Page 1

Colofon

Multimail Jaargang 2 > 0902 Ingenieursbureau Multical Uitgave Ingenieursbureau Multical B.V. Schouwburgplein 30-34, Postbus 397 3012 CL ROTTERDAM, 3000 AJ ROTTERDAM T (010) 404 63 50 F (010) 411 55 72 E postbus@multical.nl I www.multical.nl KvK Rotterdam 24169588 De MultiMail verschijnt twee maal per jaar in een oplage van 1000 stuks en is bestemd voor alle relaties van Ingenieursbureau Multical Redactie Michael Dirks, Machiel Kuijt, René van Wijk Heeft u ideeën of suggesties voor een volgende uitgave van de MultiMail ? Mail die dan naar: multimail@multical.nl Foto’s Ingenieursbureau Multical, tenzij anders vermeld Interview/redigeren Sarah de Preter Vormgeving en productie Figé productions BV, Schiedam Niets uit deze MultiMail mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Van initiatief tot en met instandhouding

“Rotterdammers versus Amsterdammers” Lijken Amsterdam en

Ingenieursbureau Multical houdt zich sinds 1988 bezig met de begeleiding van bouwprocessen. Vanaf de initiatieffase tot en met de instandhouding

Rotterdam wellicht meer op elkaar dan we denken? We legden enkele vragen e n

MULTIMAIL

van gebouwen worden medewerkers van Ingenieursbureau Multical voor management en support ingeschakeld. Daarbij is het vooral de deskundigheid van de medewerkers die bepalend is voor de kwaliteit van de te leveren diensten en producten. Deze kwaliteit blijft niet beperkt tot de bouwtechnische aspecten. Wij hebben ervaren dat goed luisteren naar de wensen van onze opdrachtgevers de basis vormt voor een deskundige advisering. Want,

stellingen rond dit thema voor aan twee partners uit ons netwerk: Rotterdammer Gert Lingen en Amsterdammer Pieter Beckers. Strategisch gebouwbeheer In aansluiting op de doelstellingen, zoals die in

daar waar het om ‘echte’ communicatie gaat, zijn wij van mening dat luisteren vaak belangrijker is dan praten. En dàt is een kwaliteit die u van de

het eind vorig jaar vastgestelde ‘Beleidsplan 2009 - 2013’ zijn beschreven, heeft

begeleiders van uw bouwproces verwachten mag.

Ingenieursbureau Multical de adviestaak “Strategisch gebouwbeheer” aan de bestaande dienstverlening toegevoegd. Meer hierover leest u in deze “Multimail”.

Coverfoto

Begeleiders van het bouwproces

‘Delftse Montessorischool’ te Delft

9.264 www.fige.nl

De Delftse Montessorischool is in de periode 1960-1966 ontworpen door architect Herman Hertzberger. Het betrof destijds zijn eerste ontwerp. Momenteel wordt aan dit schoolgebouw een renovatie uitgevoerd waarbij Architectuurstudio Herman Hertzberger (uit Amsterdam) opnieuw betrokken is en waarvoor (het Rotterdamse) Ingenieursbureau Multical de directievoering verzorgt.

Jaargang 2> 0902 MultiMail is een uitgave van Ingenieursbureau multical

Amsterdammers versus Rot terdammers

Ajax Feyenoord

Een wereld van verschil?

Ofwel de traditionele animositeit tussen de twee grootste ste-

Hoewel Amsterdam en Rotterdam slechts 70

en ben historisch geïnteresseerd, maar ik waardeer ook

den in ons land, Amsterdam en Rotterdam. Met de keuze voor

kilometer uit elkaar liggen, lijkt het soms

moderne architectuur. Het wisselt: de ene keer vind ik

een hoofdartikel met die strekking, willen wij de (vermeende)

alsof er een wereld van verschil zit tussen

dit mooi en de andere keer dat. Maar eigenlijk vind ik

tegenstelling in de cultuur tussen beide steden op een ludieke

beide steden. Hoe groot zijn de cultuurver-

dat de stad gemaakt wordt door mensen en niet door

wijze voor het voetlicht brengen. Want hoeveel verschillen

schillen nu werkelijk en zijn we niet bezig ze

gebouwen.”

Amsterdammers en Rotterdammers nu werkelijk van elkaar? Is

op te blazen om ze zo in stand te houden?

Beckers: “Ik ben meer van de vernieuwende architectuur.

er nog iets over van de rivaliteit uit de tijd dat Ajax-Feyenoord

Lijken Amsterdam en Rotterdam wellicht meer

Historische panden zijn leuk, maar geef mij toch maar

een voetbaltopper was? Is anno 2009, met een reisafstand

op elkaar dan we denken? We legden enkele

iets vernieuwends en moderns. Ik vind het wel goed dat

tussen beide steden van 43 HSL-minuten, het onderscheid niet

vragen en stellingen rond dit thema voor aan

historische panden worden opgeknapt en in hun waarde

vrijwel weggevallen, wanneer wij bedenken dat in de 17e eeuw

twee partners uit ons netwerk: Rotterdammer

worden gelaten. Ik kom net terug uit Zeeland, waar men

de trekschuit voor die afstand nog meerdere dagen nodig had?

Gert Lingen en Amsterdammer Pieter Beckers.

dat in vele stadjes mooi voor elkaar heeft.”

Je zou het even denken als je afgaat op de berichten over de

Amsterdam debatteert, Rotterdam bouwt.

Oost West, de Noord-Zuidlijn is ook niet

aanpak van de economische crisis, zoals die in beide steden

Lingen: “Dat is een vooroordeel, maar er zit een kern

alles?

aan de dag wordt gelegd. In Amsterdam hebben gemeente,

van waarheid in. Het ligt natuurlijk sterk aan de per-

Lingen: “Zo gaat dat met prestigeobjecten. Dat soort

corporaties, ontwikkelaars en beleggers met elkaar afgespro-

sonen: er zijn ook Amsterdammers die keihard werken.

geblunder kom je in Rotterdam ook tegen. In de grond

ken, de komende twee jaar voorrang aan circa veertig bouw-

Het verschil heeft wellicht te maken met de plaatselijke

bouwen is het moeilijkst, want je weet op voorhand nooit

projecten te zullen geven. “Als we niks doen, dreigt de bouw

cultuur. Rotterdam is een echte havenstad die van

helemaal wat je te wachten staat.”

volledig stil te vallen”, verklaarde wethouder Van Poelgeest

oudsher werkers heeft aangetrokken. Amsterdam is wat

Beckers: “Men is gewoon te laat met de uitvoering

(grondzaken). Lijkt dat niet heel veel op het “niet lullen, maar

cultureler.”

begonnen, waardoor men nu veel dingen tegenkomt die

poetsen”, waarom de Rotterdammers bekend staan? En ook de

Beckers: “Amsterdammers zijn vaak wat kritischer en lij-

jaren geleden geen obstakel hadden gevormd. Dat staat

Maasstad laat zich niet onbetuigd. Naast diverse andere werk-

ken daardoor minder daadkrachtig, wat niet wil zeggen

los van de vraag of de Noord-Zuidlijn wel echt nodig is.

als een Amsterdammer het zegt… Persoonlijk vind

gelegenheidsprojecten, hebben de gemeente, deelgemeenten

dat ze niet daadkrachtig genoeg zijn. Maar misschien

Amsterdam is immers niet zo’n grote stad. Het is inder-

ik dat Amsterdam qua architectuur ook veel te bieden

en woningcorporaties besloten samen te investeren in het ‘Pact

niet zoals de Rotterdammers: ‘mouwen opstropen en be-

daad een prestigeproject.”

heeft. Internationale architectuur kom je in beide steden

op Zuid’, om daarmee het vestigingsklimaat voor ondernemers

ginnen’. Met als risico dat je wel eens té snel begint…”

tegen.” Ajax of Feyenoord?

Beckers: “Ik ben het wel een beetje eens met Van

Op cultureel gebied kies ik voor…

Lingen: “Eigenlijk vind ik de plaatselijke voetbalclubs

Eegeraat. Rotterdam timmert op dat vlak meer aan de

te versterken en investeringen in het bedrijfsvastgoed te stimuleren. Typische voorbeelden van “geen woorden, maar daden”.

Van Gogh Museum (Amsterdam).

Lingen: “Amsterdam heeft meer te bieden qua musea

met hun lokale helden leuker, maar binnen ons bedrijf

weg. Dat heeft er ook wel mee te maken dat ze i.v.m

En dan… terwijl ik bezig ben deze inleiding te schrijven, word

etc. maar als je naar het theater of de cinema gaat, doet

kom je de tegenstelling Ajax-Feyenoord wel tegen. We

de aanwezige ruimte het wat makkelijker van de grond

ik – tijdens een onderbreking voor een altijd inspirerende wan-

Rotterdam niet onder. We hebben hier sinds enkele jaren

hebben rasechte Feyenoord-supporters en rasechte

krijgen. In Amsterdam moet je eerst oude panden slopen

deling door het Rotterdamse stadscentrum – weer met beide

het mooie Luxor-theater. Rotterdam heeft de laatste

Ajax-fans. Momenteel zit er zelfs een collega met een

om iets nieuws te kunnen bouwen.”

benen op de grond geplaatst, wanneer ik door een enqueteur

jaren flinke stappen gezet op cultureel gebied en heeft

Feyenoord-vlag in een Amsterdamse keet. Als dat maar

wordt geconfronteerd met de stelling: “Het nieuwe stadskan-

volgens mij ook meer evenementen dan Amsterdam. Het

goed gaat…”

toor is mij te 020”. Daar gaan we weer, denk je dan…

is echt een bruisende stad.”

Beckers: “Ajax natuurlijk! In mijn jeugd heb ik nog tegen jatten ze het wel.”

Beckers: “Als theater- en filmliefhebber ga ik het liefst

Ajax gespeeld. Rinus Michels was de scheidsrechter

Lingen: “Deelder deed deze uitspraak ooit op een

Ingenieursbureau Multical is gehuisvest aan het Schouwburg-

naar Amsterdam. Ik vind dat men er op cultureel vlak

en na de wedstrijd hebben we met Johan Cruyff zitten

infodag van ons bedrijf. Of het ook klopt? Ik denk het

plein in het centrum van Rotterdam. Zijn wij daarmee een

wat progressiever is dan in Rotterdam. Men durft er meer eten. Maar zelfs een Ajax-fan als ik moet toegeven dat

niet. Als havenstad is Rotterdam economisch gezien erg

‘echt’ Rotterdams bureau? In de geest van Feyenoord versus

nieuwe dingen ineens te brengen. Dat kan ook faliekant

belangrijk voor Nederland. Amsterdam drijft dan weer op

Ajax? Of ‘wij van 010’?

misgaan, maar dat risico neemt men wel.”

Nee, dan voelen wij ons beter thuis bij de hiervoor aange-

Feyenoord het mooiste stadion heeft…”

Jules Deelder: “Amsterdam hep ´t en anders

het toerisme. Ik denk niet dat je die rollen zo makkelijk Erick van Eegeraat: “Rotterdam is qua

kunt omdraaien.”

haalde voorbeelden van samenwerkende partijen in Amsterdam

Wederopbouwarchitectuur of historische

architectuur internationaal, Amsterdam een

Beckers: “Dat is haast Amsterdamse humor! Zullen we

én Rotterdam. De trekschuit ligt in het museum.

grachtenpandjes?

provinciestad”.

Deelder vragen of hij ook ‘de nachtburgemeester van

Lingen: “Een moeilijke vraag. Ik hou van monumenten

Lingen: “Ik geloof niet dat het helemaal waar is, maar

Amsterdam’ wil worden?”

Machiel Kuijt

Gert Lingen is hoofd calculatie bij Aanneming Maatschappij

Pieter Beckers is senior projectleider bij Greiner Van Goor

J.P. van Eesteren. Het bedrijf heeft vestigingen in Rotterdam

Huijten Architecten in Amsterdam. Het bureau is gespeci-

en Amsterdam. In 1936 bouwde Van Eesteren het Feyenoord-

aliseerd in het ontwerpen van theaters en gebouwen in de

stadion ‘De Kuip’ in Rotterdam. Tegenwoordig realiseert

gezondheidszorg. Daarnaast ontwerpen de architecten van

het bedrijf veel bouwprojecten in de gezondheidszorg en de

Greiner Van Goor Huijten Architecten ook musea, cultuur-

utiliteitsbouw. Voorbeelden zijn de hoofdkantoren van de ING

centra, scholen en kantoren. Enkele referentieprojecten: het

Groep en ABN AMRO in Amsterdam en verscheidene schoolge-

Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam, diverse

bouwen. Daarnaast is J.P. van Eesteren actief in de woning-

geïntegreerde woon-zorgprojecten en theaters in onder meer

bouw, industrie en stadsvernieuwing. De afgelopen jaren was

Zwolle (De Spiegel), Amersfoort (De Flint), Hoogeveen (De

het bedrijf betrokken bij spraakmakende projecten zoals de

Tamboer), Capelle aan den IJssel (Isala) en niet te vergeten

bouw van Oceanium in Diergaarde Blijdorp (Rotterdam) en de

Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Het bureau heeft ook

renovatie van het Van Gogh Museum (Amsterdam). Voor dit

de tekeningen gemaakt voor de renovatie/uitbreiding van

laatste project verzorgde J.P. van Eesteren de calculatie, Grei-

Grand Hotel Krasnapolsky op de Dam. Greiner Van Goor Huijten

ner Van Goor Huijten Architecten een deel van de architectuur

Architecten heeft ook een interieurarchitect in dienst en kan

en Ingenieursbureau Multical het bestekboek.

desgewenst het interieur van de eigen ontwerpen verzorgen. Ook het duurzaam bouwen staat, met het oog op de toekomst, tijdens het ontwerpproces centraal.


Een leven lang leren?

Strategisch gebouwbeheer

Omdat stilstand nu eenmaal leidt tot achteruitgang, sti-

Enige maanden geleden heeft één van onze mede-

In aansluiting op de doelstellingen, zoals die in het eind

welke zich in hoofdzaak bezighoudt met de advisering op rendementsverbetering bij (gemeentelijk) vastgoed en

muleert Ingenieursbureau Multical haar medewerkers de

werkers, de heer M.J. (René) van Wijk – hoofd van

vorig jaar vastgestelde ‘Beleidsplan 2009 – 2013’ zijn

het gebied van planmatig onderhoud en (operationeel-

het adviseren inzake het accommodatiebeleid en/of het

verworven (vak)kennis op peil te houden. Hiertoe worden de vakgroep Bestekken - de POST HBO-opleiding

beschreven, heeft Ingenieursbureau Multical de advies­

en tactisch-) gebouwbeheer.

herstructureren van bestaand bebouwd gebied.

hen voldoende mogelijkheden geboden tot het volgen

Bestekdeskundige met succes afgerond. Op de Haagse

taak “Strategisch gebouwbeheer” aan de bestaande

Vanaf medio 2009 is Manon Kuijten verantwoordelijk

Aangezien dit slechts onze eerste verkenning betreft

van trainingen, cursussen of opleidingen. Een aanspre-

Hogeschool werd op woensdag 8 juli 2009 aan hem het

dienstverlening toegevoegd.

geworden voor de advisering inzake het “Strategisch

van de mogelijke advisering in het strategisch gebouw-

kend voorbeeld daarvan willen wij u niet onthouden.

bijbehorende diploma uitgereikt. Samen met de andere

Omdat strategisch gebouwbeheer voornamelijk de

gebouwbeheer”. Ondergebracht in een afzonderlijke

beheer, nodigen wij u uit om, wanneer u graag nader

8 cursisten mocht hij het diploma ontvangen uit handen

advisering op functioneel niveau betreft, terwijl de reeds

adviesdienst kunnen onderzoeksopdrachten worden uit-

geïnformeerd wilt worden over deze nieuwe dienstverle-

van cursusleider en docent bestektheorie Sietze Wierda.

geruime tijd door ons geboden dienstverlening “Gebouw- gevoerd voor ondermeer gemeenten, woningcorporaties,

De POST HBO-opleiding Bestekdeskundige, die vorig jaar

beheer” vooral een technische invalshoek kent, hebben

schoolbesturen en vastgoedorganisaties. Voor wat betreft gerelateerde vragen wilt stellen, contact op te nemen

ning danwel andere aan het strategisch gebouwbeheer

voor het eerst werd georganiseerd, is een initiatief van

wij voorafgaand aan de introductie van de nieuwe

de aard van de uit te voeren opdrachten kan worden

met mevrouw M. (Manon) Kuijten (manonkuijten@mul-

de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB).

adviestaak een reorganisatie doorgevoerd.

gedacht aan onderzoeken welke verbandhouden met de

tical.nl) of de heer M.M. (Machiel) Kuijt (machielkuijt@

Met het (STABU) bestekboek als uitgangspunt is aan de

Michael Dirks heeft de leiding op zich genomen van

professionalisering van het gemeentelijk gebouwbeheer,

multical.nl).

cursisten een stevige juridische basiskennis meegegeven,

de (gecombineerde) vakgroep “Onderhoud en Beheer”,

het opstellen van rapportage’s met betrekking tot

die (nog meer) inzicht verschaft in alle relevante contract- en organisatievormen, alsmede in aanbestedingen en verzekeringen. Dankzij het succesvol afronden van deze opleiding mag u verwachten dat René van Wijk nog effectiever zal kunnen optreden als úw bouwcontractadviseur in alle fasen van het bouwproces. Van links naar rechts René van Wijk, André Stolk, Paul Grimminck, Dirk Mudde, Fred Nagel, Henk Fortuin, Rob de Kruijs, Leen Versloot, Jacob Klok en Sietze Wierda (docent).

Vakgroep ‘Onderhoud & Beheer’

Vakgroep ‘Bestekken’

Kenschets project: Het project omvat een vervangende nieuwbouw met in totaal 20 stuks eengezinswoningen, 99 stuks appartementen en 1 stuks bedrijfsruimte,

Gemeentewerken Rotterdam

Woonhuis

die hun plaats gekregen hebben in 5 appartementen-blokken op een gezamenlijke

Naam project: Quick Scan 160 woningen te Rotterdam.

Opdrachtgever: Roelof Heida architecten, Rotterdam.

ondergrondse parkeergarage en 3 blokken eengezinswoningen met zowel koop- als

Opdrachtgever: Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam.

Advieswerkzaamheden: Bestekboek en elementenraming.

huurwoningen. Alle nieuwe woonblokken zijn gesitueerd om 2 te handhaven blokken

Advieswerkzaamheden: Uitvoeren quick scan opnamen 160 woningen van het

Intern leidinggevende: René van Wijk.

met eengezinswoningen die tijdens de bouwperiode in gebruik zullen blijven.

Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam (OBR).

Kenschets project: Vanwege de oriëntatie is gekozen voor een patio waardoor alle

Intern leidinggevende: Michael Dirks.

vertrekken optimaal gebruikmaken van het zonlicht. Deze patio is aan de binnenzijde

Kenschets project: Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam is eigenaar van een

gestuct zodat dit het hart van de woonkamer wordt. Alle vertrekken rondom de patio

grote hoeveelheid woningen in Rotterdam. Zij wenst zich een globaal beeld te vormen

op de begane grond hebben verschillende vloerniveaus en verdiepingshoogtes. Boven

van de technische conditie van deze woningen. In een volgende fase worden meer

de halfverdiepte garage ligt de woonkeuken welke over de straat uitkijkt en aan de an-

gedetailleerde opnamen verricht, voorzien van kostenramingen.

dere kant is er door de patio een zicht-relatie met de woonkamer. De gevel is van een donkere belgische dikformaat-steen gemaakt en de patiogevel is voorzien van lichtgrijs

Gemeente Leiden

stucwerk. De vaste ramen liggen allemaal vlak in de gevel en de draaiende delen zijn

Naam project: MJOP’s gemeente Leiden.

‘weggedetailleerd’ achter een donker kader. Artist-impression: OD 205 architectuur bv

Opdrachtgever: Gemeente Leiden. Advieswerkzaamheden: Uitvoeren NEN 2767 inspecties en opstellen meerjarenonderhoudsplannen.

Nieuwbouw Studentenhuisvesting Staalmeestersstraat te Amsterdam

Intern leidinggevende: Michael Dirks.

Opdrachtgever: projectontwikkelaar De Key – De Principaal, Amsterdam.

Kenschets project: De gemeente Leiden beschikt over een grote hoeveelheid

Architect: Klunder architecten, Rotterdam.

objecten, waaronder een diversiteit aan monumentale panden. Dit jaar is een begin

Advieswerkzaamheden: Vervaardigen S.O.- Elementenraming incl. bouwkosten-

gemaakt met het opstellen van (nieuwe) MJOP’s van deze objecten.

advisering. Intern leidinggevende: Marcel van der Hoek. Foto: Moritz Bernoully.

Kenschets project: Het project bestaat uit de nieuwbouw van 1.016 studentenappartementen op een plint van casco commerciële bedrijfsruimten die gesitueerd zijn

“De Pijp: Flinck en Steen”

boven een halfverdiepte bestaande parkeergarage. De plint zal op de beganegrond,

Opdrachtgever: Ymere Ontwikkeling, Amsterdam.

buiten de parkeergarage, iets worden uitgebreid. De studentenappartementen zijn

Architect: HP Architecten, Rotterdam.

vormgegeven in een tweelaagse plint die verder in 4 torens met elk zijn gemeenschap-

Advieswerkzaamheden: Bestekboek.

pelijke patio, worden opgetrokken.

Intern leidinggevende: René van Wijk. woningen voor ouderen gebouwd. Op de begane grond is er een gemeenschappelijke huiskamer, een kantoor voor de sociale huismeester en een tuin. Ook is er 250 m2 bin“Leidsche Schouwburg” Foto: Jan Scheerder

nenstedelijke bedrijfsruimte. In de Eerste Jan Steenstraat worden twee woongebouwen met in totaal 16 koopwoningen gerealiseerd. Hierbij zijn zoveel mogelijk woningen van

WERK IN UITVOERING

Projecten

Kenschets project: In de Govert Flinckstraat in de Amsterdamse Pijp worden 20

Gemeente Leiderdorp

een tuin of een groot dakterras voorzien.

Naam project: MJOP’s gemeente Leiderdorp.

In beide straten is gekozen voor een moderne gevel, die in typologie en met een am-

Opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp.

bachtelijk gevoel voor detail aansluit bij de 19de eeuwse woonhuizen.

Artist-impression: Klunder architecten

Advieswerkzaamheden: Uitvoeren NEN 2767 inspecties en opstellen

Vakgroep ‘Bouwmanagement’

meerjarenonderhoudsplannen. Intern leidinggevende: Michael Dirks. Kenschets project: Van alle bij de gemeente Leiderdorp in beheer zijnde

Brede school Essezoom, Nieuwerkerk aan den IJssel.

objecten zijn nieuwe MJOP’s opgesteld. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in het

Naam project: Brede school Essezoom, Nieuwerkerk aan den IJssel.

kader van het opzetten van een digitaal gebouwdossier en een verdere professionalise-

Opdrachtgever: Estrade Projecten, Rotterdam.

ring van het gebouwbeheer bij de gemeente.

Ontwerp: Cita architecten bna, Utrecht. Advieswerkzaamheden: Gecertificeerd bouwtoezicht confom BRL 5006. Intern leidinggevende: John Nederend. Oplevering: 2010/ 2011. Kenschets project: Het project omvat een 16-klassige basisschool, een kinderdagverblijf, een kindercentrum (inclusief zwembad) voor verstandelijk gehandicapten, een fysiotherapiepraktijk, een gymzaal en 52 woningen. Een open en uitnodigend gebouw, waar gebruikers en bewoners uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten, sociale contacten Artist-impression: HP architecten.

leggen en ervaringen uitwisselen. De ruimtelijke opzet dient deze interactie te stimuleren, zodat de brede school een spilfunctie krijgt in de nieuwe wijk Esse Zoom.

Vakgroep ‘Tekenwerk’ Hollandia BV, Krimpen aan den IJssel Opdrachtgever: Hollandia Vastgoed BV, Krimpen aan den IJssel. Advieswerkzaamheden: Vervaardigen digitale plattegrondtekeningen van gebouwen en terreinen alsmede het beschrijven hiervan in een vastgoedboek. Interne verbouwing zolder basisschool Het Mozaïek te Delft

Intern leidinggevende: René van Wijk.

Naam project: Interne verbouwing zolderruimte basisschool Het Mozaïek.

Kenschets project: Teneinde een gedetailleerd inzicht te verschaffen in de op de

Opdrachtgever: Stichting PCBO, Delft.

locatie van Hollandia BV in Krimpen aan den IJssel aanwezige onroerende goederen en

De Haarlemse School

Advieswerkzaamheden: Werkvoorbereiding, aanbesteding en begeleiding uitvoering.

terreinen is, per gebouw en per terrein, een digitaal dossier vervaardigd, bestaande uit

Project: De Haarlemse School

Intern leidinggevende: Jasper de Rijke.

de plattegrondtekeningen en een vastgoedboek.

Opdrachtgever: Pré wonen, Velserbroek.

Kenschets project: Ten behoeve van het creëren van een ruimte voor de

Ontwerp: Slangen Hulsker Architecten, Haarlem.

buitenschoolse opvang, heeft bij basisschool Het Mozaïek (locatie: Caspar Fagelstraat)

Aannemer: Huib Bakker Bouw, Heemstede.

een interne verbouwing van de zolderruimte plaatsgevonden.

Werkzaamheden: Bouwtoezicht. Kenschets: Op het voormalige terrein van het Damiate College te Haarlem zullen 159 woningen, 209 parkeerplaatsen en 2400 m 2 commerciële ruimte gecreëerd worden. De eengezinswoningen, appartementen en maisonettes zullen voor de verhuur ontwikkeld worden. De voormalige aula en trappenhuis van het Damiate College mogen niet gesloopt worden vanwege de aanwezige kunstwerken en worden herontwikkeld binnen het plan.

Vakgroep ‘Bouwkosten’ Vervangende nieuwbouwwooneenheden Erfgooierstraat te Hilversum Opdrachtgever: de Alliantie Gooi en Vechtstreek, Hilversum. Architect: OD 205 architectuur bv, Delft. Advieswerkzaamheden: Vervaardigen bestekboek en directiebegroting (STABU). Intern leidinggevende: John Nederend. Artist impression: Slangen Hulsker Architecten.

MultiMail 02-09  

Jules Deelder: “Amsterdam hep ´t en anders jatten ze het wel.” Lingen: “Deelder deed deze uitspraak ooit op een infodag van ons bedrijf. Of...