Page 1

EN SOLID PARTNER SIDEN 1978


KVALITETSBYGG SIDEN 1978 BM Byggeindustri A/S’ verdier går helt tilbake til firmaet ble stiftet i 1978, og eieren Poul Mikkelsen går gjerne i bresjen for å holde fast ved disse verdiene. Det daglige arbeidet er preget av respekt for kolleger og samarbeidspartnere. På den måten skaper vi et sterkt sosialt engasjement og løfter i samlet flokk. - Godt kjøpmannskap - Vi leverer prosjektet til avtalt tid - Vi legger vekt på kvalitet - Vi er fleksible Ovennevnte punkter gjør BM Byggeindustri A/S til EN SOLID PARTNER. BM Byggeindustri A/S har ambisjoner om å bli en enda sterkere aktør på markedet for entrepriser og industribygg. Skann QR-koden og se en presentasjonsvideo om vårt arbeid med prefabrikkerte moduler.


MEDARBEIDERE SOM SKAPER VERDI Samtlige medarbeidere i BM Byggeindustri A/S er faglig dyktige og viser stor interesse for jobben. Mange av dem har vært her lenge og har dermed lang erfaring. Den deler de med våre nyutdannede medarbeidere, og samtlige ansatte holder derfor et meget høyt kompetansenivå. Vi etterutdanner medarbeidere løpende gjennom kurs – det kan være kurs i LEAN-effektivisering eller oppgraderende kurs i bruk av maskiner og verktøy.

Medarbeidernes største kompetanse er imidlertid å skape verdi for våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har stor grad av åpenhet i arbeidet, og vi holder alltid avtaler. Vi bruker dessuten vår erfaring til å sparre med alle parter som er engasjert i prosjektet, for eksempel med hensyn til muligheter for å effektivisere arbeidsrutiner og oppnå et bedre resultat. Skann QR-koden og gå direkte til vår hjemmeside, der du kan møte alle våre medarbeidere.


BM BYGGEINDUSTRI A/S TAR ANSVAR I BM Byggeindustri A/S jobber vi aktivt for å innarbeide bærekraft i produksjonen. Vi har den nødvendige kompetanse til å inngå samarbeid med byggherre og rådgivere om å gjøre prosjektet maksimalt bærekraftig. For eksempel gjennom passivhuskonseptet, svanemerkede hus, inneklimaordningen og den danske sertifiseringsordningen DGNB.

BÆREKRAFT MED SERTIFISERT TRE Tre har vært brukt som byggemateriale i tusenvis av år og har store miljømessige fordeler, ettersom det er en 100 % fornybar ressurs. Dermed kan vi trygt fortsette å bruke tre, selvfølgelig under forutsetning av at det plantes nye trær. I BM Byggeindustri A/S bruker vi sertifisert bærekraftig tre og bidrar dermed til å sørge for nyplanting av trær og sosial ansvarlighet for alle som dyrker skog rundt omkring i verden.

– Din totalleverandør…

XLHOBRO.DK BYGGECENTER & PROFFCENTER GØR DET ORDENTLIGT


MENGDEOPTIMERING OG AVFALLSSORTERING I bruken av tre og trebaserte produkter legger BM Byggeindustri A/S særlig stor vekt på optimal utnyttelse av produktet og maksimal reduksjon av avfall. Vi skjærer treet slik at minst mulig går til spille. En optimal resirkulering krever kildesortering av materialene, slik at de rene produktene kan brukes om igjen. BM Byggeindustri A/S kildesorterer alt byggeavfall før det leveres til gjenbruksstasjonene.


SOSIALT ANSVAR FOR MEDARBEIDERNE BM Byggeindustri A/S verner ikke bare om naturen. Vi legger også vekt på å utdanne fremtidens håndverkere. Derfor har firmaet alltid rundt ti lærlinger fra tekniske skoler og fra EUX Tømrer, som tilbyr ett års sammenhengende praksis. Vi er fornøyd med alle de ambisiøse lærlingene, og noen av dem kommer tilbake til oss etter endt utdanning.

Vi ønsker også å hjelpe mennesker som har havnet utenfor arbeidsmarkedet i en periode. Vi har ansatte som av ulike grunner har vært langtidssykmeldt. Gjennom et godt samarbeid med Mariagerfjord kommune er alle nå tilbake i arbeid på heltid.


Nedbrydningsbranchen er en nichebranche, som IF Nedbrydning A/S har en bred erfaring inden for.

Vores kerneområder er nedbrydning af: - Private boliger og landbrug - Offentlige ejendomme (hospitaler, skoler m.v.) - Boligkomplekser - Kontor- & butiksejendomme - Fabriksanlæg - Broer, belægninger m.v. - Div. specialopgaver (bunkers, rensningsanlæg, siloer, skorstene m.v.)

IF Nedbrydning A/S udfører alle former for totalnedrivninger, indvendige nedrivnings- og rydningsopgaver, miljøsaneringsopgaver, samt miljøscreeningsanalyser. IF Nedbrydning A/S udfører nedbrydning samt miljøsanering for BM Byggeindustri på afdeling 19 på Sallingsundvej og afdeling 22 på Tambosundvej. Der er i alt tale om renovering af 364 boliger. De to afdelinger skal igennem en større renovering. Hele klimaskærmen skiftes, og der etableres nye adgangstrapper og veje/stier. Imellem de to afdelinger opføres et nyt Aktivitetshus. For at skabe plads til Aktivitetshuset, nedrives der en blok i afdeling 19.

Medlem af Dansk Byggeri – Nedbrydningssektionen

IF Nedbrydning A/S • Savannevej 2 • 9220 Aalborg Ø • Tlf. 98 93 59 20 CVR 35227431 • www.ifnedbrydning.dk

IF Recycling A/S modtager industri-, bygge- og anlægsaffald til sortering, neddeling, forarbejdning og genanvendelse. Vi har også salg af forarbejdede genbrugsmaterialer. Vi modtager de fleste typer affald, som sorteres og genbruges. IF Recycling A/S’s målsætning er, at 98 % af affaldet genbruges i form af forarbejdede genbrugsmaterialer såsom knust beton- og asfalt. Andre dele af affaldet bliver efter sortering og neddeling kørt til vores faste samarbejdspartner, som bruger det i deres produktion som et råstof. Kun 2 % af affaldet må deponeres, og deponeringen sker kun til godkendte kommunale modtagelsespladser. IF Recycling A/S sælger IF Blocks® , der er en kombination af fleksible løsninger og høj kvalitet – samtidig passes der på miljøet, da blokkene er lavet af genbrugsmaterialer. Desuden er IF Blocks® lydisolerende og brandhæmmende. Genbrugspladser på adresserne: Savannevej, 9220 Ålborg Ø Speditørvej, 9000 Ålborg Farøvej 31, 9800 Hjørring Toftegårdsvej 28, 9620 Aalestrup

IF Recycling A/S • Savannevej 2 • 9220 Aalborg Ø • Tlf. 98 93 59 20 CVR 32337767 • www.ifrecycling.dk


PREFABRIKKERTE BAD Siden 2010 har BM Byggeindustri A/S produsert prefabrikkerte bad av høy kvalitet. Badene og samtlige materialer som er benyttet, oppfyller alle krav i henhold til forskrifter, standarder, SBI 200 og CE-mærkning osv. Badene er bygd på et støpt betongfundament med kanter og har innebygget fall mot sluk i gulvet i henhold til SBI 200. Gulvene har våtromssikring og gulvbelegg/fliser i henhold til anvisninger, og leveres normalt med vannbåren gulvvarme. Veggene er lettvegger med fibergips montert på et stålskjelett, som deretter får påført våtromssikring, fliser og maling i henhold til anvisninger. Takene er malte fibergipstak på et skjelett av stål eller tre. Sanitærutstyr, VVS-armaturer m.m. er kjente merker som for eksempel Duravit, Ifö eller Grohe. Fliser er likeledes av høyeste kvalitet, for eksempel av merket Villeroy & Boch.


Kommende prosjekt: Entrehuset, Sverige

PÅ VEI MOT NYE MARKEDER BM Byggeindustri A/S i Hobro var blant de første byggefirmaene som for alvor satset på modulbygg kombinert med tradisjonelt tømrerarbeid. I dag benyttes vi også som totalog hovedentreprenør for prosjekter både for privatpersoner, næringslivet og det offentlige. Vi er markedsledende innenfor vårt felt i Danmark, og målsettingen er å fortsette å prege utviklingen av industribyggevirksomheten – ikke bare i Danmark, men også i resten av Skandinavia. I 2014 har vi blant annet fullført byggeprosjektet VEGA I, som består av 14 lavenergiboliger i to etasjer, oppført i Stockholm. Deretter fikk vi kontrakt på ytterligere en etappe, Vega II. I 2015 står dessuten bygging av 37 lavenergiboliger ved Alsike sør for Uppsala i Sverige for tur. I 2015 tar vi også første spadestikk i vårt første byggeprosjekt i Norge.


ALLMENN BOLIG+ RAMMEAVTALE 3 Danmarksgrunden, 2610 Rødovre Omfang: 72 boliger i 2- og 3-etasjes bygg Antall moduler: 211 Byggherre: KAB Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten Ingeniør: Esbensen Rådgivende Ingeniører, Sloth Møller Energiklasse: 2015 Nominert til årets allmenne boligbygg i 2012. Skann QR-koden og les mer om prosjektet.WISA®® Plywood –– Effi Efficiency ciency Made Made Easy™ Easy™ PEFC/02-31-112 PEFC/02-31-112 Promoting Promoting Sustainable Sustainable Forest Forest Management Management www.pefc.org www.pefc.org

Miljø Miljøcertificeret certificeretWISA WISAKrydsfiner. Krydsfiner. Stærke, Stærke,tekniske tekniskeprodukter produktertiltiltiden. tiden. www.wisaplywood.dk www.wisaplywood.dk


MARGRETHEHOLM I OG II Refshaleøen, 1432 København Totalentreprise: BM Byggeindustri A/S Omfang: 80 boliger Antall moduler: 240 Byggherre: Sjælsø Arkitekt: Vandkunsten Ingeniør: Erik Pedersen Energiklasse: 2015VESTERPORT AVD. 30 Gl. Skagensvej, 9900 Frederikshavn Totalentreprise: BM Byggeindustri A/S Omfang: 84 eldrevennlige allmenne boliger i 2 til 5 etasjer Antall moduler: 168 Byggherre: Boligforeningen Vesterport Arkitekt: Prisme Arkitekter, LUMO Arkitekter Ingeniør: MOE Energiklasse: 2020


VESTERPORT AVD. 31 Gl. Skagensvej, 9900 Frederikshavn Totalentreprise: BM Byggeindustri A/S Omfang: 29 omsorgsboliger samt servicesenter Antall moduler: 72 Byggherre: Boligforeningen Vesterport Arkitekt: Prisme Arkitekter, LUMO Arkitekter Ingeniør: MOE Energiklasse: 2020

VI VIL VÆRE DIN FORTETRUKNE SAMARBEIDSPARTNER Danske HG Electric er din elektrotekniske servicepartner og totalleverandør av alle typer elektroprosjekter både til private og virksomheter. Med konstant fokus på effektivitet, leveringstid og kvalitet omsetter vi vår kompetanse og dine visjoner til elektrotekniske løsninger som utgjør en forskjell. Vi er representerte i Danmark, Norge og på Grønland. Vi er DNV ISO sertifiserte, sertifiserte av KMO og medlem av Tekniq.

Elektroentreprise Totalleverandør innen elektro ”Vår kunnskap – din styrke”

HG Electric A/S · Bløden 2 · 9900 Frederikshavn · Tlf. +45 98 42 60 70

SIKKERHETSSYSTEMER TIL PRIVATE OG BEDRIFTER HG Electric leverer også alt innen alarmsystemer både til private og bedrifter. Det være seg innbruddsalarm, videoovervåkning, tåkesikring og røkalarm. Ingen jobb er for stor og ingen for liten. Vi er medlem av SikkerhedsBranchen, arbeider sammen med et sertifisert vaktselskap og er tilsluttet en profesjonell kontrollsentral. Vi gjør hva vi kan for at du skal være sikker i ditt hjem og i din virksomhet.

ALARM

OVERVÅGNING OVERVÅKNING


DAGINSTITUSJON DE SYV HAVE Gerlevvej, 2700 Brønshøj Totalentreprise: BM Byggeindustri A/S Omfang: 1300 m2 samt utendørs oppholdsarealer Antall moduler: 27 Byggherre: København kommune Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten Ingeniør: Sloth Møller Energiklasse: 2015

I NDIVIDUELLE LØSNI NGER I STÅL OG RUS T F RI T

ALBIA · Lupinvej 11 · 9500 Hobro Tlf. 98 51 13 33 · post@albia.dk · www.albia.dk

Tune Parkvej 5 · 4030 Tune Tlf.: 43 52 65 65 · Fax: 46 15 18 99 info@dk.bea-group.com · www.bea-group.com


HARESKOVENS LILLESKOLE Hareskoven, 2750 Ballerup Totalentreprise: BM Byggeindustri A/S Omfang: Fire klasserom og fellesrom Antall moduler: 10 Byggherre: Hareskovens Lilleskole Arkitekt: KANT Arkitekter Ingeniør: ALECTIA Energiklasse: BR 2010

CE-mærket bygningsstål og stålkonstruktioner

Brøndum Stål er klar til at hjælpe dig med…  Bygningsstål  Maskinkonstruktioner  Trapper, altaner, værn og gangbroer

 Pladebearbejdning med plasmaskærer og kantpresser  Konsoller/bæringer  Halvfabrikata

Brøndum Stål ApS │ Industrivej 29 │ 8800 Viborg T: 87 25 03 00 │ staal@brondum.dk │ www.brondumstaal.dk


DAGINSTITUSJON VESTERMARKEN Vestermarken 2, 8260 Viby J Totalentreprise: BM Byggeindustri A/S Omfang: 1076 m2 daginstitusjon Antall moduler: 20 Byggherre: Aarhus Kommune, Børn og Unge Arkitekt: Frost Larsen Ingeniør: Stokvad & Kerstens Energiklasse: 2015

Vi er din samarbejdspartner Revision og rådgivning er vores speciale Smedevej 1 B 9500 Hobro Tlf. 98 52 09 99

www.beierholm.dk


Energioptimering 360 grader rundt 50 % af det samlede energiforbrug bruges i bygninger. Det har der været meget lidt fokus på indtil nu, selvom der ofte kan spares 15 - 20 % på energiforbruget. • 360 graders eftersyn indebærer en gennemgang af dine bygninger og tekniske anlæg med henblik på energioptimeringer. • Vi rådgiver og tilbyder totalløsninger, hvor blandt andet IT bruges til at optimere energiforbruget. • Vi afdækker, hvad der er interessant at arbejde videre med og kommer med en prioriteret plan for, hvordan vi griber det an. • Alt, hvad vi foretager os, er ud fra en tilgang med fokus på din forretning. Caverion har mange års erfaring med teknologi og service på alle bygningssystemer, lige fra el, ventilation og varmestyring til VVS, og er således en partner, der favner alle de tekniske fag. Vi kan objektivt vurdere og prioritere muligheder under hensyntagen til de afhængigheder, der er mellem teknologierne.

Caverion A/S Tlf. 7623 2323 caverion.dk


SPINDEKROGEN Glødelampegrunden, 2730 Herlev Omfang: 47 boliger, 3 og 4 etasjer Antall moduler: 111 Byggherre: DAB Arkitekt: RUBOW Arkitekter Ingeniør: Dominia Energiklasse: 2015

Stærk rådgivning om entreprise og udbud MAQS Law Firm tilbyder højtkvalificeret rådgivning inden for alle entreprise- og udbudsretslige spørgsmål. Vi er 10 partnere, yderligere 4 advokater og en stribe højtspecialiserede juridiske medarbejdere, som behersker alle discipliner inden for disse områder. Kontakt advokat Hans Erik Steffensen - T: 40 19 90 90 E: hans.erik.steffensen@dk.maqs.com MAQS LAW FIRM er en internationalt orienteret virksomhed med både danske, nordiske og globale klienter. MAQS Law Firm Advokatpartnerselskab Pilestræde 58 · DK-1112 Copenhagen K · T: +45 3312 4522 Klostergade 58 · DK-8000 Aarhus c · T: +45 3312 4522 WWW.MAQS.COM

AARHUS · COPENHAGEN · GOTHENBURG · MALMOE · RIGA · STOCKHOLM · TALLINN · VILNIUS


LUKSUSBOLIGER Birkerød Bymidte, 3460 Birkerød Omfang: 40 boliger Antall moduler 92 Byggherre: Schaumann Development Arkitekt: Arkitema Ingeniør: COWI Energiklasse: BR10

Niels Urich Pedersen A/S

Konstruktionstræ til fremtidens byggeri, leverer vi til BM Byggeindustri A/S.

STA Skandinavisk Trælastagentur

Fra vore savværker i Tvärskog og Myresjô i Sverige leverer vi konstruktionstræ til bærende trækonstruktioner orig. lgd. som skarvet lgt. i op til 13,20 m.

Import, eksport, trælast, engros Roskildevej 10 A DK-3400 Hillerød Tlf.: +45 48 47 51 71 Fax: + 45 48 47 51 72 E-mail: niels@nup.dk

Konstruktionsklasser C 24 og op til C 35 Dimensioner 45x70 op til 45x245 mm, 45x295 som C18 Dimensioner 70x145 til 220 mm C 24 + C 30


Falkevej 9 • 8800 Viborg Tlf.: 86 62 35 35 • Mobil: 40 74 27 95 el. 20 75 27 95 www.munkognielsen.dk • maler@munkognielsen.dk Vi er medlem af Danske Malermestre, hvilket sikrer dig som kunde, da alle opgaver udføres under Danske Malermestres garanti. Malerfirmaet Munk & Nielsen ApS er placeret i Viborg, men udfører opgaver i hele Danmark.


PASSIVHUS Unit House Svanemosevej, 6400 Sønderborg Totalentreprise: BM Byggeindustri A/S Antall moduler: 24 Byggherre: Domea Kolding/Salus Sønderborg Arkitekt: Prisme Arkitekter Ingeniør: Bascon

PASSIVHUS AI Sunshine Gunnarsager Dalby, 6000 Kolding Totalentreprise: BM Byggeindustri A/S Antall moduler: 30 Byggherre: Domea Kolding/Salus Sønderborg Arkitekt: AGruppen Ingeniør: AGruppen

Det er os der løfter...! Myhlenberg Byg A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden

+45 98 56 12 11 www.myhlenberg.dk

Mølbakvej 4 • 9750 Øster Vrå Tlf.: 21 40 53 45 • www.nhløft.dk


PETERSMINDE Snapagervej, 8230 Åbyhøj Hovedentreprise: BM Byggeindustri A/S Omfang: 26 seniorboliger og 63 ungdomsboliger Antall moduler: 115 Byggherre: AL2bolig Arkitekt: Prisme Arkitekter Ingeniør: COWI Energiklasse: BR08

Bygma, vi leverer kvalitets produkter til BM Byggeindustri

KM Kranbyg ApS Tlf.: 40 43 02 70 Bygma Aars ∙ Hjortkjærsvej 2 ∙ 9600 Aars Tlf. 98 62 11 22 ∙ www.bygma.dk

karl.markmann@jubii.dk www.liftket.de


EGMONT STUDENTERGÅRD Tranekærvej, 8240 Risskov Omfang: 42 loftsleiligheter for ungdom Antall moduler: 54 Byggherre: Egmont Studentergård Arkitekt: Frost Larsen Ingeniør: Stokvad & Kerstens Energiklasse: 2020

Før

Etter

Let-Byg til de professionelle Knauf A/S er din kompetencepartner på lette gipsbyggesystemer samt akustiske loft- og vægløsninger.

En erfaren samarbejdspartner, også når det gælder totalløsninger Med Invita som samarbejdspartner får du en kvalitetsbevidst og erfaren leverandør af kreative og kundetilpassede totalløsninger. Kig ind i butikken og hør hvordan vi kan hjælpe med dit projekt. Invita Aalborg . Stenbukken 11 . Tlf. 98 18 77 33. www.invita.dk


AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL Nørrebrogade, 8000 Aarhus Totalentreprise: BM Byggeindustri A/S Omfang: 1000 m2 nybygg Antall moduler: 17 Byggherre: Region Midt Arkitekt: Region Midt Ingeniør: BM Byggeindustri A/S Energiklasse: BR10

Torben Rafn & Co. A/S er et moderne, International vognmandsfirma med ca. 90 ansatte, som råder over 60 trækkende enheder, 150 blok-sættevogne, sengetrailere til transport af moduler, samt trailere til entreprenørmaskiner. Vi kan derfor tilbyde transporter i hele Danmark samt Nord- og Sydeuropa. En af vores fornemmeste værdigrundlag er naturligvis at yde god service og kvalitet.

Torben Rafn & Co. A/S Ingeniørvej 10 DK - 6560 Sommersted Tlf. +45 74 50 44 48 Fax +45 74 50 47 33

info@torben-rafn.dk www.torben-rafn.dk


HIMMERLANDS BOLIGFORENING Sallingsundvej - Tambosundvej, 9220 Aalborg Ø Fag-/tømrerentreprise: BM Byggeindustri A/S Omfang: Renovering av 364 boliger Byggherre: Himmerlands Boligforening Arkitekt: C. F. Møller Ingeniør: COWI Energiklasse: BR10

JYSK TAGPAP

KVALITET TIL TIDEN

Tlf.: 74 67 28 70 www.jysktagpap.dk

JUNCKERS TOTALLØSNING

LEVEL 78+

Strø- og opklodsningssystem med indbygget dæmpning af trinlyd


72.000 kvm. byggetomt

INDUSTRITOMT VED ONSILD, AVKJØRSEL 36 PÅ E45 BM Byggeindustri A/S disponerer en attraktiv industritomt på over 72 000 m2, som legges ut som prosjektsalg med mulighet for større eller mindre andeler. Direkte ut mot E45 ved Hobro og med svært gode atkomstforhold. Tomten har en unik plassering med hensyn til bedriftsprofilering. Med 58 km til Aalborg, 26 km til Randers og 28 km til Viborg har tomten en svært attraktiv beliggenhet rent logistikkmessig.

Din komplette udlejningspartner Pitzner gør din virksomhed effektiv og sparer dig penge med vores skræddersyede løsninger og services inden for udlejning af arbejdsplatforme, hejs, anlægsmateriel, lifte, stillads, letvogne, moduler og pavilloner. Telefon 70 12 13 15 | info@pitzner.dk | www.pitzner.dk

STARK Hobro Brogade 1 • 9500 Hobro • Tlf. 9852 0344


PÅGÅENDE OG FREMTIDIGE PROSJEKTER Netto-dagligvarebutikk og boliger i 3500 Værløse Hovedentreprise: BM Byggeindustri A/S Omfang: 1000 m2 butikk og 15 boliger Antall moduler: 30 Byggherre: Jeudan Arkitekt: Prisme Arkitekter Ingeniør: Arne Elkjær Energiklasse 2015

Alsike + Vega I og Vega II

Malerfirmaet Sadolin Farveland/Nordsjö 9500 Hobro • Tlf.: 98 52 46 00

Altid kvalitets malerarbejde leveret til tiden!


ALLMENN BOLIG+ RAMMEAVTALE 3 Skibstedgård, 3670 Veksø Omfang: 15 boliger Antall moduler: 43 Byggherre: KAB Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten Ingeniør: Sloth Møller Energiklasse: 2015

ALLMENNE BOLIGER+ RAMMEAVTALE 4 Alment boligbyggeri, Gyldenstensvænge, 3600 Frederikssund Omfang: 36 boliger Antall moduler: 108 Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten Ingeniør: Sloth Møller Energiklasse 2020

Kontakt os for en uforpligtende snak om din næste ventilationsopgave. Sammen finder vi den rigtige løsning, som opfylder netop dine behov. Ventilationshuset ApS

- luft til bolig, erhverv og industri

Slåenvej 2C | 8930 Randers NØ Tlf. 86 42 41 33 E-mail: post@ventilationshuset.dk www.ventilationshuset.dk

En god bygning d trappe – Fortjener en go Træd ind i vores verden af trapper og besøg os på

www.WOOD-STEP.dk Tlf. 86 47 66 66 · woodstep@woodstep.dk


På vår hjemmeside www.bmbyggeindustri.dk kan du lese mer om våre løsninger. Skann QR-koden med smarttelefon eller nettbrett og gå direkte til vår hjemmeside.

• Concept: JS Media Tools A/S • 9427 • www.jsdanmark.dk

Kontakt BM Byggeindustri A/S for uforpliktende spørsmål i forbindelse med ditt forestående prosjekt. Sammen finner vi den rette løsningen.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.