Page 15

študent naj bo

januar 2012

15

Diplomanta Anja Varnica Konec septembra letos je na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, smer organizacija in management delovnih procesov, diplomirala Anja Varnica z Velikega Vrha. Njena diplomska naloga nosi naslov Zadovoljstvo zaposlenih v podjetju X, opravljala pa jo je pri predmetu metode in tehnike planiranja kadrov.

delo v podjetjih. Po diplomi je želela nadaljevati s podiplomskim študijem na Fakulteti za zdravstvene vede, smer management v zdravstvenem in socialnem varstvu, vendar zaradi poznega zagovora diplomskega dela pravočasen vpis na fakulteto ni bil mogoč. Tako bo študij moral še malo počakati. Anja trenutno išče zaposlitev, želi si službe v svoji bližnji okoli-

Gregor Marolt Letošnjega septembra je diplomiral tudi Gregor Marolt z Velikega Vrha. Gregor je obiskoval Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, diplomiral pa je pri predmetu analizna kemija. Njegovo diplomsko delo se glasi »Interakcije železovih(III) ionov s fitati«, opravljal pa ga je pod mentorstvom prof. dr. Bori-

lema in Gregor se tako lahko pohvali z objavo strokovnega članka v mednarodni znanstveni reviji Journal of electroanalytical chemistry. Gregor pravi, da je v študij vložil precej truda in časa, na njegovo samodisciplino pa kaže tudi njegovo spretno usklajevanje študijskih obveznosti s treningi in tekmami košarke. Zaradi visoke povprečne ocene (9,8) je po opravljeni diplomi

Foto: arhiv Gregor Marolt

Foto: arhiv Anja Varnica

Pri študiju ji je bilo všeč, da so poleg predavanj imeli veliko vaj na računalniških programih ter da so veliko časa posvečali projektnim in raziskovalnim nalogam, pogrešala pa je praktično

ci. O delu v tujini zaenkrat ne razmišlja, v prihodnosti pa ta možnost ni izključena. Alenka P. Gornik in Dunja V. Ponikvar

Rok za oddajo člankov za naslednjo številko Bloškega koraka je petek, 16. marec 2012.

sa Pihlarja. Za študij kemije se je odločil, ker ga je že od nekdaj zanimalo vse v zvezi z znanostjo in tehnologijo, naravoslovni predmeti pa so mu bili pri srcu že v osnovni šoli in gimnaziji. Gregor pravi, da poklic kemika prinaša tudi relativno dobre možnosti za zaposlitev, tako v raziskovalnih smereh kot tudi v industriji, saj v Sloveniji letno diplomira le okoli petintrideset kemikov. Študij mu je poleg teoretičnih vsebin nudil tudi veliko praktičnega znanja. Profesorji in asistenti na fakulteti redno sodelujejo pri številnih mednarodnih raziskavah ter tako v študijski program vključujejo najnovejša znanja in tehnike na področju kemije. Tudi njegovo diplomsko delo je potekalo kot uspešno raziskovanje konkretnega prob-

dobil ponudbo za zaposlitev kar na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Ponudili so mu mesto asistenta za področje analizne kemije in priložnost je seveda z veseljem sprejel. Nadaljuje pa tudi že z doktorskim študijem kemijske znanosti, smer kemija. Gregor zaključuje, da bo v času do doktorata ostal zaposlen na fakulteti, nato pa bo pretehtal možnosti, kako in kje nadaljevati in nadgrajevati svojo kariero. Mogoče bo zaplaval v industrijske vode, zelo pa ga mika tudi tujina, saj je znanost v zahodnem svetu, predvsem v ZDA in Nemčiji, bistveno bolj razvita in posledično tudi bolje financirana. Čestitke obema! Alenka P. Gornik in Dunja V. Ponikvar

Profile for Bloški korak

Bloški korak 2012-1  

Bloški korak, glasilo občine Bloke, letnik 13, številka 1

Bloški korak 2012-1  

Bloški korak, glasilo občine Bloke, letnik 13, številka 1

Advertisement