Page 1

SCAN sponplater – til store og små byggverk

SCAN SPONPLATER

1


Scan Sponplater

Produktoversikt P2 PEFC/07-31-21

Standard veggspon P2

P4 PEFC/07-31-21

Standard gulvspon P4

P5 PEFC/07-31-21

fuktbestandig Gulvspon P5

produkt data og egenskaper

2

Produkt

Dimensjon

Standard veggspon P2

12 x 1220 x 2390 mm

Standard gulvspon P4 Fuktbestandig gulvspon P5

SCAN SPONPLATER

Antall pr. pall

m2 pr. pall

Vekt pr. pall

52 plater

151,62 m2

Ca. 1275 kg

22 x 620 x 2420 mm

31 plater

46,51 m2

Ca. 720 kg

22 x 620 x 2420 mm

31 plater

46,51 m2

Ca. 720 kg


Scan Sponplater

Monteringsveiledning Opbevaring

fuktbestandig Gulvspon P5

Gulvplatene må lagres tørt og være beskyttet mot nedbør/fuktopptak på byggeplassen. Lagrede plater må ligge horisontalt og stables slik at de ikke ligger bøyd i lengre tid.

Limet i platene er fuktbestandig. Platene kan derfor eksponeres for fritt vann i en begrenset tid i byggeperioden, men bortsett fra i korte perioder skal platene ikke utsettes for luftfuktighet over 85% i den ferdige konstruksjonen.

VIKTIG: BRUK RIKTIG LIM, SPESIELT MED TANKE PÅ FUKT OG FROST. FØLG LIMFABRIKANTENS ANVISNING.

Svelling av skjøter vil oppstå der vann kan trenge inn til kjerne ved bruk av for lite lim/ eller nedfukting over tid. Sliping/sparkling må da påregnes og dekkes ikke av noen garanti.

montering av gulvspon Platene skal monteres på gulvbjelker eller tilfarere 1  som ligger med maksimal avstand c/c 600 mm.

Maks. c/c 300 mm Maks. c/c 150 mm

Platene skal legges i forbandt med lengste side 2  på tvers av gulvbjelkene. Alle endeskjøter skal være understøttet (se på figur). Alle platekanter langs vegger og gulvåpninger 3  skal være understøttet. Platene festes til bjelker/tilfarere med sponplate4  skruer med lengde min. 50 mm. Det skal brukes 5 stk. skruer i forbandt på tvers av platene ved hver ende, og 3 stk. ved de øvrige understøttelser. Skruene forsenkes med ca. 2 mm ned i plata. Alle skjøter med not og fjær skal limes med et 5  egnet monteringslim. En limstreng legges kontinuerlig i noten og en på oversiden av fjæren.

- Det er viktig at det påføres så mye lim på fjæren at limet trenger ut ved sammenføyning av platene.

- Det bør alltid brukes monteringslim også mellom plater og bjelker/tilfarere.

- Viktig at limet fordeler seg på hele flaten for å unngå knirk.

- Viktig at vann, rim/is på tilfarere / bjelker fjernes før montering av plater. Inn mot vegger og andre faste konstruksjoner skal 6  det være en klaring på min. 10 mm. Utover dette bør en ved lengre gulvflater med lengde større enn 20 m, dele opp gulvet med ekspansjonsfuge. Det er viktig å måle fuktigheten i platene før en 7  legger belegg / parkett eller andre gulvskjikt på platene. Det kan forekomme toppinger i skjøtene og det er viktig at en venter med å slipe disse til en skal legge det siste skjiktet på.

Lim

50-55 mm skruer eller ca. 65 mm spiker

Gulvbjelkene kan tørke og krympe betydelig 8  etter at gulvplatene er lagt, og dette kan føre til knirk i gulvet. Særlig ved bruk av plattformkonstruksjon bør man ikke stole på at monteringslimet mellom platene og bjelkene sikrer mot at det oppstår knirk. Før legging av gulvbelegget bør man alltid forsikre seg om at gulvbjelkene er tilstrekkelig tørre, og at undergulvsplatene ligger fast mot bjelkene. Om nødvendig må det nye skruer til eller ettertrekking av eksisterende skruer. Overflatebehandling: Gulvplatene skal være ren9  gjorte og ikke ha høyere fuktinnhold enn 10% før overgulv legges. Før legging av tynne belegg må overflateskader utbedres og topping eller omkanter i skjøtene må påregnes å avrettes ved sliping. Det er vitig at brukeren kontrollerer produktet før montering. Feil med platene kan forekomme og det er da viktig at en reklamasjon blir foretatt før montasjen.

SCAN SPONPLATER

3


FORHANDLER

SCAN FASADE

SCAN KR MØRTEL

SCAN mørtel

- Skalcem S 2000/CF 2000

– til store og små byggverk

– til store og små byggverk

scan blokk scan isoblokk

Pussing/vannskuring og farge i samme arbeidsgang Slitesterk Naturprodukt

til store og små byggverk

Diffusjonsåpen Fuktherdende 30 lysekte farger

Reduser kalkutfe er llin med 90 gen %

produktoversikt

– et

produkt - et

ELEMENT DEKKER

Scan tegl

Scan Tegl

SCAN pipeSyStem – chamotte eller pimpstein

– den riktige løsningen

Til små og store byggverk

produkt

– en verden av muligheter

ScaN LETTDEKKE ScaN LYDDEKKE

– et

produkt

www.bmc-norge.no

1

PB

10.2005

GIPSPLATER

– til store og små byggverk

- en sikker samarbeidspartner

SCAN SPONPLATER

tOrVtak

GrUnnmUr

kJeLLerVeGG OG GULV

MOT VANN OG FUKT I BYGNINGER

02.2002

PLASTOFOL-SYSTEM

ISOLASJON

SCAN SPONPLATER

N

SCAN Air Stop – Soft antirefleks vindsperre

1

orske hagemiljøer

Støttemur

– til park, hage og vei

t i l i n s p i r a s j o n ...

Se eller bestill vårt omfattende brosjyreprogram på www.bmc-norge.no vest/nord norge Stykgodsvej 7 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 31 28 00 Fax +45 96 31 28 10

4

SCAN SPONPLATER

Øst Norge Stoltenbergsgate 58 Postboks 238 N-3101 Tønsberg Tlf. 33 30 03 90 Fax 33 30 03 99

BMC Norge AS 09. 2011

- en sikker samarbeidspartner

Scan Sponplater  

Sponplater til gulv og vegg

Scan Sponplater  

Sponplater til gulv og vegg

Advertisement