Page 32

32

pisma bralcev | pa še to

junij 2016

Pisma bralcev Država Slovenija, naša domovina Kako velika dobrina je imeti lastno državo, se niti ne zavedamo dovolj. Ko je bila hči pred leti v Barceloni, sta šli s prijateljico Katalonko v park. Kmalu so se jima pridružili

sprehajalci. Prijateljica je predstavila hčer ostalim in dejala, da je iz Slovenije. Niso vedeli, kje je Slovenija. Začela jim je govoriti, da imamo lastno državo. “Koliko pa vas je?” je zanimalo domačine. “Dva milijona!” “Ja, glavno mesto,” so dejali hkrati.

“Ne, vseh skupaj,” se je glasil odgovor. Onemeli so. Če Katalonec ob tem onemi, je to že nekaj pretresljivega. Sami Katalonci se nenasilno bojujejo proti nadvladi Španije že več desetletij, a nimajo lastne države. Zato bodimo ponosni na svojo domovino.

Spoštujmo, kar so nam dali stari, in nosimo ji cvetje poštenja, delavnosti in gostoljubja!

Ali je Martin Krpan po novem res doma v bližini trojiškega pokopališča? V letošnji marčevski številki Bloškega koraka je bil objavljen članek z naslovom Kje je Krpanova vas Vrh, avtorja Franca Hitija. S tem člankom je Franc Hiti brez kakršnihkoli dokazov dal Slovencem vedeti, da odslej naprej Martin Krpan ni več doma z Vrha pri Sveti Trojici, ampak je doma v bližini trojiškega pokopališča. Nadliškov hrib se je v Levstikovem času imenoval Vrh, še prej pa Sveti Vrh. Vprašamo se, kako bodo to Hitijevo »revolucionarno« spremembo sprejeli Slovenci in milijon bralcev povesti Martin Krpan z Vrha, raztresenih po vsem svetu, saj je bila povest do sedaj prevedena že v 31 jezikov. S tem posegom je Franc Hiti izvršil krajo Levstikove in moje intelek-

tualne lastnine z območja hriba Vrh (Nadliškov hrib), kar je kaznivo. Pred obglavljanjem Brdavsa mu je Krpan rekel, naj hitro zmoli en očenašek ali dva, ker se mu mudi domov za peč, ker komaj čaka, da bi slišal zvon, ki poje na Vrhu pri Sveti Trojici, to je zvon cerkve sv. Urha na hribu Vrh. Zračna razdalja med cerkvijo sv. Urha in vasjo Vrh na hribu Vrh znaša približno 300 m, medtem ko je razdalja med cerkvijo sv. Urha in Hitijevo novo lokacijo domovanja Martina Krpana pri trojiškem pokopališču približno 2.250 m. Vprašamo se, kakšna je slišnost zvonov cerkve sv. Urha na razdalji 300 m in na razdalji 2.250 m. Na razdalji 300 m je Martin Krpan resnično lahko užival v petju zvonov cerkve sv. Urha, medtem ko bi iz zračne razdalje 2.250 m slišal le slab in nerazločen glas. To je eden od dokazov, da je bil Martin Krpan doma iz ob-

močja hriba Vrh. Franc Hiti se trudi, da bi dokazal, da se na območju župnije Sveta Trojica nahaja vas Vrh, kamor bi lahko prenesel na Hribu Vrh ukradeno domovanje Martina Krpana. V ta namen je falzificiral ledinsko ime Vrh v vas Vrh. Ravno tako je falzificiral uradni šolski dokument, ki navaja, da se šola za silo nahaja na Vrhu, v navedbo, da se šola za silo nahaja v vasi Vrh. Tako tudi vas Sveta Trojica ni nastala z združitvijo vasi Vrh in vasi Šivče, ker vas Vrh ni obstajala. Avstrijske vojaške karte, karte franciscejskega katastra kot župnijske knjige dokazujejo, da ni bilo na območju župnije Sveta Trojica nikoli vasi Vrh. Naštel bom še nekaj Hitijevih nečednosti. Tako si je izmislil, da Krpan ni tovoril kuhinjske soli, ampak grenko sol, ki se je na podeželju uporabljala kot zdravilo pri zaprtju in napenjanju vampov krav in druge govedi. Mis-

lim, da je skrajno neprimerno, da bi slovenski narodni junak tovoril zdravilo za kravje prebavne težave. Nadalje je ukradel moj dvoletni trud, da sem lahko pripeljal Martina Krpana iz pivške Lonice nazaj na bloški Nadliškov hrib, kjer mu je določil domovanje avtor povesti Fran Levstik. Franc Hiti je namreč na spletu Bloke.si objavil, da je Martina Krpana našlo društvo prijateljev Martina Krpana. Ko sem ga opozoril, da je to kraja, je objavo nemudoma umaknil s spleta in jo tako priznal. Hiti z odvzemanjem, dodajanjem, spreminjanjem besedila povesti izvaja nedovoljene posege v tekst. Vse to početje naj bi bilo del njegovega, kot sam pravi, trženja Martina Krpana. Bločanom svetujem, da ustavijo podivjane konje.

Kritika Bloškega koraka Vedno več kritik slišim na račun Bloškega koraka. Da se vedno znova in znova vrtijo iste vsebine . Sicer se sama trudim , da bi objavila več zanimivih stvari, ki se dogajajo že samo pod okriljem Hija d.o.o., ki bi bile zanimive za objavo; vendar je zaradi dela, ki ga opravljamo, praktično skorajda

nemogoče o tem še pisati. Bloški korak tudi kar nekaj stane, zdi se mi, da je izdelan iz zelo kakovostnega papirja in je narejen profesionalno. Predlagam, da bi se v Bloškem koraku pisalo zanimivosti o več različnih področjih. Predlagam kakšnega “novinarja“ študenta ali dijaka, ki bi bil nepristranski in bi pisal o zan-

imivostih, ki se odvijajo na Blokah.

prispevki. To povabilo seveda še vedno velja vsem, ne samo študentom in dijakom. Ta pobuda je večkrat obravnavana na uredniškem odboru, pa tudi na eni izmed sej občinskega sveta, na kateri so bili k sodelovanju še posebej povabljeni vsi člani in članici občinskega sveta občine Bloke.

Nova terasa pred Okrepčevalnico Lovec

S skupnimi močmi do nove terase

LD Martin Krpan Bloke in Hija d.o.o. Foto: Arhiv Hija d.o.o

Martina Lah

Pripis uredništva: V Bloškem koraku v uvodniku urednika večkrat povabimo k sodelovanju vse, ki bi radi popestrili naše glasilo s svojimi

Marica Marolt, Velike Bloke

Slavko Petrič

Profile for Bloški korak

Bloški korak 2016 -3  

glasilo občine Bloke, JUNIJ 2016,letnik 17, številka 3

Bloški korak 2016 -3  

glasilo občine Bloke, JUNIJ 2016,letnik 17, številka 3

Advertisement