Page 1


Felelős kiadó: Felelős szerkesztő: Végéhez közeledik a félév, sokak vállát nyomja az egyetem, a stressz. Eljöttek a fagyok, a szmog, a köd és a reggeli sötétség. Ki ne utálna ilyenkor reggel felkelni? De mégis van miért, hisz bármennyire is klisés lehet, közeledik a Karácsony, ami azért a többségnek mosolyt csalhat az arcára, hogy már csak kicsit kell küzdeni, még egy kicsit kell összeszorítani fogunk, még egy-két ZH, leadandó, vizsga és végre otthon lehetünk, a melegben, a jóban, családunk, barátaink, szeretteink körében. Remélem, majd meg fogod engedni magadnak azt, hogy legalább ezeken a napokon lazíts és feltöltődj a vizsgaidőszak hátralevő részére, és úgy köszöntsd az Új, baljóslatúnak, de annál izgalmasabbnak ígért, 2012-es évet, hogy biztosan sok jó dolog várjon rád! A Káté szerkesztőségének nevében kívánok hát Sikerekben Gazdag Vizsgaidőszakot, Boldog Karácsonyt és egy Nagyon Jól Induló Új Évet!

Főszerkesztő: Főszerkesztő-helyettes: Tördelők:

Szabó Klára Sipos Annamária Bozzay Melinda Faragó Dénes Károly Dóra Takács Rudolf

Olvasószerkesztők:

Bozzay Melinda Bőle Pál Ébert Dávid Káldi Tamás Poller Gyöngyvér

Cikkírók:

Arany László Bognár Gergely Bőle Pál Fülöp Edina Hadzsi Ákos Káldi Tamás Peidl Tamás Podolyák Éva Poller Gyöngyvér Pónya Petra Rédey Zoltán Rovács Péter Takács Borbála Zalkai Dániel Zángó Tamás

Szabó Klára KÁTÉ Főszerkesztő

GHK hírek ......................................................4 Milyen pályakezdő mérnököt keresnek a cégek? .4 Odoo – A projekt .............................................6 Formavilág - Volvo ..........................................7 Hogyan...? Az Internet .....................................9 Internetjog .....................................................11 Karácsonyi kütyümustra ...................................12 Ajándékötletek karácsonyra - főleg lányoknak ....13 Ajándékötletek karácsonyra - főleg fiúknak ........14 7 milliárd .......................................................15 Zabagép – A henteseknél .................................17 Mozdulj! ........................................................18 Fej vagy írás? .................................................19 Vitorla helyett szárnyak ...................................20 Megújuló energiák .........................................22 4-es metró......................................................23 Virgin Galactic Gateway to Space.......................24 Túléltük .........................................................25 Könyvajánló: Magyarország szubjektív atlasza ...26 Az élet csodaszép ............................................27 „Szabadesés” ................................................28 Douglas Adams: Galaxis útikalauz stopposoknak 29 R-hely............................................................30

Völgyesi Gábor Hoffer Dávid

Vendég cikkírók:

Klein András

Címlap:

Zángó Tamás

Társas: Naptár: Grafika: R-hely:

Sejbenné Rieth Ágnes Bozzay Melinda Sejbenné Rieth Ágnes Várady Sára Répásy Péter

Layout:

Földesi Bernát

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának Lapja http://www.kate.hu Megjelenik 1000 példányban az Egyetemi Hallgatói Képviselet támogatásával. KÁTÉ-szerkesztőség 1111 Budapest Irinyi J. u. 9-11. E-mail: katepress@gmail.com Honlap: www.kate.hu Nyomda: Király Reklámiroda és Nyomda Kft.


Kedves Hallgatók! Szeretnénk, ha jobban átlátnátok a Hallgatói Képviselet munkáját, ezért Karunkon újításként ezentúl nyilvánosságra fogjuk hozni az egyes tagok beszámolóit, havi bontásban, ahogy ez néhány Karon már bevett szokás. Bízunk abban, hogy így pontosabb képet tudtok alkotni a munkánkról, feladatainkról.

A

honlapra feltöltött összegzésekben a teljes havi munkákat próbáljuk összeszedni, illetve a különálló beszámolókból tájékozódhattok az adott képviselők adott havi munkájáról, hogy pontosan mit csináltak és körülbelül mennyi időt fordítottak rá. Kezdésként hamarosan elérhetőek lesznek a ghk.ktk.bme.hu oldalon, a Hallgatói Képviselet menüpont alatt, a Beszámolókra kattintva a szeptemberi és októberi beszámolók! Ha a beszámolók olvasása után kérdés merülne fel, akkor keressetek meg minket, szívesen válaszolunk. Szeptember Ahogy az lenni szokott, a szeptemberi munka nagy részét a kollégiumi beköltöztetés, a szociális pályázatok elbírálása és a tanulmányi ösztöndíjak kiosztása tette ki. Öszszesen körülbelül 900 szociális pályázat került feldolgozásra ebben a félévben, amelyhez a bírálóknak teljesíteni kellett az EHK által előírt

felkészültségi vizsgát. Ezen felül a Rendezvény Bizottságban a Gólyahajó megszervezése is jelentős feladat volt a szokásos Kollégista Avatóval együtt, amelynek a lebonyolításában a Senior Gárda is aktívan részt vett. Ebben a hónapban is számos bizottsági ülés volt, így például többször ülésezett a Kari Tanulmányi Bizottság vagy a Külső Szociális Bizottság. GHK-n belül a hat általános képviselőtestületi ülésen kívül, Ösztöndíj, Gazdasági és Rendezvény Bizottsági ülések is voltak.

GHK

beszélni szakmai tapasztalatairól, tanulmányairól, legyenek tervei a jövőjével kapcsolatosan, lássuk, hogy valóban érdeklődik az Audi Hungaria iránt. A leggyakoribb hibák közt említeném a felkészületlenséget. Negatív hatása van, ha a jelentkező nem tudja megindokolni például, hogy miért pont az adott pozícióra jelentkezett, ha nem tudja, a vállalatunk mivel foglalkozik. Érdemes az interjúk előtt otthon átgondolni, miről tanulás mellett még diákként szakmai H.N. - Az állásinterjú lényege, szeretne beszélni, mi az, amit fongyakorlatra is szert tesznek. A nyelv- hogy a pályázó meggyőzön minket tosnak tart önmagáról kiemelni, mik tudás elengedhetetlen. Trainee-k arról, hogy nekünk az adott munka- azok a tulajdonságai, amelyekkel esetén elsősorban kommunikációké- körben őrá van szükségünk. Tudjon kitűnhet a többiek közül.

KáTé - Milyen kompetenciákat ke- pes angol és alapfokú német nyelvtudásra van szükség. Általánosan azonresnek egy pályakezdő mérnökben? ban elmondható, hogy pozícióinknál Herbszt Nikoletta - Kifejezetten szükséges a német nyelv ismerete. A pályakezdő mérnökök számára in- mindennapos munkavégzéshez nadítjuk az Audi International Trainee gyon fontos a jó problémamegoldó Programunkat. Ide olyan fiatal, lel- készség, kommunikációs készség és kes hallgatókat várunk, akik kiváló szakma iránti elhivatottság. tanulmányi eredménnyel végezték KáTé - Mire érdemes figyelni az el az egyetemet, esetlegesen tagjai állásinterjún és mik a leggyakoribb voltak diákszervezeteknek, hallgatói csoportoknak. Szívesen vesszük, ha a hibák?

4

Október Októberben több nagyobb horderejű projekt is volt. A választások után tartott alakuló ülés és tisztújítás után,megszakítás nélkül folytatódott a munka. A Közösségi, Szakmai és Sport ösztöndíjak, valamint a Kari BME kiosztása, a vizsgaidőpontok ellenőrzése a TVSZ alapján, a Gólyabál szervezése és a Gépészmérnöki Szakkollégium SzMSz-ének megírása mind erre a hónapra esett. Tovább folytatta munkáját az idén alakult Gólyatanács is, amelyben a HK iránt érdeklődők vesznek részt. Több bizottsági ülés is volt, a Kollégiumi, az Ösztöndíj, a Tanulmányi és a Rendezvény Bizottsági is összeült. A hónap további eseményeit a honlapra feltöltött beszámolók anyagában találjátok meg, érdemes böngészni!

2011/7 december


KáTé - Milyen a jó önéletrajz és moKáTé - Mi a véleménye a Műegyetivációs levél? temről kikerült hallgatókról? Van-e valamilyen hátrányuk illetve előnyük a H.N. - A jó önéletrajz tömör, jól más iskolákban végzettekkel szemben? áttekinthető, tartalmazza azokat a tantárgyakat, speciális képzéseket, H.N. - Az Audi Hungaria az eldiák – és hallgatói szervezetekben múlt 18 év során folyamatosan mélyívaló tevékenységeket, melyek lénye- tette a kapcsolatot a Műegyetemmel. gesek a munka szempontjából, illet- Ezt az együttműködést jól példázza ve kiemelten hangsúlyozza az eddig a számos közös kutatási projekt, az megszerzett munkatapasztalatokat. Audi – BME Kooperációs KutatóközPontosan arra az állásra koncent- pont megalapítása – ahol az érdeklőrál, melyet megpályázott a hallga- dő hallgatók személyes tájékoztatást tó. Legyen látható, hogy rendelkezik kaphatnak aktuális karrierlehetőségeazokkal a kompetenciákkal, tudás- inkről, illetve a minden évben induló sal, melyek szükségesek a pozíció „Motortól a kész járműig” –tantárbetöltéséhez. Motivációs levelében gyunk, mely MSc –s hallgatók számáröviden írja le, milyen tapasztalatot ra tantárgyként, BSc –s hallgatók szászerzett előző munkahelyén, melyek mára szemináriumként látogatható. Ez azok a tulajdonságai, ami alapján a kiemelt odafigyelés a Műegyetem ő a legmegfelelőbb jelölt az állás hallgatói iránt nem véletlen, több száz betöltéséhez. Megemlítheti, hogy az kiváló gyakornokunkat és kollégánkat adott cégnél milyen jövőbeni tervei köszönhetjük az intézménynek. vannak. KáTé - Fontosnak tartja-e az MSc KáTé - Milyen a benyomása a pálya- diploma megszerzését, vagy elegendő kezdő mérnökökről? Milyen tulajdonsá- lehet egy BSc oklevél is? gokat, esetleges hibákat tudna kiemelni? H.N. - Szakterülettől függ, hogy H.N. - Pályakezdő mérnökök fontosnak tartják-e az Msc diploma esetén a hallgatóknak nagyobb megszerzését. Minél speciálisabb hangsúlyt kellene fektetniük a nyelv- munkakörben szeretne valaki elhetudásuk fejlesztésére. Hiába rendel- lyezkedni, annál nagyobb előnyt jekeznek kiváló szakmai ismeretekkel, lent számára, ha tanulmányait MSc-n ha nemzetközi környezetben nem folytatja. Általánosságban azonban boldogulnak. Ma már az egyete- elmondható, hogy a szakmai tapaszmek, főiskolák számtalan nyelvtanu- talat, az elhivatottság, és a személyes lási lehetőséget biztosítanak, ezeket készségek töltik be a legfontosabb mindenképpen érdemes kihasználni. szerepet. Pont ezen megfontolásból alakítotKáTé - Melyik nyelv(ek) ismeretét tuk ki gyakornoki programunk – az tartja a legfontosabbnak? Audi Adventure – keretfeltételeH.N. - Mivel vállalatunk hivatalos it úgy, hogy a nálunk jól teljesítő nyelve német, a napi munkavégzéshez gyakornokok német nyelvtanfolyamindenképp szükséges a német nyelv mon vehetnek részt az egyéb, nem szakmai jellegű képzések, tréningek ismerete. Ennek elvárt szintje feladatmellett. A másik hiányosságot ön- körönként változó, ugyanakkor általámaguk ,,eladásában” látom. Egy nosságban elmondható, hogy ahhoz, interjún nagyjából fél órájuk van, hogy valaki sikeres karriert építsen hogy meggyőzzék a másik felet, vállalatunknál, mindenképp szükséges hogy ők a legalkalmasabb jelöltek. legalább középfokú, kommunikációs Sokan nem használják ki megfele- szintű német nyelvtudással rendellően ezt az időt, nem tudják tömö- keznie. Vannak olyan munkaköreink is, ren, lényegre törően összefoglalni ahol az angol nyelv ismerete is előny. tanulmányaikat, tapasztalataikat. A Trainee Programunkba kifejezetten Úgy gondolom, hogy ha kellő időt olyan pályakezdőket keresünk, akik és energiát szánnak arra, hogy fel- jól beszélnek angolul, hiszen ők a készüljenek az interjúkra, akkor nem Volkswagen Konszernen belül angol nyelvterületre is eljuthatnak. lehet probléma.

2011/7 december

KáTé - Milyen területre keresnek mérnököket, milyen specializációk a legelőnyösebbek az Önök cégénél? H.N. - Rendszeresen keresünk gépészmérnök, villamosmérnök, közlekedésmérnök, műszaki menedzser végzettségű hallgatókat és pályakezdőket egyaránt, elsősorban motorfejlesztés, motorgyártás, minőségbiztosítás, gyártástervezés, járműgyártás, szerszám- és készülékfejlesztés, illetve akár a logisztika területére. Előnyben részesítjük a járműiparban tapasztalattal rendelkező pályázókat, elsősorban természetesen azokat, akik az Audi Adventure keretein belül tapasztalatukat nálunk szerezték. KáTé - Mit tanácsolna a mérnökhallgatóknak? Mivel emelkedhetnek ki a pályázók tömegéből, és mivel tehetnék értékesebbé megszerzett diplomájukat? H.N. - Már tanulmányaik kezdetekkor próbáljanak meg orientálódni, mely terület, ágazat érdekli őket. Járjanak utána, hogy milyen specializációra van igény a munkaerőpiacon. Ennek megfelelően keressenek gyakornoki állásokat, fontos, hogy az egyetemi évek alatt is szerezzenek szakmai gyakorlatot. Tanuljanak nyelveket, adott esetben töltsenek egy félévet külföldi egyetemeken, legyenek tagjai diákszervezeteknek – például a BME Formula Racing Team-nek, szakkollégiumnak. Természetesen vállalatunk is rendszeresen keres gyakornokokat, akik nálunk írhatják diplomamunkájukat is és sokan közülük a későbbiekben munkatársaink is lesznek. KáTé – Köszönjük a válaszokat!

Ryz

5


Legutóbbi interjúnk óta jó néhány hónap eltelt; sok minden történt ezalatt a 2012-es Solar Decathlon Europe magyar csapatával. A munka nyáron sem állt le, hiszen a diákoknak az idővel is versenyt kell futniuk, hogy be tudják tartani a szoros határidőket. A jövő évi szeptemberi finálé előtt még rengeteg munka vár rájuk, hogy a ház teljes pompájában és műszakilag tökéletesen kivitelezve állhasson majd Spanyolországban. Idén októberben a team egy része Madridba utazott a versenyzők számára szervezett workshopra. Ennek apropóján kérdeztük Erdős Attilát, elsőéves MSc-s épületgépész hallgatót, aki a csapaton belül a ház épületgépészeti tervezésében vesz részt. Káté - Október elején a Solar Decathlon Europe által szervezett workshopon vetAttila - Igen, egész nyáron zajlott a tetek részt Madridban. Mi munka. Kénytelenek is voltunk, ugyan- volt ennek a célja? is szeptember közepén teljesítenünk Attila - A workshopnak kellett a harmadik kötelező leadást a alapvetően három célja versenyre, ami egy közel 300 oldalas volt. Egyfelől a szeptemdokumentációt és majd’ 50 rajzot fogberben elküldött anyagunlalt magába. A csapat egy része az irodában töltötte a nyarat, a többiek kat kellett „megvédenünk” pedig lehetőségeikhez és nyári elfog- a szervezők előtt. A verseny helyszílaltságukhoz mérten kivették a részü- nének meglátogatása után feltehettük kérdéseinket, és ők is megfogalmazket a feladatokból. hatták a gondolataikat az eddigi Káté - Hol tartotok most a munká- munkánkkal kapcsolatban. latokban? A látogatás célja volt továbbá, Attila - A következő leadásig kivi- hogy új információkkal és tanácsokteli terv szintre kell eljutnunk minden kal segítsék a munkánkat, különösen szakág részéről, ezért ezek kidolgo- a multidiszciplináris csapatmunka zásával foglalkozunk. Az építésze- terén. Harmadrészt, és nem utolsó ti terveken már az utolsó simítások sorban egy kiváló lehetőség volt folynak, illetve a belsőépítészet is egymás és a többi csapat tagjainak kialakítás alatt áll. Gépész oldalról megismerésére. a fűtés-hűtés, vízellátás, csatornázás Káté - Ennek fényében, hogy látjáés légtechnika kiviteli tervein dolgotok, milyen a többiek felkészültsége a zunk, már elkészültek a kapcsolási tiétekhez képest? rajzok, függőleges csőtervek, nyomvonaltervek és a szabályozási sémák Attila - A csapatokkal kapcsolatban is átgondolásra kerültek. Energetikai nagyon vegyes képet kaptunk, és ez főrészről a hőszivattyú méretezése és ként a létszámra, illetve a csapaton berendszerbe illesztése folyik. lüli munkamegosztás mikéntjére vonatEközben folyamatosan konzultálunk kozik. A különböző országok versenyzői a támogató cégek szakembereivel is, nem látnak bele egymás tervének fejhiszen a saját termékeikben rejlő le- lődésébe, kizárólag azokba a dolgokhetőségeket ők ismerik a legjobban. ba, amit a többiek publikálnak. A szeLégtechnika terén a Rosenberg Kft. je- mélyes beszélgetések és a szervezők lentősen segíti a munkánkat, az egye- elmondása alapján az élmezőnyben di légkezelő gépet is ők biztosítják vagyunk felkészültségünket illetően. Káté - Nyáron is tudtatok dolgozni a projekten?

6

számunkra, míg a gépészet szívének megfelelő hőszivattyúval kapcsolatban a Samsung állt mellénk. Szponzoráció terén a legnagyobb sikerünk, hogy a Siemens érdeklődését oly mértékben felkeltette a projektünk, hogy főszponzorként vesz részt a további munkában. 2011/7 december

Nagy pozitívum volt, hogy a japán és az egyiptomi csapatot külön köszöntötték a szervezők a megnyitón, ezzel is kifejezve örömüket, hogy ők az otthoni történések, állapotok ellenére is el tudtak jönni a rendezvényre, és továbbra is dolgoznak a projekten.

Káté - A rendezvényen megismerkedtetek a helyszínnel is, ahol majd fel kell építenetek a házat. Ennek tükrében szükség lesz valamilyen módosításra az épületen? Attila - A helyszín bejárása után lehetőségünk volt személyes konzultációra a szervezőkkel. Ennek tükrében szerencsére nincs szükség koncepcionális módosításokra. Sok kérdés felmerült, melyek minden résztvevőre vonatkoznak, és amikkel kapcsolatban a szervezőkkel való egyeztetés után közösen fogunk megoldást találni. A terepre érve az összes csapat elkezdte megkeresni a saját leendő telkét. Mi ki is mértük az épületünk sarokpontjait, és egy-egy emberrel megjelölve azokat, fel is „építettük” a házunkat. Káté - Sikeresnek érzitek a madridi látogatást? Elérte a rendezvény a célját? Attila - Abszolút sikerként éltük meg, már azt is, hogy ott lehettünk. Sok új információval, tanáccsal láttak el minket a szervezők, és a kérdéseink nagy részére már személyesen a helyszínen, a többire pedig e-mailen keresztül kaptunk választ. Külön öröm volt számunkra, hogy a harmadik leadott anyagunkkal meg voltak elégedve, és biztosítottak minket arról, hogy jó úton járunk! Másfelől pedig nagy élmény volt más országok csapataival találkozni, beszélgetni, hiszen ez is célja volt a workshopnak.


Káté - Mik a további teendők a következő hónapokban? Attila - A mostani fázisban rendkívül sok feladatunk van. A csapatunk létszáma túllépte a 60 főt, ami rendkívül sok szervezési munkát igényel, ebbe is bele kell tanulnunk. A szervezők felé februárig bezárólag teljes kiviteli szintű, tervező által aláírt építészeti és szakági tervdo-

kumentációt, pontos organizációs és munkavédelmi terveket kell prezentálnunk. A legnagyobb kihívás talán mégis az, hogy megtervezett rendszereink mögött minden esetben sikerrel zárult szponzorációs tárgyalásokat, kellő anyagi és szakmai támogatást tudjunk.

Petra Pónya Petra

Ha érdekel, hol tart éppen az Odoo csapata a munkában, vagy többet szeretnél megtudni a versenyről, a készülő házról, illetve a csapattagokról, látogasd meg az alábbi, folyamatosan frissülő weboldalakat: http://odooproject.hu/ http://odooprojecthun.wordpress.com/ https://www.facebook.com/odooproject

A Volvo szó hallatán szinte mindenki a biztonságos, elegáns autókra gondol. Vajon az évek során kialakult tapasztalat és hozzáértés hozta magával, hogy ilyen a megítélésük? Vagy valahonnan mélyebbről jön ez az „imázs”? Ahhoz, hogy véleményt alkothassunk ebben a kérdésben, vizsgáljuk meg a márka történetét.

T

örténetünk a múlt század elejéig nyúlik vissza, amikor is 1911-ben bejegyezték a Volvo nevet, mint védjegyet az SKF AB-n belül. Ekkor még speciális golyóscsapágyakra használták. Ez a kezdeményezés azonban nem volt hosszú életű, így a cég inkább visszaváltott az SKF névre, és összes termékére ezt használta. A „volvo” szó a latin volvere (gördülni) ige egyes szám első személyű alakja. Egyszerűen kiejthető szó, melynek jelentése a konkrétumból indult, majd az idők során egyre inkább elvontabbá vált. A név 1924-ben bukkant fel újból, mikor Gustaf Larson, az SKF értékesítési igazgatója és Assar Gabriellson mérnök egy nyári éjszakán, kellemes rákvacsora közben felvetették egy svéd autó megépítésének ötletét, ami ellenáll a hideg időjárásnak és a svéd útviszonyoknak is, és ennek szánták a Volvo nevet. A megállapo2011/7 december

dás szerint Larson az autót tervezte, Gabriellson pedig pénzügyi támogatókat próbált szerezni. 1926-ban elkezdték építeni az első prototípust. Érdekes módon az első törésteszt már a hivatalos gyártás megkezdése előtt lezajlott, mikor az autó egy amerikai gépkocsival ütközött. Néhány karcolással megúszta a balesetet. 1927. április 14-én gördült ki az első autó (ÖV4) a gyárból. „Jakob” lett a beceneve, mert július 25-e a svéd naptárban Jakab napja, és ezzel a rákvacsora napjára emlékeztek, amikor az ötlet megszületett. Ötszemélyes, négyajtós, rugózott ülések jellemezték a modellt. Próbált különbözni a kor többi autójától. Már ekkor megjelent rajta a hűtőrácsra átlósan felerősített logó. A nyíllal átlőtt kör ősi jelkép, ebben az esetben is a férfias jelleget volt hivatott szimbolizálni.

A cég tevékenysége nagyobb lendületet vett, mikor Gabriellson egy személyes tragédia hatására megfogadta, hogy a lehető legbiztonságosabb autókat fogják tervezni: felesége autóbalesetben hunyt el. A gazdasági válság nem vetette vissza a cég növekedését, hiszen 1931-ben is tudtak osztalékot fizetni részvényeseiknek. Közben kisebb személyautók gyártásával foglalkoztak. 1935-ben mutatták be az akkori csúcstechnológiát képviselő PV36-ost. Ennek beceneve Carioca lett. Amerikai inspirációt érezhetünk a formájában, és valóban: a tervezőre, Ivan Örnbergre nagy hatással volt a Chrysler Airflow-ja. 80 lóerős autó volt, létraalvázzal, hathengeres motorral. A svéd piac visszafogottan fogadta ezt a meglehetősen drága

7


járművet, legnagyobb részét exportálták. Ezzel szemben a PV 444 már kedvezőbb fogadtatásra lelt. „Családi sportkocsiként” vált ismertté. Küllemét tekintve ezt a modellt tekinthetjük a hagyományos Volvo design megteremtőjének. Az 50-es években az európai piacon az olasz design hatása volt a domináns. Ez tükröződött a Volvo autóin is. Jan Wilsgaard, a Volvo Corporation első formatervezője megpróbálta ötvözni a trendnek megfelelő elemeket a biztonságos svéd megoldásokkal. Így született meg 1956-ban az Amazon (P120). 1959-ben a Volvo vezette be a hárompontos biztonsági övet, amit Nils Bohlin talált fel. Ezzel nem csak növelte az eladásait, hanem egy korszakváltást idézett elő az autók világában. Itt meg is jegyzendő, hogy a Volvo a kezdetektől kiemelkedően törekszik a biztonság növelésére autóiban, imázsába is beépítette ezt az elgondolását. Különösen nagy figyelmet fordít a gyermekek biztonságos utazására is. Visszakanyarodva a történelemhez, az Angyal című angol tévésorozatban Roger Moore autója is Volvo volt (P1800). Ezt az angol autóipar nem fogadta kitörő örömmel. 1966-ban jelent meg a 140-es, majd kicsit később a 240-es típus.

8 2011/7 december

Ezeket már párhuzamosan kombi és szedán változatban is gyártották. Formájukat tekintve ezek voltak azok az autók, melyek már a ma is ismert, klasszikus „Volvo kinézetet” behozták a köztudatba: erős, markáns vonalakat, szépen vezetett karosszériát és persze az abszolút férfiasságot. Nem is csoda, hogy harminc évig piacképes tudott lenni ez a fajta megjelenés. Közben folyamatosan kutatták és fejlesztették az autók komfortját és biztonságtechnikai berendezéseit. 1967-ben megjelent a hátrafelé néző gyerekülés, de ezen kívül például ők vezették be a katalizátort vagy az IC függönylégzsákot is. Az informatika fejlődése pedig egyre több korszerű megoldást tett lehetővé. Ezen törekvések nem maradtak eredmény nélkül: 1960 óta kb. 50%-

zés eredményei. (Nem is gondolnánk, hogy a hátsó lámpa függőleges metszetének jellegzetes alakja egy másik skandináv termék alakját utánozza, egy hajlított elemekből készült székét.) A jövő tekintetében a vállalat továbbra is fejleszti a biztonsági berendezéseket. Célkitűzése, hogy 2020-ra senki se veszítse életét Volvo gépkocsiban. Ezen célkitűzések mellett persze más területek felé kacsintgat a vállalat, hogy csak a Volvo Ocean Race-t említsük. (Ez egy háromévente megrendezett vitorlásverseny, mely a Föld megkerülését tűzi ki célul, és a mindenkori tulajdonosáról nevezték el.) A verseny során megszerzett tapasztalatait pedig felhasználja az autói tervezésekor is. Összegzésként tehát megállapítható, hogy a Volvo mély gyökerekkel rendelkezik mind dizájn, mind pedig technológia terén. Ez az, amit újra és újra megújuló formában tud beépíteni autóiba az aktuális trendeknek megfelelően. Így képes lépést tartani korával, miközben nem válik megszokott autóvá. Az elején feltett kérdésre személy szerint azt válaszolnám, hogy az „imázs” valahonnan mélyebbről jön, mint a tapasztalat és az évek, de ki-ki döntse el, hogy mit gondol ennek tekintetében.

kal sikerült csökkenteni a súlyos közúti sérülések számát a Volvo autókban. Formatervezés tekintetében az ezredforduló hozott nagyobb változást, mikor megjelentek a nagy alvázra épülő típusok. Az első ezek közül az S80 volt, majd követték szépen sorban a V70 és a Cross Country. Az XC90 sportterepjáró számos nemzetközi díjat is kapott. Sokkal több lekerekítés jellemzi, mint a korábbi modelleket, de mégsem veszt a férfiasságából ezzel. (A belső kialakítást tekintve pedig főképp nem.) Stílusát tekintve beleilleszkedik a mai autók sorába, de Források: mégis megtartja az egyediségét. Ezek www.volvowiw.hu, apróságoknak tűnő dolgokon múlnak www.volvocars.com a külső szemlélő számára, de valójában tudatos gondolkodás és terve-

Gyömbér


E

lőször nézzük meg: mi is az Internet? Definíció szerint az Internet különböző – katonai, oktatási, üzleti célú – számítógép-hálózatok egymással összekapcsolt hálózata, amely emberek milliárdjait szolgálja ki és a TCP/IP protokollra épül. Az Internet hatalmas mennyiségű információ és szolgáltatás közvetítő közege, mint amilyen többek között a WWW, az FTP, vagy az e-mail is. A magyar nyelvben az internet, mint közmű, kis betűvel írandó, míg a konkrét hálózat maga – mivel tulajdonnév – nagy I-vel. De miért is kapcsolják a gépeket hálózatba? Az alapvető ok az, hogy így az erőforrásokat a hatékonyabb működés érdekében több gép között el lehet osztani; nem szükséges minden gép mellé nyomtatót telepíteni, elegendő csupán egy gép az irodába. Központi, hálózati adattárakat lehet kialakítani, amihez a hálózat arra jogosult tagjai hozzáférnek. A fenti elvek hatására, amint az technikailag lehetségessé vált, több, független intézményben kezdtek lokális hálózatokat kialakítani. Ekkor jött az ötlet, hogy a kölcsönös előnyök érdekében – ha a hálózatok azonos elvek alapján épülnek fel és azonos kommunikációs szabványokat használnak – azokat egymással összekapcsolják. Ez a kezdete az Internetnek, a hálózatok hálózatának. Az Internet története a hatvanas évekre nyúlik vissza, amikor az USA kormánya hadi célokból pénzt adott egy robosztus, hibatűrő, elosztott számítógép-hálózat kifejlesztésére. 1969-ben állt elő az Internet elődjének tekintett ARPANET, amely egyetemeket és kutatóintézeteket kötött össze – először csak az USA-ban, később világszerte. A projekt hamar civil befektetőkre és ezzel együtt privát alkalmazásra talált, s függetlenedett a kormánytól. Az ARPANET 1982-ben állt át az idő közben kifejlesztett TCP/ IP protokollra, ekkor vette fel a ma is használt Internet nevet. Az Internet kezdeti elterjedése szorosan összefonódik a Unix operációs rendszer fejlődésével. 2011/7 december

Az Internet tehát csupán egy hálózat, a kommunikáció alapja, a közvetítő közeg. Ahhoz, hogy a böngészőprogramba a kate.hu címet gépelve kedvenc újságunk weboldalára jussunk, még sok komponensre van szükség.

Először is, honnan tudja a számítógépünk, melyik gépen keresse az áhított információt? Az internet-protokoll szerint a gépeket úgynevezett IP-cím azonosítja. A régebbi, de ma is elsődlegesen használt IPv4-nél ez a cím négy bájt, és általában ponttal tagolva írják le: 152.66.220.25. Ahhoz, hogy a „kate.hu” szövegből – ezt domain névnek nevezik – előálljon az IP-cím, a DNS rendszer lesz segítségünkre. A DNS a „Domain Name System” rövidítése. A DNS-szerverek hierarchikusan kapcsolódnak, és szükség esetén egymástól kérik le a kérdéses domain névhez tartozó IP-címet. Ha tehát begépeled a „kate.hu” webcímet, a böngésződ az internetszolgáltatód által megadott elsődleges DNS szerverhez fordul – van egy másodlagos is, a biztonság kedvéért. A DNS

szerver, ha nem rendelkezik a kért domainhez tartozó címmel, mert azt tőle még senki nem kérte, akkor az országos (.hu) DNS-szerverhez fordul, ahonnan lekéri a címet. Megkaptuk hát a célgép IP-címét. megkezdődhet a kommunikáció – de miről? Itt jön képbe a webcímek előtti http előtag: ez a HyperText Transfer Protocol rövidítése – ez egy nagyon egyszerű, kérdés-válasz jellegű protokoll, ezen keresztül zajlik a weboldalakkal kapcsolatos kommunikáció, ami manapság HTML (HyperText Markup Language) formában történik. A WWW, azaz a „world wide web” története önmagában is érdekes: 1990-ben született a svájci részecskefizikai kutatóintézetben, a CERN-ben. Az akkoriban forradalmi ötlet az volt, hogy az egyes, szöveges információt hordozó weboldalakat egymással hiperlinkekkel, azaz hivatkozással kötik össze, amivel egy új oldalra navigálhat a felhasználó. Így egy olyan struktúrába lehetett szervezni a weben fellelhető információt, ahol a lapok egymáshoz képesti kapcsolata szöveggel ellátható, tetszőlegesen meghatározható volt, s így egy bejárható hálózatot hoztak létre. Még ma is él a tévhit, hogy az Internet egy atomtámadásnak is ellenáll. Valójában ez csak részben igaz: az Internet decentralizált, s így nincs globális központja – helyi adatközpontok viszont vannak. Ilyen például a BIX, a Budapest Internet Exchange, ahol az egyes szolgáltatók összekötik a vonalaikat. Egy ilyen központ kiesése – amihez elég egy markológép is –, bár az Internet egészét nem befolyásolja, biztosan jó pár ember napját elrontja. Ami az atomtámadás-állóságot illeti, az Internetet felépítő, egyes alhálózatokat összekapcsoló router gépek több vonallal is rendelkeznek, s ha ezek közül kiesik pár, a többi még használható. A protokoll – hiszen így tervezték – alkalmas tehát arra, hogy az Internet többszörösen redundáns, biztosított legyen, csak éppen nem az: a ma használt rendszert a szolgáltatók és magánbefektetők saját pénzü-

9


10

kön építették ki, így érthető módon a sávszélesség növelése és a minél szélesebb körű elérhetőség – minél több előfizető – fontosabb volt, mint egy esetleges atomháború esetén történő alkalmazhatóság. Ahogy azt már említettem, az internet szegmensekre, alhálózatokra van osztva; az alhálózaton belüli gépek egymással közvetlenül kommunikálhatnak, ami azon kívül esik, azt csak az úgynevezett átjárón (gateway) keresztül érik el. Egy gateway tehát legalább két alhálózat része. Az internetet felépítő fő kommunikációs vonalakat gerinchálózatnak nevezzük, s a kapcsolódási pontokban található az úgynevezett router, vagyis útválasztó. Itt nem az otthon megtalálható, kis LED-es dobozokra kell gondolni, hanem sok kilowattos, hatalmas adatátviteli képességű szekrényekre. Az otthon megszokottal eltérően itt nem egy darab „WAN” vagy “Internet” feliratú porttal találkozunk, hanem számos link kezelésére alkalmas kártyákkal. Ezek a routerek végzik az adatcsomag cél felé történő irányítását. Apropó, adatcsomag: az egész rendszer alapköve a csomagkapcsolt kommunikáció. Kezdetben egy telefonvonalat egyszerre csak egy ember használhatott; a telefonközpontban a kért készülékkel összekapcsolták, s így a hang analóg villamos jelek formájában jutott a távolba. A telefonközpontok – mivel egymással véges számú vonalon voltak összekötve – egyszerre csak kis számú hívást tudtak lebonyolítani. Majdnem a XX. század végéig kellett várni a digitális adatátvitel megjelenésére és a csomagkapcsolt kommunikációra. Halkan jegyzem meg, hogy ezt is még az ARPANET-hez fejlesztették ki. Egy csomagkapcsolt hálózaton a 2011/7 december

továbbítandó információt szabványos csomagokba szervezik, amelyet ellátnak feladóval és címezővel. Akár a postán, az egymással kapcsolatot felvenni kívánó felek itt is rendelkeznek egy-egy címmel, elég tehát a csomagunkat a megfelelően megcímezni, a továbbításról majd mások gondoskodnak. Nagy előny az is, hogy a kommunikációs vonalat az adóvevő egységek csak a csomag elküldésének idejéig használják, ezután szabaddá teszik azt, hogy más csomagot is küldeni lehessen rajta. Ez kell ahhoz, hogy egyetlen üvegszálon akár több ezer számítógépet is ki lehessen szolgálni. A csomagok mérete természetesen maximálva van, így ha nagyobb menynyiségű információt, például egy fotót kívánunk A-ból B-be juttatni, azt csak több darabra törve tehetjük meg. Mivel semmi nem biztosítja azt, hogy az egyes csomagok abban a sorrendben érkeznek meg, amiben elindultak – sőt, azt sem, hogy egyáltalán megérkeznek – joggal várjuk, hogy a sok zavar miatt egy darabos, összevissza valamit kapunk majd a túloldalon. Szerencsére ez nem így van, s ezt a TCP-nek köszönhetjük. Ez biztosítja azt, hogy minden egyes adatcsomag pontosan egyszer érkezzen meg; mivel minden egyes bejövő csomagra visszaigazolást küld a távoli gép, észre lehet venni, ha az egyik elveszik, s ekkor az újraküldés automatikusan megtörténik. Emellett az egyes csomagok sorszámozva is vannak, így már a sorrend is egyértelmű. Látjuk tehát, hogy az Internet egyáltalán nem egy egyszerű dolog; rengeteg technológia, sok-sok évnyi fejlesztés van mögötte. Ezt persze a mindennapi használat során nem érezzük, csak amikor valami probléma van. Ekkor a hiba megoldásához vezető első lépés a hiba megállapítása: az, hogy „nincs internet”, nem sok információval szolgál. Hasonlóképp: arról, hogy mondjuk a „YouTube” lassú, nem

feltétlen a kollégiumi hálózat tehet... Azt hiszem, nem állítok valótlant, mikor azt írom: az internet a mai, modern ember életének fontos részévé vált, sok esetben már talán nélkülözhetetlen részévé. Hozzátartozik mindennapjainkhoz, a használata hétköznapi dologgá vált, pedig húsz éve szinte nem is létezett. Mindenkinek mást jelent, mindenki másra használja; a lehetőségek száma szinte korlátlan. Már az egész Földet behálózza, s talán nem a távoli jövő, hogy a Föld összes lakója bárhonnan, szabadon elérhesse. Ha jól használjuk, a Hálózat lehetővé teszi az információ, a tudás szabad áramlását; az Internet már alapjainál fogva egy szabad, nyitott rendszer. A XX. század gyermeke, és a XXI. század alapja. Az Internet egy olyan találmány, aminek köszönhetően a tudományos-technikai fejlődés felgyorsult, egyenesen információs robbanás következett be, s az emberek közti földrajzi távolságok könnyebben áthidalhatóvá váltak. Az Internet – vagy annak későbbi utódja – lehet az alapja a sci-fi írók által megjövendölt kollektív tudatnak, s talán ez vezet

majd az emberiség felemelkedéséhez. Aki mélyebben is szeretne megismerkedni az Internet mögött álló technológiákkal, azt a KTK Számítástechnika Szakosztály szeretettel várja. Források: http://www.opte.org/maps/ http://en.wikipedia.org/wiki/Internet http://hu.wikipedia.org/wiki/ARPANET http://en.wikipedia.org/wiki/World_ Wide_Web P


Azoknak, akik úgy gondolják, hogy az internet a teljes szabadság terepe és büntetlen vadnyugata, ennek az írásnak csalódást kell okoznia - hétköznapi cselekedeteink ugyanis gyakran jogi aktusoknak minősülnek. Ha az adott szituációra vonatkozó jogszabályokat nem tartjuk be, büntetést róhatnak ki ránk. Ugyanígy igaz ez az interneten is, és ez a terület ma már jogilag szabályozott.

A

z internet korai szakaszában, amikor az még egy zárt, egyetemek közötti hálózat volt, senki nem vetett fel jogi problémákat. Manapság a világháló azonban a hétköznapi kommunikáció, adásvételek, tudósítások színtere, így ugyanazon normáknak kell megfelelni itt, mint a „valós” világban. Szerzői jogról: A szerzői jog az egyén eredeti jelleggel bíró szellemi tulajdonát hivatott megvédeni. Ez a jog a mű megszületésekor keletkezik, és nem függ annak publikálásától, vagy „lajstromba vételétől”. Speciálisan az internet világában szerzői jog védi a domain neveket, honlapok designját, videókat, és bármilyen egyedi tartalmat. A szerzői jog által védett tartalmakat nem lehet a szerző engedélye nélkül felhasználni (vagyis közzétenni az interneten saját alkotásként, annak részeként, vagy akármilyen más formában), kivéve az úgynevezett méltányos használat esetén (fair use). Ez utóbbira példa az oktatás, tudományos kutatás, könyvtári archiválás. Mivel nem számít feltétlenül méltányos használatnak, a szerző engedélyét kell kérni akkor is, ha egyébként megemlítjük a szerző nevét, vagy megvásároltuk az adott tartalmat - de még akkor is, ha nem haszonszerzés céljából cselekszünk. Például hivatalosan nem tölthetünk fel a YouTube-ra olyan videót, ami alatt más előadó zenéje megy, nem rakhatunk fel videóklippekből saját magunk által összevágott mixet, de olyan videót se, ahol egy alkotást imitálunk. Ezeket a videókat leszedhetik, vagy - ha anyagi kárt okoztunk - be is perelhetnek minket. Érdekes példa erre Mike Rowe ügye. A 17 éves kanadai diák mikerowesoft.com néven indított honlapot, amit viszont a Microsoft nem talált viccesnek, és követelte, hogy adja át a nevet. A cég felajánlott 10 dollárt 2011/7 december

az eddigi költségeinek fedezésére, amire válaszul azt írta a fiú, hogy 10 ezer dollárért hajlandó eladni a jogokat. Ezzel sajnos hibát követett el, mivel ezt az ajánlatot fel tudták ellene használni a WIPO eljárásban, mondván, Rowe rosszindulatúan, nyereségvágyból csapott le a címre. A sajtó felkapta a témát, így a Microsoft jó híre romlott volna, ha tovább erőlteti ezt az ártatlannak tűnő ügyet. Végül megegyeztek a felek, most a szoftvercég tulajdonában van a domain név, egy Bing keresést találunk itt az esetről, Mike Rowe Microsoft termékeket kapott cserébe. Szólásszabadságról: Egy másik terület, ahol vigyáznunk kell, nem követünk-e el véletlenül bűncselekményt, hogy meddig terjed a szólásszabadságunk az interneten. Egyértelmű, ha egy hírportál illet erős kritikával egy személyt, szervezetet, vagy műsort, az beperelheti a híroldalt rágalmazásért, kártérítést követelhet, ha be tudja bizonyítani, hogy ez anyagi kárt okozott neki. Ugyanez történt mostanában, egy meg nem nevezett (eldobható műanyag játék) műsorral. A showt „leszarozták”, a műsorvezetőt „lesenkizték”, és ezt utóbbi nagyon rossz néven vette, ezért perelt. Végül a bíróság elejtette a vádakat, ugyanis, ha kellően megindokoljuk a mondanivalónkat, akkor az nem számít rágalmazásnak. A Büntető törvénykönyv szerint a rágalmazás: „aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.” Elmarasztaltak viszont egy nőt, amiért a Facebookon alkoholistának állította be anyósát. Vigyáznunk kell tehát itt is, hogy mit mondunk - ha akarnak, beperelhetnek minket ilyen, viccnek

szánt közléseinkért. Mivel a magyar bíróság előtt egy párszáz fős ismerőscsoport is nagy nyilvánosságnak számít, még becsületsértést is elkövethetünk. A Büntető törvénykönyv szerint a becsületsértés: „aki mással szemben a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben, nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.” Ezzel a vétséggel vádolnak egy twitterezőt, aki visszaélt egy politikus nevével, és utóbbi szerint túl sértő volt a gúnyolódása. Felmerül a kérdés hogyan vonhatnak minket felelősségre, ha elkövetünk egy-egy ilyen tettet az interneten. A twitteres esetnél például az egyik tanút fényképe alapján azonosították, és idézték be a bíróságra. Hiába állnak védelem alatt személyes adataink, a szolgáltatók a rendőrségnek, bírói végzésre ki kell, hogy adják őket. Tehát az interneten elkövetett cselekedeteinkért is felelősek vagyunk. Persze, ha nagyon akar az ember, névtelenség mögé tud bújni, de ugyanígy megteheti ezt a valóságban is. Továbbá nem az a jellemző, hogy minden rossz szóért vagy nem tetsző mozzanatért perelnek, de nincs is rá szükség; a világháló egy önszabályozó közösség, a nem megfelelően viselkedő szereplőket kizárja magából. De azért érdemes tudnunk, mihez van jogunk, és mihez nincs. Forrás: www.info-media.hu www.internetjog.com www.origo.hu

Jeez

11


Újra közeleg a szeretet ünnepe, és mint minden évben, idén is komoly nehézségeket okozhat, milyen ajándékkal lepjük meg kütyüimádó barátunkat/barátnőnket. Ha már van négy USB-s kávémelegítője és két kézi masszírozója, akár valami tényleg hasznosat is választhatnánk idén. Ebben próbálunk segíteni az alábbiakban. IPhone, Ipad Tudjuk le gyorsan a kötelező kört a témában járatlanabbak kedvéért. Minden geek elsőszámú vágyálmai (vagy utálatának fő tárgyai) ezek a termékek, jegyezzük meg, jogosan. Az IPhone legújabb verziója (4S) nagyobb erőforrásokkal, jobb kamerával és egy hangutasításokat is kezelni tudó személyi asszisztenssel, Sirivel érkezik. Az ékes angol nyelven kimondott utasításokat, némi in-

12

16 gigás tárhelyet jelentősen bővít- tott Android rendszer fut, az Amahetjük. Mindezért 140.900 Ft-ot kér- zon teljes szoftver, könyv, videó nek el Almáék. és zeneboltjával integrálva. Az ár tartalmaz egy egyéves előfizetést Amazon Kindle az Amazon tárában található több Többször is volt már szó a Káté ha- mint 10.000 on-line (sajnos szintén sábjain az amerikai könyvkiadó vál- csak angol nyelven) nézhető filmlalat villanykönyveihez készült e-ol- hez és sorozathoz. A rossz hír, hogy vasójáról. A termékpaletta november karácsonyig biztosan csak Ameri15-én kapta meg a vérfrissítést. A to- kába szállítják, egy külföldi rokon vábbra is e-ink technológiát használó jól jön hozzá. eszköz (azaz nincs aktív hátSamsung Galaxy Note térvilágítása, Ez a táblagép-okostelefon hibezzel papírrid a végletekig fokozza a menőszerű élményt ség fogalmát. Mint az öszvér vagy és több hetes a lódarázs. Az 5,3 colos kijelzővel akkuidőt nyújt) és Androiddal érkező kétmagos megkapta a géppel a mindig úton lévő emberek régóta várt legjobb barátját alkották meg a érintőkijelzőt. fejlesztők. Ha nem akarunk egy hét, Ezzel a mévagy ne adj Isten 10 colos Galaxy rete csökkent, a felhasználói élmény Tab-ot cipelni magunkkal, kiváternetes adatforgalom generálása változatlan, az ára pedig 99$-ra ló megoldás lehet ez a kis eszköz. mellett szinte hibátlanul végrehajtja. csökkent. A beépített wifi és a több Böngészésben és HD videók lejátÍrhatunk sms-t, kereshetünk az inter- tízezer (sajnos egyelőre csak angol neten, és számtalan módon megkér- nyelvű) kedvezményes árú könyv csak dezhetjük, milyen az időjárás a világ ráadás. Minimalisták amerikai rokovalamely pontján. Ezzel több napra nokon keresztül szerezhetnek magukvaló kellemes mulatsággal lephetjük nak a 79$-os reklámokkal jóárasított meg szeretteinket, potom 189.990 és mindössze 5 gombos verzióból is. Ft-ért. Az Ipadről valószínűleg mindenki Amazon Kindle Fire hallott már, aki nem egy föld alatti, Gondolt egyet a fentebb már szigorúan elzárt gumiszobás fegyin- említett könyvkiadó, és a világsiketézetben töltötte az elmúlt két évet. A rű e-ink olvasói mellé összerakott 10 colos táblagépen az internetezés egy tabletet is, mert fekete-fehér- szásában verhetetlen, az Android és a játék új élményét tapasztalhat- ben mégsem az igazi a pucér nő- Store pedig ellát a megfelelő játéjuk meg a kétmagos processzorral, ket nézni. A gép hét colos gorilla kokkal az unalmas órákra is, potom első-hátsó kamerával és az Apple in- glassal (elméletileg karc és törésál- 180.000 Ft-ért. tegrált, felhő ala- ló kijelzővel), kimondottan erős kétpú tárolóhelyével magos processzorFujiFilm X10 felvértezett masi- ral és a már-már A Fuji megalkotta minden nán. A felhőben pofátlanságnak retróőrült tökéletes bajtársát: az tárolt adatokat számító 199$-os analóg formájú digitális fényképeinternetről bár- árral érkezik. A zőgépet. Habár külsejében a Pajtás hol és bármikor gépen egy felés Zenit vonalat folytatja, a belseje elérhetjük, így ismerhetetlennem hagy kívánnivalót a mai felaz alsó hangon ségig módosígyorsult világban sem. A 49 pontos

2011/7 december


autófókusszal, 4-szeres zoommal, USB Kősemmi nagylátószöggel és panorámaHa mégis maradnák a használhakép készítéssel felszerelt gép még tatlan, ámde vicces és frappáns ajánRAW-ban is képes megtömni a me- dékoknál, megtaláltuk a befutót. Az móriakártyát. USB Kősemmi azt tudja, amit a neve sugall: semmit. Az igényes kialakítású habkövet egy usb csatlakozóval a számítógéphez csatlakoztathatjuk és garantáltan minimális áramfogyasztás mellett nézhetjük, amint csendben végzi soha véget nem érő semmittevését 4970 Ft-ért. Megrögzött filozófusoknak és közepesen ráérős bölcsészeknek kiváló ajándék!

Rovács

A mai világban nem olcsó az élet, főleg egy egyetemistának. Ha a pénzed csak a teljesítetlen kreditekre, nyomtatásra és a rehabilitáló kocsmázásokra megy rá, akkor nem marad az ajándékozásra. Ez esetben, íme, néhány ötlet, amely nem kerül semmibe, és kiegészítő ajándékként is felhasználható.

A

jándékozásnál ne felejtsd el, hogy ne a másik ember kacatpolcát növeld, hanem olyan dolgokkal lepd meg, amelyek értékesek számára és örömmel töltik el. Nem biztos, hogy örülni fog még egy illatos gyertyának, füstölőnek, vagy egy afrikai szobornak. A karácsonyozás nem arról szól, hogy sokat költesz és cserébe olyan dolgokat kapsz, amelyeket magadtól sose vettél volna meg, hanem annak a kifejezése, hogy törődünk a másik emberrel, és szeretnénk, ha boldog lenne. Ha van egy kis tehetséged az íráshoz, ezt karácsonykor kamatoztathatod, hiszen írhatsz verset, novellát, sőt regényt is szeretteidnek. Ezzel nem csak egy teljesen egyedi ajándékot adsz, hanem egy kis részt magadból is belecsempészel a csomagba. Lehet festeni festményt vagy rajzolni képregényt is, ha abban vagy tehetséges, valamint informatikában jártasok programozhatnak játékot, vagy készíthetnek képeslapot. Egy másik alkalmazható módszer, amihez különleges adottság sem kell, ha valami olyasmit adsz ajándékba, ami a tiéd, de mégis úgy gondolod, a másik jobban értékelné (pl. ha van valamid, amit mindig is irigyelt tőled a barátod, akkor meglepheted vele karácsonykor). Ha nem poénkodod el, még örülni is fog az ajándékozott.

2011/7 december

Minden nő legjobb barátja a gyémánt, tartja a mondás, és ha nem is ragaszkodunk a legértékesebb drágakőhöz, általában az ékszereknek szoktunk örülni mi, lányok. Ez nem azért van, mert anyagiasak vagyunk, csak egyszerűen szeretünk mindent, ami szép, főleg ha viselhetjük (ennek oka evolúciós ösztön: párszerzés céljából tetszetősnek akarunk mutatkozni). Az operajegy is jó választás, hiszen operába menni sokan szeretnek. Vagy azért, mert a klasszikus zene rajongói, vagy csak a kiöltözésben lelik kedvüket (itt most megint lányokra gondolok elsősorban). Az opera amúgy is egy olyan társasági esemény, ahol az emberek különlegesnek, kifinomultnak érezhetik magukat, és egy kis kultúra is ragad rájuk a budapesti kosz mellett. A színházra mindez ugyanúgy igaz. Gyereklelkű felnőtteknek a legjobb ajándék a cirkuszjegy. Sajnos borsos ára van a Fővárosi Nagycirkusz előadásainak (a felnőtt jegy 2400 Fttól kezdődik), de mindenképp megéri a látványt, hiszen nem fogunk hinni a szemünknek az artisták lélegzetelálló produkcióit és a bűvészek szemkápráztató mutatványait látva. És egy másik előnye, hogy közben a közönség tagjaként újraélhetjük gyerekkorunkat. Barátnak, barátnőnek tökéletes ajándék egy jegy a Szerelmesek labirintusába, amely a Budavári labirin-

tus része. Az este alatt a szerelmesek különválva, lámpással a kezükben végigjárják a labirintust, majd egymásra találva belépnek egy olyan terembe, amelyet napközben zárva tartanak a látogatók előtt. Hogy ott mi található? Nem árulom el, legyen meglepetés. Klausztrofóbiásoknak nem ajánlott program, hiszen a sötétség, a szűk folyosók és a térerő hiánya ijesztővé teszi a helyet, de talán pont ettől válik különleges programmá. Még van valami, ami mindig be szokott válni, az pedig az utazás. Ehhez ugyan jól jön az ajándékozott tulajdonságainak, vágyainak, habitusának az ismerete (pl. rafting túrát ne adjunk ajándékba otthonülős nagymamának), de nagyot tévedni nem tudunk, hiszen egy befizetett útra nem sokan mondanának nemet. Téli vizsgaidőszak közepette nincs is jobb, mint egy utazás tervezgetése. Az én személyes kedvenceim a saját készítésű ajándékok, egyrészt mert olcsóak, egyediek, személyesek, valamint meg kell dolgozni értük. Hátránya éppen ez, hiszen jóval több időt vesz igénybe, mint levenni egy terméket az üzlet polcáról és kifizetni, így nem ajánlott utolsó pillanatra hagyni. Készíthetünk ékszereket, dobozt, tálat, ruhát vagy akár posztert is a másiknak, a listának csak a képzeletünk szab határt.

Mazsola

13


Idén is komoly l problémát blé á okozhat, k h mivel i l llepjük jük meg kkedves d fiúi fiúismerőseinket ő i k a szeretet ünnepén. ü é Bögre, gyertya, feliratos póló, kitűző... mind-mind kétségbeesett megoldások az utolsó pillanatban, de valljuk be: magunk is jobban örülnénk valami ötletesebb dolognak. Lássuk hát az idei különleges ajándékok felhozatalát. Sörszappan: ha nehéz az urat rászoktatni a rendszeres fürdésre, és ráadásul gyakran jön haza későn a kocsmából, akkor ez a klasszikus ajándék mindenképp célt fog érni: négyféle aromásított sör-szappant vehetsz neki, amit minden bizonnyal szívesen fog magára dörzsölni. Ár: 2950 Ft. iPhone 4 mini mikroszkóp: A kíváncsi természetűeknek. Az ár elég borsos, de akit érdekel az anyagtechnológia, és van új iPhone-ja, az biztos örülne egy ilyen ajándéknak. A miniatűr készüléket ráerősítve a telefon kamerájára a kijelzőn akár 60-szoros

nagyításban vizsgálgathatod a dolgokat, miközben a megvilágításról három LED gondoskodik. Az egyik lámpa megvilágítja a papírpénzeken levő vízjelet is, így bankjegy-azonosítást is tudsz végezni vele. 3 darab LR1130 elemmel működik. Ár: 7990 Ft. Ivószemüveg: Minden, mi szemszájnak ingere: ez egy olyan szemüveg, ami szívószálból van kiképezve, a meghosszabított szárak egyik végét a pohárba, a másikat a szádba kell rakni. Így mielőtt célt ér az innivaló,

14 2011/7 december

végigkövetheted azt a szemeddel; ettől a szemüvegtől biztos nem fogsz jobban látni, de bulikon és fesztiválokon nagyon jól lehet vele menőzni. Áramlástanos és HDR-es kollegáknak ideális ajándék. A szívószál teljes hossza 127 cm, ára: 1550 Ft. Sörnyitó tok okostelefonra: Ismét egy ajándék iPhone-osoknak, azok közül is a 3g típussal rendelkezőknek. Az ötlet nagyon jó (fel is vagyok háborodva, hogy csak iPhone-ra van), hiszen egyszerre óvja a telefont és jelent gyors sörnyitási lehetőséget a igyál a melletted levővel, igyon valaki, rozsdamentes acél és gumi kombi- akit kiválasztasz, igyon mindenki, és ezek variációi, valamint van a körfordítás, az „újra te jössz”, és az ultimate „alkoss egy szabályt”. Ha pedig valaki ledönti a tornyot, az megiszik mindent. A játékhoz természetesen 4 feles pohár is jár, tehát már csak egy négyfős társaság kell sok alkohollal, és indulhat is a móka. Ár: 4250 Ft. Etetőtál: Ha valaki nem tudja, hol a helye, akkor vehetünk neki egy ilyen kutyatálra emlékeztető kerámiatálat is. Ha az ajándékozott hajlandó lesz nációjából készült sörnyitó tok. Még használni, akkor a tál bizonyára a dobozos sörnyitó is van rajta, úgy- mosogató legszebb ékköve lesz. Ára: hogy nem kell többet kapargatni a 3660 Ft. körmünkkel a nyitófület. Hab a tortán, hogy jár hozzá egy link egy apphoz, ami számolja a sörnyitásokat, és közben különféle képeket és hangokat ad ki. Ár: 5455 Ft. Drunken Tower: Ha már uncsi a „Részegedj okosan!”, akkor vagy használd az ebben a számban található „Gépészedj okosan!” verziót, vagy vedd meg ezt az ivós-Jengát. Többnyire ugyanazok a képességet kellenek hozzá, mint az eredetihez, csak Money Maze: Ez inkább kiegészíezek a játék előrehaladtával egyre tő ajándék, hiszen ebbe az üvegkocromlani fognak, hiszen minden kihú- kába pénzt vagy egyéb papíralapú zott fahasábon egy ivással kapcsola- ajándékot (pl. koncertjegyet) tudsz tos instrukció szerepel (angolul). A 60 helyezni, amit utána ki sem lehet vendarabos a készlet, ebből 30 hasábon ni addig, amíg a kockában levő govan 15 féle felirat, amik a Mizson já- lyóscsapágyas ördöglakatot meg nem ték cselekvéseihez hasonlítanak leg- oldja a „boldog” megajándékozott. inkább: igyál, igyon a melletted levő, Ár: 5850 Ft.


Fotós bögre: Bár a bögrét mint ajándékot már a bevezetőben lehúztam, ez itt tényleg ötletes. Fotókörösöknek vagy fotózás iránt érdeklődőknek remek meglepetés ez a műanyag bögre, ami egy teleobjektívet formáz megdöbbentő részletességgel. Jár hozzá természetesen lencsevédő is, amit levéve sütistálnak lehet használni a tájékoztató szerint. Viszont sajnos igen drága, ára 5450 Ft.

Bicindex: Egyre több bringást látni, akik nem tudnak megfelelően közlekedni, meg persze kinek van kedve a karját lóbálni biciklizés közben. Épp időszerű volt tehát, hogy kitalálják az indexlámpát bringásoknak, ami ugyan nem szabályszerű, de legalább az életét megmentheti annak, aki használja, főleg sötétedés után. A LED-es Bicindex egy pattintással felszerelhető a bringa elejére, a hátsó lámpákat pedig egy öv segítségével csatlakoztathatod magadra. Drótokkal nem kell vacakolni, mert wireless. Az eszköz úgy működik, mint a motoros index: az elülső konzolon tudod je-

lezni azt, hogy melyik irányba kanyarodsz (bal-jobb gomb), és a középső gombbal kapcsolhatod ki. Ráadásul a villogás mellé pittyegni is fog, így biztosan nem felejted majd bekapc solva. CR2032 elemmel működik, ára viszont nagyon magas, 11 250 forint, tehát érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy készítünk inkább magunknak. Forrás és további ajándékötletek: www.bigyoshop.hu

Sztadi

József Attila írta egy versében: „a hetedik te magad légy”. Nos, ha hetediknek nem is, de hétmilliárdodiknak elmondhatja magát az az ember, aki 2011. október 31. táján született. A létszámunk ebben a pillanatban is egyre csak növekszik. Én a hírt pozitívan fogadtam, de természetesen vannak negatív kivetülései is.

A

z ENSZ Népesség Alap jelentésében közölte, hogy a Föld lakossága október 31-én lépte túl a bűvös 7 milliárdot. Hogy milyen nagy szám is a hét milliárd, azt nehéz felfogni így hirtelen, de íme, néhány támpont: ha el szeretnél számolni eddig, 200 évig tartana; ennyi lépéssel 133-szor járnád körbe a Földet (az Egyenlítő mentén), és ha a 7 milliárd ember hosszában sorban lefeküdne, majdnem háromszázszor körbeérnék az Egyenlítőt (170 centis átlagmagassággal számolva). Természetesen a létszámot csak becsülni tudják, hiszen a népszámlálási adatok nem naprakészek, ezen kívül Kínában a születésszabályozás miatti letagadott milliók, Indiában és a világ egyéb szegényebb or2011/7 december

szágaiban született fel nem jegyzett tömegek miatt lehetséges, hogy már hónapok óta elértük ezt a kerek számot, vagy éppen csak hónapok múltán fogjuk elérni. A bizonytalanságot erősíti, hogy pont ott, ahol a leggyorsabb ütemű a növekedés, ott

számról, viszont statisztikai számítások szerint 100-200 milliós plusz vagy mínusz mindig is benne lesz a pakliban. Hogy alakult a Föld népessége eddig? Csak az 1800-as években jutott oda az emberiség, hogy elérje az 1 milliárdos határt, és 130 év kellett, hogy 2 milliárd fölé menjen. Rá 30 évre már a 3 milliárdot lépte túl a népesség, 14 év múlva a 4 milliárdot, 13 évre rá az 5 milliárdot, majd 12 év múlva jött a hatodik milliárd. Ezután újra 12 év telt el az idei évig, mikor átléptük a 7 milliárdos létszámot. Sokakban felmerülhet a kérdés, a legpontatlanabbak az adatok. Az elmúlt két évben elég sok országban hogy meddig fog ez növekedni? Jetartottak népszámlálást; miután ezek lenleg is másodpercenként 5 ember az adatok feldolgozásra kerülnek, jön a világra, valamint 2,4 fővel nő pontosabb képet fogunk kapni a lét- a Föld lakossága. Több kutatás is ké-

15


szült, melyben megpróbálták megjósolni a további növekedést. A Német Népesedési Alapítvány (DSW) szerint 2100-ban előreláthatóan 10,1 milliárdan leszünk. Azzal számolnak, hogy Afrika népessége a jelenlegi 1,02 milliárdról 3,6 milliárdra fog nőni, azaz több mint megháromszorozódik. India várhatóan leelőzi Kínát, de Európában csökken a lakosság, és a mai 738 millióval szemben 674 millió ember él majd a kontinensen. Az ENSZ több forgatókönyvvel állt már elő a népesség alakulását illetően. Egy magasabb előreszámítási változat szerint 2050-re 10,6 milliárdan népesítik be majd a Földet, 2100-ra pedig már 15,8 milliárdos népesség várható. Az alacsony előrejelzés szerint a Föld lakossága, miután 2050-re eléri a 8,1 milliárd főt, csökkenni kezd. Az ENSZ a várható élettartammal is számolt, ami az elmúlt évtizedben egyes országokban 56 év volt – ezt az AIDS elterjedésével magyarázták. A betegségek okozta elhalálozások száma várhatóan csökkenni fog, így az évszázad végére az egész Földre viszonyított várható élettartam a jelenlegi 68 évről 81 évre növekszik majd. A várható élettartam növekedése a csökkenő népességű országokban a lakosság elöregedésével jár együtt. Ez Európa-szerte problémát okozhat. A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézete a 2001-es népszámlálást követően előreszámítást készített Magyarország lakosságának alakulásáról. Számításaik szerint 2050-ben alig leszünk többen 9 milliónál, és a magasabb várható élettartam (ami nőknél 77,6ról 87, férfiaknál 69,5-ről 80 évre fog emelkedni) mellett a 65 év felettiek aránya eléri a 30%-ot, a jelenlegi 16%-ot szinte megduplázva. Az ENSZ számításai Magyarországra nézve kevésbé borúlátóak, viszont itt is nagy elöregedéssel számolnak, mégpedig 25%-osra ítélik meg

16

Azoknak, akik még nem unták meg a statisztikai adatok tömkelegét, íme még több feljegyzés: Földünkön 43 982 repülőtér és 102 206 304 közút található. A népesség több mint 6700 nyelvet beszél, ebből a legelterjedtebb a mandarin (az emberek 12,44%-a beszéli, míg a spanyolt 4,85%, az angolt 4,83%). A legelterjedtebb vallási irányzat a kereszténység 33,35%-kal (ide tartozóként a római katolikus 16,83%, a protestáns 6,08%), a muszlimok 22,43%-ot képviselnek. A Föld lakosságának valamennyivel több mint fele, pontosan 50,5%a városlakó, és ez az arány folyamatosan növekszik. Míg 1975-ben három megaváros (megavárosnak tekintik azt a várost, melynek lakossága meghaladja a 10 milliót) létezett –Mexikóváros, Tokió és New York – mára 21-re nőtt a számuk. További adatok: https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/index.html 2050-re az idősek számát. Ennél pontosabb előreszámítás készülhet az idei népszámlálási adatok feldolgozása után, de végleges eredmények csak 2012 végén várhatóak. Visszatérve a jelenhez: kérdés, hogy hogy oszlik el ez a 7 milliárd földlakó? Azt sejthetjük statisztikai adatok ismerete nélkül is, hogy eléggé egyenlőtlenül. Ha a rendelkezésre álló 149 millió négyzetkilométernyi szárazföldi területen egyenletesen eloszlatnánk az embereket, mindenkinek jutna nagyjából három focipályányi terület, azaz 21 ezer négyzetméter. Mindenki köré húzhatnánk egy 82,3 méter sugarú kört, amiben egyedül lehetne, persze nem sokan éreznék jól magukat ilyen távol mindenkitől. A legnagyobb népsűrűséggel rendelkező ország Monaco, ahol 32 ezren laknak a mindössze 2 négyzetkilométernyi területen, de Makaó – Kína egyik közigazgatási területe – hasonló népsűrűséget tud felmutatni, ugyanis 28,2 négyzetkilométernyi területét 457 ezren lakják. Látható, hogy a zsúfolt országokban csak 4 méter sugarú kör jut egy emberre, máshol 30 négyzetkilométerre jut egy fő. Az egyenlőtlenséget további adatok érzékeltetik: Sopronban je-

lenleg többen laknak, mint Grönlandon, amely a legritkábban lakott terület, és Lengyelországban többen élnek, mint Kanadában. A legkevésbé sűrűn lakott ország Mongólia. Azzal a népsűrűséggel (illetve népritkasággal), amellyel a mongolok élnek, a 7 milliárdos emberiség 47 Földet tudna megtölteni, de grönlandi népsűrűséggel 1566 földnyi területre lenne szükségünk. Ha a monacoi hercegség zsúfoltságában élnénk, elég lenne a bolygó 1/356-od része, de Magyarország népsűrűségével sem lenne szükséges a fele. Továbbá ha mindenki csupán egy-egy négyzetméternyi területre állna egymás mellé, elférnénk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Az égető kérdés az, hogy mikor jutunk el a maximumhoz, amikor Föld anyánk képtelen lesz ellátni minden egyes gyermekét, és a háborúk indíttatója a létfenntartás lesz. Bízom benne, hogy az emberi innováció legyőzi ezt az akadályt, és a hiánytermékeket képesek leszünk helyettesíteni másokkal. Az emberiség eddig is képes volt alkalmazkodni a kihívásokhoz, és remélhetőleg ezután sem veszítjük el ezt a képességünket.

Források: CIA – The World Factbook kiadványa. nationalgeographic.hu A KSH Népességtudományi Kutatóintézet kiadványa demográfiai kérdésekről www.index.hu

2011/7 december

Mazsola


A sok hamburgerező, gyros-pult és kínai gyorsbüfé közt már szinte elfelejtjük, hogy bizony van egy klaszszikus, magyar típusú büféhálózat is nálunk, igaz, sokkal kisebb létszámban: ezek a pesti hentesek, ahol nem csak otthonra vehetünk magunknak kaját, hanem helyben kisütött, friss húsokat is fogyaszthatunk a talponálló asztalok mellett.

A

hentesbüféről mindig a Valami Amerika című film jut eszembe, amiben az egyik főszereplő nosztalgikus hanggal beszél egy Mekiben a régi időkről, ahol a sült kolbász egyenesen annak töltőjétől jött, és bicskával lehetett azt felkatonázni a boltban lévő talponálló asztalnál, hogy aztán mustárral és kenyérrel magunkba tömjük. Valami ilyesmi érzéseket vált ki bennem is a dolog; igaz, a sült kolbász szeretete az utóbbi években alakult ki, a friss, rántott csirkemell viszont gyerekkori emlékeket idéz fel bennem. Szerencsére, nem kell messzire menni, hogy ezt az élményt kapjam: egyetemünk közelében most már két hentes is található, egy régi a Budafoki úton a Karinthy Frigyes út kereszteződésénél, és egy vadonatúj egy megállóval arrébb, a Karinthy Frigyes úton, a Móricznál. Aki vegetáriánus, az itt nyugodtan hagyja abba az olvasást, mert következik a két bolt részletes összehasonlítása. Először menjünk a közelebbibe, a Budafoki útra. A piros retro felirat, ami fogad minket a bejárat fölött: Baromfi Hús- és Hentesáru. Maga az enteriőr is a régebbi időket idézi egyszerűségével, amit egyes emberek talán már igénytelenségnek is tartanának: a talponálló asztalok kicsit kopottak, és kevés rajtuk a hely is, úgyhogy amikor ebédidő van, bizony a vendégek ellepik a húspultokat – aki pedig húst jött vásárolni, nyilván nem örül ennek. Pláne, hogy körben mindenhol gyönyörű húsok mosolyognak, és olyan izgalmas ajánlatokat is olvashatunk a kinti táblán, mint a füstölt mangalicakolbász és -szalonna. Ha a „rendes” asztaloknál eszünk, akkor készüljünk fel, hogy ideiglenes kirakatbábukká válunk: ugyanis kívülről a napi ajánlatok feliratai és irreleváns képek helyett a bolt üvegén át a tényleges sült-felhozatalt, valamint

2011/7 december

a falatozó vendégeket láthatjuk. A világ legolcsóbb és leghatékonyabb marketingje – ha kint vagyunk. Bentről viszont iszonyatosan idegesítő tud lenni, ha evés közben irigyen az ember arcába bámul az utca embere. Ez is utal a bolt régebbi mivoltára, továbbá az is, hogy leginkább idősebb helybelieket látni itt. A választék nem csak nyers húsokból, hanem frissensültekből is igen széles: a sült kolbász, grillcsirke, sült csülök, a rántott karaj és csirkemell általában állandó tagjai a kínálatnak, emellett néha sült csirkerészek, hurkák, virslik is megfordulnak. A sült kolbászt már az említett filmrészlet miatt is kötelezőnek éreztem, de őszintén szólva nehéz is lett volna ellenállni a lámpa alatt dagadó kolbászkáknak. A sor hamar lement, és egy kb. 20 dekás, rendes méretű kolbászt kaptam a hentesarcú, de kedves bácsik egyikétől, mellé kértem még két szelet kenyeret és mustárt, amiből bőségesen kaptam a papírtálra. Az öszszeg: 570 pénz. Korrekt ár, strandokon, büfékben is nagyjából ennyiért kaphatunk kolbászt (néhány egységárat láthatsz a keretes szövegben). Az áru tökéletesen megfelelt a követelményeknek: zsíros, húsos, és elpattan a bőre a kés alatt (sajnos nincs bicskám, úgyhogy csak a műanyag kés alatt). Emellett ízre is zamatos; beletunkolva a tipikus, papírtálcára hányt, ecetes fűrészpor jellegű cseppfolyós mustárba, igazi magyar panelérzés fogja el az embert. Ha rendes mustárral enném, lehet, nem is lenne annyira finom... Aki kisebb eséllyel szeretne szívinfarktusra pályázni, az választhatja a rántott húsok valamelyikét, amit kérésre fel is szeletelnek – pont, mint gyerekkoromban... Második betérésemnél két szelet rántott csirkemellet kértem kenyérrel, és egy normál méretű kovászos uborkával – ezért kereken 500 forintot kértek, ami ugyancsak árban

van szerintem. A csirke még a kolbásznál is finomabb volt, szó szerint szétomlott a számban. Az íz az uborka savanyúságával kombinálva, a puha kenyérrel kísérve teljesedett ki; ennél jobb és egyszerűbb ebédet nem nagyon tudnék elképzelni, tényleg, ettől még a vegák is megtérnének. Italokat is választhatunk ebédünk mellé a bejárat melletti hűtőgépből, de sör vagy egyéb szeszesital nincs, de tekintve, hogy igazából egy boltról van szó, ez érthető is. Inkább menj át a szomszédos csehóba, ha úgy érzed, hogy nagyon kiszáradtál a kolbásztól vagy a csirkétől.

Kolbász: 2600/kg Grillcsirke: 1400/db Rántott csirkemell: 3000/kg (1 átlagos darab 220g) Üdítő: 250/üveg Savanyúságok: kovászos uborka, cseresznyepaprika (csípős), csalamádéval töltött almapaprika Meleg- és hidegétel-utalvány elfogadás: van Ezek után már erős kötődés alakult ki bennem e hentesbolt iránt, így kis ellenérzéssel tértem be a Móricznál található, Húspalota nevű másik egységbe. Ami viszont azonnal szembetűnt, hogy jóval modernebb, felszereltebb az egész (nyilván, hiszen új), és a húsárun kívül sok más, főzéshez való dolgot is kaphatunk itt. Nagy különbség, hogy itt a kirakatok teljesen el vannak takarva, ezáltal kívülről nem látunk semmit, bent viszont teljes nyugalomban táplálkozhatunk. Kellemes meglepetés, hogy desszertnek lehet rétest is kapni, háromféle ízben. A forgalom itt egyelőre még elég kicsi, még ebédidőben is, úgyhogy sorés helykeresési problémák egyáltalán

17


nem merültek fel; én voltam az egyetlen, aki enni tért be. Itt is szép húsok fogadták az embert, kolbász- és szalonnakülönlegességekkel, a frissen sültek választéka viszont elég gyér volt: annak ellenére, hogy a tábla szerint a kínálat teljesen lefedte a másik hentesét, csak néhány sült kolbász, hurka és csirkerész árválkodott a hősugárzó lámpák alatt. Csirkemellel nem tudtak szolgálni, úgyhogy nekifutottam itt is a kolbásznak. A méretekből ítélve ide azok jöjjenek inkább, akiknek kisebb az étvágyuk, vagy kezdők még e téren, mert a sültek és a savanyák is jóval kisebbek: a kolbász tizenegynéhány deka lehetett (vissza is kérdezett a fiatal eladó, hogy biztos egyet kérek-e csak), a kovászos uborkák pedig ugyanígy feleakkorák, mint a másik helyen. Abból így kettőt voltam kénytelen kérni,

plusz ugye a szelet kenyér (ami már rendes méretű volt) és az elmaradhatatlan mustár. Az egyenleg 375 pénz, ami imponálónak hangzik, de tényleg nem volt sok az egész – az egységárak itt is többnyire ugyanolyanok, néhány dolog hangyányit drágább (lásd keretes szöveg). Apróság ugyan, de nekem valahogy jobban esett, hogy az (ugyancsak talponálló) asztalnál magamnak vehettem el az evőeszközöket, a szalvétát, és még só is volt kikészítve. A kolbász itt is finom volt, a kisebb mérete miatt viszont jobban átsült, tehát kevésbé volt zsíros, így kicsit szívbarátabb itt a koszt. A mustár mennyisége és minősége hajszálpontosan ugyanaz, mint a Budafoki úton, úgyhogy itt maradt belőle bőven az étkezés végére. Üdítőket itt is a hűtőben találunk, de szeszesital itt sincs.

Kolbász: 2600/kg Grillcsirke: 1400/db Rántott karaj, csirkemell: 3200/kg Üdítő: 260/üveg Savanyúságok: kovászos uborka, csalamádé, hegyespaprika Meleg- és hidegétel-utalvány elfogadás: van Összességében véve nagyon jó a tapasztalatom mindkét helyről (bár kicsit elfogult vagyok a húsok iránt), és bár nagyon hasonlítanak egymásra, mindkettőnek megvan a maga kis előnye és hátránya. Tehát aki sok fehérjére éhezik, és szeret jó húsokat enni, az mindenképpen térjen be a két hentes valamelyikéhez, és biztos, hogy nem fog csalódni. Csak ne vidd túlzásba...

Sztadi

Lassan megérkezik a hideg, ködös, szobában kuksolós idő. Ilyenkor senkinek nincs kedve kimozdulni, hisz mennyivel jobb a jó meleg szobában. Nem kell öt réteg ruhát felvenni, nem rontja el a frizuránkat a sapka, nem ázik be a cipőnk, és nem veszi el a kedvünket a szép idő a tanulástól. Ezzel együtt megindul a jól ismert „téli lemerülés” folyamata, ami nem csak a betegségeket és rosszkedvet, hanem az elhízást is jelenti.

N

18

em kell így lennie. Van egy igazán hatásos, természetes és egészséges módja annak, hogy elkerüljük ezeket. A sport, főleg a szabadtéri, az immunrendszer egyik legjobb erősítője. Emellett fitten tart, jó közérzetet biztosít és remek alkalom a feszültség levezetésére. Ha nincs ötleted, itt olvashatsz párat. Ahogy egyre közeledünk a tél felé, úgy nyitnak ki sorra a műjégpályák. Gyerünk elő a padláson porosodó régi korinkkal és irány a jég! Ez az egyik legjobb téli sport. Úgy mozgat át tetőtől talpig, hogy észre sem veszed. Lehet csinálni egyedül vagy a haverokkal, nem kell hozzá különleges képesség, hogy megtanuld, jó gyakorlás a Gépész Jeges Estre és randinak sem utolsó. Valamint vegyük figyelembe, hogy ahol jég, ott általában forralt bor és zene is van. Budapesten a belépők 400 és 1300 forint között mozognak. A korcsolya bérlése még egyszer ennyi, de ha rendszeresen szeretnél járni, érdemes 2011/7 december

beruházni egy sajátra. Ha valaki nem tudna dönteni a műanyag borítású és a rendes jeges pályák között, annak figyelmébe ajánlom az élezési árakat (500-1000Ft), valamint a tényt, hogy a műanyag pályán körülbelül 5-6 óra intenzív korizás után újra kell éleztetni a korcsolyákat, amik a rendes jégen az egész szezont kibírnák. Azoknak, akik hát, térd vagy valamilyen ízületi fájdalomra hivatkozva hanyagolják a sportot, szeretném felhívni a figyelmüket az úszásra. Nincs ennél egészségesebb sport, és aki rendszeresen, heti 1-2 alkalommal úszik egy órát, el is felejtheti a problémákat. Minden izmot erősít az ízületek terhelése nélkül. És ha már az uszodában vagytok, használjátok a szaunát is! Kiváló méregtelenítő és immunerősítő hatása van, valamint segít, hogy ne legyen izomlázatok. A budapesti uszodákban a havi bérlet ára 700013000 forint között van. A legtöbb helyen ebben a szaunahasználat is benne van.

Ne gondolja senki, hogy a tél közeledése a túraszezon végét jelenti! Egyetlen kifogás fogadható el egy kiadós erdőjárás ellen, mégpedig az eső. Egy kis ködtől és hidegtől nem szabad megijedni. Budapesttől maximum félórányi buszozással már számtalan túraútvonal elérhető. Nézzetek csak körbe! Itt van a közelben a Börzsöny, a Pilis, a Remete-hegy, a Hármashatár-hegy, a Rám szakadék és még ezer hely, amit nem láttál. Ami fontos, hogy figyelj a réteges öltözködésre, legyen nálad meleg tea és valamikor 10 és 16 óra közötti időpontra tervezd a kirándulást. Még egy jó tanács: ne pálinkát, hanem bort vigyél magaddal, ha túrázni mész. A pálinka csak elhiteti veled, hogy nem fázol, a bor viszont valóban serkenti a vérkeringésed, ami megóv a megfázástól és kellemesen átmelegít. Nem szabad megfeledkeznünk a futásról sem. Hisz télen sincs akadálya annak, hogy futócipőt húzzunk és körbekocogjuk a várost, csak ilyen-


kor egy kicsit több odafigyelésre van szükség. Első a réteges öltözködés. Viseljünk sapkát, sálat és több réteg felsőruházatot. Fontos, hogy szellőzzön és meleg is legyen, ami rajtunk van. Figyeljünk, hogy pótolni kell a folyadékveszteséget. A hidegben könnyű erről megfeledkezni. Ha pedig a hatékonyságra gondolunk: télen nehezebb megtartani a testhőmérsékletet, így rövidebb edzéssel is elérhetjük ugyanazt a hatást, mint nyáron. Ami viszont nagyon fontos, hogy fokozatosan szoktassuk hozzá szervezetünket a hideghez! Először rövidebb köröket fussunk, és csak akkor növeljük a távot, ha már megbarátkoztunk a hőmérséklettel. És egy hátrány a városlakóknak: Ha ködös, szmogos időben indul-

tok neki futni, tisztában kell lennetek azzal, hogy a levegő szennyezettsége miatt hiába egészséges a futás, több a káros következmény, mint az előnyös. Ilyenkor érdemes a városon kívül, vagy az edzőteremben sportolni. Ha igazán nem szeretsz a szabadban mozogni, akkor irány a fitneszterem! Ma már szinte minden második sarkon találni egyet, úgyhogy hozzád közel is biztosan van egy. Bár ezen a téren érdemes utánajárni kicsit a dolgoknak, mert nagy különbségek vannak az árakban és a szolgáltatásokban. Az alap kondi gépek mindenhol megtalálhatók, de sok helyen van lehetőség csoportos edzésekre is, mint például a zumba, az aerobik, a ketlebell, a spinning, a body-ball, a pilates, a

kangoo, a fittánc, és még rengeteg hasonló. Ezeknél fontos figyelni arra, hogy a saját edzésszintünknek megfelelően kezdjük el a mozgást és ne várjuk, hogy elsőre minden sikerülni fog. Érdemes profi edzőktől tanácsot kérni, vagy internetes honlapok segítségével edzésprogramot kialakítani. A lényeg: ha elterveztél valamit, akkor csináld is végig. Remélem, minél többen kipróbáljátok ezeket a lehetőségeket és télen is fogtok sportolni. Ne adjátok fel, ha elsőre nem megy, és ne feledjétek, hogy mindenkinek arra van ideje, amire szeretné! Jó szórakozást és kitartást kívánok mindenkinek! Bori

A múlt havi bevezető írás után, ahogy ígértem, igyekszem néhány konkrét példán keresztül bemutatni a szerencsejátékoknál használatos valószínűség-számítási alapokat. Lesz szó pénzfeldobásról és rulettről, és megosztom a tuti nyerő rulett stratégiát is. Zárásként pedig egy kis rejtvény is lesz.

K

ezdjük a pénzfeldobással. Ez amellett, hogy rendkívül egyszerűnek tűnő dolog, remek lehetőséget ad néhány fontos dolog bemutatására, valamint tévhitek eloszlatására is. Fej vagy írás. Ez a két lehetőség az, ami egy pénzérme feldobásakor előfordulhat. És itt egy normál, nem cinkelt, teljesen hétköznapi érmére gondolok. Ha ezt a pénzérmét feldobjuk, az 5050%-ban lesz fej, illetve írás. Vagyis annak a valószínűsége, hogy fejet dobunk: P(fej)=0,5, ugyanúgy, ahogy annak a valószínűsége, hogy írást dobunk: P(írás)=0,5. Egy esemény bekövetkezésének a valószínűségét egyébként úgy határozhatjuk meg, ha a kedvező esetek számát elosztjuk az összes eset számával. Ez egy pénzérmére vonatkoztatva a következőképpen néz ki: mi a fejre fogadtunk, így a kedvező esetek száma számunkra: 1, míg az összes eset (vagy fej, vagy írás): 2, ezek hányadosa adja meg annak a valószínűségét, hogy fejet fogunk dobni, vagyis 1/2, azaz 0,5, mint ahogyan az feljebb is látható. Van azonban még egy lehetőség is. Ez pedig nem más, minthogy nem dobunk se 2011/7 december

fejet, se írást – az érme az oldalára esik; miközben a levegőben van, elviszi egy madár stb. Ennek a valószínűsége azonban nulla, P(egyik sem)=0. Fontos azonban megjegyeznünk, ha egy esemény bekövetkezésének a valószínűsége nulla, attól az esemény még bekövetkezhet! Jól látható, hogy amennyiben egy barátunkkal pénzfeldobást játszunk és mindig a fejre fogadunk, a tét pedig mindig ugyanakkora, úgy azonkívül, hogy az időnket vesztegetjük, más nem nagyon fog történni. Hiszen egyszer ő, míg máskor mi fogunk nyerni. Természetesen lehet, hogy két kísérletből egyszer sem nyerünk, de minél több kísérletet végzünk el, az eredmény annál inkább közelíteni fogja az 50-50%-os arányt. Előfordulhat, hogy 10 dobás alatt egyszer sem nyerünk? Persze. Erre azonban rendkívül kicsi az esély. Egészen pontosan 0,510. Ugyanis 50% az esélyünk arra, hogy először vesztünk, mint ahogy arra is, hogy másodszorra, vagy akár harmadszorra, és így tovább. Ezek a valószínűségek ilyenkor összeszorzódnak, nem összeadódnak. Tévhit azonban, hogy ha 10

dobásból 10 fej születik, akkor valószínűbb, hogy a következő írás lesz. Az érmének ugyanis nincs emlékezete, így ugyanúgy 50% eséllyel lesz ismét fej a következő dobás kimenetele. Ezt nagyon sokan elfelejtik például rulettezés közben. Hiába volt az előző 10 pörgetés egytől egyig piros/alacsony/páros, attól még ugyanolyan valószínűséggel lesz a következő pörgetés is hasonló kimenetelű, mint az eddigiek. A rulettnek mégsem ez a legnagyobb baja. Hanem az, hogy nem lehet vele nyerni. Itt azonban nem arról van szó, mint az érmedobásnál, hogy minél több kísérletet végzünk, annál valószínűbb, hogy ugyanannyi pénzünk lesz, mint amennyi volt a kísérletek megkezdése előtt. Itt minél több pörgetést csinálunk, annál valószínűbb, hogy elveszítjük a pénzünket. Hogy miért? Itt ugyanis nem csak piros/fekete, páros/ páratlan stb. esetek fordulhatnak elő, hanem ott van a nulla is. Így annak az esélye, hogy feketével, amire tettünk, nyerünk is: P(fekete)=18/37 (összesen 18-18 fekete és piros mező van, de itt a legfontosabb, hogy van egy 0 mező

19


is!). Jól látható, hogy ez kevesebb, mint 0,5, így bárki számára egyértelmű, hogy minél többet játszunk, annál valószínűbb, hogy vesztünk. Hiszen az esetek több mint felében elveszítjük a pénzünket, és csak kevesebb, mint felében nyerjük vissza pénzünk kétszeresét. Egy egyszerű példa ennek szemléltetésére: van egy rulett asztalunk, amely úgy van programozva, hogy 37 pörgetés alatt mindig más és más szám jöjjön ki. Csináljunk 37 pörgetést, a tét mindig legyen 100 forint. Ez annyit jelent, hogy 18 alkalommal fogunk nyerni, a bank 18x fogja megduplázni a 100 forintunkat, vagyis a bevételi oldalra 18x200, azaz 3600

forint kerül. A kiadási oldalra viszont 3700 forint, mivel 37x tesszük fel tétként a 100 forintot, vagyis összességében -100 forint a nyereségünk. Amerikai verzió esetén, ahol egy 0 és egy 00 is található, ez az arány még rosszabb. Természetesen, ha harmadokat vagy konkrét számokat játszunk meg, az eredmény ugyanúgy bukás. Aki nem hiszi, számoljon utána. Ha valaki még ezek után is állítja, hogy a rulettel igenis lehet hosszú távon is nyerni, nos, ő nagy valószínűséggel vagy teljesen menthetetlen, vagy az asztal másik oldalán áll és ő a krupié. Ő ugyanis minden általunk kötött fogadással nyer.

A végére pedig a már emlegetett feladvány: van három ajtó, ezek közül kettő mögött nincs semmi, egy mögött viszont rengeteg pénz van. Tegyük fel, hogy az első ajtót választjuk. Ezek után kiderül, hogy a második ajtó mögött nincs semmi, nekünk pedig lehetőségünk van újra választani. Átpártolunk a másik, még csukott ajtóra? Miért? Aki nem tudja a megoldást, és nem is szeretne várni a következő számig, annak ajánlom a 21 című filmet. Abban választ kaphat a kérdésre, igaz, ott kicsit más köntösben van a probléma, de a lényeg ugyanaz.

Dani

A vitorlázás a kezdetekhez képest nem változott döntően sokat, azonban az elmúlt pár évben érkezett néhány újdonság, amik jelentősen átformálhatják a jelenlegi arculatát. Ugyan a hajótestek áramvonalasabbak lettek az évek folyamán, és a vitorlák anyaga is megváltozott, de igazi lényegi része nem alakult át a hajóknak. Legalábbis mostanáig.

A

z egyik újítás a szárnyprofil, mely a víz alatti felhajtóerővel kiemeli a hajótestet, és ezzel minimálisra csökkenti a súrlódást. A techológiai megvalósítás jelenlegi csúcsa a l’Hydroptére nevű kísérleti szárnyas trimarán (háromtestű hajó), mely elérte a 52,86 csomós sebességet (97,90 km/h) is, ám ezt nem tudta a rekord hivatalossá tételéhez szükséges 500 méteren keresztül megtartani. A rekordot is ugyanez a hajó tartja 51,36 csomós sebességgel, ami 95,11 km/h-nak felel meg, első vitorlásként átlépve az 50 csomós álomhatárt. Ennek a túlszárnyalásán dolgoznak igen kitartóan a csapat

20 2011/7 december

tagjai, akik egy nagyobb és gyorsabb hajó elkészítését tűzték ki célul. Ugyanis a mostani hajó nem csupán vitorlázik a vizeken, hanem a fedélközben tucatnyi mérést végeznek rajta a számítógépek, melyek felhasználásával elérhetik, hogy 40 nap alatt megkerüljék a Földet – a jelenlegi rekord 48 nap és 7 óra. Mivel ez még csak tervezet, így csupán digitális képek láthatóak róla, de nem kell már sokat várnunk a kész hajóra sem. Természetesen más hajótípusokra is átkerült ez a szárny, így ma már sok helyen látható, bár a Balatonon még nem gyakori jelenség. A másik jelentős újítás a vitorla lecserélése: a vászon helyére egy merev szárnyszerkezet került. Ez a masszív konstrukció képes egy majdnem 35 méter hosszú hajót 8 csomós szélben akár 30 csomós sebességre gyorsítani. A szárny egyik oldalán a nyomás nagyobb lesz, mint a másikon, ezáltal a hajót előre löki, ugyan-

úgy, ahogy a repülőgépek szárnyai is kapják a felhajtó erőt. Nagy előnye a szerkezetnek a precíz irányíthatóság és a kevés kötélzet, szemben a hagyományos vitorlával. A fő szárny mögött egy segédszárny található, melyek külön-külön is irányíthatóak, ezzel nyújtva a legoptimálisabb teljesítményt. Az America’s Cup versenyén a BMW Oracle Racing csapat hajója pont ezzel a technológiával nyert legutóbb, és így címvédővé lépett elő. Ezen a hajón a szárnyak egy 68 méter magas árbocon futnak végig, ami 1 méterrel nagyobb, mint a Schönherz Kollégium magassága. Mindezt egy 30 méter hosszú szénszálas trimarán


test cipeli magán, ami kb. akkora, mint egy 10 emeletes ház. Egy ilyen 3,5 tonnás hajó megépítése 150.000 munkaórát igényel. Feltehetően ez a fejlesztés rákerül majd a fentebb említett L’Hydroptére hajó utódjára, a Lybrid-re is, ami így várhatóan óriási sebességre tud majd gyorsulni. A szárny-vitorla azonban megtalálható Magyarországon is, a Balatonon teszteltek már ilyet, így ha kilátogatunk a partra, lehet, hogy találkozunk majd vele. Természetesen a fejlesztések igazi próbái a versenyek, ahol bizonyíthatnak, mennyivel is jobbak vagy éppen rosszabbak elődeiknél. Az alább felsorolt versenyek szabályai szerint a hajók rendelkezhetnek bármely újítással, így elképzelhető, hogy a jövőben használni fogják őket. Vendée Globe: Négyévente kerül megrendezésre, az egyik legrangosabb verseny, amely a maga nemében egyedülálló. A cél megkerülni a Földet minél hamarabb, kikötés nélkül. Bármely külső segítség igénybevétele kizárást von maga után. Valamint, ami a pikantériáját is adja, hogy mindezt egyedül kell teljesíteni, legénység nélkül. A nevezők közé csak a legprofibb vitorlázóknak van egyáltalán esélyünk bejutni. Ezen a versenyen Fa Nándor is bizonyította rátermettségét, sikeresen teljesítve a távot 1993-ban. 1997-ben sajnos egy héttel a célba érkezés előtt ütközés miatt kiesett. A 2003-as versenyt egy brit hölgy, Ellen MacArthur nyerte, aki meg is döntötte az akkori rekordot, tehát látható, hogy a hölgyek is tudják tartani a tempót ebben a sportágban. Komoly fizikai kihívás is ez egyben, hiszen az alvás, a főzés és a hajó irányítása között is egy ember osztja be az időt, nem is csoda, hogy sokan feladják. Volt olyan is, hogy valakit elsodort a vi-

2011/7 december

har és sose találták meg, így nyugodtan mondható, hogy tényleg az egyik legkeményebb verseny ez. A következő mezőny 2012. november 10-én fog elrajtolni, szokásosan Les Sables-d’Olonne kikötőjéből, ami egyben a cél is. vendeeglobe.org America’s Cup: Ezen versenyen szerezhető meg a legrégebbi nemzetközi kupa, melyet 1851-ben adtak át először az akkori győztes America hajónak, innen kapta a nevét is. A New York Yacht Club, a hajó tulajdonosa megvédte ezt a rangot a sport történetében egyedülálló 126 éven keresztül minden kihívójával szemben. 3-4 évente kerül lebonyolításra a verseny, melynek egyik különlegessége, hogy a szabályokat a kupával járó adománylevél ugyan rögzíti, de a nyertes csapat szabad kezet kap pár dologban. Így a helyszín, a hajótípus és ezzel a legénység mérete is változik, valamint az időpont is a szabályzathoz igazodik, attól függően, hogy az északi vagy déli félgömbön lesz megtartva a verseny. A következő, 34. hivatalos futam 2013-ban lesz, ahol AC72-es katamaránokkal versenyeznek, amelyen 11 fős legénység dolgozik. Jó hír viszont, hogy idén elindul egy kisebb rendezvénysorozat is America’s Cup World Series néven, ahol AC45ös hajókkal versenyeznek és 2013-ig minden évben lesz verseny, jelenleg a november 12-20 közötti verseny megy. americascup.com

Az eddigi leggyorsabb idő 10 óra 40 perc volt, melyet a Nemere II. balatoni cirkáló futott még 1955-ben. A hajó most is versenyzik, de a rekordot azóta sem sikerült (versenyen) megdönteni. A 2012-es startnak még nincs időpontja, viszont várhatóan az új technológiákat is képviselni fogja pár hajó. kekszalag.hu Volvo Ocean Race: Itt is a Földet kerülik meg, viszont több szakaszban, és csapatok irányítják a hajót. Háromévente kerül megrendezésre, nevét a jelenlegi tulajdonosról kapta. Az idei verseny októberben startolt Alicante városából, Spanyolországból, így itt nem szerepelnek a fentebb leírt újdonságok, de érdemes megnézni így is, hiszen nagyon izgalmas. A kilenc hónapos versenyen 11 fős profi legénységek dolgoznak a győzelemért, összesen kb. 72.000 km távot megtéve. A csapatok maguk között tudhatnak egy vitorlakészítőt, egy mérnököt, és egy tagot a média csapatból, hogy a hajó fedélzetéről is legyen videó-közvetítés. Az egyes szakaszok nagyjából 20 napos hajózást jelentenek éjjel-nappal, miközben nem kerül friss étel a hajóra, minden élelmiszer lefagyasztott vagy szárított. Az sem elhanyagolható, hogy -5 és +40 fok között változik a hőmérséklet a versenyen, és csupán egy váltás ruhát vihetnek magukkal. A start már megtörtént, érdemes ellátogatni a hivatalos oldalra és követni az élő közvetítést. volvooceanrace.com

Kékszalag: Magyarország sem maradhat ki a sorból, mint Európa leghosszabb távú tókerülő versenye. 2001 óta minden évben megrendezik, páros években pedig a modern versenyhajók is indulhatnak 2010 óta. A cél a Balaton megkerülése a BalatonfüredBalatonkenese-SiófokKeszthely-Balatonfüred A blogon (www.kate.hu) összeálútvonalon, mely légvonal- lítottam nektek egy kis videó gyűjteban 160 km, de a hajók ményt, valamint a képekből is többet nem tudnak így közleked- válogattam. Hage ni, tehát kb. 200 km a táv.

21


Korábban bemutattam a szélenergia jelenlegi helyzetét és a benne rejlő lehetőségeket a jövővel kapcsolatban. Láthattuk, hogy jelenleg a szélerőművek telepítése terén van a leggyorsabb fejlődés, és a legtöbb ország ebben látja a megoldást – legalábbis az elkövetkezendő egy-két évtizedre. Ebben a számban a vízenergia kerül sorra – egy másik potenciális alternatíva a fosszilis energiahordozók leváltására.

H

asonlóan a szélhez, a víz energiája is a legrégebben használatba vett energiahordozók közé tartozik, több ezer éve használunk például vízimalmokat. Jelenleg is széleskörűen használt energiaforrásról van szó, a vízenergia a legnagyobb összteljesítményt biztosító megújuló jelenleg. Hatalmas gátak üzemelnek világszerte, olyanok, mint a Three Gorges Dam Kínában 22,5GWos teljesítménnyel, az Itaipu Dam Paraguay és Brazília határán (14GW), vagy a 10,2GW-os Guri Dam Venezuelában. Bár a folyó energiája megújulónak minősül, és ezek a világ legnagyobb erőművei, sokan mégsem néznek rájuk jó szemmel, hiszen komoly hatással vannak a folyó élővilágára és a táj látképét is rontják – látványuk általában nem túl kellemes a szemnek. A megújulók használatában nagyobb haszna lehet annak a megoldásnak, amikor alacsony energiaszükséglet esetén (pl. éjjel) más energiatermelő egységek (pl. szélerőmű) energiáját arra fordítják, hogy a folyó vízét egy magasan elhelyezett tárolóba pumpálják fel. Ennek a felemelt víztömegnek az energiája csúcsfogyasztási időszakokban visszanyerhető. Érezhető, hogy ez a szivattyúrendszer összességében fogyasztónak minősül, de egy nagyon jó eszköz arra, hogy amikor a szükségletnél többet termelünk, akkor eltároljuk az energiát, és amikor a szükséglet magasra rúg, akkor ezzel az eltárolt energiával egészítsük ki a megújuló erőművek által termelt mennyiséget.

22 2011/7 december

Vannak azonban sokkal érdekesebb, még gyerekcipőben járó technológiák, melyek a tengerek, óceánok energiáját nyerik ki. Ilyenek például az ár-apály erőművek, melyek gyakorlatilag az egyetlen olyan energiaforrást aknázzák ki, ami nem a nap energiá-

jából táplálkozik. (Hiszen a légmozgásokat a napsütés okozta hőmérsékletkülönbségek indítják el, a biomassza napenergiától nő, a napkollektorok és napelemek esete pedig egyértelmű.) Az ár-apály erőművek a Föld és a Hold kapcsolatából származó energiát aknázzák ki. Ennek a forrásnak nagy előnye a kiszámíthatóság, hiszen a ciklusok ugyanúgy zajlanak. Ennek az energiának a kinyerése azonban nem egyszerű, az energiatermeléshez viszonylag magas vízsebességre és vízszintkülönbségre van szükség. Ez egyrészt azt eredményezi, hogy kevés megfelelő partszakasz van a Földön, másrészt az energia előállítása meglehetősen költséges. Az ár-apály erőművek azonban fokozatosan fejlődnek, az eddigi legnagyobb éppen idén készült el Dél-Koreában 254MW-os teljesítménnyel, és még egy hatalmas erőmű van készülőben, a Garorim Bay Tidal Power Plant, melynek tervezett teljesítménye 520MW lesz. Dél-Koreában komoly állami támogatást kapnak az ár-apály erőművekkel kapcsolatos kutatások és a kivitelezések is. Emellett az Egyesült Királyságban az

Atlanti-óceán partján terveznek még új létesítéseket, és náluk is komoly kutatások folynak a turbinák fejlesztésével kapcsolatban. A Csendes-óceán partvidékén Oroszország keleti partjainál a Penzhin-öbölben a legnagyobb az ár-apály szintkülönbség, itt a 70es évek óta tervezik a Penzhin Tidal Power Plant megépítését, amely minden idők legnagyobb erőműve lenne 87GW-os teljesítménnyel. Ez az erőmű azonban még a tervezés szakaszában van csak, és több különböző koncepció van, melyek közül az öböl északi részén létesítendő, "csupán" 21,4GW-os teljesítményű megoldás megvalósulása a legesélyesebb. Mivel ezen a környéken nincsen megfelelően kiépített elektromos hálózat, és nagyobb fogyasztók sincsenek, az erőmű a tervek szerint speciális feladatokat fog ellátni, mint például folyékony hidrogén előállítása. Egy másik új felhasználási mód a hullámok energiájának kiaknázása az óceánokon. Ez a forrás független az ár-apály energiájától és a tengeráramlatoktól, a felszíni hullámokat a szél okozza, vagyis ezeknek a hullámok a széllel való kapcsolatból nyerik az energiát. Ennek a kinyerésére számtalan különféle technológia létezik (ám ezek egy külön cikket követelnének meg), mindenesetre egyik sem nevezhető fejlettnek, hisz az első kísérleti hullámfarm csak 2008-ban nyílt meg Portugáliában, alig 2 hó-


napot üzemelt, amikor a gazdasági válság miatt csődbe ment az üzemeltető. Az erőmű azóta sem indult újra, tervezik azonban új generációs gépekkel, 21MW-ra kiterjesztett teljesítménnyel újraindítani a projektet. Skóciában épül még egy 3MW-os hullámfarm, de Anglia északi partjainál is éppen építik ki azt a hálózati központot, amely képes lesz a meglé- nyű hullámfarmot. A tudósok becslései vő elektromos hálózathoz csatolni ele- alapján mintegy 2TW a Föld teljes inte 20MW, később 40MW teljesítmé- hullámenergia potenciálja, melyből

500GW-ot tudnánk hasznosítani a jelenleg létező technológiával. Ezek az energianyerési módszerek láthatóan a kezdeti stádiumban vannak még, ám a befektetők óriási összegeket fektetnek az épülő projektekbe, és a kutatás-fejlesztés is állami támogatást élvez sok országban. Nyilvánvaló, hogy ezek a megújulók is fontos szerepet fognak játszani egy-két évtizeden belül.

Troll

Az Energetikai Szakkollégium (www.eszk.org) 2011 őszi félévének harmadik üzemlátogatása alkalmával a 4-es metró építkezésére nyerhettek betekintést a résztvevők. A program során a vonal majdani budai végállomását, a Kelenföldi pályaudvar állomást, illetve az ahhoz kapcsolódó járműtelepet látogattuk meg.

V

ezetőink bevezető előadásának meghallgatása után először a metrószerelvények tárolására, karbantartása szolgáló járműtelepet tekintettük meg. A területen összesen 6600 m hosszúságú vágány került kiépítésre, a vágányok feltűnő jellegzetességei a tűzvédelmi és önoltó burkolatok. A létesítmény legfontosabb része az úgynevezett T épület, azaz a tárolócsarnok, mely összesen 20 szerelvény befogadására alkalmas. A tárolóépületen kívül megnézhettük a járművek tisztítására szolgáló mosó-, illetve a kerékpáreszterga-vágányt is. A járműtelep azonban a műszaki

2011/7 december

létesítményeken túl további jelentőséggel is bír, itt került sor ugyanis annak a diszpécserközpontnak a felépítésére, amely mindhárom nagy metróvonal forgalmának felügyeletét fogja majd ellátni. A központban a metró számos alrendszerének irányítására szolgáló berendezések kapnak helyet, az utasforgalmi diszpécser és a műszaki diszpécser mellett létesül majd egy energiadiszpécser is, mellyel az áramellátó berendezések felügyelete látható el. Fontos még megemlíteni a telep egyik legfeltűnőbb jellegzetességét, az úgynevezett máglyatámfalat, mely Európa egyik legnagyobb ilyen építménye. A máglyatámfal különlegessége, hogy szerkezete egy új, hazai fejlesztésű megoldás alapján épült, mely egymásba épített LEGOelemekre emlékeztet. A járműtelep körbejárása után a teleppel közvetlen vágánykapcsolatban álló Kelenföldi pályaudvar állomáson, illetve magában a metróalagútban folytatódott a látogatás. Az állomás a Keleti pályaudvarig tartó, úgynevezett I. szakasz dél-budai végállomása. A vonalnak erről a végéről indultak 2007-ben a fúrópajzsok, melyek 2010-ben érték el a pesti végállomást, és itt kezdődött a metró alagúti vágányépítése is. A teljes beépítés a Zsuzsa és Éva névre keresztelt alagutakban eddig Kelenföld és a Móricz Zsigmond körtér között történt

meg, a vonal többi szakaszán jelenleg is folyamatban van a vágányépítés (vezetőink elmondása szerint éppen a Kálvin téren betonoztak, amikor ott jártunk). Az alagutak hossza egyenként 7,2 km – összesen 10 állomással – átmérőjük 5,2 m, így keresztmetszetük érezhetően szűkebb a másik két nagy vonaléhoz képest.

A vágányok kiépítése egy viszonylag új módszerrel, az úgynevezett Topdown eljárással történik. Ez a módszer a hagyományos (pl. ragasztásos) eljárásokhoz képest gyorsabb építkezést és pontosabb beállítást tesz lehetővé. A kiépítési folyamat első lépéseként egy vízelvezető és rezgéscsillapító réteget alakítanak ki, erre kerül rá a feltöltő betonozás, így egy megfelelő teherbírású alépítmény jön létre. A teljes vágányépítéshez összesen 6951 m3 feltöltő betont használnak, a betonpumpa becsövezésének hossza akár a 750 m-t is elérheti. Ezután következnek azok a lépések, amelyekről az eljárás a nevét kapta, ugyanis valóban fentről lefelé történik a vágányok kiépítése.

23


Az alépítményre ráépített szerelőbetonra görgőkön helyezik rá az egyenként 120 m-es hosszúságú sínelemeket, majd függesztőelemekkel felemelik a pályát, így pontosan beállíthatók, bemérhetők és rögzíthetők a vágányok. A finom beállítás az AMBERG GRP 300 műszerrel történik. Az így beállított vágányokat ezután töltik fel a pályabetonnal, ebből 4361 m3-t használnak fel. Az elkészült betonrétegek vastagsága együttesen 60-70 cm. Mint megtudtuk, a Tétényi úti lakótelep alatt húzódó szakaszon mindezek mellett 7600 m3 zajcsökkentő beton beépítésére is szükség volt. A látogatás során tehát már a teljes beépítés állapotában tekinthettük meg a kb. 15-20 m mélyen húzódó alagutat. Az alagút legfeltűnőbb

sajátosságai a teljes falat beborító, négyzet és trapéz alakú lyukakkal teli elemek, melyek a fúrópajzs vezetésére szolgáltak. A teljes kiépítettséget mutatja, hogy láthattuk a falakon létrehozott kábeltartókat, és az életmentő menekülőjárdát (a 4-es az első budapesti metró, amelybe ezt beépítették). Megnéztük az alagutak közötti összekötő járatokat, és a földalatti tájékozódást segítő földmérési alappontokat, végül pedig a kelenföldi állomás alagútjában megtekinthettük a régebbi, ragasztásos technológiával kiépített vágányzatot is. Vezetőink készségesen és alaposan válaszoltak minden felmerülő kérdésünkre, így a programnak sikerült kézzelfogható valóságba hoznia számunkra a „hírhedt” metróépítést

és megismerhettük egy olyan oldalát is ennek a munkának, ami nem jut el a híradásokba. Reméljük, hogy minél hamarabb a már működő 4-es metrón is bejárhatjuk azt az utat, amin gyalog végigmehettünk ezen a látogatáson.

Klein András Energetikai Szakkollégium tagja

Elkezdődött, felsejlik a szemem előtt Dan Brown: A megtévesztés foka című krimijének háttértörténete. A párhuzamot az űrkutatásban bekövetkezett fejleményekben lehet felfedezni. Tavaly ilyenkor új arzén alapú létformát találtak a NASA kutatói, indulni látszik a kereskedelmi űrverseny, és most átadták a világ első kereskedelmi célú űrrepülőterét. kezében jelentette be az új űrrepülőtér nevét, amit már fenn említettem. Ezután a Virgin Galactic vezetőinek lelkes beszédei következtek. A vendégek tesztrepülésre indulhattak a hordozójármű fedélzetén. Köztük volt Buzz Aldrin korábbi amerikai asztronauta, aki második emberként lépett a Holdra. Amint azt a képeken is láthatjátok, któber 17-én átadták a Virgin az űrrepülőtér épülete igencsak moGalactic Gateway to Space dernnek mondható, a Foster + Partners (elég találó) névre keresztelt űrrepü- iroda tervezte, a URS Corporation lőteret Új-Mexikóban. Az ünnepségen közreműködésével. Kissé ellentmondá800 szerencsés meghívott volt jelen, sosnak tűnik, hogy az épület a LEED köztük az első 150 utas és persze a Gold minősítésére pályázik, vagyis Virgin Galactic teljes csapata. Látvá- arra törekedtek a tervezők, hogy minyos űrrepülőgép-bemutató fogadta a nél inkább eleget tegyenek a fenntartvendégeket, majd az épület falán leereszkedő táncosok következtek. Mivel végig hevedereken függtek a táncosok, a koreográfia megszólalásig hasonlított az űrhajósok súlytalanság állapotában történő mozgására. Őket követte – szintén kötélen leereszkedve – a milliárdos Virgin vezér Richard Branson. Ahogy az a hajók névadó ünnepségén is szokás, hatalmas pezsgősüveggel a

O

24

2011/7 december

hatóság elveinek. Ezzel áll szemben az űrhajók által felhasznált üzemanyag erősen környezetkárosító hatása. A hangár és a terminálkomplexum minden szempontból igyekszik kihasználni a környezeti adottságokat. A területen jellemzően nyugati szél fúj, ezt bevezetik a bejáratok mellett kialakított meander alakú szélcsatornákba, ezzel megoldva az épület szellőztetését és részben hűtését/fűtését. A tető közepén lévő kráterszerű területen napelemeket és napkollektorokat szereltek fel. A terminált kicsit a földbe süllyesztették, ezzel is védve a környezeti hatásoktól a sivatagban, és így a geotermikus energiákat is ki tudják használni. A kettős héjszerkezet közepébe vágták a bejárathoz vezető utat. Ennek falán az űrutazás fejlődéséről van kiállítás, persze a Virgin Galactic szemszögéből. Az épületegyüttesben helyet kapott még az irányítóközpont, valamint az asztronauták felkészítéséhez szükséges létesítmények, sőt még az utasok hozzátartozóinak kényelmét szolgáló várótermek is.


A reptér kifutópályáját (ami 3 km hosszú) már egy évvel ezelőtt átadták, ezen már hajtottak végre tesztrepüléseket. A jelenlegi flotta a következő speciális űrjárművekből áll: a SpaceShipTwo, VSS Enterprise űrjármű és a WhiteKnightTwo, VMS Eve hordozójármű. (Honnan is ismerős, kedves Trekik?) Ezek külön megérnének egy

misét. Jelenleg is folynak a tesztelések. Az első utasok Richard és családja lesznek, de 200 ezer dollárért bárki jelentkezhet, 430 jegy már el is kelt. Forrás: www.virgingalactic.com

Khraal

Amikor október 14-én délután, Veszprémben felszálltunk a Bakonyszentlászlóra tartó buszra, még fogalmunk sem volt, hogy életre szóló élményekkel gazdagodunk alig több, mint 24 óra leforgása alatt. Ráadásul néhány órával az indulás után, amikor gyakorlatilag elveszetten bolyongtunk a Bakony erdeiben, kifejezetten meggondolatlan ötletnek tartottuk, hogy jelentkeztünk a XXVII. Bakony MATT túlélőtúrára.

D

e kezdjük az elején. Mi is az a túlélőtúra? A legtalálóbb definíció talán az, ami a túra honlapján is megtalálható: egy tájékozódási, stratégiai, ügyességi és logikai feladatokat is tartalmazó csapat- és túraverseny. Ezt azonban érdemes kicsit bővebben is kifejteni. Adott két egyesület, a Magyar Agrárfelsőoktatási Természetjáró Egyesület (MATE), valamint a Kárpátok Vándorai Természetjáró Egyesület. Általában ez a két egyesület a főszervezője annak a túlélőtúrának, amely évente kétszer (jellemzően májusban és októberben) kerül megrendezésre, és amelynek minden alkalommal az ország másmás tájegysége ad otthont. A jelentkező 2-5 fős csapatoknak nincs más dolguk, mint a 20 órás menetidő alatt a trükkös feladatok megoldása után kirajzolódó pályán a lehető legtöbb objektum érintése. Minden egyes állomás igazolt érintésével a csapat pontot kap. Egy-egy pont érintését a menetlevélben található, az adott objektumra vonatkozó kérdés helyes megválaszolásával lehet igazolni. Néhány állomásnál pontőrökkel is találkozhatnak a résztvevők, akik – miután a csapatok teljesítették a rendszerint ügyességi, szellemi vagy logikai feladványokból álló feladatokat – plusz pontokat adnak. Lehetőség van pontok gyűjtésére a transzferfeladatoknak nevezett feladványok megoldásával is. Ezek annyiban különböznek a pontőrök által feladott rejtvényektől, hogy megoldásukra a túra egész ideje alatt lehetőség van. Megoldásukra célszerű azt 2011/7 december

az időt felhasználni, amíg egy csapat az egyik helyről a másikig tart. A csapatok plusz pontot szerezhetnek egyen póló és zászló készítésével valamint szemétszedéssel is. A győztes pedig az lesz, aki a legtöbb pontot szerzi a megtett távolság, valamint a teljesítés időtartamától függetlenül. A menetidő egyedül azonos pontszám esetén számít. Mi sem egyszerűbb! - gondoltuk a részletes program és versenyszabályzat tanulmányozása után. Már a tavaszi túrára való nevezésen is gondolkodtunk, ami főként a kellő elszántság hiánya miatt nem valósult meg. A mostani túra viszont pont a Bakonyban volt, és mivel a csapatból ketten is Veszprém közelében lakunk, így nem volt kérdés, hogy nevezünk-e. A baráti társaságból végül négyen gondoltuk úgy, hogy készen állunk a kihívásra. Mind a négyen gépészek, kellő őrültséggel, kalandvággyal és önbizalommal. Előbbi kettő mindenképp szükséges feltétel egy ilyen túlélőtúrán való részvételhez, utóbbi pedig pont ideális volt a pofára eséshez. Ezt azonban, a már említett pénteki napon, az indulást követő percekben természetesen elképzelhetetlennek tartottuk. A közel egy órás buszút alatt igyekeztünk megtalálni a legüdvözítőbb taktikát, és természetesen nem utolsó sorban megalapozni a kellő hangulatot. Célként egyedül azt tűztük ki, hogy érezzük magunkat jól, és a lehető legtöbb pontot gyűjtsük össze – helyezésben semmilyen konkrét elvárást nem fogalmaztunk meg. Hiszen önbizalom ide

vagy oda, ez mégiscsak az első ilyen túránk, ráadásul gyakorlott természetjárók sem vagyunk, így egyértelműen nem mi voltunk a legfőbb favoritok. Miután megérkeztünk Bakonyszentlászlóra, és elfoglaltuk a szállásként funkcionáló, helyi általános iskola egyik tantermét, elkészítettük az egyenpólónkat, valamint a csapatzászlót, közben természetesen ügyelve a már meglévő hangulat folyamatos fenntartására. Köszönhetően a nem túl gyakori buszjáratoknak, az elsők között érkeztünk a helyszínre, így a verseny kezdetét megelőző eligazítás előtt még volt időnk egyet aludni is, hogy aztán este tíz óra után nem sokkal, a megfelelő lelkesedéssel álljunk neki a végleges stratégia kidolgozásának. A menetlevél, a póló, valamint a kitűző átvétele után nekiálltunk bejelölni térképünkön az objektumokat. Azt már ekkor láttuk, hogy nincs értelme célul kitűzni az összes pont érintését, így egy számunkra optimálisnak vélt útvonalat jelöltünk ki. Miután ezzel végeztünk, és magunkra vettük az összes nálunk lévő ruhadarabot, elindultunk a sötétben és a már akkor is a fagypont közelében lévő hidegben, hogy egy kellemes túra után másnap délután majd ugyanide érkezzünk vissza. Mint említettem, nem vagyunk gyakorlott természetjárók. Ez már az indulást követően rögtön, a faluban kellőképp tudatosult bennünk. Oké, hogy itt a térkép, de mi hol is vagyunk pontosan? Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekkel kezdődött a túra számunkra. Pánikra természetesen semmi ok, a csapatok nagy ré-

25


sze együtt van még, majd követjük őket. Közben egyre jobban belerázódtunk a tájoló használatába és a térképen való pozíciónk meghatározásába. Aztán, amikor egyszer csak egy olyan helyen találtuk magunkat, ahova mi nem is akartunk menni, ez kicsit átértékelődött bennünk. Amikor végül sikerült megtalálni az első objektumot – mondanom sem kell – egyből visszatért az önbizalmunk. Az éjjel további része ennek a bizarr körforgásnak a jegyében telt. Aztán, amikor már úgy gondoltuk, hogy azért kezdünk ráérezni a dologra – a sok kijózanító pofon után kizárólag csak a realitás talaján mozogva – elérkezett a mélypont. Kiderült, hogy az egyik objektum, amit szerintünk már néhány kilométerrel magunk mögött hagytunk, még legalább 10 perc sétára van előttünk. Ekkor hajnali 4 óra körül járhatott az idő, a hőmérséklet pedig jóval fagypont alatt. A sok gondolat között, ami ekkor megfogalmazódott bennünk, érthető módon

az, hogy a fejenként kifizetett 2500 forintos nevezési díj életünk lehető legjobb befektetése volt, nem szerepelt. De továbbmentünk. Megtaláltuk az objektumot, és innen már nem volt viszszaút. Nagyon közhelyesen hangzik, de ahogy jött a hajnal, és lett egyre világosabb, úgy tért belénk vissza az életkedv is. Elindultunk fölfelé a szó szoros, és átvitt értelmében is. A napfelkeltét a Kőris-hegyen, a Bakony legmagasabb hegyén található kilátóból láthattuk. És csodálhattuk az elterülő hatalmas erdőket, tisztásokat, völgyeket, valamint a felszálló párát. Egészen elképesztő látvány volt. Egy kis pihenő után teljesen újjászületve indultunk ismét útnak. Kijelöltünk egy objektumot a térképen, és oda is jutottunk, ahova akartunk - többé nem volt kérdés, hogy hol is vagyunk. Ez a lendület egészen a szállásunkra való délutáni visszaérkezésünkig kitartott. Letudtuk a kötelező feladatokat (menetlevél leadás, hiányzó transzfer feladatok

megoldása), és egy gyors alvás után fáradtan ugyan, de örömmel fogadtuk a vacsorára készített bográcsgulyást. A másnapi eredményhirdetésen aztán kiderült, hogy a 108 benevezett csapat közül a 84. helyet sikerült megszereznünk. Ezzel gyakorlatilag a futottak, vagyis inkább sétáltak még kategóriába kerültünk. Ez azonban cseppet sem érdekelt minket, hiszen – és ez még inkább közhelyesen hangzik – a részvétel sokkal fontosabb volt, mint a győzelem, ez utólag egyértelműen kiderült. Nem beszélve arról, hogy egy-két plusz objektum felkeresésével akár a 30. hely környékén is végezhettünk volna, de ez tényleg nem számít. Ráadásul, ahogy telik az idő a célba érkezés óta, a negatív élmények egyre inkább a feledés homályába merülnek, és csak a jó emlékek maradnak meg. Nem beszélve arról, hogy már másnap tudtuk: a következő túrán is ott leszünk! Forrás: tulelotura.hu

Dani

Nincs egy Magyarország. Vagy jobban mondva mindenkinek van egy Magyarországa, amit magunkban formáltunk ki, és ha egy külföldi kérdezi, hogy milyen a mi hazánk, akkor ebből az élményből veszünk elő valamit.

V

26

annak természetesen sztereotípiák velünk szemben, hogy lovon járunk és gulyást eszünk minden nap, de mi is hajlamosak vagyunk más nemzetekkel szemben sztereotípiákat használni. De azon felül, hogy elmondjuk, anyu nem rak minden szombaton halászlét az asztalra és a reggelire sem lángost eszünk pirospaprikával, nehéz keretbe rakni az összképet. Visszaadni hazánkat és úgy leírni mindent, ahogy van, szinte lehetetlen vállalkozás. Többször is azt tapasztaltam, hogy inkább mi is a népi táncról, nádfedeles házakról és a szürkemarháról mesélünk, mint hogy szóba kerüljön a panel, az aluljárók világa, vagy éppen az országban uralkodó kettősség. Pedig, ha jobban belegondolunk, az idelátogatók nagy valószínűséggel ezekkel is találkozni fognak és valahol ez is az ország része - sajnos. Ezen próbál segíteni ez a könyv, ha nem is a legjobban, de a maga módján. Egyetlen negatívuma, hogy nem csak az én Magyarországomból, 2011/7 december

A könyv a Kitchen Budapest médialabor és Annelys de Vet holland tervező által felkért 50 fiatal képi alkotásaiból áll össze. Mindegyikük kapott egy kis részt, ami széttagolja ugyan az atlaszt, de rámutat a sokszínűségre. Atlaszról nyugodtan beszélhetünk, mert főleg illusztrált tartalommal fogunk találkozni benne, magyar és angol leírásokkal, így tényleg nem fog gondot okozni a megértés abban az esetben sem, ha nem ülünk a külföldi olvasó mellett, hogy magyarázzunk. Ugyan a legtöbb dolog a könyvben triviális, ugyanakkor helyet kap benne a meghökkentő is. Elsősorban olyanoknak de mindenkiéből egy kicsi helyet kap érdemes ezt a könyvet a kezükbe venni, benne. Valami olyasmi ez, mint a Ká- akik nem éltek sokat Magyarországon, dár kocka, melyről 1000 kép készült vagy éppen egy másik, kevésbé propaés kiátlagolták. Mindenki ugyanazt gált arcára kíváncsiak. Jó választás ez mutatja be, csak máshogy. külföldi barátainknak, vagy éppen maÉs valóban színesebb a kép. Bár gunknak, ha külföldre megyünk. Még találok olyat, amit nem tettem volna akár nekünk is mutathat újat erről az bele, de akad nem kevés ötletes kreá- országról. Hadzsi Ákos Hage ció és nézőpont.


December beköszöntével mindenki szeret egy kicsit ráhangolódni az ünnepekre. Előkerül a műhó, az izzósor és persze a karácsonyi mozifilmek is. Szerencsére van miből válogatni a Die Hardtól a Télapuig, minden műfajban. Az élet csodaszép igazi klasszikus, több filmes ranglistán előkelő helyen szerepel, a karácsonyi filmek közül pedig a legjobbnak tartják.

F

rank Capra It’s a Wonderful Life című filmje megjelenésekor vegyes fogadtatást kapott, később vált csak igazi kultuszfilmmé. 1947-ben öt Oscarra is jelölték, ám egy szobrot sem nyert. Mára viszont számtalan sorozat, TV- és mozifilm merített belőle ihletet, vagy tett rá utalást. A történet főhőse George Bailey, akinek karácsony estéjén annyira kicsúszik a lába alól a talaj, hogy már az öngyilkosságon gondolkozik. Az égben felfigyelnek a kétségbeesett emberre, és az Úr egy szárnyaira vágyó angyalt, Clarence-t küldi a Földre, hogy jobb belátásra térítse. Capra rendezése kiváló, gyönyörű operatőri munkával megspékelve. Többségében egyszerű beállításokkal

dolgozik, ám a kulcsjeleneteknél meg tud lepni minket. A karakterek is kiforrottak. Igaz, a mellékszereplőkről nem tudunk meg túl sokat, de egy-egy jól beazonosítható jellemvonással és egyéni mozdulattal (vagy öltözködéssel) mindegyikük rendelkezik, ami pont elegendő. Ráadásul az utóbbival megkönnyíti a gyerekszereplők beazonosítását felnőtt másukkal. Ugyanis a film első fele a főszereplő életének fontosabb periódusainak bemutatásával zajlik, köztük a gyermekkorával. Szépen felépített jeleneteken keresztül ábrázolja George személyiségének változását, ahogy felnő. Megismerjük vágyait, a városhoz és annak lakóihoz fűződő viszonyát. Mai szemmel kicsit elnyújtottnak tűnik ez a rész, de nélkülözhetetlen a nagy zárójelenet előkészítéséhez. A befejezés pedig szívmelengetően frenetikus. Kár, hogy pár későbbi film már klisét faragott belőle a több mint hatvan év alatt. Kiváló színészek szerepelnek a filmben, összesen öt Oscar-díjas művész játszik a vásznon. James Stewart nagyszerűen formálja meg a főhőst,

érzelmei szinte már kézzel foghatóak. George feleségét Donna Reed alakítja, aki kellemes külsejével és kedves megjelenésével minket is könnyedén levesz a lábunkról. A film korából adódóan nem rendelkezik látványos effektekkel és vizuális trükkökkel, leszámítva a nyitójelenetben az Úr és az angyalok beszélgetését. A mennybéli tanácskozást rendkívül frap-

pánsan, egyszerűen oldja meg, és mégis teljes mértékben ellátja feladatát. Az It’s a Wonderful Life egy remek film bármikor, de kiváltképp karácsonykor, egy bögre forró csoki társaságában.

Toto

27 2011/7 december


Adott egy kisebb színház, öt színész és szellemes színpadi megoldások garmadával. Szórakoztató darab a békés eltávozásról és az azt megelőző zaklatott életről, ami – bár a folyamatos küzdelem közben nehéz szem előtt tartani – mégsem hiábavaló. A Bárka Színház Göttinger Pál rendezésében tűzte műsorára Michael West első magyarországi bemutatóját.

A

„Szabadesés” cím minden kommentár nélkül még tág értelmezési tartományt kínál. A kortárs ír író Michael West munkája nem hordoz univerzálisan meg nem emészthető, kizárólagosan ír jegyeket – olyat legalábbis nem, ami egy magyar gyomornak kihívást jelentene. Ahhoz, hogy kicsit közelebb kerüljünk a budapesti előadáshoz talán célszerűbb az ismerkedést a cím, a szerző vagy maga a darab helyett inkább egy olyan alkotással kezdeni, amely azon túl, hogy önmagában klasszis értékű, Definíció a Britannica Hungaricából rendkívül érdekes viszonyítási pontként szolgál. Ez az „All that jazz”, magyarul „Mindhalálig zene” c. filmmusical, ami véleményem szerint mutat bizonyos hasonlóságokat – a cikkem fő tárgyát képző – „Szabadesés” c. darabbal. Ezért az alábbiakban olvasható a filmmusical rövid ismertetése, összevetése a darabbal, majd a darab előadásának részletesebb leírása. Mindhalálig zene vs. Szabadesés Az 1979-es – eredeti címén – „All that jazz” a showbusiness világában játszódik. Az önéletrajzi ihletésű filmmusicalt az a Bob Fosse írta, rendezte és koreografálta, akinek a nevéhez nem kisebb színházi produkciók fűződnek, mint például a később megfilmesített Chicago. Főszereplője a sikeres rendező, nőcsábász és apuka, aki tudja, mitől döglik a légy, és akit hibáival együtt szeretünk. Ehhez képest a „Szabadesés” főszereplője mindent a társadalmi elvárásoknak megfelelően, vagyis jól csinál, mégis tehetetlen az őt körülvevő világgal szemben. A film magyar címe halványan jelzi a különbséget és a hasonlóságot a két mű között. Míg a mi jóravaló – Kálid

28

Az All that jazz hőse, Mr. Joe Gideon (Roy Scheider) 2011/7 december

A Szabadesés hőse (Kálid Artúr)

Artúr által megformált – szabadon eső karakterünk a darab első 10 percében aktív csak – a darab jelenidejét tekintveés hallucinációi során derül ki élete története, addig a mindhalálig zenélő Mr. Joe Gideon közel a film végéig tudatánál van. Éppen fordított mennyiségekben jelenik meg a két műben az aktív és passzív rész, ami igencsak jól alátámasztja a két főhős erősen eltérő jellemét is. Mindkét történetben, mint ahogyan minden ember életében, ugyanazok a lélektani szakaszok zajlanak le a halál feldolgozásával kapcsolatban. A vázmomentumok ugyanazok. A tálalás „There’s a lady in Chicago, man, szinte ellentétes. A wrote a book - Dr Kübler-Ross, lehető legnagyobb with a dash mértékben különThis chick, man, without böző két figura the benefit of dying herself, ugyanabba az álhas broken the process talános emberi létof death into five stages. be ültetve egészen Anger, denial, bargaining, demásként éli meg pression and a – végeredményét acceptance.” - All that jazz tekintve megegyező – folyamatot, ami a búcsú magától az élettől. Ha mindkét produktumot a maga nemében, objektív módon vetjük össze – műfaji sajátságaik figyelembevételével –, akkor a következő állapítható meg. Meglepő módon éppen az amerikai Fosse-é a – szó pozitív értelmében – fanyarabb megvalósítása a témának, amely olyan természetes, hogy szinte lehetetlen nem közhelyesen megfogalmazni. Szabadesés A „Szabadesés” nagyszerűségének lehetősége a kivitelezésben búvik meg. Számos kreatív ötlet egyenértékű variációja üti fel a fejét az előadás alatt egyenletesen kiosztva, s ezzel minden – például az eszközhasználatban

Jelenet a “Szabadesés”-ből (Varga Anikó és Kálid Artúr)


tapasztalható – visszafogottsága ellenére telítettség érzetét keltheti a nézőben. Szimbolikus térben vagyunk, ami mindig éppen annyi konkrétummal van fűszerezve, amenynyi a megértéshez szükséges. A néző számára jól követhetően prezentálják a múlt emlékeiből való csipegetést a térelosztást jelző függönyökön megjelenő évszámok felvillanásai. A jelenetek közt gyakran burleszk snittek váltanak. Indokoltnak tekinthető, hogy ugyanaz az 5 színész több szerepkörben is megmutatkozik, éppen csak egy köpenyt felvéve, vagy más ruhát öltve egyik pillanatról a másikra, akár egy jeleneten belül is, amikor annak jelentése van. Ám előfordulnak olyan pontok, ahol a kívánatos puritanitással

karöltve a praktikum is szerephez jut. Hasonlóan arányosan adagolt, üdítő csillanások tapasztalhatók a színészi játékban, a karakterek megjelenítésében, meglehet egy-egy cizelláltabb megoldás kellemesebben hatott volna. Nem eldöntött kérdés, hogy főhősünk egy speciálisan érzéketlen közegben van, vagy a szerző üzenete szerint világunkra általában jellemző a tapasztalatoktól megfásult attitűd, amiben az egymással nemtörődés állandó. Mindamellett, hogy az előadás alatt egy nem igazán boldog élet hétköznapjaiba nyerünk bepillantást, mégis az önfeledt szórakozás tölti ki az est nagy részét azok számára, akik ellátogatnak a Bárka Színházba.

Szándékosan kerültem a színdarab sziporkáinak és a történet részleteinek tárgyalását, mert a darab hatásának szerves része az információk fokozatos feltárása a néző számára. Remélem sikeres volt rébuszos kedvcsinálóm mindkét műhöz és azok összefüggéseinek kereséséhez. A Bárka Színház október 15-én bemutatott premierjétől kezdve játssza a „Szabadesés”-t az Üllői út 82. szám alatt. Diákjegy: 1900 Ft. További információ a darabról a www.barka.hu-n.

Forrás: http://www.barka.hu/2011/08/michael-west-szabadeses.html http://www.port.hu/ – Bob Fosse http://www.imdb.com – All that jazz Britannica Hungarica – szabadesés szócikk

„Fontos és közismert tény, hogy a látszat olykor csal. Például a Földön az ember mindig szentül hitte, hogy intelligensebb a delfinnél, mivel oly sok mindent elért: feltalálta a kereket, New Yorkot, a háborút, egyebeket, mialatt a delfinek csak vidáman lubickoltak. A delfinek ezzel szemben azt hitték, hogy intelligensebbek az embernél – pontosan az említett okok miatt. Érdekes módon a delfinek réges-rég tudták, hogy küszöbön áll a Föld megsemmisítése. Számos hiábavaló erőfeszítést tettek, hogy az emberiséget figyelmeztessék a veszélyre. A legeslegutolsó delfinüzenetet is félreértelmezték az emberek. Azt hitték, hogy meglepően kimunkált, karikán keresztül végrehajtott kettős hátrabukfencet látnak, miközben a delfinek az Egyesült Államok himnuszát is elfütyülik. Az üzenet valójában ez volt: Viszlát, és még egyszer kösz a halakat!” Douglas Adams

FÁJNI FOG!

Fülöp

Szereplők: (megjelenésük sorrendjében) Arthur Dent (otthonülő típus) Mr. Prosser (Dzsingisz Kán leszármazottja, szereti a szőrmesapkákat) Ford Prefect (Több anyja van) Prostatikus Vogon Jeltz (Zöld) Trillian (Nő!) Zaphod Beeblebrox (A galaxis elnöke, két feje van) Marvin (Depressziós) Szlatibartfaszt (Szereti a fjordokat) Ámbráscet (naív) Petúnia (1 cserép) Bölcs Elme (Bölcs) Foochg (Egy egér) Loonkawl (Még egy egér) Rendezte és játsza: Orbók Áron és Vass Csaba

Bemutató: Szkéné Színház, 2011. december 14. 20.00 Információ: 06-20/384-60-49 vagy jegy@szkene.hu BME-s diákkal a belépőjegy egységesen 1.000 Ft.

2011/7 december

29


Egy vadász először viszi el a feleségét vadászni. Elmagyarázza, mit hogyan kell, hogy töltse meg a fegyvert, hogy célozzon, ha lelő valamit, siessen oda, nehogy valamelyik másik vadász magának akarja a zsákmányt, stb. Különválnak, kis idő múlva lövést hall a felesége irányából. Elindul a hang irányába, majd meglátja a feleségét és egy másik vadászt egy tetem felett hangosan vitatkozni. Amikor közelebb ér, hallja, hogy a vadász ezt kiabálja: - Oké, asszonyom, oké, megegyeztünk, ez a maga őze. Csak annyit engedjen meg, hogy levegyem róla a nyergemet.

30

ülönbség a tévedés éved és az Mi a különbség üvegtál között? - A tévedés lehet fatális.

Egy férfi a pszichológusnál arra panaszkodik, hogy állandóan parancsolgat neki a felesége. A doki ajánl egy könyvet: - Ezt olvassa el, ettől majd megnő Kicsit sokat ittam egy baráti össze- az önbizalma és szembe mer szállni jövetelen, ezért hazaindulva a kocsiba az akaratos feleségével. is alig bírtam beszállni. Valószínűleg A férfi megfogadja a tanácsot, elelbóbiskolhattam, mert a következő olvassa a könyvet. Amikor hazamegy, pillanatban arra eszméltem, hogy egy így szól az asszonyhoz: mentős hajol fölém az autóm romjai - Na, most azonnal főzz nekem fiközt. nom vacsorát, aztán jöhet a desszert. - Kicsit sokat ivott, nemde? - kérdez- Ha kész vagy, akkor csinálj nekem egy te tőlem. jó forró fürdőt! És ha megfürödtem, mit - Hát, ezt nehezen tagadhatnám! - gondolsz, ki fog engem átöltöztetni? hebegtem. A feleség kérdő tekintettel felel: - Szerencsére nem halt meg senki - A temetkezési vállalkozó? a balesetben! - mondta szemrehányóEgyszer volt egy fiatal férfi, aki an. - De ez egy örök életre szóló lecke fiatal korában a világ egyik legna- arról, hogy legközelebb ilyen esetben - Mi az: nyolc szőrös lába van, és a gyobb írója szeretett volna lenni. Ami- inkább hívjon taxit, minthogy a felesé- nők sikoltoznak tőle? kor megkérték, hogy mondja el, mit gét engedje a volán mögé! - ??? ért „nagy” alatt, azt válaszolta: - Négy mutogatós szatír a parkban. - olyan dolgokat akarok írni, amit az egész világ olvasni fog, - Hogy halad a szakdolgozatod? - olyat, amire az emberek valódi érzel- Jól, a tanárom javasolta, hogy A Yellowstone parkban kérdi a tumekkel reagálnak, használjam az internetet az anyag- rista a vadőrtől: - olyat, amelytől sikítani, sírni, a fájda- gyűjtéshez. - Ha az erdőben meglátok egy lomtól és dühtől ordítani fognak! Most - Igen? És sikerült? medvét, honnan tudom megállapítani, a Microsoftnál dolgozik, hibaüzenete- Igen, 17 embert találtam, akiktől hogy barnamedve, vagy grizzly? ket ír. megrendelhetem az egészet. - Roppant egyszerű - válaszolja az őr. - Másszon fel egy fára. Ha maga után mászik, akkor barnamedve, ha Két részeg észreveszi, hogy pont a Felfedeztem, hogy bizonyos exklu- pedig magával együtt kidönti a fát, buszgarázs előtt álldogálnak. zív fehérneműmárkák nem megenge- akkor grizzly. - Figyelj csak, vigyünk el egy buszt, dett módszerekkel próbálják férfitárazzal gyorsan hazajutunk. sainkat egyre több alsónemű vásárlá- Jó, te menj be, köss el egyet, én sára szoktatni! A minap a parkban megismerkedmeg idekint figyelek. A múltkor megnéztem egy alsóga- tem egy nagyon csinos lánnyal. Nem Eltelik fél óra, az őrködő már türel- tya árcéduláját, és mindjárt magam sokkal később már szikrázott köztünk metlen. Bemegy a társa után, és látja, alá csináltam! a levegő, majd a lábaimnál hevert. hogy az idegesen rohangál a járműEzek a sokkolók nagyon megérik vek között. az árukat! - Te meg mit csinálsz? - Mi viccesebb egy női humoristánál? - Az istennek sem találok 7-es buszt! - ??? - Hát te teljesen hülye vagy?! Kös- Bármi... - Ma reggel átúsztam egy gyors sünk el egy 9-est, aztán majd gyalosodrású folyón, elmenekültem néhány golunk egy saroknyit. medve elől az erdőben, megmásztam - Pistike, hogyhogy ilyen hamar ha- néhány dombot, belegázoltam egy zajöttél az iskolából? csalánosba, kievickéltem a futóhoKét kórházi párna beszélget. - Po- Én voltam az egyetlen, aki tudott mokból és felmásztam egy hatalmas kolian fáj az oldalam! – panaszkodik felelni a tanító néni kérdésére. fára. az egyik. - Szegénykém! – mondja - És mi volt az? - Hű, te biztos nagy túrázó vagy? együtt érzően a másik – És mitől fáj? - Hogy ki dobálta meg az igazgató - Á, dehogy, csak bénán golfozom. Huzatot kaptam. bácsit radírral.

2011/7 december


KÁTÉ 2011. december  

KÁTÉ 2011. decemberi szám