Page 1


FLY blue

Zburăm împreună spre noi orizonturi Ca nou CEO al Blue Air, este un privilegiu să vă urez „Bine ați venit la bord". Vă mulțumesc că ați ales să zburați cu Blue Air și am încrederea că veți avea o experiență frumoasă la bordul aeronavei noastre. Ca pilot și membru al familiei Blue Air de mai bine de 10 ani, este o onoare și o mare responsabilitate să mă aflu la manșa celei mai mari companii aeriene românești. În această industrie aviatică aflată într-o continuă evoluție, Blue Air își direcționează toate eforturile spre îmbunătățirea constantă a serviciilor oferite. Cei 30 de ani de experiență în aviație și în mediul de afaceri îmi confirmă, zi de zi, că pulsul oricărei companii se regăsește în clienții săi. Iar Blue Air va continua să se dezvolte pe măsură ce nevoile pasagerilor vor evolua.

Marius Puiu Directorul General Blue Air | Blue Air CEO

Together we fly to new horizons

Pentru noi, siguranța și satisfacția acelora care aleg să călătorească la bordul avioanelor noastre sunt primordiale. Continuăm să investim în dezvoltarea companiei pentru a ne menține angajamentele față de pasageri, iar recent am mai adăugat un Boeing 737-800 NG în flota noastră. Pentru prima oară în istoria Blue Air, avem zboruri în Polonia, la Cracovia, de pe baza noastră de la Torino. Și, tot de acolo, am lansat alte două rute directe spre Veneția și Stuttgart. Cei care își doresc o vacanță exotică vor fi bucuroși să afle că, începând cu 3 noiembrie, lansăm cursa charter București - Marrakech, unul dintre cele mai captivante orașe din Maroc. Iar pentru cele mai bune city break-uri de toamnă din Europa te invităm să descoperi destinațiile noastre. Pe final, vă invit să vizitați standul Blue Air de la Târgul de Turism al României (București, 15-18 noiembrie) pentru a descoperi surprizele pe care le vom pregăti special pentru cel mai mare eveniment din România dedicat industriei. Acum, vă urez un zbor plăcut și vă invit să va bucurați de călătorie răsfoind acest număr al revistei noastre de bord.

As the new CEO of Blue Air it is a privilege to welcome you on board! I want to thank you for choosing Blue Air and I trust that you will have a wonderful experience on board our plane. As a pilot and member of the Blue Air family for more than 10 years, it is an honour and a big responsibility to find myself handling the control column of the largest Romanian airline. In this always-changing aviation industry, Blue Air focuses its efforts towards constantly improving the services we offer to our passengers. More than 30 years of experience in aviation and business management has taught me it's the customers who are the pulse of any company. Blue Air will continue to develop while the needs of its clients will evolve. For us, the safety and the satisfaction of those travelling on board our planes are top priority. To deliver on the promises we made to our passengers it is important we continue to invest in our fleet and it was only

recently that we have added a Boeing 737-800 NG to our fleet. For the first time in Blue Air’s history we now fly to Poland (Krakow) from our base in Turin. From the same base we also launched two new direct routes to Venice and Stuttgart. Those that are interested in an exotic vacation will be happy to know that starting with 3rd November we will launch a Bucharest-Marrakech charter flight. Marrakech is one of the most captivating cities in Morocco. For the ultimate European autumn city break we invite you to discover our destinations and book your flight with us. To conclude, I want to invite you to Blue Air’s expo booth at the Romanian Tourism Fair (Bucharest, 15-18 November). We promise you will enjoy the surprises we have prepared for you at the most important tourism event in Romania. Let me now wish you a pleasant flight and invite you to enjoy your journey by browsing through our inflight magazine. October | November 2018

1


DISCOVER contents Published by Blue Air Blue Air Aviation S.A. Advertising Sales: advertising@blueair.aero Editorial: Andreea Medvedovici-Per, Editor in Chief per.andreea@gmail.com Gruia Dragomir, Associate Editor in Chief gruia.dragomir@gmail.com Contributors: Luisa Ene, Iulia Roșu, Gabriel Sandu, Ana Tepșanu, Ana Zidărescu Art Direction & DTP: Octavian Catană Florin Vedeanu

Translations by: Biroul de Traduceri Champollion Photo credits: ®

Production: Adjust

beBlueAir is published by Blue Air Aviation S.A. Full or partial reproduction of texts or illustrations from any edition of beBlueAir magazine is possible with only prior written approval of the publisher or of Blue Air Aviation S.A. The magazine’s contributors are responsible for the content of their articles. All models photographed in beBlueAir magazine have a strictly visual role. Blue Air is not responsible for the involvement of the respective models in the articles that they illustrate. beBlueAir este publicat de către Blue Air Aviation S.A. Reproducerea parțială sau totală a textelor și ilustrațiilor din orice ediție a revistei beBlueAir e posibilă doar cu aprobarea scrisă a editorului beBlueAir sau a Blue Air Aviation S.A. Contributorii revistei sunt responsabili pentru conținutul articolelor. Toate modelele fotografiate în revistă au un rol strict vizual. Blue Air nu este responsabilă pentru implicarea modelelor respective în articolele pe care le ilustrează.

2 Octombrie | Noiembrie 2018

4

19

30

36

42

46

80

Ana Ularu

Râurile Europei

Liverpool

Bordeaux

Copenhaga

Agadir

Marius Puiu

Cel mai muzical oraș port The most musical port city

Pentu iubitorii vinului For wine lovers

Gândește B.I.G. Think Big

Orașul unde soare strălucește tot timpul Where the Sun always shines

Interviu cu noul CEO Blue Air Interview with the new Blue Air CEO

Interviu Interview

Rivers of Europe

October | November 2018

3


ACTOR interview

De vorbă cu Ana Ularu:

„Îmi doresc foarte mult să-mi aduc la viață lungmetrajul a cărui poveste o construiesc de cinci ani”. Ana Ularu este una dintre cele mai apreciate actrițe ale momentului din România. A jucat în filme românești de care îți face plăcere oricând să-ți amintești: Hârtia va fi albastră, Sunt o babă comunistă, mai nou, Charleston, și a avut roluri însemnate în producții străine alături de grei ai cinematografiei: Serena (alături de Bradley Cooper și Jennifer Lawrence), Inferno (alături de Tom Hanks) și, mai nou, Siberia, în care are rolul principal, alături de Keanu Reeves.

Alex Gâlmeanu

4 Octombrie | Noiembrie 2018

Gruia Dragomir October | November 2018

5


X X Asta nu o împiedică pe Ana să joace și în piese de teatru din țară sau să regizeze videoclipuri pentru trupe autohtone. Și, cu siguranță, Ana Ularu nu se va opri aici, pentru că visează deja să regizeze un lungmetraj propriu și, fără îndoială, o vom vedea și pe afișele altor producții hollywoodiene într-un viitor foarte scurt. Am stat de vorbă cu ea despre cinematografie, Keanu Reeves și planuri de viitor: Cât de greu e să fii femeie în industria filmului din România? E cu ceva diferit în Occident? E greu să fii femeie în orice industrie oricând, oricum. La fel cum e teribil de greu să fii la începutul unui drum sau într-o stare de mijloc, să zicem între recunoaștere locală și ambiții occidentale. Dar nu vreau să deplâng nimic, eu cred în puterea de muncă și refuzul total al compromisurilor. Cum ar spune tatăl meu, „dacă ai ceva de spus în lumea asta, nu te va putea opri nimic din a o spune”. Ai jucat alături de nume mari precum Tom Hanks, Bradley Cooper, Jeremy Irons, iar acum și alături de Keanu Reeves, în filmul Siberia. Ai vreun actor alături de care îți dorești să joci pe viitor? Sunt foarte recunoscătoare pentru șansa de a-i fi cunoscut și avut ca parteneri pe cei menționați mai sus - din păcate, cu Jeremy Irons

am fost doar colegă de serial pentru un singur episod - personajul meu, Charlotte D’Albret, se căsătorea cu Cesare Borgia. Și cum nu îmi place să mă juxtapun numelor mari atunci când nu am colaborat cu adevărat, simt mereu nevoia să corectez. Sigur că mi-aș dori să joc vreodată cu Rachel Weisz sau Cate Blanchett, nemaivorbind de feblețea mea absolută, Willem Dafoe. Dar îmi place să aștept surprize mai mult decât să proiectez. Și am mereu șansa să întâlnesc artiști talentați cărora le datorez revelații, chiar dacă nu e același coeficient de faimă.

Apropo de Siberia. Cum au decurs filmările și cum e să lucrezi cu Keanu Reeves? Filmările în sine au fost o experiență sublimă, un soi de cantonament, de izolare, în care filmul era forța centrifugă care ne antrena în discuții, speculații, povești de fundal pentru personaje, filosofări extrem de plăcute, exerciții de imagine. Filmam șase zile și în cea de-a șaptea ne întâlneam relaxați cu regizorul și cu directorul nostru de imagine să repetăm un pic și să gândim mizanscenele pentru săptămâna ce venea. Eram departe, în Winnipeg, toată viața și energia mergea

A chat with Ana Ularu:

“I really wish to bring to life the feature film whose story I’ve been building for five years”. Ana Ularu is one of the most appreciated Romanian actresses of the moment. She has been in Romanian films that one always remembers fondly: The Paper will be Blue, I Am an Old Communist Hag, and Charleston, more recently, and she’s had significant roles in foreign productions, opposite cinema heavyweights: Serena (with Bradley Cooper and Jennifer Lawrence), Inferno (with Tom Hanks) and, more recently, Siberia, where she plays the leading part, along with Keanu Reeves. This doesn’t prevent Ana from acting in theatre plays in Romania or directing music videos for local bands. Ana Ularu will definitely not stop here, as she’s already dreaming of directing her own feature film, and we will undoubtedly see her on the posters of other Hollywood productions in a very near future. We’ve talked to her about cinema, Keanu Reeves and plans for the future. How difficult is it to be a woman in the Romanian film industry? Is it any different than in the West? It’s difficult to be a woman in any industry, anytime, anyhow. Just like it’s terribly difficult to be at the beginning of a journey, or somewhere in between, let’s say between local recognition and western ambitions. But I don’t want to complain, I believe in power to work and in a total rejection of any compromise. In the words of my father,

6 Octombrie | Noiembrie 2018

Christian Schwarzenberg

October | November 2018

7


ACTOR interview “if you’ve got something to say in this world, nothing will be able to stop you from saying it.” You’ve played opposite major actors such as Tom Hanks, Bradley Cooper, Jeremy Irons, and now you’re acting with Keanu Reeves, in Siberia. Is there any particular actor you would like to act with in the future? I’m very grateful for the chance to have met and worked with those you’ve mentioned – unfortunately I just shared a series with Jeremy Irons for a single episode – my character, Charlotte D’Albret, married Cesare Borgia. And since I don’t like to juxtapose myself to huge names when we haven’t truly worked together, I always feel the need to make such corrections. Of course I’d love to work with Rachel Weisz or Cate Blanchett, not to mention my absolute favourite, Willem Dafoe. But I like to wait for surprises more than planning them. And I always have the chance to meet talented artists to whom I owe some sort of epiphanies, even though it’s not always the same fame quotient.

înspre film. Ăsta e mereu un avantaj, izolarea de cotidianul fiecăruia atunci când e vorba de creație. Keanu e un partener ideal, minuțios, inteligent, generos și cu cel mai minunat umor. Nu există ceva mai plăcut decât să ai o întâlnire a minților la modul la care ne-am întâlnit noi și am construit și șlefuit și gândit și regândit. Tot de curând ai jucat și în filmul românesc Charleston. Povestește-ne un pic despre acest proiect și despre cum e să faci tot timpul acest salt, de la producții mari, internaționale, la unele mai mici, românești. Apariția mea în filmul Charleston este una, să spunem, fulgerătoare. Nu ierarhizez proiectele, iar Andrei Crețulescu îmi este unul dintre cei mai dragi prieteni, pe care îl consider în mod egal teribil de talentat. Așa că și dacă aș fi avut o minte care să prioritizeze cumva, loialitatea față de prieteni e esențială. Nu văd saltul niciodată, văd mai degrabă bucuria mea de a lucra.

8 Octombrie | Noiembrie 2018

Speaking of Siberia. How did the filming go and what is it like to work with Keanu Reeves? The filming itself was a sublime experience, some sort of boot camp, of isolation, where the film was the centrifugal force that engaged us in discussions, speculations, background stories for the characters, extremely pleasant philosophising, and image exercises. We were shooting for six days and in the seventh we were relaxed, meeting the film director and our image director to rehearse a little and to think about the mise-en-scène for the following week. We were far away, in Winnipeg, and I was pouring my whole life and energy into the film. This is always an advantage, the isolation from the daily lives of each of us when it comes to creation. Keanu is the ideal work partner, thorough, intelligent, and generous, and he has the most wonderful sense of humour. There’s nothing more pleasant than having a meeting of the minds of the kind that we had, which helped us build and polish and think and re-think about what we were doing.

Keanu e un partener

ideal, minuțios, inteligent, generos și cu cel mai minunat umor.

Keanu is an ideal partner, thorough, intelligent,

generous and with the best sense of humor.

Raluca Răcean Gorgos

October | November 2018

9


Flirtezi și cu regia; pe la începutul anului, ai regizat un clip pentru trupa Greetings Sugar. Ai face pasul de la actorie spre regie? Ai în planurile de viitor și regia unui lungmetraj? Am regizat trei clipuri pentru Greetings Sugar în cel mai de guerrilla spirit posibil - buget ce mângâia cifra zero, buna intenție, energia și forța de la colegii mei actori, care au avut încredere să facă acest pas cu mine și să se lase regizați. Le mulțumesc pentru talentul lor imens, răbdare și dragostea lui Ionuț Grama, Lucian Iftime, Simon Merrells, Letiției Vlădescu, îi mulțumesc lui Răzvan Leucea și separat lui Adi Bulboacă, cei doi directori de imagine, mulțumesc trupei pentru încredere, mamei mele pentru scenografie și tot așa.

You’ve recently appeared in the Romanian film Charleston. Tell us a little about this project and what it feels like to always be taking this leap, from large international productions to smaller Romanian ones. My appearance in Charleston is in a flash, so to speak. I don’t make a hierarchy of my projects, and Andrei Crețulescu is one of my dearest friends, whom I also consider incredibly talented. So even if my mind tended to make such hierarchies, my loyalty to my friends is essential. I never see it as some sort of leap, I see rather my joy of working.

Îmi doresc foarte mult să îmi aduc la viață lungmetrajul a cărui poveste o construiesc de cinci ani, am două proiecte de scurtmetraj, să vedem ce se va lega și cât timp voi putea eu să acord. Și, mai degrabă, câtă încredere mi se va acorda mie.

You’re also flirting with directing, you’ve made a music video for the band Greetings Sugar in the early 2018. Would you move from acting to directing? Is directing a feature film one of your plans for the future? I’ve directed three videos for Greetings Sugar in the most guerrilla spirit possible – no budget, good intentions, energy and strength from my fellow actors, who were confident enough to take this step with me and let themselves directed. I am very grateful for their huge talent, their patience and love to Ionuț Grama, Lucian Iftime, Simon Merrells, Letiția Vlădescu, I thank Răzvan Leucea and Adi Bulboacă, separately, the two image directors, I thank the band for their confidence, my mother for the scenography and so on and so forth. I really wish to bring to life the feature film whose story I’ve been building for five years, I have two short film projects, and we’ll see what comes out of that and how much time I’ll be able to devote. Or rather, how much trust will be put in me.

O carte pe care ai dori-o transformată în film și în a cărei ecranizare ai juca? The Ocean At The end Of The Lane a lui Neil Gaiman. Deși poate ar fi haios să se ecranizeze mai mult Zola. Și, recent, m-am îndrăgostit total de A Little Life a lui Yanigahara, dar aici nu sunt singură și sigur va urma curând un film. Nu prea aș avea ce juca, însă. Și aș fi făcut complet altfel Annihilation. Ne poți spune trei filme pe care le-ai văzut în 2018 și pe care le-ai recomanda? Recomand Calibre, pe care l-am și premiat anul acesta când am fost în juriul Festivalului Internațional de Film de la Edinburgh. Isle of Dogs este o bijuterie de film și desfid pe oricine care ar aduce ca argument în contra estetica foarte prețioasă a lui Wes Anderson. Nu m-a mai bucurat și emoționat ceva în acest mod demult. Mi-a plăcut foarte mult eleganța și curajul din A Quiet Place și ador să văd cupluri lucrând împreună - mi se pare că arta în familie e ceva superb. Și acum tocmai mă îndrept să văd BlacKkKlansman. Care este orașul tău preferat în care ai pleca oricând într-un city break? Roma sau Paris. Dar sunt tot mai tentată acum de sudul Franței și de Copenhaga. Și am planuri mărețe să merg cât de curând în Alaska.

A book that you would like to see adapted for cinema and in whose film you’d like to play? The Ocean at the End of the Lane by Neil Gaiman. Although I think it would be nicer to adapt more Zola. And I’ve recently fallen in love with Yanigahara’s A Little Life, but I’m not alone and I’m sure a film will follow soon. I wouldn’t really have any part to play, though. And I would’ve made Annihilation in a completely different manner. Can you tell us three films you’ve seen in 2018 and that you would recommend? I recommend Calibre, which I even gave an award to this year when I was in the jury of the Edinburgh International Film Festival. Isle of Dogs is a jewel and I defy anyone who would use the pretentious aesthetics of Wes Anderson as an argument against it. Nothing has given me such pleasure and emotion in a long time. I loved the elegance and courage in A Quiet Place and I love seeing couples work together – I find art in family amazing. And now I’m heading to see BlacKkKlansman. What is your favourite city, where you would go on a city break anytime? Rome or Paris. But I’m getting increasingly tempted by the south of France and Copenhagen. And I have big plans about going to Alaska soon.

10 Octombrie | Noiembrie 2018


DISCOVER Romania

Rimețea

Iulia Roșu dreamstime

Viscri, satul regal Viscri este, probabil, cel mai cunoscut sat din România datorită vizitelor făcute aici de Prințul Charles al Marii Britanii, care și-a cumpărat o casă în sat. Turiștii pot închiria casa regală pentru vacanță, dar este musai să faceți o rezervare din timp, întrucât peste 15.000 de oameni din toată lumea ajung să viziteze satul anual. Cu o populație de aproximativ o mie de oameni, localitatea transilvăneană găzduiește și una dintre cele mai vechi și mai spectaculoase biserici fortificate săsești, înscrisă și în patrimoniul mondial UNESCO. Odată ajunși aici, este musai să încercați pâinea pe vatră și Dulceața de Viscri, lansată oficial în 2012 la Paris. Nu plecați din acest sat fără cel puțin un articol vestimentar din lână, șosete, căciuli, pulovere, tricotate de țărăncile din sat. Viscri este situat la 90 de kilometri de Braşov.

Rimețea, satul unde soarele răsare de două ori

Viscri

Sate din România pentru o vacanță în tihnă 12 Octombrie | Noiembrie 2018

Pentru cei care își doresc o incursiune în calmul vieții de la sat, dar care să păstreze confortul orașului, sunt locuri, în România, care le pot oferi astfel de experiențe. Tihna, mâncarea sănătoasă și tradiția păstrată vreme de sute de ani vă poartă într-o vacanță complet atipică. Deși sunt multe localități în România care v-ar ajuta să evadați din cotidianul stresant într-o lume pitorească, am făcut o selecție de șase sate pe care merită să le vizitați pentru o gură de aer cu adevărat proaspăt și tabloul unui peisaj memorabil.

Unul dintre cele mai frumoase sate din Transilvania, Rimețea se află în județul Alba și este cunoscut ca satul cu case albe și ferestre verzi, neschimbate de mai bine de o sută de ani, un punct de atracție pentru turiștii din străinătate. Tot o atracție reprezintă și așezarea sa geografică, între versanți abrupți, care creează impresia că aici soarele se ridică de două ori pe cer. O vacanță în acest sat este recomandată iubitorilor de sporturi extreme, întrucât Rimețea este un loc ideal pentru zborul cu parapanta, escaladări sau drumuri off-road. La aproximativ cinci kilometri, se află și Cetatea Colțești, ridicată pe o stâncă abruptă și care oferă o priveliște mirifică.

Romanian villages for a relaxing holiday For those who wish to foray into the quiet of village life without giving up the comfort of the city, there are places in Romania that can offer such experiences. Cosiness, healthy food and traditions preserved for hundreds of years will take you on a truly atypical holiday. Although Romania has many places that could help you escape the stressful daily life and reach a picturesque world, we have selected six villages worth visiting for a breath of truly fresh air and memorable landscapes.

Jurilovca, satul pescarilor

Viscri, the royal village

Întemeiată de rușii lipoveni în secolul al XIX-lea, Jurilovca găzduiește cea mai mare comunitate de pescari din Delta Dunării, motiv pentru care mulți localnici oferă nu doar mese bogate în pește, dar și excursii cu barca. Nu ratați o astfel de plimbare până la Gura Portiței, unde complexul lagunar

Viscri is probably the best-known village in Romania, due to the visits of Prince Charles, who even bought a house here. Tourists can rent the royal house for holidays, but you must book ahead, as over 15,000 people from all over the world come to visit the village every year. With

a population of approximately one thousand people, the Transylvanian village also houses one of the oldest and most spectacular fortified Saxon churches, included in the UNESCO World Heritage list. Once you get here, you must try hearth bread and Viscri Sweet Jam, officially launched in 2012 in Paris. Don’t leave the village without buying at least one wool item of clothing, like socks, hats or sweaters knitted by the peasant women in the village. Viscri is located 90 kilometres from Braşov.

Jurilovca, the fishing village Established by Lipovan Russians in the 19th century, Jurilovca is home to the largest fishermen community in the Danube Delta, which is why many locals offer not just fish meals, but also boat rides on the river. Don’t miss such a ride to Gura Portiței, where the Razim-Sinoe lagoon complex meets the waters of the Black Sea, making this place one of the most beautiful areas of the Delta. Tourists are also encouraged to explore Golovița and Razim lagoons, the largest lake in our country. Back on dry land, where you will see the houses with sky-blue October | November 2018

13


X X roofs, you can get to Doloşman Cape, a gorgeous natural reserve and the place that housed the first Greek-Roman colony on the territory of Romania.

Jurilovca

Ciocănești, a fairy tale village Not far from Vatra Dornei, on the road connecting Moldavia and Maramureș, you will see a sign that says “museum village”. This is Ciocănești, the place that has managed to preserve its architectural harmony, its customs and traditionally painted houses despite the passing of time. It is one of the few Romanian villages where you will feel a fairy tale atmosphere, precisely because the locals regard time and the world differently. The name of the village dates back to the time when villagers used to forge weapons and armours for the soldiers of Moldavian voivodes. Ciocănești also has a museum of painted Easter eggs, with over 1,800 rare and valuable exhibits. Near the village, tourists can visit several sheepfolds where they can taste dishes made by locals in a charming landscape that will most likely make them extend their stay.

Drăguş, the dragon village The village at the foot of Făgăraș Mountains in Brașov was named the most beautiful village in Romania in 2013. The legend says that its name dates back to ancient times, when people believed in dragons, devils or giant serpents, hence its Saxon Razim-Sinoe întâlnește apele Mării Negre, făcând din acest loc una dintre cele mai frumoase din Deltă. Totodată, turiștii sunt încurajați să exploreze și lagunele Golovița și Razim, cel mai mare lac din țară. Înapoi pe uscat, la casele cu acoperișuri azurii, puteți ajunge la Capul Doloşman, o rezervație naturală superbă, dar și locul care adăpostește prima colonie grecoromană de pe teritoriul României.

Ciocănești, sat de poveste Nu departe de Vatra Dornei, pe drumul ce leagă Moldova de Maramureș, veți întâlni o pancartă pe care scrie „sat muzeu”. Acesta este Ciocănești, localitatea care a reușit să-și păstreze armonia arhitecturală, tradițiile și casele încondeiate în ciuda trecerii timpului. Este unul dintre puținele sate românești în care veți simți o atmosferă de poveste tocmai fiindcă oamenii locului se uită altfel la timp și la lume. Numele satului se trage de pe vremea în care sătenii făureau arme și armuri pentru soldații voievozilor Moldovei. În sat, există și un muzeu al ouălor încondeiate, unde s-au adunat peste 1.800 de exponate rare

14 Octombrie | Noiembrie 2018

și valoroase. Puțin mai sus de sat, turiștii pot vizita mai multe stâne, acolo unde pot degusta produse preparate de localnici într-un peisaj fermecător, care, cel mai probabil, îi va face să își prelungească șederea.

Drăguș

Drăguş, satul zmeilor Satul brașovean așezat la poalele Munților Făgăraș a fost declarat, în 2013, cel mai frumos sat din România. Legenda spune că numele acestuia se trage din cele mai vechi timpuri, de când oamenii credeau în zmei, draci sau balauri. Tocmai de aici și denumirea săsească de „Drackendorf” care înseamnă satul zmeilor. Turiștii care vin aici pot intra în lumea basmelor prin „Labirintul Poveștilor”, un eco-parc într-un lan de porumb, cu personaje din basmele românești interpretate de animatori costumați, cu jocuri ale copilăriei și diverse puzzle-uri ce trebuie rezolvate pentru a găsi ieșirea. Drăguș mai este faimos și pentru Sărbătoarea Buzduganului, un obicei care marchează finalul de an agrar și la care turiștii sunt invitați să participe alături de tinerii îmbrăcați în port tradițional. October | November 2018

15


Cărpineț

Cărpineț, satul unde oamenii trăiesc o sută de ani Cel puțin așa spune legenda despre localitatea Cărpineț din Bihor. Se spune că strămoșii acestor locuri ar fi trăit câte o sută de ani datorită aerului curat de aici și a apei din izvoarele Codrului Moma. Satul este înconjurat de un peisaj montan de tablou datorat reliefului carstic al zonei, una dintre cele mai spectaculoase din Europa. O parte dintre casele localnicilor păstrează și astăzi motive tradiționale, sculptate pe fațade, iar meșterii în olărit de aici sunt renumiți în toată țara. Fiind așezat în apropiere de Munții Apuseni, satul oferă turiștilor oportunitatea de a explora peisaje montane unice și de a ajunge la cea mai mare cascadă subterană din România, cu o înălțime de 35 de metri, din Peştera Câmpenească.

Ciocănești 16 Octombrie | Noiembrie 2018

name of “Drackendorf”, which means dragon village. The tourists who come here can enter the world of fairy tales through the “Labyrinth of Tales”, an eco-park in a corn field, with characters from Romanian stories played by entertainers in costumes, with childhood games and various puzzles that must be solved to find the exit. Drăguș is also known for the Mace Holiday, a custom that marks the end of the agrarian year and where tourists are invited to join young people dressed in traditional costumes.

Alba County and is also known as the village with white houses and green windows, which have remained the same in the past hundred years, to the delight of foreign tourists. Another attraction is its geographical location, between steep slopes, which give the impression that the sun rises twice. A holiday in this village is recommended to extreme sports lovers, as Rimețea is the perfect spot for paragliding, climbing or off-road riding. About five kilometres away there is the Colțești Citadel, built on a steep rock that offers a magnificent view.

Rimețea, the village where the sun rises twice

Cărpineț, the village where people live to be a hundred

One of the most beautiful villages in Transylvania, Rimețea is located in

Or so the legend goes about the village of Cărpineț in Bihor County. The ancestors of these people are said to have lived to be a hundred thanks to the clean air and the water in the springs of Moma Forest. The village is surrounded by a dazzling mountain landscape due to the karstic relief of the area, one of the most spectacular ones in Europe. Some of the locals’ houses still preserve traditional motifs carved on their fronts, and the pottery masters here are renowned all over the country. Located close to Apuseni Mountains, the village offers tourists the opportunity to explore unique mountain landscapes and reach the largest underground waterfall in Romania, 35 metres tall, in Peştera Câmpenească.


DISCOVER Europe

Râurile frumoase ale orașelor din Europa și locurile unde să vă bucurați de ele Ana Tepșanu dreamstime

Hamburg Orașul își datorează succesul râului care-l patronează râul Elba. Aflat la doar 100 km de Marea Nordului, Elba a reprezentat conexiunea orașului cu restul lumii, iar influențele moștenite se pot vedea cu ușurință, odată ce veți ajunge aici. Portul este prima dintre ele - ar fi superb dacă ați ajunge aici la apus sau răsărit. Următoarea oprire este într-un loc fantastic și istoric - Tunelul Vechi, care a fost construit în 1911 și este considerat o operă de artă inginerească. Este deschis vizitatorilor (dar și mașinilor), iar după ce-l veți străbate, veți ajunge într-unul dintre cele mai frumoase locuri din oraș, de unde puteți privi arhitectura acestuia. Speicherstadt (Orașul Depozitelor) este o zonă din oraș dominată de clădiri construite din cărămidă roșiatică, care, în trecut, erau depozite pentru afacerile din port. În prezent, oferă una dintre cele mai frumoase plimbări, atât pe jos, cât și cu barca. Himmelsleiter (nr. scara spre cer) are 126 de trepte care vă vor vor purta pe o plajă lângă râu, unde vă puteți relaxa, indiferent de anotimp. The city owes its success to the river that courses through it – the Elbe. Located just 100 km from the North Sea, Elbe River has been the city’s connection to the rest of the world, and the inherited influences are clear once you get there. The Port is the first of them – it would be amazing if you could see it at sunset or sunrise. The next stop is a fantastic, historical place – the Old Tunnel – which was built in 1911 and is considered a work of engineering art. It is open to visitors (and cars alike), and after you cross it, you will reach one of the most beautiful places in the city, where you can admire its architecture. Speicherstadt (Warehouse City) is a city area dominated by red brick buildings which used to function as warehouses for the businesses in the port. It is currently one of the best spots for a beautiful walk or a boat ride. Himmelsleiter (Stairway to Heaven) has 126 steps that will take you to a beach by the river, where you can relax in every season.

18 Octombrie | Noiembrie 2018

Orașele construite în jurul unui râu au un farmec aparte. De secole întregi, poeți, scriitori, îndrăgostiți, artiști și turiști au înțeles această atracție deosebită și au găsit loc lângă apă, unde să-și pună în practică talentele, să găsească un colț de liniște sau să-și declare iubirea. Iată câteva dintre râurile frumoase ale orașelor din Europa și locurile perfecte pentru a fi admirate. Care este preferatul vostru?

Beautiful rivers in European cities and where to enjoy them Cities built around rivers have a particular kind of charm. For centuries, poets, writers, lovers, artists and tourists have understood this special attraction and found a place by the water to put their talent to use, to find a bit of quiet or simply to declare their love. If you’re already heading to one of the European cities governed by a river, I invite you to find the time to visit it. Here are some of the beautiful rivers in European cities and the perfect spots to admire them. Which one is your favourite?

Florența Florența este casă pentru râul Arno. Este un oraș cu adevărat superb, în care orice străduță și locușor ascund ceva fermecător pentru ochi. Veți fi copleșiți de magia Florenței, iar unul dintre cele mai bune locuri pentru a simți asta este Piața Michelangelo. Veți vedea cel mai spectaculos apus, iar priveliștea cuprinde orașul, cu al său râu, exact ca într-o pictură autentică. Galeriile Uffizi sunt un must-see al orașului, deoarece cuprind opere de artă semnate de Rafael, Tițian, Michelangelo și Botticelli. Tot aici aveți parte de una dintre cele mai frumoase priveliști asupra râului Arno. Un alt loc special pentru a privi Arno este la Ponte Vecchio - veți avea ocazia perfectă pentru a face o serie de poze fantastice. Florența este renumită și pentru grădinile sale poziționate de-a lungul râului, iar un loc unde ar fi bine să ajungeți este Parcul Cascine. Preferat în special de localnici, în trecut, era locul favorit al Reginei Victoria. Florence is home to Arno River. It is a truly superb city, where every little street and tiny place hides a feast for the eyes. You will be overwhelmed with the magic of Florence, and one of the best spots to feel it is the Piazzale Michelangelo. You will see the most spectacular sunset in the city, and the view encompasses the river, like an authentic painting. The Uffizi Galleries are a must-see in Florence, as they feature works of art signed by Raphael, Titian, Michelangelo and Botticelli. Here you will also find one of the most beautiful views of Arno River. Another special place to admire the river is Ponte Vecchio – you will have the perfect chance to take a series of fantastic pictures. Florence is also renowned for its gardens located along the river, and you should definitely visit the Cascine Park. Mostly preferred by locals, it used to be Queen Victoria’s favourite place.

October | November 2018

19


Paris Sena se plimbă triumfătoare prin orașul parizian, iar 37 de poduri sunt construite peste ea, unele mai impresionante ca altele. Cel mai vechi dintre ele este Pont Neuf un loc extrem de romantic, înconjurat de un peisaj franțuzesc veritabil, iar imediat lângă docuri, veți descoperi o insuliță superbă, ideală pentru un moment de respiro. Jardin des Tuileries reprezintă un alt loc perfect pentru a admira Sena, în timp ce vă plimbați prin grădinile atent îngrijite, unde veți vedea statui semnate de Maillol, Giacometti sau Rodin. Pont Des Arts, cunoscut și sub numele de Podul Lacătelor din Paris, este construit din metal și este dedicat în totalitate pietonilor. Cumpărați un lacăt, în semn de iubire, personalizați-l, iar apoi atașați-l podului sau aruncați-l în Sena împreună cu o dorință, așa cum spune tradiția. Aici veți găsi, de asemenea, băncuțe de unde puteți admira râul și clădirile superbe din proximitate.

20 Octombrie | Noiembrie 2018

The Seine flows triumphantly through the French capital, and 37 bridges are built across it, one more impressive than the next. The oldest is Pont Neuf, a truly romantic place, surrounded by an authentic French landscape, and next to the docks you will discover a gorgeous little island, the perfect spot to catch your breath. The Jardin des Tuileries is another perfect spot to admire the Seine while you take a walk through its carefully manicured gardens, where you can see statures by Maillol, Giacometti or Rodin. Pont des Arts, also known as the Padlock Bridge in Paris, is made of metal and entirely pedestrian. Buy a padlock as a love lock, customise it, then secure it to the bridge or throw it in the Seine and make a wish, like tradition goes. You will also find benches to sit on and admire the river and the superb buildings nearby.


X X

Lisabona

Roma

Odată ajunși în acest oraș memorabil, veți descoperi că toate drumurile duc către râul Tejo. Priveliștea asupra apei este atât de frumoasă, încât vă veți încărca de energii pozitive și veți fi pur și simplu fericiți. Ribeira da Naus este locul unde trebuie să ajungeți. Pe lângă promenada de-a lungul râului, veți găsi mai multe trepte care dau spre apă, unde puteți să vă opriți pentru a vă relaxa sub soarele ce strălucește cam tot timpul anului. Cais do Ginjal poate fi vizitat cu ajutorul feribotului, deoarece se află de cealaltă parte a râului - drumul este foarte scurt, iar plimbarea în sine vă va plăcea la nebunie. Odată ajunși la destinație, mergeți de-a lungul râului și admirați casele și dealurile Lisabonei - o imagine demnă de un tablou. Parque do Tejo este situat la nivelul râului și de aici, puteți admira podul Vasco da Gama, cel mai lung pod din Europa. Puteți să vă plimbați sau chiar să închiriați o bicicletă pentru o experiență mai interesantă.

Roma a fost fondată pe malurile râului Tibru. Râul leagă Roma antică de Roma modernă, iar plimbarea de-a lungul său vă va trece prin experiențe vizuale inedite. Trastevere este cartierul perfect pentru a te bucura de râu, mai ales că numele acestuia se trage din expresia latină trans Tiberim, care înseamnă dincolo de râu. Este recunoscut pentru casele sale antice și spectaculoase, dar și pentru străduțele înguste, pe care vă invit să vă purtați pașii. Isola Tiberina este o insulă localizată în mijlocul râului Tibru, oferă priveliști frumoase și în timpul zilei, dar magia se întâmplă noaptea, când singurul pod roman care a supraviețuit timpului, Ponte Fabriccio, se luminează. Podul Sant' Angelo, construit de împăratul Hadrian în anul 134 e.n., vă permite să traversați râul și să admirați împrejurimile. Seara ar fi cel mai bine să ajungeți aici, deoarece puteți vedea Fontana di Trevi luminată.

Once you get to this memorable city, you will discover all roads lead to Tejo River. The view of the water is so magnificent that you will be filled with positive energy and simply feel a surge of happiness course through you. Ribeira da Naus is the place to be. Aside from the promenade along the river, you will find several stairs leading to the water, where you can stop to relax under the sun that shines pretty much all year round. Cais do Ginjal can be visited by ferry, because it is on the other side of the river – the ride is very short, but also very pleasant. Once you have reached your destination, walk along the river and admire the Lisbon houses and hills – picture-perfect! Parque do Tejo is situated at the same level as the river and here you can admire the Vasco da Gama Bridge, the longest one in Europe. You can take a walk or even rent a bike for a more interesting experience.

Rome was founded on the banks of Tiber River. The waterway connects ancient Rome to modern Rome, and a walk along the river will offer fascinating visual experiences. Trastevere is the perfect city area to enjoy the river, particularly as its name comes from the Latin phrase trans Tiberim, which means “beyond the river”. It is renowned for its ancient, spectacular houses, as well as for its narrow streets worth a walk around. Isola Tiberina is an island located in the middle of Tiber River, which offers beautiful views during the day, as well, but the magic happens at night, when the only Roman bridge to have survived the passing of time, Ponte Fabriccio, is illuminated. Ponte Sant’Angelo, built by Emperor Hadrian in 134 AD, allows you to cross the river and admire its surroundings. You should visit it at night, as you can see the Fontana di Trevi illuminated.

22 Octombrie | Noiembrie 2018

October | November 2018

23


COFFEE Europe

Cele mai frumoase cafenele din Europa Luisa Ene carticafeasitutun.ro

Fiecare țară din Europa are un anumit specific legat de prepararea și servirea cafelei, iar o pauză de cafea îți oferă prilejul perfect pentru a te relaxa și a te bucura de cultura locală. Dacă iubiți cafeaua și vreți să aflați care sunt cele mai frumoase cafenele din Europa, vă invităm să citiți acest articol, iar data viitoare când veți călători într-unul dintre orașele de pe listă, veți ști unde să vă beți cafeaua. Bicioci Bike Café

Barcelona, Spania Carrer de Venus, 1-3 Combinați un design hipsteresc, biciclete, cafea, pizza și rezultă Bicioci Bike Café. Situată într-o zonă boemă și mai puțin vizitată de turiști, Bicioci Café vă oferă răgazul perfect pentru a vă bucura în tihnă de cultura locală.

Antico Caffe Greco

Roma, Italia Via dei Condotti, 86 Antico Caffe Greco este o cafenea cu tradiție din Roma și unul dintre punctele de atracție ale orașului. Deschisă în 1760, cafeneaua a avut drept clienți, de-a lungul timpului, scriitori precum Keats, Shelley, Goethe sau Byron. Pe lângă cafeaua excepțională, Antico Caffe Greco găzduiește regulat seri dedicate artei și muzicii.

Network Café

Dublin, Irlanda 39 Aungier Street Deși Irlanda este cunoscută mai degrabă pentru berea Guinness decât pentru cafea, sunt câteva cafenele excepționale în Dublin. Network

24 Octombrie | Noiembrie 2018

Café este una dintre ele - designul atrăgător, cănile de cafea decorate creativ și, bineînțeles, cafeaua, vă vor face să vă îndrăgostiți de acest loc.

Sheida Coffee and Stories

București, România Ion Câmpineanu 23 Sheida este o cafenea socială situată în inima Bucureștiului, care redirecționează tot profitul către Policlinica Socială Baba Novac. Cu alte cuvinte, acesta este

locul unde, prin cumpărarea unei cafele, puteți face o faptă bună. Decorul cafenelei are culori calde și vă va duce cu gândul la ținuturile călduroase ale Persiei de altădată.

The Coffee Collective

Copenhaga, Danermarca Kristen Bernikows Gade 2, 1105 København. Nu se poate vorbi despre cafeaua de specialitate din Copenhaga fără a fi menționată The Coffee

The most beautiful coffee shops in Europe Each European country has its way of making and serving coffee, and a coffee break gives you the perfect opportunity to relax and enjoy the local culture. If you love coffee and want to find the most beautiful coffee shops in Europe, we invite you to read this article, and next time you travel to one of the cities on the list, you will know where to stop. Antico Caffe Greco

Rome, Italy Via dei Condotti, 86 Antico Caffe Greco is a coffee shop with a long tradition in Rome and one of the attractions of the city. Established in 1760, the coffee shop has served writers like Keats, Shelley, Goethe or Byron over the ages. Apart from its exceptional

coffee, Antico Caffe Greco regularly hosts evenings dedicated to art and music.

Network Café

Dublin, Ireland 39 Aungier Street Although Ireland is better known for Guinness beer than for coffee, Dublin has quite a few extraordinary coffee shops. Network Café is one of them – its attractive design, the coffee cups with creative decorations and, certainly, the coffee will make you fall in love with this place.

Sheida Coffee and Stories

Bucharest, Romania Ion Câmpineanu 23 Sheida is a social coffee shop in the heart of Bucharest, which redirects its entire profit to the Baba Novac Social Polyclinic. In other words, this is where you buy a coffee and do a good deed. The décor of this

Collective, cea mai renumită cafenea de specialitate din Danemarca. Cafenelele Coffee Collective au un design plăcut și o atmosferă nostalgică, care vă vor duce cu gândul la vechile bodegi din Danemarca.

Les Deux Magots

Paris, Franța 6 Place Saint-Germain des Prres Les Deux Magots este sinonim cu elita intelectuală și culturală a Parisului și, de-a lungul timpului, i-au trecut pragul artiști și scriitori renumiți precum Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Ernest Hemingway, Albert Camus, Pablo Picasso, James Joyce, Bertolt Brecht, Julia Child și mulți alții. În 1933, cafeneaua a inaugurat premiul literar The Deux Magots, ca o alternativă la Goncourt, iar de atunci este oferit anual unui roman franțuzesc.

Grand Café

Oslo, Norvegia Karl Johans gate 31 The Grand Café și-a deschis porțile în 1874, iar aici obișnuia celebrul

coffee shop has warm colours that will remind you of the hot regions of ancient Persia.

Bicioci Bike Café

Barcelona, Spain Carrer de Venus, 1-3 Mix hipster design, bikes, coffee and pizza and you will get the Bicioci Bike Café. Located in a bohemian area that tourists do not rush to visit, Bicioci Café will give you the perfect opportunity to catch a break and enjoy the local culture.

The Coffee Collective

Copenhagen, Denmark Kristen Bernikows Gade 2, 1105 Copenhagen We can’t talk about Copenhagen specialty coffee without mentioning The Coffee Collective, the most renowned specialty coffee shop in Denmark. The Coffee Collective cafés have a pleasant design and a nostalgic atmosphere reminiscent of old pubs in Denmark.

Les Deux Magots

Paris, France 6 Place Saint-Germain-des-Prés Les Deux Magots is a synonym of the Paris intellectual and cultural elite and, over the years, it has been visited by renowned artists and writers including Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Ernest Hemingway, Albert Camus, Pablo Picasso, James Joyce, Bertolt Brecht, Julia Child and many more. In 1933, the café inaugurated the Deux Magots literary award as an alternative to the Goncourt, and it is now bestowed on a French novel every year.

Grand Café

Oslo, Norway Karl Johans gate 31 The Grand Café opened its gates in 1874, and this is where famous writer Henrik Ibsen used to drink his coffee and eat every day. It is an attractive, historical place, where apart from coffee you will find good food and flawless services. October | November 2018

25


Sheida Coffee and Stories

scriitor Henrik Ibsen să-și bea cafeaua și să mănânce zilnic. Este un loc istoric și atractiv, care, pe lângă cafea, se poate lăuda și cu mâncare bună și servicii ireproșabile.

Drop Coffee

Stockholm, Suedia Wollmar Yxkullsgatan 10, 118 50 Cafeneaua aceasta este ideală pentru nomazii digitali: este un loc spațios, liniștit, iar decorul simplu îți dă o senzație de calm și relaxare. Drop Coffee a câștigat o mulțime de premii de-a lungul timpului și este considerată una dintre cele mai bune cafenele de specialitate din Stockholm.

Drop Coffee

Stockholm, Sweden Wollmar Yxkullsgatan 10, 118 50 This coffee shop is perfect for digital nomads: it is a large, quiet place, and the plain décor gives a sense of calm and relaxation. Drop Coffee has won plenty of awards over the years and it is considered one of the best specialty coffee shops in Stockholm.

Café Commercial

Madrid, Spania Glorieta Bilbao 7 Café Comercial este o cafenea cu tradiție din Madrid, deschisă în 1887, în perioada Restaurației Casei de Bourbon din Spania. A fost un centru de întâlnire pentru intelectualii vremii și una dintre primele cafenele din Madrid care a angajat femei.

26 Octombrie | Noiembrie 2018

The Coffee Collective

Café Comercial

Madrid, Spain Glorieta Bilbao 7 Café Comercial is a coffee shop with a long tradition in Madrid, founded in 1887, in the era of the Bourbon Restoration in Spain. It was a meeting place of the intellectuals of that time and one of the first Madrid cafés to employ women.


X X

specialty coffee 1. ATELIER PINION Bucharest is trendy for two things. The number of specialty cafes opening, as well as the number of people riding bikes in the city. Atelier Pinion got the message and opened a specialty coffee shop with bike repair. @atelierpinion 2. STEAM (Romana) The café where you can comfortably lay under the sun by taking a sit on the stairs and enjoy high-quality coffee. @steam.coffee.shop

6. BEANS&DOTS As a community place, Beans&Dots gathers the local creative scene around coffee from The Barn and their passion for art&design, by hosting different artistic happenings and curating a concept store. @beansanddots 7. DOSE Everyone needs their daily dose of coffee, right? Brew, espresso and cold drinks awaits you in Calea Dorobanti. And in the summer, the terrace is open. @dose.cafe

3. BOB COFFEE LAB Bob is the name of the dog, coffee is what he sniffs, the Lab is what the place is about. A lab is about experience, from roasting to preparing coffee. An experience created by world coffee champions and coffee cult devotees. @bob.man.dog 4. TWO MINUTES (Lister) The smallest kid in town, located in Cotroceni, one of the coolest neighborhoods, will be your starting point when you want to explore the area while enjoying a good cup of coffee. @twominutes_2 5. NARCOFFEE ROASTERS The Narcos from Cluj have decided to reach the capital. Located at the entrance of AFI Palace, they are only dealing coffee. @narcoffeeroasters

8. VANFRUCT VanFruct. Because coffee is a fruit. @vanfruct_coffeeshop

11. STEAM (Uruguay) The first café to open near Herastrau Park, on a hidden street, offering coffee drinks provided by some of the most experienced baristas in town. @steam.coffee.shop 12. GUIDO Straight from the roastery, the coffee production is perfectly controlled to deliver a top beverage for the coffee-to-go buffs. @guidocoffee 13. ORIGO One of the pioneers of the specialty coffee industry in Romania — five years of coming home late at night smelling of great coffee. @origo_coffeeshop

9. TWO MINUTES (Aricescu) A must for coffee geeks as well as for those who care about the environment. The ecofriendly approach, family-like atmosphere and passion about coffee will make your stay much longer than two minutes. @twominutes_coffeeshop 10. ORYGYNS SPECIALTY COFFEE (Romana) You got it! ORYGYNS will have single origin coffee for you. They get their beans from different European roasters every couple of weeks so that there’s always something new and exciting in your cup. @orygyns.coffee

14. ORYGYNS SPECIALTY COFFEE (Aviatiei) Having meetings all day long in Aviatiei and Pipera, like most of us do? Your morning need for great coffee is urgent, this is why ORYGYNS opened this place straight in front of Aurel Vlaicu metro station. @orygyns.coffee

16. EMOZIA Steps away from Bucharest’s most crowded square, at the border between the Old Town and the South of the city, Emozia comes as a refuge in a cobblestone alley, where specialty coffee lovers meet. @ emoziamanifesto 17. M60 Scandinavian Design. Specialty coffee locally roasted. Well crafted meals. Romanian products. They filter coffee not people. Definitely a hub for the creative industry. @m60_cafe 18. FELLOW ONE For the busy bees around Victoriei, it is a nice place to recharge your batteries with great coffee roasted in-house, from Guido, with whom they often organise cuppings. @fellow.one 19. BLACK HABIT Arriving or leaving Bucharest by train? We know how ”adorable” a trip with CFR can be. Black Habit is the closest café for travelers passing by. @blackhabitcoffee

15. FRUDISIAC Nordic architecture. Freshly roasted coffee from an award winning roastery in Stockholm. Healthy food. Cold-pressed juices. Indie magazines. Design store. @frudisiac

20. T-ZERO Small cafe with a twist. Serving Madison Coffee, T-Zero is one of the must-sees in the specialty coffee-to-go business in town.

A collaboration between: The Specialty Coffee Community Delivering content as fresh as your espresso Subscribe here: thescc.ro

@t.zero.coffee.shop

Zece La Rece This map is a celebration of the Bucharest booming specialty coffee scene. From the most exigent coffee connoisseurs looking for fully-traceable, high quality products, carefully prepared by skilled baristas, to the curious newcomers wondering how great coffee tastes. This non-exhaustive guide only recommends friendly places where you can get initiated about how to treat beans just right.

It seems that you don’t have any access to the internet now that you are flying, so if you want the map once you’re in Bucharest, we offer you two options: > online: bucharestspecialtycoffeemap.com > printed: ask to one of the coffee shops mentioned on the map

A selection of our dearest places and events around Bucharest Get the app: zecelarece.ro

Have a nice stay in Bucharest! PS: if you happen to insta-post a pretty coffee picture, the hashtag is #bucharestspecialtycoffeemap

28 Octombrie | Noiembrie 2018

MAP EDITED IN MAY 2018

October | November 2018

29


DISCOVER UK

O incursiune în Liverpool, cel mai muzical oraș port

Cel puțin două mari simboluri au pus numele orașului Liverpool pe buzele întregii lumi moderne: The Beatles și Fotbal Club Liverpool. Cu toate acestea, orașul port din nord-vestul Angliei rămâne celebru în istorie datorită mai multor premiere petrecute aici: primul port comercial închis din lume, astăzi cunoscut ca Albert Docks, dar și prima linie de cale ferată care a purtat pentru întâia oară în lume un tren cu călători, pe traseul Liverpool-Manchester. Pe lângă acestea, orașul oferă multe alte motive pentru a-l vizita, de la arhitectura impresionantă și povestea The Beatles la locurile în care s-au filmat scene din Harry Potter sau Sherlock Holmes. Iată o selecție de atracții mai mult sau mai puțin cunoscute din Liverpool.

Iulia Roșu dreamstime

30 Octombrie | Noiembrie 2018

October | November 2018

31


DISCOVER UK

O incursiune în Liverpool, A trip cel mai to Liverpool, muzical oraș port the most musical port city Orice incursiune în orașul port ar trebui Cel mai important port din lume

să înceapă din Albert Docks (Docurile Albert), aflate pe malul nordic al râului Mersey, care găzduiește astăzi cele mai multe clădiri istorice din Marea Britanie intrate în patrimoniul UNESCO. Ceea ce a fost cândva un port faimos, în care se depozitau încărcături valoroase ca fildeș, mătase, tutun și ceai, și care a pus Liverpool pe harta comercială a lumii, este astăzi o zonă fascinantă, cu galerii de artă, restaurante, cafenele și muzee. Aici se află cele mai multe obiective turistice, precum Muzeul Maritim Merseyside, Muzeul Sclaviei, The Beatles Story și galeriile Tate Liverpool. O plimbare de-a lungul docurilor vă poartă către The Three Graces, cele trei clădiri simbol ale orașului - Royal Liver Building, The Cunard Building și Port of Liverpool Building - aflate în Pier Head, un loc care oferă o panoramă unică în lume.

O istorie intimă a trupei The Beatles Pe lângă muzee și clădiri, orașul Liverpool conține și una dintre cele mai cunoscute scene de muzică din lume. Și nu este o metaforă, e vorba chiar de o mică scenă, în The Cavern Club, pe care The Beatles au cântat de aproape 300 de ori, dar unde au urcat și trupe ca The Rolling Stones, The Who și The Kings. Astfel, mii de turiști vin să vadă scena care a devenit centrul universului muzical. Și pentru că vorbim de muzică, o altă destinație care nu poate fi ratată în Liverpool este The Beatles Story, muzeul care spune povestea formației, dar unde pot fi găsite și obiecte care au aparținut membrilor trupei, ca ochelarii lui John Lennon sau prima chitară a lui George Harrison. Odată ajunși în Liverpool, ar fi păcat să nu aprofundați istoria muzicienilor care au compus cele mai cunoscute melodii la nivel mondial. O vizită pe faimoasa Penny Lane, strada din sudul orașului, unde Paul McCartney și John Lennon se întâlneau pentru a lua autobuzul spre oraș, vă aruncă direct în melodia cu același nume. De asemenea, puteți face și un tur al caselor de la periferia orașului, în care au locuit membrii trupei, și nu ratați

32 Octombrie | Noiembrie 2018

At least two great symbols have put the name of Liverpool on everybody’s lips in the modern world: The Beatles and Liverpool Football Club. However, the port city in northwest England remains famous thanks to several firsts that have occurred here: it had the first closed commercial port in the world, nowadays known as the Albert Docks, as well as the first passenger transport service to rely on steam locomotives, which started here, on the Liverpool-Manchester Railway. Aside from these, Liverpool offers a myriad of other reasons to visit it, from its impressive architecture and the story of The Beatles to the places where scenes of Harry Potter or Sherlock Holmes have been filmed. Below you will find a selection of Liverpool attractions, some very popular, while others are lesser known.

The most important port in the world Any trip to the port city should start with the Albert Docks, situated on the north shore of Mersey River, which is now home to the largest number of historic buildings in the UK included on the UNESCO Heritage list. What used to be a famous port, where valuable goods were stored, including ivory, silk, tobacco and tea, and which put Liverpool on the commercial map of the world, is now a fascinating area boasting art galleries, restaurants, coffee shops and museums. This is where you will find the largest number of tourist attractions, such as the Meseyside Maritime Museum, the Slavery Museum, The Beatles Story and the Tate Liverpool Galleries. A walk along the docks will take you to the Three Graces, the three iconic buildings of the city – Royal Liver Building, The Cunard Building and Port of Liverpool Building – located in Pier Head, a place that offers gorgeous vistas.

An intimate history of The Beatles Apart from museums and buildings, the city of Liverpool has one of the best known music stages in the world. And this is no metaphor, it is actually a little stage in The Cavern Club, on which The

pei, ca ochelarii lui Jo hn Lennon sau prima chitară a lui George Harrison. Odată ajunși în Liver pool, ar fi păcat să nu aprofundați i storia muzicienilor care au compus ce le mai cunoscute melodii la nivel mondial. O vizită pe faimoasa Penny Lane, strada din sudul orașului, un de Paul McCartney și John Lennon s e întâlneau pentru a lua autobuz ul spre oraș, vă aruncă direct în mel odia cu același nume. De asemenea, put eți face și un tur al caselor de l a periferia orașului, în care au locu it membrii trupei, și nu ratați o întoarcere în timp printr-o vizită a s ubsolului în care au cântat pentru prim a dată The Quarrymen, cei care aveau să d evină, în 1960, The Beatles. Locur

ilesfintedinLiverpool:catedraleși

rimoniul UNESCO. Ceea ce a fost câ ndva un port faimos, în care se depoz itau încărcături valoroase ca fild eș, mătase, tutun și ceai, și care a pus Liverpool pe harta comercială a l umii, este astăzi o zonă fascinantă, cu galerii de artă, restaurante, cafenel e și muzee. Aici se află cele mai mu lte obiective turistice, precum Muzeul Ma ritim Merseyside, Muzeul Sclaviei , The Beatles Story și galeriile Tate L iverpool. O plimbare de-a lungul docur ilor vă poartă către The Three Graces , cele trei clădiri simbol ale orașului - Royal Liver Building, Th e Cunard Building și Port of Liverp ool Building - aflate în Pier Head , un loc care oferă o panoramă unică în lume. O istorie intimă a t

r upeiTheBeatles Pelângămuzeeșiclă

Cel mai important port din lume Orice incursiune în orașul port ar trebui să înceapă din Albert Docks (Docurile Albert), aflate pe malul nordic al râului Mersey, care găzduiește astăzi cele mai multe clădiri istorice din Marea Britanie intrate în patrimoniul UNESCO. Ceea ce a fost cândva un port faimos, în care se depozitau încărcături valoroase ca fildeș, mătase, tutun și ceai, și care a pus Liverpool pe harta comercială a lumii, este astăzi o zonă fascinantă, cu galerii de artă, restaurante, cafenele și muzee. Aici se află cele mai multe obiective turistice, precum Muzeul Maritim Merseyside, Muzeul Sclaviei, The Beatles Story și galeriile Tate Liverpool. O plimbare de-a lungul docurilor vă poartă către The Three Graces, cele trei clădiri simbol ale orașului - Royal Liver Building, The Cunard Building și Port of Liverpool Building - aflate în Pier Head, un loc care oferă o panoramă unică în lume.

O istorie intimă a trupei The Beatles Pe lângă muzee și clădiri, orașul Liverpool conține și una dintre cele mai cunoscute scene de muzică din lume. Și nu este o metaforă, e vorba chiar de o mică scenă, în The Cavern Club, pe care The Beatles au cântat de aproape 300 de ori, dar unde au urcat și trupe ca The Rolling Stones, The Who și The Kings. Astfel, mii de turiști vin să vadă scena care a devenit centrul universului muzical. Și pentru că vorbim de muzică, o altă destinație care nu poate fi ratată în Liverpool este The Beatles Story, muzeul care spune povestea formației, dar unde pot fi găsite și obiecte care au aparținut membrilor trupei, ca ochelarii lui John Lennon sau prima chitară a lui George Harrison.

diri, orașul Liverpool conține și una d intre cele mai cunoscute scene de muzică din lume. Și nu este o metaf oră, e vorba chiar de o mică scenă, în The Cavern Club, pe care The Bea tles au cântat de aproape 300 de or i, dar unde au urcat și trupe ca The Odată ajunși în Liverpool, ar fi păcat Rolling Stones, The Who și The King să nu aprofundați istoria muzicienilor s. Astfel, mii de turiști vin să vadă Beatles played almost 300 times, which also hosted Once you getmto Liverpool, care au it would be a compus cele shame mai cunoscute scena care a devenit centrul universului bands such as The Rolling Stones, The Who or The notde to delve melodiioflathe nivel musicians mondial. O vizită uzical. Și pentru că vorbim muzică,into the history Kings. Thus, thousands of tourists come too see most famous songs the world. pe faimoasa PennyinLane, strada din altă the destinație care nuwho composed the poate fi rata stage that became the centre of the musictăuniverse. A visit on sudul orașului, Lane, theunde street Paul in the McCartney în Liverpool este The Beatles Stothe famous Penny And while we’re talking about music, another south ofform the city, where Paul Lennon McCartney and John pentru și John se întâlneau ry, muzeul care spune povestea Lennon used to meet a tolua take the bus to theoraș, city,vă aruncă destination you shouldn’t miss in Liverpool is The autobuzul spre ației, dar unde pot fi găsite și obiecte Beatles Story, the museum telling the story of the will take you straight into direct the îneponymous melodia cu același song. You nume. band, which also exhibits items that belonged can also go on a tour of houses in the suburbs Dethe asemenea, puteți face și un tur al to the band members, such as John Lennon’s where used and don’t caselor deto lalive, periferia orașului, în care care au aparținut membrilor truthe band members glasses or George Harrison’s first guitar. miss a journey back inau time by membrii visiting the basement locuit trupei, și nu ratați October | November 2018

33


DISCOVER UK

o întoarcere în timp printr-o vizită a subsolului în care au cântat pentru prima dată The Quarrymen, cei care aveau să devină, în 1960, The Beatles.

Locurile sfinte din Liverpool: catedrale și stadioane Dincolo de scena muzicală de care turiștii se pot bucura, în Liverpool mai există o sumedenie de alte atracții, fiind orașul care găzduiește cea mai mare catedrală din Marea Britanie și a cincea cea mai mare din lume. Catedrala Liverpool oferă, pe lângă arhitectura gotică impresionantă, priveliști spectaculoase asupra orașului. În capătul opus al străzii Hope, unde a fost înălțată catedrala, stă, la fel de somptuoasă, o altă construcție impresionantă, Catedrala Metropolitană, care șochează prin

34 Octombrie | Noiembrie 2018

arhitectura sa controversată, o marcă a spiritului îndrăzneț al anilor `60. Însă pentru Liverpool, la fel de sfinte ca aceste două simboluri religioase și istorice sunt și stadioanele celor două echipe de fotbal care i-au adus renume internațional: Liverpool F.C. și Everton, iubite de fani în egală măsură. Aici, „fotbalul nu este o chestiune de viață și de moarte, este mult, mult mai serios de atât”, spunea Bill Shankly, managerul care a transformat echipa Liverpool într-una dintre cele mai importante din lume. Mii de turiști vin și astăzi să se fotografieze cu statuia sa, aflată pe stadionul Anfield.

Orașul văzut de pe apă Muzica și fotbalul reprezintă o mare parte din ce înseamnă Liverpool, dar ceea ce definește cel mai bine acest

oraș este deschiderea sa către apele râului Mersey. Astăzi, cei care vor să descopere Liverpool nu doar la pas, pot opta pentru un tur la bordul unuia dintre feriboturile Mersey Ferry care pleacă din Pier Head. Este o experiență pe care o preferă chiar și localnicii, ca o alternativă la petreceri sau ieșiri în oraș, dar mai ales turiștii, care pot coborî de pe vas la oricare dintre atracțiile de-a lungul croazierei. Unul dintre obiectivele cele mai populare este submarinul german U-534, din Al Doilea Război Mondial, care a fost ridicat de pe fundul Mării Nordului în 1993. La fel ca multe alte elemente ale orașului, și Mersey Ferry i-au inspirat pe cei de la The Beatles în cântecele lor. Deci, așa cum vă spuneam și la început, Liverpool vă oferă destule motive pentru a planifica următoarea escapadă aici.

Dincolo Bill de scena muzicală stadioane Shankly, the manager who turned Liverpool into where The Quarrymen played for the very first time, care turiștii se pot one bucura, of the în most Live important football teams in the the band that would become The Beatles in de 1960. rpool mai există o sumedenie dethis alteday, atra thousands of tourists come and world. To cții, fiind orașul care găzduiește take pictures ceaof his statue on Anfield Stadium. The holy places of Liverpool: mai mare catedrală din Marea Britanie și a cincea cea mai mareThe din lume. Cated from the water cathedrals and stadiums city seen rala Liverpool oferă, pe lângă arhit privel Aside from the music scene that tourists canectura enjoy, gotică impresionantă, Music and football make up most of what Liverpool Liverpool has plenty of other attractions, as it iști isspectaculoase the asupra means, orașului. but what În c best defines this city is its access city with the largest cathedral in the United Kingdom apătul opus al străzii Hope, to Mersey undeRiver. a fostToday, those who wish to discover înălțată la fel d other than by foot can choose a ride on and the fifth largest one in the world. Apart from its catedrala, stă,Liverpool impressive Gothic architecture, Liverpool Cathedral e one of the Mersey Ferries leaving from Pier Head. offers spectacular views of the city. On the opposite It is an experience that even locals prefer, as an somptuoasă, o altă cons end of Hope Street, where the cathedral was built, alternative to partying or going out, but tourists can stands another sumptuous and impressive edifice, trucție the impresionantă,get Catedrala off the Metr boat near any of the attractions along the opolitană, care șochează prinOne arhitec Metropolitan Cathedral, shocking with its controversial cruise. of the most popular attractions is the architecture, a trademark of the daring spirittura of the sa 60s. controversată, U-534 o marcă German a spir submarine, dating back to World War For Liverpool, though, what is just as holy asitului theseîndrăzneț two II, which was lifted from the bottom of the North Sea al anilor `60. Îns religious and historic symbols are the stadiums ă pentru of theLiverpool, la fel in 1993. de sfinte Like ca many other elements of the city, Mersey two football teams that have brought its international aceste două simboluriFerry religioase has also și inspired The Beatles in their songs. renown: Liverpool FC and Everton, both very popular istorice sunt și stadioanele celor dou with ile sfinte fans. din Here, Liverpool: “football iscatedrale not just a matter și of life Therefore, as I was saying at the beginning, Liverpool and death, it’s much more serious than that”, said offers enough reasons to plan your next holiday here. October | November 2018

35


DISCOVER France

Bordeaux, orașul iubitorilor de vin Bordeaux, „Frumoasa Adormită” a Europei, un loc ce vă va fascina din toate punctele de vedere, merită explorat pe jos, pentru a vă putea pierde pe străduțele sale și pentru a vă putea lăsa cu adevărat surprinși de minunățiile pe care le veți descoperi pe parcurs. Vă vom purta, în rândurile de mai jos, prin câteva dintre locurile superbe ale orașului, urmând să vă alegeți preferatele și să vă faceți propriul traseu.

Ana Tepșanu dreamstime

La Cité du Vin Bordeaux nu înseamnă numai vin, dar licoarea aducătoare de adevăr este la loc de cinste aici. Și ce mod mai bun de a o celebra decât o vizită la primul muzeu al vinului din Franța? Poziționat în partea de nord a orașului, într-o clădire modernă, în forma unui decantor de vin, locul vă asigură o experiență senzorială completă. Expoziția permanentă este atât o călătorie prin cele mai speciale regiuni ale vinului din lume, cât și o incursiune în universul tehnicilor de preparare a vinului folosite de-a lungul secolelor, dar și în prezent. Tot aici, vă puteți bucura de discuții tematice, workshop-uri, un restaurant, un wine bar, dar și de un magazin de unde se poate cumpăra vinul muzeului. Deliciul vine la final, când puteți savura un pahar de vin (inclus în prețul biletului) la barul poziționat pe terasa muzeului, locul perfect pentru a admira orașul și râul Garonne care-l traversează.

Piața de duminică Secretul unei vacanțe de nota zece este acela de a îmbina atracțiile

36 Octombrie | Noiembrie 2018

turistice cu aspectele cotidiene ale vieții localnicilor, iar Marché des Quais este perfectă pentru asta. Se deschide în fiecare duminică, iar locuitorii orașului Bordeaux vin aici mereu. E locul ideal să descoperiți produsele proaspete vândute de localnici, iar cel mai bine e să vă bucurați pe loc de ele și să mâncați bunătățile specifice care vă sunt oferite. Vă recomandăm frigăruile din pește sau stridiile pentru un răsfăț culinar ca la carte. Dacă tot suntem la capitolul piețe, atunci vă recomandăm și Marché des Capucins, cea mai mare piață

din oraș și locul unde veți găsi tot felul de bunătăți pentru un picnic pantagruelic. A fost deschisă prima oară în 1749, dar construcția pe care o vedeți astăzi a fost terminată în 1881.

Rue Saint-Catherine & Esplanade des Quinconces O vacanță nu este completă fără puțin shopping. Orașul franțuzesc este casă pentru cea mai lungă stradă din Europa destinată pietonilor - 1,2 kilometri de magazine și cafenele, pentru

Bordeaux, a city for wine lovers Bordeaux, Europe’s “Sleeping Beauty”, a place that will fascinate you in every way, is worth a visit by foot, to get lost on its narrow streets and allow yourself to be surprised by the wonders you encounter along the way. Below we will take you through some of the gorgeous places of the city, so that you can pick your favourites and make your own route. La Cité du Vin Bordeaux means more than wine, but the truth serum is given pride of place here. And what better way to celebrate it than with a visit at the first wine museum in France? Located in the north of the city, in a modern building shaped like a wine decanter, the place offers a full sensorial experience. The permanent exhibition is both a journey through the most special wine regions of the world

and a foray into the world of winemaking techniques used over the centuries up to this day. You can also enjoy thematic discussions and workshops, or you can visit the restaurant, the wine bar or the shop where you can buy the museum wine. At the end, you will have a delightful surprise – a glass of wine (included in the ticket price) that you can enjoy at the bar on the museum terrace, the perfect spot to admire the city and Garonne River.

Sunday market The secret of a great holiday is to mix tourist attractions and daily aspects of locals’ life, and the Marché des Quais is the place to be. It opens every Sunday, and locals come here all the time. This is the perfect place to discover fresh food sold by locals, and it is best to enjoy it on the spot and try the specific delicacies they offer. We recommend fish skewers or oysters if you truly wish to indulge yourself. And since we’re talking about markets, we also recommend the Marché des Capucins, the largest market in the October | November 2018

37


DISCOVER France city and the place where you will find all sorts of goodies for a Pantagruelian picnic. It was first opened in 1749, but the building you see now was completed in 1881.

Rue Saint-Catherine & Esplanade des Quinconces No holiday is complete without a bit of shopping. The French city is home to the longest pedestrian street in Europe – 1.2 kilometres of shops and cafés, for all tastes and preferences. Speaking of unique things that Bordeaux is home to, you should also head to the Esplanade des Quinconces, considered to be the largest market in Europe, but also a very beautiful spot. Located in the heart of the city, the market offers a splendid view of the river. Decorated with an impressive fountain, the Fontaine des Girondins, as well as statues of Montesquieu and Montaigne, it was built between 1818 and 1828. Here you can also see the Monument aux Girondins, a superb historical column dating back to 1902. The Esplanade des Quinconces is very close to our next spot on the list: the Jardin Public.

Jardin Public

toate gusturile și preferințele. Și, pentru că tot vorbim despre lucruri unice pe care Bordeaux le găzduiește, atunci trebuie să ajungeți și în Esplanade des Quinconces, considerată cea mai mare piață din Europa, dar și un loc extrem de frumos. Așezată în inima orașului, piața vă oferă priveliști superbe asupra râului. Decorată cu o fântână impozantă, Fontaine des Girondins, dar și cu statui ale lui Montesquieu și Montaigne, piața a fost construită între 1818 și 1828. Aici veți vedea și Monument aux Girondins, o superbă columnă istorică care datează din 1902. Esplanade des Quinconces este așezată fix lângă următorul nostru punct de pe listă: Jardin Public.

Jardin public Jardin Public este un parc minunat, indiferent de anotimp, care datează încă din 1746, când a fost creat pentru a oferi burgheziei din oraș un loc unde să se relaxeze. Și-a modificat designul într-unul tipic englezesc în 1856, iar de atunci și până în prezent nu s-a schimbat foarte mult. E chiar recomandat să faceți un picnic aici și să vă bucurați de un pahar de vin, în timp ce admirați arhitectura locului, statuile istorice, podurile și fântânile din jur. Veți

38 Octombrie | Noiembrie 2018

descoperi și o mică grădină botanică, dar și Muzeul de Istorie Naturală.

Tour Pey Berland & Cathédrale Saint-André Dacă vă doriți una dintre cele mai spectaculoase priveliști asupra orașului, atunci trebuie să urcați în Tour Pey Berland (sau La Flèche, cum îi spun localnicii), turnul cu clopot, construit în stil gotic și amplasat lângă catedrala Saint-André. A fost realizat în secolul al XV-lea, între 1472 și 1492, de către Jean Lebas, iar apoi fiul său a preluat construcția acestuia, în 1496. Când a fost finalizat avea 120 de metri înălțime. Trebuie să urcați 229 de trepte până în vârf, dar efortul vă va fi răsplătit odată ce veți ajunge sus. Nu ezitați să vizitați Cathédrale SaintAndré, monument care a intrat în Patrimoniul Mondial UNESCO în 1998. Veți fi fascinați de arhitectura acesteia, dar și de vitraliile superbe pe care le veți admira din interiorul catedralei.

Place de la Bourse și Miroir d’Eau Bordeaux este un oraș plin de surprize, minuni arhitecturale și obiective

unice în lume. În piața Place de la Bourse, care datează din secolul al XVIII-lea, veți descoperi cea mai mare fântână din lume, a cărei suprafață oglindește perfect piața în care se află și clădirile superbe din jurul acesteia. A fost construită în 2006, ca o instalație publică de artă, de către peisagistul Michel Corajoud, inspirat de inundațiile care au avut loc în Piazza San Marco din Veneția. Piața Place de la Bourse are și o semnificație istorică și reprezintă ieșirea orașului din epoca medievală, atunci când era înconjurat de ziduri. Fântâna are și un program artistic - trei minute redă ceață, pentru alte trei minute se preschimbă în oglindă și timp de zece minute este fântână. A fost introdusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, așa că ar fi bine să ajungeți să o vedeți. Am început și încheiem cu vinul - pe oriunde veți trece, veți găsi un local care vă va servi un vin bun (recomandăm Le Verre Ô Vin, lângă cartierul Quai des Chartrons) sau puteți încerca un tur ghidat care să vă ducă prin podgoriile de lângă oraș, pentru a afla mai multe despre vinurile pe care le gustați. Așa că este important să vă bucurați cât mai mult de această licoare odată ajunși în Bordeaux, acest oraș-comoară care vă va surprinde la fiecare pas.

A wonderful park in every season, dating back to 1746, when it was created to offer the Bourgeois of the city a place to relax. It changed its design into a typically English one in 1856, and it hasn’t changed much ever since. We recommend having a picnic here and enjoying a glass of wine, while you admire the local architecture, the historical statues, the bridges and fountains all around. You will also discover a little botanical garden, as well as the Museum of Natural History.

Tour Pey Berland & Cathédrale Saint-André If you wish to see one of the most spectacular views of the city, then you should climb in the Tour Pey Berland (or La Flèche, as the locals call it), the bell tower built in the

Gothic style and located next to the Saint-André Cathedral. It was built in the 15th century, between 1472 and 1492, by Jean Lebas, then his son took over the construction in 1496. When completed, the tower was 120 metres tall. You have to climb 229 steps to get to the top, but the effort will be worth it once you get there. Don’t miss the Cathédrale Saint-André, a monument included in the UNESCO World Heritage in 1998. You will be fascinated by its architecture, as well as by the dazzling stained glass you can admire inside the cathedral.

Place de la Bourse and Miroir d’Eau Bordeaux is a city full of surprises, architectural wonders and one-of-a-kind attractions. In the Place de la Bourse, dating back to the 18th century, you will discover the largest fountain in the world, whose surface perfectly reflects the square and the marvellous buildings that surround it. It was built in 2006 as a public art installation by the landscape designer Michel Corajoud, inspired by the floods of Piazza San Marco in Venice. The Place de la Bourse also has a historic significance, representing the city’s departure from the medieval age, when it was surrounded by walls. The fountain also has an artistic programme – it turns foggy for three minutes, for another three minutes it turns into a mirror and for the next ten it is a fountain. It was included in the UNESCO World Heritage, so you shouldn’t miss it. We start and end with wine – wherever you may go, you will find a place that serves great wine (we recommend you Le Verre Ô Vin, near the Quai des Chartrons neighbourhood), or you can try a guided tour that will take you to the vineyards near the city, so that you can learn more about the wines you try. So it’s important to enjoy it as much as possible once you get to Bordeaux, this treasure city that will surprise you every step of the way. October | November 2018

39


DISCOVER Denmark

THINK

BIG

arh. Mihai Medvedovici

În caz că nu mai știți în ce direcție să vă îndreptați pentru o vacanță toamna aceasta, sugestia noastră este să porniți spre nord și să descoperiți Copenhaga, capitala relaxată a Danemarcei. Nu întâmplător, an de an orașul ocupă locurile fruntașe în toate topurile privind calitatea vieții, rezultat al unui cumul de factori dintre care amintim sistemele de sănătate și de educație foarte bine puse la punct, curățenia de pe străzi și, nu în ultimul rând, cei 375 de km de piste pentru bicicliști.

Octavian Catană Motivele pentru a vizita Copenhaga sunt multe și depind, bineînțeles, de preferințele dumneavoastră. Dacă pe lângă cafenele, restaurante, muzee și parcuri vă pasionează arhitectura, recomandarea noastră este: think BIG! BIG, bineînțeles, fiind un acronim pentru Bjarke Ingels Group, faimosul birou de arhitectură fondat în anul 2001 de către tânărul arhitect Bjarke Ingels (foto dreapta), ajuns între timp la cifra de 400 de angajați în 25 de țări. Emblematic pentru sintagma starchitect, Bjarke este un adevărat rockstar al arhitecturii ce se poate mândri cu proiectele sale din Europa, America de Nord, Asia și Orientul Mijlociu - premiate pentru modul inovativ în care îmbină principiile dezvoltării sustenabile cu concepte sociologice dintre cele mai îndrăznețe - și, în egală măsură, cu cei aproape 500.000 de fani de pe Instagram (@bjarkeingels ) Fiind orașul său natal, Copenhaga îi găzduiește, bineînțeles, numeroase clădiri ce atestă epoca de aur pe care

foto: dreamstime

Bjarke Ingels, Architect danez Danish architect Bjarke Ingels

Think BIG - Think Copenhagen If you don’t know where to head this autumn for a holiday, our suggestion is to go north and discover Copenhagen, the relaxed Danish capital. It is no wonder the city tops quality of life rankings year after year, as a result of a combination of factors including the well-developed healthcare and education systems, the clean streets and, last but not least, the 375 km of cycle tracks. The reasons to visit Copenhagen are many and they depend on your preferences. If, aside from coffee shops, restaurants, museums and parks, you are also interested in architecture, then our recommendation is “think BIG”!

40 Octombrie | Noiembrie 2018

Naturally, BIG is the acronym of the Bjarke Ingels Group, the renowned architecture practice founded in 2001 by young architect Bjarke Ingels, which now has 400 employees in 25 countries. Iconic for the starchitect label, Bjarke is a true rock star of architecture, who can take pride in his projects in Europe, North America, Asia and the Middle East – winners of various awards for the innovative manner of blending sustainable development principles and bold sociological concepts –, as well as in his almost 500,000 Instagram followers (@bjarkeingels). His native city, Copenhagen is home to numerous buildings of his, attesting the golden age of Danish architecture at the moment. For contemporary architecture lovers and BIG fans, we believe that any visit to the city must include the following: October | November 2018

41


DISCOVER Denmark

o traversează arhitectura daneză. Pentru pasionatul de arhitectură contemporană și fanul BIG, orice vizită aici trebuie să includă, după părerea noastră, următoarele: VM House, un ansamblu de două clădiri rezidențiale care formează în plan literele V și M, fapt care i-a adus și denumirea. Definitorie aici este reinterpretarea principiilor arhitecturii moderniste enunțate de faimosul Le Corbusier. Toate apartamentele – și sunt 80 de tipuri diferite de apartamente în acest ansamblu – se bucură de spații de înălțime dublă spre nord și de vederi panoramice spre sud și sunt gândite să funcționeze flexibil pentru a satisface nevoile individuale ale vieții contemporane. În același cartier, Orestad, merită vizitat 8 House, ansamblu ce permite

42 Octombrie | Noiembrie 2018

rezidenților și vizitatorilor să ajungă cu bicicleta de la nivelul străzii până la etajul 10. Vorbim mai degrabă despre un cartier tridimensional ce are toate ingredientele necesare unei atmosfere pline de viață – locuințe, comerț și spații de birouri. Acestea sunt legate de un traseu pietonal și o pistă pentru biciclete și contribuie la obținerea unui amestec perfect între liniștea suburbană și energia orașului. Deși este cea mai mare dezvoltare privată finalizată vreodată în Danemarca, putem spune cu siguranță că prioritatea aici a fost calitatea, nu cantitatea! Parcul Superkilen desfășoară aproape 1 kilometru de spațiu public urban printr-una dintre cele mai diverse din punct de vedere etnic și, în același timp, problematice zone din Copenhaga. Ideea principală a spațiului este de a aduce laolaltă

VM House, two residential blocks formed as the letters V and M, hence the name of the project. What is defining here is the reinterpretation of modernist architecture principles stated by the famous Le Corbusier. All the apartments – and there are 80 different types of apartments in this complex – have a double-height space to the north and wide panoramic views to the south and are programmatically flexible to satisfy the individual needs of contemporary life. In the same city area, Ørestad, you should visit the 8 House, a complex that allows residents and visitors to go by bike from street level to the 10th floor. It is more like a 3D neighbourhood that has every ingredient for a lively atmosphere – homes, commercial areas and office spaces. They are connected by a pedestrian route and a bicycle lane and they help create a perfect mix of the suburban quiet and the energy of the city. Although it is the October | November 2018

43


DISCOVER Denmark largest private real estate project ever completed in Denmark, we can certainly say the priority has been quality, not quantity! Superkilen Park covers almost 1 kilometre of urban public space with one of the most ethnically diverse and problematic areas of Copenhagen. The main idea of the space is bringing together urban objects that are iconic to the 60 different nationalities of the locals living in the surrounding areas. Here you will find fitness installations from Los Angeles, rainwater collection installations from Israel, palm trees from China or light advertising boards from Russia and Qatar. The obvious goal is that of reflecting on the cosmopolitan character of the neighbourhood that speaks of the contemporary reality in Denmark, characterised by a profound social and ethnic diversity. The Mountain Dwellings is the second generation of the concept experimented by BIG with the VM project. Although two thirds of the built-up area are taken up by parking lots, they are the base on which terraced dwellings have been built. Furthermore, due to an intelligent design solution, each resident can park their car near their own home. The entire image of the project is thus defined by this symbiotic relationship between the functional and the domestic – Mountain Dwellings presents itself to visitors as a true suburb of garden-houses flowing over a 10-storey building. In the architect’s own words: suburban living with urban density. Sounds good? All you have to do is buy a Blue Air ticket to Copenhagen! Vi ses der! obiecte urbane iconice pentru cele 60 de naționalități diferite ale locuitorilor din jurul său. Veți găsi aici instalații pentru fitness din Los Angeles, instalații pentru preluarea apelor pluviale din Israel, palmieri din China sau reclame luminoase din Rusia și Qatar. Scopul evident este acela de a oferi o reflecție asupra caracterului cosmopolit al cartierului ce vorbește, la rândul său, despre realitatea contemporană a Danemarcei,

44 Octombrie | Noiembrie 2018

una caracterizată de o profundă diversitate socială și etnică. The Mountain Dwellings este a doua generație a conceptului experimentat de BIG prin proiectul VM. Deși 2/3 din suprafața construită este ocupată de spații de parcare, acestea reprezintă baza pe care se desfășoară locuințe terasate. Mai mult decât atât, printr-o soluție de proiectare inteligentă, fiecare rezident își poate parca mașina lângă

propria locuință. Întreaga imagine a proiectului este, astfel, definită de această relație simbiotică între funcțional și domestic – Mountain Dwellings se prezintă vizitatorilor ca o adevărată suburbie de case-grădină plutind peste o clădire de 10 etaje. În cuvintele arhitectului: densitate urbană în condiții de relaxare suburbană. Sună bine? Nu vă rămâne decât să vă luați un bilet Blue Air către Copenhaga! Vi ses der!

October | November 2018

45


DISCOVER Morocco

Agadir, orașul cu 300 de zile de soare pe an

Pentru luna de miere sau „călătoria de nuntă” – cum se numea odată, destinațiile preferate sunt cu precădere stațiunile de pe litoral și orașele romantice. Pentru prima noastră vacanță de după căsătorie (și, în același timp, prima vacanță cu Zora și prima vacanță după perioada „Exatlon”) am ales să mergem cu Lidl Tour în Agadir, Maroc. Ideea era să evităm orașele ticsite de turiști care stau la cozi să se fotografieze cu punctele turistice consacrate.

Vladimir Drăghia, câștigător Exatlon Agadir este un oraș-port reconstruit în totalitate după ce, în 1960, un cutremur devastator l-a transformat în ruine. Zona de interes o reprezintă promenada cu pub-urile, restaurantele și hotelurile sale, dar atracția principală, motivul pentru care toată lumea ajunge în Agadir, este plaja lată și însorită 300 de zile pe an. În orele după-amiezii, plaja se umple de familii care își petrec timpul jucând fotbal, bălăcindu-se în ocean sau plimbându-se pe promenadă, în timp ce soarele continuă să strălucească până dispare în dreptul portului. Lumina e splendidă și ceața ce își face apariția uneori deasupra oceanului îi adaugă farmec. Vântul nu bate, ci adie, datorită golfului în care se află plaja. Noi ne-am făcut repede un mic ritual zilnic în care ne plimbam, ne relaxam pe plajă, iar apoi mergeam în zona comercială din portul Marina. Aici,

în portul Marina, care este un mare complex modern cu apartamente, restaurante, cafenele și magazine cu suveniruri și branduri internaționale, poți închiria skijeturi sau poți merge în plimbări cu vaporul. Seara, promenada este plină de oameni până destul de târziu. Restaurantele sunt pentru toate gusturile: pizza, mâncare tradițională marocană, specific indian, spaniol și italienesc. Mâncarea lor tradițională este foarte variată și plină de arome. De neratat este preparatul tajine, pe care îl găsiți în foarte multe variante. Dacă vă plac gusturile orientale, vă recomandăm piața lor tradițională Souk Al-Had. Acolo veți savura o porție de cultură marocană și veți vedea cum fac piața localnicii. Găsiți fructe, legume, haine și obiecte tradiționale, dar și munți de mirodenii colorate din care vă puteți face provizii. Puteți să vă achiziționați și un vas tradițional - tajine (da, tot așa se numește) care este format din două părți: baza și capacul în formă de con. Vedeți că sunt grele. Se găsesc și în aeroport. În Soul Al-Had, puteți ajunge foarte ușor cu taxiul. Este destul de ieftin și vă veți simți foarte familiar în taxiurile lor, pentru că majoritatea sunt Dacii. La Medina d’Agadir este un alt loc în care am ajuns ușor cu taxiul. Este o construcție recentă, făcută în același stil tradițional al celei pierdute la cutremurul din 1960. Mai puteți vizita La Mémorie d’Agadir, un muzeu mic, amplasat într-o grădină frumoasă, Jardin de Olhão, dar și Museé de l’Argan, unde vă puteți

Agadir, the city with 300 sunny days per year For honeymoons, or “wedding voyages”, as they were once called, most people prefer seaside resorts or romantic cities. For our first vacation after the wedding (and at the same time, our first trip with Zora and our first vacation after “Exatlon”) we chose to visit Agadir, Morocco, with Lidl Tour. The idea was to avoid cities crowded with tourists who wait in line to take photos alongside the eternal tourist spots. 46 Octombrie | Noiembrie 2018

Agadir is a port town that was rebuilt from the ground up after the devastating 1960 earthquake that turned it into ruins. The promenade area with its pubs, restaurants and hotels is one of the most appealing spots of the town, but its main attraction, the reason why people come to Agadir, is the wide beach, that has 300 sunny days per year. In the afternoon, the beach is teeming with families who spend their time playing football, bathing in the ocean or strolling along the promenade, while the sun continues to shine until it disappears near the harbor. The light is exquisite and the fog that sometimes October | November 2018

47


X X bucura de masaje de tot felul, ceai și ulei de Argan de adus acasă, desigur. La 7 km de oraș, am urcat la Kasbah, ruinele unei cetăți din secolul al XI-lea, care au supraviețuit cât de cât cutremurului. Drumul până acolo merită făcut pentru priveliștea frumoasă asupra golfului și a orașului. Mirosul greu de pește pe care îl simți pe tot drumul, dar și sus, face experiența și mai autentică. Din Agadir puteți pleca în excursii de o zi în Essaouira Paradise Valley sau Taroudant. Noi nu am făcut-o, deși am fost tentați după o căutare pe Google. Am preferat să ne bucurăm unul de celălalt și, împreună, de Zora. De ceva timp a început să meargă, așa că ne tot uităm fascinați cum câștigă lupta cu gravitația. :) Tot fascinați s-au uitat și marocanii la ea. Deși religia și cultura lor îi restricționează în multe aspecte legate de manifestarea în societate (și nu numai), când vine vorba de copii, lucrurile stau cu totul altfel. Dacă mergeți cu bebe, așteptați-vă să fie pupat și îmbrățișat la întâmplare pe stradă. :-) Dacă vă doriți să explorați orașul și cultura marocană, puteți intra pe lidl-tour. ro. Găsiți acolo diferite pachete pentru vacanțe în luna noiembrie, care includ charter direct București-Maroc – practic, ajungeți acolo după numai 4 ore de zbor.

makes its way above the ocean gives it a particular charm. The wind does not blow here, it only breezes, thanks to the golf where the beach sits. We quickly made it our daily ritual to walk, relax on the beach and then head to the commercial area of the Marina port. Here, there is a vast and modern complex with apartments, restaurants, cafes and shops with souvenirs as well as with international brands. From here you can rent ski-jets or you can go on boat rides. In the evening, the promenade is crowded until the late hours. There are restaurants for every taste: from pizza, traditional Moroccan food to Indian, Spanish or Italian. Their traditional cuisine is very rich and full of flavor. You shouldn’t miss tajine, of which you can find many different varieties. If you enjoy Oriental flavors, visit the traditional Souk Al-Had market. There you can enjoy a slice of Moroccan culture and see how the locals shop. You will find fruit, vegetables, traditional clothing and other objects, alongside mountains of colorful

48 Octombrie | Noiembrie 2018

Vladimir Drăghia, alături de soția sa, Alice, și fetița lor, Zora

spices that you can stock up on. You can also buy a traditional pot – a tajine (yes, it also named this way) that is composed of two parts: a base and a cone-shaped lid. Be careful as the pots are heavy. You can also find them in the airport shops. You can reach Soul Al-Had very easily by taxi. It is quite affordable an you will feel at home in their cars as most of them are Dacia. Medina d’Agadir is another place easy to reach by taxi. It is a new construction built in the same traditional style as the one lost in the 1960 earthquake. You can also visit La Mémorie d’Agadir, a small museum situated in the beautiful Jardin de Olhão garden, as well as Museé de l’Argan where you can enjoy all sorts of massages, tea and argan oil that you can (of course) take home with you. 7 km from the city, we climbed to Kasbah, the ruins of a XI-th century fortress that survived the earthquake to a certain extent. The journey there is worth it thanks to the beautiful view over the golf and the city. The heavy smell of fish can be felt the entire time,

even at the top, but it makes the entire experience even more authentic. From Agadir, you can take one day trips to Essaouira Paradise Valley or Taroudant. We didn’t – even though we were tempted after a Google search. We preferred to enjoy one another and, together, Zora. She has started to walk on her own for some time now, so we are watching her fascinated by how she wins the battle against gravity. The Moroccans were also fascinated by her. Even though their culture and religion restrict many of the ways they can act in public (and not only that), when it comes to children, things are completely different. If you are traveling with a baby, expect for him or her to be kissed and hugged randomly on the street. If you want to explore the town and the Moroccan culture, visit lidl-tour.ro. There you can find different vacation packages for November, that include a direct Bucharest-Morocco charter flight – basically you will reach your destination after only a 4-hour flight. October | November 2018

49


SPORT Romania

Marius Copil – cel mai bine clasat jucător din tenisul românesc Dacă, în ceea ce privește tenisul feminin, România dă atât numărul unu mondial - pe Simona Halep - cât și alte patru jucătoare de top 100, la proba de simplu a băieților situația stă diferit, iar asta nu de azi, de ieri. Totuși, în această beznă a rezultatelor din jocul masculin, există o lumină care strălucește ambițios. Se numește Marius Copil, are 28 de ani, iar anul 2018 i-a adus cea mai înaltă poziție a carierei, locul 72 în topul ATP, o finală în cadrul turneului de la Sofia și multe meciuri memorabile. Probabil că cea mai frumoasă luptă a dus-o în turneul de la Washington D.C. în fața unei legende a tenisului: Andy Murray, căruia a reușit să-i ia un set (7-6, 3-6, 6-7). Marius a fost extrem de aproape de a câștiga, însă oricine a urmărit acel tie‑break din setul final și modul în care s-a luptat pentru fiecare punct a simțit că acel meci, chiar necâștigat, este un punct de cotitură în cariera sa. Și a fost. La scurt timp, a luat o decizie foarte importantă în viața unui jucător de tenis, aceea de a-și schimba antrenorul. Acum, aproape de încheierea turneelor din sezon, mi-am dorit să discut cu Marius pentru a înțelege mai bine cum a fost pentru el anul acesta, dar și ce planuri de viitor are. Ai avut un an bun, cu prima ta finală într-o competiție de nivel ATP, la Sofia. Cum ai caracteriza această perioadă? Până acum am avut un an bun, sper să fie și mai bun acum, la sfârșit de sezon. O perioadă bună, în care am făcut niște schimbări în echipă, care m-au ajutat în performanțele mele.

50 Octombrie | Noiembrie 2018

Din care dintre meciurile jucate în ultima perioadă simți că ai învățat cel mai mult? Din toate meciurile înveți câte ceva. Cred că cel mai mult am învățat de la meciul cu Culic la Cincinnati și în finala de la Sofia. De curând ai anunțat că Andrei Pavel va fi noul tău antrenor. Ce te aștepți să îmbunătățești prin colaborarea cu el? Am început în săptămâna de dinainte de Cincinnati și am învățat multe de la el. Simt că mă îmbunătățesc cu fiecare antrenament, are o experiență foarte mare și mă ajută mult sfaturile primite de la el.

Gabriel Sandu

Pe ce loc mondial te vezi într-un an de acum încolo? Ce turneu te vezi câștigând în viitor? Anul viitor în perioada asta aș vrea să fiu undeva pe la locul 30. Mă văd câștigând 1-2 turnee ATP 250 anul viitor pe hard, dacă progresez în continuare la fel cum am făcut-o până acum, de când am început să lucrez cu Andrei Pavel. Cât de dificilă e viața de tenismen? Călătorești enorm și e cunoscut faptul că sunt niște costuri uriașe la mijloc. Este dificil pentru că sezonul nostru este de 11 luni. Costurile sunt foarte

Marius Copil: best ranked male tennis player in Romania Even though Romania gives female tennis its number one player - Simona Halep- and 4 other top 100 players, when it comes to male singles tennis players, things are a bit different for a long time now. However, there’s a light that shines bright in the middle of all this player results darkness. The light’s name is Marius Copil, he is 28 and 2018 brought him his best rank yet, number 72 ATP, a final in Sofia and many unforgettable matches. Probably his best battle yet was in Washington D.C. playing against a tennis legend: Andy Murray. He even won a set against him (7-6, 3-6, 6-7) and was very close to winning the match. He didn’t win, but everyone that saw how hard he fought for every point in this match felt that this was a crucial point in his career. And it was. Immediately after this he took a very important decision in a tennis player’s life: he changed his coach. I interviewed Marius close to the end of this season’s tournaments in order to find out more about what he feels about this important year in his life and also what are his future plans. October | November 2018

51


SPORT Romania mari. Biletele de avion sunt luate și schimbate în ultimul moment. Dar are și partea ei frumoasă. Ajungi în multe țări și cunoști oameni noi care ajung să îți fie prieteni. Dacă te uiți la mediul în care ai crescut - familie și prieteni, cum ți-a influențat acesta personalitatea și performanțele din tenis? Pot să spun că am fost foarte norocos cu prietenii și familia mea. Am avut o copilărie în trei țări diferite (România, Germania, SUA), care, cred eu, m-a ajutat să devin omul de azi. Ce ar trebui să se întâmple în tenisul masculin de la noi ca să devină comparabil cu performanțele din cel feminin? Tenisul masculin de la noi din țară trece printr-o criză mare de jucători. La fete, este de vis. Cred că lipsește pasiunea și dedicația celor tineri care joacă tenis la noi în țară. Ce face Marius Copil în timpul liber, ce pasiuni are? Puținul timp liber pe care-l am îl petrec cu prietenii acasă, gătim, ne uităm la un film. Încerc să devin mai bun la fotografie, una dintre pasiunile mele. Locul de vacanță preferat? Acasă. Sunt mai tot timpul plecat. Depinde și în ce stare sunt, ori într-o rezervație naturală unde să fiu înconjurat de animale frumoase sau să vizitez orașele pe care doresc să le văd. Serialul/filmul preferat? Hangover, 300. Zgură sau hard? Hard. Forehand sau backhand? Backhand. Serena sau Sharapova? Simona. Federer sau Nadal? Djokovic și Monfils. Să câștigi un turneu de 250 de puncte sau să învingi un numărul 1 mondial la un turneu de grand slam? Să înving numărul 1 mondial la un turneu de mare șlem. Nu scrie în ce rundă. Poate este finală.

52 Octombrie | Noiembrie 2018

Tenisul masculin de la noi din țară trece printr-o criză mare de jucători. Cred că lipsește pasiunea și dedicația. Men's tennis in our country goes through a shortage of players crisis. Passion and dedication are what it misses.

You had a good year, with your first final in an ATP level competition, in Sofia. How would you best characterize this period in your life? I had a good year so far, i hope it will get even better at the end of the season. A good period and some changes in my team that improved my performance. Which were the games you learned most from, this period? You learn something in each game. But the two matches i think i learned the most from are the match against Cilic in Cincinnati, and the final in Sofia. You recently announced Andrei Pavel is your new coach. What do you plan to improve from your collaboration with him ? He started coaching me a week before Cincinnati, and I learned a lot from him. I feel i get better with every training, he has a lot of experience and his advice helps me a lot. Which position in the world ranking do you see yourself on, a year from now? What tournament do you think you will win in the future? Next year, in this period, I would like to be somewhere around number 30. I can see myself winning 1-2 ATP 250 tournaments next year, on hard surfaces, if I can keep progressing the

same way that I have been doing since I started working with Andrei Pavel. How difficult is life as a tennis player? You travel a lot, and it is a well known fact that huge costs are at stake. It is difficult because our season spans on 11 months. Costs are very high Airplane tickets are bought and exchanged at the last minute. But it also has its good parts. You get to see a lot of countries and meet new people who end up being your friends. If you think about the environment in which you grew up - family and friends - how did it influence your personality and your tennis performance? I can say that I have been very lucky with my friends and family. I grew up in three different countries (Romania, Germany and the US), and I believe that this helped me become the man I am today. What needs to happen to our men’s tennis in order for it to be comparable with the women’s sport in terms of performance? Our men’s tennis is going through a big crysis of players. In women’s tennis, it is a dream period. I think what’s lacking are the passion and dedication of the your people playing tennis in our country.

What does Marius Copil do with his spare time, what are his passions? The little spare time I have, I like to spend with my friends at home, cooking, watching a movie. I’m also trying to get better at photography, which is one of my passions. What is your favorite vacation spot? At home. I’m away most of the time. Depending on my mood, either a natural reservation where I’m surrounded by beautiful animals, or visiting the cities I would like to see. You favorite TV series/film? Hangover, 300. Clay or hard? Hard. Forehand or backhand? Backhand. Serena or Sharapova? Simona. Federer or Nadal? Djokovic and Monfils. Winning a 250 points tournament, or beating a world number 1 at a grand slam tournament? Beating a world number 1 at a grand slam tournament. It doesn’t say in which round. It could be the final. October | November 2018

53


FLY Blue Air

Alege cariera de pilot și zboară “de la zero la un job” cu Blue Air

Sunt mulți tineri care fac avioane de hârtie și doar visează la ce înseamnă să fii pilot. Este o meserie spectaculoasă, râvnită de mulți, îți permite să călătorești în orice colț al lumii și să ajungi în fiecare zi într-o altă țară. Rămâne în continuare o meserie a viitorului, mai ales în contextul anunțat de IATA - International Air Transport Association. Conform estimărilor asociației, numărul celor care vor călători la bordul avioanelor va ajunge la 7,8 miliarde la nivel global până în anul 2036, față de 4 miliarde, în 2017. Industria aviatică este în plină expansiune și, de la an la an, va fi nevoie de un număr tot mai mare de piloți și de personal tehnic bine pregătit. Piața din România are potențial foarte mare, însă are nevoie de sprijinul unor parteneriate concrete între companii aeriene și instituții care pregătesc viitorii piloți. Blue Air și Școala Superioară de Aviație Civilă (SSAvC - instituție publică în subordinea Ministerului Transporturilor) sunt mândre să anunțe încheierea, în luna septembrie, a unui acord de colaborare cu privire la formarea și recrutarea piloților. “De la zero la un job” este primul protocol de colaborare în România între o companie aeriană și o organizație de pregătire a personalului navigant. “Este o mare bucurie pentru noi să avem acest acord și să ne coordonăm eforturile pentru a oferi generației următoare de piloți cele mai bune șanse. Toate companiile mari din România trebuie să privească serios la modul în care se formează forța de lucru și să se implice în acest proces, indiferent despre ce industrie vorbind. Ne bucurăm că am găsit în Școala Superioară de Aviație Civilă un partener care împărtășește aceleași valori ca și noi. Prin acordul De la zero la un job vom facilita procesul de recrutare al celor mai buni tineri piloți”, precizează Melania Jaravete, director de HR în cadrul companiei Blue Air. La rândul său, George Barbu, Director General al Școlii Superioare de Aviație Civilă - cea mai mare și complexă organizație de pregătire a personalului aeronautic din România - a întărit importanța unei colaborări între companii și instituțiile de învâțământ: “Pentru ca industria aeronautică să continue să se dezvolte, suntem de

54 Octombrie | Noiembrie 2018

părere că trebuie investit urgent în formarea personalului aeronautic și în elaborarea unei strategii comune între jucătorii din industrie, organizațiile de pregătire și instituțiile de învățământ”. Protocolul de colaborare va oferi elevilor SSAvC, servicii integrate de pregătire (de la 0 la type rating),

Ana Zidărescu accesul la know-how ul companiei, prioritatea la screening-urile acesteia, dar și posibilitatea de avea la final,  un loc de muncă în cadrul celui mai mare operator aerian românesc. Pentru mai multe informații ne poți scrie pe adresa de e-mail HRRecruitment@blueair.aero.

Fly from “0 to a job” with Blue Air Many young people stick to folding paper airplanes and only dream about becoming a pilot. It is a spectacular job, craved by many, which allows you to travel around the world and see a different country every day. It continues to be a job for the future, especially given the announcement of IATA - International Air Transport Association. According to the association’s estimates, the number of people who travel by plane will reach 7,8 billions worldwide until 2036, compared to the 4 billions registered in 2017. The aviation industry is booming, which is why more and more well trained pilots and technical staff members will be needed. The Romanian market has a very large potential, which requires the support of clear partnerships between airlines and the institutions which train future pilots. Blue Air and the Superior Civil Aviation School (SSAvC - a public institution integrated with the Transport Ministry) are proud to announce the signing, in september, of a collaboration agreement regarding the training and recruitment of pilots. “From zero to a job” is the first collaboration protocol in Romania between an airline and a flight personnel training organization. “It is a great joy for us to have this agreement and coordinate our efforts,

aiming to offer the best chances to the next generation of pilots. The large Romanian companies need to regard seriously the way in which the workforce is trained, and become involved in this process, regardless of the what industry we discuss. We are glad to have found, at the Superior Civil Aviation School, a partner that shares the same values as us. Through the “From zero to a job” accord we will facilitate the recruitment process of the best young pilots”, stated Melania Jaravete, HR director with Blue Air. George Barbu, General Director of the Superior Civil Aviation School - the biggest and most complex organization training aviation personnel in Romania also stressed the importance of collaboration between the companies and the teaching institutions: “In order for the aviation industry to continue to grow, we believe that urgent investments are needed in training aviation personnel and developing a common strategy between the different actors in the industry, the training organization and teaching institutions”. The collaboration protocol will offer SSAvC students integrated training services (from 0 to type rating), access to the company’s knowhow, priority at their screenings, and also the possibility to find a job, after their training, with the largest romanian air carrier. For more information you can write to us using the e-mail address: HRRecruitment@blueair.aero October | November 2018

55


Blue Air îți oferă “birou” printre nori Te așteptăm cu drag în marea familie Blue Air. Poți trimite CV-ul pentru postul de însoțitor de bord pe adresa HRRecruitment@blueair.aero. Descoperă și alte job-uri la Blue Air de pe site-ul www. blueairweb.com, secțiunea Despre Noi - Cariere. Sunt foarte mulți aceia care visează să lucreze în aviație, ca însoțitor de bord. Imaginează-ți că tu ai luat, deja, interviul de angajare la Blue Air și te pregătești pentru primul zbor. Chiar dacă ești la început, ai încredere în tine, pentru că ai trecut de perioada de training, în care ai primit toate informațiile și pregătirea necesare. Iată cum arată prima zi de lucru, la “biroul” printre nori: • Ajungi la aeroport cu două ore înainte de decolare, în uniformă și cu un aspect impecabil. În camera de brifing te întâlnești cu restul echipajului, iar de la comandant primești detalii despre zbor: numărul pasagerilor, condițiile meteo și alte informații

care să vă ajute să fiți o echipă. • Se întâmplă rar să lucrezi alături de aceiași oameni și vei întâlni colegi noi la fiecare zbor. Cu adevărat, este departe de un loc de muncă monoton. Și, chiar dacă în linii mari activitățile sunt aceleași, nicio zi nu se compară cu alta, așa cum nici destinația spre care vei zbura astăzi nu va fi aceeași de mâine. • Odată ajunși la aeronavă, te vei asigura că totul este pregătit pentru îmbarcare. Când pasagerii ajung la bord îi vei întâmpina cu amabilitate, apoi îi vei ajuta să își găsească locul, pentru a evita întârzierile. • Avionul a decolat și e timpul pentru serviciul la bord. În timpul brifing-ului de la sol, fiecare dintre voi a primit anumite sarcini, iar acum știi exact

care este rolul tău. Alături de unul dintre colegi vei oferi gustări, băuturi și alte produse din meniu. Secretul pentru a fi un bun însoțitor de zbor este să te porți cu pasagerii așa cum și tu ai dori să se poarte cu tine: cu atenție, respect, calm și empatie. • În tot acest timp, de la biroul tău printre nori te bucuri de o panoramă superbă și diferită de la un minut la altul. Ceea ce pasagerii fotografiază cu încântare prin hublourile avionului și se bucură de o experiență unică, tu vei avea zi de zi. Este suficientă o singură experiență ca însoțitor de zbor să îți dai seama că, odată ce ai purtat uniforma, în suflet vei purta și aviația, iar în timpul liber vei fi mereu cu ochii spre cer și cu gândul la ce fac oare, în acel moment, colegii tăi însoțitori de bord.

Blue Air offers you an office in the clouds We kindly invite you in our big Blue Air family! You can send us your CV for a flight attendant position at HRRecruitment@blueair.aero. Find out more about Blue Air’s job openings on our website www.blueairweb.com in the About Us- Careers section. Many people dream to work in aviation, as flight attendants. Imagine that you just succesfully aced your Blue Air interview and are ready for your first flight. Even though you are just getting started, you are full of confidence because you have completed your training, and in doing so, you received all the information you need. This is how your first day in your ‘’office in the clouds’’ looks like:

56 Octombrie | Noiembrie 2018

• You arrive at the airport two hours before take-off, have your uniform on and you look spotless. In the briefing room you meet the rest of the crew and you get the last details of the flight from the flight commander: number of passengers, weather forecast and other useful info that help you all as a team. • You will rarely work with the same team of people and most probably you will meet new colleagues every time you fly. There is truly nothing dull about this job. Even though generally speaking, your daily activities are the same, no day resembles the next one and your next day destination will never be the same as today’s destination. • Once you arrive at the plane you will make sure all is set for boarding. When the passengers arrive on board you will kindly welcome them on board, helping them find their seats and avoid delays. • The plane took off and it is now time

for the on board service. During the briefing on the ground, you all received specific tasks and now you know your role to perfection. Together with one of your colleagues you will hand out snacks, drinks and other products from the on-board menu. The secret in becoming a good flight attendant is you need to treat all passengers exactly how you would like to be treated: with care, empathy, respect and calm. • All this time, you are enjoying an amazing panorama from your office in the clouds, one which changes every minute. What passengers photograph and enjoy as a unique experience, you enjoy every single day. One day as flight attendant is enough for you to realize that once you wear the uniform you will also wear aviation in your heart and in your free time you will always look up to the sky thinking what your colleagues are doing up there right that minute.


IT Romania

Antreprenoarele din România care aduc cinematografia în secolul 21 Andreea Per

Maria Tânjală și Irina Albița s-au născut și au crescut în România, se cunosc de când aveau cinci ani, dar fix acum, când le desparte un ocean (Maria locuiește în Londra, iar Irina, în New York), sunt mai apropiate ca oricând: conduc împreună două startup-uri tech de succes în industria cinematografiei. Obsesia pentru filme, dar și experiența în domeniu a Mariei, asociate cu experiența în startup-uri a Irinei au născut Big Couch acum patru ani și, puțin mai târziu, FilmChain, un pivot al primei companii. Prin Big Couch reușesc nu doar să ajute în procesul de recrutare a echipei de producție a filmului, oferind cea mai comprehensivă bază de date din Marea Britanie, ci ajută și la reducerea costurilor, oferind șansa echipei să investească în proiectele în care lucrează. Astfel, membrii echipei devin ambasadorii proiectului și dau un vot de încredere proiectului la care lucrează (de aici și numele de „crewfunding”). Prin FilmChain fetele folosesc tehnologia Ethereum blockchain ca să dezvolte un sistem prin care veniturile unui film sau ale unui proiect digital sunt colectate și alocate într-un mod foarte transparent. Companiile lor au primit suport de la guvernul britanic, dar și de la organizații americane cunoscute, sunt pe lista celor mai disruptive startup-uri din industria filmului și, recent, au fost invitate să vorbească la Cannes despre legătura dintre cinematografie și blockchain asupra industriei cinematografice. Am vorbit cu ele despre viitorul industriei cinematografice și despre cum Netflix a schimbat modul

58 Octombrie | Noiembrie 2018

în care consumăm filme, despre cum strângi bani pentru un film independent și despre multe altele. Care credeți că e viitorul în ceea ce privește modul în care oamenii consumă filme: cinema, online, TV, serviciu tip Netflix etc.? Cinematograful în sine are nevoie de o schimbare. Industria filmului nu s-a adaptat. În zilele noastre, nu poți da o fereastră de distribuție de trei săptămâni unui film, apoi să impui ca producătorii să mai aștepte

Two Romanian entrepreneurs bring the film industry into the 21st century Maria Tanjala and Irina Albita were born and raised in Romania, they know each other since they were five but never been as close as they are today even though they are an ocean apart (Maria lives in London and Irina in New York): they run together two successful tech startups in the film industry. Maria’s obsession with movies and experience in the field coupled with Irina’s startup experience and this is how Big Couch was born 4 years ago and a little later FilmChain, a pivot of the first company. At Big Couch, they not only help with crew recruitment having one of the most comprehensive databases in all of the UK but also help reduce recruiting costs by empowering crews to become invested in the projects they work on. The crews become thus ambassadors of the film and endorse the projects they work for (hence the name ‘’crewfunding’’). At FilmCouch the two founders use Ethereum to develop a system in which revenue is transparently collected and allocated for film and digital content creators. Their companies received support from the British Government with grants, from European and US organizations, they are on the list of the most

foto: Riccardo Servini

FilmChain are de gând să revoluționeze modul în care se colectează, alochează și analizează veniturile pentru filme și content digital. Platforma operează pe tehnologia Ethereum pentru a crește transparența și eficientă proiectului și a da mai mult suport creatorilor de content. Am primit fonduri de la Innovative UK și am devenit partenere cu Imperial College London pentru a dezvolta acest proiect.

FilmChain plans to revolutionise the way we collect, allocate and analyse revenues for film and video digital content. The platform operates on the Ethereum Blockchain in order to increase transparency and efficiency and empower content creators. We have received funding from Innovate UK and have partnered with Imperial College London to develop this venture. October | November 2018

59


IT Romania încă cinci luni ca filmul să fie disponibil online. Acest lucru încurajează pirateria. Oamenii s-au obișnuit să vadă un trailer sau să citească o recenzie și să își dorească să vadă producția respectivă imediat. În caz contrar, își pierd interesul, un nou val de content devine actual. Pentru mine, o soluție ar fi ca filmele să aibă exclusivitate mai scurtă în cinema, cu posibilitatea de a fi lansate și în online în același timp. O altă soluție ar fi ca cinematografele să ofere prețuri dinamice, bilete mai ieftine pentru filme independente sau chiar abonamente, care ar putea fi un stimulent pentru a atrage oamenii la cinema. Pentru platformele online, abonamentul (de tip Netflix) a avut o tracțiune mult mai mare decât platformele standard, deoarece, la același preț, poți să vezi o colecție de filme oricând, spre deosebire de platformele standard VOD, în care se închiriază un film pentru 48 de ore. Același lucru este valabil și pentru serialele TV, am văzut un boom în rândul oamenilor care se uită la seriale, unii dintre ei consumând peste zece episoade în câteva zile. Asta nu a fost niciodată o opțiune înainte și, cu cât a crescut calitatea conținutului, bugetele, complexitatea poveștilor, oamenii s-au reorientat către seriale. Cred că este important de reținut că loialitatea

Big Couch sprijină industria de entertainment cu un model unic de finanțare numit Crewfunding. Am finanțat și recrutat pentru 8 filme ce au primit fonduri de la British Film Institute, Creative Scotland, Icelandic Film Centre și au fost produse de producători cu premii BAFTA. În 2017 am fost listate că una dintre cele mai disruptive startupuri din industria de film de către EU-Startups.

consumatorilor este, cu siguranță, față de conținut și nu față de distribuitori. Dacă mâine Netflix nu mai produce o anume serie de succes și o preia Hulu, cu siguranță, mulți dintre fanii respectivei serii se vor dezabona de la Netflix și își vor deschide cont la Hulu. Ce ne puteți spune despre efectul blockchain asupra industriei cinematografiei și care este rolul vostru în acest ecosistem? Blockchain permite creatorilor să urmărească cine folosește videoclipul, fotografia, muzica lor. Implicit, le permite să primească o parte mai echitabilă a veniturilor atunci când cineva le utilizează / comercializează proiectele. De aceea, Blockchain ar putea avea un impact masiv asupra industriei. În ceea ce privește FilmChain, oferim companiilor existente o șansă de a se separa de metodele clasice de recuperare a veniturilor, care sunt afectate de un mozaic opac al intermediarilor și de un proces lent, ineficient și manual. FilmChain împuternicește regizorii și producătorii independenți și face ca circuitul banilor să curgă fără fricțiuni. Acest lucru se realizează prin minimizarea pierderilor de timp și de resurse, cu un accent pe transparență și productivitate. Platforma este deschisă oricărui buget, colectează veniturile la nivel global și procesează plățile aproape instantaneu. FilmChain analizează, de asemenea, veniturile filmelor și astfel, furnizează date esențiale despre proiect în timp real. În plus, Blockchain are implicații și asupra proprietății intelectuale și gestionării drepturilor de autor. Cum ați ales cele opt filme finanțate prin Big Couch și de ce credeți că ați reușit cu succes să le finanțați? La Big Couch, avem un proces de verificare care ne ajută să alegem proiectele potrivite. Cred că la bază stă pasiunea pe care o avem pentru fiecare proiect, ne pasă de fiecare client și de ideile la care lucrăm, încercăm să creăm o relație strânsă cu producătorul și cu echipa. În afară de aceasta, avem un proces de planificare și de selectare bine pus la punct. Ce sfaturi aveți pentru cei care doresc să înceapă să caute finanțare pentru a face un film? Ne place mult ce spune Jim Cumming, un tânăr regizor și antreprenor: „Scrie ceva ce poți filma în două luni de acum, în locații pe care le poți obține gratuit." În afară de asta, ca producător, este important să conectezi și să îți înveți publicul, să te gândești la strategii de marketing, să vorbești cu profesioniștii care te pot ajuta cu timp, cunoștințe și sfaturi. Sunt o mulțime de lucruri de învățat de la colegii de breaslă. Dacă un proiect are o echipă bună, are o logistică de bază, câteva locații trasate și o rută către public, investiția va veni cu riscuri minime.

60 Octombrie | Noiembrie 2018

disruptive startups in the film industry and recently have been invited to speak at Cannes Film Festival about the connection between cinema and blockchain. We chatted with them about the future of the film industry and how Netflix changed the way we consume cinema, about how to raise money for independent movies and much more: What’s the future for content and the way it is consumed: cinema, online, netflix, tv? Cinema needs a change. The industry has not adapted with the times, in this day and age you cannot give a theatrical window of three weekends to a film, then have to wait a further five months before it is available online. This just encourages piracy. People are so used to engaging with content immediately, that as soon as they hear about a film, watch the trailer, read a review, they want to see that film immediately, otherwise, they just lose interest. As a result, films should be looking at shorter exclusivity deals for theatrical release, with possibly even releasing online at the same time. In my opinion, the key to the future of content creation is simultaneous distribution. Another solution would be for cinemas to offer dynamic prices, cheaper tickets for indie films, or subscriptions, these would be great incentives to get people to the cinema! For online platforms, we believe that SVOD (subscription) is definitely doing better than standard VOD platforms. You can engage with a piece of content or a library of films as many times as you desire, as opposed to the standard VOD platforms, which for the same price only allow you to view a film for 48hs. The same goes for TV series, we have seen a boom in people binge watching shows, sometimes consuming upwards of ten episodes in a few days. This was never an option before and with the increase of high-quality content, bigger budgets, complexity of the plots, people are happy to switch VOD platforms temporarily to binge watch a certain series. I think it is important to note that the consumers’ allegiance is to the content and not the distributors. If tomorrow Netflix stops producing a successful series and Hulu picks it up, surely many fans of that series will unsubscribe from Netflix and open their account with Hulu.

Big Couch services the entertainment industry with its unique finance model called Crewfunding. We have financed and recruited for 8 feature films funded by the British Film Institute, Creative Scotland, Icelandic Film Centre and produced by BAFTA winning producers. In 2017, we were listed as one of the most disruptive startups in the film industry by EU-Startups. What is the effect of blockchain on the film industry and what’s your role in the ecosystem? Blockchain allows content creators to track who is using their video, photo, audio etc. Implicitly, it allows them to receive a fairer share of revenue when people use their content. For this reason Blockchain could have a massive impact on the screen industries. In regards to FilmChain, we offer existing companies a chance to separate themselves from the classic ways of recouping revenues, which are plagued by an opaque maze of middlemen, and a slow, inefficient process, which implies a lot of manual work. FilmChain empowers independent filmmakers by allowing the money to flow straight into their pockets. This is achieved by minimising time and resource wastage, with a greater focus on transparency and productivity. It is open to any budget, collects revenues globally and processes payments almost instantly. FilmChain also analyses films' revenues and feeds stakeholders crucial data on their projects in real-time. Furthermore, Blockchain has additional implications regarding intellectual property and rights management.

How did you choose the 8 films you worked on and what makes you think it was the key to successfully finance them? At Big Couch we have a vetting process, making sure that we choose the right projects. At the forefront of this is the passion we have for each project, we care about each project and idea, we try to develop a close-knit relationship with the producer and crew involved. Apart from this, we have a very well oiled curation process. What advice would you give to filmmakers looking to finance their films? We love this quote from Jim Cummings: “Write something that you can shoot two months from now in locations you can get for free.” Apart from that, go out there and learn your audiences, think of marketing strategies, speak to professionals who can help with time, knowledge, and advice. Learn as much as you can from all your peers. If you surround yourself with a good team, have worked out some basic logistics, have some locations penciled, and know your audience, the investment will come 100%.” October | November 2018

61


MOVIES Reviews

Indie Film reviews

Maria Tanjala

FilmChain and Big Couch co-founder

Force Majeure

We the Animals

The Act of Killing

McQueen

Force Majeure este un film suedez care vorbește despre un altfel de bărbăție. Directorul Ruben Ostlund este un fîn cunoscător al comportamentului uman și acesta este cel mai bun film al lui de până acum. Personajul principal, tata de familie, nu este plăcut: este imoral, arogant și egoist. În același timp însă, este greu să nu empatizezi cu sufocanta presiune în care se află: așteptările societății ca bărbatul să fie erou într-un caz de forță majoră.

We the Animals este un film emoționant ce încă rulează în cinematografele din jurul lumii, unul dintre filmele mele preferate lansate în 2018. Filmul prezintă de fapt, prin povestea maturizării a trei frați, chintesența unei familii. Băieții trebuie să proceseze relația complicată dintre părinții lor, o poveste presărată cu violență domestică, abandon, pasiune răpitoare, slujbe pierdute și realitatea plafonului de sticlă. În timp ce doi dintre frați dezvoltă obraji groși, cel mai tânăr dintre frați are o blândețe dezarmantă și își explora propria sexualitate într-o manieră mai puțin convențională.

In The Act of Killing, Joshua Oppenheimer a reușit să facă ceva ce nimeni nu și-a imaginat că poate fi făcut. Joshua a petrecut 10 ani pentru a reuși să aibă o imagine de ansamblu despre genocidul din Indonezia în anii 19651966. Familiile victimelor erau prea șocate să poată să vorbească, așa că a mers la autorii genocidului care sunt încă la putere, aceștia fiind mai deschiși să vorbească despre cele întâmplate. Lansarea filmului a avut o serie de repercusiuni importante, a cauzat o fisură în sistemul corupt de acolo și a dezvăluit și implicarea pe care unele companii americane le-au avut în desfășurarea evenimentelor.

McQueen este un documentar ce va fi lansat în această toamnă și merită văzut. Amuzant, inteligent și cu o puternică încărcătură emoțională, la fel că și personajul central Alexander McQueen, filmul reușește să surprindă în amănunt lumea modei. Pentru aceia dintre noi care suntem plictisiți deja de biografii sentimentale și convenționale, McQueen vă provoacă la ceva nou, capturând niște relații foarte frumoase.

Force Majeure is a Swedish film that tackles manhood with a hammer. The director Ruben Östlund is an incredible analyst of human behaviours and this must be his best film to date. The central character is not likeable, he is immoral, arrogant and self-absorbed. At the same time, it is hard not to empathize with the suffocating pressure he is under, the social expectation for a man to be the hero in case of force majeure.

We the Animals is a moving film still playing in theatres around the world, is one of my favourite releases of 2018. The quintessence of the family unit, the film delicately witnesses the coming of age of three brothers. The boys must process their parents’ complicated relationship, dotted with domestic violence, abandonment, breathtaking passion, job loss and the reality of the glass ceiling. While two of the brothers grow a tough skin, the youngest has a disarming gentleness and is exploring his sexuality in a less conventional manner.

In The Act of Killing Joshua Oppenheimer achieved the unthinkable. He spent 10 years to acquire a full picture of the genocide that took place in Indonesia in 1965–1966. The families of the victims were too petrified to speak, so he approached the perpetrators who are still in power and were more eager to open up. The implications of the release were huge, with major social change in Indonesia, a crack on corruption but also US companies held responsible for their implications.

McQueen documentary will be released again this autumn and it deserves a watch. Funny, witty, powerful, just like its central character Alexander McQueen, the film accomplishes to go many layers underneath the fashion glam. For those tired of sentimental and conventional biopics, McQueen strikes a balance and captures some beautiful relationships.

62 Octombrie | Noiembrie 2018

October | November 2018

63


PAINTER Romania

„Să trăiești din pictură este un privilegiu.” Interviu cu pictorul Eugen Raportoru

Gabriel Sandu Mugur Vărzariu

Talent la pictură și desen a avut de mic. Observaseră asta profesorii, vecinii și familia. A expus la 14 ani și a vândut prima lucrare tot pe atunci, treabă care i-a dat încredere în forțele proprii. Totuși, la începutul anilor '80, șansele se numărau puțin diferit decât astăzi, iar, unui tânăr de etnie romă cu proveniență modestă, accesul în Facultatea de Arte nu era chiar cel mai plauzibil lucru care i se putea întâmpla. Drept urmare, a intrat la Universitatea Națională de Arte din București 20 de ani mai târziu, la începutul anilor 2000, când avea deja 40 de ani. Ușor, ușor, a avut parte de adevărata recunoaștere a talentului său: printre altele, în 2010, o expoziție la Muzeul Municipiului București, în 2015, la Palatul Parlamentului și, poate cel mai notabil, în 2016, selecția, cu lucrarea „Dricul din Sulina”, la expoziția anuală de la Royal Academy of Arts de la Londra, o distincție cât se poate de prestigioasă, prima de acest gen pentru un artist român de etnie romă.

64 Octombrie | Noiembrie 2018

Numele lui este Eugen Raportoru și, între iubitorii de artă, nu mai are nevoie de alte prezentări: pânzele lui vorbesc de la sine. Ca mulți alți artiști talentați, Raportoru a fost măcinat de neîncredere. Până să ajungă să dea admiterea la Arte, a muncit pe unde a apucat ca zugrav. De la momentul facultății, viața lui s-a schimbat crucial. A devenit membru al Uniunii Artiștilor, a muncit pe brânci și acum spune sus și tare că are o viață privilegiată. Merge zilnic în atelierul din strada Eforie și e conștient că e unul dintre acei norocoși care-și permit să trăiască din ceea ce iubesc. Arareori o să-l auzi pe Raportoru lamentându-se despre trecut. După discuția cu el, mi-a fost clar că nu e genul care o să adopte retorica discriminării, deși trăim încă într-o lume în care ne lovim de ea la tot pasul. E optimist și îi place să vorbească despre șansele pe care le-a avut mai mult decât despre ghinioane. Astfel, nu e de mirare că în interviurile pe care le-a dat până acum, tema provenienței etnice în drumul și arta sa este mai degrabă absentă. Am stat de vorbă cu Eugen Raportoru în cadrul proiectului LikeRom, o inițiativă a Agenției Împreună care își propune să promoveze profesioniști de succes ai comunității rome. Cine este și încotro se îndreaptă Eugen Raportoru? Pictor și-a dorit să fie de mic. Și-a îndeplinit un vis târziu, dar și l-a îndeplinit și nu îi este rușine cu sine și cu ceea ce face. Trec de modestiile care „vezi Doamne, îți fac bine”, pentru că trebuie să mă laud: sunt între artiștii consacrați, fac și eu parte dintre ei, un lucru pe care l-am obținut foarte greu, dar l-am obținut prin munca mea. De unde vii? Sunt bucureștean, sunt de etnie romă. Am avut perioade când îmi plângea sufletul că alții mă făceau țigan, acum chiar mă laud și chiar le și spun ca să-i liniștesc, să nu mai stea pe gânduri „o fi, n-o fi”, nu, domnule, ăsta sunt și mă mândresc cu ceea ce fac. Aș dori să fie și alte persoane care sunt de alte etnii și să se mândrească cu ceea ce fac. Faci parte dintre cei care au știut dintotdeauna că sunt romi? Da, am știut dintotdeauna că sunt rom. Dar știi cum e, când trăiești într-un cartier cu boieri și ești dat la o școală bună…, mă simțeam marginalizat din

punctul ăsta de vedere, până când, prin clasa a șasea, au văzut talentul meu și am devenit, cât de cât, egali. Era durerea aceea, eu nu știam că există această deosebire, că eu sunt brunet și ceilalți sunt mai albi. A fost o perioadă care a trecut, acum chiar mă mândresc. Ai făcut Liceul „Tonitza” în anii '70. Cum arăta discriminarea atunci versus cum este astăzi? Acum n-o mai simt deloc. Atunci a fost, era puțin mascată, dar a fost și am trăit-o pe pielea mea. Nu mi-am dat seama, dar mișcările pe care le-au

făcut cei din școală, profesorii - nu realizam că ăsta era motivul. Eu am fost ușor dat afară pe ușa din dos și apoi am realizat motivul real. Acum, în schimb, am făcut facultatea bătrân și profesorii chiar m-au iubit. Mi-au iubit munca și talentul. Pentru că eu eram în fiecare zi la școală de la 7. Toate lucrurile astea le-am luat foarte în serios. Ce anume ți se pare că s-a schimbat în societatea noastră încât e mai bine acum pentru romi decât era când erai tu copil? În primul rând, au locuri separate în facultăți. Adică, sunt niște locuri pe

Interview with the painter Eugen Raportoru:

"To make a living from artwork is a privilege" He has shown talent in painting and drawing from a young age, as his teachers, neighbors and family noticed it. His first exhibition was at 14 years old, time when he sold his first artwork, which has given him faith in his own forces. However, in the early 1980s, the chances were a little bit different from the ones today, as the access to the Faculty of Arts was not the most plausible thing that could happen to a young man of Roma origin with modest descent. This is why he was admitted to the National University of Arts Bucharest 20 years later, in the early 2000s, when he was 40 years old. Slowly, he has benefited from a true acknowledgement of his talent: among others, an art exhibition at the Museum of Bucharest Municipality in 2010, at the Palace of the Parliament in 2015 and, perhaps the most notable one, the selection in 2016 to the yearly art exhibit from the Royal Academy of Arts, London, in 2016, with the artwork “Sulina Hearse”, an honoring distinction, the first of this type for a Romanian artist of Roma origin. His name is Eugen Raportoru and,

among art lovers, he has no need of other introductions: his artworks speak for themselves. Like many other talented artists, Raportoru was full of uncertainties. Until he applied for the admission to the Faculty of Arts, he had worked wherever he could as a house painter. Being admitted to the Faculty was the turning point in his life. He joined the Artists’ Union of Romania, worked very hard and now he says he has a privileged life. He goes daily to the art shop from Eforie Street and he is aware that he is one of the lucky ones who can make a living from what they love. Raportoru complains rarely about his past. After our discussion, I was clear to me that he is not the type that adopts the rhetoric of discrimination, although we are still living in a world where we encounter it everywhere. He is optimistic and likes to talk about the changes he got rather than his bad luck. Accordingly, it is no wonder that in the interviews he has given so far, the theme of his ethnic origin in his path and art is rather absent. I’ve talked with Eugen Raportoru within LikeRom project, an undertaking of “Agenția Împreună” which aims at promoting successful professionals of the Roma community. October | November 2018

65


PAINTER Romania Who is Eugen Raportoru and where is he going? He had wanted to be a painter since childhood. He fulfilled his dream later on, but he fulfilled it and he is not ashamed about himself or about his profession. “I pass over the self-effacement because ‘my gosh!, it’s good for you’, as I must praise myself: I am among the established artists, I am a part of them, a thing which I have obtained with great difficulty, but I have obtained through my work”.

Am spus-o și-o mai spun: în artă, nu există etnie. E artă și atât. Arta e universală

Where are you from? I live in Bucharest and I am of Roma origin. There were times when my heart cried because others called me gipsy, but now I brag about it and I even tell them so that to calm them down, so that not to wonder anymore “he is or he is not”, no sir, this is what I am and I am proud of what I do. I would like that other persons of other origins to be proud of their professions.

I said it and I will continue to say it: art has no ethnicity. It is just art. Art is universal.

Are you among those who have always known they are Roma? Indeed, I’ve always known I am Roma. But you know hw had become somehow equal. It was that pain, I did not know there was that difference that I am dark and the others are whiter. It is a period long gone, now I am proud of it.

care copiii pot să le acceseze. Eu n-am intrat pe locurile astea la facultate, dar sunt și e bine. Asta e, dacă nu aveai facultate, nu puteai să fii în uniune, să expui în spațiile mari. Din punct de vedere artistic, te-a influențat cultura romă? Nu, nu neapărat. Am spus-o și-o mai spun: în artă, nu există etnie. E artă și atât. Arta e universală. Nu trebuie să venim cu lucruri prestabilite: ești țigan, trebuie să desenezi țiganca cu fustă lungă. Nu. Nu trebuie așa ceva. Trebuie să pictezi și să te situezi în arta universală. Care a fost prima lucrare care te-a scos în față? Pot să-ți spun că am vândut o lucrare când aveam 12 ani, încurajat de un scriitor Davidoglu, în perioada aia era chiar mare în Uniunea Scriitorilor. Mi-a dat 30 de lei pentru o lucrare. Erau bani pentru mine. De aia, toți copiii care au talent trebuie încurajați. Dacă nu sunt încurajați, se pierd. Ce s-a întâmplat în anii de când ai abandonat Liceul „Tonitza” și până ai început Facultatea de Arte?

66 Octombrie | Noiembrie 2018

(râde) Am muncit unde am nimerit, câte 3, 4, 7 luni, nu era locul meu pe nicăieri. Trebuia să ai o slujbă, pentru că altfel erai băgat la pușcărie. Găseam de lucru și la vitralii. N-aveai de muncă, făceai pușcărie, între o lună și șase luni, în funcție de cât îi plăcea judecătorului de tine. Cum a fost să te înscrii la facultate la 40 de ani, cu colegi care aveau jumătatea vârstei tale? Eu mi-am dorit dintotdeauna acea facultate, adică am iubit acele trepte pe care le urcam. Mă gândeam că pe acele trepte au urcat și Baba și Resu și Tonitza, cei mai mari artiști români. Normal că i-am respectat și m-am ținut de treabă. Mi se împlinea un vis.

Cum a fost să fii expus la Academia Regală de Artă din Londra? A fost o întâmplare frumoasă, am mai încercat de două ori, n-am mai intrat. Am fost prezent și m-am auto-felicitat să mă văd singurul între o mulțime de artiști mari. Acolo nu prea știam cu cine să conversez, dar a fost chiar frumos, mă gândeam cine sunt eu pe aici și îmi vedeam lucrarea și îmi ziceam: da, deci, exist! N-am venit degeaba. Care e cel mai neașteptat moment al carierei tale? Să-ncepi să trăiești din ceea ce-ți place e un lucru extraordinar. Să trăiești din pictură. Te duci la atelier cu bucurie, când vrei, nu ai program și poți trăi din asta. Nu știu dacă și voi veniți la fel la muncă. E un privilegiu.

You had studied at “Tonitza” High School in the 1970s. What did discrimination look like back then, as compared to actual times? I do not feel it anymore. It was slightly wrapped up back then, but it did exist and I had experienced it myself. I did not realize, but the movements made by the school officials, the teachers – I did not realize that was the reason. I was thrown out lightly through the back door and then I understood the real reason. In return, I graduated the University at an old age and the teachers even loved me; they loved my work and talent; because I came to school every day at 7 o’clock. I took all those things very seriously. What do you think changed in our society, as it is better now for Roma as compared to the times when you were a child? First of all, they have separate places at University, meaning there are some places children can apply to. I did not apply to one of those places at Faculty, but they do exist and it is ok. This is how things go, if you are not a University graduate, you cannot be part of the Union, to exhibit in large spaces. From artistic point of view, did Roma culture have some influence on you? No, not necessarily. I said it before and I say it again: there is no ethnicity in Art. It is Art and that is it. The Art is universal. We do not need to come with pre-established things: you are gipsy;

you have to paint a gypsy woman with a long skirt. No. Such things are not required. You have to paint and find yourself a place in the Universal Art. Which was the first artwork which put you to front? I can tell you that I sold an artwork when I was 12 years old, encouraged by a writer, Davidoglu, who was back then an important person in the Writers’ Union of Romania. He gave me 30 lei for a painting. They were huge money for me. That is why all gifted children must be encouraged. If they are not encouraged, they are lost. What happened during the years starting with the time you abandoned “Tonitza” High School and up to the moment you were admitted to the Faculty of Arts? (he laughs) I had worked wherever required, for 3, 4, 7 months; I could not find my place anywhere. You had to have a job, as you were put to prison otherwise. I had found work at stained glass. You did not have a job, you were in jail, between one month and six months, depending upon how much the Judge liked you. How was it like to apply for Faculty at 40 years old, with colleagues half your age? I’d always wanted this Faculty, i.e. I’d loved those stairs I was climbing. I was thinking those stairs had been climbed also by Baba and Resu and Tonitza, the greatest Romanian artists. It is only natural that I respected them and I stuck to my own business. My dream was coming true. How was it having your artwork exhibited at the Royal Academy of Arts in London? It was a happy moment, I’d tried two more times, but I did not make it. I was in attendance and I praised myself as I was the only one out of many grand artists. I did not know there to whom I could talk to, but it was really nice, I thought “Who am I in here” and when seeing my artwork, I told myself “Yes, therefore I am!. I did not come here for nothing”. Which is the most unexpected moment of your career? To start living from what you love is a great thing, to make a living from painting, to go to the art shop with joy, when you want, there is no schedule and you can make a living from it. I do not know if you can do the same with your jobs. It’s a privilege. October | November 2018

67


DISCOVER Romania

Oradea, bijuteria Art Nouveau a Vestului

În ultima vreme, se vorbește din ce în ce mai mult despre Oradea și despre modul spectaculos în care a renăscut în ultimii ani. Brusc, toate drumurile și zborurile duc la Oradea, iar cei care o vizitează se întorc de acolo plini de admirație și laude. Orașul de pe Crișul Repede a devenit o adevărată bijuterie a Vestului țării.

Gruia Dragomir dreamstime Și nu doar simplii turiști români sau străini se întorc din Oradea plini de admirație, ci chiar și ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Hans Klemm, s-a arătat plăcut surprins de acest oraș din România. Într-o postare pe pagina de Facebook a Ambasadei Americii la Bucureşti, Hans Kelm îi îndeamnă pe turişti să nu rateze Oradea: „Vă rog să vizitaţi oraşul. Multe oraşe au centre istorice: Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Timişoara, Sibiu, Alba Iulia, dar cred că Oradea a reuşit poate cel mai bine să facă investiţii în reconstruirea şi renovarea centrului său. Este foarte frumos. Aseară am avut

ocazia să fac o plimbare. E încântător şi transmite atât dinamismul, cât şi imaginea tipic românească a ceea ce reprezintă o capitală în această ţară.”

Iată alte câteva motive pentru care trebuie neapărat să faceți măcar o scurtă vizită la Oradea: • Este singurul oraș din Romania care face parte din rețeaua internațională a orașelor Art Nouveau. Asta înseamnă că face parte dintr-o companie selectă, alături de orașe precum Barcelona, Bruxelles, Viena sau Budapesta. A fost selectată pentru a face parte din acest circuit în 2012, datorită

unor clădiri superbe precum: Palatul Ullmann, Casa Vago, Palatul Moskovits II, Palatul Deutsch, Palatul Füchsl, Casa Markovits-Mathézer, Palatul Moskovits I, Palatul Apollo, Palatul Stern, Hotel Astoria, Casa Darvas-La Roche, Palatul Vulturul Negru, Palatul Sonnenfeld, Casa Adorjan etc. • Istoria oraşului Oradea este strâns legată de cultura a două grupuri minoritare: maghiarii și evreii. Așa se face că aici veți găsi cea de-a treia sinagogă ca mărime din Europa: Sinagoga Neologă Sion. Aceasta a fost construită în anii 1870, în stilul neomaur, pe malul Crişului Repede. • Cetatea Oradea, simbolul oraşului, este una dintre puținele cetăți funcționale care au mai rămas în România. A fost înălțată între anii 1570-1618 de arhitecți italieni și a fost gazda primului observator astronomic european şi a meridianului zero vreme de 200 de ani. Astăzi, ea poate fi vizitată în toată splendoarea ei. După ce a trecut printr-un amplu proces de renovare, ea găzduiește o serie de atracții pentru turiști și orădeni, de la restaurante, la muzee. • Piața Unirii a devenit, în urma renovării, un spațiu în care ai putea petrece o zi întreagă. Este „buricul” centrului istoric al orașului și odată ajuns aici, ai impresia că ești în cu totul altă țară, undeva mai în

Oradea, the Art Nouveau jewel of the west Oradea is becoming an increasingly frequent topic of discussion, along with the spectacular manner in which it has resurrected in recent years. All of a sudden, all roads and flights lead to Oradea, and those who visit it come back in awe, full of admiration and praise. The city on Crișul Repede River has become a true jewel of the west of our country. It is not just mere Romanian or foreign tourists who come back from Oradea with words of praise, the US Ambassador in Romania himself, Hans Klemm, said he was pleasantly surprised with this Romanian city. In a post on the US Embassy Bucharest Facebook page, Hans

68 Octombrie | Noiembrie 2018

Klemm urges tourists not to miss Oradea: “Please, visit the city. There are many Romanian cities that have historical city centres, Bucharest, Constanta, Iasi, Timisoara, Sibiu, Alba-Iulia, but I think Oradea has perhaps done the best job in making the investments in reconstructing and rebuilding its city centre. It’s just beautiful. I had a chance last night to walk around, it’s charming and it really brought forth a lively atmosphere, but then also the traditional Romanian sense of what a capital here in this country represents.”

Here are a few other reasons why you must go at least on a short trip to Oradea: • It is the only Romanian city included in the international network of Art

Nouveau cities. This means it is in select company, with places such as Barcelona, Brussels, Vienna or Budapest. It was chosen to be part of this circuit in 2012, thanks to magnificent buildings like: Ullman Palace, Vago House, Moskovits II Palace, Deutsch Palace, Füchsl Palace, Markovits-Mathézer House, Moskovits I Pallace, Apollo Palace, Stern Palace, Astoria Hotel, Darvas-La Roche House, Vulturul Negru Palace, Sonnenfeld Palace, Adorjan House, etc. • The history of Oradea is closely related to the culture of two minority groups: Hungarians and Jews. This is why here you will find the third largest synagogue in Europe: Zion Neological Synagogue. It was built in 1870, in the Neo-Moorish style, on the bank of Crișul Repede River. • Oradea Citadel, the symbol of the city, October | November 2018

69


X X vestul continentului. Constant, aici au loc evenimente care animă zona, de la concerte, la festivaluri de street food sau târguri. • Strada Republicii este, ca și cea din Brașov, o zonă pietonală, unde atât orădenii, cât și turiștii se retrag pentru o plimbare și pentru a alege unul dintre numeroasele restaurante și baruri din clădirile istorice de aici. Este o zonă pe care trebuie neapărat să o includeți atunci când vizitați Oradea. Aici puteți veni și după lăsarea întunericului, pentru a testa viața de noapte a orașului, despre care se spune că este una destul de activă. • Dacă tot am pomenit de lăsarea

întunericului, în Oradea, se află o altă clădire unică în Europa: Biserica cu lună. Denumirea i se datorează Lunii din turlă, care se mișcă în sincron cu satelitul Pământului și arată fazele Lunii. Mecanismul cu ajutorul căruia se realizează această „magie” nu se mai regăsește nicăieri pe continent și este folosit pentru a pune în mișcare o sferă cu diametrul de trei metri, vopsită jumătate în negru, jumătate în auriu. •U  n alt titlu primit de Oradea este acela de Capitală Verde a României, datorită suprafeței mari de spații verzi. De aceea nu este de mirare că Oradea este orașul cu cei mai mulți arbori

is one of the few functional citadels remaining in Romania. It was built in 1570-1618 by Italian architects and housed the first European astronomical observatory and the prime meridian for 200 years. Today, it can be visited in all its splendour. After undergoing a complex refurbishment process, it now offers a series of attractions for tourists and locals alike, from restaurants to museums. • After renovation works, Unirii Square has become a place where you could easily spend an entire day. It is the heart of the historical city centre and once you get here, you feel like you’re in a different country, somewhere in the west of the continent. The place constantly offers a series of events that bring the area to life, from concerts to street food festivals or fairs.

•R  epublicii Square is a pedestrian area, like the one in Brașov, where locals and tourists go for a walk or to choose one of the numerous restaurants and bars in the historical buildings here. It is a must-see area when you visit Oradea, and you should also come here after dusk, to test the nightlife of the city, which is said to be quite vibrant. •S  ince we’ve mentioned the dusk, Oradea has another unique building in Europe: the Moon Church. It gets its name from the Moon in the tower, which moves in sync with the natural satellite of the Earth and shows the phases of the Moon. The mechanism that allows this “magic” is one-of-a-kind in Europe and it is used to set into motion a ball with a diameter of three metres, half painted in black, and half in gold.

70 Octombrie | Noiembrie 2018

sequoia din țară. De fapt, în România, există foarte puține locuri în care poți să vezi un sequoia: în satul Rogojel (Cluj), în satul Măderat (Arad), Băile Herculane (Caraș Severin) și Oradea. Trei exemplare cu vârste de peste 100 de ani pot fi admirate în parcul Palatului Baroc, un parc dendrologic. Așadar, atunci când nu știi ce oraș din România să mai vizitezi pentru a rămâne plăcut surprins, alege Oradea, e la o aruncătură de băț, grație curselor Blue Air, iar orașul ascunde mult mai multe lucruri frumoase și interesante decât îți putem prezenta noi în 2-3 pagini de revistă.

• Another title received by Oradea is that of Green Capital of Romania, thanks to its large green areas. It is no wonder then that Oradea is the city with the largest number of sequoia trees in the country. In fact, Romania has very few places where you can see a sequoia: the village of Rogojel (Cluj), the village of Măderat (Arad), Băile Herculane (Caraș Severin) and Oradea. Three such trees, over 100 years old each, can be admired in the dendrological park of the Baroque Palace. So when you don’t know what Romanian city to visit next to make sure you’ll be pleasantly surprised, choose Oradea; it’s less than an hour away, thanks to Blue Air flights, and the city has many more beautiful and interesting things to offer than we can present in 2-3 pages. October | November 2018

71


READ books

8 cărți pe care trebuie să le citești toamna asta 8 must-read books for this autumn Luisa Ene cărțicafeașitutun.ro

Toamna se numără… cărțile. Am pregătit o listă de lecturi care te vor însenina în anotimpul ploios: de la cărți cu mister și investigații până la cărți de dezvoltare personală. Cu siguranță vei găsi o carte pe gustul tău pe această listă. Spor la citit! Fall is here and for us, it is definitely good book season! We put together a list of books which will lighten up the rainy season: from mysteries and investigations to personal development. You will surely find the right book for you on this list. Happy reading!

74 Octombrie | Noiembrie 2018

Consolații, Seneca

Ryan Holiday

Nu mai plânge

Obstacolul este calea

Editura: Seneca Lucius Annaeus Volumul conţine scrisorile trimise de Seneca unor persoane dragi, în care le încurajează să aibă o atitudine demnă și să răzbească în ciuda problemelor. Seneca este unul dintre cei mai de seamă filozofi stoici – ei au propovăduit o filozofie pragmatică, ce te ajută concret în viața de zi cu zi. Stoicii învățau răbdarea, moderația, suportarea cu decență a loviturilor sorții.

Editura: Seneca Lucius Annaeus Există o mulțime de cărți despre cum să ajungi la succes, însă nici una despre cum să depășim un eșec, cum să privim obstacolele și cum să le folosim ca să devenim mai buni datorită lor. Ryan Holiday, om de marketing și antreprenor de succes, ne învață cum să depășim obstacolele prin exemplul unor oameni celebri, precum Thomas Edison, Steve Jobs sau Barack Obama.

Consolations. Seneca

Ryan Holiday

Stop crying

The obstacle is the way

Publisher: Seneca Lucius Annaeus This book contains the letters sent by Seneca to his loved ones, encouraging them to have a dignified attitude and strive to succeed despite their problems. Seneca is one of the foremost stoic philosophers - they promoted a pragmatic philosophy which is helpful in our day to day lives. Stoics taught patience, moderation and a decent way of handling life’s challenges.

Publisher: Seneca Lucius Annaeus There are a lot of books out there telling you how to become successful, but not a single one on how to overcome failure, how to regard obstacles and how to use them to become better. Ryan Holiday, marketing professional and successful entrepreneur teaches us how to overcome obstacles looking at the example of famous people like Thomas Edison, Steve Jobs or Barack Obama.

October | November 2018

75


READ books

Maria Sharapova

Ian Manook

Alice Munro

Noam Chomsky

George Arion

Joseph Campbell

De neoprit – Viața mea de până acum

Yeruldelgger

Dragostea unei femei cumsecade

Cine conduce lumea?

Fortăreața nebunilor

Eroul cu o mie de chipuri

Editura: Victoria Books Autobiografia Mariei Sharapova m-a impresionat datorită atitudinii sale puternice și a crezului că poți obține orice prin voință, muncă și perseverență. O poveste puternică despre fata care la 17 a șocat lumea câștigând Wimbledon-ul în fața Serenei Williams și a devenit una dintre cele mai cunoscute fețe ale tenisului mondial.

Editura: Crime Scene Press Cartea aceasta este de un exotism incredibil datorită scriiturii excepționale, dar și pentru că acțiunea se petrece într-o țară mai puțin prezentă în filme și literatură: Mongolia. Acțiunea se petrece în perioada după prăbușirea URSS și a comunismului, când țara adoptă o formă de guvernare democratică, dar se confruntă cu numeroase probleme economice. Romanul a fost distins cu o mulțime de premii literare, printre care Prix Quais du Polar, Premiul revistei Elle, Premiul pentru roman polițist Livre de Poche.

Editura: Litera Alice Munro nu mai are nevoie de prezentare, este unul dintre cei mai buni scriitori contemporani de proză scurtă. În această culegere de povestiri, autoarea abordează capriciile iubirii, tensiunile şi minciunile care pândesc sub aparenţele de bunăcuviinţă ale societăţii, precum şi bizarele, adesea comicele, năzuinţe ale sufletului omenesc.

Editura: Litera Noam Chomsky este unul dintre cei mai importanți activiști intelectuali ai lumii, iar în cartea aceasta, oferă o analiză asupra puterii americane în schimbare, a ameninţărilor la adresa democraţiei şi a viitorului ordinii globale. El examinează modalitatea în care Statele Unite stabilesc, la nivel general, termenii discursului global.

Editura: Crime Scene Press Fortăreața nebunilor este al cincilea roman din celebra serie Andrei Mladin. Cartea te ține în suspans de la prima și până la ultima pagină și spune povestea unei societăți misterioase, cu multe ramificații internaționale. Scopul ei – să controleze mintea adversarilor incomozi din politică, afaceri, presă sau cultură. Metoda – îi aruncă în ospicii pe baza unor diagnostice false sau îi ucide pur și simplu. Fortăreața nebunilor este un must read pentru fanii genului mister și suspans.

Editura: Herald Aceasta este cartea care l-a inspirat pe renumitul regizor George Lucas în crearea filmelor de legendă Star Wars. Eroul cu o mie de chipuri este o carte care a influențat generații întregi, fie că vorbim de scriitori, cineaști, muzicieni sau pur și simplu oameni aflați în căutarea unor răspunsuri importante legate de propria dezvoltare.

Maria Sharapova

Ian Manook

Alice Munro

Noam Chomsky

George Arion

Joseph Campbell

Unstoppable - My life so far

Yeruldelgger

The love of a good woman

Who rules the world?

Mad men’s fortress

The hero with a thousand faces

Publisher: Victoria Books Maria Sharapova’s autobiography impressed me because of her strong attitude and belief that you can achieve everything through will, work and perseverance. A powerful story about a 17 year-old that shocked the world at Wimbledon, winning the final against Serena Williams and becoming one of the most popular face in world tennis.

Publisher: Crime Scene Press This is a book of incredible exoticism, as a result of the wonderful writing, but also due to the fact that the plot takes place in a country less present in films and literature: Mongolia. The action takes place after the fall of USSR and communism, when the country adopts a democratic form of government but is confronted with numerous political problems. This novel was distinguished with many literary prizes, including the Prix Quais du Polar, Elle prize, Livre de Poche award for detective novels.

Publisher: Litera Alice Munro needs to introduction, as she is one of the best contemporary short prose writers. In this collection of stories, the author approaches the caprices of love, the tensions and the lies lurking beneath society’s kind appearance, as well as the byzare, often comical aspirations of the human soul.

Publisher: Litera Noam Chomsky is one of the world’s most important intellectual activists, and this book offers an analysis on the US’s changing global strength, the threats to democracy and the future of the global order. He examines the way in which the United States generally establish the terms of the global discourse.

Publisher: Crime Scene Press Mad men’s fortress is the fifth novel in the author’s famous Andrei Mladin series. The book is suspenseful from the first page up to the last, telling the story of a mysterious society with numerous international ramifications. Its purpose - to control the mind of inconvenient adversaries in politics, business, press or culture. Their method - putting them away in hospices based on false diagnostics, or simply killing them. Mad men’s fortress is a must-read for fans of the mystery and suspense genre.

Publisher: Herald This is the book that inspired the renowned director George Lucas to create the legendary Star Wars movies. The hero with a thousand faces is a book that influenced entire generations, whether we are talking about writers, movie makers, musicians or regular people searching for important answers regarding their personal development.

76 Octombrie | Noiembrie 2018

October | November 2018

77


NETFLIX CHILL

editors choice: Andreea Medvedovici-Per

Abstract: The Art of Design

Abstract: The Art of Design

1 Sezon Acest documentar plin de culoare prezintă câțiva dintre cei mai inovativi creatori din lumea designului. Aveți la dispoziție opt episoade în care să învățați despre design-ul de încălțăminte, arhitectură, scenografie, design auto, fotografie, ilustrații, design interior și graphic design.

1 Season Some of the most innovative creators are presented in this colourful documentary about the art of design. Eight episodes in which you will learn more about footwear design, architecture, stage design, automotive design, photography, illustrations, interior design and graphic design.

Atypical

Atypical

2 Sezoane O dramă de familie incredibilă, care vă va face să le țineți pumnii tuturor membrilor ei deși câteodată interesele lor nu sunt comune. Povestea se învârte în jurul lui Sam, un adolescent special care trece prin atâtea și atâtea drame adolescentine... mai puțin speciale.

2 Seasons An amazing family drama that gets you rooting for every single member of this adorable, quirky and brave family which centers around Sam, a special teenage boy that goes through quite a few not so special teenage dramas.

The Day I Met El Chapo

The Day I Met El Chapo

1 Serie Interviul lui Sean Penn cu El Chapo Guzman, cel mai căutat traficant de droguri din lume, publicat în revista Rolling Stone, a fost aranjat de faimoasa actriță mexicană Kate del Castillo. În acest documentar, actrița spune versiunea ei a poveștii despre cum s-a petrecut totul.

78 Octombrie | Noiembrie 2018

1 Series Sean Penn’s interview with El Chapo Guzmán, the world's most-wanted drug lord, which was published in the Rolling Stones Magazine, was arranged by famous Mexican actress Kate del Castillo. In this documentary, the actress tells her side of the story and how it all went down.

BINGING Netflix

To All the Boys I’ve Loved Before

To All the Boys I’ve Loved Before

1h39m O poveste romantică în care doi elevi de liceu fac un pact și pleacă într-o călătorie care îi conduce către o dragoste neașteptată. Noah Centineo vă va face să regretați că nu mai sunteți adolescenți. Dacă doriți să îl revedeți, o puteți face în Sierra Burgess is a Loser sau SPF-18.

1h39m A romantic story in which two high-school students make a pact and embark on a journey which leads them to an unexpected romance. Noah Centineo will make you regret you are not a teenager anymore. Check out Sierra Burgess is a Loser and SPF-18 if you want to see him again.

Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

3 sezoane Andy Samber joacă rolul imaturului detectiv Jake Peralta, care împreună cu echipa sa din secția Brooklyn Nine Nine rezolvă cazurile cu creativitate și umor. Un lucru este sigur în toată această poveste - principalul suspect este, pentru polițiștii acestei secții, umorul.

3 Seasons Andy Samberg plays the immature detective Jake Peralta, who together with his squad in the Brooklyn Nine Nine precinct solve cases with creativity and humor. One thing is clear, the main suspect at this police station is laughter.

The Flash

The Flash

4 Sezoane După ce se trezește din comă, Barry constată că are superputeri pe care nu ezită să le folosească pentru a își salva orașul de amenințări. Un serial perfect pentru fanii poveștilor cu super eroi și nu numai, această serie DC Comics are un ton pozitiv și oferă distracție pentru întreaga familie.

4 Seasons After waking up from a coma, Barry finds out he has superpowers which he doesnt hesitate to start using to save his city from its threats. A great TV show for those that like superhero stories but not only, this DC Comics series is light-hearted and a fun watch for the entire family.

The Guernsey Literary & Potato Peel Pie Society

The Guernsey Literary & Potato Peel Pie Society

2h La sfârșitul celui de-al doilea Război Mondial, un scriitor faimos călătorește pe insula Guernsey pentru a se întâlni cu membrii unui club literar neobișnuit, format în timpul războiului, ocazie cu care găsește mai mult decât se aștepta. Filmul este bazat pe un roman epistolar istoric scris de Mary Ann Shaffer și Annie Barrows.

2h At the end of WWII, a famous writer goes to the island of Guernsey to meet the colourful members of a peculiar book club formed during the war and finds there more than she asked for. The movie is based on a historical epistolary novel written by Mary Ann Shaffer and Annie Barrows. October | November 2018

79


FLY Blue Air

Marius Puiu, noul CEO de la manșa Blue Air:

"Sunt mândru să reprezint o echipă atât de frumoasă, unită de valori comune"

Începutul lunii septembrie a venit cu vești importante la Blue Air. Gheorghe Răcaru, primul director general al Blue Air și cel care a condus compania spre succesul de astăzi, a anunțat că se retrage din funcție. După 48 de ani în aviație, dintre care mai bine de un deceniu dedicat Blue Air, Gheorghe Răcaru a predat manșa către un alt pilot, Marius Puiu. Acum, noul director al companiei este determinat să continue ascensiunea celei mai mari companii aeriene românești și să o plaseze mai puternic în rândul operatorilor pan-europeni.

Ana Zidărescu Doria Drăgușin

Cine este omul Marius Puiu? Sunt tatăl a doi copii minunați și am o familie frumoasă. De la început, pot spune că sunt un om norocos. În copilărie mi-am dorit foarte mult să fiu navigator. Astăzi, sunt comandant de Boeing 737, iar în timpul liber îmi place să navighez cu velierul. Te-ai alăturat companiei în anul 2008, ca pilot. Astăzi, la 10 ani de la începutul carierei tale la Blue Air ai fost ales de membrii Consiliului de Administraţie noul director general. Care au fost pașii care te-au adus aici? Călătoria mea în aviație a început în 1986, ca inginer tehnic la Tarom. Am continuat să urc pe scara ierarhică a aviației ca mecanic de bord, însoțitor de bord și, în cele din urmă, pilot. De la Tarom am continuat la Romavia, iar apoi am avut o perioadă de întrerupere, în care m-am axat pe business. Am făcut o școală economică la Viena, timp în care am ținut aproape visul de a zbura și am pilotat în continuare, în privat. Din anul 2008 am intrat în familia Blue Air. Am fost comandant, apoi instructor, iar din anul 2013 sunt unul dintre cei patru acționari ai companiei.

Ce poți spune despre trecerea de la statutul de asociat și Chief Operations Officer, în subordinea ta aflându-se diviziile Flight Operations, Ground Operations şi Control Center Operations, la cea de director general? Am crezut de la început că această companie trebuie să rămână românească. Pentru mine, noua responsabilitate este un pas firesc

și îmi doresc să continui ceea ce am început din poziția de asociat. Nu pot să ascund faptul că a mai fost un aspect, de mândrie națională să-i spunem. Blue Air este o companie foarte atractivă pe plan european și a avut oportunitatea să aleagă un alt CEO, unul străin. Dar noi am considerat că, pentru imaginea României și pentru a aduce un motiv în plus de mândrie pentru toți românii,

Marius Puiu, the new CEO of Blue Air:

"I'm proud to represent a team so beautiful, united by common values" The beginning of September came with big news for Blue Air. Gheorghe Răcaru, Blue Air’s first CEO and the one that drove the company towards the success it has today, announced he would step down from his role. After 48 years in aviation and more than a decade spent with Blue Air, Gheorghe Răcaru handed over the reins to another pilot, Marius Puiu. The new CEO of the company is determined to continue the advancement of Romania’s largest airline and give it a more prominent role in Europe.

Who is Marius Puiu, the man? I am the father of two wonderful children and I have a beautiful family. Right from the start I want to mention I am a very lucky man. I’ve always wanted to become a navigator and today I am a flight commander on a Boeing 737 and in my spare time I enjoy navigating a sailing vessel. You joined Blue Air in 2008 as a pilot. Today, ten years later, you have been chosen by the company’s board as the new CEO. What were the steps that brought you here? My journey in aviation started in 1986 when I became a technical engineer at Tarom. I continued to climb up the

Viziunea mea pentru Blue Air este neschimbată și destul de ambițioasă. Ne vedem la o flotă de 50 de avioane și un jucător european tot mai puternic. Tocmai de aceea, anul 2018 l-am dedicat consolidării. My vision for Blue Air remains the same as before, and it is a very ambitious one. We see the company reaching a fleet size of 50 planes and becoming a strong European player. For this reason, 2018 was a year of consolidation. 80 Octombrie | Noiembrie 2018

October | November 2018

81


FLY Blue Air din țară și din diaspora, să menținem în fruntea Blue Air un director român, alături de un management și un acționariat 100% românești. Cum vezi viitorul Blue Air? Viziunea mea pentru Blue Air este neschimbată și destul de ambițioasă. Ne vedem la o flotă de 50 de avioane și un jucător european tot mai puternic. Tocmai de aceea, anul 2018 l-am dedicat consolidării. Suntem conștienți că, pentru a crește și mai mult, trebuie să avem o structură solidă, organizată și adaptată acestei competiții acerbe. Începând cu anul 2020 vom continua extinderea companiei, dar va fi o creștere moderată. Atunci vom avea deja în exploatare și noile Boeing-uri MAX 8. Odată cu aceste avioane, Blue Air va intra într-o nouă etapă. Cum vor resimți pasagerii introducerea noilor avioane Boeing Max 8? Vom putea zbura spre destinatii noi și pe distante mai mari. De asemenea, au un consum mai redus de combustibil, iar eficiența lor ne va permite să menținem tarife la fel de accesibile. Un alt aspect important este că noile MAX-uri au emisiile de dioxid de carbon cu până la 20% mai reduse față de modelul Next Generation 737, lansat în 1998. Care consideri că este punctul forte al Blue Air? Din fericire, avem un nucleu sănător și puternic: echipa. Atunci când am intrat în familia Blue Air eram câteva sute de colegi. Astăzi suntem aproape 1.500! Am crescut aici o echipă foarte frumoasă, avem valori comune și este o mândrie să o reprezint în calitate de director general. Avem oameni foarte bine pregătiți, pasionați de aviație și dornici să ofere pasagerilor noștri cele mai bune condiții de călătorie, fie că vorbim despre echipa noastră tehnică, de colegii noștri din aeroport, de însoțitorii de bord sau despre personalul navigant. Cu toții reprezentăm imaginea Blue Air și fiecare dintre noi are propriul merit în succesul acestei companii. Cum se poate define succesul în aviație? Ține exclusiv de satisfacția clientului. Dacă el este mulțumit și coboară din avion cu o impresie plăcută, sigur va mai reveni. Ceea ce noi am consolidat până acum, și anume siguranța cu care se zboară cu Blue Air și de la care nu vom face niciodată rabat, punctualitatea pe care dorim să o oferim fără a pune pe plan secund siguranța, și până la

82 Octombrie | Noiembrie 2018

serviciile oferite și pe care încercăm să le diversificăm continuu, toate acestea trebuie să conveargă spre o experiență reușită de zbor pentru toți pasagerii. De la an la an, numărul pasagerilor noștri crește. În 2017 am transportat peste 5 milioane de pasageri, cu 2 milioane mai mult ca în anul 2016. Suntem cea mai mare companie aeriană românească după numărul de pasageri transportați, motiv de bucurie și de mândrie, dar și de responsabilitate, să ne onorăm la fel de bine angajamentul față de pasagerii noștri și să le oferim o experiență reușită de fiecare dată când aleg să zboare cu Blue Air.

Din fericire, avem un nucleu sănător și puternic: echipa. Atunci când am intrat în familia Blue Air eram câteva sute de colegi. Astăzi suntem aproape 1.500! Am crescut aici o echipă foarte frumoasă, avem valori comune și este o mândrie să o reprezint în calitate de director general. Luckily, we have a very strong and healthy core: our team. When I joined Blue Air we were only a couple hundred colleagues. Today we are almost 1500! We have nurtured a very beautiful team here that shares many common values and I feel very proud to represent this team as its CEO.

hierarchy ladder in this industry as an on-board mechanic, a flight attendant and eventually a pilot. From Tarom I joined Romavia and I left Romavia and aviation for a couple of years to focus on business. I studied at an economics school in Vienna but during this time I never stopped flying, I did so privately. In 2008 I joined the Blue Air family, as a flight commander at first, later on as a flight instructor and in 2013 as one of the 4 shareholders of the company. What can you tell us about moving from the role of shareholder and COO (with the Flight Operations, Ground Operations and Control Center Operations departments reporting directly to you) to the role of CEO? I’ve always believed this company needs to remain 100% Romanian. For me, this new responsibility comes as an obvious step and I want to continue doing what I already started doing in

my role as a shareholder. I also can’t help but mention another aspect which fills me with national pride: Blue Air is a very attractive company at a European level and it had the chance to choose a foreign CEO. However, we, the shareholders, considered that for Romania’s image and in order to give an extra reason for pride to all Romanians (whether they live in the country or abroad), Blue Air should be managed by a Romanian CEO that would complete the 100% Romanian team of managers and shareholders. How do you see Blue Air’s future? My vision for Blue Air remains the same as before, and it is a very ambitious one. We see the company reaching a fleet size of 50 planes and becoming a strong European player. For this reason, 2018 was a year of consolidation. We are aware of the fact that in order to grow

further and develop, we need a solid structure, one that is well-organized and well-adapted to this fierce competition we are dealing with. As of 2020 we will continue to expand the company but this expansion will be a cautious one. By 2020 the new Boeing MAX 8 planes will be in use as well. With these new planes Blue Air will enter a new stage. How will the introduction of the Boeing Max 8 influence our passengers? They will be able to fly to new destinations on longer distances, for starters. Then, a reduced fuel consumption will be cost-efficient for us and this will translate into the fact that we will be able to maintain the same accessible prices. Another important aspect to mention is that the new MAX planes have a 20% reduction of CO2 emissions as opposed to the Next Generation 737 model launched in 1998.

What do you think is the strong point of Blue Air? Luckily, we have a very strong and healthy core: our team. When I joined Blue Air we were only a couple hundred colleagues. Today we are almost 1500! We have nurtured a very beautiful team here that shares many common values and I feel very proud to represent this team as its CEO. We have a very capable team, it doesn't matter if you speak of technical people, our colleagues from the airport, our flight attendants or flight commanders. They are passionate about aviation and are eager to offer our passengers the best travel conditions. We all represent Blue Air and we all have our merit when it comes to the success of this company. How would you define success in aviation?

Success is all about the clients’ satisfaction. If they are happy with the service and they leave the plane feeling they’ve had an enjoyable experience, they will come back. Until today we were busy consolidating the safety of all Blue Air flights, which is crucial to us, the on-time arrival that we want to offer while putting safety first, and the services we provide and try to expand and diversify continuously. All of these need to converge and materialize into a great experience on board for our passengers. The number of our passengers grows each year. In 2017 we had over 5 million passengers, a two million more than in 2016. We are the largest Romanian airline when it comes to the number of passengers and this is a reason for us to be happy and proud, but also a great responsibility, since we need to honor our commitment to our passengers and offer them an enjoyable experience every time they fly Blue Air. October | November 2018

83


FLY Blue Air

De ce pasagerii urcă și coboară de fiecare dată doar pe partea stângă a avionului?

Why do passengers always board and deboard the aircraft only using the left side of the aircraft?

Preocupați să ajungem cât mai repede la bord, să ne găsim locul, iar apoi să ne pregătim pentru călătorie, nu obișnuim să dăm atenție tuturor detalii legate de zbor. În aviație, nimic nu este întâmplător și există chiar mai multe motive pentru care îmbarcarea și debarcarea se realizează, de fiecare dată, pe partea stângă a aeronavei.

We are all focused on getting on board as fast a possible, finding our seat and then getting ready for our flight, so we don’t usually pay attention to a number of details. In aviation, nothing is left to chance, and there are several reasons why boarding and deboarding is always done on the left side of the aircraft.

The inherited reason To start offering you an answer, we have to travel back in time, before the 1st of January 1914 - when the first passenger flight took place - and even before that, a few centuries back, when transport over great distances was done at sea. Before modern rudders, the helm station on vessels was placed on the right side. To avoid crushing the system against the shore during mooring, approaching the docks was done through the left side, or port (a term originating from the part of the vessel orientated towards the shore). Boarding and leaving the vessel was also done through the left side, and the tradition was carried over to the aviation industry.

2. The practical reason Ana Zidărescu

Argumentul moștenit Pentru a vă oferi un prim răspuns trebuie să călătorim în trecut, înainte de 1 ianuarie 1914 – când a avut loc primul zbor de pasageri – și chiar mai departe de atât, să ajungem cu câteva secole în urmă, pe vremea când transportul pe distanțe mari se realiza pe calea maritimă. Înainte de cârmele moderne, postul de cârmă la ambarcațiuni era plasat

84 Octombrie | Noiembrie 2018

Argumentul practic în partea dreaptă. Pentru ca sistemul să nu fie strivit de mal în timpul acostării, apropierea de chei se făcea prin partea stângă, pe la babord (”port” trad. engleză - denumire care vine de la partea ambarcațiunii orientată spre mal). Tot pe partea stângă se realiza debarcarea și îmbarcarea pasagerilor. Iar tradiția a fost continuată în industria aeriană.

De asemenea, scaunul comandanțului este poziționat pe partea stângă a aeronavei, iar vizibilitatea cea mai bună o are spre această zonă. Astfel că motivul de a menține cutuma istorică de debarcare și îmbarcare pe partea stângă este legat în special de siguranța pasagerilor. Nu trebuie omise și alte operațiuni care au loc la sol: alimentarea cu

carburant, încărcarea / descărcarea bagajelor – toate acestea se desfășoară întotdeauna prin partea dreaptă a avionului Boeing 737. Dacă pasagerii ar intra în această zonă, cu toate utilajele existente, s-ar expune riscurilor de accidentare. Delimitând cele două zone (stânga pentru pasageri și dreapta pentru activitățile conexe de alimentare și de încărcare a mărfurilor și bagajelor), se reduce atât riscul de accidentare al pasagerilor, dar se eficientizează operațiunile de la sol și se reduce timpul necesar pentru ca aeronava Blue Air să fie pregătită de decolare.

Moreover, the commander’s seat is positioned on the left side of the aircraft, and the best visibility is in that area. Therefore, the reason to keep the historical custom of boarding and deboarding on the left side is especially linked to the passengers’ safety. Also, we cannot overlook other operations which take place on the ground: fueling, loading and unloading the luggage, all of this always taking place on the right side of the Boeing 737 aircraft. If passengers were to pass through this area, with all of the existing equipment there, they would be exposed to the risk of injury. Separating the two areas (left for passengers and right for connected activities regarding refueling, loading and unloading of luggage) is done to reduce the risk of injuries for passengers and also to make ground operations more efficient, reducing the time necessary for a Blue Air aircraft to be ready for take-off. October | November 2018

85


Flota Blue Air Fleet

X X

61.234 kg

785 km/h

22,1 Klbs

4200 km

6

150-170

68.038 kg

785 km/h

23,5 Klbs

3900 km

6

126

60.554 kg

785 km/h

20 Klbs

4400 km

Număr de aeronave Number of aircraft

86 Octombrie | Noiembrie 2018

Număr maxim de pasageri Maximum number of passengers

Boeing 737-700

141

Boeing 737-800

2

Boeing 737-MAX8

Boeing 737-500

Boeing 737-400

Boeing 737-300

CORPORATE

Greutatea maximă la decolare Maximum takeoff weight

1

144

63.502 kg

823 km/h

22 Klbs

6200 km

2 aeronave vor fi livrate în 2018 / 2 aircraft will be delivered in 2018

15

189

79.015 kg

823 km/h

26 Klbs

5650 km

Dată livrare Q2 2019 / Target Delivery: Q2 2019

12

200

82.191 kg

839 km/h

26 Klbs

6150 km

Viteză de croazieră Cruising speed

Tracțiunea motorului Engine Thrust

Distanța maximă de zbor Maximum flight range

October | November 2018

87


Zbori în peste 100 de rute europene

Zboruri directe Direct Flights

X X

Helsinki Oslo Stockholm

Fly to more than 100 European routes

Glasgow

Dublin

Copenhaga

Liverpool

Hamburg

Birmingham Londra Köln Bonn Bruxelles

Cracovia

Stuttgart München

Iași Paris

Bordeaux

Oradea

Lyon

Torino

Timișoara

Veneția

Milano

Cluj-Napoca Sibiu București

Bologna Nisa

Florența Roma

Barcelona Castellon

Alghero

Napoli

Valencia Lisabona

Pescara Bari

Madrid

Baze operaționale

Bacău

Sevilia

Salonic

Lamezia Terme

Alicante

Atena

Catania Malaga

Larnaca

Tel Aviv

București

Bacău • Barcelona • Birmingham Bordeaux • Bruxelles • Catania Cluj-Napoca • Köln Bonn • Copenhaga Dublin • Florența • Glasgow • Hamburg Helsinki • Iași • Larnaca • Lisabona Liverpool • Londra • Lyon • Madrid Malaga • Milano • Napoli • Nisa • Oradea Oslo • Paris • Roma • Stockholm Stuttgart • Tel Aviv • Torino • Valencia 88 Octombrie | Noiembrie 2018

Bacău ›

Iași

Bologna • Bruxelles • București Dublin • Liverpool • Londra • Madrid Milano • Roma • Torino

Barcelona • Bruxelles • București • Köln Bonn Londra • Milano • München • Paris • Roma • Torino

Cluj-Napoca ›

Larnaca ›

București • Dublin • Nisa • Tel Aviv

Atena • Birmingham • București • Londra • Salonic

Liverpool ›

Alicante • Bacău • București • Malaga • Roma

Sibiu ›

Stuttgart

Alghero ›

Roma

Torino › Bacău • București • Catania • Cracovia • Iași • Lamezia Terme • Lisabona Londra • Napoli • Paris • Pescara • Stockholm • Stuttgart • Veneția

October | November 2018

89


Orar de iarnă Winter Schedule 2018-2019

X X

BUCUREȘTI

Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

Catania

Lu/Ma/Mi/Jo/Vi/Sâ/Du

Lu/Ma/Jo/Sâ

Florența

Bacău

Mi/Vi/Du

Lu/Mi/Vi/Du

Milano

Iași Oradea

București

Napoli

Lu/Mi/Jo/Du

Mi/Du

Lu/Ma/Mi/Jo/Vi/Sâ/Du

Mi/Sâ

Nisa Mi/Sâ

Tel Aviv

Roma

Lisabona

Barcelona

Dublin

Lu/Ma/Mi/Jo/Vi/Sâ/Du

Lu/Ma/Mi/Jo/Vi/Sâ/Du

Mi/Du

Mi/Vi/Du

Paris Lu/Vi

Lu/Ma/Mi/Jo/Vi/Sâ/Du

Ma/Sâ

Ma/Du

Londra

București

IAȘI

Lu/Ma/Mi/Jo/Vi/Sâ/Du

Bruxelles Mi/Sâ

Torino

Tel Aviv

Ma/Sâ

Lu/Ma/Jo/Du

Milano Jo/Du

Hamburg

Bruxelles

Ma/Vi

Roma

Lu/Mi/Vi/Du

Köln Bonn

Lu/Vi

Torino

Lu/Ma/Mi/Jo/Vi/Sâ/Du

Stuttgart

Köln Bonn

Ma/Jo/Sâ

Larnaca

Lu/Mi/Vi

München

Mi/Sâ

Ma/Jo/Du

Lu/Mi/Vi/Du

Copenhaga Lu/Mi/Vi

Helsinki

Birmingham

Ma/Vi/Du

Ma/Jo/Sâ

Oslo

Glasgow Barcelona

Lu/Mi/Vi/Du

Londra Lu/Ma/Mi/Jo/Vi/Sâ/Du

Dublin Ma/Jo/Sâ

Stockholm

Bordeaux

Mi/Sâ

Lu/Mi/Vi/Sâ

Jo/Sâ

Madrid

Lyon

Ma/Vi/Du

Ma/Sâ

Malaga

Nisa

Ma/Jo/Du

Jo/Du

Valencia

Paris

Alghero

Ma/Jo/Sâ

Lu/Mi/Jo/Vi/Sâ/Du

Ma/Jo

Alicante Ma/Jo/Sâ

Roma Lu/Mi/Vi/Du

Malaga

SIBIU

Ma/Jo

Bacău Ma/Jo/Sâ

București Ma/Sâ

Iași Mi/Sâ

București

Bari Lu/Mi/Vi/Du

Catania Lu/Ma/Mi/Jo/Vi/Sâ/Du

Lamezia Terme Lu/Ma/Mi/Jo/Vi/Sâ/Du

Stuttgart

Bacău

Lu/Mi/Vi

Mi/Sâ

București Lu/Mi/Vi/Du

Napoli

Lu/Mi/Vi/Du

Lu/Ma/Mi/Jo/Vi/Sâ/Du

Bologna

Pescara

Ma/Sâ

Lu/Mi/Vi

Stockholm

Roma

Lu/Mi/Vi/Du

Milano

Veneția Mi/Vi/Du

Dublin

Lu/Mi/Vi/Du

LARNACA

Lu/Vi

Torino

Liverpool

Ma/Jo/Sâ

Bruxelles

LIVERPOOL

Jo/Du

Jo/Du

Liverpool

Mi/Sâ

Londra

Ma/Sâ

Lu/Ma/Jo/Sâ/Du

Madrid

Atena

Cracovia

ALGHERO

Mi/Vi/Du

Stuttgart

Mi/Vi

Ma/Jo/Du

BACĂU

TORINO

Roma

Birmingham Ma/Jo/Sâ

Londra

Lu/Ma/Mi/Jo/Vi/Sâ/Du

Salonic Ma/Jo/Vi/Du

Mi/Vi/Du

Lu/Ma/Mi/Jo/Vi/Sâ/Du

Lisabona Jo/Sâ

București Lu/Mi/Vi/Sâ/Du

Londra Ma/Jo/Vi/Du

Paris Mi/Vi/Du

Lu

Ma

Mi

Jo

Vi

Du

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

90 Octombrie | Noiembrie 2018

October | November 2018

91


X X

Cele mai frumoase călătorii te așteaptă pe noul website Blue Air!

Suntem diferiți și fiecare dintre noi are nevoi diferite, de aceea am creat aceste familii tarifare, pentru a te bucura de servicii personalizate. Alege varianta potrivită ție. No two people are the same and every person has different needs. This is why we have created a choice of travel classes so you can fly the way you want. Just pick whatever you like.

The greatest trips are waiting for you on the new Blue Air website! Orice experiență de călătorie începe de la primele căutări și știm cât de important este pentru tine timpul dedicat planurilor de vacanță. Prin procesul simplificat de rezervare și aspectul modern, noua platformă www.blueairweb.com îți oferă o experiență digitală prietenoasă. Datorită designului adaptabil acum te poți bucura de vacanța ta încă de la prima căutare pe tabletă, telefon mobil sau desktop! Every travel experience starts from the first moment of research and we know how important planning a holiday is for you. Through the simplified booking process and modern interface, our new online platform www.blueairweb.com offers you a friendly digital experience. Having a responsive design, you can now enjoy your holiday starting with the first search on your tablet, mobile phone or desktop!

Alege destinația dorită din cele peste 100 de rute disponibile, iar biletul tău de avion va fi emis în doar câteva minute. Accesând noua platformă, beneficiezi de oferte personalizate cu cele trei familii tarifare, Light, Clasic și Premium, ce includ opțiuni precum bagaj de cală, loc rezervat sau mâncare gratuită. Mai mult, ai posibilitatea să gestionezi rezervări, să adaugi servicii și să faci check-in gratuit, toate într-un singur loc, iar pentru cele mai bune alegeri îți punem la dispoziție functionalități precum calendarul tarifelor sau ghidurile de călătorie Blue Air. Te așteptăm cu noutăți pe www.blueairweb.com și sperăm ca acest spațiu virtual să îți ofere inspirație pentru călătorii minunate.

92 Octombrie | Noiembrie 2018

• Cel mai mic tarif disponibil • Check-in gratuit • 10kg bagaj de mână

Choose your destination from over 100 available routes and your ticket will be issued in just a few minutes. On the new platform, you benefit from a customized travel experience by choosing one of the three Blue Air travel classes, Light, Classic or Premium, that include options such as checked-in bag, comfort seats or hot meal. Moreover, you can manage your booking, add services and check-in, all in one place. To help you make the best choice, we provide features such as the low-fare finder or our travel guides. We hope this virtual space will offer you the inspiration you need for great holidays.

• Lowest available fare • Free check-in • 10kg cabin bag

• Cel mai mic tarif disponibil • Check-in gratuit • 10kg bagaj de mână • 20kg bagaj de cală • 50% reducere pentru taxa de modificare a datei sau a rutei • Loc rezervat, cu excepția locurilor Extra Leg Room

• Cel mai mic tarif disponibil • Check-in gratuit • 10kg bagaj de mână • 32kg bagaj de cală • Taxa 0 pentru modificarea datei sau rutei • Loc rezervat, inclusiv Extra Leg Room • Mâncare gratuită

• Lowest available fare • Free check-in • 10kg cabin bag • 20kg checked-in bag • 50% discount for date or route change fee • Reserved seat

• Lowest available fare • Free check-in • 10kg cabin bag • 32kg checked-in bag • No fee for date or route change • Comfort seat • Complimentary meal

www.blueairweb.com October | November 2018

93


Rezervă un zbor: Rezervarea biletului de avion nu a fost niciodată mai ușor de realizat. De la alegerea zborului până la achiziție, ai doar cinci pași de parcurs.

Noua experiență digitală

X X Book your flight: Booking the ticket has never been easier. From choosing your flight to purchasing the ticket, there are only five steps to take.

The new digital experience

Bucură-te de extra servicii de la partenerii noștri: Poți planifica integral călătoria ta pe noua platformă Blue Air, de la rezervări de mașină, hotel, parcare în aeroport, la tururi ghidate, bilete la evenimente sau alte activități turistice. Enjoy extra services from our partners: You can plan your entire holiday on the new Blue Air platform, from car and hotel reservations to airport parking, guided tours, event tickets and other touristic activities.

Adaugă servicii: Ai numeroase opțiuni la dispoziție pentru a-ți personaliza călătoria, printre care bagaj de cală de 20 sau 32 kg, extra leg room, mâncare caldă și multe altele.

Modifică zborul: Vrei sa modifici datele de zbor, ruta sau numele pasagerului? E simplu cu noua platformă www.blueairweb.com Change flight: Do you want to change your flight dates, route or passenger’s name? It’s easy on the new www.blueairweb.com

Add services: You have many options available to personalize your trip, like 20 or 32 kg checked-in bag, extra leg room, hot meal and much more.

Metode de plată variate: Poți alege să plătești biletul de avion cu card-ul (Visa, Mastercard, Maestro, Paypal, UATP, Airplus sau în rate prin cardAvantaj) sau prin Sofort, Giropay, Ideal, Bancontact, Mistercash. Poți opta pentru transfer bancar, depunere numerar la bancă sau la terminalele Kiwi, PayPoint, Rompay și Zebra. Various payment methods: You can choose to pay your ticket by card (Visa, Mastercard, Maestro, PayPal, UATP, Airplus or in instalments with cardAvantaj) or by Sofort, Giropay, Ideal, Bancontact, Mistercash. You can also pay by bank transfer, cash deposit at the bank or at Kiwi, PayPoint, Rompay and Zebra terminals.

Check-in online: Pentru a salva timp, e foarte simplu să faci check-in online. Serviciul este disponibil începând cu 30 de zile și până la 12 ore înainte de zbor și este gratuit. Check-in online: To save time, it’s very easy to check-in online. You can check-in free of charge as early as 30 days and up to 12 hours before your scheduled departure time.

Flight timetable: Find out the days in which we operate flights by checking the timetable.

Informații despre bagaj: Te întrebi ce poți lua cu tine în bagaj și ce greutate poate avea? Am creat o pagină specială în care poți găsi toate detaliile, inclusiv despre bagaje speciale, ca instrumente muzicale sau animale de companie. Luggage Information: Wondering what you can pack and how big your luggage can be? We’ve created a special page where you can find out everything, including details on special luggage, such as musical instruments or pets.

Descoperă ghidurile de călătorie: Orice destinație Blue Air ai alege, nu uita să verifici ghidurile de călătorie pentru a descoperi locații inedite, secrete locale și atracții turistice de neratat.

Newsletter: Fii la curent cu promoțiile și noutățile Blue Air urmarind pagina oficială de Facebook sau abonandu-te la newsletter.

Inspiră-te: Nu ești hotărât ce destinație nouă ai vrea să descoperi? Alege vacanța dorită în funcție de buget, perioada de călătorie și tematică, cum ar fi: vacanțe în familie, aventură, gastronomie, parcuri tematice, destinații viticole și multe altele.

Discover the travel guides: Any Blue Air destination you choose, do not forget to check the travel guides to discover unique locations, local secrets and unforgettable attractions.

Newsletter: Be the first to know about our promotions and news by following our official Facebook page or subscribing to the newsletter.

Get inspired: You haven’t decided on a new destination? Choose the holiday you want based on budget, period and type of holiday, such as: adventure, gastronomy, theme parks, family holidays, wine destinations and many more.

94 Octombrie | Noiembrie 2018

Orar de zbor: Află datele în care sunt programate zborurile noastre accesând orarul de zbor.

Găsește cel mai mic tarif: Cauți cel mai bun preț? Nicio problemă. Selectează ruta dorita și poți afla tariful minim pe fiecare lună și zi, pentru fiecare zbor în parte. Find the lowest fare: Looking for the best price? No problem. Select the desired route and you can find the minimum fare available for each month and day, for each flight. October | November 2018

95


X X

96 Octombrie | Noiembrie 2018

October | November 2018

97


X X

Încasările în numerar se efectuează în LEI și în Euro (bancnote și subdiviziuni de până la 100€) pentru toate zborurile Blue Air cu excepția zborurilor de la/către Marea Britanie. Încasările în numerar se efectuează în LEI și în British Pound Sterling-£ (bancnote și subdiviziuni de până la 100£) pentru zborurile de la/către Marea Britanie. Încasările în numerar se efectuează în LEI și în Coroane norvegiene-NOK (bancnote și subdiviziuni de până la 100NOK) pentru zborurile de la/către Norvegia. Încasările în numerar se efectuează în LEI și în Coroane daneze-DKK (bancnote și subdiviziuni de până la 100DKK) pentru zborurile de la/către Danemarca. Încasările în numerar se efectuează în LEI și în Coroane suedeze-SEK (bancnote și subdiviziuni de până la 100SEK) pentru zborurile de la/către Suedia. Rata de schimb valutar: 1€=4,8 LEI; 1£=5,5 LEI; 1NOK=0.53 LEI; 1DKK=0.70 LEI; 1SEK=0.53 LEI. În cazul în care vor exista fluctuații relevante ale cursului de schimb valutar, va fi aplicată o nouă rata de schimb valutar comunicată de către însoțitorul de bord. Selecția de produse poate varia în funcție de baza de operare, durata zborului și/ sau destinația respectivă. Spațiul fiind limitat la bord, există posibilitatea ca produsul solicitat să nu fie disponibil. Este interzis consumul de băuturi alcoolice pe care pasagerii le-au adus la bord. Vă rugăm să vă asigurați că primiți bon fiscal pentru produsele cumpărate! Cash payments can be made in Lei and Euro (bank-notes and eurocents up to €100) for all Blue Air flights, excluding flights to/ from U.K. Cash payments can be made in Lei and British Pound Sterling-£ (bank notes and pences up to £100) for all Blue Air flights to/ from U.K. Cash payments can be made in Lei and Norwegian Krone-NOK (bank notes of up to NOK100) for all Blue Air flights to/ from Norway. Cash payments can be made in Lei and Danish Krone-DKK (bank notes of up to DKK100) for all Blue Air flights to/ from Denmark. Cash payments can be made in Lei and Swedish Krone-SEK (bank notes of up to SEK100) for all Blue Air flights to/ from Sweden. Exchange rate: 1€=4,8 LEI; 1£=5,5 LEI; 1NOK=0.53 LEI; 1DKK=0.70 LEI; 1SEK=0.53 LEI. If relevant modification of exchange rates occurs, a new exchange rate announced by the flight attendant will be applied. Product selection may vary from one operational base to another, based on flight time, or from country to country. Due to limited space on board the product you requested may not be available. Passengers are prohibited from consuming on board alcoholic beverages that they have supplied themselves. Please make sure that you receive a receipt for your purchase!

Întreg conținutul acestui material - imagini, concept de design, simboluri și elemente grafice - este proprietatea exclusivă a BLUE AIR-AIRLINE MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L. și nu poate fi copiat sau reprodus sub nicio formă, fără acordul prealabil al proprietarului de drept. The entire content of this material - images, concept design, symbols & graphic elements - is the exclusive property of BLUE AIR-AIRLINE MANAGEMENT SOLUTIONS LTD and

98 Octombrie | Noiembrie 2018 should not be copied or reproduced in any circumstances without the prior permission of the rightful owner.

Chef Jakob Hausmann - un Maestru în Arta Culinară - a creat exclusiv pentru pasagerii Blue Air o varietate de sandvișuri delicioase preparate cu accent pe calitatea și prospețimea ingredientelor românești, care să vă satisfacă papilele gustative și să vă încânte simțurile. Pâinea este densă, cu o aromă aparte și este făcută numai din ingrediente naturale, cu un conținut mare de secară. Chef Jakob Hausmann - a Master in Culinary Art - created exclusively for Blue Air passengers a variety of delicious sandwiches to satisfy your palate and excite your senses prepared with a focus on the quality and freshness of Romanian ingredients. Bread is dense and has a special flavor, made with all natural ingredients, with a high content of rye.

October | November 2018

99


X X

135 g 100Octombrie | Noiembrie 2018

Inconfundabilul Salam de Sibiu, într-un sandwich gustos și consistent, completat de gustul de castravete murat, roșii cherry și ceapă marinată.

Gustul subtil de mozzarella combinat cu felii de roșii proaspete și dulci.

The unique Sibiu Salami in a tasty and consistent sandwich, completed by the pickled cucumbers, cherry tomatoes, and marinated onion taste.

The subtle taste of the mozzarella combined with fresh & sweet tomato slices.

€/£ 6.00

175 g

€/£ 6.00 October | November 2018 101


X X

140 g 102Octombrie | Noiembrie 2018

Un sandwich pentru pofticioși. Cu jambon de porc potrivit pe o felie de pâine bine dată cu unt, alături de castraveți murați, ceapă marinată și roșii cherry.

Gustoasa șuncă afumată din Carpați, castraveciori murați și roșii cherry, puse la un loc cu măiestrie de Chef Hausmann.

A sandwich for the gourmands. Pork ham layered on a buttered slice of bread, together with pickled cucumbers, marinated onion and cherry tomatoes.

The tasteful smoked ham from the Carpathians, pickled cucumbers and cherry tomatoes, skillfully put together by Chef Hausmann.

€/£ 6.00

140 g

€/£ 6.00 October | November 2018 103


X X

Felii proaspete de brânză Emmentaler, castraveți murați și roșii cherry, pe gustoasa pâine cu secară. Fresh Emmentaler slices, pickled cucumbers and cherry tomatoes, on the tasty rye flour bread.

Foarte potrivite pentru o dietă sănătoasă, ușoare, savuroase și bine echilibrate, salatele de la Bistro-ul nostru sunt preparate de specialiștii în prospețime de la Eisberg. Suited for a healthy diet, light, relishing and well balanced, the salads from our Bistro are prepared by the freshness specialists from Eisberg.

140 g 104Octombrie | Noiembrie 2018

€/£ 6.00 October | November 2018 105


X X

200 g 106Octombrie | Noiembrie 2018

Un mix delicios de salate și legume, completat de un dressing de iaurt, roșii cherry, crutoane și... brânză feta!

Muguri proaspeți de mozzarella serviți cu un amestec de salate, măsline, roșii cherry și cu dressing gustos de oțet balsamic.

A delicious salad & vegetables mix, completed by yogurt dressing, cherry tomatoes, crutons, and... feta cheese!

Fresh mozzarella buds served with mixed salads, olives, cherry tomatoes and a tasty balsamic vinegar dressing.

€/£ 6.00

180 g

€/£ 6.00 October | November 2018 107


X X

Gustul celui mai bun parmezan împreună cu mixul de salate proaspete și crocante, roșiile cherry și crutoanele, merg cel mai bine cu deliciosul dressing Caesar. The best parmesan cheese taste, together with the crispy fresh salad mix, cherry tomatoes and croutons, are best together with the delicious Caesar dressing.

Din inima Dobrogei, cel mai vechi ținut românesc, o colecție de delicii dulci și proaspete, preparate exclusiv pentru Blue Gourmet de Moesis by Angelo. From the heart of Dobrogea – the most ancient Romanian land – we offer you a selection of sweet and fresh delights, crafted exclusively for Blue Gourmet by Moesis – a brand of Angelo Group of Companies.

180 g 108Octombrie | Noiembrie 2018

€/£ 6.00 October | November 2018 109


X X

SPLEN E DATE SPLEN E DATE

DA Fructele gustoase și aromate - caise, smochine, merișoare și curmale, plus nuca de cocos și mierea de albine, dau împreună cele mai spectaculoase trufe raw vegan.

100 g

€/£ 5.00

DA

Fursecuri delicioase cu gust de cafea proaspăt măcinată. Delicious cookies coffee taste.

with

fresh

grinded

The tasty & flavored fruits - apricots, figs, cranberries and dates plus coconut and honey, equals the most spectacular raw vegan truffles.

90 g

€/£ 5.00

SPLEN E DATE SPLEN E DATE

DA

DA

Fursecuri cu aromă suavă de vanilie și gust ce-ți amintește de prăjiturile pe care doar bunica știa să le facă. The subtle vanilla flavor and taste of these cookies reminds you of the sweets that only Grandma knew how to bake.

90 g

110Octombrie | Noiembrie 2018

€/£ 5.00

Ce obținem dacă amestecăm împreună curmale, stafide, miez de nucă, cacao și coajă de lămâie? Umplutura magică a unor prăjituri cu adevărat gustoase! What will we get if we mix together dates, raisins, walnuts, cocoa and lemon peel? The magic filling of some truly tasteful cookies!

50 g

€/£ 5.00

October | November 2018 111


X X

Vin alb sec în care nuanțele olfactive vegetale și florale se combină cu o fină vanilie și cu arome ce amintesc de caise și piersici. Gustul este mineral și rotund, cu complexitate în care se găsesc arome fructuoase, citrice și de mentă. White dry wine with herbs-floral bouquet combined with a fine vanilla flavor and aroma notes reminding of apricots and peaches. The taste is mineral and round with a complex of fruitful, citrus and mint flavors.

Rafinatul “Cameleon” a fost creat special pentru pasagerii Blue Air, în podgoriile de la Dealu Mare, de unul dintre cei mai buni producători de vin din România. Suntem absolut siguri că nuanțele sale subtile și aromele inconfundabile vor fi chiar și pe placul celor mai pretențiosi degustători. From one of the finest wine makers in Romania in Dealu Mare vineyards , the exquisite “Cameleon” was especially created for Blue Air passengers. We are confident that even the most exigent of the wine tasters will enjoy its subtle aromas and unique flavors.

112Octombrie | Noiembrie 2018

0,375 l

€/£ 7.00

0,375 l

€/£ 7.00

Vin roșu sec, complex și lung dar în același timp moale și prietenos, cu nuanțe olfactive de mure și zmeură, vanilie, ciocolată și condimente. Maturarea la barrique din stejar românesc asigură vinului un gust rotund și plin în care aromele de fructe de pădure roșii și negre sunt în echilibru cu cele vegetale și ierboase. Red dry wine, long and complex yet soft and friendly with aroma notes of blackberry and raspberry, vanilla, chocolate and spices. Maturation in Romanian oak barrique ensures a round and fully bodied taste with balanced flavors between red and black berries and herbs.

October | November 2018 113


X X

CROISSANT Croissant cu unt Butter croissant

65 g

€/£ 2.00

BREAKFAST MENU Croissant + cafea/ ceai Croissant + coffee/ tea

€/£ 3.00

PRĂJITURA CASEI ALKA Prăjitura delicioasă cu mere confiate, cacao și fulgi de ciocolată sau cu vanilie și fulgi de ciocolată Delicious cake with dried apple, cocoa and chocolate flakes or with vanilla and chocolate flakes

60 g 114Octombrie | Noiembrie 2018

€/£ 3.00 October | November 2018 115


CROISSANT 7 DAYS Croissant cu cremă de cacao /șampanie

X X

CHIPS PRINGLES Original, Sour Cream

Croissant with cocoa /champagne filling

65 g

€/£ 2.00

CIOCOLATĂ CHOCOLATE Snickers, Bounty, Twix

40 g

€/£ 4.00

BAKE ROLLS 7 DAYS Usturoi, Pizza Garlic, Pizza

55 g

€/£ 3.00

ARAHIDE PEANUTS ORLANDO’S Arahide decojite, prăjite cu sare de mare Sheeled peanuts, sea salt roasted

40 g

€/£ 2.50

PORUMB PRĂJIT FRIED CORN ORLANDO’S

40 g 116Octombrie | Noiembrie 2018

70 g

€/£ 2.50

SUPĂ SOUP VIFON Supă de tăiței, cu gust de vită sau legume. Instant noodle soup, beef or vegetables flavour

60 g

€/£ 3.00

LUNCH BOX VIFON

Porumb prăjit și sărat

Tăieței de orez, cu gust de pui

Fried and salted corn

Instant noodle dish, chicken flavour

€/£ 2.50

85 g

€/£ 4.00 October | November 2018 117


X X

APĂ WATER BUCOVINA Apă plată/carbogazoasă Still/sparkling water

0.5 l

€/£ 2.00

APĂ VITAMINIZATĂ VITAMIN WATER MERLIN'S • fără conservanți • arome naturale • fără îndulcitori artificiali • scăzut în calorii • vitamine și minerale • no preservatives • natural flavours • no artificial sweetners • low in calories • vitamin and minerals

0.6 l

12%

suc de fruct fruit ju ice

€/£ 4.00

LIMONADĂ LEMONADE MERLIN'S • limonadă cu arome naturale, conținut scăzut de calorii și gust de lămâie sau lime și mentă • natural flavours lemonade, low in calories with lemon or lime and mint

0.6 l

€/£ 4.00

CEAI TEA MERLIN'S • Infuzie puternică de ceai • fără îndulcitori artificiali • scăzut în calorii • ceai negru/ verde • Strong tea infusion • no artificial sweetners • low in calories • black/ green tea

0.6 l 118Octombrie | Noiembrie 2018

€/£ 4.00 October | November 2018 119


X X

FRESH Fresh de portocale și grapefruit Orange & Grapefruit fresh juice

0.33 l

€/£ 4.00

RĂCORITOARE SOFT DRINKS 7UP, MIRINDA, MOUNTAIN DEW PEPSI, PEPSI TWIST, PEPSI LIGHT

0.33 l

€/£ 2.50

ENERGIZANTE ENERGY DRINKS Red Bull

0.25 l

€/£ 5.00

BĂUTURI CALDE HOT DRINKS Cafea Nescafe sau ceai Lipton Nescafe coffee or Lipton tea

€/£ 2.00 120Octombrie | Noiembrie 2018

October | November 2018 121


BERE BEER

X X

HEINEKEN

€/£ 4.50

0.33 l

WHISKY CHIVAS REGAL 12 ani CHIVAS REGAL 12 years

0.05 l

€/£ 6.50

WHISKY

JOHNNIE WALKER RED LABEL

0.05 l

€/£ 5.00

WHISKY

BALLANTINES FINEST

0.05 l

122Octombrie | Noiembrie 2018

€/£ 5.00

October | November 2018 123


X X

VODKA ABSOLUT VODKA

0.05 l

€/£ 5.00

VIN WINE CHATEAU STANCA Merlot – vin roșu sec – delicat, vibrant și proaspăt, cu buchet florar-fructat de violete, coacăze și fructe negre coapte și zemoase. Merlot – red dry wine – soft, vibrant and fresh with fruity floral bouquet of violets, black currant, ripe and juicy fruit. Sauvignon Blanc – vin alb sec, plin de viață și seducător, cu aromă intensă de flori sălbatice și iasomie, corpolent datorită macerării sale specifce. Sauvignon Blanc – white dry wine, lively and seductive with intense aroma of wild flowers and jasmine, fully bodied due to its specific maceration. Roze – un vin roze obținut din struguri roșii de calitate - un cupaj din soiurile Merlot și Burgund, vinificați fără macerație peliculară. Roze - a rose wine made from a selection of high quality red grapes - a blend of Merlot and Burgund, without pellicular maceration.

0.187 l 124Octombrie | Noiembrie 2018

€/£ 5.00 October | November 2018 125


X X

Machetă avion “Blue Air” BOEING 737-400, scara 1:250 & Card USB cu filmul

Filmul este oferit în limbile română și engleză.

“Blue Air” BOEING 737-400 Airplane Model, 1:250 scale & USB Card with the movie

English & Romanian versions included.

€/£ 15.00

Cui nu îi place o machetă de avion realizată cu multă atenție și măiestrie? Suntem siguri că vă veți bucura să descoperiți și să asamblați această detaliată replică în miniatură a unei aeronave Blue Air, Boeing 737-400. Alături de macheta de avion vă invităm la o aventură incitantă prezentată de experimentatul Comandant Barză! Îl veți însoți la bord unde vă va povesti totul despre avion, zbor si multe altele. Uitați de frica de zbor și pregătiți-vă să vedeți lucrurile dintr-o perspectivă cu totul nouă de azi înainte! Ioan Gyuri Pascu dă glas Comandantului în limba română. 126Octombrie | Noiembrie 2018

Who doesn’t like a beautifully crafted airplane model? We are sure you’ll enjoy discovering and assembling the detailed Blue Air Boeing 737-400 scale model. Together with the plane replica we invite you to an exciting adventure hosted by our experienced Captain Stork! He will take you aboard and tell you everything about the plane, flight and more. Forget about the flight anxiety and be ready to see the things from a whole new perspective from now on! The Captain’s Romanian voice of is performed by Ioan Gyuri Pascu. October | November 2018 127


X X

128Octombrie | Noiembrie 2018

October | November 2018 129


X X

LA VIE EST BELLE EDP 50ML, FLORAL Top: Bergamot, Pink Pepper & Pear Notes,Freesia, Blackcurrant Buds Middle: Jasmin, Orange Blossom, Osmanthus, RoseEssence,Violette Base: Iris, Patchouli, Musk

DUTY FREE PRICE

70€ ⁄ £

Top: Bergamotă, Piper Roz și Note de Pere, Frezii, Muguri de Coacăze Negre Middle: Iasomie, Flori de Portocal, Osmanthus, Esență de Trandafir, Violetă Base: Iris, Patchouli, Mosc

TRESOR EDP 30 ML, ORIENTAL Top: Apricot blossom, Bergamot, Lilac, Lily-of-theValley, Peach, Rose, Violet Middle: Bulgarian Rose, Cedar, Heliotrope, Honey, Iris, Rose, Jasmine Base: Peach, Sandalwood, Vanilla, Vetiver, Musk, Amber

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £ Top: Floare de Cais, Bergamotă, Liliac, Lăcrămioare, Piersică, Trandafir, Violetă Middle: Trandafir Bulgăresc, Cedru, Heliotrop, Miere, Stânjenel, Trandafir, Iasomie Base: Piersică, Lemn de Santal, Vanilie, Vetiver, Mosc, Ambră

LA COLLECTION DE PARFUMS EDP 5 x 5ML, FLORAL

DUTY FREE PRICE

48€ ⁄ £

Lancôme La Collection de Parfums 5 Piece Set, five fragrances to fit all occasions, outfits and moods. Lancôme La Collection de Parfums 5 Piece Set, cinci arome pe care să le asortezi la orice ocazie, orice vestimentație, orice stare de spirit.

130Octombrie | Noiembrie 2018

October | November 2018 131


X X

BLUE JEANS EDT 75ML, ORIENTAL

DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £

Top: Anise, Basil, Bergamot, Brazilian rosewood, Citruses, Juniper Middle: Carnation, Geranium, Heliotrope, Jasmine, Lavender, Lily-of-the-Valley, Rose, Sage Base: Cedar, Musk, Patchouli, Sandalwood, Vanilla, Vetiver, Iris, Amber Top: Anason, Busuioc, Bergamotă, Lemn Roșu brazilian, Citrice, Ienupăr Middle: Garoafă, Mușcată, Heliotrop, Iasomie, Lavandă, Lăcramioare, Trandafir, Salvie Base: Cedru, Mosc, Paciuli, Lemn de Santal, Vanilie, Vetiver, Stânjenel, Ambră

RED JEANS EDT 75ML, FLORAL Top: Freesia, Lilac, Red Currant, Water Lily, YlangYlang Middle: Jasmine, Gardenia, Red Peony, Violet Base: Cashmere Wood, Musk, Sandalwood, Vanilla

DYLAN BLUE POUR FEMME EDP 50ML, FLORAL Top: White Wood, Patchiuli, Styrax, Musk Middle: Sambac Jasmine, Peach, Rose Base: Blackberry

132Octombrie | Noiembrie 2018

DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £

Top: Frezie, Liliac, Coacaze Roșii, Nufăr, Ylang-Ylang Middle: Iasomie, Gardenie, Bujor Roșu, Violeta Base: Lemn de Cașmir, Mosc, Lemn de Santal, Vanilie

DUTY FREE PRICE

66€ ⁄ £

Top: Lemn alb, Paciuli, Styrax, Mosc Middle: Iasomie Sambac, Piersica, Trandafir Base: Coacăze Negre

October | November 2018 133


X X

UOMO EDT 75ML, WOODY Top: Absinth Wormwood, Cedar, Amber Gris, Mosk Middle: Cyclame, Cinamon, Laudanum, Sage Base: Jumquat, Coariander, Aldehide, Brazilian Red Wood

134Octombrie | Noiembrie 2018

DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £ Top: Pelin, Cedru, Chihlimbar Cenușiu, Mosc Middle: Ciclama, Scorțișoară, Laudanum, Salvie Base: Jumquat, Coriandru, Aldehide, Lemn Roșu Brazilian

FRESH GOLD COUTURE EDT 30ML, FLORAL

DUTY FREE PRICE

37€ ⁄ £

Top: Grapefruit, Rhubarb, White Peach, Pear, Mango, Tangerine Middle: Orchid, Jasmine Base: Patchiuli, Sandalwood, Vaniila, Mosk

Top: Grepfrut, Rubarbă, Piersică Albă, Pară, Mango, Mandarină Middle: Orhidee, Iasomie Base: Paciuli, Lemn de Santal, Vanilie, Mosc

October | November 2018 135


X X

ULTRAVIOLET EDT 50ML, ORIENTAL DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £ Top: Lichen, Vanilla Middle: Spicy Notes, Pepper, Vetiver Base: Amber, Mint Top: Lichen, Vanilie Middle: Note Condimentate, Piper, Vetiver Base: Ambră, Mentă

PACO EDT 100 ML, CITRUS

DARK BLUE EDT 75 ML, ORIENTAL

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £

Top: Ginger, Grapefruit, Top: Ghimbir, Grapefruit, Lime, Orange Essence, Lamaie Verde, Portocală, Bright Lemon Lămâie Middle: Cardamon, Middle: Cardamon, Cypress, Mahogany, Chiparos, Mahon, Mușcată, Pelargonium, Sage Salvie Base: Cedar, Patchouli, Base: Cedru, Paciuli, Benzoine Absolute, Vanilla, Benzoina, Vanilie, Vetiver 136Octombrie | Noiembrie 2018 Vetiver

DEEP RED EDP 50ML, CITRUS Top: Clementine, Black Currant, Blood Orange, Mandarin Orange, Pear Middle: Tuberose, Freesia, Ginger, Hibiscus Seed, Ginger Flower Base: Sandalwood, California Cedar, Musk, Vanilla

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £ Top: Clementină, Coacăze Negre, Portocală Roșie, Mandarină, Pere Middle: Tuberoză, Frezie, Ghimbir, Semințe de Hibiscus, Floare de Ghimbir Base: Lemn de Santal, Cedru din California, Mosc, Vanilie

1 MILLION EDT 50ML, SPICY Top: Grapefruit, Mint, Blood Orange Middle: Rose, Cinnamon, Spice Notes, Blond Leather Base: White Woods, Amber, Patchouli

DUTY FREE PRICE

53€ ⁄ £

Top: Grefă, Mentă, Portocală Roșie Middle: Trandafir, Scorțișoară, Note Picante, Piele Base: Lemn Alb, Ambră, Patchouli

DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £

Top: Amalfi Lemon, Coriander, Mandarin Orange, Pine Tree Middle: Cyclamen, Tea, Jasmine Absolute, Lavander Base: Tonka Bean, Virginian Cedar, Musk, Sandal wood Top: Lamâie de Amalfi, Coriandru, Mandarină, Pin Middle: Ciclama, Ceai, Iasomie, Lavandă Base: Boabe de Tonka, Cedru de Virginia, Mosc, Lemn de Santal October | November 2018 137


X X

ESSENTIAL EDT 75ML, AROMATIC Top: Cassia, Bergamot, Mandarin, Tobacco Leaf Middle: Rose, Piper Base: Wood of Santal, Patchouli

PLEATS PLEASE L’EAU EDT 50ML, WOODY

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £ Top: Cassia, Bergamotă, Mandarine, Frunză de Tutun Middle: Trandafir, Piper Base: Lemn de Santal, Paciuli

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £

Top: Rose Middle: Pink Pepper, Neroli Base: White musk, Cedar, Patchouli

CK FREE EDT 100 ML, WOODY

Top: Trandafir Middle: Piper Roz, Neroli Base: Mosk Alb, Cedru, Patchouli CERRUTI 1881 EDT 50ML, FLORAL

138Octombrie | Noiembrie 2018

Top: Bergamotă, Frezie, Iasomie, Lacrămioare, Trandafir, Violetă Middle: Lemn Roșu Brazilian, Mușețel, Coriandru, Galbanum, Stânjenel, Mușcată Base: Cedru, Vanilie, Mosc, Lemn de Santal, Ambră

DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £ Top: Bergamote, Freesia, Jasmine, Lily-of-the-Valley, Rose, Violet Middle: Brazilian Rosewood, Chamomile, Coriander, Galbanum, Iris, Pelargonium Base: Cedar, Vanilla, Musk, Sandal Wood, Ambery Notes

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £

Top: Absinthe, Juniper Berries Middle: Coffee, Tobacco Leaves Base: Patchouli, Texas Cederwood Top: Absint, Boabe de Ienupar Middle: Cafea, Frunze de Tutun Base: Paciuli, Lemn de Cedru

CK ONE EDT 200ML, AROMATIC

DUTY FREE PRICE

39.90€ ⁄ £

Top: Bergamot, Cardamom, Fresh Pineapple, Papaya, Green Tree Accord Middle: Hedione High Cis (Derived From Jasmine), Violet, Rose, Nutmeg, Green Tree Accord Base: Musk, Amber, Green Tree Accord Top: Bergamotă, Cardamom, Ananas Fresh, Papaya, Acord de Copac Verde Middle: Hedione, Violetă, Trandafir, Nucșoară, Acord de Copac Verde Base: Mosc, Ambră, Acord de Copac Verde October | November 2018 139


X X

COOL WATER WOMAN EDT 30 ML, FLORAL Top: Black Currant, Pineapple, Quince, Watermelon Middle: Jasmine, Lily-of-theValley, May rose, Water lily Base: Musk, Sandalwood, Vetiver, Orris

Davidoff CW Man 210x148,5mm_1,41.indd 1

Top: Coacăze Negre, Ananas, Gutuie, Pepene Roșu Middle: Iasomie, Lacrămioare, Trandafir de Mai, Nufăr Base: Mosc, Lemn de Santal, Vetiver, Orris

22.03.18 14:06

THE GAME EDT 100 ML, WOODY Top: Juniper berries, Gin Fizz Middle: Iris Base: Blackwood

COOL WATER EDT 40ML, AROMATIC

140Octombrie | Noiembrie 2018

DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £

Top: Amber, Mosk Middle: Lichen, Gerarium, Lavender, Jasmine Base: Orange Blossom, Lavender

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £

Top: Boabe de Ienupăr, Gin Middle: Stânjenel Base: Lemn Negru

DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £ Top: Ambră, Mosc Middle: Lichen, Mușcată, Lavandă, Iasomie Base: Floare de Portocal, Lavandă

October | November 2018 141


X X

HEAT KISSED EDP 100ML, FLORAL

DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £

Top: Litchi, Pitahaya Middle: Jasmine Sambac, Orchid Base: Patchouli, Sandal Wood Top: Litchi, Pitahaya Middle: Iasomie Sambac, Orhidee Base: Paciuli, Lemn de Santal

ELIXIR EDT 80 ML, ORIENTAL

DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £

Top: Black Pepper, Orange Blossom Middle: Freesia, Peach, Peony Base: Musk, Brown Sugar, Styrax, Amber, White Cedar Extract Top: Piper Negru, Floare de Portocal Middle: Frezie, Piersică, Bujor Base: Mosc, Zahăr Brun, Styrax, Ambră, Extract de Cedru Alb

A N TO N I O B A N D E R A S DUTY FREE PRICE

THE GOLDEN SECRET EDT 100 ML, AROMATIC Top: Apple, Green Accord, Frosted Mint Middle: Pepper, Nutmeg, Cumin Base: Cedar, Musk, White Suede

19.90€ ⁄ £ Top: Mere, Note Verzi, Mentă Middle: Piper, Nucșoară, Chimen Base: Cedru, Mosc, Piele

JAMES BOND 007 EDT 50ML, AROMATIC

DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £

Top: Apple, Bergamot Top: Mere, Bergamotă Middle: Rose, Lavender Middle: Trandafir, Lavandă Base: Sandalwood, Vetiver Base: Lemn de Santal, Vetiver

SUNFLOWERS EDT 100ML, CITRUS 5TH AVENUE NYC EDP 75 ML, FLORAL Top: Bergamot, Lilac, Lily-Of-The-Valley, Lime, Magnolia, Mandarin Orange Middle: Bulgarian Rose, Carnation, Peach, Tuberose, Violet, Ylang-Ylang, Nutmeg, Jasmine Base: Sandalwood, Vanilla, Cloves, Iris, Musk,2018 Amber 142Octombrie | Noiembrie

DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £ Top: Bergamotă, Liliac, Lacrămioare, Lamâie Verde, Magnolie, Mandarină Middle: Trandafir Bulgăresc, Garoafă, Piersică, Tuberoză, Violetă, Ylang-Ylang, Nucșoară, Iasomie Base: Lemn de Santal, Vanilie, Cuișoare, Stânjenel, Mosc, Ambră

Top: Orange Blossom, Melon, Mandarin Orange, Peach, Bergamot, Brazilian Rosewood, Lemon Middle: Cyclamen, Osmanthus, Orris Root, Jasmine, Rose Base: Sandalwood, Amber, Musk, Oakmoss, Cedar

DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £ Top: Flori de Portocal, Pepene Galben, Portocală, Piersică, Bergamotă, Lemn de Trandafir din Brazilia, Lămâie Middle: Cyclamen, Osmanthus, Rădăcini de Iris, Iasomie, Trandafir Base: Lemn de Santal, Ambră, Mosc, Lichean, Cedru October | November 2018 143


PERFECT

X X

TOMMY GIRL EDC 100ML, FLORAL

for AUTUMN

Top: Leather, Jasmine, Cedar, Sandalwood Middle: Honeysuckle, Lily of the Valley, Mint, Lemon, Rose, Grapefruit, Violet Base: Apple Flower, Blackberry, Japonica, Tangerine

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄£ Top: Piele, Iasomie, Cedru, Lemn de Santal, Magnolie Middle: Caprifoi, Crin, Mentă, Lămâie, Trandafir, Grepfrut, Violet Base: Floare de Măr, Coăcaze Negre, Camelie, Mandarină

DUTY FREE PRICE

YES I AM, EDP 30 ML, ORIENTAL

32€ ⁄ £

Top: Milk, Sandalwood, Cardamom Middle: Ginger Flower, Jasmine, Gardenia Base: Mandarin Zest, Sweet Raspberry LE BAIN EDP 40ML, ORIENTAL DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £ Top: Aldehydes, Bergamota, Orange Blossom, Lemon Middle: Jasmine, Cedar Wood, Lacramioare Santal Base: Cihlimbar, Patchouli, Vanilla, Tonka

Top: Lapte, Lemn de Santal, Cardamon Middle: Floare de Ghimbir, Iasomie, Mușcată Base: Coajă de Mandarină, Zmeură Dulce

Top: Aldehide, Bergamotă, Flori de Portocal, Lămâie Middle: Cedru, Iasomie, Lăcrămioare, Lemn de Santal Base: Cihlimbar, Patchouli, Tonka, Vanilie

HOMME EDT 30ML, SPICY

ULTRAVIOLET EDP 50ML, FLORAL

144Octombrie | Noiembrie 2018

Top: Vanilla, Amber, Cedar, Patchiuli Middle: Violet, Jasmine, Japan Osmanthus, Roser Base: Brazilian Red Wood, Coriander, Clove, Fresh Almonds, Orange Pepper, Apricot, Pepperr

DUTY FREE PRICE

39.90€ ⁄ £ Top: Vanilie, Ambra, Cedru, Paciuli Middle: Violet, Iasomie, Osmanthus Japonez, Trandafir Base: Lemn Roșu Brazilian, Coriandru, Cuișoare, Migdale Fresh, Ardei Portocaliu, Caisă, Piper

DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £

Top: Bergamot, Cinnamon Middle: Orange Blossom, Jasmine, Honeysuckle Base: Sandalwood, Vetiver, Patchouli, Amber, Tonka Bean, Musk, Vanilla Top: Bergamotă, Scorțișoară Middle: Flori de Portocal, Iasomie, Caprifoi Base: Lemn de Santal, Vetiver, Patchouli, Ambră, Boabe Tonka, Mosc, Vanilie

TOMMY EDT 100 ML, AROMATIC DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄£ Top: Bergamota, Lavender, Mint Middle: Blueberries, Apple, Rose Base: Pear, Citrus Top: Bergamota, Lavandă, Mentă Middle: Afine, Măr, Trandafir Base: Cactus, Cihlimbar, Cotton Flower

October | November 2018 145


X X

GOLDEN DELICIOUS EDP 50 ML, FLORAL DUTY FREE PRICE

FUNNY EDT 50ML, CITRUS

29.90€ ⁄ £

DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £

HAPPY FOR MEN COLOGNE SPRAY 50 ML, CITRUS

WOMAN EDP 50ML, FLORAL

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £

DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £

DREAMER EDT 50ML, FLORAL DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £

PINK BOUQUET EDT 50 ML, FLORAL DUTY FREE PRICE

146Octombrie | Noiembrie 2018

19.90€ ⁄ £

CK IN 2U EDT 100 ML, ORIENTAL DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £

HAPPY PERFUME SPRAY 50 ML, FLORAL DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £

October | November 2018 147


X X

SHADOW II HER EDP 75 ML

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £

Top: Brazilian Red Wood, Lavander, Nectarine Middle: Orchid, Patchouli Base: Ambery Grey, Musk Top: Lemn Roșu Brazilian, Lavandă, Nectarină Middle: Orhidee, Patchouli Base: Chihlimbar Cenușiu, Mosc BLU EDP 90 ML

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £

Top: Fresh Aqueous Middle: Floral Base: Woody Musky Ambery Top: Fresh Acvatic Middle: Floral Base: Lemnos Cu Mosc și Ambră

ENTICE FOR HER EDP 75 ML

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £

Top: Gourmand Fruity Floral Top: Gurmand, Floral și Fructat Middle: Floral Middle: Floral Base: Musky Wood Base: Lemnos cu Mosc

148Octombrie | Noiembrie 2018

SHADOW II HIM EDP 75 ML

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £

Top: Citrus Spicy Top: Condimentat cu Middle: Floral Woody Aromă de Citrice Base: Woody Ambery Musky Middle: Floral și Lemons Base: Lemnos cu Mosc și Ambră

October | November 2018 149


X X

THE PARISIENNE ESCAPE SET, LOOK ON THE GO

REPLENISHING HYDRATOR 75ML + ALL ABOUT EYES SERUM 15ML + MOISTURE SURGE FACE SPRAY 30 ML

DUTY FREE PRICE

29€ ⁄ £

DUTY FREE PRICE

33.90€ ⁄ £

Volume million lashes excess mascara 10 ml + Perfect slim superliner 1,5 ml + Color riche satin 294 4,5 ml + Make-up pouch (for free)

GRANDIÔSE MASCARA NO.1 BLACK

DUTY FREE PRICE

30€ ⁄ £

Lancôme Grandiôse Mascara makes your lashes majestic.

ALPHA H

LIQUID GOLD FACIAL FLUID, SERUM 50 ML

DUTY FREE PRICE

26.50€ ⁄ £

Mascara Lancôme Grandiôse, pentru gene monumentale.

The combination of Glycolic Acid and Liquorice improves the appearance of wrinkles, open pores and acne. Combinația dintre acidul glicolic și lemnul dulce îmbunătățește aspectul ridurilor, porilor deschiși și al acneei.

DUTY FREE PRICE

PALETTE NUDE BEIGE

18.30€ ⁄ £

L’Oreal Color Riche La Palette Nude is a palette that contains 10 makeup powder shadow in nude shades that offer both shimmering pearlescent and matte colours. L’Oreal Color Riche La Palette Nude este o paleta ce contine 10 farduri pudra pentru pleoape in nuante nude care ofera atat sclipiri 150 Octombrie | Noiembrie 2018 sidefate, cat si culori mate.

JUICY SHAKER N° 252 VANILLA POP OR N° 283 BERRY IN LOVE

DUTY FREE PRICE

21€ ⁄ £

Happiness comes in small doses, like colorful delicious and sensual lips. Fericirea vine din lucrurile mici, cum ar fi buze delicios de colorate și apetisante.

October | November 2018 151


X X

DUTY FREE PRICE

90€ ⁄ £

LADIES WATCH ROSE GOLD

A stylish watch, rose gold color, ideal for sophisticated outfits. Un ceas stilat, în nuanța aurului roz, ideal pentru ținutele sofisticate.

LADIES WATCH PLATINUM COLOR

DUTY FREE PRICE

90€ ⁄ £

A stylish watch, platinum color, ideal for sophisticated outfits. Un ceas stilat, în nuanța platinei, ideal pentru ținutele sofisticate.

DUTY FREE PRICE

MULTIFUNCTION

87€ ⁄ £

Festina Gents’ Multifunction watch with 43 mm stainless steel case and bracelet. Blue dial with applied silver index. Hands filled with luminous white - well readable in the dark. Day, date, 24h. 10 ATM water-resistant. Ceas bărbătesc Festina, multifuncțional cu o carcasă de 43 mm și brățară din oțel inoxidabil. Cadran albastru cu markeri ora argintii aplicați. Arătătoare cu inserții luminiscente – ce permit citirea orei în întuneric. Indici: zi, dată, 24 de ore. Rezistență la apă 10 ATM.

DUTY FREE PRICE

SET

50€ ⁄ £

Delicate, with a feminine design that can be easily matched to various outfits. Delicat, cu un design feminin ce poate fi asortat cu ușurință la diverse ținute.

152Octombrie | Noiembrie 2018

October | November 2018 153


X X

GLAMOUR SET LADIES WATCH AND CHARM PENDANT NECKLACE

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £

Enhance any outfit with this pure, feminine and modern timepiece with a luxurious sparkle. Înfumusețează orice ținută cu acest ceas pur, feminin și modern cu o strălucire luxoasă.

DUTY FREE PRICE

50€ ⁄ £

LADIES WATCH

DUTY FREE PRICE

LADIES WATCH

42.50€ ⁄ £

This Sekonda watch is an accessory for stylish women. With a classic inspired design and avant-garde elements, this jewel will not go unnoticed.

This watch adds a sophisticated look to your outfits. It has a round rose gold plated case with white skeleton effect dial with roman numerals and batons and suited brown strap.

Acest ceas Sekonda este accesoriul femeilor elegante. Cu un design de inspirație clasică, dar și elemente avangardiste, această bijuterie nu va trece neobservată.

Acest ceas adăugă un aspect sofisticat ținutelor tale. Are o carcasă rotundă aurită, cu cadran alb decorat cu cifre romane și mecanismul la vedere și curea maro potrivită.

DUTY FREE PRICE

SPORT WATCH

MOON LADIES MULTI STRAP BLACK GLITTER WATCH

DUTY FREE PRICE

11€ ⁄ £

This watch features a trendy look and showcases a goldtone case with white glossy dial and a black, silver and gold glitter multi strap. Acest ceas are un aspect trendy și prezintă o carcasă aurie cu un cadran alb lucios și o multi-curea strălucitoare în culorile negru. argintiu și auriu.

154Octombrie | Noiembrie 2018

MEN’S BROWN LEATHER STRAP WATCH

DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £

This contemporary gent watch is brought to you from Sekonda. The stylish look is featured by a black dial with full figures and enhanced a brown leather strap. Guaranteed for 2 years. Acest ceas contemporan îți este prezentat de Sekonda. Aspectul elegant este pus în evidență de un cadran negru cu cifre și o curea din piele maro. Garantat timp de 2 ani.

35€ ⁄ £

Superdry SDSYG164B is the ideal watch for the man who loves water sports. Powered by a Japanese movement and water resistant up to 5 atmospheres, this watch is made of 100% waterproof materials. Superdry SDSYG164B este ceasul ideal pentru bărbatul pasionat de sporturile acvatice. Acționat de un mecanism japonez și rezistent la apă până la 5 atmosfere, acest ceas este realizat din materiale 100% impermeabile. October | November 2018 155


X X

DUTY FREE PRICE

LADIES WATCH

32€ ⁄ £

A pilgrimage dedicated to feminine style, this watch makes a trendy contrast of colours and materials. Ideal to match to a casual outfit, but also compliments an office attire. Un ceas închinat stilului feminin, un contrast trendy de culori și materiale. Ideal de asortat unei ținute casual, dar completează și o ținută pentru birou.

DUTY FREE PRICE

HIPPIE CHIC SET

15€ ⁄ £

This Hippie Chic set contains a minimalist designed and ultra-stylish watch and a versatile bracelet with four different strings. These boho inspired accessories will bring the festival feeling wherever you wear them. Setul Hippie Chic conține un ceas cu design minimalist și ultra-stilat și o brățară versatilă, cu patru modele diferite. Aceste accesorii de inspirație boho îți vor aduce atmosfera de festival oriunde le-ai purta.

DUTY FREE PRICE

BANGLE AND EARRINGS € ⁄£ JEWELLERY SET Delicate, with a feminine design that can be easily matched to various outfits.

19

Delicat, cu un design feminin ce poate fi asortat cu ușurință la diverse ținute.

156Octombrie | Noiembrie 2018

DUTY FREE PRICE

BRACELET

12€ ⁄ £

This elegant-chic bracelet transformes any outfit into a special appearance. Fine metal details on the strap and elegant design charms. Această brățară chic și elegantă, transformă orice ținută într-o apariție. Are detalii metalice fine ale brățării și October | November 2018 157 charmuri elegante.


X X

SET OF 8 FUN STYLES IN SILVER-, GOLD- AND ROSE GOLD-TONE PIERCED EARRINGS

DUTY FREE PRICE

27€ ⁄ £

This pretty earring set is the perfect way to mix up your look every day of the week. Mixed tones in gold, rose gold and rhodium with a variety of fun styles to effortlessly take your look from day to night Set de 8 perechi de cercei în stiluri distractive diferite. Acesta oferă o modalitate perfectă de a vă schimba stilul în fiecare zi a săptămânii. Nuanțele de auriu, aur roz și rodium îți pot transforma numaidecât ținuta de zi într-una de noapte, printr-o varietate de stiluri rafinate.

Slake Gray Bracelet Add a flash of white to any outfit with this must-have bracelet! Glittering with clear crystals on light gray alcantara fabric, it wraps comfortably around your wrist for a twisted look. The closure consists of two clear crystal buttons, allowing you to adjust the size. 36/38cm € ⁄£ € ⁄£

42

85

Slake Dark Bracelet

#BrillianceForAll WITH THE JEWELRY COLLECTION

With its dark sparkle, this iconic bracelet adds an edgy touch to your outfit. The extraordinary shimmer of the dark crystal colors and black Alcantara® fabric always attracts attention. The closure consists of two crystal buttons, allowing you to adjust the size. 36/38cm

42€ ⁄ £ 85€ ⁄ £

GRANITE SUNGLASSES

17€ ⁄ £

A classic design and lightweight and durable materials make these sunglasses the ideal must-have to be matched to your wardrobe. Un design clasic, materiale ușoare și rezistente fac din acești ochelari obiectul ideal pe care să-l asortezi garderobei tale.

158Octombrie | Noiembrie 2018

DUTY FREE PRICE

DUTY FREE PRICE

SPARKLE TRIO RING

32€ ⁄ £

The design of the Sparkle Trio ring combines the classic gold plating with the modern touch of cool rhodium and a warm, feminine touch of the rose gold, creating a timeless collection that will compliment its wearer on any occasion. Designul inelului Sparkle Trio combină placarea aurului clasic cu împletirile moderne de rodiu rece și o atingere caldă și feminină a aurului roz, creând o colecție atemporală care va complimenta purtătoarea acestui inel cu orice ocazie. October | November 2018 159


X X

ENGINO

12 MODELS IN 1 SET MAGNETIC MAGIC BOARD COLOR

DUTY FREE PRICE

11€ ⁄ £

Magnetic table 32 cm with stamps and 4 color fields Product recommended for children over 3 years of age. The drawing surface is divided into 4 fields, each with a different color. It has a handle for easy handling, 2 stamps and a special pen adapted for drwaing on this board. Tăblița magnetică 32 cm, cu ștampile și 4 câmpuri de culoare. Produs recomandat copiilor peste 3 ani. Este împărțită în 4 câmpuri, fiecare având o culoare diferită. Are mâner pentru ușurința transportului, 2 ștampile și stilou special adaptat pentru scris pe această tăbliță.

MAGNETIC BATTLEFLEET TRAVEL GAME

18€ ⁄ £

Play to invent! A set with 12 different themed models to build! Airplanes, helicopters and so much more! Can be made from one set of parts. Snap fit components, requires no glue. Comes with printed instructions that are also downloadable. Unisex. For Ages 3 and up.

Joacă-te și inventează! Un set de piese, cu diferite teme, pe care copilul tău îl poate combina în construirea a 12 aero-modele. Se pot construi cu un singur pachet de piese. Nu necesită lipici, piesele se îmbină. Vine cu instrucțiuni printate care pot fi, de asemenea și downloadate. Unisex. Pentru copii peste 3 ani.

DUTY FREE PRICE

4.50€ ⁄ £

Recommended for children aged five and up. For two players. Includes detailed game instructions on back of tin. Magnets’ storage tin provide a space to play while travelling. Includes: 5 x Battle Ship Magnets. 5 x Submarine Magnets. 133 Bomb Magnets. 35 Red Hit Magnets. 98 Black miss Magnets. Număr de jucători: 2 Jocul conține: 5 nave și 5 submarine, 133 magneți „bombă” și 35 magneți „atac ROȘU” Un joc al copilăriei pe care acum îl putem juca împreună cu copiii noștri. Un joc de strategie, imaginație și intuiție, care cere o mare putere de concentrare. Pentru că este magnetic, ne putem bucura de el aproape oriunde fără să riscăm să ni se mute piesele de la locul lor. Pune pauză și reîncepe să te joci când dorești. Un joc potrivit atât pentru cei mici, cât și pentru adulți. Vârsta recomandată: 5 ani+

160Octombrie | Noiembrie 2018

DUTY FREE PRICE

MAGNETIC SUDOKU TRAVEL GAME

DUTY FREE PRICE

4.50€ ⁄ £

Features: Includes 27 Sudoku games. Difficulty level: beginners, intermediate, advanced, and really tough; Number of players: 1; Contents: 117 magnets, booklet with 27 games Sudoku develops logical reasoning and numerical reasoning; Ages 10 and olde.

MAGNETIC MAGIC WORD TRAVEL GAME

Număr de jucători: 1 Conținut: 117 magneți, broșură cu 27 de exerciții Obiectiv: Completați toate pătrățelele libere din joc cu numerele corecte. Vârsta recomandată: 10 ani+

Număr jucători: 2-4 jucători; Număr magneți: 120 magnets; Obiectivul jocului: formarea de cuvinte și realizarea de cât mai multe puncte. Cuvintele mai lungi și litere diferite valorează mai multe puncte; Vârsta recomandată: 7 ani+ October | November 2018 161

DUTY FREE PRICE

4.50€ ⁄ £

Ideal for traveling. Game objective: to form words and score as many points as possible. Features:2-4 players; Contents: 120; Ages 7 and older


X X

ENJOYED EVERYPLACE, MADE IN ONE.

GORDON’S DRY GIN 47,3% 0,5L

DUTY FREE PRICE

14€ ⁄ £

Gordon’s London Dry Gin is the perfect starting point for numerous cocktails. It’s versatility, as well as it’s juniper notes and orange peel and anise aromas make it one of the best world wide sold spirits. Gordon’s London Dry Gin este baza ideală pentru o gamă variată de cocktail-uri. Versatilitatea, cât și notele puternice de ienupăr și aromele de coajă de portocală și anason fac din acest gin una dintre cele mai bine vândute băuturi spirtoase la nivel mondial.

EVERY DROP FROM A SINGLE SOURCE – LYNCHBURG, TENNESSEE . w w w.responsibledrinking.eu

DUTY FREE PRICE

27€ ⁄ £

P L E A S E D R I N K R E S P O N S I B LY

JACK DANIEL’S AND OLD NO. 7 ARE REGISTERED TRADEMARKS. ©2017 JACK DANIEL’S TENNESSEE WHISKEY 40% ALCOHOL BY VOLUME (80 PROOF). DISTILLED AND BOTTLED BY JACK DANIEL DISTILLERY, LYNCHBURG, TENNESSEE. JACKDANIELS.COM

BALLANTINE’S FINEST 40% 0.5L PET

DUTY FREE PRICE

12€ ⁄ £

Ballantine’s Finest, is the oldest Scotch produced by Ballantine’s. Ballantine’s Finest, cel mai vechi Scotch produs de Ballantine’s.

JOHN JAMESON *** 40% 0,5L

DUTY FREE PRICE

16€ ⁄ £

Jameson Irish Whiskey, the world’s number one selling Irish whiskey. Jameson Irish Whiskey, cel mai vândut whisky irlandez din lume.

SMIRNOFF RED 500ML

DUTY FREE PRICE

12€ ⁄ £

Pure, clean and smooth, with a pleasing texture and classic character, Smirnoff Vodka lives up to its reputation of being one of the most appreciated vodkas all over the world. Pură, curată, cu o textură placută și un caracter clasic, vodka Smirnoff se ridică la înălțimea reputației de a fi una dintre cele mai apreciate branduri de vodkă din lume.

162Octombrie | Noiembrie 2018

October | November 2018 163


X X

BOTTEGA GOLD 200ML

DUTY FREE PRICE

5€ ⁄ £

Imagine that you are in the ancient Italy and transform an ordinary evening into one drawn from vintage movies, where you will be the undeniable star! Make this dream come true with Gold Sparkling Prosecco from Bottega. Imagineaza-ți că ești în vechea Italie și transformă o seară obișnuită într-una desprinsă din filmele de epocă, în care tu să fii vedetă incontestabilă! Fă acest vis sa devină realitate cu Gold Sparkling Prosecco de la Bottega.

BACARDI SUPERIOR RUM 500ML

POTION OF DRACULA 40% 0,2L

DUTY FREE PRICE

25€ ⁄ £

With a unique and vibrant golden color and rich fruitiness aroma, Potion of Dracula was handcrafted in Transylvania to achieve a masterful finish. Cu o culoare aurie vibrantă și o aromă fructată bogată, Potion of Dracula vă aduce măiestria din Transilvania.

DUTY FREE PRICE

11.50€ ⁄ £

A fine rum, clear, filtered through charcoal and aged in oak casks, Bacardi Superior is recommended by his 150 years old history. Un rom fin, clar, filtrat prin cărbune și învechit în butoaie de stejar, Bacardi Superior are în spate peste 150 de ani de tradiție.

164Octombrie | Noiembrie 2018

October | November 2018 165


X X

DRACULA’S DESIRE SOUR CHERRY LIQUEUR / LICHIOR DE VIȘINE 500 ML 16%

DUTY FREE PRICE

35€ ⁄ £

Sour cherry grows in smaller trees and contains delicious juice. In order to obtain this 100% natural sour cherry liqueur, we only use sour cherry juice and sour cherry and grapes distilled, without any artificial flavors. The liqueur is sweet, with just a hint of sour, making Dracula’s Desire a customer favorite. Vișinele cresc în copaci de mici dimensiuni și conțin un suc delicios. Pentru a obține acest lichior de vișine 100% natural, folosim suc de vișine, distilat de vișine și struguri, fără arome artificiale. Acest lichior este dulce, puțin acrișor și face ca Dracula’s Desire să fie preferatul clienților.

166Octombrie | Noiembrie 2018

Discover the true Spirit of Dracula. Descoperiți adevăratul spirit al lui Dracula.

35€ ⁄ £

35€ ⁄ £

SPIRIT OF DRACULA DOUBLE DISTILLED APPLE / PĂLINICĂ DE MERE 500ML 50%

SPIRIT OF DRACULA DOUBLE DISTILLED PLUM / PĂLINCĂ PRUNE2018 167 October |DE November 500ML 50%

DUTY FREE PRICE

DUTY FREE PRICE


X X

VAMPOWER Power Bank

DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £

Resurrect your phone! Trezeșteți telefonul la viață!

POWER OF DRACULA PALINCA 50%, 0,05L

DUTY FREE PRICE

9€ ⁄ £

A traditional Romanian drink, three different flavors: Apples, Plums or Pears. Băutură spirtoasă tradițională, trei arome: Mere, Prune sau Pere.

DRACULITIOUS CHOCOLATE

DUTY FREE PRICE

DRAQUILA € ⁄£ 40% 0.05L A traditional Romanian drink, different flavors.

6

Băutură spirtoasă tradițională, diverse arome.

DUTY FREE PRICE

6€ ⁄ £

Many think Dracula’s weak spot is garlic. Or sunlight. Or silver. Nothing is further from the truth. His only weakness is in fact… chocolate. But not any kind of chocolate! The chocolate we are talking about is so good, so unexpected, he cannot live without it. Mulți cred că punctul slab al lui Dracula este usturoiul. Sau lumina soarelui. Sau argintul. Nimic mai fals! Singura lui slăbiciune este, de fapt... ciocolata. Dar nu orice ciocolată! Ciocolata despre care vorbim este atât de bună, atât de surprinzătoare, încât el nu poate trăi fară ea.

168Octombrie | Noiembrie 2018

October | November 2018 169


beBlueAir Inflight Magazine, ROMANIA, no. 47 (Oct-Nov 2018)  

Be inspired by amazing people, great places and lifestyle articles in our beBlueAir magazine. Just click below to browse online and flick th...

beBlueAir Inflight Magazine, ROMANIA, no. 47 (Oct-Nov 2018)  

Be inspired by amazing people, great places and lifestyle articles in our beBlueAir magazine. Just click below to browse online and flick th...

Advertisement