Page 1

R es our ci ng

Thei Deski soneoft hemostval uabl easset sar esour cef ulst udentatPur due Uni ver si t ycanuse.Wi t hi t sexpansi vevar i et yofsuppl i eswhi char el oaned t ot hest udentf r eeofchar gef orasl ongasneeded,t hi scanbet heul t i mat e t i meandpennysavert ot het ypi calbr okeandr est l esscol l egest udent .Thi s pl acehasever yt hi ngf r om camer ast oheadphones,f r om t ool st ousbcabl es. Thef r i endl yst af fi sver yknowl edgeabl eandcaneasi l yhel pyouf i ndanyt hi ng youwi l lneedf orapar t i cul art ask.Not hi ngi sbet t ert ocomet o,pr ovi di ng anexcel l ental er nat i vet ospendi ngt housandsofdol l ar sonequi pment .

Photo essay  

gym picture