Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1385 Nova vas

Sodobno zasnovan vrtec

Vse najboljše, Slovenija

za sto otrok

10

12

Šestdeset let podnebnih meritev v Novi vasi

Na svetu si, da gledaš sonce …

34

14

glasilo občine Bloke junij 2016 letnik 17 | številka 3 cena: brezplačno | 2 € | 4 €

Spoštovane Bločanke in Bločani! Pred nekaj dnevi smo praznovali že 25. obletnico dneva državnosti. Čeprav je praznovanje že za nami, vsem Bločankam in Bločanom ter ostalim bralcem Bloškega koraka ob tej priložnosti iskreno čestitam. Vsem želim tudi zmerne poletne dni in prijeten dopust. župan Jože Doles

Profile for Bloški korak

Bloški korak 2016 -3  

glasilo občine Bloke, JUNIJ 2016,letnik 17, številka 3

Bloški korak 2016 -3  

glasilo občine Bloke, JUNIJ 2016,letnik 17, številka 3

Advertisement