Page 41

De passie van….. Leo van Herwijnen

Rugby is mijn

hart en ziel!

Je zou Leo van Herwijnen rustig de peetvader van het Nederlandse rugby kunnen noemen. Hij en zijn grote inspirator, journalist en eerste voorzitter van de Nederlands Rugby Bond, Henri van Booven (1877-1964), hebben het Nederlandse rugby op de kaart gezet. Voor Leo is rugby en alles wat daarom heen speelt dan ook een absolute passie. Alhoewel Leo de respectabele leeftijd van 83 heeft bereikt en gehinderd wordt door ziekte, doet dat niets af aan zijn enthousiasme voor deze bijzondere sport. Tiel XL – Rivierenland4all zocht hem op in het Rivierenlandziekenhuis in Tiel.

Leo van Herwijnen Leo werd geboren in Dordrecht, maar groeide op in de schaduw van Rot-

grote hoeveelheid toegezonden materiaal en van een schat aan informatie

terdamse Kuip. Hij kwam uit een sportief gezin. “We voetbalden op straat,

die hij bij Uitgeverij Spaarnestad op zolder vond. “Het was een puzzeltocht

waar je in mijn jongensjaren nog niet werd gehinderd door geparkeerde

door de historie van het Nederlandse rugby. Je kunt rustig zeggen dat rugby

auto’s. Spontaan speelde de ene straat tegen de andere. Dat mijn idee voor

daardoor meer dan een passie werd; het groeide uit tot een obsessie. Toen

een stratentoernooi later nog van pas zou komen had ik in de verste ver-

het boek werd uitgegeven was het in no-time uitverkocht.”

ten niet kunnen voorspellen. Daar lag de basis voor mijn sportinteresse; Ik organiseerde toen al wedstrijden en toernooien tussen straten en wijken.

Rugby-collectie

Uiteindelijk verhuisden we via Drachten naar Tiel. Mijn zoons hadden altijd

Door zijn zoektocht verzamelde Leo een grote collectie rugby-memorabilia

gehockeyed, maar voelden zich bij de hockeyclub niet thuis. Ze kwamen

en –literatuur. Hij stroopte beurzen en rommelmarkten af, kreeg giften en

toen met de vraag of ze mochten rugbyen. In 1978 ben ik bij rugbyclub De

de hoeveelheid boeken, foto’s, munten, postzegels , rugbyshirts, schilderij-

Scrumboks gaan kijken. Ik vond het maar een ingewikkelde sport, maar kon

en en bladen bleef groeien. Uiteindelijk werd de collectie in februari 2014

mijn kinderen er niet vanaf houden.”

ondergebracht in een speciaal daarvoor opgerichte stichting: de Leo van Herwijnen Rugby Foundation. Voorzitter van de stichting is oud-rugby-in-

Schrijven voor de club

ternational Robert Balkestein, die door Leo min of meer als ‘erfgenaam’

Leo was altijd een begenadigd schrijver geweest en werd daarom door de

wordt beschouwd. “Ik maak Robert nog gekker van rugby dan dat ik zelf

rugbyclub gevraagd om krantenartikelen en persberichten te gaan schrij-

ben”, lacht Leo. “De toekomst is dus veilig gesteld.”

ven. “Dat deed ik blijkbaar zo goed dat ik uiteindelijk door de rugbybond werd gevraagd voor de PR. Zij wilden meer elan in de organisatie brengen

Leo en zijn volgelingen studeren nog dagelijks om de geschiedenis van het

en inmiddels vond ik de sport zo interessant dat ik me er graag voor leende.

Nederlandse rugby nóg completer te krijgen. “Het globale verhaal is nu be-

Vervolgens raakte ook het ANP geïnteresseerd en uiteindelijk verzamelde ik

kend”, vertelt Leo, “dus is het nu zaak om ons creatief in de historie te verdie-

een groepje jonge enthousiaste journalisten om me heen.”

pen om de details te achterhalen en te visualiseren. Als ik er zelf niet meer

Rugby op de kaart

ben dan gaat dat gewoon door. Voorlopig houdt mijn passie voor het rugby me op de been; er is nog zoveel te doen en ik wil nog zoveel. Rugby is écht

Leo’s interesse ontwikkelde zich steeds meer tot een passie. “Ik wilde de

mijn hart en ziel!

rugbysport dichter ‘bij de straat’ brengen en mijn plan was om jonge rug-

Tekst: RvL Foto’s: LC

byspelers een eigen straatrugbyteam te laten organiseren. Daarbij kwam mijn ervaring met straatvoetbal goed van pas. Het probleem daarbij was niet zozeer om jongeren te krijgen, maar om ze te behouden. Ik bouwde

Op 5 maart jl. was het 40 jaar geleden dat de eerste rugbybal over

een groot netwerk van capabele mensen om me heen en samen brachten

de tryline in Tiel werd gedrukt. Een jubileum dat niet onopgemerkt

we de sport op een hoger niveau. Door de actieve instelling van de rugby-

voorbij is gegaan. De feestelijke dag werd ingevuld met een TBM

bond en onze ondersteuning kwamen er steeds betere trainingsmogelijk-

jeugdtoernooi, een Cubs- en Juniorenwedstrijd en een bijzonde-

heden en steeds betere begeleiding. Dat heeft er toe bijgedragen dat er nu

re receptie. Voorzitter Alex Meeter en Wethouder Driessen hielden

in Nederland 80 stabiele verenigingen zijn.”

er een toespraak en het Rugbyveld werd omgedoopt tot het

Schrijven leidt tot obsessie In 1980 schreef Leo een boek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Nederlandse rugby, van het ontstaan in WO I door Britse soldaten in

Hendrik Meeter Rugbyveld. Wethouder Driessen trapte, samen met een jeugdlid, tot besluit nog een kick door de palen. Ben je nieuwsgierig? Kom dan een zelf kijken hoe spectaculair rugby is. Meer informatie vind je op www.scrumboks.nl

Groningen tot het toenmalige moment. Hij maakte daarbij gebruik van een

Lokaal is Hip!

41

Profile for Business Media....4All

Tiel XL Rivierenland 4All  

Het grootste onafhankelijke full colour tabloid magazine in de regio Tiel, Geldermalsen en Neder Betuwe.

Tiel XL Rivierenland 4All  

Het grootste onafhankelijke full colour tabloid magazine in de regio Tiel, Geldermalsen en Neder Betuwe.

Profile for bm4a