Page 17

Made in Rivierenland

ARN Tiel:

Uniek in de wereld!

Bijzonder proces maakt recycling oude auto’s voor 95% mogelijk Het mag niet het oudste of meest traditionele bedrijf van Tiel zijn, maar de fabriek van ARN Recycling (Auto Recycling Nederland) is zeker een van de uniekste bedrijven in de regio. In het fabriekscomplex aan de Biezenwei worden de resten van gesloopte auto’s gerecycled zodat uiteindelijk 95% van een oude auto nuttig wordt toegepast en dat proces is uniek in de wereld. Reden voor Tiel XL – Rivierenland4all om in gesprek te gaan met directeur Hans van de Greef. Hans van de Greef (55) groeide op in Brabant. Na zijn studie scheikunde

Dat komt omdat deze verwerkingswijze een duur proces is, dat wordt ge-

werkte hij sinds 1985 in diverse functies in de afval- en recyclingsbranche. In

financierd door middel van een recyclingsbijdrage van € 45,00 per nieuwe

2009 is hij bij ARN aan de slag gegaan om in Tiel een fabriek op te zetten

auto. Dat betaal je dus extra bij de aanschaf. Daardoor slagen we er steeds

voor de verwerking en recycling van het zogenaamde automotive shredder

beter in om ervoor te zorgen dat het deel dat naar de verbrandingsoven

residu, oftewel de resten van auto’s die tot dan toe niet werden hergebruikt.

gaat kleiner wordt.”

Milieu-eisen

Lagere kosten, hoger resultaat

Hans vertelt: “Het idee is ontstaan vanuit de steeds verder verscherpende

Hans ziet de toekomst voor ARN Tiel zonnig in. “De kosten zijn nu al lager

milieuwetgeving. In 1993 werd ARN vanuit de autobranche opgericht om

dan vroeger en dat geldt voor de gehele keten. 100% recyclen van auto’s zal

het slopen van auto’s beter te laten verlopen. Van demontage naar recycling

nooit mogelijk worden; het stortingspercentage van 3% afval is al heel laag.

gaan was het devies bij de autodemontagebedrijven, later kwam de eis om

Desondanks blijven we streven naar optimalisering en effectiviteitsverho-

85% van een oude auto te recyclen en/of nuttig toe te passen. Voor het rest-

ging; hoe minder afval, des te beter!”

product moest een toepassing worden gevonden. Per 1 januari 2015 werd de norm verhoogd naar 95%, waarbij 85% van de autoresten gerecycled moet

Tekst: RvL foto’s: ARN

worden en 10% verbrand mag worden, met terugwinning van energie.”

Verwerkingsproces In Nederland is de gemiddelde leeftijd van een afgedankte auto 18 jaar. Afgeschreven auto’s worden door een deskundig bedrijf gedemonteerd en de niet herbruikbare onderdelen en het karkas gaan naar een shredder-bedrijf, waar het karkas geheel wordt vermalen. Hans: “De resten die overblijven na verwijdering van alle metalen worden bij ons aangeleverd. Je praat dan o.a. over het dashboard, stoelen, kunststof bumpers en -wieldoppen en vloerbedekking, alles in gemalen vorm en door elkaar. Wij halen er vervolgens de waardevolle materialen uit. Verwerking vindt plaats in een productielijn van ca. 180 machines, die materialen als vezels, kunststoffen, koperhoudende

Hans van de Greef

resten en mineralen sorteren, na-scheiden en zo mogelijk recyclen. De rest wordt verbrand.”

Groei Sinds de start van ARN Tiel in 2012 is de verwerking gegroeid van 9000 ton naar 40.000 ton. ARN is daarmee uniek. Hans: “Wij zijn wereldwijd het enige bedrijf dat op deze schaal en via een eigen methode verwerkt en recyclet.

Lokaal is Hip!

17

Profile for Business Media....4All

Tiel XL Rivierenland 4All  

Het grootste onafhankelijke full colour tabloid magazine in de regio Tiel, Geldermalsen en Neder Betuwe.

Tiel XL Rivierenland 4All  

Het grootste onafhankelijke full colour tabloid magazine in de regio Tiel, Geldermalsen en Neder Betuwe.

Profile for bm4a