Page 3

naša občina

junij 2016

3

Uvodnik Stane Jakopin, urednik

Z

a nami je slovesnost državnega praznika dneva državnosti, ki smo ga praznovali 25. junija. Letos smo praznovali 25-letnico neodvisne in samostojne države Slovenije. Tega ne tako davnega 25. junija 1991 je bila Slovenija tudi uradno razglašena kot samostojna in neodvisna država, saj sta bili na ta dan sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Slovenija je hkrati s tem izstopila iz pravnega reda nekdanje SFRJ. Z obeleževanjem obletnice ponavadi proslavljamo, a se tudi ozremo v preteklost in mislimo o prehojeni poti. Ne samo proslaviti, potrebno je tudi kritično pristopiti in se vprašati o prihodnosti.

Večstanovanjski objekti v naselju Velike Bloke ne bodo več propadali Leto 2016 si bomo zapomnili tudi po začetku reševanja propadajočih vojaških objektov v naselju Velike Bloke. V začetku tega leta smo po več kot desetletnem prizadevanju končno na občino Bloke prepisali lastništvo enega večstanovanjskega objekta, ki leži ob lokalni cesti Velike Bloke – Velike Lašče. Takoj po pridobitvi te nepremičnine smo poskrbeli za čiščenje objekta. Trenutno se še odločamo, kaj storiti v nadaljevanju. Če se bo izkazalo za upravičeno, bomo rekonstruirali objekt, s čimer bi občina Bloke pridobila dodatna štiri stanovanja, ki bi bila namenjena reševanju stanovanjskih težav mladih družin. Trenutno si prizadevamo še za prenos lastništva objekta v središču naselja na občino Bloke. Upamo, da bo tudi ta prenos opravljen še letos.

Druge investicije v teku V skladu s sprejetim proračunom Občine Bloke za leto 2016 občina trenutno izvaja še druge pomembne investicije. Poleg izgradnje okoljske infrastrukture v naselju Volčje poteka tudi gradnja in posodobitev okoljske in druge infrastrukture v naselju Radlek, v vseh naseljih občine bo zgrajeno novo optično omrežje za potrebe telekomunikacij, pripravljamo se tudi na posodobitve cestnega omrežja. O vseh drugih investicijah pa so v tem glasilu že objavljeni ločeni prispevki, ki so jih pripravili moji sodelavci. Iz tega in vseh ostalih prispevkov pa lahko nedvomno zaključimo, da je investicijsko dogajanje na občini Bloke kljub nespodbudnim pogojem na področju financiranja lokalne samouprave še vedno zelo obsežno in razgibano. Župan Jože Doles

Slovenci smo dolga leta lahko le sanjali o lastni državi in te sanje so bile skoraj neuresničljive vse do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja. Takrat smo strnili vrste in skupaj nam je uspelo ustanoviti lastno državo Republiko Slovenijo. Ubraniti smo jo morali tudi z orožjem in nekateri so v tej obrambi žrtvovali tudi svoja življenja. Z velikimi pričakovanji smo zrli v prihodnost z vedenjem, da si bomo odslej sami krojili usodo. Bili smo prepričani, da bomo odslej veliko bolje živeli v lastni državi. Ko pa pogledamo našo petindvajsetletno prehojeno pot Slovenije, se zdi, kot da je Slovenija po tem dosežku zaspala. Nekdaj mogočna podjetja, ki so bila paradni konji našega gospodarstva, so drug za drugim propadala, klonila so pod surovimi kapitalističnimi pogoji, medtem ko so na drugi strani do neslutenih razsežnosti bogateli posamezniki, ki smo jih poimenovali tajkuni, ti pa so prav tako klavrno propadli. Mnogi izmed njih zdaj premišljujejo svoja velikokrat nezakonita početja v zaporih. Kot vedno pa je račun za ta početja izstavljen davkoplačevalcem. Ta manko plačujemo davkoplačevalci v obliki večjih davkov, dokapitalizacije bank, nizkih plač in pokojnin, izpraznjene pa so tudi davčne, zdravstvene in pokojninske državne blagajne. S pridom ustvarjeni slovenski kapital pa je medtem izpuhtel neznano kam. Vendar pa tu zgodbe še ni konec. Takrat »enakopravni« socializem je zamenjal surovi kapitalizem, kjer je vrednota profit daleč pred človekovim dostojanstvom. To se odraža na vseh področjih našega življenja, zlasti je boleče na primer v zdravstvu, kjer se čakalne dobe merijo v letih, razen za tiste, ki imajo denar in si zdravstvene storitve lahko naročijo samoplačniško, ti so na vrsti lahko že naslednji dan. Številni mladi z diplomo v žepu pogosto zaman pričakujejo, da bodo pričeli svojo poklicno pot na področju, za katerega so se izšolali. Država se do malega človeka obnaša zelo mačehovsko, to občutimo predvsem na podeželju. Ker je, kot rečeno, edina vrednota profit, se seveda na vasi ne splača imeti pošte, banke, lekarne, nekateri bi celo ukinili manjše občine, ker se jih tako ne splača imeti, čeprav podatki kažejo, da so ravno manjše občine v veliki meri uspešnejše od velikih ter edini branik obstoja podeželja. Na tak način smo predvsem na podeželju, tako imenovani periferiji, obsojeni na umiranje na obroke, naš obstoj pa je odvisen od močnih centrov, velikih mestnih občin. Prepričan sem, da si take Slovenije pred petindvajsetimi leti nismo želeli. Drage bralke in bralci, spoštovani Slovenci, upam, da smo se iz tega kratkega obdobja obstoja Slovenije nekaj naučili, da se bomo prenehali neprestano razdeljevati. Poenotimo se kot pred petindvajsetimi leti in pričnimo ustvarjati moderno in sodobno državo, za kar smo vsi odgovorni. Na prvo mesto postavimo človeka in njegovo dostojanstvo, iskanje krivcev pa naj zamenja uspešen medgeneracijski dialog. Znani slovenski politik je nekoč dejal: »Povezovanju sledi zmaga, razdeljevanju propad« in to nedvomno drži. Načelu povezovanja skušamo slediti tudi v ekipi, ki ustvarja Bloški korak. Kot vsakokrat vas tudi tokrat obveščamo o na našem kulturnem, športnem, občinskem in splošnem dogajanju na Blokah. Še s posebnim zadovoljstvom vam poročamo o izvajanju pomembnih občinskih projektov in o kulturnih prireditvah, posvečenih v čast dneva državnosti. Ob državnem prazniku dnevu državnosti vam iskreno čestitam v želji, da bi skupaj zgradili vsem prijazno Slovenijo. Želim vam tudi prijetne, brezskrbne počitnice in dopustniške dni!

Profile for Bloški korak

Bloški korak 2016 -3  

glasilo občine Bloke, JUNIJ 2016,letnik 17, številka 3

Bloški korak 2016 -3  

glasilo občine Bloke, JUNIJ 2016,letnik 17, številka 3

Advertisement