Page 1

SCAN multipuss – et ekte multiprodukt


Scan Multipuss

et ekte multiprodukt

Fester der hvor vanlig mørtel faller av, og er like lett å arbeide med som tradisjonelle mørtler. Hefter på alle faste, rengjorte mineralske overflater som Scan blokk, tegl, betong, kalksandstein, porebetong etc. Allsidig og sterk mørtel

Tekniske data:

Scan Multipuss er en allsidig og sterk mørtel med en fremragende vedheft. Den er lett å arbeide med i både tynne og tykke lag.

Brukstemp: +5o - +25o

Scan Multipuss er et ekte ”multi” produkt som løser en lang rekke oppgaver uten bruk av ytterligere tilsetninger.

Vannbehov: ca. 3,5 - 4,0 liter pr. 25 kg. sekk Brukstid:

ca. 2 timer

Massefyll:

1,65 g/cm³ i løs vekt

Herdeperiode: 28 dager ved 20 °C

Bruksområder  Spesielt godt egnet til pussing på Scan Blokk og Scan Isoblokk.  Kan brukes til utfylling av tilbakeliggende fuger før vannskuring/pussing med Skalcem S 2000 eller malingsbehandling. Som utfyllingsmørtel etter sandblåsing.  Som tynnpussmørtel på betong og andre mineralske overflater. Til pussing av hugget kalksandstein.  Sugende underlag som f.eks. porebetong og gips skal primes med Beto-Binder før behandling.  Heft, puss- og utfyllingsmørtel til alle lagtykkelser fra 1-15 mm uten ytterligere tilsetninger.

SCAN multipuss

Overmalbar: Utendørs: ca. 28 dager Innendørs: ca. 1 uke

Forbruk Generelt: 1,4 kg/mm/m2 Nettpuss med armeringsnett min. 7 mm lagtykkelse: 9,8 kg/m2

Etterbehandling Kan etterbehandles etter 4 døgn med sementbasert murmaling eller en tynnpuss med farge.

Lagring Mørtelen skal lagres tørt Holdbarhet: ca. 2 år


Scan Multipuss

PÅFØRING Forarbeide Scan Multipuss påføres med stålbrett eller sprøyte og bearbeides med pussebrett eller filsebrett. Muren skal forvannes før påføring. Sugende overflater primes med Beto-Binder oppblandet med vann i forholdet 1:3. I varme perioder skal det ettervannes med forstøvet vann.

Ved utfylling av tilbakeliggende fuger dypere enn 12 mm skal fugen komprimeres med en fugeskje. Ved bruk som puss kan det påføres maksimalt 10 mm pr. lag.

Ved bruk sammen med armeringsnett på Scan Blokk: Det påføres et puss lag på min. 5 mm, før nettet arbeides inn i den våte pussen, slik at nettets struktur er dekt, og nettet befinner seg i den ytterste 1/3 del av pusslaget. Etter ett døgns herding påføres et nytt puss lag på 2 mm som avslutning.

PÅFØRING av multipuss 1

2

3

4a

4b

5

Påfør Multipuss og monter sokkelprofil  1  og nettstrimmel på 10 cm. Ferdig montert sokkelprofil og nett skal tørke i ett døgn. 2 Hjørneprofiler med nett monteres.

3  Multipuss trekkes på underlaget og nett pusses inn

i Multipussen. Overflaten filses ut med svamp.

4  Lag to trekkes på etter ett døgn med herding. 5  Overflaten filses ut med svamp.

SCAN multipuss


BMC AS 02. 2013

Les eller bestill vårt omfattende brosjyreprogram på www.bmc-norge.no

Vest/Nord Norge Stykgodsvej 7 DK-9000 Aalborg Tlf:+45 96 31 28 00 Faks:+45 96 31 28 10 bmc@bmc-danmark.dk

Øst Norge Stoltenbergsgate 58 Postboks 238 N-3101 Tønsberg Tlf: 33 30 03 90 Faks: 33 30 03 99 bmc@bmc-norge.no

Scan Multipuss  

Scan Multpuss - allsidig mørtel

Advertisement