Page 10

10 Vas Velike Bloke je ena najstarejših bloških vasi. Današnja Nova

iz naše kulturne zakladnice

januar 2013

Stari motivi iz Velikih Blok 1938

vas in Fara sta se nekoč imenovali Male Bloke. Ko je bila iz prafare Stari trg okoli leta 1330 ustanovljena samostojna župnija Bloke s farno cerkvijo sv. Mihaela, se je naselja ob cerkvi prijelo ime Fara, novejši del naselja pa je dobil ime Nova vas. Razglednica skupaj s tem tekstom je bila objavljena na spletni strani Stare slike. Fotografija je iz zbirke Toneta Komidarja in je iz leta 1938. Avtor fotografije je neznan. Lojze Mazij

Razglednico iz leta 1938 je v času gradnje bloških vojašnic po vsej verjetnosti izdal gostilničar in trgovec Ivan Korošec — Lenček. Osrednji motiv razglednice je pogled na vas s pobočja Lisca proti severu. Osrednja stavba v vasi je podružnična cerkev Marijinega vnebovzetja na Taboru, ki je bila zgrajena okoli leta 1550.  Že samo ime Tabor pove, da je bila na tem mestu utrdba proti turškim vpadom. Cerkev je bila mnogokrat prezidana, tako leta 1669, 1865 pa celo proti volji krajanov. Uprli so se predvideni ukinitvi kapele sv. Jožefa in takratnemu župniku Erzarju niso hoteli pri obnovi nič pomagati. Po lepi slovenski navadi so se zaradi tega z njim dolgo pravdali in pravdo tudi dobili. Škoda in stroški so se morali plačati iz zapuščine umrlega župnika Erzarja. Pod župnikom Kaplenkom so dela nadaljevali in cerkev je dobila današnjo podobo v obliki križa. Dela so se zelo pospešila, ko je leta 1876 v Velikih Blokah dvakrat treščilo. Vaščani so to imeli za božji opomin, ker v vasi več kot deset let ni bilo maše. Cerkev je bila dokončno obnovljena na praznik Marijinega vnebovzetja 1878.

Novejši del vasi — gorenji konec je na levem delu razglednice. Pred gostilno in trgovino Ivana in Helene Korošec — pri Lenčku sedijo gostje. Na fasadi hiše je viden pokončni rob, od kjer so podaljšali nekdanjo hišo pri Janezovih po vrnitvi lastnikov iz Amerike leta 1920. Novo domače ime je prinesel zet Lenček s Hudega Vrha. Naprej ob cesti sta v zaključku gradnje dve t. i. »vili«. Beograjsko gradbeno podjetje ju je gradilo na nekdanjih Endrjačevih njivah za potrebe oficirjev nove bloške vojašnice.

Spodaj levo je bloški turistični motiv – smučar na severnem pobočju Lisca s pogledom proti Novi vasi in Bloščku.

Profile for Bloški korak

Bloški korak 2013-1  

Bloški korak, letnik 14, številka 1

Bloški korak 2013-1  

Bloški korak, letnik 14, številka 1

Advertisement