Page 1

SCAN AIR-TEC

- fasadesystem

1


TEAM SCAN AIR-TEC

BMC – Building Material Corporation AS

Siniat er med sine 40 års erfaring

I 1971 startet Jo van Strien på en

har eksistert i mer enn 25 år, og er en

en av de europeiske lederne

enkel måte å produsere de første

betydelig leverandør av byggevarer

i gipsplateproduksjon- og systemer

bøttene med puss - dette ble starten

gjennom byggevareforretninger til

og er aktive over hele Europa.

på Strikolith.

det danske og norske marked.

Siniat er en del av Etex company.

Hovedproduktene i BMC AS er

Kvalitet er oppnådd gjennom

vært både utvidelse av produktspekteret

Gipsplater, Scan Blokk, Scan Mørtel,

kontinuerlig investering i teknologi

og salgsområdet har bredt seg fra

Scan Sement, Scan Tegl, Scan Dekke,

kombinert med materialer av høy kval-

Nederland, til det internasjonale plan.

Scan Fasade, Isolasjon, Vindsperre

itet for å produsere gips produkter av

Strikolith Group har på disse årene

og Undertak, Gerard Stål Takpanner,

høyeste kvalitet, og de har utviklet en

blitt synonymt med fasader, vegger

Belegningsstein, samt en lang rekke

rekke gipsplater for å møte de øverste

og tak.

komplimenterende byggevarer.

nivåene av brann og lyd.

BMC AS er et selskap i GF-Inveco

Siniat har gjennom sitt test- og

trygge, tekniske avansert, bruker- og

konsernet som har aktiviteter i bl.a.

forskningssenter i Avignon, Frankrike

miljøvennlige produkter.

byggevarer, shipping, spedisjon og

utviklet og testet innovative, tekniske

eiendom. BMC har 11 logistikksentre

gipsløsninger til forbedring av bygge-

langs Norges kyst som sørger for god

prossessen.

Utviklingen har siden tidlig 70-tallet

Kontinuerlig laboratorietesting sikrer

logstikk og samlast av en rekke byggevarer. Man sparer tid og penger.

2


TITTEL

SCAN AIR-TEC SYSTEMET Scan Air-Tec er et fasadesystem/luftet kledning som er velegnet for det norske klima. Kombinert med enkel utførelse og mange muligheter innenfor struktur og fargevalg er dette en unik løsning innenfor sitt felt. Siniat Aquaboard-platen er den første gipsbaserte fasadeplaten hvor man kan bruke sementbasert puss rett på overflaten. Den har alle gipsplatens fordeler, i motsetning til en sementbasert plate. Aquaboard-platen er 12,5 mm tykk og kledd med et syntetisk dekklag som egner seg for bruksområdet. Den unike overflaten gjør at den kan pusses direkte på, med et Siniat-godkjent pussemateriale/system. Sinat-godkjent pussmateriale er puss-systemet til Strikolith. Dette sammen med Aquaboard, utgjør Scan Air-Tec som leveres til det norske markedet av BMC AS.

Fasadesystemer er til for å beskytte fasaden og ytterveggen mot klimaepåkjenning, slik at man unngår mekaniske skader, som sprekker, krakelering o.l. Ved å benytte Scan Air-Tec fasadesystem, får man dobbeltvirkende tetting hvor ytre kledning (Scan Air-Tec) virker som vannskjermer, og den bakre del blir vindskjerming. På større byggeprosjekter hvor bakre del blir stående åpen over en periode, anbefaler vi Siniat Weather Defence gipsplate. Siniat Weather Defence kan stå utildekket på fasaden i opptil 12 måneder. Hvis fasaden hurtig lukkes med Siniat Aquaboard, kan f.eks Scan Air-Stop Vindsperre benyttes som vindskjerming. Skulle regn/vann trenge inn bak ytre kledning, så vil luftsirkulasjonen i luftespalten tørke evt. vann- og fuktighet hurtig opp. Monterte Sinat Aquaboard plater kan stå udekket i inntil fire måneder før de pusses med Strikolith grunnpuss GW-FLEX.

GODKJENNINGER

3


OPPBYGNING AV SCAN AIR-TEC

Bakenforliggende vegg Siniat Weather Defence Selvklebende armeringsnett Siniat Aquaboard Armeringsnett Grunnpuss GW-FLEX Puss Silikon/Puss Pearl

Bakenforliggende vegg Scan Airstop Vindsperre

SCAN AIRS TOP – et pro dukt fr a

Selvklebende armeringsnett

SCAN AIRS TOP – et pro dukt fr a

Siniat Aquaboard Armeringsnett

SCAN AIR – et prod STOP ukt fr a

Grunnpuss GW-FLEX Puss Silikon/Puss Pearl

SCAN AIR – et prod STOP ukt fr a

For flere utfyllende detaljer om systemoppbygning, se vår hjemmeside www.bmc-norge.no 4


SCAN AIR-TECs FORDELER SINIAT AQUABOARD Spesielt belegg som gjør det mulig å pusse rett på platens overflate. «Skjær og del» man trenger ikke et spesielt skjæreområde eller elektriske verktøy for å kutte. Enkel å håndtere på grunn av den lave vekten, sammenliknet med en sementbasert plate. Den unike overflaten er 1  00% muggresistent og har et ekstremt lavt vannoppsug. Maks fuktopptak er 3% som er betydelig lavere enn andre alternativer på markedet. Dette gir en plate som er stabil med lite krymp og svelling. Sluttresultatet blir en jevn og fin overflate. Raskt montering – spar tid og penger på byggeplassen. Kan stå utildekket på fasaden i inntil fire måneder uten puss. Kan spesialproduseres på mål (minimumskvantum 2.500 m2).

PUSSYSTEMET FRA STRIKOLITH To typer sluttpuss; vanlig og selvrensende. Grunnpuss leveres ferdigblandet i spann. Har optimale vanndampgjennomslipp og sørger derfor for sunne bomiljø. Er fiberforsterket som gir optimal vedheft. Er lett å arbeide med på grunn av de lette tilsetningsstoffene. Er sterkt vannavstøtende. Til plateskjøter leveres det nett som tapes over skjøten og sparkles, man sparer derfor en krevende arbeidsgang med å helsparke skjøter.

5


MONTERING AV SINIAT AQUABOARD Som underlag til Scan Air-Tec anbefaler vi Siniat Weather Defence/Siniat GU/Siniat GU Extra gipsplate eller Scan Airstop Vindsperre eventuelle tilsvarende produkter. Underlag og lekter er ikke en del av Scan Air-Tec fasadesystem.

Illustrasjon: Siniat Aquaboard monteres på vertikalt monterte trelekter (EN 335-2). Trelektene skal ha c/c 60x60 cm

 inimum tverrsnitt 20x60 for eksempel 23x73/98 M eller 36x73. Trelekten kan byttes ut med stålprofiler, om veggen skal oppfylle brann klasse Br1 for fasader.  et benyttes Siniat Aquaboard-skruer (klasse C4) D med en lengde på minst 41 mm. S iniat Aquaboard monteres direkte på trelekten. Den kan monteres vertikalt eller horisontalt. Ved horisontal monteringer må skjøtene forskyves i forhold til hverandre. Kontrollere at ventilasjon og drenering i spalten fungerer og ikke hindres av platenes montering. Platene monteres ende mot ende. Fugen i skjøtene skal ikke være mer enn 3 mm. S iniat Aquaboard festes med Aquaboard skruer i trelekten med c/c 200 mm, for å få beste mulig motstand mot vindlast. I områder med ekstreme værforhold, må skruetetthet og lekteavstand eventuelt vurderes med leverandør eller konsulent. Siniat Aquaboard skruene skal skrues rett ned, slik at skruehodet havner jevnt med platens yte. Skruene skal forsenkes 0,5-1,0 mm ned i platen uten å bryte platens syntetiske dekklag. Skruene får ikke skrues for langt inn i platen, samtidig som de ikke skal stikke ut fra overflaten. Avstand mellom skrue og platekant må ikke være mindre enn 15 mm. Det er viktig at skruene skrues med nøyaktighet, ettersom platens egenskaper for å klare vindlaster, er proporsjonal med den kraften skruen holder platen på plass med. S iniat Aquabord skal monteres med minimum 150 mm klaring til bakke nivå. På balkonger kan avstanden være ned til 20 mm. Husk å bruke bunnlist med lufting eller musebånd.

6


MONTERING AV STRIKOLITH PROFILER

Avslutningslist PAR 20 Hvis vindu monteres ut i fasade, jevnt med front på lekt, kan Avslutningslist PAR 20 list benyttes som avslutning på Siniat Aquaboard. Og fungere som vindusfals.

Avslutningslist PAR 20 montert rundt vinduer på leilighetsprosjekt, Fitjar.

7


MONTERING AV STRIKOLITH PROFILER

Bakenforliggende vegg Siniat Weather Defence Selvklebende armeringsnett Siniat Aquaboard Armeringsnett Grunnpuss GW-FLEX Puss Silikon/Puss Pearl

Bunnlist Med Scan Air-Tec`s bunnlist løser man oppgaven som tradisjonelt vanlig startlist og musebånd utfører. Dette er en komplett profil som forenkler arbeidet. Profilen skal kun settes på plass og festes til platen når man trekker på GW-FLEX grunnpuss.

Topplist Scan Air-Tec`s topplist med løsning for utluftning ved både beslagsløsning og takutstikk.

Bruksområder: Topplist PEA-0: når man skal føre luften videre ut i et beslag eller utluftning i takustikket.

Bruksområder: Bunnlist PSA-0: benyttes når det allerede er montert musebånd mellom lektene. Bunnlist PSA-23: benyttes når det monteres 23 mm tykk lekt. Fungerer som startlist for puss og som musebånd Bunnlist PSA-30: benyttes når det monteres 30 mm lekt. Fungerer som startlist for puss og som erstatning for musebånd.

8

Toppnlist PEA-16: benyttes når luften skal slippes ut mot takutstikket.


MONTERING AV SINIAT AQUABOARD Rundt dører og vinduer er det viktig at det IKKE blir kontinuerlig plateskjøter ved dør- og vindusskjøter. Det er også viktig at det er plass for luften å vandre (se illustrasjoner).

Vinduer og dører er ofte kritiske punkter når det gjelder tetthet mot regn og sprekkdannelser i hjørner. Følgende retningslinjer anbefales derfor:

Den første grunnleggende regelen er å forskyve platene slik at man ikke får noen skjøter ved vinduskarmens hjørne, på den måten som vises i illustrasjonene over. Monterte Sinat Aquaboard kan stå udekket i inntil 4 måneder før de pusses med Strikolith grunnpuss GW-FLEX. For detaljert beskrivelse av pussoppbygning se de neste sidene.

9


PUSS OPPBYGGNING STRIKOLITH PRODUKTER Hefting på Siniat Aquaboard: : 0.28 N/mm2 Underlag: må være bærekraftig og stabilt, og fritt for støv, løse deler, forskalingsolje, fukt eller andre forurensninger som kan påvirke hefteevnen negativt. 1

 ruk: Grunnpussen GW-FLEX blandes til en homogen B masse med maksimalt 2% rent kranvann pr. 25 kg bøtte. Oppblandes for hånd eller med maskin.

1

1: Plateskjøter tapes med selvklebende armeringsnett. Etterpå trekkes et tynt lagt Strikotherm Grunnpuss GW-FLEX over armeringsnettet. 2

2

3 2: Det monteres Renderpro hjørnelist på utvendige hjørner og vindusfalser (smyg). 3: I ”stresshjørner” det vil si hjørner i åpninger som er ekstra utsatt for bevegelse, pusses 30x30 cm svinnarmeringer inn (skjæres til fra Strikolith Armeringsnett).

4

4

4: Strikotherm Grunnpuss GW-FLEX trekkes jevnt på med en sparkel av rustfritt stål. Avrettes med stor tannsparkel (tenner 10x10 mm) til å lage spor.

10


PUSS OPPBYGGNING STRIKOLITH PRODUKTER 5

5

5: Legg deretter Strikolith glassfiber armeringsnett ned i grunnpussen med en overlapping på minimum 10 cm, og stryk så glatt med en sparkel av rustfritt stål til det er oppnådd en lagtykkelse på ca 4 mm (+/- 1 mm), slik at glassfiberen finnes overalt og er tilstrekkelig nedsenket i grunnpussen (pass på ved øvre hjørner og overgang mellom vegg og utforing).

7

6

6: Strikotherm Grunnpuss GW-FLEX glattes ut til en jevn og fin overflate. Den skal ikke brettskures. Tørketid minimum 48 timer.

7: Sluttpuss silikon/ Pearl sluttpuss (1 - 1,5 eller 2 mm) trekkes på i et tynt lag med et stålbrett.

8

Visste du at ved å pusse med Pearl selvrensende puss, så holder fasadens coating seg i ca. 3 år lengre enn gjennomsnittlig sluttpuss? 8: Sluttpuss silikon/Pearl sluttspuss skures/pusses med et plastbrett.

11


PRODUKTOVERSIKT AQUABOARD FASADEPLATE 12,5 mmx120x300 cm 144 m²/pakke 40 plater/pakke 10,8 kg/m² 38,88 kg/plate 1575 kg/pall

12,5 mmx120x150 cm* 72 m²/pakke 40 plater/pakke 10,8 kg/m² 19,44 kg/plate 797 kg/pall

PRODUKTOVERSIKT STRIKOLITH PUSSLØSNING

12

Grunnpuss ferdigblandet 25 kg spann Varenr. 62805

Puss silikon (1-1,5 eller 2 mm) 25 kg spann Varenr. 20126/20119/20120

Puss Pearl selvrensende (1-1,5-2 mm) 25 kg spann Varenr. 18359/18353/18354

Pearl maling 10 liter Varenr. 98010

Armeringsnett 50 m2 pr. rull Varenr. 62711

Skjøtenett Selvklebende 60 mm Varenr. 62721

*Pga kapp kan lengden variere med inntil 1 cm.


PRODUKTOVERSIKT STRIKOLITH PROFILLØSNINGER

Topplist PEA-16 2,5 m Varenr. 61165

Topplist PEA-0 2,5 m Varenr. 61166

Bunnlist PSA-23 2,5 m Varenr. 61168

Bunnlist PSA-30 2,5 m Varenr. 61167

Bunnlist PSA-0 2,5 m Varenr. 61169

Vindusfugeprofil U nett APU6 2,5 m Varenr. 60605

Vindusfugeprofil M nett 2,4 m Varenr. 7276

Hjørneprofil Render Pro uten nett EP 4 Varenr. 61025

Hjørneprofil med nett EP 0 Varenr. 61030

Endeprofil PAR 4 Varenr. 61000

Avslutningslist PAR 20 Varenr. 61027

13


SCAN AIR-TEC PROSJEKTER BØLGEN ATRIUM, ÅLESUND Bølgen Atrium er et unikt og moderne boligprosjekt i sjøkanten av Ålesund. Prosjektet er på totalt 34 selveierleiligheter. Arkitekt: Gunnar Kind Arkitekter Utførende: PEAB Eiendomsutvikling og Peab- K. Nordang

Arkitekttegninger: Gunnar Kind Arkitekter

14


SCAN AIR-TEC PROSJEKTER BØMLO BARNEHAGE, BREMNES Barnehagebygg ferdigstilt 2015, hvor Scan Air-Tec er en del av fasaden. Sluttpussen som ble valgt er farge RAL7039. Arkitekt: LINK Arkitektur Utførende: Engevik & Tislevoll AS (platemontasje) og Engevik Byggsenter Mureravdeling (pussutførsel).

SKANSEKAIA, ÅLESUND Prosjektet omfatter oppføring av tre frittliggende bygninger, som inneholder i hovedsak kontorer med tilhørende bifunksjoner. Arkitekt: Slyngstad Aamlid Arkitekter Byggherre: Skansekaia Utvikling AS

15


16

T

ri

E C

ko l i t h

Scan Air-Tec fasadesystem  

Scan Air-Tec fasadesystem/luftet kledning. Unikt da pussbæreren er gipsplate og ikke sementbasert plate.

Advertisement