket a GHK kér be tőled. (A szükséges dokumentumok nagyjából fedik a rendszeres szociális támogatáshoz szükségeseket.) Az egyetemen 900 diák kapja meg ezt a juttatást, ami egy éven keresztül havi 10 000 Ft támogatást jelent. Bursa Hungarica ösztöndíj: ez az ösztöndíj a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt pályázat útján nyerhető el. A legjobban rászoruló hallgatókat támogatja, amelyhez a szükséges igazolásokról és a leadási határidőkről a helyi önkormányzatnál érdeklődhetsz, azonban nem minden településen érhető el ez a fajta támogatás! ERASMUS ösztöndíj: A kétlépcsős képzési rendszernek köszönhetően elvileg az egész EU-ban átjárható az oktatási rendszer. Ez az ösztöndíj lehetővé teszi, hogy mindezt ki is próbálhasd. Sok külföldi egyetem közül válogathatsz, ahol egy-két szemesztert tölthetsz el. Fontos azt is tudni mellé, hogy az is előfordulhat, hogy csak pár tárgyat tudsz elfogadtatni, mert gyakran nem egyeznek, vagy pont ott nincs olyan tárgy, ami itthon megfelelne, emiatt lehet, csúszni fogsz egy félévet. Vannak, akik felvesznek mellé itthon is tárgyakat, hogy amikor hazaérnek, gyorsan levizsgázzanak. Érdemes még megkérdezni olyan diákokat, akik már voltak kint ezzel az ösztöndíjjal, hogy mi a véleményük, milyen lehetőségekkel tudtak élni. Ezen kívül még rengeteg külföldi ösztöndíj-lehetőség található egyetemünkön, ezekről az Interneten, vagy a Támpont Irodában szerezhetsz bővebb információt.


Szótár Aláírás: Akkor kapsz aláírást egy tárgyból, ha teljesíted a félév követelményeit (zh, mérés stb). Ha nincs aláírásod, nem vizsgázhatsz. Aláírás azért jó, mert ha elbuknál egy tárgyat, de aláírásod van belőle, akkor nem kell újra teljesítened a félévközi követelményeket (ZH, házik stb.). Előadás: Elméleti(leg) oktatás, azaz valaki elől magyaráz, te pedig felismered, hogy magyarul beszél valamiről, amihez nem sok közöd van. Vagy értesz mindent, de akkor a többiek tartanak űrlénynek. Mindenesetre érdemes bejárni és leírni, ami a táblára kerül, hátha mégis megérted később. Néhány esetben az oktató kötelezővé teszi a részvételt, ezt katalógussal ellenőrzi. Általában a tárgy teljesítésének feltétele is, hogy ne hiányozz sokat. Katalógus: Jellemzően egy lista, amire az órán tartózkodók a nevüket és NEPTUN kódjukat (esetenként másokét is) felírják, ezzel hitelesítve, hogy az órán tartózkodtak. Aki nem szerepel előre meghatározott számú katalóguson, nem teljesítette a tárgyat, nem kap aláírást. A katalógus tartását a tantárgykiírásban előre jelzik az oktatók. IV - ismétlő vizsga: Ha egy vizsgával végződő tárgyból elsőre nem sikerül a vizsgád, vagy eredményével nem vagy elégedett, akkor egy alkalommal a vizsgát díjmentesen megismételheted. Ekkor a leckekönyvedbe mindkét jegy bekerül, de minden esetben a később szerzettet veszik figyelembe (igen, volt már olyan, aki 3-ast javítani ment és megbukott…). Ez a lehetőséged minden tárgyból megvan. IJV - ismétlő javító vizsga: Félévente egy tárgyból a második sikertelen vizsga után is próbálkozhatsz még egyszer. Az ismétlő javító vizsga pénzbe kerül, amit utólag a NEPTUN-on keresztül kell rendezni. Ha figyelmetlenségből két tárgyból is IJV-t teszel, mindkét tárgyad eredménye automatikusan elégtelen lesz. NEPTUN: Ez egy interneten keresztül elérhető számítógépes rendszer. Ezen keresztül tudsz tárgyakra és vizsgákra jelentkezni, kérvényeket leadni, ügyeket intézni, valamint befizetéseket végrehajtani. Regisztrációs hét: a szorgalmi időszak első hete, ilyenkor kell beiratkozni (a NEPTUN-on keresztül) és véglegesíteni a felvenni kívánt tárgyak listáját.

A regisztrációs hét után nem lehet a NEPTUN-ban sem módosítani, sem felvenni a tárgyakat, így akinek egy tárgyat sem sikerült felvennie, annak passzív lesz a féléve. Kérvény beadásával, nyomós indokkal és különeljárási díj ellenében még a regisztrációs hét után egy héttel is lehet tárgyat módosítani. Tárgyfelvétel: Lecsücsülsz a NEPTUN elé, és tárgyakat veszel fel, jól. Szabadon válogathatsz a tárgyak között, azt tanulhatsz, amit akarsz. Elvileg legalábbis. Gyakorlatilag a főtárgyaid egymásra épülnek, így bizonyos tárgyakat csak akkor vehetsz fel, ha már túl vagy az előtanulmányi rendszerben megjelölt tárgyakon. Így aztán érdemes az ajánlott tanulmányi rend szerint haladni, és csak akkor térni el tőle, ha már keresztfélévre kerültél. ZH: Zárthelyi dolgozat. Általában kettő van egy félévben tárgyanként. Ez alapján döntik el, mehetsz e vizsgára, de az is megeshet, hogy megajánlott jegyet kapsz. Ha lehetőséged van rá, érdemes megnézni javított állapotban is, nem csak hibáid megismerése végett, hanem mert néha értékes pontokért lehet reklamálni. A vizsga ehhez hasonló. Pót ZH: Minden tárgyból egy alkalommal díjmentesen javíthatod az egyik félresikerült ZHdat. Néhány tantárgy esetében lehetőség van különeljárási díj ellenében pót pót ZH-ra, gyakran NEPTUN-on is kell rá jelentkezni. Pótlási hét: A 14. oktatási hetet követő hét. Fő célja, hogy a szorgalmi időszakban elbukott ZH-kat, házi feladatokat, méréseket bepótolhasd. Ezután következik a vizsgaidőszak első hete a BSc képzésben. Jegyzőkönyv: A laboratóriumi mérések „adathordozója”. Mindent tartalmaznia kell (számolás, mért adatok, alkalmazott gépek típusa…) ahhoz, hogy a kísérletet pontosan, ugyanúgy meg lehessen ismételni. Rendszerint el kell fogadtatni a tanárral és ezzel igazolni, hogy teljesítetted azt a laboratóriumi gyakorlatot. Különeljárási díj: Az egyetem felé „büntetésből” fizetett összeg. Egyetemi éveid alatt bizonyára fogsz velük találkozni a NEPTUN-on, ahol rendezni kell őket. Bukott kreditekért, IJV-ért, pót-pót ZH-ért, pótmérésért, stb. fizetendő összegek. A pontos árakat ebben a számban megtalálod.

13


Hogy is van ez? - Gondolatok a szakokról Noha mind a Gépészkaron fogtok tanulni, de minden szakon egy kicsit máshogy fog ez kinézni. Ezért a következő cikkekben külön a szakokhoz szedtünk össze pár gondolatot, hogy ezzel is elősegítsük a sikeres kezdést. Bár minden szaknak van saját leírása, azért javasoljuk, hogy olvasd el más szakokét is, mert mindegyikben találhatsz fontos, vagy érdekes információkat!

Gépészmérnöki alapszak

E

lőször is hadd gratuláljak a felvételedhez. A Műegyetemen az ország legszínvonalasabb mérnökképzésében vehetsz részt, és bár sokszor fogják okkal vagy ok nélkül az eddigi teljesítményedet semminek titulálni, nyugodtan büszke lehetsz arra, hogy bejutottál ide. Fontos azonban már itt két dolgot megjegyezni. Egyrészt a felvételi pontszámokat a bekerülés után nyugodtan elfelejtheted. Sok év tapasztalata, hogy e között és a gépész szakon elért eredmény közt még csak gyenge összefüggés sincs. Vannak olyanok az évfolyamelsők közt, akik alig ugrották meg a lécet, és vannak természetesen olyanok is, akik a magas felvételi pontszámuk ellenére már az elején elvéreztek. Az, hogy okos vagy, önmagában nem sokat ér, hiszen a körülötted lévő hallgatók is azok. A jó eredményekhez rengeteg szorgalom és egy kis érzék szükséges az itt tanult tárgyakhoz. A másik fontos dolog, hogy bár a középiskolából magaddal hozott matematika- és fizikatudásod (és az oktatás maga is) rengeteg kritikát fog kapni, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy az ott tanultak ne lennének fontosak. Éppen ellenkezőleg, a további ismeretek elsajátításához nélkülözhetetlenek, és ezért átismétlésük igencsak ajánlott. Szintén sokat említett tény, hogy az egyetemi és középiskolai élet teljesen különböző. Azt azonban kevesen teszik hozzá, hogy helyes időbeosztással ez épp úgy a javadra válhat, ahogy az egyetemről való kiesésedet is okozhatja. Ha talpraesett vagy, akkor hamar találkozni fogsz a rengeteg szakmai és szórakozási lehetőséggel. Az egyetem időben történő elvégzéséhez azonban az aranyszabály az, hogy a tanulás legyen mindig a legfontosabb. Ez önmagában elég borzalmasan hangzik, és valószínűleg csak a stréberek nyáltermelését indítja be, az viszont enyhít a helyzeten, hogy ez nem kőkemény magolást jelent, hanem a ta-

14

nulás mellett eleinte kézi, majd számítógépes rajzolást, laborra való felkészülést, jegyzőkönyvírást, tervezést, vagy éppen „csak” az órákra való bejárást. Az óráid előadásokból, gyakorlatokból és laborokból fognak állni. Senkit ne tévesszen meg az, hogy az előadások látogatása nem kötelező. Egyrészt ez nincs is teljesen így, csak a többségükön nem ellenőrzi senki, hogy ott vagy-e, másrészt azt az időt, amit ezen megspórolsz, később ugyanúgy az adott tárgyra kell fordítanod. Rosszabb esetben akár többszörösen is. Az ott készített jegyzettel a számonkérések előtt rengeteg időt lehet megspórolni, ezért ha úgy érzed, hogy a tanár rovásírással vési a táblára a tananyagot, akkor is próbálj jegyzetelni. Már az első félévben is lesznek olyan előadók, akiknek a poénjai, sztorijai az egyetemi történetek magját képezik, ezek ismerete szinte kötelező. A gyakorlatokkal még jobban kell vigyázni, az ezekről való hiányzás ugyanis akkor is a tárgy bukását jelentheti, ha egyébként sikeresen teljesíted a zárthelyiket és egyéb kritériumokat. A gyakorlatokra azért is különösen fontos bejárni, mert ha az ott megoldott feladatokat érted, akkor a zárthelyiken sem lesz probléma a számolásos példákkal. Különösen igaz ez a Statikára és a Gépészmérnöki alapismeretekre, illetve az Ábrázoló geometria rajzaira. Arra azonban vigyázz, hogy az, hogy tudod követni egy feladat megoldását, önmagában még nem jelenti azt, hogy magát a feladatot is meg tudod oldani. Kérdezni pedig nem szégyen, valószínű a körülötted ülők is elvesztik egyegy ponton a fonalat. A laborokon a jelenléten túl már legtöbbször beugró zárthelyikkel is ellenőrizni fogják, hogy felkészültél-e, és ha nem, senkit sem fog érdekelni az oka, pótolnod kell, ez pedig minden esetben körülményes. Később lesznek olyan tárgyak, ahol nincsen beugró, azonban itt is érdemes elolvasni egyszer


a kiadott anyagokat. A laboron elvégzett mérésekből legtöbbször ott a helyszínen vagy otthon jegyzőkönyvet kell készíteni, ami nagyon nehéz, ha nem vagy tisztában azzal, hogy mit miért mértél. Arról nem is beszélve, hogy egy gyors és érdekes mérés is lehet másfél órás szenvedés, ha nem tudod, mit csinálsz. Ezeknél és a házi feladatoknál is igyekezz mindig betartani a leadási határidőket, mert a félév hátralévő részében sem lesz több időd, mint addig. A pótlási lehetőségek igen hasznosak tudnak lenni, de legtöbbször több utánajárást igényelnek, sokszor kevesebb pontot érnek, és ráadásul ezeknél már senki sem garantálja, hogy nincs ütközés két tárgy közt, így mindig az legyen a célod, hogy időben teljesíts mindent. Fontos kiemelni, hogy a tárgyak kreditértéke és nehézsége nem mindig arányos. Egy tárgy fontosságát a tanulmányaid elején inkább a rá épülő tárgyak határozzák meg, ezért a Matematika A1-re és a Statikára különösen ügyelj az első félévben. A kreditrendszer bevezetése óta 1-2 tárgy elbukása látszólag már nem tűnik vészesnek, mivel azonban nem indul minden tárgyból keresztfélév és bizonyos tárgyak egymásra épülnek, könnyedén bele lehet szaladni pár féléves csúszásba. Ez pedig azért veszélyes, mert ma már nem a bennmaradás okozza a legfőbb problémát, hanem az, hogy gyorsan elfogynak az államilag finanszírozott félévek. Érdemes ezért a mintatanterv szerint haladni. Ha ezt teszed, rengeteg kellemetlenségtől kíméled meg magad. Biztosan hallani fogsz sok hírhedt szaba-

don választható tárgyról, amely könnyű alternatívát nyújt az átlagod emelésére. Érdemes ezekből is inkább a szakmai jellegűeket választani, amelyek valóban hasznosítható tudást nyújtanak. A gazdasági tárgyak a gépészek örök ellenségének számítanak, azonban ha ezekre is kellő időt fordítasz, akkor elvégezhetőek. Felesleges vitát indítani, hogy szükséged lesz-e valaha az itt tanultakra, a lényeg az, hogy ha a diplomádat meg szeretnéd szerezni, ezeket is teljesítened kell. Az egyetemi élet rengeteg lehetőséget nyújt majd számodra, ezek közül fontos kiemelni a kollégiumi öntevékeny köröket. Az aktív közösségi élet mellett lényeges szempont, hogy gyorsan ismeretséget tudsz kötni felsőbb évesekkel, akiknek a tapasztalata sokat segíthet a tanulásban is. Ennek ellenére az első félévben ne akarj túl sok mindenben részt venni. Bőven elég, ha egy körben kipróbálod magad, és ha később úgy ítéled meg, hogy ez és a tanulás mellett még más is belefér az idődbe, nyugodtan csatlakozhatsz máshova is. A sikeres egyetemi tanulmányokhoz a legnagyobb segítség az, ha minél több információt szerzel. Igaz ez a mi kiadványunkra is, így azt tanácsolom, ha az idei Gólyatáborban pont te leszel az, aki papucs helyett használja egy jól vagy rosszul sikerült estén, azért igyekezz szerezni még egy példányt belőle. A Gólyatábor után átböngészve biztosan rengeteg hasznos információt találsz majd benne, amely nagyban megkönnyíti az egyetemi éveid kezdetét.

Mechatronikai mérnök alapszak

M

indenekelőtt fogadd gratulációmat, hogy bekerültél az ország legmagasabb pontszámú mérnöki szakára! Bizonyára rengeteg munka, tapasztalat és élmény áll mögötted, de azért szükséged lesz egy kis bevezetésre az egyetemi életbe. Először az egyetemről magáról szólok pár szót, aztán szűkítek a szakunkra. Minden bizonnyal előkelő helyen szerepeltél az osztályod ranglistáján, és az érettségid sem sikerült túl rosszul. Azonban hamar rá fogsz jönni, hogy itt sokkal nehezebb lesz mindezt elérni. Nem csak azért, mert mostantól több mint húszezer másik hallgatóval jársz egy „iskolába”, hanem mert a „megtanulni”, „dolgozni” fogalma is átértékelődik – gyakorlatilag kikerülsz

a való életbe. Ennek a legszembetűnőbb jele az lesz, hogy ugyanannyi tanulásra rosszabb jegyet fogsz kapni, mint eddig. Sokan lesznek, akik azért fognak küzdeni teljes erőbedobással, hogy egyáltalán átmenjenek egy tárgyból. Nem lesz annyi értelmetlen tárgy, mint középsuliban (azért lesz bőven), de cserébe a fontosakat nagyon-nagyon meg kell tanulni, hogy egész életedben tudjad majd használni az itt szerzett tudást. De ehhez nem lesz elég bejárni minden órára, hozzá kell tenned a saját magad részét is a tanulnivalóhoz, mégpedig megfelelő jegyzeteléssel és utánajárással a témában. Mert bizony nem fognak „a gyengébbek kedvéért” érthetőbben beszélni, vagy elismételni valamit a tanárok. Nem lesz olyan közvetlen kapcsolatod

15


az oktatókkal, és az előadásokon és gyakorlatokon sem hangzik el minden, amit a vizsgán vagy zárthelyin kérdezni fognak. Itt az az alapfeltevés, hogy mindenki keményen dolgozik, és azért jött a Műegyetemre, hogy kiváló mérnökké képezze magát. Ijesztően hangzik? Lehet. De nem kell megijedni: életed legszebb időszaka következik. Rengeteg ember fog ugyanabban a cipőben járni, mint te, azonos érdeklődési körű barátokat szerezhetsz, és sokan fognak tudni segíteni is. Arról nem is beszélve, hogy nem muszáj minden előadást végigülni – a bent lévő cimboráktól vagy a netről megszerezheted a jegyzetet. Persze ugyanez történhet fordítva is; nagyon fontos egymás segítése, a jó kapcsolatok építése, mert nem tudhatod, ki tud majd segíteni a jövőben (és a csapatmunka egyébként is fontos a szakmában). Sokkal szabadabb lesz az időbeosztásod: eldöntheted magadnak, mit tartasz fontosnak és mit nem – mi az, amit az órák látogatása nélkül is könnyen megértesz. De a legnagyobb szabadság mindközül talán az, hogy saját magadnak menedzselheted az órarendedet. Szerencsés esetben eldöntheted, melyik kurzust választod, melyik időpontban. Nyilván érdemes követned a mintatantervet az egymásra épülő tárgyak és a belátható órarend miatt, de rengeteg tárgyat felvehetsz még, amik érdekelnek. Választhatsz, hogy inkább a hét első pár napján letudsz mindent, és 3-4 napos hétvégéket tartasz, vagy inkább minden napra hagysz egy keveset (hazautazósoknak az előbbi, helybelieknek az utóbbi megoldás lehet szimpatikusabb). Ez a szabadság a legszebb az egyetemi életben. Azt tanulhatod, ami igazán érdekel, és akkor, amikor szeretnéd – de jobb, ha nem esel át a ló túloldalára, mert nagyon veszélyes az egyetemet rossz félévvel kezdeni, az első év végén sok hallgatót bocsájtanak el! Mindenképp hallgass a tankörvezetőid tanácsaira!

Még valami: az egyetem jelentős összegekkel díjazza, ha jól tanulsz – nem csak az átlag alapján havonta járó tanulmányi ösztöndíjjal, hanem egy rakás más megpályázható ösztöndíjjal is. Érdemes tehát odatenned magad, mert duplán jól jársz! Akkor most kicsit a szakról. A mechatronika szak elég fiatal, 2005 óta létezik, tehát egyidős a bolognai rendszerrel. A mintatanterv még nem teljesen kiforrott, és az első egy-két végzős évfolyam is csak nemrég diplomázott. De ezeket a kezdeti nehézségeket ellensúlyozza, hogy az integrált tudományterületek miatt változatos tárgyakat tanulhatsz majd, és sok irány lesz, amerre továbbmehetsz. A szak nagy előnye, hogy kevesebben vagyunk (kb. 120-130 fős a kezdő évfolyam, aztán ez csak kevesebb lesz), és ezért az emberek is összetartóbbak. Ehhez hozzájön még, hogy nagyrészt okos, szorgalmas arcokkal leszel körülvéve (a mechatronikán a magas bekerülési pontszám miatt ez kifejezetten jellemző), és hogy a mi tanszékünk az egyik legemberségesebb az egész karon. A hátrányok közé tartozik, hogy a lányokat valószínűleg egy kezeden meg fogod majd tudni számolni, és hogy magasabb az ösztöndíjhatár és a kolibakerülési átlag. Az első két félév nem fog nagy megerőltetést kívánni, viszonylag kevés vizsgád lesz, és ezt mindenképpen érdemes lesz kihasználnod. Öntevékeny körök sora várja, hogy csatlakozz hozzájuk, és akármelyiket is választod, mindenképpen jól jársz, mert összebarátkozhatsz felsőbbévesekkel is, akik sokat segíthetnek és tanácsokkal láthatnak el. Plusz egy ilyen hatalmas helyen, mint a BME, jó ha van egy fix társaságod, akikkel rendszeresen összejártok. Ennyit mondanék előre; a többit jobb, ha szóban kérdezed a Senioroktól és a tankörvezetőktől. Sok sikert a BME-n, remélem nem fogsz csalódni! Most pedig mars vissza bulizni és ismerkedni, amíg teheted!

Ipari termék- és formatervezői mérnöki alapszak

E

16

lőször is szeretnék gratulálni ahhoz, hogy felvettek a Műegyetemre. Talán nem is a ponthatár, hanem a rajz alkalmassági vizsga jelentette a nagyobb nehézséget erre a szakra való bejutáskor. Valószínűleg sok új dologgal fogsz itt találkozni. Ha lányként jössz ide, eleinte biztosan furcsa lesz a nemek aránya, habár ez a szakon éppen fordított, mint a karon, vagy az egyetemen általában. Ez azonban nem feltétlenül jelent hátrányt, sőt! A gólyatábor izgalmai után belecsöppentek majd az egyetemi életbe. Külön meg kell szokni az újfajta életmódot és bánásmódot a tanárok részéről. Sokszor (főleg az első hetekben) az információk nem akkor

hangzanak el, amikor kellőképpen hasznukat tudja venni az ember, hanem előbb, amikor még fogalma sincs a dolgokról. Ezért érdemes lejegyzetelni a fontosabb tudnivalókat, hogy később is utánuk lehessen nézni. Az első félévben sokféle órán veszel majd részt. Ezek egy része közös más szakokkal, mások viszont csak terméktervezőknek szólnak. A tantárgyak közül néhány a középiskolai anyagra támaszkodik (például Matematika A1, Mechanika, Informatikai rendszerek), mások viszont teljesen új ismereteket adnak (mint mondjuk az Anyagismeret). Persze az, hogy mennyi újat hallasz, némileg attól is függ, hogy milyen középiskolából jöttél.


Az előadásokra mindig nagyon érdemes bejárni, de főleg zh vagy vizsga előtt, mert a tananyagon kívül sok más hasznos információ is elhangzik. A terméktervezők tanulmányaiban első félévben fontos szerepet kap a Terméktervezés módszertana nevű tárgy. Ebből majd zh-t kell írnotok, és egy féléves, gyakorlati feladat dokumentációját leadni. A zh teljesítése nem lehetetlen, bár igényel némi figyelmes tanulást, memorizálást. A gyakorlati feladaton pedig érdemes folyamatosan dolgozni. A következő félévekben majd az Integrált terméktervezés keretein belül már elő is kell állítanotok a termékeket, és hasonlóan a dokumentációjukat elkészíteni 3-4 fős csapatokban. Meg kell birkóznotok majd a Munkavédelem nevű tárggyal is, amire érdemes kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen a termékeseknek tárgyuk épül rá. Ez egy olyan kurzus, amiből nem tartanak órát, csak kiadják a 200 oldal körüli tananyagot, és november tájékán íratnak belőle egy zh-t. Ha nem pár nappal a zh előtt kapsz észbe, és kezded el olvasni az anyagot, akkor ez sem teljesíthetetlen.

Első félévben mumus szokott még lenni a matematika. Sokaknak hátrány, hogy nem olyan középiskolából érkeztek, ahol erős lett volna ennek a tárgynak az oktatása. Ez a kezdeti különbség már elsimítható egy szintrehozó matematika kurzussal. Továbbá, ha rendszeresen nézed a gyakorlatok példáit, és a konzultációkra is eljársz, akkor nem lehet gondod. Az első féléves tárgyak között szerepel még a Kémia, Informatikai rendszerek, Anyagismeret, Mechanika, Szabadkézi rajz és Testnevelés. Ha a kötelező kurzusok mellett szeretnél még mást is tanulni, szabadon megteheted. Ám ezt sem érdemes túlzásba vinni, mert a nem teljesített kreditekért fizetni kell. Még egy valamire hívnám fel a figyelmedet: ez alapvetően mérnökképzés, nem pedig formatervezőképzés. Ebből az apró félreértésből adódóan sokak számára nagy csalódás az első, és még nagyobb a második félév, amikor még hangsúlyosabb szerepet kapnak a műszaki tervezés alapjait szolgáló ismeretek. De ha van némi affinitásod ezekhez a dolgokhoz, és ésszel tanulsz, (lányként is) boldogulni fogsz. Meg kell szokni a követelményeket, felvenni a ritmust. Ha ez sikerült, és örömöd is leled abban, amit tanulsz, nem fogsz csalódni. A tanulás mellett pedig a maradék energiáidat és idődet közösségi, vagy szabadidős tevékenységekre fordíthatod. Műegyetemi tanulmányaidhoz sok sikert kívánok!

Energetikai mérnök alapszak

G

ratulálok! Jó döntés volt, hogy eljöttél a gólyatáborba, hiszen a sok magasan képzett és különleges szociális érzékkel megáldott Senior egész nyáron éjt nappallá téve azért dolgozott, hogy Te jól érezd itt magad, és hogy a lehető legtöbbet megtudj az egyetemi életről. Most én is igyekszem kicsit bevezetni téged az energetika szak rejtelmeibe. Az egyetem jó hely! A gépészkar még jobb! Az energetikai mérnöki szak pedig nagyon király! Viszont ezzel együtt is nehéz. Biztosan hallottad már, hogy a középiskolában könnyen megszerzett jó jegyek után az egyetemen más lesz a helyzet. Ez igaz, és emiatt problémák merülhetnek fel. Ez azonban – ahogy mondani szokás – fejben dől el. Rajtad múlik, mihez kezdesz. Esetleg többet tanulsz, mint eddig, vagy beéred a kevésbé jó jegyekkel, gyakran mindkettőre szükség lehet. Van úgy, hogy tanulsz, tanulsz, tanulsz, aztán pedig megszerzel egy kettest, és akkor még az is előfordulhat, hogy az lesz számodra a legjobb jegy a világon. No, persze nem akarok ünneprontó lenni, még kevésbé bárkinek a kedvét elvenni még mielőtt hozzákezdene csodás éveinek az egyetemen. Lehetőségek végtelen sora kínálkozik

ugyanis, hogy jól érezd magad. Az öntevékeny körökön kívül „öntevékeny” baráti társaságok és rengeteg szervezet létezik, melyek segítenek abban, hogy jól érezd magad, és egyszerűbben vedd az akadályokat. Ezeket nyugodtan használd ki, hiszen nagyon sokat számít, hogy ott vannak körülötted mások, akikre számíthatsz, segítenek, ha problémád akad, és akikkel jól szórakozhatsz. Nagyon fontos az is, hogy rendszeresen látogasd az órákat. Az előadásokra bejárni nem kötelező, azonban erősen ajánlott, könnyen le lehet ugyanis maradni, és sokat számít, hogy legalább nagyvonalakban tudod, miről van szó, még ha úgy is érzed, nem túl sokat értesz. Illetve itt hangoznak el időnként olyan információk, melyeket sehol máshol nem lehet fellelni, a számonkérésen viszont biztosan kérdezik. Az előadásokon kívül vannak még gyakorlatok és laborok is. Ezeken kötelező a jelenlét, és ezt rendszeresen ellenőrzik is. A tárgyak pontos követelményeit az első órákon mindig el fogják mondani, ahogyan a zárthelyi dolgozatok időpontjait is közlik veletek, így előre tudni lehet az egész félév időbeosztását. Most pedig az első szemeszter tárgyainak szubjektív bemutatása következik:

17


Energetikai anyagismeret: Az előadások talán kicsit vontatottnak tűnnek, azonban hamar rájössz majd, hogy itt nem elsősorban ezen múlik a jegyed. Tartozik a tárgyhoz labor is, melyen kötelező a részvétel. Ha ezekre bejársz, nagy gond nem lehet. A tárgy vizsgával zárul, viszont félév közben nincs számonkérés. A vizsga követelményeit elég pontosan el fogják mondani nektek, emiatt nem kell aggódni. Informatikai rendszerek: Az előadások igencsak furcsák, több előadó felváltva tartja őket, és általában senki nem ért belőlük semmit, csak az a néhány diák, aki már középiskolában is ezzel foglalkozott. Ez annyit jelent, hogy az elméleti zh némi magolást kíván majd tőled. A számonkérések nagyobbik része azonban gyakorlati, amelyek alapvető számítógépes ismereteket igényelnek. Matematika vol.1 (Analízis): Általában nagyon sok gyakorlás kell hozzá, de egyáltalán nem lehetetlen akár egy jobb jegyet is összehozni belőle. Eleinte talán nem teljesen érthető, miről van szó előadáson. Viszont ha odafigyelsz, előbb utóbb megérted. Itt tényleg a szorgalmadon múlik minden. Mechanika: Ez az a tárgy, ami azért van, mert mégiscsak a gépészkaron vagyunk, tanuljunk hát mechanikát! Egy félév alatt azonban nagyjából annyira futja, hogy rájöjjünk, létezik olyan, hogy statika, dinamika, kinematika. Előadás és gyakorlat is tartozik hozzá. Egy kellemes, számolgatós, könnyen megérthető tárgy.

Mikro- és makroökonómia: Nos… ezt a „csodálatos” gazdasági tárgyat sokan nem kedvelik, és ez nem véletlen. A zh-nak ugyanis nem sok köze van az előadáson elhangzottakhoz. Így aztán komoly kutatómunkát igényel, hogy használható jegyzetet találj. Mindenképpen megéri viszont a fáradságot, hogy utánakérdezz, mivel különben abnormálisan sokat kell tanulni, hogy meglegyen a tárgy. Műszaki kémia: Sokak szívétől távol áll a kémia. Ez azonban más. Az előadásokon Bajnóczy tanár úr igazán kitesz magáért, és a kémiát új oldaláról ismerteti meg a diákokkal. Érdemes bejárni az óráira, hiszen azon kívül, hogy szórakoztató, nagyon sokat jelent, hogy ott vagy, és saját jegyzetet készítesz. A tárgyhoz tartozik labor is, amelyek mindig beugróval kezdődnek. Ezekre érdemes tanulni, mivel ha nincs meg, nem vehetsz részt az aznapi foglalkozáson. Labort kihagyni nem lehet, nagyon indokolt esetben pótolhatod. Ha ezekre odafigyelsz, nem lesz baj, komolyabb erőfeszítés nélkül is szerezhetsz egy jó jegyet. Nos, ennyit a tárgyakról. Amennyiben ezen kimerítő beszámoló után kérdéseid merülnének fel, kérdezd nyugodtan Seniorjaidat, vagy a KÁTÉ tagjait, aktívan részt vesznek a Gólyatáborban is, valamint megtalálhattok majd minket a későbbi közösségi eseményeken is.

Néhány rövidítés Szervezetek, körök: KTH - Központi Tanulmányi Hivatal: itt bizonyosan feledhetetlen órákat fogtok várakozással eltölteni GHK: Gépészkari Hallgatói Képviselet EHK: Egyetemi Hallgatói Képviselet HSZK: Hallgatói Számítógép Központ KTK: Kármán Tódor Kollégium KÁTÉ (=KT kiejtve): Kari Tájékoztató, a Gépészmérnöki Kar lapja KSZK: Kollégiumi Szerepjátékos Kör TÖK: Terméktervező Öntevékeny Kör

18

Karok ÉMK: Építőmérnöki Kar GPK: Gépészmérnöki Kar ÉPK: Építészmérnöki Kar VBK: Vegyész- és Biomérnöki Kar VIK: Villamosmérnöki és Informatikai Kar KSK: Közlekedésmérnöki Kar TTK: Természettudományi Kar GTK: Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanszékek ATT: Anyagtudomány és Technológia Tanszék EGÉR: Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék GT3: Gép- és Terméktervezés Tanszék HDS: Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék NTI: Nukleáris Technikai Intézet MM: Műszaki Mechanikai Tanszék MOGI: Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék PT: Polimertechnika Tanszék Szabályzatok és egyéb fontos rövidítések TJSZ: Térítési és Juttatási Szabályzat (fontos olvasmány) TVSZ: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (ez is fontos) RU: Rektori Utasítás PÜ: Pénzügyi Ügyrend TDK: Tudományos Diákköri Konferencia KKI: Korrigált Kredit Index


Mi is az a Központi Tanulmányi Hivatal? Mi is az a Központi Tanulmányi Hivatal? A szolgáltatások nagy része már elintézhető/ A Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) a Buda- megrendelhető a Neptun rendszeren keresztül, pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem de vannak még olyan esetek, amikor személyeátfogó szervezeti egysége. sen kell bemenni a KTH-ba. A KTH fő feladata az alapképzésben részt- Ezek az alábbiak: vevő hallgatók tanulmányi adminisztrációjának • Diákigazolvány: érvényesítés, ideiglenes igaintézése. Ezen belül a vonatkozó szabályzatok zolvány igénylés, végleges igazolvány igényés ügyrendek alapján a felvételre jelentkezők, lés, átvétel a hallgatók és a végzettek személyi adatainak • Személyes adattal kapcsolatos bejelentés: kezelése, felvételi és tanulmányi eredményeinek eredeti nyelvvizsga bizonyítvány bemutatás, nyilvántartása, az egyetem által kiadott igaokmánnyal igazolt adatváltozás (pl. névválzolványok és igazolások elkészítése, eljuttatása tozás) a kérelmezőhöz, adatszolgáltatás az egyetem • Igazolás „hozott” űrlapra szervezetei, valamint más, jogszabályban erre • Valaminek az átvétele: igazolás; leckekönyv feljogosított szervezet számára, közreműködés a (ha megszűnt a hallgatói jogviszony) hallgatói juttatások és térítések ügyintézésében, • Neptun jelszócsere valamint az egyetem tanulmányi adminisztrációjával kapcsolatos oktatási és ellenőrzési te- Fogadási idő: vékenységben. A KTH emellett nyilvántartja az A www.kth.bme.hu honlapon megtekinthető, ez egyetemen kiadott valamennyi oklevelet. az idő változó, más a regisztrációs héten, más a A KTH az R épület hosszabbik szárnyának szorgalmi- és más a vizsgaidőszakban is földszintjén helyezkedik el. Megközelíthető az épület aulájából és a D épület felől is, ugyanis az Bővebb tájékoztatás a következő R és D közötti átjáró alatt egy bejárat található. címeken található: A fő cél a hallgatók egységes, gyors, a minő- • KTH honlapján: ségbiztosítás követelményeit is kielégítő kiszolgáwww.kth.bme.hu (GYIK) lása. Ha véglegesen kiépül, korszerű informatikai • Neptun honlapján: háttér teszi lehetővé majd, hogy a hallgatók szolneptun.bme.hu gáltatásokat rendelhessenek meg az interneten, • Diákközpont honlapján: vagy telefonon keresztül, s az ügyeiket az interwww.sc.bme.hu neten is nyomon követhessék.

19


Hallgatók által fizetendő díjak

20


Tudd, hogy kitől kérdezz! Friss egyetemistaként bizonyára rengeteg kérdésed van, melyek nagyrészére ebben a füzetben remélhetőleg megtalálod majd a választ, azonban mi a teendőd, ha valamiben bizonytalan lennél? Nos, ez a rövid írás ehhez próbál némi segítséget nyújtani. lőször is bontsuk csoportokra a kérdéseket, azok ter- kor elsőként a felelős tanszékre javasolt ellátogatnod. mészete szerint. Szakmai kérdéseiddel elsőként az év- A tanszéki adminisztrációk helyeit egy kis lapozgatás után folyamtársaidhoz, illetve mindenki barátjához, a Google- ebben a kiadványban meg is találhatod. höz fordulj. Ha itt nem sikerült rálelned az áhított válaszra, Ha más jellegű tanulmányi kérdésed van, ami nem akkor keress meg egy felsőbb éves kollégát, ő valószínű, tanszék-specifikus, akkor a Gépészmérnöki Kar Dékáni hogy tud segíteni, illetve tudni fogja, hol keresd a meg- Hivatala lehet a megoldás. Nagyon komolyan hangzik, de oldást. Évfolyamtársaidat legegyszerűbben levelezőlis- ott is ugyanolyan halandók vannak, mint te, és ha butasátákon fogod tudni elérni, de a felsőbb éves évfolyamok got kérdezel, attól még nem törölnek egyből a NEPTUNlevelezőlistáinak címét is könnyen meg lehet szerezni. Ha ból. A Dékáni fogadóidejét és helyét szintén megtalálhaitt is kudarcba fullad a dolog, akkor se csüggedj, hiszen tod, ha máshol nem, akkor a gpk.bme.hu oldalon. erre vannak a tanárok, akiknek van fogadóórájuk. Általános tanulmányi ügyintézéssel kapcsolatban, Ezt a felsőoktatásban konzultációnak nevemint például a hallgatói jogviszony igazolása zik. Arról, hogy mikor van egy tanárnak vagy diákigazolvány érvényesítése, a KTHkonzultációja, az adott személy webba (R ép. földszint) kell menned, és ott a oldalán, illetve személyesen az oktapultoknál kiválasztani a megfelelő katetónál érdeklődhetsz. góriát, majd a sorszámoddal várni egy Szép is lenne azonban az élet, kicsit. A fogadóidőről a kth.bme.hu olha csak szakmai kérdések gyötörnédalon értesülhetsz. nek téged majd az egyetemi éveid Ösztöndíjakkal, kollégiummal kapsorán. Talán már megtapasztalhattad, csolatos kérdésekben fordulhatsz a Géhogy milyen csodákra képes a bürokrápészkari Hallgatói Képviselethez. Ha esetcia, és hogyan lehet elbonyolítani a legegyleg a GHK-val szemben jogorvoslati problémád szerűbb dolgokat is. Nos, ez kedves egyetemünkre merülne fel, akkor pedig az őket felügyelő szervet, az olykor hatványozottan is igaz. Ha nem találod az utat a Egyetemi Hallgatói Képviseletet keresheted fel. kérvények és kitöltendő nyomtatványok labirintusában, Teljesen más jellegű dolog, de előfordulhat, hogy akkor keresd fel a Támpont Irodát. Ha szerencséd van, olyan magánjellegű problémákkal kell szembenézned, akkor már itt sikerülhet kibogozni a dolgokat, de ha még- melyekhez segítségre van szükséged. Ilyen esetekben a sem, akkor is segíthetnek, hogy hol kérdezhetnél utána a BME-n igénybe vehetsz pszichológiai tanácsadást is. keresett információnak. Ezek alapján elvileg meg kellene találnod azt, aki Vannak viszont esetek, amikor nem is érdemes tudja a választ a kérdésedre. Ha mégsem, akkor kövesd a Támpontba betérni. Ha például konkrét tanulmá- a józan eszedet, és kérj tanácsokat a nálad tapasztaltabnyi problémád van (mondjuk, tárgyfelvételkor betelik baktól, vagy akiknek hasonló problémáik voltak/vannak. az a kurzus, amit neked kötelező lenne felvenni), ak- Végül remélhetőleg megtalálod a megoldást.

E

Gépészinduló Fényesebb a Nap sugára, Hogyha rátekint e tájra, Hol e büszke nóta járja És a szigma b az úr.

Mert: Gépészek vagyunk mi, fasza gyerekek, Járnak helyettünk a fogaskerekek, Értünk minden kislány szíve megremeg És magában így sóhajt.

Mert a Dunán túl és innen, Nálunk faszább gyerek nincsen, Vizsgán értünk szurkol Isten, És a menza értünk főz.

Hogy: Glóri glóri hallelúja, Glóri glóri hallelúja, Glóri glóri hallelúja, A gépésznél nincsen jobb, jobb, jobb.

Mert: Gépészek vagyunk mi, fasza gyerekek, Járnak helyettünk a fogaskerekek, Dolgozik a fűrész, dolgozik a gép, Mert a gépész gép és ész és kész.

21


22

1. Stoczek menza

2. Goldmann menza

3. Martos Kollégium

4. Vásárhelyi Pál Kollégium

5. Kármán Tódor Kollégium

BME Térkép


Gépészkari Tanszékek Anyagtudomány és Technológia Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Dévényi László http://www.mtt.bme.hu matsci@eik.bme.hu 1111 Budapest, Bertalan L. u. 7. MT épület

Áramlástan Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Vad János http://www.ara.bme.hu nemenyi@ara.bme.hu 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6. AE épület

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Gróf Gyula http://www.energia.bme.hu tanai@energia.bme.hu 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6. D épület 208.

Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Láng Péter http://host.epgep.bme.hu info@vegyelgep.bme.hu 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2-4. D épület 105.

Gép- és Terméktervezés Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Váradi Károly http://gt3.bme.hu gt3@gt3.bme.hu 1111 Budapest, Bertalan L. u. 1. MG épület I./10

Gyártástudomány és -technológia Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Mátyási Gyula http://www.manuf.bme.hu info@manuf.bme.hu, miakits@manuf.bme.hu 1111. Budapest, Egry József u. 1. T épület 4. emelet

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Paál György http://www.hds.bme.hu info@hds.bme.hu 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. D épület 3. emelet

Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Ábrahám György http://mogi.bme.hu info@mogi.bme.hu 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. D épület 4. emelet

Műszaki Mechanikai Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Stépán Gábor http://www.mm.bme.hu mechanics@mm.bme.hu 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 5. MM épület

Polimertechnika Tanszék

Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Czigány Tibor http://pt.bme.hu pt@pt.bme.hu 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. T épület 3. emelet

23


Kármán Tódor Kollégium A Petőfi híd budai hídfőjénél magasodik a maga kilenc emeletével a gyönyörűen felújított Kármán Tódor Kollégium, a Gépészmérnöki Kar kollégiuma és sok gépész otthona, 1969 óta. Régi beceneve az „ezres kollégium”, mivel közel 1000 ember elszállásolására alkalmas. Közvetlenül az egyetem mellett található az Irinyi József utcában, könnyen megközelíthető. 2007-ben a PPP keretein belül a Hérosz ZRt. felújította, és jelenleg ők üzemeltetik a kollégiumot. kollégiumba az első félévben csakis szociális ala- A szobák alapvetően csak annyiban különböznek, hogy pon lehet bejutni, mivel tanulmányi átlagod még az épület melyik oldalán vannak, mivel a híd felé néző nincsen. A második félévtől már a tanulmányi ered- oldal szobái valamivel melegebbek, és - az úttest, ilményeddel, szociális alapon, és közösségekben vég- letve a Zöld Pardon közelsége miatt - hangosabbak is. zett munkával is bekerülhetsz/bennmaradhatsz. A Az asztalok elég kicsik, ami azt jelenti, hogy egy CRT jelentkezésről a GHK oldalán kapsz információkat. A monitor nagyjából az egészet elfoglalja. A kis méret a férőhelyeket egy félévre kapják a hallgatók, tehát fo- későbbi rajzolások során sem könnyíti meg a gépész lyamatosan hoznod kell egy szintet, hogy bent is ma- dolgát, viszont a párkány erre, illetve a monitor tároláradhass a kollégiumban. sára is alkalmas lehet. A szobák átrendezése azonban A beköltözésben a Senior Gárda segít majd nek- megengedett, de szólnod kell a portán, hogy melyik tek, velük már a gólyatáborban megismerkedhettetek. bútort honnan hova szeretnéd áthelyezni. Ekkor áltaBeköltözéseddel elfogadod a házirendet, melynek lában felmegy valamelyik portás vagy karbantartó és betartása nagyon ajánlott, hiszen egy új lakóközösség végignézi és/vagy segít átrendezni a szobát, ügyelve tagja leszel. A bentlakás díja 11 500 Ft/hónap, ami arra, hogy egyik bútor se sérüljön meg. Fontos még nagyon jutányos a budapesti albérleti árakhoz képest. az is, hogy a rögzített bútorokat (pl. a két ágy közötti Ha szociális helyzeted mégis megkívánja, lehetősé- fiókos „éjjeliszekrényt”, mely a falhoz van csavarozva) ged van a kollégiumi díj csökkentését kérvényezni. A csak az arra jogosult karbantartó helyezheti át! Tény, befizetések a Neptun rendszerben történnek, ahol a hogy a szobával járó székekkel jobb megbarátkozni, határidő betartása ajánlott, mivel késedelmi díjat szá- ugyanis – bár saját széket hozhatsz be – a meglevőt molnak fel (kollégiumi díj nem adhatod le a raktárba. esetében ez 1200Ft). Ha Alapból kapsz ágyneműt is a szobához, valamint valami kárt okozol a be- felmosó felszerelést is. Az ágyneműhuzatok cseréje rendezésben, azt kiszám- (amennyiben igényelted) kéthetente történik, erről a lázzák neked egy eléggé felvonókban elhelyezett plakátról értesülsz majd, valamagas áron, úgyhogy ez- mint ilyenkor veheted fel a csodás minőségű (nem, nem zel jobb vigyázni. olyan jó az) két tekercs WC papírodat is. Ha esetleg Magáról az épület- porszívóznál, vagy vasalni támadna kedved, akkor a ről szinte csak jókat lehet portán kérhetsz ehhez eszközöket, amiket a kollégiumi mondani: minden szép, igazolványodért cserébe felvehetsz. igényes és tiszta. Minden A Héroszról tudni kell még, hogy a szervezésben bútor új, ahogy a nyílás- elég csekély jártasságot mutatnak, így például egy zárók és a vezetékek is be- vagy kiköltözés akár egy egész napos program is cserélve lettek. Az embernek néha az az érzése, hogy lehet, és bár évről évre fejlődik a brigád, jobb előre a nem is kollégiumban, hanem inkább kórházban jár. To- napirendbe kalkulálni a csúszást. Ha már a beköltözést vábbi furcsaság még az, hogy az épület nagy része megemlítettük: ekkor nagyon kell figyelni! A procedúra be van kamerázva, illetve hogy a beléptetés proxy folyamán kaptok majd egy papírt, melyre a szobában kártyás kapukkal történik. észlelt hibákat kell felírni. Ezt töltsétek ki a legszigoA koliban minden szoba kétágyas, és az összes rúbb körültekintéssel, mert kiköltözéskor az összes álugyanúgy van berendezve. Található benne két ágy, talatok nem említett hibát a nyakatokba fogják varrni, egy asztal, székek, fiókos szekrény, ruhásszekrény, pol- méghozzá igen borsos áron! Aprócska hajszálrepedés cok, konyhaasztal, hűtő, mosdókagyló, tükör, kislámpa, a csapon, hiányzó csavar a szekrényben, megkarcolt olvasólámpa, asztali lámpa. Fontos tudni, hogy rezsó hűtőajtó, lötyögő széktámla, esetleg kiégett izzó? – és hasonló hőfejlesztő berendezések nem üzemeltet- még ezeket az apróságokat is gondosan fel kell vehetők a szobákban. Azokat a konyhában kell hasz- zetni! (Jó hír, hogy cserébe még ilyen apró problémáid nálni, ahol található két tűzhely és egy mikrohullámú sem lesznek a szobádban, mert ha jelezted beköltösütő is. Amennyiben igényled, kaphatsz egy zárható zéskor, hamarosan javítják.) kisszekrényt a konyhában. Ezt a szintfelelősödtől kérA kollégiumba való belépéshez proxy kártya szükheted. Mivel sokan laknak egy szinten, így könnyen séges, melyet a beköltözéskor lehet megkapni, és kiköllehet, hogy másokkal is osztoznod kell majd rajta. tözéskor kell leadni. Vendéget fogadni lehet. Ilyenkor

A

24


a portán egy vendégkártyát kell kérni neki. Nappali vendéget reggel 7-től hajnali 1-ig ingyen lehet fogadni, a nappali vendég a belépőkártyával hajnali 4-ig maradhat bent. Éjszakai vendég egész nap fogadható, a vendégfogadás díja 800 Ft éjszakánként, de hajnali 1 után történő bejelentkezéskor ez az összeg kicsit magasabb. Fontos továbbá az is, hogy nem fogadhatsz minden nap éjszakai vendéget, mert van egy heti korlát, így nem megoldható barátok/barátnők hosszú távú elszállásolása. Ha valaki úgy marad bent a kollégiumban éjszakára, hogy nem fizette ki a pénzt, akkor reggel kilépéskor nem csak bevasalják rajta a tartozását, de még egy ideiglenes kitiltás boldog tulajdonosa is lesz, mely néhány napig tart. Mondanom sem kell, hogy a proxy kártyák, vagy a szobához tartozó kulcs pótlása szintén nem két fillér (zárcsere élből), szóval ha kemény buliba mész, akkor tedd jó helyre, vagy ragaszd magadra. A szobákhoz jár majd egy felszereléslista, minden cikkhez árral. Látni fogjátok, hogy ezek az árak finoman szólva is el vannak szállva (nagyjából 4-5-szörösei a kereskedelmi árnak). Ezért nagyon kell figyelni. Ha például rongálás történik (akár véletlenül is), az legyen az első dolgotok, hogy utánanéztek, ti mennyiből tudnátok pótolni a megrongálódott eszközt. Csak példaként említem, hogy a szobákban lévő partvis nyeléért a Hérosz kb. 1200 forintot számláz ki a szerencsétlen hallgatónak, ám az élelmes kollégista már 300 forintért hozzájuthat az említett eszközhöz. Figyeljünk azonban arra, hogy az ágyat ne próbáljuk meg magunktól „meghegeszteni”, ha véletlen leszakad, és a szekrénybe sem lesz jó a „majdnem ugyanolyan” csavar meg a „kábé” ugyanolyan vastag „deszka”, mert ezeket észreveszik kiköltözéskor, és borsos számlával lepnek meg minket nyárkezdésre. Ahogy egy jó kollégiumban illik, a Kármánban sem csak aludni lehet, ugyanis a lakószobák mellett sok egyéb helyiség áll a hallgatók rendelkezésére: az alagsorban található a konditerem és a kardio szoba. A földszinten nincsenek lakószobák, viszont itt találhatod meg a kollégiumi vezetés irodáit, a stúdiót és a könyvtárat, mely – ha minden jól megy – idén már üzemel. Minden emeleten van konyha, WC és zuhanyzó. Az épületben elszórva találhatók még társalgók és dohányzók, ugyanis a szobákban és a folyosókon tilos a dohányozás (még a konyhában is). A dohányzó mellett az erkélyeken van lehetőség füstölni. Az aulában néha előadásokat láthat az érdeklődő. Ezek lehetnek ismeretterjesztő, reklám, illetve szórakoztató, vagy művészeti előadások is. A Fotókör is minden félévben megrendezi a kiállítását, melynek szintén az aula ad helyet, illetve a kihelyezett TV-n együtt lehet nézni a fontosabb sportműsorokat. Továbbá minden héten elszabadul a party és kifulladásig bulizhat mindenki kedvére az Old’s Clubban vagy a Bassmentben! A kollégium aljában található Kármán Klub pedig hangulatos, nemdohányzó asztalaival várja az éhező vagy

szomjazó fiatalokat, kedvező áraival és projektorral a sporteseményekhez! (A Kármán Klub további előnye, hogy a beléptető kapukon kívül van, így nem kolis emberek is könnyen bemehetnek.) Internet elérhetőséget is kérhetsz, ezt a Számítástechnikai Szakkollégium szolgáltatja, és az ára 6000 Ft/ félév. Érdemes rá befizetni, hiszen ilyen olcsón sehol nem kapsz ilyen jó netszolgáltatást, ráadásul az egyetemen ez szinte nélkülözhetetlen. Van még konditerem is, erre külön kell regisztrálni. Amennyiben többet szeretnél erről tudni, a gólyatáborban ott lesznek ennek a körnek a képviselői is (Body Kör). Ha mosni szeretnél, arra is van lehetőség. Minden mosdóhelyiségben található egy mosógép és egy szárítógép is. Egészen más egy kollégiumban lakni, majd te is meglátod. Itt közösségekbe tömörülnek a lakók, akik általában az épület egyes részeire gyűlnek. Vannak olyan közösségek, amelyek pusztán baráti társaságok, mások pedig részt vesznek a kari életben és munkájukkal segítenek a diákoknak. Utóbbira jó példa a Fotókör, a Stúdió, a KÁTÉ gépészkari lap és még sokan mások. Másik előnye egy kollégiumnak az, hogy ha elakadsz valamiben a tanulmányaid során, akkor biztosan találsz itt valakit, aki tud segíteni. A nyár folyamán is bent lehet maradni a kollégiumban, ez több pénzbe kerül ugyan, mint a tanév közben, de még így is olcsóbb, mint egy albérlet. A Kármán Tódor Kollégium címe: 1111 Budapest, Irinyi József utca 9-11. http://www.ktk.bme.hu/

25


Bemutatkoznak az Öntevékeny körök Senior Gárda

E

gyik első jutalmad, miután felvettek a BME Gépészkarára, hogy eme remek egyetem legszimpatikusabb Gárdája egy felejthetetlen gólyatábort szervez neked. Fogadd mélyen szántó üdvözletünket, reméljük mély nyomot fog benned hagyni ez a pár nap. Ezekben az új élményekkel és kalandokkal teli időkben jó, ha vannak, akik kicsit adják alád a lovat, vagy kissé visszább fognak. Nos, ezek lennénk mi: Seniorok. A Senior Gárda 41 évvel ezelőtt alakult, azóta pedig töretlen jókedvvel és összetartással segít, miközben iszonyúan jól is érzi magát. A Definíció: „A Senior Gárda a BME Gépészmérnöki Karának egy felsőbb évesekből álló közössége, melynek célja a gólyákat segíteni az egyetemre való beilleszkedésben, és bármilyen felmerülő probléma esetén segítségnyújtás.” DE! Mi nem azért vagyunk, hogy helyetted mindent elintézzünk, hanem, hogy tanácsokat, segítséget és ösztönzést nyújtsunk a probléma megoldása felé. Meg kell tanulnotok azt, hogy saját magatok tudjátok megoldani a felmerülő problémákat, de ehhez a kezdeti időszakban egy kis segítségre lesz szükségetek. Sok elsős azonban azt hiszi, hogy „minek foglalkozzak vele, majd a Seniorom megoldja”, de ők általában nem érik el céljaikat az egyetemen… A gólyatábor után, az egész félév során folyamatosan rendezünk majd nektek mindenféle programokat (sport, kulturális, szakmai; antisport, antikulturális, antiszakmai). Velünk már a Gólyatáborban felveheted a kapcsolatot, ahol megismerheted a Gárdát, amely kizárólag jól szituált, csinos, rendkívül vonzó lányokból és fiúkból áll, s akik megpróbálják emlékezetessé tenni e három napot. A Senior Gárdába bárki jelentkezhet, ha megtetszik neki. Ha van ambíciód, akkor te is lejöhetsz a Senior válogatóra. A Gárdának egy háromlépcsős felvételi rendszere van. A Gólyabál után lejöttök egy válogatóra, mint ifjak, itt eldől, hogy első benyomás alapján beleillesz-e a Gárda profiljába. Ha igen, vár rád né-

26

hány hónap munka a Seniorok között. Ezen hónapok után jutalmul lejöhetsz velünk egy fergeteges Senior hétvégére. Mi megismerünk téged, s céljaidat, te pedig alaposabban megismered a Gárdát. Ha tetszik a továbbiakban is a Senior élet és nekünk is tetszik a hozzáállásod, akkor már a következő gólyatábor szervezésében TE is részt vehetsz, ami alatt bizonyíthatod rátermettségedet. Aztán pedig novemberben végül eldől a jövőd és a Gárda közös kapcsolata… A Senior Gárdának megvan a saját hierarchiája. Ezen belül vannak aktív és öreg Seniorok: • Az aktív Seniorok, akik bekerültek a Gárdába és minden feladatkörben részt vesznek. Velük találkozhatsz főleg a Gólyatáborban. • Az öreg Seniorok azok a mély tiszteletben álló személyek, akik már legalább 2 évet ledolgoztak a Gárdában és elbúcsúztak, de még mindig visszajárnak és segítenek, amiben tudnak. • A Kapitány: A Senior Gárda vezetője (Ő is egy aktív Senior, a csapat vezetője) Mindenképpen érdemes lesz a félév során nézegetni a Senior honlapot, mivel itt lesznek olvashatóak a programok részletes információi. A felvételi lehetőségekről is időben tájékoztatunk mindenkit a félév során. Mindenkinek sok sikert és szerencsét az egyetemhez! Web: www.senior.ktk.bme.hu


Gyere Te is KÁTÉsnak!

A

KÁTÉ 1974-es megalakulása óta a Gépészmérnöki Kar legidősebb, folyamatosan működő aktív körei között tudhatja magát. A szerkesztőség tagjainak feladata és felelőssége alapvetően a Káté, a gépészkar hivatalos lapjának írása, kiadása, ám a kör tevékenysége nem merül ki a szolgáltatói szinten, ugyanis az újságíráson jóval túlmutat. Az utóbbi évek gyakorlata szerint, a Káté a kar valamennyi rendezvényén aktívan és eredménnyel képviseltette magát. Egy igazán összetartó és családias közösség tagja lehet az, aki úgy dönt, hogy jelentkezik az újság szerkesztőségébe! Az újság havonta jelenik meg nyomtatásban, de a blogunkon folyamatosan közöljük a legfrissebb híreket és érdekességeket. A cikkek igen széles skálán mozoghatnak: a puszta szórakoztatástól az egyetemet érintő informatív cikkeken át egészen a komolyabb hangvételű szakmai, illetve tudományos jellegű írásokig. A cikkek mellett riportok és interjúk is szerepelnek a lap hasábjain, melyek kiváló lehetőséget biztosítanak kapcsolatok építésére, mind a karon oktató tanárokkal, mind az ipar szereplőivel. A cikkírók mellett az újság elkészülése még rengeteg egyéb erőforrást igényel. Szükség van grafikusokra, akik nem csak a cikkekhez készíthetnek apróbb kedvcsináló grafikákat, hanem ahogy jelenleg is, lehetőségük van megalkotni az újság címlapját, melyet aztán több mint ezer ember fog megcsodálni. Kiadványkészítés, illetve arculattervezés terén jobb referenciát találni sem lehetne, mint azt, hogy valaki már valódi, 1000 példányszámban megjelenő újság borítóján megjelent grafikát tudhat magáénak. A lehetőségek pedig még mindig nem merültek ki, ugyanis a laphoz elengedhetetlenül szükségesek még tördelők, akik munkájuk során nagyon hasznos tapasztalatokra tehetnek szert szintén a kiadványtervezés és -szerkesztés terén, illetve kiváló szoftverekkel ismerkedhetnek meg, melyek mind-mind jól mutatnak majd az önéletrajzban. Egy másik pillér továbbá a hirdetésszervezés, ugyanis valamiből fent kell tartani a lapot. Ezen tevékenység során komoly kapcsolatokat lehet kiépíteni és nagymértékben fejleszteni a tárgyalási készséget, melyre a későbbiekben feltehetőleg nagy szüksége lesz az ambiciózus hallgatóknak.

A rengeteg hasznos tapasztalatszerzési lehetőség és a kiváló közösségen túl meg kell, hogy említsük a kollégiumi pontozási rendszert, mely nagymértékben veszi figyelembe az öntevékeny körökben végzett munkát. Ezek közé tartozik a Káté is, méghozzá igen előkelő helyen áll a pontozásban! Továbbá a kollégisták, és a nem kollégisták számára is megnyit egy sokak által kevéssé ismert ajtót, méghozzá a Közösségi ösztöndíjra való pályázás lehetőségét. Végső fokozásként még megemlítenénk, hogy a Káté egy bejegyzett sajtóorgánum, és mint olyan, jogosult a tagoknak sajtóigazolványt kiadni. Mondanom sem kell, hogy milyen sok előnyt élvezhet ki az, aki ilyen igazolvánnyal rendelkezik… Csak példaként említeném, hogy egyes múzeumok látogatása sajtókártyával ingyenes! Azonban minden itt felsorolt érv eltörpül amellett, hogy a Kátésok nem csak munkatársak, hanem barátok is! Az újság készítői egy összetartó, és családias társaság. Kátés társadhoz bizalommal fordulhatsz segítségért, vagy egy felesleges sörért. Ő örömmel segít majd neked, hiszen már vele is így bántak az „Öregek”. Ha kedvet kaptál arra, hogy kipróbáld magad egy ilyen új feladatban, és nem bánod, ha sok új barátod lesz, akkor szeretettel várunk Téged is a Káté tagjai közé! Jelentkezni lehet e-mailben, vagy személyesen a gólyatáborban, tagtoborzó üléseinken, vagy KÁTÉs ismerősödön keresztül! E-mail: katepress@gmail.com Web: www.kateblog.blog.hu

27


Fotókör

A

BME Kármán Tódor Kollégium Fotókör azzal a céllal alakult, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán tanuló, fotózás iránt érdeklődő hallgatókat egy közösségbe fogja össze. Legfőbb tevékenységünk a kari események fotózása (Gólyatábor, Gólyabál, Felezőbál, Gyűrűavató, kollégiumi bulik, stb.), emellett vállaljuk egyéb események fotózását is. Minden félévben kiállítást rendezünk tagjaink fotóiból, ezzel is színesítve a kollégiumi életet. A Kármán Tódor Kollégiumban lévő fotólaborunkban minden megtalálható, ami a kisfilmes, roll és 4x5” méretű fekete-fehér filmek hívásához és nagyításához szükséges. Az ugyanitt található műtermünk biztosítja, hogy tagjaink megtanulhassák a stúdióvilágítás alapjait. Ennek berendezését folyamatosan bővítjük, jelenleg két 300 Ws-os vakuval, két softbox-al, méhsejtráccsal, hátterekkel és egyéb kisebb kiegészítőkkel rendelkezünk. A tapasztalat- és tudáscsere mellett fontos szempont, hogy tagjaink egy jó hangula-

A

Médiakör

Médiakör pár éve vált ki a stúdióból. A tagok fő feladata a Kármán Rádió műsorainak a vezetése, de szívesen várjuk azoknak a jelentkezését, akik a háttérmunkákban segítenének (szponzorokkal való tárgyalás, információgyűjtés, stb.). Mindenféle stílusban képviseltetjük magunkat (pop, rock, metál, elektronikus tánczene, stb.) a hét majdnem minden estéjén.

A

A gyűléseinket hétfőn 19:00-kor a 019-es teremben tartjuk a Kármán Tódor Kollégiumban. Ha szeretnél csatlakozni, vagy csak egy remek társaságot megismerni, akkor gyere el személyesen (például egy gyűlésre), írjál a kör email címére. E-mail: karmanradio@gmail.com Web: media.ktk.bme.hu

Kármán Stúdió

Kármán Tódor Kollégiumban működik egy nagy múlttal büszkélkedő hang- és videóstúdió. Helyileg a 019-ben található a süketszoba, a 021-ben pedig a stúdiót kiszolgáló műhely. Működésünk több dolgot is magába foglal: kollégiumi rendezvények hangosítása, videófelvételek készítése és vágása, a Kármán Rádió technikai hátterének biztosítása, valamint az eszközeink karbantartása és javítása. Terveink közt szerepel még minőségi hangfelvételek készítése zenekarokkal, videó-/ filmprojektek elkészítése, közös tárhely üzemeltetése. A gépészkar szinte minden rendezvényén jelen vagyunk, hogy megpróbáljuk a hallgatóság számára élvezhetővé és zökkenőmentessé tenni az eseményeket, valamint képi és hanganyagot létrehozni, amit évek múltán boldogan nézhet majd vissza a sok diák vagy diplomás mérnök.

28

tú csapathoz is tartozzanak. Ezt a heti rendszerességgel tartott gyűléseink mellett a hagyományosnak mondható félévzáró vacsora, a szintén félévente megrendezésre kerülő fotóstúra és természetesen a spontán közös fotózások is segítik. Ha csak most szeretnél megismerkedni a fotózással, segítünk, hogy megtanuld az alapokat, ha pedig komolyabb ismereteid vannak, a kör által nyújtott lehetőségek és a társaság miatt érdemes csatlakoznod hozzánk. Minden műegyetemi hallgatót szeretettel várunk körünkben. E-mail: fotokor@ktk.bme.hu Web: http://fotokor.ktk.bme.hu/ Blog: http://ktkfotokor.blogspot.com/

Akit érdekel a hangosítás vagy a videózás világa, biztosan jól jár, ha felkeres minket a félévek elején esedékes próbásfelvételinken. Kellő érdeklődéssel sok hasznos dolgot meg lehet nálunk tanulni. Nem egy öreg tagunk van, aki a hangtechnikánál maradt és a mai napig visszajár bölcs tanácsaival ellátni minket. Mindezek mellett egy jó csapat tagja lehet, aki hozzánk csatlakozik. E-mail: dobrovitzistvan1991@gmail.com


Kollégiumi Szerepjátékos Kör (KSZK)

A

Kollégiumi Szerepjátékos Kört 2006-ban alapította három - akkor elsőéves - gépészkaros hallgató. A közösség elsődleges célja az alapításkor az volt, hogy összefogja a Gépészmérnöki Karon tanuló, a szerepjátékokat kedvelő hallgatókat, összehozza a csapat nélküli mesélőket mesélőhiányban szenvedő játékosokkal. A kör profilja sok szempontból bővült és változott azóta. A KSZK elsődleges tevékenysége a játékalkalmak szervezéséről áttevődött a szerepjáték versenyek szervezésére. 2007ben szerveztük meg első alkalommal a Szárnyatlan Pegazus Szerepjáték Versenyt, mely azóta már öt fordulót megélt, és országos ismertségnek és elismertségnek örvend szerepjátékos körökben. A különböző szerepjátékok mellett megjelent a kör profiljában a társasjátékozás is. Számos fantasy és egyéb társasjátékkal rendelkezik a KSZK, melyeknek kipróbálására lehetőség van rendszeresen a jelenleg péntek délutánonként megszervezett társasjáték délutánokon. A kör az évek alatt könyv és társasjáték készletre tett szert, ezek kölcsönözhetőek is.

Idő közben felvettük a kapcsolatot az egyetemen működő, hasonló érdeklődésű öntevékeny körökkel, s ennek gyümölcseként közös versenyt szerveztünk a Villamosmérnöki Kar szerepjátékos körével, a Local Heroes-zal. Tevékenységünk persze nem áll meg az egyetem keretein belül, tartjuk a kapcsolatot az ország legnagyobb szervezőcsapataival Debrecentől Szombathelyig. A kör tagjai között más karon tanulók is jelen vannak, így tagjaink között tudhatunk számos építő-, villamos-, vegyész- és közlekedésmérnök kollégát is, de tagunk például a Kármán Kollégium egyik portása, Csabi is. Mindig nyitottak vagyunk szerepjátékok vagy társasjátékok kedvelői számára, érdeklődjön az illető akár a versenyszervezés, akár egyszerű társasjátékozás után. Ha szeretnél a kör tevékenységében részt venni, gyere el egyik gyűlésünkre, vagy írj nekünk e-mailt. E-mail: kszk@ktk.bme.hu Web: http://kszk.ktk.bme.hu

Kármán Vízipipa Kör

A

Kármán Vízipipa Kör alapvető célja a Gépészkar, de emellett az egész egyetem vízipipázásra vágyó hallgatóinak a lehetőséget biztosítani kellemes hangulatú közös pipázáshoz. Programok és előadások szervezése, nagyobb egyetemi programokon betekintési lehetőség a kör és egyben a pipázó közösség tevékenységébe, továbbá az érdeklődőkkel a pipázási hagyományok megismertetése. Hetente előadásokkal egybekötött kollektív pípázás egy jó közösségben, gyakorlott pipázók jelenlétével és vezetésével történik. Ismert praktikák kipróbálása, saját élmények megbeszélése, szükség esetén tanácsok adása és segítségnyújtás a kezdőknek a jellemző a gyűléseinkre.

Célunk a kari és egyetemi rendezvényeken való részvétel a kör bemutatásával és vízipipa-használat népszerűsítésével, kipróbálási lehetőséggel, valamint a körnek és a kör tagjainak kedvezmények elérése vízipipázáshoz kapcsolódó eszközöket forgalmazó üzleteknél. Ha érdekel a vízipipázás, szeretnél többet megtudni a vízipipa történetéről, hagyományairól, eszközeiről, használati módjairól, vagy csak egyszerűen szeretnél egy jó társasággal, heti rendszerességgel részt venni egy közös pipázáson, akkor köztünk a helyed! A tagfelvétel az egész félév során folyamatos, jelentkezésre a heti rendszerességgel tartott gyűléseken van lehetőség. E-mail: kvk.bme@gmail.com

29


M

Bassment

anapság az elektronikus zenei irányzatok olyan szinten fejlődnek és törnek be kishazánkba partisorozatok formájában, hogy azt néha követni sem lehet. Persze a repertoár és az igények tárháza annyira széles, hogy ezt leszűkítve, eddig főleg a tört ütemekre koncentráltunk, de sosem zárkózunk el egy újabb irányzat népszerűsítésétől. A kezdeti arculatot egy ~10fős baráti társaság alkotta meg, és hozzájuk még egyszer ennyi ember csatlakozott azóta. A kötelékek itt hamar szorossá válnak. 2010 márciusa óta rendez a Bassment klub bulikat a Kármán koli alagsorában kéthetente csütörtökönként. Célunk, a divatos, chartokról ismert zenék mellett a feltörekvő, még küszöbön álló előadók zenéit is megismertetni a bulizókkal. Ennek a segítségére számos, a magyar szcénában ismert és elismert név fordult meg már nálunk: Cadik, Ludmilla,

A

Old’s Club

z egyetemi klubok születésének története régi időkre nyúlik vissza. Ez a Gépészmérnöki Karon megtalálható Old’s Clubbal sincs másképp. 1988 környékén kezdte meg a működését és azóta a hallgatók kikapcsolódásáért dolgozik. A fiatal gólyák ideérkezésekor ezen a helyen még szorosabbá tehetik a kapcsolatokat más gépészmérnök hallgatókkal, sőt életre szóló barátságok is köttethetnek – akár más karokon vagy egyetemeken tanuló lányokkal, srácokkal. Itt bárki szabadjára engedheti a felgyülemlett feszültséget, hogy új lendületet vehessen és könnyebben vegye az akadályokat egyetemi pályafutása során.

30

dj Palotai, Banyek, Wondawulf, Irie Maffia Sound System és még sokan mások. A hangulaton sokat emel, hogy a Bassment klubnak saját VJ-je is van. Továbbá kifejezetten örülünk, ha egy BME-s dj-nek is teret adhatunk egy buli alkalmával. A Radio Oranzstól számos DJ pörgette már nálunk a lemezeket, valamint karok közötti együttműködés keretein belül felléptünk a 2011-es Építész Napokon is a Bercsényi koliban. A 2011-es SLIP gépészkari napokon pedig a záróest házigazdája a Bassment klub volt. Ha megtetszettünk, ha szeretnél Te is partikat szervezni, nézz le hozzánk egy gyűlésre vagy egy buliba, garantáltan nem fogod megbánni! A Bassment egész évben nyitva áll minden próbázónak, hogy kipróbálja magát pultosként, takarítóként, és (ha tud!) arculattervezőként, lemezlovasként -DJ- és vizuálosként -VJ-. Gyűlések: hetente/kéthetente vasárnap, 21:00 @KTK 919 E-mail: bassmentklub@gmail.com Web: www.bassment.hu

Minden második héten, csütörtökönként kerül megrendezésre ez a vidám hangulatú buli, ahova mindenkit szeretettel vár egy baráti társaság! Látogassátok honlapunkat, találhattok képeket a Clubról és a bulikról. Ha érdekel a buliszervezés és szeretnél a több mint 20 éves múltú csapathoz tartozni, bulikat rendezni, pultozni, koktélozni, zenélni (DJ), jelentkezhetsz közénk próbásnak. Ha bármi kérdésed lenne, nyugodtan kérdezd az egyetemen, kollégiumban fellelhető Old’s Club feliratú ruhában lévőket, vagy akár e-mail-ben is érdeklődhettek. E-mail: oldsclub@oldsclub.hu. Web: www.oldsclub.hu


Bemutatkoznak a Sport körök BME Barkas Női kosárlabda csapat

A

Barkas szó hallatán nem arra a keletnémet kisbuszra kell gondolni, melyet manapság már az utakon sem látunk, hanem egy női kosárlabda csapatra. A csapat tagjai már több mint 10 éve pattogtatják a labdát a Műegyetemen, és minden évben részt vesznek a Női Egyetemi Bajnokságon, ahol szinte minden évben kimagasló teljesítményt érnek el. A bajnokságon óriási hangulatban telik minden meccs, és kimondottan izgalmas mérkőzéseket láthatunk.

A csapat minden évben szeretettel fogadja a tehetséges, és sportolni vágyó fiatal kosárlabda szerető diákokat. Így folyamatosan fejlődő csapattal tud minél jobb eredményeket elérni a bajnokságon. A hetente kétszeri alkalommal tartott edzéseken figurákat tanulunk, hogy minél eredményesebb meccseket vívjunk ellenfeleinkkel, és persze a csajoknak a testmozgás segítség a fitt és egészséges életmódhoz is. A Barkas csapata nem csak egy szimpla kosárlabda csapat, hanem egy baráti társaság is, ahol a kosárlabdázás mellett más programokkal is foglalkozunk.

Body Kör

A

kör a felújított Kármánba való visszaköltözés óta működik jelenlegi formájában. A fő feladataink a kardio- és konditerem üzemeltetése, a Kármán Aerobic szervezése és lebonyolítása, kondibérletek gyártása, osztása és ellenőrzése. Részt veszünk több kari és egyetemi rendezvényen: • BME egyetemi sportnap erőversenyének szervezése és lebonyolítása • Egyetemi fekvenyomó- és szkanderbajnokság lebonyolítása • Gépész Jeges Est biztosítása

A kör feladata továbbá a félév során a testnevelés aláírások összesítése és ellenőrzése. Nem tartunk rendszeresen gyűléseket, csak rendezvények előtt. E-mail: bodykarman@gmail.com karmanbody@ktk.bme.hu Web: bodykor.ktk.bme.hu

MAFC Kármán DSK

A

Diák Sport Kör története régre nyúlik vissza, azonban erről sajnos nincsenek adataim. Ezért inkább a feladatáról írnék. Hivatalosan az számít tagnak, aki igazolt játékos, hivatalos bajnokságban indul valamilyen sportágban. A KDSK-nak három sportág bajnokságában indulnak a sportolói: röplabda, kosárlabda és foci. A focicsapat azonban külön körként működik már egy jó ideje, ezért őket nem taglalnám tovább. Ezen felül vannak nem hivatalos tagok, akik a kollégiumon belüli rendhagyó rendezvények

(pl.: Fekvenyomó- és szkanderverseny, Emeletek Közötti Sportrendezvény (EKS)) lebonyolításában segítik az aktuális Elnököt. A kör feladata a kollégiumi, egyetemi szintű versenyek lebonyolításában való részvétel, kapcsolattartás a MAFCcal, EHK-val és a GHK-val is. A kört a DSK Elnök vezeti, feladata a csapatok nevezési, bírói díjainak intézése, részvétel a sporttal kapcsolatos rendezvényeken, gyűléseken, testnevelés aláírások egyeztetése a tanszékkel. A kör tagjai a mindenkori elnököt segítik a munkájában, ezért a munkáért közösségi pontokat szerezhetnek, amit felhasználhatnak a kollégiumi jelentkezésben illetve kari BME vagy BME ösztöndíj igényléséhez. E-mail: norbi0308@gmail.com

MAFC Focicsapat

Sz

akosztályunk 15 éve alakult a Kármán Tódor Kollégium lakóiból. Azóta minden évben lehetőséget ad minden gépészhallgatónak, hogy versenyszinten űzze a nagypályás labdarúgást. A csapat két éve jutott fel a Budapest II. osztályba. Mivel korábban kötelező volt utánpótlás csapatot indítani II. osztályban ezért a jó szereplés ellenére is maradt a csapat III. osztályú.

Ezen kívül az Egyetemet szoktuk képviselni évente egy hollandiai műszaki tornán. Most, hogy magasabb szinten folynak az edzések és mérkőzések várunk mindenkit, aki szeretné kipróbálni nálunk magát, vagy vidékről Pestre kerülve egyetemi évei alatt az otthoni csapatától kölcsönbe igazolna hozzánk, hogy edzésben maradjon, vagy csak van kedve egy jó csapatba és jó társaságba tartozni. Edzéseket hetente kétszer tartunk. Találkozzunk mihamarabb! E-mail: karmanfoci@googlegroups.com

31


Bemutatkoznak a Szakmai körök BME Alakítástechnika Szakosztály

A

Szakosztály egy néhány éve alapult, dinamikusan fejlődő csoport, melynek fő célja az alakítástechnika elsőre ridegnek tűnő tárgykörének közelebb hozása a hallgatókhoz. Az oktatás kombinált elméleti és gyakorlati foglalkozásokon történik, de a hangsúly a gyakorlati tudás megszerzésén van. A gyakorlati tudás átadásának részeként a foglalkozások fő eleme a kézi kovácsolás, ahol a hallgatók a díszműkovácsolás egyes alapvető elemeit sajátíthatják el. Előző félévben indult a lemezalakítás oktatása, ahol a hallgatók a kézi lemezalakítás egyes fogásaival ismerkedhettek meg. A foglalkozások időpontja változhat, de mindig az esti órákban kerülnek megtartásra, hogy biztosan elkerüljük az órarendi ütközéseket.

E-mail: rodoren@gmail.com, peppone316@gmail.com vagy david.vincze@freemail.hu

Gyártás Szakosztály

A

Gyártás Szakosztály 2009 februárjában indult néhány hallgató összefogásával. A félév során még csak éledeztünk, egyes csoportok nehézkesen indultak, azonban a félév végére már kikristályosodott a szakosztály fejében, hogy a következő szemeszterben milyen foglalkozásokra van igény, milyen programokat kellene szerveznünk, így Ti már érdekesebb és izgalmasabb foglalkozásokon vehettek részt. A szakosztályunk céljai között elsősorban az szerepel, hogy a hallgatóságot közelebb hozzuk a megmunkáló gépek világához, de minden egyéb tevékenységet támogatunk, amely a Ti mérnöki gyakorlatszerzéseteket, továbbképzéseteket és nem utolsó sorban – hasznos időtöltéseteket elősegíti. A csapat részt vehetett már hazai és nemzetközi gyárlátogatáson, valamint érdekes szakmai előadásokon. Az előző félév során több csoportot indítottunk a jelentkezők nagy létszáma miatt. Ezek a csoportok a

A

32

Az Alakítástechnikai Szakosztály ugyanakkor nem egy szigorúan szakmai kör, sokkal inkább egy olyan keret, amely igyekszik összefogni a téma iránt érdeklődőket, és megfelelő hátteret biztosít egyaránt a szakmai és a szociális kapcsolatépítésre.

gépgyártástechnológia különböző területeibe nyújtottak betekintést. Az elmúlt félévben indult esztergályos, marós, pneumatika, koordináta-mérő, szerszámgép-építő és robot-építő, PLC csoport. Az egyes „köröket” a területet mélyebben ismerő hallgatók vezetik, így kollegiális viszonyban, vidám hangulatban nyílik lehetőség a szerszámgépek használatára. Szerencsére, egyre többen segítenek szervezni a szakosztály foglalkozásait, így várhatóan több időpontban is tudunk találkozni. A Gyártás Szakosztálynak bármely BME gépészmérnök hallgató tagja lehet, amennyiben elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatot. A tagság – természetesen – ingyenes. Ha további kérdésetek, óhajotok lenne, írjatok a szakosztály levelezőlistájára és mi igyekszünk válaszolni. Várunk sok szeretettel a Gyártás Szakosztályba! E-mail: ggso@lev-lista.hu

Hegesztési Szakosztály

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán belül működő Hegesztési Szakosztály a Kármán Tódor Kollégium öntevékeny köre, amely 1979-ben alakult. A Szakosztály munkáját az Anyagtudomány és Technológia Tanszék oktatói segítik. A Hegesztési Szakosztály céljául tűzte ki, hogy a leendő gépészmérnökök az egyetemen tanult, illetve a tananyagból kimaradt hegesztési és az ezzel kapcsolatos eljárásokat, berendezéseket, eszközöket, korszerű gyártási technológiákat a mindennapos gépészmérnöki gyakorlatban is megismerhessék, s ezál-

tal a hegesztés tudományának fortélyait könnyebben tegyék magukévá mind gyakorlati, mind elméleti síkon. Ennek kapcsán szakmai bemutatókat szervezünk, melyre külsős előadókat hívunk, valamint belföldi és külföldi gyárakat, illetve kiállításokat látogatunk meg. A Szakosztály programjai nyitottak, bárki tag lehet és bárki eljöhet a rendezvényeinkre. A növekvő létszám mellett próbáljuk a programok számának és minőségének növelésével kielégíteni az érdeklődök igényeit. A színvonalas megmozdulásoknak köszönhetően a tagok jól összekovácsolódtak, igazi közösséget alkotunk, ahol a programokat közösen szervezzük. E-mail: bmeheginfo@gmail.com Web: http://hegesztes.ktk.bme.hu


A

B-terv

B-terv egy fiatal, 2010-ben alakult kör, melynek fő célja a tervezési metódusok művészeti szemléleten alapuló folyamatainak gyakorlása. Lényegében az egyetemen a terméktervező szakon erősen túlzásba vitt műszaki szemlélettel szemben szeretnénk olyan lehetőségeket és programokat találni, amelyek ezen túlmutatva fejlesztik az intuitív és kreatív képességeket. Fontosnak tartjuk, hogy a kör tagjai szorosabb szakmai kapcsolatot alakíthassanak ki, ezért kötetlen formában, külső helyszínen tartjuk a gyűléseket. A kör fórumként is működik, iskolán kívüli szakmai tevékenységekben

A

Áramlástan Szakosztály

z Áramlástan Szakosztály 2010 szeptemberében indult el néhány lelkes BSc és doktorandusz hallgató munkája, illetve az Áramlástan Tanszék és a CFD.hu cég támogatásával. A legfőbb ok, amiért ez a szakosztály elindult, annak a bemutatása és igazolása, hogy a légnemű és a cseppfolyós közegek részletes áramlástani vizsgálata a gépészetben is nélkülözhetetlen. A hallgatók tanulmányaik során az Áramlástan című tantárgy keretein belül számos ismertre tehetnek szert. A szakosztály célja ezen megszerzett ismeretek fejlesztése, bővítése, továbbá a foglalkozásokkal bemutatni az áramlástannak azokat az oldalait, amiket az előadások és laborok alkalmával nem sikerült. Tehát gyakorlatban is látjuk, hogyan működnek a berendezések, milyen programok segítenek a tervezésben, és hogyan lehet vizualizáció segítségével szép és hasznos ábrákat készíteni áramlástani jelenségekről.

A

(pl. az egyes tagok pályázatokat hoznak, és találnak maguknak projekt társakat) és a tanulmányokban is segítjük egymást (minden évfolyamról van körtagunk). Elsősorban szervezésben gondolkozunk, de a saját rendezvényeinknek résztvevői is akarunk lenni. A félév során előre megbeszélt tematikájú workshop-jainkat dokumentáljuk, melyek eredményét a nagyközönség elé tárjuk. Párbeszédet akarunk fenntartani a más egyetemeken, hasonló szakon tanuló hallgatókkal, egyetemi csoportokkal. A kör nyílt mindenki számára, aki érdeklődik a design iránt. E-mail: bterv.bme@gmail.com Web: http://flavors.me/b_terv

A foglalkozásokat nemcsak az áramlástan tudással rendelkező hallgatóknak ajánljuk. Az előadások, számítógépes és laboratóriumi gyakorlatok felépítésénél igyekszünk az elsős évfolyamokat is figyelembe venni, és a számukra is könnyen érthető módon, előadni az adott témákat. A szakosztály lehetőséget biztosít azon hallgatók számára, akik saját hobbijukkal szeretnének foglalkozni. Példaként lehetőség adunk vitorlázó gépek, makettek áramlástani tulajdonságainak meghatározására szélcsatornában vagy szimulációval. A soron következő félévben, vagyis ősszel a második oktatási héttől kezdve várunk mindenkit kéthetente az Áramlástan Tanszéken. E-mail: gulyasandrass@gmail.com rakai@ara.bme.hu Web: http://www.ara.bme.hu/aramlastan-szakkor/

Mechatronika Szakosztály

Mechatronika Szakosztály célja, hogy a mechatronikai mérnök képzés hiányosságait pótolja és lehetőséget biztosítson különféle programok, és a szakmához kapcsolódó tevékenységek lebonyolítására. Ha szereted a kreatív feladatokat, több tudásra vágysz, mint amit a képzés adhat, ha szeretnéd megszerzett tudásod a gyakorlatban is hasznosítani, akkor itt a helyed! • Előadásokat szervezünk izgalmasabbnál izgalmasabb szakmai témákban a kognitív robotikától az űrkutatásig, melyeket neves, általunk meghívott előadók tartanak. • Konzultációkat tartunk a nehezebb tárgyakból, ezzel segítve a felkészülést. • Gyár-, külső labor- és céglátogatások során megismerhetitek az ipar szereplőit. • Segítünk a tanterv javításában és a felmerülő problémák orvoslásában. A Szakosztály mechatronikai mérnök gólyáknak szervezi szakmai jellegű táborát, ahol a leendő

hallgatók megismerhetik egymást és az egyetemet. A résztvevők számos hasznos információhoz és tanácshoz juthatnak hozzá a tapasztalt felsőbb évesektől, ezért számukra sokkal könnyebb az egyetemkezdés. Természetesen nem maradhatnak ki a jó bulik, átbeszélgetett esték, csapatjátékok sem, a szórakozás garantált! A Szakosztály több kisebb csoportból áll. Mindenki részt vesz a szervezésben és tesz valamit a közösségért, így áll össze a fent leírt tevékenységek köre. Néhány ok, hogy miért érdemes csatlakozni: remek társaság, kiváló légkör, számítógépes tanfolyamokon való részvételi lehetőség (Blender, Open GL), robotépítés, mikrokontroller programozás, belső programokon való részvétel (reaktorlátogatás, előadások, gyárlátogatások), közösségi programok és még sok más! Jelentkezés e-mailen vagy személyesen MSZO-sokon keresztül. E-mail: info@bmechatronika.hu Web: www.bmechatronika.hu

33


Számtech Szakkoli

A

Számítástechnikai Szakkollégium 1980-ban alakult és alakulásunk óta feladatunk a Kámán Tódor Kollégiumban internet hozzáférést biztosítani az itt lakók számára. Manapság az egyetemen is egyre inkább fontos, hogy stabil internet kapcsolatot építsünk ki, ugyanis a legtöbb tananyagot ezúton szerezhetitek be. Az infrastruktúra kiépítése, karbantartása korántsem olyan egyszerű és hétköznapi feladat, mint ahogy az a legtöbb ember számára tűnik. A BME-s kollégiumokban az egyetemtől csak egy végpontot kapunk az egyetemi hálózathoz, és a mi feladatunk, hogy szétos�szuk és eljuttassuk az internetet a felhasználókhoz. Annak érdekében, hogy ezt megtegyük, rengeteg Cisco switchet és szervert üzemeltetünk, ezeken sokféle operációs rendszer fut, főképp Linuxos, FreeBSD-s, Solarisos gépeink vannak. Sok szolgáltatást működtetünk, ilyen a levelezés, webszerverek, FTP, de van CS, Quake és IRC szerverünk is, nem is beszélve a még megvalósításra váró feladatainkról, mint például a Wi-Fi bevezetése az épületbe. A kollégiumban lakók internet csatlakozási problémáinak megoldása is a mindennapos feladataink közé tartozik, ebből tudjuk a legtöbb tudást elsajátí-

tani, megérteni a protokollokat, a rendszer működését. Oktatásokat tartunk tagjainknak, ahol bemutatjuk és elmagyarázzuk a hálózat felépítését, a switchek használatát, a különböző operációs rendszerek közötti különbségeket és ezek korrekt beállításának módját. Ezek leginkább a rendszer-adminisztrációval foglalkozó csoportjaink feladatai. A hatékony munkavégzés érdekében több kisebb csoportot hoztunk létre, amelyeknek Te is tagja lehetsz. Különválogattuk a fontosabb feladatokat: szerverek karbantartását végzők, a felhasználók segítéséért felelős tagok, a webfejlesztők és a PR feladatokat végzők alkotnak egy-egy csoportot. Habár tagjaink többsége gépészmérnök hallgató, sokan már az egyetem alatt informatikai területen tevékenykednek tovább. Az itt tanultakkal akár rendszergazdaként is elhelyezkedhettek, több tagunk lépett ilyen pályára már, de az a tudás, amit itt elsajátíthattok, a saját pályátokon is hasznosnak bizonyulhat. Egy nagyobb kört igazgatni nem kis feladat! Ha jó vagy a rendezvények szervezésében, és szeretnél részt venni a munkák kiosztásában, feladatok nyilvántartásában és a kollégiumi hivatalos szervekkel való tárgyalásban, akkor is van nálunk helyed. Ha kérdésed van vagy jelentkezni szeretnél, e-mail címünkön megteheted. E-mail: pr@ktk.bme.hu

Terméktervező Öntevékeny Kör (TÖK)

A

34

Kör azért jött létre, hogy összehozza szakunk hallgatóit egy kreatív, érdeklődő, a világ felé nyitott, programokat szívesen szervező kis csapatba. Rendszeres tevékenységeink közé tartozik a mindenki által kedvelt palacsintázás, melynek nem titkolt célja az új tagok toborzása. Elsősorban a terméktervező gólyákat invitáljuk, de természetesen a kar többi tagját is szeretettel várjuk. A kiállítás-látogatásaink alkalmával a legnevesebb rendezvényekre hívjuk meg az érdeklődőket, mint pl. a Lakástrend vagy a Nemzeti Múzeum kiállításai. Ezeken kívül szervezünk galériákba, design fesztiválokra és még sok más érdekes rendezvényre látogatást. Ezeket a TÖK minden alkalommal előre meghirdeti, és aki csatlakozik hozzánk, annak a belépőjegyét támogatjuk! Kurzusokkal, workshop-okkal igyekszünk olyan területek elsajátítására lehetőséget adni, melyekkel megfelelően kiegészíthetjük egyetemi tanulmányainkat, és gyakorlatiasabb tudást szerezhetünk meg. Előadásokat is szoktunk szervezni, melyekre meghívunk neves és elismert előadókat, akik a szakmához kapcsolódó témában beszélnek egy-egy érdekes kérdésről.

Ezen alkalmak különlegessége a teaház, ahol az előadás után beszélgethetsz a meghívott vendégünkkel, amit máskor csak ritkán tudnál megtenni. További érdekes programjaink közé tartozik a gyárlátogatás. E téren is a téma a karhoz szorosan kapcsolódó létesítmények megtekintése, tehát autó-, motor-, csaptelep készítő gyár, öntöde, stb. Ezen felül célul tűztük ki, hogy megismertessük a karral és az egyetem többi hallgatójával a terméktervezők csodálatos világát, munkáját kiállításokkal, előadásokkal Minden félévben megrendezésre kerül a Gépész Jeges Est, ahol egy teljes estére kibéreljük a WestEnd Jégteraszt, és a korcsolyázás és bulizás egészen hajnalig tart. Amennyiben úgy érzed, hogy szívesen színesítenéd a tevékenységeinket, segítenéd további programjaink szervezését és munkánkat, vagy csak érdekelnek a Terméktervező Öntevékeny Kör programjai, akkor keress meg minket élőben, vagy írj az e-mail címünkre egy bemutatkozó levelet. E-mail: tok.ajanlo@gmail.com


Hallgatói Külügyi Testület Bemutatkozik az AIESEC BME

G

ratulálunk sikeres felvételidhez, és örömmel köszöntünk a BME hallgatói között! Azzal, hogy bekerültél az ország egyik legjobb műszaki képzésére, máris nagyon sokat tettél a jövőd érdekében. De gondolkodtál már azon, mi tesz majd Téged különlegessé? Csatlakozz az egyetemen 2007 óta jelen lévő AIESEC BME Helyi Bizottsághoz, és szerezz mérnökként értékes tapasztalatot a menedzsment világában már akár elsőévesként! Csapataink tagjaként kipróbálhatod magad rendezvényszervezőként, marketingesként, valamint a HR vagy a céges kapcsolattartás területén. Sőt, mivel a 111 országban működő AIESEC egyik fő tevékenységének köszönhetően rengeteg külföldi gyakornok érkezik hozzánk, lehetőséged nyílik a gyakorlatban fejleszteni nyelvtudásodat azáltal, hogy az ide érkező fiatalokat kalauzolod a magyar mindennapokban, megismerteted velük szokásainkat, kultúránkat. Ráadásul Te is átélhetsz egy életre szóló külföldi élményt, mivel az álta-

lunk szervezett Summer Experience Project keretében jövő nyáron 6-8 hetet tölthetsz a világ valamelyik érdekes és különleges országában, ahol gyermekek táboroztatásában, fiataloknak szóló kulturális vagy környezetvédelmi projektekben vehetsz részt. Nálunk egy támogató és lelkes egyetemistákból álló csapat tagjává válhatsz, s így a gyakorlati tapasztalatszerzés mellett igazi közösségi élmény részese is lehetsz. Szeretettel várunk októberi bevonótáborunkba! Addig is további információkért látogasd meg honlapunkat (bme.aiesec.hu), valamint keress meg minket Facebookon! Reméljük, nemsokára találkozunk!

IAESTE

T

anulmányaitok során elérkezik majd az idő, mikor a nyári szünidő egy részét gyakorlaton kell, hogy töltsétek, vagy mert az Egyetem megköveteli, vagy mert már nem fogjátok elég kielégítőnek és hasznosnak érezni a 2 hónapos lazsálást. Jusson ekkor eszetekbe az IAESTE, hiszen velünk akár külföldön is tölthetitek ezt a gyakorlatot, melynek időtartama 8 hét és 1 év között változhat. Miért érdemes külföldön töltenetek a szakmai gyakorlatot? Amellett, hogy végre felmérhetitek, hogy mennyit ér a tudásotok, és végre kipróbálhatjátok magatokat a gyakorlatban, megismerkedhettek egy idegen ország kultúrájával, gazdaságával, innovációival, rengeteg új barátra és szakmai kapcsolatra tehettek szert, és életre szóló élményekkel gazdagodhattok. A Nemzetközi Gyakorlatcsere Program mellett az IAESTE BME Helyi Bizottsága aktívan kiveszi részét az egyetemi életből. Munkánk során a hallgatók szakmai fejlődéséhez nyújtunk számos lehetőséget. Rendszeresen szervezünk szakmai kirándulásokat, gyárlátogatásokat, céges előadásokat, kiállításokat, hiszen sokszor nem elég egy-egy témát csak a tankönyvből megismerni.

Tagjaink az egyesületi munka során rengeteg tapasztalatot szereznek, melyeknek nagy segítségét vehetik később az álláskeresés folyamán, és a leendő munkahelyükön is, hiszen nálunk gyakorolhatják a tárgyalástechnikát, elmélyülhetnek a rendezvényszervezés, informatika, HR, PR, marketing és vezetés világában is. Szakmai fejlődésünk mellett rengeteg belföldi és külföldi utazáson veszünk részt, és folyamatosan kapcsolatban állunk külföldi diákokkal, szervezetekkel. Ha felkeltettük érdeklődésedet, látogass el honlapunkra, vagy keress fel minket irodánkban vagy e-mailben! Üdvözlettel: IAESTE Hungary BME Helyi Bizottság Címünk: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9. K épület 1. em. 45. (Hallgatói Külügyi testületi iroda) Web: http://bme.iaeste.hu

35


ESN

Ü

Erasmus Student Network

dv a BME-n. Bekerültél a legjobb (és legnehezebb) egyetemre! Ha mégis már most, így első félévben úgy érzed, a tanulás nem köt le eléggé, akkor olvass tovább! Minden évben a magyar gólyák mellett két-háromszáz külföldi diák is érkezik egyetemünkre. Nyilván el tudod képzelni, nekik mennyire nehéz a kezdés, mikor nemcsak a K épület labirintusával vagy egy kocsmatúra viszontagságaival, de még a nyelvi akadályokkal is meg kell küzdeniük. Az ő segítésükre alakult az ESN (Erasmus Student Network) diákszervezet, ahova téged is örömmel várunk! Miért? - barátokat szerezhetsz a világ minden tájáról - fejlesztheted nyelvtudásodat - kedvezményesen utazhatsz - egy összetartó csapat tagja lehetsz A félév során rengeteg programot szervezünk (utazások, múzeumlátogatások, sport, ami csak eszünkbe jut), amiket alapból kár lenne kihagyni, foglalkozunk ezek reklámozásával, valamint informatikai hátterével is.

36

Már most csatlakozhatsz, bátran keress fel minket és legyél mentor! Ne riadj vissza attól, hogy Te is csak most kezded az egyetemet, és elsősként még neked is sok minden új. Meglátod, hamar belejössz, ebben mi is segítünk. Sőt, talán Te is kedvet kapsz hozzá, hogy egyszer Erasmus-ösztöndíjjal külföldre menj... Szuper félévet kívánunk! Nagy Mariann ESN BME Jelentkezés: <dora.volgyi@gmail.com> Honlap: www.esn.bme.hu Irodánk: K 145. Telefon: +36304449229


Rendezvények Gólyatábor

A

BME Gépészmérnöki Karára felvételt nyert hallgatóknak lehetőségük van bekerülni azok népes és vidám táborába, akik elmehetnek a méltán nagyhírű gépész Gólyatáborba. A Seniorok, egy felsőbbévesekből álló kis csapat, akik sok egyéb mellett szervezik e feledhetetlen emlékeket ígérő Gólyatábort. A tábor időpontja általában augusztus végén van. Jó néhány érv szól amellett, hogy ezt a rendezvényt is bezsúfold életed talán utolsó felhőtlen nyarának programjába: • első kézből kaphatsz fontos információt az Egyetemről és a Kollégiumról (tandíj, kolidíj, kreditrendszer, különböző tanulmányi kérdések); ezáltal sokkal könnyebben el fogsz igazodni a „nehéz kezdetek ” idején; • találkozhatsz a Kar állami-, illetve diákvezetésével (dékán, dékánhelyettesek, Hallgatói Képviselet elnöke stb.), akik hivatalos tájékoztató keretében informálnak, így legkülönbözőbb kérdéseidre a legmegbízhatóbb forrásból kaphatsz válaszokat; • oldottabb légkörben ismerkedhetsz leendő tankör-, illetve évfolyamtársaiddal, ami nagyban elősegíti az egyetemi környezetbe való beilleszkedésedet; • megismerkedhetsz a Senior Gárdával, akik tapasztalatukkal, rengeteg információval tudnak szolgálni a kreditrendszer buktatóiról, az egyetemi követelményekről, szemléletről, és akikhez a jövőben is bizton fordulhatsz ügyes-bajos dolgaiddal;

• nagyszerű lehetőséged nyílik a szórakozásra, hiszen a szervezők mindent megtesznek, hogy a nagy hajtás előtt még egyszer igazán kitombolhasd magad. Ennek érdekében számtalan, különböző programot állítottak össze, melyek közt mindenki megtalálhatja a neki legmegfelelőbbet: • sportvetélkedők (labdarúgás, röplabda, kosárlabda, Toldi-próba, sorversenyek, sakk, Gólya-Senior focirangadó; • fesztiválprogramok: napon heverészés jó zenére, társasjátékok (esetleg alkohol bevonásával), véradás édi plüssállatokért, játékbarlang: főleg póker, rengeteg kötetlen beszélgetés a leendő szaktársakkal; • minden este fergeteges „egyetemi” buli. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a Gólyatáborban részt vett elsőévesek sokkal kön�nyebben küzdötték le a kezdeti nehézségeket, sikeresebben álltak át az egyetemi életformára. Hatalmas pörgés, ne hagyd ki! A „megszivatós” gólyatáborokról hallott történeteket pedig felejtsd el. A Műszaki Egyetem jó híre közismert, és ez a gólyatábor színvonalán is meg fog látszani. Itt biztos nem fogod kényelmetlenül érezni magad. A gólyatábor szigorúan egymás megismeréséről, informálódásról és felejthetetlen bulikról szól.

V. BME Egyetemi Napok

Sz

eptember 13. és 15. között immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a BME Egyetemi Napok. Több zenei helyszínen a legnevesebb magyar előadók mellett, külföldi fellépők ismét érkeznek hozzánk. A korábbi években a rakpart és az egyetemi kert adott otthont az eseménynek. Tavaly a rendezvény átköltözött az Infoparkba és idén is ott kerül megrendezésre a fesztivál. A magyar fellépők egész sorát felvonultató rendezvényen első alkalommal lép fel napjaink egyik legjobb zenekara, a 30Y, a teljesség igénye nélkül az Irie Maffia és az ismét egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Kozmix is. A koncertek mellett a legismertebb hazai dj-kkel, valamint a BME-s szórakozóhelyek rezidenseivel is találkozhatsz. Magyarországon a BME Egyetemi Napokon debütál Yolanda Be Cool névre hallgató formáció, akik a We No Speak Americano gigaslágerükkel szinte a világ valamennyi toplistájának trónját megjárták már. 2009 után újabb német progresszív dance fellépő ad nagykoncertet a rendezvényen, a 90-es évek második felének meghatá-

rozó bandája, a Brooklyn Bounce felejthetetlen bulit ígér a BME-seknek. Olyan klasszikus slágerek fognak dübörögni, mint a Take A Ride vagy a Sex, Bass & Rock 'N' Roll. A napijegyek ára minden diáknak változatlanul 1490 Ft, a három napos bérleté pedig BME-s hallgatóknak 3490 Ft lesz.

További információkért és részletes programokért látogasd meg a www.egyeteminapok.bme.hu weboldalt és csatlakozz a www.facebook.com/egyeteminapok klubhoz is!

37


Gólyabál

E

z bizony az őszi félév egyik nagyszabású rendezvénye, amely az elsősökre vár, a HK szervezésében. A program (koncertek, cigányzene, dizsi…) általában évről évre változik, mint ahogy néha a bál nagysága is. Egy, és csak egy program biztos minden Gólyabál alkalmával, és ez nem más, mint a Senior-műsor (amelyik gólyát ez sem dobja fel, az lehet, hogy rossz kart választott). A helyszín is erősen változó az elmúlt évek tükrében: például nemrég a Duna Palotában, illetve az Almássy téri Szabadidőközpontban került megrendezésre e rangos esemény. Néha más egyetemmel, főiskolával is közösködünk, a jobb hangulat és az ivararány javítása végett.

Felbukkannak itt tanárok és felsőbbévesek is, akik az egyetemi élet nem kis részét képezik. Itt kerül a sok kis gólyára a fogadalomtétel sora, mikor is mindenki leteszi az esküt és iszik az avatóitalból. Természetesen ez sem kötelező, de mivel (általában) egyszer gólya a gólya, ez egyszer ez a Te bulid. Érdemes visszalátogatni is a későbbi évek folyamán, hiszen egy nagyon hangulatos rendezvényről van szó, ahol kulturáltan szórakozhatsz és ismerkedhetsz.

Főzőverseny sok személyre Hozzávalók: Egy csapat Valami alapanyag Főzőalkalmatosság (pl.: rezsó, lábas, ilyesmi) Ital (sör, bor, stb…) A szervezőknek: Végy egy helyszínt. Hirdesd meg a főzőcskézést előre, hogy nevezhessenek a csapatok. A régi Kármánban ezt a Kultúr Reszort végezte, azonban a Terminusban szükség volt a Senior gárda és a Berugókar önfeláldozására, hogy megvalósíthassák a főzőversenyt, a felújított Kármánban ezt a feladatot a kollégiumi mentorok végzik. Utána szerezz áramot – ami hozzáteszem nem kis feladat – és adj mindenkinek egy asztalt, ahol összekutyulhat valamit. A versenyzőknek: Nevezz be egy csapattal. Gondolj ki valami tuti receptet. Az anyagiakhoz kapsz egy kis támogatást is. Vegyél egy pár sört, hogy ne legyen unalmas krumplit pucolni, vagy az edény fölött állni. A kezdés után lesz kb. négy órád, hogy alkoss valamit. Több esélyed van, ha komplett menüt készítesz. Ez alatt az idő alatt

38

serénykedhetsz a saját asztalodnál, iszogathatsz és beszélgethetsz mindenhol, vagy épp a másik csapat ételéből mazsolázgathatsz – ha nem veszi észre (vagy ha megengedi). Általában mire elkészülnek a kaják, eléggé megfogyatkozik a táplálék minden asztalnál. De azért nagy nehezen sikerül kihúzni az eredményhirdetésig úgy, hogy minden egyes fogásból maradjon, és be lehessen mutatni. A szervezőknek: Az előre meghívott zsűrit ültesd egy asztalhoz. Hívd fel a csapatok figyelmét, hogy a zsűritagok már nagyon éhesek, és lassan legyen kész mindenki. Ezután a csapatok egyenként feltálalják gusztusos ételeiket, a zsűri pontozza a kinézetet, az ízt, meg ki tudja még mit. Ekkor egy picit elszabadul a pokol és mindenki tömi magába azt, amit ér. A zsűri eközben kitalálja, kinek a kajája volt ehetőbb, mint a többi, és utána eredményt hirdet, az okleveleket és az ajándékokat kiosztva. Mindenki nagyon örül, maradék után vadászik. Utána jön a mosogatás, ami a kevésbé jó dolgok közé tartozik, majd végre a jól megérdemelt pihenés teli hassal – és az elhatározás, hogy „egy hétig nem eszem”. Jó étvágyat kívánok hozzá!


A

Kármán Nap

Kollégiumi Bizottság Szakmai Reszortja 1996-ban döntött úgy, hogy egy tudományos vetélkedőt rendez a fiataloknak, ezzel is érdekesebbé téve az egyetemi életet. Nevét Kármán Tódorról kapta, aki itt végzett az egyetem gépészmérnöki karán. A vetélkedő alatt nem egy unalmas, tesztkitöltős versenyre kell gondolni. Kezdetben persze a verseny többet foglalkozott Kármán Tódor életével, illetve a technika történetével, mára azonban kicsit átformálódott. A versenyen résztvevő csapatok - általában hat-hét fővel indul egy-egy – a tanszékek képviselőitől kapják a feladatokat, amik között a tárgyi tudást, a gyakorlati ismereteket és a kreativitást tesztelők is megtalálhatók. Bizonyos időtartamon belül kell őket megoldani, így a csapatok aktív agymunkát végeznek a délután alatt. Nem kell megijedni, ez nem olyan nehéz, mint amilyennek elsőre hangzik. Gondolkodtatóak ugyan a feladatok, de egyrészt megmutatják, miért is tanuljuk azt a sok mindent, másrészt elég sok érdekeset láthatunk, és egyben új tudásra is szert tehetünk. És persze hozzá kell tennem, hogy a jó munkának megvan az eredménye: minden csapat kap valami hasznos ajándékot (a helyezés arányában), illetve a győztes csapat a trófeát: a Tudás Fáját. Bárki részt vehet ezen a versenyen, de azért jó, ha van a csapatban egy-két idősebb diák is, mivel nem

minden tanszékkel találkozik rögtön az első évben a hallgató, így nem minden feladathoz lesz meg a kellő tudása. Ugyanakkor a nevezhető csapatok száma véges, így hamar betelik a létszám. Én mindenkit csak biztatni tudok, hogy amint érzi magában az erőt, mérettesse meg magát, mert aki benevez – mindegy hányadik lesz –, egy felejthetetlen élménnyel lesz gazdagabb. A vetélkedőt Kultúrhét keretében szokták megrendezni. Kiegészül néhány szakmai előadással is a hét folyamán, valamint ekkor tarják a Harmadoló Estet is, amely a Felező Bál utódja (a kétszintű képzés hozta magával a névváltozást, de az est tartalma hasonló maradt.)

Slip

A

z év legnagyobb eseménye egy gépész szemében (a reggeli ébredés után), a minden évben megrendezésre kerülő Slip, azaz a Gépészkari Napok. Áprilisban szokás eme nemes rendezvényt végiginni és szórakozni. Sok csapat alkotja ezt az egy héten át tartó versengést, melynek a végén a legrátermettebb gárda vezetője megkapja a kitüntető Miapánk címet kerek egy évig. Persze a többi csapat is nagyon jól szokott szórakozni, vidámságból nincs hiány. A megszokott feladatok mellett (kocsmafutás, járőrverseny, nagyvetélkedő) egyéb kihívások is felbukkannak, amik kezelése néha igen frappáns

megoldásokat szül. Külön öröm látni megújuló régi, és elsőévesekből álló csapatokat is. A nagyközönségnek meg ott vannak a koncertek, bulik és látványnak a versenyzők megmérettetései. Persze ezért a rendezvényért sem kell a szomszéd faluba menni, mert a Kármánban rendezik meg, immáron (2012-ben) 31. alkalommal. Tavaly még a Slip Faktor is helyet kapott a programok között. Ezen bemutatkozhattak a karon működő együttesek, vagy bátor, egyéni énekesjelöltek. Annyi biztos, hogy Budapest nagy része tudja, hol van a legnagyobb pörgés áprilisban.

39


Hogyan találj jó albérletet?

B

ár a kollégium be van kamerázva, szigorúak a szabályok és drágák a kártérítési díjak, a legtöbbeknek megfelel a Kármán, hiszen olcsó, fel van újítva, és közel van az egyetemhez. Mégis sokan teszik le a voksukat az albérlet mellett, és még többen kényszerülnek albérletbe a magas kollégiumban maradási és bekerülési átlagok miatt. Egy lakás legfontosabb tulajdonsága Budapesten, hogy a városon belül hol helyezkedik el, milyen mes�sze van az egyetemtől. Ökölszabály, hogy albérletet érdemes vagy a XI. kerületben, vagy valahol a körút mentén keresni. A 4-es és 6-os villamosok most már éjjel-nappal járnak, a körútról mindig könnyű hazajutni. A BME a Corvin-negyed (szép új név, régi Üllői úti) megállótól 10, a Blaha Lujza tértől 15, a Király utcától 20, a Nyugati tértől 25 percre van nagyjából. Egy másik szempontra is oda kell figyelni azonban: a Boráros tér és a Blaha Lujza tér környéke éjszaka veszélyes tud lenni, gyakoriak a lopások, rablások és verekedések. Ittas állapotban pedig még inkább ki vagyunk téve a zsebtolvajok és rablók támadásainak. Éppen ezért általában elfogadott vélemény, hogy a BME-sek jobban szeretnek a XI. kerületben, Budán lakni, a körúttól távolabbi kisutcákban lakást pedig egyáltalán nem érdemes keresni. Fontos az albérlet ára: rezsivel együtt általában 25.000 forint körül van minimum, de egy takarosabb, kényelmesebb lakásra inkább 30-35 ezret kell számolnunk. A rezsi általában 10-15 ezerrel drágább,

mint amit a főbérlőtől hallunk (ez persze eloszlik az ott lakók között) A felszereltség sem mindegy: kérdezzük meg, hogy milyen a fűtési rendszer, a közös költség mennyi és mit tartalmaz, általánydíjat kell-e fizetni, vagy vannak mérőórák. Végül, de nem utolsó sorban: kérdezzük meg, hogy milyen internet van, és milyet lehet az adott környéken beköttetni. Nem kellemes, ha beköltözés után jössz rá, hogy maximum 1 megabites net van, és a YouTube meg a Neptun egyszerre már nem mennek kényelmesen! Budapesten rengeteg a régi építésű, nagyon magas belmagasságú (5 m!) lakás. Ezek ugyan nagyon tágasnak tűnnek, és kellemes érzés bennük lakni, ám ne felejtsük, hogy azt be is kell fűteni! Ez nem csak a költségek miatt lehet probléma, hanem a kályhától/ radiátortól távol lévő részébe a szobának sok esetben sehogy sem lehet kellemes hőmérsékletet varázsolni. Általános tapasztalati tény, hogy 4 főnél többen együtt lakni egy albérletben nem egészséges, szinte minden esetben a tanulás rovására megy. Ha sokan vagytok, könnyeben támad valakinek egy jobb ötlete a tanulásnál! A legjobb, ha egy szobában maximum ketten vagytok, az albérlet viszonylag csendes környéken van, és közel az egyetemhez. Ilyet találni nem nehéz, csak ha mindezt olcsón szeretnéd. Éppen ezért legalább 3 hetet érdemes szánni az albérletkeresésre, és nem kell leragadni az elsőnél, amit elfogadhatónak találsz.

Unicumos pulyka Hogyan készítsük el a pulykát? 1. Vegyünk egy pulykát! 2. Egy pohár unicum. 3. Tegyük a pulykát a sütőbe! 4. Még két unicum. 5. Állítsuk a hőfokot 190 sütőre! 6. 3 unicum további. 7. Süssük a kapcsot be! 8. Most még tovum 4 univáb. 9. Pulykázzuk meg a zsírt! 10 Unicumot a másik palackot még. 11. Dugjunk pulykákat a homérumba! 12. Poharazzunk egy unicumot az öntbe!

40

13. Süssük az unicumot még egy óráig! 13+1. Gyöngyvirágos kék ibolya-a-a-a!... 14. Pulykáljuk meg az puha unicumját! 15. Vegyük ki a pulyákot az unicumból! 16. Édes anyám, sírhalmomra-a-a-a!... 17. Kiskút, kerekes kút... 18. Szeletum a pulyák darabbal többe! 19. Pusztuljunk tásztátum! 20. Palackoljunk még egy unicum vevétet! 21. Nyílára uccásik a krocsmrasumity!... 22. Állítsuk meg a teritumot és pulykoljunk még egy terítéket! 23. Leterít az unipulyák, és fogyjunk el!


Bevezetés a pesti életmódba Mivel hamarosan Te is budapesti lakos leszel (vagy legalábbis időd nagy részét itt fogod tölteni), nem árt, ha kicsit felkészülsz e megpróbáltatásra. Tovább olvasva tippeket kaphatsz, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy ne egy unalmas és barátságtalan betonrengetegben érezd magad.

A

kár a messzi vidékről, akár a főváros közeléből érkeztél, bizonyára hallottad már: a pestiek bunkók és nagyképűek. Ennek az állításnak bár van valóságalapja, mégsem rosszabb a helyzet, mint az ország bármely más pontján (főleg azért, mert a pestiek nagy része egy emberöltővel ezelőtt még vidéki volt). Budapesten nagyon sok ember él (majdnem kétmillió), és ebből a tömegből fakadóan az emberek óvatosabbak, és senki sem beszélget szívesen egy vadidegennel az utcán vagy a villamoson – és ezt a magatartást jobb, ha te is felveszed. A nincs egy kis apród/cigid/piád, nem-tudod-mennyi-az-idő embereknek jobb, ha nem is válaszolsz és továbbmész, vagy ha várakozol, villámgyorsan elhajtod őket. A másik nyugtalanító dolog az anyatermészet hiánya lehet. Ha koliban/albérletben laksz, valószínűleg a belvárosban vagy annak közelében leszel, és sajnos Budapest nem a hatalmas parkjairól ismert. De azért vannak üdítő foltok a betondzsungelben. Ha ki akarsz kapcsolódni, vagy természetközelben akarsz tanulni, azt az egyetem közelében is megteheted: ott a Gellért-hegy, amin viszonylag kevés hegymászás után is találhatsz már nyugalmas ligeteket. A közelben van még a Feneketlen-tó, és a budai egyetemváros is fel van szerelve néhány parkkal. Ha az egész várost nézzük, akkor pedig ott a Városliget, a Népliget, néhány kisebb park és persze a Margit-sziget. Kétségtelenül a Margit-sziget a legjobb választás, nem csak a nagysága, hanem a tisztasága és a fekvése miatt is. Ott biztosan találsz megfelelő helyet akár olvasni, akár sportolni, akár sétálni mész – érdemes tehát akkor is odamenni, ha nincs olyan közel. Közlekedés. Sajnos a város az elmúlt években leginkább egy katasztrófa sújtotta övezethez hasonlít, de szerencsére ott a vaskerekű közlekedés: a villamos és a metró. 4-es metróról egyelőre még álmodni sem merünk, de a meglévő vonalak teljesen megbízhatóak és gyorsak. Jobban jársz, ha ezeket és a fő villamosvonalakat használod (körúti 4-es/6os villamos, 47, 49, 18, 61 stb.), mert a buszokkal a reggeli és délutáni csúcsforgalomban csak az idegösszeomlást kockáztatod. Kivételt képeznek a piros expresszbuszok (7E és 173E), de a sok busztábla egy megállóban ne tévesszen meg: a buszok általában

nem egyenletesen járnak, hanem „bandáznak”: negyed óráig egy sem jön, aztán egyszerre jön négy. Szóval, ha csak pár megállót mennél, várakozás helyett inkább sétálj… Az éjszakai közlekedés viszont a belvárosban nagyon jól megoldott, egyrészt a körúti villamos is egész éjjel közlekedik, másrészt a fő csomópontok közti éjszakai buszjáratok is 10-20 percenként járnak egészen reggelig. Egy jó tanács: soha, de soha ne aludj el éjszakain vagy közterületen! A közbiztonság a híresztelések ellenére sokat javult, és Budapest sok nagyvárossal ellentétben nem tartozik a zsebtolvajok fellegvárai közé, de ha óvatlan vagy, könnyen eltűnhetnek dolgok – egy ismerősömnek például a füléből lopták ki a fülhallgatóját alvás közben. Apropó éjszaka. Budapesten az éjszakai élet igen aktív annak ellenére, hogy mindenféle rendeletekkel próbálják ezt visszafogni. Az este 10 óra utáni alkoholvásárlás például néha meglepően nagy gondot tud okozni a sok éjjel-nappali bolt ellenére. A legtöbb helyen nem adnak, de van, ahol adnak pult alatt, és van, ahol teljesen nyíltan vásárolhatsz – ez még kerületen belül is változhat. Legjobb ha előre bevásárolsz. Az egyetemi klubok és kocsmák nagyon jók, de ha esetleg kicsit tágabb körökben is mozogni akarsz, akkor is sok hely áll a rendelkezésedre. Nem bocsátkozom felsorolásokba a remek kocsmákat és a szórakozóhelyeket illetően, a legismertebbekről valószínűleg már úgy is hallottál, vagy már rögtön év elején hallani fogsz. Érdemes kipróbálni ezeket, mert sosem tudhatod, melyik hely lesz a kedvenced, vagy hol ismersz meg egy jó társaságot. De a bulizáson kívül is rengeteg dolgot csinálhatsz: mozi, színház, kiállítás vagy csak szimpla ivászat a haverokkal a Gellért-hegyen; ajánlom figyelmedbe a www.est.hu portált, a Pesti Műsort (PM) vagy az Exit ingyenes programmagazint, amikből szinte akármilyen tevékenységet kinézhetsz magadnak estére. Továbbá azt is javaslom, hogy járj nyitott szemmel, és fedezd fel a várost, ha teheted – vagy legalább azt a környéket, ahol laksz. Sokan esnek abba a hibába, hogy elzárkóznak a főváros kínálta rengeteg lehetőség elől, de ha nyitott vagy, hamar rájössz, hogy itt is ugyanúgy otthon érezheted magad. Sok sikert a rázós kezdetekhez, remélem, Te is megszereted ezt a várost!

41


Érettségi… felvételi… kezdődhet a nyár! Felvettek? Gratula! Túl vagy a gimnáziumon! De azért vigyázz! Mikor az ember megkapja az értesítést arról, hogy felvették, az első ösztöne az, hogy a legközelebbi buli felé rohanjon. Minden vakmerő agysejt a szórakozásra ösztönöz, hogy egy utolsó, őszig tartó bulizással ünnepeld a sikert. Mire vége a nyári hónapoknak, egyetemista vagy főiskolás leszel. Biztos, hogy felkészültél? Mielőtt elkezdenéd összemosni a nyári napjaidat, bizonyosodj meg arról, hogy mindened megvan az egyetemi élethez. 1. Szerezned kell például egy szorgalmas csoporttársat, akinek a jegyzeteit lefénymásolhatod. 2. Egy villámkezű barátot, akivel partner lehetsz csocsóban – hisz a felsőoktatás kegyetlen világában az asztali foci eredmények mondják meg ki vagy. 3. Végül egy partnert, aki kezeli a pénzügyeidet. A beiratkozásra ugyanis szükséged lesz egy bankszámlára. Még nincs? Ebben tudunk segíteni: A neten pár kattintással igényelhetsz OTP Junior bankszámlát és bankkártyát is. Sőt, ha 2011. október 2-ig igényelsz OTP Junior bankszámlát és bankkártyát*, egy mozijegyet is kapsz ajándékba. Ha ezek megvannak, kezdődhet a nyár! Így biztosan nem ér meglepetés szeptemberben. * A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat részletes feltételeiről érdeklődj az OTP Bank fiókjaiban és honlapján közzétett üzletszabályzatból és hirdetményből.


Jár neked a 0 Ft-os percdíj, és egy hozzád illő okostelefon! Válts Évfolyam tarifára, és élvezd a Vodafone szupergyors hálózatát!

Évfolyam tarifa Tudatos csomag · Havidíj: 3 100 Ft · 0 Ft-os percdíj tarifán belül · 500 MB adatforgalom

Vodafone 858 Smart

· 18,05 Ft-os percdíj bármikor, bármely belföldi hálózatba · Havi 80 db SMS hálózaton belül

70 Ft

Ha két évre az Évfolyam tarifa Tudatos csomagot választod.

Tervezd meg a hátlapod! www.vodafonesmart-mydesign.com

A készülékajánlat új előfizetés vásárlása esetén visszavonásig, kétéves, határozott idejű szerződéssel és kétéves tarifahűséggel, illetve a készlet erejéig érvényes, az akcióban résztvevő felsőoktatási intézmény által kibocsátott és érvényesített diákigazolvánnyal. A Tudatos csomag 500 MB/hó adatforgalmat tartalmaz, amely adatforgalom felett nem számolunk fel túlforgalmazási díjat, viszont az adatforgalom sebességét csökkentjük. A 3G technológiával lefedett területeken a min. le- és feltöltési sebesség az ÁSZF 3. sz. mellékletében meghatározott érték (jelenleg 2100/800, illetve 150/40 kbit/s, a havidíjban foglalt adatforgalom túllépése után 128/128, 64/16 kbit/s), amelyet Vodafone az esetek 80%-ában garantál. A városra, házszámra lebontott lefedettségi térkép megtekinthető a www.vodafone.hu/internet weboldalon. A szerződéskötést megelőzően az Előfizető hitelképesség vizsgálaton esik át. A vizsgálat eredményének függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb más biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. Amennyiben a határozott időtartam lejárta előtt min 30 nappal egyik fél sem kéri az előfizetői szerződés megszüntetését, úgy az, a határozott idő lejártával határozatlan idejűvé alakul. Ha a szerződés két éven belül megszűnik, illetve alacsonyabb havi díjra történő váltás esetén az előfizető kötbér megfizetésére köteles. A kötbér összege, amennyiben az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő egy éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból a szolgáltatás szünetelésére vagy korlátozására, vagy az Előfizetői Szerződés megszüntetésére kerül sor, úgy egyedi Előfizetői Szerződésenként (hívószámonként) 37 500 Ft, amennyiben fentiek egy éven túl, de két éven belül következnek be, úgy 25 000 Ft továbbá két éven belül alacsonyabb havi díjra történő váltás esetén 39 990 Ft, illetve az opciós hűség megszegése esetén 6 000 Ft. A Vodafone a nyomdahibákért nem vállal felelősséget. A Vodafone fenntartja a jogot az árak és a díjak módosítására. A képeken látható fotók illusztrációk. További információk: www.bisztro.com/evfolyam címen és a belföldön, hálózaton belül díjmentesen hívható 1270-es számon.


Profile for GDH BME

Gólyaszám  

KÁTÉ Gólyaszám

Gólyaszám  

KÁTÉ Gólyaszám

Advertisement