Page 90

Beskrivelse

multipladen

Finish

10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side Side90 90

Kantspartling Resultat: Vægge til videre behandling iht. MBKs behandlingsanvisning til f.eks. rutex.

Væggen forprimes eller forvandes. Samlingerne kantspartles med spartelmasse iht. MBK´s anvisninger. Max. stigning på plane flader = 1 mm jævnt spring pr. 100 mm flade. Dvs., at der anvendes min. en 100 mm bred spartel.

Spartling slibes til den er i jævn og glat plan med væggens overfladeplan. Slibning foretages med slibebrædt eller Rokamat Universal slibemaskine monteret med fint sandpapir korn 24 eller karborundumsten nr. 80.

Herefter anvendes MBK´s anvisninger af efterfølgende entreprise. Rokamat

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk

Scan Porebetong teknisk informasjon  

Til nybygg, rehabilitering og innredning

Scan Porebetong teknisk informasjon  

Til nybygg, rehabilitering og innredning

Advertisement