Page 9

naša občina

januar 2012

9

• Kraševec Brane, Velike Bloke 20 – član

• Lenarčič Frane, Veliki Vrh 4 - član

• • • •

Vaški odbor VOLČJE za naselji Volčje in Nemška vas na Blokah

Modic Matjaž, Velike Bloke 35 a – član Hrbljan Franc, Velike Bloke 32 – član Jakopin Jože, Velike Bloke 40 – član Otoničar Vinko, Velike Bloke 4a – član

Vaški odbor VELIKI VRH za naselje Veliki Vrh • • • •

Debeljak Majda, Veliki Vrh 18 – predsednica Zakrajšek Janez, Veliki Vrh 13 – član Lužar Stane, Veliki Vrh 10 – član Milavec Janez, Veliki Vrh 28 – član

• • • • •

Ponikvar Zmago, Nemška vas na Blokah 13 – predsednik Ponikvar Alojz, Nemška vas na Blokah 4 – član Rot Stanko, Nemška vas na Blokah 7 – član Govc Štefka, Volčje 28 – članica Lah Bojan, Volčje 11 - član Občina Bloke, Jožica Anzeljc

Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu Zjutraj jej kot cesar, opoldne kot grof, zvečer kot berač, pravi znan pregovor in ob tem se lahko zamislimo, kako se začenja naš dan … Da bi otrokom približali pomen zdrave hrane, smo cel teden posvetili spoznavanju kmetije: obiskali smo Lenine in Anjine stare starše, ki so nam prijazno odprli vrata hleva in nas povabili v notranjost. Videli smo krave in teličke, ki smo jih zmotili pri počitku sredi dneva. Otroci so z zanimanjem opazovali živali.

Iz zmlete moke smo v vrtcu spekli kruh. Kako je dišalo po vseh prostorih vrtca, ko se je pekel! V petek zjutraj je bil naš zajtrk v vrtcu domač – bloški: domače mleko, ki so nam ga podarili Knavsovi iz Raven, kruh, ki smo si

Ja, mleko daje krava, čeprav otroci vedo, da ga kupimo v trgovini. Med letom smo opazovali, kaj se dogaja okrog čebelnjaka. Večino leta je v čebelnjaku zelo živahno in brenčeče. Pri zadnjem obisku (bilo je pred kratkim) smo ugotovili, da ni nikjer nobene čebele, vse mirno in tiho, vse počiva. Že v vrtcu vemo, da so čebele pomembne pri opraševanju cvetočih rastlin. Že sedaj opazimo na polju žito – pšenica, ki je že vzklilo, v naslednjem letu pa bo njiva polna pšeničnega klasja. Na njivo pride velik stroj – kombajn, ki bo klasje pšenice požel in omlatil. Ko bo vse to v vrečah, pa odnesemo do mlinarja, kjer se zrnje pod težkimi mlinskimi kamni zmelje v moko. Da, vse to smo spoznali!!! Nismo odšli v mlin do mlinarja, ampak smo v vrtec povabili prijazno kmetico Ano z Gline. Prinesla je zrnje pšenice in mlinček za mletje. Povedala in pokazala je, kako se zrnje pšenice zmelje v moko.

Tole je pa dobro!

ga spekli v vrtcu, in med, ki so ga prinesli bloški čebelarji. Medse smo povabili čebelarje, župana in ravnateljico in skupaj uživali pri zajtrku. Po zajtrku so čebelarji otrokom predstavili delo čebelarja. S seboj so prinesli rekvizite, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Otroci so z zanimanjem sledili pripove-

dovanju čebelarjev. Ogledali smo si panj s satovjem, se oblekli v čebelarjeva oblačila in delali dim … Hvala vsem, ki so prispevali za naš zdrav, dober in okusen zajtrk, pa tudi gostom, ki so skupaj z nami zajtrkovali. Ivica Šega in Nataša Ponikvar

Profile for Bloški korak

Bloški korak 2012-1  

Bloški korak, glasilo občine Bloke, letnik 13, številka 1

Bloški korak 2012-1  

Bloški korak, glasilo občine Bloke, letnik 13, številka 1

Advertisement