Page 2

2

naša občina | oglasi

januar 2014

Načrti za prihodnje leto so pripravljeni Čas

neizprosno hiti in že smo se znašli v prednovoletnem času.

V prazničnih dneh se običajno ozremo na prehojeno pot ter si zaželimo vse najboljše Letos občina Bloke praznuje že petnajsto obletnico delovanja. Pogled na to obdobje me navdaja z zadovoljstvom, saj smo uspešno izvedli številne investicije, ki so spremenile podobo Blok. Sistematičen napredek, ki je viden praktično na vseh področjih, nam priznavajo vsi, ki so v tem obdobju spremljali naš razvoj. v prihajajočem letu.

Leta 2013 se bomo Bločani še posebej radi spominjali. Kljub gospodarski krizi, ki državo razjeda že več let, smo na Občini Bloke z razvojem letošnjih dogodkov zadovoljni. Realizirati smo uspeli praktično vse planirane aktivnosti oziroma investicije. Še posebej pa si bomo leto 2013 zapomnili po naši do sedaj največji investiciji – izgradnji nove sodobne večnamenske dvorane Bloški smučar, ki smo jo zaključili v začetku letošnjega oktobra. O tej investiciji smo od začetka izgradnje do danes povedali in napisali že veliko in-

formacij. Še enkrat pa želim poudariti, da sem vesel in hkrati ponosen, da nam je v času vsesplošne negativne klime, ki vlada v naši državi, na Blokah uspelo realizirati ta projekt. Kar deset mesecev pred iztekom roka smo uspeli dokončati našo lepotico, ki je in bo ostala v ponos številnim generacijam Bločanov. Za dokončanje dvorane smo letos namenili dober milijon evrov, od tega skoraj 400 tisoč evrov iz proračuna Občine Bloke. Kljub temu da smo letos večino razpoložljivega časa in denarja namenili izgradnji dvorane, pa ostala področja našega delovanja nika-

Rok za oddajo člankov za naslednjo številko Bloškega koraka je sreda, 2. april 2014.

Prispevaj svoj umetniški talent Frančiškanski samostan Nova Štifta, ki v letu 2014 praznuje 100-letnico prihoda frančiškanov na Novo Štifto, VABI vse umetnike, slikarje, fotografe, posameznike in vse ljudi dobre volje, da prispevate svoj umetniški talent na temo frančiškani in cerkev Marije Vnebovzete pri Novi Štifti in ga brezplačno prispevate – podarite. Slika ali vaš izdelek je lahko izdelan v različnih tehnikah risanja (olje, akvarel, risba, les, steklo, fotografija …). Rok za dokončanje in oddajo slik ali izdelkov je 31. maj 2014. Slike in vsi ostali vaši izdelki bodo nato razstavljeni na priložnostni razstavi v kapeli svetega Jožefa v mesecu juliju 2014. Ob prazniku Marijinega Vnebovzetja 15. avgusta 2014 bodo ponujeni v prodajo romarjem in obiskovalcem Nove Štifte. Ves izkupiček bo namenjen za nadaljevanje obnove kapele sv. Jožefa pri Novi Štifti. Vse prav lepo s hvaležnostjo vabimo k sodelovanju. Če želite dodatne informacije, smo vam na voljo na naslovu: Frančiškanski samostan Nova Štifta, Nova Štifta 3, 1317 Sodražica, ali na elektronskem naslovu marijan.cvitak@siol.net ter na telefon 01/836 99 43 ali gsm 041 739 595 Marijan Cvitak, predstojnik frančiškanskega samostana

Bloški korak 2014-1  

Bloški korak, glasilo občine Bloke, letnik 15, številka 1

Advertisement