Page 1

Borang ini boleh difotokopi

CP 39A UNTUK KEGUNAAN PEJABAT [SEKSYEN 107 AKTA CUKAI PENDAPATAN, 1967/KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN DARIPADA SARAAN), 1994] BONUS BAGI TAHUN

BUTIR-BUTIR MAJIKAN

No. E 0

6

Nama Syarikat/ Perniagaan Alamat Syarikat/ Perniagaan

9

2

7

5

1

3 - 0

SAMPLE COMPANY SDN BHD

41150 KLANG, SELANGOR No. Pendaftaran Perniagaan 375882-V

12

TAHUN

2009

BUTIR-BUTIR PEMBAYARAN Jumlah Potongan Bilangan Pekerja

32,1ST FLOOR,JALAN TIARA 4, BANDAR BARU KLANG,

A

0

No. Resit

2010

TUNGGAKAN* BAGI BULAN

Butir-butir Cek/ Bank Deraf/ Kiriman Wang

PEGAWAI YANG MENYEDIAKAN BORANG

PCB

CP 38

RM 0.07

RM 0.00

1

0

Amaun

RM 0.07

Nombor Cawangan Bank Tarikh

Tandatangan Nama Penuh MR FOO No. K/P:

111111-11-1111

Jawatan

ACCOUNTS EXECUTIVE

No. Telefon

03-3341 2909

06/04/2010

BORANG CP 39A

C B

No. Kelompok

PEMBAYARAN

NOTA

*Tunggakan adalah termasuk ganjaran, pampasan, komisen, Skim Opsyen Saham Pekerja atau apa-apa bayaran yang dibuat tahun sebelum.

D

PERINGATAN

1. Jika jumlah instrumen bayaran tidak sama dengan jumlah potongan, bayaran akan ditolak. 2. Sekiranya maklumat tidak lengkap dan tidak betul, majikan akan dikenakan kompaun.


No. Fail Majikan

0 BIL

1

6

9

2

7

5

1

3 - 0

NO. FAIL CUKAI PENDAPATAN

0

2

NAMA PENUH PEKERJA (SEPERTI DI KAD PENGENALAN ATAU PASPORT)

NGAN THIONG LEAK

Borang CP39A boleh diperolehi di laman Web :http://www.hasilnet.org.my

0

NO. K/P LAMA

NO. K/P BARU

810101101111

0.07

NO. PEKERJA

C00001

0.00

BAGI PEKERJA ASING NO. PASSPORT KOD NEGARA

MY

Muka Surat

0

1

JUMLAH POTONGAN CUKAI PCB(RM)

CP38(RM)

0.07

JUMLAH 0.07 JUMLAH BESAR

0.00 0.07

SQL Payroll Income Tax PCB Borang 39A  
SQL Payroll Income Tax PCB Borang 39A  

12 TAHUN 2009 Butir-butir Cek/ Bank Deraf/ Kiriman Wang No. E 0 6 9 2 7 5 1 3 0 0- ACCOUNTS EXECUTIVE A BORANG CP 39A MR FOO UNTUK KEGUNAAN...