Page 1

SCAN KR MØRTEL

- få en ren og fin fasade

REDUSERER KALKUTFELLINGEN MED INNTIL 90 %

SCAN KR MØRTEL

1


Ren og fin fasade

Den vanligste klagen når det gjelder nytt murarbeid er kalkutfelling. For å forebygge dette og klagene som følge av det, utviklet og lanserte vi en ny generasjon kalkreduserende Scan KR mørtler i 2011. REDUSER UTSKILLING AV KALK MED INNTIL 90 %

SPAR TID OG PENGER

Den nye generasjonen kalkreduserende Scan KR Mørtel inneholder en utsøkt pakke ”blokkerere” som reduserer risikoen for fargeendring/utskilling av kalk med inntil 90 %.

Ved å minske skadetilfellene er det mulig å spare store beløp på behandling av klager, samt på kostnader for reparasjon og rengjøring. Tiden mellom murarbeidet og fuging kan reduseres slik at stillaset kan fjernes tidligere.

BRUKERVENNLIG Med kalkreduserende Scan KR Mørtel fra BMC, blir muring mer brukervennlig, og dessuten kan disse arbeidene utføres under (mer) ekstreme forhold med godt resultat. Forsinkelser i byggeprosessen på grunn av ugunstige værforhold kan altså unngås. Med Scan KR Mørtel er tidspunktet for glatting av fugen mindre avgjørende. På den måten er glattingen blitt mye mer brukervennlig, med minimal risiko for fargeendring av fugene og/eller flekker på steinene.

500

100

150

HVITGRÅ

Scan KR Mørtel fremhever de enkelte fasadestein, som står renere og dermed får fasaden det ønskede uttrykk og en flottere fremtoning.

Med en fin og varig fuge vil det være mulig å levere bygninger av høyere kvalitet. 600

KREM

HVIT

FIN OG REN FASADE

200

GRÅ

800

700

OKER

250

MØRKGRÅ

900

RØD

TERRA

300

ANTRASITT

BRUN

400

SORT


Synlig bedre resultat

1

Uten Scan KR Mørtel

2

Med Scan KR Mørtel

MED OG UTEN SCAN KR MØRTEL Bilde 1 viser første byggetrinn på Sørenga, Oslo, hvor det ble murt med mørtel fra en annen leverandør. Det er tydelig store skjolder på fasaden, hvor kalk har trukket ut igjennom murverket. Bilde 2 er fra byggetrinn to, hvor man valgte å skifte leverandør og mure med Scan KR Mørtel. Her ser man at fasaden står ren og fin - derfor har BMC og Scan KR Mørtel blitt valgt til samtlige ferdigstilte byggetrinn hittil.

Synlig bedre resultat - HVER GANG FORDELER VED SCAN KR MØRTEL

SCAN KR MØRTEL LEVERES SOM

Lett å bearbeide og glatte.

Murmørtel 0-2 / 0-3 / 0-4 mm

Konstant høy kvalitet.

Fugemørtel

Kalkreduserende – utstyrt med en utsøkt pakke ”blokkerere”.

Designmørtel

Vær- og frostbestandig. Både innendørs og utendørs arbeid. Kan leveres i flere farger og fasthetsklasser. KOMO-sertifisert. EGENSKAPER Scan KR Mørtel er fabrikkprodusert tørr mørtel på grunnlag av sement i henhold til NEN-EN 998-2 ”mørtel for murverk” og CUR-anbefaling 61. Denne mørtelen egner seg til muring av de mest gangbare steintypene i sterkt utsatte murverk, vannavstøtende murverk, murverk som ikke er beskyttet mot vær og vind, murverk med høy mekanisk belastning og normalt innendørs murverk.

Scan KR Mørtel er spesielt egnet til teglmuring, og den tilpasses steintypen og vannoppsuget på denne slik at resultatet blir optimalt.


Scan KR Mørtel

ET UTVALG PROSJEKTER

PROSJEKTER

PRODUKT

ANTALL

Sørenga, Oslo

Spesial designet KR Mørtel

2500 tonn

Universitet, Tromsø

Spesial designet KR Mørtel

150 tonn

Brotorvet, Brevik

Spesial designet KR Mørtel

178 tonn

Dalen Skole, Fetsund

Spesial designet KR Mørtel

500 tonn

Marienfryd 2,3,4,5,6 Oslo

Spesial designet KR Mørtel

400 tonn

DNB Solheimsviken, Bergen

Spesial designet KR Mørtel

120 tonn

Høyskolen i Bergen

Spesial designet KR Mørtel

140 tonn

Trondheimsveien, Oslo

Spesial designet KR Mørtel

130 tonn

Tjuvholmen, Kavringen brygge Oslo

Spesial designet KR Mørtel

150 tonn

Norlease, Larvik

Spesial designet KR Mørtel

30 tonn

Vækerøveien 3, Oslo

Spesial designet KR Mørtel

110 tonn

Lyngveien, Lørenskog

Spesial designet KR Mørtel

25 tonn

Vestfold Krematorium, Sandefjord

Spesial designet KR Mørtel

100 tonn

BMC AS // Stoltenbergsgate 58, Postboks 238, 3101 Tønsberg Tlf. 33 30 03 90 // bmc@bmc-norge.no // www.bmc-norge.no

Scan KR Mørtel  

Scan KR Mørtel reduserer kalkutfellinger med inntil 90 % og gir en ren og lekker teglfasade fra dag èn!

Advertisement