Page 1

Penyata Gaji Pekerja SWASTA (C.P. 8A - Pin. 2009) No. Siri

No. Rujukan Cukai Pekerja

CUKAI PENDAPATAN

No. Majikan E

EA

MALAYSIA

0692751300

Cawangan LHDNM BORANG EA INI PERLU DISEDIAKAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA PEKERJA BAGI TUJUAN CUKAI PENDAPATANNYA A

BUTIRAN PEKERJA 1. Nama penuh Pekerja/Pesara(En/Cik/Puan) NGAN THIONG LEAK 2. Jawatan

SALES EXECUTIVE

3. No. Kakitangan/ No. Gaji

4. No. K.P. Baru 810101101111 6. No. K.W.S.P

C00001

5. No. K.P. Lama

123456

7. Jika bekerja tidak genap setahun, nyatakan: (a). Tarikh mula bekerja

13/04/2009

(b). Tarikah berhenti kerja 31/12/2009 B

PENDAPATAN PENGGAJIAN, MANFAAT DAN TEMPAT KEDIAMAN Tidak Termasuk Elaun/Perkuisit/ Pemberian/Manfaat Yang Dikecualikan Cukai) 1. Gaji Kasar, upah atau gaji cuti(termasuk gaji lebih masa)

RM 22,260.00

Fi (termasuk fi pengarah), komisen atau bonus Tip kasar, perkuisit penerimaan sagu hati atau elaun-elaun lain (Perihal pembayaran

)

Cukai Pendapatan yang dibayar oleh Majikan bagi pihak Pekerja (i) Nilai Kereta dan petrol (ii) Nilai Pemandu (b) Elektrik, air, telefon dan kemudahan lain (i) Separuh lengkap dengan perabot*/penyaman udara*/langsir*/permaidani*, atau (ii) Lengkap dengan perkakas dapur, pinggan mangkuk, peralatan atau perkakas, atau (iii) Butiran berasingan: Perabot dan kelengkapan Perkakas Dapur Hiburan dan Rekreasi (d) Pembantu rumah dan tukang kebun (e) Manfaat Tambang Percutian (f) Lain-lain (misalnya makanan dan pakaian) 3. Nilai tempat kediaman (Alamat 4. Bayaran balik daripada Kumpulan Wang Simpanan/Pencen yang tidak diluluskan 5. Pampasan kerana kehilangan pekerjaan C

)

PENCEN DAN LAIN-LAIN 1. Pencen 2. Anuiti atau Bayaran berkala yang lain

D

JUMLAH JUMLAH POTONGAN

22,260.00

1. Potongan Cukai Berjadual (PCB) Tahun Semasa yang dibayar kepada LHDNM 2. Arahan Potongan CP 38 3. Potongan Zakat yang dibayar kepada pihak berkuasa pemungut zakat E

CARUMAN YANG WAJIB DIBAYAR OLEH PEKERJA KEPADA KUMPULAN WANG PENCEN ATAU SIMPANAN YANG DILULUSKAN Nama Kumpulan Wang

KWSP

Amaun caruman yang wajib dibayar (nyatakan bahagian pekerja sahaja) RM 2,449.00 F

BUTIRAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN DAN LAIN-LAIN BAGI TAHUN-TAHUN TERDAHULU (SEBELUM TAHUN SEMASA) Bayaran Bagi Tahun

G

Jenis Pendapatan

Jumlah bayaran (RM)

Caruman KWSP (RM)

JUMLAH ELAUN / PERKUISIT / PEMBERIAN / MANFAAT YANG DIKECUALIKAN CUKAI Nama Pegawai

MR FOO

Jawatan

ACCOUNTS EXECUTIVE

Nama dan Alamat Majikan SAMPLE COMPANY SDN BHD 32,1ST FLOOR,JALAN TIARA 4, BANDAR BARU KLANG,

Tarikh :

06/04/2010

41150 KLANG, SELANGOR

Potongan Cukai Berjadual (PCB) (RM)

RM

223.00

SQL Payroll Tax BorangEA-2009-BM(NoDate) Report  

SALES EXECUTIVE 810101101111 Cawangan LHDNM 1. Gaji Kasar, upah atau gaji cuti(termasuk gaji lebih masa) 22,260.00 1. Potongan Cukai Berjadu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you