Page 1

Year Employee Department Branch Group Project Job Task Sort By

: : : : : : : : :

2009 All All All All All All All Employee;Branch;Department;HRGroup;Project;Job;Task

Yearly Leave for Unpaid Leave

07/04/2010 10:57:45 AM ADMIN

SAMPLE COMPANY SDN BHD (375882-V) Code C0000 1 C0000 5 H000 01 H000 2 L0000 1

Description

Entitle

Page 1 of 1 B/F

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Total

Balance

1.00

-1.00

2.00

-2.00

5.00

-5.00

1.00

-1.00

5.00

5.00

-5.00

1.00

1.00

-1.00

15.00

-15.00

1.00

NGAN THIONG LEAK

Dec

TAN HOEY JIA TAN YI WEN YONG SHUO YUAN

WILSON SEOW WEI XIEN L0000 YEW CHEE REN

2 L0000 LIM KOK FEI 3 L0000 LIAU SOK KUAN 4 L0003 YEW WEN QI N000 03 N000 04 O000 01 P0000 1 S0000 2 S0000 3 S0000 4 T0000 1 T0000 2 T0000 3 T0000 5 W000 02 W000 03 W000 04 W000 05

1.00 3.00

1.00

2.00

1.00

LEE LAY PENG YAP CHUN FAT LOW KAI XUAN TAN EE YUAN TEE AI LING ANG BENG HUAT LIU SIEW PENG LEE WEI SHEN NG QIU YEE NG FUI LING LEE JIAN TAT WONG LIAN SZE CHAN KAI MUN DER TUN WONG TAN WAN YEAN

Grand Total

6.00

1.00

4.00

2.00

1.00

1.00

SQL Payroll Unpaid Leave Report  

T0000 2 T0000 5 T0000 3 S0000 2 H000 2 L0000 1 L0000 2 : 2009Year W000 02 W000 03 W000 04 W000 05 H000 01 N000 04 N000 03 DER TUN WONG YONG...