Page 8

8

naša občina

januar 2012

Sestav vaških odborov v občini Bloke 2011 V eni prejšnjih številk Bloškega koraka smo vas obvestili, da potekajo v spomladanskem času sestanki v posameznih naseljih, na katerih med drugim imenujejo tudi vaške odbore. Z ustanavljanjem vaških odborov smo zaključili konec meseca junija. Posredujemo podatke o članih vaških odborov v občini Bloke. • Knavs Marjan, Runarsko 6- član Vaški odbor HRIBARJEVO za naselja: Hribarjevo, • Anzeljc Meta, Runarsko 19 – članica Sleme, Rožanče in Ulaka • • • •

Primožič Tomaž, Ulaka 10 - predsednik Modic Aleksander, Rožanče 7 - član Škrlj Iztok, Sleme 7 - član Intihar Franc, Hribarjevo 5 - član

Vaški odbor HUDI VRH za naselje Hudi Vrh • • • • •

Belaj Ivan, Hudi Vrh 23 - predsednik Mišič Janez, Hudi Vrh 22 - član Brecelj Zakrajšek Monika, Hudi Vrh 3 - članica Pavlič Milan, Hudi Vrh 24 a - član Kavšek Stane, Hudi Vrh 12 - član

Vaški odbor METULJE za naselje Metulje • • • • •

Kočevar Stanislav, Metulje 6 - predsednik Kraševec Robert, Metulje 4 - član Pirc David, Metulje 1 - član Širaj Janez, Metulje 19 - član Šraj Jaka, Metulje 20 – član

Vaški odbor NOVA VAS za naselji Nova vas in Fara • Volf Boris, Nova vas 19 a - predsednik • Zakrajšek Milena, Nova vas 74 - članica • Govednik Zvonko, Fara 15 - član

Vaški odbor RAVNE NA BLOKAH za naselje Ravne na Blokah • • • •

Bačnik Alojz, Ravne na Blokah 24 – predsednik, Marolt Boštjan, Ravne na Blokah 5 – član, Zidar Miha, Ravne na Blokah 20 – član, Kovačič Franc, Ravne na Blokah 25 a – član,

Vaški odbor RAVNIK za naselja: Ravnik, Lepi Vrh, Škufče, Andrejčje, Gradiško, Štorovo, Lahovo, Polšeče in Zavrh • • • • • • • • •

Perčič Silva, Štorovo 2 – predsednica Pavlič Jože, Ravnik 5 – član Obreza Zora, Ravnik 1 – članica Zakrajšek Jože, Lepi Vrh 3 – član Knap Srečo, Škufče 1 – član Kuclar Ivanka, Andrejčje 4 – članica Strman Božidar – Mišo, Gradiško 1 – član Šarc Andreja, Lahovo 1 – članica Žgajnar Marija, Polšeče 3 – članica

Vaški odbor RUNARSKO za naselje Runarsko • Oražem Anton, Runarsko 7 - predsednik • Zahirovič Dragica, Benete 4a - članica • Hribar Leon, Benete 5 - član

Vaški odbor STUDENEC za naselje Studenec na Blokah • • • • •

Marolt Franc, Studenec na Blokah 20 – predsednik Anzeljc Jožica, Studenec na Blokah 3 – članica Rot Franc Studenec na Blokah 26 – član Anzeljc Luka, Studenec na Blokah 10 a – član Hribar Jure, Studenec na Blokah 9 – član

Vaški odbor STUDENO za naselja: Studeno na Blokah, Glina in Radlek • Avsec Jože, Studeno na Blokah 5 – predsednik • Lah Ivan, Glina 6 – član • Kovačič Marko, Radlek 12 – član

Vaški odbor SVETI DUH za naselja: Sveti Duh, Škrabče, Godičevo, Kramplje, Strmca, Mramorovo pri Lužarjih in Zakraj • • • • • •

Zidar Mitja, Sveti Duh 3 – predsednik Zakrajšek Martin, Godičevo 2 – član Zakrajšek Tilka, Kramplje 5 – članica Zakrajšek Stane, Strmca 3 – član Škrabec Martina, Škrabče 20 – članica Babšek Franc, Zakraj 6 – član

Vaški odbor SVETA TROJICA za naselja: Lovranovo, Jeršanovo, Malni, Ograda, Sveta Trojica, Zales, Bočkovo, Mramorovo pri Pajkovem in Hiteno • • • • • • •

Mramor Janez, Sveta Trojica 8 – predsednik Korošec Bojan, Hiteno 1 – član Kraševec Metod, Jeršanovo 6 – član Ponikvar Renato, Lovranovo 5 – član Žnidaršič Božidar, Malni 1 – član Šivec Srečko, Mramorovo pri Pajkovem 5 - član Miklavčič Marjan, Zales 10 – član

Vaški odbor TOPOL za naselje Topol • • • • •

Ažman Gregor, Topol 7 - predsednik Kraševec Tomaž, Topol 19 – član, Kotnik Zdravko, Topol 15 – član Matjaž Franci, Topol 1 – član Žurga Janez, Topol 9 – član

Vaški odbor VELIKE BLOKE za naselje Velike Bloke • • • •

Dobravec France, Velike Bloke 18 – predsednik Mazij Jože, Velike Bloke 8 – član Mazij Lojze, Velike Bloke 60 a – član Ponikvar Jože, Velike Bloke 51 – član

Profile for Bloški korak

Bloški korak 2012-1  

Bloški korak, glasilo občine Bloke, letnik 13, številka 1

Bloški korak 2012-1  

Bloški korak, glasilo občine Bloke, letnik 13, številka 1

Advertisement