Page 5

multipladen 10.01.2008 Dato 06.02.2009

Side 5 Side 5

Multipladen Info

side 6

Anvendelse

side 7

Sortiment

side 8

Multipladen

8

Palletering

9

Bjælker

Tekniske data

10 side 11

Deklaration

12

Brand

13

Lyd

15

U-værdier

17

Statik

19

Befæstigelser

38

Projektering Konstruktion

Udførelse

side 47 47 side 54

Kombinationsbyggeri

70

Indvendig efterisolering af kældre

75

Installationer i vægge

76

Murbindere

77

Beskrivelse

side 78

Porebetonentreprisen

78

Vinterforanstaltninger

86

Finish

87

Brugervejledning

93

H+H Danmark A/S · Saralyst Allé 40 · DK-8270 Højbjerg · Telefon 70 24 00 50 · Fax 70 24 00 51 · www.HplusH.dk

Scan Porebetong teknisk informasjon  

Til nybygg, rehabilitering og innredning

Scan Porebetong teknisk informasjon  

Til nybygg, rehabilitering og innredning

Advertisement