Page 31

zahvale

junij 2016

31

Pošle poslednje so moči, zaspale preutrujene oči. Zapel je zvon tebi v slovo. Poln bolečin ostaja spomin. Dom je prazen in molči, ko te ni.

Zahvala Za vedno nas je zapustil

Alojzij Mramor

Zahvala Ivana Oražem roj. Avžlahar

Iz Ivančne Gorice (11. 11. 1943–21. 3. 2016)

iz Topola na Blokah (1917–2016)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sošolcem in

Zahvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti: g. Antonu

znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče in svete maše. Vsi, ki smo ga imeli radi, ga bomo ohranili v večnem spominu. Vsi njegovi

Marinku za opravljen obred, AVE in ribniškim pevcem. Vsi njeni

Hvala ti, oči za rojstvo življenja, hvala za čas, za ljubezen, skrbi, hvala za bisere, vtkane v trpljenje, oči, naj večna ti lučka gori!

Zahvala o slovesu od našega dragega

Ivana Turka

Zahvala Ob izgubi našega dragega moža, očeta, starega ata, brata in strica

Antona Oražma

iz Nove vasi (1930–2016)

z Runarskega (1943–2016) Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej za darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od njega in ste v naši bolečini sočustvovali z nami. Posebej se zahvaljujemo vsem članom PGD Nova vas in gospodu Milošu Kogeju za ganljiv poslovilni govor. Še enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena hvala, ker ste ga tako spoštovali. Vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, darove za sv. maše, darove za cerkev, za vso pomoč in tolažbo v najtežjih trenutkih. Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga pospremili k zadnjemu počitku. Vsi njegovi

Profile for Bloški korak

Bloški korak 2016 -3  

glasilo občine Bloke, JUNIJ 2016,letnik 17, številka 3

Bloški korak 2016 -3  

glasilo občine Bloke, JUNIJ 2016,letnik 17, številka 3

Advertisement