Page 1

BMC KLICK-BOARD – Riktig form i ett klikk med vår innovative gipshjørne løsning!

Gipsplater, Scan Blokk, Scan Mørtel, Scan KR Mørtel, Scan Sement, Scan Tegl, Scan Elementdekke, BMC Pipesystem, Scan Fasade, Scan Airstop Vindsperre, Scan Diffusjonsåpent Undertak, Isolasjon, Porebetong, Gerard Takpanner, Belegningsstein og Støttemur, samt en lang rekke komplimenterende byggevarer.


BMC KLICK-BOARD – Riktig form i ett klikk med vår innovative gipshjørne løsning!

BMC Klick-Board® er en ny innovativ type gips-

BMC Klick-Boards® kan leveres i forskjellige kvaliteter

løsning. Den er hurtig, enkel og lar deg lage

for innendørs bruk (standard og Hydropanel), hver

figurene du ønsker takket være sin unike patenterte

med en tykkelse på 12,5 mm og tilgjengelig i ulike

klikkprofil.

bredder og lengder.

BMC Klick-Board® er en ferdig utvendig hjørneløsning for renovering og nye byggeprosjekter.

Fordeler:

Arbeids besparelsen er enorm.

Klart til bruk for ønsket overflate behandling

Perfekte hjørner

Platen lagerføres i 250 cm lengde og bredde

Raskt og enkelt å montere

30 – 120 cm, klikkes kun sammen for å danne en

Sparer på materialer og arbeidskraft

varig stabil konstruksjon. Dette gjør det enkelt å lage

Jevn arbeidsflyt på stedet

hjørner, søyler, inndekninger, etc. Ett enkelt håndgrep og ønsket form er klar. Hjørnene er beskyttet fra innsiden, tradisjonelle gipshjørner er derfor

For mer informasjon, ta kontakt med oss

unødvendig.

eller besøk vår hjemmeside: www.bmc-norge.no

Fordi platene kan transporteres til byggeplassen horisontalt, medfører dette ingen ekstra transport kostnader. Platene er lagret på trepall, med hjørnebeskyttelse og plast.

Gipsplater, Scan Blokk, Scan Mørtel, Scan KR Mørtel, Scan Sement, Scan Tegl, Scan Elementdekke, BMC Pipesystem, Scan Fasade, Scan Airstop Vindsperre, Scan Diffusjonsåpent Undertak, Isolasjon, Porebetong, Gerard Takpanner, Belegningsstein og Støttemur, samt en lang rekke komplimenterende byggevarer.

Klick-Board gips  

Endelig greit å klikke i vinkel! Innovativ og genial løsning for å lage hjørner, søyler, inndekninger etc.

Advertisement