Page 12

12

iz naše kulturne zakladnice

januar 2013

Bloški rojak, prvi slovenski balonar

P

Fotokopija iz krstne knjige župnije Bloke za leta 1755–1785 Prost prevod: »3. marec 1767 – Gregor, sin Jakob Kraskovic in njegove žene Marije Mestek, rojen ob 9. zvečer in krščen ob 10. zjutraj po Bartolomeju Kraskovic, kaplanu Botra Matija Turk in Elizabeta Turk.«

od tem naslovom je na spletnih straneh dr. prof. Stan-

šolo so pozidali šele 1829. leta.

islav Južnič objavil nešteto podatkov iz življenja našega

Bistrega fanta so poslali v ljubljanske šole. O tem šolanju je domača bloška župnija navedena v številnih dokumentih, povezanih z Gregorjevim obiskovanjem ljubljanskih nižjih in višjih šol, še posebej njegovih tamkajšnjih štipendij. Gimnazijo je končal v Ljubljani in se takoj po maturi lotil zbiranja podatkov o letalstvu. Po gimnaziji je v Ljubljani obiskoval še dve leti filozofske študije, kjer ga je matematiko poučeval Anton Gruber, brat graditelja ljubljanskega prekopa Gabrijela Grubarja.

bloškega rojaka, ki je že pred 200 leti z balonom letel v tedanji habsburški monarhiji. Ob tej obletnici je dr. Južnič v letošnji oktobrski številki revije Življenje in tehnika tudi pisal o našem rojaku Gregorju Kraškoviču. Iz teh dveh obširnih virov v tej številki navajam le nekaj najpomembnejših dogodkov.

Dne 3. marca 1767 se je očetu Jakobu in materi Mariji Mestek v bloški vasi Studenec rodil Gregor Kraškovič, pozneje sloviti zdravnik in začetnik poletov z baloni. Krstil ga je kaplan Bartolomej Kraškovič, verjetno daljni sorodnik. Krst so najbrž opravili v cerkvi sv. Petra na Studencu. Iz krstne knjige Župnije na Blokah za leta 1755–1785 je tudi razvidno, da sta bila botra soseda s Studenca Matija in Elizabeta Turk. Predniki Gregorja Kraškoviča so na Studencu že več generacij kmetovali na več kmetijah. Mali nadobudnež je moral biti zelo vedoželjen in bister, da mu je nekdo dal prva osnovna znanja. Morda mu je ta znanja dal kaplan Bartolomej Kraškovič, zlasti še, če je bil to Gregorjev sorodnik. Šole na Blokah ob koncu 18. stol. namreč ni bilo. Šola je prej sicer bila pri Fari v stari leseni dotrajani mežnariji in je bilo nevarno, da se bo podrla. Novo

Leta 1792 je Gregor Kraškovič zapustil rodni Studenec in

se podal na Dunaj. Tu je študiral medicino in že leta 1794 opravil oba predpisana stroga izpita. Leta 1796 je bil promoviran v doktorja medicinskih ved. Nato je zdravil na Dunaju, leta 1799 pa je bil imenovan za okrožnega fizika v Varaždinu. Takrat je uvedel cepljenja proti črnim kozam, poročilo o uspehu tega cepljenja je leta 1805 objavil v Londonu. Kot okrožni fizik je skrbel za javno zdravstvo in higieno ter se v zvezi s tem zavzemal za izobraževanje nosečnic in babic ter za medicinsko zaščito delavcev.

Bloški korak 2013-1  

Bloški korak, letnik 14, številka 1