Page 39

Zorg & Welzijn

Hoogtestage: niet alleen voor topsporters Healthclub Sport en gezondheid zijn dé grote passie van Healthclub-eigenaar Juliën van der Slikke (1962) uit Lienden, die samen met zijn vrouw Monique de club al bijna 27 jaar runt. In 1986, op 24-jarige leeftijd begon hij al een karateschool op de hooizolder van zijn ouderlijk huis en drie jaar later was hij de trotse eigenaar van een fitness- en gezondheidscentrum, dat hij samen met z`n vrouw door de jaren heen verder uitbouwde. Hij zocht echter verdieping en ging steeds meer op zoek naar de samenhang tussen sport en gezondheid. Zijn laatste aanwinst kun je daarbij gerust zeer bijzonder noemen. Juliën & Monique

Gezondheid staat voorop!

klimaatkamers in om de Nederlandse sporters

Tot nog toe was het verschijnsel hoogtestage in

Juliën vertelt: “Toen ik met mijn sport- en gezond-

voor de Olympische Spelen te laten wennen aan

de fitness- en gezondheidswereld niet algemeen

heidscentrum begon werkte ik al samen met

de ijle lucht en hoge luchtvochtigheid. Daardoor

verbreid. Wat dat betreft heeft Juliën mogelijk de

fysiotherapeuten en klinisch-analisten. We train-

maakt het lichaam meer rode bloedlichaam-

trend gezet. Duidelijk is dat de meerwaarde van

den niet alleen, maar behandelden ook, voerden

pjes aan en verbetert het zuurstoftransport. Uit

het trainen in ijle lucht voor veel mensen groot

fittesten uit, gaven valpreventie voor ouderen,

onderzoek bleek echter dat het ook goed is voor

kan zijn.

voorlichting over medicijnen en hielden ons be-

longpatiënten (astma, copd), mensen met dia-

zig met een stukje geestelijke gezondheidszorg.

betes of een schildklieraandoening. Die krijgen

Gezondheid is natuurlijk heel breed, dus wilde

door het trainen in ijle lucht met minder inspan-

ik multidisciplinair werken: op alle aspecten van

ning meer energie en hun prestatieniveau stijgt

gezondheid helpen en ondersteunen, zowel con-

aanmerkelijk. We namen ons voor om zelf ook

ditioneel als recuperatief (herstellend, red.).”

zo’n trainingsmogelijkheid te scheppen.”

Samenwerking zoeken

Zuurstofarm trainen

“Als ondernemer had ik natuurlijk niet de ken-

Bedrijfsfitnessklant van Amerongen uit Tiel levert

nis om dat zelf te doen”, vervolgt Juliën. “Het

wereldwijd “zuurstofinstallaties” in de koelcellen

was dus zaak om buiten de deur te kijken hoe

van fruittelers en stelde de vraag of het ook iets zou

ik nóg beter kon ondersteunen. O.a. door mijn

kunnen zijn voor Healthclub Juliën. Na veel goog-

bestuursfunctie bij de Vereniging van Exclusieve

le werk en bezoeken aan Italië, Spanje en Duits-

Sportcentra (VES), kreeg en krijg ik veel impulsen

land waar al ervaring bestond met hoogtetrai-

en inzicht over innovaties in onze branche en ook

ning, nam het ondernemerspaar het besluit om

hoe anderen bepaalde zaken aanpakken. Er zijn

een eigen klimaatkamer in de club te realiseren.

genoeg redenen om diensten op het gebied van

“De start was met vele proefpersonen met diverse

gezondheid aan te bieden; de druk op de ge-

achtergronden als astma, overgewicht en diabe-

zondheidszorg is groot, er zijn lange wachtlijsten

tes, waarbij de resultaten indrukwekkend waren.

en de problematiek van bijvoorbeeld vergrijzing

Het zuurstofgehalte kan in de kamer op een zo-

of obesitas bij kinderen vraagt om zorgvuldige en

danige manier aangepast worden dat dat je om-

vooral voldoende benadering.”

standigheden kunt nabootsen die vergelijkbaar zijn met hoogtestages tot op een maximum

Hoogtestage nabootsen

van 6000 meter. In het begin keken de men-

Zijn passie voor gezondheid veroorzaakte bij

sen enigszins vreemd tegen het gebruik van de

Juliën een voortdurende drang om zijn dien-

klimaatkamer aan, maar inmiddels hebben we

stenaanbod uit te breiden. “In het buitenland

door de goede resultaten al honderden men-

gebruikten topsporters al jaren hoogtestages

sen de positieve effecten kunnen laten ervaren,

en gespecialiseerde trainingsruimten om hun

waarvan velen uit medische overwegingen.”

prestaties te verhogen. In 2007 zette Papendal

Juliën ondersteunt, samen met de VES, Villa Joep, een fonds ter ondersteuning van de bestrijding van neuroblastoom kinderkanker, een van de meest agressieve soorten. Het fonds is opgericht door ouders die onderzoek willen stimuleren zodat de uiterst lage genezingskans van 30% omhoog kan. Jaarlijks organiseert Juliën de Villa Joep Sport for Life Spinning Marathon, waarbij deelnemers door te spinnen geld bijeen brengen ter ondersteuning van het onderzoek. Dit jaar vond de marathon plaats op 19 maart jl. en was weer een groot succes. Veel deelnemers ondersteunen het initiatief, waardoor de spinningmarathon al jarenlang een vast onderdeel op Juliën’s agenda is. Meer informatie over Villa Joep vindt u op www.villajoep.nl

Tekst: RvL Foto’s: LC

Lokaal is Hip!

39

Profile for Business Media....4All

Tiel XL Rivierenland 4All  

Het grootste onafhankelijke full colour tabloid magazine in de regio Tiel, Geldermalsen en Neder Betuwe.

Tiel XL Rivierenland 4All  

Het grootste onafhankelijke full colour tabloid magazine in de regio Tiel, Geldermalsen en Neder Betuwe.

Profile for bm4a