Page 5

naša občina

junij 2016 Radlek do novega vodovoda Radlek – Studeno.

Tudi gospod Jožef Maček z Radleka je bil prisoten pri gradnji vodovoda za naselje Radlek v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja

Poleg tega je na Radleku že dalj časa zorela ideja za izgradnjo javne razsvetljave. Prizadevni predstavnik vaškega odbora Marko Kovačič je zbral vsa potrebna soglasja za postavitev svetilk in prispevke vaščanov za izgradnjo razsvetljave. Na občini Bloke smo pripravili ustrezno projektno dokumentacijo in na Elektru Ljubljana uredili vse podrobnosti za priklop. Tako bo na Radleku vzporedno z obnovo vodovoda zgrajena tudi javna razs-

5

Dolžine zgrajenih in obnovljenih cevovodov v naselju Radlek 900 m obnovljenega vodovoda 400 m vgrajenih cevi za telekomunikacije 400 m nizkonapetostne zemeljske pokablitve 370 m zemeljske pokablitve javne razsvetljave Vgrajenih bo 5 uličnih svetilk.

Zahvala občanom Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem prebivalcem Radleka in Volčjega za odlično sodelovanje pri izgradnji okoljske infrastrukture v teh naseljih. V času gradnje je bil namreč v obeh naseljih moten prometni režim in dostop do posameznih hiš, kar so prebivalci sprejeli z razumevanjem. Kljub skrbi izvajalcev, da so čim manj gradbeno posegali v zasebne parcele, se temu velikokrat ni možno izogniti. In vendarle so dela v večini skoraj že zaključena tudi s pomočjo sodelovanja tamkajšnjih prebivalcev, za kar se jim na Občini Bloke lepo zahvaljujemo. Za sodelovanje se zahvaljujemo tudi Telekomu Slovenije in Elektru Ljubljana.

Pri izgradnji okoljske infrastrukture na Radleku aktivno sodelujejo tudi vaščani.

Okoljska infrastruktura Radlek Po navedbah enega izmed starejših prebivalcev naselja Radlek, gospoda Jožefa Mačka, so prebivalci tega naselja v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja s pomočjo sofinanciranja takratne krajevne skupnosti Nova vas – Bloke sami zgradili javni vodovod od »vojaškega« vodohrana na Liscu. To je bila za tiste čase na Radleku sila koristna in imenitna pridobitev. Ker je bila trasa za izkop »trda«, so bile cevi zakopane zelo plitko, zato je voda poleti v pipe pritekla mlačna, pozimi pa je tudi zmrznila. Ko pa se je vodovod podaljšal še na bližnje Studeno, je presek vgrajene vodovodne cevi postal premajhen. Zaradi navedenega je bilo nujno pristopiti k sanaciji obstoječega vodovoda z vgradnjo vodovodne cevi ustreznega preseka od vodohrana na Liscu preko naselja

vetljava.

Pohod po Krpanovi poti kljub slabemu vremenu uspel

Na pobudo Občine bo v sodelovanju Elektra Ljubljana in osebnim prizadevanjem njihovega predstavnika v naselju Radlek zemeljsko pokabljeno celotno nizkonapetostno elektro omrežje od trafopostaje do posameznih porabnikov. Temu projektu na Radleku se je na naše povabilo pridružil tudi Telekom, ki je dostavil cevi, naši izvajalci pa jih vgrajujejo v izkopane kanale. V te cevi bodo uvedli sodobne optične kable, ki bodo tudi v tem naselju omogočali posameznim uporabnikom kvalitetne in zmogljive telekomunikacijske povezave. Tudi na Radleku bo potrebno narediti asfaltno preplastitev ceste skozi naselje, ko bodo zasuti kanali dovolj utrjeni. Tekst in foto: Stane Jakopin, investicije

Turistično društvo Bloke je organiziralo tradicionalni Pohod po Krpanovi poti. Vremenske razmere organizatorjem niso bile najbolj naklonjene. Dan pred pohodom je začelo deževati in ni ponehalo do začetka pohoda. Za nameček so še vremenarji napovedali dež. Kljub temu pa se je veliko ljubiteljev hoje in narave odločilo, da se pohoda udeležijo. Ogledali so si posebej označene znamenitosti po poti, letos prvič tudi Sveto Trojico, in se okrepčali na postojankah, za katere so poskrbeli čebelarji in Milena Zakrajšek. Za konec so se okrepčali z malico, pri kateri je že tradicionalno obvezna sestavina bloška klobasa.

Profile for Bloški korak

Bloški korak 2016 -3  

glasilo občine Bloke, JUNIJ 2016,letnik 17, številka 3

Bloški korak 2016 -3  

glasilo občine Bloke, JUNIJ 2016,letnik 17, številka 3

Advertisement