Page 1

Branding

kampagne

ERP Software

Projektstyring

Meget

mere

end

teknologi

og

smarte

forkortelser


Branding

Afsender og produkt Aston Axapteam (nu en del af Aston Naviteam) var Danmarks førende udbyder af virksomhedsstyringssystemer, de såkaldte ERP systemer, baseret på Damgaard Axapta.

kampagne

Markedet Markedet er præget af mange udbydere og en stærk teknisk fokusering, der oftest kommunikerer forbi målgruppen, som simpelthen ikke forstår budskaberne og deres indforståede talemåde. Opgave og positionering Aston Axapteam ønskede at positionere de betydelige kompetencer som virksomheden kunne tilbyde både indenfor software og projektstyring, således at Aston Axapteam fremstod som den mest seriøse

ERP Software

og professionelle udbyder af ERP systemer. The DNA

Projektstyring

Anderledes. Agressiv. Troværdig. Ambitiøs. Ærlig. Ingen smartness. Kompetent. Menneskelig. Versatil. Pragmatisk. Intelligent. Kreativ. The heart Blue Business gennemførte en F5 analyse, der dokumenterede profilgrød og kommunikation, der ikke var i tråd med markedets behov. Kommunikationsstrategiens primære mål var derfor at signalere, at hos Aston Axapteam talte man et sprog som kunderne kunne forstå, og det vigtigste var at kunne gennemføre

CO

M

MU

et ERP projekt så problemløst og hurtig som muligt.

AS

U

N

B

E

ST

O RY

N I C AT I O

Meget

R ED ON A T

Kommunikationsplatformen "Meget mere end teknologi og smarte forkortelser" gjorde op med mere

branchens hidtidige praksis. The brain Kampagnens strategi var at skabe et markant mediatryk over kort tid gennem erhvervsdagblade, dagbla-

end

denes erhvervs-sektioner og relevante fagblade. Første fase i kampagnen var at skabe kendskab til Aston Axapteam gennem annoncer. Anden fase var at

teknologi

udbygge kendskab og troværdighed gennem testimonial-annoncer. Tredje fase var en målrettet direct mail med henblik på leadgenering. Målgrupper

og

Målgruppen var adm. direktører og/eller ejere, økonomi og funktionschefer ansvarlig for IT beslutninger. Internt i Aston var det vigtigt at motivere front staff til en ekstra runde.

smarte

Resultat Kampagnen blev afviklet over en to måneders periode. Kampagnens responsrate blev på 44%, og havde en meget høj erindringsværdi. Marketingchef Casper Guldbrandsen: "Kampagnen mere end opfyldte de mål vi sammen med Blue Business satte os. Først og fremmest fik vi branded Aston Axapteam, hvilket gav os

forkortelser

nogle gode leads. Men også internt skabte kampagnen begejstring. Det var fedt at opleve. "


Første fase var at skabe kendskab til Aston Axapteam B L U E

indrykket i

I ndrøm,

at du godt kan falde for en god sælger – men at det aldrig er for sent at vågne op...

S kip

de uforståelige f o r k o r t e l s e r, s å e n h v e r kan se, hvad kejseren har på...

erhvervsblade, dagbladenes erhvervssektioner

S.H.I.T. H old

fast i et forløb, der sætter implementering og slutresultat højest.

T

En løsning til virksomhedsstyring skal køre fra dag 1, og den sikkerhed får du hos Aston Axapteam. Vi er et konsulenthus med speciale i Damgaard Axapta og arbejder efter en gennemtestet projektmodel.

m e r e

e n d

t e k n o l o g i

o g

fagblade.

ro kun på den løsning til virksomhedsstyring, som virkelig er gennemtestet.

S.H.I.T. er ikke at gå for vidt – når du efter en løfterig analyse og en lige så succesrig udvikling må sande, at din IT-leverandør ikke formår at klare selve implementeringen!

M e g e t

og relevante

s m a r t e

Så du får alle fordelene med fra starten – f.eks. et integreret e-handelsystem, lige til nettet. Vores konsulenter taler dansk, uden brug af smarte forkortelser. Og de kender forretningslivet på godt og ondt. Ring på 44 82 06 40 eller besøg www.axapteam.dk og hør mere om projektforløb og implementering, der kommer helt i mål. Så daglig brug, budgetter og tidsplaner bare holder.

f o r k o r t e l s e r Ballerup: Tlf. 4482 0640 Vejle: Tlf. 7025 0690 www.axapteam.dk

B L U E B U S I N E S S

Ud

B L U E

med flotte ord på whiteboarden – og ind med k o m p e t e n t e m e n n e s k e r, d e r kan lave en løsning i praksis.

B

F

orlang at få et projektforløb, der er 100% gennemsigtigt fra start til slut.

B.L.U.F. F.

B U S I N E S S

efri den vigtige opgave med virksomhedsstyring for smarte forkortelser!

ikke din leverandør sløre sagen med teknologiske f o r k o r t e l s e r. H a r h a n f o r s t å e t opgaven?

L.O.S.T.

L ad

dig ikke overbevise af de tekniske fordele alene. De er kun halvdelen af historien...

S

e i øjnene, at e-handel skal være integreret – alt andet er for kostbart

L ad

F

i n d e n s o f t w a r e - r å d g i v e r, d e r h o l d e r, h v a d h a n l o v e r.

O pgiv

den smarte management-retorik. Indhold er vigtigere end form.

Det ligner B.L.U.F.F., men er desværre virkelighed. Når du efter en løfterig analyse og et veldefineret projektforløb må sande, at din leverandør ikke formår at klare selve implementeringen! En løsning til virksomhedsstyring skal køre fra dag 1, og den sikkerhed får du hos Aston Axapteam. Vi er et konsulenthus med speciale i Damgaard Axapta og arbejder efter en gennemtestet projektmodel.

M e g e t

m e r e

e n d

t e k n o l o g i

o g

s m a r t e

T

a g e n r å d g i v e r, d e r v i r k e l i g er kompetent i løsninger til virksomhedsstyring

Så du får alle fordelene med fra starten – f.eks. et integreret e-handelsystem, lige til nettet. Vores konsulenter taler dansk, uden brug af smarte forkortelser. Og de kender forretningslivet på godt og ondt. Ring på 44 82 06 40 eller besøg www.axapteam.dk og hør mere om projektforløb og implementering, der kommer helt i mål. Så daglig brug, budgetter og tidsplaner bare holder.

L.O.S.T. – lige da IT-projektet lignede en vinder! Analysen gav store løfter. Projektforløbet var klart og veldefineret. Og så kunne din leverandør alligevel ikke klare implementeringen...

f o r k o r t e l s e r

En løsning til virksomhedsstyring skal køre fra dag 1, og den sikkerhed får du hos Aston Axapteam. Vi er et konsulenthus med speciale i Damgaard Axapta og arbejder efter en gennemtestet projektmodel.

Ballerup: Tlf. 4482 0640 Vejle: Tlf. 7025 0690 www.axapteam.dk

M e g e t

m e r e

e n d

t e k n o l o g i

o g

s m a r t e

Så du får alle fordelene med fra starten – f.eks. et integreret e-handelsystem, lige til nettet. Vores konsulenter taler dansk, uden brug af smarte forkortelser. Og de kender forretningslivet på godt og ondt. Ring på 44 82 06 40 eller besøg www.axapteam.dk og hør mere om projektforløb og implementering, der kommer helt i mål. Så daglig brug, budgetter og tidsplaner bare holder.

f o r k o r t e l s e r Ballerup: Tlf. 4482 0640 Vejle: Tlf. 7025 0690 www.axapteam.dk

B U S I N E S S

gennem annoncer


B L U E B U S I N E S S

“ “

D

e arbejder lige så skræddersyet som os. Det betyder meget.”

F ølger

du et så gennemtestet projektforløb, kan det kun blive en succes.”

F.E.D.T. “

E ndelig

en god dialog uden

T

otal implementering u d e n p r o b l e m e r. D e t h a r allerede øget indtjeningen.”

s m a r t e f o r k o r t e l s e r. ”

Michael Laursen, Adm. direktør, Danotherm Electric A/S.

Anden fase

"Danotherm gik efter en løsning til virksomhedsstyring, som kunne øge indtjeningen på flere måder, bl.a. ved at udvikle de nære relationer til vores kunder. Her er en tæt dialog vigtig for at vi kan skræddersy løsningerne efter individuelle behov. På det punkt lignede Aston Axapteams arbejdsform vores så meget, at vi i virkeligheden tog vores egen medicin!".

Aston Axapteam. Konsulenthuset med speciale i Damgaard Axapta.

Løsninger til virksomhedsstyring skal implementeres perfekt og køre fra dag 1. Den sikkerhed får du hos

Kom helt i mål: Ring 44 82 06 40 eller besøg www.axapteam.dk

Vi taler dansk – uden smarte forkortelser – og arbejder efter en gennemtestet projektmodel, der giver dig alle fordelene fra starten. F.eks. integreret e-handel, lige til nettet.

var at udbygge kendskab til

M e g e t

m e r e

e n d

t e k n o l o g i

o g

s m a r t e

f o r k o r t e l s e r Ballerup: Tlf. 4482 0640 Vejle: Tlf. 7025 0690 www.axapteam.dk

Aston Axapteam via relevante testimonialB L U E B U S I N E S S

annoncer indrykket i

D

“ e arbejder lige så skræddersyet som os. Det betyder meget.”

F

“ ølger du et så gennemtestet projektforløb, kan det kun blive en succes.”

de samme

F.E.D.T.

media.

E ndelig

T

“ otal implementering u d e n p r o b l e m e r. D e t h a r allerede øget indtjeningen.”

en god dialog uden

s m a r t e f o r k o r t e l s e r. ”

Michael Laursen, Adm. direktør, Danotherm Electric A/S.

M e g e t

m e r e

e n d

t e k n o l o g i

o g

"Danotherm gik efter en løsning til virksomhedsstyring, som kunne øge indtjeningen på flere måder, bl.a. ved at udvikle de nære relationer til vores kunder. Her er en tæt dialog vigtig for at vi kan skræddersy løsningerne efter individuelle behov. På det punkt lignede Aston Axapteams arbejdsform vores så meget, at vi i virkeligheden tog vores egen medicin!".

Aston Axapteam. Konsulenthuset med speciale i Damgaard Axapta.

Løsninger til virksomhedsstyring skal implementeres perfekt og køre fra dag 1. Den sikkerhed får du hos

Kom helt i mål: Ring 44 82 06 40 eller besøg www.axapteam.dk

s m a r t e

Vi taler dansk – uden smarte forkortelser – og arbejder efter en gennemtestet projektmodel, der giver dig alle fordelene fra starten. F.eks. integreret e-handel, lige til nettet.

f o r k o r t e l s e r Ballerup: Tlf. 4482 0640 Vejle: Tlf. 7025 0690 www.axapteam.dk


Tr e d j e f a s e v a r e n m å l r e t t e t direct mail med henblik på leadgenerering. En pizzaæske (uden pizza) Postkort til eget brug b l e v l e ve re t p r. b u d t i l modtageren. St r e s s e t !

Sk r æ k k e l i g t !

Irriteret!

S.H.I.T.

Yd e r m i t b e d s t e !

Ry g e n d e u r e t f æ r d i g t !

Et brev fortalte kort om

S.O.R.R.Y.

varm luft og ERP implemente-

Op t a g e t l i g e n u . . .

He k t i s k !

Tæ n k e r h e l d i g v i s p å d i g !

Ri n g b a r e a l l i g e v e l . . .

ring uden indhold. Responsrate: 44%.

e n d

t e k n o l o g i

o g

s m a r t e

f o r k o r t e l s e r

M e g e t

m e r e

e n d

t e k n o l o g i

o g

s m a r t e

f o r k o r t e l s e r

B. L . U. F. F.

Gratis

Pizza Meget mere end.....

Spisebillet til nærmeste Pizzaria

Le d o g k e d a f d e t !

St i n k e n d e d å r l i g o p f ø r s e l . . .

L.O.S.T. On d t i s a m v i t t i g h e d e n . . .

Pizzaæske

M e g e t

m e r e

e n d

t e k n o l o g i

o g

s m a r t e

Ti l g i v m i g !

f o r k o r t e l s e r

Svarkort Kampagne brochure

S

“ tyr på tingene uden spræl. Det er kompetence.”

J

eg fik ro og overblik i stedet for smarte ord o g f o r k o r t e l s e r. ”

“Vi gik efter en løsning til virksomhedsstyring, som kunne øge indtjeningen på flere måder. Det lykkedes efter et godt forløb, hvor vi fulgte en gennemtestet projektmodel – og samtidig fik systemet skræddersyet efter vores behov.”

F

“ ølger du et så gennemtestet projektforløb, kan det kun blive en succes.”

“Vi gik efter en løsning til virksomhedsstyring, som kunne øge indtjeningen på flere måder. Dels ved at strømline forretningsgangene i vores organisation. Dels ved at fastholde og udvikle firmaets tætte kunderelationer – bl.a. ved at række ud over Danmarks grænser, så vi taler til brugere og forretningspartnere på deres eget sprog.”

D

e arbejder lige så skræddersyet som os. Det betyder meget.”

F.E.D.T. E

“ ndelig en god dialog uden smarte f o r k o r t e l s e r. ”

S.E.J.T. “

E

rfaring gjorde forskellen, da vi skulle vælge.”

“Danotherms R&D-afdeling er vant til at arbejde tæt sammen med kunderne for at skræddersy løsninger efter individuelle behov. Derfor kom Quality Management System fra Aston Axapteam til at spille en vigtig rolle i vores valg af leverandør. Den måde at arbejde på ligner vores så meget, at vi i virkeligheden tog vores egen medicin! Vi fik et gennemskueligt forløb, der levede op til de ønsker og den kvalitet, som var aftalt i samarbejde med Aston Axapteam. Et samarbejde med åben dialog, klare krav og 100% engagement begge sider.” “ a g e r mfra an “Resultatet en b u d g e t t eer r a l v fleksibel o r l i g t , og avanceret Damgaard Axapta-løsning, soms kkan med vores behov og let integreres med andre a l l evokse v e r a ni dtakt øren systemer, o g s å gfordi ø r e dden e t . ”er baseret på åbne standarder. Forretningsgangene er effektiviseret – kundeplejen intensiveret – og vi kan hurtigere danne os et overblik over firmaets aktiviteter, specielt i produktionen”, siger Michael Laursen.

T

Facts: Danotherm Electric A/S har specialiseret sig i design og fremstilling af kraftmodstande til elektronikog telekommunikations-industrien i Europa. Virksomheden, der har 95 ansatte, er beliggende tæt ved København og markedsfører sine produkter og services gennem et globalt net af distributører. Aston Axapteam leverede i 1999 denne løsning til virksomhedsstyring: Microsoft SQL version 7 databasestyringssystem – kombineret med en specialtilpasset Damgaard Axapta version 2.0 client/server løsning. De eksisterende Damgaard XAL-data, som var kritiske for forretningen, blev konverteret. Og personalet fik undervisning og træning, så de var klar til det nye system.

T

“ otal implementering u d e n p r o b l e m e r. D e t har allerede øget indtjeningen.”

Michael Laursen, Adm. direktør, Danotherm Electric A/S.

Damgaard Authorized Business Partner

Te s t i m o n i a l l ø s b l a d e

Ballerup: Lautrupvej 12 DK-2750 Ballerup Tlf.: +45 4482 0640 Fax: +45 4482 0641 www.axapteam.dk info@astonitgroup.com

Vejle: Sydkajen 16 DK-7100 Vejle Tlf.: +45 7025 0690 Fax: +45 7025 0691

B U S I N E S S

m e r e

B L U E

M e g e t


B l u e B u s i n e s s e r e t n y s t a r t e t B u s i n e s s t o B u s i n e s s b u re a u med basis international kommunikation. B a s e re t p å e t h o l i s t i s k f u n d a m e n t . Skabt på en sammenhængende ide. En helhed der fortæller en historie. En sand historie. Fo r d i v i t ro r p å d e æ g t e v æ r d i e r. P å g o d æ r l i g , ve d k o m m e n d e o g re l e va n t k o m m u n i k a t i o n . Vi e r a s s o c i e re t m e d D ’ A r c y A d ve r t i s i n g , ( re p r æ s e n t e re t i x x l a n d e ) o g b r u g e r d e re s i n t e r n a t i o n a l e n e t v æ r k t i l a t k o m m e u d i a l l e ve r d e n s h j ø r n e r. G i v l y d h v i s d u o g s å v i l l æ n g e re u d p å l a n d k o r t e t m e d d i n h i s t o r i e .

Based

Communication based on a true story

Based on a true story on a true story Blue Business A/S

S a n k t K n u d s ve j 4 1

1 9 0 3 Fre d e r i k s b e rg C

Te l e f o n 3 32 9 9 9 9 0

mk@bluebusiness.dk

w w w. b l u e b u s i n e s s . d k

Aston - Blue Business  

Leads, leads, leads. Here’s how breaking some conventions will help you generate leads.

Aston - Blue Business  

Leads, leads, leads. Here’s how breaking some conventions will help you generate leads.

Advertisement