Page 1

TWENTSE

ZAKEN

VROUWEN


Voorwoord Inspiratie Dit woord komt direct bij mij op

Vaak proberen we deze vrouwen in verbinding te brengen met werkende, succesvolle vrouwen. Bijvoorbeeld tijdens het

bij het lezen van de indrukwek-

Female Inspiration Festival in Enschede dat ook in 2011 weer

kende portretten van bevlogen

wordt georganiseerd. Tijdens dit evenement staat inspiratie

zakenvrouwen in deze fraaie glossy. De bijzondere verhalen van deze

en advies van succesvolle vrouwen centraal. Aanwezige vrouwen in een financiële achterstandspositie worden op deze manier gestimuleerd om economisch zelfstandig te worden. De invloed van deze ‘rolmodellen‘ is onmisbaar. Zij laten zien

krachtige Twentse vrouwen

wat vrouwen kunnen bereiken en hoe belangrijk het is om ini-

vertellen hoe waardevol het is om initiatief te nemen, kansen te

tiatief te nemen. Ik hoop dan ook van harte dat veel vrouwen door deze glossy

pakken en dromen waar te maken.

geïnspireerd worden om uitdagingen op het gebied van werk aan te gaan. De kracht en kwaliteiten van vrouwen zijn name-

Naast een prachtige, kleurrijke

lijk onmisbaar in deze maatschappij. Diversiteit draagt bij aan

uitgave die heerlijk ‘wegleest’

een krachtige regio. En daar hebben we allemaal voordeel van. Ook de succesvolle vrouwen in deze uitgave.

spreekt de voorbeeldfunctie van de glossy mij dan ook sterk aan.

Myra Koomen, Wethouder Werk en Inkomen Gemeente Enschede

Als wethouder Werk & Inkomen van de gemeente Enschede merk ik dagelijks hoeveel vrouwelijk talent er in deze regio is. Toch wordt dit talent lang niet altijd voldoende benut. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld 10.000 Twentse vrouwen werkloos. Ontzettend jammer, want ik ben ervan overtuigd dat iedereen plezier en voldoening kan halen uit een passende baan. Uitgaan van

je

eigen

mogelijkheden

en

kwaliteiten en op een positieve manier naar de toekomst kijken speelt hierbij een essentiële rol. Dat blijkt wel uit de verhalen in deze uitgave. Soms kunnen vrouwen een zetje in de rug gebruiken om weer op het juiste ‘arbeidsspoor’ terecht te komen. Verschillende initiatieven in Twente laten zien dat gerichte ondersteuning voor resultaten zorgt. Zo worden onder andere

alleenstaande

vrouwen

met een gezin, jonge moeders en inburgeraars actief geholpen om een opleiding te volgen of een baan te vinden. Op deze manier krijgen zij weer toekomstperspectief. 1


Colofon Uitgever

Fotografie

Wegener SpeciaalMedia

Lara Bommartini

(naar een concept van ReggeMedia)

Christian van der Meij Raquel Ottens

Commercieel Directeur

Peter en Saskia Snijders

Jan ten Vaarwerk,

Marije Weterings

(053) 484 24 71

Marinella Baks (foto Sabine Uitslag)

Projectmanagers

Visagie

Nicole Boone en Roy Dieks

Lara Bommartini Esmee Bos

Projectcoördinator

Sylwia Lauk

Elsbeth Krake

Glamourshoot Enschede

Acquisitie

Distributie

ReggeMedia BV, Nijverdal

Twentse Zaken Vrouwen verschijnt éénmaal per jaar in een

Nicole Boone, (053) 484 23 89

oplage van 12.000 exemplaren en is verkrijgbaar bij de

Roy Dieks, (053) 484 24 05

deelnemende zakenvrouwen. Bovendien ligt Twentse

Jennifer Lankreijer, (053) 484 27 02

Zaken Vrouwen op veel leestafels in Twente.

Michaella Venema, (053) 484 21 82

Copyright Ontwerp, vormgeving en productie

Niets uit deze uitgave mag gereproduceerd worden zonder

Studio Wegener SpeciaalMedia

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

www.wegenerspeciaalmedia.nl

Aansprakelijkheid Redactie

Wegener SpeciaalMedia is niet aansprakelijk voor eventuele

Jeannette van Ditzhuijzen

onjuistheden in deze uitgave of onvoorziene gevolgen van

Patrick Holtkamp

onvolkomenheden. Ook is Wegener SpeciaalMedia niet

Eddy van der Ley

verantwoordelijk voor handelingen van derden welke

Patricia Penrhyn Lowe

eventueel voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

Martin Steenbeeke Feya Wouda 2

www.regiozakenvrouwen.nl


Inhoud Voorwoord

1

Hesselink Mode

Colofon

2

Hoogbergen letselschade

Inhoudsopgave

3

advocaten

Patricia van der Valk-van Ginneken Waarnemend korpschef Humanitas Onder Dak

Corine Böhmers

65

IAA Architecten

Marieke Blanken

139

Technisch Comercieel

Intratuin Enschede

Maritska Roerink

21

Directeur MESA+ Instituut

Inwerk

Dominique Voerknecht

19

Jobo Training & Coaching

Regina Nieuwmeijer

JPR Advocaten

Renate Kroeze/Karolien Dekker 149

Juwelier Jonge Poerink

Judith Jonge Poerink

Kapsalon Es & Co

Esther Schreurs-ter Riet

Commissaris van de Koningin

voor Nanotechnologie

30

46

Fotocollage Twentse Zaken Vrouwen bij “Voor eenmaal terug op aarde” Anneke Raven

Burgemeester

Gemeente Hellendoorn

Netwerken in Twente Sabine Uitslag

Tweede Kamerlid CDA

Zaken die vrouwen raken Mary Kok-Willemsen

54

Kunstzinnig Twente

Irene Strikker

Corien Dicker/Esther Wessels 43

86

Kinderopvang De Cirkel

Anje van der Heide

94

Kinderspeelparadijs Dolle Pret

Henny ter Avest

La Deut Mode Boekelo

Rita van Deutekom Daniëlle Boevink

29

124

Landgoed De Wilmersberg

Githa van Vilsteren

57

134 144

101

Resultaatmakelaars

Ans Hemink

17

Meisjemedia

Merel ten Elzen

33

Organize This! / Plushop.nl

Lian Pierik

121

Palaysia Productions

Edith Hagenaar

117

Pannenkoekenhuis Bolle Jan

Renate Roesink

111

Patent Forward

Charlotte Mink-Lindenburg

Photo Feeling

Raquel Ottens

Punctuality

Simone Bakker-Schasfoort

59 89

Rabobank Centraal Twente

Anne-Marie Wijnands

Robitex Multipromotionals

Daniëlle Kaspers

Linda olde Bolhaar

Cadré Lijstenmakerij & Art-Gallery Ursula Aubri

123

Leverink+Assen

Centrumvakopleiding Oost/ Bruins Business Party & Marriage Monique Bruins

5 67

La Vita Training en coaching

Bolhaar Technisch Uitzendbureau/ Servicegroep BST

9

114

Caroline ter Riet

69

Kinderopvang “Kleine Beer”

Twentse Zaken Vrouwen Auto ter Riet

113

Keik!

Lid Raad van Bestuur Ziekenhuis Groep Twente (ZGT)

137

70

Fotocollage Twentse Zaken Vrouwen bij “From Rotown to Motown”

133

78

Hoofd Vrouwenvoetbal FC Twente

Els van der Wilden

35

Linda Hamer

Provincie Overijssel Miriam Luizink

Tjitske ten Brinke/ Judith Holtkamp

12

93

Hordijk & Hamer notarissen

Politie Twente Ank Bijleveld-Schouten

Christel Hesselink

61

Regionaal Ondernemers

51

Contact B2B (ROC B2B)

Mascha van den Nieuwboer

Sandra van Megen

Sandra van Megen

Scoop welzijn

Annabell Engles

SKE Kinderopvang

Christien van Wijk

127

Claudia Extercatte 83

11 143

7 147 45 119

Exclusieve Interieurs

Claudia Extercatte

cvtraining

Constance Verhoeven

de Lijn Design & Reklame

Attie Schipper

81

Glamourshoot Enschede

Saskia Snijders

15

De Reclamerij

Marloes Schoemaker

27

Ter Brugge Geschenken

Carla ter Brugge

75

141

77

Snijders Fotografen /

De Wilgenweard

Marian Freriks

151

The Beautea Company

Amber + Chantal Kroese

Domijn

Ineke Buursink

91

TSM Business School

Carla Wijers

129

53

Veenvliet Meubelen

Hermien Veenvliet

131

Villa Vital

Elke + Kirsten Kerver

37 25

Drukkerij te Sligte

Nathalie Poelhekken

Finenze financial consultancy

Paulin Muntel

109

Fysiotherapie Tieberink

Bertine Tieberink

107

GIBO Groep

Gabriëlle ‘t Hoen

99

73

V-Male Mode & Accessoires

Brenda Holtkamp

Vsensa

Veronique Janssens-Eijkelkamp 97

Grando Kramer Keukens & Bad

Annette Kramer-de Weerd

85

You R You Styling

Rieke Brouwer

Harmsen Secretarieel

Saskia Harmsen

49

Zuivelboerderij Effink

Joke Kottelenberg

41 103 3


spelen is ook leren Je kind centraal

Twentepoort Oost 10, 7609 RG Almelo, tel. 0546 545 070

www.kovdecirkel.nl kinderdagopvang

peuteropvang

buitenschoolse opvang

gastouderopvang


Vrouwen mogen best wat minder bescheiden zijn Kinderopvang De Cirkel presteert goed. Dat weet directeur Anje van der

buitenspeelplaatsen, de leer- en ontdektuinen;

Heide zeker, want onafhankelijke onderzoeken bewijzen dat. “Maar

met

taalstimulerings-

programma’s voorkinderen en door te

vrouwen treden minder gemakkelijk naar buiten met hun succes.”

werken volgens de laatste pedagogische inzichten.

Op de dag van het interview staat de

ouderbijdrage wordt steeds hoger. Dat

kinderopvang negatief in het nieuws.

hakt erin. Anje: “Goed presteren bij

In haar vrije tijd geniet Anje van haar

“Jammer”, vindt directeur Anje van der

hoogconjunctuur is geen kunst. Het is

kleinkinderen Soul en Starr. “Het leukst

Heide van Kinderopvang De Cirkel.

de uitdaging om ook in moeilijke tijden

is het wanneer we ze een weekeinde

Ze erkent dat er overal wel eens

te presteren. Dat lukt aardig. Sinds onze

alleen hebben.” Ook heerlijk ontspan-

fouten worden gemaakt. “Maar in dit land

oprichting in 2002 zijn we verviervou-

nend is haar zangkoor waarmee ze elke

lijkt het wel alsof elk incident tot beleid

digd in personeel, aantal kinderen en

twee weken populaire muziek zingt.

wordt verheven. Bij de meeste kinder-

in omzet. We vangen nu 3000 kinderen

“Ik heb ook wel klassiek gezongen.

opvangorganisaties loopt het goed,

per week op in de gemeentes Almelo en

Maar dit is puur voor de gezelligheid

maar dat komt niet in de schijnwerpers.”

Twenterand.”

met een groep vrienden.”

Misschien heeft dat wel te maken

De

Cirkel

met het feit dat de kinderopvang een

de

gemeentes

vrouwenwereld is, denkt ze. “Wij vrouwen treden mogelijk minder gemakkelijk naar

gekomen

werk

buiten. We stropen onze mouwen op

samen te voegen met de opvang van

stichting

en doen ons werk. Misschien moeten

De Cirkel. Je versterkt het aanbod,

is bedoeld om kinderen cultuur en

we minder bescheiden zijn en leren wat

het kost minder geld en je kunt meer

sport te bieden, die dat om financiële

hoger van de toren te blazen.”

doen.”

onderscheidt

redenen niet kunnen. “Het sluit aan

De Cirkel zich hiermee van andere

bij de kernkwaliteiten van De Cirkel:

Dat de kinderopvang bij De Cirkel

kinderopvangorganisaties.

ambitie,

wel goed functioneert, blijkt uit de

alleen hiermee; ook met de speciale

onafhankelijke

onderzoeken

gerenommeerde

bureaus.

denkt

met

Dat ze niet alleen voor haar werk iets

moeten

wil betekenen, maar ook voor de

bezuinigen. “Zo zijn we met een voorstel

gemeenschap blijkt uit haar bestuurs-

om

Volgens

graag

die de

mee

zwaar

peuterspeelzalen

Anje

Maar

niet

voor

de

onlangs

Jeugdfonds

een

eigen

opgerichte

Almelo.

karakter

Dat

en

betrokkenheid. Ook buiten het bedrijf.”

door

“Bij

zo’n

onderzoek hoor je met een 8,5 tot de top. Wij haalden een 7,7 en de conclusie Wie: Anje

van der Heide

Wat:

Kinderopvang De Cirkel

Waar:

Almelo

was dat wij een sterk en goed presterend bedrijf zijn. We scoorden een acht op onze

lange-termijngerichtheid;

daar

zijn we ook voortdurend mee bezig. Ik vind dat we best trots mogen zijn op de uitkomsten. Ik durf dan ook rustig te beweren

dat

wij

een

zeer

hoog

gekwalificeerde organisatie zijn.” Door de crisis komt de kinderopvang wel onder druk te staan, merkt ze. Steeds meer mensen krijgen ontslag en de

“Het is de uitdaging om ook in moeilijke tijden te presteren.” 5


Gas geven en genieten Na tien jaar vol gas te hebben gegeven voor het bedrijf, proeft Daniëlle Kaspers tegenwoordig ook van de geneugten des levens. De bevlogen eigenaresse van Robitex Multipromotionals combineert het nuttige meer dan ooit met het aangename. “Ik vind het heerlijk om te reizen en nieuwe mensen te leren kennen. Bij voorkeur in Hong Kong, de mooiste stad van

het mooi en wonderlijk om aan de andere kant van de wereld mensen te leren kennen, die zelf ook uit allerlei windstreken afkomstig zijn. Dat geeft een bepaalde ambiance en saamhorigheid. Het doen van zaken vloeit daar vaak vanzelf uit voort. Sommige dingen komen gewoon op je pad, daar geloof ik heilig in. Maar je

de wereld.”

moet er wel iets voor ondernemen.”

In 2006 nam het zakelijke leven van

echt van de sfeer van de stad proeven.

Die avontuurlijke, zelfstandige inslag

Daniëlle

beslissende

Overdag op de beurs loop ik twintig

heeft Daniëlle van haar oma. “Zij is

wending: van commercieel medewerk-

Kaspers

een

kilometer en is het hard werken, maar

achter in de tachtig, maar woont nog

ster werd ze eigenaresse van Robitex

’s avonds is er tijd voor ontspanning.”

zelfstandig, in Goor. Mijn oma is echt een

Multipromotionals. Meer verantwoorde-

stoer wijf. Zij is ook een type van ‘gaan

lijkheid dus, en nog meer uren maken.

Met haar ‘open mind’ en natuurlijke

met die banaan, dan komt het wel goed.’

Hoe ze de laatste vijf jaar typeert? “Als

spontaniteit doet ze veel vriendschap-

Echt een voorbeeld. Ik spreek haar vaak

een tijd van knallen, knallen en nog eens

pen en zakelijke contacten op. “Ik vind

en put daar veel inspiratie uit. Mooi!”

knallen. Altijd vol gas geven, om het bedrijf zo goed mogelijk op de kaart te zetten.” De

inspanningen

zijn

niet

zonder

succes gebleven. In de moeilijke markt van promotie-artikelen is Robitex onder leiding

van

charismatische

Daniëlle

uitgegroeid tot een prominente speler. Wie:

Daniëlle Kaspers

Wat:

Robitex Multipromotionals

Waar:

Enschede

“Het gaat inderdaad hartstikke goed”, zegt ze. “We verwachten dit jaar weer groei, hebben onlangs het ISO 9001certificaat gehaald en de interne processen aangescherpt. Verder willen we

“Mijn oma is echt een stoer wijf”

het marktaandeel vergroten. Daartoe hebben we twee bedrijven in andere regio’s op het oog.” Daniëlle leidt Robitex tegenwoordig met helikopterview. De 32-jarige Enschedese is nog net zo fanatiek als voorheen, maar delegeert meer en heeft oog gekregen voor de schoonheid van het leven. “Het is mooi om succes te hebben, maar je moet er ook van kunnen genieten”, zegt ze. “Dat probeer ik nu volop te doen. Als ik voor zaken naar Hong Kong ga, wil ik ook 7


Helder, nuchter en met lef!

Ontwerp- en adviesbureau met een eigentijdse kijk op vormgeving, communicatie en marketing.

074 243 32 60

keik.nl


Creatief met eigentijdse kijk ‘Iets teweeg brengen bij mensen’ is een van de drijfveren in het leven en werk van Irene Strikker. Op een creatieve en empathische manier, met een andere kijk. Niet toevallig heet haar ontwerp- en adviesbureau Keik! Werk en hobby’s vloeien bij Irene Strikker op natuurlijke wijze in elkaar over. “Ieder jaar bezoek ik met een vriendin het Internationale Film Festival in Rotterdam”, zegt de Hengelose, “puur om inspiratie op te doen. Zoals ik ook veel naar concerten ga. En naar uitvoeringen van moderne dans. Prachtig hoe die mensen zich bewegen.” De indrukken die ze ter plekke opdoet, komen in haar werk goed van pas. Bij het ontwerpen van een huisstijl, een logo, website of reclamecampagne. “Gedachten en ideeën kan ik goed vertalen in beelden. Ik denk dat dat te

“Ik wil graag iets bij mensen teweeg brengen.”

maken heeft met mijn achtergrond. Ik heb vroeger de Kunstacademie gedaan. Vervolgens ben ik tien jaar werkzaam geweest als communicatie-adviseur bij TNO Management Consultants. Sinds drie jaar heb ik mijn eigen ontwerp- en adviesbureau in grafische vormgeving en communicatie. Dat ik beide disciplines beheers wordt door opdrachtgevers als meerwaarde gezien. Het loopt prima, ik heb het erg druk.”

Wie: Irene

Strikker

Wat:

Keik!

Waar:

Hengelo

goed overleg. Ik heb en houd graag de regie, dat wel, maar samen creëren vind ik zeker zo belangrijk.”

Het licht kunstzinnige sausje maakt haar

Wat heet. Klanten roemen haar visie en

In dat kader vult Irene haar vrije tijd in

werk authentiek. De ontwerpen ogen

aanpak. “Ze kijkt en voelt, luistert en

met tal van leuke, zinvolle en creatieve

net iets anders dan normaal en zijn

vertaalt,

reageert,

activiteiten in teamverband. Zo zingt ze

verrassend. Creatief met een eigentijdse

inspireert en versterkt”, zo luiden de

in een popkoor en heeft ze een eigen

kijk, dus. Of keik!, zogezegd. “Het moet

recensies. Irene moet besmuikt lachen

wijnclubje. “Dat bestaat uit zes vriendin-

helder en duidelijk zijn, maar ook met lef.

om

komt

nen en daarmee organiseren we proe-

Waarbij het resultaat wel bij de opdracht-

misschien

Twentse

verijen of doen eraan mee.” Wat ze ook

gever moet passen, vanzelfsprekend.

nuchterheid”, zegt ze. Dat ze zelfstandig

doet, privé of zakelijk: ze bruist van idee-

Voor mij staat de vraag centraal wie de

is, wil overigens niet zeggen dat ze

ën. “Ik wil graag iets bij mensen teweeg

klant is en wat hij of zij wil uitstralen.”

louter solistisch handelt. “Alles gaat in

brengen. Dat zit nu eenmaal in me.”

analyseert

zoveel

en

positivisme. wel

door

“Dat

mijn

9


GENEREER INVESTEER

handelt nu onder de naam

Wij zijn begonnen onder de naam Octrooibureau Mink B.V. in het jaar 2000, en handelen nu onder de handelsnaam Patent Forward. De naam Patent Forward zegt namelijk alles over onze visie op bescherming van innovatie. Innovatie is de basis voor vooruitgang en vereist forse investeringen. Met een adequate innovatiebescherming zullen uw investeringen optimaal kunnen renderen.

INNOVEER

INNOVEER INVESTEER GENEREER Diensten • Patent opstellen • Recherche • Formalities • Portfolio management & Strategie • Inbreuk • Oppositie • Licenties • Merken en Modellen

Vestiging Almelo

Vestiging Amersfoort

Adres

Adres

Twentepoort Oost 61-25 7609 RG Almelo Email info@patentforward.nl Telefoon +31 546 873740 Fax +31 546 873991

Drentsestraat 4 3812 EH Amersfoort Email info@patentforward.nl Telefoon +31 (0) 33 4654918 Fax +31 (0) 546 873991


Groen licht voor innovatie Tijdens haar studie natuurkunde raakte Charlotte Mink-Lindenburg

het juridische aspect trekt haar aan.

gegrepen door het octrooirecht. Uiteindelijk is ze een eigen bureau

Haar vrije tijd besteedt ze zo veel

begonnen. Haar enthousiasme werkt zo aanstekelijk, dat haar man nu

mogelijk

aan

haar

gezin.

“Zoals

veel werkende moeders. Ik zit in de

ook in het bedrijf zit. “Daardoor zijn we heel flexibel. Er is altijd

Medezeggenschapsraad van de basis-

iemand aanspreekbaar.”

school, coach het hockeyteam van mijn dochter en ben supporter van onze

Charlotte houdt zich dagelijks bezig

Engels

Internationale

twee zoons die voetballen. Ik ben ook

met innovatie. Nieuwe of verbeterde

contacten, en forward, omdat je altijd

supporter van Heracles, daar gaan we

producten,

vooruit moet kijken in ons vak.”

dan met het hele gezin heen. Verder

andere

productieproces-

vanwege

de

sen of uitvindingen; allemaal hebben ze bescherming

nodig

tegen

namaak,

wandel ik veel met de hond, Celso. Hij Het

leuke

van

haar

beroep

vindt

gaat zelfs mee naar kantoor.”

en daar komt haar bureau om de hoek

Charlotte dat ze dagelijks haar technische

kijken. Want voordat je een nieuw

kennis gebruikt, in aanraking komt met

Nu haar man in het bedrijf werkt, kan er

product op de markt brengt, is het

originele en creatieve mensen en haar

na schooltijd altijd een van hen thuis zijn

verstandig om patent aan te vragen.

talen bijhoudt. Want ze moet vaak inter-

bij de kinderen. “Tegelijk is er dus ook

nationale octrooipublicaties lezen om te

altijd iemand van ons op kantoor, plus de

kijken of een product echt nieuw is. Ook

twee dames die hier werken.” Het heeft

Als student natuurkunde volgde ze een aantal bijvakken om zich op de arbeids-

voordelen om met je man te werken,

markt te oriënteren: economie, bedrijfs-

Wie:

Charlotte Mink-Lindenburg

vindt Charlotte. “Je kent elkaar door en

kunde, maar ook octrooirecht. “Dat

Wat:

Patent Forward

door, hebt aan een half woord genoeg

vond ik echt ontzettend leuk. Na mijn

Waar:

Almelo

en het vertrouwen is groot.”

studie zag ik een advertentie voor een werkplek bij een octrooibureau, daar heb ik direct op gesolliciteerd. Want je wordt pas octrooigemachtigde na een opleiding met staatsexamens plus drie jaar werkervaring.” Charlotte begon in Den Haag, werkte daarna bij een groot octrooibureau in Enschede en besloot toen voor zichzelf te beginnen. Daarbij koos ze bewust voor Twente. “Het is hier groen, ruim en rustig. En in Twente gebeurt veel op het gebied van innovatie. Ook Almelo profileert zich als innovatieve stad.” Haar

octrooibureau

groeide

hard,

terwijl Charlotte inmiddels drie jonge kinderen had. “Daarom sprong mijn man bij. Hij heeft het bedrijf geautomatiseerd en deed de administratie. Hij vond het

“In Twente gebeurt veel op het gebied van innovatie.”

zo leuk en het ging zo goed, dat hij zijn baan heeft opgezegd. Inmiddels volgt hij de postdoctorale opleiding en is het óns bedrijf geworden, met een tweede vestiging in Amersfoort. We hebben ook een nieuwe naam, Patent Forward. 11


Werken bij de politie geeft me een enorme boost Ze verruilde de toga voor het politie-uniform: Patricia van der Valk, sinds december waarnemend korpschef van de Politie Twente, rechterhand van korpschef Martin Sitalsing. Een carrièreswitch op de valreep. Stralend: “Dat dit me nog mag overkomen. Wie zit er op m’n 59-ste nog op mij te wachten? Ik heb echt een tijdje op een roze wolk gezeten.” Dat het haar is overkomen heeft alles te maken met waar ze

doe ik dat maar’. Zo’n situatie van een klas met stoute jongetjes

vandaan komt. Patricia van der Valk was hiervoor zestien jaar of-

en de juf komt binnen. Het viel me enorm mee, eigenlijk best

ficier van justitie, met de specialismen jeugd, zeden en geweld

brave jongens. Agressief worden ze van een tot op de vezel ge-

in haar portefeuille. De laatste acht jaar was ze afdelingshoofd

spannen, strak in het gelid staand ME-peloton. “

Maatwerkzaken in Almelo en Projectleider Huisverbod van het

Begin jaren negentig waren de Van der Valks klaar met hun

Ministerie van Justitie. In die functie werkte ze mee aan wet-

nomadisch bestaan. Ze streken neer in Twente en Patricia

geving die de invoering van het huisverbod mogelijk maakte.

ging werken als (ze hapt naar adem) Coördinator Bestuurlijke

“Ik heb altijd graag mijn maatschappelijke bijdrage geleverd en

Preventie Veelvoorkomende Criminaliteit bij de gemeente

hoop dat bij de politie ook weer te doen.”

Hengelo. Tussen de bedrijven door haalde ze ook nog even haar meesterstitel in de rechten.

Ze zegt het met het enthousiasme en de ambitie van iemand

“Ik had drie brave kinderen, dat scheelt. Ik had altijd opvang

die aan het begin van haar loopbaan staat. Er zijn meer momen-

en ook de steun van Paul, die deed wat hij kon. Toen ik was

ten geweest dat Patricia van der Valk zich voor een nieuwe keus

afgestudeerd zei ik tegen mezelf: ‘nu ben ik mr. en daar wil ook

gesteld zag in de opleidingsjaren van haar man Paul van der

wat mee’. Officier van justitie trok me meer dan de advocatuur.

Valk, longarts van het Medisch Spectrum Twente.

Rechter vond ik wat te lijdelijk, ik voelde er meer voor om te

Aan haar uiterlijk is haar leeftijd (59) niet echt af te lezen, al be-

beslissen wat er voor de rechter wordt gebracht. Als officier van

speurt ze zelf in de spiegel plotseling diepere rimpels dan ge-

justitie moet je alle aspecten van het recht meewegen, de rech-

woonlijk als de visagiste haar opmaakt voor de foto. Ze is niet

ter moet het doen met wat hij krijgt voorgeschoteld.”

zo van de make-up, hooguit wat mascara en wat lichte oogschaduw voor de gelegenheid. “ ’s Ochtends heb ik absoluut geen

Respect

tijd, met een boterham tussen mijn tanden.” Op de boerderij in

“Ik heb een geweldige tijd gehad bij het OM en had er nog

het buitengebied van Lonneker waar het echtpaar Van der Valk

heel veel kunnen doen, je werk is nooit klaar. Nu hoop ik ook bij

woont, heeft Patricia ‘s ochtends vroeg al een hele menagerie

de politie weer een maatschappelijk relevante bijdrage te leve-

die haar gakkend, kakelend, mekkerend en blatend opwacht.

ren. Dat is voor mij het allerbelangrijkst. Nog meer aan de voor-

Elke dag neemt ze ’s ochtends een duik in haar buitenbadje, als

kant, in de frontlijn. Werken bij de politie geeft me een enorme

de temperatuur het maar enigszins toelaat. Iedereen die haar

boost. Al heb ik geen idee wat ik volgend jaar doe. Het is niet

beter kent, kent haar onstuitbare energie. “Maar ik ben heus

gezegd dat ik dan nog dezelfde functie bekleed.”

ook wel eens moe hoor.”

Van der Valk doelt op de vorming van een landelijk korps en tien politieregio’s (van de huidige 25). “Ik kan er relatief ontspan-

Supporters

nen tegenaan kijken vergeleken met collega’s van een jaar of

De politie is geen onbekend terrein voor Patricia van der Valk.

veertig. Los daarvan bevalt het me hier heel erg goed. Ik werk

“In de jaren tachtig werkte ik bij de Politie Utrecht, waar ik als

in een organisatie met ongelooflijk veel toegewijde mensen.

criminologe mijn diensten aanbood. Toen ik levend uit een bus

Politiewerk is een moeilijke opgave, je staat altijd vooraan, in

met supporters kwam, mocht ik blijven,” lacht ze. Ze had als be-

het schootsveld, fysiek en psychisch. Ik heb er oprechte bewon-

leidsmedewerker een heel andere rol en droeg geen uniform:

dering en respect voor hoe de politie in een maatschappelijk

“Ik heb toen wel ondervonden wat politieoptreden betekent.”

gevoelige situatie opereert.“

Zo ging ze om de hardcore supporters beter te leren kennen

12

mee in afgetrapte treinen en bussen en zat ze in de minder gun-

Dat ze een vrouw is, vindt ze in zekere zin een voordeel (‘een

stige bekend staande vakken in stadions. Bang is ze niet. “Ik zag

vrouw stelt zich makkelijker kwetsbaar op’) maar verder is ze

eens een bus staan waar nog geen politie in zat en dacht: ‘dan

nooit zo bezig met haar vrouw zijn. Haar uniform is sexe-neu-


“Een vrouw stelt zich makkelijker kwetsbaar op.”

traal, op de rechte zwarte rok na, het overhemd is standaard,

Wie: mr.

drs. Patricia van der Valk

borstzakken, epauletten op de schouders, een gerend zwart

Wat: Waarnemend

uniformjasje. Niet onelegant. Haar rang brengt nog wat varia-

Waar:

korpschef Politie Twente

Enschede

tie: voor bijzondere gelegenheden het gala met gouden koord. Het ronde hoedje was eigenlijk al vervangen door een vlotter

ken met vierkante neuzen en rubber zolen ogen functioneel.

exemplaar. “Het stond me echt niet.” De zwarte sportieve hak-

Aan die schoenen zou ik nog wel wat willen doen. 13


Fotograaf met hart en ziel Op haar zestiende wist Saskia Snijders al dat ze fotograaf wilde worden. Het werken met de camera, de doka, wat je met een enkel beeld kunt uitdrukken... het trok haar allemaal heel erg aan. Na haar middelbare school ging Saskia naar de DEVA vakschool in Almelo. Daar koos ze in het tweede jaar voor de fotografie. “Ik keek wel heel erg op tegen

samen als fotografen verder te gaan. We kochten een huis in Enschede. Ondertussen waren onze drie dochters geboren: Romy, Fleur en Maud. We zijn een goed team, samen op pad en soms wisselen we elkaar af. Toch bleef het knagen dat ik de fotovakschool niet had gedaan. Zeven jaar geleden heb ik

de fotografen die ik kende, vertelt ze.

alsnog

m’n

diploma

gehaald

in

Apeldoorn. Daar ben ik best trots op. Het zijn toch een bepaald soort mensen.

Ze trouwden en werkten inmiddels ook

Je kunt ze een beetje vergelijken met

intensief samen. Ze woonden prachtig

Ik pak veel dingen aan, vind veel

kunstenaars. Mijn doel was eigenlijk de

in Warnsveld maar ze zochten een gro-

dingen leuk en mag graag op avontuur-

AKI of de fotovakschool in Den Haag,

tere uitdaging. “We kwamen terecht

lijke vakanties gaan en uiteraard gaat

maar ik wilde ook graag geld verdie-

in Dorpsstraat van Lonneker. Het is nu

de camera mee. Ik wil nog graag mijn

nen. Vanaf m’n dertiende werkte ik al voor een extra zakcentje, zodat ik op m’n zestiende een brommer kon kopen, met achttien een auto en toen ik negentien was een motor. In plaats van naar de fotovakschool nam ze een baan aan bij de One Hour Service, in de Enschedese binnenstad. Daar werd ze meteen voor de leeuwen gegooid. “Ga jij maar printen,’ zeiden ze en ik moest het zelf uitzoeken,” vertelt Saskia. Van de One Hour Service ging ik naar de Printshop op de Heurne. Daar heb ik veel Wie:

Saskia Snijders

Wat: Snijders

Fotografen/ Glamourshoot Enschede

Waar:

Enschede

kleurkennis opgedaan. Ik werkte er veertien jaar en ik regelde daar veel.” Haar vriend Peter was intussen bezig met een

“Ik pak veel dingen aan”

opleiding binnen de vliegerij. Ze leerde hem kennen bij het natuurzwembad van de vliegbasis in Lonneker. Hij bleek in de vliegwereld niet te kunnen werken omdat het netvlies van één van zijn ogen losliet en hij moest zijn droom opgeven. “Ik heb Peter bij de fotografie betrokken,” zegt Saskia. ”Mac, mijn baas bij de printshop, kende iemand die een bedrijfsleider

een galerie, maar wij zijn daar op 30

vak uitbreiden met een cursus visagie.

zocht voor het foto- en film-ontwikkellab

april 1991 begonnen met machines om

Het laatste moet nog even wachten nu

in Zutphen. Daar is Peter op afgegaan en

foto’s af te drukken. Na een jaar kregen

alles zo druk is met fotoshoots in onze

ik ben hem een paar jaar later achterna

we brand. Toen zijn we opnieuw begon-

studio. Maar alles bij elkaar genomen

gegaan.”

nen. We hebben ervoor gekozen om

ben ik heel gelukkig zo.” 15


Andere tijden, andere makelaars

Al een aantal jaren is de woningmarkt in beweging.

resultaat als uitgangspunt genomen. U ziet dat terug in

Onzekere prijsontwikkeling, minder kans voor starters,

onze aanpak en u merkt het aan onze mentaliteit.

langduriger verkooptrajecten, veranderende regels, internet en meer spelers op de markt. In dit tijdperk delft

Maak een afspraak voor een hernieuwde

de traditionele makelaar het onderspit. Niet leuk. Wel de

kennismaking, 7 dagen per week tot uw dienst!

realiteit. Leverink + Assen Resultaatmakelaars heeft

Demmersweg 3-13 | 7556 BN Hengelo | E. info@leverink-assen.nl | i. www.leverink-assen.nl | T. 074-250 34 34


Bij toeval gegrepen door het vak Van jongste vrouwelijke makelaar naar directeur van één van de grootste makelaarskantoren in Twente. Het is voor Ans Hemink een kwestie van hard werken en met de tijd meegaan. “Als je er voor gaat, krijg je ook

ter ontspanning nog geregeld piano. “Een stukje jazz of klassiek, gezellig.” Bergwandelen met echtgenoot Gerard is een tweede, geliefd tijdverdrijf. De Dolomieten zijn haar favoriet. “Die grote

kansen.”

bergen hebben iets overweldigends. De stilte die je daar tegenkomt is uitermate

Het is eigenlijk toeval dat Ans Hemink

in Borne stond veel in het teken van het

geschikt om het hoofd leeg te maken en

makelaar is geworden. Als ze niet als

schildersbedrijf van haar vader.

de gedachten de vrije loop te laten.”

was gaan werken, maar in een heel

Behalve hard werken bracht haar vader

Energie haalt ze ook uit haar voorzit-

andere branche, was ze wellicht nooit

haar ook de liefde voor muziek bij. “Hij

terschap van de Twentse afdeling van

gegrepen door het makelaarsvak. “Na

speelde zelf in een bandje en bij ver-

de soroptimisten. De netwerkclub van

een half jaar wist ik het, wat die kerels

jaardagen kropen we al snel achter de

ondernemende vrouwen heeft de afge-

doen wil ik ook”, zegt Ans over haar

accordeon en piano.” Thuis speelt Ans

lopen vijf jaar geld ingezameld om in

secretaresse op een makelaarskantoor

liefde voor het vak. Ze volgde de beno-

Rwanda zogeheten Naiades te plaatsen.

digde opleiding en mocht zich op haar

De watertanks zetten met behulp van

22-ste de jongste vrouwelijke makelaar

zonne-energie vuil water om in drink-

van Nederland noemen. “Het was des-

water. “Het voelt goed om te doen. Je

tijds nog echt een mannenwereld maar ik

beseft dat wat wij normaal vinden, niet

heb nooit het gevoel gehad dat ik geen

overal in de wereld zo is.”

eerlijke kans kreeg.” Ruim een kwart eeuw later is ze directeur van Leverink + Assen resultaatmakelaars, stuurt ze acht collega’s aan maar mag ze nog altijd graag zelf makelen. “Het mooie is het bij elkaar brengen van twee partijen.” Wel zag ze het vak de afgelopen jaren onder invloed van internet grondig veranderen.

“Wat die kerels doen wil ik ook”

“Je moet het wel anders doen, met je tijd meegaan”, vindt Ans Hemink. Daarom houdt ze kantoor in een soort ‘woonwinkel’ met zitbanken, leestafel, televisie en felle kleuren. De opvallende inrichting moet klanten een vertrouwd, huiselijk gevoel geven. “Ik vind presentatie heel belangrijk.” De deur staat altijd open. Zeven dagen per week organiseert ze bezichtigingen, ook in de avonduren. “Als je een pand in opdracht neemt, moet je er 24 uur per dag voor de klant zijn.” Het betekent dat ze meer uren draait dan een gemiddelde makelaar maar ze is niet anders gewend. In het ouderlijk huis

Wie:

Ans Hemink

Wat: Leverink+Assen

Resultaatmakelaars Waar:

Hengelo 17


Mensen maken het verschil Overdag proberen Dominique Voerknecht en haar man mensen aan het werk te krijgen. In haar vrije tijd loopt ze graag hard of ze kookt Thaise gerechten voor vrienden.

een plek hebben gevonden, volgen we iemand nog een half jaar, want het is ook belangrijk dat mensen aan het werk blijven.”

Samen met haar man Robert bestiert

Ze merkt wel dat mannen anders werken

“De mensen maken het verschil”, ver-

Dominique Voerknecht Inwerk. Robert

dan vrouwen. “Vrouwen zijn praktischer,

volgt ze. Niet alleen de mensen van

startte het reïntegratiebedrijf nadat hij

denk ik, meer gericht op details. Ik vraag

Inwerk, maar ook de werkzoekenden

op dit gebied jarenlang ervaring had

meteen hoe iemand naar een achteraf

en de mensen van de bedrijven. Soms

opgedaan, onder andere bij het arbeids-

gelegen bedrijf moet komen, Robert

heeft een bedrijf slechte ervaringen met

bureau. Dominique, van huis uit ergo-

denkt daar minder over na.”

reïntegratie; aan ons de taak om ze van

therapeut, heeft haar sporen verdiend

het tegendeel te overtuigen. Een bedrijf

in de wereld van het uitzendwerk.

Het echtpaar woont boven de zaak, maar

dat maatschappelijk verantwoord onder-

“Vanwege

het

neemt het werk zelden mee naar boven.

neemt, biedt vaak toch een plaats, zodat

benaderen van bedrijven en het binnen-

mijn

ervaring

met

Alleen moet Dominique er door het

iemand een tweede kans kan krijgt.”

halen van vacatures kwam ik er in 2010

ontbreken van woon-werkverkeer zelf

bij. De bedrijven zijn kennelijk tevreden,

aan denken om de buitenlucht op te

Maar het moet wel van twee kanten

want we worden steeds vaker gevraagd

zoeken. Daarom doet ze regelmatig aan

komen. De tijd van pamperen is voorbij,

voor werving & selectie opdrachten.”

hardlopen. Daarnaast maakt ze in haar

benadrukt Dominique. “We zijn niet

keuken graag Thaise gerechten klaar

bang om iemand aan te spreken op

bedrijf

voor vrienden die komen eten. “Ik kan de

zijn gedrag, als dat nodig is. Anderzijds

runnen bevalt goed, vertelt ze, Vooral

hele zondagmiddag bezig zijn om iets te

begrijpen we mensen die door onder-

omdat elk ‘zijn eigen ding doet’. “Robert

maken. Zelf kom ik uit Zuid-Korea en de

liggende problemen zoals schulden

heeft de contacten met het UWV en de

Aziatische keuken spreekt me echt aan.”

gewoon nog even niet aan werk toe zijn.

Als

echtpaar

samen

een

gemeente en doet veel begeleidings-

Dat is het leuke van dit werk: je kunt iets

werk. Ik zoek vacatures en match werk-

Door de week proberen zij en Robert

zoekenden en werkgevers. We weten

om mensen aan het werk te krijgen.

van elkaar waar we goed in zijn en

“Daarvoor benaderen we de bedrijven

respecteren de ander. En we hebben

actief. We bekijken iemands situatie en

natuurlijk regelmatig overleg.”

gaan meteen aan de slag. Nadat we

betekenen voor mensen.”

Wie:

Dominique Voerknecht

Wat:

Inwerk

Waar:

Almelo

“Vrouwen zijn praktischer”

19


De mooiste persoonlijke kerst relatiepakketten vind je bij Intratuin Enschede e d e h c s n E n i Intratu w u l a k o o d g verzor *. n e t t e bruidsboek

*Tevens verzorgen wij ook rouwwerk. Kijk ook op intratuin.nl

Intratuin Enschede Achterhofweg 22, 053 431 45 33. Donderdag en vrijdag koopavond


De inspiratie en beleving van het groene gevoel Sommige mensen maken er een dagje uit van: gezellig een dagje naar Intratuin Enschede. En dat is niet zo vreemd, want je kunt met gemak een hele dag ronddwalen in deze oase van groen en bloemen, waar het hele jaar door niet alleen voor het buitenleven, maar ook voor huis en haard de leukste nieuwe trends te vinden zijn.

Ooit een cd maken staat nog op haar verlanglijstje, maar voorlopig heeft ze het druk met haar bedrijf. Daar kan ze veel van haar creativiteit in kwijt. “In september begin ik me al weer te bemoeien

met

de

kerstpresentatie,

zegt ze. Ik ben een echte kerstvrouw; Maritska Roerink en haar man Herwin

ambitie hebben om het bedrijf over

warmte en emotie, daar draait het om

begonnen in november 1985 met z’n

te nemen, is de vraag. Anouschka, de

bij mij. Vorig jaar heb ik het persoonlijke

tweeën

oudste, is bezig met de opleiding

kerstpakket geïntroduceerd. Ik nodig

tuincentrum

‘t

Achterhof,

dat zo’n vijfhonderd vierkante meter besloeg. Vijfentwintig jaar later is dat uitgegroeid tot de bekende Intratuin

“Vrouwen zien het vaak wat breder. Waar het om gaat is gezin, gezondheid en een gezond bedrijf.”

Enschede met achttienduizend vierkante meter vol inspiratie voor een weelderige tuin en een gezellig huis. “Wij hebben een vier seizoenenbedrijf, met goeie medewerkers op de goeie plek,” zegt Maritska. Ze lacht: “Eigenlijk wilde ik dierenarts worden, maar dat werd drie jaar in de verpleging in Den Haag. Ik wilde uiteindelijk de wijkverpleging in of richting de OK, maar ik kreeg op mijn achttiende

verkering

met

Herwin

Roerink. Ik had ook heimwee naar Twente en toen ik mijn opleiding had afgerond, kwam ik terug naar Enschede. Herwin hielp als jonge jongen al bij kwekerij Schukkink en dat was wat hij wilde. Door hem ben ik in dit vak terecht gekomen. Ik kende hem van de lagere school. De vonk is later pas overge-sprongen. Samen zijn we aan dit

Allround

avontuur begonnen. Herwin zei: ‘Als we

specialiste en Serena zit in 4-HAVO.

Wat:

Intratuin Enschede

dit samen willen, is het handig dat jij

Dan is er nog een flinke menagerie, die

Waar:

Enschede

ook een vakdiploma haalt.’ Ik heb toen

bestaat uit twee honden, vier katten,

de vakopleiding vakbekwaam bloemist

schapen, geiten, ganzen en kippen.

bedrijven uit en begeleidt ze bij het

gedaan en zo is het gekomen. We

En niet te vergeten haar paard Naughty

samenstellen van kerstpakketten, waar

zijn franchisehouder en eigenaar van

Boy, waarmee ze dressuur rijdt. Als

over is nagedacht. Waarbij het om

Intratuin Enschede. “

ze bij haar paard is, kan Maritska echt

persoonlijke aandacht gaat. Om je

ontspannen. Zingen doet ze ook graag

mensen te belonen en ze te laten

Met haar drukke leven is het thuis-

en dat kan ze echt. Vroeger heeft ze

weten dat je ze oprecht waardeert. Dat

front ook belangrijk. Maritska heeft

met Oscar Harris gezongen en met de

kan heel mooi met een persoonlijk

twee prachtige dochters. Of de dames

bekende Belgische Bobby Setter Band.

kerst(relatie)geschenk.”

Wellness

schoonheids-

Wie:

Maritska Roerink

21


p o ots

o h s o t o F tie loca

s w sho

e p u d e Mo s mak

t n a l u b

Bruid

Amster

kap

p o ots

o h s oto tie

s w -up

F loca ho ke es ma

t n

s d d i a r l u o r B e u M t s b p m a k A

Hairstylist & MakeUp Artist

Sylwia Lauk www. sylwialauk.nl | info@sylwialauk.nl | 06-57317727

Foto’s: Marije Weterings (www.marijeweterings.nl)


Ter Braak brillen & contactlenzen is een innovatief optiekbedrijf met twee vestigingen in Hengelo. Bij ons vindt u alles voor uw ogen. Fraaie

zonnebrillen,

contact-

lenzen in alle soorten en de mooiste brillencollectie van Hengelo. Ingekocht op internationale beurzen en geadviseerd op uiterst persoonlijke wijze zodat u altijd tevreden zult zijn. Uw bril wordt aangemeten door deskundig en gediplomeerd personeel. Gun uw ogen een bezoek aan ter Braak.

Zie het verschil!

Industriestraat 52 • t Esrein • Hengelo • Tel. 074 - 291 46 87 • Chr. Langefeldstraat 46 • W.C. Hasselo • Hengelo • Tel. 074 - 277 19 99 • E • terbraakoptiek@tiscali.nl


& Langestraat 28, 7491 AG Delden 074-376 7050 www.v-malemode.nl


Het verlangen eigen baas te zijn Vroeger droomde ze van een strandtent op Terschelling, maar ook zonder strand, zee en duinen is Brenda Holtkamp gelukkig. Haar damesmodezaak V-male in het hartje van Delden geeft het ‘gevoel van vrijheid’ waar ze als tiener naar verlangde. Want er is niets leukers dan zelf een collectie samenstellen en het klanten naar de zin maken.

met dank aan haar personeel, prima te combineren met de zorg voor een samengesteld gezin met vijf kinderen. En Delden is een perfecte locatie voor een damesmodezaak. “Al trekken we klanten uit heel de regio.” Ze ziet de opkomst van de webwinkels maar gelooft dat een persoonlijke benadering het altijd

Brenda Holtkamp (41) weet wat het is

begin was ik wat goedgelovig. Ik dacht

zal winnen van internet. “Mijn hart ligt

om te ondernemen. Vader had een

dat als ik aardig ben, anderen ook aardig

ook niet bij iets inpakken in een doosje

restaurant, moeder een tearoom en

voor mij zouden zijn. Zo werkt het niet.

en dat opsturen. Winkels als de onze

haar grootouders een hotel. Maar als er

Je moet je zo nodig zakelijk opstellen.”

zullen altijd blijven.” En wat is er nog

één ding is wat ze niet wilde, was dat de

over van het ideaal van een strandtent

familietraditie voortzetten. “Altijd werken

Haar keuze voor een eigen zaak heeft

op Terschelling? “Die bezoek ik wel als

als anderen leuke dingen doen. Ik zag

ze geen seconde betreurd. Het valt,

toerist, lekker op het terras.”

al snel dat dit niets voor me was.” Mode trok haar wel, vandaar dat ze na de middelbare school aan de slag ging als verkoopster in diverse damesmodezaken. Daar groeide het verlangen om eigen baas te zijn. “Ik ging wel eens mee op inkoop, maar mijn baas besliste wat er gekocht werd. Terwijl ik zelf anders zou hebben besloten. Mijn vingers jeukten.”

Wie:

Brenda Holtkamp

Wat:

V-Male Mode & Accessoires

Waar:

Delden

12,5 jaar geleden begon ze voor zichzelf aan de Langestraat, anderhalf jaar geleden betrok ze een groter pand naast het zoutmuseum. Ze richtte het naar eigen inzichten in. “Ik geef graag mijn ogen de kost en doe veel op gevoel. Zoals eigenlijk altijd in het leven. Ik wilde een ruime, lichte, gezellige winkel en dat is volgens mij wel goed gelukt.” Dat het gezellig is, bewijzen de klanten die zomaar binnenlopen voor een kop koffie en aan de salontafel even bijpraten met Brenda of haar twee personeelsleden. “Als het gezellig is komt er soms wel eens een flesje wijn op tafel. De sfeer is hier wel eens te vergelijken met die bij de kapper”, zegt ze met een brede glimlach. Bij het inkopen, op zoek naar bijzondere, minder gangbare mode,

“Ik doe veel op gevoel”

toont ze haar zakelijke kant. “In het 25


Ieder zijn ambacht!

Als noeste arbeid u niet vreemd in de oren klinkt dan weet u wat hier bedoeld wordt. Dit is een bureau dat de handen uit de mouwen

Carel Belstraat 8 7548 EK Boekelo

steekt en van aanpakken weet.

t 053 23 03 664 m 06 39 71 73 58

KIjK voor meer Info op www.IeDerzIjnAmbAcht.nl

e info@dereclamerij.nl I www.dereclamerij.nl


Wie goed doet, goed ontmoet Bij Marloes Schoemaker voel je je meteen op je gemak. Ze is goedlachs en ze straalt een grote openheid en vriendelijkheid uit. Ze vertelt met plezier over haar jeugd, leven en haar bedrijf ‘De Reclamerij.’

het woord. Maar het staat ook voor het ambacht en vakwerk dat ze meebrengt, maar dan wel met de persoonlijke touch van nu.”Voor mij staat persoonlijkheid voorop, mensen zijn geen nummers.

Ze woont inmiddels al weer twee jaar in

er veel overhead was, het leek soms

In een persoonlijk gesprek leer je de

Boekelo met man Tom en zoontje Jort.

net een omgekeerde piramide. Ik zag

mensen kennen en kan ik uitgaan van de

Marloes is van nature betrokken bij haar

hoe bedrijven in deze sector uit balans

vraagstelling. Ik bied een totaal pakket

omgeving en heel attent. Dat is iets waar

raakten door de recessie.”

huisstijl aan, website, folders, alles stap

ze waarde aan hecht; even een kaartje

voor stap, als een bedrijf dat vraagt.”Hier

sturen als er een kind wordt geboren of als iemand gaat verhuizen. “Ik vind het fijn als het met anderen goed gaat,”zegt ze. Dat gevoel krijg je ook terug. Wie goed doet, goed ontmoet, dat vind ik erg belangrijk.” Ze is van het harmoniemodel, dat zit er eenmaal in en dat krijg je er niet uit.”Ik wil gewoon het beste maken van elke dag.” Harmonie

en

er

voor

elkaar

zijn

is iets wat ze van huis uit heeft meegekregen.

Marloes

is

“Fijn als het met anderen ook goed gaat”

geboren

en getogen in Twente en de Twentse nuchterheid is haar met de paplepel ingegoten.

Niet

ingewikkeld

doen

en de zaken aanpakken! Ze werd geboren in Almelo, maar ze verhuisde al snel met haar familie naar Hengelo. De Wie:

Marloes Schoemaker

Wat: De Waar:

Reclamerij

Boekelo

creativiteit zat er al vroeg in. “Ik was altijd druk aan het tekenen,” vertelt Marloes. Het was dan ook logisch dat ze een studie

Grafische

Vormgeving

ging

volgen aan het Grafisch Lyceum in Zwolle. “Via mijn stage raakte ik verzeild in de reclamewereld. Dat beviel zo goed dat ik er ben gebleven.” Inmiddels heeft

Ze vindt dat het tijd is voor een nieuwe

geen

Marloes

moeilijk

traject

met

kosten-

ervaring

uitdaging.” Ja, soms ontgroei je de

verhogende toeters en bellen, maar het

en ze heeft een breed netwerk opge-

dingen en dan is het tijd voor wat

juiste pakket, afgestemd op het bedrijf.

bouwd aan contacten. Ze weet waar ze

nieuws,” zegt ze. Marloes is gestart met

Een persoonlijk pakket, ook toegankelijk

over praat: “De laatste vijf jaar was ik

haar eigen reclamebureau De Reclamerij.

voor startende ondernemers. Wat voor

vestigingsmanager van een reclame-

De naam staat voor veel aspecten waar

mij persoonlijk geldt, geldt voor mijn

bureau en ik zag heel goed hoe dit

Marloes waarde aan hecht. Het is een

bedrijf: Aanpakken, maar het is fijn als

wereldje werkt. Wat mij opviel was, dat

reclamebureau in de breedste zin van

het met anderen ook goed gaat.”

ruim

vijftien

jaar

27


la vita betekent het leven Als jij, in welke context van je leven dan ook, vastloopt of niet goed weet wat je wilt, dan is coaching een mooi middel om eens in de spiegel te kijken; wat zijn de dingen die je versterken, wat zijn je belemmeringen en hoe kun je deze veranderen? Doe meer van dat wat goed voor je is en verander dat wat niet versterkend voor je is. La Vita verzorgt communicatietrainingen en coaching, zowel zakelijk als voor particulieren. De basis voor coaching en training is NLP (Neuro Lingu誰stisch Programmeren). Daarnaast werkt La Vita oplossingsgericht, dus toekomstgericht. Coaching en training leveren je meer kwaliteit van leven op en is geschikt voor iedereen die grote of kleine veranderingen in zijn leven wil. Ben je nieuwsgierig? Kom dan eens langs voor een gratis intake-gesprek.

www.lavitatrainingencoaching.nl danielle@lavitatrainingencoaching.nl | 06-416 119 83


De twijfels voorbij Eruit halen wat erin zit. Het is het levensmotto van Daniëlle Boevink dat

Daniëlle (45) had de bekende ‘midlifecrisis’ nodig om veranderingen in haar

terugkeert in de naam van haar bedrijf. ““Ik bén La Vita.”

leven aan te brengen. Na een carrière

De levensgenieter gaf enkele jaren geleden een rigoureuze wending

van twintig jaar als logopediste in het speciaal onderwijs, kwamen de twijfels.

aan haar eigen leven. Via La Vita training en coaching geeft ze haar

Is dit wat ik ook de komende twintig

ervaring door aan anderen.

jaar wil doen? “Telkens kwam die vraag terug, hoewel ik op zich een hele mooie

“Leef het leven zoals dat bij jou past,

bij hun communicatie. Mensen komen

baan had. Logopediste was een kinder-

dan heb je een prima leven. Als jij leeft

voor een keuze te staan, zegt Daniëlle.

droom.” Niet alleen zakelijk, ook privé

zoals anderen dat van jou verwachten,

Doorgaan

met

kwamen er vragen. Ze was gelukkig met

dan ontstaan er wrijvingen.” Het is een

hetzelfde resultaat, of hun gedrag en

echtgenoot Frank en haar vier dochters

levenswijsheid die Daniëlle Boevink uit

communicatie veranderen, met (nog)

maar was ze niet vooral bezig aan de

Oldenzaal vol overtuiging overdraagt.

betere resultaten als gevolg. “Je moet

verwachtingen van anderen uit haar

Met haar bureau La Vita traint en

wel in de spiegel willen kijken.”

directe omgeving te voldoen?

op

dezelfde

voet

coacht ze mensen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Dat

kan

bijvoorbeeld

gaan om mensen die het lastig vinden

Wie:

grenzen te stellen, ja zeggen terwijl ze nee bedoelen, of op weerstand stuiten

Daniëlle Boevink

Wat: La Waar:

De antwoorden vond ze, samen met haar

Vita training en coaching

echtgenoot, in het Neuro Linguïstisch

Oldenzaal

geeft inzicht in het effect van de

Programmeren (NLP). Deze methodiek communicatie

met

anderen,

maar

vooral die met jezelf. “Ik zoog het op als een spons. Het kriebelde om er meer mee te doen.” Daniëlle volgde de benodigde opleidingen, zegde haar baan op en richtte met haar man La Vita op. Het zijn vooralsnog vooral particulieren en onderwijs- en zorginstellingen die La Vita weten te vinden, maar Daniëlle mikt nadrukkelijk op het bedrijfsleven. In die sector, die vooral door meetbare resultaten wordt gedreven, zijn trainingen over communicatie, gedrag en emoties relatief onbekend,

en

daardoor

wellicht

onbemind. Daniëlle probeert dit te ondervangen via een netwerkclub, waar ze contacten legt met ondernemers uit diverse bedrijfstakken. “Het is prachtig om te zien hoe bijvoorbeeld mensen met een technische achtergrond op een training reageren. Dit kan ik in elke sector van het bedrijfsleven doen.”

“Ik bén La Vita”

De levensfase vol met vragen heeft Daniëlle definitief achter zich gelaten. “Ik blijf dit doen, zeker weten. La Vita voelt als mijn bedrijf en ik bouw het uit. Frank noemt me niet voor niets ‘rupsje nooitgenoeg’.” 29


Ik heb bewust en met heel veel plezier gekozen voor Overijssel CDA-prominent Ank Bijleveld-Schouten (49) is sinds januari de nieuwe Commissaris van de Koningin in Overijssel. De oud-staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken is haar partijgenoot Geert Jansen opgevolgd. Ank werd heel symbolisch op de sonore klanken van de midwinterhoorn ingehaald, alsof zij de demonen uit Den Haag zal moeten verdrijven die het op de provincies en hun financiën hebben voorzien.

Het was ook ’thuiskomen’ voor Bijleveld. De voor haar bekend terrein, vooral Twente.

provincie is Ze studeerde

“Welnee, onzin. Er is maar één Koningin in Nederland, en wat voor een! Ik ben trots dat ik haar Commissaris mag zijn.”

Bestuurskunde aan de UT (toen TH) in Enschede, waar ze ook haar politieke loopbaan als raadslid begon en ze was burge-

U was beschikbaar om na de verkiezingen Jan Peter Balkenende

meester van de Hof van Twente. In 2001 trad ze aan als de enige

op te volgen als partijleider. (Dat zou de eerste CDA-vrouw zijn

vrouwelijke burgemeester in Overijssel, nu als eerste vrouwe-

geweest) U stond klaar, was de teleurstelling niet groot toen het

lijke Commissaris van de Koningin in Overijssel.

niet doorging? “Absoluut niet, toen ik de vacature voor Commissaris van de

Commissaris van de Koningin, na al het bestuurlijke werk dat u

Koningin in Overijssel langs zag komen heb ik heel bewust ge-

al heeft gedaan, de ultieme uitdaging – de kroon op uw werk?

solliciteerd. Dit is de stap die ik graag wilde nemen. Die kans

“Ik vind het een geweldig leuke baan. Maar ik zeg er wel bij – ik

krijg je maar één keer.”

wilde alleen maar Commissaris van de Koningin in Overijssel worden; mijn eigen provincie. Ik heb heel veel feeling met de

Was u niet liever bewindsvrouwe gebleven, wat u sinds

mensen en het gebied. Het zijn nu belangrijke tijden voor de

2007 was?

provincie als bestuurslaag. Er ligt veel werk, we willen veel in-

“Nee hoor. Als ik in Den Haag was gebleven was de kans inder-

vesteren in de Overijsselse samenleving en tegelijkertijd zullen

daad groot geweest dat ik in het kabinet Rutte had gezeten. Ik

ook wij de broekriem moeten aanhalen. Het is mijn uitdaging

heb daarentegen heel bewust en met veel plezier gekozen voor

om het werk van de provincie dichter bij de mensen te krijgen.

Overijssel. En Overijssel voor mij, daar ben ik blij om.”

Juist nu. “

Het lijkt me dat onze provincie van een CVK die lang in politiek U was ooit de eerste vrouwelijke burgemeester van Overijssel,

Den Haag heeft gezeten veel profijt kan hebben: de lijntjes met

nu de eerste vrouwelijke CdK in Overijssel..daar lijkt u patent

Den Haag zijn kort, u hebt een uitgebreid Haags netwerk. Ziet

op te hebben.

u dat voordeel ook?

“Dat lijkt zo, inderdaad. Ik ben trouwens ook het eerste Tweede

“Zeker, ik heb deelgenomen aan het onderhandelingsproces

Kamerlid dat tijdens de zittingsperiode beviel van twee kinde-

na de verkiezingen. Ik heb meegeschreven aan diverse passa-

ren. Er was toen helemaal geen regeling voor zwangerschaps-

ges uit het regeerakkoord en de ministers en staatssecretaris-

verlof in de Kamer. Die is er nu overigens wel. “

sen ken ik bijna allemaal heel goed uit de Tweede Kamer. In Overijssel ben ik ondermeer verantwoordelijk voor de lobby

Voelt u zich een ‘rolmodel’ voor meer vrouwen? Welke bood-

in Den Haag. Ik kan alleen maar heel blij zijn met mijn eerdere

schap zou u willen uitdragen? Is het openbaar bestuur nog

ervaringen. En dat heeft voor de Overijsselse sollicitatiecom-

overwegend

missie zeker ook een rol gespeeld toen ze mij als kandidaat-

een

mannenwereld?

Meer

burgemeesters-

vrouwen dan vrouwelijke burgemeesters.

CdK voordroegen. Deze contacten zijn namelijk ook van groot

“Ik blijf uitdragen dat het openbaar bestuur meer vrouwen

belang voor de Overijsselse inwoners”.

nodig heeft. De samenleving bestaat nou eenmaal uit mannen en vrouwen.

U kende de provincie al, Twente vooral, hoe zit het met uw kennis van de rest van de provincie: Salland, Noord West

30

Ik ben blij dat er onlangs een aantal vrouwelijke burgemeesters

Overijssel? En woont u nog in Goor?

benoemd is in Overijssel. Maar het moet absoluut meer.”

“Al met al woon ik nu zo’n 30 jaar onafgebroken in Twente.

Voelt u zich nu de ‘koningin’ van Overijssel?

En ja, nog steeds met veel plezier in Goor. Ik ben geboren in


IJsselmuiden en ken door mijn jarenlange Kamerlidmaatschap de provincie vrij goed. Door mijn drukke agenda gaat de hernieuwde kennismaking ook vrij rap. Er is veel te doen en al doende leer je. Ik sta altijd open om nieuwe mensen te leren kennen. Dat is het leuke van dit vak – je ziet zoveel mensen, ik vind dat prachtig.”

Wat is uw bestuurlijke uitdaging als commissaris van de koningin van Overijssel? “Mijn uitdaging is om meer mensen actief te betrekken bij het werk van de provincie en de betekenis ervan voor de directe leefomgeving van de Overijsselaars. Want daar gaan we als provincie over – onze directe leefomgeving. Ik wil dat mensen zich betrokken voelen bij de besluiten die we voor en namens de mensen nemen en dat ze zich gehoord voelen door ons als provinciebestuur. We hebben net verkiezingen gehad met een hoge opkomst. Ik hoop dat de volgende verkiezingen nog meer mensen naar de stembus zullen gaan voor hun provincie Overijssel.”

Wie: drs.

Ank Bijleveld-Schouten

Wat: Commissaris Waar:

van de Koningin provincie Overijssel

Zwolle

31


televisie, documentaire, commercials, bedrijfs-en campagnefilms www.meisjemedia.nl


Meisje met een missie Als tiener ergerde de in Enter geboren tv-maakster Merel ter Elzen zich mateloos aan de passiviteit en het kwaliteitsgebrek van de kunst en cultuur in Twente. “Ik vond er geen zak aan. Nog los van de vraag of we in Twente geen talent hadden: iedereen trok naar het westen. Pas als een Tukker het daar maakte, werd hij voor vol aangezien.”

De vraag die rest: is haar missie geslaagd? Staat Twente qua kunst en cultuur steviger op de kaart? Is de lat van de kwaliteit hoger komen te liggen? “Weet ik niet, eerlijk gezegd. Ik vind het geweldig dat veel mensen bijvoorbeeld van ‘Van Jonge Leu en Oale Groond’ hebben genoten. Maar ikzelf zou het

Uit die ergernis destilleerde Merel een

loopbaan op in de tv-wereld, stampte

interessanter

missie: ooit zou ze terugkeren naar haar

met Meisjemedia een volwaardig media-

wanneer Jaap Scholten een serie had

geboortestreek, om kunst en cultuur in

bedrijf uit de grond en legde zich toe op

geschreven en Johanna ter Steege een

Twente salonfähig te maken. Maar eerst

het maken van mooie dingen. De serie

rol had gekregen. Of Loes Haverkort

trok de getalenteerde Enterse de wijde

‘Tussen aso’s en engelen’ bijvoorbeeld,

(soldaat van Oranje) bijvoorbeeld. Maar

wereld in, om in Maastricht als regisseur

voor TV Oost, over gedrag, normen en

ja, die werd afgewezen!”

af te studeren aan de toneelacademie.

waarden, leverde haar en Patrick Drijver

Misschien zou ze zich iets minder druk

En vervolgens als tekstschrijfster en

een nominatie op voor een Europese

moeten maken om de status van de

regisseur van een toneelgezelschap in

tv-prijs. “Later werd er lesmateriaal aan

Twentse cultuur. “Ik heb er geen dag-

Amsterdam te functioneren. “We speel-

gewijd. Misschien nog wel een groter

taak aan, haha. Nee, aan levensvreugde

den overal, tot in België en Duitsland

compliment.”

geen gebrek. Het werk is mijn leven. Ik

toe. Maar niemand in Twente die ons

hebben

gevonden

koester mijn product, wil mooie dingen

boekte. Op de academie zeiden ze al:

Ze

maakte

furore

met

een

haast

maken. Vind ik belangrijker dan in een

‘Bij jullie in de regio snappen ze toch

poëtische campagnefilm van de Military

grote Jaguar rijden. Daarnaast haal ik

niets van Shakespeare.’ Een geintje, maar

in Boekelo (“is de hele wereld over-

veel geluk uit mijn man en mijn bijna zes-

kennelijk de beeldvorming.”

gegaan”) en liet in haar tv-programma’s

jarige zoon. Nee, het leven is prima in

dankzij haar natuurlijke spontaniteit een

Twente, laat daar geen misverstand over

Merel keerde in 2000 daadwerkelijk

ander, ontwapenend beeld zien van

bestaan.”

terug naar Twente, Enschede, nota

de vrouw. “Niet als prototype, een lief

bene op de dag van de vuurwerkramp,

lachend schepsel met oog voor make-

13 mei. Persoonlijk bleef ze gevrijwaard

up, maar als één van de jongens. Wat

van ongunstig gesternte. Ze bouwde een

sneller, hipper en ongecompliceerder.”

Wie: Merel

ten Elzen

Wat: Meisjemedia Waar:

Enschede

“Ik heb een ander, hipper beeld van de vrouw neergezet”

33


Vestiging Hengevelde: Goorsestraat 8 7496 AD Hengevelde (T) 0547 – 33 40 26 (F) 0575 – 49 15 59 (E) info@hoogbergen-advocaten.nl

Vestiging Zutphen: IJsselkade 18 7201 HD Zutphen (T) 0575 – 49 15 60 (F) 0575 – 49 15 59 (E) info@hoogbergen-advocaten.nl


Advocatenkantoor heeft letselschade als specialisme Eigenlijk hadden ze helemaal geen advocaat willen worden. Want advocaten zijn vaak niet zo sociaal en zitten de hele dag achter een bureau, dachten ze. Maar niets is minder waar, weten Tjitske ten Brinke (42) en Judith Holtkamp (34) van Hoogbergen Advocaten nu. Beiden zijn ze

doen om specialist te zijn op meerdere

rechtsgebieden.”

Advocaten

werkt

Hoogbergen

niet

alleen

voor

particulieren, maar ook voor werkgevers. Die kunnen bij de advocaten aankloppen voor geleden loonschade.

letselschadeadvocaat en hebben veel persoonlijk contact met cliënten. “In ons vak kun je echt iets voor mensen betekenen.”

Tjitske en Judith zijn blij dat ze uiteindelijk toch advocaat geworden zijn. “Ja”, zegt Judith lachend. “Dat afstandelijke

Tjitske en Judith hebben een heel

Hengevelde komen. Het klikte en al snel

is bij ons niet te vinden. Wij vinden het

andere achtergrond. Judith ging na

was ik letselschadespecialist. Dat was

belangrijk om laagdrempelig te zijn en

het VWO in Hengelo meteen rechten

in 2001. Ik reed overal naartoe, want we

vinden het sociale aspect van ons werk

studeren in Nijmegen, Tjitske deed eerst

hadden in het hele land cliënten. Sinds

heel belangrijk. Het geeft ons ook steeds

nog veel andere dingen. “Ja, dat klopt”,

2006 ben ik advocaat bij Hoogbergen

weer een kick als een verzekerings-

zegt Tjitske. “Ik heb echt van alles

Advocaten in Hengevelde en Zutphen.

maatschappij die weigert te betalen

gedaan. Zo ben ik een jaar au-pair ge-

Ook nu maak ik weer veel kilometers.

in een procedure veroordeeld wordt.

weest in Amerika, heb de ondernemers-

Het is erg leuk om overal bij mensen te

Mensen worden soms echt tot wanhoop

school gedaan en de propedeuse jour-

komen.”

gedreven door verzekeraars en daar

nalistiek gehaald.” Op 23-jarige leeftijd

vechten we vol overgave tegen.”

koos ze toch voor een studie rechten, net

Er zijn wel meer bureaus die zich

als kantoorgenoot Judith in Nijmegen.

bezighouden met letselschade, maar

De twee jonge advocaten houden wel

bij Hoogbergen Advocaten werken vier

van gezelligheid. Tjitske: “Lekker op een

Maar tijdens de studie konden Tjitske

officieel erkende letselschadeadvocaten

terras zitten met een glas wijn en veel

en haar man een cafetaria overnemen

met ruime proceservaring. Dat is uniek.

andere leuke dingen doen, dat is waar

in Enschede. “Dat leek me wel een uit-

“Wij richten ons op een specifiek rechts-

wij beiden van kunnen genieten. Je moet

daging”, zegt Tjitske. Een uitdaging

gebied en ik ben ervan overtuigd dat

er samen iets moois van maken!”

was het zeker, want naast een werkweek

dat werkt. Je kunt niet alles doen wil je

van veertig uur moest er ook nog flink

een goede advocaat zijn”, zegt Tjitske.

gestudeerd worden. Toch haalde Tjitske

Daarmee is Judith het eens. “Je moet

bijna alle tentamens in een keer en

ontzettend veel nieuwe regelgeving

studeerde na vier jaar ‘gewoon’ af.

bijhouden. Het is dus gewoon niet te

Wie: Tjitske

ten Brinke en Judith Holtkamp

Wat: Hoogbergen Waar:

Advocaten

Hengevelde

“Mijn man deed het meeste werk in de cafetaria en mijn ouders en schoonouders hielpen ook geregeld mee. Toen ik afgestudeerd was, kon ik aan de slag bij letselschadekantoor Ottenschot in Hengevelde, waarvoor wij nu nog steeds als huisadvocaat optreden. Mijn man en ik hebben de cafetaria uiteindelijk opgegeven. Ik wilde me helemaal op mijn nieuwe baan kunnen richten en bovendien kwamen er drie kinderen.” Ook Judith ging na haar studie meteen bij Ottenschot Letselschadespecialisten aan de slag. “Ik stuurde een open sollicitatie en kon voor een gesprek in

“Informeel contact met cliënt is belangrijk” 35


HUIDTHERAPIE & HUIDVERZORGING

RESULTAAT BELEVING &

Acne voor behandeling

Acne na behandeling

Dermatografie/Medische tatoeage

Litteken voor behandeling

Litteken 4 weken na 1e behandeling

Litteken 8 weken na 1e behandeling

Voor MTS behandeling

2 Maanden na 1e behandeling

Gelaatsbehandelingen

RESULTAAT & BELEVING ZIJN DE SLEUTELWOORDEN!


De appel valt niet ver van de boom De afstand tussen schoonheidsbehandeling en huidtherapie lijkt groot. Maar bij Villa Vital vindt u beide onder één dak. Van het onbezorgd genieten van een periodieke huidverzorging tot huidtherapeutische behandelingen die door huisarts of specialist zijn voorgeschreven. Als moeder en dochter in hetzelfde bedrijf werken, lijkt de appel niet ver van de boom te vallen. Maar in het ge-

“Ik had nooit verwacht dat ik het zo leuk zou vinden”

val van Kirsten en Elke Kerver was dit lange tijd niet vanzelfsprekend. “Ik had het tien jaar geleden niet voor mogelijk gehouden dat ik als huidtherapeute zou gaan werken”, zegt Kirsten. Maar sinds begin dit jaar leidt Elke Kerver Villa Vital samen met Kirsten. “Met de komst van Kirsten

is

ons

aanbod

van

huid-

verzorging en wellness uitgebreid met huidtherapeutische behandelingen en zijn we in staat een veelzijdig totaal-

Wie:

Elke en Kirsten Kerver

persoonlijke aandacht en de prettige

concept te bieden”, licht Elke toe.

Wat:

Villa Vital

ambiance”, licht Kirsten toe.

Waar:

Hengelo

“Vanaf het moment dat ik kon praten

Privé en zakelijk proberen Kirsten en Elke

wilde ik dierenarts worden”, vertelt

zoveel mogelijk gescheiden te houden.

Kirsten (23). Ze volgde de opleiding tot

Dat lijkt moeilijk, want hun bureaus

dierenartsassistente, maar een allergie

- als een aanwinst. “De populariteit van

staan tegenover elkaar en beiden maken

wierp roet in het eten en het roer moest

gezichts- en lichaamsbehandelingen is

lange dagen. Omdat Kirsten (nog) thuis

om. Ze besloot de HBO-opleiding

stijgend, maar ook de ontwikkelingen

woont, is de verleiding groot om aan het

Huid- en Oedeemtherapie te volgen

op het gebied van huidtherapie zijn

ontbijt of op een vrije dag werkoverleg te

en deze heeft ze met plezier én succes

ongekend.” Veel cliënten worden door-

voeren. Dat gebeurt niet, bezweren

afgerond.

huid-

verwezen door de huisarts of derma-

beiden.

therapeute behandelt ze nu diverse

toloog of komen via mond-tot-mond

maandagochtend

aandoeningen, variërend van acne en

reclame

hebben

schuift ook echtgenoot en vader Ivo aan.

overbeharing tot littekens en oedeem.

de ligging en sfeervolle uitstraling van

Hij is degene die voor de organi-

Met medische tatoeages kan ze huid-

Villa Vital, een verbouwde boerderij in

sa-torische

aandoeningen onzichtbaar maken en

het buitengebied tussen Hengelo en

Vital-praktijken zorgt. Elke en Kirsten

ook een tepel(hof) aanbrengen na

Borne, een positieve aantrekkingskracht.

kunnen zich helemaal op de cliënten,

een borstreconstructie. “Ik had nooit

“Vooral mensen die een ziekte hebben

de praktijk en hun expertise richten. “En

verwacht dat ik het zo leuk zou vinden.”

(gehad), willen weg uit de ziekenhuis-

vergeet onze medewerksters niet”, zegt

Als

gediplomeerd

binnen.

Daarnaast

Voor

werkoverleg

is

de

gereserveerd,

dan

aspecten

van

de

Villa

sfeer en kille wachtruimten”, zegt Elke.

Elke. “Met z’n allen vormen we een hecht

Elke (45) ziet de komst van Kirsten in het

“Bij ons voelen ze zich minder ziek en

team, dat resultaat én beleving hoog in

bedrijf - dat ze elf jaar geleden oprichtte

genieten ze van onze gastvrijheid,

het vaandel heeft staan.” 37


Genieten van het rijke landleven!


De Bloemenbeek is meer dan een magnifiek landhuishotel en Fine dining restaurant in een adembenemend Twents coulissenlandschap. Het is ook een ambiance die uitnodigt tot het opdoen van verkwikkende en inspirerende ervaringen voor lichaam én geest of een gastronomisch avontuur bij u thuis. Gun uzelf de weldaad van Bloemenbeek’s Experiences. Noblesse Oblige!

WELLNESS & BEAUTY Ontdek de warme ambiance van onze Spa en laat uw zintuigen prikkelen door het zuivere water van de Bloemenbeek, de warme gloed van het zandsteen, door subtiele geuren van lavendel, kamille en jasmijn en een rijke melange van kleuren en geluiden. Onderga een ontspannende massage, aroma therapie en herstel de balans tussen lichaam en geest. Onze specialistes werken met gerenommeerde topmerken als het Zwitserse Valmont (celtherapie), het Franse Decléor (aromatherapie), het Zuid-Afrikaanse Theravine (vinotherapie) en Ahava (mineralen, zouten en modder uit de Dode Zee).

WINING & DINING Een gastronomisch avontuur van het hoogste niveau. Dit kan zowel bij u thuis als op een bijzondere door u gewenste (landgoed) locatie in Nederland of elders. Onze Meesterkok Michel van Riswijk adviseert u graag hoogstpersoonlijk. Speciaal voor u creëert hij een exclusieve culinaire belevenis en biedt u de gelegenheid om u en uw beste vrienden of relaties gastronomisch te laten inspireren door een gezamenlijke kooksessie of een stijlvol (tuin)diner. Zo kunt u uzelf en uw gasten overal verrassen met dat gevoel dat alleen de Bloemenbeek kan bieden. Savoir Vivre! Beuningerstraat 6, 7587 LD, De Lutte, Twente, Tel 0541-55 12 24, www.bloemenbeek.nl


Imagostyling

Success is all about your image!

Kleuranalyse

Omdat u nooit een tweede kans krijgt voor een eerste indruk!

Stijladvies

Accentueer wat goed is en camoufleer wat u liever verborgen houdt!

Personal Shopping

Zoveel winkels en zo weinig tijd!

Fashion Styling

Perfect gestyled voor de lens!

www.youryoustyling.nl | info@youryoustyling.nl | Weldinkhorst 4 | 7531 EK Enschede | 06-295 051 80


Een energieke stuiterbal “Ik ben van mezelf een nogal druk type, zegt Rieke Brouwer met een ontwapenende zelfkennis. Daarom is het zo fijn dat Eddie, mijn man, wat rustiger is. We vullen elkaar mooi aan. Eddie zit in de personeelsbemiddeling. Ik zie hem ook als mijn mental coach, ik leer veel van hem. Hij heeft een bepaalde drive en weet veel van sales en managing. Hij leert me

“Dit is op mijn pad gekomen”

vooral rust inbouwen.” Twee jaar geleden ben ik met You R You Styling begonnen. Ik geeft kleuradvies, stijladvies, doe de styling bij fotoshoots en modeshows, maar ik werk ook als personal shopper. Het is een leuke, afwisselende

wereld,

waar

je

niet

alleen zakelijk contacten hebt, maar ook persoonlijke. Dat persoonlijke contact vind ik belangrijk. Ik heb als opleiding marketing en communicatie gedaan, maar in dat vak is heel moeilijk een baan te vinden. Daar ben ik nu wel blij om, want nu doe ik wat ik echt leuk vind. Het kwam eigenlijk door de recessie, dat ik voor mezelf ben begonnen. Ik had een baan maar dat was niet ‘mijn ding.’ Door die recessie wordt je heel creatief, dan ga je bedenken waar je wel je geluk uit kunt halen.”

Wie: Rieke Wat: You Waar:

Brouwer

R You Styling

Enschede

“Ik kom niet uit een zakengezin. Maar

‘Wat vind je het mooiste aan je lichaam?’ Vaak weten ze alleen hun zwakke punten te noemen. Het geeft een fantastisch gevoel als je ze kunt laten zien hoe mooi

mijn zwager is zelfstandig en mijn zus

Ik wil graag uitgroeien tot een Dyanne

heeft ook een eigen bedrijf. Dus ergens

Beekman of Danie Bles. Nee, ik sta niet

zit het zakelijke en het creatieve er wel

de hele dag voor de spiegel, als styliste

Shoppen in Enschede doet Rieke het

in. Ik kreeg nooit een acht voor knutse-

hoef je zelf niet op te vallen. Je moet er

liefst in de kleine straatjes, daar zijn de

len, maar ik kon wel heel goed kijken.

goed uitzien, maar je creatieve energie

leukste winkeltjes. Wie niet aan het Van

Dat doe ik ook heel graag. Zet mij maar

stop je in je model. Je stelt jezelf in dienst

Heekplein zit, is meestal zelfstandig

op een terras. Ik kan eindeloos naar

van het creatieve proces. Het is geweldig

ondernemer. “Die verkopen met een

de voorbijgangers kijken. Dan denk ik:

om anderen het gevoel te geven dat ze

bepaalde passie die ik in mezelf herken.

‘Leuk, maar jammer van die schoenen’

er mogen zijn. Gewoon door met ze voor

Dit is op mijn pad gekomen en het voelt

of ‘Wat zie jij er mooi uit, jij snapt het!’

de spiegel te gaan staan en te zeggen:

goed,” zegt ze tevreden.

ze eigenlijk zijn.”

41


Kinderopvang “Kleine Beer” Een plek waar u en uw kind zich thuis voelen. Centrale ligging in rustige omgeving

Wij bieden Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar: - veel persoonlijke aandacht voor ouder en kind - ruime lichte groepsruimtes - veel buitenspeelruimte Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar: - huiselijke, ontspannen sfeer - programma waarin veel aandacht is voor de wensen van het kind - veel buitenspeelruimte

atie kijk op:

Voor meer inform

r.info

www.kleinebee

Kinderopvang “Kleine Beer” O.L.Vrouwestraat 10 7557 HX Hengelo 074-2438966


Samen een twee-eenheid Ouders en kinderen van Kinderopvang Kleine Beer in Hengelo hebben moeite om de directrices Esther Wessels en Corien Dicker uit elkaar te houden. Dan wordt Corien Esther genoemd, of andersom. “Het is net als bij Nick en Simon”, zeggen de beide directeuren. Ze nemen het niemand kwalijk, want net als het zangduo trekken ze bijna altijd samen op. “Onze samenwerking

als liefhebber van woondecoraties niet gelukkiger zouden zijn met een woonwinkel.

woonwinkel-momentje,

noemen we dat”. Karakterologisch zijn er best verschillen. De één is directer en impulsiever, de

is echt uniek.”

“Ons

ander

wat

bedachtzamer

en

zakelijker. Samen zijn ze een twee-eenheid, getuige het opschrift “Corien en

Als Esther Wessels en Corien Dicker

Met 36 kindplaatsen en 30 plaatsen voor

Esther” op de deur van de directie-

(beide 43) voor hun kinderopvang een

Buitenschoolse opvang is Kleine Beer een

kamer. Wordt het geen tijd voor ieder

nieuwe bank nodig hebben, lopen ze in

middelgrote kinderopvang. Toch kennen

een eigen kantoor? “Nee, echt niet.”

de meubelzaak zonder wat te zeggen

de beide directrices ieder kind en de

Ook

eensgezind op die ene, opvallende

ouders van naam. “We zitten er nog

verdere groei ieder een eigen locatie

knaloranje bank af. “We zitten bijna

steeds bovenop. We willen de kwaliteit

kunnen

altijd op één lijn.” En zo gaat het ook bij

overeind houden”, zegt Corien. Af en toe

gelijk afgewezen. “Ik zie ons niet alleen

bijvoorbeeld het aannemen van nieuw

laten ze de teugels vieren. Dan trekken

werken. Dan worden we niet gelukkig”,

personeel

Een

ze zich even terug op een terrasje in de

zegt Corien. Esther: “Dan wordt het

betekenisvolle blik of een half woord is

stad en filosoferen ze quasi-serieus of ze

nog eerder die woonwinkel.”

of

het

werkoverleg.

de

suggestie gaan

dat

runnen,

ze

bij

wordt

voldoende. “Ik zeg wel eens tegen mijn man dat Corien mij eerder begrijpt dan hij mij”, lacht Esther. Al achttien jaar zijn ze onafscheidelijk, sinds ze in 1993 begonnen met Kleine Beer. Ze kenden elkaar van de Mboopleiding agogisch werk en hadden een kleinschalige kinderopvang voor ogen. “Persoonlijk, met een huiselijke sfeer”, licht Esther toe. De eerste jaren waren lastig, ook al omdat ze zakelijk gezien “redelijk naïef” waren, verklaart Corien. “We wilden niet meer dan één groep en zelf als leidster actief blijven.” Het betekende werkweken van vijftig uur en in de weekeindes de boodschappen en de was doen. Inmiddels werken ze niet meer als leidster en voelen ze zich op en top ondernemer. “Je runt toch een bedrijf met vijftien personeelsleden. Je kunt geen moment verslappen”, verklaart Esther.

Wie: Esther

Wessels en Corien Dicker

Wat: Kinderopvang Waar:

Hengelo

“Kleine Beer”

“Alleen worden we niet gelukkig” 43


SVM

Sandra van Megen sandravanmegen.nl | +31 6 275 675 49 sandra.megen@gmail.com

Impresariaat Jan Hammink jan@hamminkevents.nl

Zangeres Actrice Presentatrice Motivatiespreekster


Eerbetoon aan sterke vrouwen Sandra van Megen staat aan de vooravond van een theaterseizoen met veelbelovende optredens. De Oldenzaalse zangeres/presentatrice brengt een muzikale ode aan twee sterke vrouwen: de Duitse actrice/schrijfster/zangeres Hildegard Knef, via een concert, en haar moeder Hermien, via een theatertour. Voor Sandra van Megen heeft 11 februari 2012 al op voorhand een magische klank. Op die dag geeft de

“Ik weet dat mijn moeder het waardeert”

Twentse ras-muzikante, bij wijze van eerbetoon aan Hildegard Knef, in het Muziekcentrum te Enschede een concert met grensoverschrijdend karakter. “Ik heb er lang voor moeten knokken om het voor elkaar te krijgen”, zegt ze, “en heb veel scepsis moeten overwinnen. De boodschap die ik eruit heb gehaald: vertrouw altijd op jezelf en geef de regie niet helemaal uit handen. Uiteindelijk is

Wie: Sandra

van Megen

Wat: Zangeres/presentatrice Waar:

Oldenzaal

het gelukt, mede dankzij de inbreng een

Dat Sandra niet alleen in het theater haar grenzen verlegt, blijkt wel uit de optredens in het land. Begon het enkele jaren geleden met

groot bedrijf. En de kans is groot dat we

De bevlogen Oldenzaalse heeft echter

het vertolken van het Franse chanson;

de show ook gaan doen in Duitsland. Ik

meer ijzers in het vuur. Vanaf september

tegenwoordig neemt ze haar publiek

heb altijd een zwak gehad voor het werk

2012 gaat ze een theatertour doen met

mee op een denkbeeldige reis door

en het karakter van Hildegard Knef. Ze

een kleinkunstprogramma over sterke

Europa,

was één van Duitslands grootste diva’s,

vrouwen, getiteld ‘Ich hab noch einen

liedjes worden gezongen met een

die bekend stond om haar vrijgevochten

Koffer von Hermien.’ De naam zegt het

sterk nostalgisch karakter. Het geheel

karakter, sterke persoonlijkheid, zelf-

al: ze vertelt het verhaal van haar moeder

wordt op toetsen muzikaal ondersteund

bewustzijn en prachtige teksten.”

Hermien, en lardeert het met liedjes

door haar goede vriend en rasmusi-

waarbij

in

meerdere

talen

van Hildegard Knef. “Het zijn allebei

cus Maarten de Groot, die tevens een

Ze krijgt ondersteuning van het kamer-

sterke vrouwen met overlevingskracht”,

opnamestudio in Enschede runt.

orkest van het Orkest van het Oosten

stelt Sandra, “alleen heeft mijn moeder

en Thijs van Leer, de legendarische

helaas niet haar eigen artistieke talent

Voor

voorman van de progressieve rockgroep

kunnen ontplooien.” Sandra is blij dat

Sandra, die ook te boeken is als

Focus; hij hanteert de dwarsfluit. “Thijs

ze, acht jaar na de dood van haar moeder,

presentatrice en motivatietrainster, zich

is een showman, een topmusicus die

de kracht en mogelijkheid heeft een

bijstaan

vanuit een bepaalde emotie speelt. Ik

eerbetoon op te voeren. “Ik vertel wie ze

Rob

heb onlangs nog met hem gewerkt. We

was, wat haar dreef en ik weet dat mijn

de Haan. “Ik kijk uit naar de samen-

bleken een menselijke en muzikale klik te

moeder het waardeert. Dat gevoel heb

werking. Hoe dan ook, er komt een

hebben.”

ik sterk.”

boeiende tijd aan.”

haar

theaterprogramma

door

Chrispijn

de en

laat

tekstdichters

Enschedeër

Bert

45


Ik ben niet van de stimuleringsmaatregelen voor vrouwen Ir. Miriam Luizink (36) is sinds 2006 Technisch Commercieel Directeur van het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie van de Universiteit Twente. Samen met wetenschappelijk directeur Dave Blank zet ze het instituut en nanotechnologie op de kaart, landelijk en internationaal. Betere

medische

behandelingen,

een

schoner

milieu,

voor chemotherapie die geen schade aanrichten in de rest van

krachtiger computers: nanotechnologie is veelbelovend en

het lichaam. Ze zoeken de kankercellen op en lossen dan pas

biedt ongekende mogelijkheden. De technologie van de

hun lading.”

toekomst, voor zover ze al niet in het heden wordt toegepast. Het is geen wonder dat er de afgelopen jaren ook in Nederland

Nano is afgeleid van het oud Griekse woord voor ‘dwerg’.

veel is geïnvesteerd in nanotechnologie. Het MESA+ onder-

Het wordt in de techniek als voorvoegsel gebruikt om de orde

zoeksinstituut met de High Tech Factory voor nano-produkt-

van grootte aan te geven, zoals kilo en micro. Om het iets

ontwikkeling is er een voorbeeld van. Luizink: “Het is heel erg

minder abstract te maken: er zitten 1 miljard nanometers in een

mooi dat het instituut hier in Twente zit. En zeker, het is ook

meter. Een menselijke haar gedeeld door 80.000 is ongeveer de

van grote betekenis voor de positie van de Universiteit Twente.

grootte van één nanometer.

Wij zijn met ons hoge kennisniveau op het gebied van nanotechnologie een van de internationale spelers.”

“Nanotechnologie”, legt Miriam in grote lijnen uit, “is het onderzoeken en modificeren van deeltjes van éénmiljardste tot

Rond nanotechnologie hangt ook een zweem van geheim-

100 miljardste van een meter, oftewel 1 tot 100 nanometer, het

zinnigheid, zeker als je de mannen en vrouwen in witte pakken

niveau van atomen en moleculen. Vandaar dat het zo belangrijk

achter glas bezig ziet in de cleanroom van het lab. Ze verrichten

is dat een nanolab stof- en trilvrij is. Een enkel stofje of een haar

in de ogen van de leek technische handelingen in een futuris-

zou alles kunnen verstoren, trillingen kunnen dramatisch zijn.”

tische omgeving. Het had ook het decor uit een film kunnen

Eén van de onderwerpen binnen de nanotechnologie zijn de

zijn. “Geheimzinnig is het echt niet. Het staat alleen ver van de

nanodeeltjes. Nanodeeltjes komen niet alleen gemodificeerd

mensen af, denk ik. Wat hier gebeurt komt neer op, simpel

uit het laboratorium, ze komen ook heel gewoon van nature

gezegd, alles steeds kleiner maken.”

voor in de bodem, lucht, water en in ons, levende wezens. We krijgen dagelijks nanodeeltjes binnen via voedsel, of de lucht

Er zijn ook hele down to earth toepassingen, waar we niet eens

die we inademen. Er zijn ook nanodeeltjes die bewust worden

bij stilstaan dat er nano inzit. Antizweet sokken, transparante

geproduceerd vanwege hun bijzondere eigenschappen.

zonnebrandcrèmes en lightprodukten, om er enkele te noemen. In de geurvrije sokken – ‘echt Hema’ want daar te koop –

Luizink is zich bewust van de mogelijk schadelijke kanten van

zitten ultrakleine zilverdeeltjes met een bacteriedoden-

nanodeeltjes, waarop de sceptici wijzen. “Er is angst voor

de werking tegen stinkende zweetvoeten. Nano is ook

effecten vergelijkbaar met bijvoorbeeld asbest, waarvan men

doorgedrongen in een massaproduct als light-mayonaise,

destijds niet wist dat het kankerverwekkend was als je deel-

in de vetemulsie worden met behulp van nanotechnologie

tjes inademde. Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar de

waterdruppeltjes ‘geïnjecteerd’. Je proeft het verschil niet op

effecten van nanodeeltjes. Onderzoek naar de toepassing van

de frites, maar het is wel ultralight. “Er zijn talloze toepassin-

nanodeeltjes en naar de risico’s ervan, moet gelijk opgaan.”

gen die al op de markt of nog in ontwikkeling zijn,” legt Miriam Luizink uit. Nanotechnologie is niet één technologie. Alleen

Miriam Luizink studeerde in de jaren negentig technische

al hier in Twente zijn meer dan veertig spin-offbedrijven en

natuurkunde aan de UT. Na functies elders, onder meer in

vierhonderd gebruikers van het NanoLab die aan hele diverse

Costa Rica, is ze vanaf 1 juni 2006 terug op de campus en woont

onderwerpen werken.”

ze met haar man (chemisch technoloog) en twee kinderen, een jongen en meisje van 10 en 6, in het vernieuwde Roombeek.

46

Nano-technologie belooft en betekent ook al veel op medisch

“Een heerlijke wijk om te wonen en ik kan op de fiets naar

gebied. Miriam:“Dankzij nanotechnologie zijn er al medicijnen

mijn werk.”


Ze verkeert dagelijks in een mannenwereld en voelt zich er thuis. “Wat meer een mix van mannen en vrouwen zou beter zijn. Die ontwikkeling gaat traag. Ik zou wel willen dat er meer vrouwen in hoge technische functies komen, dat begint met meer vrouwen die voor een technische studie kiezen. Ik ben niet van de specifieke stimuleringsmaatregelen voor vrouwen. Het gaat mij ook meer om eigenschappen en kenmerken die iemand geschikt maken voor een functie, of die een groep mensen een goed team maken, niet of het een mannetje of een vrouwtje is. Het ergste wat je als vrouw kan overkomen is dat je om reden van je vrouw-zijn ergens wordt benoemd. Omdat er een vrouw nodig is! Daardoor word je juist veel meer op achterstand gezet.” Aan de muur achter haar bureau hangt aan de ingelijste oorkonde Twentse Zakenvrouw 2010. Er waren 20 genomineerden, vijf drongen door tot de finale en de keus viel op Miriam Luizink. De jury noemde haar ‘iemand die anderen weet te inspireren en die resultaatgericht te werk gaat’. Als is ze dan niet zo van ‘typische vrouwendingen’ en al helemaal niet van positieve discriminatie, “op de titel Twentse Zakenvrouw van het jaar ben ik trots.” Wie: ir.

Miriam Luizink

Wat: Technisch

Commercieel

“Wat hier gebeurt komt neer op, simpel gezegd, alles steeds kleiner maken.”

Directeur MESA+ Instituut voor Nanotechnologie Waar:

Enschede

47


Interim office en management support

Harmsen Secretarieel www.harmsensecretarieel.nl


Ik ga er vol voor Een interim-office manager moet over een grote dosis zelfstandigheid en

“Je komt vaak binnen op het moment

een gezonde portie zelfvertrouwen beschikken. Saskia Harmsen heeft het beide. Want zowel zakelijk als privé draait ze haar hand niet om voor een

dat er een behoefte is en omdat je op managementniveau moet

je

snel

werkzaam

kunnen

bent,

schakelen.

Daarnaast probeer ik ook dingen van

uitdaging meer of minder. “Ik ben een ambitieuze zakenvrouw met een

mezelf achter te laten. Ik wil graag van

enorme drive.”

toegevoegde waarde zijn.” De Hengelose werkt voor uiteenlopende

“Ik mag graag ondernemen”. Het klinkt

als ‘accuraat’, ‘flexibel’ en ‘professioneel’

organisaties die graag van haar veel-

als een understatement uit de mond van

profileert. “Ik vind het leuk om mensen

zijdigheid gebruik maken. Alles wat ze

een vrouw die de laatste jaren gewend is

te ondersteunen, de zaken dusdanig te

doet, doet ze met enthousiasme en in

het heft in eigen handen te nemen. Na

regelen dat alles goed loopt.”

hoog tempo. Treuzelen is haar vreemd.

een carrière van zeventien jaar bij ver-

“Ik ga er vol voor en doe mijn werk met

schillende bedrijven besloot ze anderhalf

Ze heeft door de jaren heen veel ervaring

veel energie.” Saskia is ervan overtuigd

jaar geleden voor zichzelf te beginnen.

opgedaan

en

dat als je echt wat wil, je dat kunt berei-

Saskia Harmsen heeft sindsdien geen

directiesecretaresse. “Je kunt mij op het

ken. Dat heeft ze zelf aan de levende lijve

maand zonder werk gezeten en komt

gebied van office- en management-

ondervonden. Haar geheim? Gewoon

eigenlijk tijd tekort. “Als alleenstaande

support breed inzetten.” Het aantrekke-

aan de slag gaan.

vrouw denk je iets langer na over de be-

lijke van het interimwerk is de afwisseling.

als

leidinggevende

slissing om een vaste baan op te zeggen, maar uiteindelijk ben ik er voor gegaan. Ik ben niet zo’n afwachtend type.” Door

haar

ondernemende

houding

heeft Saskia (39) privé heel bewust voor het alleenstaand moederschap gekozen. Zoon Pim (2) heeft een donorvader. “Ik had al lang een kinderwens, maar wilde het niet laten afhangen of ik wel een man zou tegenkomen. Zo zit ik niet in elkaar. Met behulp van familie en kinderopvang

“Ik ben niet zo’n afwachtend type”

is het mama zijn prima te combineren met mijn bedrijf.” Als kind had Saskia Harmsen nog geen duidelijk toekomstbeeld voor ogen. Ze leefde voor de sport. Als handbalvrouw wilde ze de top behalen. Haar voorliefde voor het maken van kleding bracht haar na de Mavo op de modevakschool in Wie:

Saskia Harmsen

Wat:

Harmsen Secretarieel

Waar:

Hengelo

Borne. Een eigen kledingzaak, of een carrière als modeontwerpster raakte uit zicht toen ze de Twentse Secretaresse Opleiding ging volgen. Het secretariële werk sluit goed aan bij iemand die zich 49


THE

NU

OO

WWW.PARTYCENTRUMBRUINS.NL

KO FFIC IELE HU WE BIJ LIJK BRU SLO INS CAT BUS IE! INE SS PAR TY &M ARR IAG E

BU

DD

HA

LO

UN

GE

Gravenallee 2 ● Saasveld ● Info: 06 228 046 88

CLU

B


Energie voor tien Het zit in de genen van Monique Bruins. Het familiebedrijf begon 300 jaar

Haar onregelmatige werktijden nemen Monique en haar man op de koop toe.

geleden met de herberg van één van haar voorvaderen, Willem in de Poorte.

“Soms is het wel jammer dat ik werk als hij

Nu is Monique mede-eigenaresse van Dancing Partycentrum Bruins, in 1960

vrij is. Maar ik heb genoeg ervaring met complexe Business Events om ook tijd

door haar ouders begonnen op de plek van de herberg. Pasen 2010 vierde

voor elkaar te creëren.” Ze trouwden in

Dancing Partycentrum Bruins haar 50-jarig jubileum.

april van dit jaar en het feest was uiteraard in Partycentrum Bruins. Maar niet alleen

Haar partycentrum is haar hobby en haar

Zelfs als Monique op vakantie is, houdt

dat: Monique gaf haar man ’s avonds om

passie. Waarom? Ze houdt van organi-

ze haar ogen open; altijd op zoek naar

20:00 uur in aanwezigheid van alle gasten

seren, maar vindt de uitvoering eigenlijk

nieuwe ideeën. Zo probeert ze de

het jawoord. “Dat was zeer indrukwek-

net zo leuk. “Niets is mij gek genoeg.

zeven zalen (met plek voor totaal 3000

kend.” Het Partycentrum is sinds een jaar

Hoe grootser, hoe mooier. En ik ben dol

bezoekers) een combinatie van stijlvol en

officiële

op vernieuwen.” Dat heeft ze van haar

trendy mee te geven, met behoud van

gebeurt het regelmatig dat stellen daar

ouders. Trots vertelt ze dat haar vader

de gemoedelijke Twentse gezelligheid.

hun jawoord geven.

Harry Bruins in 1972 de uitvinder was

De Buddha Lounge Club is de jongste

van de consumptiemunt. “Dat systeem

vernieuwing. Daarvoor deed Monique

Monique lijkt energie voor tien te

bestond nog nergens en het geeft aan

inspiratie op in Azië. “Ik ben dol op

hebben. Zo deed ze de Hotelschool en

hoe innovatief onze familie is. Hij zegt

verre reizen en Azië trekt me enorm. Niet

studeerde ze Juridische Bedrijfskunde

altijd: ‘Wie niet met de tijd meegaat,

alleen het strand, ook de cultuur en de

en Personeelsmanagement. Naast het

gáát met de tijd.’”

bevolking vind ik interessant.”

Partycentrum runde ze ruim tien jaar

trouwlocatie

en

sindsdien

Discotheque Blue Lou/Genux in Hengelo. Verder deed ze modellenwerk, zong ze in een meidengroep en heeft ze zelfs een single uitgebracht. Vrije tijd? Ja, die heeft ze ook en dan laat ze zich lekker verwennen. Afspreken met een groep vriendinnen en dingen doen die vrouwen leuk vinden: shoppen, eten, wellness. “Of we gaan met vrienden naar het strand van Bloemendaal.” Maar ze geniet ook van tevreden bezoekers. “Bij de evaluatie vragen we de bedrijven en bruidsparen om een cijfer te geven. Dat is altijd een acht of meer. Dat geeft wel voldoening van je werk. In Overijssel en ver daarbuiten is Bruins nu een begrip geworden. Ik vind het knap van mijn ouders, die bij het vijftigjarig bestaan werden geridderd, dat ze dat hebben bereikt. Diep respect. ”

Wie: Monique

“Wie niet met de tijd meegaat, gáát met de tijd.”

Wat: Dancing

Bruins

Bruins

Bruins Business Party & Marriage

Waar:

Saasveld

51


Full service grafimedia, o.a. - Web2print - Digitaal drukken - Voorraadbeheer - Brochures - Folders, leaflets - Huisstijlen

Nieuw!! weB2PriNt Drukkerij te Sligte B.V. MarSSteDen 31 PoStBuS 458

ONTWERP EN bEsTEl zElf via iNTERNET uW huisTijlEN,

7500 al enScheDe

fOldERs, smOElENbOEkEN E.d.

t 053-428 33 28

vOOR EEN dEmO ga NaaR

e info@teSligte.nl

WWW.TEsligTE.Nl

i

www.teSligte.nl


Genieten van de drukte Tijd voor zichzelf? Heeft ze haast niet, hooguit op zondagmorgen, om een balletje te slaan op de golfbaan. Toch is de levenskwaliteit er niet minder om voor Nathalie Poelhekken. De directrice van drukkerij Te Sligte in Enschede stort zich met ziel en zaligheid op haar werk en haar gezin. “Het is erg druk, maar ook erg leuk.”

we staan voor betrouwbaarheid, niet

Hoe ze het moederschap combineert

voor poespas, en moeten het doorgaans

met

hebben van lange, duurzame relaties

“Door een goede planning. Ik ben geen

met klanten.”

moeder die de kinderen vijf dagen in

haar

drukke

werkzaamheden?

de week naar de opvang stuurt. Nee, De cultuur van het bedrijf is een blauw-

toen we besloten kinderen te nemen,

druk van haar karakter. Ook Nathalie,

hebben

trotse moeder van twee dochters (10 en

gemaakt. Mijn man ging een dag minder

7 jaar), houdt niet van blabla en vluchtig-

werken, ik ook.”

heid. “Als ik bijvoorbeeld naar FC Twente

Of ze nog specifieke wensen of doelen

ga, doe ik dat voor het voetbal, voor

voor de toekomst heeft? “Ik zou blij zijn

mijn plezier. In mijn vrije tijd wil ik niet

als het over vijf jaar nog net zo gaat zoals

geforceerd

een

nu. Privé en met het bedrijf. We zullen

wedstrijd. Ik koester juist die spaarzame

ons met Te Sligte meer gaan richten

momenten van ontspanning.”

op cross media, dat is de toekomst. En

netwerken

rondom

we

duidelijke

afspraken

misschien dat ik zelf iets meer in de Nathalie Poelhekken en drukkerij Te Sligte: het is een gezworen twee-eenheid. “Ik ben min of meer opgegroeid bij het bedrijf”, zegt ze. “Mijn vader was

Wie: Nathalie

Poelhekken

Wat: Drukkerij

Te Sligte

Waar:

Enschede

buitendienst actief ga worden. Kan ik mooi mijn vrouwelijke charmes in de strijd gooien, haha.”

directeur/eigenaar en als kind kwam ik er vaak over de vloer. Privé, maar ook door vakantiebaantjes.” Na haar studies te hebben afgerond (eerst het VWO, vervolgens Schoevers en daarna HEAO commerciële economie) deed ze eerst ervaring op als buitendienstmedewerker bij Nutricia in Zoetermeer, maar de lokroep van Te Sligte kon simpelweg niet onbeantwoord blijven. En dus trad ze in 1997 in dienst bij het familiebedrijf. Om veertien jaar later nog steeds iedere dag met plezier naar het werk te gaan, tegenwoordig als directeur commerciële zaken. Dat haar vader inmiddels met pensioen is, heeft haar gevoel voor verantwoordelijkheid alleen maar doen toenemen. “Ik bedoel, er moeten wel 26 gezinnen eten van het bedrijf. Dus kan ik soms best wakker liggen van bepaalde ontwikkelingen. Ik ben nu eenmaal erg begaan met de mensen.”

“Ik sta voor betrouwbaarheid, niet voor poespas”

Met Te Sligte gaat het best goed, in een wereld die door de digitale opmars en de grote concurrentie stevig onder druk staat. “Ik ben trots op het feit dat we tot dusverre overal doorheen gefietst zijn. Dat heeft te maken met onze kernwaarde: 53


Zaken Vrouwen 2010 Twentse zakenvrouwen in de zevende hemel

54

Al een paar weken na de uitreiking van

Onder

de

het glossy magazine Twentse Zaken

terug

Vrouwen in 2010 was het volgende

look/sound-a-likes van bekende wereld-

evenement. Aline Knöpke, zelf Twentse

sterren op, muzikaal begeleid door de

zakenvrouw, organiseerde op 25 juni met

Big Band van de Koninklijke Landmacht.

haar onderneming Cars & Stars een waar

De Twentse zakenvrouwen kwamen oog

spektakel. Havezathe Everloo te Rossum

in oog met grootheden als Elvis Presley,

was het decor voor een avond met arties-

Frank Sinatra, Marilyn Monroe, John

ten en optredens die een echt uithang-

Lennon, Edith Piaf en The Blues Brothers.

bord was van de onderneming. Wegener

Een line-up zoals je die nergens anders

SpeciaalMedia en Aline Knöpke nodig-

ziet. Het feit dat het hemelse feest tot in

den de deelnemende Twentse zaken-

de late uurtjes doorging, bewijst dat de

vrouwen uit voor een bijzondere avond.

dames zich kostelijk hebben geamuseerd.

op

noemer aarde”

“Voor traden

eenmaal tal

van


55


Heeft u ook regelmatig‌

uitzichtloze bijeenkomsten?

Een zakelijke meeting in een inspirerende omgeving? Kom naar Landgoed de Wilmersberg nieuwe stijl! Middenin het groen, idyllisch gelegen en toch snel bereikbaar via de A1,

ligging van het landgoed uit tot het houden van allerlei actieve break-

is het onlangs vernieuwde Landgoed de Wilmersberg een unieke locatie

outsessies. Op uw verzoek stellen wij graag samen met u een programma

voor al uw zakelijke bijeenkomsten. Of dat nu een grootschalig seminar

op maat vast.

voor 300 personen is of een training in de intimiteit van tien personen, Landgoed de Wilmersberg biedt altijd een passende ruimte voorzien van de modernste audio- en visuele apparatuur. Bovendien nodigt de unieke

Rhododendronlaan 7 | 7587 NL De Lutte +31 (0)541 585555 | www.wilmersberg.nl

Beleef het beste van Twente bij Landgoed de Wilmersberg, hĂŠt landgoed van Twente.


Werken met en voor mensen is mijn drijfveer Van hartje Amsterdam naar de weldadige rust en schoonheid van Landgoed de Wilmersberg in De Lutte: een half jaar na de overstap rept Githa van Vilsteren al van ‘één van de beste beslissingen ooit.’ “Ik heb het gevoel dat ik hier altijd wil blijven”, zegt de even charmante als welbespraakte import-Twentse, die samen met haar man Boudewijn de nieuwe directie van het luxe hotel vertegenwoordigt. Toen Githa een jaar of drie geleden,

“Persoonlijke aandacht centraal ”

tijdens een training bij een vorige werkgever, werd gevraagd haar droom uit te tekenen, kwam ze met een schets van een hotel op de proppen. “Dat was een makkelijke opdracht: ik was ervan overtuigd dat ik, met mijn man Boudewijn, een hotel wilde leiden. Aan de kust of in het prachtige groen.”

Wie: Githa

van Vilsteren

Wat: Landgoed

de

onmiskenbaar voorzien van nieuw elan

Wilmersberg Waar:

en eigentijdse accenten.

De Lutte

Githa huldigt toch al het principe dat ze

“De persoonlijke aandacht voor de

met doorzettingsvermogen, visie en een

trokken Githa, Boudewijn en hun twee

gast staat centraal”, zegt Githa, die

stukje idealisme een eind komt in het

kinderen ruim drie maanden de wereld

verantwoordelijk is voor de marketing

leven. “Dingen die je echt wilt, kun je

over. De trektocht door onder meer Hong

en PR. “De ligging van het landgoed

naar je toetrekken”, zegt ze. In haar geval

Kong, Bali en Nieuw-Zeeland, waar ze veel

is on-Nederlands mooi, daar hoort

gaan beslissingen per definitie gepaard

verschillende hotels bezocht, leverde

optimale gastvrijheid bij. Een bezoek aan

met een scherp oog voor gastvrijheid

haar de ultieme bevestiging op. De

De Wilmersberg is één grote verwennerij

en medemenselijkheid. Niet voor niets

beslissing om van Amsterdam naar

van de zintuigen. Bij ons kom je door

werkte ze in het verleden voor ideële

Twente te verhuizen, was dan ook snel

de rustieke ligging in een luxe, maar

organisaties als Amnesty International

gemaakt.

huiselijke ambiance even helemaal los

(als

marketeer)

en

War

Child

(als

van de dagelijkse hectiek. Ons streven is

manager relatiebeheer). “Ik had al

Inmiddels bevallen van hun derde kind,

dat iedere gast uitgerust en geïnspireerd

vroeg de overtuiging dat er meer in de

zwaait ze met Boudewijn inmiddels de

vertrekt, met een glimlach in zijn of haar

wereld is dan jezelf. Werken met en voor

scepter over Landgoed de Wilmersberg.

achteruitkijkspiegel kijkt en denkt: ‘naar

mensen, dat is mijn drijfveer.”

De wisseling van de wacht is alles-

deze plek wil ik snel weer terug’. Dat idee

behalve

voorbij

levert ook bij ons een geluksgevoel op.

het

gegaan. Het luxe hotel heeft in 2010 een

Het geeft zo’n superkick, dat we er soms

idyllische Twente haar pad kruiste,

ware metamorfose ondergaan en is

niet van kunnen slapen.”

Net

voordat

de

uitdaging

in

onopgemerkt

57


Andere mensen blij maken past goed bij me Na bijna vijf jaar staat Punctuality Secretarieel Top Personeel goed op de rails. Tijd voor Simone Bakker-Schasfoort om haar horizon te verruimen met een studie rechten aan de open universiteit. “Zo ontwikkel ik mezelf.

daarvan ook de resultaten. “Er komt steeds meer op me af en ik word - als vrouwelijke onderneemster - voor allerlei dingen gevraagd. Ik ben, denk ik, goed in de eerste contacten, zodat ik kennelijk

Maar ik doe ook graag iets voor een ander.”

een prettige eerste indruk achterlaat.

“Het bedrijf blijft natuurlijk gewoon

De rechtenstudie ziet Simone beslist

Genoeg over haarzelf gepraat. Simone

doorgaan”,

Simone.

als een toegevoegde waarde voor haar

doet in haar vrije tijd ook graag iets

“Werving, selectie en detachering van

bedrijf. Zo merkt ze dat er steeds meer

voor een ander. Via de serviceclubs

topsecretaresses, dat vind ik veel te

vacatures uit de juridische hoek haar

waarvan ze lid is bijvoorbeeld. Met de

leuk. Maar je moet ook aan de toekomst

kant op komen. “Er bestaat in Twente

Lions Club Wierden heeft ze op de Sint

denken. Als je vooruit wilt komen, moet

nog geen bureau dat gespecialiseerd

Maartensmarkt eigen gemaakte erwten-

je toch een hbo of universitaire opleiding

is in juridische medewerkers. Ik kan me

soep verkocht. De opbrengst ging naar

volgen. Ook omdat ik merk dat in Twente

voorstellen dat Punctuality daar op den

Stichting Hospice De Reggestroom in

alle oogjes op je zijn gericht, als vrouwe-

duur ook in gaat voorzien. In de werving

Rijssen. Ook met kerst stond ze op de

lijke onderneemster.”

en selectie van juridische medewerkers

markt, nu om oliebollen te verkopen voor

voor

notarissen,

hetzelfde goede doel. “Verder hebben

Juist

omdat

benadrukt

haar

bedrijf

advocatenkantoren,

gewoon

accountantskantoren, rechtbanken, ge-

wij als Lions Club een autopuzzelrit ge-

doorgaat, vindt ze het nog wel eens

meentes, en grote bedrijven met een

organiseerd. De opbrengst daarvan ging

moeilijk om voldoende tijd in de studie

juridische afdeling. Maar de secretares-

naar de Stichting Kans voor Kinderen.

te stoppen. “Maar ik ga de studie zeker

setak blijft natuurlijk.”

Andere mensen blij maken past goed

afmaken, ook al doe ik er misschien wat

Sinds ze met haar studie is begonnen is

bij me. Ik zit zelf positief in elkaar en wil

langer over. Als ik iets wil, ga ik er ook

Simone regelmatig op cursus in Zwolle

graag dat de ander ook blij is.”

voor. Ik ben veel te blij dat ik dit heb

te vinden of op een lezing in Enschede.

opgepakt en ik merk dat ik er als vrouw

Zo opent de studie een nieuwe wereld

Wie: Simone

ook om word gewaardeerd.”

en breidt haar netwerk zich uit. Want

Wat:

Punctuality

Simone houdt van netwerken en oogst

Waar:

Almelo

Bakker-Schasfoort

“Er komt steeds meer op me af”

59


Centrum Vakopleiding Oost A. Pasmaatweg 31 7556 PH Hengelo (ov)

Wij bieden flexibele functiegerichte opleidingen met perspectief in de metaalsector! kijk voor meer informatie op: www.cvoost.nl

P. Postbus 835 7550 AV Hengelo (ov) T. + 31 (0) 74 7600060 F. + 31 (0) 74 2500295 E. info@cvoost.nl W. www.cvoost.nl

BST: uw specialist in service en techniek

BTU: uw partner in flexibel technisch personeel

Kijk voor informatie op:

Kijk voor informatie op:

www.bst.nl

www.bolhaaruitzendbureau.nl


Werken in de metaal? Stoer! “Als kleine meid van amper een paar jaar oud, keek ik heel erg naar mijn vader op, vertelt Linda olde Bolhaar. Ik vond hem enorm stoer. Al voor dag en dauw ging hij op maandagmorgen naar zijn werk. Vaak kwam er dan ook een collega langs en samen gingen ze werken

leiding had over een metaalbedrijf. En ja, het klinkt cliché, maar het voelde alsof het altijd zo had moeten zijn. We hebben in die tijd, naast Bolhaar Service en Techniek, ook Bolhaar Technisch Uitzendbureau (BTU) opgericht.”

in heel Nederland en daarbuiten. “ Maar wacht eens even… het gaat hier Als hij dan aan het einde van de week

kind op de maandagochtend om zes

over de vrouw en de mens achter de

terug kwam, was het feest. Altijd had

uur vaak op de knie gezeten had, nu

directeur, het gaat over gevoelens en

hij een kleine attentie bij zich. Soms was het maar een ijsje, dat hij op de straathoek haalde. Maar dat hadden mijn zusje en ik natuurlijk niet in de gaten. De dagen, vaak een lang weekend, dat hij thuis was, was het papa voor en papa na. We gingen auto’s kijken, mee naar het voetballen of we deden klusjes met hem. Ik mocht bijvoorbeeld voor het eerst een “laspin”

“Ik ga altijd voor het maximale resultaat.”

vasthouden. Stoer vond ik dat en mooi, het licht dat van die laspin af kwam! “Mijn moeder stond erbij en keek er naar. Hoewel ik wel moet zeggen, dat zij thuis de broek aanhad, zij zorgde voor onze opvoeding. En we zijn niet slecht terecht gekomen, dus als we het over ‘stoer’ hebben... Het is eigenlijk best geestig, maar ik heb er als jong meisje nooit over nagedacht om in mijn vaders voetstappen te treden. Want de metaal, dat was immers echt mannenwerk. Ik ging mijn eigen ding doen: Havo, Detail en het Groothandel

ook weer zag!! Ik voelde me meteen

diploma,

Marketing/Management

thuis, ondanks dat ‘mannenwereld’-

(Nima A/B). Want ik had bedacht dat ik

idee. Nadat ik een aantal jaren in het

in de bloemen wilde gaan werken. Een

bedrijf van mijn vader gewerkt had,

eigen zaak, een groothandel of zoiets.”

kreeg mijn pa een hartinfarct. Dat is

Wie:

Linda olde Bolhaar Technisch Uitzendbureau/ Centrum Vakopleiding Oost/ Servicegroep BST

Wat: Bolhaar

Waar:

Hengelo

nu acht jaar geleden en hij is gelukkig

passie. Mijn gevoel…. zo immens trots

“Ondertussen, na ruim 30 jaar in de

helemaal hersteld. Maar ja,….toen mijn

dat ik dit mag doen en zo trots op mijn

metaal te hebben gewerkt, richtte mijn

pa dat hartinfarct kreeg, moest iemand

medewerkers! En het is geweldig om te

vader zijn eigen bedrijf op, Bolhaar

de draad oppakken en het bedrijf

horen dat de oudere monteurs aan de

Service en Techniek, BST. Die stap

gaan leiden. Ondanks de zogenaamde

klanten vertellen: ‘ Linda, ja dat is mijn

bood ook kansen voor mij in de metaal.

‘mannenwereldcultuur’ leek het heel

directeur, maar als klein meissie zat ze

En om samen te werken met mijn vader,

vanzelfsprekend, dat ik dat zou gaan

al bij me op de knie. De manier waarop

want de administratie moest toch ook

doen. Ik was er immers in opgegroeid?

ze dit zeggen, zo trots en zo gewoon,

gedaan worden!!

Raar genoeg had ik altijd gedacht,

geeft mij een superlekker gevoel.

Wat ik gigantisch leuk vond, was dat ik

maar nooit verwacht dat ik, die de

de mannen, waarbij ik vroeger als klein

metaal zo stoer vond, opeens de

Lees verder op pagina 62

61


Vervolg van pagina 61

mijn grote verdriet zie ik de laatste

te noemen. En wie dat niet wil, kan

jaren een terugloop van mensen, die

gewoon

Ondanks het feit dat ik hun “baas” ben

kiezen voor een vak in de metaal. Dat

zijn gezin. “

’s

avonds

thuis

zijn

bij

en dat ik een vrouw ben, ben ik ook één

is zo jammer, want het is zo’n mooi,

van de jongens.

afwisselend en uitdagend vak. Onze

“Ik vind het dan ook heel jammer dat

monteurs reizen bijvoorbeeld de hele

bedrijven, in Oost Nederland uit mijn

Mijn passie? Nog veel verder gaan in

wereld over. Nu zijn ze in China en

branche,

deze wereld van de metaal. Want tot

morgen in Australië, om maar wat

als het uitbesteden van hun werk in

kiezen

voor

oplossingen

‘Verweggistan’ of voor het verplaatsen van hun bedrijf. En dat er een toename is van de zogenaamde exotische arbeidskrachten.

“‘Het is niet de sterkste die overleeft en ook niet de meest intelligente, maar diegene die het meest ontvankelijk is voor verandering.’”

Begrijp me goed, ik snap dat die keuze vaak noodgedwongen is. Want niemand kiest tegenwoordig meer voor metaal/technische opleidingen. Binnen nu en 3 jaar stromen er 60.000 technische

vakkrachten

uit,

door

vergrijzing en ontgroening. Het is mijn passie en droom om hier iets mee te doen. Om ‘Metaal’ weer aantrekkelijk te maken en mensen op te leiden. Welkom bij de nieuwste BV, Centrum Vakopleiding Oost. Korte functiegerichte om- en bijscholing om zo drie behoeftes te vervullen: De metaal sector toekomst te bieden. Mensen van een baan te voorzien. Mijn droom te verwezenlijken. Door mensen, en ook vrouwen, te laten zien dat metaal stoer is. Niet vies of stoffig, maar dat het een uitdaging biedt op allerlei vlakken. Nederland is een van de weinige landen waar nog steeds veel te vaak beroepskeuzes worden gemaakt op basis van geslacht. “ “Mijn werk is mijn thuis, mijn huis is mijn werk. Dit is een familiebedrijf ‘pur sang.’ Waar, vanaf mijn geboorte, een ieder zijn rol heeft gespeeld en zijn steentje heeft bijgedragen. Mijn vader, moeder en zus. Vooral mijn zus, die me de laatste jaren actief steunt. Zonder haar hulp, vooral achter de schermen, had ik niet vol voor dit beroep kunnen gaan. Je wordt geboren om te leven en je leeft niet om te werken. Maar mijn werk ís mijn leven en mijn leven is ook mijn levenswerk. Geloof je dat niet, dan kom je maar eens kijken aan de Pasmaatweg in Hengelo!!”


Jezelf kunnen zijn Humanitas Onder Dak is een zelfstandige landelijke organisatie die werkt vanuit de humanistische grondslag. Dat betekent dat zij een samenleving nastreeft waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en het samenleven met elkaar.

Humanitas Onder Dak dringt geen leefwijze aan anderen op: ieder mens wordt gerespecteerd, ongeacht diens godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke voorkeur en geslacht. Kortom, iedereen mag zijn zoals hij of zij is. Ondersteunt u deze uitgangspunten? Wij zoeken ondernemers en organisaties die willen samenwerken in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. U kunt informatie krijgen bij Bert DeliĂŤn, directeur Humanitas Onder Dak Groep of een e-mail sturen aan mvo@humod.nl (074) 250 88 48 www.humanitasonderdak.nl

Waar mensen tellen.


Zingeving haal ik uit relaties met anderen Ze is misschien niet de meest alledaagse zakenvrouw, maar aan daadkracht en organisatietalent geen gebrek bij Corine Böhmers. Gedreven door een gezonde dosis idealisme, ijvert de 42-jarige manager van Humanitas Onder Dak voor een evenwichtige samenleving. “Ik streef naar een draaglijk bestaan voor iedereen.”

Ze kwam pas als late dertiger bij haar huidige werkgever terecht. In de twee decennia daarvoor volgde ze een kronkelend levenspad. Corine doorliep het conservatorium als klarinettist, studeerde theologie en filosofie, werkte bij de politie en een tijdje als arbeidsdeskundige. Ze had zelfs even

Op de vraag wat haar levensvisie is,

van de locaties Enschede en Oldenzaal

een eigen toko, artofinsight.nl, met als

zegt Corine: “De zingeving in mijn

stuurt Corine sinds 2006 mensen en

oogmerk het helpen van bedrijven bij

leven? Die haal ik vooral uit relaties met

processen aan. “Ik ga elke dag met

het optimaliseren van hun imago. Maar

anderen, uit het onderlinge respect.

groot plezier en zin aan de slag”, stelt

pas bij Humanitas Onder Dak, een

Standsverschillen tellen daarbij niet.

ze. “Misschien wel omdat het een soort

instelling met idealistische karakter-

Anders is ook goed. Niet voor niets

van missie is. Bij Humanitas Onder Dak

trekken waar mensen tellen, viel alles

houd ik van veelkleurigheid. Dat maakt

doen we veel meer dan mensen op-

pas echt op zijn plaats.

de maatschappij mooi en boeiend.”

vangen. We helpen ze hun zelfrespect terug te winnen, zorgen dat ze een

Omdat de scheidslijn tussen werk en

Dat iemand met zo’n pure en sociale

gezicht krijgen in de samenleving en

privé wel eens vervaagt, knelt het af

levenshouding

bij

proberen via trajecten te realiseren dat

en toe ook. “Soms bén ik mijn werk en

Humanitas Onder Dak, de organisatie

mensen de regie hernemen over hun

zou ik willen dat een dag 48 uur had.

die professionele ondersteuning en

eigen leven. Als dat lukt, geeft me dat

Voordeel is dat mijn partner ook veel

begeleiding biedt aan dak- en thuislo-

enorm veel voldoening.”

werkt, dus het begrip is er thuis wel.

werkzaam

is

zen, wekt geen verbazing. Als manager

En als ik ontspanning zoek, pak ik de motor of ga hardlopen.” Corine ziet zichzelf niet snel van baan wisselen, maar desondanks borrelt in haar achterhoofd soms de avontuurlijke hang naar het ultieme bestaan: emigreren schiereiland

naar

Nova

aan

de

Scotia,

een

oostkust

van

Canada. “Ik ben er diverse keren geweest, heb er vrienden wonen en geniet van de natuur en de mentaliteit. Het is daar belangrijker wie je bent dan wat je doet.” Of het er echt ooit van komt? “Weet ik niet. Misschien is het wel goed om alleen de illusie te koesteren. Dat er een soort van ontsnappingsroute is,

“Heilig streven naar evenwichtige samenleving.”

mocht het me in Nederland ooit te benauwd worden. Voorlopig heb ik hier nog te erg naar mijn zin.” Wie:

Corine Böhmers

Wat: Humanitas Waar:

Onder Dak

Enschede 65


Een hele dag speel plezier voor jong en oud Tijdens de vakanties alle dagen geopend

-

gratis parkeren pinnen mogelijk lift aanwezig rolstoel vriendelijk binnen koele ruimte 6000 m² buiten speelplaats met overdekt terras

Geopend op Woensdag, Vrijdag, Zaterdag en Zondag Van 10.00 uur tot 18.30 uur

DOLLE PRET Noordbroek 2 7604 BL Almelo TEL: 0546 - 633399

Zomervakantie: 22 Juli t/m 4 September Kijk voor het laatste nieuws


Daar komt Dolle Pret aan Na jaren vechten is Partycentrum Aylin in Almelo eindelijk legaal. Eigenaresse Henny ter Avest straalt. Ze kan weer verder met plannen maken. Want aan weggaan denkt ze niet. “Ik ben hier begonnen en wil blijven.” Omdat een speeltuin zo goed was voor de motoriek van haar autistische zoon, wilde Henny graag zelf een speeltuin hebben. Zo kwam ze in maart 2002 aan kinderspeelparadijs Dolle Pret in Almelo. Daarna konden zoon en dochter gewoon mee naar het werk. Henny gooide intussen de bezem door de grote ruimte boven de zaal vol speeltoestellen. Ze wilde daar weer een partycentrum vestigen, daarvoor was de zaal eerder

“Heilig streven naar evenwichtige samenleving.”

ook al gebruikt. In 2006 kreeg ze vergunning en kon ze van start. Dacht ze. “Een week later werd de bestemming gewijzigd en mocht ik op deze plek dus geen partycentrum runnen. Ik ging toch door en kreeg op 8 mei 2009 een brief dat ik direct moest stoppen op straffe van een dwangsom die een week later zou ingaan. Dat kan toch niet? Dat noem ik onbehoorlijk bestuur. Ik had

Wie:

al diverse bruiloften en dansavonden aangenomen. Die bruiloften kun je niet

Henny ter Avest

Wat: Kinderspeelparadijs

Waar:

woners komen namelijk ook altijd heel

Dolle Pret/Partycentrum Aylin

veel kinderen en die kunnen zich in de

Almelo

ouderen boven feestvieren. “Er worden

afzeggen; de dansavonden wel.

speelhal uitstekend uitleven, terwijl de ook communiefeesten gehouden, dan

Gelukkig loopt Dolle Pret als een trein.

versier ik de hele zaal voor de kinderen.

Ruim 4,5 jaar lang was het dus ‘onder-

Elk jaar weer komen er meer bezoekers

Ze krijgen altijd een aandenken mee, net

nemen met beperkingen’. Want omdat

naar deze allergrootste indoor speel-

als de kinderen die hun verjaardag in

er onzekerheid was over de status van

tuin van Europa. En ze durft daar gerust

Dolle Pret vieren. Wel moeten ze dan één

Aylin, kreeg Henny minder feesten. “Nu

aan toe te voegen dat het ook de beste

dag tevoren reserveren. Dan maken we

ik legaal ben, sinds 22 maart 2011 trekt

speeltuin is. “Ik vind het hier schoon, net-

een schoolbordje en als ze dat inleveren

dat wel weer aan, gelukkig.” Maar ze is

jes en overzichtelijk. Verder hebben we

mogen ze een leuk geschenk uitzoeken.”

er nog niet. Tot nog toe weigerde Henny

een heel uitgebreide kaart met redelijke

de opgelegde dwangsommen (inmid-

prijzen. Je kunt poffertjes krijgen, een

Haar eigen kinderen zijn wel blij dat

dels 50.000 euro) te betalen. Zelfs nu

Club Sandwich, pistoletjes, soep, bief-

het nu afgelopen is met de publiciteit

haar bedrijf uiteindelijk legaal is, betaalt

stuk, noem maar op. Voor elk wat wils.”

rond Henny. Want voor hen was het niet

ze niet. “Ik zie wel wat er gebeurt. Als de

altijd even leuk. Toch zullen ze nog wel

deurwaarder beslag komt leggen, hoop

Dolle Pret is ook zeer aantrekkelijk voor

regelmatig meemaken dat hun moeder

ik dat de gemeenteraadsfracties een

sommige gasten van partycentrum Aylin.

wordt herkend. ‘Daar komt Dolle Pret

motie indienen of een initiatiefvoorstel.”

Op bruiloften van Turken en kampbe-

aan’, horen ze dan ineens. 67


ES&co Korte Haaksbergerstraat 42, 7511 JS Enschede Telefoon 053-431 50 10


De droom van een eigen zaak Je kunt van Esther Schreurs-ter Riet niet zeggen dat ze er aan de haren is bijgesleept. Van kinds af aan wist ze al dat ze het kappersvak in wilde, dat was haar droom.

ik twee dochters, Eline en Kim. Mijn man Peter werkt in Duiven. Hij maakt ook lange dagen, maar met een lieve oppas lukt het allemaal.

“Ik heb nooit iets anders willen worden,

team, met z’n vijven. “Ik regel en neem

Voor hobby’s heb ik weinig tijd. Ik

zegt ze beslist. Op mijn twintigste had

wel de beslissingen, maar we zijn een

volleybalde vroeger in competitiever-

ik al mijn papieren, het middenstands-

soort familie, zegt Esther. Ik ben de jong-

band, maar nu is dat recreatief. De kost-

diploma, de kappersvakschool, alles!

ste. De anderen zijn ook heel ervaren,

bare vrije tijd besteed ik aan mijn familie

In 1995 ben ik voor mezelf begonnen.

daar kan ik echt op bouwen. Thuis heb

en vrienden. Mijn vader heeft nog steeds

Daarvoor werkte ik in loondienst als

zijn autobedrijf, maar mijn moeder is

kapster. Maar de eigenaar van het

helaas overleden. Ze was echt een zaken-

bedrijf vertrok nogal plotseling en wij, als

vrouw, ze zag alles….” Het is tijd voor de

personeel, hadden het nakijken. Ik

Wie:

Esther Schreurs-ter Riet

had het geluk dat mijn ouders aan de

Wat: Kapsalon

Daalweg in Enschede een autobedrijf

Waar:

Es & Co

Enschede

foto, die geschoten wordt in de prachtig verzorgde tuin, een heerlijk plekje onder handbereik achter de kapsalon.

hadden. Ze maakten meteen ruimte voor me. Ze haalden een paar auto’s uit de showroom en daar verrees binnen een week een echte kapsalon, met een vloertje, stoelen, wastafels en spiegels. Uniek in Twente, ja, eigenlijk in Nederland. Ik ben daar samen met Esther Friskes begonnen. We stonden samen op straat en samen hebben we de schouders eronder gezet.’ Knippen terwijl u wacht.’ We hebben dertien jaar op die manier gewerkt. Maar het leven verandert, je trouwt, je krijgt kinderen, er gaan mensen weg en er komen mensen bij. Ik kom uit een echte ondernemersfamilie, er zijn aannemers bij en mensen met een kledingzaak, en de twee zusjes van mijn vader zijn kapster. Ook de bekende Enschede kapper Isco is een oom van mij. Op een gegeven moment wilde hij zijn kapperszaak wegdoen. Ik heb alles overgenomen, ook het personeel. Toen kwam de crisis, een jaar nadat ik gekocht had. Dat betekende dat we niet meteen gingen verbouwen, ik wilde mezelf eerst waarmaken. Maar volgend jaar is het zover, dat is de planning.” Het leuke is dat Isco nu een paar dagen in de week in zijn voormalige zaak werkt voor zijn nichtje. We werken als een

“Je moet wel flexibel zijn, maar dat ben ik gelukkig.” 69


Anneke Raven, de eerste vrouwelijke burgemeester van Hellendoorn “Ik ben een verbinder en sta graag tussen de mensen in.” Zo karakteriseert Anneke Raven, de nieuwe burgemeester van Hellendoorn, zichzelf. Ze heeft er zin in en de profielschets voor de nieuwe burgemeester past haar als een handschoen. De gemeenteraad ging voor haar inspirerende persoonlijkheid, haar bestuurlijke ervaring en haar communicatieve vaardigheden. Niet in de laatste plaats ook voor een vrouw. Anneke Raven is de eerste niet-man die de ambtsketen draagt

ma Hier en Nu en tussen de bedrijven door studeerde de wer-

in Hellendoorn, dat alleen burgemeestersvrouwen gewend was.

kende vrouw en moeder van drie kinderen ook nog (‘in deeltijd,

Volgens menig gemeenteraadslid werd het hoog tijd dat een

maar in voltijd tempo’) geschiedenis, een oude wens. Ik moest

vrouw het stokje overnam. Raven heeft een ex-burgemeester aan

me naast mijn werk een strenge discipline opleggen om het op te

haar zijde. Haar echtgenoot, sinds kort met functioneel leeftijds-

brengen. Om half negen zat ik achter de boeken, met het geluk

verlof, was enige tijd waarnemend burgemeester en lange tijd

dat ik het heerlijk vond om geschiedenis te studeren, na mijn ooit

voorzitter van de CDA-fractie in de Utrechtse gemeenteraad, ver-

niet afgemaakte studie rechten. Dat was een verkeerde keus.”

telt ze, terwijl de visagiste haar onder handen neemt voor de foto.

Als kind was Anneke al ‘hevig geïnteresseerd’ in de actualiteit. “Ik

“Ik heb me vanmorgen zelf ook al opgemaakt, ik hoop dat je het

lag als klein meisje op mijn buik op de grond de krant te lezen.

eraf krijgt”, lacht Anneke Raven informeel. “Ik ga nooit zonder lip-

Bij ons thuis stond de hele dag het nieuws aan. Aan tafel discus-

penstift de deur uit, dat voelt zo kaal.” Voor de oogschaduw kiest

sieerde ik over alles en nog wat, ik hoor nog mijn moeder: Anneke,

ze zachtgroen, haar lippen worden in een wat feller rood dan haar

je eten wordt koud!”

eigen kleur aangezet. “Lastig lijkt me dat als je mascara bij een ander moet aanbrengen.” De visagiste heeft het vaker gedaan.

Op de middelbare school raakte ze politiek geïnteresseerd en

Ook naturel is Anneke Raven geen onaantrekkelijke verschijning,

organiseerde ze debatten, op haar achttiende werd ze lid van de

een energiek ogende bestuurder, die zich nog jaren kan inzetten

Arjos, de toenmalige jongerenvereniging van de ARP. Ze werd al

voor de gemeente Hellendoorn.

heel jong landelijk secretaris in Den Haag. De politiek is haar blijven interesseren. In 2001 werd Anneke Raven namens het CDA

De energie spat ook van haar CV. Tot voor kort was ze gedepu-

lid van Provinciale Staten in Utrecht en na twee jaar fractievoorzit-

teerde voor het CDA in de provincie Utrecht. Voor die tijd was

ter. De laatste vier jaren was ze gedeputeerde.“ Toen besloot ik

ze nog veel meer, onder meer projectmanager journalistiek aan

iets anders te gaan doen. In mijn omgeving vonden ze het burge-

de Media Academie in Hilversum en gaf ze mediatrainingen aan

meesterschap echt iets voor mij.” De gedachte begon te rijpen en

bestuurders. Ze kan er nu ook zelf de vruchten van plukken: “Met

Anneke Raven besloot te solliciteren, met het vizier op het oosten

mijn journalistieke ervaring snap ik, misschien beter dan gemid-

gericht, waar ze oorspronkelijk vandaan komt. “Ik heb tien jaar in

deld, hoe het werkt en wanneer de pers geïnteresseerd is en

Drenthe gewoond en tien jaar in Groningen. Ik sprak Drents op

wanneer niet.” Zo zal ze de juiste momenten aangrijpen om de

de lagere school, dat kun je misschien nog wel horen. Ik heb altijd

gemeente Hellendoorn op de kaart te zetten. Ze is ook vertrouwd

een keer terug gewild naar het oosten. Door mijn verleden denk

met de sociale media, maar of ze weer gaat bloggen, zoals ze als

ik de aard van de mensen goed te kennen. Dat Saksische, wat ook

gedeputeerde wekelijks deed, weet ze nog niet. “Ik deed dat van-

in mijzelf zit en waar ik me bij thuisvoel.”

uit de behoefte om me te verantwoorden, maar uit ervaring weet ik dat het heel veel tijd kost om een blog bij te houden. Ik wil wel

Op het moment van het interview is de benoeming nog niet offi-

weer iets met een blog gaan doen, maar ik weet nog niet precies

cieel. Ze zal er niet van opkijken als de bevolking haar nog wat ge-

hoe. Twitteren doe ik niet, dat vind ik te weinig toevoegen.” In

reserveerd zal ontvangen bij haar aantreden. “Ik zag al een mail-

Utrecht heeft ze al de nodige raadsvergaderingen in Hellendoorn

tje voorbijkomen van een inwoner met de bekende boodschap

op YouTube gevolgd, zodat ze weet wat er speelt.

‘eerst maar eens de kat oet de boom kiek’n.” Aan Anneke zelf zal het niet liggen: “Ik leg makkelijk contacten en ben heel toegan-

70

Geschiedenis

kelijk. Ik vind het heel erg leuk om mensen te ontmoeten.” Het

Journalistieke ervaring deed ze op bij het actualiteitenprogram-

175-jarig bestaan van de kern Nijverdal biedt haar direct al een


podium om haar persoonlijke bestuursstijl te profileren: ‘boven de politieke partijen, tussen de mensen’. Een geboren burgemeester met veel bestuurlijke ervaring in haar bagage die goed aansluit op haar nieuwe functie. Als gedeputeerde had ze de portefeuilles financiën, grondbeleid, cultuur en samenleving. “Ik keek mee in de keuken van veel gemeenten. Na de kredietcrisis is het geen gemakkelijke periode om aan te treden. Gemeentes staan voor radicale keuzes, kaasschaven is niet meer genoeg.”

“‘Ik leg makkelijk contacten en ben heel toegankelijk’” Wie: Anneke

Raven

Wat: Burgemeester

Gemeente

Hellendoorn Waar:

Nijverdal

71


Ontdek de schoonheid van witte thee The Beautea Company heeft voor gasten van luxueuze wellnesscentra en hotels een unieke thee beleving ontwikkeld. Het Beautea assortiment bestaat uit hoogwaardige losse thee met bijzondere smaaksensaties. Een speciaal door The Beautea Company ontwikkeld theeservies zorgt voor een modern theeritueel. Om de beleving compleet te maken heeft The Beautea Company voor het reinigen en verzorgen van de huid een unieke eigen productlijn ontwikkeld. Onze beautyproducten hebben door toevoeging van witte thee extract een krachtige werking en zijn geschikt voor ieder huidtype.

The Beautea Company staat voor persoonlijke aandacht en welbevinden van de mens. Wij streven naar de hoogste kwaliteit van onze producten en in onze service. De Beautea productlijn is uniek, eigen en een lust voor alle zintuigen.

Wilt u meer weten? Kijk dan op beautea.com

personal wellness The Beautea Company B.V. contact@beautea.com www.beautea.com


Ons concept is uniek in de branche Eens moest het er van komen: een zakelijk verbond tussen de zussen Amber en Chantal Kroese. Met de Beautea Company, een nieuw A-merk in de wellness-sector, krijgt de langverwachte samenwerking een sprankelend gezicht. Dubbelinterview met twee levenslustige zussen, die overtuigd zijn van het welslagen van hun zakelijke missie.

lanceren wij onze bijzondere productlijn maar er is nu al internationale interesse. Niet

voor

niets

hebben

we

onze

brochures in drie talen laten drukken.” Amber: “Het is één grote kick om hiermee bezig te zijn, al vanaf de eerste dag. Doordat we er nu nog interim-

Chantal: “We komen uit een gezin met

blindelings aan en zeggen ook vaak

opdrachten naast hebben, maken we erg

onafhankelijke en zelfstandige ouders.

precies hetzelfde, op hetzelfde moment.

veel uren, maar het geeft veel positieve

Dat zie je terug bij ons. Onze vader is

Hebben hetzelfde buikgevoel. Dat is

energie.

voor ons een voorbeeld op het gebied

een goede basis voor onze samen-

euforisch gevoel van.”

van acquisitie en relatiebeheer. Onze

werking. Nu we het juiste concept hebben

moeder heeft ons het belang van

bedacht, zijn we er helemaal klaar voor.”

onafhankelijkheid laten zien.”

We

krijgen

er

soms

een

Chantal: “We zijn er dan ook van overtuigd dat het een succes gaat worden.

Amber: “We lanceren een thee-beleving

We hebben bewust de sociale media

Amber: “Nadat Chantal en ik een paar

voor

wellness-centra

gebruikt om onze plannen wereldkundig

jaar

bij

dezelfde

werkgever

de

exclusieve

samen

en luxe hotels. Juist omdat we in de

te maken. Met verbluffende resultaten.

hebben gewerkt, zijn we ieder onze

praktijk te vaak hebben ervaren hoe het

Via twitter hebben we bijvoorbeeld bruik-

eigen weg gegaan als interim manager.

niet moet, we kregen geen waar voor ons

bare zakelijke contacten opgedaan.”

Toch wilden we graag weer samen-

geld.”

werken maar dan in een eigen onder-

Amber: “Gelukkig hebben we door alle

neming. Dit omdat we complementair

Chantal: “Ons concept is uniek in de

drukte de mooie dingen van het leven

zijn aan elkaar.”

branche. Het is een beleving voor je

niet uit het oog verloren. We hebben

zintuigen. Je drinkt de losse thee in een

beiden een gezin met kinderen, een groot

Chantal: “Amber is het creatieve brein,

speciaal ontworpen servies. De thee

sociaal netwerk, zijn echte Bourgondiërs,

ik ben meer zakelijk. We voelen elkaar

smaakt heerlijk en heeft een gezonde

houden van lekker eten met een goede

werking op het lichaam. Daarbij wordt je

wijn en, niet te vergeten, van veel lachen.

Wie:

Chantal en Amber Kroese

behandeld met onze exclusieve lijn van

‘Never a dull moment’ met ons? Dat mag

Wat:

The Beautea Company

huidverzorgingsproducten. In het najaar

je best zo samenvatten.”

Waar:

Enschede/Deventer

“Zussen zorgen voor buzz in bizz!” 73


rudolph rednose

.com

geschenk inspiratie terbrugge.com

elk feestmoment is een geefmoment Er is altijd wel een moment om te geven. Het geven van een geschenk is een feest. Iets geven wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk is. Er wordt tijd en aandacht besteed aan het moment. Dat maakt het feestje waaraan wij graag meewerken. Kom inspiratie opdoen in onze showroom, stel uw geschenk samen in onze geschenkmakerij of kijk voor meer geschenkinspiratie op onze vernieuwde website www.terbrugge.com

Ambachtstraat 26 7622 AP Borne Postbus 125 7620 AC Borne T (074) 267 22 22 F (074) 267 22 23 sales@terbrugge.com


Samen het bedrijf, samen het thuisfront Ter Brugge Geschenken is ‘wereldberoemd’ in Twente als leverancier van kerstpakketten, maar dat het bedrijf

“Ik ben meer van meten is weten’”

voor meer jaargetijden op maat gesneden geschenken in het assortiment heeft, is minder bekend. Algemeen directeur Carla ter Brugge wil het familiebedrijf breder in de markt zetten. Ze kan er nog om glimlachen. Voor een metaalbedrijf dat op een beurs een relatiegeschenk

wilde

weggeven,

bedacht Ter Brugge een afgesloten conservenblik met daarin een pen en kladbok. “Alle mensen zaten op weg naar huis te rammelen wat er in zou zitten. Leuk toch”, zegt Carla ter Brugge. Het gaat er volgens haar niet om wát er gegeven wordt, maar dát er gegeven wordt. “Al is het een kleinigheid. Salaris is belangrijk, maar veel mensen willen ook op een andere manier waardering.” En dat doe je op een persoonlijke, originele manier en dus niet alleen met kerst. “Ik kreeg een kaartje van een klant die ons prettige Pasen wenste. Die heeft het dus begrepen.” Carla ter Brugge voert samen met haar man Gert de directie over het familiebedrijf. Hij is verantwoordelijk voor

Wie:

Carla ter Brugge

inkoop en commercie; zij doet de

Dat kennis van cijfers heel goed kan

organisatorische en financiële kant. “Ik

samen gaan met een sociale inslag,

ben meer van ‘meten is weten’.” De hang

bewijst Carla. Ze wordt door de tien

naar cijfers zat er al vroeg in. Carla wilde

werknemers gezien als een stimulator

na de Meao in Utrecht gaan studeren

en ze heeft menig langdurig werkloze de

gaderen tot een managementopleiding

om belastingconsulent te worden, maar

kans gegeven werkervaring op te doen.

aan de TSM Business School. “Ik vind

door het overlijden van haar vader koos

“Dat is de sociale inslag die ik in me

het belangrijk om mezelf breed te

ze op aandrang van haar moeder voor

heb.

om

ontwikkelen.” De schaduwzijde is dat

een baan in Twente. Vanaf de balie van

mensen uit hun isolement te halen.” Om

het veel vrije avonden kost, maar Carla

de Rabobank in Tubbergen maakte ze in

diezelfde reden maakt Ter Brugge ook

slaagt erin om tijd voor zichzelf, haar

1991 de overstap naar Ter Brugge, het

veel gebruik van de diensten van de

echtgenoot en drie kinderen vrij te

familiebedrijf dat door de ouders van

sociale werkvoorziening. Zelf is ze ook

maken. “We plannen bewust één keer

Gert is opgericht en dat zij in 1995 over-

nog lang niet uitgeleerd. De lijst met

per zes weken een weekend vrij. Dan

namen. “Samen doen we het bedrijf,

gevolgde cursussen is imponerend en

gaan we bijvoorbeeld wandelen of skiën.

samen runnen we het thuisfront.”

varieert van een training effectief ver-

Heerlijk is dat.”

Ik

vind

het

geweldig

Wat:

Ter Brugge Geschenken

Waar:

Borne

75


Een vrouw met een missie Christien van Wijk is het voorbeeld van een sterke vrouw. Haar stem is meisjesachtig zacht, maar wat ze zegt is resoluut en duidelijk. Ze is directeur van SKE Kinderopvang, een grote organisatie met veel vertakkingen in de wijde omtrek. “Betrokkenheid zit heel erg in mijn

in de politiek veel beter moeten door-

Voortgezet Onderwijs. “Op een gege-

karakter en ik kan goed organiseren,”

werken. Het is mijn missie dat ouders de

ven moment klopte een grote organi-

vertelt Christien. “Onze organisatie

opvoeding moeten kunnen delen met

satie in de kinderopvang bij ons aan.

heeft een hele brede missie. Dit werk

de professionals, als zij dat willen.”

Ze waren ontevreden over de kwaliteit

betekent veel meer dan het zorgen

Christien van Wijk kwam in 1998 bij

van hun leidsters. We hebben daar een

voor een goede kinderopvang in de re-

toeval in de kinderopvang terecht. Ze

programma voor gemaakt en zo kwam

gio. Het werkt maatschappelijk door in

werkte in het management van het

ik met de kinderopvang in aanraking. Ik

alle lagen van de bevolking. Het is mijn persoonlijke missie om vrouwen in staat te stellen om volledig deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt en het leven. Want als het erop aan komt, draaien vooral vrouwen nog altijd voor de zorg op. Het is natuurlijk een vrije keuze, maar ik vind het persoonlijk ontzettend

belangrijk

dat

er

een

goeie opvang is voor kinderen, zodat

“Dankzij de professionele opvang van SKE kinderopvang kan ik werk en gezin perfect combineren” - Rixt en haar trots Sterre.

vrouwen zich kunnen ontplooien zonder

Beide klant van

schuldgevoel.”

SKE kinderopvang

“Vrouwen leven altijd in een spagaat tussen werk, een eigen leven, en het goed willen doen voor de kinderen. Die verbondenheid naar dat kind toe is heel sterk, dat kan geen feministe ontkennen. Ook de normen, die de samenleving ons oplegt, zijn nog altijd dwingend. Het is tegenwoordig een geaccepteerd gegeven dat je je kind naar de opvang brengt, maar als je naar de Scandinavische landen kijkt, zie je dat daar al heel lang een hele goeie opvang is. Dat gaat daar naadloos, het delen

van

de

verantwoordelijkheid

voor je kinderen. De opvoeding en de scholing worden verdeeld tussen de opvang en het gezin. Zover zijn we hier nog niet. Maar ik voel heel sterk dat we de kinderopvang en het onderwijs met elkaar moeten verbinden. Dat zou ook

76

was op slag verliefd! Ik solliciteerde naar een directiefunctie en werd meteen aangenomen.“


“Wist je als kind al wat je wilde?” vraag ik Christien. “Ik was geen dromerig kind, zegt ze. Ik was een bezig bijtje, een doener. Ik heb nooit veel tijd genomen voor reflectie. Dat heb ik naderhand geleerd van mijn man. Hij is een erudiet mens. Ik leer van hem op een andere manier naar de dingen kijken, dat vind ik een verrijking. Reflectie, daarbij speelt je leeftijd ook een rol. Je bagage wordt groter, naarmate je ouder wordt. De koffer wordt steeds voller, dus de neiging om eruit te putten, is meer aanwezig.”

Wie:

Christien van Wijk

Wat: SKE Waar:

Kinderopvang

Enschede

“Je bagage wordt groter, naarmate je ouder wordt”

77


Elkaar business gunnen NBS is een businessclub voor én door jonge ondernemers die FC Twente een warm hart toedragen. NBS beschikt over een ruimte in de Grolsch Veste waar deelnemers elkaar voor en na wedstrijden ontmoeten. Naast de reguliere wedstrijden organiseert de NBS met regelmaat netwerkavonden en thema activiteiten. Per seizoen worden er ook Milena van Maasakker Bestuurslid

Emiel Nijenhuis Bestuurslid

Bart Zwerink Bestuurslid

Newbusiness society

2 feestavonden georganiseerd. Onze leden zijn niet ouder dan veertig jaar en zijn zelfstandig ondernemer. Door een scherpe prijs te bieden voor het deelnemerschap, wil NBS jonge ondernemers in staat stellen om zich aan te sluiten bij een businessclub en hun netwerk uit te breiden. Deze ondernemers wisselen bovendien gretig ervaringen uit en gunnen elkaar business. De sfeer bij NBS is Jong Gedreven - Enthousiast – Ongedwongen – Hip & Informeel Zijn dit kreten die jou aanspreken? Kom dan eens kijken bij New Business Society. www.newbusinesssociety.nl

Verfris je netwerk... LetsLunch is een ongedwongen, flexibel en verfrissend netwerkinitiatief. Geen verplichting tot lidmaatschap en geen vooruitgeplande activiteiten die niet rijmen met uw volle agenda. Onder het motto ‘lunchen moet je toch’ kunt u als zelfstandig ondernemer gewoon aanschuiven wanneer het u uitkomt. Letslunch is bedoeld voor beslissingsbevoegde zakenvrouwen -en mannen die op ontspannen doch constructieve wijze willen netwerken. Het bestuur van LetsLunch wordt gevormd door Mascha van den Nieuwboer en Annette Brugman (beiden oprichters van LetsLunch en eigenaars van Yours Personeelsdiensten), Danielle Kaspers (eigenares van Robitex), Elles Kamp (Impact Media) en Norbert Lienesch (Pr8 architecten). Zij organiseert maandelijks een lunch op verschillende culinaire locaties in Twente. U kunt zich via de site inschrijven per LetsLunch en bent dus niet verplicht tot periodieke deelname of lidmaatschap. LetsLunch is dé gelegenheid om vrijblijvend en in korte tijd kennis te maken met diverse nieuwe ondernemers en eindbeslissers! www.letslunch.nl

1 + 1 is drie! Vice Versa Overijssel inspireert en stimuleert vrouwelijke ondernemers. Ons netwerk staat al 15 jaar voor het bundelen van krachten, sparren, samenwerken en delen. We zijn een kwaliteitsnetwerk voor vrouwelijke ondernemers, vrouwen in managementposities en vrouwen met een functie die rechtstreeks verband houdt met het vrouwelijk onder¬nemerschap. Jaarlijks organiseren we diverse originele en inspirerende themabijeenkomsten. De onderwerpen zijn met name gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het ondernemen en de persoonlijke vaardigheden. Onze leden zijn afkomstig uit kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Een grote variëteit aan expertise, relaties en inbreng is de toegevoegde waarde die Vice Versa je biedt. Dus uitermate interessant om ervaringen en kennis uit te wisselen, nieuwe ideeën op te doen of zelfs een samenwerking te bewerkstelligen. Bij Vice Versa is netwerken zaken doen in een plezierige en stimulerende omgeving. Ervaar het zelf! Surf voor meer informatie en een introductie naar www.viceversa-ov.nl

78


Vakvrouwen én goede doelen Soroptimistclub Twente is één van de honderd clubs die zijn aangesloten bij de Nederlandse Unie. Het soroptimisme is een wereldwijde beweging; er zijn clubs in 125 landen. De leden zijn vakvrouwen werkzaam in verschillende beroepen en functies. Het doel van de clubs is het verbeteren van de situatie van vrouwen en kinderen, door het nastreven van de rechten van de mens, het bevorderen van goede internationale verstandhoudingen en onderling begrip en vriendschap. Dat doen wij door het ondersteunen en organiseren van projecten, zowel dichtbij als ver weg. Eén van die projecten was “De Tukker”; op dit schip leren ontspoorde jongeren om weer structuur aan hun leven te geven. Via een ander project werden waterzuiveraars verstrekt aan verschillende scholen, gezondheidscentra en kindertehuizen in Rwanda. De leden van Soroptimistclubs ter plekke zorgen voor het beheer en onderhoud van de installaties. Deze activiteiten worden mogelijk door het organiseren van verschillende fundraisingactiviteiten waarvoor de veertig leden van onze club zich inzetten. www.soroptimist.nl/twente

Netwerken in Twente Niet zomaar een netwerk! TOF Oost Nederland (TOF ON) is een zakelijk netwerk voor vrouwen met een toppositie in het bedrijfsleven, de politiek of de non-profitsector. De leden steunen en stimuleren elkaar in de zakelijke ontwikkeling. In zijn netwerkbijeenkomsten biedt TOF ON zijn leden een interessant programma met sprekers van allure, een culturele invulling én tijd om te netwerken tijdens een diner of buffet. Opgericht in oktober 2010, heeft Foto: Martin Bosker

TOF ON na ruim een half jaar een krachtige basis en een groeiend ledenaantal. TOF ON heeft daarmee de potentie uit te groeien tot hét topvrouwennetwerk van Oost-Nederland. Meer informatie is te vinden op www.tofoostnederland.nl

Ervaringen uitwisselen Entre Jeunes, het enige landelijke netwerk voor startende vrouwelijke ondernemers. Stel: kort geleden ben je gestart met je onderneming. Het is prettig om je ervaringen met andere collega-starters uit te wisselen, vooral omdat je vaak alleen bezig bent en je een beetje feedback wel kunt gebruiken. In principe kun je lid blijven totdat je bedrijf 5 jaar oud is. Daarna zou je kunnen doorgroeien naar onze grote zus: Stichting Vrouwelijke Entrepreneurs (SVE). De leden van Entre Jeunes zijn zeer divers. De meeste dames zijn 30+ en zijn hoog opgeleid. Binnen Entre Jeunes zijn diverse bedrijven vertegenwoordgid, zoals: tekstschrijvers, journalisten, coaches, (loopbaan-) advieseurs, makelaars, trainingsateliers, webwinkels, kunstenaars, (mode)labels en wijnimporteurs.

Stephanie Groenewegen Voorzitter

Vind je het leuk om een keer kennis te maken met ons? Ga naar www.entrejeunes.nl en kom een keer naar een van onze bijeenkomsten! www.entrejeunes.nl

netwerk van startende

79


Hoe kom je als ‘twentse zakenvrouw’ in beeld bij je (potentiële) klanten? Reclame ‘oude stijl’ heeft steeds minder effect. De vraag is nu meer ‘Wat voeg ik toe?’. Laat merken dat je betrokken bent. Ga de dialoog aan met je klanten, leg verbindingen, smeed allianties. Dàt is Reclame 2.0. Als all-round communicatiespecialist met meer dan 25 jaar ervaring en eigenaar van Reclamebureau DE LIJN wil ik je daar graag bij helpen. DE LIJN verbindt ondernemers met hun klanten, organisaties met cliënten, scholen met leerlingen, gemeenten met hun inwoners. Wij luisteren, observeren, zijn nieuwsgierig en willen je écht leren kennen. Om samen de juiste toon te vinden, de gewenste uitstraling te bepalen en het meest geschikte medium te kiezen. Zodat we de verbinding met jouw klant tot stand kunnen brengen. Ben je toe aan een inspirerende kennismaking om te ontdekken hoe je beter in beeld komt met je bedrijf? Bel 074 - 250 86 23 voor een afspraak. Laten we samen op ontdekkingstocht gaan! Een aantal keren per jaar houden we exclusief voor klanten en relaties een interessante lezing of workshop voor max. 20 personen. Wil je daar bij zijn? Mail dan naar info@de-lijn.nl, volg me op twitter @AttieSchipper of kijk op www.de-lijn.nl en we houden je op de hoogte.


Dit vak past bij mij Ze leek even af te steven op een carrière in het onderwijs maar voelt zich beter thuis in de wereld van reclame en vormgeving. Als directeur van haar eigen bureau De Lijn kan Attie Schipper niet alleen haar interesse in mensen maar ook haar creativiteit kwijt. “Je moet je hart achterna, doen wat je leuk vindt.” De Lijn is bepaald geen alledaags reclame- en ontwerpbureau. Vind maar eens een bedrijf dat tarieven naar draagkracht hanteert, of waar louter vrouwen

“Ik wil me verdiepen in mijn klanten.”

werken. “Mannen zijn van harte welkom”, reageert directeur Attie Schipper. “Maar in onze platte organisatie overleggen wij alles met elkaar. Het voelt alsof we alle zes vennoten zijn. Zo’n structuur spreekt mannen minder aan.” De Lijn is “niet soft”, benadrukt Attie.”Wel sociaal, en dat verdient zich later terug.” De historie bewijst het. Sinds de oprichting in 1984 hebben Attie en haar echtgenoot Gerard

Baake

het

bedrijf

gestaag

uitgebouwd. De Lijn ontwerpt en levert een groot pakket aan communicatie-

vanwege de hoge werkloosheid, deels

middelen, van internetsites tot nieuwe

uit nood geboren maar ook gevoels-

media en van drukwerk tot een complete

matig ingegeven. “Ik wilde sowieso een

huisstijl. “Alle facetten van het vak

eigen bedrijf. Je had destijds nog een

boeien mij, daarom blijf ik ook zo

tweedeling tussen de snelle reclame-

Wie: Attie Wat: De Waar:

Schipper

Lijn Design & Reklame

Hengelo

kreeg van de medewerkers. Ook zij, zo

geïnspireerd. 25 jaar lang alleen maar

wereld, die vooral was gericht op het

bleek later, waren geroerd. “Ik krijg nu

brochures maken lijkt me niet echt

draaien van omzet, en de wat kunst-

nog kippenvel als ik erover praat.” Dat

boeiend.”

zinnige ingestelde designwereld. Wij

ze niet door geld wordt gedreven, blijkt

wilden daar een brug tussen slaan.”

uit het tarievensysteem van De Lijn. Het

generatie die in de jaren zeventig

Geen grotere voldoening voor Attie als

punt. Hoe kleiner het budget, hoe crea-

opgroeide. Dat had invloed op haar

dankzij het werk van De Lijn een klant

tiever de oplossing. “Dit vak past bij mij.

studiekeuze.

erin slaagt om de omzet te verhogen, of

Ik wil me verdiepen in mijn klanten en me

Attie Schipper (53) stamt uit een

“Je

koos

voor

de

budget van de klant is altijd het vertrek-

sociale óf pedagogische academie.”

als een nieuwe huisstijl de saamhorig-

verbonden voelen met hun bedrijf. Mijn

Attie volgde de lerarenopleiding en

heid onder het personeel vergroot. Ze

ervaring is dat dit zich altijd terugbetaalt.

stapte daarna over naar de kunst-

vertelt hoe ze kippenvel kreeg toen ze

Je bouwt een band op met een klant

academie in Enschede. Het besluit om

bij een onderwijsinstelling een huisstijl

waardoor ze later bij je blijven. Ik noem

zelfstandig ondernemer te worden was,

presenteerde en een ovationeel applaus

dat wel eens het geheim van De Lijn.” 81


Advies op maat Eigen stoffeerderij Exclusieve stoffen Kwaliteit leveranciers

Voor een prachtig en betaalbaar interieur Door de samenwerkingsverbanden met een keur aan meubel- en stoffenleveranciers bent u altijd verzekerd van een resultaat naar uw smaak. Wij maken gebruik van materialen die stuk voor stuk het predikaat ‘exclusief’ verdienen en zeker niet op elke straathoek verkrijgbaar zijn. Ook hebben wij relaties met verschillende meubelmakers. Dus wij kunnen altijd voldoen aan uw smaak en dus uw wens.

Graag tot ziens en met vriendelijke groet,

Vossenbrinkweg 1 L 7491 DA Delden tel: 074 376 71 18 mob: 06 502 888 34

Claudia Extercatte Exclusieve Interieurs

Claudia Extercatte info@claudiaextercatte.nl www.claudiaextercatte.nl

Openingstijden: wo-do-vr 13:00 - 17:00 of volgens afspraak


Alles voor de klant Haar toverwoorden? Betrouwbaarheid, menselijkheid, maatwerk, duurzaamheid. Voor Claudia Extercatte, eigenaresse van het gelijknamige Exclusieve Interieurs in Delden, is het tevreden stellen van klanten niets minder dan een levensstijl. “Ik ga voor ze door het vuur, ontleen pure blijdschap aan hun enthousiaste reactie.”

Die combinatie resulteerde anno 2007 in het overnemen van een winkel in binnenhuisarchitectuur, van Marijke Beimer, in Enschede. “Twee jaar later zijn we verhuisd naar mijn geboorteplaats Delden. Daar heb ik nu een showroom en atelier. Ik werk samen met Richard, hij voert de regie over het atelier en de stoffeerderij.”

Ze heeft een creatief oog voor de inrich-

en heb vervolgens elf jaar bij Koninklijke

ting van huizen, maar is pas via een om-

Ten Cate gewerkt, waarvan het laatste

Claudia,

weg bij haar roeping terechtgekomen.

gedeelte voor de Raad van Bestuur. Een

architect, is drie middagen op de zaak

Niet in de laatste plaats door wijlen haar

leerzame periode. Achteraf had mijn

aanwezig. “De rest van de tijd ben ik on-

vader. Claudia: “Ik was vijftien jaar toen

vader dat nog niet zo slecht gezien.”

derweg. Naar klanten en met klanten. Ik

hij me vroeg wat ik later wilde worden.

gediplomeerd

binnenhuis-

luister veel naar ze, geef adviezen en ga

‘Mode-ontwerpster’, zei ik zonder aarze-

Toch bleef het verlangen naar een meer

ook met ze mee naar inkoopcentra en le-

len, en tot zijn schrik. Hij vond het op dat

creatieve invulling van haar werkzame

veranciers. Daar steek ik veel tijd in. Toen

moment verstandiger om een meer de-

leven borrelen, zoals ook haar genetisch

we laatst bij een ouder echtpaar de bank

gelijke opleiding te volgen en dat advies

bepaalde hang (haar vader is grondleg-

en de stoelen geherstoffeerd hadden,

heb ik opgevolgd. Ik heb Schoevers ge-

ger van textielbedrijf Deltex te Delden)

kregen zij de tranen in de ogen. Niets is

daan, richting managementassistente,

naar het zelfstandig ondernemerschap.

mooier dan een tevreden klant.” Zo ging het ook met Steve McClaren, de ex-trainer van FC Twente. “Ik hoorde dat hij in Delden kwam te wonen, heb met zorg een Engelse brief gemaakt en die door de bus gegooid. Twee dagen later belde Kathryn, zijn vrouw. Ik ben gaan kijken, we hebben in een leeg huis samen op de grond gezeten en ik heb mijn ideeën uitgelegd. Het zijn Engelsen, dus ik kwam onder meer bij oversized gordijnen van zijde terecht. Ik had ook precies het goede stalenboek bij me, dat heb ik vaker. Het is een gevoel. Ze waren erg tevreden over het resultaat en er is een mooie vriendschap met Kathryn uit ontstaan.” Door de toewijding aan haar werk heeft Claudia niet heel veel tijd voor hobby’s. Toch mag de band met haar hond Wendy, een kruising van Labrador en Munsterlander, niet onvermeld blijven. “Zij is veel in mijn buurt”, zegt ze, “en dat voelt prima.”

Wie:

“Ik ontleen blijdschap aan enthousiaste reacties”

Claudia Extercatte

Wat: Claudia

Extercatte

Exclusieve Interieurs Waar:

Delden

83


Zwarte look Een verrijking voor de trendy keuken. Verras uw gasten met de zoete, soja-achtige smaak van zwarte look. Ook rauw te eten, zonder geurende adem nadien!

Smaakmakers Keuken! Inclusief: • Bosch A++ koelkast, • Bosch gaskookplaat of PITT Cooking, • Bosch zwarte combimagnetron, • Bosch vaatwasser, • Prachtige afzuigkap, • Zwarte design kraan, • 5 jaar Grando garantie. • Afm: 365 cm. • Inclusief PITT Cooking: €12.495 Wandmeubel: Optioneel kunt u het wandmeubel erbij plaatsen voor nog meer uitstraling en opberggemak. Afm: 300 cm. €2.150

Viano

Pietra

Deze strakke, rustgevende en greeploze keuken biedt het ultieme kookgenot. De extra brede kasten en mooie klepkasten verhogen nog het comfort. Afm.: 350 x 315 cm.

Een inloopdouche met luxe douchewand, een douchebak van natuursteen met bijpassend badmeubel en een royaal ligbad. Hoeveel meer luxe wilt u hebben?

Grando Keukens & Bad Enschede Hendrik ter Kuilestraat 175, 7547 SK Enschede, T. 053 431 81 41 Openingstijden: ma: gesloten, di/wo/vr: 09.30-17.30, do: 09.30-20.30, za: 10.00-17.00.

www.grando.nl/enschede

Helemaal mijn smaak!


In het bos met de honden kom ik los van de drukte Al in haar jonge jeugdjaren wist Annette Kramer-de Weerd het zeker: ze zou later als zelfstandige door het leven gaan. “Ik had al snel door dat ik een groot gevoel voor verantwoordelijkheid heb en graag onder druk werk. Ik moet de adrenaline door mijn aderen voelen gieren, moet geprikkeld worden.” Ze werkte aanvankelijk op de afdeling verkoop bij Servo in Delden en als intercedente bij Randstad Uitzendbureau in Haaksbergen (‘een erg leerzame periode’), maar rolde uiteindelijk bij het familiebedrijf van haar schoonvader het ondernemersleven in. “Hij vroeg me in hoogsteigen persoon of ik bij hem wilde komen werken. Dat was heel bijzonder, want hij was een man van de oude stempel.”

“Eerlijk en servicegericht.”

Anno 2011 is Annette inmiddels al achttien jaar het visitekaartje van Grando Kramer Keukens & Bad. “Ik doe het

Wie: Annette

Kramer-de Weerd

Wat: Grando

Kramer Keukens & Bad

samen met mijn man, we vullen elkaar uit-

kinderen. “En dat is best moeilijk”, geeft

stekend aan”, zegt ze. “Ik voel me prettig

ze toe. “Kinderen zijn geen agendapunt,

bij de rol die ik heb. Ben als verkoopster

je wilt er toch zoveel mogelijk voor ze

nog echt iemand van de eerlijke,

zijn. Maar als ik er ben, praktisch iedere

servicegerichte

de

avond, dan ben ik er ook echt. Mijn zoon

De broodnodige ontspanning vindt ze in

menselijke ‘touch’. Ik bedoel: de aan-

van achttien zei onlangs nog: ‘Mam, zit er

het wandelen met haar honden. “Als ik

schaf van een keuken en/of badkamer is

toch niet zo mee. Andere kinderen zien

op de zaak de hele dag gesprekken heb

voor klanten toch een belangrijke stap.

hun ouders nog veel minder.’ Dat doet

gevoerd, en een tikkeltje hyper thuis-

Dat moet op een integere manier

me dan weer goed.”

kom, is het heerlijk om met mijn twee

worden begeleid. Als ik zelf een aan-

Om toch zoveel mogelijk bij de kinde-

Labradors de bossen bij Boekelo in te

koop wil doen, stuit ik nog te vaak op

ren te kunnen zijn, heeft Annette één

trekken. Dan kom ik echt even los van het

desinteresse bij het verkopend personeel.

van haar grote passies, het dansen, op-

drukke bestaan.

Dat wil ik zelf ten koste van alles

gegeven. “Ik was altijd erg fanatiek,

Hetzelfde gevoel heb ik bij de week-

voorkomen.”

danste klassiek, modern, jazz en gaf

enden

zelfs lessen. Dat heb ik van mijn vierde

waar we in een natuurrijk gebied

Annette heeft haar drukke werkzaam-

tot mijn 43ste gedaan. Best jammer dat

een huisje hebben. Als we dan weer

heden bij Grando Kramer altijd gecom-

het voorbij is, maar je moet nu eenmaal

thuiskomen, ben ik opgeladen en kan de

bineerd met de opvoeding van haar twee

keuzes maken in het leven.”

werkweek weer beginnen.”

aanpak,

van

Waar:

Enschede

en

vakanties

in

Friesland,

85


Sabine Uitslag, het ‘glossy’ gezicht van het CDA Sabine Uitslag (38) zit sinds 2010 met 15933 voorkeurstemmen voor het CDA in de Tweede Kamer. De Kamer kende ze al uit 2008, toen ze als vervangster van de zwangere Mirjam Sterk mocht aantreden. De keuze voor haar partij leek al vast te liggen bij de geboorte:

het wetenschappelijk instituut van het CDA bij Ab Klink en werd

“Ik kom uit een CDA-nest. De C is voor mij belangrijk. Maar ik

geselecteerd voor de Top Class Bestuurskunde aan de Erasmus

vind ook dat het groen van het CDA weer zichtbaar moet wor-

Universiteit in Rotterdam. Sabine is woordvoerder op de terrei-

den”. Laat daar geen misverstand over bestaan, Sabine is een

nen AWBZ, WMO en Jeugdzorg.

gelovig mens, al ging ze tot voor kort nog, zoals ze zelf zegt, ‘als een beest te keer’ op het podium met rockband Spinrock.

Er staat drs. voor haar naam. “Toch kom je als jonge vrouw van

Sabine zette er zelf een punt achter. “Dat was echt een heel

32 jaar moeilijk aan de bak als bestuurder”, heeft Sabine erva-

moeilijke stap, het betekende afscheid nemen van vrienden,

ren. “Maar ik ben tegen quota voor vrouwen. Ik ben geen koe.

maar ik kwam niet meer aan mezelf toe en ik wilde de groei van

Ik wil overal op eigen kracht komen. “

Spinrock niet in de weg staan. Ik blijf zingen, maar mijn focus ligt nu in Den Haag en in Amsterdam, bij mijn nieuwe liefde.”

Het CDA-geloof in de ‘kracht van de samenleving’ belijdt ze

Ze straalt. “Dat mag er toch wel in”, zegt ze, nadat ze eerst haar

ook persoonlijk. Ze begeeft zich graag onder de mensen - ook

veto heeft uitgesproken. Sabine is ook een BNer die haar privé-

op Twitter - en gaat gemiddeld zo’n twee keer per week op

leven niet te grabbel wil gooien.

werkbezoek, het land in. Op ‘Tour de Nurse’ bezoekt Sabine elke week een groep verpleegkundigen en verzorgenden in het

Ze weet wat haar als Kamerlid te doen staat: zichtbaar zijn en

land.

dat betekent ook voor de juiste camera’s verschijnen. The camera loves her. Op de dag van haar beëdiging als Kamerlid, zat

Toen ze zelf nog in de zorg werkte, dacht ze al: “Ik wil bepalen,

ze al bij Pauw & Witteman. Ze schoof aan bij de Wereld Draait

niet laten bepalen. Het is echt niet zo dat ik in de zandbak in

Door en bij Andries Knevel. Iedereen was gecharmeerd van de

Westerhaar al dacht: ‘ik word politicus.’ Ik wilde dierenarts wor-

dauwfrisse verschijning uit de provincie. Sabine is uitgeroe-

den, van dieren werden het mensen. Ik werd getriggerd door

pen tot meest sexy politica van Nederland en ‘CDA-babe’, zij

de politiek, in een keer vielen de schellen me van de ogen”,

gaf haar partij, die niet eerder een babe of mokkel.nl had, een

zegt ze in de hal van RTVOost waar ze straks weer aanschuift bij

glossy gezicht. Ze is ook geregeld gast aan tafel in het dage-

EDNED. “In Den Haag hadden ze voor mijn gevoel geen idee

lijks magazine EDNED van RTV Oost. Ze vertegenwoordigt

wat er allemaal speelt in de zorg. Ik hoorde Maxime Verhagen

Overijssel in de Kamer met een authentiek stemgeluid. Ze

nog over verpleegsters praten. Dat heeft hij wel afgeleerd.”

geneert zich niet voor haar Twentse tongval, zolang ze haar maar wel verstaan. “Ik wil vanuit de politiek ook het dialect op

Ze voert in de Kamer ook het woord over jeugdzorg en het

de kaart krijgen, ik ben er trots op dat ik dialect spreek. Het

beleid rond alcohol, roken en drugs. Strijdbaar: “Ik vond dat

Vriezenveens is echt heel mooi.”

het CDA over de zorg, wat altijd ons terrein is geweest, veel te weinig in beeld was. De zorg hebben we ons door de SP laten

Haar eerste prioriteit als Kamerlid is de zorg en de verbetering

afpakken. Er is nog nooit zoveel over de zorg in de Kamer ge-

van de positie van verpleegkundigen en verzorgenden. Zelf

praat als nu, kijk de handelingen er maar op na.” Sabine is trots

komt ze ook uit de zorg: ze studeerde HBO-Verpleegkunde aan

op haar wapenfeiten. Zo zette ze de VAR (Verpleegkundige

de Saxion Hogeschool in Enschede en studeerde daarna door

Adviesraad) op de politieke agenda. Door haar toedoen wordt

in de Gezondheidswetenschappen in Maastricht. Als ervarings-

het ook gemakkelijker om ZZP’ers in te zetten in de zorg. Ze

deskundige weet Uitslag waar ze over praat. “Ik ken alle lagen

vestigde de aandacht op anorexia. Uit haar koker komt ook het

van de zorg. Als vijftienjarig meisje begon ik met poetsen, stond

‘Convenant Horen’ dat een limiet stelt aan het geluidsniveau

ik te boenen op de draaideur van het Twenteborg Ziekenhuis.

van popconcerten .

Ik heb de potten van de dokters schoongemaakt en dacht: ooit zit ik op die bril.”

In het begin voelde ze zich in de Haagse arena als ‘Alice in Wonderland’. “Constante leermomenten, elke dag. Er is geen

86

Sabine maakte heel snel carrière. Ze ging als een komeet door

boek om je voor te bereiden. Ik heb heel veel profijt van de

alle lagen van de zorg, van handen aan het bed tot het manage-

negen jaar dat ik in een band heb gezongen. Ik heb geen angst

ment. Als 28-jarige gold ze al als ‘high-potential’. Ze werkte op

voor optreden in het openbaar.”


Wie:

Sabine Uitslag

Wat: Tweede Waar:

Kamerlid CDA

Den Haag

“Ik heb veel profijt van de jaren dat ik in een band heb gezongen..�

87


Het idee is dat het bij ons niet om geld alleen draait. Bij de Rabobank zien we geld als een middel. Een middel dat de ambities van onze klanten kan verwezenlijken. Of het nu gaat om een hypotheek voor een eigen woning, een spaarrekening als appeltje voor de dorst of een ontwikkelingsproject voor vermogenden die willen investeren in een goed doel; de klant staat bij ons centraal. En we verliezen daarbij de gevolgen voor het milieu en de maatschappij niet uit het oog. Sterker nog, maatschappelijk verantwoord ondernemen is de toetssteen voor al ons doen en laten. Niet voor niets behoren we al jarenlang tot de wereldtop van meest duurzame banken. Want bij de Rabobank zien we geld als middel, niet als doel. Dat is de gedachte. Dat is het idee.

Samen werken aan een duurzame toekomst. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.com/mvo


Hard werken en genieten Anne-Marie Wijnands werkt hard en veel voor de Rabobank Centraal

paalde kwaliteitsnormen bij te brengen.

Twente in Hengelo. Daarbij verliest ze de kwaliteit van het leven zeker niet uit het oog. Met fietsreizen in verre oorden en Bourgondische onderonsjes aan de keukentafel zorgt de Bornse voor een perfecte balans tussen inspanning en ontspanning.

Als ik zie dat ze zich in de goede richting ontwikkelen, kan me dat echt een kick geven.” Ofschoon ze naast haar dagelijkse werk nog een reeks van nevenfuncties vervult (‘ik zet me graag in voor de maatschappij’), koestert Anne-Marie haar vrije tijd.

De transparantie en warmte die on-

Op haar 22ste solliciteerde ze bij de

“Mijn man en ik zijn echte Bourgondiërs”,

der meer de Rabobank-vestiging aan

Rabobank in Halfweg-Zwanenburg, on-

zegt ze, “en houden van lekker eten met

de Marskant in Hengelo zo kenmerkt,

der de rook van Amsterdam. “Ik had

een glaasje goede wijn. In een restau-

weerspiegelt zich onmiskenbaar in het

geen enkele ervaring in het bankwe-

rant, maar zeker ook thuis. Ik kan rustig

karakter van Anne-Marie Wijnands. Ze

zen, maar de directeur zei: ‘mensen uit

de hele middag in de keuken staan om

staat met een open blik en een avon-

Twente werken altijd hard, toch?’ Daar

iets lekkers te bereiden. Zo heb ik vorig

tuurlijke inslag in het leven. Verkent

had ik geluk mee.” Het was de aftrap

jaar nog een Italiaanse avond gehouden,

graag grenzen en gaat uitdagingen

voor een langjarig verstandshuwelijk,

voor 25 vrienden. Aan een lange tafel,

niet uit de weg. Wat heet: op haar acht-

dat tot wederzijds genoegen nog altijd

echt genieten.”

tiende verliet ze het veilige Haaksbergen

voortduurt.

om in Eindhoven douaneambtenaar

Ook fietsvakanties naar onbekende be-

te worden. Spannend beroep. Met het

Anne-Marie, die via de vestigingen in

stemmingen maken een geluksgevoel in

dienstpistool op zak, werkte ze aan de

Borne, daarna Almelo en vervolgens bij

haar los. “Het is de vrijheid die me trekt.

Nederlands-Belgische grens en later in

Centraal Twente terechtkwam, ontleent

Gewoon naar een ver land vliegen en dan

de Amsterdamse Westhaven. “In een

veel plezier en voldoening aan haar werk.

de omgeving in trekken, zonder dat je

typische mannencultuur. Maar al met al

Als directeur retail is ze verantwoordelijk

weet waar je ’s avond slaapt. Dat hebben

was het een leerzame periode.”

voor het aansturen van zo’n honderd

we bijvoorbeeld in Maleisië, Thailand en

personeelsleden Wie:

Anne-Marie Wijnands

Wat: Rabobank Waar:

Hengelo

Centraal Twente

segmenten

Canada gedaan. Heerlijk. Op de fiets zie,

Particulieren en Bedrijven Advies. “Ik

bij

de

ruik en proef je ook veel meer van de

vind het prachtig om jonge mensen bin-

plaatselijke natuur en de cultuur. Echt,

nen het bedrijf te begeleiden en ze be-

dat zijn verrijkende ervaringen.”

“Het is verrijkend om een vreemd land op de fiets ontdekken”

89


We hebben in oplossingen leren denken “Veranderingsprocessen en ontwikkeling zijn de rode draad in mijn werkzame leven, vertelt Ineke Buursink. Deze tijd is heel interessant voor ondernemers en ook voor woningcorporaties. Je moet heel anders denken dan

Ik ben in 1980 naar Enschede gekomen. Stadsvernieuwing,

achterstandsbeleid,

dat is mijn terrein. In 1996 ben ik in de corporatiesector terecht gekomen. Eerst bij De Woonplaats en nu bij Domijn.

vroeger en veel creatiever zijn.”

Mijn huis staat in het buitengebied van Twekkelo. Een heerlijk plekje, dat mijn

Ineke zit op haar gemak aan de grote

mijn foto. We willen dit terrein graag,

man en ik zo’n 16 jaar geleden gekocht

vergadertafel in haar smaakvolle kan-

samen met anderen, een functie geven

hebben. Hobby’s heb ik natuurlijk wel,

toor in het voormalige postkantoor

voor de stad en de omgeving.”

maar de tijd ontbreekt vaak. Ik ben graag

van Enschede, waar woningcorporatie

“Ik had vroeger nooit gedacht dat ik in

buiten en ik lees zoveel ik kan. Reizen

Domijn domicilie houdt en waar zij, sa-

deze sector terecht zou komen. Ik heb

doe ik ook graag, afgelopen oktober

men met Jan Salverda, de directie voert.

de Mikojel opleiding gedaan, ja, een

ben ik met mijn zoon naar New York ge-

”Vroeger hadden we vooral te maken

merkwaardige naam. Voluit heette het

weest, een heerlijke stad! En ik ga naar

met vastomlijnde programma’s en uit-

‘Academie voor Educatieve Arbeid met

FC Twente. Die club is een voorbeeld

gangspunten. Alles lag van te voren vast.

Musische en Ludische Identiteit.’ Deze

van positief relatiebeheer en branding,

Huurders werden gelabeld op leeftijd,

opleiding bestaat inmiddels niet meer,

ze is een geweldige ambassadeur voor

achtergrond en inkomen. De woningen

maar ik moest ervoor naar Baarn. Ik heb

Twente!

zagen er vaak eenvormig en veel van

er een goede vriendin aan overgehou-

hetzelfde uit. Straten vol voorspelbare

den en laatst vroegen we ons af wat we

en daarom fantasieloze blokkendozen.

er hadden geleerd. ‘We hebben in oplos-

Dat hebben we losgelaten. Het wonen

singen leren denken, was de conclusie.

is tegenwoordig veel individueler en

Wie:

Ineke Buursink

Wat: Domijn Waar:

Enschede

persoonlijker, we kijken naar individuele klanten in plaats van dat we denken in collectieve groepen.“ “Het imago van de woningcorporaties was lange tijd niet geweldig, vindt Ineke. Maar de wereld verandert en daarin groeien we mee. Je kunt niet meer op de oude manier naar wonen kijken omdat de markt er heel anders uit ziet. Tegenwoordig werken we bijvoorbeeld gebiedsgericht; binnen een gebied kijken we wat nodig is om dat gebied optimaal te laten functioneren. Vroeger was de slogan ’Programma zoekt ruimte,’ nu is het ‘Ruimte zoekt programma.’ Door de bezuinigingen moet je heel anders kijken. Het Polaroidterrein is daar een voorbeeld van. Daar heeft ooit een ‘programma op gelegen’ van 450 woningen. Dat is zes jaar geleden bedacht maar dat wordt niet meer gerealiseerd. Het is een tegenstrijdigheid, omdat vastgoed bedoeld is om voor de langere termijn te ontwikkelen, maar de wereld zit zo niet meer in elkaar. Ik heb het Polaroidterrein niet voor niks gekozen als de plek voor

“Ik houd absoluut niet van ‘weiterproblematisieren.’” 91


Winter Warm

Nergens een gevarieerder aanbod in mantels, coats en jacks. Met een aantal nieuwe, luxe merken is onze collectie nog completer!

Onze damesmerken Arma

Easy Comfort

Parajumpers (nieuw!)

Bomboogie (nieuw!)

Fuchs & Schmitt

Peuterey (nieuw!)

Creenstone

Gaastra

Riverwoods

C’sense

Gilbret

Spoon

Daite

Marcona

Tommy Hilfiger

Damo

Moscow (nieuw!)

Wellensteyn

1-3, Oldenzaal, OLDENZAALDe| Driehoek BORNE | HAAKSBERGEN Grotestraat 200, Borne, Jhr. von Heijdenstraat 12, Haaksbergen,

www.hesselinkmode.nl


Modevrouw in hart en nieren Samen met haar broer Bas leidt ze een heus mode-imperium in Twente. Christel Hesselink (37) weet waarover ze het heeft als het om mode gaat. Ze is steeds bezig om de laatste trends in de filialen van Hesselink Mode in Oldenzaal, Borne en Haaksbergen te krijgen. “Dat zie ik als een echte uit-

twee herenmodezaken (Oldenzaal en Haaksbergen). Christel staat een paar dagen per week in de verschillende filialen. “Het is belangrijk om zelf op de vloer te lopen.

daging. Het is belangrijk om actueel te blijven en steeds een stapje vooruit

Klanten waarderen dat en op die ma-

te lopen”, zegt de geboren Oldenzaalse.

nier houd je goed contact met hen. Ik vind het erg belangrijk om te horen wat

Hesselink Mode bestaat nu 52 jaar.

maal stuk voor stuk worden ingekocht.

onze klanten willen. Daar spelen we dan

Christel en Bas hebben een paar jaar ge-

Jaren geleden gingen we twee keer per

graag op in.”

leden het bedrijf van hun ouders overge-

jaar naar de merken toe, nu het hele jaar

Maar het leiden van een modebe-

nomen. De oma van Christel begon de

door. De mode is namelijk continu in

drijf gaat natuurlijk veel verder, zegt

zaak in 1959 samen met haar schoonzus

ontwikkeling. Iemand op tv hoeft maar

Christel. “Ik ga bijvoorbeeld geregeld

in Oldenzaal. “Mijn oma reed met haar

iets te dragen en het kan zo een trend

voor overleg naar de inkoopcombinatie

Dafje naar Amsterdam voor inkoop. Dat

zijn”, zegt Christel.

in Amsterdam waarbij wij als dameszaak

was in die tijd natuurlijk heel bijzonder.

aangesloten zijn. Wij ontwikkelen ook

Nu ga ik voor de inkoop vaak ook verder

Hesselink Mode bestaat nu uit vier da-

zelf kleding, zoals ons eigen merk Les

weg. We hebben in onze winkels vele

mesmodezaken (twee in Oldenzaal, een

Bleus. Door mijn achtergrond als con-

tientallen merken en die moeten alle-

in Borne en een in Haaksbergen) en

fectie-ingenieur ben ik nauw betrokken bij de productie van dat merk. Het is erg leuk om van begin tot eind mee te denken over een collectie.” Het aansturen van een bedrijf met ongeveer veertig werknemers kost veel tijd. “Ik doe naast de inkoop voor onze dameszaken ook onder meer de personeelsplanning. Dat is belangrijk, zonder goede mensen zijn we helemaal nergens. Als ik thuis ben, gaat de drukte door, want mijn man Stephan en ik hebben twee jonge kinderen; zoontje Loet van drie en dochtertje Sophie van één jaar oud. Soms is het een heel gepuzzel om alles in goede banen te leiden, maar gelukkig kan ik nog een beroep doen op mijn moeder als er een paar dingen tegelijk moeten gebeuren.” Af en toe blijft er voor Christel nog wat tijd over voor hobby’s. “Ik houd van ski-

“We zijn altijd op zoek naar de nieuwste trends”

ën, hockey en golf, maar daar kom ik niet altijd aan toe. Als we een keer met het hele gezin compleet zijn, is het gewoon heerlijk om thuis te zijn. Dat is wel mijn grootste hobby!” Wie:

Christel Hesselink

Wat: Hesselink Waar:

Mode

Oldenzaal/Borne/Haaksbergen

93


Dubarry Summer Set De laarzenlijn voor het buitenleven bestaat

AAMAYA BY PRIYANKA

uit waterdichte leren laarzen. Uw voeten blij-

Naast

ven warm en droog. Het leer wat verwerkt

Londense ontwerpster (Priyanka Lugani)

is in de collectie is een duurzaam natuur-

een waanzinnig mooie siera-

kledingontwerpen

heeft

product met karakteristieke oneffenheden

denlijn.

die zorgen voor een natuurlijke uitstraling.

Jewels is een siera-

Het leer blijft mooi, soepel en behoudt haar

denlijn gemaakt

vorm. De tassen van Dubarry zijn gemaakt

van zilver gold

van prachtig soepel leer. De royale binnen-

plated met semi

Aamaya

zijde van de tassen zijn voorzien van vele

precious stones.

compartimenten en afgewerkt met stof in

Denk aan rose quartz, onyx, ruby,

de Dubarry kleuren. Koenderink Zadelmakerij & Ruitersport

christal,

Blankenburg 20-22 Haaksbergen www.ruitersport-koenderink.nl

jade en ga zo maar door.

Esterel moda par donna, Dorpsstraat 133 Enter

Zaken die raken Vrouwen www.esterel.nl

Nieuw! hannah Sun Perfection Met een nieuwe visie op zonbescherming is een lijn van producten ontwikkeld voor het beschermen ĂŠn behouden van een mooie en gezonde huid in de zon. Deze innovatieve lijn is ontwikkeld denkend vanuit huidtype in plaats van SPF- nummers! Het op een verantwoorde wijze genieten van de zon ĂŠn het behouden van een mooie en gezonde huid is met deze producten perfect te combineren! De Voetensalon & Beauty Spa, Steijnstraat 27 Hengelo www.voetensalon.nl

We komen handen te kort! Daarom dit self balancing dienblad van vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met een roestvrij stalen frame. Hierdoor altijd een hand vrij voor andere belangrijke zaken! Een absolute must have voor iedere drukbezette vrouw! EasyGet Design & Outlet, Kloosterstraat 6 Ootmarsum www.easyget.nl

agathe,

Afgebeeld is een three stone ring te koop voor e 169.

94

deze


Elke dag een mooie schone vloer, geheel automatisch De iRobot® Roomba® stofzuigrobot reinigt uw vloer, elke dag, ook wanneer u er niet bent; volledig automatisch. Zuigt vuil, stof en dierenharen moeiteloos op. Geschikt voor tapijt en harde vloeren. Grotere hoeveelheden stof en vuil worden met meer aandacht opgeruimd, de Roomba® beweegt er dan vaker overheen. Houdt vuil, stof, stuifmeel en ander fijn materiaal vast in de opvangbak. Valt niet van de trap of andere verhogingen. Keert na gedane arbeid terug naar zijn oplaadstation en is dus altijd klaar voor de volgende klus. Eenvoudig in gebruik, met één druk op de knop neemt de Roomba® deze tijdrovende klus van u over. De droom van elke hardwerkende vrouw. Informatie: www.asimotion.nl

10 jaar jonger in 5 weken Pascaud is expert op het gebied van huidverbetering. Zij ontwikkelden een concept dat de huid op natuurlijke wijze zal verjongen met behulp van specialistische apparatuur. Er verandert niets aan uw natuurlijke gelaatsvormen- en uitdrukkingen. Een huiddiagnose is de basis voor een goed en compleet huidadvies. Wat we tot dusver alleen met het blote oog bekeken, kan bij Assink Pure Identity worden ondersteund door revolutionaire apparatuur, de 3D HUIDSCAN. Een compleet advies voor een behandelmethode op uw huid afgestemd! Informeer naar een GRATIS proefbehandeling! Vanaf 1 augustus 2011 bij ASSINK PURE IDENTITY! Enschedesestraat 36 Hengelo www.assinkonline.nl

Jurk op maat | by Alberto Bent u opzoek naar een bruidsjurk, een galajurk of cocktailjurk? Dan bent u bij Alberto aan het juiste adres. U creëert samen met Alberto de ideale droomjurk. U kiest een model, de juiste stof, de kleur en vervolgens worden de maten opgemeten en binnen 4 weken is uw jurk klaar! Jurk op maat | by Alberto Sparrendaal 145 Enschede www.jurkopmaat.nl

Robert Nederveen Cosmetics ‘Super Sexy Super Radiant Skin’ GLAMGLOW’s mudmask vindt haar oorsprong in Zuid-Frankrijk, de thuisbasis van het glamoureuze Cannes, St. Tropez en Monaco. Het masker is ontworpen als een ‘Facial in a jar’ voor gebruik achter de schermen in Hollywood’s entertainment industrie en zorgt voor een onmiddellijke ‘camera ready’ stralende huid. Kan meerdere keren per week worden gebruikt voor een GLAM-tastic stralende huid in tien minuten of minder. GLAMGLOW’s vochtinbrengende mudmask is voor zowel mannen als vrouwen. Robert Nederveen Cosmetics, H.J. van Heekplein 11 Enschede www.nederveencosmetics.nl 95


www.vsensa.nl Vernieuwend Verrassend Vertrouwd

Uw evenement in vertrouwde handen Vsensa organiseert congressen, beurzen en evenementen aan de hand van uw marketingen communicatiedoelstellingen. Uw bedrijf is uniek en uw relaties zijn uniek. Wat u als bedrijf wilt uitstralen en het gevoel dat na aoop moet overblijven, is onze basis.

Een onvergetelijke belevenis

Delden T 088 - 24 686 42 W www.vsensa.nl @vsensa www.linkedin.com/in/veroniquejanssens

Scan hier de contactgegevens:

Wij vertalen uw wensen op een verrassende, vernieuwende en creatieve manier. Samen met u werken wij met veel enthousiasme aan een professionele, succesvolle en onvergetelijke belevenis.

congres & meeting | relatie evenement | opening | personeelsfeest | jubileum | beurs | beursactie | advies


Ieder evenement is bijzonder Het organiseren van zakelijke evenementen, beurzen en congressen is Veronique Janssens-Eijkelkamp

“Ik waak voor de valkuil van vanzelfsprekendheid”

op het lijf geschreven. Met haar bedrijf Vsensa hoopt de kersverse zakenvrouw uit Delden opdrachtgevers tot in de finesses te bedienen. “Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt en dat geeft oneindig veel energie.”

Voor de foto staat Veronique JanssensEijkelkamp zelf even in de spotlights, waar ze in haar werk normaal gesproken niet op de voorgrond zichtbaar is. “Want het is juist de opdrachtgever en het evenement dat in de spotlights staat”, legt de Deldense enthousiast uit. “Zelf sta ik bewust niet in het middelpunt van de belangstelling, maar zorg ik dat alles tot in de puntjes geregeld is, tot aan de kleinste details toe. Ik wil een evenement

zeven jaar lang bij Wegener te werken.

verlichten, in letterlijke en figuurlijke zin.

Daar was ze onder meer verantwoorde-

En dat perfectionistische? Dat zit nu een-

lijk voor het succesvolle mediaseminar

maal in me.”

ConsuMeer Live, relatiemarketing en beursdeelnames.

Net als de passie voor het organiseren

Wie:

Veronique Janssens-Eijkelkamp

Wat: Vsensa Waar:

Delden

die leidt tot een positief gevoel en een blijvende herinnering aan het evenement.

van zakelijke evenementen. Veronique

Met de grote expertise die ze heeft

Vsensa organiseert allerlei zakelijke eve-

wist al vroeg welke richting ze op wil-

opgebouwd, zette ze de stap naar het

nementen

de, volgde de Hoge Hotelschool in

zelfstandig ondernemerschap. “Want ik

congressen, seminars, beurzen, beurs-

Maastricht en had haar eerste volwaar-

kom uit een ondernemersgezin”, zegt

deelnames en personeelsfeesten om

dige baan bij de RAI in Amsterdam. “Een

Veronique. “Mijn vader heeft altijd een

maar een paar voorbeelden te noemen. Ik

ideale leerschool”, zegt ze. “Ik organi-

groothandel in glas, verf en behang ge-

bespreek met de opdrachtgever uitvoe-

seerde evenementen, beurzen en con-

had. Zonder het te romantiseren, weet

rig de marketing- en communicatiedoel-

gressen voor 500 tot 10.000 bezoekers.

ik wat ondernemen is. Daarom heb ik

stellingen van een evenement en kruip

En keek toen al verder dan het ‘U vraagt,

de stap misschien gemakkelijker durven

graag in het DNA van het bedrijf. Met een

wij draaien’- principe. Ik dacht mee met

zetten, maar ik heb wel het juiste mo-

evenement kun je klanten aan je binden

de opdrachtgever, om hem te behoeden

ment afgewacht.”

door ze iets te bieden dat ze niet kunnen

voor potentiële knelpunten. Zorgde voor de organisatie, maar ontzorgde ook.”

zoals

relatie-evenementen,

kopen.” Veronique heeft haar bedrijf Vsensa genoemd. “De V staat voor de drie kern-

Veronique is niet snel tevreden. “Ik waak

Na de RAI gaf ze bij het Expo Center

waarden die ik belangrijk vind: verras-

ervoor om in de valkuil van vanzelfspre-

Houten de aanzet tot professionalise-

send, vernieuwend en vertrouwd. Sensa

kendheid te lopen. Ieder evenement is

ring van de organisatie, om vervolgens

staat voor de prikkeling van de zintuigen

uniek en verdient bijzondere aandacht.” 97


Als je bedrijf je leven is... ‌dan weet uw accountant ook wat u bezighoudt. Ondernemen is een manier van leven. Logisch, dat u een accountant zoekt die dat snapt. Een betrokken vakvrouw, die goed is met uw cijfers, maar ook met objectief advies waar uw bedrijf echt verder mee komt. Grote kans dat u zich direct thuis voelt bij onze onafhankelijke en persoonlijke accountants en adviseurs. De GIBO Groep weet namelijk al 80 jaar wat er speelt in uw markt en weet dus wat u bezighoudt. Ontdek het zelf en bel onze vestiging in Haaksbergen (053) 573 07 40 of kijk op www.gibogroep.nl. Want als je bedrijf je leven is, dan onderneemt u met de GIBO Groep.


Als je bedrijf je leven is... Ondernemen is een manier van leven. Dat begrijpt Gabriëlle ’t Hoen als geen ander. Ze is registeraccountant en directeur van een vestiging van GIBO Groep, een accountancy- en advieskantoor dat vooral gespecialiseerd is in het midden- en kleinbedrijf en in de agrarische sector.

plezier voor me over hadden gehad. Ik was altijd al goed in de economische vakken en ik ging daarom, voor mijn gevoel met de hele HEAO klas, naar Utrecht. Om een test te doen voor de opleiding voor adjunct accountant bij de Rijksaccountantsdienst. Ik was de enige

GIBO Groep is, met zo’n vijftienhonderd

leiding kunnen geven, durf ik niet te

van de klas die overbleef. Tijdens de

mensen in dienst, landelijk verdeeld over

zeggen. Dat is van persoon tot persoon

sollicitatieprocedure kwam ik erachter

zestig vestigingen.”Hier in Haakbergen

verschillend.”

dat de opleiding een onderdeel was van

werken tweeëntwintig mensen, de helft

de Belastingdienst. Er werd van je

mannen en de helft vrouwen, dat is mooi

Gabriëlle is eigenlijk per ongeluk in het

verwacht dat je de NIVRA-opleiding

in evenwicht,” vindt Gabriëlle.” Ik heb

accountancyvak gerold. Haar ouders

(voor registeraccountant) ging volgen.

ook in bedrijven gewerkt met overwe-

hadden een sportzaak in Enschede.

Ik heb een aantal jaren voor de

gend mannen, maar vrouwen brengen

“Ik kwam begin jaren ’80 van het VWO,

Belastingdienst gewerkt en er mijn

andere dingen in. Of vrouwen beter

vertelt Gabriëlle, en ik wist niet wat ik

studie afgemaakt. Daarna volgde de

wilde. Wel dat ik wilde doorstuderen en

overstap naar een accountantskantoor.

vooral zelfstandig zijn. Ik ging naar de

Werken bij de fiscus klinkt niet leuk,

HEAO, maar ik wilde niet jarenlang op

maar dat was het wel. Ik heb daar veel

mijn ouders teren. Hoewel ze dat met

geleerd.”

Wie:

Gabriëlle ’t Hoen

Wat: GIBO Waar:

Groep

Haaksbergen

Thuis is ze de kostwinner. Martin, haar man, had vanaf zijn achttiende gestudeerd en gewerkt en was toe aan een sabbatical. Gabriëlle beviel in diezelfde tijd van Leah, hun eerste kind. Ze had ook nog eens haar stuitje gebroken,

dus

platliggen.

Martin

moest

ze

pakte

verplicht het

thuis

geweldig goed op. “Tegen de tijd dat mijn stuitje genezen was, was ik hulpouder,” vertelt Gabriëlle. “Tussen Leah en de komst van Victor, onze zoon, heeft Martin bij Saxion gewerkt. Maar Victor kon niet aarden op de crèche en zo komt het, dat Martin thuis de zaken regelt en ik nog steeds hulpouder ben.” “Op een gegeven moment raakte ik met GIBO Groep in gesprek en het was precies wat ik zocht. Een leidinggevende functie en ik kan op de fiets naar kantoor. Ik woon al vanaf 1985 in Haaksbergen. Ik had indertijd, samen met mijn zus, een boerderij in het buitengebied gekocht. Daar woont mijn zus nu nog steeds, en

“Ondernemen is een manier van leven.”

mijn vader woont er ook. We zoeken ze daar graag op en de kinderen vinden het natuurlijk geweldig op de boerderij! Zo heb ik een heerlijke baan en een stabiele privésituatie.“ 99


aihatsu, ruim 40 jaar Renault  Hoofddealer van het Japanse merk D  met recht: Vakgarage. In ons  specialist bij uitstek, en sinds kort ook teerde gebruikte autoís staat  ruime assortiment van zoín 100 geselec ijvend bij ons kijken, en maak  voor elk wat wils. Komt u eens vrijbl kennis met onze Twentse gastvrijheid.

Auto ter Riet Daalweg 56-64 7535 CE Enschede T: 053 - 432 34 34 F: 053 - 432 50 32 www.autoterriet.nl

specialist


Leven en werken in twee werelden Caroline ter Riet leeft bijna letterlijk in twee werelden. Ze woont met haar gezin in België en werkt twee dagen per week in Enschede, als de bedrijvige spin in het web van familiebedrijf Auto ter Riet. Die combinatie zorgt voor adrenaline

“Het leven is een feest, mits je zelf de slingers ophangt”

en dynamiek. “Ik heb een waanzinnig leuk leven.”

Soms vragen mensen zich bezorgd af waar ze de energie vandaan haalt. Of hoe ze het in hemelsnaam volhoudt. Voor de goede orde: Caroline doet in België de boekhouding voor (de autohandel) van haar man, ze werkt mee in het gezamenlijke verhuurbedrijf, heeft twee dochters (van zeven en vijf jaar) én is twee dagen per week in haar geboorteplaats Enschede, om bij Auto ter Riet de boekhouding, administratie en organisatie te verzorgen. Haar antwoord laat niets aan duidelijkheid te wensen: “Omdat ik het met plezier en liefde doe. Ik houd nu eenmaal van afwisseling, dat maakt me gelukkig. Het moet geen sleur worden. Mijn oma zei vroeger: ‘Het leven is één groot feest, maar je moet wel zelf de slingers ophangen.’ Dat is later een beetje mijn levens-

Wie:

Caroline ter Riet

Wat: Auto Waar:

ter Riet

Enschede

motto geworden. Het leven kan mooi zijn, maar je moet er zelf iets van maken.”

Riet, nu in een leidinggevende rol, naast haar vader. “Maar zonder de hulp van de medewerkers lukt het niet. In België hebben we K3, maar wij hebben R3: Rob,

Toch zal de band met Enschede en

Ramon en René. Ze vormen samen met

Autobedrijf ter Riet nooit vervagen. “Ik

de rest een fantastisch team. Ik ben heel

Ook al kom je soms voor drastische be-

voel me hier thuis, kom wekelijks met

erg trots op ze.”

slissingen te staan. Caroline verloor haar

groot plezier terug en zal altijd een

hart aan een Vlaming en besloot hem

Tukker blijven.” Ze werkt al van jong-

Met Auto ter Riet, een erkend adres in

naar België te volgen, naar Maria-ter-

saf aan in het bedrijf van haar ouders.

Enschede, gaat het voorspoedig. Het

Heide om precies te zijn, ten noorden

“Auto’s wassen en poetsen, werken in

dealerschap van Daihatsu stopt per 2013,

van Antwerpen. “In 2001 ben ik verhuisd.

het magazijn.”

maar het alternatief mag er zijn. Ter Riet

En ik moet zeggen: het leven in België

is sinds kort aangesloten bij branche-or-

heeft me verrijkt. Ik heb vooral moeten

Na de Havo volgde ze de IVA School

ganisatie Vakgarage. “En dat levert een

onthaasten. Belgen nemen meer de tijd

voor Business en wist ze dat de auto-

boel respons en nieuwe klanten voor de

voor de kwaliteit van het leven, niet alles

branche haar leven was. En dus keerde

werkplaats op. Een ontwikkeling die me

hoeft vandaag af.”

ze terug in het familiebedrijf, Auto ter

blij maakt.” 101


· Demonstratie kaasmaken · Boerderijwinkel · Educatief centrum · Pannenkoeken bakken · Rondleidingen · Effink’s Koffiehuuske · Groepsarrangementen · fiets/wandel/skeelerroutes

k n Effi

Stokkumervlierweg 6 7475 PK MARKELO tel. 0547-260319

Zuivelboerderij-Effink


Ik doe het bedrijf er niet ‘even’ bij Met Zuivelboerderij Effink genereert Joke Kottelenberg niet alleen inkomen, ze vindt het ook belangrijk om meer begrip te kweken voor de agrarische sector. “Ik run de boerderijwinkel, het koffiehuisje en organiseer groepsuitjes, mijn man doet de melkveehouderij. Zo versterken we elkaar. Ik doe het bedrijf er niet ‘even’ bij”

koffiehuisje. Alleen moeten ze dan - tegen een geringe vergoeding - zelf koffie maken of iets fris uit de koelkast halen. “Elektrische fietsen kun je hier ook opladen, auto’s mogen op het terrein worden geparkeerd en er liggen wandelroutes klaar.”

Toen Joke eind jaren tachtig haar man

doen. “Voor mij is het een inkomen. Dus

Naast deze kleinschalige activiteiten or-

van Zuivelboerderij Effink leerde kennen,

ik vraag een normale prijs voor bijvoor-

ganiseert Joke familie-uitjes en school-

zag ze meteen de mogelijkheden. “Ik

beeld een kop koffie, want ik heb een

excursies. Waarbij ze vooral ook informa-

vond dat het assortiment van de boer-

bedrijf met alle onkosten die erbij horen.

tie geeft over het leven op het platteland.

derijwinkel breder moest en stelde voor

Anders kan ik beter buiten de deur gaan

Want meer begrip kweken voor de agra-

om bezoekers demonstraties te geven

werken, dan krijg ik een vast salaris.”

rische sector vindt ze erg belangrijk.

in kaasmaken.” Inmiddels runt Joke de

De volgende stap is de zakelijke markt.

verkoop, de demonstraties en de proe-

Maar daarvoor is Joke niet het type. Ze

Ze laat de grote overdekte ruimte zien

verijen als een aparte bedrijfstak, naast

geniet van de vrijheid die het bedrijf aan

met smaakvolle zitjes: “Ideaal toch voor

de melkveehouderij. “Mijn man doet de

huis haar biedt. “Het voordeel is dat ik er

teambuilding?” Waarmee ze laat merken

tachtig koeien en kalveren. Hij verricht

altijd was toen de vier kinderen nog klein

dat ze voor haar bedrijf cursussen heeft

hand- en spandiensten voor mij en ik

waren. Ook al stond ik in de winkel, ze

gevolgd op het gebied van marketing en

help hem elke ochtend om 6 uur met het

konden toch hun verhaal kwijt als ze uit

toerisme.

melken van de koetjes en het voederen

school kwamen. Bovendien hadden we

van de kalveren. Maar verder gaan we ie-

toen een oppas in huis.”

“Met mijn bedrijf geef ik meerwaarde

der onze eigen gang. Ik in mijn bedrijf, hij

De winkel verkoopt inderdaad meer dan

aan de liters melk van de boerderij. En ik

in het zijne”.

zuivel van eigen boerderij, zoals jog-

geniet van mijn vrijheid, want ik ben wel

hert, vla en kazen in allerlei bijzondere

eigen baas en kan koffie drinken wan-

Ze neemt haar bedrijf serieus en doet het

smaken. Voor de toeristen zijn er ook

neer het mij uitkomt.”

er niet ‘even bij’. In haar contacten met

streekproducten en leuke hebbedinge-

andere boerinnen merkt ze dat sommi-

tjes. Als de winkel gesloten is, kunnen

Wie:

ge, vooral van de oudere garde, dat wel

fietsers en wandelaars toch terecht in het

Wat: Zuivelboerderij Waar:

“Ik geniet van mijn vrijheid”

Joke Kottelenberg Effink

Markelo

103


bouwt nieuw aan de Appelhofdwarsstraat 2 te Wierden

Burg. J.C. v/d Bergplein 20  7642 GS Wierden 


〉 Fysiotherapie

〉 Therapeutisch elastische kousen

〉 Oncologiefysiotherapie

〉 Manuele therapie

〉 Oncologische revalidatie

〉 Bekkenfysiotherapie

〉 Oedeemfysiotherapie

〉 Trainen onder begeleiding

Boekelose Stoomblekerij 39, 7548 ED Boekelo Info@fysiotherapie-tieberink.nl www.fysiotherapie-tieberink.nl Telefoon 053-4288011


Mijn droom lijkt uit te komen Waarom wordt een mens oncologie fysiotherapeut? “Ik ben geboren op een boerderij in Boekelo” vertelt Bertine Tieberink. Mijn vader vond het belangrijk dat we een vak leerden. Het werd fysiotherapie. Ik kon thuis blijven wonen en het was een beroep wat je altijd kon blijven uitoefenen. Tijdens mijn opleiding kreeg mijn vader longkanker. Hij had veel rugpijn en ik probeerde zijn pijn te verlichten door massage. Hij zei: ’Wat he’j toch mooi werk ai’j de leu kunt helpen.’ Door mijn vaders ziekte, zijn woorden en wat er later op mijn pad kwam, ben ik gekomen waar ik nu sta in het leven.” “Mijn vader overleed in 1978 en direct na mijn examen in 1979 kreeg ik een baan bij een groepspraktijk in Enschede. Na veertien jaar kreeg ik de kans om voor mezelf te beginnen. In diezelfde tijd kreeg mijn zus borstkanker, ze kreeg lymfoedeem. Het was toen nog niet ge-

“Als er wat op je weg komt, kun je kiezen om er iets mee te doen.”

bruikelijk dat je werd behandeld voor die klachten. Samen met haar ging ik op zoek naar behandelingen, die de kwali-

meerd was en wist wat er allemaal moge-

teit van leven kunnen verbeteren, wan-

lijk is. Ik kon een bewuste keuze maken

neer je kanker hebt of hebt gehad.

uit de behandelmogelijkheden. Tijdens

Wie:

Bertine Tieberink

Wat:

Fysiotherapie Tieberink

Waar:

Boekelo

deze periode moest ik ook nog afstudeDoor de ziekte van mijn zus, en later door

ren voor de opleiding en, met hulp van

heb ik dit prachtige pand gevonden en

mijn scheiding, kwam er een enorme ge-

geweldige collega’s, mijn praktijk draai-

hier probeer ik mijn droom waar te ma-

drevenheid in mij los. Mijn praktijk liep

ende houden. Mijn plan voor het starten

ken. We hebben een grote oefenzaal waar

goed, maar ik wilde meer. Toen de post

van een praktijk, die behalve alle gewone

iedereen kan trainen. De positieve sfeer

HBO- opleiding fysiotherapie en oncolo-

behandelingen, gespecialiseerd is in het

draagt bij aan het welbevinden van onze

gie voor de eerste keer in 2004 startte,

behandelen, trainen en begeleiden van

cliënten. Mijn droom lijkt uit te komen.

was ik er als de kippen bij. De intensieve

mensen met kanker, werd duidelijker.

opleiding was zwaar. Ik had ook de zorg voor de kinderen en mijn praktijk.”

“Thuis ben ik graag moeder: ik heb twee Er zijn zoveel behandelingen om de kwa-

zonen, die me nodig hebben en ‘bijge-

liteit van het leven te verbeteren voor

huiswerkt,’ moeten worden. Een hond,

“In 2005 overleed mijn zus en in 2008

mensen met kanker en er zijn zo weinig

waar ik mee wandel en een kat, die ’s

kreeg ik zelf borstkanker. Ik merkte hoe

mensen die dat weten. Ik ga dat samen

avonds op schoot wil. Dat houdt mijn le-

belangrijk het is dat ik goed geïnfor-

met mijn team aanbieden. In Boekelo

ven in evenwicht.” 107


Dashboard met betrouwbare stuurinformatie voor management van groot belang

straat Schuttekamp 111 postcode 7524BK plaats Enschede telefoon 06 46 13 71 71 e-mail info@finenze.nl website www.finenze.nl Finenze BV is lid van het IM-register, het keurmerk voor de Interim Management Branche

REGISTER

voor de professionele interim manager


Werken met cijfers is niet saai Een mens denkt vaak in stereotypen. Paulin Muntel bijvoorbeeld heeft een elegante en modieuze uitstraling, waardoor je haar moeiteloos in de modewereld zou plaatsen. Daarmee bevestig je ook meteen een vooroordeel. Paulin Muntel is gewoon een mooie en elegante vrouw, die haar mannetje staat in de financiële wereld. Ze is registeraccountant en doctorandus informaticamanagement met een eigen bedrijf: Finenze, financial consultancy.

“Ik ben in Oldenzaal geboren, maar eigenlijk opgegroeid in Lonneker. Na het VWO heb ik op de HEAO in Enschede

“Ik heb binnen mijn bedrijf drie takken,

matiseringssysteem, het doorvoeren van

bedrijfseconomie gedaan en daarna

vertelt Paulin. Financieel advies, pro-

een reorganisatie en kostenbesparingen

NIVRA Nijenrode in Breukelen. Ik werkte

ject- en interim-management en werving

en het opzetten en implementeren van

toen al bij KPMG en deed mijn oplei-

en selectie van financiële mensen. De

een managementinformatiesysteem.”

ding voor registeraccountant ernaast.

hoofdmoot is interim-management. Ik

Ik woon nu alweer een aantal jaren met

voer zelf interim-opdrachten uit en daar-

“Wat voor organisaties heel belangrijk is,

mijn man en kinderen in Lonneker. Mijn

naast huur ik mensen in die ik detacheer

is goede stuurinformatie. Het manage-

man, Patrick Kremer, komt uit Hattem en

voor interim-opdrachten. Je komt bij

ment moet de juiste meters en knoppen

hij werkte bij KPMG in Amstelveen. We

verschillende bedrijven en branches met

op hun dashboard hebben om de juiste

hebben elkaar door ons werk leren ken-

verschillende problematiek.

beslissingen te kunnen nemen om or-

nen en hij is hier naartoe gekomen om-

ganisaties bij te sturen. Ik heb niet voor

dat we de leefomgeving hier fijner vin-

Vanuit mijn KPMG tijd heb ik geleerd

niets gekozen voor een foto achter het

den.” Thuis betekent ook de kinderen.

om met een helikopterview te kijken hoe

stuur van een auto. Mijn beroep vind ik

Gelukkig is er een lieve oppas en sprin-

een bedrijf in elkaar zit, de sterke en de

heel interessant en afwisselend. Werken

gen haar ouders bij als dat nodig is. Ze

zwakke punten. Dat is mogelijk omdat ik

met cijfers is niet saai, er gaat een wereld

sporten veel; fietsen, wandelen, schaat-

een relatieve buitenstaander ben, ik sta

achter schuil. In interim-opdrachten gaat

sen, skiën “We willen de kinderen in con-

er open in. Voorbeelden van interim-op-

het om toegevoegde waarde leveren

tact brengen met sport en muziek. Met

drachten zijn bijvoorbeeld een tijdelijke

aan klanten, daar ga ik voor en daar krijg

dingen waar ze plezier aan beleven en

invulling van de rol van financieel mana-

ik energie van!”

waar ze later uit kunnen kiezen. Zelf wil ik

ger, het stroomlijnen van (financieel) administratieve processen, een juridische herstructurering en herfinanciering, de selectie en implementatie van een auto-

me graag blijven ontwikkelen in mijn vak Wie: Paulin

Muntel

Wat: Finenze financial consultancy Waar:

Enschede

en ooit misschien eindverantwoordelijk zijn voor de (financiële) huishouding van een groot bedrijf. ”

“Vrijheid en onafhankelijkheid, dat is je kracht!” 109


Nordhornsestraat 137, Denekamp 0541-351 354 www.bollejan.nl


Spontaan, gezellig, ongedwongen Renate Roesink is precies zoals de sfeer in haar restaurant, Pannenkoekenhuis Bolle Jan in Denekamp: spontaan, gezellig en ongedwongen. “Dat zit nu eenmaal in mijn karakter”, zegt ze. “Ik houd van alle soorten mensen en wil ze het graag naar de zin maken.” “Je mag alles doen, maar ga niet in de horeca.” Renate Roesink (40) kan zich de woorden van haar vader nog scherp voor de geest halen. “Hij was bezorgd en wilde niet dat zijn dochter op feestdagen zou moeten werken, en altijd op tijden dat andere mensen vrij waren. Lief van hem, maar ik had juist de drive om op die momenten gas te geven.” Wie:

Renate Roesink

Wat: Pannenkoekenhuis Waar:

Bolle Jan

Denekamp

“Ik zou niet zonder Bolle Jan kunnen”

Haar vader leeft niet meer, maar hij heeft nog wel de eerste schreden van zijn dochter op het horeca- en ondernemerspad kunnen volgen. Vol trots. Want de vlot van de tongriem gesne-

Bolle Jan is echt haar kindje geworden,

Sociëteit), voor het netwerken. Ik vind

den Renate groeide uit tot de succes-

naast haar drie tienerdochters. “Ik heb

het heerlijk om nieuwe mensen te leren

volle uitbaatster/eigenaresse van Bolle

mijn aandacht altijd verdeeld tussen de

kennen, met nieuwe inzichten. Daar ont-

Jan, aan de weg en het kanaal tussen

opvoeding van de kinderen en het werk.

wikkel ik mezelf ook door.”

Denekamp en Nordhorn. “In de beginja-

Dat ging vanzelf, omdat we een tijdlang

Goedlachse Renate is toch al een men-

ren heette de zaak nog ’t Pannekoekhuis

naast de zaak woonden. Sinds zeven

senmens. “Zet me ergens op de wereld

Denekamp. Dat hebben we veranderd in

jaar wonen we iets verderop, aan het ka-

neer, en ik maak snel contacten, leer ook

Pannenkoekenhuis Bolle Jan.”

naal, maar nog altijd op een steenworp

graag andere culturen kennen. Tijdens

afstand.”

de vakanties hebben we al verschillende

Vanwaar die naam? Renate, lachend:

continenten bezocht.”

“Ik noemde mijn man Jan vroeger altijd

Nu de kinderen wat groter zijn, heeft

‘Bolle’. Niet dat hij dik is, maar het werd

Renate meer oog voor de andere dingen

Maar haar thuisbasis blijft Bolle Jan.

een stopwoordje. Later ging mijn oudste

des levens. “Hoewel de zaak een levens-

Renate, die met de gedachte speelt het

dochter de naam Bolle gebruiken. Bolle

stijl is, moet je soms ook loskomen van

restaurant nog een keer goed te verbou-

Papa, enzovoorts. Toen heb ik besloten

je werk, om niet af te stompen. Dus golf

wen, hoopt nog jaren als uitbaatster ac-

de zaak Bolle Jan te noemen en van

ik tegenwoordig en ben ik lid van de

tief te blijven. “Omdat het mijn leven is.

‘Bolle’ een merknaam te maken.”

Twentse VOS (Vrouwelijke Ondernemers

Ik zou niet zonder kunnen.” 111


Geroepen tot het juweliersvak Ze volgde een opleiding tot kapster, maar kwam via haar schoonfamilie in een juwelierszaak terecht. Alsof het zo moest zijn. “Want ik ben altijd gebiologeerd geweest door sieraden”, zegt Judith Jonge Poerink, al twintig jaar het gezicht van Juwelier Jonge Poerink in Hengelo.

“Als er een diamanten jurkje bestond, had ik het gedragen” Wie: Judith

Jonge Poerink

Op de Siepelmarkt in Ootmarsum of ge-

kan altijd rekenen op onze medewerkers,

woon, bij de plaatselijke braderie: Judith

ben erg trots op hen.”

Jonge Poerink was in haar jonge jeugd

De collectie is bovendien standaard up-

niet weg te slaan bij de ringen, oorbellen

to-date. “Daarvoor bezoek ik veel beur-

de Friese meren. Daar kom ik echt los

en kettinkjes. “Als mijn ouders me zoch-

zen, onder meer in Basel, één keer per

van het drukke leven. Verder verheug ik

ten, wisten ze waar ik te vinden was.” Dat

jaar. Dat is zo’n ongelooflijke inspiratie-

me steeds weer op het jaarlijkse uitje,

ze later een telg uit het Hengelose juwe-

bron! Verder doe ik de inkoop voor 50

met mijn schoonmoeder en schoonzus,

liersgeslacht Jonge Poerink zou trouwen,

juweliers.” Judith heeft een speciaal oog

naar Milaan. Lekker shoppen, vier dagen

Jeroen, was echter louter toeval. “We

voor diamanten. “Komt ook door mijn

lang. Ik doe sowieso veel met familie en

kenden elkaar vanaf mijn elfde en kregen

eigen voorkeur. Ik ben een fervent dia-

vrienden. Zo kan ik altijd op de steun van

‘iets’ toen ik zestien was. Maar niet om

mantdraagster, omdat het allure heeft.

mijn man Jeroen rekenen, op welke ma-

zijn achtergrond hoor. Het heeft meer zo

Als er diamanten jurkjes bestonden, had

nier ook. En ook mijn zus is belangrijk, zij

moeten zijn, denk ik.”

ik ze zeker gedragen, haha.”

doet onder meer de administratie. Dat

Op haar 24ste kwam ze in de zaak te wer-

Haar drukke leven in de winkel wisselt

ken, op verzoek van haar schoonmoe-

ze af met momenten van ontspanning.

Judith, moeder van twee tieners, is

der. Tien jaar later, in 2001, nam ze het

“Ik vind het heerlijk om in de tuin te zit-

blij dat haar dochter Joyce de intentie

uit 1928 stammende bedrijf over, samen

ten. Of gewoon thuis.” Ook tripjes en

heeft uitgesproken de zaak later over

met haar man; de derde generatie Jonge

vakanties zorgen voor een geluksge-

te nemen. “Dat zou de vierde generatie

Poerink. “De kracht van onze winkel is de

voel. “Met vrienden gaan we vaak op

Jonge Poerinks zijn. Zo blijft het in de fa-

vriendelijkheid en de sfeer. Met z’n allen

wintersport. En met het gezin varen we

milie, want de juwelierszaak is toch wel

stralen we plezier en vakmanschap uit. Ik

graag met een motorjacht. Meestal op

ons leven. Het maakt echt gelukkig”.

Wat: Juwelier Waar:

Jonge Poerink

Hengelo

geeft rust en vertrouwen.”

113


Mary Kok-Willemsen: Hoofd Vrouwenvoetbal met een missie Mary Kok-Willemsen éét, drinkt en slaapt voetbal. Voor het Hoofd Vrouwenvoetbal van FC Twente is voetbal meer dan een spelletje. Ze wil helpen de droom van meisjes te verwezenlijken. “Ik ben verschrikkelijk veel met mijn werk bezig, maar dat komt omdat ik het heel erg leuk vind.” Een dag zonder voetbal, is een dag niet geleefd voor Mary Kok-

ders – het Zevende dag Adventisme – is de zaterdag een rust-

Willemsen (33). Trainingen geven, video’s en wedstrijden bekij-

dag. “Natuurlijk zorgde de discussie over voetbal, feestjes en

ken, vakliteratuur lezen, vergaderen. Een werkweek telt bij Mary

uitgaan op zaterdag voor slaande deuren. Uiteindelijk zag mijn

Kok-Willemsen al snel meer uren dan de veertig waarvoor ze bij

vader dat het voetbal me zoveel plezier bracht dat ik als com-

FC Twente op de loonlijst staat. Doorgaans is ze rond het mid-

promis één keer per maand bij een club mocht spelen.”

daguur op de club en vaak tegen elf uur ’s avonds weer thuis in Nijkerk. En dan gaat de knop niet direct om. “Ik heb veel

Ze voetbalde van haar 14-de tot haar 18-de jaar bij Be Quick’28,

moeite met inslapen, zelfs in mijn dromen ben ik nog bezig met

maar koos al snel bewust voor het trainersvak. “Als trainer denk

voetbal.” Ze verkeert in de gelukkige omstandigheid dat echt-

ik meer uit mezelf te halen dan als voetballer. Ik vind het hartstik-

genoot Jurgen een groot deel van het huishouden en de zorg

ke leuk om mensen te helpen bij iets waar ze in willen groeien.

voor zoon Jair (4) op zich neemt, maar helemaal gezond is het

Eén van mijn kwaliteiten is enthousiasmeren.” Na de Mavo volg-

niet, beaamt ze. “Soms krijg ik de rekening gepresenteerd. Ik

de ze één jaar een opleiding Sport & recreatie maar dit voorzag

probeer wel de uren in de gaten te houden, maar het lukt niet

onvoldoende in haar behoefte om kennis te vergaren over psy-

echt. Het zit heel erg in mijn hoofd. Ik kan me trouwens niet

chologie en pedagogiek. “Het was naar mijn idee teveel een

voorstellen dat ik een baan heb waarbij ik om vijf uur de deur

feestopleiding.” Ze ging deeltijdcursussen volgen, maar altijd

achter me dicht doe.”

in combinatie met het trainersvak. Al op haar zestiende trainde ze een juniorenteam, op haar 18-e was ze hoofdtrainer en als

Al op jonge leeftijd bepaalde voetbal haar leven. Vele uren

twintiger was ze organisator van voetbalkampen in Nederland

holde ze op straat achter een bal aan. En wanneer in de school-

en Amerika. Ze richtte een stichting, Fimi Prof Sports, op met

banken van het Meandercollege in Zwolle iedereen zich over

als missie het vrouwenvoetbal te professionaliseren. “Ik wil altijd

de stof van de leraar boog, las zij voetbalbladen. “Engels en

het plafond verleggen als een bepaald niveau is bereikt. Ik ben

maatschappijleer interesseerden me nog wel, maar vakken als

bij FC Twente gekomen nadat voorzitter Joop Munsterman had

scheikunde en wiskunde konden me echt niet boeien. Dan zat

aangegeven met vrouwenvoetbal te willen beginnen.”

ik in mijn trainingsbroek trainingen voor te bereiden”, bekent ze

114

met een glimlach. “Ik was een ratje. Toch heb ik een heel leuke

In Enschede werd ze in mei voor de eerste keer landskampi-

schooltijd gehad, want mijn docenten snapten mij op de één of

oen. Twintigduizend fans juichten tijdens de huldiging (ook)

andere manier.” Ook haar ouders ondersteunden haar om dat-

voor de voetbalvrouwen. “Ik wist niet dat die Tukkers zo konden

gene te doen wat ze echt graag wilde. “Ze zagen dat ik er dag

feesten”. Het effect is groter dan iedereen beseft, zegt Mary

en nacht mee bezig was. Video’s kijken, op tijd naar bed gaan,

Kok-Willemsen. Want de meisjes in het publiek beseffen dat zij

met gewichten op mijn voeten de trap van een flat beklimmen

ook op zo’n podium kunnen staan. En het is een signaal dat FC

om maar sterker te worden. Continu was ik druk met voetbal.”

Twente vrouwenvoetbal serieus neemt. In weerwil van de ge-

Ze moest wel strijd leveren om lid te kunnen worden van een

ringe media-aandacht, het feit dat niet alle profclubs een vrou-

voetbalclub. Want volgens de geloofsovertuiging van haar ou-

wenafdeling hebben en sommige ‘kenners’ denigrerend over


het niveau spreken. “Het frustreert me niet, maar ik verbaas me Ze is de nieuwe FC Twente-trainer Co Adriaanse nog altijd dankwel dat sommige volwassenen niet doorhebben wat voor im- baar dat hij haar bij Ajax de kans gaf, nadat andere clubs haar pact hun woorden hebben op toekomstige generaties. Als een afwezen. Volgend jaar staat ze als Hoofd Vrouwenvoetbal minder technisch directeur van FC Utrecht zegt dat het nooit wat wordt vaak op het veld maar wil ze wel de cursus ‘coach betaald voetmet het vrouwenvoetbal, geeft hij een boodschap af richting bal’ volgen. Niet zozeer om aan de slag te kunnen bij een promeisjes van tien jaar oud dat ze niet interessant zijn. Maar als fessioneel mannenteam, maar vooral om meer kennis te kunnen volwassenen moeten wij juist aan kinderen het gevoel geven vergaren. “Wie weet wat er daarna gebeurt.” Vooralsnog is haar dat ze alles kunnen worden wat ze willen.” Op haar twaalfde, blik eerder gericht op hulp aan ontwikkelingslanden. “Dat heeft toen ze bij een voetbalclinic van PEC Zwolle in de prijzen viel, zei altijd mijn interesse gehad. Hoe kan het dat mijn zoontje wel eten een medewerker van die clinic tegen haar dat het jammer was en een huis heeft, maar dat dit in ontwikkelingslanden geen vandat ze geen jongen was, want dan kon ze bij PEC Zwolle spelen. zelfsprekendheid is? Ik kan moeilijk tegen onrecht. Als volwassen ”Het voelde als onrecht. Ik kon harder trainen, eerder naar bed mensen moeten we in de basisbehoeften van kinderen voorzien gaan maar niet veranderen dat ik een meisje ben. Achteraf ge- en deze beschermen.” Ze heeft een manier gevonden waarop zien heeft me dat enorm gemotiveerd.”

ze, in combinatie met haar nieuwe functie bij FC Twente, iets kan betekenen voor ontwikkelingslanden. “Ik kan er nog niet teveel

Het betaalde voetbal is een mannenwereld, zo heeft ze zelf er- over uitweiden, maar volgend jaar ga ik hier handen en voeten varen toen ze een stageplek zocht bij een betaald voetbalclub. aan geven.”

Wie:

Mary Kok-Willemsen

Wat:

Hoofd Vrouwenvoetbal FC Twente

Waar:

Enschede

“Ik kon harder trainen, eerder naar bed gaan maar niet veranderen dat ik een meisje ben.”

115


Hoe haal je het beste uit jezelf, vind je je passie en breng je werkelijke verandering in leven?

Geef je kind een dosis levenslessen!

www.sunshine www. sunshine forthe sunshinefor for thesoul the soul soul.nl soul.n .nl .nl


De overtreffende trap van groei Haar dochtertje bedacht de naam van haar uitgeverij. Ze was vier en Edith Hagenaar vertelde haar over Aziatische landen. Ze noemde Indonesië, Maleisië… “Oh, zei het meisje, “Paleisië, wat mooi, een land vol paleizen…” “Ik vond het meteen zo mooi, zegt Edith Hagenaar, dat ik die naam aan mijn bedrijf heb gegeven. Het archetype van paleizen staat voor groei, voor de overtreffende trap van waar je nu bent. Dat klopte voor mij helemaal. Mijn uitgeverij richt zich op persoonlijke groei, met producten waar je blij van wordt. Ik ben begonnen uit idealisme. Ik was op zoek naar spirituele kinderboeken en die waren er niet. Dan doe ik het zelf, dacht ik. Wie: Edith

Hagenaar

Wat: Palaysia Waar:

“Persoonlijke groei is iets waar ik mijn hele leven mee bezig ben geweest.”

Productions

Enschede

Dat is nu vijftien jaar geleden. Ik ben eigenlijk mijn hele leven uitgever geweest,

orakelkaarten, spellen en online pro-

“Ik kan de combinatie werk en kinderen

realiseer ik me achteraf. Als kind was ik

ducten. Inmiddels heeft ze een keur aan

heel goed regelen, zegt ze. Als ik iets

al bezig om boekjes in elkaar te zetten.

gerenommeerde auteurs in haar fonds.

met de kinderen wil ondernemen, doe

Toen ik zestien was richtte ik met twee

Ze steekt veel werk in de ontwerpkant:

ik dat gewoon. Ik heb contacten met bij-

vriendinnen ‘De Stichting Nederlandse

“Het moet niet alleen inhoudelijk inspi-

voorbeeld China en Amerika en mede

Schoolpers’ op. Dat hebben we vier jaar

reren, maar er ook uitzien als een ca-

daardoor werk ik vaak ’s avonds of ‘s

gedaan en het was een waanzinnig suc-

deautje.” Haar afzetgebied bereikt ze

ochtends vroeg. Ik heb ook een bedrijf in

ces. We interviewden beroemde men-

vooral via internet. “Toen ik mijn bedrijf

Duitsland en dat loopt heel goed, maar

sen, zoals Adriaan van Dis, gingen naar

begon had ik een baan en een kind en

ik wil doorgroeien: Frankrijk, Engeland,

concerten en verdienden ook nog eens

geen tijd om langs boekhandels te gaan.

Spanje... ik heb internationale ambities!”

een flinke som geld.”

Ik ben nu 16 jaar actief op internet en het liep vanaf dag één. Mede door de

Naast uitgeven en schrijven geeft Edith

Edith studeerde bedrijfskunde en mar-

gratis nieuwsbrieven die ik maak, waar-

ook workshops, zowel in het bedrijfsle-

keting en werkte een aantal jaren in die

van de ‘Affirmatie van de Maand’ inmid-

ven als aan particulieren. Bijvoorbeeld

hoedanigheid. Ze startte haar uitgeverij

dels door tienduizenden mensen wordt

hoe je je dromen waar kunt maken, of

eigenlijk als hobby. De eerste paar boe-

gelezen.”

hoe je gemakkelijk af kunt vallen puur

ken schreef ze zelf en op een gegeven

op geestkracht, door positief te denken.

moment viel het kwartje. “Dit is mijn pas-

Ze werkt fulltime in haar uitgeverij, maar

Zelf is Edith vijfentwintig kilo afgevallen

sie, wist ik, dit voelt niet als werken. En

hoeft niets te missen van haar kinde-

op die manier, dus ze weet waarover ze

dan kun je bergen verzetten.”

ren Rhuben, Saffier en Juup. Ze werkt

praat. “Mijn missie is mensen te hel-

Ze geeft boeken uit, voor zowel volwas-

aan huis en schreef zelfs een boek over

pen het beste uit zichzelf naar boven te

senen als kinderen, maar ook dvd’s, cd’s,

thuiswerken. Dat loopt al jaren geweldig.

brengen.” 117


met het oog op mensen

scoop vindt dat mensen zelf sturing moeten geven aan hun eigen leven en wil daar graag bij helpen door de weg te wijzen naar, door te verbinden met en te ondersteunen waar nodig. Iedereen heeft recht op een toekomstperspectief.

peuters

vrijwilligers

scoop speelt!

scoop doet!

ouderen

tieners

scoop steunt!

scoop stimuleert!

activiteiten/wijk

arbeidsparticipatie

scoop helpt!

scoop werkt!

kinderen

ouders

scoop groeit!

scoop leert! Stadhuisplein 2-6 7607 EK Almelo t 0546 544 100

Volg ons op: www.scoopwelzijn.nl info@scoopwelzijn.nl


Een welzijnsorganisatie is net zo goed een bedrijf Het Almelose Scoop is een welzijnsorganisatie. Toch ziet directeur/bestuurder Annabell Engles zichzelf als zakenvrouw. “Je werkt bedrijfsmatig, legt verantwoording af over gemeenschapsgeld en net als in een bedrijf ben je

“We hebben ons allebei altijd heel plezierig gevoeld in onze rol. Die geeft ons beiden de gelegenheid om onze talenten te ontplooien. Mijn man is architect en leeft zich uit in de verbouwing van

24/7 bestuurder.”

huis en tuin.” Net als haar dochters sport Annabell graag. Hardlopen, roeien en

Annabell Engles profileert zich als direc-

graag dat mensen zich ontwikkelen, ook

fietsen, in die volgorde. “Het moeilijkste

teur/bestuurder van een welzijnsorgani-

de 150 personeelsleden en de 350 vrij-

van hardlopen is het moment dat je je

satie zoals iemand met een eigen bedrijf.

willigers van Scoop. “De inzet van deze

schoenen moet aantrekken.

Scoop wordt immers afgerekend op re-

mensen met hoofd, hart en handen be-

Maar de voldoening na afloop is je ca-

sultaten, moet kwaliteit leveren en dat

paalt uiteindelijk het succes. In je eentje

deautje. En omdat hardlopen moeite

tegen een aantrekkelijke prijs. “In wel-

krijg je dit absoluut niet voor elkaar.”

kost, roepen je benen zo hard om aan-

zijnsland is aanbesteding tegenwoordig heel gewoon, dus er is ook concurrentie.”

dacht, dat je niet meer nadenkt over je Haar twee dochters (15 en 18) lijden niet

werk. Dus je hoofd raakt leeg en dan ko-

onder haar drukke baan, denkt ze. “Uit

men de meest fantastische oplossingen

En net als bij een eigen bedrijf maakt

onderzoek blijkt dat dochters van wer-

en invallen naar boven. Net als in mijn

Annabell lange dagen. Niet dat ze daar-

kende moeders de rest van hun leven op

werk is de essentie dat je vooruitkomt

over klaagt. Integendeel. Het werk van

alle fronten beter presteren. Natuurlijk

door de ene voet voor de ander te zet-

Scoop - mensen perspectief bieden -

zijn er momenten dat je elkaar misloopt,

ten en door te gaan.

doet ze met plezier en passie. “Ik vind

vooral nu we allemaal veel aan sport

het belangrijk dat mensen hun leven

doen. Het lukt bijna niet meer om altijd

“De medewerkers en ik hebben Scoop

weer oppakken. Scoop biedt daarbij on-

gezamenlijk te eten. Gelukkig maken

vanaf de grond opgebouwd en we be-

dersteuning en kijkt wat de mensen zelf

sms en e-mail veel goed. Daardoor sta je

staan nu vijf jaar. Daar ben ik trots op.

kunnen.” Zo zit Annabell in elkaar. Ze wil

toch voortdurend in contact met elkaar.

Dat met elkaar doelgericht werken vind

En we zoeken altijd wel naar een moment

ik heel belangrijk. Er toe doen, een ver-

om samen te zijn.” Van meet af aan zorg-

schil maken, daar word ik blij van. Net zo-

de haar man voor huis en kinderen, dus

als Scoop er toe doet voor de Almelose

er was steeds een vast punt.

samenleving.”

Wie: Annabell Wat: Scoop Waar:

Engles

welzijn

Almelo

“Je bent 24/7 bestuurder.” 119


OrganizeThis! Begeleidt al uw internetprojecten

van

A

t/m

Z

Organize This!: Slim, effectief en onafhankelijk advies; Jarenlange kennis en ervaring in interactieve media; Van strategie tot en met implementatie; Slaat een brug tussen communicatie, design en techniek; Sterk in projectmanagement; Weet mensen te mobiliseren en enthousiasmeren.

Staalsteden 4 - 4 | 7547 TA Enschede | www.organizethis.nl | info@organizethis.nl

PLUSHOP.NL VO O R E E N U N I E K E P A R A P L U

Bij Plushop.nl kunt u terecht voor allerlei soorten paraplu’s Doorzichtige paraplu’s Hartparaplu’s Trouwparaplu’s Paraplu’s bedrukken per stuk

www.plushop.nl


Soms heb je van die dromen... Lian Pierik heeft op haar bureau een fotolijstje staan met de tekst: ‘Soms heb je van die dromen die je wakker houden… tot je ze uitvoert.’ “Ja, dat is echt een tekst die bij me past,” zegt ze.”

“Ik zou ooit wel Twentse zakenvrouw van het jaar willen worden.”

Wie: Lian

Pierik

Ik werkte vanaf m’n negentiende als pro-

leukste paraplu’s bestellen, van een en-

jectmanager bij een internetbedrijf in

kele tot wel duizend stuks, met en zon-

Enschede. Na ruim zes jaar wilde ik wat

der logo. Maar dat doet ze er gewoon

voor mezelf beginnen, een droom die

bij. Organize This! is haar core business.

ik al heel lang koesterde. Ik kom uit een

Ze regelt en managet internetprojecten

tien jaar schrijf ik een boek hierover voor

ondernemersfamilie, met een vader en

voor bedrijven. Klanten, die net even dat

ondernemende jonge vrouwen. Als ik

twee broers, die ook een eigen bedrijf

laatste stukje kennis of capaciteit missen

veertig ben, wil ik niet tegen mezelf zeg-

hebben. Ze zijn allemaal succesvol, dus

op internetgebied, adviseert en bege-

gen ‘had ik maar. ’Ik ga liever op mijn

het was wel logisch dat ik ook die ambi-

leidt zij. Dankzij haar werkervaring weet

bek, dan dat ik iets niet doe.”

tie had.”

ze waar de klanten behoefte aan hebben

Wat: Organize Waar:

This!/Plushop.nl

Enschede

en kan ze snel schakelen tussen klant

“Doelen stellen, dromen hebben, leven

“De afgelopen jaren is er veel gebeurd in

en leverancier. Het voordeel voor deze

en genieten,” zo vat Lian Pierik haar kijk

mijn leven. Vervelende dingen, maar ook

bedrijven is, dat zij zich kunnen richten

op het leven samen. Ze werkt hard, maar

hele mooie dingen. Ik ontmoette mijn

op hun eigen onderneming. “Iedereen

samen met haar vriend geniet ze van het

huidige vriend, hij inspireerde mij en

moet doen waar ’ie goed in is,” is haar

leven. Skiën, tennissen of concerten be-

stond achter mij. Dat gaf me de steun en

visie.

zoeken, dat doet ze graag. Ook draagt

het vertrouwen om de stap te wagen. Hij zei: ‘Als iemand het kan, ben jij het wel!”

ze FC Twente een warm hart toe. Ze is lid “Begin dit jaar heb ik echt moeten

van de New Business Society voor jonge

knokken.. Het was best moeilijk om mijn

ondernemers. “Ik zou ooit wel Twentse

September 2010 begon Lian full time

vastigheid op te geven: mijn leaseauto,

zakenvrouw van het jaar willen worden,

voor zichzelf. Ze had al een webwinkel

laptop, salaris en helaas ook mijn vaste

lacht ze. Maar ik leef nu en ik doe waar ik

op internet, Plushop.nl. Je kunt er de

plaatsje bij FC Twente. Ik dacht: “Over

me goed bij voel!” 121


Contactgegevens

Onze modezaak Onze boetiek voor dameskleding

Beckumerstraat 24

is gevestigd in Boekelo, nabij

7548 BG Enschede

Enschede

T 053 428 30 04

Twente.

en In

Haaksbergen

onze

in

kledingwinkel

www.ladeut.nl | info@ladeut.nl

verkopen wij dameskleding van diverse merken. Naast damesmode

Maandag Gesloten

bieden wij in onze modewinkel ook

Dinsdag

allerlei accessoires en aanverwante

Woensdag 9:30 - 18:00

producten zoals riemen, tassen,

Donderdag 9:30 - 18:00

sieraden etc.

Vrijdag

9:30 - 18:00

Zaterdag

9:30 - 17:00

9:30 - 18:00

Scarva Woman - Scarva Jeans Company - l’Argentina - Rosner - Anne Fontaine - Marc Aurel - van Avendonck IBana Rouge - Mc Gregor - Cambio - Olsen Europe - Hauber - Strook - Carla Goli - Jean Paul


Het glas is altijd halfvol Haar modezaak heet La Deut en het is een naam die meteen blijft hangen. Eigenaresse Rita van Deutekom heeft voor verschillende modezaken gewerkt. Ze wilde haar ervaring gebruiken om een eigen zaak te beginnen. Wie: Rita Wat: La Waar:

van Deutekom

Deut Mode Boekelo

Boekelo

“Toen ik hoorde dat de eigenaresse van een modezaak in Boekelo er mee wilde stoppen, dacht ik: ‘Dit is mijn kans,‘vertelt Rita. Na een plezierige overdracht mocht ik mij de nieuwe eigenaar noemen en werd de winkel gerestyled. Het is met

“Ik hoef niet erg rijk te zijn, maar wel heel gelukkig. Als je dat bent, kun je alles aan!”

professioneel advies en de inzet van familie en vrienden geweldig gelukt! Het contact met mijn klanten staat altijd voorop. Dat betekent persoonlijke aandacht, een kopje koffie voor de klant en een eerlijk advies. Ik heb een hele goeie klantenbinding en een brede doelgroep. Jonge en oudere, werkende en sportieve vrouwen, die vaak een maatje meer

Daardoor kwam mijn moeder er alleen

van skiën en als de tijd het toelaat, ga ik

hebben. Dat vergt aandacht en vakken-

voor te staan. Ze was een hele moe-

graag een weekje weg met mijn partner,

nis. Twee keer per jaar houd ik een mo-

dige en verstandige vrouw. Ze heeft al-

die ook zelfstandig ondernemer is. Ik zou

deshow in mijn eigen winkel. Met een

tijd tegen ons gezegd dat we moesten

de zaak wel willen uitbreiden, maar als ik

vast team van mannequins, een goed

doorleren en onafhankelijk zijn, op eigen

heel eerlijk ben, zie ik hoe betrekkelijk

verzorgd hapje en drankje en na afloop

benen staan. Ik heb een sterke band

alles is. Mijn leven is wel gevuld, dus ik

een persoonlijk geschenk voor de be-

met mijn zussen en we hebben alle drie

ben er niet zo zeker van dat het allemaal

zoeksters. Dat zie ik als een investering.

op eigen kracht onze plek in de wereld

groter moet.

Ik sta ook op de Military, dat noemen we

veroverd. Mijn oudste zus is kinder- en

Wat de winkel betreft, vind ik dat kleine

‘Women at the Military.’ Men is vaak aan-

jeugdpsycholoog met een eigen prak-

en gezellige ook veel persoonlijker. Ik

genaam verrast als blijkt dat de kleding

tijk, ik heb een modezaak en mijn jong-

heb bereikt wat ik wilde. Vanaf de eerste

en merken in Boekelo zelf te koop zijn.”

ste zusje heeft een goede functie bij een

dag dat ik mij eigenaresse van La Deut

organisatie-adviesbureau.”

mocht noemen, geniet ik met volle teu-

Rita heeft doorzettingsvermogen en

gen van mijn succes en onafhankelijk-

een positieve levenshouding meege-

“Pascal, mijn zoon, is tweeëntwintig.

heid. Natuurlijk zit het wel eens tegen

kregen van thuis. “We waren thuis met

Hij tennist, net als zijn vriendin, niet on-

en is het glas half leeg. Maar gelukkig

drie meisjes. Mijn vader kreeg op jon-

verdienstelijk en hij is tennisleraar. In

schenkt mijn partner met veel plezier

ge leeftijd een ernstig auto-ongeluk.

mijn vrije tijd tennis ik ook, we houden

mijn glas weer vol.” 123


Anita Reijnders is sinds 2009 als kunstenaar actief. Het schilderen van portretten is haar passie. Wat als hobby is begonnen is uitgelopen tot een serieuze bezigheid. Ze maakt zowel vrij werk, als werk in opdracht. In haar portretten probeert ze de sfeer en iemands karakter te pakken. De portretten worden geschilderd in een popart stijl, abstract, modern en heel herkenbaar. Geboeid door de mimiek en uitstraling van de persoon, wordt deze op doek geschilderd. Hierbij gaat ze net zo lang door, totdat het gezicht de juiste

Anita Reijnders

blik heeft. Anita schildert voornamelijk met acrylverf, en in minimaal 3 lagen. Ook geeft zij schilderworkshops, o.a “Boedhha”schilderen, en heeft regelmatig exposities. Voor meer informatie en werken: www.anjoy.exto.nl

Kunstzinnig Twente Sieraden en vrouwen horen bijna onafscheidelijk bij elkaar. Sieraden vertellen veel over de vrouwen die ze dragen. Is ze ingetogen, vermijdt ze op te vallen of is ze zelfbewust, vol zelfvertrouwen. Hier ben ik, ik draag, ik durf, ik mag er zijn en iedereen mag mij zien. Voor deze vrouwen ontwerp ik graag sieraden. Van kinds af aan had ik al de droom later sieraden te gaan ontwerpen en vervaardigen. Die droom kwam uit, mijn passie bleef ik trouw. Creatief in eigen atelier, altijd gezellig met boeiende en uitdagende klanten. Ga jij voor exclusiviteit, het unieke, je eigen stijl en dat wat bij jou past, kom dan eens langs in mijn atelier te Enschede of kijk op… www.ligita.nl

Ligita Brinkman- Jauniskis Hanny Holdijk woont en werkt in het Twentse Twekkelo, nabij Enschede. Van jongs af aan is zij bezig met tekenen en boetseren. Ze heeft tekencursussen gevolgd en les gehad van verschillende bekwame kunstenaars. Vanaf 1999 besteedt zij meer tijd aan het schilderen en ontwikkelt zich daarin steeds verder. Het liefst werkt zij met acrylverf in heldere kleuren. Ze probeert d.m.v. verschillende texturen en contrasten een soort blijheid of melancholie in haar doeken over te brengen. Onderwerpen als muziek, dans, dieren, maar vooral de mens in al zijn hoedanigheden zijn inspiratiebronnen. De nieuwsgierigheid, het verlangen naar wat nog gaat komen en een zoektocht naar wat het leven nog voor haar in petto heeft, stimuleren haar enorm.

Misschien wel een soort heimwee naar vroeger…of later? www.hannyholdijk.nl

Hanny Holdijk 124


Cobie Baart werd in 1952 geboren in Ermelo. Zij leerde tijdens haar opleiding tot neuroloog in de beginjaren 90 tekenen van de Amersfoortse kunstenares Mieke Monshouwer. Na haar vestiging in de ZiekenhuisGroepTwente ( ZGT ) te Hengelo heeft zij jaren lang les gekregen van Piet Kusters . Hij bracht haar de beginselen van de olieverftechniek bij en stimuleerde een eigen ontwikkeling( 1995-2001.) Na een aanvankelijk vrij concreet uitdrukken van situaties en dromen heeft zij inmiddels een kleurrijke abstracte stijl ontwikkeld die uitdrukking geeft aan processen van innerlijke bewustwording. Waar zij in haar werk de innerlijke overtuigingen van mensen probeert helder te krijgen ten bate van hun herstel is haar schilderwerk een verheldering van wat zich in haar ontwikkelt , een weergave van een innerlijke reis. Naast haar passie voor het schilderen heeft ze ook plezier in het bronsgieten en het maken van sculpturen. www.cobiebaart.nl

Cobie Baart

Ze woont en werkt in Haaksbergen. Haar grote passie is kunst: exposities, galeries en musea bezoeken, en schilderen! In de jaren negentig bezocht zij de AKI in Enschede, en heeft ook bij meerdere bekende kunstenaars lessen gevolgd. Haar werk kenmerkt zich door krachtige en expressieve beelden. De schilderijen zijn een feest van kleur, beweging en dynamiek. De natuur vindt ze prachtig, maar ze krijgt ook haar inspiratie uit tijdschriften, stedentrips, architectuur, mode, mens en dier en de schoonheid van alledag. Ze schildert in zowel olie als acryl, en ook gebruikt ze gemengde technieken. Haar schilderijen worden gekenmerkt door het vele kleurgebruik dat resulteert in vrolijke en optimisme uitstralende doeken die veel mensen aanspreekt. www.petravanlochem.nl

Petra van Lochem Veronica Berkvens (1956): “Werken is kijken, (be)schrijven, verwerken tot schilderijen in olieverf, tekeningen en aquarellen. Altijd is de natuur en het buiten-zijn de basis. Stille plekken, schaars bewoond, in Nederland of de uitgestrektheid van het noorden in Europa of Canada. De wisseling van de seizoenen, met de daarbij horende wolken en kleuren. De altijd-durende kringloop van het bestaan, geboren worden, sterven, is een geruststellende gedachte. Takken, schelpen, stenen, worden meegenomen, bestudeerd, en in het schilderij teruggeven aan de natuur, een nieuwe bestemming. Maar ook verstilde stadsgezichten, havens, restanten van bebouwing en eenzame schuren passen naadloos in deze beeldtaal. De stugheid van het bestaan, overlevingsdrang van dieren, de melancholie van het leven. In al het werk overheersen zorgvuldig afgetoonde groen/grijs/blauwe kleuren, in een rijk palet aan tussentinten, in een min of meer figuratieve taal waarin fantasie en gedeeltelijke abstractie een rol spelen�. Veronica Berkvens geeft reeds vele jaren les in tekenen en schilderen voornamelijk aan volwassenen, in Enschede en verschillende andere plaatsen in Twente. www.elteha.nl/veronicaberkvens.htm

Veronica Berkvens 125


Drienerstraat 25-27 7551 HK Hengelo T

E

074 291 67 57 info@cadre.nl

W www.cadre.nl

Openingstijden winkel Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 - 18.00 uur Zaterdag

10.00 - 17.00 uur Wij zijn o.a. leverancier van:

CADRÉ Lijstenmakerij & Art-Gallery

KWALITEIT IN HET KADER VAN UW WENSEN

• Lijsten op maat • Restaureren

• Passepartouts • Wissellijsten • Spiegels

• Ophangsystemen • Schildercursus • Workshops

• Expositieruimte


Moederschap om in te lijsten Cadré Lijstenmakerij & Art- Gallery is het kunstzinnige koninkrijk van Ursula Aubri. De veelzijdige Enschedese combineert er op lenige wijze haar vele artistieke werkzaamheden met het moederschap. “Dat ik mijn zoontje Sem om me heen heb, is een onbetaalbare rijkdom.”

Ursula is blij dat ze de stap gemaakt heeft. In haar lijstenmakerij annex atelier straalt ze één en al enthousiasme uit. “Dit is echt mijn leven. De lijstenmakerij is mijn core-business. Het is erg belangrijk om de juiste lijst bij een kunstwerk te vinden, dat maakt het plaatje echt af.

Opgewekt dartelt de tweejarige Sem

vandaag gebruik ik zijn olieverf. Heel

rond door de winkel van zijn moeder.

speciaal.”

Verder schilder ik ook in opdracht van

Maar daarmee houdt zijn bijdrage niet

Ursula wist (dus) al vroeg welke kan ze

klanten en geef ik artistieke cursussen en

op. Aan de muur hangen fraai ingelijste

op zou gaan. Want: “Ik ben altijd gefas-

workshops, om mensen kennis te laten

kunstwerkjes die zijn handschrift dragen.

cineerd geweest door vormen en kleu-

maken met de mysterieuze wereld van

“Sem heeft de composities gemaakt en

ren.” Maar dat ze ooit een eigen bedrijf

de schilderkunst. En weet je: schilderen

ik heb ze ingeschilderd”, legt Ursula uit.

maakt gelukkig. Het ontkoppelt mensen

“Wij noemen het semiart, met een ver-

even van de jachtige 24-uurs maatschap-

wijzing naar zijn naam, Sem and I, ofwel half-kunst. We maken en verkopen die kunstwerken voor het goede doel, voor de Stichting Kans voor een Kind.”

“Je krijgt spijt van de dingen die je niet doet”

pij en stimuleert de creativiteit.” Door haar ambachtelijke werk is Ursula niet het prototype van een zakenvrouw. “Gelukkig helpt mijn man Maarten, in

Dat het kunstenaarstalent van Sem al

zou leiden en een heuse zakenvrouw zou

wie ik inmiddels de kunstenaar/lijsten-

vroeg wordt ontgonnen, is een familie-

worden? “Daar kijk ik nu ook nog wel

maker naar boven heb gehaald, me met

trekje. Ook Ursula kreeg de liefde voor

eens van op.” Zeven jaar geleden deed

de verdere ontwikkelingen binnen het

(levens)kunst met de paplepel ingego-

de kans zich voor. “De eigenaar van de

bedrijf.” Want Ursula ontkomt niet aan

ten. “De grootste inspiratiebronnen zijn

lijstenmakerij waar ik werkte, wilde de

de moderne vormen van verkoop. En

mijn opa’s. Mijn Indische grootvader

zaak verkopen. Of ik interesse had? Ja!

dus kunnen haar lijsten binnenkort ook

overleed toen ik vijf was, maar is nog

Het was een groot avontuur, maar mijn

worden besteld op www.dejuistelijst.nl.

steeds mijn held. Van mijn Nederlandse

levensmotto is: ‘Je krijgt spijt van de din-

“Persoonlijk contact is het mooist, maar

opa kreeg ik tekenles en erfde ik

gen die je niet hebt gedaan.’ Daar geloof

we moeten ook gewoon mee met de

schildersmateriaal. Tot op de dag van

ik heilig in. ”

tijd.”

Wie: Ursula

Aubri

Wat: Cadré

Lijstenmakerij en Art-Gallery

Waar:

Hengelo

127


TS M , D E B U S I N E S S S C H O O L VA N T W E N T E

“Come here, so I can kick you.� Mahatma Gandhi, 9 years old

Zou Mahatma Gandhi, de man die zei dat we nooit problemen met geweld zouden moeten oplossen, als grote leider zijn geboren? Of is leiderschap vooral iets wat je moet ontwikkelen? Beide, zegt TSM Business School. Leiderschap dat al in mensen zit, brengt TSM tot ontwikkeling. Want wie doorbraken wil realiseren binnen business, technologie of industrie begint met het innoveren van zichzelf. Kies Ăşw programma op tsm.nl


Samen bouwen aan een leefbare wereld De rode draad in haar leven? Het streven naar een betere wereld voor iedereen. Door die levensfilosofie voelt Carla Wijers zich perfect op haar plaats bij TSM Business School, in de functie van associate dean personal development & research. “TSM is authentiek, onderscheidend en vervult als duurzame business school een voortrekkersrol in het ontwikkelen van managers voor de toekomst. Ik vind het inspirerend en waardevol om hieraan een bijdrage te mogen leveren.” Carla’s werkzaamheden bij TSM focus-

“Het grote thema van duurzaamheid terugbrengen naar individuele verantwoordelijkheid”

sen enerzijds op het ontwikkelen van nieuwe kennis over duurzaamheid en diversiteit in organisaties, anderzijds op

Wie: Carla

Wijers

de persoonlijke ontwikkeling van deel-

beroepsvereniging voor trainers en coa-

nemers aan TSM-opleidingen. Dat Carla

ches. Bij alles wat ze deed stond de men-

bij TSM Business School met veel toe-

selijke maat en ontwikkeling centraal.

wijding het vak ‘duurzaam ondernemen’

In haar huidige rol is het niet anders.

onderwijst, komt allesbehalve uit de

Sinds drie jaar is ze als associate dean

dat stimuleer ik van harte, zonder jezelf

lucht vallen. De geboren Limburgse, te-

werkzaam bij TSM Business School in

te overschreeuwen. Ik probeer daar zelf

genwoordig woonachtig in De Bilt, is al-

Enschede, onder meer (dus) als docent

een voorbeeld van te zijn.” En zo blijft de

tijd gefascineerd geweest door mensen

duurzaam ondernemen. “Ik probeer het

menselijkheid een belangrijk thema voor

en het samen bouwen aan een leefbare

grote thema van duurzaamheid en maat-

de import-Utrechtse. “Natuurlijk moet

wereld. Die ‘drive’ komt deels voort uit

schappelijk verantwoord ondernemen

een manager bij TSM bedrijfskundige

haar opvoeding. “Bij ons thuis is sociale

bij managers terug te brengen naar hun

kennis ontwikkelen, daarnaast staat de

bewogenheid altijd gestimuleerd”, zegt

individuele

om

persoonlijke ontwikkeling hoog in het

ze. “Ik mag dan uit een katholiek gezin

een steentje bij te dragen aan een bete-

vaandel. Logisch vind ik, want hoe kun

stammen, onze persoonlijke ontwikke-

re wereld voor zichzelf en voor de kinde-

je een ander managen, als je dat niet bij

ling, onze eigen weg zoeken heeft altijd

ren. Vind het ook heel interessant om er-

jezelf kunt.”

voorop gestaan.”

varingen te delen met mensen die veelal

Om de geest scherp te houden, doet

Met de ouderlijke bagage in haar denk-

jonger zijn dan ik. Van die gesprekken

Carla aan fitness en leest en kookt ze

beeldige

rugzak,

ontwikkelde

verantwoordelijkheid

Wat: TSM Waar:

Business School

Enschede

Carla

leer ik zelf ook, want er is niet één waar-

graag. “De ultieme ontspanning? Met

zich via de Universiteit van Utrecht tot

heid.” Een andere (levens)les die Carla

mijn partner uitwaaien aan zee en dan

cultuurhistorica, stond ze als geschie-

in haar werkzaamheden bij TSM koes-

rozig een donkerbruin biertje drinken,

denisdocent voor de klas, werkte ze als

tert: toon lef vanuit bescheidenheid.

dat zijn hoogtepunten in genieten van

wetenschapper en gaf leiding aan een

“Maak zichtbaar waar je goed in bent,

het leven.” 129


Wilt u ook proямБteren van onze aanbieidingen? JA!!! Kom dan snel naar de

WOONBOULEVARD ALMELO naast de Gamma WWW.VEENVLIETMEUBELEN.NL


Stilzitten is er niet bij Ze is gek van auto’s en paarden, praat als Brugman en staat het liefst hele dagen in de meubelzaak aan de Woonboulevard in Almelo. Met haar 66 jaar mag Hermien Veenvliet dan de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, stoppen is geen optie. “Ik kan nu eenmaal niet stilzitten, moet altijd iets te doen hebben.”

gaan rijden. Inmiddels zijn ook onze kleinkinderen lid van de manege. Het zit echt in de familie.” Een andere passie van Hermien betreft auto’s. “Ik ben een echte autogek”, zegt ze. “Op mijn 22ste reed ik al in een mooie Porsche 911 en later zouden er nog vele andere merken volgen. Weet je wat ik fascinerend vind:

Hermien Veenvliet heeft een hoog ar-

vind het heerlijk om in de stal paarden-

ergens op een pleintje in Lugano of Nice

beidsethos, altijd gehad. Die eigenschap

lucht op te snuiven en te helpen, met een

zitten en naar de ronkende geluiden van

werd vanaf haar zeventiende extra ge-

oude spijkerbroek aan.”

auto’s luisteren die vanuit de zijstraten

stimuleerd door de verkering met haar

komen aangereden. Heerlijk!”

latere man, de in Almelo en omgeving

Hermien heeft altijd iets met paarden

bekende

Dick’.

gehad. “Ik heb vroeger buitenaf ge-

“Ik ben ooit letterlijk voor de leeuwen

woond, mijn neefjes reden paard en la-

gegooid”, vertelt ze.

ter is onze dochter Marlies wedstrijden

rashandelaar

‘Ome

“Mijn schoonvader was een goede

Wie:

Hermien Veenvliet

Wat: Veenvliet Waar:

Meubelen

Almelo

standwerker en op een dag, op de markt in Leeuwarden, zei ik met mijn grote mond: ‘dat kan ik ook.’ Hij twijfelde geen moment en zei: ‘hier, je weet toch hoe het moet?” Vervolgens ben ik als aspirantstandwerker tosti-ijzers gaan demonstreren. Mijn schoonvader stond zonder dat ik het wist achter me en zei aan het eind van de dag: ‘Je bent geslaagd’. Dat was een mooie bevestiging.”

“Ik ben verzot op paarden, auto’s en de meubelzaak”

Hermien zou een jaar of dertig actief blijven als standwerker, op markten en beurzen door het hele land. Daarna bestierde ze lange tijd Kikado, een kadoshop aan de Grotestraat in Almelo. De keten groeide uit tot vier winkels, maar in 2009 besloot Hermien de activiteiten te concentreren in één, grote meubelzaak: Veenvliet Meubelen. “Daar hebben we een groot aanbod aan sfeervolle en eigentijdse meubelen tegen eerlijke prijzen. Dat is vooral te danken aan het slimme inkoopbeleid van mijn man Dick.” Zelf staat ze hele dagen achter de toonbank, met alle soorten van plezier. “Ik ben geestelijk en lichamelijk nog goed te pas, ga graag met mensen om. Ik moet er niet aan denken om te stoppen of stil te zitten, dat past me niet.” Op de momenten dat ze behoefte heeft aan rust of afleiding, gaat ze het liefst naar de handelsstal van een vriend in Markelo. “Ik ben dol op paarden”, zegt ze, “en 131


Hordijk & Hamer notarissen is van oorsprong het oudste notariskantoor van Enschede. Door de jaren heen zijn verschillende notarissen naamgever geweest van het prachtige historische pand aan de M.H. Tromplaan in Enschede. Nadat het kantoor enkele jaren als Suwijn Enschede te boek stond wordt vanaf 2007 de praktijk geleid door de notarissen Hordijk en Hamer.

Het team Jan Hordijk leidt de afdeling van het rechtspersonenrecht en de algemene praktijk. Zijn compagnon, mr. Linda Hamer, heeft de afdeling van het familievermogensrecht

onder

haar

verantwoording. Zij is op 15 september 2008 benoemd tot notaris als opvolger van John Derkman. Daarnaast is Linda Hamer erkend mediator en geldt als specialist op het gebied van de estateplanning. De afdeling vastgoed wordt aangevoerd door Freek de Vries, bekend van de vele veilingen en ver ingevoerd in de nieuwbouwpraktijk

M.H. Tromplaan 20, 7511 JK Enschede T 053-431 50 31 F 053-430 80 57 www.hordijkhamer.nl info@hordijkhamer.nl


Uitdaging om goede oplossingen voor partijen te vinden Ze is integer, zakelijk en betrouwbaar, maar voor de rest beantwoordt Linda Hamer in weinig aan het clichébeeld van een notaris. Daarvoor is ze te jong, vlot en charmant. “Mensen op straat of in de kroeg kijken verrast op als ze horen dat ik notaris ben.” Op Terschelling is het niet anders. Terschelling, eiland met een – voor haar – magische klank. Op de foto poseert ze voor een schilderij, van haar vader, dat de strandlijn verbeeldt; een bijzondere plek. “Ik kom vanaf mijn vierde levensjaar op Terschelling. Iedere zomer ruim vijf weken lang, met mijn ouders. Nog

“Terschelling voelt als thuiskomen’”

steeds oefent het eiland een onweerstaanbare aantrekkingskracht op me uit. Ik ga er ieder jaar naartoe, ook al is het voor een paar dagen.’’ Hoe ze de attractiewaarde van het Waddeneiland het best kan omschrijven? “Het is de combinatie van rust, na-

Wie:

Linda Hamer

tuur en de nostalgie, maar bovenal het

Empathisch als ze is, wekt het geen ver-

eilandgevoel. Dat heb je of dat heb je

bazing dat Linda gespecialiseerd is in

niet. Voor mij voelt het als thuiskomen.

familierecht. Ze heeft de gave mensen

Op Terschelling ben ik echt op mijn

in precaire situaties bij elkaar te bren-

partijen dan op financieel en persoon-

plaats.”

gen. “Bij het afwikkelen van een nalaten-

lijk vlak verder, dan geeft dat rust voor

schap komen vaak geldelijke belangen

iedereen en haal ik daar persoonlijk ook

In die zin ligt de vergelijking met haar

en emotie bijeen. Het is de uitdaging om

veel voldoening uit.”

werk onwillekeurig op de loer, zij het in

onder die omstandigheden een goede

een andere dimensie. Want ook in haar

oplossing voor alle partijen te vinden. ”

rol bij Hordijk en Hamer Notarissen, als

Wat: Hordijk Waar:

& Hamer Notarissen

Enschede

Buiten kantoortijd geldt dat (dus) voor de tripjes naar Terschelling, maar ook

mede-eigenaar van de maatschap én

Dat lukt haar met grote regelmaat, ook

voor de uitjes met vriendinnen, de va-

uitvoerend notaris, voelt Linda zich uit-

omdat ze de psyche van de mens aardig

kanties met haar vriend richting Italië en

stekend op haar plek. “Ik heb een goede

weet te doorgronden. Niet voor niets is

het ravotten met haar twee neefjes.

klik met mijn compagnon Jan Hordijk,

ze NMI-geregistreerd mediator. “Ik ben

Verder steekt ze energie in het voorzit-

ben een teamplayer en er hangt op de

van het harmoniemodel, onpartijdig, za-

terschap van de Ring Almelo van de

werkvloer een goede, gezellige sfeer.

kelijk waar nodig, laagdrempelig en altijd

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Daarbij vind ik het leuk om met mensen

zoekend naar een compromis. Maar je

(KNB). “Ik zet me graag in voor de be-

om te gaan en creëer graag goede juri-

moet soms durven erkennen dat het niet

roepsgroep. Het is een nuttige functie

dische oplossingen.”

haalbaar is. Maar lukt het wel en kunnen

en ik steek er veel van op.” 133


134


Zaken Vrouwen 2010 Twentse en Sallandse Zakenvrouwen bij “From Rotown to Motown” in het Theaterhotel Almelo Op 17 februari zagen de business ladies

Na afloop van het swingende optreden

die allen in één van de glossy Zaken

had het Theaterhotel Almelo een eigen

Vrouwen-magazines hebben gestaan,

VIP-bar ingericht voor de Twentse en

elkaar voor het eerst interregionaal bij

Sallandse zakenvrouwen. Feestelijk om-

een optreden van Re-Play. De muziek

lijst met een hapje en een drankje was

maakte dat het publiek niet stil kon blijven

er vervolgens een unieke ‘Meet & Greet’

zitten en in een mum van tijd gingen de

met de zangers van Re-Play. De zeer ge-

voetjes dan ook van de vloer.

slaagde avond werd rond de klok van elf uur afgesloten.

135


www.jobo.nl twitter.com/JOBOTraining


Zakelijk en zingend in de spotlights Met haar enthousiasme en daadkracht is Regina Nieuwmeijer een ‘leading lady’ in de door mannen gedomineerde zaken- en muziekwereld. Als bruisend boegbeeld van Jobo Training & Coaching én op het podium als zangeres van een rockband: de Oldenzaalse weet steevast te overtuigen met haar energieke manier van optreden. “Als je veel geeft, krijg je ook

De commerciële kant bleek haar specialiteit. Dat bewees ze later ook bij Jobo, waar ze aanvankelijk in loondienst werkte. “Ik gaf veel trainingen, droeg mijn commerciële kennis met graagte over, maar wilde me meer op het ondernemen richten. Van iets kleins iets groots maken, een ‘nee’ bij een potentiële klant ombui-

veel terug.”

gen naar een overtuigend ‘ja’, op basis van enthousiasme en argumenten.”

Jobo, specialist in het verbeteren van

pas dat de meeste mensen puur werken

Haar rol kreeg vanaf 2003 meer in-

resultaten individuele coaching en trai-

voor het geld, naar voor mij is werken bij

houd: Regina trad als partner toe tot

ningen op maat, viert dit jaar het dertig-

Jobo echt een way of life geworden.”

Jobo, naast haar compagnon Arjan

jarige bestaan. “Echt een mijlpaal”, zegt

Regina een succesvolle zakenvrouw? Ze

Bloemendaal. Onder hen samen groei-

Regina Nieuwmeijer trots. “We zijn in de

had het twintig jaar geleden niet kun-

de het bedrijf uit tot een organisatie

loop der jaren naar 25 vaste medewer-

nen bevroeden. “In die tijd werkte ik

met drie vestigingen: Hengelo, Arnhem,

kers gegroeid en er zit nog meer rek in.

in de uitzendbranche, bij Timing. Daar

Zwolle. De Oldenzaalse eigende zich

Uiteraard vieren we dit jubileum dit jaar

ben ik ‘volwassen’ geworden. Ik maakte

als zelfstandig ondernemer een stevige

op gepaste wijze met onze klanten. We

de groei van het bedrijf mee en heb er

positie toe in het zakenleven. “Als vrouw

kijken ook alleen vooruit. Zelf geniet ik

geleerd meer vanuit cijfers en feiten te

in een mannenwereld moet je een soort

van de sfeer en de ontwikkelingen. Ik las

denken.”

test ondergaan, maar als je eenmaal waardig bent bevonden, ben je helemaal geaccepteerd. Of ik mijn vrouwelijke charmes gebruik? Zeker. Zakelijk flirten, noemen we dat.” Ook in de spotlights staat Regina haar mannetje, voorheen als zangeres van Hedysladys, tegenwoordig als frontlady van Rockchicks on a mission. “Ik zing nummers van onder meer Anouk, Tina Turner, Sass Jordan en Mothers Finest. Het is heerlijk om los te gaan. De charme van een optreden? Wanneer je in de ogen van de mensen in het publiek ziet dat ze net zo kicken als jij.” Met haar levenlustige instelling houdt Regina ook van reizen. “Ik ga het liefst niet twee keer naar dezelfde plek op vakantie, omdat ik zoveel mogelijk nieuwe en verschillende oorden wil bezoeken. Dat is een karaktertrek. Ik laat me nu eenmaal graag verrassen.”

“Als je veel geeft, krijg je veel terug”

Wie: Regina

Nieuwmeijer

Wat:

Jobo Training & Coaching

Waar:

Hengelo

137


Kijk op onze nieuwe website:

www.iaa-architecten.nl

info@iaa-architecten.nl M.H. Tromplaan 55 / 7513 AB Enschede / 053-480 44 44 Lijnbaansgracht 57 / 1015 GS Amsterdam / 020-520 00 80


Steeds weer bewijzen De keuze voor De Grolsch Veste als decor voor de foto zegt veel over de belevingswereld van Marieke Blanken. Omdat het de link verbeeldt tussen haar werk, FC Twente en de sport in het algemeen. Naast het feit dat IAA Architecten het stadionontwerp heeft ontworpen, inclusief de laatste uitbreidingen, ontwaart zij diverse parallellen tussen bedrijf en voetbalclub. Wie: Marieke

Blanken

Wat:

IAA Architecten

Waar:

Enschede

“De mentaliteit is vergelijkbaar”, zegt ze. “Net als FC Twente zijn we ambitieus en streven we naar het beste. Niet door hoog van de toren te blazen, maar door onszelf steeds weer te bewijzen. Verder vertoont ook het groeimodel overeenkomsten en onderscheiden we ons tot ver buiten de regio en zelfs internatio-

“Het eindresultaat staat voorop en niet ikzelf”

naal met een kwalitatief hoogwaardig product.” De connectie van Marieke met sport

der. Als enige vrouw, naast vier mannen.

houd ik mezelf ook veel bezig met de in-

kent ook een actieve dimensie. In haar

“Of ik als vrouw meerwaarde heb, moe-

terne planning en organisatie”, zegt ze.

vrije tijd hanteert ze de golfclub en

ten anderen maar beoordelen”, zegt ze.

“Delegeer veel, stuur aan en ontwikkel

– sinds jaar en dag – het tennisracket. Op

“Maar vanuit mijn vrouw-zijn heb ik soms

dus mijn managementkant. En natuurlijk

de tennisbaan, in competitieverband na-

een andere kijk op zaken of ontwikke-

is er een nieuwe, zwaardere verantwoor-

mens TVVS Enschede, is fanatisme haar

lingen, leg er misschien meer gevoel en

delijkheid bij komen kijken; het besef dat

tweede natuur. “Ik ben ietwat gedreven”,

emotie in. Van een groot ego heb ik in

we bij IAA honderd mensen in dienst

nuanceert ze lachend, “en win erg graag,

ieder geval geen last, ook niet in de rela-

hebben en dat we nieuwe werken moe-

maar de sfeer na afloop is minstens zo

tie met opdrachtgevers. Natuurlijk heb ik

ten blijven binnenhalen, om de succes-

belangrijk. Het tennis is voor mij een

mijn eigen creatieve inbreng en ideeën,

volle koers te blijven varen die ons tot

sociaal gebeuren, een uitlaatklep.”

maar het eindresultaat staat te allen tijde

één van de grootste architectenbureaus

Ofwel: de momenten van ontspanning

voorop, en niet ikzelf.”

van Nederland heeft doen uitgroeien.”

1997 als getalenteerd architect instroom-

Marieke is nog steeds intensief betrok-

De rol als zakenvrouw heeft Marieke,

de bij IAA Architecten, en in de loop der

ken bij al haar projecten, onder meer het

trotse moeder van de tweejarige Jip, een

tijd diverse mooie gebouwen wist te rea-

ziekenhuis Emmen, studentenhuisves-

rijker mens gemaakt, stelt ze. “Het leven

liseren (zoals het Kulturhus in Olst en het

ting Enschede en ROC Heerlen. Door

was al leuk, en is er alleen maar leuker op

Plan de Nassau in Enschede), is Marieke

het partnerschap is haar takenpakket

geworden. Ja, ik koester de veelzijdig-

sinds 2010 ook partner en aandeelhou-

veel breder geworden. “Tegenwoordig

heid van het leven dat ik heb.”

in een tamelijk druk bestaan. Waar ze in

139


Wilt u meer invloed in een gesprek met de klant of een collega? Wilt u leren sturen zodat afspraken worden nagekomen? Wilt u pro-actief kunnen zijn zodat doelen gerealiseerd worden? Is de interne samenwerking niet goed? Dit zijn onderwerpen waarmee cvtraining u van dienst kan zijn.

Interesse? Bel me eens voor een afspraak op 06-81472825 of kijk eens op mijn site www.cvtraining.nl. Ik ben u graag van dienst!


Mijn hond houdt me in het gareel ‘Wat je vandaag bent, daar heb je gisteren voor gekozen.’ Onder dit motto leert Constance Verhoeven van cvtraining aan leidinggevenden om beter keuzes te maken. Zelf maakte ze in 2008 een belangrijke keuze: ze gaf een goedbetaalde baan op en volgde haar hart. Hond ‘Mazzel’ zorgt ervoor dat ze niet te veel van huis is.

en vrouwen. “Waarom? Omdat beiden anders

leidinggeven

en

elkaar

positief beïnvloeden. Mannen zitten vaker dan vrouwen in het hier en nu en ze zijn praktischer. Ze zetten de feiten op een rij, voeren het gesprek en als het niet is gegaan zoals ze wilden, gaan ze gewoon verder. Jammer dan. Vrouwen

Na twintig jaar bedrijfsleven, waarvan

hoofd helemaal leeg. Ik geniet ervan als

denken meer na. Ze overwegen meer

vijftien jaar als leidinggevende, had

hij door de velden rent, soms achter een

opties en steken meer energie in relaties.

Constance er genoeg van. Ze had altijd

konijn aan.”

Maar voor beiden is keuzes maken even

te weinig tijd en realiseerde zich dat het

moeilijk.”

werk niet was wat ze ambieerde. “In feite

Met haar vroegere functies in de

gaf ik mezelf een kans om opnieuw te

automatisering is Constance gewend om

Over haar eigen keuze is ze heel

beginnen. Ik moest goed bedenken

veel met mannen te werken. Dat bevalt

tevreden. “Ik ben trots op mijn goed

wat ik dan wel wilde en al gauw wist ik

haar goed. “Als kind klom ik al in bomen

lopende bedrijf. Ik geniet meer en

het: trainen. Ik heb zelf veel trainingen

en speelde ik indiaantje. Ik heb me bij

ontwikkel me constant. En ik denk dat

gevolgd en was altijd een beetje jaloers

mannen altijd op mijn gemak gevoeld.”

mijn gezin ook wel heeft gemerkt dat

op het werk dat de trainers deden.”

Volgens haar bestaat een goed leiding-

ik ben overgestapt van ‘moeten’ naar

Constance

gevend team uit een mix van mannen

‘willen’.

traint

nu

voornamelijk

leidinggevenden op vaardigheden zoals communiceren, leidinggeven en sturen. Ze schreef een businessplan en startte in 2008. “Ja, midden in de crisis. Het eerste halfjaar was ik voornamelijk bezig met

acquisitie.

Dat

viel

nog

best

tegen. Maar in februari 2009 had ik de eerste opdracht binnen. Daar genoot ik

“Mazzel voorkomt dat ik vijf dagen per week weg ben”

direct enorm van.” Tegelijkertijd wilde Constance wel een vakbekwame trainer zijn en daarom volgde ze een post-HBO opleiding trainen. Bij de oprichting van haar bedrijf gaf ze zichzelf asielhond Mazzel cadeau. “Een hond kon ik me nooit veroorloven, omdat mijn man en ik daarvoor te veel van huis waren. Mazzel voorkomt dat ik vijf dagen per week weg ben, die houdt me dus in het gareel. En als ik in een week toch eens te veel weg moet, dan heb ik genoeg adresjes waar hij welkom is.” Mazzel is ook Constances uitlaatklep. “Ik wandel veel met hem. “Dan zie ik de vogels, ruik ik de wind en wordt mijn

Wie:

Constance Verhoeven

Wat: cvtraining Waar:

Enter 141


Allround fotografie zakelijk en particulier

Voor meer info bekijk www.photofeeling.nl


Altijd op zoek naar uitdaging en groei

Met de passie voor haar werk als leidraad, ontwikkelt Raquel haar in 2010 opgerichte bedrijf op een speciale manier. “Ik heb steeds het geluk bijzondere mensen te treffen die mij een kans geven mijn passie te uiten en mijn kwaliteiten

De naam van haar bedrijf, Photo Feeling, zegt veel over haar werkwijze. Raquel Ottens legt veel gevoel in de manier waarop ze fotografeert. Door haar jarenlange ervaring als grafisch vormgever, haar inlevingsvermogen en haar prachtige nabewerking maakt ze van iedere foto een schitterend eindresultaat.

te tonen.” De dynamiek van het contact met haar netwerk noemt ze als een groot voordeel van haar eenmanszaak. “Ik ben continu op zoek naar uitdagingen en groei en ik wil mijn creativiteit delen met veel verschillende en talentvolle mensen.” Raquel voelt zich een bevoorrecht mens,

Als het om portretten gaat, haalt Raquel

De fotografie voor FC Twente is een hele

ook privé. “Ik heb een gezellig en vei-

het mooiste in ieder mens naar boven.

andere tak van sport, namelijk het hele

lig thuis met mijn beste vriend en lover

Ze zegt; “mensen die zichzelf niet foto-

assortiment van de webshop. Maar ook

Martijn. Ook mijn lieve familie en bijzon-

geniek vinden of onzeker zijn, stel ik op

voor veel van haar klanten, zoals Maarten

dere vrienden zijn belangrijk voor mij. En

hun gemak en neem de drukte in hun

Bekhuis van Kolizz Art, regelt ze naast

niet te vergeten ons hondje Sushi, een

hoofd weg, zodat ze later trots zijn op het

de fotografie ook modellen, meubels en

Shiba Inu pup. Na een dag hard werken

eindresultaat maar vooral op zichzelf.”

accessoires. Dit verzorgt ze met een

gaan we naar buiten voor een wandeling.

veelzijdig team en maakt het tot een

Lekker loskomen van de drukte, mezelf

bijzonder geheel.

even resetten, als het ware. Ik koester die

Raquel is een creatieve duizendpoot, als allround fotograaf kan je met haar alle

momenten van rust en bezinning zodat ik

kanten op. Bij city restaurant bar Amis

Wie:

verzorgt ze verschillende soorten foto-

Wat: Photo

grafie zoals; lifestyle, interieur en food.

Waar:

Raquel Ottens Feeling

Enschede

volledig opgeladen en vol creativiteit er weer tegen aan kan gaan, catching the right moment!

“Ik wil mijn creativiteit delen met veel talentvolle mensen” 143


Els van der Wilden, topvrouw in het ziekenhuis Ze zit nu anderhalf jaar in Twente, Els van der Wilden, lid van de Raad van Bestuur van de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT). Daarvoor was Els van der Wilden (55) bijna vijf jaar directeur patiëntenzorg van het universitaire Erasmus MC in Rotterdam. Van der Wilden is gepokt en gemazeld in de gezondheidszorg. Studeerde medicijnen in Rotterdam en tropische geneeskunde in Antwerpen. Ze begon haar loopbaan als tropenarts in Kenia, waar ze zich zeven jaar lang moest zien te redden met schaarse middelen. “Daar ben ik heel pragmatisch van geworden. Ik heb er geleerd het goede niet als vanzelfsprekend te zien. Met niks moest alles kunnen.” Ze kwam terug in Nederland, het land van melk en honing.”Ik

Dure plicht

moest echt wennen aan de overdaad van alles, de vele keuzes.

Het is voor de Raad van Bestuur een dure plicht om een goed

In Kenia had je een brood of geen brood, dan moest je het

en veilig ziekenhuis te waarborgen, na het trauma van de brand

zelf bakken. Hier kon ik kiezen uit twintig verschillende soor-

in 2006 op de OK in Almelo. “Ik ben me dat zeer bewust, al was

ten volkorenbrood.” Almelo/Hengelo kwam niet zo maar uit de

ik er toen nog niet.”

lucht vallen, vertelt ze in de directiekamer van het ZGT locatie Almelo, beter bekend als het vroegere Twenteborg Ziekenhuis.

Er is veel om trots op te zijn: “ZGT voldoet ruim aan de volu-

“De regio kende ik al uit vorige functies, bij zorgverzekeraar

mecriteria die zorgverzekeraar CZ momenteel stelt. We hadden

Menzis en bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het trok

al bepaald wat we wel doen en wat niet. We hebben gelukkig

me aan: twee ziekenhuizen in een grote regio met 300.000 in-

niets te vrezen. We hebben onze deskundigheid op orde. Daar

woners, met de uitdaging om hier ook in de toekomst medische

sturen we heel strak op.” Els is ook blij met de ruime voldoende

specialistische zorg te kunnen blijven leveren.”

die het ZGT in januari kreeg van het Charter ‘Talent naar de Top’ dat streeft naar 30 procent vrouwen in de top van bedrijven en

Bij ZGT werken 3600 mensen en 210 vrijgevestigde specialisten,

organisaties in 2016. “We hebben al meer dan 30 procent vrou-

op jaarbasis worden er zo’n 600.000 mensen geholpen, de poli

welijke leidinggevenden. Ik ben trots op onze diversiteit. De

is een draaideur voor een half miljoen mensen. De Twentse be-

Raad van Bestuur bestaat ook uit een man en een vrouw. Toch

volking vindt ze ‘heel prettig’, al woont ze niet in Twente. “We

zijn de meeste bestuurders nog altijd mannen, terwijl 70 pro-

zijn neergestreken op de rand van Salland, een compromis tus-

cent van het personeel in ziekenhuizen vrouw is. Dat is nou niet

sen mijn werk en dat van mijn man. “Een man van goud, hij heeft

wat je noemt een afspiegeling. Ik ben blij dat we hier in ZGT een

mijn werk altijd gefaciliteerd, mogelijk gemaakt om te doen wat

goede mix van leidinggevende mannen en vrouwen hebben.

ik wilde doen. Het scheelt ook dat we geen kinderen hebben,

Niet alleen man of vrouw, maar vooral diversiteit wil ik graag

daarin hebben we berust. Ik heb altijd wel veel kinderen om me

in ons personeel terugzien. Dat moet een afspiegeling van de

heen gehad. Ons huis staat open voor vrienden en familie. Een

bevolking zijn. Voor de continuïteit van een ziekenhuis ben je

logeerkamer was een voorwaarde toen we hier op zoek gingen

afhankelijk van personeel dat uit de plaatselijke bevolking komt.

naar een huis.” Dat deed ze vanuit een vakantiehuisje in Delden,

Daarom is het ook belangrijk om als ziekenhuis te investeren in

waar Els en haar man een aantal maanden doorbrachten. Els

training en opleiding. Er werken hier gelukkig veel mensen uit

kijkt blijmoedig de wereld in, ze straalt haar geloofsovertuiging

de regio en ik merk ook dat steeds meer specialisten in oplei-

uit. “Ik vind het geloof belangrijk, maar ik werk in een neutraal

ding er voor kiezen om te blijven.” ZGT is een opleidingszieken-

ziekenhuis.”

huis voor Groningen en tot voor kort ook voor Utrecht. “Met opleidingsziekenhuis zijn we blij, nieuwe ideeën komen ons

Boeiend lijkt het sleutelwoord tot alles wat Els van der Wilden

ziekenhuis binnen, het houd je scherp.”

tot nu toe in haar leven heeft gedaan. ‘Wat ik doe moet me wel

144

boeien. Ik ben geen carrièretijger met een uitgestippeld plan.”

Intussen staat Els van der Wilden op de brug om het fusiepro-

Ze voelt een grote verantwoordelijkheid voor wat ze doet. Op

ces op koers te houden. In 1998 gingen het Streekziekenhuis

een van haar weinige vrije dagen zit ze klaar voor het interview

Midden Twente in Hengelo en het Twenteborg in Almelo op

in een vrijwel verlaten vleugel van het ziekenhuis, dat de dag na

in de Ziekenhuisgroep Twente. “We zijn nu bezig met de laat-

Hemelvaart met een beperkte bezetting draait. “Ik wil dat mijn

ste stappen in het proces: van twee medische staven naar één

ziekenhuis goed voor het voetlicht komt.”

medische staf en het samenvoegen van de maatschappen.


Dat is niet zo bedreigend als het lijkt, het levert ook nieuwe kansen op voor specialisten die zich nog wat meer willen specialiseren. Je ontkomt in deze tijd niet aan een concentratie van dure specialistische zorg. We kunnen niet allemaal een peperdure PET-scan hebben, die staat in Hengelo en is ook beschikbaar voor patiënten uit Enschede en Winterswijk. Zo heeft Enschede

Wie: Els

van der Wilden

radiotherapie met een hele dure infrastructuur. Samen zijn wij

Wat: Lid

Raad van Bestuur Ziekenhuis Groep Twente

de regisseurs van de medische zorg die in de regio nodig is.”

Waar:

Almelo

“De meeste bestuurders zijn nog altijd mannen.”

145


ROC B2B Ladies Day 2011 16 juni De dames op bezoek bij Guus Meeuwis

www.roc-b2b.nl


Onafhankelijk, bruisend, vrouwvriendelijk Met 160 deelnemers is het Regionaal Ondernemers Contact Business to Business (ROC B2B) de grootste en snelst groeiende onafhankelijke businessclub van Twente. De stichting kenmerkt zich door een grote mate van vrouwvriendelijkheid. Niet voor niets is Mascha van den Nieuwboer het bruisende visitekaartje.

Wie: Mascha Wat: ROC Waar:

van den Nieuwboer

B2B Businessclub

Twente

“Ontspannen en vriendelijke sfeer bij ROC B2B uniek”

Mascha, grondlegger en eigenaresse

“We garanderen een interessant net-

de activiteitencommissie. Niet toevallig

van werving- en selectiebureau Yours

werk en bieden de deelnemers ieder

is daarin ook een dame vertegenwoor-

Personeelsdiensten in Hengelo, is niet

jaar tenminste veertien hoogwaardige

digd: Petra Echtermeijer, die met haar

alleen het eerste vrouwelijke bestuurs-

bijeenkomsten, met afwisselend een

organisatietalent en enthousiasme een

lid van ROC B2B, ze vervult tevens de

zakelijke en feestelijke maar altijd een

belangrijke rol vertolkt. Zij is de rechter-

functie van hoofd communicatie. In dat

fascinerende ondertoon”, beklemtoont

hand van Siegfried Steen, hoofd activi-

kader hecht ze eraan eerst een wijd

Mascha. “Dat blijkt wel uit de namen

teiten en min of meer de ziel van ROC

verbreid misverstand uit de weg te rui-

van de sprekers die we al hebben mo-

B2B; de joviale zeventiger betoont al

men. “Mensen verwarren ons vaak met

gen ontvangen. Pim Fortuyn, Wubbo

sinds de oprichting zijn betrokkenheid.

de ROC van Twente, het Regionaal

Ockels, Herman Hazewinkel en recent

Verder zit Anton Koopman, eigenaar

Opleidingen Centrum, maar er is geen

Alexander van der Lof. Bij iedere bijeen-

van Tweetal Catering, in de activiteiten-

enkel verband, behalve dat het ROC van

komst is de partner van de deelnemer

commissie. Andere ‘gezichten’ van de

Twente ook deelnemer is.” Sterker, ROC

van harte welkom.” Dus zijn er verhou-

businessclub: voorzitter Hans Hammink,

B2B zag beduidend eerder het levens-

dingsgewijs veel vrouwen van de partij.

areamanager van Asito en directeur van

licht dan genoemd scholencentrum. In

“En die voelen zich daar uitermate pret-

het Campus Business Center, penning-

1984 om precies te zijn, voortkomend uit

tig bij”, zegt Mascha met grote stellig-

meester Robert Heerze, directeur van

de business club van Heracles Almelo.

heid. “Zo was er onlangs een speciale

Heerze + Nieland in Enschede en se-

De ontkoppeling van de betaalde voet-

Ladiesday, waarbij we met zo’n zeven-

cretaris Jeffrey Hinnen, financieel eind-

balclub, bedoeld om nadrukkelijk over

tig vrouwen – grotendeels partners van

verantwoordelijke bij Witteveen + Bos

de Almelose grenzen heen te kijken,

deelnemers – naar onder meer een con-

in Deventer. Zij, en met hen de andere

heeft zijn uitwerking niet gemist. Anno

cert van Guus Meeuwis in Eindhoven zijn

deelnemers, ervaren hun verbond met

2011 staat er een stevige businessclub

geweest. Een fantastische happening,

ROC B2B als ‘de ultieme vorm van busi-

met regionale uitstraling, die 160 deel-

met onder meer Doe Maar. Een echte

ness to business.’ Of zoals Mascha het

nemers telt: een mix van eigenaren en

sentimental journey voor de vrouwen.”

omschrijft: “Er zijn wel meer business-

eindbeslissers van MKB-ondernemers,

De organisatie van de bijeenkomsten

clubs, maar de ontspannen en vriende-

grote ondernemers en overheden.

en feesten draagt het handschrift van

lijke sfeer bij ROC B2B is uniek.” 147


Sommige zaken

zijn

te

belangrijk om aan

rechters

over te laten

JPR Advocaten verrast cliënten graag met creatieve, praktische oplossingen Zo adviseerden wij onlangs een ziekenhuis bij hun nieuwbouwplannen, waarbij we deze opdrachtgever bijstonden bij tal van zaken. Zoals het opstellen van bouwovereenkomsten, het afweren van bezwaren tegen de bouwvergunning en de wijziging van het bestemmingsplan, alsmede het beëindigen van huurovereenkomsten. Bij dat alles voerden we steeds nauw overleg met de wederpartijen, zodat alle procedures uiteindelijk konden worden afgewikkeld zónder dat een gerechtelijke uitspraak nodig was. JPR Advocaten combineert de specialistische kennis en kunde van een groot kantoor met de persoonlijke werkwijze van een klein kantoor. Met onze drie vestigingen in Oost-Nederland zitten we letterlijk en figuurlijk dicht bij onze cliënten. eigenzinnig professioneel

Deventer 0570 – 61 40 80

Doetinchem 0314 – 37 23 11

Enschede 053 – 433 11 33

Ondernemingsrecht ■ Vastgoed ■ Verzekeringsrecht ■ Arbeidsrecht ■ Familierecht

www.jpr.nl


Eigenzinnig professioneel Ze geven onmiskenbaar kleur en allure aan JPR Advocaten in Enschede. Renate Kroeze en Karolien Dekker, twee vlotgebekte Twentse advocates

wendbaar is, staan we in de rechtbank vol vuur de belangen van onze cliënten te behartigen.”

met een prettige uitstraling, staan symbool voor de wervende slogan van hun kantoor: eigenzinnig professioneel. “Maar altijd het belang van de cliënt dienend.”

Renate: “We staan weliswaar nog op de loonlijst, maar er stroomt ondernemersbloed door onze aderen. We willen ook zeker partner in een maatschap worden,

Renate: “Als ik mijn familie mag geloven,

Karolien: “Als kind wilde ik naar de po-

als de tijd er rijp voor is. Maar eigenlijk

heeft er altijd een advocaat in me geze-

litieacademie, maar rond mijn acht-

hebben we nu al onze eigen onderne-

ten. Zelf dacht ik tijdens mijn rechten-

tiende besefte ik dat het niets voor mij

ming binnen dit kantoor, met onze eigen

studie nog het bedrijfsleven in te gaan,

was. Ik ben overgestapt op rechten en

klanten en verantwoordelijkheid.”

maar daar ben ik van teruggekomen.

heb daar geen moment spijt van gehad. Inmiddels werk ik met veel enthousiasme

Karolien: “Ik denk dat we de slogan

Wat ik nu bij JPR Advocaten doe, is

bij JPR Advocaten, met als specialisatie

van

veel fascinerender en afwisselender. Ik

huurrecht.

goed belichamen. We handelen vaak

ben gespecialiseerd in arbeidsrecht en

Ook een zeer afwisselende job: van het

heel pragmatisch, het is people busi-

ambtenarenrecht, kom bij veel verschil-

ontruimen van panden tot het advise-

ness bij uitstek. We staan ook letterlijk

lende bedrijven over de vloer, als huis-

ren van professionele verhuurders. Wie

dichtbij de opdrachtgevers, dekken

advocaat. En dus ook als sparringpartner

ik ook bijsta, ik probeer, net als Renate,

Oost-Nederland af met drie kantoren:

voor de ondernemer. Een heerlijke baan,

waar mogelijk een gerechtelijke proce-

Enschede, Doetinchem en Deventer. Als

never a dull moment.”

dure te voorkomen. Maar als het onaf-

het zo uitkomt, switchen we gemakkelijk

JPR,

eigenzinnig

professioneel,

van het ene kantoor naar het andere.” Renate: “Wat ik doe om te ontspannen? Ik ben een fanatiek skater. Als ik even kan, raas ik over de fietspaden van mijn woonplaats Delden en omgeving. Daarnaast doe ik veel energie op in mijn werk, omdat het zo geweldig leuk is, en haal ik ook veel voldoening uit het gezinsleven met mijn man en twee kinderen, van acht en zes jaar.” Karolien: “Ik ben een fanatiek motorrijder. De ultieme ontspanning? Het vrije gevoel van een toertocht op de Yahama, door de mooie omgeving van Twente. Heerlijk! Wij hebben de kinderen nog iets kleiner (drie en bijna een jaar) en haal ook veel geluk uit het gezinsleven.”

“De afwisseling is de charme van ons werk”

Wie: Karolien

Dekker en

Renate Kroeze Wat: JPR Waar:

Advocaten

Enschede

149


Zin in een

avontuurtje?

[Be]leef Sportieve arrangementen, workshops, bedrijfsfeesten, bruiloften en partijen, bedrijfstrainingen, vergaderarrangementen, sportherberg (48 bedden)

Sportlaan 6, 7443 RA Nijverdal T 0548 681338 www.wilgenweard.nl


Ik zoek de competitie op Een voormalig topsportster in het bedrijfsleven? Marian Freriks maakte deze ommezwaai en zet zich nu 100% in voor De Wilgenweard. Het gaat niet meer om secondes en meters, maar om duurzaam ondernemen en klaarstaan voor de klant. Marian Freriks runt samen met haar man

en

een

derde

compagnon

De Wilgenweard. Maar haar achtergrond is de topsport. Ze was maar liefst zeven keer Nederlands kampioen hardlopen. Ze is dus gewend om zich ergens 100% voor in te zetten. “Ik loop geen wedstrijden meer, want ik kan maar één ding voor de volle 100% doen. Dat is nu De Wilgenweard. Daaruit haal ik mijn

“Ik heb een enorme drive. Vroeger voor de sport, nu voor het bedrijf.”

voldoening.” Ze is de enige vrouw in de directie en ze stelt vast dat de harde en de zachte kanten aardig goed verdeeld zijn onder het driemanschap. “We hebben alle drie empathie, maar ook een harde kant. Anders kun je geen bedrijf leiden. Verder

Marian Freriks

is er niet veel verschil, denk ik, tussen

Wie:

mannen en vrouwen.”

Wat:

De Wilgenweard

Waar:

Nijverdal

De Wilgenweard ligt aan de rand van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug,

heb, die zetten me met beide benen op

met het idyllische riviertje de Regge

de grond.”

voor de deur. Ideaal voor een bedrijf dat de Green Key heeft, een internationaal

Marian is veel met het bedrijf bezig en

In haar schaarse vrije tijd mag Marian

milieukeurmerk

en

vindt het soms lastig om haar 100%

graag stappen met een vriendin. Of ze

recreatie. De Wilgenweard organiseert

voor

toerisme

inzet te combineren met het gezinsleven.

gaat naar een popconcert. “Heerlijk.

namelijk

duurzame

“Ik heb een enorme drive. Vroeger voor

Muziek

activiteiten, waarbij je je eigen lichaams-

uitsluitend

de sport, nu voor het bedrijf. Mijn man

Daarnaast blijft sport haar uitlaatklep.

kracht gebruikt. En om de Regge

moet mij soms afremmen, want thuis

Zonder regelmatig een tot anderhalf

schoon te houden nodigt Marian af en

zitten onze twee dochters van elf en

uur hardlopen zou ze het niet redden.

toe (school)kinderen uit. “Ze mogen

dertien.

en

“Dan kan ik ontladen, opladen en nieuwe

een middag kanoën op de Regge op

meten en ik kom vaak uren te kort op een

ideeën opdoen. Ik zie trouwens wel een

voorwaarde

ze

altijd

passen

echt

fantastisch.”

de

dag. Maar we verdelen de zorg voor de

link tussen mijn carrière in de topsport

kinderen zo dat er toch volop aandacht

en mijn werk nu. Ik ben enorm gedre-

gen ze nog een ijsje. Het zijn kleine

voor hen is. Ik probeer ook echt om

ven en zoek graag de competitie op. Ik

dingen, maar zo denk je als bedrijf overal

veel dingen samen met hen te doen.

stel mezelf doelen en wil die ook halen.

over na.”

Het is goed dat ik thuis twee kinderen

Dat heb ik nodig.”

opruimen.

onderweg

is

ik

krij-

rommel

dat

Het

vind

Na

afloop

151


Twentse zakenvrouwen  
Twentse zakenvrouwen  

Twentse zakenvrouwen

Advertisement