Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1385 Nova vas

Na Blokah smo praznovali občinski praznik

Tretji Mihaelov sejem je bil zelo uspešen

2

Milena z Rožančega je tokratna Bločanka v svetu

3

Obiskal nas je John Allen iz Amerike

12

14

glasilo občine Bloke oktober 2009 letnik 10 | številka 4 cena: brezplačno | 2 € | 4 €

Živahno kot že dolgo ne Jože Doles, župan

L

etošnji Mihaelov sejem in ostale spremljajoče prireditve so bile nadvse uspešne. Številni prodajalci, kupci in ostali obiskovalci, ki so prišli od blizu in daleč, so vsak po svoje prispevali k sejemski živahnosti. Kot v starih časih se je na tem sejmu zopet kupovalo in prodajalo, na svoj račun so prišli tudi mešetarji. Piko na »i« k uspešni prireditvi je doprinesla tudi tekma v spretnostnem jahanju, ki se je odvijala v bližnji maneži. Poskrbljeno je bilo tudi za hrano in pijačo, predvsem pa za obilo zabave. Res lepo je bilo videti množico zadovoljnih obrazov. In kaj je bilo na tej prireditvi drugače in bolje od prejšnjih, da je bila tako uspešna? Vsekakor je bila letošnja prireditev organizirana na višjem nivoju, zelo posrečen je bil tudi izbor prireditev, ki je obiskovalcem nudil skoraj vse, in sicer od trgovanja do zabave in športa. Ob taki kombinaciji dogodkov je prav vsak lahko našel kaj primernega zase. Bolje kot prejšnje leto smo poskrbeli tudi za promocijo prireditve. Nenazadnje pa smo imeli veliko srečo tudi z vremenom. Ob tej priložnosti bi rad pohvalil in se zahvalil prav vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri organizaciji letošnjih prireditev, še posebej pa glavnemu organizatorju vseh dogodkov – Turističnemu društvu Bloke. Letošnja prireditev je tudi pokazala, da ob pravi kombinaciji dogodkov ta prireditev lahko uspešno nadomesti tudi tradicionalne kmečke igre, ki so se dogajale pred leti. Nikoli pa ni vse tako, da ne bi moglo biti še bolje. Vsekakor si želim, da bi naslednje leto na sejmu dosegli še boljše sodelovanje vseh nosilcev turistične ponudbe. Na Blokah lahko računamo na uspešen turizem le v primeru dobrega sodelovanja in skupnega nastopanja številnih malih ponudnikov, ki predstavljajo posamezne dragulje na ogrlici skupne turistične ponudbe. Še enkrat hvala vsem, naslednje leto pa se spet vidimo.

Profile for Bloški korak

Bloški korak 2009-4  

Bloški korak - glasilo občine Bloke, letnik 10, številka 4

Bloški korak 2009-4  

Bloški korak - glasilo občine Bloke, letnik 10, številka 4

Advertisement