Page 11

naša občina

junij 2016 Dela pri posodobitvi prostorov so bila zahtevna, kar župan dobro ve, zato se je na slavnosti ob odprtju še posebej zahvalil Projektantski organizaciji Misel, Upravni enoti Cerknica, glavnemu izvajalcu podjetju Grafit iz Sodražice, podjetju Seking za nadzor nad izvedbo, strokovnemu sodelavcu Stanetu Jakopinu za skrb in trud, da je projekt kar najbolje uspel, ravnateljici Mileni Mišič ter delavkam iz vrtca za nemoteno delovanje med gradnjo.

11

Častno Valvasorjevo priznanje za leto 2015 Občina Bloke, Irena Škrabec, Marijan Rafael Loboda, Polona Strman, Božidar Strman Mišo, Mitja novljan, Jože Obrezain Matej Pakiž so prejeli častno Valvasorjevo priznanje za leto 2015 za postavitev stalne muzejske zbirke Bloški smučar in njeno nadaljnje delovanje.

no zahvalila županu Jožetu Dolesu, občinskim svetnikom in upravi, da so prisluhnili potrebam po novih prostorih in v tako kratkem času projekt tudi uspešno zaključili. Ob koncu svojega nagovora pa se je še posebej in iskreno zahvalila vsem zaposlenim v vrtcu in šoli, ki so med gradnjo prilagajali svoj delovni ritem in obveznosti ob grmenju gradbenih strojev. Veliko mero hvaležnosti pa je namenila vodji vrtca Martini Ivančič in tudi staršem otrok vrtca in šole, ki so upoštevali navodila in razumeli prilagoditve med gradnjo.

Ko si srečen … Tik preden sta župan Jože Doles in ravnateljica Milena Mišič v sodelovanju z dvema naključno izbranima mladima nadebudnežema Tarasom in Matevžem družno prerezala trak, se je s tremi pesmimi oglasil še pevski zborček pod vodstvom prof. Irene Cundrič Iskra in s pesmico Ko si srečen zaključil prireditev ter obiskovalce povabil na ogled. Tone Urbas

Petošolec Andraž Koščak se je zbranim pred odprtjem predstavil s kitaro in pesmijo Ptičja svatba.

Prejemniki Valvasorjevega priznanja, Koper 18. maja 2016 Ne prav pogosto, če že sploh kdaj, dobi podeželska avtorska ekipa tako ugledno strokovno priznanje za muzejsko delo. Priznanja so bila podeljena v Kopru, 18. maja 2016. Razstava je zelo sodobna, z muzeoloških vidikov neoporečna, tudi dobro oblikovana in všečna. Uporabljena je sodobna muzejska tehnika pojasnjevanja in prikaza razstavnega gradiva. Ob odprtju razstave je izšel tudi lepo oblikovan mali razstavni katalog. Teksti na razstavi, ki pojasnjujejo slikovno gradivo in predmete, so sukus dosedanjih tekstov na našo temo, so primerno izbrani in z dodatki pisca tvorijo novo kvaliteto. Muzeologiji je seveda ustreženo s samim načinom prikaza, z ustrezno zaščito in varovanjem muzejskih predmetov, z možnostjo dotikov zato namenjenih razstavljenih predmetov in preskusa smučanja v ustreznih takratnih oblačilih. Otrokom je omogočena delavnica s koriščenjem razstavnega prostora v več možnostih. Isti prostor lahko služi tudi odraslim za širše sestanke ali razgovore, posvetovanja, z možnostjo koriščenja muzejske video tehnike. Vse brez nevarnosti, da bi tako živahna izkoriščenost muzeja škodila razstavljenim predmetom. K muzeju sodi tudi prodajalna izbranih predmetov, spominkov, ki so v povezavi z muzejem. Med nagrajenimi je tudi Občina Bloke. Morda se zdi malo neobičajno, da prejme za strokovno delo nagrado institucija, ki ima drugačne naloge. Na tem mestu bi rad poudaril, da je bila občinska odločitev, da

nameni muzeju prostore v športnem objektu, izrazito strokovna odločitev. Drzna in pri nas brez primere. Pred leti je bila v strokovno muzejskih krogih zelo pogosta floskula, da muzeji niso in ne smejo biti zaprašene ustanove in s tem se strinjam. Boljšo uresničitvev te ideje, ki je bila realizirana na Blokah v Novi vasi z umestitvijo stalne muzejske razstave v športni objekt, si težko predstavljam. V objektu je poleg muzejskih prostorov večnamenska (šport, kultura ) dvorana, v neposredni bližini je šola, je pošta, je turistično informacijsko središče. V objektu so ustrezni sanitarni prostori z garderobami, tuši in sanitarijami. Prav malo bo treba, da se ne bodo smuški tekači preoblačili na cesti, ampak tu v športnem objektu, se po rekreaciji stuširali, morda ogledali še muzej, kupili spominek in zadovoljni odšli pripovedovat znancem o imenitno urejenem kulturno-športnem središču na Blokah. Ja, ta muzej ne bo zaprašen. Zdi se, da je izbira lokacije muzejske razstave bistvena kvalitetna razlika med vsemi drugimi nam znanimi muzejskimi razstavami, ki niso v matičnih muzejih. V imenu nagrajene avtorske skupine se zahvaljujem Občini Bloke, da je zbrala sorazmerno velika sredstva za majhno in ne prebogato občino za kulturni namen, ki je obrodil odličen sad. Zapisal Marijan Rafael Loboda u.d.i.a. muzejski svetovalec

Profile for Bloški korak

Bloški korak 2016 -3  

glasilo občine Bloke, JUNIJ 2016,letnik 17, številka 3

Bloški korak 2016 -3  

glasilo občine Bloke, JUNIJ 2016,letnik 17, številka 3

Advertisement