Page 46

BEDRIJVIGRIVIERENLAND

BIZ Betuwe In Zaken

Rijn Lek WaaL

Centrummanager Tiel werkt aan binnenstadsbeleving

BIZ vindt sportieve ambassadeur in Gert Jacobs

Gert-Jan van Ingen is onder meer oud-directeur van het Tielse bouwbedrijf De Vree en Sliepen, ex-wethouder van de gemeente Buren en.sinds bijna een jaar, centrummanager van Tiel. Hij is in die laatste functie in dienst van winkeliersvereniging Hart van Tiel. Tiel XL sprak met hem over zijn ambities en wat er na een jaar centrummanagement in gang is gezet.

Betuwe in Zaken, BIZ, is een businessclub voor de regio tussen de Rijn, Lek en Waal. Ondernemers verenigen zich binnen BIZ in één collectief om zo ‘body’ te geven aan initiatieven in de regio én gebruik te maken van elkaars netwerk en kennis. Door één overkoepelende ondernemersvereniging als BIZ kunnen sport, bedrijfsleven en het maatschappelijk belang in Tiel en omgeving gesteund worden.

Gert-Jan is voortvarend van start gegaan. “Ik werd destijds gevraagd om te solliciteren en wilde daarbij goed beslagen ten ijs komen. Daarom zorgde

In het sportieve jaar 2016, waarin onder meer de Giro d’Italia de regio aan-

ik dat ik een plan kon presenteren van zestig ideeën, waarvan veertig pro-

doet, heeft BIZ zich versterkt met een bijzondere ambassadeur Wim van

jecten. Mede dankzij dat plan hebben de centrumondernemers van Tiel mij

Baal van BIZ vertelt: “In voormalig prof-wielrenner Gert Jakobs hebben we

de functie gegund.”

een ambassadeur gevonden die niet alleen het sportieve element in ons collectief versterkt, maar die ook ons gedachtengoed naar collega-onder-

Het belangrijkste doel van Gert-Jan is het verbeteren van de sfeer in de stad. “Ik

nemers en –ondernemersorganisaties uit kan dragen. Hij heeft zich bereid

wil vooral meer beleving creëren, zodat het publiek weer graag in Tiel winkelt.

verklaard om onze organisatie te versterken en daar zijn we vanzelfsprekend

Toestromend publiek leidt vanzelf tot meer ondernemers en een levendigere

bijzonder blij mee!”

binnenstad. Ik besefte vanaf het begin dat het een stevige klus is, maar ik zie er een mooie uitdaging in.”

Het sportieve element van BIZ krijgt dit jaar extra glans door de deelname van BIZ-lid Eelco Bekker aan de Dakar Rallye. Op 7 april a.s. geeft hij in Res-

Een van de eerste stappen van Gert-Jan was de introductie van de Flipjepas.

taurant Poelzicht in Kapel Avezaath een verslag van zijn ervaringen voor de

“Ik vond dat we de consument moesten belonen voor het kopen in het cen-

leden van BIZ en genodigden.

trum. Met de Flipjepas ontvangen mensen die daar iets kopen spaarpunten, waarmee zij hun parkeergeld kunnen betalen. Feitelijk is het dus zo dat de centrumondernemers die gelden voor hun rekening nemen.” De grote uitdaging voor Gert-Jan is nu het vinden van fondsen om de ambitieuze plannen te realiseren. “We zijn momenteel druk bezig om te bezien welke subsidiepotjes we kunnen gebruiken en daarvoor aanvragen in te dienen. We zijn al ruimhartig ondersteund door de Rabobank, die € 45.000 ter beschikking heeft gesteld en door de Gemeente Tiel, die ons heeft ondersteund met bedragen van respectievelijk € 20.000 en € 50.000. Dat stelt ons mede in staat om onze plannen uit te voeren zonder de ondernemers te belasten.” De taken zijn inmiddels verdeeld. Gert-Jan werkt 20 uur per week aan de binnenstadbeleving en zijn collega Laura Burggraaf neemt met nog eens twintig uur de evenementen op zich. “Ik ben op dit moment tevreden met de voortgang”, aldus Gert-Jan. “Het loopt allemaal goed. Wat betreft de winkelbeleving in de bedrijven zelf zijn natuurlijk de winkeliers zelf verantwoordelijk, maar

IN2 Maas & Waal informeert, inspireert en verbindt IN2 Maas & Waal is een ondernemers­ magazine met een onafhankelijke journalistieke redactie, dat als kwartaaluitgave in een oplage van 10.000 exemplaren in de driehoek Oss, Nijmegen en Tiel wordt verspreid. Doel van het magazine is niet alleen om ondernemers te voorzien van nuttige informatie, maar streeft ernaar om de onderlinge samenwerking tussen bedrijven, overheden en instellingen te stimuleren.

voor de rest proberen wij hen de zorgen uit handen te nemen. Uitgeverij Businessmedia4all organiseert vier keer per jaar, in vervolg op het Recentelijk heeft het Centrummanagement een nieuwe Tiel-app gepresen-

kwartaalmagazine, de IN2 Maas & Waal Experience. Deze thema-avonden

teerd, waarop de gebruiker kan zien wat er te doen is in het centrum, welke

vinden plaats op woensdagavonden van 18.00 – 21.00 uur en de meetings wor-

winkels er zijn en welke acties die hebben. “We hebben daarbij veel gehad aan

den goed bezocht en zowel inhoudelijk als culinair erg gewaardeerd.

de inzet van de ROC-studenten van Tiel, die de app voor ons hebben ontwikkeld. Zo zie je wat je met samenwerking allemaal kunt bereiken!”

Circa 120 Ondernemers en bestuurders uit de driehoek Nijmegen, Oss en Tiel ontmoeten elkaar daar in een ongedwongen ambiance, waarbij netwerken niet centraal staat, maar natuurlijk wel mag. Doel van de bijeenkomsten is, door interregionaal te informeren en inspireren, zo veel mogelijk ondernemers met elkaar te verbinden en hen te laten zien dat échte samenwerking volop omzeten groeikansen biedt. Bent u geïnteresseerd daarin? Kijk dan eens op www. businessmedia4all.nl en meldt u aan. IN2 Maas & Waal garandeert u interessante informatie, een uitstekend walking dinner en een bijzonder prettige sfeer!

www.businessmedia4all.nl

Profile for Business Media....4All

Tiel XL Rivierenland 4All  

Het grootste onafhankelijke full colour tabloid magazine in de regio Tiel, Geldermalsen en Neder Betuwe.

Tiel XL Rivierenland 4All  

Het grootste onafhankelijke full colour tabloid magazine in de regio Tiel, Geldermalsen en Neder Betuwe.

Profile for bm4a