Page 24

24

naša občina

oktober 2013

Bloke na vojaškem zemljevidu iz 18. stoletja

L

eta 1996 sta Znanstveno-raziskovalni center pri SAZU in Arhiv Republike Slovenije izdala v dveh knjigah skupaj z zemljevidi »Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763 – 1787«. V teh knjigah niso samo zemljevidi, ampak tudi opis ozemlja in krajev s podatki, ki jih vojska potrebuje. To so predvsem zgradbe, poti, vode in značilnosti posa-

Studeno Oddaljenost: Glina ¼ , Radlek ¼, Bločice ½ , Bloška Polica ½ ure. Trdne zgradbe: Cerkve v teh štirih omenjenih vaseh so kamnite. Ostale hiše so večinoma lesene, le nekatere so pol sežnja visoko podzidane. (Op. Za cerkev na Glini in na Radleku je verjetno mišljena cerkev na Studenem.)

meznega predela.

Poti: Poti v tej okolici so slabe in prevozne le z ozkimi vozili, večinoma po njih le jezdijo.

Izdelavo teh kart je veliki meri pospešilo to, da je v

Hribi: Hrib Strmec leži v tem predelu in dominira daleč nad njim. Tako je porasel z gozdom, da je prehoden le po poteh, ki vodijo navzgor.

sedemletni vojni, 1756 – 1763, Avstrija izgubila Šlezijo. Eden od vzrokov izgube naj bi bil tudi to, da so Nemci bolje poznali ozemlje in da je njihova artilerija bolje zadevala izbrane cilje. V avstrijskem generalštabu so namreč

Gozdovi: Gozd je visok in močno porasel s smrekami, jelkami in brezami. Prehoden je le peš.

ocenili, da je nepoznavanje terena bistveno vplivalo na

Velike Bloke (Oblok)

izid te vojne. Na predlog generalštaba je zato cesarica

Oddaljenost: Radlek ¼, Nova vas ½, Ulaka ¼ ure

Marija Terezija ukazala izdelavo zemljevidov in popis

Trdne zgradbe: Cerkve v vaseh Glina (?), Nova vas in Velike Bloke so zgrajene iz kamna, hiše pa so lesene.

ozemlja za celotno državo. Iz tega obširnega dela in uvodoma omenjenih edicij za naše bralce objavljamo tisti del, kjer so opisi krajev z bloškega območja ter izvlečke z zemljevidov. Podrobnosti so najdene pri opisu bloških vasi in ozemlja. Bloške

Vode: Potok Bloščica, ki izvira nedaleč od vasi Velike Bloke, je pol sežnja širok, en čevelj globok, ima kamnito dno in se nikoli ne posuši. Žene mline in je prehoden brez mostov. Poti: Poti v tukajšnji okolici so take, kot je bilo že prej opisano.

ku. Kjer je navedeno nemško ime kraja, navajamo tudi to

Hribi: Nad temi štirimi vasmi z vseh strani dominira hribovje, ki je zaradi globokih grap in kotanj zelo težko prehodno.

ime.

Gozdovi: Gozd je kot zgoraj opisano.

vasi so tu navedene po istem vrstnem redu kot v izvirni-

Radlek Oddaljenost: Studeno ¼, Velike Bloke in Sleme ¼ ure. Trdne zgradbe: Vse cerkve v tej okolici so iz kamna, hiše pa so lesene, vendar je večina le-teh pol sežnja visoko podzidana. Voda: Majhni potoki v tem predelu niso pomembni. Poti: Poti so prav tako slabe kot prej navedeno. Hribi: Hrib Slivnica, ki se dviguje nad temi vasmi,

Bloški korak 2013-4  

Bloški korak, glasilo občine Bloke, letnik 14, številka 4