__MAIN_TEXT__

Page 1

LIVSSTILSMAGASINET FOR GJØVIK SENTRUM

KALENDER ÅRETS VIKTIGSTE BEGIVENHETER

2019


2019 JANUAR

GJØVIK HANDEL- OG NÆRINGSFORENING Storgata 10 2815 Gjøvik Tlf: +47 907 61 196 post@gjøvikby.no

FEBRUAR

Uke 1

MARS

APRIL Uke 9

2

Tor

3 Ons

3 Fre

4 Tor

4

Lør

Tir

5 Fre

5

Søn

Ons

6

Lør

6

Man

Tor

7

Søn

7

Tir

2

Lør

2

Lør Melodi Gand Prix Oslo Spektrum

3

Tor

3

Søn

3

Søn Fastlaven

4

Fre

4

Man Alpin VM Åre (4.-17.) Uke 6

4

Man

5

Lør

5

Tir

5

6

Søn

6

Ons

6

7

Man

7

Tor

7

Uke 2

JUNI

2 Tir

Ons

2

MAI Uke 14

Ons Arbeidernes dag

1 Fre

Tir Nyttårsdag

1 Man

1

1 Fre

1

Uke 10

GJØVIKMAGASINET Bogstadveien Media AS Rosenborggata 3 0356 Oslo Tlf: +47 917 98 008 post@bmagasinet.no

Uke 15

Uke 18

FASHION & DESIGN

Uke 19

1

Lør Brukt og Antikk

2

Søn Plantemarked, Falkenhjørnet

3

Man

4

Tir

5

Ons

6

Tor

7

Fre Fotball VM Kvinner (til 7. jul)

Uke 23

8

Tir

8 Fre

8

Fre Holmenkollen skifest (8.-10.)

8

Man

8 Ons Frigjøringsdagen

8

Lør

9

Ons

9

Lør

9

Lør

9

Tir

9

Tor

9

Søn Første pinsedag

10

Tor Håndball VM Menn (10.-27.)

10

Søn

MORSDAG

10

Ons

10

Fre

10 Man Andre pinsedag

11

Fre

11

Man

Uke 7

11

Tor

11

Lør Holmenkollstafetten

11 Tir

12

Lør

12 Tir

12 Tir

12 Fre

12

Søn

13 Ons

13

Lør

13 Man

Uke 11

11 Man

13

Søn

14

Man

14 Tor

14

Søn Palmesøndag

15

Tir

15 Fre

15

15

Man

16

Ons

16

Lør

16 Lør Birkebeinerrennet

16

17

Tor

17

Søn

17 Søn

18

Fre

18

Man

19

Lør

19

Tir Ski VM Seefeld (19. feb-3. mar)

19 Tir

20

Søn

20

Ons

20 Ons Vårjevndøgn

21

Man

21

Tor Bryllupskveld på Prydkunst

21 Tor

22

Tir

22 Fre

22

23

Ons

23

Lør

23 Lør

24

Tor

24

Søn

25

Fre

25

Man Vinterferie

26

Lør

26

Tir

26 Tir

27

Søn

27

Ons

27 Ons

28

Man

28

Tor

29

Tir

30

Ons

31

Tor

31 Søn Sommertid (+1t)

Notater

Notater

Uke 3

Uke 4

Uke 5

14 Tor

Notater

VALENTINSDAG

Uke 8

12 Ons

Uke 20

13 Tor Bislett Games

Tir

MATERIELLFRIST HØST 14 Fre

15

Ons

15 Lør Birkebeinerløpet

Tir

16

Tor

16 Søn

17

Ons

17

Fre Grunnlovsdagen

17

18

Tor Skjærtorsdag

18

Lør CC løpet / Melodi Grand Prix

18 Tir

19 Fre Langfredag

19

Søn

19 Ons

20

Lør Påskeaften

20

Man

DAMENES AFTEN

21

Søn Første påskedag

21

Tir

Fre MATERIELLFRIST VÅR / SOMMER

22

Man Andre påskedag

23

Uke 12

18 Man

Uke 16

Uke 17

Uke 21

Uke 25

Man

20 Tor 21 Fre Fredvika (21.-22.) / Skoleslutt

22 Ons

22 Lør

Tir

23

23 Søn St. Hansaften

24

Ons

24 Fre

25

Tor BYUTVIKLINGSKONFERANSEN

25

Lør

26 Fre

26

Søn

27

Lør Brukt og Antikk

27

Man

28 Tor

28

Søn

28 Tir Urbane Totninger (29. mai-29. jun)

28 Fre

29

Fre

29

Man

29

Ons International Food Market

29 Lør Brukt og Antikk

30 Lør

30

Tir

30

Tor Kr. Himmelfartsdag

24 Søn

Uke 9

Uke 24

14

Fre

25 Man

Husk! Notater

Uke 13

Uke 18 VÅR / SOMMER

13 Ons

10 Søn Bryllupsmesse på Kulturhuset

Tor

31 Fre

Uke 26

24 Man BIL I BYEN

25 Tir 26 Ons

Uke 22

27 Tor

NATTÅPENT I BYEN

30 Søn Notater

Notater

Bli oppdatert på hva som skjer på gjovik.no

gjoviksentrum

gjovik_sentrum


2019 JULI

GJØVIK HANDEL- OG NÆRINGSFORENING Storgata 10 2815 Gjøvik Tlf: +47 907 61 196 post@gjøvikby.no

AUGUST

Uke 27

1 Tor

1

Man

2

Tir

2

3

Ons

4

Tor

5 6

Uke 31

SEPTEMBER

Fre

1

Søn Første søndag i advent

2 Ons

2

Lør

2

Man

Tir

3 Tor

3 Søn

3

Tir

Ons

4 Fre

4

Man

5 Lør

5

Tir

5

Tor

6

Søn

6

Ons

6

Fre

7

Man

7

Tor

7 Lør

8

Tir

8

Fre

8

Søn Andre søndag i advent

9

Ons

9

Lør

9

Man

10

Tor

10

Søn

11 Ons

11

Fre

11

Man

12 Tor

12 Lør

12

Tir

Søn

Søn

Fre Sommerslagere (2.-31.)

2

Ma

3

Lør

3

4

Søn

4

Fre

5

Man

5

Tor

Lør

6

Tir

6

Fre

7

Søn

7

Ons

7

Lør

8

Man

8 Tor Barnas dager (8.-9.)

8

Søn

9

Tir Totenslagere (9.-13.)

9

Fre

9

Man Kommunevalg

10

Ons

10

Lør Andeløpet / Brukt og Antikk

10

Tir

11

Tor

11

Søn

12

Fre

12 Man

Uke 28

Uke 33

DESEMBER

NOVEMBER Uke 40

1

1

1

Uke 32

OKTOBER

GJØVIKMAGASINET Bogstadveien Media AS Rosenborggata 3 0356 Oslo Tlf: +47 917 98 008 post@bmagasinet.no

Uke 36

CRAZY DAYS

Uke 37

Tir

Uke 41

NORSK AKEVITTFESTIVAL MÆTT TA MAT

Uke 45

FARSDAG

Uke 46

Uke 49

4 Ons

Uke 50

10 Tir 11

Ons

12

Tor

13 Ons

13

Fre Luciadagen

14

Tor

14 Lør

13

Lør Brukt og Antikk

13 Tir

13 Fre

13

14

Søn

14 Ons

14 Lør Brukt og Antikk

14

Man

15

Man

15 Tor

15

15

Tir

15

Fre

15

Søn Tredje søndag i advent

16

Tir

16

Fre

16 Man

16

Ons

16

Lør

16

Man

17

Ons

17

Lør

17 Tir

17

Tor

17 Søn

17

Tir

18

Tor

18

Søn

18 Ons

18

Fre

18

Man

19

Fre

19

Man Skolestart

20

Lør

20

Tir

21

Søn

21

Ons

22

Man

23

Tir

23

Fre

23 Man Høstjevndøgn

24

Ons

24

Lør

25

Tor

25

Søn

26

Fre

26

Man

26 Tor

27

Lør Brukt og Antikk

27

Tir

27 Fre

28

Søn Norway Cup (27. jul-3. aug)

28

Ons

28 Lør

29

Man Olsok

29

Tor

29

30

Tir

30

Fre

30 Man Høstferie

31

Ons

31

Lør Birkebeinerrittet / Brukt og Ant

Notater

Notater

Uke 31

22 Tor

Notater

Uke 35

Søn

Uke 38

DAMENES AFTEN

JULEBYÅPNING

Uke 47

19 Lør

19

Tir

19

Tor

20

Søn

20

Ons

20

Fre

21 Lør Totens Tøffeste

21

Ma

21

Tor

21 Lør

22

Tir

22 Fre

22

23

Ons

23 Lør

23 Man

24 Tir

24

Tor FN-dagen

25

25

Fre

22

Søn

Uke 39

Ons

Søn

Uke 40

Uke 43

24 Søn Juleby og julehandel (til 24. des)

MATERIELLFRIST JUL / VINTER

Uke 48

Uke 51

18 Ons

20 Fre

19 Tor

24

Søn Fjerde søndag i advent

Uke 52

Tir Julaften

25

Man

26 Lør

26

Tir

26 Tor Andre juledag

27

Søn Vintertid (-1t)

27

Ons

27

28

Man

29

Tir

29

Fre Black Friday

30

Ons

30

Lør Nisjebutikkenes dag

31

Tor

Håndball VM Kvinner Notater (30. nov-15. des)

Notater

Uke 44

VINTER

Uke 30

Uke 34 HØST

Uke 29

Uke 42

28 Tor

Bli oppdatert på hva som skjer på gjovik.no

25 Ons Første juledag

Fre

28 Lør 29

Søn

30

Man

31

Tir Nyttårsaften

Uke 1

Notater

gjoviksentrum

gjovik_sentrum


GJØVIKMAGASINET MEDIEPLAN 2019 Gjøvikmagasinet er livsstils­magasinet som utgis i ­samarbeid med Gjøvik Handel- og Næringsforening. Gjøvikmagasinet skal gi informasjon og inspirasjon innenfor livsstil, mote, reise, kunst, design, sport, bil, skjønnhet, interiør m.m. Gjøvikmagasinet kommer ut med tre magasiner i året - vår/sommer, høst og jul/vinter og vil ha lang levetid.

UTGIVELSER Vår/Sommer: Tema: Høst: Tema: Jul/Vinter: Tema:

Uke 18 (30/4) / Materiellfrist 22. mars Mote, velvære, bolig, hage, bil, sykkel, sommermat, festival m.m. Uke 34 (20/8) / Materiellfrist 14. juni Mat, drikke, interiør, mote, trening, opplevelser, festival m.m. Uke 48 (27/11) / Materiellfrist 25. oktober / Moteserie uke 43 Jul, vinteraktiviteter, fest, mote, mat, velvære m.m.

DISTRIBUSJON OG OPPLAG Opplag ca. 27.000 Gjøvikmagasinet distribueres til husstander på Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten. I tillegg deles ca 5.000 magasiner ut til ­forretninger, spisesteder, hoteller og andre møteplasser på Gjøvik. Vi har store spesial­designede stativer i o ­ mrådet. Stativene etter­fylles ­til neste magasin kommer ut.

PRISER Dobbeltside: Helside: Bakside: Side 2 og 3: Spesialplassering : Halvside : Annonseproduksjon :

17.500,- eks. mva. 10.000,- eks. mva. 20.000,- eks. mva. 15.000,- eks. mva. + 5.000,- eks. mva. (ved siden av innhold, leder, m.m.) 7.500,- eks. mva 1.500,- eks. mva. (send oss høyoppløselig bilde, logo og tekst)

Næringsartikkel: Moteserie: Gavetips/Nyheter:

5.000,- eks. mva. pr. side (må være annonsør) Vi sender journalist og fotograf. Fremskaff gjerne høyopp- løselige bilder fra leverandør. Tekst og ferdig satt artikkel godkjennes av kunde før trykk 5.000,- eks. mva. pr. side (må være annonsør) Man får én egen helside inkl. ­profesjonell styling/foto/modeller 2 - 5 gavetips pr. annonsør avhengig av annonsepakke

FORMATER Dobbeltside : Helside : Halvside

416 x 278 mm + 3mm utfallende 208 x 278 mm + 3 mm utfallende Liggende 190 x 123 mm Stående 92 x 252 mm Annonser sendes som trykkbar PDF i CMYK min. 300dpi til grafisk@bmagasinet.no

KONTAKTINFO Bogstadveien Media AS – i samarbeid med Gjøvik Handel- og Næringsforening Postboks 5336 Majorstuen 0304 Oslo www.gjovikmagasinet.no Utgiver/Salg: Jon Annar Berntsen / jab@bmagasinet.no / 917 98 008

Profile for bmagasinet

Gjøvikmagasinet Kalender / Medieplan 2019  

Gjøvikmagasinet Kalender / Medieplan 2019

Gjøvikmagasinet Kalender / Medieplan 2019  

Gjøvikmagasinet Kalender / Medieplan 2019