Page 1

EN STARK PARTNER SEDAN 1978


KVALITETSBYGGNATION SEDAN 1978 BM Byggeindustri A/S värderingar har följt med ända sedan verksamheten grundades år 1978, och ägaren Poul Mikkelsen arbetar för att företaget ska bevara och upprätthålla medvetenheten om värderingarna. I det dagliga arbetet är linjen att vi respekterar våra kollegor och samarbetspartner. På så sätt uppnår vi ett bra socialt engagemang och hanterar uppdragen som ett samlat team. - Gott affärsmannaskap - Vi levererar projektet i tid - Vi lägger vikt vid kvalitet - Vi är flexibla Ovanstående gör BM Byggeindustri A/S till EN STARK PARTNER. BM Byggeindustri A/S har ambitioner om att bli en ännu starkare aktör på marknaden för entreprenader och industriell byggnation. Skanna QR-koden och se en presentationsvideo om vår arbetsprocess med prefabricerade moduler.


MEDARBETARE SOM SKAPAR VÄRDE Alla medarbetare hos BM Byggeindustri A/S är kompetenta inom sitt område och har ett stort engagemang i sitt arbete. Många av våra medarbetare har varit hos oss i många år och har därmed lång erfarenhet inom sina områden. Den delar de med sig av till våra nyutbildade medarbetare, vilket gör att alla medarbetare får en mycket hög kompetensnivå. Vi efterutbildar löpande våra medarbetare genom kurser – det kan vara kurser i LEAN-effektivisering eller uppgraderande kurser i användning av maskiner och verktyg.

Våra medarbetares viktigaste kompetens är dock att skapa värde för våra kunder och samarbetspartner. Vi har en hög grad av öppenhet i vårt arbete, och ett avtal är ett avtal. Vi använder också vår erfarenhet för att diskutera lösningar med alla som är involverade i projektet, till exempel möjligheter för optimerade arbetsgångar för att uppnå ett bättre resultat. Skanna QR-koden och gå direkt till vår webbplats, där du kan träffa alla våra medarbetare.


BM BYGGEINDUSTRI A/S TAGER ANSVAR Hos BM Byggeindustri A/S arbetar vi aktivt med att införliva hållbarhet i vår produktion. Vi har kompetenserna för att ingå samarbeten med byggherrar och rådgivare om att tillföra en hög grad av hållbarhet i projektet. Det kan ske genom Passivhus-konceptet, Svanenmärkta hus, förordningen om inomhusklimat och den danska DGNB-certifieringsförordningen.

HÅLLBARHET MED CERTIFIERING Trä har använts som byggmaterial i tusentals år, och det har stora miljömässiga fördelar eftersom trä är en 100 % förny­ bar resurs. Därmed kan vi fortsätta att använda trä – givetvis förutsatt att vi kommer ihåg att plantera nya träd. Hos BM Byggeindustri A/S arbetar vi med certifierat hållbart trä. Därmed bidrar vi till att sä­kerställa återplantering av träd och tar ett socialt ansvar för skogso­dlarna i världens skogar.

– Din totalleverandør…

XLHOBRO.DK BYGGECENTER & PROFFCENTER GØR DET ORDENTLIGT


MÄNGDOPTIMERING OCH AVFALLSSORTERING Vid användning av trä och andra träbaserade produkter har BM Byggeindustri A/S ett särskilt fokus på optimalt utnyttjande av produkten och minimering av spillet. Vi sågar upp träet så att minsta möjliga spill produceras. För att optimera återbruket av material är det nödvändigt att källsortera det, så att de rena produkterna kan återanvändas. Hos BM Byggeindustri A/S källsorteras allt byggavfall innan det lämnas på återbruksstationerna


SOCIALT ANSVAR FÖR VÅRA MEDARBETARE Hos BM Byggeindustri A/S tar vi inte bara hand om naturen. Vi fokuserar också på att utbilda framtidens hantverkare. Därför har vi alltid cirka tio lärlingar i vår organisation. De kommer från de tekniska skolorna och från EUX Tømrer, som erbjuder ett års sammanhängande praktik. Vi är glada för alla de ambitiösa lärlingarna, och vissa av dem återvänder till oss efter avslutad utbildning.

Vi hjälper också gärna personer som under en period har hamnat utanför arbetsmarknaden. Vi har anställda som har varit långtidssjukskrivna av olika skäl. Genom ett välfungerande samarbete med Mariagerfjord Kommun är de nu alla tillbaka i heltidsarbete.


Nedbrydningsbranchen er en nichebranche, som IF Nedbrydning A/S har en bred erfaring inden for.

Vores kerneområder er nedbrydning af: - Private boliger og landbrug - Offentlige ejendomme (hospitaler, skoler m.v.) - Boligkomplekser - Kontor- & butiksejendomme - Fabriksanlæg - Broer, belægninger m.v. - Div. specialopgaver (bunkers, rensningsanlæg, siloer, skorstene m.v.)

IF Nedbrydning A/S udfører alle former for totalnedrivninger, indvendige nedrivnings- og rydningsopgaver, miljøsaneringsopgaver, samt miljøscreeningsanalyser. IF Nedbrydning A/S udfører nedbrydning samt miljøsanering for BM Byggeindustri på afdeling 19 på Sallingsundvej og afdeling 22 på Tambosundvej. Der er i alt tale om renovering af 364 boliger. De to afdelinger skal igennem en større renovering. Hele klimaskærmen skiftes, og der etableres nye adgangstrapper og veje/stier. Imellem de to afdelinger opføres et nyt Aktivitetshus. For at skabe plads til Aktivitetshuset, nedrives der en blok i afdeling 19.

Medlem af Dansk Byggeri – Nedbrydningssektionen

IF Nedbrydning A/S • Savannevej 2 • 9220 Aalborg Ø • Tlf. 98 93 59 20 CVR 35227431 • www.ifnedbrydning.dk

IF Recycling A/S modtager industri-, bygge- og anlægsaffald til sortering, neddeling, forarbejdning og genanvendelse. Vi har også salg af forarbejdede genbrugsmaterialer. Vi modtager de fleste typer affald, som sorteres og genbruges. IF Recycling A/S’s målsætning er, at 98 % af affaldet genbruges i form af forarbejdede genbrugsmaterialer såsom knust beton- og asfalt. Andre dele af affaldet bliver efter sortering og neddeling kørt til vores faste samarbejdspartner, som bruger det i deres produktion som et råstof. Kun 2 % af affaldet må deponeres, og deponeringen sker kun til godkendte kommunale modtagelsespladser. IF Recycling A/S sælger IF Blocks® , der er en kombination af fleksible løsninger og høj kvalitet – samtidig passes der på miljøet, da blokkene er lavet af genbrugsmaterialer. Desuden er IF Blocks® lydisolerende og brandhæmmende. Genbrugspladser på adresserne: Savannevej, 9220 Ålborg Ø Speditørvej, 9000 Ålborg Farøvej 31, 9800 Hjørring Toftegårdsvej 28, 9620 Aalestrup

IF Recycling A/S • Savannevej 2 • 9220 Aalborg Ø • Tlf. 98 93 59 20 CVR 32337767 • www.ifrecycling.dk


DUSCHKABINER BM Byggeindustri A/S har sedan 2010 producerat prefabricerade duschkabiner av hög kvalitet. Våra duschkabiner och alla material uppfyller alla krav i fråga om regler, normer, SBI 200 samt CE-märkningar osv. Kabinerna byggs på en gjuten betongbotten med kanter uppåt och har inbyggd falluppbyggnad mot golvbrunn i enlighet med SBI 200. Golv utförs med våtrumssäkring samt golvläggning/klinker enligt anvisningar och normalt med vattenburen golvvärmeinstallation. Väggar uppförs som lätta väggar med fibergips monterat på stålstomme, varpå våtrumssäkring, kakling och målning utförs enligt anvisningarna. Tak utförs som målade fibergipstak på stål-/trästomme. För sanitets- och VVS-armaturer mm. används erkända fabrikat som t.ex. Duravit, Ifö eller Grohe. Kaklet håller också högsta kvalitet och kommer från exempelvis Villeroy & Boch.


Kommande projekt: Entrehuset, Sverige

PÅ VÄG MOT NYA MARKNADER BM Byggeindustri A/S i Hobro var bland de första byggföretag som på allvar satsade på modulbyggnation kombinerat med traditionellt snickeri. I dag väljs vi också som totaloch huvudentreprenör för projekt åt både privatpersoner, näringsliv och offentlig sektor. Vi är marknadsledande inom vårt område i Danmark, och det är vår ambition att fortsätta att prägla utvecklingen av industriell byggnation – inte bara i Danmark utan numera även i resten av Skandinavien. Därför har vi under 2014 färdigställt bygget VEGA I, bestående av 14 lågenergibostäder i två plan som har uppförts i Stockholm. Vi fick sedan kontrakt på ännu en etapp, Vega II. Under 2015 kommer vi dessutom att uppföra 37 lågenergibostäder vid Alsike söder om Uppsala. Det blir också under 2015 som vi tar första spadtaget på våra första byggprojekt i Norge.


ALLMÄNBOSTAD+ RAMAVTAL 3 Danmarksgrunden, 2610 Rødovre Omfattning: 72 bostäder i 2- och 3-plansbyggnader Antal moduler: 211 Byggherre: KAB Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten Ingenjör: Esbensen Rådgivende Ingeniører, Sloth Møller Energiklass: 2015 Nominerat till årets allmänbostadsbygge år 2012 Skanna QR-koden och läs mer om projektet.WISA®® Plywood –– Effi Efficiency ciency Made Made Easy™ Easy™ PEFC/02-31-112 PEFC/02-31-112 Promoting Promoting Sustainable Sustainable Forest Forest Management Management www.pefc.org www.pefc.org

Miljø Miljøcertificeret certificeretWISA WISAKrydsfiner. Krydsfiner. Stærke, Stærke,tekniske tekniskeprodukter produktertiltiltiden. tiden. www.wisaplywood.dk www.wisaplywood.dk


MARGRETHEHOLM I OCH II Refshaleøen, 1432 Köpenhamn Totalentreprenad: BM Byggeindustri A/S Omfattning: 80 bostäder Antal moduler: 240 Byggherre: Sjælsø Arkitekt: Vandkunsten Ingenjör: Erik Pedersen Energiklass: 2015VESTERPORT AFD. 30 Gl. Skagensvej, 9900 Frederikshavn Totalentreprenad: BM Byggeindustri A/S Omfattning: 84 senioranpassade allmänbostäder i 2–5 våningar Antal moduler: 168 Byggherre: Boligforeningen Vesterport Arkitekt: Prisme Arkitekter, LUMO Arkitekter Ingenjör: MOE Energiklass: 2020


VESTERPORT AFD. 31 Gl. Skagensvej, 9900 Frederikshavn Totalentreprenad: BM Byggeindustri A/S Omfattning: 29 vårdbostäder samt servicecenter Antal moduler: 72 Byggherre: Boligforeningen Vesterport Arkitekt: Prisme Arkitekter, LUMO Arkitekter Ingenjör: MOE Energiklass: 2020

VI VILL VARA DIN FÖREDRAGNA SAMARBETSPARTNER HG Electric, din el tekniska partner och leverantör av alla slags el projekt både till privat och till företag. Vårt fokus ligger på effektivitet , leveranstid och kvalitet. Vår kompetens tillsammans med din vision för elektroteknik lösningar medför resultat som har stor betydelse. Vi är också representerade i både Norge och på Grönland. Vi är DNV ISO certifierad, certifierad av KMO och medlem av Tekniq.

El-entreprise Totalleverantör av el ”Vår styrka - ditt skydd”

HG Electric A/S · Bløden 2 · 9900 Frederikshavn · Tlf. +45 98 42 60 70

SKYDD TILL BÅDE PRIVAT SOM TILL FÖRETAG. HG electric ansluter alarm till privat och till företag, vare sig det rör sig om inbrottslarm ,rökskydd eller brandlarm. Inget arbete är för stort eller för litet. Vi är medlem av Sikkerhedsbranchen, arbetar ihop med säkerhets verksamhet och vi är anknutna till en proffesionell kontroll central. Vi gör mesta möjligt så att du kan känna dig säker i ditt hem och i ditt företag.

ALARM

OVERVÅGNING ÖVERVAKNING


DAGINSTITUTION DE SYV HAVE Gerlevvej, 2700 Brønshøj Totalentreprenad: BM Byggeindustri A/S Omfattning: 1300 m2 samt uppehållsytor utomhus Antal moduler: 27 Byggherre: Köpenhamns Kommune Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten Ingenjör: Sloth Møller Energiklass: 2015

I NDIVIDUELLE LØSNI NGER I STÅL OG RUS T F RI T

ALBIA · Lupinvej 11 · 9500 Hobro Tlf. 98 51 13 33 · post@albia.dk · www.albia.dk

Tune Parkvej 5 · 4030 Tune Tlf.: 43 52 65 65 · Fax: 46 15 18 99 info@dk.bea-group.com · www.bea-group.com


HARESKOVENS LILLESKOLE Hareskoven, 2750 Ballerup Totalentreprenad: BM Byggeindustri A/S Omfattning: Fyra klassrum samt gemensamma utrymmen Antal moduler: 10 Byggherre: Hareskovens Lilleskole Arkitekt: KANT Arkitekter Ingenjör: ALECTIA Energiklass: BR 2010

CE-mærket bygningsstål og stålkonstruktioner

Brøndum Stål er klar til at hjælpe dig med…  Bygningsstål  Maskinkonstruktioner  Trapper, altaner, værn og gangbroer

 Pladebearbejdning med plasmaskærer og kantpresser  Konsoller/bæringer  Halvfabrikata

Brøndum Stål ApS │ Industrivej 29 │ 8800 Viborg T: 87 25 03 00 │ staal@brondum.dk │ www.brondumstaal.dk


DAGINSTITUTION VESTERMARKEN Vestermarken 2, 8260 Viby J Totalentreprenad: BM Byggeindustri A/S Omfattning: 1076 m2 daginstitution Antal moduler: 20 Byggherre: Aarhus Kommune, Barn och ungdom Arkitekt: Frost Larsen Ingenjรถr: Stokvad & Kerstens Energiklass: 2015

Vi er din samarbejdspartner Revision og rรฅdgivning er vores speciale Smedevej 1 B 9500 Hobro Tlf. 98 52 09 99

www.beierholm.dk


Energioptimering 360 grader rundt 50 % af det samlede energiforbrug bruges i bygninger. Det har der været meget lidt fokus på indtil nu, selvom der ofte kan spares 15 - 20 % på energiforbruget. • 360 graders eftersyn indebærer en gennemgang af dine bygninger og tekniske anlæg med henblik på energioptimeringer. • Vi rådgiver og tilbyder totalløsninger, hvor blandt andet IT bruges til at optimere energiforbruget. • Vi afdækker, hvad der er interessant at arbejde videre med og kommer med en prioriteret plan for, hvordan vi griber det an. • Alt, hvad vi foretager os, er ud fra en tilgang med fokus på din forretning. Caverion har mange års erfaring med teknologi og service på alle bygningssystemer, lige fra el, ventilation og varmestyring til VVS, og er således en partner, der favner alle de tekniske fag. Vi kan objektivt vurdere og prioritere muligheder under hensyntagen til de afhængigheder, der er mellem teknologierne.

Caverion A/S Tlf. 7623 2323 caverion.dk


SPINDEKROGEN Glødelampegrunden, 2730 Herlev Omfattning: 47 bostäder, 3 och 4 våningar Antal moduler: 111 Byggherre: DAB Arkitekt: RUBOW Arkitekter Ingenjör: Dominia Energiklass: 2015

Stærk rådgivning om entreprise og udbud MAQS Law Firm tilbyder højtkvalificeret rådgivning inden for alle entreprise- og udbudsretslige spørgsmål. Vi er 10 partnere, yderligere 4 advokater og en stribe højtspecialiserede juridiske medarbejdere, som behersker alle discipliner inden for disse områder. Kontakt advokat Hans Erik Steffensen - T: 40 19 90 90 E: hans.erik.steffensen@dk.maqs.com MAQS LAW FIRM er en internationalt orienteret virksomhed med både danske, nordiske og globale klienter. MAQS Law Firm Advokatpartnerselskab Pilestræde 58 · DK-1112 Copenhagen K · T: +45 3312 4522 Klostergade 58 · DK-8000 Aarhus c · T: +45 3312 4522 WWW.MAQS.COM

AARHUS · COPENHAGEN · GOTHENBURG · MALMOE · RIGA · STOCKHOLM · TALLINN · VILNIUS


LYXBOSTÄDER Birkerød Bymidte, 3460 Birkerød Omfattning: 40 bostäder Antal moduler: 92 Byggherre: Schaumann Development Arkitekt: Arkitema Ingenjör: COWI Energiklass: BR10

Niels Urich Pedersen A/S

Konstruktionstræ til fremtidens byggeri, leverer vi til BM Byggeindustri A/S.

STA Skandinavisk Trælastagentur

Fra vore savværker i Tvärskog og Myresjô i Sverige leverer vi konstruktionstræ til bærende trækonstruktioner orig. lgd. som skarvet lgt. i op til 13,20 m.

Import, eksport, trælast, engros Roskildevej 10 A DK-3400 Hillerød Tlf.: +45 48 47 51 71 Fax: + 45 48 47 51 72 E-mail: niels@nup.dk

Konstruktionsklasser C 24 og op til C 35 Dimensioner 45x70 op til 45x245 mm, 45x295 som C18 Dimensioner 70x145 til 220 mm C 24 + C 30


Falkevej 9 • 8800 Viborg Tlf.: 86 62 35 35 • Mobil: 40 74 27 95 el. 20 75 27 95 www.munkognielsen.dk • maler@munkognielsen.dk Vi er medlem af Danske Malermestre, hvilket sikrer dig som kunde, da alle opgaver udføres under Danske Malermestres garanti. Malerfirmaet Munk & Nielsen ApS er placeret i Viborg, men udfører opgaver i hele Danmark.


PASSIVHUS Enhetshus Svanemosevej, 6400 Sønderborg Totalentreprenad: BM Byggeindustri A/S Antal moduler: 24 Byggherre: Domea Kolding/ Salus Sønderborg Arkitekt: Prisme Arkitekter Ingenjör: Bascon

PASSIVHUS AI Sunshine Gunnarsager Dalby, 6000 Kolding Totalentreprenad: BM Byggeindustri A/S Antal moduler: 30 Byggherre: Domea Kolding/Salus Sønderborg Arkitekt: AI-Gruppen Ingenjör: AI-Gruppen

Det er os der løfter...! Myhlenberg Byg A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden

+45 98 56 12 11 www.myhlenberg.dk

Mølbakvej 4 • 9750 Øster Vrå Tlf.: 21 40 53 45 • www.nhløft.dk


PETERSMINDE Snapagervej, 8230 Åbyhøj Huvudentreprenad: BM Byggeindustri A/S Omfattning: 26 seniorbostäder och 63 ungdomsbostäder Antal moduler: 115 Byggherre: AL2bolig Arkitekt: Prisme Arkitekter Ingenjör: COWI Energiklass: BR08

Bygma, vi leverer kvalitets produkter til BM Byggeindustri

KM Kranbyg ApS Tlf.: 40 43 02 70 Bygma Aars ∙ Hjortkjærsvej 2 ∙ 9600 Aars Tlf. 98 62 11 22 ∙ www.bygma.dk

karl.markmann@jubii.dk www.liftket.de


EGMONT STUDENTERGÅRD Tranekærvej, 8240 Risskov Omfattning: 42 ungdomsbostäder av penthouse-typ Antal moduler: 54 Byggherre: Egmont Studentergård Arkitekt: Frost Larsen Ingenjör: Stokvad & Kerstens Energiklass: 2020

Före

Efter

Let-Byg til de professionelle Knauf A/S er din kompetencepartner på lette gipsbyggesystemer samt akustiske loft- og vægløsninger.

En erfaren samarbejdspartner, også når det gælder totalløsninger Med Invita som samarbejdspartner får du en kvalitetsbevidst og erfaren leverandør af kreative og kundetilpassede totalløsninger. Kig ind i butikken og hør hvordan vi kan hjælpe med dit projekt. Invita Aalborg . Stenbukken 11 . Tlf. 98 18 77 33. www.invita.dk


AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL Nørrebrogade, 8000 Aarhus Totalentreprenad: BM Byggeindustri A/S Omfattning: 1000 m2 nybyggnation Antal moduler: 17 Byggherre: Region Midt Arkitekt: Region Midt Ingenjör: BM Byggeindustri Energiklass: BR10

Torben Rafn & Co. A/S er et moderne, International vognmandsfirma med ca. 90 ansatte, som råder over 60 trækkende enheder, 150 blok-sættevogne, sengetrailere til transport af moduler, samt trailere til entreprenørmaskiner. Vi kan derfor tilbyde transporter i hele Danmark samt Nord- og Sydeuropa. En af vores fornemmeste værdigrundlag er naturligvis at yde god service og kvalitet.

Torben Rafn & Co. A/S Ingeniørvej 10 DK - 6560 Sommersted Tlf. +45 74 50 44 48 Fax +45 74 50 47 33

info@torben-rafn.dk www.torben-rafn.dk


HIMMERLANDS BOLIGFORENING Sallingsundvej - Tambosundvej, 9220 Aalborg Ø Fack-/snickerientreprenad: BM Byggeindustri A/S Omfattning: Renovering av 364 bostäder Byggherre: Himmerlands Boligforening Arkitekt: C. F. Møller Ingenjör: COWI Energiklass: BR10

JYSK TAGPAP

KVALITET TIL TIDEN

Tlf.: 74 67 28 70 www.jysktagpap.dk

JUNCKERS TOTALLØSNING

LEVEL 78+

Strø- og opklodsningssystem med indbygget dæmpning af trinlyd


72.000 kvm. byggnadstomt

INDUSTRIGRUND VID ONSILD, AVFART 36 PÅ E45 BM Byggeindustri A/S förfogar över 72 000 m2 attraktiv industrimark, som erbjuds som projektförsäljning med möjlighet till en större eller mindre andel. Direkt vid Hobro via E45 och med mycket goda tillfartsvägar. Marken har en unik placering för verksamhetsprofilering. Med 58 km till Ålborg, 26 km till Randers och 28 km till Viborg har marken ett riktigt attraktivt logistikmässigt läge.

Din komplette udlejningspartner Pitzner gør din virksomhed effektiv og sparer dig penge med vores skræddersyede løsninger og services inden for udlejning af arbejdsplatforme, hejs, anlægsmateriel, lifte, stillads, letvogne, moduler og pavilloner. Telefon 70 12 13 15 | info@pitzner.dk | www.pitzner.dk

STARK Hobro Brogade 1 • 9500 Hobro • Tlf. 9852 0344


PÅGÅENDE OCH KOMMANDE PROJEKT Netto-livsmedelsbutik samt bostäder i 3500 Værløse Huvudentreprenad: BM Byggeindustri A/S Omfattning: 1000 m2 butik och 15 bostäder Antal moduler: 30 Bygherre: Jeudan Arkitekt: Prisme Arkitekter Ingenjör: Arne Elkjær Energiklass: 2015

Alsike + Vega I og Vega II

Malerfirmaet Sadolin Farveland/Nordsjö 9500 Hobro • Tlf.: 98 52 46 00

Altid kvalitets malerarbejde leveret til tiden!


ALLMÄNBOSTAD+ RAMAVTAL 3 Skibstedgård, 3670 Veksø Omfattning: 15 bostäder Antal moduler: 43 Bygherre: KAB Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten Ingenjör: Sloth Møller Energiklass: 2015

ALLMÄNBOSTÄDER+ RAMAVTAL 4 Allmänbostadsbygge Gyldenstensvænge, 3600 Frederikssund Omfattning: 36 bostäder Antal moduler: 108 Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten Ingenjör: Sloth Møller Energiklass: 2020

Kontakt os for en uforpligtende snak om din næste ventilationsopgave. Sammen finder vi den rigtige løsning, som opfylder netop dine behov. Ventilationshuset ApS

- luft til bolig, erhverv og industri

Slåenvej 2C | 8930 Randers NØ Tlf. 86 42 41 33 E-mail: post@ventilationshuset.dk www.ventilationshuset.dk

En god bygning d trappe – Fortjener en go Træd ind i vores verden af trapper og besøg os på

www.WOOD-STEP.dk Tlf. 86 47 66 66 · woodstep@woodstep.dk


På vår webbplats – www.bmbyggeindustri.dk – kan du läsa mer om våra lösningar. Skanna QR-koden med din smartphone-enhet eller surfplatta, så kommer du direkt till vår webbplats.

• Concept: JS Media Tools A/S • 9427 • www.jsdanmark.dk

Kontakta BM Byggeindustri A/S utan förpliktelser om du har frågor om ditt kommande projekt. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.