Page 23

Kunst

zien

Gelukkige gezichten

is het belangrijkst

Edelsmid Carla Dubbink verwerkt verhalen in sieraden

Carla Dubbink

Carla Dubbink (48) uit Tiel is edelsmid en kunstschilder. Ze werd geboren in Hardenberg en groeide op in Hellendoorn. Na de geboorte van haar kinderen verhuisde zij naar Tiel, waar zij zich aan huis ging bezighouden met haar passie voor het maken van sieraden. Het is dan ook dát deel van haar creativiteit waaraan we deze keer in onze kunstrubriek aandacht schenken. Carla is sinds haar jeugd al bezig met tekenen, schilderen en sieraden ma-

Werkwijze

ken. “Als kind maakte ik al oorbellen van rietjes en kralen en na mijn middel-

Carla maakt sieraden van gouden en zilveren platen die zij zaagt en smelt.

bare school wilde ik eigenlijk naar de kunstacademie. Mijn ouders vonden

“Ik werk in het algemeen het meest vanuit de hand, met een brander of

dat niet zo’n goed idee; er was volgens hen geen droog brood te verdienen

maak eerst een wassen proefmodel en, op basis daarvan, een mal waarin

als kunstenaar. Ofschoon ik allerlei baantjes heb gehad, bleef ik echter altijd

het sieraad kan worden gegoten. Soms verwerk ik ook andere materialen in

met mijn creativiteit en het scheppen bezig en het was eigenlijk een kwes-

een sieraad, zoals hout en glas. Emailleren kan ik ook, maar dat is vandaag

tie van tijd eer ik me daar volledig op zou werpen.”

de dag minder populair. Dat is overigens wel een mooi proces om te volgen.”

Ontwikkeling

Stijl en materialen

Carla had al een cursus goudsmeden gevolg en vond dat geweldig. Het

Carla werkt het liefst figuratief, al maakt ze ook wel abstracte sieraden. “Ik

was Carla’s echtgenoot die haar stimuleerde om ermee verder te gaan. Van

werk graag met de combinatie goud en zilver. Met name als je trouwringen

2002 tot 2006 volgde Carla daarom de opleiding tot goudsmid in Schoon-

maakt kun je die edelmetalen uitstekend combineren en dat doe ik dan

hoven. “Ik wilde daarna niet bij een juwelier gaan werken, want dat zou be-

ook veel. Ook vind ik het leuk om met oud goud te werken, want daar zit

tekenen dat ik voornamelijk reparatiewerkzaamheden zou moeten doen.

vaak een familieband aan vast. Ooit heb ik voor iemand die zeer bereisd

Ik wilde echter zelf scheppen. Tijdens mijn opleiding had ik al de nodige

was een boeddha gemaakt van goud uit de familie, waarin ruimte was voor

apparatuur en gereedschap gekocht en ik begon aan huis sieraden van zil-

wat as van haar vader. Zo droeg zij hem altijd bij zich en dat vond ik heel

ver te maken; dat was immers goedkoper dan goud. Steeds meer mensen

mooi. Het gevoel om zoiets te mogen creëren en langzaamaan iets te zien

bleken mijn creaties te waarderen en zo kon ik ook investeren in goud en

ontstaan is echt geweldig!”

inmiddels maak ik nog maar weinig vrij werk.”

Een bijltje voor Maxima

Verhalen verwerken

Specifieke ambities heeft Carla niet echt. “Ik wil vooral mensen blij maken.

In haar creativiteit laat Carla zich niet inspireren door andere kunstenaars,

Een hoogtepunt daarvan was het ontwerpen van een tewaterlatingsbijltje

maar vooral door de mensen voor wie ze iets maakt. “Ik verwerk hun eigen

voor koningin Maxima, maar ik maak eigenljik net zo lief een sieraad voor

persoonlijke verhaal in mijn werk, zodat de sieraden écht bij hen passen. Ik

een buurvrouw of een onbekende. Natuurlijk zijn er nog best technieken

laat hen eerste vertellen en maak op basis daarvan een aantal tekeningen,

waarin ik me verder zou willen bekwamen, maar dat zou betekenen dat ik

waaruit ze kunnen kiezen. Daarbij is het voor mij belangrijk dat er een klik is,

met een expert moet gaan meelopen. Ik wil dat in principe pas doen als ik

want anders is het vrijwel onmogelijk om iets passends te maken.”

weer meer vrij werk ga maken. Tot die tijd is voor mij een gelukkig gezicht het belangrijkst!”

Tekst: RvL

Foto’s: RvL en CD

Lokaal is Hip!

23

Profile for Business Media....4All

Tiel XL Rivierenland 4All  

Het grootste onafhankelijke full colour tabloid magazine in de regio Tiel, Geldermalsen en Neder Betuwe.

Tiel XL Rivierenland 4All  

Het grootste onafhankelijke full colour tabloid magazine in de regio Tiel, Geldermalsen en Neder Betuwe.

Profile for bm4a