Page 1

Revi ve

Att heendofaha r dda y swor kt her e’ snot hi ngbet t ert ha nc omi ngt ot he uni v er s i t ydor mst ogets omemuc hneededr es t . T hedor m, wi t hi t s s t a t eoft hea r ts ec ur i t ys y s t er mt ha tr equi r esas t udenti dofar es i dent , pr ov i desat r ues ens eofc omf or t . a nds ec ur i t yt ot hei ndi v i dua l whoj us t s eek st or es ta ndr el a x . L oudnoi s ei spr ohi bi t eda f t er10pm s oi ndi v i dua l s donotha v et ol i s t ent ot henewes tdr a k ea l bum i nt hemi ddl eoft heni ght whent heyha v ea n830a mc l a s st henec tda y . T hedor m’ sma nyper k s r a ngef r om c omput erl a bst os hower st ok i t c henwa r et oma k eahome c ook edmea l . T her ei snot hi ngy ouc a n’ t ndt os a t i s f yev er yl i v i ngneed. T hi sr epr es ent st hec l os eofmyda y .

dorm  
dorm  

dorm photo