Page 1

SCAN TIILERI TEGLSTEIN – holdbar, ekte brent tegl

Ruukintiili Grå og Mørkegrå med fargespill


Tundra

TRYGT INN I FREMTIDEN – EKTE, BRENT TEGL

EN FINSK FAMILIEBEDRIFT

Dette slagordet har holdt stand i over 50 år. Tiileri ble grunnlagt av fem

Det finske opphavet har alltid vært en stor del av Tiileris merkevare.

brødre i 1952 og er fortsatt 100 % finskeid. Den yngste av brødrene

Tiileri har utviklet og produsert tegl for finske behov, og vi vet hva det

var den gang 13 år. Hardt arbeid, innovasjonslyst og interesse for leire

vil si å produsere for krevende forhold. Lange ansettelsesforhold og

og keramikk har gjort at vi i dag kan tilby et bredt utvalg av ekte, brente

dyktige ansatte har også betydning for den høye kvaliteten på våre

Tiileri teglstein til våre kunder.

produkter. Tiileris eierskap er godt forankret i Finland og det er også beslutningsmyndigheten. Tiileri styres ikke fra utlandet, noe som også

Faren til brødrene var smed, og han ga sine sønner kunnskapen som

er en garanti for kontinuitet.

var nødvendig for å produsere maskiner. Råstoff av høy kvalitet var tilgjengelig i området, og det var den gang stor etterspørsel etter kera-

HOLDBAR TIILERI TEGL I FASADEN

miske dreneringsrør. Dette var starten på historien som gjør at Tiileri

Brent tegl er et holdbart og rimelig fasademateriale, da det har en lang

i dag kan tilby et bredt sortiment av forskjellige teglstein, fliser og ild-

livssyklus i tillegg til å være vedlikeholdsfritt, hvilket sikrer lave kost-

steder (pakkeløsninger). Opp gjennom årene har Tiileri reinvestert over-

nader under hele livssyklusen. Tegl er et populært materiale i fasader,

skuddet fra virksomheten i sine fabrikker, og dette har muliggjort høy

hvilket også øker bygningens verdi ved videresalg.

kvalitet på produktene og et allsidig produktutvalg. Tiileri-produktene produseres ved tre fabrikker i Finland.

Ruukintiili Brunsvart

lyse, gule, grå , røde,

røde med fargespill , mørke med fargespill , brune og mørke tegl Tegl

Farge

Tegl dimensjoner

Teglfliser dimensjoner

håndbanket ruukintiili Tegl

Edelweiss

lys

MRT60

MTL60

Ruukintiili Lys

Tundra

lys

285x85x60

285x60x19

Ruukintiili Gul

Tundra Fenix

lys

MRT85

MTL85

Ruukintiili Grå

Sahara

lys

285x85x85

285x85X19

Savanni

gul

NRT60

NTL75

Polar

gul

270x130x60

270x75x19

Ruukintiili Rød med fargespill

Preeria

gul

NRT75

TL60

Ruukintiili Brun med fargespill

Tegl med tynn slemming

gul

270x130x75

270x60x19

Luoto

grå

RT60

TL185

Tuhka

grå

285x135x60

185x185x22

Arizona

rød

RT85

TL135

MT60

MTL60

Ruska

rød

285x135x85

135x135x22

285x85x60

285x60x25

Y-Rød

rød

PRT

NT60

TL60

K-Rød

rød

257x123x57

270x130x60

270x60x25

Tegl med slemming Rød

rød

ET60

Kaamos

rød med fargespill

285x135x60

Liekki

rød med fargespill

Kaamos Mørk

mørk med fargespill

Liekki Mørk

mørk med fargespill

Kanerva

brun

Napoli

brun

Torino

brun

Pusta

mørk

Laava

svart

Ruukintiili Mørkegrå med fargespill Ruukintiili Rød

Ruukintiili Brunsvart

Dimensjoner Ruukintiili

Dimensjoner Ruukintiili fliser


Ruukintiili Grå

TEGLSTEINSOVERFLATER

Glatt

Børstet

Skåret

Robust

Årring

Antikk

Håndbanket

Loft


nyhet

Polar glatt

Kaamos glatt

Edelweiss robust

Preeria glatt

Liekki skåret

Tundra glatt

Arizona glatt

Liekki Mørk glatt

Tundra Fenix glatt

Y-Rød glatt

Kaamos Mørk børstet

Luoto glatt

K-Rød skåret

Rooma glatt

Sahara glatt

Y-Rød børstet

Kanerva børstet

nyhet

nyhet

K-Rød robust

Napoli glatt

Edelweiss glatt nyhet

Savanni børstet


nyhet

Ruukintiili Rød

Torino årring

Ruukintiili Lys

nyhet

nyhet

Tuhka årring

Ruukintiili Gul

Ruukintiili Rød med fargespill

nyhet

nyhet

Pusta glatt

Ruukintiili Grå

Ruukintiili med fargespill loft

nyhet

nyhet

Laava robust

Ruukintiili Grå

nyhet

nyhet

Laava glatt

Ruukintiili Mørkegrå med fargespill

nyhet

Ruukintiili Mørkegrå med fargespill tegl med plankefuge og skjult fuge (høyde 50 mm)

Ruukintiili Brun med fargespill

Ruukintiili Brunsvart


Ruukintiili Rød flis Ruukintiili Rød Ruukintiili Rød flis


Ruukintiili Grå

Ruukintiili Grå

Ruukintiili Mørkegrå med fargespill


Tundra MRT60

Edelweiss Glatt MRT85

Edelweiss Glatt MRT85


Edelweiss Glatt MRT85

Ruukintiili Lys

Edelweiss Glatt MRT85

Tundra MRT60


Ruukintiili Brunsvart

Ruukintiili Brun med fargespill


Tundra glatt og Sahara glatt sålebenk

Luoto skåret

Ruukintiili Lys

Tundra og Kaamos skåret

Preeria glatt

Y-Rød glatt / Rød glatt sålebenk

Polar glatt og Ruukintiili Brun med fargespill

Ruukintiili Brunsvart

Kaamos Lys børstet

Ruukintiili Brun med fargespill

Arizona glatt

Ruukintiili Rød

Liekki teglflis / Liekki sålebenk

Ruukintiili Brunsvart

Liekki Mørk


TEGL FOR VEGGER OG KANALTEGL Tegl for vegger NRT75 270x130x75

SPESIALSTØRRELSER

Tegl for vegger MRT85 285x85x85

Kanaltegl NRT75 270x130x75

Vi produserer også tegl i spesialstørrelser- og formater på bestilling. Tiileri Tegl har høy kvalitet og er målnøyaktige. De er beregnet på muring av innvendige vegger, vegger i våtrom og bærende konstruksjoner i mursteinshus. Tiileri Formtegl finnes i mange forskjellige varianter. De mest populære typene av formtegl har avfaset eller avrundet hjørne. Formtegl gir liv til vegger og ved behov kan for eksempel hjørnene gis et mykere utseende.

TEGLBJELKER

SPESIALTEGL Avfaset tegl

Avrundet tegl

Bjelketegl RT85

Tegl med tynn slemming

ET UTVALG AV VÅRE MØRTELFARGER

Ved større prosjekter kan f.eks NSC-kode oppgis og man prøvemurer, så man er sikker på at fargen er etter ønske før større produksjoner.

SCAN KR MØRTEL tilpasses også steintypen og suget på denne slik at resultatet blir optimalt – hver gang! Reduserer kalkutfellingen med opptil 90%. Les mer om farget mørtel og Scan KR mørtel i brosjyren Scan sement- og mørtelprodukter eller på vår hjemmeside Av trykktekniske årsaker kan fargene på teglsteinene og mørtlene variere.

VEST/NORD NORGE: Stykgodsvej 7 DK-9000 Aalborg Tlf: +45 96 31 28 00 bmc@bmc-danmark.dk

ØST NORGE: Stoltenbergsgate 58 Postboks 238 N-3101 Tønsberg Tlf: +47 33 30 03 90 bmc@bmc-norge.no

Scan Tegl Tiileri  

Finsk teglstein

Scan Tegl Tiileri  

Finsk teglstein

Advertisement