Page 1

multipladen 10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side 1 Side 1

Multipladen Teknisk information

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


multipladen 10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side 2 Side 2

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


multipladen 10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side 3 Side 3

Velkommen

-til H+H Danmarks Produktkatalog

Vi har designet kataloget, så det giver dig nem adgang til vores produkter, som dagligt anvendes i byggeriet. Kataloget er et værktøj, som kan hjælpe dig til at finde det rigtige produkt til netop din opgave. Over hele landet kan H+H Danmark A/S fremvise referencebyggerier opført med vægge af porebeton. Den traditionelle vægkonstruktion inden for dansk byggeri, som giver størst isoleringsbidrag i de bærende vægge. Hvor der bygges, kan Multipladen anvendes. Fra rationelt byggeri med økonomien i højsædet til krævende arkitektoniske løsninger. Multipladen anvendes i alle typer byggeri: Bolig, kontor, etagebyggeri, industri og institutionsbyggeri. Multipladen anvendes også i kombinationsbyggeri som en del af et betonelementbyggeri ved f.eks. vægge mellem opholdsrum, køkken, vådrum, skakter, erhvervslokaler m. v. Multipladen anvendes desuden til indretningsmæssige detaljer i for eksempel køkkener og badeværelser, fordi produktet er nemt at bearbejde og tilpasse. Det kan være til opbygning af kogeøer, reoler, skabe og lignende.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


multipladen 10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side 4 Side 4

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


multipladen 10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side 5 Side 5

Multipladen Info

side 6

Anvendelse

side 7

Sortiment

side 8

Multipladen

8

Palletering

9

Bjælker

Tekniske data

10 side 11

Deklaration

12

Brand

13

Lyd

15

U-værdier

17

Statik

19

Befæstigelser

38

Projektering Konstruktion

Udførelse

side 47 47 side 54

Kombinationsbyggeri

70

Indvendig efterisolering af kældre

75

Installationer i vægge

76

Murbindere

77

Beskrivelse

side 78

Porebetonentreprisen

78

Vinterforanstaltninger

86

Finish

87

Brugervejledning

93

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


multipladen 10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side 6 Side 6

Info Med Multipladen fra H+H Danmark kan bygherren forene alle porebetonens fordele til et spændende byggeri – fra traditionelt og enkelt til liebhaverboliger. De fordele, som materialet giver alle byggeriets parter, understreger, at Multipladen åbner nye muligheder for byggeriet. Lettere projektering Digitalt tegningsmateriale og beskrivelser kan hentes på vor hjemmeside. H+H har udviklet særlige detailtegninger hvorpå også de faktiske U-værdier og linietab fremgår. Herved kan der spares mange projekteringstimer ved anvendelsen af disse oplysninger, da f.eks. linietab er meget tidskrævende, selv for eksperter med de rigtige programmer. Dette gør det let at projekterer iht. det nye energikrav i Bygningsreglement 2008. Tegningerne findes på www.murtag.dk

Uf,l

y

k1

Uf,v

Bedre byggeskik Dansk byggeri har i generationer udført konstruktioner på ”normale” principper. Det er imidlertid vor erfaring, at branchen bør sætte mere fokus på samlinger imellem organiske og mineralske bygningsdele som f.eks. imellem lofter, remme og vægge samt gavlspær gavle og herved, at kunne forudse/projektere organiske bygningsdele således, at tvangskræfter undgås og materialeegenskaberne respekteres. Dette gælder særligt i byggeperioder, hvor vejret kan drille, men også af hensyn til bygningens langsigtede kvalitet. Derfor har H+H Danmark for at sikre at disse tolerancer fremgår tydeligt i projekterne, udarbejdet digitale hjælpemidler i form af vore konstruktionsdetaljer og beskrivelser i dette nye katalog. Se også porebetonentreprisebeskrivelsen pkt. 1.3.8. Vi håber, at du må få glæde af kataloget og de nye digitale hjælpeværktøjer. Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen H+H Danmark A/S Gorm Rasmussen Technical Manager

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


multipladen 10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side 7 Side 7

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Anvendelse

multipladen 10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side 8 Side 8

Typiske anvendelsesområder

Indvendige vægge

Udvendige vægge

Udvendige vægge

535-575 kg/m³

375 kg/m³

275 kg/m³

statiske, akustiske og slanke vægge

Helisolerende, statiske og massive facader

Helisolerende, statiske og massive facader

Multipladen

X*

Vægelementet

X

Celblokken

X

Jumboblokken

X*

Murblokken

X*

Industrielementet

X X

X

X

*: Kan indgå som udvendig pudset facade i hule mure.

Vejledning Generelt er der to blokkvaliteter i H+H Danmarks sortiment. Her skal det forstås, at der primært er to styrkeklasser defineret via densiteten. Densitet 275 og 375 er densiteter, som er optimeret isoleringsmæssigt og er udviklet primært til isolerende ydervægge, der pudses eller beklædes udvendigt. Densitet 535-575 er densiteter, som optimerer bæreevnen og er udviklet primært til bærende og stabiliserende bagmure, skillevægge og lejlighedsskel.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Sortiment

multipladen

Multipladen

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side 9 Side 9

Multipladen, sortiment

Tykk.

Højde

Længde

Limforbrug

(cm)

(cm)

(kg/stk.)

5

40

60

0,20

7,5

40

60

0,30

10

20

60

0,32

10

40

60

0,40

12,5

20

60

0,40

12,5

40

60

0,50

15

20

60

0,48

20

20

60

0,64

Tørrumvægt middel 535 kg/m³. Til Multipladen anvendes Multiladelim på liggefuger og studsfuger. Multipladen leveres kun i hele paller. Se vor komplette produktoversigt på www.hplush.dk

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Sortiment

multipladen

Palletering

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side10 10

60

1/1 palle

40 x 60 cm MultiPlader

1/2 palle

40 x 60 cm MultiPlader

1/2 palle

cm

cm

120

80

80

120

40

120

80

cm

cm

Palletering og håndtering

Unit

20 x 60 cm MultiPlader

40 x 60 cm MultiPlader

Krympefolie Strækfolie eller bånd Mærkning m. type, produktionsdato, dimension, kontrolmærkning.

Multipladen

H+H Danmark A/S har, i samarbejde med PODEK, udviklet en ny speciel Multivogn for at forbedre den interne logistik på byggepladserne.

Anvendes til max. 200 kg. Vedr. Multivognen henvises til PODEK på tlf. 75 80 25 68.

120

Træpaller

80

gummihjul. Højde ca. 140 cm. Gafler ca. 39 cm.

cm

Multivognen er konstrueret i rustfrit stål og med

Unit Bundt 40 x 60 cm MultiPlader

Multipladen ligger på fladen

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Sortiment

multipladen

Bjælker

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side11 11

Porebeton bjælker, bærende Se produktoversigen på www.HplusH.dk for gældende sortiment.

Typenummeret beskriver hhv. tykkelsen og højden i cm. M står for porebeton-modulbjælker, bærende BE står for beton modul-bjælker, bærende IB står for porebeton modul-bjælker, ikke bærende

Op-siden angives ved mærkning på bjælkeende eller indstøbte løftestroppe

Bærende porebetonbjælker

Bærende betonbjælker

10 M 26

10 BE 26

10 M 19

10 BE 19

15 M 26

15 BE 26

21 M 26

21 BE 26

21 M 19

Ikke bærende porebetonbjælker 10 IB 23,5 7,5 IB 20

10 IB 20

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Deklaration

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side12 12

Multipladen 535, CE-mærkede data Porbetonbyggesten i henhold til DIN EN 771-4 og Gruppe 1 i henhold til EN 1996-1

Egenskab

Karakteristiske data

Benævnelse

Byggesten Kategori 1

Brandklasse

Euroklasse

Trykstyrke middel

4,5 MPa

Basistrykstyrke

3,5 MPa

Basisbøjningstrækstyrke, liggefuger limet

0,50 MPa

Basisbøjningstrækstyrke, studsfuger limet

0,45 MPa

A1

Studsfuger uden lim

0,22 MPa

Varmeledningsevne indv. i mur: λ design

0,14 W/m K

Densitet, tør

535 +/- 15 kg/m3

Bygningssvind

0,2 ‰

Kategori:

Måltolerancer

Tyndfuge type B (Ca. 2 mm fugetykkelse)

Planhed

≤ 1,0 mm

Parallelitet

≤ 1,0 mm

Vanddampdiffusionskoefficient

5-10

Luftlydisolering

Densitet: 535 +/- 15 kg/m3

Vedhæftning

0,40 Mpa

Supplerende data Elasticitetsmodul Eok

1950 N/mm2

1)

Elasticitetsmodul Emiddel Længde

2100 N/mm2 600 mm

2)

Højder

199 og 398 mm

Tykkelser

Se sortiment

Specifik varme

1 kJ/kgK

Varmeudvidelse

0,8 x 10-5 K

Understøbningsmørtel iht. EC6

MC > 3,5 MPa eller ML > 7,0 MPa

E-modul for Multipladevæg inkl. fuger 1) Kan anvendes ved søjlebæreevnebestemmelse 2) Kan anvendes ved lastfordeling i hule mure

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Brand

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side13 13

Branddimensionering Branddimensionering skal projekteres efter EN 1996-1.2. Brandtekniske begreber Der anvendes brandtekniske begreber fra det fælles europæiske normsæt. Disse er: • • •

Bæreevne ( R ) Integritet ( E ) Isoleringsevne ( I )

• •

Adskillende bygningsdele Ikke adskillende bygningsdele

Overfladerne

Bæreevne (R): Refererer alene til bærende bygningsdele, hvor bæreevnen skal være intakt i den angivne periode. Integritet (E): Er et krav til adskillende bygningsdele, der bl.a. angiver at: • • •

der i bygningsdelen efter brandpåvirkningen ikke må forekomme revner og åbninger over visse dimensioner. der ikke må kunne forekomme antændelse af et veldefineret bomuldsstykke på den modsatte side af brandpåvirkningen. der ikke må forekomme vedvarende flammer i mere end 10 sekunder på den modsatte side af brandpåvirkningen.

Porebeton har tre gode egenskaber: • brandsikkert i klasse A1 • varmeisolerende • bærende konstruktionsmateriale

Isoleringsevne (I): Isoleringsevnen er krav relateret til integriteten. Ved svigt af integriteten vil der også opstå svigt af isoleringsevnen. Ud over det kan der opstå svigt i isoleringsevnen, såfremt der på den kolde side opstår temperaturstigninger på 140°C i gennemsnit eller 180°C i enkelte punkter. Adskillende bygningsdele: (påvirket af brand på 1 side) Brandmodstandsevnen er defineret som • bærende vægge REI • ikke bærende som EI Ikke adskillende bygningsdele: (påvirket af brand på 2 sider) Brandmodstandsevnen er defineret alene som R(bærende), da der ikke stilles krav til interne ikkebærende vægge i samme brandcelle. Overfladerne: Beklædningerne på bygningsmaterialer er opdelt i klasser afhængig af brandbarheden. Klasserne er benævnt: A1, A2, B, C, D, E, F afhængig af brandbarheden. Klasserne A1 og A2 refererer til ubrandbare materialer. En række byggevarer kan uden prøvning regnes at tilhøre klasse A1 og A2, såfremt indholdet af organisk materiale er mindre end 1,0%. Hertil regnes mursten, mørtel, letbeton/porebeton, beton, keramik, stål, mineraluld, o. lign.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Brand

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side14 14

Slankhedsforhold For bærende vægge skal h/t ≤ 27. For ikke-bærende vægge skal h/t ≤ 40. Korte bærende vægge (Tabelhenvisninger gælder tabellerne i EN 1996-1-2) Værdier for kombinationer af nødvendig længde og tykkelse for korte, bærende, ikke-adskillende vægge mindre end 1,0 m (kriterium R) er angivet i tabellerne N.B 4.4 for de forskellige typer byggesten. Tilsvarende er værdier for nødvendig tykkelse af vægge større end eller lig med 1,0 m angivet i tabellerne N.B 4.3. Det afgørende er således, om væggens længde eller ækvivalente længde er mindre end eller større end /lig med 1,0 m, idet forskellige tabeller skal anvendes. Forholdene for sammenbyggede og ikke sammenbyggede vægge er ikke tydeligt angivet i EC6-1-2. Efterfølgende er en uddybning angivet. •

Korte vægge sammenbygget med øvrige vægge. Sum af længder

Forskellige situationer er angivet efterfølgende: Væggene kan være afsluttet ved en dør, højt vindue, dilatationsfuge eller anden form for fri kant. For indledningsvis at afgøre hvilken tabel, det er relevant at anvende, skal længden af den betragtede vægformation bestemmes. Dette gøres simpelt ved at addere de sammenbyggede enkelte vægges dellængder, således at en samlet længde kan bestemmes. Dvs. Lsamlet = L1 + L2 + L3 + Ln Er Lsamlet større end eller lig med 1,0 skal tabellerne N.B 4.3 anvendes Er Lsamlet mindre end 1,0 skal tabellerne N.B 4.4 anvendes Korte, enkeltstående vægge Såfremt væggen er kort og ikke sammenbygget med tværvægge kan det være vanskeligt at opnå fornøden bæreevne med de typisk forekommende vægtykkelser. I denne situation er der 2 muligheder: • Dimensionerne ændres således, at væggen bliver cirka 1,0 m • Den konstruktive udformning ændres således, at væggen bliver ikke-bærende (evt. kun i brand tilfældet). Bærende og ikke-bærende vægge En ikke-bærende væg defineres som en konstruktionsdel, der kan fjernes uden at bygningens eller dele af bygningens stabilitet forringes. Dette kan fx være en skalmur på en bagmur, der alene kan optage alle aktuelle laster. En skillevæg uden lodret last, som indgår i det stabiliserende system med hensyn til optagelse af vandrette laster ved skivevirkning defineres som en bærende væg. Det ses, at grænsen mellem bærende og ikke bærende vægge er "flydende" og i en række grænsetilfælde bør anlægges en ingeniørmæssig vurdering.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Brand

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side15 15

Mørtler Den anvendte opmuringsmørtel er en funktionsmørtel, min. M1 eller stærkere. Multipladelim opfylder dette krav. Murværk med ikke-fyldte studsfuger • Planslebne byggesten Såfremt studsfugerne er 2-5 mm kan værdierne i tabellen anvendes, såfremt der er et pudslag på den ene side på min. 1,0 mm. Er de ikke-fyldte studsfuger mindre end 2 mm kan tabellerne umiddelbart anvendes. • Byggesten med fjer og not samlinger Er de ikke-fyldte studsfuger mindre end 5 mm kan tabellerne umiddelbart anvendes.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Lyd og lejlighedsskel

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side16 16

Lejlighedsskel med Multipladen 535 Dobbeltvæg med isolering Boligadskillelse Lydkrav min. 55 dB Lydkrav min. 55 dB Lydkrav min. 60 dB

Porebeton

Isolering A-Batts

Vægge i tagrum

Porebeton

100 100

50* 50*

75 100

75 100

70 70

75 100

100

125

100

Hvor der anvendes listelofter mod tagrum Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader

Hvor der anvendes tætte gipspladelofter mod tagrum Den ene væg føres tætsluttende til tagflader og den anden min. 200 mm op i loftsisoleringen i niveau med den højest beliggende boligs tagrum.

Do

Do

Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader

• Generelt skal alle fuger være tæt lukket. Ved 50 mm isolering skal vægge fuldspartles (Dog ikke i tagrum). • Der må ikke monteres murbindere, vindtrækbånd eller andre faste forbindelser imellem de to vægge. • Installationer skal placeres forskudt for hinanden. El-dåser forskydes min. 10 gange isoleringstykkelsen i lejlighedsskelsdvægge under 100 mm. I vægge på min. 100 mm, hvor dåserne kun er undersænket ca. halvt ind i væggen bortfalder dette krav, såfremt væggen er ubrudt i den inderste halvdel. • I øvrigt henvises til detailtegningerne i kataloget samt til almindelig praksis. *: Der kræves særlig stor omhyggelighed med at få alle samlinger og bygningsdele udført korrekt.

Lodret snit: Stopning med brandbatts eller mørtel mod tagbelægning. Hvis der ikke udføres tætte gipslofter i begge boliger, skal begge tagrumstrekanter føres helt til kip. Lægterne må ikke sammenkoble de to trekanter. Såfremt dobbelte tagrumstrekanter udføres i 7,5 cm, så udføres dimensionsspringet over overkant spærfod. Generelt: Isoleringen skal pakkes omhyggeligt og helt tætsluttende i hulrummet. Der skal anvendes bløde batts i hulrummet. Der må ikke være mørtelrester og andet i isoleringen, som kan medvirke til forringelse af lydisolationen. Dette gælder også ved /i sokkel. Elastisk lydfuge i begge boliger langs skel. Metode A: Terrændæk føres ind over soklen. Min. 300 mm til betonfundament, som beskrevet i Byg-Erfa 92.01.09. Metode B

Metode A

Metode B: Terrændæk føres hen til soklen. Min. 400 mm til betonfundament, som beskrevet i Byg-Erfa 03.05.07 figur 1. Vandret snit: Der udføres normalt elastisk fuge i formuren ud for lejlighedsskellet, og fundamentsblokkene deles tilsvarende i hele ydervæggens tykkelse.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


data

multipladen

Lyd og enkeltvægge

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side17 17

Vejledende værdier for enkelt væg Uanset hvor god væggen er, vil der altid være bidrag fra flankerende konstruktioner som lofter og gulve. Det er særligt væsentligt at være opmærksom på, at der er døre og vinduer i væggene som normalt har langt dårligere lydisolering, og som derfor er det primære der kan forbedres.

Lydreduktion i dB for tætte skillevægge dB

50 45 40

Multipladen

35 30

CelBlokken

25 20 15 10 5

365

300

240

200

175

150

125

100

75

50

25

0

0

Vægtykkelse

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

U-værdier for enkeltvægge

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side18 18

U-værdier for massive indvendige vægge med Multipladen 535

MASSIVMUR: Multiplade massiv væg Samlet =

Tykkelse i m 0,050 0,050

Lambda 0,140

MASSIVMUR: MultiPlade massiv væg Samlet =

Tykkelse i m 0,075 0,075

Lambda 0,140

MASSIVMUR: MultiPlade massiv væg Samlet =

Tykkelse i m 0,100 0,100

Lambda 0,140

MASSIVMUR: MultiPlade massiv væg Samlet =

Tykkelse i m 0,125 0,125

Lambda 0,140

MASSIVMUR: MultiPlade massiv væg Samlet =

Tykkelse i m 0,150 0,150

Lambda 0,140

MASSIVMUR: Tykkelse i m MultiPlade massiv væg 0,200 Samlet = 0,200 Med samlet overgangsisolans på 0,26.

Lambda 0,140

U-værdi 1,620 U-værdi 1,257 U-værdi 1,026 U-værdi 0,867 U-værdi 0,751 U-værdi 0,592

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

U-værdier for hule mure

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side19 19

U-værdier for hulmure med Multipladen 535 bagmure Teglstensfacade Samlet =

0,108 0,308

0,600

HULMUR: MultiPlade bagmur Isolering Teglstensfacade Samlet =

Tykkelse i m 0,100 0,125 0,108 0,333

Lambda 0,140 0,039 0,600

HULMUR: MultiPlade bagmur Isolering Teglstensfacade Samlet =

Tykkelse i m 0,100 0,150 0,108 0,358

Lambda 0,140 0,039 0,600

HULMUR: MultiPlade bagmur Isolering Teglstensfacade Samlet =

Tykkelse i m 0,100 0,190 0,108 0,398

Lambda 0,140 0,039 0,600

HULMUR: MultiPlade bagmur Isolering Teglstensfacade Samlet =

Tykkelse i m 0,100 0,250 0,108 0,458

Lambda 0,140 0,039 0,600

HULMUR: MultiPlade bagmur Isolering Teglstensfacade Samlet =

Tykkelse i m 0,125 0,150 0,108 0,383

Lambda 0,140 0,039 0,600

HULMUR: MultiPlade bagmur Isolering Teglstensfacade Samlet =

Tykkelse i m 0,150 0,150 0,108 0,408

Lambda 0,140 0,039 0,600

0,276 U-værdi

0,234 U-værdi

0,204 U-værdi

0,168 U-værdi

0,134 U-værdi

0,197 U-værdi

0,190

Alle værdier er excl. murbindere og false. Der er anvendt samlet overgangsisolans 0,17.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Statik

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side20 20

Materialeparametre Der anvendes de CE deklarerede data for de aktuelle byggesten. Vær opmærksom på, at det er de karakteristiske basisstyrker som skal anvendes fra de CE-mærkede værdier. VEDERLAG Hvor der er behov for at optage punktlaster fra dragere, er der beskrevet 3 klassiske metoder som kan give en stor kapacitet og robusthed. BÆREEVNE Bæreevne beregnes optimalt via programmet Murværksprojektering, som er et web baseret program. Via www.mur-tag kan programmet findes, eller via telefonisk kontakt til Murværkscenteret på Teknologisk Institut på 0045-72 24 38 00. Programmet er opdateret iht. gældende danske normer samt den europæiske murværksnorm EC6, EN 1996. STABILITET Porebeton er et isolerede byggemateriale og derfor er det et meget let byggemateriale. For at kompensere for manglende tyngde anvendes forankringsteknikken i kombination med sikring mod glidning. Porebetonens gode styrkeparametre giver også pæne skivestyrker. Vi kan da konkludere, at der normalt er rigeligt med kapacitet i væggene til almindeligt byggeri. Men, mangler der styrke i til at opnå stabilitet, da er det en god ide at indrage skillevæggene i stabiliteten via forankrede skillevægge. Dette giver nye muligheder for optagelse af stabilitet i bygninger, hvor bygningsdesignet mangler effektivt stabiliserende vægskiver i facaderne. Bidragene fra skillevæggene kan være ganske store, da skillevæggene primært består af længere ubrudte/regulære vægstykker. Se også tabellerne for vægfelters kapacitet og bidrag for tilstødende vægge i kataloget. FORUDSÆTNING I denne anvisning er det forudsat, at væggene står på stabilt og bæredygtigt underlag. Hvor der anvendes vægge på terrændæk, med underliggende hård isolering, henviser vi til den respektive isoleringsleverandørs anvisninger, og denne vejledning kan ikke anvendes. NORMGRUNDLAG Seneste udgave af: EN 1996, 1-1 EN 1996, 1-2 EN 1996, 2 EN 1996, 3 EN 12602 Samt tilhørende nationale annekser og nationale vejledninger.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Statik

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side21 21

Typiske projektforudsætninger er normalt Af hensyn til såvel selve projekteringen, der er afhængig af udførelsen og disses individuelle ydelser og normale entrepriseskel, er følgende punkter opstillet. Terrænklasse, vind Når Multipladevægge skal dimensioneres, er det i størstedelen af tilfældene terrænklassen, der er den dimensionsgivende faktor. Forskellen fra vindtrykket i den lave zone til vindtrykket i den høje zone kan betyde ca. en fordobling af vindtrykket. Vær derfor meget omhyggelig med at vælge den korrekte terrænklasse, da det kan betyde tilsvarende dimensionsspring. Formure af teglsten udføres i stenklasse 15 og opmures med MC > 3,5 MPa eller ML > 7 MPa Forsøg at vælge for- og bagmure tilnærmelsesvis lige stive. For- og bagmuren vil derfor aflaste hinanden optimalt mht. lastfordeling. Med andre ord: Man kan lave de længste vægfelter uden ekstraforanstaltninger. Vægge fastholdes/understøttes langs remme, etageadskillelser, lofter, spærhoved, spærfod, kanter o.l. Det gælder om at fastholde væggene så mange steder som muligt inden for rimelighedens grænser for at undgå ekstraforanstaltninger og/eller dimensionsspring. Undgå i videst muligt omfang murpiller, der ikke er tværafstivede, da disse normalt kræver stålsøjler. Udform vægfelter min. 3-sidigt understøttede for at undgå ekstraforanstaltninger i form af søjler o.l. Undgå spændinger/tvangskræfter i byggeriet: Husk 10 mm indbyrdes afstand imellem remmene således de kan bevæge sig uafhængigt tykkelsesmæssigt i byggeperioden, da nedbør o.l. kan tilføre uhensigtsmæssigt fugtindhold. Husk at afstandsklodser imellem spær og gavle ikke må sidde tættere ved krydsende vægge end én meter således, at de kan bevæge sig uafhængigt tykkelsesmæssigt i byggeperioden, da nedbør o.l. kan tilføre uhensigtsmæssigt fugtindhold. Tilstrækkelig skivevirkning i hhv. vandrette loftskonstruktioner og etageadskillelser således, at de vandrette kræfter kan overføres til de stabiliserende tværvægge Der er her oftest tale om kræfter hidrørende fra vind. Under projekteringen skal der tages hensyn til, at de fornødne tværvægge er til stede til at overføre de vandrette laster, og der udføres de nødvendige kraftoverførende samlinger mellem MultiPlade-vægge og loftskive. Er dette ikke tilfældet, må stabiliteten sikres på anden vis med f.eks. indspændte stålprofiler/stålrammer m.v.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Statik

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side22 22

Murpap: Der anvendes normalt PF 2000 murpap under porebetonvæggene, hvor væggene opbygges på en terrændækskonstruktion med gulvvarme, som går ud under bagmurene. Dette er særligt vigtigt, da terrændækskonstruktionen udvidder sig i længderetningen når den opvarmes. Murpappen bidrager således til at afkoble nogle af tvangskræfterne hidrørende fra længdeudviddelsen af terrændækket. Temperaturudviddelserne er typisk størst ved første opvarmning af vinterbyggerier og lange i bygninger. Ellers anvendes murpapløsninger som normalt for det murede byggeri. Glidningsikring etableres/kontrolleres i nødvendigt omfang For at undgå glidning kan det være nødvendigt at montere ekstra beslag. Det er væsentlig at være opmærksom på, at anvendes Monarfol (plast) som fugtspærre på lecasokkelsten, så er glidningskoefficienten øget med ca. 50% i forhold til almindelig murpap. Se: http://www.mur-tag.dk/index.php?id=429 Stabiliserende forankringsbånd indstøbes i fundamentet i nødvendigt omfang Forankringer fastgøres kun i hhv. fundament og tagværk. Forankringsbånd sømmes ikke i Multipladen, hvorved spændinger i væggene hidrørende fra træk i bånd undgås. Forankringsstænger kan indbygges i skillevæggene, hvor ved der kan opnås store stabiliserende bidrag, idet skillevæggenes vægfelter normalt er ubrudte af vindueshuller o.l. Stængerne fores med et flexrør som man kender det fra el-installationers tomrørssystemer. Se også afsnittene:

• •

Projektering. Konstruktion. Forede forankringsstænger i skillevægge. Udførelse. Installationer. Montering af el, rør og forankringsstænger.

Fundering: Alle vægge opstilles på stabilt og bæredygtigt underlag. Fundamenter og andre underlag skal være permanent formstabile og skal kunne bære væggene og ovenliggende laster uden, at der forekommer skadelige sætninger, differenssætninger o.l. Bærende vægge funderes i frostfri dybde. Vedrørende produktegenskaber henvises til de respektive leverandører Indgår andre produkter end H+H Danmark A/S -produkter, skal de respektive leverandørers anvisninger følges.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Statik

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side23 23

Punktlaster For at undgå kantafskalninger og revner i væggene skal der anvendes vederlagsplader med tilhørende centreringsplader. Herved centreres lasten også midt i væggen. Excentriciteten minimeres, og væggens bæreevne maximeres. Husk bidraget for evt. linielaster o.l. Hvor f.eks. dækelementer skal ligge af på både vægge og bjælker, skal overkant vægge = Overkant flancher på ståldragere. Komponenter i vederlag er normalt følgende: • Drager med kropsforstærkning over vederlagscentrering = over centreringsplade. • Centreringsplade på tværs af drager ca. 2,5 x 25 mm x dragerbredde. Anvend evt. et hulbånd. • Vederlagsplade ca. 20 mm tykkelse ved ca. 10 cm fri længde uden for drageren. Vederlagspladerne lægges ned i trykfordelende lim, f.eks. Multipladelim. • Lokal forstærkning med betonklods ved vægender eller store koncentrerede punktlaster. Der skal foretages en dimensionering i hvert enkelt tilfælde. Eksempler:

P

1: Ved krydsende væg:

Vederlagstrykket øverst på væggen kontrolleres. Vederlagsplader lægges ned i Pladelim

Lastfordeling 1:2 kN/m

Lastfordeling midt i væghøjden findes i kN/m. Væggens søjlebæreevne kontrolleres.

P 2: Ved parallel væg: Lastfordeling 1:2

kN/m

Vederlagstrykket øverst på væggen kontrolleres. Vederlagsplader lægges ned i Pladelim

Lastfordeling midt i væghøjden findes i kN/m. Væggens søjlebæreevne kontrolleres.

3: Ved endevæg med krydsende drager:

P

Lastfordeling 1:2

Vederlagstrykket øverst på væggen kontrolleres. Vederlagsplader lægges ned i Pladelim.

kN/m

Lastfordeling midt i væghøjden findes i kN/m. Væggens søjlebæreevne kontrolleres.

Lokal forstærkning: Armeret betonklods, f.eks en ½ længde betonoverligger som type 10BE19-179

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Statik

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side24 24

Guide til hhv. søjlebæreevne og stabilitet Søjlebæreevne og vandret bæreevne Søjlebæreevne dimensioneres efter EN 1996-1-1 og katalogets oplysninger. Dvs., at beregningsmetoder for murværk skal benyttes, og Multipladens materialeværdier indsættes. Yderligere information om edb-programmet fås ved henvendelse til Murværkscenteret på tlf.: 72 20 38 00. Excentriciteten e5 sættes til 2,5 pr. m. rejsehøjde.

Bæreevne eksempler:

0

Bagmure Skillevægge 10,0cm = 58 kN/m

2,412,5cm m = 95 kN/m 15,0cm = 152 kN/m 10,0cm = 60 kN/m

10,0cm = 19 kN/m

2,4 m

12,5cm = 100 kN/m

12,5cm = 55 kN/m

15,0cm = 156 kN/m

15,0cm = 105 kN/m 10,0cm = 31 kN/m 12,5cm = 65 kN/m 15,0cm = 114 kN/m

OBS: Bæreevnen skal dog i praksis altid beregnes i hvert tilfælde. Ovenstående er kun eksempler. Dimensioneringsgrundlag: EC6 samt edb programmet Murværksprojektering. Formuren skal også undersøges for vandret last.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Statik

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side25 25

Stabilitet Forudgående sikring af stabiliteten har stor betydning for et godt resultat. Dimensioneringsgrundlag EC6 for bagmure og skillevægge og EC6 for facader af teglsten. EDB programmet Murværksprojektering kan med fordel anvendes, når konstruktioner skal dimensioneres.

Ud over at selve vægfelternes lokale bæreevne skal kontrolleres, skal bygningens overordnede stabilitet også kontrolleres for skivevirkning, væltning og glidning. Dette gælder bygningens længde- og tværstabilitet som helhed. Der skal ved en stabilitetsberegning tages stilling til, hvilke konstruktioner, der skal virke stabiliserende over for de vandrette kræfter. Samlinger mellem loftsskive og vægge skal sikres med mekaniske forbindelsesmidler, så de udvalgte vægge får de beregnede påvirkninger.

Vindkryds på spærhoved danner tagskiven.

Vindkryds monteret på undersiden af spærfoden kan danne stiv loftsskive. Eller evt. stiv loftbeklædning eller gangbro. Alle bagmure og skillevægge skal fastgøres til loftsskiven.

Forankringsbånd indstøbes i sokkel og fastgøres opstrammet til spær for at hindre væltning.

Fundamenter er normalt tilstrækkeligt stive som "gulvskive", ellers kan terrændækket udnyttes til skive.

Udvælg stabiliserende felter Et vægfelt, der er medvirkende til bygningens overordnede stabilitet, kan aldrig være længere end til det nærmeste dørhul eller store vindueshul. På disse steder skal væggen betragtes som helt gennemskåret.

Placer forankringer optimalt Placér først og fremmest de primære bånd, der holder væggene på plads. Herefter placeres om nødvendigt eventuelle sekundære bånd aht. tagkonstruktionens forankring.

Udnyt materialerne optimalt Hvis der af anden årsag i forvejen er placeret et stålprofil i hulmuren på et sted, hvor det vil være naturligt at placere et trækbånd, kan stålprofilet ofte erstatte trækbåndet på dette sted.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Statik

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side26 26

Planlægning, økonomisk optimering Ved allerede i skitseringsfasen at anvende solide grundlæggende konstruktionsudformninger kan der opnås økonomisk fordelagtige løsninger, fordi man særligt i denne fase, inden projektet er for fremskredet, kan planlægge byggeriet, således der i størst muligt omfang undgås ekstraforanstaltninger ved for slappe konstruktionsudformninger. Det kan gribes enkelt an helt fra skitseringen i idefasen. De følgende principper kan endog i visse tilfælde virke inspirerende. Alle typer grundplaner kan opdeles i del-grundplansfigurer, der har forskellige understøtningsforhold. For at optimere væggens bæreevne, dvs. spare forstærkninger, gælder det om at væggen er understøttet så mange steder som muligt. Dvs. ud over understøtning i top og bund (2-sidigt), at væggen også har en eller flere lodrette understøtninger (3- eller 4-sidigt). Derfor er det særlig vigtigt at kontrollere bæreevnen for en 2-sidigt understøttet væg, dette gælder også for fritstående murpiller. Hvis ikke bæreevnen holder, kan der indbygges en lodret afstivning. F.eks. en stålsøjle i skillevægge og hule mure. Den nemmeste måde at sikre godt understøttede vægfelter på, er altid at anvende en kombination af følgende del-grundplansfigurer til konstruktion eller analyse. Herved opnår man gode lodrette bæreevner og undgår i videst muligt omfang, at der skal etableres ekstraforanstaltninger. Eks: 3

3

V-form

3 4 3

U-form

3 3

4

3 3

H-form

3

3 3

T-form

3

3

3

4 3

3

Z-form

Y-form

3 3

3 3

X-form

3 4 3 3 3

o.lign.

Eks:

Døre og vinduer placeres, hvor del-grundplansfigurer mødes. På denne måde undgår man murpiller, hvori der normalt skal indbygges et vindafstivende stålprofil. På steder, hvor der kræves temmelig stor bæreevne, skal der være relativt kort til tværafstivende vægge. Herefter projekteres snit med højder og koter. Nu er projektet kommet så langt, at de endelige statiske beregninger skal udføres. Først kontrolleres stabiliteten, og herefter det mest kritiske vægfelt. Det kan dog være nødvendigt at kontrollere flere af vægfelterne.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Statik

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side27 27

Glidning: Friktion og kohæsion:

Karakteristisk værdi

VægElementet Mørtelfuge iht. MUC

1,000

µk

Kohæsion

0,120

ck

Murpap generelt

0,375

Monarfol (3-lags murfolie)

0,620

µk µk

Elementlim/murpap-PF2000/Elementlim

0,200

ck

Mørtelfuge iht. MUC

1,000

µk

Kohæsion (ftlk mørtelfuge)

0,200

ck

Murpap generelt

0,400

Monarfol (3-lags murfolie)

0,620

Byggesten, dvs. alle blokke

µk µk

Forskydningsstyrke ved limfuger:

Karakteristisk værdi

VægElementet 575 Lodrette elementfuger

0,400

MPa

Byggesten: Multipladen, Jumboblokken og Murblokken 535 Limfuger

0,400

MPa

0,300

MPa

Byggesten: Celblokken og Jumboblokken 275-375 Limfuger

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Statik

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side28 28

Stabiliserende forankringer Når det væltningsstabiliteten skal sikres, er det normalt tilstrækkeligt at forankre væggen for lodret kraft ved vægenderne. Der anvendes normalt hulbånd i hulmuren. Forankringer fastgøres kun i fundament og tagværk. Forankringsbånd må ikke fikseres/sømmes/ skrues i væggene, hvorved spændinger i væggene hidrørende fra træk i bånd undgås. For at sikre denne forankring er det typisk nødvendigt, at føre forankringen helt ned i betonfundamenterne .

Bagmur på sokkel

Ved bagmure anvendes hulmuren til fremføring af lodrette forankringer

Vandret snit, hulbånd.

Alternativt kan skillevægge også forankres i gennemgående terrændæk eller etagedæk hvor disses egenvægt bidrager tilstrækkeligt. Metoden er som ved lodret rilleføring af el-ledninger i tomrør, at indbygge en ca. 12 – 16 mm gevindstang i et tomrør. Herved undgår man spændinger i vægge, forårsaget af differensbevægelser imellem de mineralske bygningsdele og stålet, når stålet belastes. Løsningen anvendes såvel i nybyggeri hvor skillevægge skal optage store laster som i eksisterende byggeri der skal forstærkes.

Skillevæg på betondæk eller terrændæk.

Eftermonterede stænger monteret med klæbeankre i betondæk er den mest præcise metode, da stængerne skal stå tæt ved væggens overflade.

Vandret snit, M10-12 gevindstang.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Statik

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Forede forankringsstænger i skillevægge

BMF-bånd i hulmur

Foret stang

Side Side29 29

BMF-bånd i hulmur

M

BMF-bånd i hulmur

- eftermontage

M

(principielt som for el i vægge)

M

M

Gevindstang/rundjern med skåret gevind, fastspændt efter behov iht. stabilitetsberegningerne til hhv. vægtop/tagskive/ovenliggende dæk.

Flexrør

MultiPlade væg

Udfræst resalit max. 25 mm dyb og max. 40 mm bred. Resalit udstøbes

Klæbeanker

Se også beskrivelsen for:

Montering af el, rør og forankringsstænger.

Betondæk/terrændæk

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Statik

10.01.2008 Dato 06.02.2009

T1 Forstærket rem mellem spær

HE-ankre

Lap

Bindere jævnt fordelt

T3

Søjletop- og søjlefods-lø sningerne kan norm alt ko m bineres efter øn ske.

YTONG-murbindere 2 lodrette binderrækker med pr. max. 300mm max. 300 mm lodret afstand.

Bundløsning

T2 2 x 4" trimbel monteret på topplad mellem hosliggende spær

T1

Rem forstærkes til 2 x 4" fra spær til spær. Toplap med huller til 5 stk. 40/40 kamsøm

Topløsning

T1

Boltet på spærside og sikres med to lasker

Montage af stålsøjler:

Side Side30 30

B1

B2

B3

B1 B2 B3 Indspændt

Nedstøbt

Fodplade

Indspændt

Type T1B1

T1

Indstøbt

Type T2B2

Boltet og understøbt

Type T3B3

Vigtigt: Sikring af kontakten mellem søjle og bagmur: Det er altafgørende, at søjlen har kontakt med bagmuren, særligt midt på væggen. Hvis søjlen ikke kan ligge jævnt an langs med bagmuren, kan

Søjlen strammes ind mod rem med HE- 135 anker og monteres i rem med 4 stk. 40/40 kamsøm i hvert anker sømmet i rem. Som modhold mellem søjle og rem monteres et stk. vinkelbeslag 90 - ribbe med 5 stk.40/40 kamsøm sømmet i rem.

den evt. trækkes ca. Remmen forstærkes med 1 x 4” sømmet pr. 300 mm incl. i begge ender med 38/100.

1,5 cm ud fra bagmuren, således at der efter montagen af søjlen fuges/støbes ud med C-mørtel mellem søjle og bagmur.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Statik

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side31 31

Stabilitet generelt I dette afsnit refererer stabilitet til de vandrette kræfter der virker på en bygning. Udover disse kræfter virker der også lodrette kræfter, der skal tages hensyn til. Som eksempel kan nævnes forankring af tagkonstruktionen for opadrettede vindlaster, samt dimensionering af væggenes søjlebæreevne. Disse emner vil ikke blive behandlet i dette afsnit. Formålet med stabilitet i denne sammenhæng, er at få ledt de vandrette kræfter, virkende på bygningen, ned til fundamentet. For at opnå et stabilt system, er det en forudsætning at tagkonstruktionen/ etagedækket virker som en stiv skive, der kan lede de vandrette kræfter ud til de stabiliserende vægge. Den vandrette last skal ligeledes kunne overføres til de stabiliserende vægge, igennem samlinger mellem skiven og toppen af væggene. Ved udvælgelsen af de stabiliserende vægge skal det tilsigtes at opnå en ligelig fordeling over hele bygningens længde. En passende fordeling kan f.eks. sikres ved at opdele huset i 3 lige store sektioner, hvor hver af de 3 sektioner skal være selvstændig stabil, dvs. at de hver skal kunne optage 1/3 af den samlede vandrette last. Hvis en stor del af de stabiliserende vægge er koncentreret i den ene ende af huset, vil der komme en skævvridning, der vil give et tillægsmoment, der skal medtages i stabilitetsberegningerne. Såfremt der ønskes en mere dybdegående forklaring på begrebet stabilitet, henviser vi til SBIanvisning 186: Småhuses stabilitet.

Stabiliserende vægge I henhold til SBI-anvisning 186, Småhuses stabilitet, er der en øvre grænse for væglængden af letbetonvægge. Stabiliserende vægge må ikke regnes længere end 2 gange højden, hvilket normalt vil sige 5 m. Da vi i vores bæreevnetabeller ikke har lodret last på væggen, vælger vi at gå op på en længde på 7 m for VægElementetet. Såfremt der virker væsentlig lodret last på væggen, eller ved væglængder på over 5 m, skal det eftervises, at der ikke sker forskydningsbrud i væggen, ved hjælp af nedenstående formel, gældende for revnet tværsnit:

τ d = (G + Pd • ( L − Le) + F ) / (h • t ) ≤ 0,2 [MPa]. (Regningsmæssige forskydningsstyrke). For en forklaring på de forskellige faktorer der indgår i formlen, se afsnittet om væltning.

Da Celblokkenn og Vægelementet betragtes som murværk, falder de ikke umiddelbart under begrænsningen med at de stabiliserende vægge ikke må regnes længere end 2 gange højden. I vores bæreevnetabeller går vi derfor op på en væglængde på 7 m for disse 2 typer. Såfremt der virker væsentlig lodret last på disse vægge, skal det dog eftervises, at der ikke sker forskydningsbrud i væggen, ved hjælp af nedenstående formel, gældende for revnet tværsnit:

Vd = (G + Pd • ( L − Le) + F ) ≤ km • Ab • fcnk / γm , (Forskydning vinkelret på liggefuger) km = 0,20 for letbeton Ab = byggestenenes tværsnitsareal i det snit der passerer det størst antal mulige studsfuger, dvs:

Ab = ½ • h • t , h = væggens højde og t = væggens tykkelse. Fcnk = byggestenens trykstyrke

γm = 1,84

Vd = (G + Pd • ( L − Le) + F ) ≤ 0,2 • (½ • h • t ) • fcnk / 1,84 For en forklaring på de forskellige faktorer i Vd, der indgår i formlen, se afsnittet om væltning.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Statik

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side32 32

Laster, tværstabilitet Den regningsmæssige vindlast ved tagkant beregnes: Vindlast fra tag samt vægs øverste halvdel. Summen herfra regnes overført til tagkant: wd er den regningsmæssige vindlast på facaden givet ved: Hvor g er partialkoefficienten for vind,

wd = γ • qmax • c

wd

[kN/m].

[kN/m²],

γ = 1,5 i Lak 2.2

γmax er det maksimale karakteristiske hastighedstryk. C er formfaktoren for vinden. Formfaktoren givet ved: tryk med c-faktor = 0,7 og sug med c-faktor = 0,3 på de to facader, for vind ind på facaden.

Samlet vindlast på tværs af huset beregnes:

Vd = wd • L

[kN].

Den regningsmæssige kraft Vd fordeles ud på de stabiliserende vægge, og bæreevnen af disse eftervises mht. væltning og glidning. Husk også at kontrolle søjlebæreevnen for lodret last.

Laster, længdestabilitet Gavlareal A [m2] beregnes som areal af gavltrekant + areal af vægfelt med højde = halvdelen af væghøjden. Vindlasten i længderetningen beregnes som:

Vd , gavl = A • wd

Hvor wd er den regningsmæssige vindlast på gavlen givet ved: Hvor

[kN],

wd = γ • qmax • c

[kN/m²],

γ er partialkoefficienten for vind, γ = 1,5 i Lak 2.2

qmax er det maksimale karakteristiske hastighedstryk. C er formfaktoren for vinden. Ved enkelthuse er formfaktoren givet ved: tryk med c-faktor = 0,7 og sug med c-faktor = 0,3 på de to gavle, for vind ind på gavlen. Ved dobbelthuse er formfaktoren givet ved: sug med c-faktor = 0,9 på en gavl og indvendigt overtryk med c-faktor = 0,2, for vind ind på facaden. Gælder for dobbelthuse uden dominerende åbninger. Der beregnes kun på den ene halvdel af dobbelthuset.

Den regningsmæssige kraft Vd fordeles ud på de stabiliserende vægge, og bæreevnen af disse eftervises mht. væltning og glidning. Husk også at kontrolle søjlebæreevnen for lodret last.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Statik

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side33 33

Dimensionering af vægfelt for væltning For at forbedre bæreevnen af et vægfelt mht. væltning, kan man med fordel forankre væggen i den ende hvor vindlasten angriber. Forankring kan evt. udføres med et BMF-hulbånd indstøbt i fundament. BMF-hulbånd bukkes omkring spær og sømmes til tagkonstruktionen. I forbindelse med montering af BMF-hulbånd foretages en effektiv opstramning af bånd. Vindlasten vil forsøge at vælte vægfeltet. Vindlasten giver et moment i væggen, der optages ved at flytte den lodrette reaktion under væggen ud til den ene side med excentriciteten e. Hvis excentriciteten bliver for stor falder reaktionen uden for væggen og væggen vælter. Man bestemmer excentriciteten e, under væggen, ved at tage momentet om midten af væggen (nederst) og dividere det med den samlede lodrette last:

e = Md / N d < ½ • L

Når excentriciteten når en hvis størelse, e > L/6 vil væggen vippe op omkring det nederste hjørne modsat vindlasten, og en evt. forankring vil træde i kraft og hjælpe med at holde væggen på plads. For dette tilfælde se næste side. Såfremt e ≤ L/6 vil trykspændingen under væggen fordele sig som en trekantspænding over hele væggens længde, se tegning nedenfor. Da forankringen først træder i kraft når e > L/6 og udelukkende hjælper med at holde væggen nede, medtages dennes bidrag ikke i beregning af den samlede lodrette last, N, ved bestemmelse af excentriciteten. Data:

Pd

Pd = Regningsmæssig linielast på væg

vd

Vd = Regningsmæssig vindlast på væg

F h

G LF

F = Regningsmæssig forankringskraft G = Karakteristisk egenvægt af væg, g = 0,8 for LAK 2,2

½L

σS = Trykspændinger under væg

t s

t = tykkelse af væg h = højde af væg L = Længde af væg LF = Længde fra kant af væg til forankring.

Moment:

Den samlede lodrette last:

Excentriciteten:

M d = Vd • h

N d = 0,8 • G + Pd • L

e = Md / N d < ½ • L

Såfremt e≤ L/6 vil trykspændingen under væggen fordele sig som en trekantspænding over hele væggens længde, se skitse, og det skal eftervises at følgende er overholdt:

f cnk / γ m blokke, γ m = 1,84 ⎩ 0,8 • f ck / γ m vægelement , γ m = 1,5 ⎧

σ s = N / A + M / W = Nd / (t • L ) + Md / (1 / 6 • t • L ² ) < ⎨

[MPa].

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Statik

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side34 34

Såfremt e>L/6 revner tværsnittet, væggen vipper, og der vil komme en rektangulær spændingsfordeling, som angivet på skitsen. Denne spænding vil virke over det effektive areal givet ved den effektive længde gange tykkelsen. Pd = Regningsmæssig linielast på væg

d

Vd = Regningsmæssig vindlast på væg

Vd

F = Regningsmæssig forankringskraft

F h

G LF

G = Karakteristisk egenvægt af væg, g = 0,8 for LAK 2,2

½L

t = tykkelse af væg h = højde af væg s

t

L = Længde af væg

LE

LF = Længde fra kant af væg til forankring. LE = Den effektive længde

Den effektive længde givet ved:

L ≥ Le = 2 • (½ • L − e ) Den samlede lodrette kraft skal kunne optages på det effektive areal:

Ae = t • le

Da væggen nu er vippet op er forankringen trådt i kraft, og skal derfor medtages i den samlede lodrette last. Det kontrolleres at

blokke, γ m = 1,84 ⎧ f cnk / γ m ⎩0,8 • f ck / γ m vægelement, γ m = 1,5

σ s = (F + Nd ) / ( Ae ) ≤ ⎨

[MPa].

Bæreevne af vægfelt til skema Vi ønsker at bestemme den maksimale bæreevne af vægfeltet mht. vandret last. For at opnå denne bæreevne ønsker vi så stor en excentricitet som muligt. Vi vælger at sige at vi har et revnet tværsnit e ≥ L / 6 , og forudsætter at den effektive længde for trykspændingen under væggen Le = 100 mm. Tyngdepunktet for denne trykspænding vil altså være placeret 50 mm fra væggen, og vi definerer x = ½ • Le = 50 mm Vi forudsætter ligeledes at der ingen lodret last virker på væggen, og at forankringskraften, samt egenvægten er kendt. Da det er lastkombination 2.2 vi regner med skal egenvægten ganges med γ=0,8 for at gøre den regningsmæssig. Forankringskraften virker ved kanten af væggen således at LF=L Da alt dette er kendt, kan vi bestemme den maksimale vindlast der må virke på væggen, ved at tage momentet om tyngdepunktet for trykspændingen, idet der skal være lodret ligevægt. Momentet omkring tyngdepunktet af trykspændingen er givet ved:

M d = (Vd • h − (0,8 • G • (½ • L − x) + F • ( L − x) )) = 0 Den maksimale vindlast må så være givet ved:

Vd = (0,8 • G • (½ • L − x) + F • ( L − x) ) / h

[kN]

Det skal eftervises at den vandrette kraft kan overføres i toppen af væggen, samt at væggen kan overføre den vandrette last til fundamentet i form af glidning.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Statik

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side35 35

Glidningsundersøgelse

Stabiliserende vægge skal kontrolleres for glidning. Såfremt væggen er placeret på en mørtelfuge kan der regnes med et kohæsionsbidrag cd samt et bidrag fra friktion µd. Hvis væggen er placeret på murpap/ fugtspærre kan der udelukkende regnes med et friktionsbidrag µd. Friktionsbidraget er givet ud fra en friktionskoefficient ganget med den samlede lodret last på væggen. Kohæsion, c, samt friktionskoefficient,

µ, indsættes regningsmæssig.

Såfremt væggens samlede glidningsmodstand optagelse af restglidning på

Vud er mindre end Vd , anvendes glidningsbeslag for

Vd - Vud

Stabiliserende vægge med kohæsionsbidrag:

Vud = c • t • Le + (0,8 • G + Pd • L ) • µ

Glidningsbidrag fra stabiliserende væg:

[kN]

Såfremt e≤ L/6 bliver Le = hele længden af væggen. Såfremt e>L/6 bestemmes Le som beskrevet tidligere. Stabiliserende vægge uden kohæsionsbidrag: Glidningsbidrag fra stabiliserende væg:

Vud = (0,8 • G + Pd • L ) • µ

[kN]

Tilstødende vægge kan også give et bidrag til glidningsbæreevnen. Der regnes normalt med en max. Længde på den tværgående væg på 0,9 m. Hvis Hvis

Vud ≥ Vd Vud < Vd

, da er glidning OK. , da er glidning ikke OK, det er derfor nødvendigt at placere glidningsbeslag,

glidningsbeslag dimensioneres for kraften

Vbeslag = Vd − Vud

Grunden til at der ikke medtager forankringskraften F i vores friktionsbidrag er at denne kraft først optræder når e > L/6 som tidligere beskrevet. Er man sikker på, at dette er tilfældet, vil den give et bidrag til glidningssikringen. I vores bæreevnetabeller har vi valgt at medtage forankringskraften i glidningsbæreevnen. Begrundelsen for dette er, at vi betragter situationen med den maksimale bæreevne og derfor er sikret et revnet tværsnit. Problemet ved dette er, hvis væggen bliver belastet med en vindlast mindre end den maksimale. Der vil i dette tilfælde, for en vindlast der giver situationen e = L/6, lige før væggen vipper, kunne ske det, at væggen glider væk inden forankringskraften virker. Vi har i vores bæreevnetabeller taget højde for dette, ved at forudsætte en minimum glidningssikring af den forankrede væg, svarende til forskellen på vindlasten der giver e = L/6 og glidningsbæreevnen for et uforankret vægfelt. Dette bliver kun aktuelt for vægge over en vis længde, samt vægge placeret på murpap, da vægge på mørtelfuge modtager bidrag fra kohæsionen over hele væglængden for e ≤ L/6. Som glidningssikring kan også medregnes evt. tværvægge.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Statik

multipladen

Beregning generelt

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side36 36

Beregningseksempel I bæreevnetabellerne er den maksimale bæreevne for vindlast givet ud fra væltning. Er denne bæreevne større end den aktuelle vindlast kontrolleres glidningen i forhold til den aktuelle situation, (murpap/mørtelfuge, samt antal af afstivende vægge.)

Vd

Eksempel, 100 mm Vægelementet. Vi har en 5 m lang stabiliserende væg med 2 afstivende skillevæge med En længde ≥ 0,9m. Alle 3 vægge er placeret på murpap Monarfol. Væggen er forankret i begge ender med BMF vindtrækbånd Der giver en forankringskraft ≥ 5 kN/stk.

Aflæser bæreevnen mht. væltning:

VRd = 15,5 kN>8,5 kN, OK

Kontrollerer for glidning: Glidningsbæreevne af væg: Glidningsbæreevne af 2 tværvægge: Samlet glidningsbæreevne:

Gvæg = 5,10 kN GTvæg = 2 * 0,46 kN ΣG = 5,56 kN ≥ V = 8,5 kN, Ej OK

Der skal monteres glidningsbeslag til optagelse af: Vbeslag = VRd - ΣG = 8,5 kN – 5,56 kN = 2,94 kN

Afstivende væg.

Vd = 8,5 kN

L

Vindbelastning i top af væg:

bagmur, til glidningssikring

Skillevæg til glidningssikring

Da væggen er over 4,5 m lang, og vindbelastningen overstiger bæreevnen For et uforankret vægfelt ( 8,5 > 5,15 kN ) skal der etableres glidningssikring på min. 1,2 kN for Vægelementet. Vi skal glidningssikre for i alt 2,94 kN ≥ 1,2 kN, OK

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Statik

multipladen

Beregning af forankret felt

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side37 37

Forankret vægfelt: Multipladen Forudsætninger: Forankrede vægfelter af Multipladen 100 mm i bagmure samt indvendige vægge. Egenvægten af Multipladen: 535 kg/m³. Forankringsbånd indstøbt i fundament, restkapacitet min. 5 kN , placeret ved kant af væg. Vægfelter uden anden lodret last end egenvægt. Såfremt der virker lodret last på væggen, vil dette kunne give et betydeligt bidrag til stabiliteten/ glidningen.

Vd

Afstivende væg.

L

bagmur, til glidningssikring

d

Bæreevnen for glidning er givet ud fra en væg med en højde på 2,4 m. Er væggen højere end dette vil der kunne gives et tillæg til glidningsbæreevnen på:

Vd F

G

h

Skillevæg til glidningssikring

½L t

0,42 • (h − 2,4 ) • L • µ

LE

Forankret vægfelt. Regningsmæssig forankring min. 5 kN Væglængde:

[m]

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

6,00

7,00

Væltning:

Højde = 2,4 m

V[kN]

2,17

3,46

4,86

6,36

7,97

9,69

11,5

13,4

15,5

19,8

24,6

Væltning:

Højde = 2,6 m

V[kN]

2,02

3,23

4,55

5,97

7,50

9,13

10,9

12,7

14,7

18,9

23,5

Væltning:

Højde = 2,8 m

V[kN]

1,89

3,03

4,28

5,64

7,09

8,66

10,3

12,1

14,0

18,1

22,5

Glidning:

Max. Tværlast:

V[kN]

1,97

2,14

2,30

2,47

2,63

2,80

2,96

3,13

3,29

3,62

3,95

V[kN]

3,05

3,31

3,57

3,82

4,08

4,33

4,59

4,85

5,10

5,61

6,13

V[kN]

3,95

4,20

4,45

4,70

4,95

5,19

5,44

5,69

5,94

6,43

6,93

(på murpap) Glidning:

Max. Tværlast:

på Monarfol *Glidning:

Max. Tværlast:

(på mørtelfuge) Glidning 0,9 m indv. Væg på murpap. Glidning 0,9 m indv. Væg på Monarfol

V[kN]

0,30

V[kN]

0,46

**Glidning 0,6 m indv. Væg

V[kN] 6,30 på mørtelfuge. Det skal eftervises at den vandrette last kan overføres fra tag/etageadskillelse til top af væg. For vægfelter med en længde L > 4,5 m skal der ALTID glidningssikres for min. 1,2 kN hvis vindbelastningen overstiger bæreevnen for uforankret vægfelt. Ikke aktuelt på mørtelfuge. *For glidning på mørtelfuge er der i kohæsionsbidraget kun regnet med en effektiv længde på 100 mm. Dette er givet ud fra den effektive længde for den maksimale tværlast for væltning, såfremt tværlasten er mindre vil man kunne opnå et større kohæsionsbidrag. **Ved medtagelse af kohæsion i den afstivende skillevæg, må man kun medtage skillevæggen modsat vinden.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Statik

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side38 38

Uforankret vægfelt: Multipladen Forudsætninger: Uforankrede vægfelter af Multipladen 100 mm i bagmure samt indvendige vægge. Egenvægten af Multipladen: 535 kg/m³. Vægfelter uden anden lodret last end egenvægt. Såfremt der virker lodret last på væggen, vil dette kunne give et betydeligt bidrag til stabiliteten/ glidningen.

Vd

Afstivende væg.

L

bagmur, til glidningssikring

Bæreevnen for glidning er givet ud fra en væg med en højde på 2,4 m. Er væggen højere end dette vil der kunne gives et tillæg til glidningsbæreevnen på:

d

Vd G h

½L

Skillevæg til glidningssikring

t

0,42 • (h − 2,4 ) • L • µ

LE

Uforankret vægfelt. Væglængde:

[m]

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

6,00

7,00

Væltning:

Højde = 2,4 m

V[kN]

0,19

0,44

0,80

1,26

1,83

2,5

3,28

4,16

5,15

7,43

10,1

Væltning:

Højde = 2,6 m

V[kN]

0,19

0,44

0,80

1,26

1,83

2,5

3,28

4,16

5,15

7,43

10,1

Væltning:

Højde = 2,8 m

V[kN]

0,19

0,44

0,80

1,26

1,83

2,5

3,28

4,16

5,15

7,43

10,1

Glidning:

Max. Tværlast:

V[kN]

0,33

0,5

0,66

0,83

0,99

1,16

1,32

1,49

1,65

1,98

2,31

V[kN]

0,51

0,77

1,02

1,28

1,54

1,79

2,05

2,31

2,56

3,07

3,59

V[kN]

1,50

1,74

1,99

2,24

2,49

2,74

2,98

3,23

3,48

3,97

4,47

(på murpap) Glidning:

Max. Tværlast:

på Monarfol *Glidning:

Max. Tværlast:

(på mørtelfuge) Glidning 0,9 m indv. Væg på murpap. Glidning 0,9 m indv. Væg på Monarfol **Glidning 0,6 m indv. Væg

V[kN]

0,30

V[kN]

0,46

V[kN]

6,30

på mørtelfuge.

Det skal eftervises at den vandrette last kan overføres fra tag/etageadskillelse til top af væg. *For glidning på mørtelfuge er der i kohæsionsbidraget kun regnet med en effektiv længde på 100 mm. Dette er givet ud fra den effektive længde for den maksimale tværlast for væltning, såfremt tværlasten er mindre vil man kunne opnå et større kohæsionsbidrag. **Ved medtagelse af kohæsion i den afstivende skillevæg, må man kun medtage skillevæggen modsat vinden.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Befæstigelser

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side39 39

Fastgørelse En af de væsentlige fordele ved porebeton er materialets egnethed til fastgørelse af søm og skruer. Fastgørelse kan principielt ske ved, at man sømmer eller skruer direkte i porebetonen, eller man udfører en forboring som i øvrige stenmaterialer, anbringer et fastholdende materiale eller pløk i hullet og fastgør skruen heri. Til fastgørelse i porebeton kan anvendes almindelige søm, skruer, nylonpløkke (dybler) og styrenfri injektionsmasse.

Konstruktionssamlinger

Det skal bemærkes, at der ved prøver med plugs er anvendt den maksimale skruediameter til den pågældende pløk. Det vil altid være den rådgivende ingeniør, der ud fra beregningsmæssig vurdering fastlægger den aktuelle konstruktionssamling og robusthed. Det skal dog bemærkes, at det er meget vigtigt at overholde fabrikantens anvisninger. I modsat fald risikerer man endog væsentlige reduktioner af de angivne styrker. De afprøvede nylonpløkke og injektionsmasse er temperaturbestandige op til 80 C°. Letmetalankre kan tåle højere temperaturer. Montagetemperaturen må ikke overstige 40 C°.

Klæbning med speciallim

Egnede limtyper til fastgørelse på porebeton er kontaktlim, lim på akrylbasis, PU-trælim og flisepasta. Ved de aktuelle opgaver tilrådes det at kontakte limfabrikanterne.

Forudsætninger Til bedømmelse af et fastgørelsesmiddels egenskaber er det nødvendigt at kende de kræfter, der kan påvirke fastgørelsesmidlet og dets styrke. Ved ophæng på vægge vil den nedadrettede kraft i fladens plan kunne sætte et reaktionsforløb i gang, der implicerer en efterfølgende udtrækningskraft vinkelret på fladen. Påvirkningen er således en kombination af udtræks- og forskydningskræfter. De oplyste værdier i skemaerne er baseret på normal sikkerheds- og kontrolklasse. I de tilfælde, hvor fastgørelse sker udendørs, eller i rum med høj relativ fugtighed, skal fastgørelsesmidlet være korrosionsfast. Porebeton leveres i flere styrker og densiteter, og de kræfter, der kan optages ved de forskellige fastgørelsesmidler, er afhængig af dette.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Befæstigelser

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Karakteristisk bæreevne

Laster Til bedømmelse af et fastgørelsesmiddels egenskaber er det nødvendigt at kende de kræfter, der kan påvirke fastgørelsesmidlets og dets styrke. I de fleste tilfælde regner man med act

en aktuel aksial last (udtræk) N vinkelret på porebetonfladen og en aktuel forskydningslast act

(Tværtræk) V parallelt med fladen. Aktuelle laster kan ikke sidestilles med regningsmæssige laster, da de ikke er påført partialkoefficienter (sikkerhedsfaktorer) for laster

γf

i henhold til gældende normer.

Kombinerede laster Ved ophæng på vægge vil forskydningslasten i fladens plan kunne sætte et reaktionsforløb i gang, der implicerer en efterfølgende aksial last vinkelret på pladen. Derfor er konstruktioner, der påvirkes af både aksiale laster og forskydningslaster at betragte som en kombination af begge. I tilfælde af at pløkker eller ankre udsættes for både aksiale laster og forskydningslaster skal følgende overholdes:

⎛ N sd ⎜⎜ ⎝ Nd

⎞ ⎛ Vsd ⎟⎟ + ⎜⎜ ⎠ ⎝ Vd

Side Side40 40

⎞ ⎟⎟ ≤ 1,20 ⎠

N sd Regningsmæssig aksial last N d Regningsmæssig aksial bæreevne (anker) Vsd Regningsmæssig forskydningslast Vd Regningsmæssig forskydningsbæreevne (anker)

Den karakteristiske værdi er bestemt ved 5% fraktil med 84,1% konfidensniveau (acceptniveau) fastlagt ved prøvninger i porebeton Celblokken og Multipladen for direkte træk og forskydning iht. DS 409. Alle prøvninger er foretaget i elementtykkelserne: Celblokken 150 mm og Multipladen 100 mm.

Regningsmæssig bæreevne De i dette katalog beskrevne pløkke og ankre til fastgørelse i porebeton er alle angivet ved karakteristiske bæreevner, hvor partialkoefficient skal påføres. Multipladen, Celblokken, Jumboblokken og Murblokken iht. det nationale annex til EN 1996: γ m = 1,70. Vægelementet iht. det nationale annex til EN 12602: γ m = 1,70. Sikkerhedsniveauet

γm

fastlægges endeligt af

den rådgivende ingeniør. I øvrigt gælder: • Ved brug af nylonpløkke skal man anvende størst mulig anbefalet skrue for at opnå fuld bæreevne. • Producentens montageanvisninger skal altid følges, og angivne indbyrdes afstande, samt kantafstande og sættedybder skal overholdes. Hvis disse ikke overholdes, kan det betyde en væsentlig reduktion af bæreevnen. • Boring skal, hvis ikke andet er angivet, foretages med spiralbor (HSS) uden slag. Brug af andre typer bor kan medføre en betydelig forringelse af bæreevnen.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Befæstigelser

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side41 41

Eksempel Beregningsmetode for hylder

Q

Hvis der f.eks. er to hyldeknægte, så

a

fordeles

N sd med 50% til hver.

Tilsvarende fordeles lasten, hvis der er flere hyldeknægte.

N sdd

Valg af befæstigelsens bæreevne skal samlet være

b

N sd = Nsd =

N sd ≤ N d

Q•a b 1,55 • 500 = 1,03kN 750

Eks.: VægElementet og Expandet Super med dobbelt ekspansion 8 X 65 mm, data:

γm

Nk

Nd

Vk

γm

Vd

Tabel

Nationalt annex

Regningsmæssig

Tabel

Nationalt annex

Regningsmæssig

1,46 kN

1,7

0,85 kN

1,93 kN

1,7

1,13 kN

N sd = Regningsmæssig last = 1,03. Fordelt til to hyldeknægte = 1,03/2 = 0,52 kN Q = Samlet regningsmæssig last = 0,80 kN + Vurderet robusthedstillæg 0,75 kN = 1,55 kN. a = Samlet tyngdepunkt = 500 mm b = Afstanden fra befæstigelsens midte til hyldeknægtens fjerneste trykpunkt = 750 mm Normalt anvendes to hyldeknægte, derfor fordeles

1,03 = 0,52 kN pr .befæstigelse ≤ N d = 0,85 = OK 2

N sd

til de to hyldeknægtes øverste skruer:

Den regningsmæssig forskydningsbæreevne kontrolleres. Her er det forskydningskraften ved væggens plan, og derfor indgår alle skruerne.

V sd =

Q Befæstigel sesantal

Eksempel:

V sd =

1,55 = 0,39 kN pr .befæstigel se ≤ V d = 1,13 = OK 4

Forholdet for to hyldeknægte pr. pløk imellem de kombinerede kræfter kontrolleres:

⎛ N sd ⎜⎜ ⎝ Nd

⎞ ⎛ Vsd ⎟⎟ + ⎜⎜ ⎠ ⎝ Vd

⎞ ⎟⎟ ≤ 1,20 ⎠

Eks.:

⎛ 0,52 ⎞ ⎛ 0,39 ⎞ ⎜ ⎟+⎜ ⎟ ≤ 1,2 ⇒ 0,95 pr .befæstigel se ≤ 1,20 = OK ⎝ 0,85 ⎠ ⎝ 1,13 ⎠

Konklusion: 4 stk. Expandet Super med dobbelt ekspansion 8 X 65 mm er OK.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Befæstigelser

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Expandet Super med dobbelt ekspansion

Side Side42 42

Kantafstand 100/150

Vd

Denne pløk er specielt udviklet til materialer med lav trykstyrke – blandt andet porebeton. Vinger og ottekantet hals hindrer rotation under montagen, og den indvendige skruegang sikrer, at skruen altid centrerer.

Nd

Skruer Valget af skrue har stor betydning for pløkkens bæreevne, og man skal altid følge producentens anvisninger. Skruen skal altid være minimum pløkkens længde + emnetykkelse + 3 mm.

Karakteristiske bæreevner C

Nk Direkte træk i kN

Vk Forskydning i kN

Porebeton

Porebeton

Expandet Super med dobbelt ekspansion

Skruediameter

Kantafstand (mm)

6 X 55

4,5-5,0

100

0,24

0,70

0,50

1,36

8 X 65

5,5-6,0

100

0,68

1,46

0,96

1,93

10 X 80

8,0

100 / 150

0,84 / -

1,97 / -

1,22 / 1,76

2,25 / 3,23

12 X 95

10,0

100 / 150

1,57 / -

2,71 / -

1,83 / 2,69

3,13 / 4,68

Multipladen 535 Celblokken Celblokken Jumboblokken 535 Jumboblokken Jumboblokken Murblokken 535 375 375 Vægelementet 575

Multipladen 535 Jumboblokken 535 Murblokken 535 Vægelementet 575

Bæreevner gælder kun ved brug af størst mulig anbefalet skrue.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Befæstigelser

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Expandet Super Karmpløk med dobbelt ekspansion Denne pløk er fremstillet til fastgørelse af karmtræ, murrem m.m. i materialer med lav trykstyrke – blandt andet porebeton. Monteres som gennemstiksmontage. Expandet Super Karmpløk med dobbelt ekspansion leveres med gulkromatiseret, varmgalvaniseret eller A4 skrue og henholdsvis med undersænket (torx 40) eller sekskantet hoved.

Side Side43 43

Kantafstand 100/150

Vd

Nd

t fix

Dimensioner Dimension

tfix

Expandet Super Karmpløk m/ dobb. ekspansion

Emnetykkelse Max) (mm)

10 x 100 10 x 115 10 x 135 10 x 160 10 x 200

20 35 55 80 120

Karakteristiske bæreevner Skrue

Cmin

diameter

diameter

Kantafstand (mm)

10 10

inkl. inkl.

150 MM 100 MM

Bor

Nk Direkte træk i kN

Vk Forskydning i kN

Porebeton Porebeton Multipladen 535 Multipladen 535 Celblokken Celblokken Jumboblokken535 Jumboblokken535 Jumboblokken Jumboblokken Murblokken 535 Murblokken 535 375 375 Vægelementet 575 Vægelementet 575

1,30 1,30

2,47 2,47

1,68 1,26

3,13 3,13

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Befæstigelser

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Expandet styrenfri injektionsmasse

Side Side44 44

Kantafstand 100

Vd

Expandet injektionsmasse til montage af ameringsjern og gevinstænger m.m i blandt andet porebeton. Producentens anvisninger skal følges nøje, og man skal især være opmærksom på den temperaturafhængige hærdetid. Gevindstang m. m. må ikke påvirkes i hærdetiden.

Nd

Dimensioner d0

h1* /hnom Bordybde / Sættedybde (Min. mm)

Bordiameter (mm)

Celblokken Jumboblokken 375

Multipladen 535 Jumboblokken 535 Murblokken 535 Vægelementet 575

10

80

80

12

90

80

14

110

80

Man kan anvende både HSS og SDS plus bor

Karakteristiske bæreevner d

Cmin

BoltKantdia- afstand meter (Min.) (mm) (mm)

Smin

Nk Direkte træk i kN

Vk Forskydning i kN

Porebeton

Porebeton

Indbyrdes afstand (Min.) (mm)

Celblokken Jumboblokken 375

Multipladen 535 Jumboblokken 535 Murblokken 535 Vægelementet 575

Celblokken Jumboblokken 375

Multipladen 535 Jumboblokken 535 Murblokken 535 Vægelementet 575

M8

100

80

2,13

2,54

1,83

2,87

M10

100

100

2,85

2,94

2,11

2,98

M12

100

100

3,18

3,00

2,45

3,00

De karakteristiske bæreevner gælder ved stålkvalitet: Galvaniseret stål: Min.: Kvalitet 5.8 Rustfri A2 og A4: Min.: Klasse 70

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Befæstigelser

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Expandet LB Metal

Side Side45 45

Kantafstand

Expandet LB Metal er specielt udviklet til montage af metriske gevindstænger, sætbolte m. m. i materialer med lav trykstyrke, blandt andet porebeton. Expandet LB Metal er fremstillet af aluzink og er derfor egnet til brandresistent montage.

Vd

Nd

Expandet LB Metal har et kraftigt udvendigt gevind, der skærer sig ind i porebetonen og monteres i det forborede hul med montageværktøj. Expandet LB Metal er ekspansionsfri.

Dimensioner Type

Dimension dnom Udv.

Expandet Anker-

Montage

I

d0

dmetrisk

BorMaskinAnkerdiaskrue længde meter

LB Metal

diameter

LB 6

10

50

10

M6

LB 8

12

60

12

M8

LB 10

14

70

14

M10

Boltens minimumlængde:

Lsd min + emnetykkelse

Karakteristiske bæreevner Cmin

Expandet

LB Metal

Smin

Nd Direkte træk i kN

Vd Forskydning i kN

Porebeton Porebeton Kant- Indbyrdes Multipladen 535 Multipladen 535 afstand afstand Celblokken Celblokken (Min.) Jumboblokken Jumboblokken 535 Jumboblokken Jumboblokken 535 (Min.) Murblokken 535 Murblokken 535 (mm) (mm) 375 375

Vægelementet 575

Vægelementet 575

LB 6

100

100

0,81

1,66

1,55

2,51

LB 8

100

150

1,20

2,51

1,83

2,67

LB 10

100

150

1,77

2,53

1,97

3,03

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Befæstigelser

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Expandet Betonskrue

Side Side46 46

Kantafstand 50 mm

Expandet Betonskrue er en afstandsskrue til montage af dør- og vindueskarme og lignende. Betonskruen kræver ingen pløk ved montage.

Vd

Husk altid at overholde den angivne sættedybde. Især i CELBLOKKEN er dette vigtigt, da en forøget sættedybde kan reducere bæreevnen!

Nd

Expandet Betonskrue leveres med og uden hoved. Desuden leveres flere størrelser med 3lags korrosionshæmmende Ruspert overfladebehandling.

Dimensioner Expandet Betonskrue

7,5 X 72* 7,5 X 92* 7,5 X 112* 7,5 X 132* 7,5 X 152 7,5 X 182 7,5 X 212 * Leveres også med Ruspert overfladebehandling

Karakteristiske bæreevner hnom

C

Sættedybde (Min) (mm)

Nk Direkte træk i kN

Vk Forskydning i kN

Porebeton

Porebeton

Kant-

Multipladen 535 afstand Multipladen 535 Celblokken Celblokken Celblokken Jumboblokken 535 Jumboblokken 535 (mm) Jumboblokken Jumboblokken Jumboblokken Murblokken 535 Murblokken 535 375 375 375 Vægelementet 575 Vægelementet 575

60

80

50

0,62

1,71

0,24

Multipladen 535 Jumboblokken 535 Murblokken 535 Vægelementet 575

0,78

Der skal ikke forbores. Betonskruen skrues direkte i porebeton. Da der er risiko for at overspænde skal man være opmærksom på ikke at iskrue og tilspænde med for stor kraft! De karakteristiske bæreevner gælder for statiske laster. Ved montager, hvor der må forventes stød og dynamiske påvirkninger, bør man overveje at anvende anden løsning, f.eks. plastpløkke.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Tekniske data

multipladen

Befæstigelser

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side47 47

Søm i porebeton Søm i porebeton anvendes typisk i forbindelse med fastgørelse af remme under spær og lignende, hvor der kun stilles krav til forskydningsbæreevne. Der kan med søm opnås fine forskydningsbæreevner. Ved monteringen skal man sikre sig, at det emne, der skal fastsømmes, ligger helt fast mod porebetonoverfladen. I visse tilfælde kan det være en fordel at kroge sømmet.

Vd

Kantafstand 50 mm

Dimensioner Dimension Emnetykkelse Nyttelængde 3,8 x 100

25 mm

75 mm

4,6 x 130

38 mm

92 mm

Type

Vk Forskydning i kN

Islået længde (mm)

Porebeton Træbræt

Kantafstand 50 mm

3,8 x 100 4,6 x 130

Celblokken Jumboblokken 375

Multipladen 535 Jumboblokken 535 Murblokken 535 Vægelementet 575

75

0,47

0,80

92

0,65

1,22

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side48 48

Tværsnit i facade ved fundament/betongulv -Lodret delsnit-

YTONG bagmur kt. 12.412 MultiPladen Formur kt. 12.400 12 m m

4M kt. 12.145

4M

4M kt. 10.933 Stabilt Stabilt ogog bæredygtigt bæredygtigt underlagfor for underlag skillevægge,Alle skillevægge. bærendevægge vægge bærende funderes. funderes.

4M

4M 2M 2M

kt. 10.000

kt. 10.000 Husk radonsikring

12 m m fug e

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side49 49

Tværsnit i facade ved fundament/trægulv -Lodret delsnitYTONG bagmur kt. 12.412 MultiPlade

4M

12 mm

Formur kt. 12.400

4M

4M

kt. 12.145

kt. 10.933

kt. 10.000

kt. 10.000

Husk radonsikring.

12 mm

12 mm fuge

2M 2M 2M

4M

4M

Stabiltog og Stabilt bæredygtigt bæredygtigt underlag for for underlag skillevægge, Alle skillevægge. bærende vægge vægge bærende funderes. funderes.

Formstabil og kapilarvirkende isolering

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side50 50

Detalje ved fundament/betongulv -Lodret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side51 51

Detalje ved fundament/betongulv -Lodret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side52 52

Detalje ved fundament/trægulv -Lodret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side53 53

Detalje ved fundament/betongulv/let facade -Lodret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side54 54

Detalje ved brystning -Lodret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side55 55

Detalje ved overkant vindue/10 cm bagmursoverligger -Lodret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side56 56

Detalje ved overkant vindue/21 cm bagmursoverligger -Lodret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side57 57

Detalje ved false, vindue og binderfri zone i bygningshjørner -Vandret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side58 58

Detalje ved overkant gavlvæg og gavltrekant med bagmur i tagrum -Lodret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side59 59

Detalje ved overkant gavlvæg og gavltrekant uden bagmur i tagrum -Lodret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side60 60

Detalje ved fundament i lejlighedsskel -Lodret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side61 61

Detalje ved ydervæg og lejlighedsskel -Vandret snit-

Dilatationsfugen i formuren føres ned igennem fundamentsblokkene helt til betonfundament.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side62 62

Detalje ved lodret lejlighedsskel og bjælkelagsetageadskillelse -Lodret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side63 63

Detalje ved lodret lejlighedsskel og beton-/letbeton-etageadskillelse -Lodret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side64 64

Detalje ved lodret og vandret lejlighedsskel samt etageadskillelse af lyddæk -Lodret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side65 65

Detalje ved overkant lejlighedsskel og tagrumstrekanter -Lodret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side66 66

Detalje ved overkant skillevæg og spærfod/bjælkelag -Lodret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side67 67

Detalje ved vinkelbeslag mod eksisterende væg (uden lydkrav) -Lodret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side68 68

Detalje ved vinkelbeslag mod eksisterende væg (med lydkrav) -Lodret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side69 69

Detalje ved fjederbeslag mod eksisterende loft (med lydkrav) -Lodret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Konstruktion

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side70 70

Detalje ved overkant skillevæg og loft med stor nedbøjning -Lodret snit-

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Kombinationsbyggeri

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side71 71

Rækkehuse Der er kun krav til bløde mellemlæg, hvor der også er krav til lydreduktion mellem naboer, beboelse og erhverv o.l. (H+H VægElementer og let-/betonskel og let-/betonbagmure)

Længdedelsnit: Skel

Tværsnit

Bolig A

Bolig A

Bolig B

Planudsnit

= Bløde mellemlag hvor?

Bolig A

Bolig B

= Andre Bygningsdele af beton, letklinkebeton o.l. tunge bygningsdele = Vægelementet

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Kombinationsbyggeri

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side72 72

Etagebyggeri – skillevægge Der er kun krav til bløde mellemlæg, hvor der også er krav lydreduktion mellem naboer, beboelse og erhverv o.l. (H+H VægElementer og let-/betonskel, let-/betondæk og let-/betonbagmure)

Længdedelsnit: Skel

Tværsnit

Bolig A

Bolig D

Bolig B

Bolig B

Bolig E

Bolig C

Bolig C

Bolig F

Bolig A

Planudsnit = Bløde mellemlag hvor? = Andre Bygningsdele af beton, letklinkebeton o.l. tunge bygningsdele

Bolig A Bolig B Bolig C

Bolig D Bolig E Bolig F

= Vægelementet

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Projektering

multipladen

Kombinationsbyggeri

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side73 73

Etagebyggeri – bagmur og skillevægge Der er kun krav til bløde mellemlæg, hvor der også er krav lydreduktion mellem naboer, beboelse og erhverv o.l. (H+H VægElementer ved skillevægge/bagmure/lejlighedsskel og let-/betondæk)

Tværsnit

Længdedelsnit: Skel

Isolering

Bolig A

Bolig D

Bolig B

Bolig B

Bolig E

Bolig C

Bolig C

Bolig F

Bolig A

Planudsnit

= Bløde mellemlag hvor? = Andre Bygningsdele af beton, letklinkebeton o.l. tunge bygningsdele

Bolig A Bolig B Bolig C

Bolig D Bolig E Bolig F

= Vægelementet

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Udførelse

multipladen

Kombinationsbyggeri

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side74 74

Alt efter væggenes ydeevne skal beslagene dimensioneres

Ikke bærende sekundære vægge

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Udførelse

multipladen

Kombinationsbyggeri

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side75 75

Ved alle lejlighedsskel samt bagmure i etagebyggeri bestående af helvægselementer, hvor der ikke forventes sætninger i væggenes underlag 3 - 5 mm PE-folie

0,4m Max.

0,4m Max.

MultiPlader mod lejlighedsskel af helvægselementer. Hvis skellet er dobbeltvæg med af MultiPladersammenmures skillevæg og bagmur i forbandt uden brug af beslag eller bløde mellemlæg. 5 x 60 mm skrue med dübel

0,8m Max.

Vinkel med tunnr: 5722 493

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Vægelement monteres. 5 x 100 mm PE-folie monteres (hæftes i top). 2 skifter MultiPlade monteres. Vinkelbeslag monteres. 1 skifte MultiPlade monteres. Vinkelbeslag monteres. Etc. PE-folie renskæres. PE-folie efterfuges med akrylfugemasse, der er slibbart.

2 stk 38/100 søm

Hvis underliggende etage er nabo, skal der også etableres et blødt underlag af 2 mm Sylomer.

MultiPlade skillevæg mod helvægselement. Hvis bagmuren er af MultiPlader sammenmures skillevæg og bagmur i forbandt uden brug af beslag eller bløde mellemlæg.

Fri vægkant

Sylomer 4 mm

PE-folie og beslag

Understøttet vægkant

Sylomer under alle dækelementer der ligger af på H+H Celcon:

Minimumsmål på murpiller ved indv. døre og tværvægge:

Fri vægkant

Fri vægkant

Max. 1,0m

Fri vægkant

Understøttet vægkant

Ved sådanne piller, skal der monteres vinkler i alle liggefuger pr. 40 cm samt PE-folie

Minimumsmål på murpiller ved indv. døre og tværvægge:

Ved sådanne false, klæbes MultiPladerne altid direkte uden brug af PE-folie på helvægselementet

Hvis underliggende etage er nabo, skal der også etableres et blødt underlag af 2 mm Sylomer.

se as m ge lfu ry Ak

Alt efter væggenes ydeevne skal beslagene dimensioneres

Bærende vægge

1. MultiPlade-væg rejses. 2. Sylomer udlægges i væggens bredde før dækmontagen kan påbegyndes. 3. Sylomer renskæres efter dækmontage. 4. Sylomer efterfuges med akrylfugemasse, der er slibbart. Hvis bagmuren er af MultiPlader, så skal der også over og under denne mod naboer monteres sylomer.

Når der i vægge udføres dør- og vindueshuller o.l., skal der monteres ekstra vinkelbeslag, alt efter hullernes placering i forhold til den resterende murpilles størrelse. Her på skitsen, er begrænsningen min. pillelængde 0,6 m.

Min: 0,6 m ved anvendelse af vinkler tunnr. 5722 493 og anvendelse af PE-folie

A B A: Specialvinkel (ofte 3 x 40 x 160 mm) A med 12 mm anker i helvægselement pr. 0,4 m. B: Hvis pillen er mindre end 16 cm, B monteres 8 x L mm -lange skruer med 30 mm skiver pr. 0,4 m. C: C Evt. erstattes falsen af MultiPlader med helvægselementfals

Når der i vægge udføres dør og vindueshuller o.l., skal der monteres ekstra beslag, alt efter hullernes placering i forhold til den resterende murpilles størrelse. Skitsen her viser, at der skal foretages ekstra foranstaltninger ved små murpiller, samt at der ikke anvendes bløde mellemlæg bag små piller. Der skal kun anvendes PE-folie over falsene.

Under 0,6 m ved anvendelse af kraftige vinkler.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Udførelse

multipladen

Indvendig isolering af kældre

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side76 76

Indvendig efterisolering af kældervægge Vejledning: Principskitse af eksisterende kælder, som ønskes efterisoleret. Ved anvendelse af Multipladen sikres også et godt indeklima. Det forudsættes, at der ikke trænger fugt eller vand ind gennem kælderydervæggen, samt at der ikke er fare for opstigende grundfugt, særligt hvis etageadskillelsen er af organiske materialer. Endvidere skal gulvet kunne bære væggen og ydervæggen tåle at blive isoleret på denne måde. Er du i tvivl, kontakt da et rådgivende ingeniørfirma.

Dampspærre, diffusionstæt og lukket Isolering

KÆLDERPLAN

Opbukket pap under væg og dampspærre.

Max. 1,0m PU-skum

Max. 0,6m

Max. 0,6m

Max. 0,3m

2 stk. 38/100 søm Fjederbeslag med tunnr: 3839941 6 x 60 mm skrue med dybel Loftsrem 25 mm x vægtykkelse over væggen, fæstnes pr. 600 mm samt i ender i loft. Der anvendes vinkelbeslag imod eksisterende skillevægge, tunnr. 5722493. 6 x 60 mm skrue med dybel 2 stk. 38/100 søm

Multiplader monteres altid indbyrdes i fortanding og forbandt.

Montage: Hæft evt. isoleringen fast på ydervæggen med MultiPladelimen, således at isoleringen kan holde sig selv på plads, inden væggen monteres. Husk murpap og dampspærre. Remmen holder dampspærren på plads under MultipPlademontagen. TIP: Hvor der skal ikke er plads til overliggere over vinduer, udføres der en let beklædning her. Se også kombinationsbyggeridetaljerne, da disse løsninger på mange områder er sammenlignelige.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk

Fri vægkant / dørhul

MultiPlader 7,5 eller 10 cm uden bindere til ydervæg. NB: Hvis der ønskes 5 cm MultiPlader, skal der anvendes indboringsbindere, og dampspærren skal tætnes effektivt ved evt. bindergennemføringer.

Dampspærre ombukkes i sider ved vægender for både ydervægge og skillevægge

STUEPLAN


Udførelse

multipladen

Installationer i vægge

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side77 77

Montering af el, rør og forankringsstænger Baggrund: Rilningerne må ikke placeres parallelt med væggens teoretiske brudlinier, da brudlinierne er væggens dimensioneringsgrundlag, og væggens tværsnit ikke må reduceres her. Ligeledes må der ikke rilles vandret, da dette reducerer væggens tværsnit for lodret bæreevne og vandret stabilitet. NB: Der skal altid træffes nærmere aftale med den respektive bygningsingeniør på sagen, inden der endeligt indlægges el-rør i væggene. Der kan kun benyttes vandret rilleføring i ikke bærendeog stabiliserende vægge efter nærmere aftale med sagens rådgiver. Lyd: I lejlighedsskel forskydes eldåserne min. 10 gange afstanden mellem væggene, jfr. SBI/DTH167. (EKS: 75 mm isolering = 750 mm mellem dåserne). Udførelse: Udfræsning af riller og efterstøbning af disse udføres normalt under installationsentreprisen. Udfræsningen, der foretages med skarpt skærende værktøj, må kun foretages lodret for hver meter og kun fra den ene side af væggen. Rilledybden må uden nærmere undersøgelse max. være 25 mm og bredden må max. være 50 mm. Der må dog i begrænset omfang udfræses for eldåser og afbrydere. Før efterstøbning børstes rillen grundigt for støv, og der forvandes rigeligt. Efterstøbningen udføres med svindfri murcementmørtel 1:5 og skal være i plan med vægfladen. Hvor rør føres under væggen, skal hullerne for rørene bores ud. Korrekt =

er el-rør KORREKT fremført i forhold til væggenes

brudlinier. Takkede streger er væggenes brudlinier.

Forkert =

Min. 250 mm

Rilning på for og bagside forskydes.

er el-rør FORKERT fremført i forhold til væggenes brudlinier.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Udførelse

multipladen

Murbindere

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side78 78

Montering af murbindere -langs frie kanter, tværvægge og stålsøjler. Husk også jævnt fordelte bindere pr. m² som normalt for hule mure.

Skillevæg

Indborede bindere pr. 300 mm

Stålsøjle Lodret udstøbning

Alternativ binderplacering for 400 mm × 600 mm MultiPlader

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Beskrivelse

multipladen

Porebetonentreprisen

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side79 79

1.0.0 Bagmure og indvendige skillevægge

1.1.0 ARBEJDETS OMFANG Entreprisen omfatter alle ydelser, der er nødvendige for, at MultiPlade-væggene kan monteres som forventet iht. projektmaterialets tegninger og beskrivelser og de nøjagtige entrepriseopdelinger. Alle forudgående entrepriser skal være komplette og afsluttede og godkendt af tilsynet i h.t. KSprogrammet (det kan være fundamenter, terrændæk o.l., der kan have indflydelse på entreprisens udførelse). Alle materialer og arbejdsydelser, der er nødvendige for entreprisens komplette udførelse, skal være indbefattet, med mindre der udtrykkeligt er gjort opmærksom på dette i projektmaterialet. Byggeriet henregnes i normal-sikkerhedsklasse. Terrænklasse for vind iht. EC 1: EN 1991-1-4.

1.1.1 AFGIVELSE AF TILBUD Konditionsmæssigt tilbud afgives ved at udfylde de tilhørende tilbudslister på grundlag af tegninger og beskrivelser.

1.1.2 KVALITETSSIKRING Der henvises her til BYGGESTYRELSENS CIRKULÆRE om kvalitetssikring af byggearbejder. Der udføres varemodtagelseskontrol, proceskontrol samt afleveringskontrol. Proceskontrol udføres i h. t. tjeklister i overensstemmelse med kontroludbudsplanen i projektmaterialet. Såfremt der er fejl eller mangler, skal disse rettes, indtil de er i overensstemmelse med projektmaterialets krav.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Beskrivelse

multipladen

Porebetonentreprisen

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side80 80

1.1.3 HIERARKI Princip for dokumenters gyldighed i projektmaterialet: 1) Beskrivelser: a) Rettelsesblade b) Fællesbetingelser c) Entreprisebeskrivelser 2) Detaljer i mål 1:5 3) Bygningsdelstegninger og snit i mål 1:20 4) Plantegninger mål 1:50 5) Facadetegninger mål 1:50 6) Beliggenhedsplaner mål 1:200

1.2.0 MATERIALER Porebetonblokke skal være CE mærket og certificeret iht. EN 771-4. Tilhørende lime skal være CE mærket og certificeret iht. EN 998-2.

1.2.1 FUGTISOLERING Der anvendes murpap på sokler, terrændæk o.l. hvor fugtspærre er nødvendig.

1.2.2 CE-mærkede BLOKKE Til bærende konstruktioner skal der anvendes min. 100 mm Multipladen. Multipladen er uarmeret. Multipladen er underlagt EC6.

1.2.3 CE-mærket LIM Der anvendes Multipladelim til Multipladen, dog mørtel under første skifte. Der anvendes også Multipladelim i lejlighedsskel udført som sandwichkonstruktion af Multipladen og mellemliggende blød isolering. Lodrette samlinger uden lydkrav mod andre bygningsdele: Hvor Multipladen støder op mod andre mineralske bygningsdele, anvendes der mekanisk befæstigelse som f.eks. vinkelbeslag efter nærmere dimensionering. F.eks. hvor Multipladen støder op mod en væg af massiv beton, skal der imellem Multipladevæggen og betonvæggen anvendes vinkelbeslag. Såfremt der kan forventes bevægelser imellem de to vægge, skal der etableres en delitationsfuge iflg. aftale med den rådgivende ingeniør. Hvor der er lydkrav, skal skillevægge isoleres fra massive lejlighedsskel m.v. iht. reglerne for bløde mellemlæg i kombinationsbyggeri. Der anvendes ca. 5 mm tykt skumplast (Geficell) og H+H-Vinkelbeslag mod betonlejlighedsskellet. I etagebyggeri gælder dette også mod bagmure. Limen påføres med H+H-limske, således at den er fordelt ligeligt over hele fladen.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Beskrivelse

multipladen

Porebetonentreprisen

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side81 81

1.2.4 MURBINDERE Der monteres H+H murbindere af rustfast stål 18/8 med en diameter på 3 mm. 0,2 spændingen min. 600N/mm2.

1.2.5 OVERLIGGERE Der anvendes overliggere iht. leverandørens tekniske forskrifter og vejledninger. H+H overliggerne er underlagt EN 12602 (porebetonelementnorm).

1.2.6 SPARTELMASSE Alt afhængig af rummenes anvendelse. Er det til tørre eller våde rum? - Er det til passivt miljø eller hårdere klima? Se finish-beskrivelserne.

1.2.7 FLISER OG LIGNENDE OVERFLADEBEKLÆDNINGER Her henvises til de respektive lim- og fliseleverandørers anvisninger.

1.3.0 UDFØRELSE H+H-produkterne monteres efter leverandørens forskrifter og vejledninger samt i h. t. EC6 og EN12602.

1.3.1 TILPASNING Multipladen tilskæres med sav. Evt. afrundes alle udadgående hjørner med radius max. 1/2 x tykkelsen. Overliggere må ikke opkortes eller på nogen måde svækkes.

1.3.2 MONTAGE Først kontrolleres om foregående entreprise er komplet og at tilsynet, entreprenøren på foregående entreprise samt montøren har godkendt entreprisen iht. til bl.a. KS- programmet. Multipladen monteres i forbandt - også tilstødende vægge, false, hjørner o.l. Vedr. stående fortandinger, se montageanvisning. FØRSTE SKIFTE (Hvis der er tale om kombinationsbyggeri med lydkrav, så gælder der særlige regler for underlaget, se disse).

Soklens planhed kontrolleres. Først udlægges murpappet, så mørtlen og herefter nivelleres blokken på plads efter afsatte galger; lod og vage kontrolleres. Næste blok påføres Pladelim på studsfugen og monteres i flugt med den forrige blok efter afsatte galger; lod og vage kontrolleres, etc.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Beskrivelse

multipladen

Porebetonentreprisen

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side82 82

ANDET SKIFTE OG EFTERFØLGENDE SKIFTER Der påføres Multipladelim på liggefugen og studsfugen, blokken monteres til 2 mm fugetykkelse, lod og vage kontrolleres. Her kan det være en fordel at rejse hjørnerne først, da metoden har afstivende virkning (et hjørne kan f.eks. også være en tværgående skillevæg). Afstivning foretages med justerbare stålrørsstøtter. Hvor der er gulvvarme, skal der af rådgiveren anvises varmeslangefrie zoner for mulighed for befæstigelse af nødvendigt afstivningsmateriel.

1.3.3 BAGMURE Der monteres min. 4 stk. murbindere pr. m2 fastsat efter tabel i H+H statikkatalog. Langs kanter samt vindues- og dørhuller monteres binderrækker iht. Multipladekatalogets anvisninger. Hovedprincippet for binderrækker er placering af dobbeltbinder pr. hhv. 400 og 600 mm. Ud for tværgående/stabiliserende skillevægge monteres en lodret binderkolonne af hensyn til murfeltopdeling i facader. Der monteres ligeledes en binderkolonne på hver side af indbyggede stålsøjler.

1.3.4 SKILLEVÆGGE Monteres i forbandt med tilstødende vægge såsom bagmure, øvrige skillevægge o.l.

1.3.5 DØR- OG VINDUESHULLER Udføres efter de angivne mål i tegningsmaterialet. Tolerance +/-5 mm.

1.3.6 DØR- OG VINDUESFALSE Udføres i forbandt med bagmuren min. i overliggerens fulde tykkelse. Er der dybere false, kan de i princippet udføres efter angivne mål fra tegningsmaterialet. For bagmurspiller under 470 mm skal begge false føres helt til fundament.

1.3.7. OVERLIGGERE Overliggere skal have vederlag på false min. i overliggerens fulde tykkelse. Er falsene dybere end overliggerne, limes en strimmel på overliggeren i den nødvendige dybde. Der strimles med glasvæv over bjælkeender og vederlag af maler.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Beskrivelse

multipladen

Porebetonentreprisen

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side83 83

1.3.8 REMME OG/ELLER DÆK (Anden entreprise) Hvor der skal ligge dæk o.l., skal vægge afsluttes i et glat plan i den beskrevne rejsehøjde. Kote højde kontrolleres. De organiske bygningsdele skal udføres med så stort et spillerum, at konstruktionerne ikke påvirkes uhensigtsmæssigt, når tag og remme vandskades af regn, sne og slud, hverken i byggeperioden eller senere. Se detailtegningerne i Multipladekataloget. Hvor det er nødvendigt med trykfordelende mellemlæg som murpap, mørtel o.l., er det angivet i projektmaterialet. Remme sømmes i midten. NOTE: Ved en krydsende rem uden fri tolerance imellem en facade og en skillevæg, kan der opstå et lokalt tryk på flere tons. VÆSENTLIGT: Det fordyrer ikke byggeriet at indføre en tolerance imellem krydsende remme på 10-12mm. Byggeriets kvalitet sikres væsentligt herved i byggeperioden. Dette gælder også for forskallinger og loftbeklædninger på samme niveau som det gælder for trægulves frie kanter. Og dette uanset om væggene er udført af porebeton, tegl, beton o.a. Ved gavlene bør spærenes afstandsklodser holdes ca. 1 m fra krydsende vægge. Paptage o.l. på træfiberplader skal friholdes til de omkrandsende bygningsdele, således fugtrelaterede bevægelser i træfiberpladerne fra varierende luftfugtighed, sommer og vinter, ikke skader bygningen (som det grundlæggende udføres ved trægulve). Dette skal fremgå af projektmaterialet.

1.3.9 TAG, FORANKRING OG LOFTSBEKLÆDNINGER Forankringer må ikke sømmes/fæstnes til væggenes sider. Forankringen føres fra fundamentet eller etagedækket helt til tag. Vedrørende indfræsede forede forankringer i skillevægge, henvises til anvisningen for: Forede forankringsstænger i skillevægge. Loftforskalling holdes 10-12 mm fra vægge parallelt med forskallingen som normalt gældende for trægulve. Organiske loftsbeklædninger friholdes ligeledes 10-12 mm fra omkransende vægge. Dette hører til under tømrerentreprisen. Se denne.

1.3.10 LEJLIGHEDSSKEL Udføres som dobbeltvæg med isolering i h.t. tegningsmaterialet. Luftlydsisolationen skal horisontalt være 55dB mellem boligerne i tæt lav byggeri og i etagebyggeri. Facader opdeles med elastisk fuge for at undgå flanketransmission ud for skel iht. Multipladekataloget. Soklen deles ligeledes med elastisk fuge til en dybde på min. 300 mm ned i soklen. Dvs., at de to øverste fundamentblokke trækkes ca. 25 mm fra hinanden. Der må under ingen omstændigheder være faste forbindelser mellem de to vægge som f.eks. murbindere, mørtel o.l. Den ene væg føres helt til underkant tag, og den anden føres til overkant loftisolering. Tagrumstrekanten fastgøres og brandtætnes til tagkonstruktionen. Loftkonstruktionen skal have tæt tilslutning til væggene, og der skal udføres en elastisk fuge langs loftbeklædningen og den lave væg. Loftbeklædningen skal have en kvalitet som en tæt 9 mm gipskartonplade. Hvis der anvendes listelofter, føres begge sider til underkant tag. Loftkonstruktionen hører under tømrerentreprisen.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Beskrivelse

multipladen

Porebetonentreprisen

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side84 84

1.3.11 OVERFLADEBEHANDLING (Se spartlingsanvisningerne) Der kan f.eks. vælges en gipsbaseret kantspartling, gipsbaseret fuldspartling, cementbunden spartelmasse, glasfilt eller glasvæv, tapet, fliser, etc. iht. forudsætningerne i MBK 2296 . Overflader skal være hvidtørre iht. MBK’s anvisninger, før behandling kan foretages. Behandlingsanvisning iht. MBK 2296 udføres under malerentreprise.

1.3.12 MÅL OG TOLERANCER Normal sikkerhedsklasse danner grundlag for statik og forudsætninger i projektet. Vedr. e5 = 2,5 mm pr. m. Tolerancerne skal overholdes af hensyn til bæreevnen

MAX.AFVIGELSER (e5): Væghøjder:

2400 mm

2600 mm

2800 mm

3000 mm

3500 mm

Vægtop/-fod

6 mm

6,5 mm

7 mm

7,5 mm

8,75 mm

Lodret krumning

6 mm

6,5 mm

7 mm

7,5 mm

8,75 mm

Vedr. evt. skærpede tolerancekrav, se projektkravene herunder. FORSLAG TIL PROJEKTKRAV: l) Overfladers planhed målt med en 2 m retskede max. 5 mm. 2) Stigning på plane flader max. l mm pr. 100 mm.

1.4.0 KVALITETSSIKRING Omkostninger hertil skal være indeholdt i tilbuddet i overensstemmelse med projektets UDBUDSKONTROLPLAN, som klart skal angive kontrolomfanget og accepterede måltolerancer m.m. Der kan efterfølgende ikke uden tillægsbetaling kræves ekstra dokumentation for kvalitetssiring. 1.4.1. Planlægning af procedure og kvalitetssikring for det aktuelle projekt skal struktureres i fællesskab med bygherren og dennes rådgiver, inden entreprisen kan igangsættes. KS-programmet skal være fyldestgørende på alle områder fra bestilling af materialer til afsluttet aflevering, således at alle projektforudsætninger sikres. Det endelige omfang skal godkendes af bygherren og dennes rådgiver. Særlige forhold og kontrolklasse er medbestemmende for KS-programmets udformning og omfang, også af f.eks. KS-håndbogen. Dette kan f.eks. være særlige krav til tolerancer a.h.t. efterfølgende entrepriser og bæreevner. Lodtolerancer, pilhøjder og andet, der f.eks. har indflydelse på den samlede excentricitet, er altafgørende for bæreevnen på alle vægkonstruktioner.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Beskrivelse

multipladen

Porebetonentreprisen

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side85 85

Entreprenøren skal redegøre for sin organisation på byggepladsen og er selv ansvarlig for eventuelle underentrepriser incl. koordineringen med disse. Ligeledes skal byggeledelsen redegøre for sin organisation (kommandovej) over for entreprenøren.

1.4.2 Byggemøde afholdes ugentligt på byggepladsen. Byggeledelsen og entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være medvirkende på byggemøder. Der udleveres byggemødereferat til entreprenøren senest dagen efter afholdt byggemøde. Er der ikke indsigelser til mødereferatet senest på efterfølgende byggemøde, betragtes dette som godkendt og hermed som retsgyldigt dokument. Tidsplaner med arbejdets stade ajourføres på byggemøderne. Om nødvendigt skal entreprenøren sætte ekstra bemanding på for at indhente evt. overskredne tidsrammer. Entreprenøren skal oplyse om eventuelle fejl og mangler på projektstadet og foreslå afhjælpningsmetoder.

1.4.3 Det er entreprenørens fulde ansvar at udføre entreprisen konditionsmæssigt samt at opfølge de respektive punkter i KS-håndbogen dagligt som aftalt. KS-håndbogen skal på forlangende forevises tilsynet eller bygherren. Det er derfor nødvendigt, at alle KS-materialet er til stede på byggepladsen. Byggeledelsen overvåger stikprøvevis, at kvalitetssikringen udføres og dokumenteres, samt at entreprisen på et givent niveau opfylder projektkravene.

1.4.4 Entreprenøren skal have en effektiv ledelse og koordination. Entreprenøren (arbejdslederen) skal selv instruere sine folk og om nødvendigt afholde koordinationsmøder med disse. Dette gælder også, hvis entreprenøren anvender underentreprenører. Ved større projekter skal entreprenøren have formænd eller lignende arbejdsledere på byggepladsen. Ordre fra bygherren eller byggelederen, der ændrer projektet, processen, omfanget o.lign., skal afgives til entreprenøren selv, og der skal forhandles om tillægs- eller fradragspris på det oprindelige tilbud. Projektændringer er mulige helt frem til montagetidspunktet, hvis dette ikke har afgørende indflydelse på stabiliteten.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Beskrivelse

multipladen

Porebetonentreprisen

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side86 86

1.4.5 Ved den færdige entreprises aflevering overdrages KS håndbogen til byggepladslederen 5 dage, før projektet gennemgås. Ved byggeledelsens projektgennemgang skal entreprenøren eller hans stedfortræder deltage. Hvis lod- og pilhøjder er overskredet, kontrolleres det ved vurdering - om nødvendigt for bærende vægge med statiske beregninger - at væggene stadig har de fornødne bæreevner i det aktuelle projekt. Entreprenøren har pligt til at påtale evt. fejl og mangler, evt. skriftligt at meddele byggeledelsen herom, inden entreprisegennemgangen. Hvis der er fejl eller mangler, skal entreprenøren give afhjælpningsforslag

1.5.0 GLASVÆVSSTRIMLER Hvor Multiplade vægge ikke monteres i forbandt med tilstødende vægge (f.eks. ombygning), skal det sikres, at væggen er forsvarligt mekanisk fastgjort til tilstødende vægkonstruktioner. Over lodrette mekaniske samlinger samt over bjælkeender monteres en glasvævsstrimmel (henhører under malerarbejdet).

1.6.0 UDSPARING OG RILLER Følgende entrepriser skal være afsluttede og godkendt af tilsynet, før montør eller maler kan spartle væggene. Rilning og lukning af disse udføres under installationsentreprisen. Udfræsningen, der foretages med skarpt skærende værktøj, må kun foretages lodret for hver meter og kun fra den ene side af væggen. Rilledybden må uden nærmere undersøgelse max. være 25 mm og bredden må max. være 50 mm. Der må dog i begrænset omfang udfræses for eldåser og afbrydere. I lejlighedsskel forskydes eldåserne min. 10 gange afstanden mellem væggene, jfr. SBI/DTH167. (EKS: 75 mm isolering = 750 mm mellem dåserne). Før efterstøbning børstes rillen grundigt for støv, og der forvandes rigeligt. Efterstøbningen udføres med svindfri murcementmørtel 1:5 og skal være i plan med vægfladen. Hvor rør føres under væggen, skal hullerne for rørene bores ud. Der henvises i øvrigt til VVS- og El-entreprisen. 1.7.0 ANSVAR OG GARANTI Iht. H+H-Danmark A/S salgs og leveringsbetingelser samt særlige betingelser i udbudsmaterialet.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Beskrivelse

multipladen

Porebetonentreprisen

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side87 87

Vinterforanstaltninger Multipladen kan anvendes i vinterbyggeri. Multipladen leveres med vejr-beskyttende krympeplast. Når emballagen er åbnet, skal Multipladen holdes grundigt tildækket for at undgå uønsket fugtoptagelse. Generelt skal der drages omsorg for at holde byggefugten på et minimum, da det er forhøjet vandindhold, der giver risiko for frostskader.

CE-mærket MultiPladelim Pladelim kan anvendes ved temperaturer ned til 0° C, og bør ikke anvendes i perioder med vedvarende frost. Limens frysepunkt kan dog sænkes, så den kan anvendes ned til minus 3° C ved at erstatte en del af blandingsvandet med denatureret sprit. Sprittilsætningen må ikke overstige 5% af vandindholdet, da limens styrke ellers mindskes mærkbart. Egentlig afhærdning finder kun sted ved temperaturer over 5° C.

CE-mærket Vinterlim Vinterlim er en specielt udviklet lim til brug i frostperioder. Limen kan anvendes ned til ÷ 15° C. Før brug opbevares Vinterlimen i opvarmet rum. Limfladerne skal være rengjorte for is før limning. Salt og andre optønings-midler må ikke anvendes i forbindelse med porebeton.

Se også anvisninger om vinterbyggeri fra Vinterkonsulenttjenesten, Teknologisk Institut.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Beskrivelse

multipladen

Finish

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side88 88

Generelt: I projektet skal det angives, om montage-finish skal udføres af maleren eller montøren. Ligeledes skal det fremgå, om det er maleren eller montøren, som skal udføre en eventuel fugning ved loft vægsamlinger m.v. Hvis der stilles skærpede udfaldskrav, skal dette beskrives under malebehandlingen.

Montagefinish, omfang: Ca. en time efter limning skrabes/slibes limfugerne. Herefter repareres skår, huller og samlinger med H+H spartelmasse G. Når denne er tør, slibes til plan vægflade. Større huller udsættes først med H+H udfyldningsmørtel. Det er normal praksis, at montagearbejdet afleveres (afsluttes) med en montagefinish, som lever op til følgende krav iht. MBK’s anvisninger til: Forudsætninger. Fuger, huller, revner og skår skal være udfyldt til plan vægoverflade, og samlinger skal være udjævnet over 100 mm pr. 1 mm spring. Hvis udjævningen er foretaget ved spartling, skal denne være fastsiddende og må ikke smuldre ved let slibning med karborundumsten nr. 80. Der kan forekomme enkelte huller op til 15 mm i diameter og enkelte ridser pr. plade. Der kan forekomme lunker m.v., som maksimalt må være 5 mm målt på en 2 m retskede. Hvor vægge ikke monteres i forbandt med tilstødende vægge (f.eks. ombygning), skal det sikres, at væggen er forsvarligt mekanisk fastgjort til tilstødende vægkonstruktioner. Over lodrette samlinger monteres en glasvævsstrimmel.

Malerarbejde, omfang: Ved svage tværsnit, som f.eks. dør-overliggere, vinduesbrystninger, bjælkeender o.l., strimles der over limsamlingerne med glasfibervæv i en bredde på ca. 150 mm . Dette udføres under malerentreprisen. Herefter anvendes anvisningerne i Malerfagligt Behandlingskatalog for den respektive overflade.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Beskrivelse

multipladen

Finish

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side89 89

Montageafslutning Resultat: Vægge klar til spartling.

Evt. limrester slibes bort med slibebræt, Rokamat Universal slibemaskine monteret med groft sandpapir korn 16 eller med skrabejern. Bedst inden klæberen er afhærdet. Skrabejernet anvendes inden for den første time efter monteringen.

Skår og større huller fyldes ud med f.eks. gipsbaseret spartelmasse. Hullerne må ikke fyldes, så der er overskud i forhold til væggens plan. Der kan dog forekomme enkelte større huller, når væggen afleveres klar til spartling.

Herefter anvendes MBK´s anvisninger af efterfølgende entreprise.

Rokamat

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Beskrivelse

multipladen

Finish

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side90 90

Kantspartling Resultat: Vægge til videre behandling iht. MBKs behandlingsanvisning til f.eks. rutex.

Væggen forprimes eller forvandes. Samlingerne kantspartles med spartelmasse iht. MBK´s anvisninger. Max. stigning på plane flader = 1 mm jævnt spring pr. 100 mm flade. Dvs., at der anvendes min. en 100 mm bred spartel.

Spartling slibes til den er i jævn og glat plan med væggens overfladeplan. Slibning foretages med slibebrædt eller Rokamat Universal slibemaskine monteret med fint sandpapir korn 24 eller karborundumsten nr. 80.

Herefter anvendes MBK´s anvisninger af efterfølgende entreprise. Rokamat

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Beskrivelse

multipladen

Finish

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side91 91

Fuldspartling Resultat: Vægge til videre behandling iht. MBKs behandlingsanvisning til f.eks. glat tapet.

Væggen forprimes eller forvandes og fuldspartles herefter med spartelmasse iht. MBK´s anvisninger. Max. stigning på plane flader = 1 mm jævnt spring pr. 100 mm flade. Dvs., at der anvendes en bred spartel.

Spartling slibes til den er i jævn og glat plan med væggens overfladeplan. Slibning foretages med slibebrædt eller Rokamat Universal slibemaskine monteret med fint sandpapir korn 24 eller karborundumsten nr. 80.

Herefter anvendes MBK´s anvisninger af efterfølgende entreprise. Rokamat

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Beskrivelse

multipladen

Finish

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side92 92

LIP – til boliger Forbehandling og montering af keramisk belægning på vægge 1. Forarbejde Forudgående arbejde og konstruktioner er udført i henhold til BR 2008, By og Byg Anvisning 200 , SBI-anvisning-180 og SBI-anvisning-189. Underlaget rengøres, og eventuelle urenheder fjernes. 2. Grunding Multipladen grundes med en grunder som LIP Primer. 3. Vådrumsmembran Vægge i vådzone påføres enten to lag LIP VS 30 Vandtætningsmembran eller 1 lag LIP Vådrumssystem. I overgangen væg/gulv og lodrette hjørner monteres LIP Armeringsvæv. 4. Klæbning Klæbningen udføres som tyndlagsklæbning med en flisemørtel som LIP MultiFliseklæb. Mørtelen trækkes glat på underlaget og kammes igennem med en tandspartel. Størrelsen afhænger af flisetype og –størrelse: Kantlængde på flisen

Tandspartelstørrelse

over 50 mm

4 mm

over 108 mm

6 mm

over 200 mm

8 mm

Der skal altid tilstræbes 100% klæbedækning. Der bør ikke påføres klæber på større arealer, end der kan tilklæbes inden for 15 minutter. Fliserne vrides/trykkes på plads i klæberen. 5. Fugning Tidligst 48 timer efter klæbning af fliser udfuges der med en LIP Fugemasse. Efter ca. 15 minutter eller efter at fugemørtlen er trukket til, påbegyndes afvaskningen. I overgangen væg/gulv og ved rørgennemføringer udfuges med højelastisk fuge som LIP Sanitetssilicone. Der skal altid udfuges på bagstop eller sliptape. 6. Generelt Ud over denne anvisning henviser vi til de tekniske brochurer og brugsanvisninger for de enkelte produkter, ligesom BR 2008, By og Byg Anvisning 200 , SBI-anvisning-180 og SBIanvisning-189 skal overholdes. Der henvises til konkrete arbejdsbeskrivelser 1.1 Tungt badeværelse i ny bolig, 1.3 Tungt badeværelse i gammel bolig, 1.4 Tungt gulv og tung vægkonstruktion efter BR 2008 og 1.8 Let gulv og tung vægkonstruktion. 7. Teknisk rådgivning LIP byggeteknisk rågivning står til rådighed med yderligere vejledning på telefon 64 42 13 30.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Beskrivelse

multipladen

Finish

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side93 93

LIP – til belastet miljø Forbehandling og montering af keramisk belægning på vægge 1. Forarbejde Forudgående arbejde og konstruktioner er udført i henhold til BR 2008, By og Byg Anvisning 200 , SBI-anvisning-180 og SBI-anvisning-189. Underlaget rengøres, og eventuelle urenheder fjernes. 2. Grunding Multipladen grundes med en grunder som LIP Primer. 3. Vådrumsmembran Vægge i vådzone påføres enten to lag LIP VS 30 Vandtætningsmembran eller 1 lag LIP Vådrumssystem. I overgangen væg/gulv og lodrette hjørner monteres LIP Armeringsvæv. 4. Klæbning Klæbningen udføres som tyndlagsklæbning med en flisemørtel som LIP MultiFliseklæb. Mørtelen trækkes glat på underlaget og kammes igennem med en tandspartel. Størrelsen afhænger af flisetype og –størrelse: Kantlængde på flisen

Tandspartelstørrelse

over 50 mm

4 mm

over 108 mm

6 mm

over 200 mm

8 mm

Der skal altid tilstræbes 100% klæbedækning. Der bør ikke påføres klæber på større arealer, end der kan tilklæbes inden for 15 minutter. Fliserne vrides/trykkes på plads i klæberen. Der skal altid tilstræbes 100% klæbedækning. Der bør ikke påføres klæber på større arealer, end der kan tilklæbes inden for 15 minutter. Fliserne vrides/trykkes på plads i klæberen. 5. Udfugning Den keramiske belægning udfuges med LIP 22, der leveres i to efter hinanden afstemte dåser, der blandes grundigt sammen. Det skal tilstræbes, at fugemassen kun påføres, når fugen er helt rengjort. Inden for den åbne tid rengøres belægningen iht. anvisningen på emballagen. Den udførende skal have bestået epoxykursus. 6. Væsentligt Der stilles krav til tætheden og resistensen i fuger. Det samme er gældende for den keramiske belægning svarende min. til anvendelsestilstanden i det bygningsfysiske og termiske miljø. Hvis den keramiske belægning ikke i sig selv er tilstrækkelig, skal der etableres et tæt og resistent underlag. 7. Generelt Ud over denne anvisning henviser vi til de tekniske brochurer, brugsanvisninger og arbejdshygiejniske data for de enkelte produkter, ligesom Bygningsreglementet skal overholdes. 8. Teknisk rådgivning LIP byggeteknisk rågivning står til rådighed med yderligere vejledning på telefon 64 42 13 30.

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


Beskrivelse

multipladen

Brugervejledning

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side94 94

Brugervejledning/beboervejledning Befæstigelser: Multipladen er søm- og skruefast til almindelige småting, såsom billeder og nips. Når større emner skal fastgøres i Multipladen, skal der anvendes f.eks. nylonpløkke (dybler) iht. Multipladens anvisninger.

Overflader: Overflader er normalt færdigbehandlet af maler og er klar til brug/indflytning. Med tiden bliver malerbehandlingen ”slidt” og efter ommøblering af billeder, hylder m.v. fremkommer der huller fra søm og skruer. Småhuller i Multipladen kan normalt i tørre rum lukkes med gipsbaserede spartelmasser. I våde zoner anbefales det at afslutte med en MK-godkendt vådrumsmembran.

Ønskes tapet udskiftet, kan dette ske på traditionel vis. Hvor der fremkommer huller bag tapet, kan disse udsættes med gipsbaseret spartelmasse, hvortil der normalt anvendes min. 10 cm bred spartel. Efterfølgende kan væggene slibes på traditionel vis med karborundumsten nr. 80 eller tilsvarende.

Vedr. overflader henvises også til Malerfagligt Behandlings-Katalogs anvisninger: MBK

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


multipladen 10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side95 95

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk


multipladen 10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side96 96

H+H Danmark Saralyst Allé 40 8270 højbjerg Telefon Fax

+45 7024 0050 +45 7024 0051

www.HplusH.dk

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk

Scan Porebetong teknisk informasjon  

Til nybygg, rehabilitering og innredning

Scan Porebetong teknisk informasjon  

Til nybygg, rehabilitering og innredning

Advertisement