Page 1

SCAN ELEMENTDEKKER

- den rette løsningen

Scan Elementdekke

1


- gir betydelige fordeler i byggeperioden og for det endelige resulltatet

Elementdekker i lettklinkerbetong brukes som etasjeskille og takelementer i både små og store bygg. I eneboliger blir det vanligvis brukt trebjelkelag som etasjeskille. Det vil være en stor fordel å benytte elementdekker i lettklinkerbetong, så vel i byggeperioden som senere. Elementene er enkle å montere og har mindre etterarbeid sammenlignet med et tradisjonelt etasjeskille. Man oppnår derfor en vesentlig kortere byggetid, som igjen gir en fornuftig totaløkonomi. Scan Elementdekker er en optimalløsning til minimering av støy, i tillegg til en en høyere grad av sikkerhet og trygghet med hensyn til brannfare. Elementdekkene produseres i 2 grunnleggende forskjellige utgaver:

Hurtig, rimelig og effektiv montering Fordi elementdekkene er fremstilt av lettklinkerbetong og bredden er begrenset til 60 cm, blir vekten pr. element lav. Monteringen krever sjelden dyre spesialkraner, og de kan derfor i de aller fleste tilfeller monteres direkte ved levering av bilens egen kran.

SCAN LETTDEKKE SCAN LYDDEKKE

Dekket kan belastes med persontrafikk umiddelbart etter montering Fugene på oversiden må armeres og støpes ut før dekket belastes ytteligere. Dette skaper en rask, effektiv og sikker byggeprosses. Oversidene av elementene er poretettet og undersidene har en jevn overflate. Bedre sikkerhet mot brann Elementdekker er ikke brennbare og utvikler ikke skadelige røykgasser ved brann. Dette gir en god sikkerhet og trygghet når bygget er i bruk.

2

Scan Elementdekke


Sunt inneklima Elementdekker bidrar til et sunt inneklima. Elementene har gode varmeakkumulerende egenskaper. Dekkene er fremstilt av naturprodukter, som ikke angripes av råte og sopp, og gir alt i alt et godt og behagelig inneklima. Ved gjennomboring av rørgjennomføringer må det tas hensyn til armeringen i dekket, se figur 3 side 6. Tilpassninger fra fabrikk eller ved montering Elementdekkene kan fra fabrikken forsynes med utsparringer opp til halv platebredde (30 cm) uten at bæreevnen reduseres. Det kan også lett lages hull og tilpassinger med vanlig verktøy, men det skal da unngåes å kappe bunn-armeringen, da dette vil redusere bæreevnen. Plassering av armeringen fremgår av monteringsveiledning.

Suveren lyddemping Scan Lyddekke gir naturligvis meget god lyddemping i boliger, men også det normale Scan Lettdekke vil gi merkbar forskjell i støyen fra overetasjen og omvendt, sammenlignet med tradisjonelt trebjelkelag.

Scan Elementdekke

3


Scan Lettdekke

Brukes som etasjeskille i eneboliger, leilighetsbygg, industribygg og ved rehabiliteringsoppgaver. Har meget gode lydegenskaper sammenlignet med tradisjonelle løsninger. Ingen knirking – ikke brennbare.

SCAN LYDDEKKE

SCAN LETTDEKKE

Dimensjoner Elementdekkene leveres i 60 cm bredde og lengde etter tegninger med maksimal lengde på 6,80 meter. Tilpassingselementer leveres etter behov. Tykkelsene på elementene varierer fra 120 til 280 mm, med 20 mm intervall avhengig av den nødvendige bæreevnen. Isolasjon SCAN LETTDEKKE, har i seg selv en god isoleringsevne, men kan leveres med 30 –100 mm mineralull innstøpt på undersiden (isolasjonens tykkelse forhøyer dekkets tykkelse tilsvarende). Denne typen kan for eksempel benyttes over krypkjellere. Opplegg Minste opplegg for elementdekkene er 55 mm. I praksis velges det normalt 63-70 mm på grunn av toleransene i produksjon og montering av elementene. Skjøtes 2 elementer over en vegg, skal veggen være min. 150 mm bred. Blir det brukt understøtninger utenom skjøter, skal disse være 100 mm brede.

4

Scan Elementdekke

Miljø- og sikkerhetsklasse SCAN LETTDEKKE og SCAN LYDDEKKE kan brukes i passiv og moderat miljøklasse. Med hensyn til sikkehetsklasse kan de brukes i lav og normal klasse. Disse sikkerhets- og miljøklassene dekker bruk i bygg med opp til 5 etasjer. Produktsertifisering Niss Sørensen & Søn A/S er produktsertifisert igjennom BVQI og er også tilsluttet Byggevareleveranseklausulen. Tilbud eller bestilling av dekke Send oss målsatte plantegninger på e-post, og vi utarbeider monteringstegninger, utsparingsplaner osv. Produktene selges via byggevareforretninger i Norge. Se skjema på side 7 i denne brosjyren eller på vår nettside.


Scan Lyddekke

Har samme bruksområde som SCAN LETTDEKKE, men har en større lydreduksjonsevne. SCAN LYDDEKKE brukes også hvis det er krav om høy bæreevne. SCAN LYDDEKKE er testet hos SINTEF Byggforsk og resultatet viser gode verdier:

Utdrag fra e-post fra SINTEF:

”Resultatene ble meget bra både for luftlyd og trinnlyd i forhold til boligkrav etter TEK/NS 8175, klasse C selv inkludert omgjøringstall for spektrum / lavfrekvens-korreksjon.“

Luftlyd Trinnlyd Rw (dB) Ln,w (dB)

Konstruksjon

180 mm lyddekke (rådekke)................................................................................................................................. 56 (> 55)

77 (< 53)

180 mm lyddekke m/lydhimling (30x48 lekter i lydbøyler, 50 mm min.ull og to lag 13 mm gips)..................................................................... 67 (> 55)

57 (< 53)

180 mm lyddekke m/lydhimling og flytende gulv (12 mm Hunton Silencio og 14 mm parkett)....................................................................................................... 66 (> 55)

45 (< 53)

Verdier for SCAN LYDDEKKE er målt hos SINTEF Byggforsk 2006/2007. (Krav i parentes). Tabellen under viser antatte laboratorieverdier fra SINTEF på alternative dekketykkelser (rådekker)

BMC lyddekker

Flatemasse (ca.) (kg/m2)

Veid trinnlydnivå Ln, w, (dB)

Veid lydreduksjonstall Rw (dB)

120

220

81

52

140

260

80

54

160

300

79

55

180

330

77*

56*

200

370

76

57

220

400

76

58

240

445

75

59

260

480

75

59

* laboratoriemålt verdi

Verdiene er av orienterende karakter og må brukes med varsomhet. Tilsvarende tykkelseskorreksjoner er det mer usikkert å overføre til resultatene for dekker med flytende gulv og/eller lydhimling, spesielt dersom man har stort tykkelsesavvik fra den laboratoriemålte verdien. Verdiene gjelder for laboratoriemålinger, og man må foreta ytterligere korreksjoner for antatte feltverdier.

Scan Elementdekke

5


Isolasjon

Scan Iso 35 cm normalblokk

Lettklinkerdekke Opplegg 100 mm Scan tilpassningsblokk 10 cm Poretetting og svillelist (LVD-list) Langanker, 2 stk. kamstål 12 mm B-20 Scan Isoblokk 35 cm armeringsblokk Laftevatt

Figur 1. Opplegg av lettklinkerdekke på grunnmur av Scan Isoblokk 35 cm. Scan Iso 25 cm normalblokk Laftevatt

Scan tilpassningsblokk 10 cm

Lettklinkerdekke Opplegg 100 mm Scan Iso u-blokk 25 cm Poretetting og svillelist (LVD-list) B-20 og u-blokkarmering

Figur 2. Opplegg av lettklinkerdekke på grunnmur av Scan Isoblokk 25 cm.

1,5

Bærende armering

20

9,9

20

7,4

15

15

7,4

15

15

7,5

15

7,5

7,4

7,5 7,5

9,9 15

3 stk

7,4

4 stk

7,5

7,4

5 stk

7,5

7,4

6 stk

LVD-list Mål: 45 mm bred, 10 mm høy. Rull à 50 meter

Mål i cm.

Figur 3. De fire mest brukte armeringskoder for standardelement i bredde 60 cm. (Hvilken type som blir brukt fremkommer på ordrebekreftelsen) For å oppnå god lastoverføring og tetthet, anbefaler vi bruk av svillelist. minimum 15 cm

Figur 4. Ved skjøting av elementer kreves det innstøpt 10 mm kamstål i en lengde av 2,5 m i hver fuge. Vi anbefaler at det innstøpes kamstål i alle fugers hele lengde.

6

Scan Elementdekke

Ytterlige informasjon kan du få ved å rekvirere monteringsveiledning, deklarasjonsblad og EC certifikat. Dette kan lastes ned fra vår hjemmeside: www.bmc-norge.no


Prisforespørsel/Bestilling av Scan Elementdekke

Vi trenger følgende opplysninger for raskere saksbehandling: Forhandler: Dato: Leveringsadresse: Postnummer: Kommune: Kontaktperson byggeplass:

Telefon:

Snølast/m.o.h:

Lettdekke Lyddekke

Etasjeskille bolig

Terrasse

Membran under påstøp Påstøp 60 mm

Garasjegulv

Takelement

Membran over påstøp

Påstøp 80 mm

Påstøp/avretting i mm:

Tykkelse isolasjon/trinnlyd i mm:

Spon/finér/gips i mm:

Flis/parkett:

Skifer i mm:

Tykkelse yttervegger i mm:

Armert i påstøp/avretting

Tykkelse bærende innervegger i mm:

Tykkelse på dragere/jernbjelker i mm (markér med bokstav på tegningen): A: B: C: D: Ønsker svillelist (LVD-list)

JA

NEI

Trenger kran til montering

(opptil 16 meter, avhengig av elementvekt)

Har kran på byggeplass

(NB! ikke truck eller lesseapparat)

NB! På tegning trenger vi mål på og målsatt plassering av trappehull, piper og andre utsparringer. Skjema kan også lastes ned på vår nettside Scan Elementdekke

7


BMC AS 03. 2014

Stoltenbergsgate 58, Postboks 238, 3101 Tønsberg Tlf. 33 30 03 90 // bmc@bmc-norge.no // www.bmc-norge.no

8

Scan Elementdekke

Scan Elementdekke  
Scan Elementdekke  

Scan Elementdekke til små og store bygg

Advertisement